Delft op zondag

20 mei 2018

Delft op zondag 20 mei 2018


Wilde Westen taferelen in hartje Delft

Delft opgeschrikt door tweede aanval op Coffeeshops in anderhalve week

Burgemeester Marja van Bijsterveldt gaf donderdagmiddag een verklaring af over de incidenten in de Peperstraat en Breestraat (Tekst en foto: Esther Luijk)

Het was het gesprek van dag in heel Delft, afgelopen donderdag. De tweede schietpartij in een krappe anderhalve week maakte veel los bij bewoners en winkeliers van de Peperstraat en Breestraat. Geschrokken inwoners van Delft noemen het 'Wilde Westen taferelen'.

Vroeg in de morgen, rond 5.00 uur, hoorden omwonenden een harde klap en rinkelden de ruiten. Coffeeshop The Game in de Breestraat en Coffeeshop The Future in de Peperstraat waren het doelwit. Honderden putten en barsten in de ruiten en gaten in zonneschermen zijn het resultaat van de aanval. Waarmee de schade zou zijn veroorzaakt wordt nog onderzocht door de politie, vertelde burgemeester Marja van Bijsterveldt in een verklaring later die middag.

Hypotheekshopeigenaar Rob denkt echter wel te weten met wat voor wapen gehandeld is in de Peperstraat. "Een granaat", zegt hij, terwijl hij wijst naar een grote bruine schroeiplek op de stoep voor de Coffeeshop en een piepklein metalen balletje in z'n handpalm laat zien. "Deze liggen over de hele straat. Je kan je voorstellen als er 3000 van deze kogeltjes uit een granaat schieten, ze een heleboel schade kunnen veroorzaken." De geruchten dat het een schietpartij zou zijn geweest, net als op 8 mei het geval was, lijken hem niet waarschijnlijk. "Kogels zouden door de ruiten heen zijn gegaan, dit zijn alleen putten. En kijk hoe hoog en ver de schade ook doorloopt, tot aan de bovenste verdiepingen en tot achterin de straat. Dat lijkt niet op het werk van een pistool."

Politieonderzoek
Burgemeester Van Bijsterveldt veroordeelt het werk van de daders. "Het is onaanvaardbaar wat er gebeurd is. Delft staat bekend als een veilige stad en dat moet ook zo blijven. Zo'n aanval als deze maakt inbreuk op het gevoel van veiligheid. Ik deel de boosheid en zorgen van de ondernemers en bewoners en hoop dat er heel snel meer duidelijkheid komt. Dat vergt een gedegen onderzoek. De politie werkt hard om de feiten zo snel mogelijk op tafel te krijgen." Naar aanleiding van het schietincident op 8 mei had de burgemeester al bevolen dat de coffeeshop aan de Peperstraat voorlopig de deuren gesloten moest houden. Dit bevel blijft voor onbepaalde tijd van kracht, en geldt nu ook voor de andere coffeeshop. "Daarnaast gaan we er samen met de politie voor zorgen dat er op korte termijn cameratoezicht komt in beide straten. We gaan er alles aan doen om herhaling te voorkomen."

De politie kan tot nu toe nog weinig zeggen over de daders en hun motief. Opvallend is wel dat beide coffeeshops van dezelfde eigenaar zijn. Verbanden tussen de incidenten van 8 mei en van afgelopen donderdag worden nog onderzocht. "We kunnen nog niets met zekerheid zeggen", aldus woordvoerder Dick Goijert van politieeenheid Den Haag. "We houden nauwlettend in de gaten of en op welke manier de twee voorvallen met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Zorgvuldigheid is op dit moment het allerbelangrijkst dus ik kan en ga geen vermoedens uitspreken."

Zorgen
Restauranteigenaars en winkeliers maken zich wel enigszins zorgen over de reputatie van de straat en daarmee hun handel. "Met een coffeeshop voor de deur is er natuurlijk altijd wel rumoer in de straat, vechtpartijtjes en dergelijke, maar dit is wel heel overdreven," vertelt Bas, medewerker van Snookercafe Peperstraat. "Als ik zelf kinderen had en er waren twee schietpartijen in twee weken, zou ik ook zeggen 'ga maar liever ergens anders heen'."

Poptahofbewoners komen in actie tegen torenhoge energierekeningen

Onlangs werd er een bewonersbijeenkomst georganiseerd, om samen een actieplan op te stellen. Rechts spreekt Michiel Dol de toegestroomde bewoners toe. (tekst: Esther Luijk, foto: Lieke van Rossum)

"Ze laten ons letterlijk en figuurlijk in de kou staan". Dat is de boodschap van Salih en Fatima Polat en vele andere bewoners van Poptahof Noord. Onlangs viel bij tientallen huishoudens een torenhoge energierekening op de mat. Intensief stookgedrag zou volgens wooncorporatie Woonbron simpelweg de oorzaak zijn, maar daar klopt niets van, volgens de bewoners.

Lekke radiatorkranen en slecht werkende energiemeters zijn volgens de Poptahofbewoners de boosdoeners. Het begon allemaal in 2015, toen de huizen nieuwe energiemeters kregen vanwege de nieuwe warmtewet.

Salih en de ouders van Fatima schrokken zich een ongeluk toen zij begin dit jaar een afrekening kregen. Ze moesten honderden euro's meer betalen dan de jaren ervoor, en, naar eigen zeggen, hadden zij niet meer gestookt dan anders. "Ik heb mijn familie toen geholpen een brief te schrijven aan Woonbron", vertelt Fatima. "We kregen een standaard antwoord terug waarin stond dat het aan z'n eigen stookgedrag lag en dat hij gewoon moest betalen. Zo is het bij nog tientallen anderen ook gegaan. Iedereen kreeg een standaard reactie en als we het er niet mee eens waren, moesten we maar contact opnemen met de verwarmingsmonteur."

Dat deed Fatima dus ook. Verwarmingsexpert Feenstra kwam langs en concludeerde dat bij verschillende huishoudens de radiatorkranen lek waren, waardoor ze enorm veel energie verbruikten. Fatima: "Uit angst voor een nieuwe hoge rekening hebben veel mensen de kachel toen maar helemaal uitgelaten. Toen we daar over belden, werd er letterlijk tegen ons gezegd dat we maar een dikke trui aan moesten trekken." Daarnaast constateerden de monteurs ook dat de warmte die weerkaatste van meubelen op de meter, ook gemeten werd als energiegebruik. "Een bewoner zou volgens de afrekening volop hebben gestookt in juli en augustus, terwijl het hier toen 30 graden was! Het is dus duidelijk dat er iets niet deugt aan die meters. Onlangs is bij een andere woningcorporatie in Rotterdam eenzelfde incident geweest, met dezelfde meters, en zij hebben intussen toegegeven dat ze fout zaten. En wij worden van het kastje naar de muur gestuurd."

Woonbron reageert via de mail: "Voorheen was er een collectieve warmtevoorziening. Dit mag niet meer in die vorm volgens de Warmtewet. Daarom zijn er individuele meters geplaatst. Dit is ook een eerlijker manier van meten en afrekenen, omdat dit gebeurt op basis van het eigen gebruik en bewoners dus niet meer meebetalen aan het verbruik van andere bewoners. De meters zijn door de energieleverancier geplaatst, niet door ons (…) Bewoners die niet tevreden zijn over de manier waarop we de afrekening volgens de wettelijke eisen hebben opgesteld, verwijzen we graag door naar de huurcommissie. Deze commissie is er om een onafhankelijke uitspraak te doen."

Michiel Dol is betrokken als energiecoach bij de Poptahof en bevestigt de problemen. Het is nogal een technisch verhaal, geeft hij toe. "Het komt erop neer dat de hoeveelheid energie gemeten wordt zodra die het Ketelhuis verlaat, maar vervolgens niet goed wordt gemeten hoeveel er ook daadwerkelijk gebruikt wordt bij de mensen thuis. Zo wordt de verlieswarmte niet gemeten in de flats en betalen de mensen ook voor de warmte die tijdens het transport verloren gaat voor de warmte van hun buren. Dat moet niet kunnen. Beter zou zijn als er per flat wordt gemeten wat er aan warmte ingaat, om vervolgens dat te verdelen over de bewoners. Woonbron heeft ook ooit aangegeven het zo te gaan afrekenen, maar niet in alle flats is een hoofdmeter geplaatst." De isolatie van de huizen is een ander, maar zeker niet losstaand probleem, volgens Dol. "De isolatie is zo lek als een mandje. Dus ook al stook je, dan nog wordt het huis amper warm. En dat terwijl de woningen jaren geleden al toe waren aan sloop en daar ook plannen voor waren, maar die zijn nooit uitgevoerd." Woonbron geeft aan dat er wel wat aan de isolatieproblemen te doen is, maar dat de bewoners dan wel een huurverhoging kunnen verwachten. "Er is een samenhang tussen de mate van isolatie en de huurprijs. In de meeste woningen kunnen – voor zover niet aanwezig - extra voorzieningen, zoals dubbel glas of thermostaatkranen, tegen een huurverhoging worden geplaatst."

Fatima en haar medestanders laten het er niet bij zitten. Zij krijgen hulp van SP-lid Lieke van Rossum. Er is een actieplan opgesteld en een brief naar de huurcommissie en de geschillencommissie warmtewet gestuurd. "We zijn handtekeningen aan het verzamelen om die eind mei aan te kunnen bieden. Het zijn sociale huurwoningen, dus Woonbron is verplicht op te treden als er problemen zijn. Ze moeten die verplichtingen maar eens gaan nakomen."

Nieuwe buurtmoestuin aan de Brahmslaan

De gezinnen gingen direct hard aan de slag in de nieuwe moestuin.

Afgelopen week is door wethouder Raimond de Prez een nieuwe buurtmoestuin geopend: 'Voor bij de Horizon' aan de Brahmslaan in de wijk Buitenhof. Stichting Groenkracht heeft samen met buurtbewoners en met medewerking van basisschool de Horizon de moestuin aangelegd.

'Voor bij de Horizon' is een samentuin voor de buurt en de school; samen is de tuin aangelegd en samen wordt hij onderhouden. Er is veel biodiversiteit, er zijn vlinder- en bijenplanten, fruitbomen en fruitstruiken geplant, zoals appel, peer, pruim, kers, vijg, aalbes, zwarte bes, kruisbes, honingbes, jostabes, framboos, druif, braam, japanse wijnbes, zowel bekende en onbekende soorten.

In het voorjaar van 2017 is begonnen met de plannen: er zijn workshops geweest voor kinderen van de basisschool en workshops voor bewoners uit de buurt. In de workshops zijn de wensen en ideeën verzameld en is er samen een ontwerp gemaakt. Vanaf september 2017 tot en met mei 2018 is de tuin aangelegd.

Hovenier van der Heijden heeft zware werkzaamheden uitgevoerd, zoals grond aanbrengen, hekwerk en palen plaatsen en een waterpomp aangelegd. De moestuindeelnemers hebben de overige werkzaamheden zelf uitgevoerd onder leiding van Groenkracht. Er tuinieren dertig gezinnen in de tuin en er staan inmiddels al vijf mensen op de wachtlijst. Een tuincommissie met ouders van kinderen, medewerkers van de Horizon en andere buurtgenoten is actief om beslissingen over de tuin te maken.

Stichting Groenkracht organiseert in mei en juni natuuractiviteiten voor de kinderen van de Horizon in de moestuin. Het sluit aan bij een gezonde leefstijl. Community School De Horizon stimuleert kennisontwikkeling van kinderen en hun ouders, zodat zij gezonde keuzes maken.

Stef van den Heuvel(55)

Wat ben je momenteel hier aan het doen aan de Oostpoort?
Ik laat onze hond uit. Hij heet Miles Davis. Dat vonden we wel een leuke naam.

Wat heb je vandaag gedaan?
Ik heb een aantal uren gewerkt en heb een bekeuring gekregen voor het parkeren van mijn auto op een plek waar dat blijkbaar niet mocht. Dat kost me maar liefst 90 euro. Eigenlijk heb ik dus voor de gemeente Delft gewerkt. Ik geef het liever aan iemand die het nodig heeft.

Wat doe je dagelijks?
Genieten dat ik niet meer voor een baas werk. Ik ben zelfstandig jurist, beeldhouwer en ik run een Bed and Breakfast "Gasthuis 288". Ik vind het belangrijker dat de service optimaal is, dan dat ik veel winst maak.

Heb je verder nog iets leuks gedaan?
Ik heb lesgegeven in mijn atelier. Ik ben bezig met een serie urnen. In de uitvaartsector is hier veel vraag naar. Maar urnen zijn vaak saai, ik geef ze een mooi thema.

Wie zou je graag nog eens willen ontmoeten?
Michelangelo. Hij was een fenomeen en ontzettend veelzijdig. Hij was een Italiaans kunstschilder, beeldhouwer, architect en dichter uit de Renaissance.

Wat was voor jou hét nieuws van de afgelopen week?
Wat voor mij het meest in het oog springt is die vervelende bekeuring, daar baal ik echt van. Ook toeristen die gebruik maken van mijn Bed and Breakfast vinden dat irritant en moet ik vaak waarschuwen. Het is vaak onduidelijk.

"Een klus is pas af als iedereen tevreden is, ook ikzelf"

Na 27 jaar in loondienst te hebben gewerkt, gooide Rob Goeijenbier in 2008 het roer om. Hij begon een Loodgieters- en installatiebedrijf.

Nu, tien jaar later, heeft Rob menig trouwe klant om zich heen verzameld en honderden succesvol afgeronde klussen op z'n naam staan. Rob is voor elke klus inzetbaar. "Ik werk vanaf de riolering tot aan het dak", vertelt hij. "Zinkwerk, dakwerk, riolering, toiletten of badkamers, ik ben op alle vlakken ervaren."

Tevredenheidsgarantie
Die ervaring is wat hem ook geliefd maakt bij zijn klanten, denkt hij. "Na 37 jaar in het vak heb je eigenlijk alles wel gezien. Je hebt alle mogelijke problemen al eens moeten oplossen, en die ervaring is heel veel waard. De klant krijgt ook altijd garantie bij mij. Ik ga pas de deur uit als alles werkt en iedereen tevreden is. Dat geldt ook voor mezelf. Het geeft me een goed gevoel als ik een kwalitatief goed en mooi product aflever."

Van A tot Z
In de loop der jaren heeft Rob een compleet team van verschillende vakmensen om zich heen verzameld, die alle mogelijke klussen binnen een huis aan kunnen pakken. "Ik heb een netwerk van timmerlui tot elektriciens en stukadoors. We kunnen dus een project van A tot Z regelen, mocht dat de wens van de klant zijn. Ze bellen mij, en ik regel verder alles. Ze hebben nergens meer omkijken naar."

Loodgieters- en installatie- bedrijf R. Goeijenbier is te bereiken via 06-27068535.

Janneke Outmans, Oranjehof 25, Pijnacker

Herman Weyers

Herman Weyers heeft na 25 jaar afscheid genomen van de organisatie van de Dodenherdenking.

1.Waarom wil je bij het verzetsmonument op de Nieuwe Plantage op de foto?
Omdat ik 25 jaar de Dodenherdenking in Delft heb georganiseerd.

2.Hoe heb je de laatste Dodenherdenking beleefd?
Dit jaar heb ik de organisatie niet gedaan in overleg met de gemeente. Die wilde graag verjonging. Prima, lijkt me een goed idee. Ik ben dit jaar bewust niet mee geweest, want als je als bekend gezicht dan toch meeloopt krijg je vragen van mensen. En het gaat om de herdenking zelf.

3.Wat is er bijzonder aan de organisatie ervan?
Naderhand merk je hoe belangrijk het is voor mensen. Er zijn discussies over of het moet doorgaan, maar veel mensen vinden het een belangrijk moment. Ik vond het een eervolle taak.

4.Wat is je bijgebleven van die 25 jaar Dodenherdenking?
Eén van de nabestaanden is een mevrouw die al ruim 25 jaar met haar man samen meeliep en na de burgemeester als eerste bloemen neerlegt. Die legde ze altijd neer aan de voeten van het beeld. Inmiddels is haar man overleden, is ze slecht ter been en wordt ze nu begeleid door haar zoon en kleinkinderen. Haar kleindochters leggen nu de bloemen neer op dezelfde plek als oma. Ik vind dat heel mooi.

5.Wat is er in die 25 jaar goed of verkeerd gegaan?
Het gaat altijd heel goed, heel rustig. Natuurlijk gaan er wel eens dingen mis. Ik heb bijvoorbeeld een keer het Wilhelmus overgeslagen – dat werd later alsnog gespeeld – en de naam van de burgemeester verkeerd uitgesproken, maar dat merkt bijna niemand.

6.Is de organisatie veranderd?
Naderhand is de herdenking op Jaffa erbij gekomen en bij het Indië-monument op het Agathaplein.

7.Wat heb je nog meer georganiseerd in 25 jaar?
Als evenementenorganisator heb ik van alles georganiseerd: grachtenconcerten, Koninginnedag, Donkere Dagen van Delft, Lichtjesavond. Altijd met anderen hoor, nooit alleen.

8. Hoe ben je ermee begonnen?
Vanuit vrijwilligerswerk. Heel lang geleden bij het Delfts Toneel Gezelschap. Zij wilden een stuk buiten spelen. Toen heb ik geregeld dat ze op Koninginnedag konden spelen. En van het een komt het ander.

9.Waar houd je je nu mee bezig?
Ik ben directeur van het Vermeercentrum. En daarnaast doe ik een aantal dingen als vrijwilliger. Zo ben ik me bijvoorbeeld gaan bemoeien met de corsoboot van Delft. En zo zie ik wel meer dingen die moeten gebeuren.

10. Als ik burgemeester was van Delft dan.. zou ik een burgervader proberen te zijn, maar ook een goed en eerlijk bestuurder. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze terecht kunnen bij de burgemeester. Dus zorgen dat je de stad goed bestuurt en luisteren naar je bevolking.

Zaterdag 19 mei organiseert de Schoemaker Plantage een gezellige Crea-markt met lekkere hapjes, zomerse drankjes, live muziek en een prima Ibiza-sfeertje. Natuurlijk kan je bij de Vind-iets kraampjes weer leuke retro mode, vinyl, CD' s, boeken, curiosa, streekproducten en perkplantjes vinden. Er worden bovendien vanaf 11 uur rondleidingen gegeven door de Schoemaker Plantage. Vind-iets duurt van 12 uur tot 4 uur gevolgd door een After Party met Griekse catering en een muzikale uitsmijter. n IVN Delft e.o. organiseert op zondag 20 mei van 14.00 uur tot 15.30 uur een Mindfulnesswandeling. We vlechten speelse oefeningen in elkaar met o.a. sensitieve natuurervaringen en soms korte loop/stilte meditaties in een leuke afwisselende wandeling van anderhalf uur waarin een hoop te ervaren en te beleven valt. Start om 14:00 uur bij de brug aan het einde van de Bieslandseweg / Hazepad; 2645BM Delfgauw, nabij het Speelbos Biesbush. Deelname is gratis en reserveren is niet nodig. Voor meer informatie: www.ivn.nl/delft n Op dinsdag 22 mei is er in Delft de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. De andere data zijn: dinsdag 29 mei en 12 juni. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Israël, Jezus en de toekomst. De bijeenkomsten vinden plaats in kerkgebouw het Boek, Sandinoweg 151 in Delft. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. n Zaterdag 9 juni 10.00 uur – 12.00 uur en zondag 10 juni 14.00 uur – 15.30 uur: Slootje scheppen met DNW en IVN. We gaan waterdiertjes scheppen en je zult verbaasd zijn over de grote hoeveelheid kleine en grotere diertjes in de sloot. Als je net zo nieuwsgierig bent als de gidsen van de Delftse Natuurwacht en van IVN, kom dan scheppen! Het is leuk voor jong en oud. Start zaterdag: De Natuurschuur; Korftlaan 6; 2616LJ Delft. Start zondag: Laan der zeven Linden grasveld achter de Albert Heijn. n The Inspiration' is een muziekevenement waarin het verhaal van Pinksteren wordt verteld, afgewisseld met popsongs, uitgevoerd door de band Online.The Inspiration is op Pinksterzondag 20 mei om 10 uur in de Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1, Delft. Toegang is gratis n Het voorjaarsconcert van Kamerorkest Con Sequenza is zondagmiddag 27 mei. In het kader van een jubileumactie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest zal een topmusicus van dit orkest, contrabassist Matthew Midgley, de solo spelen in het concert voor contrabas en orkest opus 3 van Koussevitzky! Verder op het programma: Pavane pour une infante défunte van Ravel en Suite Masques et Bergamasques van Fauré. Na de pauze volgt de vierde symfonie in Bes-groot van Niels Gade. Het concert duurt inclusief een korte pauze ongeveer 80 minuten. Toegang vrije entree. n Op zondag 27 mei is Medium Len op Hodenpijl. Medium Len geeft consulten, helderziende waarnemingen, orakelkaarten, foto's lezen, contact overleden dierbaren en healing. Locatie serre van 13 uur tot 17 uur. Consult 30,- euro. Afspraak voor precieze tijdstip en info lenkuiters@hotmail.com. Op Hodenpijl, Rijkstraatweg 20-22 Schipluiden.n

Pre-party Westerpop in STECK

Tijdens de pre-party in STECK kan er alvast kennis gmaakt worden met MAMIHLAPINATAPAI.

Op eerste Pinksterdag, zondag 20 mei 20.00 uur in STECK, zal er een pre-party plaatsvinden van Westerpop. De pre-party staat in het teken van de 27e editie van het gratis toegankelijke popfestival, wat dit jaar zal plaatsvinden op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli.

De winnaar van de Peter Tetteroo Bokaal 2016 heeft er even op moeten wachten maar in juli is het eindelijk zover. De band Leoparte trapt dan de zaterdag van Westerpop af. Tijdens deze pre-party alvast een voorproefje! Leoparte maakt een kleurrijke mix van ska, pop, reggae, cumbia, afrobeat en nog veel meer. Met zeven man en een hoop instrumenten bouwen ze overal een groot feest. Leoparte laat de wereld dansen, springen, zingen en schreeuwen. Geïnspireerd door bands als The Cat Empire, Manu Chao en Sublime is een setlist met gevarieerde nummers geschreven, van relaxte reggae tot swingende uptempo nummers. Positieve vibes en dansbare grooves. Op 29 maart verscheen de release van de EP getiteld Masks, mede gefinancierd door Westerpop.

Op deze avond kan het publiek ook alvast kennismaken met MAMIHLAPINATAPAI. Onuitspreekbaar goed! Acht muzikanten, heel veel lettergrepen en een mix van latin, balkan, ska, reggae, jazz, flamenco en cumbia. Denk aan een Spaanse cocktail met ingrediënten van Manu Chao, Che Sudaka en TenTemPiés. Vorig jaar werd het op veel festivalweides een grote fiësta. Maar liefst 45 shows stonden vorig jaar in de agenda met talrijke hoogtepunten zoals Patronaat, Oerol, Mañana Mañana, MadNes Festival, Zwarte Cross, Ferrara Buskers Festival in Italië, een korte tour door Spanje en een mooie afsluiter samen met Bazzookas in Paard. De band overtuigde het publiek in de Melkweg en op Bevrijdingsfestival Wageningen. Maar ook de komende Westerpop, staat bij dit vrolijke gezelschap in de agenda.

De Westerpop Pre-Party is gratis toegankelijk.

'Napels aan de Schie' is ten einde raad

Bewoner René Sjoerdstra voor de afvaltragedie in de Tuinstraat (foto en tekst: Ruud Stift)

DELFT – René Sjoerdstra en de andere bewoners van de Tuinstraat zijn ten einde raad. Wat kunnen ze nog meer doen om de 'afvalsoap' die zich al vanaf begin februari voortsleept een halt toe te roepen? Honderden meldingen bij de twee verantwoordelijke instanties, Avalex en de Gemeente Delft, hebben de problemen niet doen wegnemen.

De Gemeente Delft en Avalex propageren het Nieuwe Inzamelen, een traject van vijf jaar. Zorgvuldige afvalscheiding om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de kringloop van afval naar grondstof. De hoeveelheid afval die geproduceerd wordt, lijkt oneindig: papier en karton, PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken), GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval), restafval, glas, textiel en klein-chemisch afval. Daarnaast bestaat ook eigenwijs afval. Afval waarvan niet meteen duidelijk is in welke bak dit gedeponeerd mag. Ziet u tussen de afvalbomen het bos nog? Ga er maar aan staan!

Ratten
Sjoerdstra: "Voordat deze nieuwe manier van inzamelen werd uitgerold, maakten we gebruik van kliko's en restcontainers. Okay, er stond wekelijks weleens een zak naast, maar dat bleef behapbaar. In de nieuwe situatie hoopt het vuil zich op en is er, omdat er ratten waren gesignaleerd, zelfs een rattenval geplaatst. Zeer verontrustend, temeer daar het buurtspeeltuintje direct grenst aan de plek van de afvalcontainers. De restcontainers zijn geclusterd. In principe een goed idee, maar ze zijn slecht te vinden in de wijken. Vooral de bejaarden in de buurt klagen steen en been. Eigenlijk liep het vanaf dag één al spaak en ook na diverse meldingen veranderde er structureel niks. Men stuurde soms een extra karretje op pad om de boel op te ruimen, maar dat zette geen zoden aan de dijk. Vooral het GFT-afval blijft problematisch. Die container wordt elke woensdag geleegd, maar hij zit meestal de vrijdag erna alweer vol."

WhatsApp
"Natuurlijk is het in het begin even wennen, daar hadden we ook begrip voor. Maar nu loopt het de spuigaten uit. Je gaat niet drie weken GFT-afval sparen in je achtertuin. We hebben een WhatsApp-groep voor de wijk, maar daarin worden we telkens afgescheept met de melding: 'Het wordt opgelost'. Helaas gebeurt er niks. Ja, de rattenval stond er binnen drie dagen, maar een keertje extra rijden is blijkbaar te veel gevraagd. Avalex speelt de bal door naar de Gemeente en dan ontstaat er een patstelling. Het is een structureel probleem en zelfs na de talloze meldingen gaan er nog steeds geen alarmbellen af. Dat geeft te denken."

Napels aan de Schie
"Laatst moest onze zoon voetballen in Moerwijk, de armste wijk van Nederland. En wat denk je? Smetteloos! De situatie in Delft? Drie straten verderop begint de nieuw opgeknapte Spoorzone. Prachtig, mijn complimenten. Des te schrijnender is de situatie bij ons, de 'buren'. Waarom worden onze problemen nog steeds niet afdoende getackeld? Hemeltergend! Op deze manier staan we dadelijk bekend als 'Napels aan de Schie' en dat zullen de bestuurders toch niet willen?"

Centenkwestie
"Het nieuwe afval scheiden. Geen restafval meer. Recyclen waar het kan. Prachtige initiatieven. Alleen, het is zo ingewikkeld geworden. Wat kan ik waar kwijt? Voor de glasbak alleen moeten we al twee blokjes om. Het is nu drie maanden aan de gang en er is zelfs geen noodoplossing aangedragen. De verantwoordelijke partijen spelen elkaar de zwarte piet toe en wij zitten met de gebakken peren. Volgens mij is het gewoon een ordinaire centenkwestie. De PMD-container wordt door ons al gekscherend de 'Pleur Maar Drin'-bak genoemd. Het overtollige vuil zorgt voor veel overlast, vooral met de warme zomer in aantocht. GFT geeft bederf, daar komt veel ongedierte op af. Een ongezonde situatie. We zijn het zat. Wanneer eindigt deze nachtmerrie? En dat in een autovrije modelstraat waar we – als een soort gentlemen's agreement met de gemeente- zelf zorgdragen voor het grote onderhoud aan struiken en bomen. Dus, twee keer per jaar een soort opzoomer-actie en daarna als beloning het vele GFT-afval niet kwijt kunnen. Ronduit belachelijk en stuitend!"

Reacties
Gemeente Delft: "De afhandeling van meldingen van burgers ligt bij Avalex." Shari Helderman (klantenservice Avalex): "We gaan ervoor zorgen dat alle GFT-containers in de wijk twee keer per week worden geleegd. Dus naast de woensdag zal dit ook op vrijdag gebeuren, want er moet natuurlijk wel capaciteit zijn. Het werkt twee kanten op. Als onze klanten hun best doen om alles goed gescheiden aan te bieden, moeten wij onze service daarop aan laten sluiten. Ze deden vanaf het begin, zo blijkt, al zeer goed hun best. Dat vergt ook van ons aanpassingen. Geeft niks, daar leren wij van."

Een laboratorium zonder dak

Er was veel belangstelling voor de bijzondere uitvindingen (foto: Frank Auperlé, tekst: Esther Luijk) Foto: Frank Auperlé

Woensdagmiddag openden deltacommissaris Wim Kuijken en dijkgraaf Michiel van Haersma Buma van het Hoogheemraadschap van Delfland de WaterStraat. De WaterStraat is een levensechte testomgeving op het innovatieterrein The Green Village van de Technische Universiteit Delft voor experimenten met oplossingen voor een klimaatbestendige stad.

We krijgen steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden, vertelde Kuijken tijdens zijn openingswoord. "Het is nodig dat we ons aan kunnen passen aan het veranderende weerpatroon, of het nu om droogte of juist om wateroverlast gaat. Door hier te experimenteren met innovatieve oplossingen, kunnen we straks op grotere schaal schade en overlast beperken."

Demonstraties
Tijdens de opening van de WaterStraat werden er een vijftiental experimenten gedemonstreerd. Denk aan een waterbuffer met een zuiverende laag van schelpen, een bushokje dat water vasthoudt, een dak dat als waterberging fungeert en een slimme regenton die zichzelf leegt wanneer een piekbui op komst is. Onder een grote partytent werd een flinke regenbui gesimuleerd. Doel van de hoosbui was om te laten zien hoe snel het overtollige water werd opgenomen door de bufferblocks, een uitvinding van een bedrijf Hill Innovations. Een Bufferblock is een betonnen element dat direct onder de rijweg kan worden geplaatst. Regenwater wordt hierin opgeslagen en vervolgens geleidelijk afgevoerd. Hierdoor is de piekbelasting te verdelen over langere tijd, waardoor er geen wateroverlast op straat en in de riolering ontstaat. Het element kan bovendien hoge verkeersbelasting aan en is ook nog goedkoop om te maken. Director Dorian Hill gaat samen met haar team de komende tijd de uitvinding testen in de WaterStraat. "Men wil een klein stukje zekerheid hebben wat betreft onderhoud en werking voordat het in gebruik genomen wordt. Wij gaan nu aantonen dat ons systeem probleemloos gebruikt kan worden in woonwijken."

Ook Robert Alt demonstreerde zijn uitvinding tijdens de feestelijke opening. Zijn mobiele waterkering, ook wel de TubeBarrier genoemd, moet schade en overlast tijdens overstromingen wegnemen. "Het idee kwam toen ik in 2014 de overstromingen in Duitsland op tv zag. Ik zag mensen met zandzakken hun huis beschermen en dacht 'dat moet toch makkelijker kunnen'." Zo ontstond de TubeBarrier, een harmonicavormige 'slurf' die je zowel kan gebruiken om het water binnen als buiten te houden. "Je legt 'm gewoon op de grond en vouwt 'm uit. De barrier houdt zichzelf op z'n plek door het gewicht van het water, super makkelijk dus."

Proeftuin
De WaterStraat is onderdeel van The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft. Deze proeftuin biedt ook ruimte voor experimenten met betrekking tot energie, elektra, mobiliteit en bouwen. In The Green Village kunnen zo nodig ontheffingen worden verleend van regels die innovaties belemmeren. "Het doel is om het proces van idee tot uitvoering te versnellen", legt Hubert Linssen uit, manager bouw en realisatie bij The Green Village. "We willen een brug slaan naar de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de voornemens om van het aardgas af te gaan. Hoe gaan we dat doen? Wordt alles elektrisch met waterbatterijen voor energieopslag op wijkniveau? In de Proeftuin kunnen dit soort ideeën in een beheerste, realistische omgeving getest en gedemonstreerd worden. Je kan het zien als een laboratorium zonder dak."

Dinnershow Welkom bij de Club!

Kom genieten bij de Dinnershow van Perspektief

Na vier zeer succesvolle dinnershows met ieder een eigen thema is Perspektief alweer volop bezig met het organiseren van de 5e dinnershow. Het thema voor deze show is "Welkom bij de Club!" Op deze avond bieden wij podium aan verenigingen en stichtingen die zichzelf willen presenteren middels een pitch of optreden. Aan grote ronde tafels worden contacten gelegd, gelachen en genoten van het entertainment. Dit alles terwijl u door het team van vrijwilligers een heerlijke 3-gangenmaaltijd aangeboden krijgt. Aan onze kleine gasten is ook weer gedacht met een springkussen, een kinderhoek en indien gewenst een kindermenu. Kortom een sprankelende avond uit voor slechts 7 euro per persoon.

Wees welkom bij Perspektief aan de Vulcanusweg 277, Delft. De avond start om 18.00 uur. De zaal is open vanaf 17.30 uur. Reserveer via 015-2841098 of reserveringen@perspektief.nu

Bezoek Landgoed Te Werve

Op 21 mei, tweede pinksterdag, openen maar liefst negentien landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland de deuren voor het publiek. Ook Landgoed Te Werve in Rijswijk is van de partij, met een gratis roofvogelshow en rondleiding. Kortom: treed terug in de tijd en kom naar de Dag van het Kasteel! Roofvogelshow om 11.30 en 13.30 uur. Rondleiding om 11.00 uur bij Duiventoren. Meer informatie en het programma per locatie is te vinden op www.dagvanhetkasteel-zh.nl

Naast het ontbreken van het treinviaduct, valt het brede water op dat de Spoorsingel van de Phoenixstraat scheidt. Het woord 'singel' heeft twee betekenissen: het wordt gebruikt voor een gracht die om een stad of dorp heen ligt, maar ook voor de weg die langs zo'n gracht ligt. In Delft heette dit deel van de westelijke stadssingel gewoon de 'Singel'. Tussen de weg en de fraaie stadsgracht werd in 1847 de spoorlijn aangelegd en vanaf dat moment werd de Singel langzamerhand omgedoopt in 'Spoorsingel'. De stadsgracht werd in 1964 gedempt om plaats te maken voor het spoorviaduct. Bij het afscheid van burgemeester de Loor in 1965 werd geschreven: "Een van de grote werken die onder zijn leiding ten uitvoer is gebracht, is het spoorwegviaduct". En ook: "Het hoogspoor is zeker geen grauw obstakel maar wel een plezierig aandoend wit lint dwars door de stad geworden" De schrijver had waarschijnlijk last van tijdelijke gekte want er is met aan absolute zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen dat er niemand te vinden was die het 'een plezierig aandoend wit lint' vond. Grenzeloos dankbaar zullen velen zijn dat dit saaie stuk beton is gesloopt. Al een tijdje is de Spoorzone in de nieuwe gedaante goed zichtbaar. 'Het Spoor' heeft de stad en haar bewoners veel bezig gehouden. Dat was al vanaf het prille begin. Toen in 1845 bleek dat de spoorlijn ook Delft zou aandoen, leidde dit meteen tot enthousiaste reacties onder werklustige arbeiders. Er heerste grote werkloosheid in de stad, zodat diverse mannen een beroep deden op de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij en het Delftse stadsbestuur. De heer Beek was één van hen. Hij schreef in juli 1845 aan de burgemeester: 'daar ik thans zonder betrekking ben, neem ik door deze de vrijheid mij tot u edele diensten nederig aan te bieden, zoo er gelegenheid moogt bestaan mij te kunnen plaatsen op een uwer bureaux of tot eene andere betrekking ten diensten der spoorweg'. In de loop der jaren vonden vele Delftenaren een functie bij de spoorbaan, vooral omdat nog veel werkzaamheden met de hand werden uitgevoerd. Ook aan de stoomlocomotieven, waarvan hier een fraai exemplaar ter hoogte van de Spoorsingel, was veel werk te doen. En gewerkt wordt er nog steeds aan het spoor.

Bewonder en beleef technologie bij het IFoT

Het International Festival of Technologie is leuk voor iedereen

Het is al bijna zover, op 6, 7 en 8 juni vindt het International Festival of Technology weer plaats op de campus van de TU Delft. Gedurende het festival smelten technologie, eten, kunst, en muziek samen om jou als bezoeker een unieke ervaring mee te geven. Graag geven we je een aantal highlights uit het programma.

In een typische talkshow setting met muziek en filmpjes, zullen plastic-soep-specialist Daniël Poolen, kwantum onderzoekster Julia Cramer, schrijver Ronald Giphart en zijn schrijfalgoritme, in gesprek gaan met comedian en host Pep Rosenfeld. Als vaste tafelgast schuift de rector van de TU Delft, Tim van der Hagen, aan. Deze show op woensdagmiddag mag je niet missen!

Voorafgaand aan de openingsshow kun je meewandelen in de Campus Walk, één van de vier tours die dit jaar weer georganiseerd worden. Tijdens de Campus Walk nemen stedenbouwkundige Paul Kurstjens en TU Delft programmamanager en kunstliefhebber Marion Vredeling je mee langs de kunst en gebouwen op de campus en vertellen je meer over de geschiedenis. Andere tours waar je je dit jaar voor kunt inschrijven zijn de Space Tour, de Green Village Tour en de Evening Tour.

Daarnaast kun je op het festival genieten van heerlijk eten. Top chef Yuri Verbeek zal namelijk drie dagen lang koken om jou te voorzien van gehaktballen verwarmd in wasmachines, noedelsoep met kamerplanten en vele andere gerechten. Verder kun je op donderdag één van de vele biertjes komen proeven op het Fermentation Festival georganiseerd door studievereniging LIFE.

Op het International Festival of Technology is natuurlijk ook technologie te bewonderen en te beleven. Waan jezelf in een virtual reality omgeving, beleef wetenschap met de Magic of Chemistry Show, of ontdek hoe je plastics kunt scheiden. Ook kun je robots Pepper en Nao ontmoeten!

Zonder muziek natuurlijk geen festival en daarom is het te gek dat we op vrijdag los kunnen gaan op headliners als Kraantje Pappie, DeWolff en Colin Benders. We sluiten het festival af met Weval (band) in combinatie met een lichtshow in samenwerking met kunstenaar Thijs Biersteker. Je hoeft je geen zorgen te maken als je op woensdag of donderdag komt, ook dan is er live muziek!

Entree is gratis, let wel op dat je je voor tours en workshops voorafgaand moet betalen en registreren. Meer informatie hierover en alle acts kun je vinden op
www.ifot-delft.com.

TU Delft Solar Boat Team verovert tweede plek

???????Het TU Delft Solar Boat Team heeft als doelstelling om eerste te worden in het algemeen klassement van de Solar Sport One competitie.

Tijdens de eerste race van de Solar Sport One competitie afgelopen weekend, een Solar Boat race competitie van vijf wedstrijden tussen mei en juni, is het TU Delft Solar Boat Team als tweede geëindigd.

De eerste race van het jaar vond plaats in Akkrum, Friesland en bestond uit drie onderdelen: een Time Trial, Endurance race en een Sprint. Ondanks het feit dat de race erg vroeg in het jaar viel en het team een nieuwe boot heeft gebouwd, wist het TU Delft Solar Boat Team toch een podium plek te veroveren na tweede te worden tijdens de Time Trial en Endurance race, in beide gevallen achter Clafis Victron Energy. "De nummer één van de race vaart al jaren met dezelfde geoptimaliseerde boot, het is dus ook erg knap dat we zo dicht achter ze zijn geëindigd zo vroeg in het jaar.", zegt Team Manager Sjoerd Berning. Tijdens de Sprint finishte het team als vierde met drie secondes verschil met de nummer twee. Het resultaat van de race wordt meegenomen in het algemeen klassement van de Solar Sport One competitie, waarvan het winnen ervan het doel is van het TU Delft Solar Boat Team dit jaar.

Efficiëntie
Het TU Delft Solar Boat Team wilt graag laten zien wat er allemaal mogelijk is met duurzame energie als je er efficiënt mee omgaat. Efficiënt varen is dan ook waar de TU Delft Solar Boat 2018 voor is ontworpen. Dit kwam naar voren tijdens de Time Trial en de Endurance race, waarbij zoveel mogelijk uit je energie halen het belangrijkste is. Het team eindigde in beide de races tweede, achter Clafis Victron Energy. Het team is erg trots op het resultaat gezien de korte tijd die het team heeft gehad om een nieuwe boot te ontwerpen, bouwen en testen voor de eerste race. " We zijn erg positief over het resultaat, dit geeft een goede basis voor de volgende races." , aldus Team Manager Sjoerd Berning.

Werk aan de winkel
Het TU Delft Solar Boat Team heeft als doelstelling om eerste te worden in het algemeen klassement van de Solar Sport One competitie. Met de tweede plek tijdens de eerste race zijn de eerste punten voor het klassement al binnen, echter is het team nog niet waar ze willen zijn. "Na deze race weten we waar we nu staan en hoe we onszelf kunnen verbeteren om in de volgende races nog betere resultaten te kunnen leveren." zegt Exposure Manager Paul Schellekens. Er is dus genoeg werk te doen voor het team in de komende weken voor de volgende race!"

Herinnering: Stem voor de Le Comteprijs!

Ieder jaar reikt Delfia Batavorum de Le Compteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. Het kan een restauratie of een verbouwing van een monument zijn, maar ook het plaatsen van een beeld of een stoephek, het aanbrengen van een muurschildering, een winkelpui, gevelsteen of gevelreclame. Daarnaast kunnen de lezers van Delft op Zondag ook stemmen voor de 'Delft op Zondag Publieksprijs'. De vijf genomineerden van dit jaar zijn het mozaïek bij speelplaats Achterom (1) door Claudia Marcela Latorre Barrera, de gevelreclame bij Oosteinde 214 (2) door I. van der Elst en H. Friedel, de gevelrenovatie en herstel dakruiter bij Oude Delft 65 (3) door echtpaar Koerse, de restauratie van de Weesbrug (4) door de gemeente Delft, en het keramiektableau bij het oude treinstation (5), door Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft en Monumentenzorg Delft.

Voor meer informatie en foto's van de vijf genomineerden kunt u kijken in de krant van 29 april 2018 op pagina 15. Deze krant is ook digitaal te vinden via www.delftopzondag.nl/krantenarchief. Mail uw nominatie nog tot uiterlijk zondag 27 mei naar lecomteprijs@delftopzondag.nl.

Vanaf 31 mei lust Delft nóg meer worst

Of Je Worst Lust verhuist naar de Hippolytusbuurt 10 en opent 31 mei 2018 de deuren als delishop, bar en restaurant!

Of Je Worst Lust wordt een winkel, bar én restaurant! Sinds 2015 weten vele Delftenaren hun weg te vinden naar Of Je Worst Lust aan de Voldersgracht. Deze delicatessenwinkel heeft de mooiste worsten, hammen, wijnen, oliën en meer lekkers van over de hele wereld. Maar binnenkort is het meer dan een winkel.

Of Je Worst Lust verhuist naar de Hippolytusbuurt 10 en opent 31 mei 2018 de deuren als delishop, bar en restaurant! In het voormalige pand van De Pijpenla is de afgelopen maanden hard gewerkt om de brandschade om te zetten in een nieuw onderkomen. Eigenaresse Nicolette Brok: 'Daarbij hebben we historische elementen hersteld en sommige juist ontdekt. Ons vernieuwde interieur past helemaal bij dit bijzondere stukje binnenstad.' Ook de formule is nieuw: van winkel naar totaalconcept.

Winkelen en eten
Het blijft dé plek voor bijzondere worsten en hammen. Zelfs voor worst uit Delft, want in het nieuwe pand is een eigen worstenmakerij. 'Hier maken we onze eigen worsten met verschillende smaken, maar kunnen gasten ook terecht voor een workshop.' Het vernieuwde Of Je Worst Lust verkoopt niet alleen worsten uit eigen makerij en worsten en hammen van andere makers, 'We serveren ze ook. Op ons terras of in de borrelkelder als borrelhapje of in ons restaurant als lunch of diner', aldus Nicolette.

Welkom vanaf 31 mei
Afgelopen Koningsdag was de winkel aan de Voldersgracht voor het laatst geopend. Met pijn in het hart nam Nicolette Brok afscheid, maar ze popelt om de nieuwe zaak te openen. 'We laten heel graag zien en proeven wat wij allemaal met worst doen. Onze borrel-, lunch- en dinerkaart staat vol met bijzondere worst en ham!'

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Bergklis.nl

DELFT - Marylon van Klingeren en Lewie van Wingerde zijn acht jaar geleden naar de Harnaschpolder verhuisd.

Hun woning maakt deel uit van de Hoflandtuinen en is in 2010 opgeleverd. Voor Marylon en Lewie was het echt een eldorado, ze woonden in feite nog midden in de weilanden. De bedoeling was natuurlijk dat de nieuwbouwplannen snel gerealiseerd zouden worden. "De economische teruggang heeft toen voor wat stagnatie gezorgd", legt Marylon uit. "Na drie jaar is de bouw toen echt weer aangetrokken en zodoende is deze mooie wijk ontstaan. Het leuke is, dat het uitzicht blijft zoals dat is. Een mooi groen uitzicht, dit park blijft namelijk. Hier zijn verder geen nieuwbouwplannen. Dit is bovendien een waterrijk gebied, alle sloten hier in de wijk zijn met elkaar verbonden en er zijn bruggen met daarop poëtische teksten van Margriet van Bebber. Een heel leuke plek om te wonen." Het prachtige ruime park bevindt zich dus aan de voorzijde. Aan de achterzijde is er nog iets wat de woning extra bijzonder maakt. De tuin wordt namelijk begrensd door een (verwarmde) studio, helemaal geschikt voor bijvoorbeeld een praktijk aan huis. Deze studio heeft ook een eigen entree naar de achterliggende straat. Hier is ook de aansluiting voor de wasmachine en de droger. "Mijn man heeft hem in gebruik als een soort kas", zegt ze. "Hij is erg thuis in planten en is onlangs trouwens ook aan de slag gegaan in een nieuwe functie bij de Botanische Tuin." De tuin zelf is volgens Marylon trouwens heel zonnig. "Je kunt altijd een plekje in de zon opzoeken", zegt ze. "Omdat het heel beschut is, kan je er wel tot zeven uur in de avond buiten zitten. Helemaal boven hebben we aan de voorzijde nog een extra balkon. Hier heb je nog langer de avondzon en je kunt vandaar uit zelfs tot aan Den Haag kijken." Hun beide dochters zijn inmiddels het huis uit. Dat is ook de reden dat Marlyon en Lewie naar een kleinere woning zijn gaan uit kijken. Het is een woning geworden in de Olofsbuurt, lekker dicht bij het centrum waar ze oorspronkelijk ook vandaan komen. "En voor het echte buitenleven hebben we altijd nog ons eigen vakantiehuisje in Spanje, tussen Barcelona en Valencia in. Daar zijn we best vaak, zeker wel drie of vier keer per jaar." Toen ze hier naartoe verhuisden, was de woning casco opgeleverd. Zelf hebben ze er dus een fraaie keuken en badkamer in laten plaatsen. Op de eerste verdieping hebben ze van twee kleinere kamers één grote laten maken. Op de zolder is een volwaardige zolderkamer gemaakt. Wat ook heel aantrekkelijk aan deze woning is, dat zijn de mooie verdiepingshoogtes van 2.65 meter! "Bovendien zijn we voorlopers als het om de energietransitie gaat", zegt ze. "Dit huis is namelijk volledig geïsoleerd, zowel qua geluid als warmte, en gasloos." De tuingerichte woonkamer heeft een open keuken met een mooi zicht op de wijde omgeving. In de woonkamer ligt een mooie laminaatvloer. Op de eerste verdieping zijn er woningbrede slaapkamers, waarvan eentje met Frans balkon. De badkamer is in het midden gesitueerd en is voorzien van een ligbad, een aparte douche en een tweede toilet. "Zelf hebben we boven het trapgat op de tweede verdieping een bergkast en inloopkast gemaakt", zegt ze. "Hiermee is heel goed gebruik gemaakt van de brede opzet en plafondhoogte." Verder een kamer met toegang tot het terras en nog een ruime slaapkamer.

Je droomhuis koop je met de aankoopmakelaar van Roepman Makelaardij

Nicole Dekker, Ronald Roepman en Martijn Sinnema.

Een goede aankoopmakelaar kan vooraf al aardig inschatten welke investeringen je zult moeten doen. Een huis kopen is vaak de grootste uitgave die mensen doen tijdens hun leven. Helaas is er niet altijd voldoende tijd om over zo'n grote beslissing na te denken en moet er vaak snel besloten worden, zeker als de markt schaars is. Pas op voor emotionele beslissingen. Juist als het op onderhandelen aankomt, is het zaak je hoofd koel te houden. Door een aankoopmakelaar voor je te laten bieden, is de kans veel kleiner dat je teveel voor een huis betaalt. Hij is immers alleen rationeel bij het huis betrokken, maar kan ook, dankzij zijn deskundigheid en ervaring, veel beter inschatten wat de werkelijke waarde is van het huis. Ook zal hij je wijzen op eventuele ontbindende voorwaarden die je aan het bod kunt koppelen. Te denken valt aan het voorbehoud financiering en het bouwtechnisch voorbehoud. Laatste is verplicht sinds 1 februari 2018. "Het is verstandig de koopovereenkomst die door de verkopende partij wordt opgesteld, goed te laten controleren door een makelaar van ons kantoor, voordat je ondertekent", aldus Ronald Roepman. "Vlak voordat je naar de notaris gaat, zullen wij samen de woning inspecteren. Het kan namelijk best zijn dat er tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de levering schade aan het huis is ontstaan. De verkoper moet die schade eerst herstellen of vergoeden." De rol van de Ronald Roepman bij het aankoopproces: - behartigen van je belangen - analyseren van je woonwensen - zoeken en aanbieden passende woningen - begeleiden bij het bezichtigen van passende woningen - taxeren op basis van onder andere bouwkundige staat en omgevingsfactoren - professioneel onderhandelen met verkopende partij - regelen van alle juridische zaken - begeleiding bij de notaris - 'after sales service'. Info: (015) 2134134 of www.roepman.nl

Een bijzonder huwelijk tussen de blikken soep

Het is alweer twee maanden geleden dat Angela van de Laar (53) en Louis Zwarts (78) in het huwelijksbootje stapten, maar daarom niet minder bijzonder. 26 februari deelden gaven zij elkaar het ja-woord. Ceremoniemeester Karina Buijs noemt het pasgetrouwde duo 'een leuk stel dat samen in de band Keep on Smiling te Delft speelt. Hij op de bekkens en soms grote trom en zij op de beatring.'

Het huwelijksaanzoek vond plaats in de keuken. Louis kookt namelijk altijd en Angela zei plotseling 'ik wil wel hoor!'. Uiteindelijk heeft Louis ja gezegd. Dat liefde door de maag gaat bewijst dit stel. Beiden zijn gek op soep. De ceremoniemeester regelde voor de grote dag dat alle gasten een blik soep cadeau deden met een zelfontworpen etiket. Zelfs de ambtenaar van de burgerlijke stand gaf hen een blik soep cadeau.
Samen ondernemen Angela en Louis veel. Ze gaan graag naar de dierentuin en wandelen velen kilometers. Karina noemt de huwelijksdag een heel bijzondere dag met veel zon. "Ondanks dat het enorm koud was, een heel mooie dag om op terug te kijken!"

Vier het weekend bij WestCord Hotel Delft

Elke laatste donderdag van de maand, van 17:00 tot 20:00 uur, organiseert WestCord Hotel Delft de 'WestCord ThirstDay's'.

Elke eerste zondag van de maand vindt er traditiegetrouw de familiebrunch plaats in het hotel. De eerst volgende vindt plaats op zondag 3 juni; er zijn nog plekken beschikbaar!

Elke laatste donderdag van de maand, van 17:00 uur tot 20:00 uur, organiseert WestCord Hotel Delft de 'WestCord ThirstDay's'! De volgende editie gaat plaats vinden op 31 mei! Onder het genot van een drankje en een hapje vieren wij dat het bijna weekend is. Kom gezellig met je collega's en/of zakenrelaties netwerken of gewoon even bijkletsen! Je hoeft alleen je drankjes af te rekenen, wij zorgen voor bitterballen en een DJ.

Je vindt het WestCord Hotel Delft aan de Olof Palmestraat 2, 2616 LM Delft. Parkeren is gratis! Meer informatie via (0)15-8889010 of delft@westcordhotels.nl

Pink Jazz
Zaterdag 19 mei
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Stationsplein
Entree: Gratis

Doe Maar tributeband
Zaterdag 19 mei
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Steck Podium
Entree: 7 euro 50

The Inspiration
Zondag 20 uur
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Hofkerk
Entree: Gratis

Marcel Koster Trio
Zondag 20 mei
Tijd: 15.30 uur
Locatie: De Wijnhaven
Entree: Gratis

Dejazz
Zondag 20 mei
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Rietveld Theater
Entree: Gratis

Simon Rigter
Woensdag 23 mei
Tijd: 21.30 uur
Locatie: Jazz Café Bebop
Entree: Gratis

Johan Goossens
Donderdag 24 mei
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 19 euro 50

PubQuiz
Vrijdag 25 mei
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Cultuurlab
Entree: 12 euro 50

Bad Habits
Vrijdag 25 mei
Tijd: 23.00 uur
Locatie: Club Ciccionina
Entree: 4 euro

The Weepers
Zaterdag 26 mei
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Van Maanen Delft
Entree: Gratis

Genieten bij Grand Café Willem van Oranje

Bij Grand Café Willem van Oranje op de Markt kun je zeven dagen per week neerstrijken voor een kop koffie, een lekkere lunch of een heerlijk diner.

Bij Grand Café Willem van Oranje op de Markt kun je zeven dagen per week neerstrijken voor een kop koffie, een lekkere lunch of een heerlijk diner. Recent is de menukaart aangepast. Gasten kunnen momenteel kiezen uit een twee gangen keuzemenu voor 16 euro 50 of een drie gangen keuzemenu voor 19 euro 75. Op de kaart prijken gerechtjes om van te watertanden. Voorgerechten: hierop staan onder meer voorgerechten als carpaccio met basilicummayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas, gamba's in knoflookolie, peterselie en ciabatta of een proeverijtje van vier kleine hapjes. Gasten kunnen bij hoofdgerechten onder meer kiezen uit biefstuk van Waards rund met roomsaus of pepersaus, op de huid gebakken sliptong met witte wijssaus of citroen-kappertjessaus of langzaam gegaarde beenham met honingmosterdsaus. Benieuwd? Kom langs!

Gezellig eten voor een zacht prijsje

Peter en Marijke verwelkomen u graag! Foto: Esdor van Elten

Kegel- en Partycentrum Kalf de Gaech aan de Mozartlaan is het adres voor een lekkere (maand)maaltijd en een gezellig avondje uit.

Peter Kalf en zijn vrouw Marijke ontvangen hun gasten met gemoedelijke professionaliteit. Natuurlijk kun je hier prima à la carte eten, maar er zijn meer mogelijkheden. Op zondag is er een dagschotel voor 12 euro 50.
Eens in de maand kunt u aanschuiven bij de Maandmaaltijd: Voor 8 tot tien euro kunt u onbeperkt van het hoofdgerecht genieten.
Maar het is wel eten wat de pot schaft. "Dat kan van alles zijn", aldus Peter: Stamppot, een spaghettischotel of een warm en koud buffet.

Op www.kalfdegaech.nl of op onze facebooksite kondigen we van te voren aan wat er op tafel komt!

Repair café
Zaterdag 19 mei
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Kindcentrum De Regenboog
Entree: Gratis

Vind iets & Crea Markt
Zaterdag 19 mei
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Schoemaker Plantage
Entree: Gratis

Koken met Zeewier
Zaterdag 19 mei
Tijd: 15.30 uur
Locatie: Kooklokaal Oosteinde
Entree: 40 euro

Ontdek Delft met een gids
Maandag 21 mei
Tijd: 11.30 uur
Locatie: VVV Delft
Entree: 14 euro 50

Paintbar Tennissende
dikke dame

Woensdag 23 mei
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Tennispark
de Delftse Hout
Entree: 37 euro 50

Dammen Delfland
Toernooi

Woensdag 23 mei
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Denksport Centrum DUWO
Entree: 5 euro

Het Filosofisch Café
Woensdag 23 mei
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 5 euro

Fifty Waves of Grey
Woensdag 23 mei
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Rietveldtheater
Entree: Gratis

Aquarellen in
de Botanische Tuin

Vrijdag 25 mei
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Botanische Tuin
Entree: 65 euro

Dystopia
Vrijdag 25 mei
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Falie Begijnhoftheater
Entree: 7 euro 50

Cultuur Clash Festival
Zaterdag 26 mei
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Cultuurlab
Entree: Gratis

Geluksroute015
Zaterdag 26 mei
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Centrum Delft
Entree: Gratis

Agathafestival
Zaterdag 26 mei
Tijd: 14.30 uur
Locatie: Prinsenkwarier
Entree: Gratis

Win kaarten voor het Tong Tong Festival!

Stuur je antwoorden naar maakkansopkaarten@delftopzondag.nl

In 1959 was er een groepje Indische Nederlanders dat de Indische cultuur zo mooi, inspirerend en belangrijk vond, dat het een evenement ging organiseren om dat te laten zien. Bijna 60 jaar later vinden en doen ze dat nog steeds! Van 24 mei t/m 3 juni 2018 vindt de 60e Tong Tong Fair plaats. De Tong Tong Fair bestaat uit de beroemde Grand Pasar met het Indonesië-Paviljoen, de Eetwijk, met tientallen Aziatische restaurants en waroengs, en het internationale Tong Tong Festival, een cultureel programma rond de mix van Oost en West in podiumkunsten, exposities, gesproken woord en actualiteit. Het kasteeltje en DelftopZondag geven 2 x2 kaarten weg. Weet jij het antwoord op beide vragen? In welk jaar werd de eerste editie georganiseerd en welke bekende tante gaat samen met Ricky Risolles het theater in en wordt door Charles geïnterviewd?

Meet Up, Taxaties en Regatta

Kom kijken bij de beroemde Parthenon-EY Ringvaart Regatta

Debat, kunst, kitsch en sportieve prestaties … er is van alles gaande bij Lijm & Cultuur. Om te beginnen 30 mei om 20.30 een VPRO Tegenlicht Meet Up over de Worsteling van de Groenmens.

Op maandag 4 juni komt van 11-15 uur een team van taxateurs van Notarishuis Arnhem naar Lijm & Cultuur om jouw kunst of kitsch op waarde schatten. Heb je een bijzonder sieraad, schilderij of vreemd item? Wees welkom voor een gratis vrijblijvende taxatie. Aanmelden niet nodig. Op 6 juni is de beroemde Parthenon-EY Ringvaart Regatta. De roeiwedstrijd over een lengte van 100 km begint in Leiden waarna de Kaag wordt overgestoken voor een rondje ringvaart en weer zuidwaarts om uiteindelijk te finishen bij Lijm & Cultuur in Delft. Alle info op www.lijmencultuur.nl.

Bens wil een inclusiever Delft!

In 'Dystopia' spelen zowel mensen mét als zonder verstandelijke beperking (foto: Fleur Halkema)

Dat doen wij: Door theater (in co-productie met het Delfts Toneelgezelschap): In 'Dystopia' spelen zowel mensen mét als zonder verstandelijke beperking. Regisseur Sjoerd Vrins heeft samen met zijn cast gewerkt vanuit het thema 'ondermijnende overtuigingen'. Deze unieke voorstelling bestaat uit toneel, muziek en dans. 'De mens leeft, vaak onbewust, met overtuigingen die 'm flink onder de duim houden. 'Ik kan het niet' of 'ik moet een mooier lijf hebben' zijn veel voorkomende. Gelukkig schuilt daarin ook een ontroerende schoonheid.' 25 mei t/m 9 juni. Kaarten 7,50. Reserveren: www.delftstoneelgezelschap.nl
Of door voetbal: Zondag 24 juni organiseren Bens en DSV Full Speed een inclusief 6 tegen 6 voetbaltoernooi. Iedereen is welkom! Deelname gratis. Inschrijven kan via
www.stichtingbens.nl

Boeiend vrijwilligerswerk bij Gilde SamenSpraak

Er is geen speciale opleiding of ervaring vereist om vrijwilliger te kunnen worden bij Gilde Delft SamenSpraak

Gilde Delft SamenSpraak heeft enthousiaste vrijwilligers nodig die een uur per week willen praten met een anderstalige die onze taal beter wil leren spreken. Op afgesproken tijden komen zij bij elkaar om op een persoonlijke en informele wijze Nederlands te spreken. Gewoon thuis of tijdens een wandeling. Daarbij gaat het om communicatie; er wordt geen les gegeven.
Het tijdstip, locatie en de frequentie van de bijeenkomsten regelen de begeleider en deelnemer onderling. Over het algemeen 1x per week. De taalhulp duurt één jaar met mogelijkheid te verlengen tot 2 jaar. Hiervoor is geen speciale opleiding of ervaring vereist.

Heeft u belangstelling? Mail dan naar: gildesamenspraakdelft@gmail.com of kijk op www.gildedelft.nl/samenspraak

Potpourri aan stijlen op Agathafestival

De organisatrices hebben in ieder geval heel veel zin in het Agathafestival. Links Merte Klumperman en rechts José Zeldenthuis

DELFT – Zaterdag 26 mei vindt het derde Agathafestival plaats. Dit evenement, georganiseerd door de partners (Delft Design, Kunstsuper Delft, Kadmium en TOP Delft) van het Prinsenkwartier, presenteert een potpourri aan stijlen. Letterlijk voor elk wat wils met kunst en techniek als verbindend thema.

José Zeldenthuis (projectregisseur bij het Prinsenkwartier): "Elk jaar groeit het festival een beetje groter. Verleden jaar, tijdens de Open Monumentendag, was de regen helaas spelbreker. Dit keer ziet het er qua weersverwachting goed uit en rekenen we op minimaal 600 bezoekers. Voor de invulling van het programma hebben we diverse partners in de stad benaderd. GeoCity verzorgt een workshop met satellietkaarten en men kan in gesprek met stadsfilosoof Hubertus Bahorie. Het publiek krijgt een kleurrijk palet voorgeschoteld, een programma waarin we de pijlers van Delft verbinden: historie, innovatie, technologie en creativiteit."

Montmartre
Vanaf 14.30 uur barst het spektakel los op het Agathaplein. "In twee tenten kun je naar artiesten kijken en luisteren. Daaromheen, op het plein zelf, zie je kunstenaars live aan het werk in een Montmartre-achtige setting. Marieke Rolloos van Atelier Zeven komt met een heuse atelierbus en bij Delft Design kan een bijenhotel worden gebouwd. Verder kunnen kinderen (en volwassenen!) speelgoed maken van bioplastic."

Dichters
Van 19.30 tot 23.00 uur kan worden genoten van dichters uit het hele land. "Voor de eerste editie van Dichtbaar Delft heeft Etwin Grootscholten, dichter van de Provincie Zuid-Holland, zes dichters weten te strikken: Bart Smout (uit Tilburg, stond al eerder op Lowlands), Wieke Hart (uit de Zaanstreek, moderne dichter met galgenhumor), Simon Mulder (uit Amsterdam), Gijs ter Haar ('The Godfather of Slam', 3x zilver op het NK Poetry Slam), Demi Baltus (uit Arnhem, raak en ritmisch) en Tim O' tentic (scherp en hilarisch). We zijn van plan om met Dichtbaar Delft weer maandelijks 'ten strijde te trekken', zoals we voorheen deden met het onvolprezen Dichterbij de Bar. We gaan beginnen in Barbaar om vandaaruit maandelijks een andere bar in Delft te overvallen met performances en woordkunst." Van 22.00 tot 23.00 uur is het podium vrij voor iedereen die zijn of haar dichtkunsten wil botvieren.

Muziek
Natuurlijk mag ook muziek niet ontbreken. Zoals altijd, in de stijl van ons maandelijkse Live@PK, een beetje anders dan anders. We hebben klassiek, maar ook jazz met hiphopinvloeden. De artiesten/bands die door Dennis de Winter zijn geprogrammeerd maken vanaf 17.00 uur hun opwachting. Je kunt komen genieten van Diligent, Trifid, Marcelo Godoy, en Majazzu.

Mede-organisatrice Merte Klumperman: "Dus voor een uitgebreid programma vol muziek, workshops, dichters, debat, kunstenaars, design, techniek en ontwerp binnen het thema 'Me, mass & community' moet je zaterdag op het Agathaplein zijn! Duim met ons mee voor mooi weer."

Thai Food Festival in Ypenburg

Amazing Oriental Ypenburg is de eerste vestiging waar je Verse Vis kunt verkrijgen, zoals zalm, tonijn en schaal- en schelpdieren.

Ypenburg - Op zaterdag 26 mei organiseert Amazing Oriental hier het Thai Food Festival. Van 11.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers van de Aziatische supermarkt inspiratie opdoen en genieten van culturele en culinaire Thaise hoogstandjes.

"De Thaise keuken is de meest geliefde Aziatische keuken in ons land", vertelt Liza Poon, marketingdirecteur van Amazing Oriental. "Dat is niet zo gek, want Thailand is een zeer populaire vakantiebestemming. Elk jaar reizen meer dan 200.000 Nederlanders af naar het land van de glimlach. Daar ontdekken zij de karakteristieke Thaise smaken die ze graag thuis op tafel willen zetten. Tijdens het Thai Food Festival laten we zien hoe makkelijk dat eigenlijk is."

Prikkeling voor
zintuigen

Met kookdemonstraties, proeverijen en een dansuitvoering is het evenement op 26 mei een prikkeling voor alle zintuigen. Bekijk de kunst van het snijden van decoratief fruit en geniet ondertussen van een optreden met Thaise dansers. De compacte opzet van dit foodfestival zorgt voor een intieme sfeer en complete oosterse beleving. Bijzonder aan dit festival is dat je na de opgedane inspiratie direct zelf aan de slag kunt gaan met bijvoorbeeld een authentieke Thaise curry. Bij Amazing Oriental vinden zowel beginnende als gevorderde thuiskoks alle denkbare ingrediënten om zelf Thaise gerechten te bereiden. Van verse groente tot Pandan rijst, curry pasta's en kokosmelk.

Amazing Oriental Ypenburg is gevestigd aan de Laan van Haamstede nummer 36 in Den Haag-Ypenburg. In deze vestiging vind je ook een Verse Visafdeling, een primeur voor Amazing Oriental. Het is de eerste vestiging waar je Verse Vis kunt verkrijgen, zoals zalm, tonijn en schaal- en schelpdieren.

Boekenmarkt Nootdorp

Op zondag 27 mei van 11.00 – 17.00 uur is er weer de inmiddels bekende boekenmarkt voor de Bartholomeuskerk in Nootdorp. Op donderdag 24 mei kunt u al boeken, cd's en/of platen inleveren tussen 17.00 en 18.00 uur bij het Parochiehuis. Graag de boeken in tassen of handzame dozen aanleveren. De organisatie is weer in handen van de Vrienden van de Bartholomeuskerk. De opbrengst is ten bate van het restauratie- en onderhoudsfonds van de kerk. De boekenmarkt wordt gehouden in het Parochiehuis gelegen naast de kerk aan de Veenweg in Nootdorp. De toegang is gratis. Parkeren is geen probleem. Inlichtingen via 015 3108249.

De Hoornse Kunstroute

Op zaterdag 26 mei is er in Den Hoorn 'De Hoornse Kunstroute'' georganiseerd. Er doen 20 plaatselijke kunstenaars aan mee, die verschillende kunst maken. De route gaat langs verschillende locaties, ook bij de kunstenaars thuis. gereden worden van 11.00-16.00 uur vanaf de Beatrixstraat 1 te Den Hoorn. Deelname is gratis, pak de fiets of wandel en geniet van de kunst die u langs deze route kan bewonderen. Tot zaterdag 26 mei.

Bijzondere
kerkdienst

Op zondagmiddag 27 mei 2018 vindt er in de R.K. H.H. Franciscus & Clarakerk aan de Raamstraat 78 te Delft een bijzondere kerkdienst plaats. Deze kerkdienst is aangepast aan mensen met een verstandelijke beperking. Thema van die viering is: "Bruiloft in Kana". De dienst begint om 15.00 uur en wordt geleid door pastor Jan Lamberts. Medewerking wordt verleend door Muziekgroep 'Samenspel' o.l.v. Peter Rodenburg. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken, in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, begeleiding en andere belangstellenden. Deze dienst is ook zeer geschikt voor kinderen. De kerkdienst, met aansluitend koffiedrinken, duurt tot 16.30 uur.

Vivace zingt Duruflé en Fauré

Zangvereniging Vivace uit Schipluiden zingt op vrijdag 25 mei 2018 de requiems van Duruflé en Fauré. De locatie is dit keer de Sint Antonius en Corneliuskerk, Hoornseweg 12, Den Hoorn. Koos van Beurden dirigeert het koor en het begeleidende orkest. Organist is Bert den Hertog, Cellosoliste is Stans Jeurissen. Koorleden zingen de solopartijen. Het concert begint om 20.00 uur; kaarten kosten € 15. Dat is inclusief het programmaboekje en een consumptie. De kaarten voor het 'Requiemconcert' op 25 mei zijn verkrijgbaar via de website www.zangverenigingvivace.nl, bij de koorleden en op de avond zelf in de kerk in Den Hoorn. Tevens In de voorverkoop op de volgende locaties: Schipluiden: De Gaech Antiek / Den Hoorn: drogisterij DIO Vitaal / Maasland: Bloemsierkunst Bloei (naast de AH) / Delft: muziekhandel Van Buytene.

Reinier de Graaf wint publieksprijs

Recruitmentteam Reinier de Graaf ziekenhuis

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft donderdag 17 mei de felbegeerde publieksprijs van de Werf& Awards in de categorie arbeidsmarktcommunicatie in de wacht gesleept voor het sollicitantenspreekuur voor afgewezen kandidaten.

De Werf& Awards zijn prijzen voor arbeidsmarktcommunicatie- en recruitmentcases en worden uitgereikt door het recruitmentplatform Werf&. In de finale moest Reinier de Graaf het opnemen tegen onder meer Albert Heijn en het Erasmus MC. Tijdens het sollicitantenspreekuur geven onze recruiters feedback aan kandidaten die niet zijn aangenomen bij ons ziekenhuis. Zo geven ze onder meer aan hoe de kandidaten hun brieven, presentaties en cv's kunnen verbeteren. Ook kijken ze of er andere functies zijn binnen of buiten het ziekenhuis waar de kandidaten geschikt voor zijn. Op deze manier willen zij sollicitatieprocedures zo klantgericht en -vriendelijk mogelijk maken. Het idee past ook mooi binnen de visie van het ziekenhuis, waarin persoonlijke aandacht belangrijk is.

Het spreekuur wordt één keer per maand gehouden op individuele basis en trekt jaarlijks ruim tweehonderd bezoekers. Inmiddels zijn dankzij het spreekuur twaalf afgewezen sollicitanten alsnog aangenomen bij Reinier de Graaf. Tijdens dit spreekuur kwam namelijk duidelijker naar voren wat hun sterke eigenschappen waren, waardoor ook andere vacatures in het ziekenhuis in beeld kwamen. Reinier de Graaf is buitengewoon trots op het winnen van deze prijs. Teamleider van het P&O Carrièrebureau Marije van Duijn licht toe: "Ik vind het geweldig dat de oprechte aandacht die onze recruiters voor onze sollicitanten hebben nu ook wordt opgepikt door het grote publiek. Wat zij doen, heeft zoveel waarde voor de sollicitant én voor hoe wij als werkgever worden gezien. Het is wie ze zijn, het zit in hun DNA en dat maakt me erg trots op ons team van recruiters."

Concert in De VAK

Vrijdag 18 mei a.s. om 20:00 uur geeft meestergitarist Leonardo Palacios en violist Radboud Post een 'Vrijdagavondconcert' in De VAK, centrum voor de Kunsten, Westvest 9 in Delft. Zij komen met het programma TANGO'S y MILONGA'S: Wervelende Argentijnse tango's, traditioneel en modern, nu in een nieuwe uitvoering op het concertpodium. Zij brengen werken van o.a. Piazzolla, Manzi, Troilo, Gardel, Saborido en Cobian. De toegangsprijs 10,- inclusief een drankje bij Grandcafé Verderop.

Kringloopmarkt Schipluiden

Op zaterdag 26 mei is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. De kringloopmarkt is van alle markten thuis. Er zijn heel veel gesorteerde boeken, lampen, tassen, mandjes, kleine meubeltjes enz. Voor elk wat wils. De markt wordt gehouden in het Jeugdhuis, Kasteellaan, 2636 HW in Schipluiden van 10.00 - 14.00 uur. De Kasteellaan kunt u vinden achter de AH, daar is ook gelegenheid om te parkeren. Deze markt is voortaan iedere 2e en 4e zaterdag van de maand. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk. Voor meer informatie: toneijk@live.nl, tel. 015 3809482

Martin Wedel bij Fotobister

Aan de fotowand van Fotobister te Delft hangen vanaf zaterdag 19 mei tot zaterdag 14 juli foto's van Martin Wedel, lid van Fotoclub FC'59 in Delft. Martin fotografeert op zijn eigen manier en stijl en vooral dingen die hem interesseren. Hij doet dat in verschillende genres zoals natuur;- documentair;- straat;- en maritieme fotografie. Martin werkt veel seriematig en wil dan ook een aantal van deze series laten zien bij Fotobister. Loopt u even binnen als u in de buurt bent. Openingstijden van Fotobister zijn: maandag van 13.00 tot 17.00 uur en van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur. Adres: Voldersgracht 16, 2611ET Delft. www.fotobister.nl

C.L.E Crew wint danswedstrijd

Tijdens het Nederlands Kampioenschap Urban- en Freestyle wedstrijden voor crews, solo's en duo's, heeft de C.L.E Crew uit Delft de eerste prijs in de wacht gesleept. Daarmee mogen ze zich de beste Urban Dance Crew van Nederland noemen. De C.L.E CREW bestaande uit 9 meiden in de leeftijd van 11 tot 15 jaar, hebben de laatste maanden hard getraind voor deze wedstrijd. Uiteindelijk gingen de meiden van C.L.E Dance Studio er met de hoofdprijs vandoor, de competitie ver achter zich latend.

Moderne versie Eerste Vrije Statenvergadering getekend

Tolerantie en verdraagzaamheid zijn twee zaken die we moeten koesteren, zegt Burgemeester Marja van Bijsterveldt (links burgemeester Kolff, rechts burgemeester Verhoeve)

Burgemeester Marja van Bijsterveldt kreeg afgelopen woensdag bijzonder bezoek. In het bijzijn van burgemeester Kolff van Dordrecht en burgemeester Verhoeve van Oudewater ondertekende zij de moderne versie van de notulen van de Eerste Vrije Statenvergadering van 19 juli 1572.

De twee burgemeesters die te gast waren, bezochten die dag alle steden die van 19 tot en met 23 juli 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. De vergadering wordt nog steeds gezien als een eerste stap op weg naar een onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een vroege voorloper van het huidige Nederland. De Staten van Holland vergaderden bovendien over een tolerantere houding ten opzichte van andere geloven, en legde zo een basis voor de hedendaagse vrijheid van geweten en geloof.

Afgezanten
Deelnemende afgezanten aan deze historische vergadering waren edelen, burgemeesters en schepenen uit Dordrecht, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnickendam en Oudewater. Ook de watergeuzen, vrijbuiters die zich aansloten bij de opstandelingen, waren vertegenwoordigd, evenals een afgezant van Willem van Oranje. Delft was dus niet aanwezig bij de vergadering zelf. Toch werd woensdag ook Delft aangedaan, omdat deze stad in 1572 als eerste de notulen meteen na de Eerste Vrije Statenvergadering heeft ondertekend. In elke stad vond een ontmoeting op het stadhuis plaats met de huidige plaatselijke burgemeester. Daarbij werd door de burgemeesters een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572 ondertekend. Dit om het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering kracht bij te zetten en aandacht te vragen voor vrijheid en tolerantie anno nu. "Het zijn nog steeds relevante thema's", aldus burgemeester Van Bijsterveldt. "Tolerantie en verdraagzaamheid zijn twee zaken die een lange traditie ervaren in Nederland. We moeten het koesteren en onderhouden. Door de notulen opnieuw te ondertekenen, laten we zien dat wij het nog steeds belangrijk vinden ons hiervoor in te zetten."
Eerder, op Koningsdag 2015 in Dordrecht, is de moderne tekst al ondertekend door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij de opening van museum Het Hof van Nederland. Dit museum rond het thema vrijheid is gevestigd in het oude Augustijnenklooster, op de plek waar de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond en waar deze historische gebeurtenis kan worden herbeleefd. Burgemeester Kolff: "Samen met de andere elf steden willen we hierover met elkaar in gesprek en van elkaar leren. Deze bliksembezoekjes zie ik als een start naar hopelijk een mooi vervolg met meer samenwerking."

Belangrijke gebeurtenis
De Eerste Vrije Statenvergadering is een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van twaalf steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de vergadering wilde Oranje meer steun en financiering krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland. Ook werd tijdens de vergadering de door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend.

Weergaloos van start tot finish!

Graag kijken wij terug op het gezellige wandel- en loop evenement welk elk jaar op Hemelvaartsdag plaatsvindt in hartje Delft: 'Trompper Optiek Golden Tenloop'. Samen met Maarten van Woerden van Trompper Optiek, hoofdsponsor èn opticiën, doen wij een terugblik. We treffen hem in zijn winkel op de Burgwal. Maarten voelt zich 'een beetje als een Kok' in de keuken van de Golden Ten, zoals hij zegt. 'Met proeven en soms iets proberen streven we naar een verrassend en aansprekend resultaat. Het moet tenslotte aanvoelen als één grote familie aangelegenheid'.

'Lopen verbindt', zegt Maarten op de Burgwal. 'Voorlopig past het hier nog steeds. Het geeft een enorme kick, zó veel mensen die meedoen!' Het was de 31ste editie. Net als de 30 voorafgaande edities zijn de verwachtingen omtrent het aantal deelnemers wéér overtroffen. Bijna 4900 lopers dit jaar! Bewegen is gezond én hardlopen blijft een enorm populaire sport. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Maarten: 'Het is laagdrempelig; het enige dat je nodig hebt zijn een paar goede hardloopschoenen en je kunt meedoen, al voegen wij daar natuurlijk gráág een goede sportbril èn het onmiskenbare nieuwe shirt toe,…. niet te vergeten!'

'Maar dat alles gaat natuurlijk niet vanzelf!', vervolgt Maarten. 'De organisatie is in handen van atletiekvereniging 'de Koplopers', welke met een vaste kern van 'experts' èn een grote groep vrijwilligers elk jaar dit fenomeen weer tot een succes weet te maken! Je regelt op zo'n dag dat enkele duizenden mensen op een gezellige manier, veilig het mooie centrum van onze stad bezoeken, vervolgt Maarten. Ik ben trots dat ik daar deel van mag zijn!'

De afgelopen jaren is gebleken dat de Trompper Optiek Golden Tenloop tevens een evenement is waar tal van initiatieven en nieuwe samenwerkingen tot bloei komen. Het zorgt voor een vorm van betrokkenheid en saamhorigheid waarbij de Delftse ondernemers en bedrijven met hun bijbehorende netwerken het 'Maatschappelijk Ondernemen' zichtbaar kunnen maken voor het grote publiek. Delft is en blijft hiervoor een uitgelezen evenementenstad!

Met een door de KNAU gecertificeerde loop komen ook steeds meer bedrijventeams op het evenement af. Met Ruitenburg als sponsor voor de bedrijvenloop is het een onderdeel van het Agium-loopcircuit. De 5 kilometer prestatieloop wordt blijvend gesponsord door de Lopers Company Delft, de tien natúúrlijk door ons!
Oók aan de wandelaars werd die dag gedacht, want met keuzes uit verschillende afstanden konden zij genieten van onze mooie binnenstad en het aangrenzende natuurgebied 'de Delftse Hout'.

Bewegen zorgt voor een frisse geest in een fit lichaam. Sporters waren er van alle leeftijden: van één tot en met één-en-tachtig deed mee! En met initiatieven als 'Samen Sporten' liepen óók kinderen met een beperking samen met hun maatje de Trompper Optiek Golden Tenloop.
De 'Golden Ten' als instituut is volgens Maarten goed voor ónze Stad, ónze bewoners, ónze ondernemers èn ónze goede doelen! Dit jaar heeft de Alzheimer Stichting voor de start van de tien een mooie cheque mogen ontvangen uit handen van Marius Schwartz, de voorzitter van AV 'de Koplopers'. Al bewegend geld inzamelen voor het goede doel geeft een enorme stimulans, en zeker als je dat mag doen bij een loop waarbij je onthaald wordt aan de finishlijn!
Maarten geniet nog graag na van dit mooie Delftse evenement! En nu? Rustig de voorbereidingen starten voor de Santa Run editie Delft op 16 december. En later, begin 2019 natuurlijk voor de 32ste editie van de Trompper Optiek Golden Tenloop. Weer-ga-loos!

Vrijwilligers ondersteunen laatste levensfase

Tijdens de inloopmiddag, 2 juni, vertellen vrijwilligers over hun werk in het hospice

Op zaterdag 2 juni vertellen vrijwilligers van Hospice & VPTZ Delft alles over hun werk tijdens de laatste levensfase van de cliënten die thuis of in het hospice wensen te overlijden.

De Inloopmiddag vindt van 14.00 uur tot 16.00 uur plaats in het hospice, Vorrinkplein 602 in Delft. Deze middag zijn er vrijwilligers die op een gastvrije manier vanuit hun eigen ervaring vertellen wat het werk inhoudt en wat het voor hen betekent. Deze vrijwilligers bieden zorg aan terminaal zieke mensen, zowel thuis als in het hospice.

Meer dan 70% van de Nederlanders wenst thuis te overlijden en dat aantal groeit, ook in Delft. Daarom wordt ook ondersteuning geboden bij cliënten aan huis. Wanneer het einde van het leven en het moment van sterven nadert, is het waardevol om thuis te midden van de eigen familie te zijn. Maar de zorg kan te zwaar worden. Dan is het goed om een beroep te doen op de geschoolde vrijwilligers van Hospice & VPTZ Delft. Die maken het verschil, zo zeggen de cliënten.

Gabriëlla Rijerse coördineert samen met Petra Alting von Geusau, Margreet Noordam en Conny van Luijk alle zorginzetten van de vrijwilligers. "Hulp vragen is moeilijk." legt Petra uit. "Het is niet gemakkelijk om aan een 'vreemde' een deel van de zorg over te laten en zelf een stukje zorg los te laten. Iedereen wil immers zo graag zelf de zorg voor de dierbare tot het laatst volhouden. Onze vrijwilligers zijn goed geschoold. Ze mogen lichte verzorgende werkzaamheden verrichten maar mogen geen verpleegkundige handelingen doen."

2 juni is er ook gelegenheid om een kijkje in het Hospice te nemen. Voor nadere informatie kunt u bellen, 015-257 31 21 of mailen info@hospice-vptz.nl. Aanmelden is niet nodig.

Klanten roepen PLUS uit tot Beste Wijnsupermarkt

Delft – Den Hoorn - Nederlanders zijn dol op wijn. En zij kopen de meeste wijn gewoon in de supermarkt. Onafhankelijk onderzoeksbureau Nielsen doet elk jaar onderzoek naar de supermarkt met de beste wijnafdeling. Hierbij worden negen supermarkten beoordeeld op 12 verschillende aspecten. PLUS is voor het zesde jaar op rij bekroond tot Beste Wijnsupermarkt van Nederland.

Martin Panis, ondernemer van PLUS Martin Panis: "Wij hebben een passie voor wijn en werken er het hele jaar hard aan om deze over te brengen op onze consument. Dat doen wij door consumenten te stimuleren nieuwe wijnen te ontdekken. Daarom bieden wij de klant een selectie van bijzondere, voordelige en unieke wijnen. Maar ook voor ons blijft er elke keer weer iets nieuws te ontdekken. Of het nu gaat om Nederlandse wijnmakers in het buitenland of een heerlijke nieuwe biologische wijn. Dat we de klant willen blijven verrassen zal ook het komend jaar zeker weer blijken."

Onderzoek
Beste Wijnsupermarkt

Elk jaar worden negen Nederlandse supermarkten beoordeeld op hun wijnafdeling door consumenten die regelmatig wijn kopen in een supermarkt. Klanten wordt gevraagd naar hun mening over twaalf belangrijke aspecten. Dit varieert van de prijs tot het aantal verschillende wijnen en van de indeling van het schap tot de deskundigheid van het personeel. Ook de aantrekkelijke aanbiedingen, beschikbaarheid van de wijnen en de informatievoorziening zijn belangrijke aspecten. Op 11 van de 12 criteria scoort PLUS het hoogst en laat daarmee andere supermarkten achter zich.

Deskundigheid wijnadviseurs wordt gezien
De deskundigheid van de winkelmedewerkers is een van de aspecten waar PLUS als hoogste van de verschillende retailers op scoort. PLUS investeert hier ook veel in. Zo heeft PLUS een eigen wijnopleiding. Na het afronden van deze opleiding zijn de medewerkers WSET-gediplomeerd en daarmee waardevolle wijnadviseurs in de winkels.

Voetbal
dit weekend

Zaterdag 19 mei
Rijnvogels - Nootdorp
(14.30 uur)
Vitesse Delft - Aalsmeer
(14.30 uur)
GDA - Ariston '80 (14.30 uur)
Maasdijk - Schipluiden
(14.30 uur)
DSVP - Be Fair (14.30 uur)
Concordia - Quintus
(14.30 uur)
Oosterheem - DVC (14.30 uur)

Zondag 20 mei
De Bataven - DHC (14.00 uur)
Delft - Nieuwerkerk (14.00 uur)
Den Hoorn - VOC (14.00 uur)
Concordia - ONA (14.00 uur)
XerxesDZB - Wippolder
(14.00 uur)
Oliveo - Antibarbari (14.00 uur)
RKDEO - Alphen (14.00 uur)
DHL - Full Speed (14.00 uur)
Wilhelmus - SEP (14.00 uur)
SVV - Taurus (14.00 uur)

Leuk, sociaal en duurzaam kringloopwinkelen

Op maandag 21 mei is kringloopwinkel RataPlan extra geopend van 12:00 17:00 uur.

Elke dag nieuwe, unieke artikelen. Voor de echte shopaholic dé ultieme winkelervaring. En dat in combinatie met een extra vrije dag tijdens Pinksteren. Dan biedt kringloopwinkel RataPlan de perfecte uitvalsbasis. Met op maandag 21 mei ook nog eens een mooie kortingsactie.

Eigenlijk is de kringloopwinkel vandaag de dag voor al het winkelend publiek reuze interessant. Want de huidige kringloopwinkels zijn niet meer zoals ze geweest zijn. Voor leuke zomerkleding, zowel vintage als hedendaags, ben je bij de kringloop aan het goede adres. Maar ook de boekenwurmen en vinyl liefhebbers kunnen hun hart ophalen. En niet te vergeten zijn de retro meubelstukken uit de kringloop tegenwoordig de eyecatchers in je woonkamer.

Stichting RataPlan is een maatschappelijke onderneming met als doel het creëren van kansen voor mens en milieu. Door elke dag nieuwe, unieke artikelen in de winkel aan te bieden bevorderen ze zoveel mogelijk hergebruik en wordt restafval gereduceerd. RataPlan stopt niet bij alleen hergebruik van spullen maar wil dat werken loont en dat iedereen mee kan en mag doen. Er worden zoveel mogelijk betaalde banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. Ook biedt RataPlan werkervaringsplaatsen aan mensen die door uiteenlopende redenen de aansluiting met de arbeidsmarkt verloren hebben. De ervaring die zij bij RataPlan opdoen, helpt ze de stap te maken naar een betaalde baan.

Op maandag 21 mei is kringloopwinkel RataPlan extra geopend van 12:00 uur – 17:00 uur. Om het nog leuker te maken geldt er tijdens Tweede Pinksterdag een mooie kortingsactie van 20% op de volledige aankoop.

RataPlan Delft – Turbineweg 16a. RataPlan Den Haag – Laan van Waalhaven 213a

Begin het tuinseizoen goed met Restol

Tiemo Walda bij het ongekend grote assortiment van Restol.

DELFT - Bij Het Tanthof Houtmarkt aan de Tanthofdreef 13 vind je wat je zoekt. Zeker als je van plan bent de houten schuttingen en/of meubels in de olie of beits te zetten. Daarvoor is er namelijk Restol Olie in het assortiment, het houtverduurzamingsproduct bij uitstek. "Sinds kort hebben we zelfs alle kleuren op voorraad, ook alle nieuwe matte kleuren en alles is direct leverbaar", zegt eigenaar Tiemo Walda. "Met Restol heb je het beste van twee werelden. Een beits toplaag, die het hout als het ware opsluit, waardoor er geen vocht kan doordringen. Het werkt als een soort waslaag, waar de regendruppels op blijven liggen." Hoe is dit mogelijk? Restol is gebaseerd op componenten van natuurlijke plantaardige lijnolie. Met deze Restol wordt buitenhout waterafstotend en weerbestendig. "Tussen de te schilderen lagen door hoef je niet te schuren, afnemen en stofvrij maken is voldoende. De oliebasis zorgt er vervolgens voor, dat het verduurzamingsproduct ook in het hout trekt, zodat dit van binnen uit bescherming biedt." Het buitenseizoen is weer begonnen. Maar voordat je echt lekker in de tuin kan zitten, zullen alle houten meubelen eerst goed behandeld moeten worden. "Restol is trouwens ook te gebruiken voor schuttingen, pergola's, noem maar op", aldus Tiemo. Bij Restol heb je keuze uit meer dan achttien zijdeglans kleuren en acht matte kleuren, geschikt voor zowel onbehandeld hout, verduurzaamd hout als hardhout. Of het nu gaat om Bangkirai, Teak, Iroko, Western Red Cedar of Merbau: er is altijd een oplossing. "Heel makkelijk aan te brengen", zegt Tiemo. "De ondergrond moet vrij zijn van loszittende delen, droog- en stofvrij zijn. Gebruik hiervoor een staalborstel. Restol breng je aan met een platte kwast, roller of verfspuit, in de lengterichting van het hout. Twee lagen Restol is voldoende voor bescherming." Biedt verder bescherming tegen zon, vocht en vergrijzing. En die waterafstotende eigenschap is o zo belangrijk. Info: www.hettanthof.nl.

Hollands vakmanschap voor ieder budget

De deuren zijn te bestellen via de website, retrodeuren.nl, maar er is ook een mooie showroom in Zoetermeer.

Zoetermeer – In bijna ieder woonprogramma of woonmagazine komt u ze tegen. De mooie industriële schuifdeur. Zwart staal in combinatie met glas of bijvoorbeeld van hout. Een echte eyecatcher in het huis. Bij Retrodeuren in Zoetermeer maken ze deze deuren op maat en voor ieder budget.

"In onze ijzerwarenhandel verkopen wij al vele jaren schuifdeurensystemen, deursluitingen en beslag", vertelt Jan Rutten, algemeen directeur van IJzerwarenvakhandel Redson in Zoetermeer en Den Haag. "In de laatste jaren kregen wij steeds vaker de vraag of wij ook industriële schuifdeuren kunnen leveren. Door de toenemende vraag zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden. Wat wilden we maken en hoe konden we dit doen voor een goede prijs met goed materiaal. Eind 2016 zijn we gestart met retrodeuren".
Corino van der Hoeven, Sales-accountmanager bij Retrodeuren vertelt enthousiast meer over de verschillende mogelijkheden. "Wij fabriceren de deuren in eigen huis, hierdoor kunnen wij aan elke wens van de klant voldoen. Voor elk budget en ieder huis- of kantoorinterieur. "Wij maken drie soorten deuren: de taatsdeuren, de scharnierdeuren en de schuifdeuren. Als hiervoor een keuze is gemaakt kunnen wij de deur gaan aanpassen aan de wensen van de klant. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen uit een breed assortiment van handgrepen maar ook de kleur van het staal kiezen, iedere ral kleur is mogelijk. De indeling van de deur is ook voor iedereen aan te passen. Bijvoorbeeld grote glazen vakken of de onderkant van de deur van staal en daarboven glas. De mogelijkheden zijn heel divers en het is altijd maatwerk. Het is mooi om samen met de klant zijn of haar droom werkelijkheid te maken. Omdat we alles zelf maken hebben wij een snelle levering en de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Met gratis levering in heel Nederland en 15 jaar garantie."

Tweede vestiging voor Fysio- en Manuele Therapie Delfgauw

Het Team van Fysio- en Manuele Therapie Delfgauw. (Foto: PR)


Fysio- en Manuele Therapie Delfgauw is sinds 1 maart ook te vinden bij Anytime Fitness aan de Rijksstraatweg in Delfgauw.

Fysiotherapie Delfgauw werkt vanaf dit voorjaar intensief samen met Anytime Fitness. De therapeuten van Fysiotherapie Delfgauw zijn vier dagdelen per week bij Anytime Fitness aanwezig: op maandag- en donderdagmiddag en op dinsdag- en vrijdagochtend.

Mogelijkheden
"In het medisch centrum misten we een aantal revalidatie mogelijkheden", legt therapeute Ilse Buijs uit. "Daarom zijn we heel blij met de faciliteiten en materialen van Anytime Fitness", voegt collega Inge er aan toe. "Zo kunnen we, knie-, enkel- en rugblessures beter behandelen."

Jonge wijk
En er zijn heel wat mensen met dergelijke blessures in Emerald, zo weet Inge te vertellen. "En dan met name tieners. Dit is een jonge wijk. De jonge gezinnen die hier eertijds kwamen wonen hebben nu vaak kinderen in de tienerleeftijd. Vaak actief in sport en bewegen. En dat zien we terug in de praktijk. We hebben dan ook extra oog voor deze groep."
Maar natuurlijk zijn mensen van alle leeftijden welkom bij Inge, Ilse, Jan-Jaap, Matthijs, de vier therapeuten in de praktijk. De vier therapeuten hebben allemaal hun eigen expertise en samen kunnen zij een breed scala aan therapieën aanbieden. Niet alleen traditionele fysiotherapie, maar ook manuele therapie, die zich richt op beweging en gewrichten, bekkenbodemtherapie en dry needling. Die laatste therapie is gericht op de behandeling van pijnpunten in de spieren.

Hooikoorts
Een relatief nieuwe therapie die Fysiotherapie Delfgauw ook biedt is medical taping tegen hooikoortsklachten. "Daarmee kun je klachten én medicatie verminderen", vertelt Inge."Hooikoorts is een afweerreactie van het lichaam.", legt Inge uit. "De taping gaat over de
zogenaamde 'longzone' heen. Deels zorgt dit voor een houdingscorrectie en daarnaast heeft de tape zelf een lichtend en masserend effect op de huid.
De tape blijft idealiter een week zitten en meestal zijn twee behandelingen voldoende om het hooikoortsseizoen door te komen.
Meer weten over medical taping bij hooikoorts of één van de andere therapieën bij Fysio- en Manuele Therapie Delfgauw? K
ijk dan op ww.fysiotherapiedelfgauw.nl of neem telefonisch contact op via 015-2575472.

Heerlijk in beweging bij Zo aan de Julianalaan

Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. (Foto: PR)

Wat genoten de kinderen weer volop in de afgelopen periode bij Kinderopvang Zo aan de Julianalaan. En zo ook de leidsters. Natuur, bewegen, muziek en gezelligheid: je verveelt je bij ons nooit!

We zijn bezig geweest met allerlei activiteiten rondom het thema vuur, aarde, lucht en water. Zo zaaiden we met elkaar moestuintjes in zodat we heerlijke dingen uit onze eigen tuin kunnen eten.

Buiten en bewegen
Ook waren we met z'n allen veel in beweging, zoals tijdens Peutergym en ook tijdens de muzieklessen met juf Lindsey. Muziek is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is bovenal heel gezellig. Je kunt er ook zo lekker bij bewegen! Als het enigszins kan gaan we lekker naar buiten met de kinderen, de buurt in of heerlijk met onze eigen moestuintjes aan de slag of spelen in de tuin.

Groot 'juffen' feest op 21 juni
Dit jaar vieren de juffen al hun verjaardagen samen op donderdag 21 juni. Eén groot feest voor de kinderen met allerlei leuke activiteiten zoals een springkussen, blikgooien, koekhappen, schminken, en een sjoelbak. Wij sluiten af met een feestelijke lunch!

Wij zijn erbij op Westerpop!
Zo aan de Julianalaan is op 7 juli aanstaande aanwezig tijdens Westerpop in Delft. We doen allerlei leuke activiteiten met de kinderen en er staan zelfs twee springkussen die ons zijn aangeboden door Partyverhuur. Super leuk! Alle kinderen van 0-4 jaar zijn welkom. Komt u ook?

Wat biedt Zo Kinderopvang
aan de Julianalaan?

In Delft biedt Zo aan de Julianalaan persoonlijke kinderopvang aan kinderen van 0-4 jaar in een vrijstaande stadsvilla. Binnen kan uw kind heerlijk spelen en ontdekken in de lichte, vrolijke ruimtes met volop spelmateriaal. Er is ook een prachtige snoezelruimte voor baby's. Pedagogisch medewerkers stimuleren hier de ontwikkeling van uw kind met licht, geluid en geur. Buiten speelt uw kind naar hartenlust in de tuin met natuurlijke elementen. Én er is een eigen moestuin. Wij doen ontzettend veel aan leuke en leerzame activiteiten in ons mooie pand en in de buurt en hebben nog enkele plekjes vrij.

Kijkje nemen
Bent u nieuwsgierig? Kom gerust vrijblijvend langs. Ons adres is Zo aan de Julianalaan, Julianalaan 63 in Delft. U kunt ook alvast een kijkje nemen op onze pagina op de website https://www.zokinderopvang.nl/vestigingen/8-zo_aan_de_julianalaan of bellen naar 015-2146636.
U bent altijd welkom!

De KIA Stonic en andere KIA-modellen: boordevol dynamiek

Peter Eggermont heeft al een plaatsje gevonden in de KIA Stonic, nu Maurice Schook nog. (foto's: ML)

DELFT - Bij KIA Autohaag Zeeuw staat de KIA Stonic als nieuwste model natuurlijk extra in de belangstelling.

Verkoopmedewerkers Maurice Schook en Peter Eggermont kunnen je er alles over vertellen. Laat je dan ook meteen alles uitleggen over de Vakantiegeld 10-Daagse. Die houdt kort gezegd in, dat je een nieuwe KIA kunt rijden zonder je vakantieplannen overboord te hoeven zetten. Want met KIA Private Lease rijd je zorgeloos voor een vast laag maandbedrag in een gloednieuwe KIA zonder verrassingen. "In het geval van de KIA Stonic gaat het om de ComfortPlusLine uitvoering Navigator 1.2 uitvoering vanaf 339 euro per maand. In het geval van de KIA Niro en KIA Picanto gaat het om respectievelijk 399 en 219 euro per maand. Je hoeft alleen nog maar te tanken." Wil je je huidige auto inruilen? Dan ontvang je in deze actieperiode het inruilbedrag, de Vakantiegeld Verdubbelaar, direct op je bankrekening. Samen met je vakantiegeld een mooi bedrag om eens extra luxe mee op vakantie te gaan.
De crossover KIA Stonic heeft een slanke, maar toch krachtige bouw, een strakke styling en combineert een prettige handeling met uitstekende prestaties. Het uiterlijk van de KIA Stonic valt allereerst op door de geïntegreerde bi-functionele projectiekoplampen met scherpe led-dagrijverlichting. Niet te missen is verder de driedimensionaal gevormde grille en zijn scherpe verticale lijnen rond de mistlampen voor. Meteen in het oog springt natuurlijk de two-tone lakuitvoering: de body en het dak in spannende contrasten. Aan de achterkant is er een schep hellende achterruit en de brede wielkasten geven hem nog eens een extra gespierde uitstraling. De vloeiende lijn van de achterklep en de zilverkleurige skidplate aan de onderkant maken het beeld compleet. Het interieur van de KIA Stonic is niet minder geavanceerd. Volgens Maurice Schook: "Met handige neerklapbare zitplaatsen achterin, met een ruim interieur en met een heel flexibele laadruimte, van 352 tot maar liefst 1.155 liter." Misschien wat makkelijk gezegd, maar hoe bereik je dat dan allemaal in de Stonic. Wel, de neerklapbare achterbank zorgt in een handomdraai voor een vrijwel vlakke laadvloer, ideaal als je lange of grote spullen wilt vervoeren. De achterbank is ook in delen neerklapbaar, met de verhouding 60:40. Hierdoor varieer je makkelijk het aantal zitplaatsen èn de bagageruimte. De laadvloer zelf is ook nog eens verstelbaar. Die kan namelijk op gelijke hoogte zijn van de omgeklapte rugleuningen, maar ook verlaagd, voor maximale opbergruimte. Bij de KIA Stonic heb je keuze uit drie motoren, namelijk twee benzinevarianten en een diesel. Gekoppeld aan een soepel werkende handgeschakelde versnellingsbak is elke uitvoering pittig èn spaarzaam. Alle KIA-modellen hebben een garantie van Zeven Jaar, uniek in de branche. Daarnaast heeft de Stonic ook nog eens Vijf Jaar Lakgarantie en Twaalf Jaar Carrosseriegarantie. "Wij hebben ook een ruim aanbod occasions", zegt medewerker Peter Eggermont. "Qua prijs liggen de prijzen vanaf 2.950 euro en soms zijn er nòg goedkoper occasions aanwezig. De beste occasions hebben bij KIA het Top Selectie Label, dat een aantal beste zekerheden biedt." En Maurice Schook vult aan: "Daarnaast hebben we het 100 Procent Onderhouden Label. Dit is een prima waarborg, dat de occasion in de loop der jaren volledig en goed is onderhouden. Behalve de juiste kilometerstand, kun je er van uitgaan, dat de volledige onderhoudshistorie bekend is en in orde is." Alle vestigingen van Autohaag Zeeuw werken met dit 100 Procent Onderhouden Label.
KIA Autohaag Zeeuw Delft is ook op Tweede Pinksterdag geopend en wel van 10.00 uur tot 16.30 uur. Breng een bezoek aan de showroom en laat je informeren over de KIA Stonic of één van de vele andere KIA-modellen.


KIA Autohaag Zeeuw Delft
Schieweg 53
2627 AT Delft
(015) 256 08 79
www.autohaagzeeuw.nl/kia

Vakantiegeld 10-Daagse bij Autohaag Zeeuw Delft

Ismail Aliradja en Robert Schaap ontvangen u graag de komende dagen.

DELFGAUW - De beste deal van Nederland krijg je nu bij Autohaag Zeeuw Delft.

Bij de Renault-dealer is het nu namelijk de Vakantiegeld 10-Daagse! Bij Autohaag Zeeuw is het mogelijk om een nieuwe auto te rijden en tòch gewoon op vakantie te gaan. De nieuwe auto sluit vakantieplannen dus niet uit. Met Renault Private Lease rijd je namelijk zorgeloos voor een vast laag maandbedrag in een gloednieuwe Renault. "En als je je huidige auto inruilt, dan krijg je het inruilbedrag meteen op je bankrekening bijgeschreven", legt vestigingsmanager Ed Mouton uit. "Dit heet in deze actie de Vakantiegeld Verdubbelaar. Tel dit op bij je eigen vakantiegeld en je hebt een mooi bedrag om extra luxe op vakantie te gaan."
Actiemodellen
De Private Lease actie geldt voor de Renault Captur TCe 90 vanaf 319 euro per maand Private Lease. En op de Renault Clio TCe 90 vanaf een maandbedrag van 249 euro. En de derde actie-auto is de Renault Twingo, waarvoor je per maand 179 euro betaalt. Of kies tijdens de Vakantiegeld 10-Daagse voor extra voorraadpremies, die wel op kunnen lopen tot 5.000 euro. Kort samengevat komt het er op neer dat je rijklaar voor 16.640 euro een Captur rijdt, voor 13.690 euro een Clio en voor 9.790 euro een Twingo. En in combinatie met een 1,9 procent flexchoice-actie-financiering is het vakantiegevoel compleet. "Alle acties gelden alleen voor voorraadmodellen op basis van beschikbaarheid, maar we hebben voldoende voorraad!" De keus is dan ook aan de klant. Autohaag Zeeuw biedt ook keuze uit meer dan honderd Top Occasions van alle merken.
Maar ook voor de zakelijke klant is het nu goed zaken doen. "Bij aanschaf of lease van een nieuwe Renault personenauto krijgt de zakelijk klant namelijk een cadeaubon naar keuze tot wel 750 euro", aldus Mouton. "In het kader van de Business Deal Weken." Bekijk de voorwaarden op www.renault.nl/business-deal-weken. Autohaag Zeeuw Delft is op maandag Tweede Pinksterdag ook gewoon geopend van 11.00 tot 16.30 uur!


Autohaag Zeeuw Delft
Exportweg 2
2645 ED Delfgauw
(015) 256 44 00
www.autohaagzeeuw.nl

Suzuki Swift is er nu ook in de sportieve Sportline uitvoering

De sportieve uitvoering Suzuki Swift Sportline, met als belangrijk kenmerk de zwarte sportgrille met honingraatmotief.

De introductie van de nieuwe Suzuki Swift Sportline is een feit.

Suzuki laat een design zien dat extra sportief oogt, met onder meer lichtmetalen 17-inch velgen, een prominente dakspoiler en een dubbele sportuitlaat. De Suzuki Swift Sportline is niet alleen sportief, maar heeft ook lage verbruikskosten. De vijfdeurs Swift Sportline heeft een 1.2 Dualjet of een 1.0 Boosterjet-benzinemotor. De vanafprijs ligt op 18.799 euro of met Suzuki Private Lease betaal je een maandbedrag van 299 euro. Wat maakt de Sportline nog meer tot een echte Sportline? De aandacht trekken onder andere een zwarte bodykit, skidplates vóór zowel als achter en speciale sportstriping. Aan de voorkant is er ook een zeer kenmerkend onderdeel en dat is de zwarte sportgrille met honingraatmotief, uniek voor de 1.0 Boosterjet.

Motorisatie
Qua motorisatie zijn er dus twee keuzemogelijkheden. Er zijn twee efficiënte benzinemotoren. De 1.2 Dualjet heeft een vermogen van 66 kW (90 pk) bij 6.000 tpm en is optioneel leverbaar met een automatische transmissie. De 1.0 Boosterjet met turbo doet hier een schepje bovenop en levert 82 kW (112 pk) bij 5.500 tpm. Het benzineverbruik (NEDC) bedraagt respectievelijk 1 op 23,3 en 1 op 21,7. De Boosterjet is de sportiefste van het stel en accelereert vanuit stilstand in 10,6 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 195 kilometer per uur. Het comfort is niet vergeten. Suzuki rust de Swift Sportline standaard uit met stoelverwarming, ook airconditioning en een achteruitrijcamera zijn standaard. Daarnaast zijn luxueus een 7-inch smartphone linkage touch display met digitale radio (DAB+), AUX-input, USB-poort en Bluetooth.

(Lease)prijzen
De nieuwe Suzuki Swift Sportline is per direct leverbaar. De consumentenprijzen beginnen bij 8.799 euro voor de 1.2 Dualjet. De 1.0 Boosterjet is verkrijgbaar vanaf 19.999 euro. Private FlexLease is na één jaar maandelijks opzegbaar. De maandtarieven van Suzuki Private Lease starten bij respectievelijk 299 en 309 euro. Wil je de mogelijkheid het contract na één jaar maandelijks op te zeggen, dan betaal je wat meer.

Veel Pinkstervoordeel op alle voorraadauto's van Motorhuis Delft

Het dak van het autobedrijf op bedrijventerrein Ruyven staat helemaal vol met voorraadmodellen.

DELFT - Motorhuis Delft is maandag Tweede Pinksterdag de hele dag geopend. Van 11.00 tot 17.00 uur kun je hier op zoek gaan naar een mooie nieuwe auto.

Motorhuis Delft is onder andere dealer van de merken Opel, Citroën, DS, Alfa Romeo, Fiat en Jeep. Op deze Tweede Pinksterdag zullen vooral de merken Opel en Citroën in het middelpunt van de belangstelling staan. Daarvan is voor deze gelegenheid extra veel ingekocht en daarom is er veel uit voorraad leverbaar.
"En dan kunnen de mensen ook nog eens profiteren van ongekend veel voordeel", zegt vestigingsmanager Frans Meeuwisse. "Het financiële voordeel kan hoog oplopen bij de aanschaf van een nieuw voorraadmodel."
Occasions op is op
Maar ook voor een occasion ben je bij Motorhuis Delft aan het juiste adres. Die koop je hier namelijk voor meer rijplezier en minder zorgen. Kies voor een occasion van Motorhuis Delft en je kan rekenen op zekerheid en kwaliteit. Altijd de beste prijs, altijd APK gekeurd en altijd snel rijden. "En dat is nog niet alles", vervolgt Meeuwisse, "want bij aanschaf van een gebruikte auto krijg je een waardecheque, waarmee je heel wat kan besteden aan accessoires en onderhoud. Wees er snel bij, want op is op. We zien je graag in onze showroom."

Scherp zaken doen
Bij Motorhuis Delft staan deze Tweede Pinksterdag diverse demo's klaar om proef te rijden. "Ervaar het rijgenot van een Opel of Citroën en neem daarna alle tijd om scherp zaken met ons te doen", aldus Meeuwisse. "Profiteer van de hoge kortingen op onze vele voorraadauto's, het dak van ons gebouw staat er helemaal vol mee."

Een overzicht van de modellenrange van beide merken maakt wel duidelijk hoe groot de keuze is: de Opel personenauto's Karl, Corsa, Adam, Astra, MokkaX, CrosslandX, GrandlandX, Zafira, Insignia en Cascada. En de Citroëns C1, C3, C3 Aircross, C4 Cactus en Picasso en de nieuwe C5, ook als Aircross leverbaar. Kom langs op Tweede Pinksterdag!

Motorhuis Delft
Exportweg 3
2645 ED Delfgauw
(015) 251 72 30
www.motorhuis.nl

Vakantiegeld

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Delft? Dan ontvangt u ook vakantiegeld. Het vakantiegeld voor 2018 ontvangt u in juni op uw rekening. Iedere maand wordt een bedrag aan vakantiegeld voor u gereserveerd. De gemeente betaalt het vakantiegeld in juni apart aan u uit.

Ontvangt u naast uw uitkering ook loon? Dan krijgt u van de gemeente minder vakantiegeld uitbetaald, omdat u van uw werkgever ook vakantiegeld ontvangt. Het kan zijn dat u het vakantiegeld niet ontvangt. Dit gebeurt wanneer u een bewindvoerder of curator heeft. Of als een schuldeiser beslag op uw uitkering heeft gelegd. De gemeente is bij een beslaglegging namelijk wettelijk verplicht om het vakantiegeld te betalen aan de beslaglegger. Kijk voor meer informatie over vakantiegeld op www.delft.nl/vakantiegeld.

Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij de gemeente alleen per pin betalen.

Werkzaamheden
Binnenstad

Asvest: tot en met 22 juni zijn er werkzaamheden voor de aanleg van tramlijn 19. De Zuidpoortgarage blijft bereikbaar.
Oude Delft: op 22 mei is de Oude Delft tussen 9.00 en 16.00 uur afgesloten ter hoogte van nummer 203. Verkeer kan gebruik maken van de overzijde van de straat.
Phoenixstraat: tot en met 10 juli wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. Tijdens de werkzaamheden is de ventweg doodlopend voor verkeer.
Trompetstraat: tot en met 27 juli is de Trompetstraat vanwege werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Verwersdijk: tot en met 23 mei zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Op de locatie waar wordt gewerkt is de Verwersdijk afgesloten. De afsluiting is op het deel ter hoogte van de Vaandelstraat (21 mei) en Doelenplein - Rietveld (22 en 23 mei).

Hof van Delft

Spoorsingel: tot en met 31 augustus zijn er werkzaamheden op het deel tussen de De Vriesstraat en De Heemstrastraat.
Staalmeesterstraat: op 22 mei is de straat afgesloten vanwege hijswerkzaamheden. Verkeer kan omrijden via de Krakeelpolderweg en de Kaarderstraat.
Stationsplein: tot begin 2020 is het Stationsplein niet te bereiken via de zuidkant.

Voorhof en Buitenhof

Gebbenlaan: tot en met 31 mei is de weg opengebroken tussen huisnummers 48 en 51. Fietsers en voetgangers kunnen passeren, voor automobilisten geldt een omleiding.
Offenbachstraat: van 21 tot en met 29 mei is de Offenbachstraat afgesloten vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. Verkeer wordt omgeleid.

Wippolder en Schieoevers

Feldmannweg: tot en met 22 mei wordt de riolering vervangen. Verkeer blijft mogelijk door de aanleg van rijplaten.
Energieweg: tot en met 25 mei zijn er overdag werkzaamheden aan kabels en leidingen. Tijdens het werk is de Energieweg afgesloten. Verkeer kan omrijden via de Turbineweg.
Engelsestraat: tot en met 30 april 2019 is de aansluiting richting de Zuidwal afgesloten vanwege bouwactiviteiten.
Sint Sebastiaansbrug: De Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid vanaf de A13 (vanuit Den Haag) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest en vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal. Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel de brug gebruiken.

Besluiten
Evenementen vergunningen

18-21 mei | sportpark De Biesland | Pinkstertoernooi korfbalvereniging DES | aangevraagd
19 mei | Markt | braderie Fresh Events | verleend
19 mei | Coenderstraat, voor stadskantoor | Delfts Jazz | aangevraagd
20 mei | St. Agathaplein | lustrum DSC | optie
20 mei | TU-campus | survivalstrijd | verleend
28 mei-1 juni | div. routes door Delft e.o. | avondvierdaagse | aangevraagd
31 mei – 11 juni | Markt | Delft Fringe | aangevraagd.

Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd en de status van de aanvraag.

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd

2611 HA | Oude Delft 151 | plaatsen dakkapel/nieuwe uitbouw | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijksmonumenten | 12-05-2018
2611 HV | Dirklangenstraat 47A | wijzigen kozijnen aan voorgevel eerste verdieping | bouw | 14-05-2018
2613 DJ | C. Fockstraat 138 | splitsen in 2 zelfstandige woningen | bouw | 09-05-2018
2613 PK | Pootstraat 153-1 | kappen 2 kastanjes ivm. slechte conditie | kap | 08-05-2018
2613 ZN | Vijver Noord 5 | slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht | sloop, beschermd stadsgezicht SDG | 11-05-2018
2614 GR | Buitenwatersloot 314 | dichtmaken zijdeur | bouw | 11-05-2018
2616 LJ | Korftlaan 3A | kappen 5 populieren ivm. slechte conditie | kap | 08-05-2018
2623 EW | Tanthofdreef 3 en Motorenweg 5 | verbouwen en tijdelijk gebruiken voor lustrum DSC van 14-07 tot en met 28-07 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 08-05-2018
2624 EP | Papsouwselaan 438 | wijzigen van horecafunctie 1 naar 2 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 07-05-2018
2623 JK | Lepelaarstraat/Pelikaansingel 92 | kappen 2 populieren ivm. slechte conditie | kap | 08-05-2018
2624 BZ | plantsoen Minervaweg 16 en Hendrik Tollenstraat | kappen boom ivm. rioolwerkzaamheden | kap | 08-05-2018
2624 xx | Troelstralaan / Papsouwselaan, naast ingang winkelcentrum | realiseren vrijstaande kiosk in openbare buitenruimte van winkelcentrum | bouw, aanleg | 08-05-2018
2628 xx | Schoemakerstraat / Klinkerbuurt fase 3 | realiseren gesloten bodemenergiesysteem/milieutoets | milieu | 07-05-2018
2629 HD | Rotterdamseweg 'Delft Buiten' kavel 6 | realiseren woning | bouw | 10-05-2018
2629 JA | Thijsseweg 11 | plaatsen buitentrap aan achterzijde gebouw en plaatsen dak- en terrasafscheiding dmv. stalen hekwerk | bouw | 07-05-2018.

Verleend

2611 BV | in gracht nabij Stationsplein 1 | aanbrengen aanlegvoorzieningen | bouw | 08-05-2018
2611 xx | Coendersbuurt, veld 4.4 | bouwen 9 grondgebonden woningen | bouw | 09-05-2018
2616 LN | Olof Palmestraat 1 | realiseren draaiplateau vrachtwagens op achterterrein | bouw | 09-05-2018
2623 BZ | Kruithuispad, nabij Kruithuisweg 10 | kappen 6 populieren ivm. geconstateerde gebreken | kap | 08-05-2018
2623 HL | nabij Buizerdlaan 85 | kappen 2 populieren ivm. slechte conditie | kap | 08-05-2018
2623 NB | Abtswoude 5 | kappen populier | kap | 07-05-2018
2627 AP | Energieweg 15 | realiseren overkapping bij bestaande loods | bouw | 08-05-2018
2628 RR | Cornelis Trompstraat 16 | kappen Noorse esdoorn ivm. verkeerde standplaats | kap | 08-05-2018
2628 xx | Delfts Buiten kavelnr. 3 | bouwen nieuwe woning | bouw | 07-05-2018.

Verleend van rechtswege

2628 AD | Herenpad 55 | kappen 3 esdoorns | kap | 08-05-2018.

Geweigerd regulier

2613 DK | Laan van Overvest 35 | vergroten kap woning | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 09-05-2018.

Ingetrokken aanvraag

2612 XE | Van Miereveltlaan 3C | plaatsen dakopbouw aan voor- en achterzijde bestaande woning | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | verleend: 14-04-2016, ingetrokken: 9-5-2018.

Verlengde beslistermijn

2613 RK | Westerstraat 100 | kappen bomen tbv. renovatie riool | kap | nieuwe beslisdatum: 29-06-2018
2625 LP | Gerbrandylaan 31 | kappen boom in voortuin | kap | nieuwe beslisdatum: 22-06-2018.

Bouwmeldingen

2614 MW | Van der Endetuinen 7 | dakkapel | 05-05-2018
2625 GS | Churchilllaan 7 | dakkapel | 04-05-2018.

Sloopmeldingen

2611 HA | Oude Delft 151 | slopen en plaatsen dakkapel/nieuwe uitbouw | 12-05-2018
2612 JA | Van Assendelftstraat 3 | verwijderen asbest | 07-05-2018
2613 MS | Saaiwerkerstraat 6 | verwijderen asbest | 11-05-2018
2613 ZN | Vijver Noord 5 | verwijderen asbest | 11-05-2018
2624 EC | Papsouwselaan 104 | verwijderen asbest | 07-05-2018
2628 CN | Stevinweg 1 | verwijderen asbest | 07-05-2018
2628 CN | Stevinweg 1 | verwijderen asbest | 07-05-2018
2628 JA | Kloosterkade 159 | slopen schoolgebouw | 08-05-2018
2628 KM | Prof. Henketstraat 18 | verwijderen asbest | 11-05-2018.

Sloopmelding, niet akkoord

2624 ZA | Isaäc da Costalaan 313 | slopen gebouw | 07-05-2018.

Melding bodemenergiesysteem

2628 xx | Schoemakerstraat / Klinkerbuurt K2824 | realiseren gesloten bodemenergiesysteem | 07-05-2018.

Meldingen brandveilig gebruik

2611 JG | Choorstraat 32 | realiseren aanpassing op bestaand studentenhuis | 11-05-2018
2613 JD | Jacoba van Beierenlaan 151 | brandveilig gebruik pand | 10-05-2018
2623 EW | Tanthofdreef 3 | brandveilig gebruik pand tbv. lustrumfeest DSC van 14-07 tot en met 28-07 | 08-05-2018
2625 PL | Zjoekowlaan 121 | brandveilig gebruik pand | 08-05-2018
2628 CD | Mekelweg 8 en 10 | brandveilig gebruik pand | 08-05-2018
2628 RL | Piet Heinstraat 70 | brandveilig gebruik pand | 11-05-2018
2628 SN | Willem de Zwijgerstraat 13 | brandveilig maken woning | 08-05-2018.

De AVG: Wat betekent dat voor u?

Met ingang van de AVG verandert er veel wat betreft de verzameling van uw persoonsgegevens. (tekst: Esther Luijk)

Over een week staat er een nieuwe wet voor de deur: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kort gezegd de AVG. Ieder bedrijf en overheidsinstantie die met persoonsgegevens van anderen werkt, moet vanaf 25 mei aan een aantal strenge eisen voldoen. Een flinke verandering voor hen dus, maar wat betekent het voor de gewone burger? Delft op Zondag zocht het uit.

Jan Eerkes is advocaat en gespecialiseerd in ICT-recht en privacyrecht. Sinds het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in 2016 de wet aannam, adviseert en begeleidt hij bedrijven om de wet ook daadwerkelijk door te voeren binnen de bedrijfsstructuur. Sommige bedrijven zijn er nog niet helemaal klaar voor, vertelt hij. "Al twee jaar ben ik als een roepende in de woestijn. Iedereen heeft twee jaar de tijd gekregen om de wet te implementeren, maar veel laten het van het laatste moment afhangen. Ze komen er nu pas achter dat er eigenlijk best wel veel moet gebeuren."

Want wat moet er dan precies gebeuren? De AVG is in het leven geroepen omdat men vond dat bedrijven met meer zorg met de persoonsgegevens van hun klanten om moeten gaan. Burgers hebben het recht te weten welke gegevens de bedrijven van ze bewaren en waarom ze dat doen. Om te kunnen voldoen aan dit recht, moeten bedrijven daarom documenteren welke gegevens ze verzamelen van burgers, waarom ze dat doen, en hoe lang ze deze gegevens gaan bewaren. Een grote klus dus. En er verandert nog meer: als het bedrijf geen goede reden heeft om bepaalde gegevens te verzamelen, mogen ze deze met ingang van de nieuwe wet ook niet meer van je vragen. "Bijvoorbeeld", zegt Eerkes. "Je koopt een nieuw boek via internet. Dan is het belangrijk dat ze weten naar welk adres het boek gestuurd moet worden. Wat je geslacht of leeftijd is, is in zo'n geval totaal irrelevant. Dit soort gegevens mogen bedrijven dan dus ook niet meer verzamelen, als er geen gegronde reden voor is."

Maar wat is dan een gegronde reden? Dat ligt moeilijk, volgens Eerkes. "Er zijn een aantal redenen, ook wel grondslagen genoemd, die bedrijven als basis kunnen nemen voor het verzamelen van gegevens. Zo is er bijvoorbeeld de grondslag "wettelijke verplichting", een bedrijf is namelijk verplicht sommige gegevens van klanten te bewaren voor onder andere de boekhouding. Of de grondslag "Toestemming van gebruiker", waarbij de gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven voor het bewaren van zijn of haar gegevens, denk bijvoorbeeld aan het toestemming geven voor het gebruik van je e-mailadres voor het sturen van een nieuwsbrief. Maar het is moeilijk, omdat een gegronde reden soms moeilijk vast te stellen is. Wat voor het bedrijf een grondslag kan zijn, bijvoorbeeld uit marketingoogpunt, hoeft voor de burger geen goede reden te zijn."

Naast dat de bedrijven aan een aantal strenge regels moeten gaan voldoen, krijgen de burgers er twee nieuwe rechten bij: het recht op vergetelheid, en het recht op dataportabiliteit. Dat eerste recht houdt in dat je van een bedrijf kan vragen om al jouw gegevens te wissen. Zij moeten hier dan aan voldoen, tenzij ze een gegronde reden, een grondslag, hebben om dat niet te doen. "Daarbij moet de afweging worden gemaakt wat zwaarder weegt", vertelt Eerkes. "Het recht op vergetelheid van de burger, of de grondslag van bedrijven om bepaalde gegevens te bewaren. Dit zijn soms lastige situaties, en de toekomst moet uitwijzen hoe deze opgelost gaan worden." Het recht op dataportabiliteit houdt in dat een burger het recht krijgt om tegen een bedrijf te zeggen "Ik wil overstappen, verzamel mijn gegevens, geef ze aan mij zodat ik deze naar de andere partij kan sturen vergeet mij in jouw klantenbestand ". Dit kan bijvoorbeeld zijn bij overstappen van de ene muziekdienst naar een andere, waarbij je de afspeellijsten kunt overzetten. Eerkes benadrukt dat er ook rechten zijn die de burger al jaren heeft, maar die vaak niet bekend zijn. "Bijvoorbeeld het recht op kosteloze inzage van je gegevens, of het recht op correctie, als er iets niet klopt, en het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van je gegevens. Wel moet ik erbij zeggen dat deze rechten niet absoluut zijn. Overal zijn weer uitzonderingen op, en rechten kunnen afgewezen worden. Daarom is het zo'n enorm complexe wet."

In het dagelijks leven zullen burgers in tegenstelling tot de bedrijven niet veel van de nieuwe wet merken, denkt Eerkes. "Je zal vaker expliciet om toestemming gevraagd gaan worden voor het gebruik van je gegevens, en privacyverklaringen en toestemmingsformulieren moeten na 25 mei heel duidelijk geschreven worden. Mensen moeten kunnen begrijpen waar ze 'ja' tegen zeggen."

Delft Fringe Festival zoekt vrijwilligers

Delft Fringe Festival is volgens vrijwilligers dé manier om mensen te leren kennen, uit je comfortzone te stappen en je horizon te verbreden. Foto: Esdor van Elten

Voor de achtste editie van het Delft Fringe Festival (donderdag 31 mei tot en met zondag 10 juni 2018) is de festivalorganisatie nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. De afgelopen jaren heeft het festival een enthousiaste community opgebouwd, voor de komende editie zoeken wij daarbij nog versterking van het team. Maak het festival mee als als publieksmedewerker, kassamedewerker, promotiemedewerker of productiemedewerker en zie alle festivalvoorstellingen gratis! Aanmelden kan via www.delftfringefestival.nl.

Al jaren is het Delft Fringe Festival hét theaterfestival van Delft. De vele vrijwilligers ontzettend belangrijk voor het succes van het festival. Een van hen is de Delftse Roos Visser. In 2017 was zij voor de vierde keer betrokken bij het festival: 'Ik dacht dat het een goede manier zou zijn om weer eens wat nieuwe mensen te ontmoeten. En dat klopte ook!' Behalve met de overige vrijwilligers ('een bij elkaar geraapt zooitje schatten'), de theatermakers en de locaties, komt Roos vooral in contact met het Delft Fringe Festival-publiek. 'Ik sta meestal op de Markt, bij het kassa- en informatiepunt. Omdat ik Delft goed ken en inmiddels wat Fringe-ervaring heb, kan ik bezoekers goed de weg wijzen of tips geven. Ik vind het leuk om praatjes te maken, en erachter proberen te komen welke artiest bij welke bezoeker past. De Markt is vaak ook een plek waar artiesten komen om bezoekers te trekken voor hun optreden, en dan zit ik weer eens voor een dubbeltje op de eerste rang.'

'Delft Fringe Festival is dé manier om mensen te leren kennen, uit je comfortzone te stappen, je horizon te verbreden, mooie, vreemde, ontroerende, grappige, onbekende, doorbrekende artiesten bij te wonen, en rond te snuffelen op plekken die normaal gesloten zijn voor publiek. En natuurlijk om compleet uit je plaat te gaan met karaoke tijdens het eindfeest. Als je wilt dan, hoor.'

Trouwe vrijwilliger
Een andere trouwe vrijwilliger is Monique Beijers: In 2015 zag ze een oproep voor vrijwilligers en besloot zich aan te melden. 'Het eerste jaar was het af en toe een paar uurtjes. Het jaar daarop werd het om de dag, en vorig jaar heb ik verlof genomen van mijn werk om zoveel mogelijk op het festival te kunnen zijn en mee te helpen. De organisatie zet ieder jaar een professioneler festival neer. Ik heb echt het idee en gevoel dat je als vrijwilliger wordt gezien en gehoord. Je kan je wensen uiten ten aanzien van het vrijwilligerswerk, de locaties en de artiesten. Verder is er oog voor je beschikbaarheid mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden en is er ook genoeg tijd om artiesten te zien. 'Je krijgt als vrijwilliger vrij toegang tot alle voorstellingen, en kan je op tijden dat je zelf niet werkt andere voorstellingen bekijken. Ik heb beginnende artiesten ontdekt die inmiddels avondvullende theatervoorstellingen hebben, zoals Maartje & Kine en Jasper van Kuijk. Die elf dagen festival is bovendien een mooie overzichtelijke periode om als vrijwilliger inzetbaar te zijn.'

Geïnteresseerd?
Meld je aan

Wil jij een onvergetelijke festivalervaring en meewerken aan één van de leukste festivals in Delft? Meld je dan aan als vrijwilligers van het Delft Fringe Festival. Je kunt kiezen uit de functies van publieksmedewerker, kassamedewerker, promotiemedewerker of productiemedewerker. Aanmelden kan via www.delftfringefestival.nl of neem contact op met vrijwilligerscoördinator Mara Liza de Bakker via maraliza@delftfringefestival.nl.

AWP zoekt medestanders

Over een jaar, op 20 maart 2019, zijn er weer waterschapsverkiezingen. De Algemene Waterschapspartij (AWP) doet alleen mee aan de waterschapsverkiezingen. "Wij zijn een echte waterschapspartij en niet verbonden aan een landelijke politieke partij. De titel van ons verkiezingsprogramma luidt 'AWP: niet politiek, wel deskundig'. En dat is meteen de kortste samenvatting van waar de AWP voor staat", zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de landelijke Waterschapspartij. De AWP zoekt nu mensen, die volgend jaar willen meedoen met de waterschapsverkiezingen. "Want water is van ons allemaal en hoe we omgaan met water, dat gaat iedereen aan. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de klimaatverandering, met hoosbuien en lange warme perioden. Waterbeheer gaat uiteindelijk over de eigen leefomgeving. Ook op een flat drie-hoog achter heb je er last van als de straat onder water staat." Kijk voor alle informatie op de website:
www.AWP.nu