Delft op zondag

25 juni 2017

Delft op zondag 25 juni 2017


Buurtbewoners niet blij met bouwplannen Van Arskerk

Niet iedereen is blij met de plannen voor de herontwikkeling van de Pastoor van Arskerk. (Foto: PR)

"Meerdere buurtbewoners zijn geschokt". De plannen voor de nieuwbouw van de Pastoor van Arskerk in de Kappeyne de Copellostraat kunnen de goedkeuring van een aantal omwonenden bepaald niet wegdragen.

Door Esdor van Elten

"We vinden het een lelijk en stuitend plan waarvan we ons niet kunnen voorstellen dat er ook maar iemand, behalve de architect en ontwikkelaar zelf, het een aansprekend en passend ontwerp vindt", aldus Philip Mannaerts, die spreekt namens een aantal buurtbewoners. "We begrijpen niet dat de welstandscommissie dit heeft goedgekeurd." Inmiddels hebben de buurtbewoners met een petitie ruim 100 handtekeningen opgehaald en zijn ze van plan een eigen zienswijze in te dienen bij het college van B & W. Zij maken geen bezwaar tegen het ontwikkelen van woningen op de plaats van de alweer een aantal jaren geleden gesloten kerk. "Maar we willen wel dat dit gebeurt met behoud van de cultuurhistorische waarde en de leefbaarheid."

Inkijk en parkeerdruk
De punten van kritiek kunnen samengevat worden onder drie noemers: de nieuwe bebouwing zal overlast doen toenemen en leefgenot verstoren, het ontwerp voldoet niet aan de redelijke eisen van welstand en bestemmingsplan, en er gaat met dit plan een stuk cultureel erfgoed verloren. "Het ontwerp voorziet in nieuwe woningen tegenover de bestaande. Doordat woonruimtes/woonkamers hoger zijn gepositioneerd ontstaat er directe inkijk. En dus aantasting van de privacy." Daarnaast verwachten de bewoners dat de parkeerproblemen toenemen omdat er te weinig parkeergelegenheid wordt gerealiseerd. Bovendien zouden een aantal parkeerplaatsen zo worden aangelegd dat daardoor de verlichting van de auto's direct in de bestaande woningen schijnt."

Lees verder op pagina 3

Starters genoeg in Schipluiden, maar waar moeten ze (in) wonen?

Het vrachtwagenparkeerterrein aan de rand van Schipluiden: een ideale plek voor starterswoningen, vindt Mijn Partij. Een ongeschikte plek, vindt de gemeente. (foto: Jesper Neeleman)

SCHIPLUIDEN – In Schipluiden wordt de roep om starterswoningen steeds groter, maar er gebeurt weinig. Dit tot ongenoegen van de politieke partij Mijn Partij. Zij pleit voor woningbouw op de vrachtwagenparkeerplaats.

Door: Jesper Neeleman

De discussie over het gebrek aan starterswoningen werd vorig jaar opgestart door het bestuur van de plaatselijke voetbalclub, VV Schipluiden. Het benadrukte in een brandbrief aan de politiek dat er al sinds 2002 geen starterswoningen meer zijn gebouwd in het dorp. Verder zijn er nauwelijks plannen dit wel te doen. Gevolg: de voetbalclub, maar ook andere sportverenigingen en scholen, zien een terugloop van nieuwe en jonge leden. En wie geen jeugd heeft, heeft geen toekomst.
Ondertussen begon ook de jeugd zich steeds meer te roeren. Zij willen, als ze straks uit huis gaan, dolgraag in hun geliefde dorp blijven. Maar waar? Een zoektocht op Funda.nl leert dat er momenteel dertien woningen in het dorp te koop staan. De goedkoopste is 245.000 euro. Coalitiepartij OGP opperde het idee van tiny houses. Dus organiseerde het in de Dorpshoeve een avond over dit nieuwe alternatief voor starterswoningen.
Jongeren reageerden negatief. Ze zagen zichzelf niet in, zoals ze het noemden, zulke 'kabouterhuisjes' wonen.
Gemeente Midden-Delfland laat bij monde van een woordvoerder weten dat er geen vastgesteld gemeentelijke beleid is om tiny houses te realiseren. "Wel hebben we een voorstel van burgers ontvangen voor de bouw van tiny houses. Dat gaan we beoordelen", laat ze weten.
Volgens Ed Roeling, fractievoorzitter van oppositiepartij Mijn Partij, laat het College van B en W de Schipluidense jeugd in de kou staan. "Het college ziet nergens mogelijkheden. Er gebeurt hier niets." Volgens Mijn Partij hoeft de oplossing niet ingewikkeld te zijn. Aan de rand van het dorp ligt een flink vrachtwagenparkeerterrein, waar ruimte is voor heel wat starterswoningen. De grond is in bezit van de gemeente. "Als je die locatie gebruikt kun je voor een relatief lage prijs en op korte termijn starterswoningen realiseren. De parkeerplaats wordt niet veel meer gebruikt. Een wijkje met starterswoningen is altijd beter dan de lap asfalt die het nu is" Daar denkt de gemeente anders over. "Wij vinden het vrachtwagenparkeerterrein geen geschikte locatie voor woningbouw", laat een woordvoerster weten. "Bovendien zou de consequentie kunnen zijn, dat vrachtwagens in de kern worden geparkeerd."
Onzin, stelt Mijn Partij. "Het parkeren van vrachtwagens in de kernen is niet toegestaan. Dat geldt voor alle drie de kernen en wordt netjes nageleefd", reageert Roeling. Bovendien: "Moeten wij als gemeente de transportbedrijven faciliteren met bedrijfsruimte? Daar zijn die bedrijven zelf verantwoordelijk voor."
Doet de gemeente Midden-Delfland dan helemaal niets? Dat ook weer niet. Onlangs heeft zij onder jongeren een woonwensenonderzoek gehouden. "Wanneer we de uitkomsten hebben zullen we u informeren", zegt de woordvoerster. Mijn Partij hoopt dat andere partijen hun plan zullen omarmen en het alsnog in gang kan worden gezet.

'Spannende' plannen

'Spannende' plannen

Vervolg van Voorpagina

Niet volgens de regels
De plannen van de ontwikkelaar voldoen volgens de bewoners ook niet aan de regels: "Vanwege de bestemming "cultuurhistorie" die op deze plek geldt is vergroting en/of van de bestaande bebouwing alleen toegestaan als die niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte. Dat is hier beslist niet het geval. Het ontwerp past ook helemaal niet in de bestaande omgeving. Het is echt een dissonant, wat nog eens extra wordt benadrukt door de gebruikte kleuren en materialen en de afwijkende schaal van de drie nieuwe bouwwerken." De kleuren contrasteren met de omgeving. Dat doet afbreuk aan de huidige, evenwichtige situatie die in onze wijk heerst."

Verloren erfgoed
"De gemeente betitelt deze plannen als 'spannend', maar in onze ogen doen ze grof afbreuk aan de cultuurhistorische waarde van het object", aldus Mannaerts. Ondanks dat de voormalige kerk geen monumentstatus heeft, heeft zij toch waarde, volgens de bewoners, en daarin hebben zij bondgenoten gevonden. "Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw, heeft belangstelling voor het gebouw getoond. "Volgens hen is dit gebouw representatief voor de periode waarin het is gebouwd, eind jaren '50 van de 20e eeuw." Ook vanuit de Delftse politiek krijgen de buurtbewoners inmiddels steun: "We zijn onder de indruk van de petitie", aldus Rob van Woudenberg van het CDA. "Het duidt erop dat draagvlak voor deze plannen ontbreekt. Over smaak valt niet te twisten, maar dit ontwerp past wat ons betreft niet in de omgeving." Maar Van Woudenberg wil de discussie wel breder trekken: Het betreft hier (religieus) cultureel erfgoed. Wij vinden dat het belangrijk is dat er van te voren wordt nagedacht over hoe je met dergelijke objecten omgaat. Sluipenderwijs verdwijnen er gebouwen, terwijl er ook mogelijkheden zijn om zo niet de functie, dan toch het wezen van een gebouw te behouden. Wij willen graag weten hoe de Delftenaren hier over denken. We zijn van plan om een lijst van de gebouwen te gaan samenstellen en deze aan de bewoners van Delft voor te leggen. Om te voorkomen dat er opnieuw situaties ontstaan zoals bij de Pastor van Arskerk."

Herinnering
levend houden

Eric Vreedenburgh van Archipel Ontwerpers uit Den Haag, de bedenker van het ontwerp, herkent zich niet in de buurtkritiek: "Feitelijk klopt het niet. In ons ontwerp is de breedte van de straat groter dan waar ook in de wijk. Groot genoeg om geen privacyproblemen te veroorzaken. Wat het parkeren betreft voldoen wij aan alle gestelde normen. Dat het gebouw niet in de omgeving past, qua stijl en schaal, is naar mijn mening ook een kwestie van smaak. Je vindt iets mooi of niet. Bij de eerste presentatie van de plannen was vrijwel iedereen enthousiast. Vervolgens hebben ook de welstand- en monumentencommissie, het kwaliteitsteam en de stedenbouwkundige dienst er naar gekeken, en ook die reageerden positief. Maar je kunt het natuurlijk ook niet iedereen naar de zin maken." Het argument dat er historisch erfgoed verloren zou gaan verbaast Vreedenburgh ook: "Er is tien jaar lang gesproken over een mogelijke monumentstatus en een herbestemming van het originele pand. Die zijn er uiteindelijk beide niet gekomen. Wij hebben zelfs de vrijheid gekregen om alles te slopen en iets heel anders terug te zetten, maar ik heb dat niet willen doen. Daarom is er bewust gekozen voor het behoud van de kenmerkende cirkelvorm, om zo de herinnering levend te houden."

Sieb & Sybe

Sieb (l) en Sybe (r) chillen bij de Oostpoort. (Foto: EvE

Wat zijn jullie hier bij de Oostpoort aan het doen?
We zitten een beetje te chillen. daar waren we aan toe. We hebben vandaag flink doorgewerkt in onze werkgroep.

Maakt jullie naamsovereenkomst jullie tot chillvrienden?
Eigenlijk doet onze studie dat. We zijn allebei eerstejaars Industrieel Ontwerpen en we zitten allebei in dezelfde werkgroep.

Welke werkgroep?
De werkgroep Research & design. Daar hebben we het op dit moment over gamification. Dat is het inzetten van spelmethoden om doelen te bereiken. Best een hot item in het bedrijfsleven.
Leg dat eens uit?
We onderzoeken bijvoorbeeld het verschil tussen motiveren door geld of motiveren door een spelelement of competitie aan het werk toe te voegen. Dat kan interessant zijn voor bedrijven: Deel je bonussen uit of ga je mensen een beetje opstoken?

Wat doen jullie als je niet studeert?
Sieb: Vooral chillen. En ik speel tennis en saxofoon.
Sybe: Met vrienden afspreken en boeken lezen. Vooral boeken over jezelf verbeteren. Onlangs las ik een boek over het lezen van lichaamstaal.

Wat was jullie nieuws van de week?
Sieb: De vermissing van die Spoorloos-presentator. Toevallig is hij de vader van de vriend van een huisgenoot en we hadden het pas geleden nog over hem gehad.

Complex verdwijnt
DELFT - Woningcorporatie Vidomes heeft besloten om het complex aan de Van der Goesstraat en de Van Schuijlenburchstraat in Delft te slopen. Op dezelfde locatie bouwt de corporatie nieuwe sociale huurwoningen. De bewoners zijn in bewonersbijeenkomsten en met een brief over het sloopbesluit geïnformeerd. Zij hebben vanaf 1 november 2017 een jaar de tijd om te verhuizen. Van half juli tot september bezoekt Vidomes alle bewoners voor een persoonlijk gesprek.

Voetbal op hoog niveau in Winkelcentrum In de Hoven

Dutchy, de mascotte van het Nederlandse Elftal, komt ook. Ga met hem op de foto! (Foto: PR)

Het credo 'voetbal op hoog niveau' zal een nieuwe lading krijgen tijdens het straatvoetbaltoernooi van winkelcentrum In de Hoven op zaterdag 1 juli.

Waarschijnlijk zullen we op zaterdag 1 juli tussen 10.00 en 17.00 uur die dag mooie staaltjes straatvoetbal te zien krijgen, maar dat is nog niet alles. Het straatvoetbaltoernooi vindt namelijk plaats op een bijzondere locatie: het parkeerdak van winkelcentrum In de Hoven. Is dat niet raar, voetballen op een parkeerdak? "Dat is nu juist de bedoeling", zegt Arjan Dijkshoorn, voorzitter van de winkeliersvereniging. "We willen gewoon graag een keer iets geks doen. Een straatvoetbaltoernooi is misschien niet zo vernieuwend, maar op deze manier wel. wel. Een straatvoetbaltoernooi op deze hoogte is, voor zover wij weten, nog niet eerder georganiseerd."

Hoog houden
Tijdens het straatvoetbaltoernooi zal door teams van 4 spelers of speelsters gestreden worden in de categorieën 'onder 9', 'onder 11' en 'onder 13'. In elk van deze 3 categorieën wordt er gespeeld in 2 poules van 4 teams. Tijdens het toernooi strijden de deelnemers ook ook voor de titel 'kampioen hooghouden'. Wie van de deelnemers kan de bal het langst hooghouden en pakt deze titel in de verschillende categorieën? Inmiddels zijn voetbalverenigingen uit de hele omgeving al druk bezig om teams te vormen. Vanuit Delft heeft SV Wippolder zich al aangemeld, maar ook uit de directe en minder directe omgeving komen voetbalteams naar In de Hoven. Zo zullen bijvoorbeeld ook SC Feyenoord, VV Schipluiden en VV Lyra uit het Westlandse De Lier hun opwachting maken. Het wordt dus zeker een toernooi op niveau! Clubs kunnen zich nog inschrijven als ze mee willen doen. Dat kan op via info@dutchfootballevents.com. Maar doe het snel, want er is beperkt plaats. Een bijzondere gast is ook aanwezig: Dutchy, de mascotte van het Nederlandse Elftal en voetbal. Dutchy loopt door het winkelcentrum om de kinderen mee naar het parkeerdek te nemen. Uiteraard kun je op de foto met hem!
Op deze zaterdag is er meer te doen in Winkelcentrum In de Hoven. Eigenlijk staat het hele winkelcentrum een beetje in het teken van voetbal: "We geven 30 leren voetballen weg!", aldus Dijkshoorn. "In het winkelcentrum loopt een promotieteam rond dat geluksnummers uitdeelt. Om 12.00, 14.00 en 16.00 worden er telkens 10 geluksnummers gekozen. Wordt jouw geluksnummer getrokken? Dan win je een leren voetbal!"

Zelf bijdragen aan veilig wonen in de Voorhof

Veilig Wonen Voorhof is een nieuw initiatief om de woonkwaliteit in de wijk te verbeteren. (Foto: PR)

Deze week is het initiatief Veilig Wonen Voorhof van start gegaan. Een buurtpreventieproject gestart door inwoners van Voorhof in samenwerking met de Gemeente Delft en de Delftse politie.

Verdachte personen in de wijk? Een vermissing? Diefstal, inbraak of beroving? Doorrijden na een aanrijding? Of een medische noodsituatie? Om in dit soort situaties te kunnen handelen is er Veilig Wonen Voorhof. Het doel van dit initiatief is bijdragen aan de veiligheid, saamhorigheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten en, bijna letterlijk, te bewaken. Een van de methodes die daar aan bij kunnen dragen is buurtpreventie via WhatsApp. Want als buurtbewoner bent ú in de eerste plaats de ogen en oren van de wijk. Door met elkaar waakzaam en alert te zijn, krijgt de politie meer waardevolle informatie. Daardoor kunnen ze gerichter optreden. In wijken waar buurtpreventie al actief is, is de sociale controle flink gegroeid. Daardoor wordt het voor inbrekers lastiger om ongezien en ongestoord hun gang te gaan. Daarnaast voelen mensen zich prettiger in hun wijk, omdat ze weten dat er meer aandacht voor elkaar is. Er is ook aandacht voor sociale aspecten in een wijk, zoals vereenzaming en armoede. De Voorhof is ingedeeld in meerdere WhatsApp-groepen. Hierdoor zal een melding altijd betrekking hebben op de buurt waarin u woont. Aanmelden voor de de WhatsApp buurtpreventie van de Voorhof kan via www.veiligwonenvoorhof.nl. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en wonen of gevestigd zijn in Voorhof of Poptahof. Van iedere deelnemer worden de gegevens geverifieerd. Om de buurtpreventie WhatsApp-groep zo goed mogelijk te laten functioneren is er een soort gedragscode opgesteld: de SAAR-methode: Alarmeer, App en Reageer. (zie voorverdere uitleg de website). De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Mocht u niet in het bezit zijn van een mobiele telefoon met WhatsApp, kunt u helaas niet deelnemen. In zo'n geval kunt u contact zoeken met buurtbewoners die wel aangemeld zijn. Op die manier kan de informatie gedeeld worden. Wanneer u wel websites kunt bezoeken, kunt u natuurlijk wel de berichten op de website en op Facebook volgen. Ook kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.

Sjoerd van der Knaap

Sjoerd van der Knaap (27) maakte onlangs een opmerkelijke carrièremove en verwezenlijkte daarmee zijn jongensdroom.

1. Waarom wil je op deze plek worden gefotografeerd?
"We zijn hier in de brandweerkazerne Haaglanden in Delft. Ik ben blij en toch ook wel trots dat ik hier nu sta. Sinds ik een kleine jongen was wilde ik brandweerman worden. En dat is me na een aantal omzwervingen uiteindelijk nog gelukt ook."

2. Wat is je achtergrond?
"Ik ben in Delft geboren en getogen. Na de middelbare school Ik heb eerst aan de TU en later aan de Haagse Hogeschool werktuigbouwkunde gestudeerd. Ik heb een baan gevonden als constructeur/tekenaar. Dat betekende lange dagen op kantoor, achter de tekentafel. Ik begon te twijfelen of dit wel was wat ik wilde, of dit m'n werkelijke doel was?"

3. Of dat het tijd was voor verandering…
"Zeker. In dezelfde periode waren er vacatures bij de Brandweer Haaglanden. Waarschijnlijk koesterde ik nog altijd mijn jongensdroom, want ik besloot direct te solliciteren."

4. Hoe word je brandweerman?"
Dat is een lang en tamelijk zwaar traject. In mijn geval begonnen we met 500 kandidaten aan de selectieprocedure. Die bestond uit verschillende onderdelen, zoals een conditietest, 24 uurs-test, psychologische test, medische keuring en natuurlijk een sollicitatiegesprek. Na elke ronde vielen mensen af. Uiteindelijk bleven er zo'n twintig kandidaten over die aan de opleiding mochten beginnen en daar was ik er gelukkig een van."

5. Wat maakt dit werk zo boeiend?
"Ik werk hier nu twee maanden; echt grote incidenten heb ik nog niet meegemaakt. Moet ik zeggen gelukkig niet? Elke vier dagen doe je een dienst van 24 uur, van 's ochtends vroeg tot 's ochtends vroeg. Het mooie is, dat je nooit weet hoe die 24 uur zullen verlopen. Het teamwork, het op elkaar moeten kunnen vertrouwen vind ik boeiend. Beetje vreemd is wel dat je getuige bent van veel kommer en kwel, terwijl je het werk doet dat je zo leuk vindt."

6. Hoe verloopt een dag op de kazerne?"
Het lijkt hier soms net een huishouden. We ontbijten, lunchen, doen corvee, noem maar op. We oefenen elke dag om ons werk goed te kunnen doen. Verder sporten we, we verzorgen het materiaal, etc. En we moeten natuurlijk steeds voorbereid voor het geval een melding binnenkomt. Op zo'n moment wil je natuurlijk niet dat op jou gewacht moet worden omdat je net onder de douche staat."

7. Waar kijk je nu naar uit?
"Ik wil me verder specialiseren, ik ben nu een van de manschappen op de spuitwagen. In september start ik in Den Helder mijn opleiding tot brandweerduiker."

8. Als ik burgemeester van Delft was…
"Ik vind het echt een gemis voor de stad dat Westerpop niet elk jaar meer wordt gehouden. Ik zou er dan ook voor zorgen dat het mooiste popfestival van Delft en wijde omgeving weer elk jaar op de agenda stond."

9. Nog andere zaken waar je warm voor loopt?
"Ik weet niet of het te flauw is om te noemen, maar ik heb sinds kort een heel lieve vriendin en daar breng ik veel tijd mee door. Als ik vrij ben vind ik het leuk naar het café te gaan, ik mag graag houthakken zodat ik niet naar de sportschool hoef én ik ben mijn huis aan het verbouwen. Dus genoeg te doen, lijkt me."

10. Wil je nog iets kwijt aan onze lezers?
"Ik ben achteraf heel blij dat ik de droom die ik als kind had, ben blijven najagen. Ik moedig dan ook iedereen, die met twijfels rondloopt of hij of zij wel de juiste keuzes heeft gemaakt, van harte aan hetzelfde te doen!

Brede steun voor 'Beat Huntington' actie

De initiatiefnemers haalden flink wat geld op met hulp van vrienden, familie en organisaties. (Foto: PR)

Bijna 18.000 euro mogen de initiatiefnemers van 'Beat Huntington' binnenkort aanbieden aan het onderzoeksteam van het LUMC dat naar een behandeling voor deze ziekte zoekt.

"Een hele diepe buiging van ons voor iedereen die geholpen heeft. "Delftenaren Jori Noordhoek, Rick van Eden en Bas van der Graaff zijn diep onder de indruk van de steun die zij hebben gekregen voor hun actie 'Beat Huntington'. Aanleiding voor de actie was het feit de vader van Rick zelf kampt met de ziekte van Huntington. Hij is één van de 1600 Nederlanders die deze ongeneeslijke hersenaandoening heeft. "Er zijn enorm veel acties geweest", aldus Jori. "We mochten doneerboxen voor statiegeld bij een aantal supermarkten zetten, er zijn sponsoracties geweest, er is steigerhout gedoneerd waarvan we allemaal dingen hebben gemaakt die we konden verkopen, er was een benefietparty met DJ Rob & MC Joe, Outsiders en DJ Marvinski en we hebben zelf onder meer meegelopen aan de Golden Tenloop en de ¼ Marathon van Rotterdam.

Dankbaar
Alles bij elkaar hebben we een fantastisch bedrag opgehaald voor onderzoek naar deze vreselijke ziekte en Huntington een klein beetje meer bekend gemaakt. En daar zijn we iedereen die daar aan heeft bijgedragen heel dankbaar voor."

Docente Iris geeft twee keer per week les in buurthuis het Voorhof. Op maandagochtend om 10.00 uur een hatha yoga les. En op zaterdagochtend 09.30 uur een les yoga & pilates. Kom vrijblijvend een keer een les meedoen! Meer info en of aanmelden : 06 40532306 / www.yoga-mariposa.com. n Op zondag 2 juli is er om 15.00 uur weer een aangepaste kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten in de Bethlehem Floresstraat 2. Na de dienst is er koffie tot 16.30 uur. n 25 juni: Vesper in de Oude Kerk om 19.00 uur. m.m.v. het "Oude Kerk Bachkoor", begeleid door het "Oude Kerk Bachensemble".: "Ach Gott, vom Himmel sieh da" (BWV 2) is gebaseerd is Luthers bewerking van Psalm 12. Voorganger in deze vesper is ds. Taco Smit van de Evangelisch Lutherse Gemeente. Organist is Javier Serrano. In de vesper zal een collecte worden gehouden die deze vieringen mede mogelijk maakt. n Het college van Delft heeft besloten om het gemeentekantoor aan de Phoenixstraat 16 te verkopen aan Xior Student Housing N.V., een Belgische vastgoedpartij, die is gespecialiseerd in studentenhuisvesting in België en Nederland. Zij wil het pand transformeren naar circa 100 kwalitatief hoogwaardige zelfstandige units voor internationale en nationale studenten. Het gebouw krijgt hiermee een nieuwe toekomst. De vertegenwoordiger van Xior zal de omwonenden uitnodigen voor een bijeenkomst om de plannen met het object nader toe te lichten. n Dinsdag 27 juni opent minister Schultz van Haegen het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) in The Green Village op de campus van de TU Delft. Dit researchlab biedt volop ruimte aan experimenten met automatisch rijden. n Op woensdag 28 om organiseert DelftEnergyDesign het eerste Energiecafé in het Prinsenkwartier. Sint Agathaplein 4 te Delft. Hier wordt verteld hoe u zelf energie kunt besparen en hoe u anderen hiermee kunt helpen door energiecoach te worden. n Museum Prinsenhof Delft toont vanaf 28 juni aanstaande het zeldzame zeventiende-eeuws historiestuk 'De droom van Jacob' van Cornelis Jacobsz. Delff. Het schilderij toont het verhaal van de Bijbelse figuur Jacob die in een droom een ladder zag die tot aan de hemel reikte. De droom van Jacob is zowel vanuit kunsthistorisch als cultuurhistorisch perspectief van bijzondere betekenis voor Delft. n De Tachtigers zijn in de stad. Komt u ook? Een bruisende lezing over de Tachtigers met prachtige beeldende kunst, pakkende poëzie en prachtige muziek door kunsthistorica Josée Claassen op zaterdagmiddag 1 juli vanaf 15.00 uur in het Meisjeshuis, Oude Delft 112. Kosten: tien euro, te betalen aan de zaal. Meer info en reserveren: www.imagomusica.nl. n Op zondagmiddag 2 juli om 15:00 uur zal de organist van de Grote kerk van Gorinchem, Gerben Budding, een orgelconcert verzorgen in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20. Hij speelt werken van louter Franse componisten zoals Litaize, Guilmant, Messiean, Franck en Langlais. Het volledige programma staat vermeldt op de website; www.veenswijkorgel.nl. De toegang is vrij, wel is er een collecte na afloop. Na afloop is het ook mogelijk om de organist te ontmoeten. n

10 / 36

Werkzaamheden

Binnenstad
Dirk Langendwarsstraat: op 25 juni is er een straatspeeldag tussen 9.00 en 23.00 uur.

Westvest: tot en met 31 augustus zijn er werkzaamheden op de ventweg van de Westvest. Tijdens het werk kan er een stremming zijn voor het bestemmingsverkeer op de ventweg. Overig doorgaand verkeer rijdt op de OV-baan en blijft altijd mogelijk.

Spoorzone
Coenderstraat: tot en met 20 oktober wordt de Coenderstraat heringericht. Tijdens het werk kunnen de Coenderstraat en de Nieuwe Gracht tijdelijk dicht zijn voor verkeer.

Engelsestraat: tot en met 31 oktober 2017 is de Engelsestraat aan de kant van de Westlandseweg afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Hierdoor is de Engelsestraat niet meer toegankelijk vanaf de Westlandseweg. Voor het verkeer is een nieuwe verbinding opengesteld.

Spoorsingel: tot en met 20 oktober is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

Spoorsingel: tot en met 18 augustus wordt het fietspad aangelegd tussen de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat. Tijdens de werkzaamheden blijft gemotoriseerd verkeer tussen de Havenstraat en Phoenixstraat mogelijk.

Hof van Delft
Coenderstraat: tot en met 20 oktober wordt de Coenderstraat heringericht. Tijdens het werk is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk tussen het Bolwerk en de Westerstraat.

Kampveldweg: tot en met 3 juli is de Kampveldweg afgesloten. Er worden dan kabels en leidingen gelegd.

Ruys de Beerenbrouckstraat: De Ruys de Beerenbrouckstraat wordt opnieuw geasfalteerd en hierdoor is de straat dicht voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden zullen tot minimaal augustus duren.

Spoorsingel: tot en met 20 oktober is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

Spoorsingel: tot en met 18 augustus wordt het fietspad aangelegd tussen de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat. Tijdens de werkzaamheden blijft gemotoriseerd verkeer tussen de Havenstraat en Phoenixstraat mogelijk.

Tanthof
Togostraat: tot en met 31 juli wordt de Togostraat opgehoogd en opnieuw bestraat. Tijdens de werkzaamheden is het deel waar wordt gewerkt dicht voor verkeer. Woningen blijven bereikbaar voor bewoners.

Voorhof en Buitenhof
Adenauerlaan: tot en met 14 juli wordt de riolering vervangen. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen bereikbaar voor voetgangers.

Buitenhofdreef: tot en met 30 juni wordt het deel van de Wilhelminalaan naar de Kruithuisweg opnieuw geasfalteerd. Tijdens de werkzaamheden is de weg dicht voor gemotoriseerd verkeer richting de Kruithuisweg.

Martinus Nijhofflaan: begin september zijn er werkzaamheden tussen het Delflandplein en de Aart van der Leeuwlaan. Tijdens de het werk is de Martinus Nijhofflaan maximaal 2 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De overlast voor fietsers is minimaal.

Vrijenban
Aan 't Verlaat: tot en met 8 juli zijn er werkzaamheden aan het fietspad ter hoogte van de A13. Tijdens het werk is het fietspad versmald. Fietsers en voetgangers kunnen blijven passeren.

Wippolder en Schieoevers
Crommelinpad: tot en met 7 juli wordt het Crommelinpad opnieuw bestraat. Tijdens de werkzaamheden is het pad dicht voor voetgangers.

Engelsestraat: tot en met 31 oktober 2017 is de Engelsestraat aan de kant van de Westlandseweg afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Hierdoor is de Engelsestraat niet meer toegankelijk vanaf de Westlandseweg. Voor het verkeer is een nieuwe verbinding opengesteld.

Feldmannweg: tot en met 7 juli wordt de riolering vervangen. Op het deel waar wordt gewerkt is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk.

Julianalaan: tot en met 30 juni zijn er werkzaamheden op de Julianalaan tussen de Michiel de Ruyterweg en de Rotterdamseweg. De riolering wordt vervangen en de weg wordt ingericht als 30 km-zone. Tijdens het werk kunnen voertuigen niet door dit deel van de Julianalaan rijden.

Sint Sebastiaansbrug
De Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest.vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal. Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Stevinweg: tot en met 28 juli wordt op de Stevinweg de riolering vervangen.

Stieltjesweg: tot en met 20 augustus zijn er bouwwerkzaamheden langs de Stieltjesweg. Vanwege de bouwactiviteiten is de weg versmald en is eenrichtingsverkeer ingesteld voor de hele bouwperiode.

Besluiten Verwijderen Voertuigen

De volgende voertuigen staan al geruime tijd (in elk geval langer dan 3 dagen) op de volgende locaties aan de openbare weg geparkeerd.een aanhanger met kenteken 10-BT-SJ aan de Churchilllaaneen vouwwagen zonder kenteken aan de Meerkoetlaan, thv. de achterkant van de Kuifeendhofeen aanhanger zonder kenteken aan de Steltloperstraat.Het is verboden om een wrak, aanhangwagen, trailer of een recreatievoertuig gedurende 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. De voertuigen zijn inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Vóór 30-6-2017 moeten de voertuigen zijn verwijderd van de openbare weg. Als die niet voor die tijd zijn verwijderd, is de gemeente genoodzaakt dit te doen. De door de gemeente gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaars. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de KCC, telefoon 14015. BezwaarBelanghebbenden kunnen voor 02-08-2017 een bezwaarschrift tegen deze besluiten indienen bij het college van B&W postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding van bezwaarschrift.

Verkeersbesluiten

Project Spoorzone – definitieve inrichting

Westvest | aanwijzen vrijliggende gecombineerde tram-/busbaan (kenmerk 2913936)

Ireneboulevard | instellen brom-/fietspaden en fietspaden (kenmerk 2913993); aanwijzen vrijliggende gecombineerde tram-/busbaan (kenmerk 2914003)

Nieuwe Gracht | aanwijzen vrijliggend pad langs de weg als fietspad (kenmerk 2913718.

Conceptbesluit terrasvergunning

2611GB | Beestenmarkt 16 | L.M.H.E. Breda BV / Moeke Delft.

Inzage en zienswijze
U kunt het conceptbesluit op afspraak inzien vanaf 21 juni 2017 bij het KCC. U kunt uw schriftelijke zienswijze over het conceptbesluit kenbaar maken aan de burgemeester van Delft, uiterlijk tot 2 augustus 2017. Stuur uw brief naar de burgemeester van Delft, p/a vakteam KCC, Postbus 78, 2600 ME Delft.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

2611 AL | Phoenixstraat 32 | bouw: hoofdgebouw renoveren | 14-6-2017

2611 BV | Stationsplein 6, ssd 564 | bouw: wachtruimte buschauffeurs verplaatsen | 12-6-2017

2611 CR | Wijnhaven 9b | bouw: bestaande dakkapel vervangen en nieuwe dakkapel plaatsen | 15-6-2017

2611 EV | Voldersgracht 25 en 25A | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, monumenten gemeentelijke verordening, alarminstallatie: dakopbouw renoveren, verbouwen en plaatsen en de functie gedeeltelijk wijzigen naar horeca | 14-6-2017

2611 NK | Verwersdijk 98 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, monumenten gemeentelijke verordening: indeling wijzigen, buitenruimte maken, dakkapel plaatsen en dakkapel vergroten | 9-6-2017

2611 PE | Kantoorgracht 9 | bouw: houten panelen aan voorzijde opbouw vervangen | 9-6-2017

2611 PM | Achterom 85 | bouw: slecht afwaterend, bijna vlak pannendak wijzigen in een plat dak met mastiek dakbedekking | 14-6-2017

2611 RL | Molslaan 129 | sloop, beschermd stadsgezicht SDG: interne en externe restauratie uitvoeren, verander- en/of sloopwerkzaamheden | 15-6-2017

2612 HL | Oostsingel 181 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, kap: 3 appartementen en stallingsgarage oprichten, vrijstelling bestemmingsplan en één boom kappen | 12-6-2017

2613 DJ | C. Fockstraat 128 | bouw: bovenwoning splitsen in twee zelfstandige appartementen | 8-6-2017

2613 DS | Willemstraat 55 | bouw: functie wijzigen naar wonen | 11-6-2017

2613 GW | Caspar Fagelstraat 30 | bouw: functie wijzigen naar wonen | 11-6-2017

2616 LJ | Korftlaan 6B | sloop, bestemmingsplan: bovenbouw gemaal verwijderen | 14-6-2017

Klant Contact Centrum

Vakantiegeld 30 juni uitbetaald

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Delft? Dan ontvangt u ook vakantiegeld. Het vakantiegeld voor 2017 ontvangt u uiterlijk 30 juni op uw rekening.

Iedere maand wordt een bedrag aan vakantiegeld voor u gereserveerd. De gemeente betaalt het vakantiegeld eind juni apart aan u uit. Ontvangt u naast uw uitkering ook loon? Dan krijgt u van de gemeente minder vakantiegeld uitbetaald omdat u van uw werkgever ook vakantiegeld ontvangt.

Het kan zijn dat u het vakantiegeld niet ontvangt. Dit gebeurt wanneer u een bewindvoerder of curator heeft. Of als een schuldeiser beslag op uw uitkering heeft gelegd. De gemeente is bij een beslaglegging namelijk wettelijk verplicht om het vakantiegeld te betalen aan de beslaglegger.

Kijk voor meer informatie over vakantiegeld op www.delft.nl/vakantiegeld.

Klant Contact Centrum | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij het KCC alleen per pin betalen.

Het is een mooi stukje Delft, waar op en rond in de loop der tijd zo het een en ander veranderd is. Plaats van handeling is het 'schiereiland' dat de Vliet, verderop Rijn-Schie Kanaal genoemd, verdeelt in een deel dat naar het haventje van DSM gaat en de doorgaande waterstroom richting Den Haag of Rotterdam. De plek waar de Nieuwe Plantage en de Vrijenbansekade elkaar tegenkomen.
Bijna aan het eind van dit aparte stuk Delft staan twee voormalige dienstwoningen van de Provincie. Lang hebben ze dienst gedaan als onderkomen voor de brugwachters van de Reineveltbrug. Direct bij het werk, dat was het credo van de meeste werkgevers in die tijd. Zoals ook bijvoorbeeld van Marken een hele wijk liet bouwen voor zijn personeel van de Gistfabriek en andere fabrieken waar hij de scepter zwaaide.

De huidige Reineveltbrug is van 1931; de oude brug verbond de eerdergenoemde landtong met de noordzijde van de Vliet, direct naast de Reinevelt Fabrieken. De brug was onder andere in gebruik bij een van de eerste elektrische trams die Den Haag met Delft verbond. Voormalig brugwachter de heer Borsboom kan zich die tijd nog goed herinneren: "Die tram kwam op nog geen meter van ons huis voorbij, dat was voor ons zeg maar goed waarneembaar! Hoewel de elektriciteit die de tram leverde wel weer handig was in een periode dat er in dit stukje Delft nog geen stroom was. Dat we vlak naast de Gist & Spritus Fabriek en aan de andere kant Reinevelt woonden hebben we wel geweten: soms was je als je van het huis naar de schuur liep al zwart van het neerdalende roet. De brug moest soms meerdere keren per week worden schoongemaakt om die zwarte troep weg te werken".
Meer dan vijfentwintig jaar heeft Borsboom de Reineveltbrug voor het waterverkeer bediend. Vanuit het brugwachtershuis heeft hij ook regelmatig de Delftse Brandweer zien oefenen. Zoals op de linker foto waar brandweerlieden op donderdagmiddag 22 september 1966 bezig zijn de door hen zelf ontwikkeld waterkanon en vuilwaterpomp te testen. Op de achtergrond een aantal ondertussen gesloopte panden van Calvé'.

(kijk ook op www.dubbeldelft.nl)

Avalex (1)
Nieuwe strop en prijsverhoging dreigen bij Avalex. Dat is uiteraard heel vervelend maar waarom moet dit op het bordje van de belastingbetaler terechtkomen? De gemeente heeft het vuil ophalen uitbesteed aan Avalex uit bezuiniging, wat op zich natuurlijk een prima idee was alleen is dit nu een bodemloze put geworden. De wethouder heeft al morrend maar toch ingestemd met weer een prijsverhoging. Waarom niet opgekomen voor de burgers van Delft? Avalex is ingehuurd dus ga gewoon naar een ander bedrijf dat wel zijn financiën op orde heeft. De burgers van Delft betalen nu steeds meer voor minder werk. Het papier wordt nog maar een keer per vier in plaats van per twee weken opgehaald. Het karton wordt niet meer meegenomen, daar mag je een paar honderd meter mee slepen en verderop in de wijk brengen.

P. Moeskops

Avalex (2)
Even dacht ik toen ik het stukje van mijnheer van Wijk las in de 'Delft op Zondag' van 18 juni jl. dat het een ironisch stukje zou zijn. Bij verder lezen bleek het een persoonlijke bijsluiter van de heer van Wijk op het Avalex gebeuren. Al zijn opmerkingen zou ik zeker niet negatief willen noemen, maar ik zie ze meer, om met Cruyff te spreken, in de geest van 'elk nadeel heeft z'n voordeel'! De voordelen die de heer v. Wijk noemt zijn zeker niet de doelstellingen die Avalex voor ogen had. Zou dat wel het geval geweest zijn dan mag je verwachten dat ze in de communicatie naar de burger zouden zijn medegedeeld. Nee mijnheer v. Wijk, Avalex had andere problemen en moest orde op zaken stellen. En daar is door het management effectief aan gewerkt. Uit de mededelingen die we ontvingen kreeg ik de indruk dat men zich richtte op een efficiënt bedrijf en waarvan het resultaat afleesbaar zouden zijn in de boekhouding en waarbij de oorspronkelijke doelstelling, een bijdrage in de hygiëne van de stad en burger, in de onderste la van het bureau is verdwenen. Was vroeger het ophalen van het huisvuil een dienstverlening, nu is het handel. Werd het huisvuil vroeger opgehaald door een nutsbedrijf, nu is het een bedrijf en nuts een reep chocolade. Door een bedrijf dat een voortdurend lastig probleem heeft, want het heeft altijd te maken met die niet te vermijden noodzakelijkheid die burger heet.

C. v. d. Lingen.

Avalex (3)
Avalex wederom in slecht weer en waarom? Slecht directioneel beleid. Slechte bestuurlijke aansturing van de directie die daardoor de eigen gang kon gaan. Slecht financieel beleid. Ontredderd personeel dat alle kanten werd opgestuurd behalve de goede omdat er sprake was van wisselvallig personeelsbeleid en management. Ten gevolge van slechte aansturing onverantwoorde aankoop van duur rollend materieel, waaronder vuilnisophaal trucs, welke een aantal jaren aan de kant van het bedrijfsterrein stonden te verroesten. Tonnen aan euro's gingen verloren. Bestuur stuurt de zittende en falende directeur met een volle hand geld de laan uit. Een interim-directeur met een volle geldbuidel als salaris en veel goede beloften werd aangetrokken. Een directeur die als bekwame bedrijfsmanager enige bekendheid geniet maar die niet echt in staat blijkt te zijn om Avalex organisatorisch, bedrijfsmatig beleidsmatig en financieel boven zichzelf uit te laten groeien tot een valide organisatie. Avalex, bestuurlijk ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling waaraan behalve Delft als grootste deelnemer ook de gemeenten Midden Delfland, Pijnacker – Nootdorp, Rijswijk, Leidschendam - Voorburg en Wassenaar deelnemen. Het bestuur welk bestaat uit de wethouders van de deelnemende gemeenten die inhoudelijk niet echt weten wat nu echt van belang is voor een goed functionerende gemeenschappelijke regeling blijft af en toe elkaar verlamd aankijken omdat zij weer niet op tijd van het volgende financiële debacle op de hoogte worden gebracht en zich sowieso naast hun wethouderschap niet echt aangesproken voelden. In afgelopen tien was er regelmatig grote organisatorische en financiële ontreddering. Er heerst geregeld een doekje voor het bloeden cultuur. En ja hoor. Afgelopen zondag 18 juni werden in ieder geval de burgers van Delft op de hoogte gebracht van het zoveelste financiële debacle van 1,3 miljoen euro. Het wordt tijd dat de vuilophaal wordt geprivatiseerd.

Cees van der Meer

Nieuwe toeristische website voor Delft

Op de nieuwe site is alle toeristische info over Delft te vinden. (Foto: PR

DELFT – Delft heeft een nieuwe toeristische website: www.delft.com. Het doel van de nieuwe website is om nog meer bezoekers te verleiden om Delft te bezoeken. Sinds vorige week is de site live in de talen Nederlands, Engels en Duits.

Wethouder Ferrie Förster van de gemeente Delft is blij met de nieuwe website. "Om met andere steden te kunnen concurreren is van belang om een aantrekkelijke toeristische website te hebben die bezoekers verleidt om naar Delft te komen. Het gaat nu goed met de toeristenaantallen in Delft en dat willen we ook in de komende jaren zo houden."

Inspiratie
De nieuwe site www.delft.com vormt volgens Himat Sanwirjatmo, online marketeer van Delft Marketing, een inspiratiebron voor potentiële bezoekers die zich oriënteren op een citytrip. "De site is volledig afgestemd op de wensen en beleving van de doelgroep. Verder staan op de site zes thema's centraal die onder meer zijn afgeleid van de nieuwe toeristische visie van Delft."
Tot en met vorige week konden bezoekers van Delft de toeristische informatie op www.delft.nl vinden; de stadssite voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Het toeristisch deel van deze site bood volgens Sanwirjatmo te weinig inspiratie. "De site was inmiddels verouderd en nodigde nog onvoldoende uit tot een bezoek aan Delft. We vonden, samen met de gemeente, dat we daar echt kansen lieten liggen en dat is zonde. Voor veel mensen – zeker voor de doelgroepen van Delft – is een toeristische website toch een inspiratiebron bij het plannen van een citytrip." Sanwirjatmo legt uit hoe de website ontwikkeld is: "Er hebben twee onderzoeken plaatsgevonden naar de wensen en behoeften van onze doelgroepen. Naast deze onderzoeksresultaten waren de nieuwe toeristische visie en een brainstormsessie met partners uit de stad de basis voor de ontwikkeling van de nieuwe website."

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Van Silfhout

DELFT – Frank Staal woont al weer zeventien jaar op één van de mooiste plekjes in de Delftse binnenstad. Hij woont namelijk in het charmante grachtenpand 'De Swarte Pot' aan het Oosteinde. Het pand met de witte gevel en de markante klok- of tuitgevel.

"Ik woon hier samen met mijn zoon Ryan, die de hele zolderverdieping voor zichzelf heeft." In het jaar 2000 nam Frank hier samen met zijn toenmalige vrouw zijn intrek. Twee jaartjes later werd Ryan geboren. Inmiddels zijn ze gescheiden en is de van oorsprong Amerikaanse naar haar thuisland terug verhuisd, naar Los Angeles wel te verstaan. "Ik heb inmiddels al een nieuwe partner", gaat Frank verder. "Sonja en ik gaan samen in een samengesteld gezin, met haar drie kinderen en mijn Ryan. We gaan wonen in een gezinshuis in Boswijk in Ypenburg." De verhuizing doet Frank naar eigen zeggen pijn in het hart. Hij vond het heerlijk om te wonen in de binnenstad. En dan helemaal om te wonen in een huis dat stamt van het einde van de vijftiende eeuw en een Rijksmonument is. "Dit pand is bijna zo oud als stadsherberg De Mol", zegt hij. "Net als dat pand, is ook dit gespaard gebleven bij de grote stadsbrand in dit deel van de binnenstad." De Swarte Pot is heel fraai gelegen, met een grote eigen 'Delftse Stoep' voor de deur. Precies op de hoek van twee rustige grachten, namelijk het Oosteinde en de Molslaan. "Het is oorspronkelijk een pottenbakkerij geweest", vertelt Frank. "En later heeft dit ook de functie van slijterij gehad. Je kunt de ingang aan het Oosteinde nog goed zien, maar de voordeur met een klein halletje, dat is aan de Molslaan." Eerdere bewoners hebben het eeuwenoude grachtenpand al eens helemaal gemoderniseerd. Hierdoor is het aantal oude en nieuwe elementen in huis in evenwicht. "Er is echt ontzettend veel aan gedaan", gaat hij verder. "Alle muren zijn opnieuw bewerkt en geschilderd, boven is er een prachtige parketvloer gelegd, beneden ligt Belgisch marmer met vloerverwarming en in de kamer is er een ronde bar gemaakt, die de nu al weer een beetje gedateerde open keuken toch een aparte ruimte maakt. En natuurlijk is er in de loop der jaren steeds een likje verf gegeven." De keuken is voorzien van een vaatwasser, een oven, een gasfornuis en een afzuigkap. Heel origineel zijn in de woonkamer de moer- en kinderbinten en de plafondhoogte van 2.90 meter. Heel kenmerkend voor de woonkamer, dat is de scherpe punt. Die scherpe hoek is overigens ook in alle bovenliggende vertrekken aanwezig. "Er is weinig recht in het huis", zegt Frank. "Eigenlijk is alles pas gemaakt, zoals de luxaflex, die dus gewoon blijven hangen." Op de eerste verdieping is er een ruime voorslaapkamer met een vaste kast. Er is een zijkamer, in gebruik als wasruimte, met een doorloop naar de tweede slaapkamer. De moderne badkamer heeft een douche, een tweede toilet, een wastafel en een daklicht. De overloop heeft ook een daklicht. "Door hier eenvoudig een ladder te plaatsen, kun je ook de opgang naar een dakterras creëren", zegt hij. Hier is ook de opstelplaats voor de CV-combiketel, de wasmachine-aansluiting en een bergkast. "En dan helemaal boven de zolderkamer van Ryan. Helemaal afsluitbaar door een afdekplaat met contragewicht. De kamer heeft een vast meubel met wastafel en een dakraam. Het is heerlijk om in de binnenstad te wonen, met alles dichtbij, en ook in de Delftse Hout ben je zo."
Dit pand is als enige woonhuis opgenomen in het boek van Jeremy Barlow, met aquarellen van Delftse stadsgezichten.

Zuidkolk: Droomplek aan het water met het mooiste uitzicht van Delft

Een bijzondere plek met een fantastisch uitzicht. (Foto: PR)

Op 24 juni jl. is het project Zuidkolk in verkoop gegaan. In vele opzichten een bijzonder project, dat bestaat uit 2 maisonnettes, 14 appartementen en 3 penthouses.

Gelegen aan de Schie met een fantastisch uitzicht over het water en het oude centrum van Delft. Het water geeft een ongekende dynamiek aan deze plek met beroeps- en pleziervaart en sportieve activiteiten. Het plan ligt centraal, op loop- en fietsafstand van de binnenstad en openbaar vervoer. U wandelt gemakkelijk naar de wekelijkse markt voor uw boodschappen of naar een gezellig terras aan de overkant. De directe omgeving van het gebouw is verkeersluw en alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en fietsers.

Energiezuinig
Er is een ruime keuze uit verschillende typen woningen met een omvang van 88 m2 - 186 m2. Het plan is dan ook aantrekkelijk voor een brede doelgroep. Er zijn drie prijsklassen die beginnen vanaf € 299.000. Alle appartementen zijn energiezuinig met vloerverwarming en -koeling, die werkt via warmte/koude opslag in de bodem, zonnecellen op het dak, hoogwaardige isolatie en duurzame houtsoorten.

Licht, glas en warme kleuren
Het ontwerp van architectenbureau Vera Yanovshtchinsky is een opvallend en markant gebouw en vanaf het water gezien een echte 'landmark' met 'gevouwen' gevels, die elk appartement een weids uitzicht bieden. De architectuur is speels, maar heeft een chique uitstraling. Er zijn riante en goed doordachte plattegronden en de appartementen voelen royaal door de sterke verbinding met buiten. Omwille van het uitzicht zijn de buitenruimtes voorzien van volledig glazen balustrades. In alle appartementen is gewerkt met veel licht, glas en warme kleuren. Net buiten het drukke centrum van Delft is dit een heerlijke plek om 's avonds thuis te komen en te genieten van uw vrije tijd.

Meer informatie? Kijk op zuidkolk.nl

Welkom op het Hoeksche Waardse Kersenfeest

Genieten van kersen en ander zomerfruit.

Op zaterdag 1 juli viert Van Herk Fruit het Hoeksche Waardse Kersenfeest in de kersengaard, Westdijk 54a, in Heinenoord. Maak een rondrit met de kersentrein of geniet van een wandeling over het kersenpad, terwijl je luistert naar de oude ambachtsman die vertelt over de kersenteelt. Slenter langs gezellige kraampjes met brocante, sieraden, tassen en locale producten, proef de smaak van vers boerderij-ijs en geniet van live muziek. Kinderen kunnen springen op het springkussen, roofvogels van dichtbij bekijken of meedoen aan de kersen-spuugwedstrijd (opbrengst gaat naar Stichting Twarne). Uiteraard worden er eigen geteelde producten, zoals kersen, aardbeien en frambozen verkocht. Van 9.00 uur tot 17.00 uur. Entree en parkeren zijn gratis.

Bij De Centrale maken ze het zelf!

Alles vers en zelf gemaakt...

Restaurant/café De Centrale is sinds een jaar een begrip in de Delftse binnenstad. Binnen de monumentale muren van rijksmonument De Koornbeurs kan men terecht voor authentieke smaken. In de keuken wordt namelijk alles zelf gemaakt met een eigenwijze visie. Ook in de prachtige, ruim opgezette markthal is alles zelf gemaakt; van de tafeltjes tot aan de imposante, van beton gegoten bar. Of je nu voor een borrel komt in één van de zitjes met uniek uitzicht op het stadhuis, of voor het verrassingsmenu met bijpassende wijnen; eerlijke producten en leveranciers die duurzaamheid als uitgangspunt hebben, staan hier altijd voorop. Deze visie kost aandacht, creativiteit en vergt ten alle tijden een frisse en open blik. Daarom is het Centrale team van 3 juli tot 3 augustus op vakantie. De Centrale bedankt iedereen voor een fantastisch eerste jaar en ziet jullie graag weer in augustus!

Petit Montmartre aan de Vliet

Dompel je onder in de Franse cultuur. Foto: PR

Genieten van de Franse cultuur kan ook in hier! Op Zondag 2 juli is weer de 'Petit Montmartre aan de Vliet'. Herberg Vlietzicht gaat op de Franse toer met deze themamarkt. In de schitterende, pittoreske omgeving aan de Vliet vindt u onder meer Franse delicatessen, brocante, antiek en kunst Maar ook home made creaties en lifestyle; U treft het hier allemaal. Dat alles natuurlijk onder de klanken van Franse muziek. Ook kunnen er diverse workshops worden gevolgd. En natuurlijk zorgt het team van 'Op Visite' voor de innerlijke mens. De organisatie heeft een onvergetelijke middag voor ogen waar bezoekers zich laten inspireren door al het moois dat te zien, te proeven en te koop is. De markt 'Petit Montmartre aan de Vliet' heeft plaats van 12.00 uur tot 17.00 uur bij Herberg Vlietzicht aan het Jaagpad 7 in Rijswijk.

Boerenmarkt op de Schoemakerplantage

Lekkere dingen op de Boerenmarkt

Op 1 Juli is hij er weer! De 2e Boerenmarkt op de Schoemakerplantage. o.a Met de lekkerste Delfse koffie van de bevlogen @_missmorrison, met liefde en knapperige korst gebakken brood van @dediamantenring en zonnige Portugese wijnen van @duurtvandijk. Biologische Groente van de @groenteboerin. Boer Auke verkoopt vlees van Franse koeien. Fruit van het @fruithuisje. Bierhistorie Delft leert ons weer van alles over de lekkerste biertjes. We hebben mooi weer besteld en we gaan gezellige vinylplaatjes draaien. Voor de kinderen is er een springkussen. De Boerenmarkt word gehouden bij de @schoemaker.plantage in de achtertuin van Voldaanbuitenkeuken. De markt is van 11.00 uur tot 16.00 uur. Wil je zelf ook een marktkraam huren, laat het ons weten! weten #boerenmarkt #delft #tegek #green #happy #outdoors #bbq #coffee #bread #wine #kids

Zomersfeer met muziek en meer bij Lijm & Cultuur

Voorstelling ‘Die sieben Todsünden’, Delft Chamber Music Festival 2016

Zomer bij Lijm & Cultuur! Niet alleen kun je op werkdagen lunchen en loungen terwijl je geïnspireerd wordt door alle bedrijvigheid om je heen, er is meer.

Als je met een groep bijvoorbeeld wilt BBQ-en, borrelen of dineren, dan zijn daarvoor veel mogelijkheden. Bel of mail ons met je wensen. Ook de cultuurliefhebbers komen aan hun trekken met verschillende festivals.

Delft Chamber Music Festival

Ook dit jaar zijn er verschillende uitvoeringen bij Lijm & Cultuur en – TIP - je kunt ze combineren met een heerlijk diner. In de multimediale voorstelling 'Begin van een onbekend tijdperk' draagt acteur Thom Hoffman rauw-romantisch werk voor uit de dagboeken van Konstantin Paustovski en worden Prokofjev's Visions Fugitives uitgevoerd door Liza Ferschtman (viool) en Ole Christian Haagenrud (piano). Zaterdag 29 juli om 19:00 en 20:30.

'Juffrouw Kachel'
Kom kijken hoe kinderen vol overgave meedoen aan de muzikale voorstelling 'Juffrouw Kachel' door 'Kwekers in de Kunst'.

Juffrouw Kachel heeft twee manieren van slaan en allebei zijn ze heel gemeen, maar zij blijkt ook een klein hartje te hebben. Naar het boek van Toon Tellegen. Zaterdag 5 augustus 18.00 en 19.00 uur. Sjostakovitsj verklankt met zijn preludes de wereld om hem heen in miniatuurvorm. Geïnspireerd door deze muziek kijken wij tijdens 'De werkelijkheid door mijn ogen' naar de wereld om ons heen door de ogen van een fotograaf, de pen van een dichter en de bewegingen van een danser. Wat ziet u? Zaterdag 5 augustus 19.00 en 22.00 uur.

Lorre Festival – 7 juli
Alweer de 10e editie van Lorre Festival met een mix van (African) disco, house, R&B en een overdosis aan 80s en 90s hitjes. Lekker met een biertje in de hand nog een laatste keer feesten voordat iedereen op vakantie gaat. Vrijdag 7 juli van 15.00 - 23.00 uur.

Onze lunchroom Experiment Delft is alle werkdagen open van 10 tot 17 uur. Informeer naar de mogelijkheden voor groepsarrangementen. Bel of mail: 015 262 9400, info@lijmencultuur.nl.
De actuele agenda en links naar alle evenementen vind je op: www.lijmencultuur.nl

Koorschool Delft geeft zomerconcert

Samen zingen...

Op zondag 2 juli geven alle kinderen die bij de Koorschool Delft zingen hun afsluitende concert van dit schooljaar. Het concert begint om 15.00 uur en wordt gegeven in de Adelbertkerk aan de Minervaweg 7. Koorschool Delft is een initiatief van zangpedagoog Petra Weijers. Enthousiaste jongens en meisjes krijgen wekelijks les in stemtechniek, muziektheorie en van blad zingen. Er zijn al koorklassen voor kinderen vanaf 4 jaar. Inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar zijn gestart. In augustus opent de tweede leslocatie in Den Hoorn.

Open Dag 25-jarige Rootz Muziekschool

Foto: Willemieke Brussee treedt 25 juni op bij Rootz Muziekschool. (foto: Liesbeth Bergen) Foto: Esdor van Elten

Zondag 25 juni (tussen 10:30 en 16:30 uur) presenteert Rootz Muziekschool zich in het Rietveldtheater in Delft (Rietveld 49). Rootz bestaat dit jaar 25 jaar en heeft ruim 700 leerlingen op leslocaties in Delft, Pijnacker en Nootdorp. Zo'n 200 leerlingen treden zondag op in 4 zaaltjes. Belangstellenden zijn van harte welkom, de toegang is gratis. Tijdens de open dag kan men met korting aanmelden voor een kennismakingscursus. Er zijn demonstraties van Clavis piano's en er worden nieuwe cursussen voor volwassenen geïntroduceerd. Dirigent Harry Over vertelt over zijn plannen voor een overdagorkest voor gevorderde volwassenen. Om 14:00 uur is er een 'klassiek miniconcert' door gevorderde pianoleerlingen en tussen 12:30 en 14:30 uur zijn veel zangleerlingen te horen. Bekijk het complete programma op www.rootzmuziekschool.nl.

American Day aan de Brasserskade

Op zondag 2 juli vindt aan de Sportring Brasserskade de American Day plaats. Van 11.00 uur tot 17.00 uur is er van alles te beleven voor liefhebbers van auto's, motoren, brommers en meer. Dat alles in een sfeer van vrolijkheid met live rock 'n roll muziek van Cruise Control vanaf 12.00 uur. Tussen 13.00 uur en 15.00 uur kunnen de kinderen een ritje maken in een echte Jeep, aangeboden door de Koperen Kat Delft. Verder zijn er diverse stands met leuke artikelen en hebbedingen. Natuurlijk is er ook een hapje en drankje verkrijgbaar waaronder de inmiddels bekende Chevy burger; Een hamburger die wordt gebakken onder de motorkap van een Chevy. Tevens krijgt iedere bezoeker een gratis cap!

Venvo Zonwering: al veertig jaar specialist in zonwering

Richard Toet van Venvo Zonwering, met achter hem een mobiele zonwering: de ideale verlenging van de woonkamer.

WATERINGEN - Drong de zon afgelopen week ook ongewenst uw woning binnen? Zonwering kan dit voorkomen. Venvo Zonwering is al zo'n veertig jaar gespecialiseerd in zonwering.

Het Westlandse familiebedrijf doet al vier decennia bijna niets anders dan voorkomen dat de zon bij particulieren naar binnen dringt. Het team van vaste monteurs is hier dagelijks voor op pad. Voor het op maat maken van de onderdelen hiervoor beschikt het bedrijf aan de 's-Gravenzandseweg 3 in Wateringen over een eigen assemblage afdeling. Tevens is op dit adres de showroom te vinden, waar klanten een keur aan mogelijkheden op het gebied van zonwering vinden. "Met zonwering creëer je een verlenging van je huiskamer", vertelt Richard Toet van Venvo Zonwering. Want wat is er lekker dan, in een week zoals de week die achter ons ligt, heerlijk buiten in de tuin, onder de zonwering te dineren? Met zulke zonwering is meer mogelijk dan menigeen weet. Zo is het mogelijk om verlichting of verwarming in de zonwering aan te brengen. Verder heeft Venvo verschillende soorten vrijstaande zonwering. Die zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar in textiel of met lamellen. De vrijstaande zonwering hoeft dus niet per se aan de woning te grenzen, maar kan ook verderop in de tuin worden geplaatst.
Venvo heeft verder ook jaloeziën, rolgordijnen en horren en is officieel dealer van het merk Luxaflex. "Voor elk budget hebben we wel mogelijkheden", vervolgt Toet.
Venvo Zonwering zit in Wateringen, maar is vanuit Delft en de regio uitstekend bereikbaar. Wie op de A4 afrit Den Haag Zuid afslaat is er al bijna. "Vanuit Delft zit je hier zo", zegt Toet. Benieuwd naar de vele mogelijkheden op het gebied van zonwering? Kom dan eens naar Venvo Zonwering. De showroom is ook op zaterdag geopend.
Zie verder voor meer informatie www.venvo.nl.

Het enige dat Sanidump dumpt, is de prijs

De mannen van Sanidump, met van links naar rechts Rémon, Arjan, Remco, en Ed.

DELFT – Sanidump heeft uitsluitend A-merken en is nog eens de goedkoopste. "Dat zeggen we niet alleen, kom kijken en vergelijk het zelf", zegt de trotse bedrijfsleider Arjan Baggerman.

De naam Sanidump doet bij sommigen helaas vermoeden dat het hier om opgekochte restpartijen gaat. "Alles wat in onze showroom te zien is, is nieuw besteld. Het zijn A-producten met een garantie van 5 tot 10 jaar. Het enige dat we hier dumpen ís de prijs." De reden dat Sanidump deze lage prijzen kan hanteren, is het feit dat Nederland inmiddels 31 Sanidump megastores telt. Hierdoor kan grootschalig worden ingekocht – en daar plukt de klant de vruchten van. Sanidump heeft alles in huis om van een badkamer een mooi plaatje te maken. Medewerkers van Sanidump kunnen, op een groot tv-scherm met een professioneel 3D ontwerp, laten zien hoe dat plaatje eruit ziet. Alle, bij Sanidump verkrijgbare artikelen, kunnen in de ontwerpen worden verwerkt. Zo wordt het eindresultaat nóg fraaier en kom je niet voor visuele verrassingen te staan.
Sanidump verkoopt haar producten tegen bodemprijzen. Voor wie het graag nóg voordeliger wil, is er op de eerste verdieping van het pand aan de Schieweg 73-75 nog een outlet-afdeling waar de showroomartikel tegen absolute stuntprijzen worden verkocht. "We hebben voor elk budget een badkamer", zegt Baggerman. "Van een badkamer voor 1695 euro tot de meest luxueuze en exclusieve badkamer."
Sanidump staat verder bekend om haar snelle levertijden. "En als het door omstandigheden noodzakelijk is een levering te bespoedigen, dan kunnen wij hierin vaak voorzien door onze goede contacten met de leveranciers." Ook heeft Sanidump een professionele aftersales-afdeling. Is er na afloop iets niet helemaal naar wens, dan wordt er altijd weer een passende oplossing gevonden.
Meer info: www.sanidump.nl.

Yoga Studio Jnana en SportsArt bundelen krachten

Ron en Vincent gaan samenwerken. (Foto: PR)

Aan de Industriestraat in Delft hebben Yoga Studio Jnana en SportsArt besloten een unieke samenwerking aan te gaan.

Twee gezonde sportieve bedrijven die hun krachten per 1 juli 2017 gaan bundelen om meer draagvlak in de breedte te creëren. Eigenaren Ron Broekhart van Jnana en Vincent Hoogwerf van SportsArt realiseren dat er behoefte is aan activiteiten welke ze zelf niet in hun programma hebben en ook niet willen ontwikkelen. Beide heren concluderen dat de uitspraak 'schoenmaker, hou je bij je leest' de beste instelling is.

Kruisbestuiving
Een kruisbestuiving van beide buren wordt dus een feit. Yoga, Pilates, meditatie en massage als basis aan de ene kant en fitness, spinning, bootcamp en zumba aan de andere kant. De twee bedrijven gaan naast de ontwikkeling van een combiabonnement elkaar ook over en weer promoten, zodat hun eigen leden kennis kunnen maken met de mogelijkheden bij de buren.
Ook voor bedrijven zal er binnenkort een flyer verschijnen met mooie samengestelde programma's om het personeel een sportieve dag aan te kunnen bieden.
Er staan inmiddels al een paar promoactiviteiten op de rol, zoals de spinning manifestatie op de markt, massage promodagen en Ladies-night bij SportsArt. Om dit alles te vieren krijgt iedereen in de maanden juli en augustus 10 euro korting op een massage van een uur bij de massage therapeuten van Yoga Studio Jnana.

Jazeker De Hypotheker! Ook het beste advies aan starters

Het adviseursteam van De Hypotheker Delft, met derde van rechts Olaf Verschoor.

DELFT – De Hypotheker is een franchise-organisatie met onder meer vestigingen in Delft en Rijswijk.

Sinds negen jaar is het opvallende gebouw van De Hypotheker Delft aan de Westvest 1 in gebruik genomen. Straks wordt de omgeving alleen maar fraaier, als de Spoorzone zijn voltooiing nadert. De moderne variant van de stadsgracht, maar bijvoorbeeld ook dat prachtige Delftsblauwe appartementencomplex. "Het wordt een heel parkachtige omgeving", zegt manager Olaf Verschoor.
Natuurlijk bent u van harte welkom voor een hypotheekadviesgesprek op kantoor. Behalve door Olaf Verschoor kunt u geholpen worden door de adviseurs Remco Verduijn, Richard van der Vis, Arjan Vreugdenhil of Sasha van Riet. "Maar thuis hypotheekzaken regelen gaat ook steeds makkelijker", legt Verschoor uit. "Via Mijnhypotheker is zelf al veel voor te bereiden. Des te meer we op tijd binnen hebben, des te sneller kunnen we werken. Vooral voor starters is het makkelijk om stukken te uploaden. Voor mensen die voor het eerst een huis willen kopen, hebben we de starters-basispropositie, een speciaal tarief voor deze doelgroep."

Bij De Hypotheker kan men u alles vertellen over de Starterslening die nog steeds in Delft kan worden afgesloten. Starters kunnen hiermee 30.000 euro meer besteden. "De prijzen stijgen en er is bij veel mensen vraag naar een koopwoning. Dus mensen jonger dan 35 jaar die nog nooit een eigen woning hadden, die kunnen hier heel blij van worden", legt Verschoor uit. "Er wordt in de omgeving nog steeds veel gebouwd. Denk aan RijswijkBuiten en de Harnaschpolder. In die nieuwbouwwoningen worden veel energiebesparende maatregelen doorgevoerd. We werken veel met banken die een hypotheek kunnen aanbieden met een lagere rente, specifiek voor een woning met één of meerdere energiebesparende maatregelen."

De Hypotheker Delft heeft het druk. Het kantoor is iedere dag geopend en ook zelfs in de avonduren, behalve op vrijdagavond. Iedereen wil dat zijn hypotheek snel rond komt en daar kan De Hypotheker Delft voor zorgen. "In de nabije toekomst gaan we ook vaststaande pakketten aanbieden, met name interessant voor starters. Elk pakket heeft een aantal diensten. De keus is aan de klant van welke diensten hij gebruik wil maken. Bijvoorbeeld veel of juist weinig advies."
De Hypotheker Delft biedt begeleiding van A tot Z bij het koopproces en ontzorgt. Altijd hèt aanspreekpunt. Na een inventarisatie van alle wensen, is er een risico-analyse in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dan volgt een zo onafhankelijk mogelijk hypotheekadvies.

Jazeker De Hypotheker!
Telefoon: (015) 214 29 72.
Internet: www.hypotheker.nl.

Hoveniersbedrijf Koen Huisman 5 jaar!

Vijf jaar zorg voor uw tuin.

Op 1 juli 2012 startte jij je eigen hoveniersbedrijf. Lange dagen met vele uren volgde, maar geen dag zat je zonder werk. Naast het ontwerpen en aanleggen van tuinen deed je de opleiding boomverzorging. De lastigste klussen kan je nu aan. Je visitekaartje heeft de vorm van een label, omdat jij met trots je naam aan je werk hangt. Bij al je werk staat kwaliteit en klantvriendelijkheid voorop.
We zijn enorm trots op jou en je gedrevenheid.

Je bedrijf bestaat nu 5 jaar, van harte gefeliciteerd en op naar het volgende lustrum!

Bertus, Ineke, Marlon en Evelien

Veertig jaar topproducten en liefde voor het vak

In veertig jaar heeft Belisol duizenden deuren en miljoenen ramen geplaatst.

De vestiging van Belisol in Wateringen is sinds 2006 een vertrouwd adres als het gaat om ramen en deuren. Maar het bedrijf is ouder. "Dit jaar vieren we ons veertigjarig bestaan", aldus Rick Grimbergen. Belisol staat voor 'Belgique Isolation'. De wortels van het bedrijf liggen dus bij onze zuiderburen. "Belisol is in 1977 opgericht", vertelt Grimbergen. "Anno 2017 is Belisol uitgegroeid tot een grote speler in de markt, met 1000 medewerkers en 78 showrooms in drie landen: Frankrijk, België en Nederland."In de veertig jaar van haar bestaan heeft het bedrijf maar liefst 500.000 deuren en het duizelingwekkende aantal van 4.200.000 ramen geplaatst. Wat maakt Belisol zo succesvol? Niet alleen de beste materialen, maar vooral de beste behandeling van mens en materiaal: "We houden echt van ons product en we geloven er in. Maar bovenal: we willen er zijn voor onze klant. De ramen van Belisol hebben drie kanten: een binnenkant, een buitenkant en een zorgeloze kant. Wie bij ons binnenloopt kan er zeker van zijn dat ons product voldoet aan wat hij of zij er van verwacht, of dat vaak zelfs overtreft. En dat alles geleverd met een glimlach en de vraag: 'alles naar wens'?"

'Een goede parket- of laminaatvloer hoeft niet veel te kosten'

Een uitgebreide collectie topvloeren...

Parket of laminaat van goede kwaliteit, maar wel voor een leuke prijs? Berk Parketvloeren in de Prof. Krausstraat heeft ze!

"Dit zijn onze Meister vloeren, wijst Chris de Berk van Berk Parketvloeren aan. "Dit zijn topvloeren van degelijke Duitse kwaliteit, echte 'Deutsche gründlichkeit', maar dan wel voor een budget prijs." Het is echt parket, benadrukt Chris. "Maar het heeft en ingenieus kliksysteem waardoor het heel eenvoudig zelf te leggen is." Om het de zelfleggers gemakkelijk te maken wordt met Meister vloeren een duidelijke Nederlandse handleiding meegeleverd. "Maar u kunt het natuurlijk ook door ons laten leggen", aldus Christ. 'Ontdek haar schoonheid', is de slogan van Meister. En dat kan bij Berk Parketvloeren: we hebben een flinke collectie met allerlei kleuren en tekeningen." Meister geeft een longlife garantie mee: "Deze vloeren gaan gegarandeerd 25 tot 30 jaar mee."

Laminaat voor elk budget
Wie toch liever voor laminaat kiest is bij Berk Parketvloeren ook aan het goede adres: "Wij zijn nu ook dealer van Douwes Dekker", vertelt Berk. "Een Nederlands merk met echt een heel uitgebreide collectie, die wij ook helemaal in huis hebben." Douwes Dekker heeft voor elk budget een vloer; "Ook hier wordt niet aan de kwaliteit getornd. Het laminaat van Douwes Dekker heeft een hoge klassenotering." Behalve voor een uitgebreide collectie vloeren kunt u bij Chris ook terecht voor advies en eventueel inmeten. "Wij geloven namelijk niet alleen in het leveren van kwaliteit, maar ook in service! www.berkparketvloeren.nl.

Wat leeft er in uw bed?

Een goed kussen gaat vijf jaar mee.

Soms is het nodig om mensen wakker te schudden. Zoals over de levensduur van een goed hoofdkussen. Een kussen hoort men eigenlijk naar 5 jaar af te schrijven. We verliezen iedere nacht vocht waar bacteriën van leven. Zo leeft er ook onze huisstofmijt, die we niet zien in ons kussen maar er wel degelijk woont. Als we gehecht zijn aan een goed kussen is het voor veel mensen moeilijk om daar af stand van te doen, maar vraagt u zichzelf dan niet af of dat het nog wel verantwoord is voor uw gezondheid. Laat uzelf goed informeren door Klaas Vaak Bedden, al 35 jaar uw vertrouwde adres in Delft.. Meer info: 015 2120162

Een keukenwand van Visualls maakt je keuken helemaal áf!

Achterwanden met print zijn het paradepaardje van Visualls

Als je op zoek bent naar echt iets moois op je keukenachterwand, dan moet je zeker eens in de showroom van Visualls aan de Distributieweg 6 in Delfgauw gaan kijken. Zij zijn dé specialist op dit gebied en hebben de grootste collectie keukenachterwanden van de Benelux. In 2010 is Visualls.nl opgericht door Sylvia Rietbroek, met toen alleen nog maar achterwanden met prints. "Maar dat is nu wel anders", vertelt Sylvia met een glimlach. "Wat destijds begon uit irritatie over vetspetters op mijn stucwerk is uitgegroeid tot een mooi bedrijf met eigen showroom. Bij ons vind je alle moderne materialen onder één dak. We hebben ruim 25 jaar ervaring in de keukenbranche en kunnen dus echt adviseren. We hebben een eigen ontwerpafdeling, een keukentechnische afdeling en ook het inmeten en monteren kunnen we verzorgen. Hardlopers zijn de achterwanden van glas, de RVS-look en natuurlijk ons paradepaardje: achterwanden met print. Je eigen foto of tekst, het kan allemaal, ook op glas! Vooraf krijgt de klant een impressie van de keuken met Visuall, dus geen verrassingen achteraf. "Ook veel keukenwinkels uit het hele land sturen hun klanten naar ons toe. Niet alleen voor prints, maar ook voor bijvoorbeeld Blauwstaal of Collors; aluminium van 3 mm dun, afgewerkt met een prachtige matte lak in RAL-kleur. Krasvast, hittebestendig en makkelijk schoon te houden". Een offerte aanvragen kan via www.visualls.nl, maar de showroom bezoeken kan natuurlijk ook. Of kijk eens op Facebook! Visualls.nl, Distributieweg 6, Delfgauw, 015 – 879 50 50.

Feest! kringloopwinkel RataPlan Delft bestaat 1 jaar

Kringloop Rataplan viert feest!

Op 1 juli 2016 opende RataPlan de deuren van haar 18e kringloopwinkel in Delft.

De vestiging met een oppervlakte van ruim 2.500 m2 kwam daarmee in de top 5 van de grootste kringloopwinkels in Nederland. Inmiddels heeft RataPlan 20 kringloopwinkels en is RataPlan Delft alweer bijna een jaar open. Daarom is het tijd voor een feestje. Het 1-jarig jubileum wordt gevierd op zaterdag 1 juli 2017!
RataPlan Delft, gelegen aan de Turbineweg 14-16, biedt een compleet assortiment van kleding, meubels, boeken, fietsen en kleingoed. Naast dit uitgebreide assortiment is er veel ruimte voor presentatie van artikelen zodat klanten een impressie kunnen krijgen van de mogelijkheden met de kringloopartikelen. Ook is er een gezellig horeca gedeelte gecreëerd waar kringloopwinkelaars een break kunnen nemen tijdens het winkelen. Het nieuwe concept van RataPlan is gericht op een kringloopervaring op z'n leukst. Daarnaast is er rekening gehouden met de toegankelijkheid van de winkel. Zo is er ruime parkeergelegenheid en is de winkel rolstoelvriendelijk ingericht.

Feestelijk jubileum
Op zaterdag 1 juli bestaat RataPlan Delft precies 1 jaar. Die dag staat de winkel in het teken van feest. Zo kan er tussen 13:30 en 15:30 uur een gratis ijsje worden gehaald bij de ijscokar en geeft de kringloopwinkel alle bezoekers korting cadeau. Benieuwd wat de kortingsactie inhoudt? Ga naar www.rataplan.nl of www.facebook.com/rataplandelft en lees meer. RataPlan ziet ernaar uit om iedereen te verwelkomen tijdens de jubileumviering!

Vakantie? Hou het dievengilde buiten de deur

"Inbrekers gaan niet op vakantie", waarschuwt Walter van Dongen van Houtmarkt Het Tanthof. Het is wel belangrijk dat je maatregelen neemt. een beetje inbreker heeft aan een opening van 15 centimeter genoeg om binnen te komen." Gelukkig zijn er wel dingen die je kunt doen, al moet je je realiseren dat inbraakwerend eigenlijk niet bestaat. "Maar je kunt een inbreker wel vertragen". Goede maatregelen maken je huis minder aantrekkelijk, waardoor inbrekers vaak op zoek gaan naar een makkelijker 'project'. Waar kun je dan aan denken? "Aan sloten, schilden, cilinders, Secustrips, meerpuntsluitingen in de deuren of een zelfsluitend slot: dat valt vanzelf in het nachtslot als je de deur achter je dichttrekt. Zo krijgt de inbreker die zich met een pasje naar binnen probeert te 'flipperen' geen kans. Met dievenklauwen voorkom je dat inbreker de scharnierpennen eruit halen en zo via de achterdeur kan binnenkomen. "somt Walter op. "Onze beveiligingsmaterialen hebben de SKG normering of het Politiekeurmerk Veilig Wonen", voegt hij er aan toe. "Bovendien hebben we al deze materialen in diverse maatvoeringen op voorraad, en dus ook de bijzondere maatvoeringen welke wij speciaal laten maken. We leveren niet alleen, we kunnen het ook monteren. We hebben een inmeetservice en natuurlijk geven we u met plezier goed advies over montage en onderhoud. Zorg dat u uw zaken op orde hebt. Dat is een stuk relaxter op vakantie!"

Rode Kruis Week en Collecte, natuurlijk ook in Delft

Het Rode Kruis doet goed werk in noodsituaties.

DELFT – 'EHBO in het onderwijs' is het thema van de Rode Kruis Week van dit jaar. Deze heeft de afgelopen week plaats gevonden en toen vond ook de collecte plaats. De allerbelangrijkste boodschap die het Rode Kruis deze week wil meegeven, dat is het belang van eerste hulp te kunnen verlenen.

Ook de afdeling Delft heeft de afgelopen week tal van activiteiten georganiseerd. Zo waren er op de Markt Rode Kruis hulpverleners paraat tijdens de ontwerpwedstrijd van de TU Delft.
En afgelopen week hebben alle Delftse huishoudens weer een collectant aan de deur gekregen, als het goed is. De opbrengst van de lokale collecte is bestemd voor het werk van de afdeling. Eerste hulp verlenen in nood, bij een blessure of bij een huis-tuin-keuken ongelukje kan erger letsel voorkomen en in ernstige gevallen zelfs levens redden. Daarom wil de afdeling Delft en Midden-Delfland dat iedereen op een laagdrempelige manier de beginselen van eerste hulp weet toe te passen. "En zelfs kinderen van basisscholen kunnen helpen bij een ongeval als dat noodzakelijk is", zegt Eveline van der Helm – Van Herpen van het Rode Kruis afdeling Delft en Midden-Delfland.
"Ook al hebben ze geen EHBO-diploma. Hoe ze kunnen helpen wordt getoond en hebben ze ervaren in de workshop 112-bellen. Deze voorlichting op basisscholen loopt al vanaf februari in de regio en vertelt de jeugd bijvoorbeeld wanneer ze wel of niet 112 moeten bellen."
Het Rode Kruis staat altijd paraat. Wel 30.000 vrijwilligers staan in Nederland klaar om te helpen. Hier om te helpen – al 150 jaar in Nederland.

Irma springt uit vliegtuig ondanks Parkinson

De 60-jarige Irma Scheurink uit Delfgauw (Zuid-Holland) heeft de ziekte van Parkinson en een grote wens: een parachutesprong maken om te laten zien dat ze ondanks haar ziekte nog veel dingen wél kan. Dat gaat ze doen en wel op zaterdag 8 juli om 11.00 uur.

Irma wordt hierbij geholpen door meer dan tien lokale bedrijven die haar en het Parkinson Café Delft een warm hart toedragen. Het Parkinson Café Delft, waar Irma zich met duizend procent als vrijwilliger voor inzet bestaat in mei pas twee jaar, maar is met 150 leden het grootste Parkinson Café van Nederland.
Tel daarbij op dat de landelijke Parkinson vereniging dit jaar veertig jaar bestaat, het in 2017 200 jaar geleden is dat de ziekte Parkinson voor het eerst beschreven werd en het op 8 april 2017 Wereld Parkinsondag was, dan geeft dat meer dan genoeg aanleiding voor Irma om aandacht te vragen voor haar ziekte. Doel van de sprong is bekendheid te geven aan de ziekte van Parkinson.

UItdaging
"Ik kan nog heel veel wél" De wens van Irma om uit een vliegtuig te springen kwam in oktober 2016 naar voren tijdens een bijeenkomst van de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging.
Tijdens de beursvloer waar het maatschappelijk veld en ondernemers bij elkaar komen om elkaar te ondersteunen, was daar ineens de vraag van Irma. Niet alleen omdat de energieke 60-jarige zo graag uit een vliegtuig wil springen, maar juist omdat ze wil benadrukken dat je ondanks Parkinson nog een vol leven kan leiden. "Natuurlijk merk ik elke dag wat mijn beperkingen zijn, maar ik kan zoveel dingen nog wel. Dat wil ik graag benadrukken en aan mensen laten zien."
Betrokken lokale bedrijven willen haar daar maar wat graag bij ondersteunen. Kijk op facebook.com/aandachtvoorparkinson/ voor meer info.

Sprong
Op zaterdag 8 juli 2017 om 11.00 uur gaat op Rotterdam Airport de grote wens van Irma Scheurink in vervulling. Lokale bedrijven die helpen Irma's droom uit te laten komen zullen hierbij aanwezig zijn. Met als doel zoveel mogelijk aandacht te vragen voor Parkinson en voor onderzoek naar deze ongeneeslijke aandoening. Mogen we ook u verwelkomen?

Parkinson
De ziekte van Parkinson is een relatief veel voorkomende hersenaandoening. Naar schatting lijden 44.000 in Nederland aan de ziekte van Parkinson. Het begint meestal op latere leeftijd (tussen vijftigste en zestigste jaar), en treft dus vooral ouderen. Toch is een klein deel van de patiënten, ongeveer 10%, jonger dan veertig jaar.Bij de ziekte van Parkinson ontstaat in de hersenen een tekort aan de neurotransmitter dopamine. Cellen die dopamine produceren sterven langzaam af. Deze cellen bevinden zich vooral in een bepaald gedeelte van de hersenen, de substantia nigra. Door het dopaminetekort wordt de aansturing van spierbewegingen aangetast en gaan armen en benen beven. Tegelijkertijd worden spieren stijf, waardoor lichaamsbewegingen moeilijker op gang komen.

Delft en het licht

De Kolenhavenbrug - bij het voormalig Calvé-terrein - wordt al met LED-verlichting belicht. Komende jaren moeten alle Delftse lantaarns worden voorzien van LED-verlichting. (foto: Justyna van Grootveld) Foto: Justyna van Grootveld

DELFT – Delft is de stad van innovatie, maar veel daarvan ontgaat het grote publiek. Geert van Grootveld wil dat veranderen. Voortaan trakteert hij de lezers van Delft op Zondag maandelijks op feitjes over het gelukkige huwelijk tussen Delft en innovatie.

Door: Geert van Grootveld

Deze week deel 2, over Delft en het licht. Door de eeuwen heen zijn mensen op zoek geweest naar het maken van wit licht, zodat ze ook in het donker activiteiten kunnen doen. Zet je die zoektocht op een rijtje, dan zie je interessante sprongen in de technologie.
De eerste technologie was het gebruik van licht van vuur. Dat was niet erg efficiënt. Bovendien moet steeds brandstof gebracht worden naar de plaats die je van licht wilt voorzien. Degene die dit probleem oploste was William Murdoch, die rond 1800 een continue systeem voor de aanvoer van gas ontwikkelde. Hij ontdekte bij toeval dat kolen vergast konden worden en dat het verbranden van het gas tot een mooi licht leidt. Deze technologie werd op grote schaal ontwikkeld. Als eerste voor straatverlichting. Dat gebeurde ook in Delft. In 1853 werden 331 olielantaarns door gaslantaarns vervangen. Hiervoor moest een grootschalige infrastructuur worden gebouwd. Gasverlichting werd steeds breder toegepast. Dus werden vlak bij de stad gascentrales gebouwd. In Delft werd de gasfabriek in 1855 opgeleverd.
De tweede technologische ontwikkeling is gebaseerd op het verkrijgen van een hoge temperatuur door het laten gloeien van een metaal door hier een elektrische stroom doorheen te leiden. De eerste elektrische lamp was de booglamp. Die werkte op grote batterijen. Later werd met succes de gloeilamp met het wolfraam draadje ontwikkeld. Het wolfraam gloeide, gaf veel licht af en ging bovendien lang mee. Belangrijke voorwaarde voor het succes van de gloeilamp was het op grote schaal beschikbaar hebben van elektriciteit en dus van een elektrische infrastructuur. De elektrische infrastructuur is er gekomen na een 'strijd' tussen gasverlichting en verlichting op elektriciteit. Die strijd werd snel opgeheven toen duidelijk werd dat er sprake is van een win-winsituatie in plaats van een strijd. Immers, gas kon goed ingezet worden om in een centrale omgezet te worden naar elektriciteit. De gasinfrastructuur kon dus blijven en zelfs uitgebreid worden. En de elektriciteit kon goed worden toegepast voor het (veilig) maken van licht, zowel voor straatverlichting als voor verlichting binnenshuis.
Maar het lage rendement van de gloeilampen bleef zorgen baren. Uiteindelijk werd in Brussel in 2009 met een verordening het besluit genomen om de verkoop van de gloeilamp gefaseerd af te bouwen. En toen kwam er LED. LED is veel zuiniger en de toepassing ervan kan leiden tot zowel energiebesparing als tot een vermindering van de uitstoot van gassen die klimaatverandering veroorzaken. In 2016 is besloten dat Delft al haar 15.000 lantaarns zal voorzien van LED-verlichting. Dit nieuwe vervangingsprogramma zal de komende jaren haar beslag krijgen. Met de LED-verlichting van de Kolenhavenbrug is hier al een begin mee gemaakt.

Van den Berg vreest einde van orgelconcerten

Jan J. van den Berg in zijn eigen woning, achter zijn zelfgebouwde orgel.

DELFT - De Delftse organist Jan J. van den Berg verzorgt vanaf 1 juli voor het zeventiende jaar op rij een serie orgelconcerten in de Remonstrantse Kerk. Het kan weleens de laatste zijn.

Door: Jesper Neeleman

Niet omdat de 87-jarige Delftenaar er geen zin in heeft. Integendeel. Hij is nog even gemotiveerd als in zijn jaren dat hij op het conservatorium studeerde en Adriaan Schuurman hem de fijne kneepjes van het vak leerde. Reden van het dreigende einde voor de orgelconcerten is het feit dat de Remonstrantse Gemeente in Delft vanaf 1 januari 2018 wordt opgeheven. Wat er met de kerk aan de Oude Delft 102 gaat gebeuren, is nog niet bekend.
Jan J. van den Berg was juist zo blij met deze kerk en het orgel dat er staat. "Het is geen groot orgel, maar wel een mooi orgel. Ik kan er alles op spelen. Jammer dat ik er straks niet meer op kan spelen, maar zo gaat dat. Kerkbezoek loopt drastisch terug en dan krijg je dit."
Jan J. van den Berg was 41 jaar lang de vaste organist van de Nieuwe Kerk op de Markt. "Maar in 1994 moest ik vanwege m'n leeftijd, omdat ik 65 werd, zo nodig worden gedeporteerd." Na enige omzwervingen kreeg hij in het jaar 2000 de kans om de vaste organist van de Remonstrantse Kerk te worden. "Die heb ik met beide handen aangegrepen. Ik speel er met veel plezier de concerten. Ik kijk met veel genoegen terug op alle voorgaande edities."
Wel moest hij met lede ogen toezien hoe de belangstelling steeds iets minder werd. Het is een probleem waar de meeste orgelconcerten in den lande mee kampen. Hoe dat kan? "Mensen zijn tegenwoordig misschien minder geïnteresseerd in het kerkelijke. En als ze in een kerk komen, willen ze graag een grote kathedraal met een groots orgel. Ja, ik zit ook liever in een groot kathedraal, maar ik speel m'n muziek net zo lief op een kleiner orgel. Dat gaat, dus dan doe ik dat ook."
En dus organiseert Van den Berg ook komende zomer weer een reeks orgelconcerten op de zaterdagavond. Op 1 juli speelt hij zelf, op 8 juli geeft Paul Groenewegen er een concert. Zaterdag 15 juli is het de beurt aan Wim Hazeu. Op 29 juli geven leerlingen van Jan J. van den Berg een concert. Op 5 augustus komt het jaarlijkse hoogtepunt: de Bach-herdenking van Bach-adept Van den Berg zelf. "Wat een betekenis heeft die man gehad voor de muziek. Het is onvoorstelbaar. Ik noem Bach niet voor niets de profeet en de hoge priester. Übermenschen bestaan niet, maar als er al één heeft bestaan, dan was het Bach." Op 12 augustus is een concert van Wybe Kooijmans, de serie wordt 19 augustus afgesloten door Gerard Bal en Jan J. van den Berg." De aanvang is altijd 20.15 uur, de entree bedraagt 6 euro.

Oud-rugbyinternational Kitty Vloemans blikt terug

Hopelijk kan ik nog af en toe nog een toernooitje of wedstrijdje spelen want ik mis het rugby en zeker ook het sociale gebeuren eromheen. (Foto: Koos Bommelé) Foto: Koos Bommelé

DELFT – Wekelijks blikt Delft op Zondag met oud-sporters terug op hun gloriejaren. Deze week deel 3: rugbyspeelster en oud-international Kitty Vloemans (44).

Kitty Vloemans is in 1973 geboren in Seoul, Zuid-Korea. Ze werd, drie jaar oud, geadopteerd en kwam naar Nederland. Ze groeide op in Delft en woont tegenwoordig samen met haar vriend Silvester Ramaker en hun negenjarige tweeling Sem en Dean. "Via Silvester ben ik in aanraking gekomen met rugby. Ik leerde hem kennen in de periode dat hij bij Rugbyclub Delft speelde." Net als Vloemans is Ramaker oud-international, hij was coach de Nederlandse vrouwen- en mannen sevens-teams (een rugbyvariant met 7 spelers, red.). Tegenwoordig coacht hij de Haagsche Rugby Club. Vloemans begon haar eigen rugbycarrière toen ze 21 was bij studentenrugbyclub Thor. "Dat waren mooie jaren. Theo Snijders en Julius Breinburg waren uitstekende trainers. We zijn een flink aantal keren landskampioen geworden, op leuke rugbytrips geweest en hebben mooie toernooien gespeeld."

Mooiste positie
Wie Vloemans ontmoet denkt niet direct aan een rugbyspeelster; ze is met 1.51 meter klein van stuk. Dat stond in 1997 aanvankelijk haar selectie voor het Nederlands team in de weg. "Daar kwam men gelukkig op terug. Ik was weliswaar klein, maar snel en wendbaar, bovendien kon ik goed incasseren en tackelen. Ik werd alsnog geselecteerd en speelde op het WK in Amsterdam in 1998. Begonnen als winger, vervolgens even op de center gespeeld en uiteindelijk op de scrumhalf (spelverdeler), de mooiste positie in het team."
Daarna speelde Vloemans nog tal van interlands, EK's, het WK 2002 in Barcelona en drie keer de Hong Kong sevens. Haar laatste wedstrijd als international speelde ze in Dubai in 2009. "Tussendoor ben ik er even uit geweest vanwege de tweeling. Zes weken na de geboorte was ik weer volop in training. Mijn teamgenootjes hadden zich gekwalificeerd voor het WK sevens in Dubai en ik móest daar natuurlijk bij zijn."
Dat loopt bijna mis als Vloemans drie weken voor het WK haar voorste kruisband afscheurt en tijdens het verblijf in Dubai, tijdens een krachttraining een vingertopje verbrijzelt. "Voordat ik naar het ziekenhuis ging ben ik nog wel even op de foto gegaan met Jonah Lomu. De orthopedisch chirurg heeft de botsplinters onder een plaatselijke verdoving verwijderd en ik was weer zo goed als nieuw. Dus kon ik het WK spelen. Ondanks het teleurstellende resultaat, was het een mooie ervaring, die ik nooit had willen missen."
Na Dubai stopt Vloemans haar interlandcarrière. Kort daarna besluiten haar teamgenoten professional te worden met als doel de olympische spelen 2016 in Brazilië te halen. "Dat is helaas niet gelukt. Ik had het Nederland zo gegund. Het is wel mooi om te zien hoe de sport groeit, zowel bij de heren en jongens, maar ook bij de vrouwen en meisjes. Toen ik begon hadden we één competitie. Nu is er een ereklasse, eerste klasse en tweede klasse."

Afscheid
Nadat ze is gestopt als international speelt Vloemans nog een aantal jaren clubrugby bij Thor in de ereklasse. "Vorig seizoen heb ik afscheid genomen. Ik had het liefst nog steeds gespeeld, maar ik kan niet trainen op de dagen dat er wordt getraind. Ik heb dit seizoen, op de damesfinale na, geen enkele wedstrijd gekeken. Ik vind dat nog moeilijk. Wel heb ik enkele weken geleden gespeeld op de Amsterdam sevens. Hopelijk kan ik nog af en toe nog een toernooitje of wedstrijdje spelen want ik mis het rugby en zeker ook het sociale gebeuren eromheen. Om fit te blijven bootcamp en fitness ik regelmatig bij mijn goede vriend Frans. Verder moedig ik mijn zoontjes aan, langs het voetbalveld weliswaar, zij spelen bij VV SEP en ik fluit af en toe hun wedstrijd. Mooi om te zien hoe zij zich sportief ontwikkelen. Wie weet gaan zij ook ooit rugbyen."

Frank Hogervorst gaat 24 uur skeeleren

Frank Hogervorst is nu volop in voorbereiding om begin september een topprestatie te kunnen leveren: een etmaal lang skeeleren. (foto: Jesper Neeleman)

DELFT - Een etmaal wakker blijven valt al niet mee, laat staan 24 uur lang skeeleren. Toch gaat Frank Hogervorst dit doen. Voor de uitdaging en het goede doel.

Door: Jesper Neeleman

Op 1 en 2 september doet hij in Biddinghuizen mee aan het event 24KiKa. Hogervorst en anderen gaan dan dus 24 uur lang skeeleren om geld in te zamelen voor KiKa.
Waarom? "Die vraag hoor ik vaker", antwoordt de 24-jarige uit Pijnacker afkomstige Delftenaar lachend. "Ik ben nu aan het afstuderen. Het leek me leuk om naast het afstuderen nog een groot doel te hebben. Dus ga ik proberen deze sportprestatie neer te zetten voor een mooi goed doel: KiKa."
Het zal echter niet meevallen om 24 uur lang rondjes te skeeleren beseft hij. Dus is hij nu sinds februari al volop in training. Vier keer per week is hij al afstanden aan het skeeleren of fietsen. Alles om z'n uithoudingsvermogen naar een hoog niveau te krijgen. Op de bewuste dag dat hij een etmaal gaat skeeleren, verwacht hij een afstand van zo'n 400 kilometer af te leggen.
Dat gebeurt op een baan waar hij dus talloze rondjes aflegt. "Daar ga ik wel simpel van worden, ja. Toch lijkt het me leuk om te doen. Het is vooraf gaaf om naartoe te leven. En zeker als het uiteindelijk allemaal lukt, nadat je heel diep bent gegaan, is dat natuurlijk een geweldig gevoel."
Frank Hogervorst skeelert graag in z'n vrije tijd. "Er gaat natuurlijk niets boven schaatsen op natuurijs", zegt hij. Met de Nederlandse winters zit dat er tegenwoordig echter niet vaak in. "Maar het is bijna net zo lekker op op een mooie dag lekker rondjes door de regio te skeeleren."
-Waar zie je straks, tijdens 24KiKa, het meeste tegenop?
Hogervorst: "Dat is wel het moment halverwege de nacht. denk ik. Als de mensen die ons aanmoedigen in slaap zijn gevallen. Het zal een moment worden waarop ik zelf ook sacherijnig word, vermoed ik. Als het dan 's ochtends weer licht wordt, wordt het denk ik wel weer gezellig. Daarna skeeleren we nog tot 15.00 uur door."
-Ga je dat redden?
"Het ligt eraan of alles heel blijft. Als dat zo is, dan moet het lukken."
-Ga je hulpmiddelen gebruiken?
"Geen doping, of iets. Maar wel isotone sportdranken en ik moet natuurlijk heel veel eten."
-Hoe kunnen we je steunen?
"Mensen kunnen doneren via m'n website www.frankhogervorst.nl/24kika. Tevens is het mogelijk te bieden op één van de acht delen van mijn skeelerpak. Degene met het hoogste bod voor die bepaalde plek, mag zelf bepalen wat hierop te zien zal zijn. Mensen kunnen me dus rond laten rijden in een lelijk pak met. Ik ben benieuwd hoe het er uiteindelijk uit zal komen te zien."

Lopen langs de kade

Op 1 juli gaat de 38e editie van de Kadeloop van start. (Foto: PR) Foto: PR

SCHIPLUIDEN - Zaterdag 1 juli staat Schipluiden volledig in het teken van de 38e editie van de Kadeloop.

Om 13.00 uur bijt de jeugd het spits af met de 1 km-loop, gevolgd door de 2 km. Om 14.30 uur is het parcours vrij voor deelnemers aan de 5 km en 12 km. Ook dit jaar kunnen de deelnemers genieten van het geheel verkeersvrije parcours door en buiten Schipluiden. Genieten van het polderlandschap en natuurlijk terug langs de vaart van Vlaardingen naar Schipluiden.
Afgelopen jaren deden in totaal zo'n 1200 lopers mee uit heel de regio en ook dit jaar loopt de voorinschrijving erg goed!

Win een set zonnepanelen met uw hole-in-one

Leven met de zon...

DELFT - Richard Bosch van het zonnepanelenbedrijf Solar Life is één van de sponsoren van het Open Delfland Sixes golftoernooi. "Wij geven een volledig pakket zonnepanelen aan degene die een hole-in-one slaat", vertelt Bosch. "Compleet met onderhoud." Solarlife is opgericht uit passie voor besparing op energiekosten en hanteert een uniek concept: "U betaalt onze panelen met de maandelijkse besparing op uw energierekening die het gevolg is van de installatie van zonnepanelen. Met ons Solar Life concept wordt u geheel zelfvoorzienend in uw stroomverbruik, zonder extra kosten per maand, met A-kwaliteit zonnepanelen en 25 jaar vermogensgarantie op uw panelen, en eveneens 25 jaar garantie op uw panelen, omvormers en power optimizers. Naast deze besparing op uw elektriciteit bieden wij nog diverse andere besparingsverrassingen op bijvoorbeeld uw gasverbruik, zoals de Speed Comfort." Richard Bosch is zelf ook een fervent golfer en sponsort dit toernooi dus graag. Voor zijn mede-golfers heeft hij bovendien nog een extra aanbieding: Voor de eerste 10 klanten die een zonnepaneelsysteem van Solar Life aanschaffen stellen wij een unieke dag in het vooruitzicht. In samenwerking met Phil Allen de swingcoach van Joost Luiten en met Liesbeth Pauwels van LP Golfperformance bieden wij een leuke leerzame dag beleven op golfbaan The Dutch. Inclusief een masterclass van deze golftoppers, een uitstekende lunch en een leuk aandenken aan de dag.

Ga naar www.solarlife.nl en ontdek hoe je in aanmerking komt voor deze golfdag!

Solarlife: voor uw leven met de zon... (Foto: PR)

Richard Bosch van het zonnepanelenbedrijf Solar Life is één van de sponsoren van het Open Delfland Sixes golftoernooi. "Wij geven een volledig pakket zonnepanelen aan degene die een hole-in-one slaat", vertelt Bosch. "Compleet met onderhoud."

Solarlife is opgericht uit passie voor besparing op energiekosten en hanteert een uniek concept: "U betaalt onze panelen met de maandelijkse besparing op uw energierekening die het gevolg is van de installatie van zonnepanelen. Met ons Solar Life concept wordt u geheel zelfvoorzienend in uw stroomverbruik, zonder extra kosten per maand, met A-kwaliteit zonnepanelen en 25 jaar vermogensgarantie op uw panelen, en eveneens 25 jaar garantie op uw panelen, omvormers en power optimizers. Naast deze besparing op uw elektriciteit bieden wij nog diverse andere besparingsverrassingen op bijvoorbeeld uw gasverbruik, zoals de Speed Comfort." Richard Bosch is zelf ook een fervent golfer en sponsort dit toernooi dus graag. Voor zijn mede-golfers heeft hij bovendien nog een extra aanbieding: "Voor de eerste 10 klanten die een zonnepaneelsysteem van Solar Life aanschaffen stellen wij een unieke dag in het vooruitzicht. In samenwerking met Phil Allen de swingcoach van Joost Luiten en met Liesbeth Pauwels van LP Golfperformance bieden wij een leuke leerzame dag beleven op golfbaan The Dutch. Inclusief een masterclass van deze golftoppers, een uitstekende lunch en een leuk aandenken aan de dag. Ga naar www.solarlife.nl en ontdek hoe je in aanmerking komt voor deze golfdag!"

Renault Clio als hoofdprijs voor een hole-in-one!

Vestigingsleider Ed Mouton bij de Renault Clio, hoofdprijs bij de Open Delfland Sixes.

DELFT – Autohaag Zeeuw Delft en de golfsport. Een combinatie die je misschien niet snel zou verwachten. En toch is het een feit. Een èchte Renault Clio is namelijk de hoofdprijs voor het slaan van een èchte hole-in-one. Golfbaan Delfland in Schipluiden houdt in het weekend van 1 en 2 juli het Open Delfland Sixes Matchplay Toernooi. Autohaag Zeeuw Delft is één van de sponsors. Iedere deelnemer die een hole-in-one slaat maakt kans op een hoofdprijs die beschikbaar is gesteld door dit autobedrijf op bedrijventerrein Ruyven in Delfgauw: een Renault Clio ter waarde van 20.000 euro. Het wordt een spannend en spectaculair toernooi, dat je als golfliefhebber niet mag missen. En een hole-in-one slaander kan misschien ook nog eens naar huis rijden in deze geweldige auto! Tijdens de Open Delfland Sixes wordt er steeds een matchplay kampioenschap gespeeld over zes holes. De deelnemers spelen allemaal tegen iedere tegenstander uit de poule, de naam zegt het al, zes holes. De nieuwe Renault Clio: krachtige uitstraling, slanke vormen en opnieuw vormgegeven wielen is blijvend inspirerend. Opvallend in het nieuwe design is de verlichting. Die moet functioneel, maar vooral ook gewoon mooi zijn. Met prachtige C-vormige contouren van de Full LED verlichting voor en achter. De nieuwe Renault Clio is helemaal aan te passen aan je eigen stijl. Rijden - en golfen - hoe je zelf wilt, daar draait het bij Renault om.

Golfbaan Delfland organiseert het eerste Open Delfland Sixes

Sixes is een nieuw soort golftoernooi. (Foto: PR)

In het weekend van 1 en 2 juli staat Golfbaan Delfland in Schipluiden in het teken van het Open Delfland Sixes Matchplay Kampioenschap.

"Het toernooi staat voor iedereen open", aldus Laura Helvensteijn van de wedstrijdcommissie van Golfbaan Delfland. Tijdens de Open Delfland Sixes wordt er steeds een matchplay kampioenschap gespeeld over 6 holes. De deelnemers spelen allemaal tegen iedere tegenstander uit de poule zes holes. Deze 3×6 holes worden achter elkaar gespeeld. "Er wordt gespeeld in diverse handicapcategorieën zonder handicapverrekening. Dus voor iedere golfer met een handicap 54 is het leuk om mee te doen. Ook jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een maximale handicap 36 zijn van harte welkom om mee te doen."

Nieuw soort toernooi
De Sixes zijn een nieuw soort golftoernooi dat werd geïntroduceerd tijdens de European Tour dit jaar. Het nieuwe concept moet het spel sneller en spannender maken. In navolging van de European Tour introduceert Golfbaan Delfland dit nieuwe concept nu ook in onze regio. Het betreft een tweedaags toernooi, aldus Helvensteijn: "Op zaterdag spelen we de poulefase met 3 x 6 holes. De nummers 3 en 4 van iedere poule op zaterdag spelen op zondag de 18-holes matchplay tegen de baan. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om op zaterdag te spelen, dan is het ook mogelijk om je op zondag individueel voor deze wedstrijd in te schrijven. Hierbij wordt gespeeld in drie handicapcategorieën; 0-18.9, 19-36 en 37-54, met handicapverrekening.

Prijzen
Natuurlijk zijn er mooie prijzen te winnen tijdens het toernooi. Maar er is meer. Verschillende sponsors loven namelijk een prijs uit voor het slaan van een hole-in-one. Zo stelt Autohaag Zeeuw een auto t.w.v. 20.000 euro beschikbaar en geeft Solarlife uit Den Haag zonnepanelen t.w.v. 10.000 euro aan de speler die er in slaagt een hole-in-one te slaan.

spannend
Het wordt dus een spannend en spectaculair toernooi dat je als golfliefhebber niet mag missen. Meer informatie: www.delflandgolf.nl/open-delfland-sixes/. Hier kun je je ook inschrijven. Dat kan tot en met woensdag 28 juni. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt er naar verwachting tussen 07:30 en 8:00 uur gestart. Wees er snel bij want vol is vol.

Mooi, aangenaam en veilig thuis wonen

Miriam en Ronald willen het verschil maken in de thuiszorg

"Wij willen de zorg verlenen die je zelf graag zou willen ontvangen." Miriam de Vast en Ronald Janssen van Senioren Respons zijn nieuw in de thuiszorg. En ze zijn vast van plan het andere en beter te gaan doen.

Ervaring met thuiszorg in de privésfeer brachten Miriam en Ronald er toe om zelf het verschil te gaan maken in de zorg. In september 2016 namen zij Senioren Respons over. "Het afgelopen jaar zijn we vooral bezig geweest om de organisatie, onze cliënten en vooral ook de do's en don'ts van de zorgwereld te leren kennen. Nu zijn we zover dat we echt de slag te pakken hebben."

Zelfstandig blijven
En het begin is goed. Onlangs won Senioren Respons een aanbesteding van de Gemeente Delft. "Nu kunnen wij op grond van eigen indicatie huishoudelijke zorg aan zelfstandige senioren in Delft gaan aanbieden. Inmiddels ontvangen de eerste cliënten zorg voor 8, 12 of 24 uur. Wij vinden thuiszorg heel belangrijk en streven ernaar mensen te ondersteunen om tot het laatst mogelijke moment zelfstandig te blijven. Onze kerntaak is persoonlijke verzorging en verpleegtechnische handelingen op maat en op afroep.
Ook betekent het dat we zo dicht mogelijk bij de wensen van onze cliënten willen blijven en dat we extra dingen willen doen, zoals de eenzaamheid onder senioren te lijf gaan. Dat is een groot probleem, wat direct weerslag heeft op welbevinden en gezondheid van mensen. Met initiatieven als evenementen, vakanties en uitjes willen we mensen meer betrekken in de samenleving, en met behulp van moderne middelen zoals een beveiligde iPad willen we de communicatie tussen senioren en hun omgeving, niet alleen met onze organisatie, maar ook met hun buren, vrienden, (klein)kinderen, verbeteren. Wat wij willen is dat mensen gewoon zo lang mogelijk mooi, aangenaam en zelfstandig kunnen wonen."

Stichting Handicart houdt
mindervalide golfers mobiel

Mevrouw Jeanet Beusekamp was de meest relaxte golfer. (Foto: PR)

De maandwedstrijd op Golfbaan Delfland stond vorige week in het teken van het goede doel. In dit geval was dat de Stichting Handicart.

Stichting Handicart stelt op 115 golfclubs door heel Nederland zogenaamde 'Handicarts' beschikbaar: speciale golfkarretjes voor golfers die fysiek beperkt zijn. "Golf is een sport die je ook heel goed kunt blijven doen als je op leeftijd bent of lichamelijke beperkingen hebt", legt Theo Mulder, consul van Stichting Handicart uit. "Maar toch leg je aardig wat kilometers te voet af. Veel golfbanen hebben daar de bekende golfkarretjes voor te huur, maar daarmee jaag je fysiek beperkte mensen wel op kosten. Mindervaliden kunnen bij ons op grond van een artsenverklaring pashouder worden en zo gebruik maken van onze 'Handicarts' tegen een tarief dat fors lager ligt dan de normale huurprijs van een golfkarretje. Zo zijn zij in staat om langer deze mooie en gezonde sport te blijven beoefenen."

Actie
Het geld voor deze Handicarts komt van vaste donateurs, maar geregeld zijn er op golfbanen ook speciale acties. Zoals vorige week bij Golfbaan Delfland, waar onder andere een veiling gehouden werd. "Daarnaast hebben we ook een fotowedstrijd gehouden met het thema 'wie is de meest relaxte golfer'", vertelt Steef van der Kruit van firma Zorgdrager, zelf ook een fervent golfer. De titel werd glansrijk in de wacht gesleept door mevrouw Jeanet Beusekamp. Zij ging naar huis met cadeaubonnen van de Golfshop en van Zorgdrager. Van der Kruit: "Alles bij elkaar is er al een mooi bedrag binnen, maar de actie loopt nog even door, dus we zijn benieuwd waar de teller stopt."