Delft op zondag

4 december 2016

Delft op zondag 4 december 2016


Buren zadelen Delft op met nog hogere kosten Avalex

In de Havenstraat in de wijk Hof van Delft bevindt zich al een rij ondergrondse bakken voor allerlei soorten afval: het nieuwe idee van ‘omgekeerd inzamelen’. (foto: Henk de Kat)

DELFT – De gemeente Delft is deze week pijnlijk verrast door een onverwachte zet van vijf buurgemeenten in Haaglanden. Die willen dat de stad in 2018 nog meer gaat meebetalen aan het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval door de firma Avalex.

Door: Henk de Kat

Deze nieuwe ontwikkeling veroorzaakte donderdagavond beroering in de Delftse gemeenteraadsvergadering. Daar meldde wethouder Lennart Harpe (VVD, afvalbeleid) dat de vijf andere partners in het Avalex-bestuur (Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar) eerder op de dag samen ineens tot een kostenverdeling besloten, die extra nadelig gaat uitpakken voor Delft. De wethouder zei tegenover de gemeenteraad geen genoegen te kunnen nemen met de actie van de vijf gemeenten. Hij gaat nu klagen bij de provincieleiding van Zuid-Holland en bovendien juridisch advies inwinnen.
Afvalbedrijf Avalex, bestuurlijk beheerd door zes Haaglanden-gemeenten, kampt al jaren met financiële problemen. De kosten nemen nog toe door een nieuw gezamenlijk plan om 'omgekeerd' te gaan inzamelen. Dit houdt in dat de bevolking nog actiever moet meewerken aan scheiden van afval, om te bereiken dat zoveel mogelijk grondstoffen kunnen worden hergebruikt. In Delft wordt hier komend jaar mee gestart in twee proefwijken, Hof van Delft – waar al een beginnetje is gemaakt – en Harnaschpolder.
Om deze nieuwe inzamelingsaanpak te kunnen financieren en ook om Avalex van oudere problemen te verlossen, betaalt de stad komend jaar 9,95 miljoen euro mee aan de bedrijfsvoering van het regionale, aan de Schieweg gevestigde afvalbedrijf. Dat is een stuk meer dan in 2012 het geval was. Toen bedroeg de Delftse bijdrage 7,6 miljoen euro. Het is ook ruim 800.000 euro meer dan de 9,1 miljoen euro die Delft dit jaar bijdraagt. Bovendien is het 180.000 euro meer dan de Avalex-bijdrage waarvan in de onlangs vastgestelde stadsbegroting voor 2017 nog werd uitgegaan. Maar deze nieuwe kostenverhoging is toch acceptabel, stelde de wethouder donderdagavond in de raad. Delftenaren gaan hierdoor komend jaar ook niet meer betalen dan gepland.
"Het zal voorlopig geen gevolgen hebben voor de afvalstoffenheffing in 2017. We dekken deze extra bijdrage uit de algemene middelen", zei Harpe. Hij was echter bepaald niet geamuseerd door de manoeuvre van de vijf andere Avalex-gemeenten, die donderdagochtend in de jaarlijkse begrotingsvergadering van het afvalbedrijf plotseling samen besloten dat Delft vanaf 2018 een nog groter financieel aandeel moet leveren. De Delftse gemeenteraad deelde donderdagavond in grote meerderheid Harpes verontwaardiging hierover. Via een motie werd besloten dat een onderzoek wordt ingesteld naar wat de stad nu zou kunnen gaan doen. Daarbij wordt ook de mogelijkheid bekeken van uittreden uit de Avalex-organisatie.
Voor Onafhankelijk Delft (OD), Stadsbelangen en het CDA was dit reden tot een oproep om nu dan ook, al is het maar voorlopig, af te zien van die proef-invoering van 'omgekeerd inzamelen'. De Wit van OD noemde het van de gekke om daarvoor kosten te maken, terwijl er zoveel onzeker is, ook over die wijze van inzameling zelf. Wethouder Harpe wilde er komend jaar toch mee beginnen.
Het overige deel van de raad steunde hem daar in.

Delft slaat definitief andere route in met woningbouw

Zelfbouwers, zoals in de Coendersbuurt, worden in Delft met open armen ontvangen. Huurders met een smalle beurs zullen in de toekomst meer moeite hebben een woning te vinden. (foto: Jesper Neeleman) Foto: Jesper Neeleman

DELFT – De stad Delft slaat definitief een nieuwe weg in met de woningbouw. Er komen vooral duurdere nieuwe huizen bij, voor 'een beter evenwicht'. De mogelijkheid tot goedkoop wonen neemt verhoudingsgewijs dan af.

Door: Henk de Kat

Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond, zoals verwacht, in grote meerderheid besloten. Alleen de SP en Onafhankelijk Delft stemden tegen de door PvdA-wethouder De Prez ontwikkelde Woonvisie 2016-2023, waarin deze koersverandering is vastgelegd.
Van voormalige industriestad, met van oudsher vooral sociale woningen, moet Delft in de jaren twintig van deze eeuw veranderen in een 'kennisstad' met een veel ruimer aanbod dan nu aan duurdere woningen voor hogere inkomens, zoals TU-personeel. "Voldoende huizen voor alle woongroepen zul je nooit helemaal bereiken, maar we krijgen zo wel een betere balans", aldus De Prez.
Diverse aangekondigde moties rondom deze dit jaar ontwikkelde en veelbesproken Woonvisie werden verworpen. Zoals de eis van SP en ChristenUnie, dat in Delft alleen bestaande sociale woningen mogen verdwijnen als daar nieuwe betaalbare woningbouw in buurgemeenten tegenover staan.
Ook een motie van CDA, ChristenUnie, SP en Fractie Van Koppen om huurders steviger inspraak te geven, haalde het niet. Wel aanvaard werd een motie van de PvdA om bij toekomstige nieuwbouwprojecten in Delft toch ook 'voldoende' sociale woningen te realiseren. Eerder had woordvoerder Tiekstra van deze partij daarbij een gewenst percentage van 15 procent genoemd. Dat getal liet ze donderdag vallen. "We zien daar bewust van af, omdat dit per wijk kan verschillen."
De VVD stemde tegen alle moties, om het nieuwe duurdere bouwbeleid van Delft vooral geen strobreed in de weg te leggen. Fractievoorzitter Smals wilde tempo: "We moeten goede woningen hebben voor de velen die hier nu niets kunnen vinden, en daarom uitwijken naar Den Hoorn, Rijswijk of Delfgauw."
De kritische SP zag een overeenkomst met de Woonvisie in Rotterdam, waarover deze week in de havenstad een referendum werd gehouden. Woordvoerder Zonneveld: "Ook daar wordt de volkshuisvesting afgebroken. Bij het Rotterdamse referendum stemden 72.000 mensen tegen een soortgelijke Woonvisie als in Delft. Dat is een signaal."
Het felste verzet kwam van Onafhankelijk Delft. Jan Peter de Wit noemde de plannen 'kiezersbedrog van de PvdA', omdat in het lokale verkiezingsprogramma zou hebben gestaan dat deze partij tegen verkoop van corporatiewoningen was.
Wethouder De Prez stelde dat er, door anders te bouwen dan in het verleden, meer evenwicht ontstaat in woningsoorten, waarbij voor de meeste bevolkingsgroepen voldoende keus blijft. Volgens de Woonvisie zal Delft, dat verhoudingsgewijs nu veel huizen in de sociale sector heeft, enkele duizenden van die goedkopere woningen gaan afstoten. Dat gebeurt door verkoop, of door optrekken van de huur na woningverbetering. Vorige maand zei De Prez daarover dat de buurgemeenten in Haaglanden deze afbouw moeten gaan opvangen, en dat daar al 3.000 nieuwe sociale huizen daadwerkelijk zijn gepland. "Maar dat is niet genoeg", herhaalde de wethouder donderdagavond, met nu de toevoeging: "Er moeten 12.000 nieuwe sociale woningen bij komen. En dat wordt door de andere gemeenten niet bestreden." De Prez zei vertrouwen te hebben in wat de buurgemeenten zullen gaan doen: "En wij kijken wat in Delft nodig is." Hij schetste dat elk van de negen gemeenten in Haaglanden nu bezig is met een eigen lokale Woonvisie, dat er daarna een regionale Woonvisie wordt opgesteld die in alle gemeenteraden zal worden besproken, en dat vervolgens concrete regionale woonafspraken worden gemaakt over wat per gemeente gaat worden gebouwd. Met de wooncorporaties in Delft, waarvan Vestia, Duwo, Woonbron en Vidomes de grootste zijn, wil De Prez per wijk gaan bezien wat verkocht kan worden aan sociale woningen. "Ik verzet me bijvoorbeeld tegen verkoop van grote woningen, en ook tegen verkoop in wijken waar eenzijdigheid dreigt." De raad krijgt inzicht in de 'prestatie-afspraken' die hier met de corporaties zullen worden gemaakt, en ook zal jaarlijks over de feitelijke gang van zaken worden gerapporteerd, beloofde de wethouder.
Een motie van Stadsbelangen, ChristenUnie en CDA om overlast door studenten tegen te gaan via invoering van een vast quotum - een maximumaantal studentenhuizen per straat - werd verworpen, omdat dit in de praktijk niet goed zou werken. De wethouder kreeg bijval voor zijn idee om een 'omzettingsvergunning' in te voeren. Een concreet voorstel komt 'in de eerste helft van 2017'. Voor een bestaande woning die wordt verkocht of verhuurd voor studentenhuisvesting is dan een nieuwe gemeentelijke vergunning nodig. Het stadsbestuur wil zo 'verkamering' tegengaan van panden in een straat of wijk waar al veel studentenhuizen zijn.
Zie voor een analyse pagina 43.

Gregor Gips (56), postbezorger

Foto: Jesper Neeleman

-Wat ben je hier aan het Kruithuispad aan het doen?
"Ik ben vandaag de post aan het bezorgen aan de Schieweg, in Den Hoorn en in Schipluiden. Momenteel neem ik hier in dit parkje even pauze. Ik pauzeer vaker op deze plek."

-Wat vind je mooi aan je werk?
"Ik ben lekker buiten, heb veel contact met mensen en ik ben natuurlijk een beetje mijn eigen baas. Ik maak bijvoorbeeld m'n eigen planning. Elke dag maak ik wel wat praatjes met mensen. Veel van hen ken ik en bij sommigen kom ik ook weleens binnen. Even praten en kijken hoe het met ze gaat. Bij sommige bedrijven kom ik over de vloer omdat ze zoveel post krijgen dat het niet in de brievenbus past."

-Komen er weleens honden achter je aan?
"Daar heb ik nooit last van. Ik heb altijd hondenkoekjes bij me, dus ze zijn juist blij als ik eraan kom."

-Heb je afgelopen week nog wat leuks meegemaakt?
"Mijn vrouw vierde zondag haar verjaardag. Dat was hartstikke gezellig. Het hele huis zat vol. We hebben vijf kinderen en twee kleinkinderen. Ik heb nog met de kleinkinderen een fikkie staan maken in de tuin. Ik vind het leuk om lekker buiten bezig te zijn en ik vind het belangrijk ze wel te leren hoe je een vuurtje moet maken."

-Wat is je nieuws van de week?
"Dat het Belgische bedrijf Bpost voor de derde keer een bod heeft uitgebracht op PostNL. Ze willen PostNL overnemen, maar dat is ze nog niet gelukt."

-Heeft dit, als het bod wordt geaccepteerd, gevolgen voor jouw toekomst?
"Nee, daar ben ik niet bang voor. Misschien dat ik een beetje Vlaams moet gaan leren."

'Dit is echt heel zielig'

Op een lantaarnpaal aan de Oude Kerkstraat hangt een pamflet van de eigenaren van Loyd, een kat die in de nacht van donderdag 10 november aan het Noordeinde verdween. Sindsdien ontbreekt elk spoor. (foto: Jesper Neeleman) Foto: Jesper Neeleman

DELFT – Pure pech of een kattenhater? Velen vragen zich af hoe het kan dat zoveel katten rond de Bagijnhof verdwijnen. De teller staat al op vijftien, waarvan er inmiddels vier uit de gracht zijn gevist. Dood.

Katten verdwijnen wel vaker, maar niet op zo'n grote schaal en in zo'n klein gebied. Ook de Dierenpolitie en Politiebureau Delft nemen het probleem serieus. De politie plaatste afgelopen week op Facebook een oproep waarin zij vraagt om informatie te melden. Kattenbezitters in de binnenstad wordt geadviseerd hun dieren 's nachts binnen te houden.
Voor binnenstadbewoonster Helga Favier, tevens redacteur van deze krant, kwam die oproep te laat. Haar kat Ielie werd 13 november dood aangetroffen in een gracht vlakbij het Bagijnhof. "Toen gingen er al verhalen over een kattenbeul", weet ze nog. "Maar ik geloofde dat toen niet. Ik ga niet meteen rare verhalen geloven."
Het gebeurt vaker dat katten verdwijnen. En niet zelden verdronken er katten in de Delftse grachten. "Maar het alarmerende is wel dat er zoveel katten rond het Bagijnhof zijn verdwenen, waarvan er nu dus al vier dood gevonden zijn." Helga Favier hoopt niet dat de vermoedens, dat een dierenbeul de katten in het water heeft gegooid, waar zijn. "Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat kan doen", zegt ze. "Wat sowieso erg naar is, is dat je aan de nageltjes kon zien dat Iellie echt heeft gevochten om uit het water te kunnen komen. Echt heel zielig." Ze pleit ervoor dat er meer touwen langs de Delftse grachten komen, zoals die nu al langs de gracht van de Lange Geer hangen. "Waarom hangen die touwen er nog niet overal? Het zou een goede oplossing zijn, want er vallen vaker katten in het water."

Kleine of grote schades, John Bouman kan het maken

John is een 'ouderwetse vakman'. Maar kan prima mee met de moderne tijd. (Foto: EvE) Foto: Esdor van Elten

Een tikje, een deukje, een kras. Een ongelukje met de auto is zo gebeurd, zeker nu het winterseizoen met haar gladheid en lastig zicht in aantocht is.

Gelukkig kun je dan bij John Bouman terecht om je auto weer helemaal spik en span te laten maken. Want "wat John ziet, kan ie ook maken", aldus zijn vrouw Marga.

Ouderwets, niet achterhaald
En John bewijst dat al vele, vele jaren. "We bestonden in oktober zestig jaar", vertelt Marga. Ooit is de vader van John in Den Haag met het bedrijf begonnen. Later zijn wij verhuisd naar Delft en nu zitten we al weer zo'n twintig jaar aan de Marconiweg.
"John is een ouderwetse vakman", gaat Marga verder. Maar 'ouderwets' betekent in dit geval niet: achterhaald. Integendeel. "We kunnen nieuwe en oude auto's, van ieder merk, repareren. We beschikken over alle benodigde apparatuur en twee goed geoutilleerde spuitcabines. We kunnen iedere kleur autolak samenstellen.
Of je nu een kras in de lak hebt of een bijna total loss, John gaat er mee aan de gang en hij gaat er mee door tot het helemaal 100% is.
Ouderwets vákwerk dus!"

Uitbesteden
Wat John zelf niet kan, of waar hij geen tijd voor heeft, besteedt hij uit. "Dat werk gebeurt wel gewoon bij ons, maar daar schakelen we dan een andere vakman voor in." Je kunt daarbij denken aan uitdeuken zonder spuiten en het vervangen van autoruiten. Indien nodig krijg je een leenauto mee. Kortom: Bouman Autoschade maakt het u gemakkelijk.

Papierwinkel
Bij schade komt er ook een hele papierwinkel om de hoek kijken.
Gelukkig neemt Bouman Autoschade je ook daar veel werk uit handen. "Wij regelen alles met de verzekering."
Wie nog meer zekerheid wil: Bouman is aangesloten bij FOCWA, de ondernemersvereniging voor schadeherstelbedrijven en carrosseriebouwers.

Tip
Marga heeft trouwens nog een tip over de zogenaamde 'gestuurde schadestroom' De verzekeraar verwijst op de Groene Kaart naar bepaalde schadebedrijven waar zij contracten mee hebben. Met uitzondering van de echte budget-polissen is dat echter een advies, geen verplichting. Als automobilist mag je je eigen schadebedrijf kiezen." Het is duidelijk waar de keuze voor de Delftse automobilist ligt...

"Altijd een goed product tegen de juiste prijs"

Polisdesk Nederland kent de markt. In Delft én online. (Foto: PR) Foto: PR

Gewoon goed en onafhankelijk advies over verzekeringen, kredieten, hypotheken en andere financiële zaken. Dat is wat Polisdesk Nederland u kan bieden.

"De markt kennen, dat is belangrijk", aldus Peter Dessens van Polisdesk Nederland. Als onafhankelijk financieel adviesbureau moet je precies weten welke aanbiedingen en prijzen er zijn. In Delft, maar ook op het Internet. Met die informatie voeden wij onze onafhankelijke vergelijkingssite www.polisdesk.nl, zodat onze klanten er altijd zeker van kunnen zijn dat ze een goed product tegen de juiste prijs krijgen." De vergelijkingssite is natuurlijk maar het begin. "Wie meer wil weten kan altijd een beroep doen op ons deskundige advies tijdens een kennismakingsgesprek. Niet voor niets zijn wij immers Erkend Financieel Adviseur", aldus Dessens. "Zo'n eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Wij geven van te voren een duidelijke prijsopgave van de kosten voor het advies en de bemiddeling. Daarna gaan we samen met u inventariseren wat de wensen en de daarbij behorende mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld inzake uw hypotheek. Daarin nemen we ook ingrijpende levensgebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid mee. Maar we kijken natuurlijk ook wat de impact is van mooie gebeurtenissen, zoals gezinsuitbreiding. Als dat allemaal in kaart is gebracht adviseren wij een bank of geldverstrekker die het beste aan uw wensen voldoet. Desgewenst bemiddelen wij hier ook in en kunnen wij het hele proces tot en met de notaris begeleiden. En ook daarna bent u altijd welkom als u vragen heeft."

Bedrijfsadvies
Naast particulieren helpt Polisdesk Nederland ook bedrijven met het realiseren van hun doelen. Bij bedrijfsadvies werken wij op basis van risk management", legt Dessens uit. "Eerst doen we een risico inventarisatie om te zien waar de risico's binnen de onderneming liggen. Daarna gaan we bekijken hoe deze risico's kunnen worden weggenomen of verkleind en waar die het beste kunnen worden ondergebracht. Voor bedrijven is het mogelijk een abonnement te sluiten zodat u ook als ondernemer altijd verzekerd bent van de kennis van onze bedrijfsadviseurs!" Polisdesk Nederland is gevestigd aan de Schieweg 93 en is bereikbaar op 015-2576066 of info@polisdesk.nl. www.polisdesk.nl

Robin Verschoor

'Schaatsbaas' Robin Verschoor (54) van Nota Bene is komende tijd veel op de Schoemaker Plantage te vinden, waar van 16 december tot 16 januari het evenement Winters Delft losbarst.

Foto: Jesper Neeleman

1. Waarom wilde je bij De Koperen Kat worden gefotografeerd?
"Omdat ik een bierliefhebber ben en De Koperen Kat heeft lekkere bieren. Verder voel ik me thuis in de ongedwongen en prettige sfeer die hier heerst. Ik heb een klik met eigenaar Rolf Katte."

2. Onlangs hakten jullie de knoop door toch weer een schaatsbaan te organiseren. Hoe kijk je terug op de afgelopen tijd?
"We zijn een tijd met de gemeente bezig geweest een schaatsbaan op de Markt te organiseren. Dat plan strandde in allerlei gesprekken met marktkooplui. We waren al aan het voorbereiden hoe we de subsidie terug konden laten keren. Via via kwamen we in contact met ontwikkelaar AM, die op de Schoemaker Plantage aan de Schoemakerstraat alle ruimte voor ons heeft èn met dit project hoofdsponsor wilde zijn. Na die gesprekken met AM is het hard gegaan. Het was wel een leuke samenloop van omstandigheden."

3. Voorgaande jaren draaide je tropenuren op de schaatsbaan. Dit jaar weer?
"Nee. Ik ben bijna een jaar uit de running geweest door een burn-out. Afgelopen decennium draaide ik op de schaatsbaan inderdaad weken waarin ik elke dag zestien tot twintig uur met de schaatsbaan bezig was. Ik ben niet voor niets in de put weggezakt, ik heb daarvan geleerd. We werken met Winters Delft dit jaar samen met meerdere partijen. De horeca wordt uitgevoerd door horecapartners die daar bovendien veel meer kennis van hebben. Dat scheelt mij al de helft van de zorgen. Verder gaat evenementenorganisator iQ events veel voor ons organiseren, De Burgemeesters verzorgen het eindevenement: Winterdorp Festival, op 14 januari."

4. Wat heb je met schaatsen?
"Niks. Ik vind het leuk om naar te kijken en ik geniet ervan als ik anderen zie schaatsen, maar ik schaats zelf zelden tot nooit."

5. Wat moet je als schaatsbaas goed kunnen?
"Schakelen. Het ene moment vertel je iemand dat 'ie handschoenen aan moet doen, even later raap je een kind op dat is gevallen en vervolgens ga je even twee gesprongen zekeringen vervangen. Verder moet je natuurlijk gastvrij zijn en kunnen motiveren. We werken in totaal met een ploeg van 55 man, waaronder 45 mensen die hier bij Winters Delft een parttime vakantiebaan hebben."

6. Wat weten veel mensen niet over jou?
"Het meeste staat wel op internet. Verder hou ik van alles dat geurt en smaakt, ik vind alles met licht, lampjes en techniek in het algemeen leuk. En ik ben een grote generalist. Ik weet van heel veel wat af, maar van al die dingen weet ik niet alles."

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan…
"Als je me dat een jaar geleden vroeg, had ik best veel kunnen zeggen. Maar ik denk dat Marja van Bijsterveldt momenteel de juiste vrouw is. Zichtbaar en positief. Ik denk dat ze het goed gaat doen."
8. Waar kun je van genieten?
"Van mensen, een relaxte sfeer, lekker koken, gezellig tafelen met vrienden, met een goed glas whisky bij de open haard zitten, of straks bij Winters Delft in de horecatent zitten en kijken naar al die kinderen die lekker plezier hebben op de baan."

9. Wat is je grote droom?
"Daar leef ik al in. Ik kan de dingen doen die ik wil en die ik leuk vind. Ik heb een gezegend en gelukkig leven. Dat geld gelukkig zou maken, is één van de weinige gezegdes die niet kloppen."

10. Wil je nog iets kwijt?
"Zeker. Kom allemaal tussen 16 december en 16 januari schaatsen bij Winters Delft. Dan maak je me blij."

n Buurtvereniging Fledderus organiseert zaterdag 17 december van 11.00 uur tot 16.00 uur een rommelmarkt in kerstsfeer in het Gillisgebouwtje aan de Mozartlaan 668 in Delft. Een tafel huren kan voor 5 euro. Bel voor meer info naar 06-33694690. n In de HH Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn is zaterdag 17 december om 19.00 uur het Kerstoratorium 'De verhalen', met na de pauze kerstliederen. Iedereen is welkom. Mail voor meer info naar ineke.willems@gmail.com. n In Filmhuis Lumen aan het Doelenplein wordt donderdag 8 december om 19.30 uur de documentaire Frame by Frame vertoond, over vier fotografen in Afghanistan. Gastspreker is Toon Dirkx, docent aan het Amsterdam Centre for Conflict Studies. Meer info: filmhuis-lumen.nl. n Het Rode Kruis organiseert zaterdag 17 december vanaf 16.00 uur een ontmoetings- en kerstdiner bij Kok Catering Service in Delft. Dit wordt omlijst wordt door een muzikaal duo. Het diner is bedoeld voor mensen die weinig of geen vrienden, familie of kennissen hebben in hun omgeving. Aanmelden kan nog tot 10 december via info@rodekruisdelft.nl of 015-2123550. Er zijn geen kosten aan verbonden. n In de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat 50 in Delft is zondag 18 december vanaf 15.00 uur een Kerstviering voor en door mensen met een verstandelijke beperking. De toegang is gratis. De dienst is bovendien live te volgen via www.kerkomroep.nl. n Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan kan daarvoor op dinsdag 20 december terecht bij SportsArt aan de Industriestraat 8 in Delft. Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0636435976. De kosten bedragen 35 euro. De volgende keuring is op dinsdag 17 januari. n Bij Café De Wijnhaven is zondag 4 december om 15.30 uur een akoestisch optreden van het trio Ockhuysen & Bus. Zij brengen Haagsche blues, rock en popsongs uit de zestiger jaren, maar ook recenter werk. De toegang is gratis. n In de Jessehof aan de Burgwal 50 zijn deze maand allerlei decemberactiviteiten. Zo is er op zaterdag 10 december om 19.30 uur een bingo, woensdag 14 december worden vanaf 14.00 uur kerststukjes gemaakt, vrijdag 16 december om 15.00 uur verzorgt de ABC-kerk een speciale bijeenkomst met kerstliederen en een kerstverhaal, zaterdag 17 december zingt het Delfts A Capella Koor vanaf 11.00 uur kerstliederen voor bezoekers en vrijwilligers en op woensdag 21 december om 16.00 uur is er een speciale kerstviering in de Maria van Jessekerk, georganiseerd door het Stadsdiakonaat. Ook met Kerst is de Jessehof open. Meer info: www.jessehof.nl. n Fik Meijer is bekend van zijn boeken over de oudheid. In zijn nieuwste boek Jezus en de 5e evangelist onderzoekt hij de historische Jezusfiguur. Achter de religie schuilt ook een historisch perspectief. Op woensdag 7 december is de auteur vanaf 20.00 uur te gast bij Op Hodenpijl aan de Rijksstraatweg 20 in Schipluiden en staat onder meer dit boek centraal. De entree bedraagt 15 euro en kaarten reserveren kan via www.ophodenpijl.nl. n

Museum Prinsenhof krijgt nieuwe directeur

Janelle Moerman: de nieuwe directeur van Museum Prinsenhof Delft. Foto: Charles Groeneveld

DELFT - Janelle Moerman is per 1 januari 2017 benoemd tot directeur van Museum Prinsenhof Delft. Zij neemt het stokje over van Patrick van Mil, die afgelopen donderdag vertrok. Moerman is momenteel directeur van Huygens' Hofwijck en Museum Swaensteyn in Voorburg. Moerman is zeer ingenomen met haar aanstelling: "Museum Prinsenhof Delft is een veelzijdig museum met een rijke collectie en inspirerende thema's: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Innovatie", reageert ze. "Bovendien is het gevestigd in een heel bijzonder gebouw. Het museum toont de afgelopen jaren ambitie met opvallende en kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen. Die lijn wil ik voortzetten en uitbouwen. Museum Prinsenhof Delft kan in nauwe samenwerking en verbinding met partners binnen en buiten de stad Delft verder uitgroeien tot dé trekker van regionale, nationale en internationale bezoekers."

Foto: Tiemen van der Reijken

Parkeren is in Delft een zaak van belang. Vooral voor het huishoudboekje van de stad. Parkeren is, zo valt op internet te achterhalen, 'het laten stilstaan van een voertuig, niet zijnde een (brom)fiets, langer dan nodig is voor het (onmiddellijk) laten in- en uitstappen van passagiers of voor het laden en lossen van goederen, is normaliter het sluitstuk van een rit, tocht of vlucht'. Dat u het maar weet. Het begon allemaal vrij eenvoudig op 14 januari 1964. In Delft hadden steeds meer bewoners een auto aangeschaft, en die wilden ze ergens kwijt. Nou je 'ergens': het liefst eigenlijk vlak voor de deur, terwijl de gemeente wilde voorkomen dat de binnenstad als permanente autostalling werd gebruikt. Daarvoor werden een aantal kleine gebieden aangewezen als 'blauwe zone'. Je mocht daar wel parkeren, maar niet de hele dag en je moest een parkeerschijf achter je voorruit leggen als je in zo'n blauwe zone je auto parkeerde. Simpel dus. Hoewel er overigens al snel handige winkeliers waren die onder de toonbank parkeerschijven verkochten met een klein, op batterijen werkend uurwerkje erachter. Je was dus nooit te laat bij je auto terug. Dat parkeren moest natuurlijk wel 'gehandhaafd' worden: op de Markt - ook zo'n blauwe zone - verscheen een heuse caravan met bijbehorende parkeerwachten. 'Wachten' dus, ambtenaren die eigenlijk op je auto pasten. Een goede winterjas, een tas om en klaar was Delft met de auto's. Dat viel wat tegen. Vooral voor de automobilisten. In de loop der jaren verschenen er, zich uitbreidend als gezonde konijnen, overal in de stad parkeermeters. Want bij de gemeente hadden ze al snel door dat de Heilige Koe goed uit te melken was: het aantal parkeermeters steeg bijna net zo snel als de tarieven. Het Ei van Colombus werd gelegd met de invoering van de parkeervergunning. Eerst werden een paar wijken vergunning gebied. Even leek het of bewoners van die wijken meer ruimte voor hun auto kregen. In tegenstelling overigens tot naastgelegen wijken, die de auto's kregen uit die vergunning-gebieden. Totdat ook daar de vergunning verplicht werd. Uiteindelijk is ongeveer alles bij het oude: bijna iedereen heeft een vergunning - tegen een riante vergoeding - en dus zijn we terug bij af. Zeker nadat ook uit de binnenstad de auto geweerd werd en nog meer auto's een plaats moesten krijgen. Gelukkig hebben we nog een goed alternatief: de fiets.

Binnenstad is op www.delftbinnenstad.nl nu ook online een eenheid

Yvo Sonneveld (links) en Raymond van Uffelen zien volop positieve ontwikkelingen in de binnenstad. Foto: Jesper Neeleman

DELFT - Winkeliers en ondernemers in de binnenstad zijn steeds beter verenigd. Dat is sinds kort overal ter wereld te zien en te merken. Hoe? Op www.delftbinnenstad.nl.

Hier staat een enorm overzicht van partijen die in de binnenstad actief zijn. Waar zitten modezaakjes en wat doen ze? Je ontdekt het met twee muisklikken. Welke activiteiten en evenementen zijn er komende tijd? Je ziet het in één oogopslag. De Delftse binnenstad bruist al jaren van de leuke zaakjes en activiteiten, maar de eenheid ontbrak nog weleens. "Nu hebben heel veel partijen zich verenigd in een digitaal platform", vertelt ondernemer Yvo Sonneveld. "Eerst onderling met Chainels, nu ook voor de buitenwereld met Delftbinnenstad.nl. Alle consumenten kunnen hier zien wie we zijn, wat we doen en wat we te bieden hebben." Raymond van Uffelen benadrukt dat Delft veel meer is dan een stad waar je leuk kunt shoppen. "Je hebt hier ook volop horeca, historie, kunst en cultuur. We hebben zóveel moois te bieden", zegt hij. En voor het eerst is dat overzicht nu op één fraaie website te vinden. Inmiddels hebben zich hier in de eerste twee maanden al 180 ondernemers bij aangesloten. "De andere ongeveer tweehonderd ondernemers moeten zich dus nog even aanmelden", zegt Yvo Sonneveld. "Want Delftbinnenstad.nl is voor iedereen. Onze slogan is niet voor niets: Waarom moeilijk doen als het samen kan?."
Die samenhang is er steeds meer en daarmee is Delft al onderscheidend van andere winkelsteden. Dat dit tot mooie dingen leidt, merkt ook de consument. Die oordeelt, zo blijkt uit peilingen, steeds positiever over de Delftse binnenstad. "We kunnen trots zijn op wat we nu al te bieden hebben", zegt Sonneveld. En het einde is nog lang niet in zicht. Delftbinnenstad.nl zal regelmatig worden ververst met nieuwe zaakjes, evenementen en activiteiten en nieuwe acties. Wie wil weten wat er speelt en te doen is, doet er verstandig aan deze site in de gaten te houden.

Zaterdagavond, 21.35 uur

DELFT - Museumnacht Delft trok afgelopen weekend ongeveer 3200 bezoekers, die met breeklichtjes om hun nek door de stad struinden. Het event ging dit jaar 'op drift', dus stond er nog veel meer op het programma dan 'slechts' musea die hun deuren openden. Een uitgebreid programma van kunst, cultuur, muziek, lezingen, workshops en een afterparty wisten jong en oud te verleiden vorige week zaterdagavond naar de binnenstad te komen. Voor kinderen was er weer een kindermuseumnacht, maar ook de iets ouderen konden veel zien, doen en beleven. Zoals de Kulturbingo (foto), in de Maria van Jessekerk. Deelnemers konden mooie prijzen winnen. En anders viel er altijd nog genoeg te lachen. Check voor meer foto's de website www.delftopzondag.nl.

Maak kans op kaarten voor de Vakantiebeurs

Welke bekende wereldreiziger wordt dit keer door Charles van Harling geïnterviewd?

DELFT - Nog even, en dan is het alweer tijd voor de Vakantiebeurs. Tussen 11 en 15 januari barst in de Jaarbeurs Utrecht het grootste vakantie-evenement van Europa los. Delft op Zondag mag vijf keer twee vrijkaarten weggeven. Hou je van actieve vakanties, ontspannen reizen, familievakanties of stedentrips? Er is voor ieder wat wils op de Vakantiebeurs. Natuurlijk kun je je overal laten informeren over de mooiste reizen, maar je kunt ook van alles doen op hèt vakantie-event. Meer info staat op www.vakantiebeurs.nl. Hier kosten kaartjes in de voorverkoop 12 euro, in plaats van 15 euro 50 aan de kassa. Liever twee gratis kaarten? Beantwoord dan de volgende vraag en mail dit uiterlijk dinsdag naar maakkansopkaarten@delftopzondag.nl. Welke bekende presentatrice en wereldreiziger wordt hier door Charles van Harling geïnterviewd?

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Björnd Makelaardij

Foto: Martijn Linthorst

DELFT – Altijd al in de historische allure van de Delftse binnenstad willen leven? Dan is daar nu concreet de mogelijkheid voor.

Machteld Neubauer gaat namelijk na zeventien jaar haar appartement verlaten. Dit bevindt zich in het historische pand van het voormalige Hotel Central aan de Wijnhaven. Net voor de Millennium-wisseling, namelijk in 1999, is dit pand helemaal omgevormd tot een kleinschalig appartementencomplex. Dit bestaat uit tien appartementen, waarvan dat van Machteld gunstig gesitueerd is, met een prachtig uitzicht op de voorliggende gracht. De buitenkant van dit pand is nog steeds van grote historische waarde, met zelfs nog bouwelementen uit begin 1500. Die hebben de grote stadsbrand van 1536 nog overleefd! Maar van binnen is dit nu dus een complex helemaal van deze tijd, met appartementen die allemaal een eigen karakter hebben. "Bij de renovatie hebben de toekomstige bewoners allerlei wensen kenbaar kunnen maken", zegt Machteld. "Het mooiste detail van dit gemeentelijk monument is het originele ornamentenplafond, dat echt sfeerbepalend is in de woonkamer." Het meest zalige van wonen in dit appartement, dat vindt Machteld het gemak om de binnenstedelijke gezelligheid op te zoeken. Even de deur uit en je zit zo op een terrasje op de Markt, een stukje verder lopen en je bent in een gezellige bar. "En vanuit de woonkamer heb je door de grote ramen, allemaal met authentiek glas-in-lood, een prachtig uitzicht op de bedrijvigheid van de Wijnhaven. De sfeer van deze huiskamer in combinatie met het uitzicht, het is echt een warme deken om je heen." Vanuit de woonkamer dus een beeldbepalende blik op een typisch historisch stukje Delft. Een woonkamer die behalve van een ornamenten plafond en glas-in-lood, ook voorzien is van een prachtige parketvloer. Aan de voorkant van de woonkamer is een open keuken. "Die zit er vanaf het begin in", vertelt Machteld. "Dat open karakter is leuk als je mensen hebt die een hapje komen eten." De keuken is uitgerust met een vier pits keramische kookplaat, een afzuigkap, een combi-oven, een vaatwasser, een koelkast en een vriezer. "De woning is heel compact en praktisch ingedeeld", gaat ze verder. "Ik zal het hier echt wel gaan missen, zeker ook de locatie. Ik heb hier veel leuke dingen meegemaakt en heb leuke herinneringen aan het appartement. De woning heeft zelfs nog eens dienst gedaan als studio tijdens de Koninklijke Uitvaart van Prins Claus, want hier heb je een mooi overzicht en dit pand staat net buiten het afzetgebied. Nu ben ik gewoon toe aan een volgende stap in mijn leven. Vooral door veranderingen in mijn tijdsbesteding. Delft heeft wel mijn voorkeur om te blijven, ik vind het een eindeloze stad." Aan de achterzijde van het appartement is een zeer rustig gelegen, riante slaapkamer. Oorspronkelijk waren er in dit gedeelte twee slaapkamers, maar bij de renovatie al heeft Machteld er één heel grote van laten maken. In de grote slaapkamer is een prachtige schouw en ook weer glas-in-lood ramen, met uitzicht op een binnenplaatsje. "Ik heb bewust niet voor een balkon gekozen, om de woning zo authentiek mogelijk te laten", zegt Machteld. "En op deze manier heb je zo veel mogelijk privacy." Vanuit de slaapkamer kun je in de badkamer komen, die is voorzien van een douche en een wastafel. In een praktische ruimte in de hal is de opstelplaats voor de CV-combiketel (1999), de wasmachineaansluiting en de mechanische ventilatie. Een centrale, afgesloten entree, met trappenhuis en lift. Toegang tot inpandige bergingen.

Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst

Uiteenlopende woonvormen in RijswijkBuiten

Eén van de woningen in RijswijkBuiten die al helemaal af is. Foto: Martijn Linthorst

RIJSWIJK – Aan de rand van Rijswijk krijgt een bijzondere nieuwe wijk vorm: RijswijkBuiten.

Het wordt een wijk in een groen decor, duurzaam van opzet en met veel oog voor verschillende woonwensen. Ook voor die mensen die graag hun eigen droomhuis willen realiseren. Die mogelijkheden zijn er genoeg in RijswijkBuiten! In de nieuwe wijk zijn diverse locaties waar u in alle vrijheid uw huis kunt laten ontwerpen en bouwen. Wilt u waterrijk of meer landelijk wonen? Het kan in RijswijkBuiten. Tegenwoordig zijn er meerdere woonvormen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een kangoeroewoning. "Dit is een combinatie van twee zelfstandige woningen die met elkaar verbonden zijn via een gezamenlijke entree", zegt voorlichter Suzanne Bergers. "Er is een hoofdwoning en een buidelwoning, waarbij de zorgvrager en de mantelzorger bij familie verblijven. Ook zijn er mogelijkheden om op de kavels van RijswijkBuiten een twee-onder-een-kap woning te realiseren. Met deze twee extra woonvormen maakt RijswijkBuiten het voor een bredere doelgroep mogelijk en interessant. Natuurlijk denken wij graag met u mee om uw droom te verwezenlijken." De gemeente heeft met RijswijkBuiten hoge ambities op het gebied van het milieu. Dat heeft betekenis voor de inrichting van de wijk en voor de bouw van uw woning! Het is de ambitie van de gemeente om van RijswijkBuiten een wijk te maken met een zo laag mogelijk EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC), namelijk van 0,0. "Voor de kavels wordt een EPC van 0,4 gewenst, maar hoe lager de EPC, hoe zuiniger de woning in energieverbruik is. De gemeente stelt dus een aantal regels ten aanzien van duurzaamheid, maar het is voor de bouwers een uitdaging om tot een zo energiezuinige en kostenefficiënte woning te komen. Uiteindelijk spaart dat het milieu en uw portemonnee!" RijswijkBuiten kent twee deelgebieden. Het historische Sion, gelegen op een voormalige buitenplaats van een kloosterterrein. Maar ook Parkrijk, gelegen aan de rand van de parel van de gemeente Rijswijk, het Wilhelminapark! In Sion zijn inmiddels al diverse droomhuizen gerealiseerd. Zowel in Sion als in Parkrijk komen vanaf 2017 kavels beschikbaar om een woning op te realiseren. Email voor de nieuwsbrief naar rijswijkbuiten@rijswijk.nl.

SC Delfland klaar voor de verhuizing, het gebouw straks ook

Charles Barto (links) en Herman de Vries, met achter hen het nieuwe schoolgebouw van SC Delfland. Foto: Jesper Neeleman

DELFT – Scholencombinatie Delfland beleeft 12 december een bijzonder moment in de historie van de school. Die dag is de grote verhuizing naar het gloednieuwe pand in de Spoorzone.

Het zijn heel bijzondere tijden, vertellen de locatiedirecteur Charles Barto en Herman de Vries. We spreken hen twee weken voor de grote verhuizing. Op de bouwplaats, tussen hordes bouwvakkers, op een klein bestraat eilandje. Het is het enige stukje infrastructuur dat er nu ligt. De enige manier om hen hier te bereiken, is via door bouwvakkers gecreëerde olifantenpaadjes op het bouwterrein, langs stapels tegels, steigerpijpen, containers en door het mulle zand. Dat is buiten. Vanaf hier is te zien dat ook binnen nog enorm veel moet gebeuren. Snoeren komen overal uit het plafond. Of beter gezegd, uit de lucht, want een plafond is er nog niet. De hoofdingang is nog geen ingang en de fitnessruimte doet dienst als bouwkeet.
Beide mannen blijven er ijzig kalm onder. Alles komt goed, zeggen ze. "Natuurlijk zijn er best wat kleine dingen die niet op tijd af zullen zijn", zegt Barto. "Maar het schiet momenteel heel erg op." Docenten is al verteld dat ze erop voorbereid moeten zijn dat ze wellicht op de ouderwetse manier les moeten geven, zonder Wifi of Digiboards. "We gaan hier vanaf 12 december eerst twee weken proef draaien. We weten dat we dan wat zullen moeten improviseren", weet De Vries. Na die weken kunnen in de kerstvakantie eventuele kinderziektes nog worden verholpen. Daarna moet SC Delfland klaar voor de toekomst zijn. Op 18 januari is de officiële opening.

Schitterend
"Het wordt werkelijk een schitterend en markant gebouw", geeft Herman de Vries aan. "Binnen wordt het erg licht, de ruimtes zijn heel aantrekkelijk, we krijgen een enorme mooie sporthal, gigantisch mooie voorzieningen zoals Wifi in het hele pand en het voldoet aan de laatste milieu-eisen. Er is bij de bouw veel gebruik gemaakt van verantwoord hout, overal komt led-verlichting en het dak ligt vol zonnepanelen."
De locatiedirecteuren kijken terug op drukke maar mooie tijden. "Heel bijzonder om dit als directeur mee te maken", zegt Barto. "Dan merk je pas hoeveel erbij komt kijken bij het hele proces van plannen maken tot de uitvoering", voegt De Vries eraan toe. "Ik heb heel veel zin hier aan de slag te gaan."
De twee directeuren zullen het oude gebouw aan de Juniusstraat niet erg gaan missen. "Vooral het krakkemikkige daarvan zal ik niet missen", zegt Charles Barto. In de winter was het er regelmatig te koud, in de zomer te warm. "Laatst moest we leerlingen naar huis sturen omdat de verwarming het niet deed èn de stroom was uitgevallen", zegt Barto. "Het gebouw is in 1962 gebouwd en was gewoon op. Maar als je ziet hoeveel nuttig werk er al die tijd is verricht, heeft het z'n geld wel opgebracht."

'Je moet vriendelijk blijven en meewerken'

Siewpersad had jarenlang een eigen bedrijf, maar dat liep verkeerd af. Foto: Jesper Neeleman

DELFT - Veel Delftenaren hebben schulden. Dat doet iets met mensen. Het is een bron van zorg en verdriet. Hoe zorg je dat je uit de schulden blijft? En hoe pak je het aan als je er toch in beland? In een serie van tien artikelen besteden Delft op Zondag en de stichting ISOFA aandacht aan hulp bij schulden. Deze week aflevering 2, met Siewpersad Sardjoe. 'Het beste dat je kunt doen is meewerken.'

Door: Esdor van Elten

Siewpersad had jarenlang een eigen bedrijf. "Begin jaren '90 ging ik failliet en dus de schuldsanering in. Dat was toen anders dan nu. Ik moest gewoon al mijn rekeningen zelf betalen en daarover verantwoording afleggen bij de bewindvoerder."

Moeilijk
In de schuldsanering zitten is moeilijk, herinnert Siewpersad zich: "Overal verantwoording voor moeten afleggen is zwaar." In 1994 kreeg hij voor de rechter een schone lei verklaring. "Dat is geweldig. Je bent van alle problemen af."
Dat bleek tegen te vallen: In 2005 werd Siewpersad geconfronteerd met 'een oude lening uit 1980'. "Die zou ik niet hebben afbetaald en die was ook niet in het WSNP traject van 1994 meegenomen", vertelt hij. "Ik begreep niet hoe dat kon. Maar ik had helemaal geen administratie meer van die tijd, dus ik kon er niets tegenin brengen." Siewpersad ging opnieuw de schuldsanering in. "Dat ging een hele tijd goed. Maar op toen kreeg ik een meningsverschil met mijn bewindvoerder. Dat pakte ik niet goed aan en dus werd ik uit het WSNP traject gezet."

Spook
Als een schuldsanering mislukt kun je tien jaar lang geen beroep meer doen op de WSNP. Maar je schulden blijven staan. Zo werd Siewpersad vorig jaar opnieuw geconfronteerd met dit spook uit zijn verleden. "Mijn advocaat is lang bezig geweest om precies in kaart te brengen hoe het nou zit. Ik begrijp het nog altijd niet goed."
Via de Financiële Winkel kwam hij bij ISOFA. Op zich was de administratie van Siewpersad Sardjoe compleet, maar wel wat onoverzichtelijk: "Ik durfde niks meer weg te gooien." ISOFA hielp hem om de relevante stukken bij elkaar te houden. "Inmiddels is dat klaar en nu hoop ik dat het schuldhulptraject opgestart kan worden."
Siewpersad ziet daar wel tegen op. Niet zozeer de financiële kant ervan, maar meer tegen de bewindvoering en de procedures: "Eén ding is zeker. Nu gooi ik de brieven van de rechtbank niet meer weg."
Heeft hij nog andere dingen geleerd van zijn eerdere ervaringen? Ja, antwoordt hij. "Ik heb van de laatste keer vooral geleerd dat je moet meewerken. De vorige keer ging het mis omdat ik in conflict kwam met mijn bewindvoerder. Als dat niet was gebeurd, had ik nu niet in deze situatie gezeten."

Winterpret tijdens Tanthof Winter Wonderland

Gerrit de Wit op het terras van The Family, waar 17 en 18 december een kunststof schaatsbaan komt te liggen. Foto: Jesper Neeleman

DELFT - Ook Tanthof krijgt deze maand een flink portie winterpret. De werkgroep Abtswoude Midden organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 december een Tanthof Winter Wonderland.

Afgelopen zomer organiseerde deze groep al het evenement Tanthof Bruist. Dat werd een succes. "In totaal zijn er toen ruim tweeduizend bezoekers geweest", vertelt Gerrit de Wit van Brasserie The Family. "Het werd een onwijs gave dag en we kregen er veel positieve reacties op." En wat in de zomer kan, kan ook in de winter, dachten ze, dus zijn ze nu volop bezig met het Tanthof Winter Wonderland. In het gebied van de Kalfjeslaan, de brasserie en The Border zal het wederom bruisen van de activiteiten. Zo komt er een 70 vierkante meter grote schaatsbaan van kunststof waarop de jeugd kan schaatsen. Vanderkruit SportsEvents komt met allerlei oud-Hollandse winterspelen, bezoekers kunnen langlaufen, een vuurtje maken, sporen zoeken, koekjes maken, dennenappels vullen of sneeuwballen gooien, maar er zijn ook allerlei educatieve kramen. "We hebben er nu al heel veel zin in, ja. Er is in Tanthof veel potentie om iets moois neer zetten. Het is geweldig om te zien en te ervaren dat hier steeds meer gebeurt. Bovendien blijkt daar in de wijk wel behoefte aan. Evenementen als deze werken verbindend voor de mensen in de wijk. Het is trouwens een wijkfeest, maar iedereen is welkom." Wat De Wit verder wel bevalt, is dat er binnen Werkgroep Abtswoude Midden niet over welk wissewasje drie uur wordt vergaderd. "We zijn altijd zó klaar. In plaats van te praten, dóen we het gewoon."

DELFT – In Buurthuis de Wending aan de Raamstraat 67 in Delft wordt zaterdag 10 december de Westerkerstmarkt georganiseerd. Van 18.00 uur tot 22.00 uur zijn hier dan zo'n dertig sfeervol aangeklede kerstkramen te vinden, waar allerlei leuke spullen verkrijgbaar zijn. Tijdens de Westerkerstmarkt is er bovendien live-muziek, iedereen kan op de foto met de Kerstman en natuurlijk wordt er voor warme chocolademelk gezorgd. Iedereen is van harte welkom dit feestje mee te komen vieren. De toegang is gratis.

Westerkerstmarkt bij De WendingDELFT – In Buurthuis de Wending aan de Raamstraat 67 in Delft wordt zaterdag 10 december de Westerkerstmarkt georganiseerd. Van 18.00 uur tot 22.00 uur zijn hier dan zo'n dertig sfeervol aangeklede kerstkramen te vinden, waar allerlei leuke spullen verkrijgbaar zijn. Tijdens de Westerkerstmarkt is er bovendien live-muziek, iedereen kan op de foto met de Kerstman en natuurlijk wordt er voor warme chocolademelk gezorgd. Iedereen is van harte welkom dit feestje mee te komen vieren. De toegang is gratis.

Delftse draaiorgelfamilie viert elke zaterdag een 'noodzakelijk feestje'

Kinderen luisteren graag naar het draaiorgel van Cor en Piet Tegelaar.

DELFT - De neven Cor en Piet Tegelaar vrolijken iedere zaterdag de binnenstad op met hun draaiorgel. Een familietraditie die in 1923 is gestart door hun opa en oma. Uit respect voor hen gaan Cor en Piet door.

Door: Helga Favier

Bitterzoet blazen de klanken van De Vlieger over de Beestenmarkt. Cor draait vol overgave aan het aandrijfwiel van het met kleurige bloemen gedecoreerde draaiorgel La Fleur. "Mooi nummer is dit", zegt hij zichtbaar geroerd.
"En zelf gearrangeerd voor ons draaiorgel. We maken onze eigen boeken, ook met nieuwe nummers zoals Hart van mijn Gevoel. Als zo'n nummer af is en het klopt wanneer het voor het eerst uit het orgel komt, dat is prachtig en verslavend tegelijk."
Piet is gestopt met mansen om een praatje te maken met een vader en zijn kleuterdochter, die ademloos staat te kijken. "Kinderen houden van draaiorgels. Eigenlijk vinden de meeste mensen het wel leuk. En diegenen die zich aan ons ergeren missen ons toch als we er een keer niet zijn", zegt hij guitig.
"Buitenlandse toeristen reageren vaak verrast. Die vinden het draaiorgel soms zo leuk dat ze meezingen of dansen. Eigenlijk is het iedere zaterdag weer feest."
Cor knikt enthousiast "We hebben ook een Feynoordfan die graag naar ons luistert. Als hij aankomt draaien we vlug Hand in hand kameraden. Dan kun je er donder op zeggen dat er daarna een Ajacied komt die zijn clublied wil horen. Dat halen we dan ook snel te voorschijn." Voor bruidsparen spelen de orgelneven De Bruidsmars en speciaal voor zijn vrouw, die af en toe meegaat, speelt Cor Koffie, koffie. "Want dan weet ze dat we gaan pauzeren met een bakkie."
Drie draaiorgels staan er in de opslag. "We kunnen gewoon niet stoppen maar het is wel een noodzakelijk feest", legt Cor uit. "Want de boel moet regelmatig draaien en onderhouden worden. We denken ook vaak aan opa en oma voor wie we veel eerbied hebben."

Vanaf 1923
Opa Jan Tegelaar werkte bij de marine. Door een bedrijfsongeval brak hij zijn heup en hij verdiende daarom vanaf 1923 de kost als orgeldraaier. "Daar werd op neergekeken maar de gewone mensen waardeerden het wel", vertelt Piet trots. "Je kon in die tijd meezingen met een smartlap, een doek met de liedtekst." Opa Jan en oma Henrika hadden het financieel zwaar. "De kinderen zaten in een kindertehuis. Toch gaven ze altijd geld aan mensen die het slechter hadden dan zij."
De grootouders gingen nog lang mee met hun zonen Jan Willem en Henny die de orgels draaiende hielden naast hun werk op de kabelfabriek. Vanaf hun twaalfde draaiden de neven vol overgave mee met de zaterdagbaan van hun vaders. Zelf hebben ze ook zoons maar die zijn nu druk met hun jonge kinderen.
"Misschien gaan ze daarna verder" zegt Cor hoopvol. Hij is nu 51 en Piet is 69 jaar.
Ze zijn vastbesloten om in ieder geval door te gaan tot 2023. "Al moeten we kruipen, we halen honderd jaar familietraditie", zegt Piet trots. "We blijven doorgaan uit respect voor opa en oma."

Delft, twintig jaar geleden

Foto: Jesper Neeleman

Twintig jaar geleden waren kranten zwart-wit en meningen gekleurd. Delft op Zondag blikt wekelijks terug op de editie van deze krant van twintig jaar geleden.

Deze week is dat de editie van 8 december 1996. De organisatie van 'Delft 750 jaar' kijkt dan op de voorpagina tevreden terug op het afgelopen jaar. Vanwege het jubileum passeerden zestig evenementen de revue.
De organisatie kreeg in het begin de nodige kritiek voor haar kiezen, maar hield de moed erin omdat ze wisten hoeveel moois nog in aantocht was.
Bassie en Adriaan komen later die maand naar Sporthal de Buitenhof, waar het duo hun lachspektakelshow zal opvoeren. Het wordt lachen, gieren en bulderen, verwacht Delft op Zondag.
In de rurbiek 'De Verzamelaar' vertelt verzamelaar Henk Ringnalda over zijn verzameling autospeldjes. Hij heeft er al 3517. En al die spelden hebben een verhaal, vertelt hij. Hij deelt er enkele met lezers van Delft op Zondag.
Een entreekaart voor de lachspektakelshow van Bassie en Adriaan kostte 13 gulden 50, voor een zak met 500 gram vers gesneden hutspot moest 89 cent worden neergelegd.

Zaterdagmiddag, 16.53 uur

DELFT - Delft heeft het mooiste Marktplein van heel Nederland. Van over de hele wereld komen toeristen die zich hier vergapen aan de eeuwenoude gebouwen, met de Nieuwe Kerk en het Stadhuis als echte eyecatchers. Een ondergaand zonnetje maakt het al prachtige decor nog mooier, zo bleek vorige week zaterdagmiddag. Dus greep menig toerist z'n camera en legde dit tafereel vast op de gevoelige plaat. Wij deden hetzelfde... (foto: Jesper Neeleman)

Prijswinnend plan voor blindengeleidestok met led-licht

DELFT - Bij het Stanislascollege Krakeelpolderweg vond onlangs de prijsuitreiking plaats van het programma 'Ondernemen Op School'. Leerlingen kregen de opdracht een concept te verzinnen dat ze op de markt zouden kunnen uitbrengen. De prijsuitreiking werd verricht door wethouder Hekker. Zij maakte bekend dat Color Cane het winnende concept was. Dit is een innovatieve blindengeleidestok met led-licht, handverwarmer en een SOS-knop ontwikkeld. Het winnende team gaat het concept van Color Cane onder begeleiding op de markt brengen.

Nieuwe haven feestelijk geopend

DELFT - Aan de Schie werd woensdag de nieuwe 70 meter lange insteekhaven feestelijk in gebruik genomen. Hiermee werd tevens het startsein gegeven voor de herinrichting van het gebied rondom de insteekhaven aan de Schie, ten zuiden van de Koninklijke Porceleyne Fles. Tijdens de bijeenkomst werd ook het boek Atlas van de Schie gepresenteerd. In het boek wordt de geschiedenis van het Schiegebied besproken en geanalyseerd. De nieuwe insteekhaven zorgt voor kortere loopafstanden tussen de Schie en Royal Delft, de TU Delft, de Haagse Hogeschool , Inholland en de kennisinstituten. Met deze veilige op- en afstapplaats zijn er mogelijkheden voor het aanbieden van nieuwe arrangementen met een vaartocht.

25 / 48

'Ik hoop dat we er met z'n allen weer een mooi kerstfeest van maken'

Jasper Leever is vrijdag 16 december te zien èn horen tijdens Kerstconcert in Delft.

DELFT – Kerstconcert in Delft kan dit jaar rekenen op deelname van twee grote talenten in de wereld van klassieke muziek: Wendy Krikken en Jasper Leever. En het mooie is: ze zullen samen in actie komen.

Wendy Krikken is nog jong, maar heeft al meerdere Kerstconcerten in Delft op haar cv staan. De 24-jarige sopraan uit Monster studeert momenteel aan het Mozarteum in Salzburg, waar ze een opera opleiding volgt. "Afgelopen maanden heb ik hier ontzettend veel geleerd en krijg ik hele positieve berichten van alle docenten hier`, laat ze vanuit Salzburg weten. Recent kreeg ze te horen dat ze de hoofdrol krijg in het stuk Le nozze di Figaro van Mozart. "Het gaat dus allemaal heel erg goed."
Ze koestert mooie herinneringen aan Kerstconcert in Delft. "Dit concert geeft mij altijd het ultieme kerstgevoel", zegt Krikken. "Met alle mooie lichten en de mooie versieringen en natuurlijk de prachtige muziek. Het is altijd ontzettend koud in de kerk, maar met deze warme sfeer voel je daar meestal niet zo veel van." Jasper Leever kan daarover meepraten. De 26-jarige Rijswijker kwam er al eens met het Delfts Studenten Muziek Gezelschap Krashna Musika in actie. "Het is in de winter best fris in de Oude Kerk, maar verder is het een fantastische locatie", geeft Jasper Leever aan. "Verder ken ik Delft als een erg warme stad." Leever studeert momenteel aan de Opera Academie in Amsterdam. Toen Wendy Krikken en muzikaal leider Gerard Breas hem vroegen of hij interesse had om op vrijdag 16 december mee te doen aan Kerstconcert in Delft, hoefde hij niet lang na te denken. "Het lijkt me een erg leuk concert. Het mooie vind ik dat er zoveel verschillende stijlen voorbij komen. Klassieke stukken, oudere kerstliedjes, maar ook populaire stukken. En dat wordt lekker afgewisseld. Ik denk dat er voor iedereen wel wat leuks bij zit, zowel voor het publiek als de artiesten. Het is een mooi, veelzijdig programma."

Wendy Krikken deed al meerdere keren mee aan Kerstconcert in Delft.

Mooie muziek
Wendy Krikken en Jasper Leever brengen tijdens Kerstconcert in Delft twee aria's met het koor Musica. Twee stukken van Verdi; Il Santonome en la Vergine. "Ontzettend mooie muziek waar je diep door wordt geraakt. En ik hoop dat we ook het publiek kunnen raken", zegt Krikken. Ze kijkt ernaar uit weer samen met Jasper Leever op het podium te staan. "Dat is altijd erg leuk. We zijn hele goede vrienden en hebben ook vier jaar samen gestudeerd op het conservatorium in Den Haag. Jasper is een ontzettend goede zanger. Dat is natuurlijk altijd heel fijn om mee samen te werken. Maar waar ik het meeste naar uitkijk, is om tijdens dit concert weer de echte kerstsfeer te proeven en dit over te dragen aan het publiek. Ik hoop dat de mensen weer net zo erg gaan genieten als de afgelopen jaren en dat we er met z'n allen een ontzettend mooi kerstfeest van maken."

Uitagenda van zaterdag 3 december tot en met zaterdag 10 december

Tineke Schouten – T-Splitsing
Zaterdag 3 december
Locatie: Theater de Veste
Tijd: 20.15 uur
Entree: vanaf 34 euro 50

Rondleiding universum Theo Jansen
Zaterdag 3 en 10 december
Locatie: Museum Prinsenhof
Tijd: 12.45 uur tot 13.45 uur
Entree: gratis, plus entree museum
Reserveren via reservering-prinsenhof@delft.nl

Acoustic Mix (live)
Zaterdag 3 december
Locatie: De V
Tijd: 22.00 uur tot 23.45 uur
Entree: gratis

De Flits speelt 'Jaloezieën'
Zaterdag 3 en 10 december
Locatie: Microtheater, Kerkstraat 19
Tijd: 20.15 uur tot 21.15 uur
Entree: 11 euro

Ontmoet Sint in Sinterklaashuis
Zaterdag 3 december
Locatie: Klieder, Voorstraat 4
Tijd: 12.00 uur tot 17.00 uur

Delftse pronkstukken (tentoonstelling)
Zaterdag 3 december tot 8 januari
Locatie: Huis Lambert van Meerten, Oude Delft
Tijd: 13.00 uur tot 17.00 uur
Entree: 5 euro

De Maxima's Live
Zondag 4 december
Locatie: Vlaanderen, Beestenmarkt
Tijd: 14.30 uur tot 17.30 uur
Entree: gratis

Bebop Sunday Jazz
Zondag 4 december
Locatie: Bebop, Kromstraat 33
Tijd: 15.00 uur tot 18.00 uur
Entree: gratis

Blue Sunday
Zondag 4 december
Locatie: binnenstad
Tijd: 12.00 uur tot 17.00 uur
facebook.com/bluesundaydelft

Festival GoMute
Zondag 4 december
Locatie: Prinsenkwartier
Tijd: 14.30 uur tot 17.00 uur
Entree: 7 euro 50

Kockhuysen & Bus (live)
Zondag 4 december
Locatie: Café de Wijnhaven
Tijd: 15.30 uur tot 17.30 uur
Entree: gratis

Rondleiding Vermeer Centrum Delft
Zondag 4 en vrijdag 9 december
Locatie: Vermeer Centrum, Voldersgracht 21
Tijd: zondag om 12.00 uur, vrijdag om 11.30 uur
Entree: gratis, wel entree museum

Jazz-sessie
Dinsdag 6 december
Locatie: Grand Café Verderop, Westvest 9
Tijd: 20.30 uur tot 23.30 uur
Entree: gratis

Nathalie Baartman – Voest
Woensdag 7 december
Locatie: Rietveld Theater
Tijd: 20.30 uur
Entree: 14 euro

Hans Croiset en anderen
Donderdag 8 december
Locatie: Theater de Veste
Tijd: 20.15 uur
Entree: vanaf 25 euro 50

Cantores Winter Glow
Zaterdag 10 december
Locatie: Adelbertkerk, Minervaweg 7
Tijd: 20.15 uur
Entree: 15 euro

Bierfabriek Heropeningsfeest
Zaterdag 10 december
Locatie: Bierfabriek, Burgwal
Tijd: vanaf 21.00 uur
Entree: gratis

Sjaak Bral – Vaarwel 2016
Zaterdag 10 december
Locatie: Theater de Veste
Tijd: 20.15 uur
Entree: vanaf 21 euro 50

Kerst High Wine
Zondag 18 december
Locatie: Brasserij, Brasserskade 2a
Tijd: 13.00 uur tot 17.00 uur
Entree: 19 euro 50
Meer info: www.brasserij.nl/highwine.html
Reserveren via info@brasserij.nl

"Onze spareribs zijn zo mals, je mes valt er gewoon doorheen"

Ester en Michiel met hun dochtertje Maud. (Foto: EvE) Foto: Esdor van Elten

Sinds 1 september zwaaien Michiel Verkerk en zijn vrouw Ester de scepter over Ribsfactory Delft, steakhouse en grillrestaurant aan de Beestenmarkt. "We willen het de gasten naar de zin maken. Tenslotte is het hún avondje uit."

Voor Michiel is het zijn eerste avontuur als zelfstandig horeca-ondernemer. Via crowdfunding wist hij het benodigde kapitaal binnen te krijgen. Van origine is Michiel elektricien, maar de liefde bracht hem bij de horeca: "Toen ik Ester leerde kennen werkte zij bij een hamburgerrestaurant. Als snel ontdekten we dat je elkaar flink wat minder ziet als één van de twee in de horeca werkt, dus besloot ik daar ook werk in te zoeken."

Kracht
Michiel werkte daarna bij verschillende hamburgerrestaurants en werd vervolgens bedrijfsleider bij een eetgelegenheid die bij een sauna hoort. Het horeca-leven bleek hem goed te bevallen: "Ik haal echt energie uit het contact met de gasten. Het is zo gevarieerd, iedere dag, iedere gast is anders. We doen onze uiterste best om het iedereen naar de zin te maken." "Je werkt in de horeca ook veel met jongeren", valt Ester hem bij. "En daar ligt Michiels kracht." Inmiddels is Ester zelf werkzaam in háár droombaan: de kinderopvang. Maar iedere woensdag en op zondag eens in de twee weken werkt zij ook in Ribsfactory Delft. In totaal bestaat het team van Ribsfactory Delft uit vier fulltime medewerkers en acht parttimers, waarvan drie bezorgers. "We kunnen nog steeds mensen gebruiken", vertelt Ester. "Vooral koks en bezorgers, maar ook in de bediening."

Ook vegetariërs
Ribsfactory was al een paar maanden open en heeft inmiddels in Delft al naam gemaakt met met name haar spareribs. "Die zijn zo mals, je mes valt er gewoon doorheen", aldus Michiel. Maar ook voor een heerlijke burger of een prima steak ben je bij Ribsfactory aan het juiste adres. Ook voor vegetariërs is er genoeg te genieten: "Behalve een lekkere geitenkaassalade hebben we een hele goede vegaburger. Die staat weliswaar (nog) niet op de kaart, maar u kunt er wel naar vragen." Vragen staat sowieso vrij: "We houden graag rekening met mensen met allergieën. Zo hebben we glutenvrij brood. In overleg met onze kundige en creatieve kok is veel mogelijk, dus kom gerust met uw wensen!"
Ook bijzonder: Ribsfactory Delft heeft een mooi assortiment speciaalbieren in huis voor de liefhebber. Het restaurant is iedere dag open van 17.00 tot 23.00 uur en biedt plaats aan zo'n tachtig mensen binnen en honderd mensen op het terras. Reserveren kan telefonisch of via de website.

Bezorgen
Behalve in het restaurant kunt u ook thuis op de bank van de gerechten van Ribsfactory Delft. Tussen 17.00 en 22.00 bezorgen wij in bijna heel Delft. Bestellen kan heel gemakkelijk via onze eigen website www.ribsfactory.nl/delft/ of via thuisbezorgd.nl.

Inmiddels voelen Michiel en Ester zich helemaal thuis op het 'mooiste horecaplein van Delft'. "een plek waar we als ondernemers elkaar helpen en waar iedereen welkom is!"

Beleef de Campus van de Technische Universiteit Delft

Tijdens de Backstage Tour op de TU campus valt veel bijzonders te zien en te ontdekken. Foto: Jesper Neeleman

De TU Delft is één van de beste technische universiteiten ter wereld! Ben jij ook nieuwsgierig naar wat er zich allemaal op een technische universiteit afspeelt? Kom en ontdek nu de labs en onderzoeksfaciliteiten van de TU Delft.

Sinds dit jaar biedt het Science Centre Delft de Backstage Tour aan over de TU campus. Iedere woensdag- en vrijdagmiddag kunt u onder begeleiding van een student verschillende interessante locaties op de campus bezoeken. In 1,5 à 2 uur wordt u meegenomen in de wereld van techniek en wetenschap. Van de enorme sleeptank op maritieme techniek tot de drukke werkplaats van de zonnewagen Nuna in de D:Dreamhall, er valt van alles te zien!
Een van de oprichters van de TU Delft Backstage Tour Lieske Yntema, zei; 'Dit is dé kans voor jong en oud om een blik te werpen op de mogelijkheden van morgen. Er zijn veel ontwikkelingen gaande op de campus, dingen waar zelfs de studenten nog niet vanaf weten!'.
Naast het vaste programma wordt er ook maatwerk aangeboden voor partijen. Kijk voor meer informatie op www.sciencecentre.tudelft.nl/backstagetour.

T: 015-2785200
W: www.sciencecentre.tudelft.nl
W: sciencecentre.tudelft.nl/backstagetour
E: sciencecentre@tudelft.nl

Delftse Pronkstukken in Huis Lambert van Meerten

Monumentenorganisatie Vereniging Hendrick de Keyser organiseert van 3 december tot 8 januari de tentoonstelling Delftse Pronkstukken, waarvoor Huis Lambert van Meerten in Delft het decor vormt. De tentoonstelling toont de meest waardevolle bezittingen van Delftenaren. Inwoners lenen eenmalig hun favoriete objecten uit, die het schitterende middelpunt vormen in een bijzondere expositie over het fenomeen verzamelen en het bezitten van pronkstukken. Tijdens de tentoonstelling kan iedereen het pand, Lamberts ultieme pronkstuk, voor de laatste keer bewonderen voordat het tijdelijk wordt gesloten vanwege renovatie. Dit kan elke woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur en tijdens Lichtjesavond van 18.00 uur tot 21.00 uur. De entree bedraagt 5 euro.

Cantores Amatores twee keer in actie

Het koor Cantores Amatores geeft zaterdag 10 december om 20.15 uur onder de titel 'Winter Glow' een concert in de Adelbertkerk aan de Minervaweg 7 in Delft. Een dag later, op zondag 11 december om 15.30 uur, komt het koor in actie in de Bartholomeus aan de Veenweg 36 in Nootdorp. "De schoonheid van 'Winter Glow' zit 'm voor mij in de imperfectie van de mens die door menig artiest wordt bezongen, het eeuwige verlangen, de hoop, de liefde, de struggles in life, the road to freedom en het streven naar harmonie op deze planeet of zelfs op Mars", vertelt artistiek leider David van Lith. Met speciaal voor deze gelegenheid voor het koor gearrangeerde stukken van onder meer Peter Gabriel, Radiohead, Tori Amos, U2, Supertramp en Billy Joel - de lijst is allesbehalve compleet - is het publiek verzekerd van een bijzondere middag of avond. De ruim veertig zangers van CA worden prachtig begeleid door The Atmospheric Music Ensemble, deze keer stevig bezet met strijkers, blazers, piano, orgel en percussie. Kaarten kosten 15 euro. Studenten en kinderen tot twaalf jaar betalen 10 euro. Kaarten zijn te bestellen via c.amatores@gmail.com of 06-11589657.

Kerstconcert in World Art Centre

Camaretta Delft geeft zondag 18 december om 11.00 uur een kerstconcert in het World Art Centre aan de Rotterdamseweg 205. Camerata Delft, 'het' professionele en onconventionele kamermuziekensemble van Delft, brengt oude en nieuwe muziek op fantasievolle wijze samen onder het motto 'nieuw geluid in oude muziek'. Dat doen ze 18 december in het World Art Centre, een inspirerende locatie met een bijzonder mooie akoestiek voor kamermuziek en prachtig uitzicht op het winterlandschap van natuurgebied Midden-Delfland. Kaarten kosten 17 euro 50 en kunnen worden gereserveerd via reserveren@cameratadelft.nl en www.cameratadelft.nl.

Winterdorp Festival: een nieuw spectaculair muziekfestival

Organisator De Burgemeesters verwacht net zoals bij Oranjekoorts Festival duizenden tickets te verkopen.

Wie het verhaal van Winterdorp Festival hoort, zal bijna niet geloven dat dit echt in Delft plaats gaat vinden.

Het wordt een gigantisch winterfestival op en rondom de spectaculaire schaatsbaan van Winters Delft. En toch gaat het echt gebeuren. Op 14 januari tovert evenementenbureau De Burgemeesters - bekend van onder meer Oranjekoorts Festival, Feemuz en Delft Serveert - de ijsbaan op de Schoemaker Plantage om tot een prachtig winterdorp voor elke sneeuw- en schaatsliefhebber die wel van een portie gezelligheid en muziek houdt.
Wat kun je allemaal verwachten? Veel, volgens Guy Verbeek van De Burgemeesters. "Het wordt een groots feest, met een knus, intiem gevoel. De grootte van het festival hangt onder meer van jullie zelf af", legt hij. "Het terrein biedt ruimte aan maximaal 3500 bezoekers en bij elke paar honderd bezoekers openen wij een nieuwe, verrassende wijk in het winterdorp. Dus hoe meer kaarten er verkocht worden, hoe meer verschillende stages, acts en andere verrassingen er zullen zijn. De ticketprijzen lopen op naarmate het festival groeit, dus de snelle beslissers hebben meer festival voor minder geld." Of Guy of al iets wil verklappen over de artiesten? "Nee, helaas. Veel staat nu in optie, maar ik wacht nog op de laatste bevestigingen. Wel kan ik verklappen dat er een Hollandse kroeg gaat komen, we gaan een podium op het terrein verstoppen en ook Steck neemt een podium voor haar rekening." Fennie Kostense van Steck vertelt daarover: "We zijn op dit moment nog aan het stoeien met de live programmering, maar het wordt in elk geval een mooie presentatie van Steck op het festival. Wij gaan ervoor zorgen dat ook de oudere doelgroep niet wordt vergeten."
Een aantal verrassingen wil hij wel vast verklappen. "Het bijzondere aan dit festival, naast het feit dat we even een heel dorp bouwen op en om de ijsbaan, is dat het voor iedereen is vanaf 18 jaar oud", vertelt Verbeek enthousiast. "Er zijn allerlei verschillende stijlen muziek, je kunt schaatsen, in de sauna, genieten van koek-en-zopie, echt voor ieder wat wils. Wel even op tijd een kaartje kopen dus", voegt hij er lachend aan toe. Nou, dat gaan we dan maar doen. Haal de schaatsen vast uit het vet: Winterdorp Festival 2017 is een feit. Meer informatie? Ga naar www.winterdorpfestival.nl. Daar kun je natuurlijk ook die felbegeerde tickets kopen.

Aan 45 jaar van exposities in Galerie Abtswoude komt een eind

Eén van de geëxposeerde werken van Loes Kouwenhoven, deze maand te zien in Galerie Abtswoude.

Loes Kouwenhoven exposeert van 2 tot en met 22 december in Galerie Abtswoude. Ze is de laatste in een lange reeks van kunstenaars die hier hun werk mochten tonen.

De expositie van Kouwenhoven is de allerlaatste expositie in Galerie Abtswoude. De Galerie is gehuisvest in Woonzorgcentrum Abtswoude en dit centrum gaat sluiten. Daarmee komt een einde aan 45 jaar onafgebroken exposities van zowel beroeps- als amateurkunstenaars.

Loes Kouwenhoven
Loes Kouwenhoven is een geboren en getogen Delftse die haar opleiding tekenen volgde aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Daarnaast volgde zij de opleiding voor docent handvaardigheid waarna ze vele jaren werkzaam is geweest in het onderwijs. Nu geeft ze schilderlessen aan senioren.
Ze laat zich graag inspireren door de dagelijkse dingen om zich heen. Zowel haar aquarellen als haar ruimtelijke werk zijn een hommage aan het bijzondere en unieke van het gewone: vogels, mensen, landschappen en oude verhalen. Dit alles soms weergegeven met een knipoog.
De Galerie Abtswoude is te vinden aan de Aart van der Leeuwlaan 332 in Delft en is dagelijks geopend van 09.00 tot 18.00 uur; ook op zondag.

Alsof er monniken zingen…

In de Maria van Jessekerk is zondag 11 december vanaf 15.00 uur een Advent & Kerst concert. Een Schola cantorum, een mannenkoor van 26 zangers in koorhemd, zingt dan Gregoriaanse liederen. Het mannenkoor bestaat uit leden van Laus Deo uit Nootdorp en leden van Deo Sacrum- Delft en Vox Latina. Dit koor gaat voor in de kerk staan. Het is tijdens dit concert alsof een groep monniken deze eeuwenoude liederen zingt. Het zijn ingetogen liederen, steeds afgewisseld met orgelmuziek. De organist Petra Veenswijk brengt ze ten gehore op het grote Maarschalkerweerd- orgel uit 1893. De toegang is gratis.

Mooi de feestdagen in met Schoonheidsinstituut BeauMel

Bij BeauMel slaag je zeker voor een persoonlijk cadeau

DELFT - Beautybehandelingen, cadeaus of kerstpakketten: Schoonheidsinstituut BeauMel, aan de Hugo de Grootstraat 35, heeft veel te bieden tijdens de feestdagen.

Als je rond de feestdagen aandacht besteedt aan een feestelijke outfit en een goed kapsel, dan moet je zeker je gezicht niet overslaan. Met een stralende huid staat je pak of jurk nou eenmaal en stuk beter. Schoonheidsinstituut BeauMel heeft verschillende behandelingen. "Je kunt bij ons echt alle soorten behandelingen volgen", legt eigenaresse Melissa de Ruiter uit. "Van een uitgebreide top-tot-teenbehandeling tot een beautyflash waarmee je door een peeling en collageen masker de gezichtslijntjes glad strijkt." Zo ben je straks tijdens het sinterklaasfeest of het kerstdiner op je mooist.
Ook voor sfeervolle en luxe cadeaus slaag je altijd bij BeauMel dankzij het uitgebreide assortiment met parfums, after shaves of verzorgingsproducten. Bovendien krijg je bij aankoop vanaf 25 euro een luxe gift. Tijdens de speciale VIP avond op donderdag 8 december om 19.30 uur kun je kennismaken met de nieuwe dames- en herengeur van Cartier. Je krijgt daarbij 15 % korting, een gratis miniatuur en maakt kans op mooie prijzen.
Speciaal voor bedrijven biedt BeauMel kerstpakketten aan. "We hebben een ruime keus uit parfum-, verzorgings- en scheerpakketten voor ieder budget", vertelt Melissa trots. "Het is weer eens wat anders en je maakt je werknemers hier zeker blij mee."

Cosmetische behandelingen
Tot nu toe kon je al bij BeauMel terecht voor cosmetische behandelingen als tanden bleken, spataders weghalen, botox en andere injectables. Door een goede samenwerking met plastisch chirurgen in de directe omgeving van Delft kun je ook een eerste oriënterend consult bij BeauMel volgen voor bijvoorbeeld ooglidcorrecties, wenkbrauwlift, kaaklift, borstvergroting, schaamlipcorrectie of vaginaverjonging.
Ben je benieuwd naar alle behandelingen en producten die BeauMel te bieden heeft? Kijk op www.beaumel.nl, volg de Facebookpagina BeauMel Schoonheidsinstituut of bel 015 - 2121215 voor meer informatie.

Prijswinnares bij BikeSelect Delft blij met Turbho RM50

Maxime van Stekelenburg (rechts) krijgt van medewerker Yorick de sleuteltjes van de Turbho RM50 overhandigd. Foto: Martijn Linthorst

DELFT – Bij BikeSelect aan de Van der Lelijstraat 93A heeft onlangs een prijsuitreiking plaats gevonden. Prijswinnares Maxime van Stekelenburg kreeg de sleuteltjes van een Turbho RM50 scooter overhandigd.

Ze is winnaar geworden van de prijsvraag die via Facebook uitgeschreven was. De scooter-modellen van het merk Turbho zijn echte verkooptoppers bij BikeSelect Delft.

Turbho
Turbho is een Nederlands bedrijf, het enige merk dat zelf zijn scooters fabriceert. Andere scootermerken met retroscooters zijn slechts importeurs. Turbho is niet alleen een perfecte scooter, maar een compleet concept. Naast flitsende modellen en uitstekende service, hebben de Turbho scooters iets unieks. De scooterpas! Bij elke Turbho scooter wordt een unieke scooterpas gratis meegeleverd, waarop alle informatie over de scooter wordt geregistreerd, zoals de onderhoudsbeurten, historie en garantie. BikeSelect Delft heeft een grote collectie. Op de website www.bikeselectdelft.nl vindt u veel informatie over de vele producten die BikeSelect Delft verkoopt. Niet alleen vindt u op de website vele scooters en andere producten, maar ook de prijzen en afbeeldingen, speciale aanbiedingen op scooters en onderdelen, nieuws op het gebied van onderdelen en accessoires en uiteraard het aanbod occasions.
Kijk dus voor alle aanbiedingen op de website www.bikeselectdelft.nl.
Ook is BikeSelect Delft te vinden op Facebook: www.facebook.com/bikeselectdelft.nl.
Altijd heeft BikeSelect Delft voor klanten een aantal leenvoertuigen ter beschikking, waarvan gedurende een reparatie van het eigen voertuig gebruik gemaakt kan worden.

BikeSelect Delft is te bereilken via telefoonnummer:
(015) 214 68 77.

Vele Delftenaren vieren hun jaarlijkse disco party met DJ Luuk in Rijswijk

De Black Disco Party met DJLuuk op zaterdagavond 17 december van 21.00 tot 2.30 uur bij Sir Winston: een volle dansvloer gegarandeerd. Foto: Jesper Neeleman

DELFT - De jaarlijkse Black Disco Party met de Delftse DJ Luuk is zaterdag 17 december in de fraaie Sir Winston Club in Rijswijk, aan het Eisenhowerplein 27.

Het 25+ uitgaanspubliek in Delft en omgeving trekt voor deze gezellige party zoals elk jaar weer massaal richting dit drukst bezochte Delftse dansfeestje van het jaar, deze keer op een steenworp afstand van de stad. "Delftenaren zien heel wat bekenden op deze party's", weet DJ Luuk. "Als je van discomuziek uit de jaren '70, '80 en 90', rock, soul en latin én de dance-hits van nu houdt, zit je goed. Deze feesten spreken de dertigers, veertigers en vijftigers, die niet tussen het grut van 16 op de dansvloer wil staan, blijkbaar erg aan. Op deze feestjes kun je de hele avond blijven dansen, maar ook kletsen en flirten. Het is supergezellig."
De zaal aan het Eisenhowerplein 27, pal naast NS Station Rijswijk, is tijdens het feest weer extra donker, volledig in kerstsfeer en met een fantastische lichtshow. `Het is de meest sfeervolle zaal die er in de hele regio is en parkeren en toiletten zijn er gratis`, geeft DJ Luuk aan.
Kaarten zijn in de voorverkoop voor 9 euro verkrijgbaar via www.djluuk.nl of voor 1 euro meer bij Velvet Music aan de Voldersgracht 3, Tabak Piet de Vries aan de Nassaulaan 6 of in Nootdorp bij Kadoboetiek Marian de Visser. Er zijn ook op 17 december nog kaarten te koop aan de zaal. De party duurt van 21.00 uur tot 02.30 uur en de dresscode is zwart. Meer informatie? Bel dan naar 06-23643220 of kijk op de website www.djluuk.nl.

Tien tickets
Delft op Zondag geeft vijf keer twee gratis kaarten weg. Wie kans wil maken moet de volgende vraag beantwoorden en dit uiterlijk aanstaande dinsdag mailen naar avondjeuit@delftopzondag.nl. Op welk album van de band Stretch stond hun grote hit 'Why did you do it'?

Win een magische kerstnacht om van te dromen

Intratuin geeft deze maand een wel erg bijzondere prijs weg: een unieke overnachting op de kerstafdeling van het tuincentrum.

DELFT - Denk je aan Kerst, dan denk je aan Intratuin. Laat je betoveren door de adembenemende kerstafdeling van Intratuin. Dat kan natuurlijk overdag, maar tijdelijk kan dit ook 's nachts!

Maak kans op één van de drie unieke overnachtingen op de kerstafdeling in de Intratuin. Dat wil je toch niet missen?

Warm welkom
Na een warm welkom en een uitgebreide rondleiding in de prachtige kerstafdeling van Intratuin staat er een heerlijk culinair kerstdiner te wachten. Daarna kun je uitbuiken in een relaxhoekje en op groot scherm van een leuke kerstfilm genieten, terwijl er honderden lichtjes om je heen fonkelen. In elke winkel is een unieke slaapplek gecreëerd in een beschutte ruimte, zodat je een dromerige nacht tegemoet gaat. De volgende ochtend staat er een heerlijk ontbijtje klaar. Deze bijzondere overnachting brengt natuurlijk nog leuke verrassingen met zich mee…
De overnachtingen vinden verspreid plaats.
De eerste overnachting vindt plaats op zaterdag 10 december op de kerstshow van Intratuin Zoetermeer, de tweede overnachting is op zaterdag 17 december en de laatste op vrijdag 23 december.
Wil jij kans maken op een overnachting op de kerstshow? Kijk dan voor meer informatie op de website kerstwereld.intratuin.nl. Via deze website kun je eenvoudig meedoen en kans maken op deze prachtige, unieke en feestelijke prijs.

Hairforce 1 Delft zet zich in voor de LINDA.foundation

Sandra Stuyvers (links) en Monique Schouten zetten zich deze maand in voor de LINDA.foundation.

DELFT – Kapsalon Hairforce 1 Delft doet deze maand mee aan een mooie actie. De salon in de C. Fockstraat 148 in Delft geeft gezinnen die het financieel zwaar hebben een gratis knipbeurt.

Het betreft gezinnen die zijn geselecteerd door de LINDA.foundation. De organisatie van Linda de Mol helpt Nederlandse gezinnen die in armoede leven. De financiële nood is bij hen zo hoog dat zij aangewezen zijn op de Voedselbank en bijzondere bijstand. Voor een bezoek aan de kapper is vaak geen geld. Zo'n drieduizend gezinnen krijgen rond de feestdagen een bonnenpakket, met daarin onder meer een kappersbon. "Toen we werden benaderd om hieraan mee te doen, hoefde ik niet lang na te denken", vertelt Sandra van Hairforce 1 Delft. Deze salon zet zich vaker in voor goede doelen. Zo doen we al twee jaar mee met een initiatief van Beautybank.nl. Ook via dit initiatief helpt men belangeloos mensen aan een mooi kapsel. "Hoe fijn is het om via ons mooie beroep en passie als haarstylist een bijdrage te leveren om mensen een klein beetje op weg te helpen in moeilijke tijden?", legt Sandra uit. "Mijn collega Monique en ik krijgen voldoening van mensen die blij worden van het creatieve werk dat we doen. En wat is nu mooier dan mensen blij maken met een mooie coupe, zodat zij meer zelfvertrouwen krijgen?"
Aanleiding voor deze gulle gift vanuit de kappersbranche is de verjaardag van de branchevereniging ANKO, die dit jaar al 125 jaar bestaat. En omdat de jarige kappersbranche net als de LINDA.foundation gelooft dat geven nóg leuker is dan krijgen, knippen de professionele kappers van de ANKO - waar kapsalon Hairforce 1 er een van is - kosteloos voor dit goede doel. Meer weten? Check www.hairforce1delft.nl.

Nieuw begin op nieuwe plek voor het twee eeuwen oude bedrijf Renaud Delft Horecabenodigdheden B.V.

De opening van het nieuwe pand van Renaud Horecabenodigdheden kon op veel belangstelling rekenen. Centraal, met glas, Lennard Renaud.

DELFT – Aan de 200 jaar lange geschiedenis van Renaud-Delft kan een hoofdstuk worden toegevoegd. Maandag vond onder grote belangstelling de opening van het nieuwe pand aan de Kleveringweg 5 plaats.

Het oer-Delftse bedrijf voor horecabenodigdheden zat al 115 jaar aan het Noordeinde. De jaren daarvoor zat het aan de Wateringseweg. Sinds kort heeft het de binnenstad verlaten. Noodgedwongen, want vanwege infrastructurele veranderingen in de Spoorzone werd het pand praktisch onbereikbaar.
Lennard Renaud wil daar in deze feestelijke week even niet bij stilstaan. "We zijn nu op een nieuwe plek begonnen. Er staat hier nu een prachtig bedrijf. Iedereen die het ziet, is lovend. We gaan er hier wat moois van maken."
En dat is al gebeurd. Het waren tropenweken voor de eigenaar en z'n personeel, maar het resultaat mag er zijn. Het nieuwe pand is 2180 vierkante meter groot en daarmee drie keer zo groot als het vorige pand. "Dat biedt dus veel nieuwe mogelijkheden. We hebben het assortiment heel erg uitgebreid. We hebben nu veel meer grootkeukenapparatuur. We richten ons nu nog veel meer op de installatie van de grootkeuken. Verder kun je nu een winkelwagen pakken en daarmee door de 'Cash & Carry' lopen, op zoek naar professionele non-food producten."
Natuurlijk was het voor Lennard Renaud geen sinecure om het pand te verlaten waar hij nog is geboren en 27 jaar werkte. Net als de vorige generaties. "Het was wel even emotioneel toen wij de laatste spullen weghaalden. Maar het pand blijft in het bezit van de familie, we gaan het verhuren. En m'n moeder, die nog altijd boven de kantoren woont, blijft daar wonen. Verder zijn wij gewoon superblij met deze nieuwe en prachtige plek. Iedereen moet beslist eens langskomen om te zien hoe mooi het is geworden."
Meer info: www.renaud.nl.

Nog één miljoen euro nodig voor restauratie Nieuwe Kerk

Een vervallen Markt en een ingestorte Nieuwe Kerk: met dit gephoshopte schrikbeeld moeten Delftenaren wakker worden geschud over het belang van de restauratie.

DELFT – Voor de restauratie van de Nieuwe Kerk is nog ruim een miljoen euro nodig. Met een deurcollecte hopen betrokkenen tussen 12 en 16 december en tijdens Lichtjesavond een deel daarvan op te halen.

Wilco Blaak, het hoofd van de Oude en Nieuwe Kerk, is al jaren druk met de restauratie. Het positieve is dat het merendeel van de benodigde 11 miljoen euro al binnen is. Minder fijn is dat de laatste miljoen euro nog moet worden gevonden, het project eind vorig jaar al afgerond had moeten zijn en er nog onzekerheid is over de aanleg van een nieuwe kelder. Hierover was ophef ontstaan toen bleek dat er graven moesten worden geruimd, waarna archeologen naar de Raad van State stapten. Die moet nog uitspraak doen.
Opvallend is dat er relatief weinig financiële steun uit eigen stad komt, vindt Wilco Blaak. Dat is wel verklaarbaar, vindt hij. "Inwoners van Delft zijn het gewend dat de Nieuwe Kerk er staat. Ze fietsen er driehonderd keer per jaar langs en kijken er niet meer van op. Maar als je bedenkt dat er jaarlijks een kwart miljoen bezoekers van over de hele wereld naar de Nieuwe Kerk komen, dan zijn we grootste publiekstrekker voor Delft. De bezoekers die de Nieuwe Kerk trekt, hebben effect op de rest van de stad. Ze komen naar de kerk, eten verderop een broodje, bezoeken andere musea, of gaan nog even winkelen. Juist de inwoners van Delft moeten weer een beetje trots worden op de Nieuwe Kerk. Het is een belangrijk gebouw dat echt bij onze stad hoort."
Van de al vergaarde 10 miljoen euro voor de restauratie, komt 8 miljoen euro vanuit subsidies en fondsen. Verder hebben bedrijven en weldoeners uit het hele land de restauratie financieel ondersteund. Blaak: "Frustrerend is een groot woord, maar het is wel frappant dat vooral bedrijven van buiten Delft geïnteresseerd zijn." Dat Delftse bedrijven zich maar mondjesmaat melden, is volgens Blaak ook wel verklaarbaar. "We zijn eraan gewend dat de kerk er staat. We beseffen lang niet altijd welke status dit gebouw hier en ver daarbuiten heeft." Om iedereen wakker te schudden, is een onheilspellende afbeelding gephotoshopt. Hierop een afgebroken kerk en een vervallen omgeving. De makers hopen dat dit schrikbeeld impact heeft. Zal het ook zo aflopen als vanaf nu niemand ook nog maar één euro doneert? Natuurlijk niet, antwoordt Blaak. "Als we vanaf nu geen donaties meer krijgen, kunnen we bepaalde zaken niet uitvoeren en moeten we keuzes maken. Dan wordt de Nieuwe Kerk niet helemaal toekomstbestendig. En niet zoals we 'm graag zouden zien."
Aangezien de Raad van State nog uitspraak moet doen, is niet bekend wanneer het hele project afgerond kan zijn. "Elke uitspraak heeft andere consequenties op de planning. Ondertussen kan veel restauratiewerk gewoon doorgaan en de eerste resultaten zien er prachtig uit. Alle muren worden straks heel mooi aangeschenen en het oogt steeds meer als een kathedraal-achtige ruimte. Een plek waar we in de toekomst mooie kleinschalige evenementen en concerten kunnen organiseren." Blaak verwacht dat, op de kelder na, de rest van het project in juli 2017 gereed is.

Wie wordt de Bekendste Delftenaar 2016?

Roy van den Akker: De Bekendste Delftenaar 2014.

DELFT - De verkiezing voor de Bekendste Delftenaar barst binnenkort weer los. Vanaf het weekend van 10 en 11 december kunnen lezers van Delft op Zondag laten weten wie volgens hen de Bekendste Delftenaar 2016 moet worden.

Daarvoor krijgen zij ruim twee weken de tijd. In de krant Delft op Zondag van 31 december, maken we bekend wie zich het daarop volgende kalenderjaar 'de bekendste' mag noemen. Vorig jaar viel die eer ten deel aan nachtburgemeester Leo Quack. "Zeker in het begin, toen net bekend was dat ik tot Bekendste Delftenaar was verkozen, heb ik een hoop reacties gekregen", blikt Leo Quack terug. "Van de tien mensen zijn er acht positief, die twee anderen zeggen: Daar heb je Quack weer. Maar zoals vaker verwaterd het daarna wel een beetje. Mensen kennen me toch vooral als nachtburgemeester van Delft. En in die hoedanigheid word ik toch wel het meeste aangesproken en uitgenodigd voor bijvoorbeeld openingen, evenementen en andere bijzonderheden." Zo is Leo Quack dit weekend in het Belgische Kortrijk, waar alle Nederlandse nachtburgemeesters bijeenkomen voor hun jaarlijkse congres.

Bronzen Hugo
De Bekendste Delftenaar krijgt niet alleen veel aandacht in Delft op Zondag en eeuwige roem, maar ook een door kunstenares Loes van der Holst ontworpen bronzen beeldje van Hugo de Groot: de Bronzen Hugo. Quack gaf deze een mooi plekje achter de bar van De Sjees - het café van zijn zoon Vincent. En daar staat het nog steeds. "Regelmatig valt het de mensen op. Ik vind het leuk dat Delft op Zondag al twintig jaar zo'n verkiezing organiseert. Het is een stukje toegevoegde waarde."
Vanaf volgende week gaan de stembussen weer open. Dan kan iedereen via de website www.delftopzondag.nl zijn of haar voorkeur laten weten. Leo Quack kan alleen nog maar zakken op de lijst, beseft hij. En dat vindt hij prima. "Want zoals ik begin dit jaar bij de uitreiking van de Bronzen Hugo al zei: ik zou er geen minuut meer of minder om slapen als ik tweede, derde of achtste op de lijst zou zijn. Ik heb dan ook niemand gevraagd om op mij te stemmen. Als dat niet spontaan gaat, hoeft het niet van mij."

Leo Quack, De Bekendste Delftenaar 2015.
Wie wordt de Bekendste Delftenaar 2016?

Bekendste 2016
Als het aan Leo Quack ligt, wordt de Delftse DSW-directeur Chris Oomen de Bekendste Delftenaar 2016. "Chris wil zelf nooit zo in de picture staan, maar hij is voor Delft buitengewoon belangrijk. Hij doet ongemerkt heel veel goed voor de stad, bijvoorbeeld met de Delfts blauwe huisjes die achter het station komen. Hij denkt altijd mee over Delft en blijft ondanks tegenwerking altijd optimistisch. Dat respecteer ik." Daarnaast verwacht Quack dat zijn dag-collega, burgemeester Marja van Bijsterveldt, in de lijst zal opduiken. "Want mensen die veel voor Delft betekenen horen in de lijst thuis, vind ik. En ook al woont ze op het moment nog in Schipluiden, ze hoort nu al op de lijst met 100 bekendste Delftenaren."
Deze maand besteedt Delft op Zondag wekelijks aandacht aan de Bekendste Delftenaar-verkiezing. Zo publiceren we volgende week onder meer de lijst met Bekendste Delftenaren 2015. Daarna kan het stemmen beginnen.

Alpine Sports: een stukje Tirol in de Randstad

Ron de Haas op één van de banen waar velen leerden skiën of snowboarden. Foto: Jesper Neeleman

Wie bij Alpine Sports in Den Hoorn binnenstapt, waant zich meteen in een andere wereld. Dit professionele indoor- ski- en snowboardcentrum is een klein stukje Tirol in de Randstad.

De gezellige après ski-bar, waar je bezoek aan Alpine Sports begint, is net een Oostenrijkse stube. "Het leuke is dat je hier meteen helemaal in de sfeer van wintersport bent", zegt trainer Ron de Haas van Alpine Sports. Alpine Sports staat bij velen bekend om de ski- en snowboardlessen, maar je kunt er ook een mooi feest vieren. Van familiefeesten tot bedrijfborrels en van bruiloft tot kinderfeestje, bij Alpine Sports weet je zeker dat je er iets bijzonders van maakt. Er zijn verschillende feestarrangementen en indien gewenst kan ook voor eten worden gezorgd. Jong en oud kan zich tijdens het feest heerlijk uitleven op drie rolbanen, tuben in de schotelpiste èn sleeën vanaf de borstelhelling.
Verder kan iedereen hier zeven dagen per week terecht om onder deskundige begeleiding te trainen. "Zo'n rolbaan is een perfecte manier om goed te leren skiën of snowboarden of om te trainen", weet De Haas. "Als je een uur op de rolbaan traint, ben je in totaal drie keer tien minuten aan het skiën terwijl je ondertussen ook nog tips van de trainers krijgt. Zo boek je al gauw veel progressie."
Meer weten? Kom eens langs aan de Hooipolderweg 4 in Den Hoorn, bel naar 015-2566617 of kijk op www.alpinesports.nl of www.alpinefeesten.nl.

Voor de nieuwste Adidas-goggles naar Trompper Optiek

Maarten van Woerden, bij de nieuwste wintersportbrillen. Deze worden bij Trompper Optiek op toepasselijke wijze gedemonstreerd.

De nieuwste en fraaie wintersportbrillen van Adidas zijn afgelopen week bij Trompper Optiek aan de Burgwal gearriveerd. Deze brillen kenmerken zich door een iets groter scherm en zijn verkrijgbaar in verschillende fraaie kleuren.

Eén van de nieuwste gadgets is het wisselscherm, dat opticien Maarten van Woerden voor ons demonstreert. "Je kunt je bescherming naar gelang de situatie van het weer aanpassen", zegt hij. "Is het bewolkt op de piste, dan zit je dit schermpje erop. Schijnt ze zon, dan klik je deze andere lens erop." De trend voor het komende wintersportseizoen is de iets grotere maatvoering van het glas. Dit heeft bovendien een praktisch voordeel. "De goggle sluit beter aan rond je helm, waardoor je minder valse lucht krijgt en de glazen minder gauw beslaan."
Trompper Optiek kiest voor Adidas omdat het mooie brillen maakt en het merk zich onderscheidt met 'scherp kijkgedrag'. "Brillen van Adidas geven geen vertekening, zodat je geen hobbel mist. Dat is, als je als een razende naar beneden gaat, erg belangrijk", weet Van Woerden, die zelf ook graag op wintersport gaat.
Niet voor niets sponsort Trompper Optiek de skibaan die tijdens Lichtjesavond, dinsdag 13 december, op de Brabantse Turfmarkt staat. Hier zijn die avond demonstraties, maar geïnteresseerden kunnen er ook zelf op de lange latten staan.
Meer info? Kom langs bij Trompper Optiek aan de Burgwal 29 of kijk op www.trompper-optiek.nl.

Te gekke wintersportkleding bij Siem de Jong Funsports

Siem de Jong funsports is de wintersportspecialist van de regio. Wij verkopen te gekke wintersportkleding van onder meer The North Face, Rehall, Picture en vele andere merken. De ski's die we verkopen zijn van Head, K2 en Elan. De snowboards zijn van Burton, Bataleon, K2, Jones en Nidecker. Tevens hebben wij een eigen werkplaats, waar wij uw ski's en snowboard weer in optimale conditie brengen. En we zijn snel, maandag brengen, vrijdag klaar. Ook zijn wij het adres voor de huur van uw ski's en snowboards.
Siem de Jong Funsports is van maandag tot en met donderdag geopend van 09.00 uur tot 18.00 uur, op vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. In de maand december zijn extra koopzondagen op zondag 11 en 18 december van 12.00 tot 16.00 uur. Meer weten? Check http://shop.siem.nl.

Check, check, dubbel check

Ga je met de auto richting de bergen? Denk dan in elk geval aan de volgende drie aspecten van een goede reis:
- Winterbanden en sneeuwkettingen
- Een skibox
- Een winterbeurt voor auto

Andere must haves voor de wintersport:
- Goede sneeuwbril
- Go pro
- Activity tracker
- Flacon
- Thermo kleding
- helm

Vier handige apps voor de wintersport

-Ski tracks
-Sneeuwhoogte en weer app
- Fat map
- Heads up

Ga fit op vakantie

Voorkom blessures met drie simpele oefeningen. Je doet er goed aan om je lichaam voor te bereiden op de wintersport. Op de piste merk je de voordelen. Je bent minder gevoelig voor blessures, hebt een groter uithoudingsvermogen en minder spierpijn! Doe daarom acht weken lang enkele simpele oefeningen en je bent helemaal in shape als je straks je ski's onderbindt. Hierbij kan worden gedacht aan squads (door de kniën buigen), balanceren of planken. Op internet zijn hierin talloze variaties te vinden, zodat het niet saai hoeft te worden.

Reiskompas Magazine bij VakantieXperts van der Werf

Het team van VakantieXperts van der Werf.

Diverse vroegboekaanbiedingen, bijzondere reisbestemmingen en de beste service op maat. Jouw vakantie voor 2017 vind je bij VakantieXperts van der Werf! De mooiste bestemmingen en reisverhalen zijn onlangs samengebracht in het Reiskompas Magazine. Dit magazine, ter waarde van 4 euro 99, is gratis bij ons in de Hoven Passage af te halen, waar de vertrouwde gezichten, Arjan, Chantal, Daphne, Stefanie en Tessa je graag van dienst zijn. Geen tijd om langs te komen? Mail je vakantievraag dan naar vanderwerf@vx.nl of bel naar 015-2570678 en we zorgen voor een passend aanbod. En je weet: hoe eerder de voorpret begint, hoe langer je kunt genieten van je vakantie. Geen tijd te verliezen dus.

Klanten van het eerste uur genieten van een Sjees-lunch bij EDA de Heus

De jubileumlunch voor klanten van het eerste uur van EDA de Heus, met helemaal rechts achterin Aad van Winden en schuin tegenover hem aan tafel Gerard de Heus. (foto Koos Bommelé) Foto: Martijn Linthorst

DELFT – Het Eerste Delftse Autobedrijf, EDA de Heus heeft dit jaar zijn vijftigjarig bestaan gevierd. Gedurende het hele jaar waren er tal van activiteiten. Met als absolute afsluiter de lunch die afgelopen week was georganiseerd voor klanten van het eerste uur.

"Dat was allemaal TOP geregeld door de mensen van Grand Café De Sjees", zegt eigenaar Aad van Winden. "Aan een lange tafel genoten deze mensen van een uitgebreide lunch. Zo'n beetje eregast was natuurlijk Gerard de Heus en voor hem was het een soort reünie. Allemaal bekenden uit de beginjaren van het autobedrijf kon hij de hand schudden en weer eens mee bijpraten."
Het bedrijf is op 28 november 1966 opgericht door de heer H.J. De Heus. Het begon met een benzinepomp, waarbij later in de garage diverse servicediensten verleend werden. EDA de Heus heeft in zijn vijftigjarig bestaan diverse omzwervingen gemaakt. In 1977 kwam er een vestiging aan de Phoenixstraat bij met het VW dealerschap. Dit duurde tot 1983 en daarna ging het bedrijf weer terug naar de basis aan de Van Foreestweg. Dit pand werd snel te klein en de volgende fase werd ingeluid in 1987, met de verhuizing naar een ander pand aan de Rotterdamseweg. Twee jaar later werd EDA de Heus SEAT-dealer. "Toch pasten die dealerschappen uiteindelijk niet echt bij het bedrijf", zegt Van Winden, "en namen we in 1995 afscheid van het dealerschap. Daarna is in 2001 besloten tot een uitbreiding naar de TU-wijk, terug naar de roots, en de koppeling met een benzinepomp werd in ere hersteld! Vanaf 2003 zitten we in het huidige pand aan de Schieweg, als universeel Bosch Carservice autobedrijf."
Aad van Winden is er als werknemer begonnen, trad in 1999 toe tot de VOF, samen met Gerard de Heus, de zoon van de oprichter. Bij de laatste verhuizing naar de Schieweg, kwam er een splitsing: de Shell benzinepomp in de TU-wijk werd voortgezet door Gerard, terwijl Aad onder de naam EDA de Heus zijn eigen koers in het autobedrijf uitstippelde. "Afgelopen weekend hebben we ook met het personeel een leuk uitstapje gemaakt", zegt hij. "Naar Katwijk voor een lunch en de voorstelling Soldaat van Oranje, naar Noordwijk voor een diner en een overnachting, naar Wijk aan Zee om te blowkarten en kiten, met als afsluiting een lunch bij een strandtent."
Op zaterdag 10 december houdt EDA de Heus een 'heuse' Sinterklaas-receptie, voor vaste klanten, leveranciers en andere zakelijke relaties, met als overkoepelend thema 'Winter Wonderland'. Het belangrijkste kenmerk, de absolute rode draad in dit bedrijf, is altijd de goede serviceverlening geweest. "Altijd klaar staan, altijd met veel zorg en precisie aan de auto werken, dat is en blijft onze drijfveer", aldus Van Winden.

EDA de Heus
Schieweg 63
2627 AT Delft
(015) 261 81 81
www.edaheus.nl

Bij BOB Autowas gaat het dak eraf!

Met open dak door de BOB Autowas. Foto: Martijn Linthorst

DELFT – De landelijke wasstraatketen BOB Autowas lanceert deze bijzondere campagne, vanaf 1 december is het zover. Bij BOB Autowas gaat het dak er letterlijk helemaal af. Vier maanden lang maakt iedere klant kans op het winnen van een nieuwe MINI Cabrio ter waarde van 25.000 euro.

En dat niet alleen… Om de actie nog extra te ondersteunen, biedt BOB Autowas een unieke experience: iedereen die het wil kan met een speciale geprepareerde MINI Cabrio door de wasstraat! Geen dak en geen ramen. Alleen maar schuim en borstels! Uit onderzoek blijkt dat 'met een cabrio door de wasstraat' bij veel mensen hoog op hun bucketlist staat. Dus met het dak eraf geeft BOB Autowas iedereen de gelegenheid om deze geweldige ervaring mee te maken.
De speciale MINI, die BOB Autowas heeft laten prepareren, maakt een tour langs verschillende filialen van BOB Autowas. Op zaterdag 10 december is de MINI tussen 14.00 en 16.00 uur in Delft, ga voor de overige data naar Facebook. Via de Facebookpagina en de website kun je namelijk zien op welke data en tijdstippen de MINI Tour in andere plaatsen is. Kom dan vooral langs en ervaar de unieke experience van deze wasstraat. Natuurlijk zorgt BOB Autowas voor de veiligheid van iedere deelnemer, en een speciaal team van medewerkers begeleidt deze wasstraatactie.
De actie loopt tot 1 maart 2017. Op www.bobautowas.nl staat meer informatie over de totale actie en de voorwaarden voor deelname. Dus kom vooral langs en ga lekker uit je dak!

BOB Autowas
Lagosweg 17
2622 CZ Delft
(015) 261 02 77
www.bobautowas.nl

Profiteer van 7.000 euro voordeel bij Mercedes-Benz

Profiteer in 2016 nog van het gunstig 15-procentstarief Foto: Martijn Linthorst

REGIO – Profiteer nu het nog kan van de 15-procent bijtelling bij Mercedes-Benz.

Vanaf 2017 zijn er nog maar twee bijtellingscategorieën, namelijk van 4 en 22 procent. Pak nu uw kans bij Mercedes-Benz en bespaar 7.000 euro. In 2017 gaat er veel veranderen in de zakelijke markt. Alle plug-in hybrid modellen vallen straks in de categorie van 22 procent bijtelling. Dat is heel wat meer dan de huidige 15 procent. Voor de 15 procent bijtelling komen in 2016 alleen nog de luxueuze E-Klasse 350 plug-in hybrid en de C-Klasse 350 plug-in hybrid in aanmerking, dankzij de lage gemiddelde CO2-uitstoot. Ontdek de moderne manier van milieubewust autorijden met een maximum aan rijcomfort. Wacht niet langer. Profiteer nu het nog kan! Bij beide modellen kunt u nu nog vijf jaar maximaal profiteren van 15 procent bijtelling. Een besparing van ruim 7.000 euro! Bent u geïnteresseerd in één van de Mercedes-Benz plug-in hybrid modellen? Kom langs in één van de vestigingen van Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz Dealer Bedrijven
www.mbdb.nl

Compleet nieuwe Ford Fiesta in vier uitvoeringen

De buitenkant van de Ford Fiesta is grotendeels ongewijzigd gebleven. Foto: Martijn Linthorst

REGIO – Ford heeft een compleet nieuwe Fiesta. Meteen zijn de vier verschillende uitvoeringen met elk specifieke kenmerken bekend gemaakt. De gemene deler: grotere koets, ruimer interieur, moderner snufjes en verfijnde motoren.

Het was al voorspeld, maar Ford heeft heel weinig aan het design van de Fiesta veranderd. Het compacte model is immers zo'n enorme kaskraker. Dat zegt wel iets over de houdbaarheidsdatum van het design met de Fiesta. Zodoende geen compleet nieuw lijnenspel, maar een evolutie op dat van de uitgaande generatie.
Ford wil zoveel mogelijk mensen bereiken met de nieuwe Fiesta. Daartoe zijn er nu al vier uitvoeringen gepresenteerd. De stijlvolle en doorgaans al behoorlijk rijk uitgeruste Titanium is daarvan een terugkerende bekende, net als de sportieve ST-Line. Nieuw zijn de Vignale, die qua luxe nog een stap verdergaat dan de Titanium, en de Active. Die laatste is met zijn kunststof bumperranden en grotere bodemvrijheid de stoerste van het kwartet en een rechtstreekse concurrent voor de Volkswagen CrossPolo.
Introductie rond de zomer van 2017. De waaier aan beschikbare drie- en vier-cilinder motoren maakt Ford nog bekend. Nu al is wel bekend gemaakt, dat de 1.0 liter driecilinder-turbomotor weer van de partij zal zijn en – als nieuwtje – over cilinderuitschakeling beschikt.

Ardea Auto
www.ardeaauto.nl

Ieder-voor-zich bouwpolitiek in Haaglanden bodem voor onvrede

'Als wethouder moet ik opkomen voor de belangen van mijn stad, die in het verleden al zoveel sociale woningen heeft gebouwd', zei De Prez onlangs in Delft op Zondag. Foto: Gemeente Delft

DELFT – Vrijwel alle gemeenten in Haaglanden willen nu vooral dure woningen gaan bouwen. En betaalbare huizen dan? Daarover moeten ze met elkaar afspraken maken. Dat is nog lang niet het geval.

Analyse door: Henk de Kat

Het is een belangrijke vraag. Wat blijft er nog over aan goedkope woningen, nu de negen gemeenten van woonregio Haaglanden (waaronder Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk) stuk voor stuk vooral de hogere inkomens gaan proberen aan te trekken, met dure nieuwbouw? Voorheen werd zoiets besproken in Stadsgewest Haaglanden. Dat bestuursorgaan regelde belangrijke onderwerpen in de streek: woningbouw, aanleg en uitvoering van tram- en buslijnen, verdeling over de regio van industrieterreinen, zorg voor groengebieden. Wat woningbouw betreft met succes: de 30 procent sociale woningen in de Vinex-wijken is eraan te danken. Maar het stadsgewest is begin vorig jaar opgeheven.
De eindbesluiten werden genomen door plukjes raadsleden uit elk van de negen aangesloten gemeenten, als indirecte afgezanten van de bevolking. Dat werd als te ondemocratisch gezien, en terecht. Toch – raadsleden uit elke gemeente waren in het bijna 20-jarig bestaan van het stadsgewest wél op de hoogte van wat bij de buren speelde. Die kennis en onderlinge betrokkenheid is verdwenen, met de ontbinding van het regiobestuur.
De negen bouwwethouders van Haaglanden spreken elkaar nog wel, maar in onderonsjes aan een 'Woontafel'. Er is geen openbare agenda of publieke verslaglegging meer. En zo kon het gebeuren dat de Delftse gemeenteraad deze week in overgrote meerderheid instemde met een radicaal nieuwe 'Woonvisie', zonder dat duidelijk is wat het effect daarvan is op het aanbod van betaalbare huizen in geheel Haaglanden.
Die gevolgen zijn aanzienlijk, want de nieuwe Delftse huisvestingspolitiek houdt in dat 3200 van de nu 19.200 sociale woningen in de stad van lieverlee (tot 2030) gaan verdwijnen. Dat gebeurt door verkoop, of door optrekken van de huur tot boven de subsidiegrens van 711 euro per maand. Wordt die 'afbraak' van de sociale sector opgevangen elders in Haaglanden? Delftse raadsleden hadden bij hun koersveranderingsbesluit van deze week geen benul.
In een recent interview met Delft op Zondag zei PvdA-wethouder De Prez: "Ja, er is in Haaglanden grote behoefte aan meer goedkope huurhuizen. Maar als wethouder van Delft moet ik opkomen voor de belangen van mijn stad, die in het verleden al zoveel sociale woningen heeft gebouwd."
De uitspraak is tekenend voor de huidige ieder-voor-zich woonpolitiek in Haaglanden. Bijna alle gemeenten zijn nu, via een eigen lokale 'Woonvisie', vooral uit op 'dure' woningbouw op nog beschikbare locaties, en naar meer 'spreiding' van arm en rijk in oudere wijken. Die politieke meng-strategie is overigens niet onverstandig. Maar ook in de Delftse buurgemeenten zullen hierdoor bij elkaar duizenden bestaande goedkope huizen verdwijnen uit het woningaanbod. Of ter compensatie werkelijk voldoende nieuwe subsidiehuizen worden bijgebouwd – De Prez sprak deze week over een noodzaak van 12.000 van deze woningen – dat is nog maar helemaal de vraag.
Deze tijd wordt veel gesproken over de oorzaken van maatschappelijke onvrede. Eén van de oorzaken is dat de doorsnee burger niet meer snapt wat er aan de hand is. Overal horen ze wethouders enthousiast praten over 'duur' bouwen en 'meer verscheidenheid in woonmilieus', terwijl dat laatste in feite neerkomt op afbouw van de bestaande sociale sector. De burger kan dat niet rijmen, en begrijpelijk. Er is immers juist een toenemende behoefte aan betaalbare huizen, nog versterkt door de groeiende instroom van vluchtelingen? Er komt nog bij dat huurders met een smalle beurs geen echt meepratende partij zijn geweest bij het opstellen van al die afzonderlijke lokale Woonvisies in Haaglanden. In Delft niet, elders niet. Een feit is, dat huurders overal slecht zijn georganiseerd. Maar gemeenten hebben ook niet echt hun best gedaan hun stem verenigd te krijgen, wat volgens de Woningwet wel zou moeten, samen met de corporaties.
In Rotterdam, waar afgelopen week een referendum werd gehouden tegen een soortgelijk toekomstplan als in Delft, klonk menigmaal het verwijt dat 'de elite' in de woningbouwwereld te weinig oor en oog heeft voor het belang van de lagere inkomens. Daar hebben de klagers echt een punt, als je kijkt naar hoe slecht de huurdersgroepen tot nu toe vertegenwoordigd waren bij alle discussies. Ook in Haaglanden moeten verantwoordelijke bestuurders gaan beseffen dat ze bij hun plannenmakerij, die op zich ongetwijfeld goed is bedoeld, een te grote blinde vlek hebben voor de concrete gevolgen voor de velen die moeilijk kunnen rond komen.
De negen gemeenten zullen eerst weer met elkaar in open gesprek moeten komen, om samen een duidelijk politiek totaalplan te kunnen presenteren, in plaats van die 'ieder-voor-zich' aanpak van nu. En daarover zullen ze ook echt moeten gaan praten met de lagere inkomens. Daar sluimert maatschappelijke onvrede, voortkomend uit onmacht over wat in een verbrokkeld functionerende regionale politiek nu wordt bekokstoofd. Blinddoek af, en beter luisteren naar de behoefte van ook lagere inkomens. Voor hogere inkomensgroepen staat bij elkaar in de regio al meer dan genoeg duurdere woningbouw op stapel.

Bewoner 'andere helft van Harnaschpolder' voelt zich buitengesloten: 'Alleen als de belastingen worden geïnd, bestaan we weer voor heel even'

Visite van G. Bos moet zijn woning - sinds de invoering van de verkeersknip - via een Hoorns industrieterrein bereiken, waar zij vervolgens instructies krijgen om te keren. Foto: G. Bos

DELFT – G. Bos woont in 'de andere helft van Harnaschpolder', voorbij de gloednieuwe verkeersknip en daarmee afgesneden van de rest van de stad. Bij de enige toegangsweg naar z'n huis, via een industrieterrein, staat nu ook nog eens op een lichtwagen vermeld dat je moet omkeren.

Door: Jesper Neeleman

"Dat bord is ontzettend verwarrend", vindt Bos. Zelf heeft hij een ontheffing voor de knip, maar familie en vrienden of bezorgers van de Delftse middenstand moeten via een industrieterrein in Den Hoorn en langs de lichtwagen om z'n woning bereiken. Hij vroeg de gemeente hier een blauw Delft-bord te plaatsen, zodat verkeersdeelnemers weten dat ze de bebouwde kom van Delft in rijden, maar zonder succes. "Het College van B en W doet gewoon alsof deze buurt niet bestaat. Dat blijkt wel uit de wijze waarop wij afgelopen jaren door gemeentelijke vertegenwoordigers te woord zijn gestaan. We werden laatst niet eens betrokken bij de open dag van de Harnaschpolder. Alleen als de gemeentelijke belastingen worden geïnd, bestaan we weer voor heel even."
De Gemeente Delft laat bij monde van een woordvoerder weten dat er tijdelijk gebruik wordt gemaakt van digitale bewegwijzering. "Tegenwoordig maken de meeste automobilisten gebruik van navigatiesystemen", voegt hij eraan toe. "Het is dus belangrijk dat de nieuwe situatie zo snel mogelijk in deze navigatiesystemen wordt opgenomen. Bij de kaartleveranciers is de knip op de Kristalweg inmiddels doorgegeven. Naar verwachting zal dit spoedig zijn doorgevoerd, zodat bezoekers hun bestemming goed kunnen vinden." Volgens de woordvoerder zullen binnenkort borden worden geplaatst waarop te zien is dat verkeersdeelnemers zich in de bebouwde kom van Delft bevinden. "Dat zeggen ze al vijf jaar", reageert Bos. "Wat mij betreft hoeft het niet meer. Ik heb liever een postcodewijziging, want ik heb ondertussen nog minder met deze gemeente dan deze gemeente heeft met mijn buurt. Indien ik geacht wordt mijn maatschappelijk leven op Den Hoorn te richten, dan vind ik het wel zo netjes om via de belastingen aan de Gemeente Midden-Delfland bij te dragen."
Bos voelt zich afgesneden van Delft. En dat omdat er een verkeersknip moest komen vanwege sluipverkeer. "Maar ik kan u vertellen dat, als er al sluipverkeer op de plek van de knip zou zijn, dit nooit van noemenswaardige grootte is geweest. De wethouder weet dit, want die heeft de meetgegevens van de 'smileys' langs de Kristalweg gezien, maar deze verdoezeld." Gemeente Delft ontkent dat er cijfers zijn verdoezeld. "Dat is beslist niet gebeurd", zegt de woordvoerder. "We zijn heel transparant geweest en alle informatie kan worden geraadpleegd in de onderbouwing voor het bestemmingsplan Harnaschpolder 2015 via www.ruimtelijkeplannen.nl." Volgens Bos zijn er wel degelijk andere cijfers dan de openbare tellingen op deze website. "Heel mogelijk zouden die zelfs juridische grond hebben gegeven aan het voorkomen van deze waanzin."
Verdoezeld of niet; de verkeersknip is er. Wat Bos rest, is een woning op een stukje Delft dat zijn visite via een Hoorns industrieterrein moet bereiken. "Het wordt daarmee onder meer heel lastig om aan opa en oma te vragen of ze de kinderen van SG Het Kristal kunnen ophalen. Daarom zitten die nu op SG Het Lint in Den Hoorn. Daarmee is voor mij de behoefte om dagelijks of zelfs eens per week 'De Knip' te kunnen passeren verdwenen. Kennelijk maak ik alleen nog maar deel uit van deze gemeente om de salarissen van het college op het peil van een gemeente met meer dan 100.000 inwoners te kunnen houden. Als burgemeester Van Bijsterveldt een vrouw met ballen is, draagt ze onze buurt bestuurlijk over aan de gemeente waar ze ons reeds fysiek aan heeft gekoppeld door ons buiten te sluiten."

Parkeren voor 8 euro per avond

DELFT - Automobilisten kunnen tijdens de decemberavonden met de 'Decemberkaart' van Parkeren Delft voor slechts 8 euro een hele avond parkeren in de Marktgarage of de Zuidpoortgarage. Ideaal voor bezoekers van Lichtjesavond, Kerstconcert in Delft of wie gaat kerstshoppen. De kaart dient vóór het bezoek aan de garage te worden gekocht via de website www.parkerendelft.com. Vanaf 17.00 uur is het mogelijk met de Decemberkaart de garage in te rijden. Bij het in- en uitrijden scan je het ticket bij de slagboom. Dit kan tot 02.00 uur. Zodoende hoef je dus niet langs de betaalautomaat. Bestel de Decemberkaart nu op www.parkerendelft.com.

44 / 48