Delft op zondag

23 april 2017

Delft op zondag 23 april 2017


Ongekende grondwater-operatie begint binnenkort al

Het gemaal op de hoek van ’t Haantje en de provinciale Prinses Beatrixlaan, waar vandaan massa’s diep grondwater vanaf het vroegere Gistfabriekterrein naar de Noordzee worden getransporteerd. (foto: Henk de Kat) Foto: Henk de Kat

DELFT - Komende maand, sneller dan verwacht, start op het oude Gistfabriek-terrein een voor Nederland ongekende en ook ongewisse operatie, die tot stijging van het grondwater kan leiden onder huizen, wegen en andere bebouwing in Delft en omringende gemeenten.

Door: Henk de Kat

In mei al wil de gemeente Delft een begin maken met wat nog nooit eerder in het land in deze omvang is gebeurd: het stap voor stap dichtdraaien van de tientallen pompen in de buurt van 't Haantje, die – elke dag opnieuw – massa's water naar boven halen uit 25 tot 45 meter diepe aardlagen onder deze stad en wijde omgeving.
Een eeuw geleden, in 1916, begon de toenmalige Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek met dat oppompen, uit behoefte aan koelwater voor het productieproces langs de Schie. Inmiddels heeft DSM, de huidige eigenaar van het fabrieksterrein, die vracht water helemaal niet meer nodig. Maar hoe maak je een eind aan een al honderd jaar in gang zijnde industriële grondwaterwinning, één van de allergrootste winningen in Nederland? En: wat zijn de gevolgen voor huizen, flatgebouwen, wegen, dijken en landerijen, als je begint met een afbouw-poging, zoals de gemeente nu van plan is?

Water naar de zee
Het gaat in Delft om een kleine 29.000 kuub per etmaal. In een denkbeeldig zwembad ter grootte van het hele Marktplein zou zo'n hoeveelheid water bijna vijf meter hoog staan. Elke dag weer. Deze watermassa wordt naar boven gehaald door 18 betrekkelijk nieuwe pompen nabij 't Haantje in Delft (Meeslaan en Prinses Beatrixlaan), plus twintig al oudere Norton-pompen op het voormalige Gistterrein. Het water dat zij opzuigen komt van diep onder Delft en naaste omgeving, tot zelfs Maassluis en Berkel en ook delen van Den Haag aan toe. Het bevat zoveel mineralen, dat het niet voor hergebruik geschikt is gebleken. En 'dus' wordt de vloed grondwater nu al een paar jaar lang meteen na het oppompen linea recta in de Noordzee gespuid, via een leiding die begint bij de kruising van 't Haantje en de Prinses Beatrixlaan. Kosten van dit zinloze water naar de zee dragen: bijna 3 miljoen euro per jaar, sinds dit jaar geheel voor rekening van de enige nog overgebleven bestuurslaag, de gemeente Delft. Die wil hier vanaf. Dat dit nog niet is gebeurd, heeft alles te maken met de grote onzekerheid over de gevolgen van mindering, laat staan van algehele stopzetting. Jaren geleden al waarschuwden TNO en waterkundig instituut Deltares voor ernstige consequenties, indien alle pompen in één klap zouden worden uitgezet. In een straal van zes kilometer rond het Gistterrein zou het 'hogere' grondwater (kort onder straatniveau) sterk kunnen gaan stijgen, opgestuwd door het zich dan op grotere diepte ophopende water. Zo'n abrupte stopzetting zou leiden tot onder meer ontwrichting van bebouwing in een groot deel van Delft en naburige wijken, zoals in Rijswijk en Den Hoorn, voorzagen de wetenschappelijke onderzoekers.

Spoortunnel
Extra voorzichtigheid is ook geboden na recente ervaringen bij zowel de aanleg van de spoortunnel in Delft, als de nieuwe A4 door Midden-Delfland. Bij beide grote (rijks)projecten bleek in de praktijk sprake van een grotere grondwater-druk dan deskundigen hadden verwacht, met pijnlijke financiële tegenvallers vanwege noodmaatregelen tot gevolg. Ook de 40 meter diepe damwanden van de spoortunnel zelf, dwars door de stad, versterken de onzekerheid: wat is het effect van die barrière? Zo dachten deskundigen een aantal jaren geleden nog dat deze diepwanden vooral in de binnenstad tot hoger grondwater zouden kunnen leiden, maar inmiddels wordt verondersteld dat vooral moet worden gelet op effecten juist aan de andere kant, in de Olofsbuurt en Westerkwartier.
Na nieuwe onderzoeken hebben burgemeester en wethouders van Delft nu toch besloten een begin te maken met minder oppompen, via een heel voorzichtige aanpak. "We gaan minder grondwater oppompen, maar we gaan dat zeer geleidelijk en zorgvuldig doen, en we smeren dat uit over een periode van zeker tien jaar", aldus het voorstel dat afgelopen vrijdag naar de gemeenteraad is gestuurd.
In mei al willen B en W daadwerkelijk starten, nu ProRail heeft laten weten dat de bouw van de spoortunnel en ook de gemeentelijke parkeergarage langs de Spoorsingel zover klaar is, dat daarop niet meer hoeft te worden gewacht.
Zie verder pagina 3: Woningeigenaren draaien zelf op voor eventuele schade.

Delft trekt steeds meer dagjesmensen

De historische binnenstad is uniek. Dat wordt gewaardeerd èn gefotografeerd. (foto: Jesper Neeleman)

DELFT – Delft trok vorig jaar 12 procent meer nationale dagtoeristen dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoeksrapport van NBTC-NIPO.

Maar liefst 1.651.000 dagjesmensen uit eigen land kwamen in 2016 naar Delft. Volgens het rapport steeg het aantal dagjesmensen alleen in Schiedam harder dan in Delft. Opvallend is verder dat in een flink aantal steden – waaronder Amsterdam – het aantal nationale dagtoeristen juist afnam. Evelien van der Kruit, directeur Delft Marketing, is heel blij met de voor Delft positieve cijfers. "We hebben natuurlijk een fantastische stad met een gunstige ligging in de metropool", reageert Van der Kruit. "We werken sinds een tijdje nauw samen met Rotterdam Partners en Den Haag Marketing en daar plukken wij nu de vruchten van."

Jaar van Vermeer
Verder heeft natuurlijk ook het Jaar van Vermeer en de komst van 'Het Straatje' voor een belangrijk deel bijgedragen aan het toenemend aantal dagjesmensen, weet Van der Kruit. Deze tentoonstelling in Museum Prinsenhof Delft trok 56.000 bezoekers. Uit onderzoek blijkt dat 86 procent van hen het bezoek aan de tentoonstelling combineerde met een bezoek aan de binnenstad. Het succes rondom Vermeer is ook terug te zien in de bezoekersaantallen van de Vermeerbalie in de hal van het NS-station. Totaal hebben ruim 8.000 bezoekers de Vermeerbalie bezocht. Zij kwamen overigens niet allemaal voor de tentoonstelling. Van der Kruit: "Een zes pagina's tellend groot artikel over Delft in het NS-magazine Spoor, dat in een oplage van 1.3 miljoen is verspreid onder NS-reizigers, heeft tot extra bezoekers geleid."
Het onderzoek van NBTC-NIPO levert meerdere interessante feitjes op. Zo blijkt dat 20 procent van de dagjesmensen naar Delft komt voor de horeca, 19 procent komt voor winkelen en plezier, 11 procent voor een stadswandeling en 10 procent voor een museum. Verder komen dagjesmensen vaak niet van ver: 79 procent komt uit Zuid-Holland. In de nieuwe toeristische visie is daarom als doel opgenomen om meer bezoekers uit de rest van Nederland naar onze stad te trekken.
De bezoekers oordelen verder erg positief over de binnenstad. Een meerderheid van 90 procent vindt de binnenstad levendig, 94 procent vindt de sfeer gezellig, 60 procent vindt dat Delft bijzondere en unieke winkels heeft en 90 procent voelt zich veilig in de stad. Landelijk ligt dit percentage gemiddeld op 73 procent. "Wij zorgen voor het aantrekken van de bezoekers naar de stad; daarna is het aan de stad zelf om de bezoekers een onvergetelijke ervaring mee te geven", reageert Van der Kruit. "En dat doet onze binnenstad goed. Er zijn veel nieuwe, leuke conceptstores bijgekomen en er vinden veel evenementen plaats. De onderzoeksresultaten bewijzen dat onze bezoekers dat waarderen en ook vaker terugkomen." Evelien van der Kruit verwacht dat deze bezoekersaantallen de komende jaren nog verder zal toenemen. "Gelukkig heeft onze wethouder Ferrie Förster 'toerisme' hoog op de agenda staan. Dit kan niet anders dan dat dit zich uitbetaalt in nog meer toeristen in de stad."

Huiseigenaren kunnen alleen maar hopen dat het goed gaat

DELFT – Mensen met een eigen huis in Delft en omgeving kunnen niet anders dan hopen dat ze geen last krijgen van stijgend grondwater als binnenkort minder diep water wordt opgepompt bij de vroegere Gistfabriek.

Door: Henk de Kat

Want concreet kunnen ze vrijwel niets doen aan het grondwaterpeil. En ontstaat er toch schade, dan draait een woningbezitter vrijwel zeker zélf op voor de kosten.
Het lijkt erop dat woningeigenaren in de klem zitten tussen enerzijds de spelregels in de landelijke Waterwet, en anderzijds de afschuiving van bestuurlijke verantwoordelijkheden rond de waterwinning op het Gistterrein.
De wet stelt dat een huiseigenaar (of landbezitter) zelf verantwoordelijk is voor het grondwaterpeil op zijn/haar terrein. Een bepaling overigens, die politiek en juridisch steeds vaker vragen oproept. Want wat kun je als simpele woningbezitter doen aan dat peil, dat doorgaans rond 1 meter onder het oppervlak staat? Het antwoord: eigenlijk niks. Het grondwater wordt namelijk in hoofdzaak gereguleerd door een samenspel van de gemeentelijke riolering, die ook het regenwater van de straat afvoert, en de vrijwel altijd onzichtbare wijk- en polderbemaling door het hoogheemraadschap. Die combinatie van waterafvoeren moet zorgen voor 'droge voeten', en voorkomen dat vloeren gaan opbollen of dat kelders onderlopen. Maar is dit laatste toch het geval, dan sta je als woningbezitter eigenlijk met lege handen. Dan zullen gemeente en het hoogheemraadschap met de Waterwet in de hand wijzen op nu eenmaal die 'eigen verantwoordelijkheid' van iedere huiseigenaar.
Het zou anders kunnen komen te liggen, nu in Delft de overheid – in dit geval de gemeente – maatregelen gaat nemen rond een historische grondwaterwinning in de stad, met mogelijk een inbreuk op de vertrouwde grondwaterstand tot gevolg. Maar ontstaan er straks daadwerkelijk problemen door de afbouw van de diepwaterwinning op het Gistfabriekterrein, dan geeft de gemeente zeer waarschijnlijk toch niet thuis. Want, zo staat in het deze week door B en W bij de gemeenteraad ingediende plan: een huiseigenaar die straks eventuele schade wil gaan claimen, die zal met bewijzen moeten komen dat de afbouw van deze historische grondwaterwinning 'onzorgvuldig' is geweest. En dat zal voor een individu een bijna kansloze zaak zijn, aangezien verantwoordelijk wethouder Stephan Brandligt (GroenLinks) deze week in een brief aan de gemeenteraad stelt dat zijn kersverse plan van aanpak juist 'zeer zorgvuldig' in elkaar steekt.

Marie van Oort (80)

-Wat bent u hier aan de Oranje Plantage aan het doen?
"Lekker in de zon aan het zitten. Vandaag kan het nog. Je kunt hier heerlijk zitten en ik heb met de Oostpoort een echt Delfts uitzicht. Zojuist had ik nog een leuk gesprek met een andere vrouw. Ik kom hier elke dag."

-Waar praat u hier met anderen over?
"Over wat we als kinderen meemaakten, bijvoorbeeld. Ik herinner me de oorlogsjaren nog. Dat Rotterdam werd gebombardeerd en m'n ouders heel bang waren. In Delft regende het roet. Ook op de Wippolder viel een bom. Ik weet nog dat mensen spraken over wie daarbij was overleden. Verder weet ik nog goed dat we honger hadden en dat het koud was. En ik herinner me nog dat we na de bevrijding vier witte broden konden ophalen en meenamen in een kussensloop. Ik heb nog nooit zo lekker gegeten als toen."

-Woont u hier in de buurt?
"Ja, in het complex Dock van Delft. Het is daar heel gezellig onder elkaar."

-Waar heeft u verder gewoond?
"Ik ben opgegroeid in de Wippolder en heb later met mijn man, die twee jaar geleden is overleden, in Buitenhof en Tanthof gewoond. Tanthof was wel de leukste wijk."

-Heeft u nog iets leuks meegemaakt?
"Met Pasen ben ik gaan brunchen bij m'n zoon. Dat was leuk."

-Wat is uw nieuws van de week?
"Het Turkse referendum over de grondwetswijziging. Ik heb een iPad waarop ik het nieuws volg en van alles bekijk. Je moet toch een beetje bijblijven..."

Koningsmarkt in Emerald

Het is feest, dus de vlag mag uit! (Foto: EvE)

Het is voor veel kinderen een hoogtepunt in het jaar: de traditionele Vrijmarkt op Koningsdag. Ook dit jaar kunnen kinderen en volwassenen in Emerald hun 'oude' spulletjes weer verkopen.

Cultuur IMPULS Delfgauw organiseert, in samenwerking met een aantal bewoners uit het gebouw De 7 Linden, voor het zevende achtereenvolgende jaar, een vrolijke en gezellige vrijmarkt. De plek waar het allemaal gebeurt is opnieuw het plein voor het wooncomplex De 7 Linden, Laan der Zevenlinden 175 tegenover winkelcentrum Emerald.

Oranje vlaggetjes
Het verkoopterrein is afgebakend met oranje vlaggetjes en daaronder kunnen jong en oud tussen 11.00 uur en 14.00 uur hun spulletjes verkopen, of laten zien welk (muzikaal) talent ze in huis hebben. Om het extra feestelijk te maken is er voor iedereen op deze Koningsdag een gratis kopje koffie, thee of limonade op het terras in het midden van het 'gouden' plein.
Vanaf 10.00 uur mogen de verkopers hun spullen uitstallen. Deelname is gratis. Reserveren van plaatsen is niet nodig. Commerciële verkoop is niet toegestaan. Een vraag aan de deelnemers: neem uw niet verkochte waren aan het eind van de markt weer mee naar huis, zodat het plein netjes blijft!
Waar komt dat eigenlijk vandaan, die vreemde traditie om op Koningsdag, vroeger Koninginnedag, de spullen van zolder te halen en op straat te verkopen? De traditie wil dat dit voortkomt uit het feit dat men vroeger op Koninginnedag geen vergunning nodig had om op straat te mogen venten, maar zeker is dat niet. Het lijkt erop dat de traditie uit Amsterdam afkomstig is, want daar waren in de jaren '50 al tal van kleine vrijmarktjes die langzamerhand zijn uitgegroeid tot de grote vrijmarkt die we nu kennen. Amsterdam vond navolging, en inmiddels is de Vrijmarkt doorgedrongen tot vrijwel iedere plaats in Nederland. En Emerald blijft niet achter!
Op en rond Koningsdag is er trouwens nog veel meer te beleven in Emerald en omgeving. Vanaf 8.00 uur blaast de reveille iedereen in Oud Delfgauw, Klein Delfgauw en Emerald wakker. Om 10.30 uur start een optocht. Deelnemers kunnen zich tussen 10.00 uur en 10.30 uur dertig aanmelden in de tent. Van 14.00 uur -16.30 uur is er een spelletjesmiddag voor kinderen tot 12 jaar. De kinderactiviteiten worden afgesloten met een kinderdisco met DJ Remy.

100 jaar onderzoek en genieten

De Botanische tuin van de TU bestaat 100 jaar. (Foto: Wikimedia Commons/Natuur12)

Het is bijna letterlijk een verborgen parel van Delft: de Botanische Tuin van de TU Delft aan het Poortlandplein 6. Dit jaar viert de tuin haar honderdste verjaardag.

Kan een tuin technisch zijn? Volgens de bedenker en oprichter van de tuin, Gerrit van Iterson (1878-1972) wel. Van Iterson was hoogleraar toegepaste botanie in Delft. In 1917 stichtte hij de 'Cultuurtuin voor Technische Gewassen'. Zoals de naam al aangeeft had Van Iterson in de eerste plaats interesse in 'nuttige gewassen'. Er was in die tijd vooral veel belangstelling voor de tropische landbouw. Ook in Nederland, dat toentertijd immers Nederlands-Indië nog bezat. Er ontstond een netwerk van proefstations dat onderzoek deed naar cultuurgewassen als koffie, thee, tabak, suiker, maar ook gewassen die technisch bruikbaar waren zoals rubber en kokos, en planten met een medicinale werking. In eerste instantie kweekte Van Iterson nog planten in de tuin van zijn werkruimte aan de Oude Delft, maar die was al snel te klein. De Delftse hoogleraar lobbyde in Den Haag voor een nieuw laboratorium met bijbehorende proeftuin, maar het zou jaren gaan duren voordat hij zijn zin kreeg. In april 1914 kreeg de toenmalige Technische Hogeschool eindelijk ruimte ter beschikking, en kon de aanleg van de tuin beginnen. Dat had, letterlijk, heel wat voeten in de aarde. Het terrein dat Van Iterson ter beschikking kreeg was voornamelijk drassig weiland. Het duurde maanden om de grond geschikt te maken. De bovenlaag van het weiland werd afgegraven en gedraineerd, voordat er nieuw duinzand en grond werd teruggestort. Toen kon de eigenlijke aanleg pas beginnen. De tuin werd in drie delen verdeeld: een kassencomplex voor tropische planten, een bomentuin en een deel voor één- en tweejarige planten, waar later de kruidentuin van de Delftse apothekers, gelegen aan de rand van de botanische tuin, werd toegevoegd. Die indeling is grotendeels nog te zien, al is de tuin tegenwoordig in vieren verdeeld: de bomentuin met allerlei soorten loof- en naaldbomen, de parkachtige Middentuin, de kassen en de technische gewassen. Bij het kassencomplex hoort ook de Oranjerie, waar geregeld exposities zijn. Het laboratorium, ook onderdeel van de tuin werd in 1917 in gebruik genomen. Daarmee was de stichting een feit.

De Buurvrouw

Kledingbank De Buurvrouw voorziet minderbedeelde Delftenaren van kleding. Saskia Eijgelsheim (47, links) en Karin Molenaar (56, rechts) vrezen voor het voortbestaan van hun 'kindje'.

1. Waarom wilden jullie bij De Buurvrouw aan de Van Lodensteynstraat op de foto?
Saskia: "Afgelopen drie jaar hebben we hier veel mensen geholpen. Elke week hebben we weer ongeveer tien nieuwe aanmeldingen."
Karin: "We komen hier drie keer per week, maar zijn er zeven dagen per week mee bezig."

2. Jullie zoeken nu een andere ruimte. Waarom?
Karin: "Omdat we hier maandelijks 1632 euro huur moeten betalen. Dat is voor ons niet op te brengen. We geven alles weg en hebben nauwelijks inkomsten. De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is zo aardig geweest het eerste half jaar huur voor ons te betalen. Maar op 30 juni zit dat half jaar erop. We hopen dus snel iets anders te vinden."

3. Hoe kan dit probleem volgens jullie worden opgelost?
Saskia: "De gemeente heeft schoolgebouwen in beheer. Misschien zouden we ons met soortgelijke organisaties in zo'n gebouw kunnen vestigen. Dat je bijvoorbeeld de kledingbank, de non food-bank, stichting Hiep Hier Hoera, ateliers en werkruimtes in één pand hebt. Dan kunnen minderbedeelde Delftenaren in één gebouw voor allerlei hulp terecht. Dat lijkt ons de perfecte oplossing."

4. Wat heeft De Buurvrouw afgelopen drie jaar bereikt?
Karin: "We hebben ervoor gezorgd dat een heleboel mensen weer heppie de peppie weer naar buiten liepen. En daar gaat het ons om, dat we mensen helpen die hier blij van worden. Ze zijn bovendien echt dankbaar."

5. Wat vinden verder jullie mooi aan het werk dat jullie hier doen?
Saskia: "Ze komen vaak heel voorzichtig binnen, want het is toch een drempel om hier voor het eerst te komen. Maar als ze eenmaal zijn geweest dan komen ze terug."

6. Hoe is het met armoede in Delft gesteld?
Saskia: "Erg. Ze zeggen dat het beter is, maar wij merken daar weinig van. We zien steeds meer mensen. En het zijn echt niet alleen allochtonen. Ook mensen met een goede baan, die bijvoorbeeld door een echtscheiding of verlies van die baan plots in de schulden en de narigheid zijn beland. Gelukkig zijn er veel Delftenaren die hier kleding komen brengen. We hebben momenteel het meeste behoefte aan kleding in maat S en moderne mannenkleding."

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan...
Saskia: "...zou ik ons een hele mooie ruimte geven."
Karin: "...zou ik hier eens komen kijken. Ze is van harte en altijd welkom. Verder zou ik proberen meer aan de armoede in Delft te doen."

8. Wat gaat er verloren als er na 30 juni geen oplossing is?
Saskia: "Een plek waar alle mensen naar de winkel mogen gaan."
Karin: "Als mensen met financiële problemen geld krijgen, dan kopen ze als eerste eten. Geen kleding."
Saskia: "Ik vind het daarom zo lullig als kinderen naar school moeten in te kleine kleding, omdat er geen geld voor nieuwe is. Daar worden ze mee gepest. Heel sneu. Hier mogen ze vier goede kledingstukken per maand uitzoeken."

9. Komt het goed met De Buurvrouw?
Karin: "We blijven sowieso elkaars buurvrouw. En we blijven hopen dat iemand een plekje voor ons heeft. We zoeken wel een ruimte van zo'n 200 vierkante meter. Wie ons kan helpen, kan contact opnemen via de Facebook-pagina van De Buurvrouw Delft."

10. Willen jullie nog iets kwijt?
Karin: "Dat we elke laatste zaterdag van de maand van 12.00 uur tot 16.00 uur een koopzaterdag hebben. Iedereen is dan welkom."

n Op Koningsdag, donderdag 27 april, is er in schuilkerk aan het Bagijnhof in Delft van 11.00 uur tot 16.00 uur een kleine reli-markt. n Singles van 40 jaar en ouder kunnen zondag 23 april meedoen aan een pubquiz in Belgisch Bier Café Belvédère op de Beestenmarkt in Delft. Kijk voor aanmelden en een ticket op www.marevenementen.nl. n In Galerie Inkt aan de Choorstraat 29 in Delft is nog tot en met 20 mei een tentoonstelling te zien waarin meerdere kunstenaars een ode brengen aan de tulp. n In de Dorpskerk aan de Dr. J. de Koninglaan 2a in Schipluiden is op zaterdag 29 april van 10.00 uur tot 14.00 uur een kringloopmarkt. n In Molen de Roos aan de Phoenixstraat 112 in Delft is woensdag 26 april om 11.00 uur een molen- en appeltaartrondleiding. Deelname kost 7 euro 50, aanmelden is verplicht en kan via www.delftsemolen.nl. n In de Kiezel in Delfgauw begint woensdag 10 mei een nieuwe naaicursus. Tijdens zeven 2,5 uur durende lessen werken deelnemers aan een eigen gekozen naaiproject. Deelname kost 75 euro en aanmelden kan via www.denaaitantes.nl. n Onlangs is een nieuwe stadswandeling gelanceerd: De Delftse Dierenroute. Deze is gratis te downloaden via www.dierenmuseum.nl/Activiteiten/Dierenkunstroutes. n Humanitas Thuisadministratie zoekt vrijwilligers in Delft, die willen helpen om medemensen en gezinnen weer grip te laten krijgen op hun financiën. Vrijwilligers krijgen training en begeleiding, aanmelden kan bij Marlies Steur via M.Steur@humanitas.nl of 06-51210217. n Gemeentebelangen organiseert voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp de cursus gemeentepolitiek. Bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus op dinsdag 23 mei in Pijnacker van start. Aanmelden via info@gbpn.nl. n Automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur op 16 mei bij SportsArt aan de Industriestraat 8. Bel voor een afspraak naar 088 23 23 300 of ga naar www.regelzorg.nl. n Delft Music Projects en Muziekschool Popta organiseren zondag 30 april vanaf 15.00 uur in het Poptapark het Popta Open Podium. De toegang is gratis. n In het Hampshire Hotel Delft Centre aan de Koepoortplaats 3 in Delft is maandag 8 mei vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur een bijeenkomst van het Alzheimercafé. Aanmelden is niet nodig. Meer info via 015–7600230 of www.alzheimer-nederland.nl/dwo. n Rond De Papaver aan de Korftlaan is in de meivakantie veel te doen. In de Bieslandse Polder is dinsdag 25 april van 21.00 uur tot 22.30 uur een vleermuisexcursie. Op 26 april en 3 mei gaan kinderen 's middags in slootjes op zoek naar de watertijger en andere gekke waterdieren. Op 28 april en 7 mei is er een wilde-kruiden-wandeling. Kijk voor de tijden, prijzen en aanmelden op www.papaverdelft.nl. n De Ruilkring Delft & Westland organiseert maandag 1 mei om 20.00 uur een bijeenkomst in Delft. Bel voor het adres of meer info naar 070-3816182 of 06-42661308. n In Historisch Joris aan de Sint Jorigweg 2a is van zaterdag 29 april tot vrijdag 2 juni is de expositie Selfie in verf te zien. n

Burgemeester bezoekt Inloophuis Debora

Burgemeester Marja van Bijsterveldt ging in gesprek met gasten en vrijwilligers van Inloophuis Debora. (foto: Roel van Dorsten) Foto: Roel van Dorsten

DELFT - Burgemeester Marja van Bijsterveldt ging woensdag op bezoek bij Inloophuis Debora, het ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten.

Inloophuis Debora biedt tijdelijk ondersteuning in het verwerkings- en acceptatieproces van deze zo ingrijpende periode in iemands leven. De ervaring leert dat mensen na hun behandelingen in een soort gat vallen. Ze gaan dan piekeren en het thuisfront denkt dat er niet meer over gesproken hoeft te worden, want 'alles is toch immers achter de rug'.
Het lichaam kan genezen zijn, maar de geest nog lang niet, weten ze bij Debora. Mensen met kanker en hun naasten kunnen hier dan ook eindeloos hun verhaal vertellen, angsten bespreken of afleiding zoeken tijdens activiteiten. Dit alles zag en hoorde ook Marja van Bijsterveldt, tijdens haar bezoek. Ze onder de indruk van wat Debora allemaal te bieden heeft. Ze ging in gesprek met de aanwezige gasten, waarbij ze vooral geïnteresseerd was in hun persoonlijke beleving. "Zoals we al verwachtten was ze betrokken, sociaal, bekwaam, maar bovenal een warme persoonlijkheid', geeft Magda den Dulk van Inloophuis Debora aan. "Ze vindt het heel belangrijk om verbindingen te leggen tussen verschillende groepen, organisaties, gemeente en de gemeenschap. Dus stond ook een bezoek aan ons inloophuis al langer op haar verlanglijstje."

Foto: tiemen van der Rejken

Het verhaal van Delft en de tram begon in 1866; in juni van dat jaar werd de eerste tramlijn van Den Haag naar Delft officieel geopend. Geen zoevende elektrische tramstellen, maar een soort grote koets getrokken door paarden.
In 1887 neemt de nieuw opgerichte HTM de paardentram naar Delft over en begint enkele maanden later met een voor die tijd modernere variant: de stoomtram. Een kleine, vierkante locomotief die zwaar puffend en rokend een soort luxe woonwagen over de rails sleepte. De route door Delft ging over de voor die tijd meest gebruikte straten: via het Kalverbos, het Noordeinde en de Oude Delft naar de Rotterdammerpoort. Rails en trams dus, dwars door de binnenstad.
Begin jaren twintig van de vorige eeuw zette de HTM voor het eerst elektrische trams in op de diverse Haagse routes. Ook Delft kreeg z'n elektrische tram. Om te kijken of 't allemaal wel ging langs die smalle Delftse grachtjes was er op 15 november 1921 een proefrit met de nieuwe tram. Een bovenleiding was er niet, dus moest de stoomloc de nieuwe tram over het Noordeinde en de Oude Delft door de stad loodsen.
Het duurde nog tot 1924 voordat het hele traject tussen Den Haag en Delft geëlektrificeerd was. Uiteindelijk werd er voor gekozen om de route van de tram door Delft te verleggen naar de Phoenixstraat / Westvest, waardoor de binnenstad ontzien werd en de haltes van de tram meer overeenkwamen met de wensen van de passagiers.
De eerste elektrische trams in Delft waren zware, logge apparaten die met veel kabaal van hun aanwezigheid lieten blijken. Ook elektrisch was het bijzonder materieel: op de buitenlijn - dus die naar Delft - maakte de HTM gebruik van 1200 Volt-voeding terwijl dat in Den Haag 600 Volt was. En dus werden in die beginperiode de tramstellen van lijn 1 uitgerust met twee motoren. Na de oorlog werd dit lompe type tram vervangen door de toen revolutionaire PCC-car: een gestroomlijnde en gelaste wagenbak, een moderne elektrische installatie die snel optrekken en afremmen mogelijk maakte en een comfortabel interieur. En de techniek rukt steeds verder op. Wie vandaag de dag in de tram rijdt, ziet ondertussen op een computerscherm alle informatie over de volgende haltes, de tijd en tips over in- en uitchecken. Meer weten? Kijk op www.dubbeldelft.nl.

Technologie in Delft DELFT - Naar aanleiding van het voorpaginaverhaal 'Technologie moet in Delft meer zichtbaar worden', in de Delft op Zondag 16 april, ben ik naar het station getogen om daar de grote technologieposterwand te bekijken. Wat een gemis dat op die posterwand wel de - bij velen onbekende - watertoren staat afgebeeld, maar geen enkele molen! Terwijl molens juist dé technologisch hoogstaande werktuigen van de middeleeuwen waren. Delft is mede door die molens zo rijk geworden! Niemand minder dan Simon Stevin hield een octrooi over aan zijn 'inventie van nieuw werk in de watermolen op het Duyvelsgat'. Stevin verbeterde het ontwerp van het scheprad van deze Delftse molen. En natuurlijk is er een doorgaande lijn van de molentechniek naar de werktuigbouw en van het ontwerp van molenwieken naar het design van rotorbladen van windturbines. Wat een gemiste kans, zeker ook als je bedenkt dat je in een molen bij uitstek dicht bij de technologie kunt komen; je ziet direct voor je neus hoe alle raderen draaien. En dan is er in Delft ook nog de historische connectie van de molen en de jarige TU Delft. Volgens Aart Struijk in zijn boek 'Van stadswal naar tunneldak', over Molen de Roos, was ten tijde van molenaar Klaas van Rhijn 'de molen een trefpunt voor vele studenten van de Polytechnische School', de voorloper van de TU Delft. Was deze molen zo wellicht de eerste studentensociëteit?

Abel Tasman, Delft

Avalex
DELFT - Als maatschappelijk betrokken burger probeer ik steeds mijn afval zo gescheiden mogelijk aan te bieden. Zo ook mijn oud papier, dat hier in Tanthof een keer per twee weken op woensdag wordt opgehaald. Of beter nog: werd opgehaald, want dat schijnt ineens te zijn veranderd. Het wordt nu eens in de vier weken, waar het vóór juni 2014 zelfs nog eens per week was. Ook de ophaaldag is gewijzigd en niemand die dat wist. Bewoners die in het bezit zijn van een blauwe container schijnen een brief te hebben ontvangen over de frequentiewijziging, maar niet over de ingangsdatum van de gewijzigde ophaaldag, zo lees ik in de Delft op Zondag van vorige week. Maar bewoners van een bovenwoning zoals ik, die natuurlijk niet over dergelijke containers beschikken, hebben helemaal geen brief ontvangen. Avalex vindt het blijkbaar niet nodig bewoners van een bovenwoning fatsoenlijk te informeren als er iets verandert in de wijze en frequentie van ophalen. Maar dat is nog niet alles. Eens per twee weken zette ik mijn oud papier netjes in een afgesloten doos of in een stevige plastic tas aan de rand van de stoep. Zo wilde Avalex dat altijd graag, maar ineens schijnt dat niet meer te mogen, zo lees ik op de site van Avalex. Als alternatief is nu voor heel Tanthof-Oost helemaal aan de buitenrand van de wijk, slechts één verzamelcontainer geplaatst voor oud papier. Dus mag ik van Avalex in het vervolg met een zware doos in mijn armen vol verzameld oud papier de halve wijk doorlopen om dit in de verzamelcontainer kwijt te kunnen. Te idioot voor woorden. Rest mij en veel andere bewoners van bovenwoningen niets anders dan het oud papier voortaan in de ondergrondse container voor restafval - door hun grotere aantal staan die nooit ver weg - te deponeren. Wordt dit nu Het Nieuwe Inzamelen?

René Sman, Delft

Avalex (2)
DELFT - Van Avalex heb ik in december een brief gekregen dat in 2017 het papier en karton één keer per vier weken zou worden opgehaald, in plaats van de gebruikelijke één keer per twee weken. Vorige week is dit ingegaan. Wat schetst onze verbazing: alleen de containers zijn geleegd, het karton en papier in dozen werd niet meegenomen. Gebeld met Avalex. Het antwoord: dit klopt, alleen de containers worden geleegd voor de rest is een papierbak. Een papierbak hebben wij niet op loopafstand en er staat ook hoogbouw in de wijk waarvan de bewoners hun papier in dozen buiten zetten op de ophaaldag van het papier. Na veel klachten uit de buurt over de stapel papier heeft Avalex het deze keer na drie dagen weggehaald. Gevolg is nu dat het papier waarschijnlijk gewoon in de bak met restafval gaat. Goede bezuiniging van Avalex: de ophaaldagen zijn gehalveerd en ze nemen geen los papier meer mee. Ze hebben dus veel minder personeelskosten, maar krijgen wel hetzelfde betaald door de Gemeente Delft.

P. Moeskops, Delft

Herstel zet door, OZB volgend jaar omlaag

DELFT - Het financieel herstel van de Gemeente Delft zet door. Er is ruimte voor lastenverlichting en investeringen in de stad. Dat geeft het college aan in de Kadernota 2017, die donderdag aan de raad is aangeboden. Delft is in 2016 van de rode cijfers in de zwarte cijfers terecht gekomen. Dat betekent dat de gemeente weer geld overhoudt: in de jaren tot en met 2021 structureel 4 tot 6 miljoen euro. In 2016 is het overschot, mede door meevallers, incidenteel nog groter: ongeveer 24 miljoen euro. Het positieve resultaat is vooral te danken aan incidentele opbrengsten uit verkoop van vastgoed en grondopbrengsten in de Spoorzone. Behalve aan het opleven van de economie is het positieve resultaat ook te danken aan een strak en sober beleid én aan het opvolgen van aanbevelingen die de provincie eerder heeft gedaan. De gemeente gebruikt de meevallers onder meer om geld te reserveren voor toekomstige investeringen. Dat het beter gaat met Delft gaan bewoners volgens het college merken in hun portemonnee. Komende jaren kunnen de gemeentelijke lasten – met name de onroerendezaakbelasting (OZB) – beduidend omlaag. De gemeente trekt een bedrag van 1,2 miljoen euro uit om de OZB te verlagen: van 131 procent van het landelijk gemiddelde in 2017 naar 112 procent in 2018. Het college wil meer geld uittrekken voor beter onderhoud van straten en groen, voor het bestrijden van graffiti en voor meer toezicht en handhaving om overlast te voorkomen.

Twintig jaar geleden waren kranten zwart-wit en meningen gekleurd. Delft op Zondag blikt wekelijks terug op de editie van deze krant van twintig jaar geleden.

Deze week is dat de editie van 27 april. Op de voorpagina vertellen John en Marie dan in een bijna paginagroot artikel over hoe het was om de loterij te winnen. Dat was natuurlijk geweldig, vertellen ze. Maar: iedereen die nooit een astronomisch bedrag heeft gewonnen kan zich troosten met de gedachte dat het gaat vervelen om niet naar je werk te hoeven maar vele reizen te maken.
De entree van de Delftse Hout is opgeknapt. Onder het viaduct aan de Tweemolentjeskade is een serie kunstwerken aangebracht. Joost Verhoeff van KNUS, die bij de gemeente had aangekaart dat deze slecht verlichte plek vol graffiti voor verbetering vatbaar was, heeft de eer deze te onthullen. Het viaduct is door negen kunstenaars opgevrolijkt.
Malse biefstuk kostte 14 gulden 98 per kilo, voor een woning aan de Litouwen 22 moest 219.000 gulden worden neergelegd.

Stadskantoor 12 juni open

DELFT - Het nieuwe Stadskantoor van Delft is vanaf maandag 12 juni helemaal klaar en volledig in gebruik.

Voor alle zaken met de gemeente kunnen Delftenaren vanaf dan terecht op één adres: Stationsplein 1. Zaterdag 17 juni organiseert de Gemeente Delft voor alle Delftenaren een feestelijke opening, die wordt verricht door burgemeester Marja van Bijsterveldt. Alle Delftenaren zijn dan welkom.
In de publiekshal op de begane grond is het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente gevestigd. Het adres is Stationsplein 1 en de entree is te vinden aan de kant van de Coenderstraat. De deuren van het nieuwe Klant Contact Centrum openen op maandag 12 juni. In de publiekshal zijn volop mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Het stadskantoor is daarmee een plek voor alle inwoners, niet alleen een werkplek voor medewerkers en het bestuur van de gemeente. In de hal en het gebouw keren verwijzingen naar het verleden terug in eigentijdse architectuur. Kijk op www.delft.nl/allesonder1dak voor meer informatie over de verhuizing van de gemeente naar het Stationsplein en de feestelijke opening van het nieuwe stadskantoor op zaterdag 17 juni.

Hornbach Den Haag Ypenburg is feestelijk geopend

Evert de Goede, algemeen directeur van Hornbach Nederland (links) en Emile Gies, vestigingsmanager van Hornbach Den Haag Ypenburg.

YPENBURG - Onder grote belangstelling heeft Hornbach vrijdagmorgen de deuren geopend van haar dertiende vestiging, die in Den Haag Ypenburg, langs de A13. Direct na de openingshandeling stroomde het publiek om 07.00 uur binnen.

"Geweldig om nu ook gevestigd te zijn in een van de grootste en belangrijkste steden van het land", zegt Evert de Goede, algemeen directeur van HornbachNederland. "We hebben lang naar dit moment uitgekeken en dat het nu zover is, maakt ons heel trots."
Algemeen directeur Evert de Goede kijkt met plezier en voldoening terug op de openingsdag. "In de zomer van 2016 werd de eerste paal de grond in geslagen, dus het geeft een goed gevoel om de periode van opbouwen af te sluiten met zo'n feestelijke opening. Ik kan me ook goed voorstellen dat klussend Den Haag stond te trappelen om hier binnen te stappen. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om."

Openingsactiviteiten
Hornbach Den Haag viert deze langverwachte opening het hele weekend met activiteiten voor jong en oud. Zo komt Brandweerman Cor langs voor brandpreventie, zijn er stylisten aanwezig voor advies voor de inrichting van de woning, maar ook de tuin, en kunnen er zelf fietskratten getimmerd worden. En ook kinderen zijn van harte welkom, want speciaal voor de allerkleinste klussers is er een Kinderwerkplaats ingericht. Kijk voor meer informatie en het volledige programma op hornbach.nl/denhaag.

De Haagse wethouder Rabon Baldewsingh verrichtte vrijdagmorgen de opening van Hornbach Den Haag Ypenburg.
Vestigingsmanager Emile Gies: 'We sluiten optimaal aan bij de wensen van de moderne professional en doe-het-zelver. '

Den Haag groeit
Den Haag groeit. Begin dit jaar stond de teller al op 524.000 inwoners. De bevolking in Den Haag is in 2016 gegroeid met maar liefst 8,6 procent. Landelijk lag dit percentage op 6,4. Vooral door geboorte nam de bevolking toe. De verwachting is dat de groei van inwoners in de leeftijd van 0-20 jaar nog verder zal toenemen. Gezinsuitbreiding betekent verhuizen en klussen. Ook zal het aantal eenpersoonshuishoudens in de komende jaren sterk toenemen. Starters gaan de woningmarkt betreden. Natuurlijk is er ook sprake van vergrijzing, maar op een veel lager niveau dan nationaal. "Kortom, de komst van deze bouwmarkt is goed voor Den Haag en haar buurgemeenten", zei Rabin Baldewsingh, wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport van Den Haag, die de openingshandeling kwam verrichten.
De Goede had tijdens de opening lovende woorden over de medewerkers van deze nieuwe vestiging. "De afgelopen maanden heeft iedereen keihard gewerkt aan de bouw en inrichting van deze prachtige nieuwe vestiging. Dat het ook deze keer weer is gelukt om de nieuwe vestiging helemaal naar wens op te leveren, is een prestatie van formaat. Vergis je niet, we hebben het toch over een winkel van bijna 15.000 vierkante meter, hoge stellingen en een enorm assortiment met ruim 120.000 artikelen, die vijf keer zo groot is als in een doorsneebouwmarkt. Vestigingsmanager Emile Gies heeft alles in goede banen geleid en de introductie van Hornbach in Den Haag bovendien uitstekend voorbereid. Met als resultaat deze blikvanger, op een uitstekende locatie."

Tuincentrum en drive-in
De nieuwe vestiging van de projectbouwmarktketen is verrezen langs de A13 (aan de Singel 115) en is goed bereikbaar, via afrit 8, Delft-Noord. Deze dertiende Nederlandse Hornbach is een volwaardige projectbouwmarkt met tuincentrum, dierenafdeling, Bad- en Keukenstudio (BKC) én drive-in. "Doe-het-zelvers kunnen met hun aanhangwagen, vrachtwagen of bestelbusje zo naar binnen rijden om hun materiaal af te halen", vertelt vestigingsmanager Emile Gies. "Zo sluiten we optimaal aan bij de wensen van de moderne professional en doe-het-zelver. Voor de consument die grote projecten liever aan vakmensen overlaat, biedt Hornbach de Montageservice, waarbij een professional de gekozen keuken of badkamer komt installeren. Maatwerk met een hoofdletter M. Niet alleen bij het maken van een detailtekening, maar ook bij transport en montage. De aannemer neemt alle voorkomende werkzaamheden uit handen. Met als grote voordeel voor de klanten dat ze maar één aanspreekpunt hebben: Hornbach."

De teller blijft lopen
In Hornbach Den Haag werken ongeveer 150 mensen; full- en parttimers met praktijkervaring als bijvoorbeeld loodgieter, timmerman, tegelzetter, stukadoor, tapijtlegger of hovenier. En naast deze directe arbeidsplaatsen levert de aanwezigheid van deze vestiging zo'n 150 indirecte arbeidsplaatsen op. Niet alleen via catering-, schoonmaak- en beveiligingsbedrijven, maar ook via bouw- en installatiebedrijven. "Dat is altijd de bijvangst van nieuwe vestigingen", vertelt Evert de Goede, die aankondigt dat de volgende loot aan de stam alweer aanstaande is, in Zwolle. En de teller zal blijven lopen. De Goede: "We zijn voortdurend gericht op nieuwe locaties, want vanuit het hele land signaleren we de behoefte aan één projectbouwmarkt voor elk project. Met die groei zijn we elke dag bezig, en dan is de opening van weer een nieuwe vestiging natuurlijk een enorme stimulans om ons te blijven inzetten voor nieuwe kansen, met als grote doel om klussers uit het hele land te bedienen met ons veelzijdige concept."

Over Hornbach
Hornbach is een onafhankelijke, internationale keten van projectbouwmarkten met tuincentra. Het familiebedrijf heeft een historie van ruim 140 jaar en meer dan 17.000 medewerkers. In Nederland bestaat Hornbach nu twintig jaar en telt het inmiddels dertien vestigingen. HORNBACHwon in 2016 voor de elfde keer de Retail Jaarprijs, in de categorie 'Beste Bouwmarkt van Nederland'. Tevens is Hornbach bij onafhankelijk onderzoek (waarderingsrapport DIY) van GfK al vier keer op rij uit de bus gekomen als best gewaardeerde bouwmarkt. De basis voor de succesvolle Hornbach-formule zijn de vijf kernwaarden: laagsteprijsgarantie, deskundig advies, competente service, een enorm assortiment (van 120.000 artikelen) en grote voorraden (bij 50.000 artikelen).

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Björnd Makelaardij

DELFT – Steven en Karin Flipse zijn acht jaar geleden in deze bovenwoning in de wijk Wippolder komen wonen. De locatie, straat en bouwstijl waren voor Steven en Karin doorslaggevend in hun keuze. "Eigenlijk alles in dit huis uit 1925 is verbouwd en gemoderniseerd", zegt Steven.

Bij het binnengaan van de buitendeur kom je in een hal met een originele granitovloer. De trap leidt naar het woongedeelte op de eerste verdieping. Hier vallen meteen de vele bovenlichten en kleine raampjes in tussenmuren op. "Deze maken het een heel lichte woning", zegt Karin. "In de woonkamer kan zowel voor als achter veel licht naar binnen schijnen en ook openslaande deuren in het midden hebben veel glas."


Doorloop
De overloop heeft een doorloop naar zowel de voor- als de achterkamer. "De achterkamer ligt eigenlijk in het verlengde van de keuken", zegt Steven. "Door hier een muurtje weg te breken, is er een heerlijke ruime woonkeuken gecreëerd." De keuken is voorzien van een koel-vriescombinatie, heeft een vaatwasser, een close-in-boiler, een combi-oven en een zes pits gaskookplaat met een afzuigkap.


Openslaande deuren
"Vanuit de woonkeuken kun je via openslaande deuren op het balkon komen", zegt hij. "Vanaf een uur of één schijnt hier de zon, maar nog lekkerder zit je boven op
het dakterras."

Prachtige bomen
Het zitgedeelte van de woonkamer bevindt zich in het voorste deel. Deze kamer is L-vormig en biedt door de ramen een leuk zicht op de straat met prachtige bomen." De volledige verdieping is voorzien van een lamel parketvloer. "Ja, we hebben alles up-to-date en helemaal naar onze eigen smaak gemaakt", zegt Karin. "In de woonkamer is er een langwerpig plafond-element met spots ingebouwd, maar dat hadden
de vorige bewoners al gedaan."

Dakterras met loungeset
Boven hebben deze bewoners nog de beschikking over twee slaapkamers en een badkamer. De grote slaapkamer is gemaakt in de open ruimte. Van hieruit kom je op het zonnige dakterras van 15 vierkante meter op het noordwesten. "We hebben het ingericht met loungeset, je kunt er heerlijk barbecueën. Je hebt een prachtig vrij uitzicht over de tuinen. Je ziet ook de fietsenbergingen, waar wij er eentje van hebben."

Kinderkamer
Aan de voorzijde is er nog een aparte slaapkamer. Die hebben zij als kinderkamer ingericht. "De tweede is op komst en dat is ook de reden dat we groter willen gaan wonen", zegt Karin. "We blijven wel in Delft en omgeving."

Dubbele douche
Verder is er een badkamer, die voorzien is van een dubbele douche, een toilet, een wastafel en de opstelplaats voor de wasmachine en de droger. Vanuit het open gedeelte op de verdieping is er toegang tot de bergvliering met de opstelplaats voor de CV combiketel (Remeha Avanta 2011). "Verder is alles heel goed geïsoleerd", zegt Steven. "En het groot onderhoud is prima bijgehouden."
De woning is op loopafstand van het historische centrum met een keur aan winkels, uitgaansgelegenheden, terrasjes, cultuur en theater. Ook dichtbij is de Delftse Hout.

Succesvol Spring Event bij Van Waay & Soetekouw

Tijdens het Spring Event waren onder meer fraaie planten van Decorum te zien.

DELFT – Het Spring Event dat Van Waay en Soetekouw onlangs organiseerde was een groot succes. Honderden bezoekers kwamen langs om zich te verdiepen in de nieuwste interieurtrends.

Van Waay & Soetekouw aan de Markt 17 is een bijzondere woonwinkel annex ontwerpstudio met een zeer moderne, overwegend Italiaanse, meubelcollectie. Tijdens het Spring Event wilde het oer-Delftse bedrijf vier bijzondere nieuwe trends onder de aandacht brengen. "Zo merken we dat de banken wat ronder worden, met een vriendelijkere uitstraling", vertelt eigenaar en interieurarchitect Gert Batenburg van Van Waay & Soetekouw. "Dus stond hier tijdens het event een splinternieuwe bank van het merk Cassina, ontworpen door de toonaangevende ontwerpster Patricia Urquiola."
Planten waren lange tijd not-done. "Er hing toch een Libelle- en Margriet-imago aan", weet Batenburg. "Gekkigheid, natuurlijk, want er zijn prachtige planten die het goed in het moderne interieur doen." Van Waay & Soetekouw zocht een samenwerking op met Decorum, een Westlands bedrijf dat net als de Delftse woonwinkel kiest voor kwalitatief hoogwaardige producten. Zij showden onlangs in Delft hun mooiste planten. "Verder presenteerden we twee nieuwe keukenopstellingen. Want de keuken is veranderd van functionele ruimte naar het midden van het huis. Een plek waar niet alleen wordt gekookt, maar ook huiswerk wordt gemaakt, of waar je een biertje drinkt met vrienden." Last maar zeker niet least introduceerde Van Waay & Soetekouw een eigen geurlijn, die het samen met een specialist op het gebied van natuurlijke geuren heeft ontwikkeld. "Het is een eigen gecomponeerde en heerlijke geur geworden die je alleen hier en in de vorm van geurstokjes of roomspray kunt kopen. Bedacht en ontwikkeld vanuit het begrip interieur. Elk jaar komen we wel met iets bijzonders dat tegen ons vakgebied aanhangt. Iets dat mensen niet van ons verwachten. Vorig jaar was dat een herenshirt, nu deze exclusieve geur."

Appartementen en stadsvilla's in Parkrijk

RIJSWIJK - Het is er door. Het officiële startsein is gegeven voor de bouw van twintig appartementen en vijf stadsvilla's in de eerste fase van Parkrijk.

Het officiële startsein stond in het teken van het boren van een bron. Er komen van vanzelfsprekend meer bronnen, die onderdeel gaan vormen van de duurzame installaties die zich in de woningen bevinden.
De 25 woningen zijn een gezamenlijke ontwikkeling van Dura Vermeer Bouw ZuidWest en VolkerWessels Vastgoed (VOF Beatrixzone). De bouw van de woningen wordt uitgevoerd door Boele & Van Eesteren, onderdeel van VolkerWessels.

Alles verkocht
Alle woningen zijn inmiddels verkocht. Wethouder Van der Meij over RijswijkBuiten: "In een maand tijd is dit de vierde feestelijke starthandeling van een bouwproject die we mogen vieren in RijswijkBuiten. Het geeft nogmaals aan hoe bijzonder deze nieuwe wijk is voor de Gemeente Rijswijk.

Huidige planning
De planning was ooit om in 2018 te starten met de bouw van Parkrijk. En kijk nu: de eerste woningen zijn al in aanbouw en vandaag vieren we de start bouw van alweer het tweede project in Parkrijk!"

Sevenhills New York Bistro & Lounge

Sevenhills New York Bsitro & Lounge, aan het Achterom 165.

In het restaurant Sevenhills New York Bistro & Lounge worden de gasten ondergedompeld in de stoere sfeer die New York bezit. Er worden herkenbare maar verfijnde gerechten met een eigentijds tintje geserveerd. Sinds kort is Sevenhills ook geopend voor lunch! Probeer een heerlijke (lunch)platter met allerlei gerechtjes om samen te delen, een 4-gangen verrassingsmenu of combineer een theater- of bioscoopbezoek en maak gebruik van één de voordelige menu's die hiervoor beschikbaar zijn! Sevenhills is van dinsdag tot en met zondag geopend voor lunch & diner en is gevestigd naast Theater de Veste. Wilt u reserveren voor een groter gezelschap? Neem contact op voor de mogelijkheden via e-mailadres
info@sevenhillsdelft.nl. Achterom 165, Delft. Telefoon: 015-2128903.

Burgwal en Fijn bruisen met Koningsdag

Vul je verzoeknummer in en lever de bon in bij Fijn.

Horecaondernemers op de Burgwal sloven zich dagelijks uit om van dit stukje Delft een gezellige en gastvrije plek te maken. Dat doen ze ook met Koningsdag. Op de Burgwal is dan van 16.00 uur tot 20.00 uur een wervelende show met pianisten die bekend zijn van Crazy Piano's. Een barbecue en buitenbars zorgen ervoor dat de inwendige mens niet tekort komt. "En met slecht weer is alles overdekt en verwarmd", vertelt Anthony Fernandes Pedra Bakker, eigenaar van Fijn Bar & Kitchen aan de Burgwal 11. "Het wordt een feestje voor alle leeftijden." Fijn Bar & Kitchen is een gezellig klein zaakje waar je kan genieten van net even wat andere gerechten. "We zijn bovendien één van de weinigen in Delft die gerechten bereiden met een big green egg barbecue", zegt Anthony. Like de Facebook van Fijn en vul daar je verzoeknummer in.

Volop genieten tijdens Boerenmarkt op 29 april

Ook de barbecue van Voldaan is zaterdag 29 april van de partij.

Zet bij zaterdag 29 april alvast met rood omcirkeld de Boerenmarkt in je agenda! Tijdens de eerste editie van dit event valt er veel te genieten. Zo vinden gasten er de lekkerste Delfse koffie van de bevlogen @_missmorrison, het met liefde en knapperige korst gebakken brood van @dediamantenring en zonnige Portugese wijnen van @duurtvandijk. Ook de stadsplantenwinkel Groene Vingers is van de partij. Meer namen volgen snel.
We hebben mooi weer besteld en we gaan gezellige vinyl-plaatjes draaien. De Boerenmarkt wordt gehouden bij de @schoemaker.plantage in de achtertuin van Voldaanbuitenkeuken, in de Schoemakerloods aan de Bakemastraat 67L. De markt duurt van 11.00 uur tot 16.00 uur. Meer weten? Check www.voldaan.com.

Koningsnacht 2017: Oranjekoorts op de Markt

Het zal woensdag weer gezellig worden tijdens Oranjekoorts.

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover: Oranjekoorts 2017 vindt plaats op de historische Markt in Delft. Voor het derde jaar op rij is het ook deze Koningsnacht weer tijd voor een groot, en vooral heel gezellig, koninklijk feest in de stad.
Wat kun je zoal verwachten? Oranjekoorts Koningsnacht is een groot feest voor jong (18+) en oud. De line-up is dan ook divers. Van dj's als The Partysquad en Billy the Kit naar de befaamde coverband jeWelste. Samen met al je vrienden, familie, collega's, kennissen of gewoon met de buurman, vier jij de 50ste verjaardag van Koning Willem-Alexander gezellig op de Markt in Delft. Lekker borrelen met Oudhollandse hapjes zoals poffertjes en worst, in vorstelijke stijl natuurlijk.
Kaarten kosten 17 euro 50 en nog verkrijgbaar via www.oranjekoortsfestival.nl. Wees er snel bij!

Scratch Requiem van Mozart in Oude Kerk

Honderden zangers voeren 13 mei het Requiem van Mozart uit.

In de Oude Kerk is op zaterdag 13 mei een nieuwe scratchuitvoering van Mozarts Requiem.

Het is de achtste keer dat dit meesterwerk van Mozart in Delft wordt uitgevoerd. Vorig jaar deden aan de Scratch 'Meezingdag' ruim 350 deelnemers mee met als resultaat een bijzondere uitvoering. Dit jaar hoopt de organisator Rotary Club Vrijhof Delft dit succes te evenaren.
Het stuk wordt 13 mei uitgevoerd door honderden zangliefhebbers. Die hebben het Requiem in één dag met veel plezier, ingestudeerd. "Dat klinkt best ambitieus", zegt Josee Claassen, lid van de Rotary Club Vrijhof. "Maar de meeste mensen hebben het werk al vaker gezongen. Het is zeker hard werken, maar dat betaalt zich terug aan het eind van de dag met een fantastisch concert in een geweldige kerk!"
Op de vraag of de Scratch alléén voor ervaren Requiem zangers bestemd is antwoordt Josee geruststellend: "Omdat er zoveel ervaren zangers meedoen, is het voor nieuwkomers juist erg leuk: Als je het even niet meer weet, hou je je gewoon even in en haak je aan bij de buurman/vrouw." De repetities beginnen om 10.00 uur in de ochtend en worden geleid door de zeer ervaren en bevlogen dirigent Raymond Honing, die ook vorig jaar dit evenement met veel succes dirigeerde. In de tweede helft van de middag schuiven de orkestleden en de professionele solo zangers aan, zodat doorlopend gerepeteerd kan worden voor het concert. De opbrengst van het concert, vorig jaar 14.000 euro, gaat naar de restauratie van de Nieuwe Kerk en naar het aanlichten van de Lutherse kerk. Deelname kost 36 euro. Kijk voor meer info en aanmelden op www.meezingenindelft.nl.

WAD Poëzie #10

Poëzie en beeldende kunst komen samen bij World Art Delft.

De liefde is het thema in het jubileumproject dat World Art Delft voor de tiende keer aan poëzie en beeldende
kunst besteedt.

Een intens liefdesgedicht van de Duitse dichter-schrijver-essayist Rainer Maria Rilke vormt het
hart van het project, dat voor beeldend kunstenaars uit diverse landen inspiratiebron zal zijn tot het creëren
van originele kunstwerken. Onderdeel van dit project is een educatieprogramma voor het reguliere onderwijs.
Het project zal worden afgesloten met een Dag van de Dichter. Een rondtrekkend publiek ondergaat op
onverwachte plekken in de buitenlocatie van World Art Delft een poëtische tuin van lusten met steeds een
andere dichter. Meer info: www.worldartdelft.nl.

Geluk ligt voor het oprapen tijdens Geluksroute

Het Geluksteam Delft.

Het geluk zindert dit weekend door de stad. Zaterdag 22 en zondag 23 april vindt de derde editie van de Geluksroute Delft plaats. Hier kunnen bezoekers (Geluksplukkers) vrij toegankelijk geluk plukken op de verschillende locaties in de stad. Dat geluk wordt gebracht door particulieren, horeca, winkels en musea: de zogenoemde Geluksbrengers. Kijk voor meer informatie op de website www.geluksroute015.nl. Daar lees je onder andere welk geluk er op 22 en 23 april te beleven is. Je kunt ook de App 'Geluksroute' downloaden, dan houd je als je op pad gaat goed overzicht van het wie, wat en waar. De route ligt namelijk niet vast; je kan zelf kiezen welk geluk je wilt plukken en alle activiteiten zijn vrij toegankelijk.

'We hadden dit veel eerder moeten doen'

Willem Koegler verwijderde een schreeuwerige reclamebak en hield er een prachtige, authentieke en stijlvolle gevel aan over. Foto: Koos Bommelé

Nominatie 1
Wat: verwijderen reclamebak
Waar: Choorstraat 51
Wie: Echtpaar Koegler

Het bekende bedrijf De Gruyter nam in 1931 z'n intrek in dit pand in de Choorstraat. De winkel en bijbehorende pui werden omgetoverd volgens de huisstijl van deze firma. Dat was mooi. Maar De Gruyter verdween en maakte plaats voor de Tapijtshop. Die stak haar komst niet onder stoelen of bakken en bevestigde een grote opvallende reclamebak aan de gevel. "We vonden die bak al jaren foeilelijk", vertelt Willem Koegler. Ze vreesden echter dat de pui erachter flink beschadigd was. "Toen we de naam van ons bedrijf veranderden in Koegler Interieur, was dat een mooie aanleiding die bak alsnog te verwijderen." De schade viel mee. Een goede poetsbeurt was voldoende. "We krijgen er alleen maar positieve reacties op. Iedereen vindt het geweldig. Eén mevrouw kwam ons zelfs taart brengen, omdat ze zo blij was", zegt Willem Koegler. "Dagelijks worden er foto's van gemaakt en er blijken nog veel De Guyter-fans te zijn. Er zijn al heel wat ouderen binnen geweest om hun herinneringen aan De Guyter met ons te delen. Onze zaak ziet er nu veel chiquer uit en dat was ook de opzet. We hadden dit eigenlijk veel eerder moeten doen."

'De aanwezigen vonden het unaniem een verfraaiing voor het pand'

Met een kleine wijziging, het plaatsen van een gevelsteen, werd een groot pand een stuk mooier gemaakt. Foto: Koos Bommelé

Nominatie 2
Wat: aanbrengen gevelsteen
Waar: Koornmarkt 79
Wie: DUWO

Een groepje van drie panden aan de Koornmarkt, op nummer 77, 79 en 81, vormt al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw een groot complex met studentenwoningen. Enkele oud-bewoners benaderden DUWO vorig jaar, vanwege het 50-jarig bestaan van het pand als studentenhuis, met het verzoek om bij te dragen aan het terugplaatsen van een gevelsteen, die in het verleden verloren was gegaan. "Omdat het om panden gaat met zowel een rijk historisch, als ook een studenten-verleden hebben we besloten in te gaan op het verzoek", zegt Michiel Ensink, vestigingsdirecteur van DUWO in Delft. "Normaal gesproken gaat alle aandacht uit naar nummer 81, met z'n rijk versierde gevel. De geplaatste gevelsteen benadrukt dat nummer 79 óók een rijk verleden kent." De steen is gemaakt naar een nieuw ontwerp maar vermeldt de oude overgeleverde huisnaam 'Het Vliegend Paert'. "Het is absoluut een verfraaiing", oordeelt Ensink. De huidige èn oud-bewoners waren massaal met zo'n driehonderd man aanwezig bij de onthulling van de gevelsteen, op 8 oktober. "De aanwezigen vonden het unaniem een verfraaiing voor het pand en een symbool voor de functie die de panden in gezamenlijkheid in de laatste 50 jaar hebben gehad voor de Delftse studenten", besluit Ensink.

'Deze muur smeekte om verandering'

Nan-Deardorff-McClain weet nog van alle cirkels wie deze ontwierp. Foto: Koos Bommelé

Nominatie 3
Wat: Mozaïek op zijgevel
Waar: Nieuwelaan 42
Wie: Nan Deardorff-McClain

"Deze muur smeekte om een verandering", zegt Nan Deardorff-McClain. De kunstenares was vatbaar voor die smeekbede. Ze bedacht een plan om de muur mooier te maken. Organiseerde workshops en liet Delftenaren en leerlingen van de Oostpoortschool hun eigen tegels ontwerpen. De enige opdracht was om er iets van een cirkel in te verwerken. "Iedereen mocht meedoen en iedereen kon de cirkel maken zoals ze zelf wilden. Dat vond ik wel het leukste aan dit project. Daardoor zijn zij ook een beetje eigenaar van dit kunstwerk." Die vrijheid leidde bovendien tot een grote variatie aan gekleurde cirkels, die met mozaïek op de zijgevel van de Nieuwelaan 42 werd aangebracht. Dit was tot dat moment een plek die vooral doelwit was van 'kunstenaars' met spuitbussen.
Nan Deardorff-McClain kreeg al talloze leuke reacties over het kunstwerk van mozaïek. "En elke keer als ik er langs fiets komen weer goede herinneringen boven. Elke cirkel doet me denken aan de persoon die 'm maakte. Dit project ligt me heel na aan het hart."
In totaal was ze er een jaar mee bezig, zij het niet fulltime. Het mozaïeken duurde ongeveer een maand. "In totaal hebben er, schat ik, wel zo'n tweehonderd Delftenaren aan meegeholpen. Ik had geweldige helpers. Ik ben vereerd dat we zijn genomineerd voor de Le Comteprijs 2016."

'We kunnen dit oprecht een stadsverfraaiing noemen'

Villa Buitenrust ziet er dankzij een restauratie weer fraai uit. Foto: Koos Bommelé

Nominatie 4
Wat: restauratie Villa Buitenrust
Waar: Rotterdamseweg 13
Wie: Jos de Wit

Aan de Rotterdamseweg ontstond vanaf het midden van de negentiende eeuw een vroege vorm van 'buitenwonen'. Grote kavels werden aangekocht voor grotere huistypen met ruime tuinen. Eén van de vroegste villa's is de villa 'Buitenrust', die rond 1870 is gebouwd. Die villa werd er met het verstrijken van de tijd niet mooier op. Tien jaar geleden dreigde sloop. Zover kwam het gelukkig niet. Integendeel. Eigenaar Jos de Wit schakelde het Delftse architectenbureau Zeeuwse Jongens in. "Op basis van uit 1920 daterende foto van het pand hebben we de villa proberen terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie", vertelt Harald Schout van Zeeuwse Jongens. "Zo was er ooit een lelijk winkelpui-achtig iets in het pand gecreëerd. Die hebben we vervangen door twee ramen, zoals die er ooit zaten. Ook de dakrand hebben ze zo goed mogelijk hersteld. Het is altijd de kunst om een goede afweging te maken over hoeveel details je in een pand verwerkt, de goede verhoudingen te vinden en te zorgen dat het klopt. Daar zijn we bij deze boerderij wel in geslaagd. We kunnen dit oprecht een stadsverfraaiing noemen. Het is één van de weinige boerderijwoningen, die ooit zo beeldbepalend waren voor de Rotterdamseweg. Mooi dat die in ere wordt hersteld."

'Een pand moet passen in het decor van Delft. Dat is het belangrijkste'

Rob van der Leeuw voor het pand van DIJCK2 aan de Oude Langendijk, waar nu weer een dijk van een gevel te zien is.

Nominatie 5
Wat: reconstructie historische winkelpui
Waar: Oude Langendijk 2
Wie: Rob van der Leeuw

Ook aan de Oude Langendijk 2 zat ooit een winkel van De Gruyter. Die kreeg in 1911 een bijpassende pui, die in de loop der jaren steeds meer veranderde. Eind jaren '90 volgde zelfs een kunststof pui die bepaald niet de schoonheidsprijs verdiende. Dat kon en moest beter, vond ondernemer Rob van der Leeuw van Van der Leeuw Optiek, die het pand kocht om er de winkel DIJCK2 te vestigen. "We zijn erg begaan met de historische binnenstad van Delft en willen deze graag in stand houden en koesteren", zegt Van der Leeuw. "Waar mogelijk brengen we situaties weer terug in hun oorspronkelijke bouwstijl."
Dat gebeurde door de complete ondergevel te vervangen en de bovenliggende gevel te restaureren. En of het mooier of lelijker is geworden, dat zal iedereen anders ervaren, merkt Van der Leeuw op. "Maar een gevel of een pand moet wel passen in het decor van de stad Delft. Dat is het belangrijkste." Vriend en vijand zullen het erover eens zijn dat dit in de huidige situatie meer het geval is dan voorheen, met de kunststof pui. "Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van de gebogen ruiten in de gevel. Ik weet ondertussen hoe moeilijk het is om deze in dit formaat te maken." Van der Leeuw heeft na de verbouwing veel leuke reacties gekregen. "Sommigen kwamen ons zelfs bedanken voor het feit dat we het pand in ere hebben hersteld."

Zomercheck bij Garage Randstad: want die autovakantie moet veilig zijn

Het team van Garage Randstad bij de drie leenauto's: vlnr Mustafa, eigenaar Adem en de nieuwe monteur Adem.

DELFT – De lente en de zomer komen er weer aan. Dan staat ook de vakantietijd weer voor de deur. Bent u van plan een verre autoreis te maken? Dan moet de auto wel tot in de puntjes in orde zijn.

Kom daarom voor een zomer- of vakantiecheck naar Garage Randstad. Uw auto wordt op allerlei vitale onderdelen gecontroleerd. Mochten reparaties nodig zijn, dan wordt dit uiteraard vooraf met u besproken. De zomercheck is op doordeweekse dagen helemaal gratis. Een afspraak maken is dan nodig. Op zaterdag kan de zomercheck zonder afspraak uitgevoerd worden. "De zomerperiode betekent ook dat de banden weer gewisseld moeten worden", zegt eigenaar Adem. "Vanzelfsprekend zijn die in onze garage volop te koop en in deze periode is het vier halen en drie betalen." Nog meer voordeel valt er bij Garage Randstad te behalen bij de aircoservice. Normaal gesproken betaalt u hier 80 euro voor. De airco-installatie wordt dan helemaal gecontroleerd en indien nodig gevuld. "In combinatie met een grote beurt aan de auto is deze helemaal gratis", zegt Adem. "En komt u voor de aircoservice alleen, dan betaalt u de hele zomer slechts 60 euro." Voor de (jaarlijkse) APK, ook zo'n belangrijk aspect als het gaat om de levensduur van uw auto, kunt u bij Garage Randstad altijd terecht, zonder vooraf een afspraak te maken. "In de werkplaats is sinds kort een nieuwe monteur werkzaam", zegt hij. "Het is een naamgenoot van mij, hij heet ook Adem. De andere monteur heet Mustafa. Voor kleine reparaties kunt u altijd bij ons langs rijden. Kleine problemen zijn snel op te lossen, zoals uitlezen van storingen, het vervangen van lampen en snelle diagnoses stellen." Bij grotere reparaties, als er langer werk nodig is, dan is er altijd vervangend vervoer beschikbaar. Heel handig voor ZZP'ers en andere kleine ondernemers. Verder heeft Garage Randstad een 24-uurs service voor klanten met pech onderweg, in Delft en omstreken. "De koffie staat altijd klaar, we doen net iets meer dan de rest, we zijn ambitieus en hard werkend. Bij ons krijgen de mensen altijd net iets meer dan ze moeten betalen." Benieuwd naar de tevredenheid van de klanten van Garage Randstad? Surf dan eens naar www.anwb.nl/garagereviews. U zult zien dat de reacties alleen maar positief zijn. Garage Randstad is erg betrokken bij de Delftse sportwereld en heeft onder meer banden met de voetbalclubs DHC, Full Speed, Delft en judoteam Haaglanden.

Garage Randstad
Cyclotronweg 29
2629 HN Delft
(015) 261 35 41
www.garage-randstad.nl

Vrij-gezel-lige monteur Remco Bal bij Roots

Monteur Remco Bal is helemaal in zijn element in de werkplaats van Roots Autoservice. (foto's: Martijn Linthorst)

PIJNACKER – Roots Autoservice is een echte dorpsgarage. Een bedrijf waar de medewerkers veel klanten van naam en gezicht kennen.

Roots Autoservice heeft vele vaste klanten. Mensen die hier een nieuwe of gebruikte auto kopen en vervolgens altijd terug komen voor onderhoud en reparaties. Behalve een grote showroom met prima occasions van uiteenlopende merken, heeft Roots Autoservice namelijk ook een werkplaats. Deze staat onder leiding van John Wesdorp en wordt verder bemand door Remco Bal. Remco is, 2e monteur en doet in mei examen voor het 1ste monteursdiploma. Op maandag en dinsdag hebben ze hulp van een ZZP'er. "Ja, met die opleiding ben ik de afgelopen tijd twee avonden per week bezig geweest", zegt hij. "Als ik slaag voor mijn examen, dan heb ik straks dezelfde kwalificaties als John. Als het mogelijk is, dan ga ik daarna verder leren voor APK Keurmeester." Monteur Remco Bal vindt Roots Autoservice een prettig bedrijf om te werken. Hij noemt de leuke sfeer, het onderlinge contact tussen collega's. En klanten zijn volgens hem geen nummers, maar het zijn echte klantrelaties. "Ik ben hier in mei 2014 komen werken. Via een leraar van mijn school, een vriend van Joop, ben ik hier terechtgekomen. Nu ik hier aan de slag ben gegaan, doe ik werkzaamheden van A tot Z op autogebied." Hierbij kun je denken aan de kleine of grote beurt, APK, van koppelingen tot distributies, banden vervangen en aircoservice. Allemaal zaken die heel dicht bij Remco liggen, het is een soort tweede natuur van hem geworden. "Ik loop namelijk al van kleins af aan in een garage rond", zegt hij. "Mijn opa, vader en oom komen ook allemaal uit dit vak. Eigenlijk heel logisch dat ik hier terecht ben gekomen, temeer omdat techniek mij in hoge mate interesseert." Monteur Remco Bal ziet voor zichzelf nog een lange loopbaan weggelegd bij Roots Autoservice. Hij vindt het prettig om er te werken en hij krijgt genoeg mogelijkheden om zich te ontplooien. "Je mag hier van alles doen", zegt hij. "Je wordt heel allround door hier te werken. Het is eigenlijk de beste opleiding die je je kunt wensen."
Roots Autoservice, Overgauwseweg 65, 2641 ND Pijnacker, (015) 369 32 33 of www.rootsautoservice.nl.

Van Bijsterveldt onthult nieuwste waterstofauto

Het Eco-Runner Team bij de nieuwste, zuinige waterstofauto.

DELFT - Het Eco-Runner Team Delft heeft afgelopen week zijn nieuwste zuinige waterstofauto op Lijm & Cultuur in Delft gepresenteerd.

Hiermee wordt deelgenomen aan de Shell Eco-marathon. Deze wedstrijd voor de teams binnen Europa zal plaatsvinden in Londen van 25 tot en met 28 mei. Het team bestaat uit Delftse TU-studenten. Het heeft twee jaar lang gewerkt aan het meest aerodynamische voertuig ter wereld. Dit leverde allereerst de Ecorunner V en de Ecorunner VI op. Dit jaar is het team weer bezig om de grens op te zoeken, nu met de Ecorunner VII. Deze moet nog efficiënter zijn dan de voorgangers, door de auto 'smart' te maken. Het doel: 3500 kilometer per liter benzine tijdens de competitie en 5000 kilometer per liter benzine op een platte parcours, oftewel met 8 liter de wereld om. Het ontwerp van de nieuwste generatie van het team is de Ecorunner VII en deze moet nog zuiniger worden dan de voorgangers. Tijdens de competitie in Londen willen ze een verbruik halen van 3.500 kilometer per liter ten opzichte van 1992 kilometer per liter vorig jaar. De Ecorunner VII heeft een verbeterde aandrijving, hij zal uitgerust zijn met een nieuwe motor en een herontworpen brandstofcel om de competitie te trotseren. Maar de grootste innovatiestap voor het team is het 'smart' maken van de Ecorunner. Dit willen ze doen door meerdere sensoren in de Ecorunner VII te implementeren, waardoor de data real-time gemeten wordt en de strategie tijdens het rijden aangepast kan worden om de meest optimale racelijn te volgen. "Met behulp van de verkregen data kunnen we real-time aanpassingen maken aan de strategie, om de bestuurder een bepaald rijgedrag te adviseren", volgens Tom Laeven, Chief Electronics. En Paul Huisman, Team Manager van het Eco-Runner Team Delft vult aan: "Elektrisch rijden is de beste manier om de CO2 uitstoot te reduceren binnen de mobiele sector." En dat is nu net de visie van dit team: de wereld de noodzaak hiervan aantonen.

Tips om inbrekers buiten de deur te houden tijdens Koningsdag

Koningsdag is één van de gezelligste dagen in Nederland. In je leukste oranje kleding plezier maken op de vrijmarkt of onbezorgd genieten tijdens een evenement. Maar zorg ervoor dat je niet van een koude kermis thuiskomt.

Omdat veel mensen die dag niet thuis zijn, is dit óók voor inbrekers vaak een feest, blijkt uit gegevens van de politie. Zeker als niet alle ramen en deuren dicht zijn. Inbrekers kijken namelijk niet alleen naar wat er te halen valt, maar vooral hoe eenvoudig ze binnen kunnen komen. Maar geen nood. Met een paar eenvoudige maatregelen maak je het inbrekers al een stuk moeilijker. Zo kom je niet van een koude, maar juist van een supergezellige kermis thuis!

Grote gevolgen
Een inbraak kan grote gevolgen hebben. Gestolen spullen kunnen vaak worden vervangen, maar een veilig gevoel in je eigen huis niet. Gelukkig weten we steeds beter hoe we inbrekers voor kunnen zijn. Door altijd alles af te sluiten als je de deur uit gaat. Ook al is het maar voor even. Daarnaast is het van belang om gecertificeerd hang- en sluitwerk te gebruiken. Verder blijkt uit onderzoek van de Tilburg University dat een WhatsApp-groep van buurtbewoners helpt tegen inbraken. In wijken met zo'n App-groep neemt het aantal inbraken met vijftig procent af. Ook helpt het om in de wijk waarschuwingsborden te plaatsen of raamstickers te gebruiken. Zo weten inbrekers dat er op hen wordt gelet en bedenken ze zich wel twee keer voor ze inbreken.

Met de volgende tips maak je het inbrekers niet te makkelijk:
-Doe de deur op slot en de ramen dicht (ook als je maar even weggaat)
-Breng goede buitenverlichting aan
-Zorg voor gecertificeerd hang- en sluitwerk (SKG** of SKG***) en gebruik het
-Begin een WhatsApp-groep in de buurt of neem deel aan zo'n groep
-Zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt als je weg bent
-Laat geen dure spullen in je woonkamer slingeren op zichtbare of makkelijk vindbare plekken
-Bewaar geen grote geldbedragen in huis

Kijk voor meer informatie en tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Let op oplichters

Vorig jaar besteedde het tv-programma Rambam aandacht aan oplichtingspraktijken van slotenmakers. Medewerkers van het programma lieten zien hoe malafide slotenmakers te werk gingen en hoe zij abnormaal hoge bedragen voor hun werk vroegen.

En zoals vaker leiden de goede onder de kwaden. Bij de erkende slotenmakers die op deze pagina adverteren, hoeft u gelukkig niet bang te zijn voor oplichtingspraktijken. Zij geven graag enkele tips om te voorkomen dat je met een malafide slotenmaker te maken krijgt:
-Vraag vooraf goed wat de kosten zijn, inclusief voorrijkosten
-Vraag door over de prijzen en wat het maximaal kost
-Wil de slotenmaker hier niets over zeggen, bel dan de volgende
-Een erkend slotenmaker kan altijd een BTW-nummer of een achtcijferig KvK-nummer geven

Jasper van Kuijk vraagt zich af of meer weten altijd beter is

Jasper van Kuijk voelt zich in Delft al jaren als een vis in het water. “Deze stad ligt mij wel. In Delft heb je nog de menselijke maat.” (foto: Jesper Neeleman)

DELFT – Jasper van Kuijk kan en doet van alles. Zaterdag 6 mei komt de 39-jarige Delftenaar in Theater de Veste in actie als cabaretier.

Door: Jesper Neeleman

Van Kuijk is cabaretier, columnist, schrijver, wetenschapper en geeft les op de TU Delft. In Theater de Veste sluit hij binnenkort een boeiend jaar af. De voorstelling wordt die avond gefilmd voor de tv-registratie van 'Onder de streep'. Hij heeft het stuk dan al zo'n honderd keer gespeeld. "En het is altijd weer een beetje anders", weet Van Kuijk. "Wat werkt dat blijft, wat niet werkt haal ik eruit. Zo wordt het steeds beter. Delft zal dus het hoogtepunt van deze voorstelling meemaken."
Ook bijzonder is dat hij voor het eerst op de fiets naar zijn werk kan. Van Kuijk toerde door heel het land. Zag volgepakte en uitgelaten zalen, maar speelde tijdens Delft Fringe ook eens voor een driekoppig publiek. "Maar als er maar drie zijn, dan gaan we het daarmee doen. En het was die keer oprecht leuk."
Zelfs na honderd keer spelen kan er nog weleens wat misgaan. "Soms verhaspel ik nog een zin die ik al honderd keer heb gezegd. Of er gaat iets technisch mis. Andere keren gebeurt het dat iemand uit het publieks iets onverwachts roept." Allemaal geen probleem, vindt Van Kuijk, die niet gauw in paniek raakt. "Je moet het niet verbergen als iets misgaat. Pas als je het negeert wordt het raar."
-Waar gaat je voorstelling over?
"Over de vraag of het meer weten altijd beter is. Mensen hebben nog nooit zoveel geweten als nu. We hebben hartstikke veel informatiebronnen. Met sociale media blijf je extreem goed op de hoogte van hoe het met iedereen is. Dat leidt soms tot rare verbaasde reacties als: 'Heb je dat niet op m'n Facebook zien staan?' Ik vind het interessant om daar in m'n voorstelling iets mee te doen. Het talent van de toekomst wordt, denk ik, om niet alles te willen weten. Verder heb ik kort voor de eerste voorstelling m'n derde kind gekregen. Eerst dacht ik: hoe moet ik dat in m'n voorstelling verwerken zonder dat het weeïg wordt? Maar dat is wel gelukt."
-Je bent heel veelzijdig. Zijn er ook dingen die je niet goed kunt?
"Voetballen. Dat heb ik als kind zeven jaar gedaan en één keer gescoord. Dat is best knap. Verder vind ik het lastig geduld te hebben. En als iemand een verhaal vertelt en ik weet al waar diegene naartoe wil, dan moet ik m'n best doen z'n zinnen niet al aan te vullen. Als ik een leuk idee heb wil ik het graag meteen realiseren. Daardoor schiet iets als de boekhouding er nog weleens bij in. Plannen ben ik ook niet zo'n ster in."
-Is het wel vol te houden, zo'n uitgebreid takenpakket?
"Het zijn allemaal leuke dingen. Negen maanden geleden werd ik gevraagd mee te schrijven aan Koefnoen. Hartstikke leuk, maar het is wel wel flink aanpoten. Daar moet ik dan ruimte voor maken, anders zit ik echt klem. Ik werkte toen al twaalf uur per dag. Dus ben ik met één van m'n twee columns gestopt. Want met drie kinderen wil ik natuurlijk ook graag regelmatig thuis kunnen zijn." De voorstelling 'Onder de streep' is zaterdag 6 mei vanaf 20.15 uur te zien in Theater de Veste. Kaarten zijn vanaf 15 euro verkrijgbaar via www.theaterdeveste.nl.

'Als ik dit zie dan word ik daar heel trots en blij van'

Tilly Kaisiepo in Moe's Tuin, waar nog altijd dagelijks wordt getuinierd. (foto: Jesper Neeleman)

DELFT – Een braakliggend stukje grond tijdelijk omtoveren tot een moestuin, zodat vrouwen uit Poptahof elkaar hier konden ontmoeten. Het is twaalf jaar geleden dat deze wens van Tilly Kaisiepo werkelijkheid werd. 'Moe's Tuin' was toen een feit. Het werd een succes. Tilly en andere Moe's Tuinierders van het eerste uur vierden dit vorige week met een feestelijke bijeenkomst.
Zelf heeft Tilly Kaisiepo geen tuin meer. Een principekwestie. Twee jaar terug werd namelijk besloten dat de gebruikers jaarlijks tien euro per tuintje moesten betalen. Dat weigerde de initiatiefneemster. Dus is haar tuin nu leeg. Haar appelboom is omgezaagd. Tilly Kaisiepo ligt er niet wakker van. "Ze hebben jaren geleden mijn hele Papoealand afgepakt. Dus wat stelt dit tuintje dan voor? Het is maar grond."
Toch beseft Kaisiepo als geen ander dat de tuin meer is dan alleen wat grond en groente. Moe's Tuin groeide uit tot een ontmoetingsplek voor de buurt. Als we er woensdagmiddag zijn, is weinig te merken van de verdeeldheid die in Nederland schijnt te heersen. Mensen met verschillende achtergronden zijn hier met hun tuintjes en elkaar in de weer. "Als ik dit zie dan word ik daar heel trots en blij van", vervolgt Tilly. "Veel mensen hebben hier hun eigen plekje gevonden. En dat zo'n simpel idee er twaalf jaar later nog steeds is, daar ben ik heel trots op. Mensen die hier tuinieren zijn dolgelukkig." Ze pleit er voor dat er meer moestuinen in Delft verrijzen. "Want er is zoveel beschikbare grond... Straks moet Delfia haar sportcomplex verlaten, ook hier zou je vervolgens een tijdelijke invulling aan kunnen geven met tuintjes voor de buurt." Want, stelt Tilly Kaisiepo: Nederland heeft tuintjes nodig. Omdat buurtbewoners daar met elkaar in contact komen. "Het is gewoon een leuke en positieve manier om elkaar te vinden, en waar je vervolgens respectvol met elkaar kunt omgaan en naar elkaar toe groeien." Niet voor niets schieten de moestuinen overal in Nederlands als paddenstoelen uit de grond. Bestuurders beseffen steeds meer dat het bevorderlijk werkt voor de sociale cohesie. "Wij hadden dat twaalf jaar geleden al door."

Benfried: een begrip als het om uw tuin gaat

Jelle Koop (midden) met medewerkers Allan Goeijenbier en Max Andries (rechts). Foto: Marc Schapers

DEN HOORN – Voor Benfried aan de Hooipolderweg 1 in Den Hoorn, dé specialist in alle soorten tuinmaterialen en benodigdheden, is het tuinseizoen al volop in gang.

Jelle Koop, is de derde generatie die actief is in het familiebedrijf Benfried, hij is enthousiast over een van de belangrijke tuintrends van dit voorjaar: keramische tegels. "Die worden tegenwoordig zo gemaakt, dat het lijkt of de tegelvloer - of als je 'woodlook' kiest de parketvloer - van binnen naar buiten doorloopt. Het assortiment keramische tegels breidt nog steeds uit en, niet onbelangrijk, wordt steeds betaalbaarder."
Belangrijk voordeel van deze tegels is dat ze kras- en kleurvast zijn, dus in tegenstelling tot beton, niet verkleuren. "Het is bovendien een duurzame tegel, lekker dun, dus gemakkelijk te verwerken. De tegels worden gevoegd met een speciaal voegzand dat de eigenschap heeft hard te worden. Daardoor heb je geen last meer van onkruid of mieren."
Verder staat dit voorjaar Douglas-hout sterk in de belangstelling. "Het gaat om een bijzonder duurzame Noord-Europese hardhoutsoort, die veel wordt gebruikt voor schuren, tuinhuisjes, overkappingen, en dergelijke. Hoewel het hout niet chemisch is behandeld, gaat zeker 15 tot 20 jaar mee. Het is verkrijgbaar in alle denkbare maten en lengtes en tegenwoordig ook in kant en klare pakketten." Bij Benfried merken ze aan alles dat het tuinseizoen weer is begonnen. Het assortiment ligt hoog opgetast in de rekken en het is aangenaam druk. Het buitenterrein is opnieuw ingedeeld en daardoor overzichtelijker geworden. En in de 500 m2 grote showtuin komen veel klanten inspiratie opdoen. "We zien dat we met ons zeer brede assortiment, klantvriendelijke benadering, het juiste advies en een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding voor een nog altijd groeiend aantal consumenten het aangewezen adres zijn. Ons assortiment is aanzienlijk uitgebreider dan dat van een bouwmarkt of tuincentrum, terwijl de prijzen overeenkomen. Door onze achtergrond in de professionele tuinbouw kunnen we de klant bovendien professioneel adviseren, of het nu gaat om onkruidbestrijding, biologische gewasbescherming, gazon- of borderbemesting. Je vindt hier werkelijk alles onder één dak."

Voetbal dit weekend

Zaterdag 22 april
Vitesse D - Sportlust '46 (14.30 uur)
SC Feyenoord - Nootdorp (14.30 uur)
Ariston '80 - VELO (14.30 uur)
Schipluiden - KMD (15.00 uur)
DSVP - DWO (14.30 uur)
CION - Concordia (14.30 uur)
DHC - Semper Altius (17.00 uur)
DVC - PPSC (14.30 uur)

Zondag 23 april
Dosko - DHC (14.30 uur)
Delft - RVC '33 (14.00 uur)
Wippolder - TOGB (14.00 uur)
Concordia - Meerburg (14.30 uur)
Den Hoorn - ROAC (14.00 uur)
Foreholte - RKDEO (14.00 uur)
DHL - GSC Esdo (14.00 uur)
Full Speed - VCS (14.00 uur)
Oliveo - REMO (14.00 uur)
Delfia - Moordrecht (14.30 uur)
DIOS - Taurus (18.00 uur)

Instore conceptstore: mini-warenhuis voor een complete outfit en meer

De Instore conceptstore is al klaar voor het komende festivalseizoen.

Instore conceptstore aan de Voldersgracht is niet meer weg te denken uit de Delftse binnenstad.

Melanie en Denise brengen met hun mini-warenhuis de nieuwste merkjes voor fashion, interieur, lingerie en sieraden. "We doen eigenlijk vooral wat we zelf leuk vinden", legt Denise uit. "En wij houden juist van een kleurtje of een printje."
Voor de dames is de collectie dit voorjaar gericht op festivals en feestjes. Bij Instore conceptstore kun je bovendien een goede flared-broek of colbert scoren. De herencollectie van Instore is wat 'cleaner'. "Je kunt bij ons terecht voor je hele outfit", zegt Melanie. "Style het af met Dr. Martens. Deze hebben wij in meer dan tien verschillende modellen."
Maar de Instore conceptstore is meer. Zo zit er ook een kapper in de winkel èn is het eigen creatief bureau STUDIO-2010 in dit pand aan de Voldersgracht 18 gevestigd. "Delft wordt steeds leuker! En een bezoekje aan ons zal er voor zorgen dat je met een lach weer naar huis vertrekt", zegt Denise. "Een bezoekje aan de winkel is al een ervaring op zich!" Meer weten? INSTORE is heel actief op instagram en Facebook.

Melanie (links) en Denise: de enthousiaste drijvende krachten achter de Instore conceptstore.

De Olympische Spelen komen opnieuw in Delft

Alle deelnemers van de vorige Delft Olympic bij elkaar, met rechts achterin Martijn Leonard.

DELFT – De stad waarin wij wonen als Olympische stad? Dat klinkt haast te mooi om waar te zijn, maar binnenkort is het voor de tweede keer werkelijkheid.

Na de succesvolle Delftse Olympische Spelen in 2016 kunnen jongeren op maandag 24 en dinsdag 25 april wederom deelnemen aan de Next Olympic. Sportieve evenement op de terreinen van sportvereniging Concordia en atletiekvereniging AV'40 laat de jeugd tot vijftien jaar kennismaken met een aantal verschillende sporten. Voetbal en tennis, maar ook golf en diverse atletiekonderdelen: allemaal sporten die hoge ogen gooien tijdens de echte Olympische Spelen. Martijn Leonard is de drijvende kracht achter de Next Olympic. De sportman pur sang en voetbaltrainer ziet graag dat kinderen en jongeren zich ontplooien op sportief gebied. "Als je nog niet sport, kun je tijdens Next Olympic ontdekken waar je talent ligt. En als je al wel een sport beoefent, kun je kennismaken met andere sporten die je misschien ook wel leuk vindt. Meerdere sporten beoefenen werkt ook heel goed aanvullend: bij de ene sport leer je iets, wat je ook bij een andere sport goed kunt toepassen", aldus Leonard. De mogelijkheden voor de jeugd om te sporten zijn de laatste jaren wat onder druk komen te staan. Hij is dan ook zeer te spreken over initiatieven als het Dick Veerman Fonds, dat geld beschikbaar stelt aan ouders om voor hun kinderen een sportoutfit te kunnen kopen. "Het kan toch niet zo zijn, dat een getalenteerde jongen of getalenteerd meisje de Olympische Spelen misloopt, omdat de financiële middelen ontbreken?" Leonard en zijn mede-organisatoren hebben het Olympische vuurtje de afgelopen tijd aangewakkerd door diverse scholen en sportverenigingen te bezoeken om de Next Olympic te promoten.
Programma en inschrijving:
www.nextolympic.nl.

Dames van DAS in actie in final four

De dames van DAS komen dit weekend voor het eerst in actie in de strijd om de final four. Zaterdag 29 april spelen ze om 19.00 uur thuis tegen Landslake Lions.

DELFT - De dames van de Delftse basketbalvereniging DAS beleefden een prima seizoen, waarin zij als tweede eindigden in de Promotie Divisie.

Tijdens twee halvefinalewedstrijden moet het team nu af zien te rekenen met het tweede team van Landslake Lions. Mocht dat lukken, dan speelt DAS op 13 mei om 14.30 uur in Zwolle een kampioenswedstrijd.
De eerste halvefinalewedstrijd is dit weekend al, zaterdag 22 april om 15.00 uur in Landsmeer. Zaterdag 29 april volgt de tweede en beslissende wedstrijd. Deze begint om 19.00 uur in Sporthal Brasserskade.
In de reguliere competitie wist DAS tweemaal te winnen van Landslake Lions 2. Gaat het ook in de Final Four lukken om Landsmeer te verslaan? Het team rekent op veel Delftse support, iedereen is van harte welkom om de dames te komen toejuichen en zo een steentje bij te dragen aan een mooi resultaat.

Laatste wedstrijd
Deze wedstrijd is om meerdere redenen bijzonder. Het is namelijk de laatste wedstrijd ooit in Sporthal Brasserskade. Vanwege een gemeentelijke bezuiniging op de sport zal deze hal namelijk worden gesloten. DAS zal moeten verhuizen en in een andere sporthal verder moeten. Waar dat precies gaat gebeuren, zal op korte termijn duidelijk worden.

Speler in Beeld

Romano Denneboom in volle actie.

Naam: Romano Denneboom
Leeftijd: 36
Club: DHC
Positie: rechts- of linksbuiten


-Tevreden met de bewerkstelligde aansluiting bij IFC?
"Ja, door de 5-2 overwinning op IFC zijn we nu gelijk gekomen in puntenaantal. We hebben een iets minder doelsaldo. Nu hebben we nog wat punten nodig om ons echt veilig te spelen. Maar dat gaat wel lukken, want we draaien lekker. En eigenlijk hadden we al lang veilig kunnen zijn, maar we hebben hier en daar een beetje pech gehad."

-Hoe verliep de wedstrijd tegen IFC?
"We kwamen al heel snel op voorsprong, in de vijfde minuut geloof ik. De eerste maakte ik zelf en daarna werd het vrij snel 2-0 en 3-0. In de tweede helft 4-0 en toen volgden de twee tegentreffers. Op het laatst, in de 81ste minuut, maakten we het af. Het werd uiteindelijk 5-2."

-Had je verder nog een groot aandeel in de scores?
"Twee doelpunten en een assist. Over mijn spel zeg ik een kleine voldoende. Niet overdreven goed, maar ik zat lekker in de wedstrijd."

-Hoe is het om bij een Hoofdklasser te spelen na die profcarrière van je?
"Dit is nu mijn derde jaar. Op een gegeven moment degradeerde we met Sparta en liep mijn contract af. Ben ik naar Armina Bieleveld in Duitsland gegaan, dat ook degradeerde, om vervolgens in Nederland geen goed profcontract meer te krijgen. Ik heb 300 wedstrijden gespeeld in de eredivisie. Toen heb ik er voor gekozen om lekker te blijven voetballen. Dat was echt belangrijk voor mij en daarom koos ik voor DHC."

-Nu is jullie doel handhaving, maar hoe kijk je uit naar volgend seizoen?
"Dan stop ik met voetballen. Maar ik blijf in de voetballerij actief, want ik ben ook spelersmakelaar geworden. Talentjes scouten. En ik ga verhuizen naar Middelburg, dus ik ga Delft verlaten."

-En DHC dan?
"Met mij zullen ook Mustafa Frederik en keeper Mark Smith vertrekken. Dit seizoen gooien we er niet met onze pet naar. DHC blijft in de hoofdklasse, gaat gewoon lukken."

Kampioenuhhhhh

De JO11-3 van SEP: echte kampioenen!

DELFT - Voor de jongens van JO11-13 van SEP was het vorige week zaterdag een groot feest. Ze werden na een fantastisch seizoen kampioen! Mink, Joost, Luca, Kohyar, Mylan, Jarno, Milan, Darell, Koen, Tyrell en hun leiders Michel, Dennis en Jasper: van harte met deze prachtige prestatie! Ook kampioen geworden? Mail dan een leuke kampioensfoto met een korte beschrijving en de namen van de kampioenen naar redactie@delftopzondag.nl.

Boeiende biografie over Rob Baan

In het boek 'Niet slecht voor een CIOS-pikkie' vertelt Rob Baan over zijn vijftig jaar in het profvoetbal.

DELFT - Rob Baan (73) was ruim vijftig jaar aaneengesloten een professional in het topvoetbal. Hij was zelf geen bekende ex-voetballer, kwam voort uit het CIOS, maar werd wél een succestrainer. Hij werkte voor Nederlandse clubs als ADO en FC Den Haag, FC VVV, Roda JC, FC Twente, PSV, Cambuur, Excelsior en Sparta. En was zes seizoenen technisch directeur van Feyenoord, waar hij mede verantwoordelijk was voor het winnen van de UEFA Cup in 2002. In het boek 'Niet slecht voor een CIOS-pikkie' verhaalt Baan boeiend over zijn samenwerking en confrontaties met Ernst Happel, Nol Hendriks, Dé Stoop, Mart Smeets, Jorien van den Herik, Martin Jol, René van der Gijp, Theo Vonk, Frans Körver, Wiel Coerver en vele anderen. Het 160 pagina's tellende boek is vanaf deze maand voor 18 euro 95 bij elke boekhandel te koop of te bestellen. Bestellen kan ook via www.nederlandsesportboekenclub.nl. De netto opbrengst gaat naar KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij.

Brons voor Tijmen

DELFT - Simeon Wentink en Tijmen Brinkhof van Kyokushin-Delft deden onlangs mee aan hun eerste full contact-karatetoernooi. Tijmen (foto) werd in het Lichtgewicht knap derde, Simeon werd in de eerste partij uitgeschakeld door de latere finalist.

's Gravenzande eerste winnaar Pierre van Zinnen Memorial

Mats van Zinnen was de Pupil van de Week bij de finale die door eersteklasser 's Gravenzande met 6-2 werd gewonnen van derdeklasser Verburch. (foto: Koos Bommelé) Foto: Koos Bommelé

DELFT - FC 's-Gravenzande is de eerste winnaar van de Pierre van Zinnen Memorial. De Westlanders waren op Tweede Paasdag op het terrein van Full Speed met 6-2 te sterk voor Verburch.

De finale was een mooie bekroning van een competitie tussen elftallen waarvan Pierre van Zinnen, die op 1 mei vorig jaar overleed aan de gevolgen van ALS, ooit trainer was. "Vorig jaar kwam bij ons in het bestuur iemand op het idee voor dit toernooi", vertelt Full Speed-voorzitter Sjaak Lispet. "Pierre was natuurlijk een geweldige vent en heeft met Full Speed aardige successen geboekt. Toen we de andere clubs waar hij trainer was geweest benaderden, waren zij meteen enthousiast."
En dus kwam er een indeling in twee poules. In de ene poule plaatste 's-Gravenzande zich na overwinningen op Full Speed en DHL voor de finale, terwijl Verburch het sterkst was in een poule met Delft en Schipluiden. "En dus was de finale er één tussen 's-Gravenzande en Verburch", vertelt Lispet. "We hebben de twee elftallen met begeleiders een Paasbrunch aangeboden, waarna de wedstrijd, met Pierres kleinzoon Mats als Pupil van de week, kon beginnen. Het was een aardige wedstrijd, al was de uitslag uiteindelijk wel wat groot, maar 's-Gravenzande was de terechte winnaar."

"HET EEN MOOI EERBETOON"
Dat kwam niet in het minst door Yuri Westhoff, spits bij de Westlanders, die drie keer scoorde. "Zelf heb ik Pierre niet gekend, maar in de club wordt nog regelmatig over hem gesproken. Ik vind het een mooi eerbetoon voor hem. Daarnaast vind ik het altijd leuker om wedstrijden te spelen dan om te trainen, dus zo'n competitie bevalt me altijd wel. Voor mij persoonlijk was maandag ook lekker om vertrouwen te tanken, want in competitieverband stond ik al drie wedstrijden droog, hoewel ik er in het seizoen toch al zestien in heb liggen. Dan zijn drie goals in een wedstrijd toch lekker, zeker met de belangrijke wedstrijd tegen Brielle op het programma voor aanstaande zaterdag. Ik begreep dat de competitie ook volgend jaar weer wordt georganiseerd en dat vind ik zeker een goede zaak."
's-Gravenzande-aanvoerder Roy Vermolen ontving uit de handen van Marrie van Zinnen, Pierres vrouw, de prachtige wisselbokaal. Maar dat was nog niet alles, want beide elftallen kregen een krat bier met één flesje cola ernaast, een bestelling die Pierre ook vaak deed.

"PIERRE ZOU HET MOOI VINDEN"
Broer Wim van Zinnen genoot van de middag. "Het was voor ons als familie van Pierre een heel bijzondere middag, waarbij alles meewerkte. Er was best veel publiek, het weer was goed en we hebben een leuke wedstrijd gezien. We begonnen als familie met een Paasbrunch bij mijn zwager en zijn daarna met vijfentwintig man naar Full Speed gegaan. Ook nu was het allemaal weer tiptop geregeld. Er werd aardig op los gescoord, dat zou Pierre mooi vinden. Voor ons was het een bijzondere afsluiting van een bijzonder initiatief. Alle clubs hebben hun medewerking verleend en we zijn gedurende het toernooi bij elke wedstrijd heel hartelijk ontvangen, maar als familie willen we in het bijzonder Sjaak Lispet en Jurgen van Dorp van Full Speed bedanken. Zij hebben het afgelopen jaar zoveel voor onze familie gedaan en dat wordt gewaardeerd. Natuurlijk zijn er op dit soort dagen ook moeilijke momenten en die zullen er zeker blijven. De trots en dankbaarheid overheerst echter, want het is niet veel mensen gegeven om op zo'n mooie manier herdacht te worden."
Volgend jaar komt er sowieso een vervolg van het toernooi. Lispet: "We hebben de verenigingen gepeild en zij hebben voor het komend seizoen hun deelname bevestigd. Wat ons betreft gaan we nog jaren door, het is een mooie manier om Pierre te blijven herdenken."

Hoe gaat het met Hans Stalman?

Hans Stalman was door de jaren heen zowel speler, trainer als verzorger bij d.v.v. Delft en geniet nu als verzorger van het tweede van de prestaties van zijn zoon Michael. (foto: Roel van Dorsten) Foto: Roel van Dorsten

DELFT - Hans Stalman (50) is al 43 jaar lid van d.v.v. Delft en speelde met tweelingbroer Gerard in het eerste.

Stalman begon met voetballen aan de Juniusstraat. "Ik speelde in de jeugd met mijn broer in het elftal. Toen we wat ouder werden, werd ons door seniorenelftallen gevraagd om op zondag mee te doen, soms wel anderhalve wedstrijd. Onze overstap naar de senioren viel samen met de verhuizing naar Kerkpolder. We bleven als enigen over, omdat de rest niet op zondag wilde voetballen."

- Kwam je meteen in het eerste?
"Nee, een echt goede voetballer was ik niet. Ik moest het meer van mijn beleving en inzet hebben. Na een jaar in het derde kwam ik in het tweede terecht, waar Pierre van Zinnen trainer was. We werden twee keer kampioen. Na vier jaar haalde Piet de Vries me bij het eerste."
- Met wie speelde je daar?
"In het begin met Ron Hogenboom, Wim de Bruin, Robert van den Berg en Willem Warnaar. Later stopten die jongens ermee en kwamen John van den Ende, Ronald van Rossum, de gebroeders Verhagen en George Stroomberg erbij."

- Waarom dan zoal?
"Om van alles, John van den Ende was een gangmaker. Zo hadden we keeper Koos Bühler met gehoorapparaten. Toen hij de kleedkamer in kwam, gingen we zachtjes praten. Hij kon ons niet horen en zette zijn gehoorapparaat steeds harder. Op een gegeven moment gingen we schreeuwen. Hij wist niet hoe snel hij weg moest komen."

- Wat zijn de mooiste herinneringen?
"De twee keer dat we met Pierre kampioen werden, maar ook de drie keer dat we de Stad Delft Bokaal wonnen, twee keer als speler en één keer als speler/trainer. Verder waren de derby's tegen BEC, Wippolder, DHL en Concordia altijd bijzonder. Het zogeheten bloed aan de paal."

- Waarom stopte je?
"Op mijn negenentwintigste had ik veel last van mijn knieën en vroeg Joop Hoornweg of ik zijn assistent wilde worden bij de dames van KFC '71. Ik haalde mijn TC3 en ben drie jaar lang assistent geweest, tot Richard Middelkoop me als assistent bij d.v.v. Delft vroeg. Dat heb ik vier jaar gedaan, erna ben ik vijf jaar verzorger geweest en toen gingen mijn kinderen voetballen."

- En toen?
"Ben ik hen in de jeugd gevolgd, vaak als assistent-trainer, later als hoofdtrainer en leider. Inmiddels ben ik verzorger bij het tweede, waar mijn zoon Michael in speelt. Vaak blijf ik als het eerste thuis speelt, die wedstrijden ook kijken."

'We zijn al zo lang geen kampioen geweest'

De voorbeschouwing

DEN HOORN - Den Hoorn kan dit weekend, als het van ROAC wint, al kampioen worden. Marvin Vermeer blikt vooruit.

- De vraag is niet óf jullie kampioen worden, maar wanneer...
"Ik ga er vanuit dat het zondag gebeurt. We staan tien punten voor, dus de druk is niet heel hoog."

- En een goede tegenstander...
"
Je kunt beter een club treffen die nergens om speelt. Zij kunnen de nacompetitie om degradatie nog ontlopen. Het mooie is wel dat we er een paar jaar geleden zijn gedegradeerd. Het zou mooi zijn als we nu kampioen worden tegen hen."

- Delft kan jullie ook kampioen maken...
"Inderdaad, want zij spelen tegen RVC '33. Zij moeten de nacompetitie nog in en zullen zo hoog mogelijk willen eindigen. Anderzijds zullen ze geen risico's op blessures of kaarten willen lopen."

- Hoe verklaar je het succes?
"De puzzelstukjes vallen in elkaar. Daarnaast hebben we heel lang met dezelfde ploeg kunnen blijven spelen en is er een goede balans in het team. Ook hebben de jonkies inmiddels aardig wat ervaring."

- Gaat het dak eraf zondag?
"Ik begreep dat er al heel wat dingen op poten worden gezet. We zijn al zo lang geen kampioen geweest. Het belooft een mooi feest te worden."