Delft op zondag

16 oktober 2016

Delft op zondag 16 oktober 2016


Delftse jeugd rookt minder en somberheid neemt toe

Voor het eerst is door de GGD Haaglanden onderzocht hoe actief Delftse jongeren met sociale media bezig zijn. Ongeveer acht op de tien jongeren gebruikt dit dagelijks. Foto: Jesper Neeleman

DELFT – Delftse jongeren drinken, roken en pesten minder, maar voelen zich steeds eenzamer. Bovendien kampen steeds meer jongeren hier met overgewicht. Dat blijkt uit een onderzoek dat GGD Haaglanden afgelopen week publiceerde.

Door: Jesper Neeleman

GGD Haaglanden ondervroeg eind vorig jaar ruim vijfhonderd Delftse jongeren van 12 tot en met 18 jaar. De uitkomsten werden vergeleken met die van andere gemeentes in de regio èn met de cijfers van vijf jaar geleden. Het levert bijzondere constateringen op. Om met het goede nieuws te beginnen: het aantal kinderen dat wordt gepest neemt af. In 2010 was dat nog 16 procent, maar dat percentage is nu gehalveerd. Ook spijbelen ze minder van school. 'Slechts' 16 procent spijbelt weleens, terwijl dat vijf jaar terug nog 28 procent was. Drie procent van de Delftse jongeren rookt dagelijks, veertien procent heeft ooit eens gerookt. Vijf jaar geleden waren het er nog twee keer zoveel. En daar waar in 2010 nog iets meer dan de helft van de Delftse jongeren weleens alcohol had gedronken, is dat nu nog 'maar' 39 procent. Een daling die kan worden verklaard door het verlagen van de minimumleeftijd voor alcoholbezit. Dit zorgt echter voor meer veranderingen: steeds minder jongeren vertellen het hun ouders als ze alcohol drinken en ze drinken vaker thuis bij vrienden of op straat.

Somber
De Delftse jeugd rookt en drinkt dus minder en dat is mooi. Minder mooi is dat veel jongeren niet bepaald lekker in hun vel lijken te zitten. Hoewel: een flinke groep van 63 procent zegt (heel) blij te zijn. Maar: tegelijk zegt 8 procent (heel) somber te zijn. Dat is hoger dan in de rest van de regio, waar 5 procent zich somber voelt. Een derde van de jongeren wil minder stress en meer ontspannen en ook hierin 'scoort' Delft helaas hoger dan de regio. Iets meer dan één op de tien Delftse jongeren krijgt deskundige hulp bij emotionele of psychische problemen of heeft hier behoefte aan. Hoewel de Delftse jeugd massaal dagelijks op 'sociale' media zit – acht op de tien jongeren – voelen ze zich bijna even massaal eenzaam. Ruim vier op de tien zegt zich matig tot zeer ernstig eenzaam te voelen. Een even grote groep mist ontmoetingsplekken in hun buurt.
Jongeren zoúden volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen een uur per dag moeten bewegen. Dat lukt niet iedereen. Maar helaas. Slechts één op de tien krijgt dit voor elkaar. In 2010 waren dat nog twee van de tien jongeren. Eten ze dan wel gezond? Niet echt. Slechts 36 procent eet dagelijks fruit, 57 procent eet dagelijks groente. Daarmee scoort Delft overigens wel iets beter dan andere gemeentes rondom de stad. Het gevolg van weinig bewegen en een ongezond eetpatroon laat zich echter raden. Eén op de zeven jongeren heeft ernstig overgewicht. In achterstandswijken kampt 25 procent van de jongeren met overgewicht. Dat is, in vergelijking met andere gemeentes, wel weer relatief veel.
Voor de eerste keer heeft de GGD onderzocht hoe jongeren denken over de acceptatie van homo's. Daaruit blijkt dat 76 procent van de jongens wel vriendschap kan sluiten met iemand die op hetzelfde geslacht valt. Bij meisjes is dit 87 procent. Negen op de tien jongens zouden een vriend die uit de kast komt accepteren, tegen 94 procent van de meiden. "Als ik dit lees dan denk ik dat dit goede cijfers zijn", reageert Bram van Meurs, voorzitter van de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit. "Interessant aan deze cijfers vind ik dat 41 procent van de jongeren denkt dat al hun klasgenoten het zouden accepteren als ze uit de kast zouden komen. Dat is het meest schokkend. Het toont voor mij aan dat de acceptatie wel beter is, maar dat er nog niet genoeg over wordt gepraat. Dat jeugd zich toch nog niet veilig genoeg voelt om uit de kast te komen, waardoor ze dit later doet dan nodig is. Daarom moeten we blijven praten over homo-acceptatie."

Computergedrag
Eveneens nieuw in het GGD-onderzoek zijn vragen over computer- en gamegedrag. En wat blijkt: Eén op de vijf jongeren gamet dagelijks. Vooral jongens: 36 procent. Op gebied van sociale media zijn meisjes juist actiever. 84 Procent van hen zit dagelijks op sociale media, tegenover 74 procent van de jongeren. Eénderde van de ondervraagden heeft thuis regels voor computer- en telefoongebruik. De GGD merkt op dat het belangrijk is dat 'normale sociale omgangsvormen ook online gelden' en dat dit aandacht vraagt van opvoeders en school. Dat blijkt wel uit het fenomeen 'sexting', wat staat voor online seksuele communicatie. Delftse jongeren zijn hierin meer bedreven dan leeftijdsgenoten elders. Van de ondervraagden heeft 6 procent weleens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf verstuurt. Het percentage jongeren dat weleens geslachtsgemeenschap heeft gehad, daalt. In 2010 had 25 procent weleens geslachtsgemeenschap gehad, eind 2015 was dit 16 procent.

Mijnbouwplein kan na drie jaar ook wel rioolbouwplein worden genoemd

Het Mijnbouwplein heeft al jaren een rommelige aanblik. Simon Snel wordt dit langzamerhand zat.

DELFT – De rioleringswerkzaamheden aan het Mijnbouwplein duren ruim twee jaar langer dan de bedoeling was. Omwonende Simon Snel vraagt zich hoe de Gemeente Delft dit zo chaotisch kan organiseren.

Het was in het voorjaar van 2014 toen de werkzaamheden begonnen. Ooit zal hier, aan de voet van een nieuwe Sebastiaansbrug, een tram gaan rijden. Dus is besloten om - voor het zover is - alvast het riool te vervangen. Delen van het plein worden afgezet, graafmachines graven. Maar geheel in de trant van Tram 19, die wel vervloekt lijkt, gaat het ook met de rioolwerkzaamheden mis. Graafmachines stuiten op kabels die ze niet hadden verwacht. Het werk wordt die zomer stilgelegd. De eerste planning om in de herfst van 2014 klaar te zijn, wordt dus niet gehaald. Sterker nog: Het werk zal pas voor de Kerst van 2016 klaar zijn, laat de gemeente nu weten.
Ondertussen gebeurt van alles, vertelt bewoner Simon Snel. Zo opent wethouder Harpe eind 2014 trots een nieuw fietspad richting TU. "Het fietspad voorziet in een behoefte", merkt Snel. "Dusdanig dat in de fietsspits de auto's het plein niet meer op kunnen." Later wordt ook nog de waterleiding vervangen en worden kabels gelegd voor nieuwe leidingen van krachtstroom. Steeds meer met alle bouwperikelen, zandbergen, rood witte hekken en afzettingen van dien. Om gek van te woorden, vindt Simon Snel.
Afgelopen zomer werden die in de weg liggende kabels verlegd. Vorige maand werden de werkzaamheden aan het riool voortgezet. "De stoep van het Mijnbouwplein lijkt nu wel opslagplaats, vol hekken en materialen", merkt Snel op. "Het plein zelf heeft geen straattegels, het lijkt allemaal niet erg op te schieten. Het Mijnbouwplein is vergeten gebied. Sinds 2008 is de weg hier tijdelijk met beton en afzettingen aangegeven. Het geeft een rommelig beeld. De afgelopen drie jaar wordt alles opengebroken er is geen tempo en geen logistiek. In de huidige tijd is het mogelijk om deze werkzaamheden te plannen in logistieke volgorde en ze in één keer af te werken. De kennis daarvoor is in de stad bij de TU, maar de gemeente weet het zelf allemaal beter en maakt daar geen gebruik van."
Een woordvoerder van de Gemeente Delft laat weten dat vooraf niet was voorzien dat andere kabels en leidingen voor vertragingen gingen zorgen. Na contact met de beheerder van die kabels is bewust besloten om eerst elders werkzaamheden te verrichten, en daarná pas weer op het Mijnbouwplein. "Gezien de vertraging van de Sebastiaansbrug was er geen noodzaak om het werk op het Mijnbouwplein te versnellen. Ook omdat het verkeer gewoon kon doorgaan." Het werk aan het riool is dus nog voor komende Kerst gereed. Daarna volgen, vooruitlopend op het vervangen van de Sebastiaansbrug, nog meer werkzaamheden, laat de gemeente weten. "Zo zorgen we ervoor dat na het gereed komen van de Sebastiaansbrug het plein zo snel mogelijk zijn definitieve inrichting kan krijgen. In de eindsituatie rijdt doorgaand verkeer over de Mijnbouwstraat van en naar het Poortlandplein, in twee richtingen. Het Mijnbouwplein is dan weer een kruising met verkeerslichten."

Jac. van Adrichem

Foto: Dennis van den Berg

- Wat ben je hier in de Van Tienhovenstraat aan het doen?
"Ik wacht op het schoolplein van de Vrijeschool Widar tot mijn zoontje Toon bereid is om mee naar huis te gaan. Hij zit in de eerste klas of wat ze tegenwoordig groep drie noemen. Mijn andere zoon Arend is al vertrokken, die is met een vriendje en zijn moeder mee naar hun huis om daar te gaan spelen. Hij gaat naar de derde klas, oftewel groep vijf."

- Is het een bewuste keuze geweest om je kinderen naar een vrije school te laten gaan?
"Zeker. Ik sta achter het antroposofische gedachtegoed dat de school uitdraagt. Een kind is een kind, geen kleine volwassene. Laat ze maar lekker kleuteren en spelen, zo ontwikkelen ze hun fantasie. Het cognitieve gedeelte komt later wel. De keuze voor dit onderwijs voelt goed. Je treft hier bewustere mensen: kinderen krijgen bijvoorbeeld geen snoep en frisdrank mee naar school, maar fruit en water."

- Wat doe je voor de kost?
"Ik heb een eigen timmer- en onderhoudsbedrijf, waarmee ik alle voorkomende werkzaamheden bij kleine verbouwingen verricht."

- Heb je onlangs nog iets leuks meegemaakt?
"We zijn in de vakantie naar Terschelling geweest en hebben daar het festival Oerol bezocht."

- Welk nieuwsfeit houdt je bezig?
"Ik vind het ronduit gênant om te zien hoe ongastvrij we in dit land zijn voor vluchtelingen. Mensen zijn hier zo bang dat ze een stukje van hun welvaart verliezen, daar word ik een beetje triest van."

'Ik herinner me geen scherpe discussies'

DELFT – Raadsleden interviewden afgelopen twee weken meerdere hoofdrolspelers uit het verhaal rond het de financiële malaise waarin Delft verzeild raakte. Afgelopen vrijdag werd de serie afgesloten met een openbaar interview met Rik Grashoff, die van 1998 tot 2006 in Delft wethouder was en wordt gezien als groot aanjager van het Spoorzone-project. Na zijn periode als wethouder is Grashoff menigmaal verweten de raad niet voldoende betrokken te hebben bij besluitvorming. Kritiek die hij vrijdagmiddag verwierp. Ja, bekende Grashoff, hij praatte de raad regelmatig bij over de onderhandelingsprocessen met het rijk. "Maar dat had altijd het karakter van bijpraten. Onderhandelen zul je zelf moeten doen." De raad had volgens Grashof voldoende inzicht in de risico's om een goed oordeel te kunnen vellen. Meerdere raadsleden uit die periode zeiden later juist te hebben ervaren níet voldoende inzicht te hebben gehad. Het klonk Grashoff, zei hij vrijdag, allemaal als 'kritiek achteraf'. In de tijd dat hij aan het roer stond klonk vooral 'op ongenuanceerde wijze' kritiek uit de hoek van Leefbaar Delft. "Maar er was wel een sfeer richting de raad waarin werd aangedrongen om als één gezicht naar het Rijk te gaan en zo min mogelijk kritische kanttekeningen plaatsen", zei Aad Meuleman, één van de interviewers. "Zeker waar", antwoordde Grashoff. "Het politieke speelveld was die tijd zo complex dat ik informeel tegen raadsleden zei: 'Als we nu rollend over straat gaan, dan gaan we de commitment in Den Haag niet redden. Maar ik heb m'n uiterste best gedaan de raad te informeren over zaken waarover ze geïnformeerd wilde worden. Ik herinner me geen scherpe discussies. De kritiek dat de raad niet genoeg betrokken was is later pas gaan aanzwellen. Terecht of onterecht, dat kan ik niet oordelen."

7000 Overtredingen, 95 boetes

Foto: Jesper Neeleman

DELFT – Pollers zijn verdwenen, maar een nieuw probleem heeft zich aangediend: automobilisten die zonder ontheffing de stad in rijden. Zij krijgen tijdens de gewenningsperiode na drie waarschuwingsbrieven een bekeuring. Dinsdag liet wethouder Harpe weten dat sinds eind september 95 automobilisten zo'n boete hebben gehad. In totaal zijn op plekken waar ooit pollers stonden 7000 overtredingen geconstateerd en er zijn 4200 waarschuwingsbrieven verstuurd. Meerdere fracties reageerden geschrokken en pleitten voor maatregelen die deze cijfers omlaag kunnen brengen.

Is uw auto al winterklaar? Idenburg Car Solutions helpt u graag

Erik Idenburg staat voor u klaar.

DELFT – Onderhoud, reparatie, APK, schoonmaken, wassen, poetsen, detailing, inbouw en uitbouw: u vindt het allemaal onder één en hetzelfde dak bij Idenburg Car Solutions.

Het garagebedrijf blijft constant werken aan een nog betere service, verklaart Erik Idenburg. "Momenteel zijn we bezig met het aanpassen en verbeteren van onze wasstraat. Hier wordt een nieuwe transportketting geïnstalleerd, waardoor het transporteren van de te wassen auto's door de wasstraat nog soepeler zal gaan. De wax is verbeterd en we hebben nieuwe droogdoeken."
Die wasstraat is sowieso al een toonbeeld van duurzaamheid, vanwege de afbreekbare schoonmaakmiddelen die gebruikt worden en het feit dat er geen leidingwater, maar gefilterd grondwater wordt gebruikt om de auto's te reinigen. "Mensen zijn welkom om zich te komen laten overtuigen van de kwaliteit van onze wasstraat. Van maandag 17 tot en met zondag 23 oktober hebben we een speciale 'herfstvakantie-actie': we bieden dan wasprogramma 1 aan, in plaats van het gebruikelijke tarief van 15 euro, voor de speciale actieprijs van 8,95 euro", aldus Erik.

Winterbanden
Nu de R weer in de maand is, gaan mensen weer aan hun winterbanden denken. Bij Idenburg Car Solutions kunnen autobezitters hun winter- en zomerbanden een jaar lang gratis opslaan, met twee gratis bandenwissels, als zij deze banden hier afnemen. "Heeft u elders al een offerte voor winterbanden opgevraagd? Breng deze maar mee, dan gaan wij met u bekijken hoe we u voor de beste prijs van de door u gewenste winterbanden kunnen voorzien", nodigt Erik autorijdend Delft uit.
Wie graag wil dat zijn auto van binnen en buiten grondig wordt schoongemaakt, 'showroomklaar' zoals ze dat in de autobranche noemen, kan vanzelfsprekend hiervoor een beroep doen op Idenburg Car Solutions. Het bedrijf heeft een speciale poetsactie, waarbij uw auto voor slechts 99 euro van top tot teen weer helemaal schoon en netjes is.
Idenburg Car Solutions is gevestigd aan de Schieweg 81. Openingstijden wasstraat: maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur; zaterdag van 8.00 uur tot 18.00 uur; en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. De wasboxen zijn 24/7 geopend. Openingstijden garage: maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur; en zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur.
Meer informatie: tel. 015 – 2571670 en www.idenburgcarsolutions.nl.

In voormalige Delcave-gebouw staan nu tijdelijk Hoekse strandhuisjes

De loods van het voormalige Delcave-gebouw dient momenteel gedeeltelijk als opslagplaats voor Hoekse strandhuisjes. Foto: Dennis van den Berg

DELFT – Het voormalige pand van drankengroothandel Delcave aan de Schieweg is sinds februari van dit jaar in handen van Zegwaard Beheer. Tot er een nieuwe onderneming is gevonden die het volledige pand wil gebruiken, dient het gebouw als tijdelijke opslagplaats voor onder meer strandhuisjes.

De nieuwe eigenaar heeft het nodige geïnvesteerd in het 1,2 hectare grote bedrijfspand en het omliggende terrein. Zo is het hekwerk rondom het gebouw verdwenen, is het terrein grotendeels geasfalteerd en wordt de naastgelegen bedrijfswoning momenteel grondig onder handen genomen.
Zegwaard Beheer is op zoek naar een onderneming, die het volledige pand inclusief de kantoren wil gaan gebruiken. Tot die tijd wordt het pand verhuurd aan partijen, die tijdelijk opslagruimte nodig hebben. Een van die partijen is Westland Strandhuis BV. Bij deze onderneming kan men een strandhuisje kopen op het strand van Hoek van Holland. Een heerlijke plek om te verblijven in de zomermaanden. Na het zomerseizoen ruimen de huisjes echter allemaal tijdelijk het veld, om de natuur zijn werk te kunnen laten doen in de duinen. Zo wordt de verstuiving in de duinen niet belemmerd. Dat betekent wel, dat de huisjes tijdelijk ergens ondergebracht en opgeslagen moeten worden. Dit jaar gebeurt dat dus in de loods van het voormalige Delcave-gebouw.
Westland Strandhuis BV is niet de enige tijdelijke huurder, bevestigt Roy Zegwaard van Zegwaard Beheer. "We huisvesten een aantal partijen die tijdelijk opslag nodig hebben." De beheermaatschappij blijft zich richten op een vergelijkbare partij als Delcave die op termijn het bedrijfspand in gebruik kan nemen. "Met de sterk verbeterde bereikbaarheid van bedrijventerrein SchieOevers door de ingebruikname van de snelweg A4 hebben we er alle vertrouwen in, dat we hiervoor een geïnteresseerde partij gaan vinden", aldus Zegwaard.
In de tussentijd is er veel gebeurd met de vorige eigenaar van het bedrijfspand. Wijnbottelarij Delcave werd in 2000 overgenomen door Koninklijke Dirkzwager uit Schiedam, die de Delftse locatie in 2015 in de verkoop zette. In juli van dit jaar werd Dirkzwager echter failliet verklaard. Onderdelen van de drankengigant, waaronder Delcave en slijterijketen Mitra, hebben inmiddels een doorstart gemaakt

Jeany Bijloo

De Delftse Jeany Bijloo (21) debuteerde afgelopen voorjaar met de adolescentenroman 'Chaos compleet' en hoopt in de loop van 2017 een psychologische thriller uit te brengen.

Foto: Alphons de Wit

1. Waarom wilde je voor Locus Publicus worden gefotografeerd?
"Omdat hier een jaar geleden het idee is ontstaan om een boek te schrijven. Ik dronk voor het eerst een Guinness met mijn vader en hij kwam op het idee een verhaal te maken. We hebben de hoofdlijnen uitgezet en ik heb het erna uitgewerkt."

2. Zat dat schrijven er bij jou altijd al in?
"Al van jongs af aan schrijf ik, maar ik had nog nooit een verhaal afgemaakt. Ik herinner me nog dat ik op de basisschool een verhaal over een panda heb geschreven, waarvan de juf niet geloofde dat ik het zelf had geschreven. Daar werd ik zo boos om."

3. Waar gaat Chaos compleet over?
"Over twee meisjes die op surfvakantie gaan, maar die vakantie verloopt niet zoals ze van tevoren hadden gehoopt. Ze krijgen ruzie, waarbij social media ook een rol spelen en waarbij de gevaren hiervan ook duidelijk worden. Het mooie is dat alle recensies tot nu toe heel positief zijn."

4. Hoe ben je op social media als thema gekomen?
"Mijn vader en ik hadden de verhaallijn gemaakt en die leende zich prima voor social media. Daarbij is het een herkenbaar thema voor tieners en kun je er bijna niet omheen als je voor die leeftijdsgroep schrijft."

5. Waar haal je je inspiratie vandaan?
"De grote verhaallijn stond er natuurlijk al, maar ik haal inspiratie uit de dingen die ik meemaak. Zelf ben ik op surfvakantie in Spanje geweest en daar heb ik dingen uitgehaald, maar ik gebruik bijvoorbeeld ook dingen die ik mensen in de trein tegen elkaar hoor zeggen."

6. Heb je een voorbeeld als schrijver?
"Ja, ik vind Ronald Giphart geweldig. Ik houd zelf niet echt van lezen, maar zijn boeken lees ik wel graag. Hij weet mij met zijn leuke anekdotes te boeien. Ik heb toevallig vorige week nog een lezing van hem bezocht."

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan...
"... zou ik in het voormalig pand van V&D een skate- en chillplek maken. Op die manier voorkom je dat de jeugd overlast veroorzaakt en ze bouwen sociale vaardigheden op. Daarnaast kunnen ze er ook samen muziek maken. Ik zou de jongeren er zelf een mooie plek van laten maken, dat levert voor alle partijen alleen maar voordelen op."

8. Wil je van schrijven je beroep maken?
"Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar het is niet echt een goede markt. Dat betekent dat je wel heel veel moet publiceren om ervan rond te komen. Ik heb geen zin in de druk die het met zich meebrengt en blijf het schrijven er liever naast doen. Momenteel doe ik het naast mijn studie, op termijn wil ik het naast mijn baan blijven doen."

9. Wanneer komt je nieuwe boek uit, denk je?
"Het is al grotendeels af, al wil ik nog wel wat elementen toevoegen. Bovendien zoek ik momenteel nog naar een uitgever, die gespecialiseerd is in psychologische thrillers. Het wordt een totaal ander boek dan Chaos compleet."

10. Hoe dat zo?
"Ten eerste is het een psychologische thriller, wat natuurlijk al heel anders is dan een jongerenverhaal. Daarnaast schrijf ik vanuit verschillende perspectieven. Het komt voort uit een droom die ik heb gehad. Waarschijnlijk kwam die droom voort uit het feit dat ik heel veel Netflix-series kijk en ook bij mijn stage met heftige dingen word geconfronteerd."

n Delft voor Elkaar en de Delftse Uitdaging organiseren dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 november de Delftse Dagen. Iedereen die zich inzet in Delft kan dan van 19.00 tot 22.00 uur. inspirerende workshops en lezingen volgen in De Ruimte aan de Mercuriusweg 1 in Delft. Meer informatie over aanmelden en het programma volgt binnenkort op www.delftvoorelkaar.nl. n Hart en Ziel aan de Hooikade 13 organiseert maandag 20 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur de workshop Tarot Archetypes. Aanmelden kan telefonisch op werkdagen tussen 19.00 uur en 20.00 via 06-10521351 of per e-mail via info@hartenziel-online.nl. Deelname kost 30 euro. n Open Coffee Delft gaat dinsdag 1 november van 09.00 uur tot 11.00 uur op de koffie bij Enelex Innovation BV aan de Kluizenaarsbocht 6 in Delft. Ondernemers kunnen dan op een laagdrempelige manier netwerken. Toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Mail voor meer info naar info@mariska-van-vondelen.nl. n Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op dinsdag 18 oktober terecht bij SportsArt aan de Industriestraat 8 in Delft. Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0636435976. n De koren/zangverenigingen Vivace en St. Michaël uit Schipluiden voeren op vrijdag 28 oktober om 20.00 uur in het Armamentarium in Delft de Carmina Burana van Carl Orff uit. Speciale gast bij dit concert is de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt. Kaarten kosten 22 euro en zijn verkrijgbaar via www.zangverenigingvivace.nl en aan de zaal. n Joke Krul geeft zaterdag 22 oktober en 29 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur de tekenworkshop soft pastel. Bel voor meer info en aanmelden naar 015-2137337 of mail naar jokekrul@noknok.nl. n Wandelcoach Elmie Zandbergen organiseert zondag 16 oktober van 15.00 uur tot 16.30 uur de herfstwandeling mindfullnes. Vertrekpunt is de parkeerplaats aan de Noordeindseweg 70 in Delfgauw. Deelname kost 15 euro. Mail voor meer info en aanmelden naar info@elmiecoaching.nl of bel 06-46665354. n In de kapel van de Oude Kerk wordt zaterdag 22 oktober om 20.00 uur een concert gegeven door Kristel Janssens op fagot en Bas de Vroome op kistorgel en klavecimbel. Kaarten kosten 10 euro. Reserveren is gewenst en kan via secretaris@kerkconcertendelft.nl. n IVN Delft organiseert zondag 16 oktober van 14.00 uur tot 15.30 uur een paddenstoelentocht op de voormalige vuilstort. Vertrekpunt is de ingang van begraafplaats Iepenhof aan de Hoflaan in Delft. Zie voor meer informatie www.ivn.nl/delft. n Vogelwacht Delft organiseert op 3, 10, 17 en 24 november van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Natuurschuur aan het Linneauspad in Delft de vervolgcursus Vogels Kijken. Deelname kost 40 euro voor niet-leden. Meer info: www.vogelwachtdelft.nl. n In basisschool De Ark aan de Lepelaarstaat 1 in Tanthof is maandag 17 oktober van 10.00 uur tot 15.00 Joy4Kids, een creatieve dag voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit wordt georganiseerd door een aantal Delftse kerken, waaronder Het Boek in Tanthof. Bel voor meer info naar 015-8804887. n

Bedrijven bundelen krachten tijdens BC-dagen

Ook RODI Media zh zal tijdens de BC-dagen met een stand vertegenwoordigd zijn.

RIJSWIJK – In de Broodfabriek in Rijswijk zijn op dinsdag 22 en woensdag 23 november de Bedrijvencontactdagen (BC-dagen). De beursvloer van de BC-dagen begint zich al goed te vullen. Ook RODI Media zh zal met een stand vertegenwoordigd zijn. Motto van de BC-dagen is 'Krachten bundelen'. Bedrijven zijn hiervoor op deze beurs aan het juiste adres. Het aantal deelnemers groeit snel en de variatie aan bedrijven is groot. Bedrijven kunnen er nieuwe klanten vinden en hun naamsbekendheid vergroten. De BC-dagen hebben echter nog méér te bieden. Deelnemers van de BC-dagen geven ook advies, of dit nu op commercieel, op organisatorisch of financieel gebied is. Met het uitgebalanceerde aanbod zijn de BC-dagen interessant voor deelnemers èn bezoekers. Zo is dit evenement niet alleen een platform voor groeiende succesverhalen, maar wordt ook de helpende hand geboden. De online-registratie voor gratis tickets is nu geopend. Ga hiervoor naar http://bcdagen.nl/tickets.

Kanker, en dan? Dan is er Inloophuis Debora

De partners van Inloophuis Debora kwamen vorige week bijeen in Grandcafé De Sjees. (foto: Koos Bommelé)

DELFT – Inloophuis Debora is er vijf dagen per week voor mensen met kanker en hun naasten. Zij vinden hier aan de Aart van der Leeuwlaan 9 in Delft warmte, troost, een plek om lotgenoten te ontmoeten en activiteiten. Dat kost geld, maar gelukkig telt de Debora Partnership Club al zo'n honderd leden.

Zij dragen elk jaar een steentje bij. Ze betalen en vaste bijdrage als lidmaatschap van die Debora Partnership Club. Eén keer per jaar komen zij bijeen voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Die was vorige week donderdagavond in Grand Café De Sjees, waar zij gastvrij werden ontvangen door Nachtburgemeester Leo Quack.
Even later was het woord aan Paul Friskes, voorzitter van de Debora Partnership Club. Hij praatte de aanwezigen bij over het laatste nieuws rond Inloophuis Debora de gang van zaken rond de Debora Partnership Club. Bovenal bedankte hij de ondernemers weer voor hun steun en betrokkenheid en heette hij enkele nieuwe partners welkom. Daarna volgde een 2 minuten durende filmpje, gemaakt door zijn vrouw Anneke Friskes. De aanwezigen zagen zodoende beelden van het inloophuis, ondersteund door bijpassende en indringende muziek. "Dat was erg indrukwekkend", vertelt Magda den Dulk van de Debora Partnership Club.

Vanaf het eerste uur
Ze vond het sowieso een fantastische bijeenkomst. "Sommige ondernemers en bedrijven ondersteunen ons al vanaf het eerste uur. Stuk voor stuk ondernemers met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Nu we heel wat jaren en evenveel netwerkbijeenkomsten verder zijn, merk je dat iedereen elkaar steeds beter kent en we één grote familie aan het worden zijn." Onder het genot van een hapje en drankje beleefden ze ook nu weer met elkaar een gezellige avond.
Die partners zijn reuze belangrijk, benadrukt Den Dulk. "Zonder partners geen inloophuis. Net als dat er zonder de vrijwilligers en de gasten geen inloophuis zou zijn. We zijn ontzettend dankbaar dat zoveel bedrijven ons steunen en ons zo'n warm hart toedragen. Ook zij die donderdag niet naar De Sjees konden komen."

Meer informatie
Ook interesse om partner van het inloophuis te worden? Mail dan naar magdadendulk@gmail.com of paul@friskes.nl. Zie verder voor meer informatie over Inloophuis Debora de website www.inloophuisdebora.nl.

Sportspelden voor Olympische roeiers


DELFT - Burgemeester Marja van Bijsterveldt reikte donderdagavond de Delftse sportspeld uit aan drie Olympische roeiers van de Delftse roeivereniging Proteus Eretus. Dat deed ze in clubhuis van Proteus-Eretes aan de Rotterdamseweg. Hier waren de succesvolle Delftse drie, die afgelopen zomer in Rio de Janeiro een topprestatie leverden, bijeengekomen. Chantal Achterberg won in Rio zilver, Peter Wiersum en Ellen Hogerwerff haalden brons.

BliQ op Wonen: 'Woning (ver)kopen voor de prijs die het waard is'

Jakob G. Jongsma van BliQ op Wonen Delft zet zich met plezier in voor de (ver)koop van uw woning.

DELFT – BliQ op Wonen is een makelaardij in een modern jasje, zonder het persoonlijke aspect ook maar één seconde uit het oog te verliezen.

Social media (Facebook, YouTube) zijn naast Funda belangrijke kanalen om een huis dat te koop staat onder de aandacht te brengen. "Maar mensen kopen het huis van hun dromen niet online", weet Jakob G. Jongsma van BliQ op Wonen Delft. "Ze willen erin rondlopen, alles met hun eigen zintuigen ervaren. Dan kan het voor de verkopers van groot belang zijn om de woning op onderdelen op te knappen en te verfraaien, om zodoende de potentiële kopers sneller te laten toehappen."

Extra stapje
Als makelaar én verkoopstylist kent Jongsma het klappen van de zweep. "Bij BliQ op Wonen maken we ons er niet te gemakkelijk van af. Open huizendagen? Hartstikke leuk, maar voor BliQ op Wonen is het iedere dag open huizendag. We zetten graag dat extra stapje, want we beschouwen onszelf als meer dan makelaars."
BliQ op Wonen begeleidt de (ver)koop van een woning van A tot Z en staat zeven dagen per week voor haar cliënten klaar. "Ons streven is om een woning te (ver)kopen voor de prijs die het waard is, niet om koste wat het kost de deal te sluiten."

BliQ op Wonen Delft is gevestigd aan de Dijkshoornseweg 211 in Delft en is telefonisch bereikbaar via 015 - 2157000. Meer weten over de werkwijze en het huizenaanbod van BliQ op Wonen in Groot Delft en het Westland? Ga dan naar de website www.bliqopwonen.nl.

Drie personen gered bij brand bij Bierfabriek

Bij Bierfabriek aan de Burgwal in Delft is vorige week zaterdagavond brand ontstaan. Vrijwel iedereen kon zichzelf in veiligheid brengen, maar drie personen bleken zich nog op de bovenste etage van het gebouw te bevinden. Zij konden niet meer zelfstandig het gebouw verlaten. De brandweer heeft daarom direct verder opgeschaald om meer personeel ter plaatse te laten komen en de ingesloten personen snel uit hun benarde positie te bevrijden. Zij konden door een hoogwerker van de brandweer op tijd in veiligheid worden gebracht.

Test met nieuw asfalt dat brandstof moet besparen

DELFT - Ooms Civiel heeft vorig weekend op een privéterrein in Hoorn een proefstrook aangelegd met een nieuw asfaltmengsel. Dit is speciaal ontwikkeld om de rolweerstand en daarmee het brandstofverbruik van het verkeer op de weg te minimaliseren. De optimalisatie van het nieuwe mengsel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met TNO in opdracht de provincie Zuid-Holland, in het kader van het project 'N470 geeft energie'. Een project waarin de provincie met verschillende partners aan de realisatie van een CO2-neutrale weg werkt. Ooms Civiel, TNO en de provincie zijn in 2017 voornemens het nieuwe asfaltmengsel als pilot toe te passen op 1 kilometer van de N470.

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Bergklis.nl

Foto: Martijn Linthorst

DELFT – Elf jaar geleden kwamen Erik Rutten en zijn vriendin Mariska hier wonen. Voor de in Den Bosch wonende Erik, en Mariska, die toen in Rotterdam woonde, was deze wijk in Delft de best denkbare optie.

Het was geen moeilijke keuze voor ons", vertelt Erik enthousiast. "De rustige omgeving, maar toch vlakbij de stad en de goede prijs-kwaliteit verhouding gaven voor ons de doorslag." Bijna twaalf jaar geleden waren Erik en Mariska vooral op zoek naar een woning die zo goed als af was. Waar niet in geklust hoefde te worden, maar waar ze zo in konden trekken. Bovendien moest het een lekker ruim en licht huis zijn, compleet met tuin. "Dat alles vonden we in deze woning", zegt hij. "Door de grote glazen schuifpui aan de achterkant, de ruime keuken met grote ramen en de brede woonkamer, is het beneden inderdaad heel licht. Er kan simpelweg veel zonlicht naar binnen schijnen."
Na verloop van tijd kwamen er kinderen. Erik en Mariska kregen een zoontje en een dochtertje. Wat dat betreft woonden ze hier ook helemaal goed, want het is een kinderrijke buurt. "De tuin en het hofje daarachter vormen eigenlijk een verlengde van de woonkamer. Doordat hier veel kinderen wonen en we de poort vaak openzetten, komen regelmatig kinderen bij ons over de vloer. De picknicktafel in het hofje zorgt er voor dat we regelmatig onder het genot van een kopje koffie of thee een gezellig praatje maken met de andere hofbewoners." De woning heeft een lichte, tuingerichte woonkamer, met de afmetingen 4.85 bij 5.09 meter. Op de grond ligt een mooie houten vloer. "Het is zogenaamd lamellenparket", vertelt hij. In de tuin op het zuidwesten kun je van 's ochtends tot half zeven 's avonds in de zon zitten. De tuin is onderhoudsvrij aangelegd met steentjes met rondom fraaie beplanting. "We hebben een elektrisch zonnescherm dat goed van pas kwam met al die zonnige dagen van de afgelopen maanden!" aldus Erik. "Een houten berging voor de fietsen. Zelf komen we eigenlijk altijd via het achterom en de tuin onze woning binnen." Aan de voorkant van de kamer is de eigentijdse, halfopen keuken. De Siematic keuken heeft een L-opstelling, met een composiet aanrechtblad. "Ja, het is een heel mooie, ruime keuken met greeploze laden en deuren, die we eind 2013 hebben laten plaatsen. Hier hebben we al heel wat heerlijke dinertjes voor familie en vrienden klaargemaakt."
Je hoeft aan deze woning praktisch niets te doen, je kan er probleemloos in trekken. Erik en Mariska hebben nu het plan opgevat te gaan verhuizen. "Naar een woning niet ver hier vandaan in de Harnaschpolder", zegt hij. "Nieuwbouw, dus die kunnen we eens helemaal naar ons eigen inzicht indelen en inrichten."
De eerste verdieping van hun huidige woning heeft een slaapkamer aan de voorzijde van 4.85 bij 3.22 meter, compleet met een grote kastenwand. In deze kamer openslaande deurtjes naar een Frans balkonnetje, ideaal om bijvoorbeeld beddengoed te laten luchten. Aan de achterzijde twee kleinere slaapkamers. "Allemaal met een houten vloer, die we vóór het leggen speciaal hebben bewerkt, waardoor de vloeren heel licht blijven." De volledig betegelde badkamer is voorzien van een ligbad en heeft in tegenstelling tot diverse andere huizen in deze buurt, een aparte douche. De tweede etage is een ruime werk- en slaapverdieping, met dakterras. "In de buurt is volop parkeergelegenheid en er is een divers winkelaanbod. Dichtbij station en stadscentrum en de diverse uitvalswegen."

Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst

Bestuur Schiphoorn wil een lagere huurverhoging

Huurwoningen in Schippershof in Schipluiden. Foto: Martijn Linthorst

SCHIPLUIDEN - De huurdersvereniging Schiphoorn adviseert Wonen Midden Delfland over het huurbeleid en voorrang bij leegstaande woningen. Schiphoorn vertegenwoordigt de belangen van bijna negenhonderd huurders in Schipluiden en Den Hoorn.

Het bestuur heeft aangegeven dat het voor 1 juli 2017 een lagere huurverhoging wil dan de woningcorporatie heeft voorgesteld. Het bestuur vindt dat de afgelopen jaren er al genoeg is gedaan aan de huren. "Bovendien kan de financiële positie van de corporatie het goed aan. De verhoging zou beperkt moet worden tot het inflatieniveau", aldus het bestuur.

Kwaliteitsslag
Het bestuur heeft de afgelopen periode een kwaliteitsslag gemaakt. Het heeft vastgelegd waar het de komende jaren aan wil werken. "Dat richt zich op de splitsing van commercieel en sociale huur, op de bouw van 150 nieuwe huurwoningen en op huurders met een kleine portemonnee die voorrang hebben bij goedkope huurwoningen." In november zal het bestuur de werving starten van een nieuwe secretaris.


Thema-avond
Het bestuur heeft een adviesbureau gevraagd daarbij te ondersteunen. Bij de directeur van Wonen Midden Delfland is aangegeven dat het prima is als er meer aandacht wordt gegeven aan vrije sector huurwoningen voor bewoners die net iets te veel verdienen. Op 10 november is er een thema-avond..

Uitagenda van zaterdag 15 tot en met 22 oktober

Open dag Archeologie Delft
Zaterdag 15 oktober
Met diverse activiteiten op archeologische werkplaats
Locatie: Archeologie Delft, Kluizenaarsbocht
Tijd: 12.00 uur tot 17.00 uur
Entree: gratis

Tangosalon
Zaterdag 15 oktober
Dansavond met Argentijnse tango
Locatie: Dansschool Wesseling, Voorstraat 64
Tijd: 20.30 uur tot 23.30 uur
Entree: 4 euro

De Flits speelt 'Jaloezieën'
Zaterdag 15 en vrijdag 21 oktober
Toneelstuk over de toneelwereld
Locatie: Microtheater, Kerkstraat 19
Tijd: 20.15 uur tot 21.15 uur
Entree: 11 euro

Uurtje orgelmuziek
Zaterdag 15 en 22 oktober
Muziek van het monumentale orgel
Locatie: Oude Kerk
Tijd: 16.00 uur
Entree: 4 euro

Hallo Venray
Zaterdag 15 oktober
Live-optreden van legendarische band
Locatie: Ciccionina, Kromstraat 24
Tijd: 20.00 uur
Entree: 10 euro

Delftse Atelierroute
Zaterdag 15 en zondag 16 oktober
Ateliers in de stad openen hun deuren
Locatie: diverse
Tijd: 12.00 uur tot 17.00 uur
Entree: 2 euro voor plattegrond

Agneta & Jacques in de Gloria
Zondag 16 oktober
Wandeling en lezing met Jan van der Mast
Locatie: Etalagefabriek, Oude Kerkstraat 8
Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur
Entree: 12 euro 50, inclusief drankjes

Bebop Sunday Jazz
Zondag 16 oktober
Live jazz in jazzcafé Bebop
Locatie: Bebop, Kromstraat 33
Tijd: 15.00 uur tot 18.00 uur
Entree: gratis

De Jazz
Zondag 16 oktober
Live jazz-muziek van verschillende muzikanten
Locatie: Rietveld Theater
Tijd: 20.30 uur tot 23.00 uur
Entree: gratis

Theater Terra – De Kabouter (4+)
Zondag 16 oktober
Voorstelling over wereldberoemde kabouter
Locatie: Theater de Veste
Tijd: 14.30 uur
Entree: vanaf 12 euro 50

Rondleiding Vermeer Centrum Delft
Zondag 16 en vrijdag 21 oktober
Gids vertelt leuke weetjes over Vermeer
Locatie: Vermeer Centrum, Voldersgracht 21
Tijd: zondag om 12.00, vrijdag om 11.30 uur
Entree: gratis, wel entree museum

Rondleiding Delfts Schuttersstuk
Zondag 16 oktober
Leer alles over de Delftse schuttersstukken
Locatie: Museum Prinsenhof
Tijd: 14.00 uur tot 14.30 uur
Entree: gratis, wel entree museum

Hoe word je een echte schutter?
Zondag 16 en vrijdag 21 oktober
Kinderen kruipen in de huid van schutters
Locatie: Museum Prinsenhof
Tijd: 13.00 uur tot 14.00 uur
Entree: gratis, wel entree museum

Delft Live
Zondag 16 oktober
Met live-muziek van Rikki en Nikki
Locatie: De Waag, Markt 11
Tijd: vanaf 14.00 uur
Entree: gratis

Blue Sunday
Zondag 16 oktober
Kunst, food, fashion en muziek staan centraal
Locatie: binnenstad
Tijd: 12.00 uur tot 17.00 uur
facebook.com/bluesundaydelft

Delftse Maakweken
Maandag 17 tot en met zaterdag 22 oktober
Creatieve vakantieactiviteit
Locatie: Poptapark, Poptahof
Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur
Entree: gratis

Jazz-sessie
Dinsdag 18 oktober
Met om 20.30 uur een sessieband, vanaf 21.00 uur kan iedereen meespelen
Locatie: Grand Café Verderop, Westvest 9
Tijd: 20.30 uur tot 23.30 uur
Entree: gratis

Rondleiding gevangenis Het Steen
Dinsdag 18, woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 oktober
Griezel mee in middeleeuwse stadsgevangenis
Locatie: Het Steen, Markt
Tijd: 12.00 uur tot 12.30 uur
Entree: jeugd 2 euro 50, volwassenen 3 euro 50
Kaartverkoop via TIP, Kerkstraat 3

Steck Jams With Benefits
Woensdag 19 oktober
Met avontuurlijk en gevarieerde jams
Locatie: Steck, Kromstraat 25
Tijd: 21.00 uur tot 23.45 uur
Entree: gratis

Willem van Oranje
Woensdag 19 oktober
Familievoorstelling over Willem van Oranje
Locatie: Museum Prinsenhof
Tijd: 13.00 uur tot 14.00 uur
Entree: gratis

Tim Hartog
Woensdag 19 oktober
Hartog probeert zich staande te houden
Locatie: Rietveld Theater
Tijd: 20.30 uur tot 21.45 uur
Entree: 10 euro

Peter Pannekoek – Zacht van binnen
Woensdag 19 en donderdag 20 oktober
Jonge, sprankelende cabaretier
Locatie: Theater de Veste
Tijd: 20.15 uur
Entree: 16 euro 50

Andere Koek en Starfish
Vrijdag 21 oktober
Energieke ska en punk
Locatie: Steck, Kromstraat 25
Tijd: 22.00 uur tot 23.45 uur
Entree: gratis

Orkater – Distel
Vrijdag 21 oktober
Muzikaal familiedrama
Locatie: Theater de Veste
Tijd: 20.15 uur
Entree: vanaf 21 euro 50

Mariahulde
Zaterdag 22 oktober
Samenzang met Marialiederen
Locatie: Maria van Jessekerk, Burgwal
Tijd: 15.00 uur tot 16.00 uur
Entree: gratis

'Ook al was het niet gelukt, de poging was goed'

Henk Koorn van Hallo Venray. Foto: Jesper Neeleman

DELFT – Henk Koorn tourt al bijna dertig met zijn band Hallo Venray door Nederland, speelde op festivals als Pinkpop en Lowland, maar ziet dat niet als zijn hoogtepunt. Dát hij al zo lang de kost verdient met muziek, vindt hij nog veel mooier.

Henk Koorn is geboren in Delft, woonde tot zijn achtste in Amerika, verhuisde terug naar Delft en zat als scholier op het CLD. Sindsdien woonde hij afwisselend in Delft en Den Haag. In 1987 richtte hij Hallo Venray op. Die band werd zeker in de muziekwereld bejubeld en geprezen, maar brak nooit echt door bij het grote publiek.
Het verhaal van Hallo Venray leek als een nachtkaars uit te gaan. Maar in 2014 waren ze er plots weer. "Toen hadden we plots een soort revival. Soms gebeuren die dingen, soms ook niet", zegt Henk Koorn wat laconiek. De band kwam letterlijk en figuurlijk weer in beeld bij het tv-programma De Wereld Draait Door. De maanden daarna kwamen de boekingen achter elkaar binnen. "Als het vanzelf gaat, is het goed", vindt Koorn.
De afgelopen jaren bouwden hij en Hallo Venray een behoorlijk oeuvre op. "Met zo'n veertien albums, misschien ook wel twintig. Het is een soort reis die je maakt."
-Hoe kijk je terug op die reis?
Henk Koorn: "Het is een goede beslissing geweest dit te doen. Na je schooltijd heb je een aantal keuzes. Zo wordt het althans gepresenteerd. Je moet gaan studeren en zo. Maar ik wilde muzikant worden."
-Is dat gelukt?
"Ja. En ook al was het niet gelukt, dan was de poging goed. De beste manier om ergens achter te komen, is door het te doen. En ik doe het nog steeds."
-Wat vind je zo mooi aan muzikant zijn?
"Dat ik m'n passie achterna loopt. Ik kan m'n eigen tijd indelen. Ik kan opstaan en de hele dag geen flikker uitvoeren, maar toch de bekende acht uur met werk bezig zijn. Alleen niet tijdens de standaardtijden. Verder ben je, als muzikant, aan het creëren. Dat blijft spannend. Met elk nummer moet je het wiel weer uitvinden. Als ik muziek schrijf is één en één geen twee. Ik kan twintig uur aan een nummer werken en alsnog is het niks, maar ik kan ook in twintig minuten een nummer schrijven dat wél goed is. Vooraf weet je nooit hoe het uitpakt."
-Wat vind je jullie beste nummer?
Denkt lang na. Dan: "Japanese Cars. Dat heeft iets absurds. Net als het leven. Een nummer als 'Tuck The Man' had jarenlang energie en diepte en alles dat je van muziek verlangt. Maar we spelen het tegenwoordig nauwelijks nog. Japanese Cars floept er nog regelmatig uit."
- Dit weekend spelen jullie in Delft, wat kunnen we daarvan verwachten?
"Veel nummers van onze nieuwe plaat, die in april uitkomt. Maar we spelen ook wat de mensen in het publiek roepen. Je doet zo'n optreden samen, toch."
-Hoe verklaar je dat jullie nooit bij het grote publiek doorgebroken zijn?
"Misschien hadden we net wat meer mazzel moeten hebben. Maar je kan ook zeggen dat we mazzel hadden dat we níet doorbraken. Terugkijkend is het een hele leuke rit geweest. En we zijn gelukkig geen band die altijd één bepaald nummer moet komen spelen."
Hallo Venray, zaterdagavond 15 oktober te zien in Ciccionina, Kromstraat 24.

Dit weekend: de 21ste Delftse atelierroute

Delftse ateliers openen dit weekend hun deuren.

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober openen 49 kunstenaars hun atelier voor een groot publiek. Tijdens de 21ste editie van de Delftse Atelierroute is dus weer volop gelegenheid om een kijkje te nemen in de mystieke 'keuken' van de kunstenaar waar kunstwerken ontstaan, waar hij deze creëert en vervolgens exposeert en verkoopt.

In de ateliers kunnen de bezoekers de kunstenaars vragen stellen en zal de kunstenaar graag willen uitleggen hoe de kunstwerken ontstaan en waar zijn of haar inspiratie vandaan komt. In sommige ateliers zullen de kunstenaars demonstraties geven van speciale technieken en materialen.

Herfstsalon
In Kadmium, gevestigd in het Prinsenkwartier aan het Agathaplein 4, is een overzichtstentoonstelling te zien van werk van al deze kunstenaars. De inrichting van deze Herfstsalon is een bijzondere. Het werk varieert van heel rustig fotowerk tot schreeuwende verfklodders, klein en groot, twee- en driedimensionaal, sieraden en klei, realistische landschappen, ook Delftse, en abstracte geometrische vormen. Voor iedereen is er wel iets interessants.
Voor deze atelierroute is er door Stichting Beeldende Kunst Delft een prachtig boekje gemaakt waarin alle kunstenaars met twee pagina's kunstwerken en uiteraard hun gegevens staan. In Kadmium, het startpunt van de atelierroute, is dat boekje te koop voor 5 euro, inclusief plattegrond met daarop alle deelnemende ateliers.
De kunstenaars Zoe Reddy en Joost Konings hebben voor deze gelegenheid een dvd samengesteld, waarop alvast een kijkje in de ateliers van de kunstenaars genomen kan worden. Deze dvd wordt gratis bij aanschaf van het boekje verstrekt. Losse plattegronden kosten 2 euro. De Herfstsalon in Kadmium duurt tot en met 6 november.
Zie voor meer informatie de websites www.delftseatelierroute.nl en www.kadmium.nl.

Nederlandse première van Follies

Musicalgroep Rits speelt de Nederlandse première van Follies op 4 en 5 november in Theater de Veste te Delft. Deze showmusical is in Amerika bekroond met de felbegeerde Tony Award voor beste musical. 'Follies' vertelt het verhaal van een revuegezelschap dat bijeenkomt voor een reünie in het vervallen theater waar ze twintig jaar terug nog de sterren van de hemel speelden. Kijk voor kaartverkoop op www.theaterdeveste.nl of kom naar de kassa van het theater. Zie verder www.musicalgroeprits.nl voor meer info.

Film en signeersessie

Museum Het Prinsenhof, Filmhuis Lumen en Boekhandel De Omslag organiseren zondag 30 oktober vanaf 17.00 uur een bijzondere voorstelling. Dan is in Filmhuis Lumen de Delftse première van de film 'Een Echte Vermeer', gebaseerd op het leven van kunstvervalser Han van Meegeren. De voorstelling wordt ingeleid door Jan van Mersbergen, die op basis van het filmscript een boek schreef over het leven van Van Meegeren. Na afloop bieden Filmhuis Lumen en Boekhandel De Omslag een glas Prosecco en zal Jan van Mersbergen signeren. De entree bedraagt 12 euro 50 en reserveren kan via 015-2121510.

Dansen met baby's

Draag&Dans is een nieuwe dansrage. Ouders dansen dan in verschillende dansstijlen met hun kind in een draagzak of -doek. Dansschool Wesseling gaat na de herfstvakantie beginnen met een cursus Draag&Dans. Deze omvat tien lessen en wordt op maandag om 09.00 uur gegeven. Zie voor meer informatie www.dansschool-wesseling.nl.

Nesjomme in de Synagoge

In het theaterstuk, Nesjomme, dat is samengesteld uit bekende liedjes, verhalen, grapjes en historisch beeldmateriaal, wordt het verhaal verteld van Joden uit Oost-Europa die eind 1800 begin 1900 naar de Verenigde Staten vertrokken. De première van dit stuk is op 13 november om 15.00 uur in de Synagoge aan de Koornmarkt 12 in Delft. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.synagogedelft.nl.

Maakweken: maak het mee

Komende herfstvakantie is er in Poptahof 's middags veel te doen. Van maandag 17 tot en met zaterdag 22 oktober kunnen kinderen tijdens de halfjaarlijkse Delftse Maakweken in het Poptapark genieten van een ruim aanbod aan gratis creatieve en sportieve workshops. Maakweken biedt een gevarieerd programma vol muziek, dans, beeldende kunst, circus, techniek en sport. Kinderen kunnen onder meer kunst maken van materialen uit defecte apparaten bij Repair Kid of training krijgen van Ugur de Breakdancer. Zie voor meer info en aanmelden www.maakweken.nl.

Magische ervaring in Theater de Veste

'Ongekende evidenties' is een magische voorstelling.

Mentalisten zijn hot op televisie. Hoe is het om deze 'magiërs' live voor je neus mee te maken? Kom hiervoor op donderdag 27 oktober naar Theater de Veste en laat je verbazen door de Vlaamse mentalist Kurt Demey.

Demey onderzoekt in zijn spectaculaire voorstelling het magische gevoel dat je van synchroniteit krijgt: het verschijnsel dat twee mensen, ver van elkaar, op exact hetzelfde moment hetzelfde meemaken.
Hoe maken we keuzes in ons leven en hoe kunnen we toeval in een structuur gieten?

Interactieve voorstelling
Kurt Demey, Joris Vanvinckenroye en Frederica Del Nero proberen in 'Ongekende Evidenties' het 'toeval' uit te dagen om een glimp van zijn bestaan te vangen. U komt – als publiek – terecht in een cross-over van theater, muziek en mentalisme waar toevalligheden zich ophopen tot magische ervaringen.
'Ongekende Evidenties' is een interactieve en destabiliserende ervaring geschikt voor iedereen vanaf acht jaar. Zowel jong als oud vraagt zich na afloop af: hoe kán dit nou? Demey haalt trucs met je uit waar je gegarandeerd in tuint. De voorstelling is spectaculair, poëtisch en bovendien zeer muzikaal.

Goochelkunst
Demey beschouwt de goochelkunst als een verzameling technieken die tonen hoe mensen denken en hoe onze zintuigen werken. Magische momenten – momenten dat er iets gebeurt wat we niet begrijpen – zijn in Demey's optiek fragiel als een zeepbel. Het is een voorstelling die de toeschouwer gegarandeerd rillingen over het lichaam en vlinders in de buik gaat bezorgen.

Tickets
Kaarten voor deze voorstelling zijn te verkrijgen bij Theater de Veste. Via de kassabalie of online via de theaterwebsite: www.theaterdeveste.nl.

De blik vooruit, Lijm & Cultuur bouwt door

Antoinette Wijffels van Lijm & Cultuur. (foto: Daniella van Bergen) Foto: Daniella van Bergen

"We hadden de droom om een vrijplaats te creëren waar verschillende communities samen kunnen komen om innovatieve projecten en baanbrekende ideeën te ontwikkelen. En dat is gelukt", vertelt Antoinette, samen met Rob initiatiefnemer en eigenaar van Lijm & Cultuur, enthousiast.
"Elke dag zijn we aan het bouwen en daar gaan we mee door, in het vertrouwen dat onze levensfilosofie – elkaar vinden en inspireren – verspreid wordt. Voor iedereen is er plek bij Lijm & Cultuur, geen idee is te gek. We zetten de deuren graag open voor eigenzinnige creatievelingen en innovatieve ondernemers die net als wij vooruit willen, bouwen aan een nieuwe wereld. Neem de afgelopen twee weken: twee unieke concerten, zes inspirerende congressen, vier bruisende feesten met diner, een openlucht bioscoop, een bruidsbeurs, zeven vruchtbare vergaderingen, zes vrolijke repetities, tien culturele cursussen, dagelijks talrijke lunchgasten en harde werkers die komen aanwaaien en inspiratie komen opdoen. Lijm & Cultuur is vol activiteit. Niet altijd openbaar, maar als je komt voor een kop koffie, werken of lunchen in Experiment Delft voel je die positieve energie."
"Regelmatig komen er nieuwe ideeën voorbij waar Lijm & Cultuur aan meewerkt of in investeert. Laatst nog het festival Dorpsgek en op 11 november maken Warehouse - twee ondernemende studenten – er in samenwerking met de non-profit organisatie Bambú Social en Lijm & Cultuur een feest van: een nieuw concept waar de perfecte muziek en sfeer gecombineerd wordt met de fijnste mensen en het goede doel. De dag erna is een nieuwe editie van Feemuz op 12 november, waar weer een andere community van leuke mensen elkaar inspireert. Never a dull moment! Wil je even weg uit je bekende omgeving en temidden van de reuring op Lijm & Cultuur inspiratie opdoen of ontspannen? Kom dan naar ons werk-, koffie-, werk-, lunch-, lounge- en borrelparadijs Experiment Delft. Alle werkdagen open van 10.00 uur tot 17.00 uur!" Voor actuele informatie en online tickets ga naar www.lijmencultuur.nl.

Mooi miniconcert

DELFT – Op een druilerige herfstmiddag trakteerde de band Rachman & Nova het publiek van de Delft op Zondag-miniconcerten op prachtige luisterliedjes. Later die dag volgde nog meer moois: The Limelites. De Nederlandse en Belgische muzikanten speelden een mix van early reggea en ska. "De Belgische leadzanger Dave was hilarisch, we hadden een mooie afsluiting", oordeelde organisator Charles van Harling. Komende editie van de Delft op Zondag-miniconcerten is op zondag 6 november, in het Hampshire Hotel Delft Centre. Dan komt de Italiaanse zanger en gitarist Giuseppe Sotera, die Italiaanse pop speelt. Verder een optreden van Jack In The Box. De toegang is weer gratis.

23 / 44

De heer en mevrouw Vermeulen waren op 5 oktober 60 jaar getrouwd. Burgemeester Van Bijsterveldt kwam langs met de felicitaties.

Klant Contact Centrum

Trouwdatum reserveren

Heeft u trouwplannen? Dan heeft u een mooi vooruitzicht! Maar voordat u elkaar het jawoord geeft, moet u vaak nog veel regelen. Zoals het reserveren van een trouwdatum.

Heeft u een datum uitgezocht? Dan kunt u uw trouwdatum online reserveren via www.delft.nl/trouwen. U hoeft hiervoor dus niet speciaal naar het Klant Contact Centrum van de gemeente te komen. Op de website vindt u ook een overzicht van de beschikbare trouwtijden van het stadhuis. Zo kunt u van tevoren nagaan of uw gewenste dag of tijdstip nog beschikbaar is.

Naast het reserveren van uw trouwdatum kunt u via www.delft.nl/trouwen ook uw getuigen aanmelden en de aangifte regelen (voorheen ondertrouw). Trouwt u op een andere locatie dan het stadhuis? Dan kunt u de datum en locatie melden via de website.

Wilt u uw trouwdag nog mooier maken? Dan biedt de gemeente extra services zoals een trouwboekje of het laten spelen van het carillon in de Nieuwe Kerk bij aankomst op de Markt. Ook dit kunt u via de website boeken.

Benieuwd geworden? Of wilt u meer informatie over trouwen in Delft? Surf dan naar www.delft.nl/trouwen.

Klant Contact Centrum | Phoenixstraat 16 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij het KCC alleen per pin betalen.

Werkzaamheden

BINNENSTAD

Oosteinde: tot en met 1 november wordt het Oosteinde opnieuw bestraat. Er wordt gewerkt vanaf de Molslaan richting de Nieuwe Langendijk. Op het deel waar wordt gewerkt is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Wateringsevest: tot eind 2016 zijn er werkzaamheden op de Wateringsevest. Tijdens het werk rijdt het gemotoriseerd verkeer in beide richtingen over de OV-baan. Fietsers rijden aan de westkant waar een fietspad in twee richtingen wordt aangelegd. De OV-halte Wateringsevest is komen te vervallen.

Westvest: tot en met 30 november zijn er werkzaamheden op de ventweg van de Westvest. Tijdens het werk kan er een stremming zijn voor het bestemmingsverkeer op de ventweg. Overig doorgaand verkeer rijdt op de OV-baan en blijft altijd mogelijk.

SPOORZONE

Abtswoudsetunnel: door de aanleg van de tweede spoortunnelbuis is het niet meer mogelijk om het fietspad tussen de Mercuriusweg en de Abtswoudseweg gelijkvloers te houden. Hierdoor is de fietstunnel nu weer opengesteld. De steile trap bij de tunnel is vervangen door een minder steile trap in 2 delen. Daarnaast is er een passage over de bouwput van de tweede tunnelbuis gekomen.

Spoorsingel: tot en met 31 december 2016 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

HOF VAN DELFT

Van Slingelandtstraat: tot en met 31 oktober wordt de riolering vervangen op de Van Slingelandtstraat. Op het deel waar wordt gewerkt, is tijdelijk geen gemotoriseerd verkeer mogelijk.

Westlandseweg / Prinses Beatrixlaan: tot en met 28 oktober worden de fietspaden rond de kruising geasfalteerd in rood asfalt. Tijdens een deel van de werkzaamheden moeten fietsers aan de andere kant van de weg oversteken.

Parallelweg: tot eind 2016 is de Parallelweg vanwege werkzaamheden dicht voor verkeer. Een deel van de verlengde Coenderstraat (vanaf Raamstraat richting Ada van Hollandstraat) is opengesteld voor verkeer.

Spoorsingel: tot en met 31 december 2016 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

VOORDIJKSHOORN

Prinses Beatrixlaan: tot en met 31 december komt er een overkluizing over de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van het Kruitmolenpad. Voor het opbouwen van de overkluizing is de Prinses Beatrixlaan op vrijdagavond 16 september na 22.00 uur afgesloten. Verkeer richting Rijswijk kan via het Westeinde de Prinses Beatrixlaan oprijden. Verkeer vanuit Rijswijk wordt omgeleid via de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Weteringlaan.

VOORHOF EN BUITENHOF

Bartokpad: tot en met 28 oktober wordt de brug op het Bartokpad vernieuwd en het fietspad opnieuw geasfalteerd. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad dicht.

De Nobelpad: tot en met 20 oktober is de voetgangersbrug afgesloten in verband met werkzaamheden.

Kruithuistunnel: tot en met 4 november vindt groot onderhoud plaats aan de Kruithuistunnel, de fietstunnel onder de Prinses Beatrixlaan bij de Kruithuisweg. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel dicht voor fietsers en voetgangers.

Prinses Beatrixlaan / Martinus Nijhofflaan: tot en met 21 oktober zijn er werkzaamheden aan het viaduct.

  • In de week van 10 tot 14 oktober wordt gewerkt op de Prinses Beatrixlaan waarbij tijdens werkuren 1 rijstrook minder beschikbaar is.
  • Van 17 tot 19 oktober 12 uur is op de Martinus Nijhofflaan de rijbaan in de richting van de Buitenhof dicht voor gemotoriseerd verkeer.
  • Van 19 oktober 12 uur tot en met 21 oktober is de andere rijbaan in de richting van Voorhof afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Westlandseweg / Prinses Beatrixlaan: tot en met 28 oktober worden de fietspaden rond de kruising geasfalteerd in rood asfalt. Tijdens een deel van de werkzaamheden moeten fietsers aan de andere kant van de weg oversteken.

VRIJENBAN

Oostsingel: tot en met 11 november zijn er werkzaamheden op de Oostsingel ter hoogte van de Reineveldbrug. Verkeer wordt omgeleid.

WIPPOLDER EN SCHIEOEVERS

Mijnbouwplein: tot en met 31 oktober worden er kabels en leidingen gelegd. Tijdens het werk is er geen vertraging voor gemotoriseerd verkeer. Het fietspad langs het Mijnbouwplein is dicht. Fietsers worden vanaf de Sebastiaansbrug en Mijnbouwpad omgeleid. Op de Michiel de Ruyterweg is het fietspad tijdens de werkzaamheden versmald.

Mijnbouwplein/Michiel de Ruyterweg: tot en met 23 december zijn er werkzaamheden aan de riolering. Tijdens het werk is de OV-baan voor de helft dicht. Bussen richting de Sebastiaansbrug kunnen gebruik maken van de andere helft van de OV-baan.

Overslagpad: tot en met 15 oktober is het fietspad afgesloten vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Stieltjesweg: tot augustus 2017 zijn er bouwwerkzaamheden langs de Stieltjesweg. Vanwege de bouwactiviteiten is de weg versmald en is eenrichtingsverkeer ingesteld voor de hele bouwperiode.

SINT SEBASTIAANSBRUG

De Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:

  • vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest.
  • vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal

Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Jubileum

De heer en mevrouw Vermeulen waren op 5 oktober 60 jaar getrouwd. Burgemeester Van Bijsterveldt kwam langs met de felicitaties.

Besluiten

VERWIJDEREN VOERTUIG

Het volgende voertuig staat al geruime tijd (in elk geval langer dan 3 dagen) op de volgende locatie aan de openbare weg geparkeerd:

2627 AV | Teslaweg thv. nr. 5 | een aanhanger/bouwkeet zonder kenteken.

Het is verboden om een aanhangwagen, trailer of een recreatievoertuig gedurende 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Het voertuig is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Vóór 19-10-2016 moet aan deze overtreding een eind zijn gemaakt door dit voertuig te verwijderen van de openbare weg. Indien dit voertuig niet voor die tijd is verwijderd, dan is de gemeente genoodzaakt dit te doen. De door de gemeente gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de KCC, telefoon 14015.

Belanghebbenden kunnen voor 23-11-2016 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van B&W postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding van bezwaarschrift.

WELSTANDSNOTA 2016

De gemeenteraad van Delft heeft in zijn vergadering van 29 september 2016 de Welstandsnota 2016 vastgesteld. De Welstandsnota 2016 is een herziening van de Welstandsnota 2013. De nota zelf en de sneltoetscriteria zijn tekstueel aangepast, de definitie van bebouwing langs hoofdwegen, historische routes en zichtlocaties zijn in tekst en kaart verduidelijkt, de digitale werking van de Welstandskaart is verbeterd en de Bouwmeldingskaart is in overeenstemming met de Welstandskaart gebracht.

De Welstandsnota 2016 en de bijbehorende Welstandskaart treden op donderdag 13 oktober 2016 in werking en zijn te vinden op www.delft.nl – kijk bij 'Inwoners' onder 'Wonen en leven' à 'Bouwen' à 'Kwaliteitskamer en welstand'.

CONCEPTBESLUITEN TERRASVERGUNNING

2611 GA | Beestenmarkt 1 | Kobus Kuch 3 BV

2611 GA | Beestenmarkt 33 | WijnBarRon.

Inzage en zienswijze

U kunt de conceptbesluiten op afspraak inzien vanaf 12 oktober 2016 bij het KCC aan de Phoenixstraat 16. U kunt uw schriftelijke zienswijze over (één van) de conceptbesluiten kenbaar maken aan de burgemeester van Delft, uiterlijk tot 23 november 2016. Stuur uw brief naar de burgemeester van Delft, p/a vakteam KCC, Postbus 78, 2600 ME Delft.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

2611 PC | Paardenmarkt 42 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: pand officieel splitsen | 8-10-2016

2611 VL | Nieuwe Langendijk 60 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: winkelfunctie wijzigen naar wonen | 4-10-2016

2612 HL | Oostsingel 182 | kap: een dode boom | 6-10-2016

2612 VX | Elzenlaan 8 en 10 | bouw: pand verbouwen naar een nieuwe winkelbestemming | 3-10-2016

2612 xx | Wilgenpad | kap: 17 populieren; vervangingsplan | 4-10-2016

2613 AL | Heemskerkstraat 42 | bouw: groene fietsenoverkapping in voortuin plaatsen | 10-10-2016

2613 EZ | Van de Spiegelstraat 49 | bouw: zolderverdieping aan achterkant uitbouwen | 9-10-2016

2614 MH | Leehoeve 45 | aanleg: een nieuw systeem aanleggen | 6-10-2016

2622 JV | Tibetstraat 62 | bouw: opbouw met zonnepanelen realiseren | 3-10-2016

2624 EH | Papsouwselaan 240 t/m 436 (even) | bouw: groot onderhoud aan galerijflat 'De Kievit' | 7-10-2016

2624 xx | Martinus Nijhofflaan | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: derde woontoren Wonen boven De Hoven realiseren | 3-10-2016

2627 xx | Abtswoudsepad | kap: 9 populieren; vervangingsplan | 4-10-2016

2628 CD Mekelweg 4 | bouw: tijdelijke brug plaatsen | 5-10-2016.

Verleend regulier

2611 MG | Vestpoort 18 | bouw, reclame: gevel van winkelpand wijzigen en reclame voeren | 4-10-2016

2614 SP | Schietglas 7 | bouw: dakopbouw aan achterzijde woning plaatsen | 7-10-2016.

Ingetrokken aanvraag

2611 EC | Koornmarkt 67 | reclame: banier plaatsen tbv. zichtbaarheid museum | 16-9-2016.

Verleend uitgebreid

2612 GA | Sint Jorisweg 2 | brandveilig gebruik: vergunning voor brandveiligheid aanvragen | 7-10-2016.

Vergunningvrij

2614 KH | Laan van Bentvelsen 43 | bouw: kapschuur realiseren in tuin woning tbv. recreatie | 4-10-2016

2614 SZ | Kniekas 30 | bouw: dakkapel/dakraam plaatsen | 7-10-2016

Meldingen

Sloopmeldingen

2612 JD | Van Assendelftstraat 36 | asbest saneren | 7-10-2016

2612 ST | Maria Duystlaan 70 | asbest saneren | 5-10-2016

2613 EZ | Van de Spiegelstraat 49 | zolderverdieping aan achterkant uitbouwen | 9-10-2016

2614 BW | Hoogenhouckstraat 8 | asbest verwijderen | 4-10-2016

2625 XW | Buitenhofdreef 216 | asbest verwijderen | 4-10-2016

2628 CE | Landbergstraat 15 | asbest verwijderen in gevel van gebouw 32 | 7-10-2016.

Melding bomenkap

Voor de kap van onderstaande boom is conform de Delftse Bomenverordening geen omgevingsvergunning nodig; bezwaar maken is niet mogelijk.

2613 EK | Sint Olofstraat thv. nr. 19 | 1 sorbus; de boom is dood.

Meldingen brandveilig gebruik

2612 KB | Hendrick de Keyserweg 51 | pand brandveilig gebruiken wegens kamergewijze verhuur | 8-10-2016

2613 RR | Van Bleyswijckstraat 85 | pand brandveilig gebruiken | 5-10-2016

2613 RR | Van Bleyswijckstraat 93 | pand brandveilig gebruiken | 5-10-2016

2613 SJ | Nieuwe Schoolstraat 56 | pand brandveilig maken | 5-10-2016.

Melding brandveilig gebruik, níet akkoord
2611 EP | Kromstraat 23 en 25 | bouw, sloop, beschermd stadsgezicht SDG: begane grond dmv. constructieve doorbraken samenvoegen | 19-9-2016.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Van de Baja tot het bootje

Het is alweer even geleden. De Baja Beach Club bestond nog en dat was maar goed ook. Het was namelijk in deze Rotterdamse uitgaansgelegenheid dat Arnold Lakerveld en Elise van Witteloostuijn elkaar tijdens een stapavondje tegen het lijf liepen.

De klik was er en de klik bleef. Arnold en Elise lieten elkaar de daar op volgende tien jaar niet meer gaan.
Ze leefden samen en gelukkig. En toen ging Arnold, in de keuken, plots op zijn knieën voor Elise. Elise zei ja. De verlovingsring kon om haar vinger. Het bleek precies de goede maat. Een goed begin.
Op vrijdag 2 september was daar de grote dag. De dag waarvan je wist dat hij zou komen. In een witte Cadillac cabriolet kwam het bruidspaar aangereden. Ze gaven elkaar het ja-woord. Dochter Isa was daarbij een belangrijke getuige. Na de ceremonie volgde een heerlijke dag met eveneens heerlijk weer. Bij Knus ging de barbecue aan, er werd geproost op het kersverse bruidspaar en na een gezellig feest gingen Arnold en Elise in hun huwelijksbootje en voeren ze weg, de donkere nacht in. Richting hun bruidsuite en een lang en gelukkig leven met elkaar.

Schaatsbaan Delft verruilt de Beestenmarkt deze winter voor Schoemakerplantage

Projectdirecteur Anton Schalken van AM en Nannette en Robin Verschoor (v.l.n.r.) tekenen de contracten.

DELFT - Schaatsbaan Delft heeft een nieuwe hoofdsponsor en een nieuwe locatie: de Schoemaker Plantage. Het contract is door beide partijen getekend. Komende maand moet duidelijk worden of het event financieel haalbaar is.

Schaatsbaan organisator Nota Bene is blij met deze positieve ontwikkelingen en de nieuwe locatie, de Schoemaker Plantage, gelegen achter de vroegere TNO-gebouwen aan de Schoemakerstraat. "Deze plek geeft zoveel nieuwe mogelijkheden", zegt Nannette Verschoor van Nota Bene. "We hebben hier de ruimte voor allerlei ideeën die we al jaren hadden. Denk bijvoorbeeld aan een ijsglijbaan, een speciale kinderkrabbelbaan en een apart gedeelte voor ijssporten zoals curling, broombal en eisstockschiessen. En we gaan het schaatsgedeelte overkappen, zodat er ook bij slecht weer geschaatst kan worden." Bij zoveel meer dan een schaatsbaan hoort ook een nieuwe naam: Winters Delft. AM, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de Schoemaker Plantage, wil van dit gebied een aantrekkelijke hotspot maken. "Komende jaren verrijst hier een compleet nieuwe woonbuurt", vertelt projectdirecteur Anton Schalken. "We willen hier een verrassende plek van maken. Een winters evenement waar mensen kunnen schaatsen past in dat plaatje." Komende weken moet duidelijk worden of Winters Delft financieel haalbaar is. "Dit is een mooie eerste stap, maar we zijn er nog niet", weet Verschoor. "We hebben diverse bedrijven en organisaties uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Met een beetje hulp van iedereen moet het lukken om Winters Delft ook daadwerkelijk uit te voeren. Hoe fantastisch zou dat zijn – goed voor de ondernemers, goed voor de stad en de bewoners, en natuurlijk voor alle kinderen in Delft en omstreken." Meer weten? Check dan www.wintersdelft.nl.

Computershop Delft, voor een pc op maat en goede adviezen voor veilig internetgebruik

Erik van Schelven (rechts) legt de werking van een tablet uit aan een klant.

DELFT – Voor een computer die helemaal is ingericht naar uw gebruikerswensen, kunt u al een kwart eeuw terecht bij Computershop Delft aan de Binnenwatersloot 34.

Toen de personal computer in steeds meer huishoudens z'n intrede begon te doen, startte Erik van Schelven in 1992 met zijn Computershop. Internet, tablets en WiFi waren toen letterlijk en figuurlijk nog toekomstmuziek. "Van begin af aan ben ik naast de winkel ook vaak bij de mensen thuis gekomen", vertelt Van Schelven. "In eerste instantie om de computer te installeren voor mensen die niet wisten hoe dat moest. Toen steeds meer huishoudens internet kregen, werden wij bijvoorbeeld benaderd voor het installeren van een netwerk voor het gezin of om kabels mooi weg te werken; en nog weer later voor onder meer het optimaliseren en beveiligen van de draadloze verbindingen in huis." Hoewel tegenwoordig vrijwel iedereen een pc in huis heeft, is met name de oudere generatie niet op de hoogte van de wijze waarop je een draadloos netwerk het beste beveiligt. "Ik kan bij hen thuis een veiligheidsscan uitvoeren. Hieraan zit een certificaat gekoppeld, zodat je kunt laten zien dat je in het geval van een computerhack of phishing zelf het uiterste hebt gedaan qua beveiliging." Verder is Van Schelven u graag van dienst bij het maken van een veilige back-up. In de winkel kunt u terecht voor de aanschaf van pc's, laptops en een groot aantal accessoires en voor reparatie en onderhoud, ook van tablets. Openingstijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond op afspraak. Meer informatie: tel. 015 – 2136989, www.computershopdelft.nl.

Doe, kijk, vraag en leer mee tijdens de Doe Dag bij Gamma Delft

Erwin Kerkhof van Gamma Delft op de verfafdeling, waar 22 oktober eveneens demonstraties plaatsvinden.

DELFT – Gamma Delft organiseert zaterdag 22 oktober weer een Gamma Delft Doe Dag. Van 11.00 uur tot 16.00 uur is die dag weer veel te zien en te leren in de Delftse bouwmarkt.

Gamma Delft organiseerde vorige jaar ook zo'n Doe Dag. Dit event bleek een schot in de roos. Het thema toen was veiligheid, dus konden bezoekers van Gamma die dag veel leren over het beveiligen van hun woningen. De brandweer was met een spuitwagen van de partij en vermaakte jong en oud. "Het was een geweldige dag", weet Erwin Kerkhof van Gamma Delft nog. "Een groot succes."
Dus was het voor Gamma logisch om dit jaar weer een Doe Dag te organiseren. Dit keer niet volgens een bepaald thema, maar wel met talloze activiteiten. Meerdere leveranciers zijn uitgenodigd om her in der in de bouwmarkt op Woonboulevard Leeuw & Stein hun producten te komen demonstreren. Klanten krijgen daarbij uitleg en kunnen vragen stellen. Op de verfafdeling wordt gedemonstreerd hoe sierpleisters en vulmiddelen en het beste kunnen worden gebruikt. Ook het demonstratieteam van Bosch zal van de partij zijn. De specialisten van KlikAanKlikUit zullen alles vertellen over hun lichtschakelaars die met een afstandbediening bediend worden.
Uiteraard is ook aan kinderen gedacht. Zij kunnen volgende week zaterdag leren hoe ze moeten metselen. En met een bouwhelmpje op het hoofd kunnen ze de stof meteen in de praktijk brengen en een muurtje metselen. Liever een kleurplaat kleuren? Ook dat kan.
"Bezoekers kunnen hier zaterdag 22 oktober weer veel leren, zich uitstekend vermaken èn inspiratie opdoen", vervolgt Erwin Kerkhof. "Wie komt, kan meteen zien hoe mooi de winkel hebben verbouwd en een groter deel hebben ingericht met mooie meubels." Meer info: www.gamma.nl.

Smallsteps Kinderopvang zet zich in voor de maatschappij, enthousiast en gevarieerd

Op diverse locaties van Smallsteps Kinderopvang worden de komende maanden Shantala Babymassage-workshops gegeven.

DELFT - Jong geleerd is oud gedaan. En dus geeft kinderopvangorganisatie Smallsteps vol enthousiasme het goede voorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een van de manieren waarop Smallsteps Delft haar maatschappelijke betrokkenheid tot uiting wil brengen, is het verzorgen van een reeks workshops in het teken van Shantala Babymassage. Deze bijzondere vorm van massage helpt om de band tussen de ouders en grootouders en het pasgeboren kind op meerdere fronten te versterken. De baby leert te reageren op prikkels en geeft aan wat hij of zij prettig vindt: de ouders en grootouders leren het kind al vanaf zeer jonge leeftijd te doorgronden. De workshops worden verzorgd door Jolande Schmitz op de verschillende Smallsteps-locaties in Delft: donderdag 20 oktober in Smallsteps Woezelhuis; dinsdag 15 november in Smallsteps Joriaantje; maandag 6 februari in Smallsteps Ukkepuk; maandag 13 maart in Smallsteps 't Spant; en maandag 10 april in Smallsteps Zeeparel. Alle workshops duren van 19.30 uur tot 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor iedereen, ook voor ouders wier kinderen niet op de kinderopvang van Smallsteps zitten.
Maar Smallsteps is ook op andere maatschappelijk verantwoorde fronten actief. Zo sponsort de kinderopvangorganisatie de kinderboerderij en waterspeeltuin in de wijk Tanthof. Er is dit jaar al een bedrag van 500 euro geschonken aan de kinderboerderij en de kinderen gaan dat bedrag door middel van een sponsorloop eind oktober nog verder verhogen. Verder staat Smallsteps binnenkort als sponsor op de shirtjes van een jeugdteam van voetbalvereniging SEP en gaat de opbrengst van een speculaaspoppenactie naar deze sportclub. Tot slot kunnen gebruikers van de Voedselbank in Delft sinterklaascadeautjes tegemoet zien, die door de ouders en de leiding van Smallsteps verzameld en geschonken worden.
Meer weten over Smallsteps Kinderopvang? Zie www.smallsteps.info.

Win kaarten Indecent Proposal

DELFT - Indecent Proposal is een zinderende voorstelling over vertrouwen, aantrekkingskracht, liefde en macht. Delft op Zondag en Het Kasteeltje mogen twee kaarten weggeven voor de voorstelling van donderdag 27 oktober om 20.15 uur in het Stadstheater Zoetermeer. Wie kans wil maken moet de volgende vraag beantwoorden en dit uiterlijk aanstaande dinsdag mailen naar maakkansopkaarten@delftopzondag.nl. Welke bekende musicalster speelt in Indecent Proposal en wordt hier door Charles van Harling geïnterviewd?

Delftse cabaretiers op televisie

DELFT - De Delftse cabaretiers Pieter Jouke en René van Meurs maken dit TV-seizoen weer deel uit van het BNN-VARA TV-programma 'Padoem Patsss', dat sinds afgelopen vrijdag weer op tv te zien is. Padoem Patsss wordt voortaan wekelijks om 21.50 uur uitgezonden op NPO 3. Meer info staat op http://programma.bnn.nl/padoempatsss.

Johan Molenbroek neemt afscheid

Heel wat mensen heeft universitair hoofddocent Johan Molenbroek opgemeten in zijn carrière als ergonoom bij de TU Delft. Lichaamsmaten verzamelen om het leven makkelijker en op maat te maken: onderwijsmeubilair voor kinderen, zwempak voor olympisch zwemmer Kromowidjojo en een aangepast bejaardentehuis. Afgelopen vrijdag ging hij met pensioen en blikte hij terug op zijn werk.

Honda CR-V zit goed in het chroom

De nieuwe CR-V is duidelijk scherper getekend dan zijn voorganger. Foto: Martijn Linthorst

REGIO – De nieuwe Honda CR-V is voorzien van een stevige hoeveelheid chroom en is duidelijk scherper getekend dan zijn voorganger. Met name aan de achterzijde is een ander ontwerp toegepast. Honda meldt trots dat de wielbasis langer is dan voorheen. Nog niet precies bekend gemaakt is hoeveel centimeters er zich tussen de voor- en achterwielen bevinden. In het compleet nieuwe interieur komen we een nieuw 7-inch metend multimediascherm tegen.
Onder de kap zit een voor de CR-V nieuwe 1,5-liter turbomotor, een blok dat ook in de nieuwe Civic een plek heeft gekregen. In de CR-V is hij goed voor 190 pk. Een 2,4-liter i-VTEC viercilinder blijft op de bestellijst staan.
In een later stadium komt ook de nieuwe vijfde generatie van de CR-V op de Nederlandse markt.

Auto Ruiter
www.autoruiter.nl

Herfstactie bij Idenburg: laat lekker voordelig uw auto wassen!

Bedrijfsleider Erik Idenburg demonstreert de vernieuwde eindborstels in de wasstraat (foto: Martijn Linthorst) Foto: Martijn Linthorst

DELFT – De Herfstactie van Idenburg Car Solutions mag u niet missen! Vallende bladeren, regen- en windvlagen: uw auto krijgt het wat zwaarder te verduren als de herfst eenmaal begonnen is. Om 'het leed' wat te verzachten heeft dit Delftse autobedrijf een speciale actie.

De Herfstactie heeft betrekking op de Carwash van Idenburg Car Solutions. De hele week, dus van maandag tot en met zondag, kunt u van deze actie profiteren. En dat betekent, dat u dat vooral in uw portemonnee zult merken. Het duurste wasprogramma wordt in deze actie namelijk voor slechts 8,95 euro aangeboden! "Normaal betaal je hier 15 euro voor", zegt bedrijfsleider Erik Idenburg. "Je hoeft er zelf helemaal niets voor te doen. Gewoon je auto komen laten wassen en profiteren van veel prijsvoordeel!"
Programma 1, of te wel het meest volledige wasprogramma, dat bestaat uit velgen reinigen, voorwassen, bodemwas, hardwax en glanspolish. Ten slotte wordt uw bolide gedroogd met hoogglans-polish-borstels. "Kom onze op een aantal punten verbeterde wasstraat eens proberen", spoort Idenburg aan. "Voor mensen die al langer hun auto door ons laten wassen, maar natuurlijk zijn nieuwe klanten ook welkom. De wasstraat heeft een nieuwe kettingbaan, de nieuwe doeken voor de glans-polish-borstels zijn verbeterd en de wax heeft ook een upgrade gekregen."
Laat u niet ontmoedigen door het mindere weer met zijn wind en regen, en straks misschien ijzel en sneeuw. Laat gewoon uw auto regelmatig wassen bij Idenburg Car Solutions!

Idenburg Car Solutions
Schieweg 81
2627 AT Delft
(015) 257 16 70
www.idenburgcarsolutions.nl

Uiterlijke wijzigingen voor KIA Carens

KIA Carens: een vernieuwd exterieur dat aansprekend voorkomt. Foto: Martijn Linthorst

REGIO – De vernieuwde KIA Carens is aan de buitenkant goed te herkennen aan de voor- en achterbumpers. Ook de mistlampen, achterlichtunits en grille zijn aangescherpt. Nieuwe 17-inchwielen en een nieuwe lakkleur, namelijk Mysterious Blue, maken deel uit van de bijpuntsessie. In het interieur is het materiaalgebruik verbeterd. Voortaan staat ook leren bekleding met een diamantpatroon op de bestellijst. Eveneens nieuw is het 7 inch metende touchscreen scherm, gekoppeld aan een infotainmentsysteem, dat zowel Android Auto als Apple CarPlay ondersteunt.
Nieuw voor de Carens met 1.7 CRDi-dieselmotor is het Eco Pack. Het bestaat uit een start-stopsysteem, Michelin-banden met lage rolweerstand en een handgeschakelde zesbak met andere bakverhoudingen. De 1.7 CRDi Eco Pack stoot 109 gram CO2 per kilometer uit. Op de bestellijst staat uiteraard ook een 1.6-liter GDi benzineversie met 135 pk en een 2.0-liter metende GDi, eventueel gekoppeld aan een automaat, met 166 pk.
De 1.6 GDi kent een vanafprijs van 24.995 euro. De uitvoering met 2.0 GDi mag mee vanaf 30.995 euro. Wie de 2.0 GDi met automaat wenst, moet minimaal 36.395 euro aftikken. De 1.7 CRDi kent een vanafprijs van 25.995 euro.

KIA Van Leeuwen Delft
www.kia-delft.nl

Prijsuitreiking bij BikeSelectDelft

Donderdag werd de prijs, een Turbho RM50 scooter, uitgereikt aan een gelukkige winnares.

DELFT - Bij BikeSelect Delft was afgelopen week de prijsuitreiking van een Turbho RM50 scooter. De gelukkige prijswinnaar, Maxime van Stekelenburg, kon haar geluk niet op. Meer weten over deze scooter- en brommerspeciaalzaak? Op de website www. BikeSelectDelft.nl staat de nodige informatie over de vele producten die BikeSelect Delft verkoopt. Verder staan op deze website zeer veel producten, de prijzen en afbeeldingen, speciale aanbiedingen in scooters en onderdelen, nieuws op het gebied van onderdelen en accessoires en uiteraard het aanbod aan occasions. BikeSelect Delft heeft voor haar klanten altijd een aantal uitleen voertuigen ter beschikking zodat ze bij afgifte voor reparaties hier van gebruik kunnen maken. Kijk voor alle aanbiedingen op de website www.bikeselectdelft.nl en zie verder ook www.facebook.com/Bikeselectdelft.nl.

Een bijzonder rouwboeket

Uitvaartbloemiste Anneke van den Ende maakt bijzondere creaties.

Uitvaartbloemiste Anneke van den Ende vertaalt uw emotie en gevoel in een passende bloemengroet. Het is mogelijk het rouwbloemwerk bij u thuis of anders in de sfeervolle werkruimte te bespreken.

Samen met u wordt de tijd genomen om een prachtig bloemstuk uit te zoeken waarbij u geadviseerd wordt over de bloemkeuze, de stijl en de vorm.

Rouwarrangementen
Er zijn vele soorten bloemcreaties. Van klassiek tot modern en traditioneel tot speciaal. Uitvaartbloemiste Anneke van den Ende werkt met dagverse bloemen naar uw keuze om uw bloemengroet optimaal tot haar recht te laten komen.
Zie voor meer informatie de website www.uitvaartbloemiste.nl

'Altijd uniek eindresultaat'

Denise Rovers, hier bezig met een rouwboeket, merkt dat mensen steeds vaker kleurrijk rouwwerk wensen. Foto: Jesper Neeleman

Geen uitvaart zonder mooie bloemstukken, boeketten of kransen. GroenRijk 't Haantje helpt nabestaanden graag om dit onderdeel van een uitvaart zo mooi mogelijk te maken.

Denise Rovers en haar collega's van de bloemenafdeling van het tuincentrum, BloemRijk 't Haantje, hebben al vele jaren ervaring met het verzorgen van rouwwerk.
De variatie hierin is groot, weet Denise. "Er is heel veel mogelijk. Het maakt in feite ook niet uit wat mensen voor speciale wensen hebben, want we voeren het graag uit", vertelt ze. De één kiest voor een sober bloemstuk, de ander uitbundig. Weer een ander wil er attributen in verwerkt. Het kan allemaal. 't Haantje heeft een groot assortiment bloemen. Heeft 't een bepaald soort niet in huis, dan kan die altijd alsnog snel worden geleverd.
Voordat BloemRijk 't Haantje met het rouwwerk aan de slag gaat, vindt overleg met de nabestaanden plaats. Hiervoor is in het tuincentrum een bespreekkamer beschikbaar, waar wensen in alle rust besproken kunnen worden. "Soms komen nabestaanden met erg concrete voorbeelden. Dan weten ze al precies hoe ze het willen hebben", vervolgt Denise. "Anderen stappen er blanco in en willen graag voorbeelden zien. Die hebben we. Er ligt hier een mooi boek waar van alles in staat. Dat kunnen we laten zien en hier uitleg bij geven. Uiteraard adviseren we graag bij het maken van een goede keuze."

Altijd uniek
Wat nabestaanden ook wensen; het eindresultaat is altijd uniek, weet Denise. Daar waar de kleur wit vroeger de standaard was, zien de bloemisten van 't Haantje steeds vaker een verzoek voor meer kleur en een speelsere opmaak. "Wit is en blijft het meest gebruikt. Het oogt vredig. Maar je hoort dus regelmatig dat de overledene een vrolijk persoon en dat dus ook het rouwwerk best vrolijk en fleurig mag zijn."
Meer weten? Kom eens langs bij Groenrijk 't Haantje aan de Laan van 't Haantje 22 in Rijswijk of kijk www.groenrijkrijswijk.nl.

Open Huis bij Uitvaartcentrum 't Veenhuys in Nootdorp

Patricia, Edward en Sjoerd: het team van Uitvaartcentrum ít Veenhuys in Nootdorp.

'Een uitvaartcentrum in zijn eigen dorp'. Dat was altijd een vurige wens van de Nootdorpse uitvaartverzorger Edward van der Helm. Zijn wens is uitgekomen.

Op zaterdag 29 oktober aanstaande heropent hij namelijk officieel het uitvaartcentrum aan de Veenweg 14 onder de nieuwe naam 'Uitvaartcentrum 't Veenhuys'. Iedereen is dan welkom om het fraaie, nieuwe, sfeervolle uitvaartcentrum te bezichtigen en kennis te maken met Edward van der Helm en zijn collega's.
"Het geeft een zeer goed gevoel om dit uitvaartcentrum in mijn eigen dorp te verwezenlijken", vertelt Edward met gepaste trots. "Voor een uitvaart hoef je dus je vertrouwde dorp niet meer uit. Toen Uitvaartcentrum Nootdorp eind vorig jaar op deze unieke locatie aan de Veenweg stopte met haar activiteiten, hoefde ik er nauwelijks over na te denken om Uitvaartcentrum 't Veenhuys te beginnen. Op basis van mijn vijfjarige ervaring aan de Veenweg weet ik dat Nootdorpers behoefte hebben aan dit centrum. Anderzijds vind ik het bijzonder dat ik via mijn werk en werkzaamheden iets voor Nootdorp en zijn inwoners kan betekenen; zeker in een periode van rouw en verdriet waarin het belangrijk is, dat alle zonder zorgen goed geregeld is."
Wat is de onderscheidende kracht van Van Der Helm uitvaartzorg? "Onze kracht is dat we onszelf zijn, rust uitstralen, ontzorgen, meedenken, denken in oplossingen en mogelijkheden", antwoordt Edward van der Helm. "Wij denken met mensen mee in zo'n veelal droevige periode en nemen hen veel werk uit handen. Van belang daarbij is dat we gevestigd zijn in de plaats waar we werken. Nootdorp en omgeving kennen we goed."
Het nieuwe uitvaartcentrum houdt zaterdag 29 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur open huis. Geïnteresseerden zijn welkom.

Margot Siebenlist Uitvaartbegeleiding

Gedurende de afgelopen 8 jaar heeft Margot Siebenlist Uitvaartbegeleiding al vele prachtige uitvaarten begeleid in Delft en de wijde omgeving. Hele grote uitvaarten en ook hele intieme in een huiskamersfeer.

Iedere uitvaart heeft een eigen karakter passend bij de persoon van de overledene. Het gaat niet om hoe het hoort, maar om wat past.
De werkwijze van Margot Siebenlist kenmerkt zich door aandachtig aanwezig te zijn bij de nabestaanden, zorgvuldig te luisteren, mee te denken, suggesties aan te dragen en indien wenselijk praktisch handelend taken over te nemen.
Ook als u lid bent van of verzekerd bent bij een andere organisatie is het mogelijk de uitvaart door Margot Siebenlist Uitvaartbegeleiding te laten regelen.
Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.margotsiebenlist.nl.

Groen, groener, groene uitvaart

Jezelf met een groep laten vervoeren in een uitvaartbus, is milieuvriendelijker dan meerdere autoís. (foto: uitvaartbusservice.nl) Foto: UItvaartbusservice.nl

Veel Nederlanders willen zo 'groen' mogelijk leven. Van groene stroom tot biologische groente; we hebben alles het liefst een beetje milieuvriendelijk. Ook in de uitvaartwereld is in de categorie 'groene uitvaart' een ruim aanbod.

Zo kun je jezelf laten begraven in een milieuvriendelijke kist, zoals de dooskist, de kartonnen dooskist en de eco-kist, die zijn gemaakt van duurzaam snelgroeiend binnenlands hout, zoals wilgen. Ook de bloemen bij de uitvaart kunnen zo 'groen' mogelijk worden gekozen. Zo zijn er vandaag de dag meerdere keurmerken die iets zeggen over de manier waarop bloemen zijn geproduceerd, zoals het EKO-keurmerk, het Milieukeur, De Barometer Duurzame Bloemist en het Fair Flowers Fair Plants-label.

Verreweg het meest vervuilende aan de uitvaart is, zo is uit onderzoek van de TU Delft gebleken, de rouwstoet. Daarbij gaat het niet eens zo zeer om het vervoer van de overledene, maar het aantal kilometers die nabestaande die dag in de auto afleggen. De onderzoekers van de TU berekenden dat, bij een uitvaart met honderd gasten, bij elkaar opgeteld 600 kilometer in auto's wordt afgelegd. Enkele alternatieven kunnen dit aantal omlaag brengen. Denk hierbij aan de paardenkoets, de loopkoets, lopen, de bakfiets of een uitvaartbus, waarin een hele groep nabestaanden tegelijkertijd kan worden vervoerd.

Verder kan natuurlijk ook op het gebied van drukwerk – met gerecycled papier – en grafstenen de uitvaart net iets groener worden dan gebruikelijk. En dat kan nooit kwaad voor de wereld die je achterlaat.

Ondersteuning van Hospice en VPTZ

Het Hospice Delft.

Vindt u het moeilijk om uw dierbare in de laatste levensfase bij te staan? Weet dan dat er vrijwilligers zijn die er alles aan doen om een ieder die bij die fase is betrokken zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat kan thuis in de eigen vertrouwde omgeving of in het hospice. Familie en vrienden kunnen zich volledig toeleggen op het geven van aandacht terwijl de vrijwilligers de praktische zorg voor uw dierbare uit handen nemen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Stichting Hospice en VPTZ Delft, telefoon: 015-2573121, e-mail: info@hospice-vptzdelft.nl, website: www.hospice-vptzdelft.nl.

Foto: Tiemen van der Reijken

De Hertenhorst is gebouwd in 1952; het was toen een kindervakantieverblijf. Delft organiseerde elk jaar tijdens de zomervakantie 'kindervakantieweken'.

De welvaart was nog groeiende, en niet iedereen had zin en/of geld om naar het buitenland te gaan.
Buitenland werd toen nog met een hoofdletter geschreven. Naar bijvoorbeeld Barcelona gaan was geen kwestie van voor een paar tientjes in een vliegtuig stappen, maar iets wat was weggelegd voor mensen met veel geld. Vakantie was vooral gesitueerd in eigen land. Met de trein of auto naar andere plekken, en vaak ook in of rond de eigen woonplaats. We hoefden toen nog niet zo nodig monniken te zien in Tibet, de Himalaya te beklimmen of te bungy-jumpen boven de Niagara waterval.
Wat bleef zijn de lange vakanties van de lagere, c.q. basisscholen: zes weken is een soort minimum.
Om de ouders - vooral de moeder - te ontlasten, kinderen samen te laten spelen, en te laten zien dat Delft ook mooie vakantieplekken heeft, ontstonden de kindervakantieweken. Een vrij massaal gebeuren op en rond de grote grasvelden van het Hertenkamp: hutten bouwen, sportieve wedstrijden, speurtochten, watergevechten en nog veel meer. Een grote groep vrijwilligers offerde jaarlijks dagen op om de Delftse jeugd te vermaken. Met tussen de middag lunchpakketten met melk en soms aanmaaklimonade.
Om het evenement in goede banen te leiden en om een dak boven het hoofd te hebben bij slecht weer, werd 'de Hertenhorst' gebouwd.
Dit was een eenvoudige accommodatie op een prachtige plek in Delft. Na het einde van deze jaarlijkse kinderkluwen kreeg het gebouw diverse functies, van slaapplek voor kampeerders tot een af te huren feestzaal.
Bij de Gemeente Delft kon je het zaaltje reserveren, al of niet met bediening en catering. Het heeft helaas ook veel leeg gestaan. Uiteindelijk is het verkocht aan een uitbater die er na een flinke opknapbeurt in 2015 iets moois en gezelligs van heeft gemaakt.
Je kan er terecht voor diverse activiteiten; met name bruidsparen weten de weg naar deze fraaie locatie feilloos te vinden.

Overlast hangjongeren DELFT – Overlast van hangjongeren komt in alle gemeenten voor. Ook in Delft. Het komt pas in de media als het volledig uit de hand dreigt te lopen. Het innemen van een kinderspeeltuin hier in het centrum van Delft en er een openlucht coffeeshop van maken die 24/7 geopend is, wordt gedoogd. De afstand van een coffeeshop tot een school moet minimaal 350 meter zijn. Dat kinderen die even een balletje willen trappen met de bal teleurgesteld vertrekken omdat hun trapveld is ingenomen door jeugd die er vrolijk op los blowt, dat mag dan weer wel. Talloze telefoontjes, gesprekken met de wijkagent: het lost niets op. Het werd mij, na het zoveelste telefoontje met de politie, duidelijk dat de kinderspeelplaats nog geen 'Hotspot' was. Voor de kinderen in de binnenstad zit er dus voorlopig niet anders op dan te voetballen tussen de wietdampen, volgens mij niet echt een wenselijke situatie. Ik blijf op advies van de politie bellen. Als er genoeg meldingen zijn dan wordt het in kaart gebracht en wordt het misschien een hotspot. Intussen gaat het gedogen door. Er wordt verkocht aan jongeren onder de 18, want er is er altijd wel een boven de 18 die de minderjarige bezoekers wil bevoorraden. Politie Delft: ik ben zwaar in u teleurgesteld. Kinderen in de binnenstad moeten het al doen met weinig groen. U gedoogt dat één van de weinige plekken die ze hebben hen is afgenomen.

Mevrouw Vermeer, Delft

Fietsenstalling
DELFT - We zitten inmiddels in de herfst en de Gemeente Delft heeft nog geen besluit genomen over de noodzakelijke toezicht bij de fietsenstalling aan de Oude Langendijk. Op dit moment hebben we met vier vrijwilligers een groot deel van de week toezicht op deze plek. Helaas hebben we nog niet de hele week kunnen vullen en daar maken fietsendieven dankbaar gebruik van. Op de onbemande momenten worden er toch fietsen gestolen. Wij blijven in weer en wind zoveel mogelijk klaarstaan voor de fietsers. Natuurlijk hoop ik dat de gemeente op zeer korte termijn over de brug komt met de sleutel van het leegstaande kantoortje, maar tot die tijd zijn er nog bikkels nodig die ons team in weer en wind kunnen versterken zodat er op alle dagen van de week weer toezicht is op de fietsen bij de stalling aan de Oude Langendijk. Aanmelden kan via amigodelft@live.nl.

Ronald Kroon, Delft

Kunstgras
DELFT - Met belangstelling las ik vorig in Delft op Zondag over rubberkorrels op kunstgras. Wat velen niet weten is dat er elke dag in ieder mens wel een aantal kankercellen ontstaan die door het lichaam onschadelijk worden gemaakt. Dat onschadelijk maken wordt door onze leefwijze en de voeding wel steeds moeilijker. Graag wil ik via deze weg bekendheid aan de adviezen in het boek 'Alive and Well, One Doctor's Experience with Nutrition in the Treatment of Cancer Patients', geschreven door de huisarts Philip E, Binzel Jr. M.D. De tekst van dit boek is ook te vinden op internet.

H.C. Botma, Delfgauw

De VAK staat op eigen benen en is klaar voor de toekomst

Een dansdemonstratie tijdens een open dag van De VAK.

DELFT - Het is een bewogen periode geweest voor De VAK. Het Delftse centrum voor de kunsten is op eigen benen komen te staan en is een coöperatie geworden.
Het onderdeel van de VAK, dat kunstlessen op en voor scholen verzorgde, is losgekoppeld en ondergebracht bij de openbare bibliotheek DOK Delft. Wie lessen wil volgen op het gebied van muziek, dans, theater, schrijven en beeldende kunst kan nog altijd bij De VAK terecht in het statige pand aan het Westvest of in Wijkcentrum de Hofstee in de wijk Tanthof. Ondanks al die veranderingen merken de leerlingen van De VAK weinig verschil, verzekert muziekcoördinator Albert Moerman van De VAK. "Door ons nieuwe organisatiemodel zijn docenten niet meer in dienst bij ons, maar worden ze als zzp'ers lid van de coöperatie. Dat heeft niet gezorgd voor een leegloop bij onze docentengroep. We zijn juist nog gevarieerder geworden in ons docentenbestand: iemand als hoboïste Pauline Oostenrijk, die bij het Residentie Orkest speelt, is dit jaar toegetreden tot onze organisatie", legt Moerman uit.
De prijzen voor het onderwijs in de kunsten zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Om jezelf in te schrijven voor een bepaalde cursus is de website www.vak-delft.nl een handige leidraad. De VAK nodigt tevens expats uit, die op zoek zijn naar een hobby en uitbreiding van hun sociale netwerk, om zich aan te melden.
Nieuw bij De VAK zijn de lunchpauzeconcerten. Elke laatste dinsdag van de maand verzorgt een docent van 12.45 uur tot 13.15 uur een lunchpauzeconcert in de Binnenhof van De VAK. Dinsdag 25 oktober treedt gitaardocent Leonardo Palacios op: de toegang is gratis.

Foto: Jesper Neeleman

Twintig jaar geleden waren kranten zwart-wit en meningen gekleurd. Delft op Zondag blikt wekelijks terug op de editie van deze krant van twintig jaar geleden.

Deze week is dat de editie van 20 oktober 1996. Bezoekers van De Molshoop gaan dan met knikkende knieën richting dit buurthuis. Ze voelen zich onveilig in het zuidelijk deel van de binnenstad. 's Avonds is het donker, de sfeer dreigend. Een deskundige heeft een schouwing gehouden. 'De situatie is ernstiger dan gedacht', bevestigt hij. Het gaat echter om 'een gevoel', daadwerkelijke incidenten zijn er niet geweest. De Molshoop organiseert een bijeenkomst over het onveilige gevoel. Overdag, anders zouden meerdere buurtbewoners niet durven te komen. De Eland is failliet, maar de directie van Le Mouton Horeca toont interesse om deze tent over te nemen. Het wil hier een 'multifunctionele uitgaansgelegenheid vestigen', met discotheekfunctie en horeca. Twintig frikadellen kostten 4 gulden 99, voor een netje met 500 gram harde spruiten moest 69 cent worden neergelegd.

Vragen over kunstgras

DELFT – Het nieuws over het gevaar van vermalen autobanden op kunstgrasvelden, houdt ook in de politiek de gemoederen bezig. Zo stelde de Delftse D66-fractie hierover afgelopen week schriftelijke vragen aan het College van B en W.

De democraten willen onder meer weten of het college kan toezeggen op de Delftse voetbalvelden geen nieuwe stortingen van het omstreden rubbergranulaat te doen, en of B en W bij het Rijk wil bepleiten de eventuele meerkosten van gezondere korrelvarianten te willen vergoeden aan gemeentes. Ook wil D66 op de hoogte worden gebracht van 'de stand van zaken' ten aanzien van de nadere duiding van de risico's van het rubbergranulaat, dat ook op Delftse kunstgrasvelden wordt toegepast. De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp wil weten of er in de kunstgrasvelden in die gemeente kankerverwekkende deeltjes voorkomen. Als dat niet bekend is, zo stelt de Partij voor de Dieren, dan zou de gemeente daar onderzoek naar moeten laten doen en de uitkomsten zo snel mogelijk bekend moeten maken. Mocht er inderdaad sprake zijn van gevaarlijke stoffen, dan wil de PvdD horen welke maatregelen de gemeente gaat treffen.

Veilig de weg op met de winterbanden van Steegro Banden

Specialist Arien Groenewegen van Steegro Banden

DEN HOORN - Niet alle auto's krijgen in deze periode winterbanden. Dat is een gemiste kans vindt Arien Groenewegen van Steegro Banden. Want met winterbanden heb je meer grip op de weg en rij je veiliger. Ook als het niet vriest.

Familiebedrijf Steegro Banden, aan de Woudseweg 3, is een echte specialist in banden voor zowel bedrijven als particulieren. Met een zomer- en winterband naast elkaar laat Arien Groenewegen zijn klanten de verschillen tussen beiden zien en voelen. De zomerversie is harder van samenstelling dan het winterexemplaar en ook de profielen verschillen.
"Een winterband heeft meer grip dankzij de vele lamellen, de inkepingen in het rubber", legt Arien uit "Bovendien blijft een winterband langer zacht. Veel mensen weten het niet, maar al vanaf zeven graden boven nul rijd je met de huidige winterbanden al beter, en daardoor veiliger."

Kortingsactie van 38 %
In oktober en november geeft Steegro Banden maar liefst 38 % korting op nieuwe banden van Good Year en Dunlop. "Dit zijn kwalitatief goede merken die ook hoog scoorden in de ANWB winterbandentest 2016."

Kijk voor meer informatie op www.steegrobanden.nl of bel 015-2569244.

d'Elft en Wave slaan opnieuw handen ineen voor Wintertijd Challenge

De zwemmers van d'Elft en Wave zijn klaar voor de Wintertijd Challenge.

DELFT – Tijdens het teruggaan van de klok van zomertijd naar wintertijd in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober wordt er op meer dan 100 locaties in Nederland gesport om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar spierziekten bij kinderen. In Delft slaan zwem- en waterpolovereniging d'Elft en studentenzwemsportclub DSZ Wave voor de tweede keer de handen ineen voor de Delftse editie van de Wintertijd Challenge in Zwembad Kerkpolder.

Door: Dennis van den Berg

Dit inmiddels jaarlijks terugkerende evenement is een initiatief van Stichting Spieren voor Spieren. Deze organisatie wil begrijpen wat spierziekten zijn, hoe ze ontstaan en hoe men toe kan werken naar gerichte oplossingen door structureel onderzoek te financieren. Onder het motto 'gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren' ondersteunen veel sporters en voormalige topsporters de doelstellingen van de stichting. Bekende ambassadeurs van Spieren voor Spieren zijn onder anderen zwemmer Pieter van den Hoogenband, voetbalcoach Louis van Gaal en voetballers Frank en Ronald de Boer.
De samenwerking van d'Elft met Wave ligt volgens d'Elft-voorzitter Ralph Westenberg voor de hand: "Wave maakt, net als wij, intensief gebruik van Zwembad Kerkpolder. We bereiken door onze samenwerking een veel bredere doelgroep: naast de 'burgers' die graag zwemmen ook de studenten die graag deze sport beoefenen." Gerda van Mook, zwemcommissaris van Wave, is het roerend met Westenberg eens: "Samen sta je sterker en kunnen we zoveel mogelijk geld bijeen zien te brengen voor het goede doel." De studenten zijn vooral in de avonduren actief in Zwembad Kerkpolder. "Er wordt vaak van kwart over tien tot kwart over elf 's avonds getraind door onze leden. Wat dat betreft zijn we wel gewend aan het tijdstip waarop de Wintertijd Challenge plaatsvindt", lacht Van Mook.

Klok verzetten
De deelnemende zwemmers mogen op zaterdag 29 oktober om 21.00 uur Zwembad Kerkpolder betreden. De volgende ochtend, op zondag 30 oktober om 6.00 uur, eindigt de Delftse editie van de Wintertijd Challenge. De deelnemers, van wie de meesten in teamverband meedoen, hebben er dan tien uur in en bij het bad opzitten. "Vanwege het verzetten van de klok van zomer- naar wintertijd duurt die nacht een uur langer. Dat is bijzonder om te ervaren, omdat de meeste mensen dat vanwege het nachtelijke tijdstip waarop dit plaatsvindt vaak niet bewust meekrijgen", vindt Westenberg. Wie wil deelnemen aan de Wintertijd Challenge, kan zich bij d'Elft of bij Wave via de websites www.d-elft.nl en www.dsz-wave.nl inschrijven. De kosten voor deelname bedragen 15 euro per persoon: dit bedrag gaat rechtstreeks naar Spieren voor Spieren. Uiteraard kunnen mensen dit bedrag nog verhogen door zich te laten sponsoren. Van zwemmen krijg je trek, en dus is er ook een barbecue: hiervoor zijn de kosten 5 euro per persoon. Vooraf inschrijven is dus mogelijk, maar ook op de avond zelf kunnen belangstellende teams zich nog aanmelden. Ook publiek is van harte welkom.

Speler in beeld

Een juichende Da Cruz na zijn treffer. Foto: Martijn Linthorst

Dominic Miguel da Cruz
Verissimo
Leeftijd: 24
Club: sv Den Hoorn
Positie: rechtsbuiten


-Met een treffer en een assist zul je tevreden zijn...
"Ik heb tegen Foreholte het laatste doelpunt gescoord. Daarvoor al een voorzet op Donny, die op Yoeri gaf, waarna Yoeri wist te scoren. Met 4-1 gewonnen, ja het was goed en ook nog met goed veldspel!"

-Het verliep de wedstrijd?
"We begonnen erg sterk. Snel kregen we een penalty mee en toen stond het 1-0. Voetballend ging het heel goed, toch werd het 1-1. Uiteindelijk wisten we nog drie extra treffers te maken."

-Wat was de succesformule?
"We hadden zoals gezegd goed veldspel, we wilden voor elkaar werken. Veel strijd werd er geleverd en toch goed voetbal."

-En je eigen spel?
"Ik zat lekker in mijn vel. Maakte veel passeeracties en kwam er ook vaak langs. Ja, ik heb een heleboel goede voorzetten kunnen geven!"

-Dit is het tweede seizoen in het eerste elftal. Hoe gaat dat?
"Goed, ik heb nu een goede click met de trainer (Ronald Hes, red), terwijl dat in het verleden niet zo het geval was. Voor mij is het wel belangrijk om vertrouwen te hebben. Dan kun je ook zelfvertrouwen uitstralen en lekkerder voetballen."

-Is er nog iets héél opmerkelijks gebeurd?
"De 12 van de tegenstander kwam er in. Die liep keihard op me door, toen ik net een passje gaf. Een keiharde trap. Ik moest even naar lucht happen, maar die gozer kreeg direct rood."

-Waar wil Den Hoorn dit jaar eindigen?
"Als het aan mij ligt, blijven we zo voetballen en dan pakken we een periodetitel."

-Is promotie mogelijk?
"We kijken nog niet echt naar promotie naar de Eerste Klasse, maar een periode in het huidige seizoen zit er zeker in. Maar goed, we voetballen uiteraard van moment naar moment."

-Volg je het Delft op Zondag Voetbalklassement?
"Alle cijfers stonden normaal gesproken in de krant en daar keek ik altijd naar. Nu staat er wel een Elftal van de week, maar geen cijfers. Nu ik hoor dat alle spelerscijfers op het internet te vinden zijn, gaan ik daar zeker eens kijken!"

Bezoekers Sportfondsenbad in de prijzen

De gelukkige prijswinnaars poseren bij het zwembad.

DELFT - Het Sportfondsenbad Delft viert dit jaar z'n 80-jarig bestaan. In de week van 24 tot en met 30 september is daarom, naast de extra activiteiten die dit jaar georganiseerd worden, voor de bezoekers van het zwembad een loterij georganiseerd.

Wie z'n toegangsbewijs inleverde, maakte kans op mooie prijzen. Afgelopen dinsdag zijn de prijzen aan de winnaars uitgereikt en werden zij meteen even op de foto vastgelegd. Op de foto, van links naar rechts: Jolande in 't Veld, Petra Kemers, N. Andringa, Mike Vinken, Erik Schlangen, Wil Hanemaayer, Hetty Vondelen, Frederike Schoeman, A. van Luijn, Gerard van Os, P.W. Schuurhuizen en Nelly Veenstra, manager van Sportfondsenbad Delft. De prijzen waren zeer divers en veelal gesponsord door de vaste leveranciers van het zwembad. Wel meegedaan en niets gewonnen? Niet getreurd. De volgende loterij is in de week van maandag 12 tot en met zondag 18 december. Ook dan zijn weer mooie prijzen te winnen. Meer weten over lestijden en meer informatie over het Sportfondsenbad? Kijk dan op http://sportfondsenbaddelft.nl.

Meetfiets-project TU wint Nationale Sportinnovator Prijs

DELFT – Het 'meetfiets-project' van de TU Delft afgelopen dinsdag de Nationale Sportinnovator Prijs gewonnen. Samen met Team Giant-Alpecin en Koninklijke Gazelle vergaart TU Delft met het meetfiets-onderzoek enerzijds meer inzicht in de leunhoek, de snelheid, en het stuur- en remgedrag van de fietser en anderzijds in de stabiliteit van de fiets. Het doel: Top wielrenners sneller laten afdalen en ouderen actieve stuurondersteuning bieden zodat zij veilig kunnen fietsen. De jury besloot de prijs - met daaraan gekoppeld een subsidie van 30.000 euro - uit te reiken aan het meetfiets-project vanwege de meerwaarde voor de topsport èn de maatschappij.

Schaken en rennen tijdens Chess Run

DELFT - AV'40 en de Delftsche Schaakclub organiseren op zondag 16 oktober de Chess Run 16, een evenement waarbij hardlopers die kunnen schaken en schakers die kunnen hardlopen, hun krachten kunnen meten. Eerst wordt er 5 kilometer hard gelopen, daarna volgt er een snelschaaktoernooi. Start en finish is bij AV'40 aan de Sportring 12. Inschrijven kan tot 10.45 uur. Deelname kost 10 euro, inclusief lunch en twee consumpties. Zie voor meer info en aanmelden www.delftseschaaksite.nl.

1. Davy Schilperoort (Vitesse Delft)

2. Koen Lahnstein (Vitesse Delft)
3. Levi Schipper (DHC)
4. Ritchie van Hek (Delft)
5. Levie Schut (Delft)

6. Donny Slot (Den Hoorn)
7. Dominic la Cruz (Den Hoorn)
8. Sem Remmerswaal (Den Hoorn)

9. Patrick Keij (Delfia)
10. Sam Ruinard (RKDEO)
11. Omar el Fassi (Delft)

Voetbal dit weekend

Zaterdag 15 oktober
Deltasport – Vitesse D. (14.30)
Xerxes DZB – Nootdorp (15.00)
SEV - Ariston '80 (14.30)
Schipluiden – Houtwijk (15.00)
Spartaan '20 – DSVP (15.30)
Concordia – DVO '32 (17.00)
DHC – DVC (17.00)

Zondag 16 oktober
Halsteren – DHC (14.30)
Groeneweg – Delft (14.00)
Concordia – RKDEO (14.30)
Foreholte – Wippolder (14.00)
TOGB - Den Hoorn (14.00)
SEP – DHL (14.00)
De Ster - Full Speed (14.00)
Floreant – Delfia (14.00)
RKDES – Taurus (14.00)

Full Speed heeft de weg naar boven weer te pakken

Zijn terugkeer naar Full Speed voelt voor Richard Langeveld als thuiskomen. "Het streelt me dat de club me in de afgelopen jaren met een schuin oog is blijven volgen." (foto: Roel van Dorsten) Foto: Roel van Dorsten

DELFT - Met Richard Langeveld contracteerde Full Speed dit seizoen, na het vertrek van Henk Baggerman naar ODB, een oude bekende als hoofdtrainer.

Langeveld speelde in het verleden enkele seizoenen bij Full Speed en was ook een jaar trainer van het tweede elftal van de roodbroeken. "Dat was een fantastisch jaar, waarin zowel het eerste als het tweede kampioen werd. Pierre van Zinnen was hoofdtrainer en vertrok na dat seizoen naar Delft. Ik hoopte hem te mogen opvolgen, maar daarvoor vond de club me te onervaren. Op dat moment was dat een domper, maar achteraf begrijp ik het wel."
De 53-jarige oefenmeester ging zijn eigen weg en keerde begin dit seizoen na achtereenvolgens drie jaar Quick Steps en drie jaar de zaterdagtak van GDA terug naar sportpark Kerkpolder. "Nadat duidelijk werd dat ze niet met de oude trainer verder gingen, benaderden ze me. Dat gaf aan dat ze me met een schuin oog in de gaten zijn blijven houden en dat streelde me. Ik kende de club natuurlijk al ik heb dan ook niet lang hoeven nadenken voor ik 'ja' zei."
Van die stap heeft Langeveld tot op heden nog geen spijt. "Full Speed was al een geweldige club met goede omstandigheden; die zijn alleen maar beter geworden. Alles rondom de selectie is tot in de puntjes geregeld. We hebben een uitstekende begeleidingsstaf, er zijn twee verzorgers en zelfs twee vaste vlaggers."

"DE VOORZITTER STAAT ACHTER DE BAR"
Maar dat is nog niet alles. "De sfeer is hier natuurlijk fantastisch. Je hebt hier nog echte clubmensen. Als je ziet dat de voorzitter op zondag- en donderdagavond zelf achter de bar staat, zegt dat genoeg. Op sportief vlak betekent het dat er niet snel jongens vertrekken, maar ook dat er niet snel nieuwe jongens komen, zeker als je niet betaalt. Maar dat is helemaal niet erg, ik vind het alleen maar goed. We moeten het op eigen kracht doen en aan jongens die na een jaar vertrekken omdat ze ergens anders vijftig euro meer kunnen verdienen, heb je als trainer niets."

"ALLEEN HET RESULTAAT TELT"
Op sportief gebied houdt het nog even niet over. Full Speed kende een goede voorbereiding met als hoogtepunt een finaleplaats in het toernooi om de Stad Delft Bokaal, maar in de competitie werden drie van de vijf wedstrijden verloren. "We wisten dat we met Oliveo, Zoetermeer en Graaf Willem II Vac een lastige serie hadden, maar dan is het niet nodig om die eerste twee wedstrijden met 5-1 te verliezen. De laatste wedstrijd van die serie toonden we verbetering en werd het 0-2; afgelopen wedstrijd hebben we met 2-1 van SEP gewonnen. Voetballend gezien was het niet mooi, maar na een serie zoals we die achter de rug hebben, telt alleen het resultaat. Dan moet je keihard knokken en dat hebben we gedaan. Hopelijk zetten we die stijgende lijn voort, want het is wel de bedoeling dat we het gat met de bovenste plaatsen verkleinen."
Langeveld krijgt hierbij hulp uit misschien wel onverwachte hoek. "Tegen SEP kreeg onze keeper Oscar Jimenez een rode kaart wegens hands. De tweede keeper Kiem Dao is tijdelijk gestopt vanwege zijn studie en de derde keeper is geblesseerd. Gelukkig is Jack Bommelé, die afgelopen seizoen nog bij Wippolder keepte, dit seizoen bij ons in het vierde als veldspeler gaan spelen. Ik heb hem aan het begin van het seizoen benaderd, maar hij zag het toen niet zitten om aan te sluiten bij de selectie, maar hij gaf aan dat ik in nood altijd een beroep op hem kon doen. Dat is nu het geval. Verder wil hij de concurrentiestrijd met Oscar aangaan en dat is, niets ten nadele van Oscar, natuurlijk alleen maar mooi."
Langeveld hoopt dat na de zege op SEP een nieuwe fase aanbreekt. "In het begin was het even aftasten, nu gaan we voortborduren op de goede dingen."