Delft op zondag

10 april 2016

Delft op zondag 10 april 2016


Bewoners Gerbrandylaan willen geluidswal

De 'geluidsmuur' langs de A4 ter hoogte van Buitenhof. Bewoners van de Gerbrandylaan willen dat ook hun buurt wordt beschermd met een fatsoenlijke geluidswerende voorziening. (foto: Jesper Neeleman) Foto: Jesper Neeleman

DELFT - Bewoners van de Gebrandylaan zijn de geluidsoverlast van voorbijrazend verkeer van de A4 en de Kruithuisweg meer dan zat. Ze willen dat ook de stukken weg rond hun buurt worden voorzien van geluidsschermen. Daar pleit ook de gemeente voor.

Door: Jesper Neeleman

Het Delftse stadsbestuur verzocht Rijkswaterstaat onlangs daarom om de Delftse klachten serieus te nemen, op dit stuk A4 een wal van drie meter plus haag aan te leggen en voor en na de aanleg hiervan een geluidsonderzoek aan de Gebrandylaan te doen.
Bewoners van deze straat in de Delftse Goudkust kampen met 'ernstige geluidsoverlast', schreef W.M. Steendam recent namens 31 bewoners. In vergelijking met andere wijken zijn ze volgens Steendam 'zeer stiefmoederlijk bedeeld' wat betreft de geluidswerende voorzieningen.

Metershoge muren
Wie ter plekke kijkt moet ze wel gelijk geven. Staand op het viaduct over de A4 zie je - met de golfbaan in je rug - rechts hoe Tanthof compleet is omgeven door metershoge muren. Links, ter hoogte van Buitenhof, loopt slechts een soort met gras begroeid heuveltje. Een beetje sportman zou er bijna overheen kunnen springen. Opvallend is dat ook de Kruithuisweg is omgeven met geluidsmuren. Behalve dat stukje in het begin, ter hoogte van de Gerbrandylaan. In deze straat zijn de rijdende voertuigen van verderop inderdaad hoorbaar. Dat moet anders, vinden de bewoners. Hun wens: een geluidsscherm van 6 meter hoog en 780 meter lang.
Dat gaat er niet komen, laat een woordvoerster van Rijkswaterstaat desgevraagd weten. "Wel zal er tussen hectometerpaal 56,4 tot en hectometerpaal 56,7 parallel aan de A4 nog een zichtwal van 4 meter hoogte worden gerealiseerd", voegt ze eraan toe. "Het doel van deze wal is om de A4 aan het zicht te onttrekken. Hier wordt momenteel een ontwerp voor gemaakt." Dit wordt vervolgens afgestemd met de Gemeente Delft.
Rijkswaterstaat en de bewoners verschillen behoorlijk van mening wat betreft het wel of niet overschrijden van geluidsnormen. Wettelijk mag in Buitenhof en Tanthof 48 decibel hoorbaar zijn. Volgens de bewoners van de Gerbrandylaan is bij hun woningen herhaaldelijk 62 decibel gemeten. Helemaal nieuw is de geluidsoverlast overigens niet voor de bewoners van dit stukje Delft. Maar, benadrukken zij: Sinds de A4 tussen Delft en Schiedam is geopend, is het zowel op de A4 als op de Kruithuisweg drukker met verkeer. Volgens Rijkswaterstaat is het echter 'niet aannemelijk' dat geluidsnormen in de Gerbrandylaan worden overschreden. De woordvoerster van Rijkswaterstaat zegt dat, voordat de A4 Delft-Schiedam is aangelegd, akoestisch onderzoek is verricht. "Op basis daarvan is in het tracébesluit voor deze locatie geen geluidsscherm opgenomen." Bewoners van de Gerbrandylaan plaatsen grote vraagtekens bij dit onderzoek. Zij zeggen dat er nauwelijks grondig onderzoek is verricht en dat recente cijfers worden vergeleken met nul-waarden die zijn opgemeten in de tijd dat de A4 al doorliep tot Delft-zuid.
Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht de geluidproductie langs Rijkswegen te beheersen. Ook bij de A4 Delft-Schiedam houdt Rijkswaterstaat volgens de woordvoerster in de gaten of de geluidsnormen niet worden overschreden. "Langs alle Rijkswegen liggen referentiepunten op 50 meter afstand van de weg waarin het maximale geluidniveau van de weg is vastgelegd", legt ze uit. "Om te bepalen of de geluidproductie per referentiepunt onder het geluidproductieplafond blijft, voeren we jaarlijks berekeningen uit. De A4 Delft Schiedam is pas eind december 2015 opengesteld voor het verkeer."

Opnieuw meten
Pas als de weg minimaal een jaar open is, gaat Rijkswaterstaat opnieuw meten en rekenen. Bij overschrijding van het geluidsniveau wordt vervolgens bekeken of maatregelen noodzakelijk zijn, laat de woordvoerster weten. "Maar aan de hand van het akoestisch onderzoek en alle maatregelen die zijn getroffen is het voor nu niet aannemelijk dat de geluidsnormen in deze straat worden overschreden."

Leerlingen Stanislas werken mee aan pilot-enquête politie over social media

Leerlingen van het Stanislas College locatie Reinier de Graafpad met Cor Spruijt en Megan Hoff van de voorlichtingsafdeling van de politie Haaglanden. (foto: Dennis van den Berg) Foto: Dennis van den Berg

DELFT – Leerlingen van het Stanislas College locatie Reinier de Graafpad werkten afgelopen week mee aan een gloednieuwe politie-enquête over hun social mediagebruik en –gewoonten. Met hun hulp wil de politie Haaglanden in kaart brengen via welke kanalen ze de jeugd het beste kan bereiken - en omgekeerd.

Door: Dennis van den Berg

De politie is graag op de hoogte van wat er zich onder jongeren afspeelt op social media. Daarnaast vormen deze communicatiekanalen een mogelijkheid om de afstand tussen de politie en de jeugd te verkleinen. "Als je de politie nodig hebt, is het prettig om te weten hoe we te bereiken zijn", legt Megan Hoff uit. Ze loopt stage bij het communicatieteam van de politie Haaglanden en staat aan de wieg van de jongerenenquête, die z'n vuurdoop beleeft op het Stanislas College locatie Reinier de Graafpad. "Toevallig heb ik ook op deze school gezeten, dat maakt het voor mij extra bijzonder dat we de pilot hier mogen laten plaatsvinden", licht Megan toe.
In kleine groepjes komen de scholieren naar het Mobile Media Lab, dat opgesteld staat op het parkeerterrein naast de school. In deze vrachtwagen, die is ingericht als een lesruimte, kruipen de jongens en meisjes achter een laptop om de enquête in te vullen. Megan en haar collega's helpen de leerlingen, wanneer ze vragen hebben. Als iedereen de vragenlijst heeft ingevuld, gaan de scholieren met een klein presentje op zak weer in de richting van hun leslokaal.
Naast deze activiteit heeft de politie de hulp ingeroepen van social mediadeskundige Roy Vathorst uit Pijnacker, die de leerlingen komt wijzen op de gevaren en nadelen van social media, zoals online pesten en sexting. "Wanneer je aan scholieren vraagt wat ze van social media vinden, zijn ze allemaal heel enthousiast", weet Megan uit ervaring. "Er zit echter ook een schaduwzijde aan. We hopen jongeren daar bewuster van te kunnen maken en willen hen op het hart drukken om voorzichtig te zijn en niet te goedgelovig in hun contacten online." Met de enquête wil de politie onder meer helder krijgen of ze wel via de goede sociale mediakanalen met de jeugd communiceert. "Toen we in de klas vroegen hoeveel kinderen er op Twitter zaten, waarop wij zelf ook actief zijn, staken er maar een paar leerlingen hun hand op. Op Snapchat daarentegen, waarop we nog niet te vinden zijn, bleken de meeste leerlingen wel actief. Dat is voor ons een duidelijk signaal, dat we ons ook op dit platform moeten richten." De politie gaat naar aanleiding van deze pilot bekijken of de enquête een vervolg krijgt.

Ilela Nze

Foto: Dennis van den Berg

-Wat ben je hier aan de Mercuriusweg aan het doen?
"Ik ben een wandelingetje aan het maken met mijn dochtertje Florvie van anderhalf. Het was even droog en zodoende konden we er lekker op uit. We hadden de nieuwe Albert Heijn winkel in deze straat nog niet gezien en kwamen even een kijkje nemen."

-Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
"Uit Congo in Afrika. Maar ik woon alweer zestien jaar in Delft. Ik heb het hier goed naar mijn zin met mijn vrouw en mijn dochter."

-Wat is je beroep?
"Ik werk al een jaar of acht in de zorg, net als mijn vrouw. Ik ben verzorgende bij woonzorgcentrum Lindenhof. Ontzettend mooi en dankbaar werk om te doen. Ik geef de bewoners graag wat aandacht, dan bloeien ze helemaal op."

-Wat doe je in je vrije tijd?
"Ik ben actief in de kerk. In Delft bezoeken we de gereformeerd-vrijgemaakte Immanuelkerk in de Wippolder. Florvie wordt hier binnenkort gedoopt."

-Wat stemt je vrolijk?
"De veranderingen in de stad Delft. Je ziet de stad veranderen en, dat is het belangrijkste, mooier worden. Daar word ik heel opgewekt van. Als alles klaar straks is, is de stad echt prachtig geworden."

-Welk nieuws van de afgelopen tijd is je bijgebleven?
"We hebben gebruik gemaakt van ons stemrecht en gestemd over het verdrag met Oekraïne. Het Nederlandse volk heeft nee gezegd tegen het verdrag, en ik begrijp dat wel."

Kikkers massaal gedumpt of toeval?

De KNNV was nog net op tijd om 42 nog levende kikkers uit de put te redden.

DELFT – Leden van de KNNV afdeling Delfland hebben afgelopen week 42 kikkers aangetroffen in een rioolput in Tanthof.

"Zoveel dieren in één put hebben we nog nooit meegemaakt", reageert KNNV-voorzitter Geert van Poelgeest, die aangifte heeft gedaan bij de politie. Het kan volgens Van Poelgeest niet zo zijn dat de amfibieën tijdens hun jaarlijkse trek, waarbij de KNNV altijd een handje helpt, massaal de put in zijn gesprongen. "Op deze plek in Tanthof is nooit zo'n grote trek. We checken de putten hier vaker en normaal zitten daar hooguit twee tot vijf kikkers en padden in. De plek waar wél altijd sprake is van een massale trek, die kennen wij." Leden van de KNNV vermoeden dat een vijverbezitter van zijn iets te grote kikkerpopulatie af wilde. Door dat op deze manier te doen, wordt de flora- en faunawet volgens de natuurvrienden overtreden. Dus deden ze aangifte bij de politie, die verzocht of ze een foto van de kikkerdump wilden sturen. "Ze lieten zich er niet over uit of en zo ja wat ze er mee gaan doen", besluit Van Poelgeest.

Ook Delft en de regio tegen het associatieverdrag met Oekraïne

DELFT – In Delft heeft, net als in bijna alle andere Nederlandse gemeentes, een meerderheid van de kiesgerechtigden tegen het associatieverdrag met Oekraïne gestemd.

Een kleine meerderheid van 50,8 procent is tegen dit verdrag, 47,6 procent gaf aan voorstander van het verdrag te zijn. Van de 74.726 kiesgerechtigde Delftenaren gingen er woensdag 26.331 naar de stembus, waarbij de opkomst in Delft met 35,2 procent ietsje hoger lag dan de landelijke opkomst van 32,2 procent.
Opvallend is verder dat Delft dus relatief veel voorstanders van het verdrag telt, want landelijk bleek 'slechts' 38,1 procent zich tot het ja-kamp te rekenen.
Pijnacker-Nootdorp zat met de opkomst van 36,1 procent iets boven het landelijk gemiddelde. Verder heeft deze gemeente ongeveer een zelfde verdeling aan voor- en tegenstanders als landelijk. Onder de 13.432 dorpsbewoners die stemden, stemde een percentage van 37 procent voor het Europese verdrag met Oekraïne en 62,3 procent was tegen.
De hoogste opkomst in het verspreidingsgebied van deze krant was er in Midden-Delfland, waar 37,9 procent van de in totaal 14.427 kiesgerechtigden de moeite nam naar de stembus te gaan. Onder hen stemde 59,5 procent tegen het verdrag, 39,6 procent stemde voor.

Therapeuten Fysio Delft-Zuid gaan voor hun patiënten tot het uiterste

Fysiotherapeuten Gerald van Vollevelde, Carmen Urago en Tessa van Ommen. Op de achtergrond assistente Elly van Puffelen. Foto: Dennis van den Berg

DELFT - Wie een goede fysiotherapiepraktijk zoekt, waar de fysiotherapeuten volop aandacht en tijd aan hun patiënten besteden, is helemaal op zijn of haar plaats bij Fysiotherapie Delft-Zuid.

De praktijk is weliswaar gevestigd in wooncentrum de Vijverhof, maar de zes therapeuten richten zich niet uitsluitend op de Vijverhofbewoners. Iedereen die een fysiotherapeut wil raadplegen, kan hier terecht.
Het therapeutenteam heeft de laatste jaren vakinhoudelijk behoorlijk geïnvesteerd in kennis en kwaliteit. Er zijn vier oedeemtherapeuten actief, die patiënten bijzonder goed kunnen helpen met het draineren van vochtophopingen in bijvoorbeeld benen en armen. "Mensen die door een behandeling van of operatie aan een ziekte zoals borstkanker lymfeklieren zijn kwijtgeraakt, kunnen onze hulp bij het verbeteren van hun vochthuishouding goed gebruiken", vertelt fysiotherapeute Tessa van Ommen. Ook helpen zij met het sporten tijdens en na de chemotherapie, het behandelen van littekenstijfheid, het aanmeten van steunkousen en het re-integratieproces ten aanzien van werk en sport. "Daar gaan Tessa en haar collega's tot het uiterste in. Ze hebben echt eer van hun werk als ze iemand optimaal en op maat hebben kunnen helpen", verklaart praktijkassistente Elly van Puffelen. "In deze praktijk wordt de patiënt behandeld als een mens, niet als een nummer."
Een andere bijzondere methode die bij Fysiotherapie Delft-Zuid in de praktijk wordt gebracht, is de triggerpoint therapie. Spierknoopjes worden met de hand of een 'dry needle' (acupuntuurnaald) aangeprikt, waardoor deze kort en heftig hun spanning ontladen.

Hooikoortsklachten
Rekbare tape is een middel dat veel fysiotherapeuten gebruiken om klachten te verlichten. "Maar wist je dat wij deze tape gebruiken om hooikoortsklachten en COPD te verlichten?" vraagt Van Ommen. "Wij brengen de tape op een speciale manier op de rug aan, waardoor het ruggenmerg dat in contact staat met de longen wordt beïnvloed." Fysiotherapie Delft-Zuid biedt de eerste behandeling van deze luchtwegtherapie gratis aan, zodat mensen aan den lijve kunnen ondervinden of het werkt. Eind april start Fysiotherapie Delft-Zuid op de dinsdagen met een wandelgroep, voor iedereen die ongeveer een uur kan lopen. Om 12.00 uur gaat men vanaf de praktijk aan het Zagwijnpad 1 van start. Meer weten? Ga naar www.fysiodelftzuid.nl, bel 015 – 2620285 of stuur een WhatsApp via 06 – 46139952.

Goede opkomst in Buitenhof en Voorhof bij Oekraïne-referendum

De stembus van de Daltonschool wordt geleegd om zo de uitgebrachte stemmen te kunnen tellen. Foto: Dennis van den Berg

DELFT – Er mocht deze week weer gestemd worden, en wel voor of tegen het handelsverdrag met Oekraïne in het eerste raadgevende referendum uit de geschiedenis. Bewoners van de wijken Buitenhof en Voorhof droegen hun steentje bij om de nationale kiesdrempel te halen.

Aan het einde van de ochtend hebben al 195 personen hun stem uitgebracht bij het stemkantoor in zorgcentrum Abtswoude aan de Aart van der Leeuwlaan. Voorzitter van het stemlokaal Rien van der Heijden is zeker niet ontevreden: "Het druppelt geleidelijk verspreid over de dag binnen. Als het zo door blijft gaan, verwacht ik met dit stemkantoor qua opkomstpercentage wel boven de 25 procent uit te komen." Van der Heijden verwacht de grootste groep stemmers in de vooravond te mogen begroeten. De vier vrijwilligers die van begin tot eind het stembureau bemensen, worden aan het einde van de dag met één vrijwilliger aangevuld om de stemmen te tellen. Op de vraag hoe de voorzitter zelf tegen het onderwerp van het raadgevend referendum aankijkt, antwoordt hij: "Het is heel moeilijke materie, zoveel is me wel duidelijk. Ik ben vooral benieuwd of de landelijke kiesdrempel gehaald wordt en zo ja, of de politiek dan ook echt iets gaat doen met de uitslag. Het is in feite alleen maar een raadgevend referendum."
In de Delftse Daltonschool aan de Van Rijslaan zit ook vlak voor negenen 's avonds, het moment waarop de stembussen gaan sluiten, de loop er nog goed in. Voorzitter Koos Lips is met bijna 600 uitgebrachte stemmen een gelukkig man: "De opkomst is hier echt heel goed geweest, als je het vergelijkt met voorgaande verkiezingen." Het stemformulier roept volgens Lips minder vragen op dan de stemvellen bij andere verkiezingen, die niet zelden het formaat van een flinke landkaart hebben. Een echtpaar dat samen heeft gestemd vindt dat het een verkiezing van 'argumenten tegen sentimenten' is geworden. "Maar er is ook veel verwarring, zelfs binnen de politiek. Neem de Partij voor de Dieren, wier stemadvies helemaal niet strookte met de wensen van hun eigen achterban. Welke keus moet je dan maken?" Een jonge vrouw wil dolgraag van haar stemrecht gebruikmaken, maar blijkt geen legitimatie op zak te hebben. Teleurgesteld druipt ze samen met haar vriend, die wél heeft gestemd, af.

Gemeenteberichten

Klant Contact Centrum

Aannemersdagvergunning

Is het voor uw werkzaamheden noodzakelijk om uw bedrijfsauto te parkeren in een betaald-parkeergebied? Dan kunt u eenvoudig parkeren met een aannemersdagvergunning.

Met een aannemersdagvergunning kunt u parkeren op plaatsen voor vergunninghouders of voor betaald parkeren. Met de vergunning kunt u ook parkeren op plaatsen in het autoluwe gebied in de binnenstad als het voor de werkzaamheden noodzakelijk is dat uw auto dichtbij geparkeerd staat. U mag dan geen hinder of gevaar opleveren voor voetgangers en het overige verkeer. Een aannemersdagvergunning kost € 13,55 per dag.

Een aannemersdagvergunning vraagt u aan via www.delft.nl/parkeren. Een papieren parkeerbewijs in uw auto is niet meer nodig. De parkeercontroleur scant het kenteken van het geparkeerde voertuig en kan zo zien of u een geldige vergunning heeft.

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/parkeren. Hier vindt u alles over de voorwaarden voor het gebruik van de aannemersdagvergunning en andere parkeerproducten.

Klant Contact Centrum | Phoenixstraat 16 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij het KCC alleen per pin betalen.

Werkzaamheden

Binnenstad

Molslaan: tot en met 15 april zijn er herbestratingswerkzaamheden. Op het deel waar wordt gewerkt, is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk.

Wateringsevest: tot eind 2016 zijn er werkzaamheden op de Wateringsevest. Tijdens het werk rijdt het gemotoriseerd verkeer in beide richtingen over de OV-baan. Fietsers rijden aan de westkant waar een fietspad in twee richtingen wordt aangelegd. Openbaar vervoer – vanaf 13 december 2015 is OV halte Wateringsevest vervallen.

Westvest: tot 6 augustus zijn er rioleringswerkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is er mogelijk stremming voor bestemmingsverkeer. Overig verkeer rijdt op de OV baan en is altijd mogelijk.

Rietveld: tot en met 10 mei zijn er herbestratingswerkzaamheden. Op het deel waar wordt gewerkt is geen verkeer mogelijk.

Spoorzone

Abtswoudsetunnel: door de aanleg van de tweede spoortunnelbuis is het niet meer mogelijk om het fietspad tussen de Mercuriusweg en de Abtswoudseweg gelijkvloers te houden. Hierdoor is de fietstunnel nu weer opengesteld. De steile trap bij de tunnel is vervangen door een minder steile trap in 2 delen. Daarnaast is er een passage over de bouwput van de tweede tunnelbuis gekomen.

Spoorsingel: tot en met 31 december 2016 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

Constructiebrug: tot en met augustus 2016 wordt de Constructiebrug gereconstrueerd. Dit is de brug tussen de Westsingel en de Zuidkolk. Vanwege de werkzaamheden is er voor het verkeer in beide richtingen 1 rijstrook beschikbaar.

Hof van Delft

Spoorsingel: tot en met 31 december 2016 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

Westlandseweg: tot eind 2016 zijn er werkzaamheden aan de trambaan op de Westlandseweg. Hierdoor zijn er minder rijstroken beschikbaar in de richting van de Prinses Beatrixlaan.

Voordijkshoorn

Teding van Berkhoutlaan: tot en met vrijdag 22 april zijn er herbestratingswerkzaamheden. Op het deel waar wordt gewerkt, is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk.

Hoefslagendreef: tot en met maandag 18 juli wordt de weg opnieuw ingericht en wordt er een rotonde aangelegd op de kruising met de Hoflandendreef. Er is dan geen gemotoriseerd verkeer mogelijk.

Hoflandendreef: tot en met vrijdag 15 april wordt er gewerkt aan het opnieuw inrichten van de weg en de aanleg van een rotonde op de hoek met de Hoefslagendreef. Op het deel waar wordt gewerkt is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. De bus rijdt in deze periode om.

Voorhof en Buitenhof

Westlandseweg: tot eind 2016 zijn er werkzaamheden aan de trambaan op de Westlandseweg. Hierdoor zijn er minder rijstroken beschikbaar in de richting van de Prinses Beatrixlaan.

Wilhelminalaan: tot en met woensdag 4 mei zijn er rioleringswerkzaamheden. Op dat deel waar wordt gewerkt is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk.

Wippolder en Schieoevers

Stieltjesweg: tot augustus 2017 zijn er bouwwerkzaamheden langs de Stieltjesweg. Vanwege de bouwactiviteiten is de weg versmald en is eenrichtingsverkeer ingesteld voor de hele bouwperiode.

Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:

- vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest.

- vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal

Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Weekendafsluiting A4: van vrijdag 8 april 22.00 uur tot maandag 11 april 5.00 uur is de A4 tussen Delft en Schiedam in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat voert dan werkzaamheden uit om de snelweg te optimaliseren.

Kijk voor meer informatie op www.bereikbaardelft.nl

Politieke agenda

Dinsdag 12 april 2016: vergadering commissie Sociaal Domein en Wonen, in het stadhuis aan de Markt. Om 20.00 uur begint de procedurevergadering, om 20.15 uur begint de overlegvergadering.

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/gemeenteraad.

Besluiten

Aanwijsbesluit toezichthouder

Op 29 maart 2016 heeft het college van burgemeester & wethouders van Delft besloten

vijf medewerkers van City 360, vallend onder de leiding van het afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving, aan te wijzen als toezichthouder. Het besluit ligt vier weken ter inzage bij het KCC aan de Phoenixstraat 16.

Verwijderen voertuig

Het volgende voertuig staat al geruime tijd (in elk geval langer dan 3 dagen) op de volgende locatie aan de openbare weg geparkeerd:

2612 CP | Curaçaostraat 12 | een aanhanger zonder kenteken.

Het is verboden om een aanhangwagen, trailer of een recreatievoertuig gedurende drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Het voertuig is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Vóór 13 april 2016 moet aan deze overtreding een eind zijn gemaakt door dit voertuig te verwijderen van de openbare weg. Indien dit voertuig niet voor die tijd is verwijderd, dan is de gemeente genoodzaakt dit te doen. De door de gemeente gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de KCC, telefoon 14015.

Belanghebbenden kunnen voor 25 mei 2016 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van b&w postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van bezwaarschrift.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

2611 PA | Paardenmarkt 1A | rijksmonumenten: wijzigen van de vergunning omgevingsloket 1289261 | 30-3-2016

2611 PA | Paardenmarkt 1A | bouw: plaatsen van een stalen spijlenhekwerk, aanvulling op omgevingsloket 1289261 | 1-4-2016

2612 BS | Estelístraat 18 | bouw: plaatsen van een dakkapel | 1-4-2016

2612 HL | Oostsingel 209 | bouw: aanpassen van de brandcompartimentering | 31-3-2016

2614 KN | Van der Maareltuinen 21 | bouw: plaatsen van een dakkapel | 29-3-2016.

Vergunningvrij

2622 LB | Lesothostraat 38 | bouw: een houten tuinhuis in de achtertuin | 1-4-2016.

Verleend regulier

2611 ER/EJ | Koornmarkt 74 en Kromstraat 8 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: afsplitsen van bedrijfsruimte en wijzigen van functie naar wonen en renoveren van de bedrijfskeuken | 29-3-2016

2611 NP | Hoefijzersteeg 10 | bouw: wijzigen van verleende vergunning | 31-3-2016

2611 RH | Gasthuissteeg 1 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: wijzigen van functie en van gevel van het pand | 1-4-2016

2613 DX | Van der Heimstraat 7 | bouw: realiseren van dakterras met toegang via de kap | 30-3-2016

2613 VG | Warmoezierstraat 1a | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: plaatsen van een extra dakkapel en plaatsen van een inpandige trap | 31-3-2016

2614 SM | Tuindersvaart 3 t/m 37, veld 36 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: bouwen van 18 appartementen en een vrijstaande containerruimte voor huisvuilinzameling | 1-4-2016

2614 SX | Breedkapper 29 | bouw: plaatsen van een dakopbouw | 30-3-2016

2624 TM | Hendrik Marsmanlaan 136 | kap: een boom wegens aanleggen parkeerplaatsen | 30-03-2016

2625 EB | Kerkpolderweg, Vijvertuinen tuinnummer 49 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: bouwen van tuinhuis en kasje op volkstuinencomplex | 1-4-2016

2625 KD | Gebbenlaan 75 | kap: een spar | 31-3-2016

2625 KW | Van Rijslaan 49 | bouw: van een overkapping aan voorkant woning | 30-3-2016

2625 XN | Obrechtstraat 48 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: tijdelijk pand uitbreiden met 2 theorielokalen | 31-3-2016

2629 HE | Rotterdamseweg 219 | melding met beperkte milieutoets: realiseren van grondboringen tbv. aardwarmte en koeling voor een gesloten bronsysteem | 31-3-2016

30-3-2016.

Verlengde beslistermijn

2611 ER | Kromstraat 20 en 20A | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: het herinrichten van het pand | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd, nieuwe beslisdatum: 16-5-2016

2611 PA | Paardenmarkt 1A | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijksmonumenten: aanvraag strijdig gebruik horeca 1b | 17-5-2016

2616 LV | Middelweg 7 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, uitweg: bouwen van een garage naast het huis | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd, nieuwe beslisdatum: 16-5-2016.

Geweigerd regulier

2613 DG | C. Fockstraat 10 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: ontheffing voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van dakopbouw | 31-3-2016.

Meldingen

Sloopmeldingen

2611 AZ | Westvest 41 | saneren van asbest | 31-3-2016

2611 BM | Barbarasteeg 1 | saneren van asbest | 31-3-2016

2611 JG | Choorstraat 2A | verwijderen van asbesthoudende tegels | 29-3-2016

2611 KL/SG | Ursulaplaats 1 t/m 9 en Trompetstraat 31 en 33 | verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal | 29-3-2016

2612 TC | Esdoornlaan 33A | verwijderen van asbest | 30-3-2016

2613 HN | Paulus Buijsstraat 129 | verwijderen van asbest | 25-3-2016

2613 MS | Saaiwerkerstraat 26 | verwijderen van asbest | 25-3-2016

2613 TD | Buitenwatersloot 157 | verwijderen van asbest | 29-3-2016

2614 CR | Sasboutstraat 46 | verwijderen van asbest | 25-3-2016

2614 HT | Antonia Veerstraat 1 | melding start werkzaamheden | 30-3-2016

2624 JW | J.J. Slauerhofflaan 59 | verwijderen van asbest | 31-3-2016

2625 KN | Van der Kamlaan 47 | verwijderen van asbest | 31-3-2016

2625 RG | Beethovenlaan 9 | verwijderen van asbest | 29-3-2016

2625 RJ | Beethovenlaan 75 | verwijderen van asbest | 29-3-2016

2625 VZ | Diepenbrockstraat 124 | verwijderen van asbest | 25-3-2016.

Melding brandveilig gebruik

2611 PA | Paardenmarkt 1A | brandveilig gebruik van het pand | 30-3-2016.

Melding brandveilig gebruik, níet akkoord

2611 EB | Koornmarkt 39 | brandveilig gebruiken van het pand | 30-3-2016.

Bouwmelding

2614 GV | Marlotlaan 3 | erf- of perceelafscheiding | 31-3-2016.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

n Basisschool Eglantier Tanthof aan de Derdewerelddreef 29 in Delft organiseert dinsdag 12 april vanaf 19.30 uur een informatieavond over kinder-EHBO. Aanmelden kan via directie@eglantiertanthof.nl. De entree is gratis. n In de Dorpshoeve aan de Keenenbergweg in Schipluiden is zaterdag 16 april de musical 'Gerommel in het rusthuis'. Er zijn voorstellingen om 15.30 uur, 19.30 uur en om 21.30 uur. Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Zie voor meer informatie www.gerommelinhetrusthuis.nl. n SKS organiseert op 21 april voor kinderen van 7 tot 12 jaar de weerbaarheidstraining 'Kom op voor jezelf'. De training is van 15.45 uur tot 16.45 uur. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via www.sksalleskids.nl. n In het kader van de komst 'Het Straatje' biedt het Vermeer Centrum Delft een aantal workshops voor kinderen aan. Zaterdag 7 mei en zaterdag 9 juli zijn Vermeer theaterworkshops. Kosten bedragen 5 euro en aanmelden kan via info@vermeerdelft.nl of 015-2138588. n In het Bieslandse Bos is zondag 10 april om 15.00 uur een relax-wandeling. Er wordt verzameld op de parkeerplaats aan de Noordeindseweg 70 in Delfgauw. Deelname kost 15 euro en aanmelden kan via info@elmiecoaching.nl of 06-46665354. n Voor Home-Start/Home-Start+ zoekt Humanitas in Delft en Rijswijk vrijwilligers voor gezinnen die een steuntje in de rug wensen. Neem voor aanmelden en meer informatie contact op met de coördinatoren via 06-12461090 of 06-51049569, mail naar home-start.delft-rijswijk@humanitas.nl of kijk op www.humanitasdelft.nl . n Vrijdag15 april is yogi en gitarist Jan Kuiper vanaf 20.00 uur te gast bij Op Hodenpijl aan de Rijksstraatweg 20 in Schipluiden. Hij verzorgt samen met yogadocente Yvonne de Hoop een luisterconcert met yogales. Kaarten kosten 22 euro 50. Zie voor meer informatie www.ophodenpijl.nl. n Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zamelt komende tijd op de volgende locaties in Delft gebruikte kleding in. Op 23 april staat ze van 10.00 uur tot 12.00 uur bij de Raamstraatkerk aan de Raamstraat 78, de Adelbertkerk aan de Minervaweg 7, de Maria van Jessekerk aan de Burgwal 20 en de Sacramentskerk aan de Nassaulaan. In Nootdorp wordt de kleding die dag van 10.00 uur tot 13.30 uur ingezameld naast basisschool De Regenboog aan de Koningin Julianastraat 1. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar een ontwikkelingsproject in Bangladesh. Meer informatie: www.samskledingactie.nl. n Verre Culturen Delft organiseert komende tijd twee lezingen. Op maandag 11 april om 20.00 uur in Delftstede aan de Phoenixstraat 66 in Delft vertoont voorzitter Erik Mischgofsky filmfragmenten met toelichting over zijn recente reis van 5000 kilometer langs 'De wonderen van Centraal India'. Maandag 2 mei om 20.00 uur komt Veerle Ackerstaff vertellen over haar belevenissen bij de minderheden in China. Ook dit is in Delftstede. De entree voor niet-leden bedraagt 2 euro 50. n Auteur Astrid Kant geeft donderdag 14 april van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Papaver aan de Korftlaan 6 in Delft een lezing over weidevogels. De toegang is gratis. n

Unieke escaperoom bij De Tuinderij

Feestlocatie De Tuinderij beschikt sinds afgelopen week over een wel erg bijzondere escaperoom.

SCHIPLUIDEN – De Tuinderij heeft iets nieuws: de 'Rock 'N Roll Escape'. Escaperooms zijn afgelopen tijd erg populair geworden. Dat is ook De Tuinderij niet ontgaan. Eind vorig jaar kocht deze bijzondere feestlocatie aan de Van Wijklaan 2, op de grens van Schipluiden en De Lier, daarom een gele Amerikaanse schoolbus. Het plan: hiervan een bijzondere escaperoom maken. En dat werd het. Na een aantal maanden van opbouwen, brainstormen, puzzels verzinnen èn testen is deze activiteit sinds deze week te boeken. De naam 'Rock 'N Roll Escape' verwijst naar het thema van de bus. Het verhaal speelt zich af in de jaren '60, waarbij een Amerikaanse band op tournee is door de Verenigde Staten. Als de bus op weg is naar het laatste optreden, wordt deze plots staande gehouden en overvallen. Overvallers gaan er vandoor met de buit en plaatsen een tijdbom in de bus die binnen één uur explodeert. De deur wordt op slot gedraaid en het is aan de bandleden de taak om binnen dit uur uit de bus te ontsnappen door bepaalde codes te kraken, puzzels en opdrachten op te lossen en op zoek te gaan naar aanwijzingen. "Alle opdrachten hebben we zelf ontwikkeld en staan in verband met het thema", vertelt Ruud van Mil van De Tuinderij. "Het is dus een unieke escaperoom. Ook de 'tijdbom' is speciaal voor ons gemaakt en net echt, wat het verhaal compleet maakt." Meer weten? Kijk dan op www.detuinderij.nl of bel naar 015-3801580.

Foto: Tiemen van der Reijken

Het is misschien het meest onooglijke tunneltje, maar in elk geval wel de meest gebruikte onderdoorgang in Delft. Zeker nu het spoorviaduct is verdwenen. Het is de Abtswoudsetunnel die de Abtswoudseweg met de Mercuriusweg verbindt.
Vooral studenten maken er gebruik van. Op de fiets of de scooter is het de ideale, snelle verbinding tussen de vele studentenwoningen in Voorhof, Poptahof en Buitenhof, via de Abtwoudsebrug, met de diverse panden van de Technische Universiteit. Vooral aan het begin van de ochtend en aan het einde van de middag lijkt het soms net of de Tour de France voorbijkomt.
De oude foto heeft weer zo'n lekker kaal 'stad-in-aanbouw-sfeertje'. De tunnel die nog niet helemaal af is, woningen waarvan het cement nog nat is en De Eenzame Fietser die het er toch op waagt. Op de achtergrond goederenwagons van de toen nog bloeiende industrie aan de Rotterdamseweg. Het deel tot aan de Schie was jarenlang een wat donkere straat met veel oude woningen waar 'onderhoud' met erg kleine letters werd geschreven. Eind vorige eeuw is er uiteindelijk nieuwbouw voor terug gekomen. Ook de uitloper van de nieuwe spoortunnel zorgt weer voor nieuwbouw-stofwolken.
De naam Abtswoudseweg roept bij menigeen de vraag op waar die vandaan komt. Abtswoude ligt toch heel ergens anders? Abtswoude was ooit een buurtschap aan de zuidkant van Delft en is uiteindelijk bijna geheel opgeslokt door de Delftse nieuwbouwwijken. De oorspronkelijke Abtswoudseweg liep vanuit Kethel rechtdoor naar Delft en maakte aan het eind, ongeveer waar nu Potahof-Zuid aan de Provincialeweg grenst, een scherpe bocht om uiteindelijk bij de Schie uit te komen. Aan de zuidkant van de Kruithuisweg is de oude polderweg nog in tact en vormt het nog steeds een fraaie, landelijke verbinding, langs het Abtswoudsepark, met Midden-Delfland. In 1997 besloot de Delftse gemeenteraad om dit deel definitief de naam Abtswoude te geven, ook al is het eigenlijk dus een officieel deel van de Abtswoudseweg. En dan hebben we bijna alles met betrekking tot Abtswoude gehad.
Er is, in het verlengde van de Abtswoudseweg, nog wel een pad dat de Rotterdamseweg met de Schie verbindt. En dat heet het Abtswoudsepad.

Foto: Willem de Bie

Referendum (1) DELFT – 'Mijn kinderen worden midden in de nacht wakker van een enorme herrie. De vader komt binnen gestormd neemt het jongste kind op zijn arm en rent naar buiten, zijn kinderen volgen. Daar zien de kinderen de huizen om hen heen in puin liggen, zij horen het gegil van mensen, zien gewonden en uiteengereten lijven tussen het puin liggen. Hij was er aan gewend, maar nu was het wel heel erg.' Tot zover het verhaal van Tijn Noordenbos. Helaas zij konden niet vluchten. Hij wist door zijn mobiel van de vele dramatische tochten. Helaas, hij is één van de 300.000 die niet kunnen vluchten. Hij had geen 20.000 tot 50.000 euro om criminele landgenoten te kunnen betalen. Het gezin moet wachten tot het konvooi van het Rode Kruis of Halve Maan met voedsel langs komt. Deserteurs van diverse islamitische groeperingen verdienen miljoenen aan de mensensmokkel, maar dan wel alleen aan grootverdieners, deserteurs en directeuren, die de taxi nemen naar de Turkse grens om misschien in het beloofde land Europa te komen, waar zij eigenlijk een bloedhekel aan hebben. Niet het opbouwen van hun land Syrië, Marokko of Iran. Nee, de paspoorten zijn verbrand, het uniform is achtergelaten. De toekomst? Die is volgens de heren Tijn Noordenbos en Aris Schellinkhout in Delft. En die 300.000 of meer die niet weg kunnen dan? Helaas, zij vechten voor de opbouw van hun land voor een betere toekomst. Is er in Irak of Saudi-Arabië geen plek voor hun geloofsgenoten? Zeshonderd moskeeën in Nederland… Ik zou graag een vluchteling willen zijn en dat voor de tweede keer. Helaas ik hou van Delft en Nederland, dus ik vertrek vooralsnog niet.

Martin Stoelinga, Delft

Referendum (2)
DELFT - Waarom ik angst voor een referendum beproef is mij een raadsel. Angst voor het oordeel van de kiezer. Het referendum lijkt menigeen slapeloze nachten te bezorgen. 'De democratie is niet voor bange mensen', luidt een gevleugelde uitspraak.
Waarom mag de Delftse burger zich niet uitspreken over een beladen onderwerp? Voor- en tegenstanders kunnen met elkaar in debat en de democratie zal tot leven komen. Respect voor een ieders mening en de rechtstaat respecterend zal de democratie laten opbloeien. Waarom die angst voor geluiden die niet welgevallig zijn? Hoe kunnen we asielzoekers leren wat de democratie is, als we zelf bang zijn geworden voor het vrije woord? Oud-minister Polak sprak de gevleugelde woorden: "We mogen niet de orde en de rust stellen boven de vrijheid van het woord en de vrijheid van meningsuiting." Voor- en tegenstanders: laat een geluid horen en breng de democratie daar waar hij behoort. Hij behoort niet aan de politieke elite; hij behoort aan u en aan mij!

J.M.T. van der Linden, Delft

Foto: Jesper Neeleman

Twintig jaar geleden waren kranten zwart-wit en de meningen gekleurd. Delft op Zondag blikt wekelijks terug op de editie van deze krant van twintig jaar geleden.

Deze week is dat de editie van 14 april 1996. Na zes jaar vergaderen werd de Markt vanaf die week dan echt touringcarvrij. Fijn voor het zicht op de Markt. In die zes jaar lijkt echter niet nagedacht over een oplossing voor de touringcars, die daarom massaal aan de Oostsingel parkeren. Dus zijn de bewoners dáár weer niet gelukkig met lange rijen grote bussen voor hun deur."
De ophef over minicontainers in Tanthof, in de Delft op Zondag van een week daarvoor was niet geheel onterecht, schrijft een lezer een week later richting Delft op Zondag. De eerste bak is al in vlammen opgegaan.
Burgemeester Huib van Walsum neemt bij Wijninkoper Van Dorp het eerste kistje speciale 750 jaar Delft-wijn in ontvangst.
500 Gram Hollands witlof kostte 99 cent, voor een liter Henkes Jonge Jenever moest 20 gulden 95 worden neergelegd.

Stem en steun Inloophuis Debora

DELFT – De verzekeringsmaatschappij NH 1816 bestaat 200 jaar en viert dit jubileum met een mooie actie. Wie een event voor het goede doel organiseert, kon zich bij NH 1816 aanmelden. Een overzicht hiervan is gepubliceerd op www.nh1816.nl, bezoekers van de site kunnen hierop stemmen, en van de tien events met de meeste stemmen verdubbelt de verzekeringsmaatschappij de opbrengst. Eén van die evenementen voor het goede doel is de spinningmarathon die Koos van der Burg en Full Speed-voorzitter Sjaak Lispet komende zomer op de Beestenmarkt organiseren voor Inloophuis Debora. "De opbrengst hiervan kan – tot een maximum van 10.000 euro – door de verzekeraar worden verdubbeld", vertelt Paul Friskes, voorzitter van de Debora Partnership Club. De absolute winnaar krijgt zelfs 20.000 euro erbij. Dit betekent dat we dus 30.000 euro voor Inloophuis Debora kunnen ophalen. Dat zou fantastisch zijn." Friskes hoopt dat Delft en de regio massaal hun stem willen uitbrengen op dit Delftse evenement voor het goede doel. Dit kan heel eenvoudig en nog tot 21 april via de website www.nh1816.nl. Klik vervolgens op 'Bekijk alle projecten', scroll naar 'Full Speeds Spinning voor Debora' en klik op 'Stem'.

Huis te koop: Goudenregenstraat 13, Schipluiden

Gezellig dorps wonen
in een goed onderhouden woning met veel lichtinval

Foto: Martijn Linthorst

SCHIPLUIDEN – Sandra Vos heeft de afgelopen zestien jaar met veel plezier in deze sfeervolle ééngezinswoning in een rustig deel van Schipluiden gewoond. Samen met haar man en kinderen.

Die hebben in deze kindvriendelijke buurt heerlijk buiten kunnen spelen. In de dorpse omgeving is er voor kinderen van alles te beleven en even verderop begint het natuurgebied al. De reden om nu te gaan verhuizen, is eigenlijk niet zo leuk. Sandra en haar man hebben namelijk besloten te gaan scheiden. Voor de kinderen gaan zij een co-ouderschap aan. Zoon Tim en dochter Bo zullen afwisselend bij hun moeder en vader vertoeven. Dat zal overigens in Delft zijn, want Sandra en haar man hebben allebei gekozen voor een woning in Delft. "Ik kom daar oorspronkelijk vandaan en mijn ex komt oorspronkelijk uit Groningen", zegt ze. "Om het voor de kinderen zo gunstig mogelijk te maken, gaat hij ook in Delft wonen." Als het aan Sandra, haar man en de twee kinderen had gelegen, dan waren ze hier nog heel lang blijven wonen. De scheiding heeft wat dat betreft echter roet in het eten gegooid. "De kinderen wilden hier zeker niet weg", geeft ze aan. "Het is ons hier heel goed bevallen, het is een gezellige buurt en dit is een leuk huis." De woonkamer is uitgebouwd en heeft hierdoor een nog ruimere indruk. Tevens is er een belangrijke verandering aangebracht in de positionering van de keuken. Die is namelijk meer onderdeel van de woonkamer geworden, slechts afgescheiden door een toog. Hiermee is ook de toiletruimte vergroot. "De uitbouw heeft een afmeting van ruim twee meter", geeft Sandra aan. "Daarnaast zijn overal kunststof kozijnen geplaatst met dubbel glas en voorzethorren en is er dak- en vloerisolatie aangebracht. Maar heel erg in het oog springend is vooral de schuifpui in de woonkamer, die voor veel zonlicht in de woonkamer zorgt." De woonkamer is 3.50 bij 9.15 meter in totaal. Met aan de voorkant een leuk uitzicht op de voortuin en daarachter het vierkante plein waaraan dit huis gelegen is. "Een prachtig plein met genoeg parkeerplaatsen en prachtige bomen vol bloesem", zegt ze. Doordat dit een zogenaamde eindwoning is, staat het huis op een hoek. Hierdoor is er ook in de zijmuur een groot venster, dat nog voor extra zonlicht in de woonkamer zorgt. De keuken is half open en modern ingericht, voorzien van inbouwapparatuur, zoals een elektrische kookplaat, een afzuigkap, een vaatwasser, een elektrische close-in boiler, een magnetron en een koel-vriescombinatie. "Daarachter is nog een bijkeuken, waar de wasmachine en de droger staan", legt ze uit. "Behalve via de schuifpui, is de tuin ook via deze bijkeuken te betreden." De tuin is 6.45 meter diep. Gelegen op het zuidoosten, dus erg veel zon. "Heerlijk zonnig en helemaal onderhoudsvrij", zegt Sandra. "Al in de ochtend kun je lekker in de zon zitten. De zon blijft tot 's avonds in de tuin schijnen." De tuin heeft een stenen berging en een achterom. Via het achterom kom je makkelijk in een leuk speeltuintje. "Dat was echt ideaal toen onze kinderen nog klein waren", zegt ze. "De kinderen konden zo vanuit de tuin naar de speelplaats lopen en wij konden ze altijd in de gaten houden." Op de eerste verdieping is er een ruime voorslaapkamer van 3.50 bij 2.80 meter. De achterslaapkamer is 2.95 bij 2.35 meter. De andere slaapkamer aan de achterzijde is 3.45 bij 3.65 meter. Alle slaapkamers hebben rolluiken. De badkamer heeft een ligbad, een wastafel en een designradiator. "Drie ruime slaapkamers en dan is er ook nog een kamer op zolder", zegt ze. "Dit is mogelijk gemaakt door nokverhoging over de volle breedte." Op de voorzolder is er verder een opstelplaats voor de CV-combi-ketel. Achter knieschotten is er veel extra opbergruimte. "Een prettige woonomgeving. Lekker dorps met ieder jaar de Schipluidense Zomerfeesten. Op loopafstand van het centrum van Schipluiden, de buurtwinkels, kinderopvang, de basisscholen, de voetbalclub en natuurlijk recreatiegebied Midden-Delfland."

De vraagprijs voor deze woning is 239.500 euro k.k. Geïnteresseerd in deze woning? Voor meer informatie: Roepman Makelaars, (015) 213 41 34 of www.roepman.nl.

Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst

Trots op… onze lichtstraat

Sandra Herben toont vol trots de lichtstraat in de woonkamer. Foto: Martijn Linthorst

DELFT – De woonkamer van Sandra en Julian Herben heeft iets heel kenmerkends. De kamer is zo licht vanwege extra daglichttoetreding via een lichtstraat. Niet zo maar een lichtkoepel, maar een langwerpige opening tussen twee plafondhelften, over de volle breedte van de woonkamer.

De lichtstraat markeert als het ware het stuk waar de aanbouw aan de oorspronkelijke woonkamer begint. "Het is echt uniek", vertelt Sandra. "Er schijnt een heleboel extra zonlicht de kamer binnen. Het is heel leuk dat je zittend op de bank in de woonkamer naar de zon, de blauwe lucht en de wolken kunt kijken. Ja, je ziet zelfs de vogels voorbij vliegen en soms komt er een duif op de rand zitten."
De lichtstraat als kenmerkend onderdeel van de woonkamer was één van de doorslaggevende aspecten om voor dit huis te kiezen voor Sandra en Julian. "Toen we hier voor het eerst kwamen kijken, hebben we onze keuze meteen gemaakt. "Door een gespecialiseerd bedrijf hebben we een aantal jaar geleden zon- en warmtewerende folie op de lichtstraat aan laten brengen", zegt Sandra. "Zodat het in de kamer toch altijd, hoe warm het ook moge zijn, aangenaam blijft. Waar we eigenlijk ook best wel trots op zijn, dat is onze nieuwe, extra harde PVC-vloer in de woonkamer. En het is natuurlijk heel leuk dat onze woning eigenlijk helemaal omgeven is door water."
Dit is namelijk een achteraf gelegen buurt in Emerald, Delfgauw. Een woonbuurt op een soort eiland, waarbij de huizen allemaal omgeven zijn door prachtige meren. Een huis dus en meer specifiek een lichtstraat om trots op te zijn.

Woningverkoop neemt toe in eerste kwartaal

DELFT - In het eerste kwartaal van 2016 nam de woningverkoop verder toe, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Maar de opbloeiende woningmarkt kent ook schaduwzijden. In de eerste drie maanden van het jaar verwisselden zo'n 45.000 huizen van eigenaar - ongeveer 20 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de lage rente zet kopers aan tot actie. De huizenprijzen stegen met gemiddeld 5,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Een gemiddelde koopwoning kost nu 225.000 euro. Vergeleken met de piek van de huizenmarkt in augustus 2008, liggen de prijzen altijd nog 9 procent lager. Aangeboden koopwoningen staan nu gemiddeld 108 dagen op de markt, ruim twee weken korter dan een jaar geleden. Het koopaanbod neemt daarbij steeds meer af. Halverwege het eerste kwartaal hadden NVM-makelaars 117.256 woningen in de kaartenbakken zitten - bijna 20 procent minder dan een jaar eerder. Vooral jongeren en alleenstaanden kunnen door de strengere leenregels een woning wel vergeten. Dat blijkt vooral in Amsterdam, waar dwars tegen de landelijke trend in de woningverkoop afnam. Door de hoge prijzen en het achterblijvend aanbod daalde het aantal transacties in de hoofdstad met 2 procent. Ook elders in het land had volgens de NVM het aantal transacties hoger kunnen uitvallen. Dit komt vooral door restschulden. Zo'n 800.000 huishoudens staan ondanks de aantrekkende woningmarkt nog steeds 'onder water'. Dit betekent dat de waarde van hun woning lager is dan hun hypotheekschuld.

Uitagenda van zaterdag 9 tot en met vrijdag 15 april

Vermeer Komt Thuis
Nog tot 17 juli
Na 320 jaar komt 'Het Straatje' thuis
Locatie: Museum Prinsenhof

Uurtje orgelmuziek
Zaterdag 9 april
Genieten van uurtje orgelmuziek
Locatie: Oude Kerk
Tijd: 16.00 uur
Entree: 4 euro

Hallo, Cont@ct
Zaterdag 9 en zondag 10 april
Voorstelling van musical- en popkoor Delft
Locatie: Theater de Veste
Tijd: zaterdag 20.00 uur, zondag 15.00 uur
Entree: vanaf 10 euro

Foto: Jesper Neeleman

Dubbelconcert
Zaterdag 9 april
Met Delft Junior Bigband en St Gregorius
Locatie: De VAK, Westvest
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Entree: 5 euro

Live! Op Jans Dienblad
Zaterdag 9 april
Met Crying Boys Café en Naive Set
Locatie: Boterhuis, Markt
Tijd: 21.30 uur tot 23.00 uur
Entree: gratis

Mijn lieve Mathilde
Zaterdag 9 en vrijdag 15 april
Voorstelling van Toneelvereniging De Flits
Locatie: Microtheater, Kerkstraat 19
Tijd: 20.15 uur
Entree: 11 euro

Schetsen voor Vermeer
Zaterdag 9 en zondag 10 april
Met muziek van het Muziek Atelier
Locatie: Stadsboerderij Rietveld 220
Tijd: zaterdag 20.30 uur, zondag 11.30 uur
Entree: 15 euro

Delft Live
Zondag 10 april
Met live-muziek van de band Blues and Stuff
Locatie: De Waag, Markt
Tijd: vanaf 14.00 uur
Entree: gratis

Rondleiding Vermeer komt thuis
Zondag 10 april
Langs verschillende theorieën over locatie van Het Straatje
Locatie: Museum Prinsenhof
Tijd: 14.00 uur
Entree: 3 euro plus entree museum

Vrij spel
Zondag 10 april
Grenzeloos open podium
Locatie: Rietveld Theater
Tijd: 20.00 uur 22.30 uur
Entree: gratis

Spin your own vinyl
Zondag 10 april
Zelf plaatjes draaien of luisteren naar anderen
Locatie: Steck, Kromstraat
Tijd: 15.00 uur tot 19.00 uur
Entree: gratis

Crazy Gliders
Zondag 10 april
Kinderen vanaf 8 jaar leren vliegtuigjes bouwen
Locatie: Science Centre, Mijnbouwstraat
Tijd: 11.30 uur tot 16.00 uur
Entree: 3 euro plus entree Science Centre

Le Brock
Zondag 10 april
Live-muziek van rockband Le Brock
Locatie: Stadsbrouwerij Koperen Kat, Schieweg
Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur
Entree: gratis

Monchichi
Dinsdag 12 april
Breakdancer en ballerina doorbreken de dansgrenzen
Locatie: Theater de Veste
Tijd: 20.15 uur
Entree: vanaf 22 euro 50

Hoedencafé
Dinsdag 12 april
Zet je hoed op en ontmoet andere hoedenfreaks
Locatie: Plan B, Boterbrug
Tijd: 20.00 uur tot 23.00 uur
Entree: gratis

Peter Tetteroo Bokaal
Woensdag 13 april
Eerste voorronde Peter Tetteroo Bokaal
Locatie: Steck, Kromstraat
Tijd: 21.00 uur
Entree: gratis

Matilda en kleine Vis (4+)
Woensdag 13 april
Vertelt-, muziek, zing- en tekenvoorstelling
Locatie: Rietveld Theater
Tijd: 15.00 uur
Entree: 6 euro 50

Dreamteams
Woensdag 13 april
Lezing over de Dreamteams in Dreamhall TU Delft
Locatie: Prinsenkwartier
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur
Entree: gratis

Ronald Goedemondt
Woensdag 13 april
Met briljante grappen over alledaagse situaties
Locatie: Theater de Veste
Tijd: 20.15 uur
Entree: 27 euro 50

Spaans/Portugees Filmfestival
Donderdag 14 tot en met zondag 24 april
Met Spaanse en Portugese films
Locatie: Filmhuis Lumen, Doelenplein
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
www.filmhuis-lumen.nl

Quitequiet
Donderdag 14 april
Muziek voor luisterend publiek
Locatie: Rietveld Theater
Tijd: 20.30 uur tot 22.30 uur
Entree: 7 euro 50

A House in Asia
Donderdag 14 april
Hallucinerende western over de tijd na 9/11
Locatie: Theater de Veste
Tijd: 20.15 uur
Entree: vanaf 15 euro

The Funky Organizers
Vrijdag 15 april
Vijf muzikale jonge honden
Locatie: Steck, Kromstraat 25
Tijd: 21.00 uur
Entree: gratis

Koning Arthur (8+)
Vrijdag 15 april
Familiemusical over het beroemde sprookje
Locatie: Theater de Veste
Tijd: 19.00 uur tot 20.15 uur
Entree: vanaf 14 euro 50

TEDxDelft
Vrijdag 15 april
Serie lezingen van verschillende sprekers
Locatie: TU Delft, Mekelweg 5
Tijd: 12.00 uur tot 21.00 uur
Entree: 50 euro
www.tedxdelft.nl

Uurtje orgelmuziek
Zaterdag 16 april
Uurtje orgelmuziek op 't monumentale orgel
Locatie: Oude Kerk
Tijd: 16.00 uur tot 17.00 uur
Entree: 4 euro

Live-muziek
Zaterdag 16 april
Optreden van de band Wet T-shirt contest
Locatie: Steck, Kromstraat 25
Tijd: 21.00 uur
Entree: gratis

Concert Delfts Symphonie Orkest
Zaterdag 16 april
Het DSO speelt werken van Mozart en Bruckner
Locatie: Hofkerk, Cort van der Lindenstraat
Tijd: 20.15 uur
Entree: 18 euro

Wandeltochten
Zaterdag 16 april
Met afstanden van 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer
Locatie: Speeltuin Bomenwijk, Beukenlaan 1
Tijd: 08.00 uur tot 17.00 uur
Entree: 5 euro 50 met medaille, 3 euro 50 zonder

Plantenruilbeurs
Zaterdag 16 april
Planten, stekjes en zaden ruilen
Locatie: Botanische Tuin, Poortlandplein 6
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur

Geluksroute Delft
Zaterdag 16 en zondag 17 april
Ongedwongen uitwisseling van geluk
Locatie: diverse locaties
www.geluksroute.nu/editie/delft

Jasper van Kuijk: cabaretier, wetenschapper èn spreker tijdens TEDxDelft

Delftenaar Jasper van Kuijk is één van de vele sprekers tijdens TEDxDelft. Foto: Jesper Neeleman

Delftenaar Jasper van Kuijk is wetenschapper, ontwerper, cabaretier, columnist èn één van de sprekers tijdens de volgende editie van TEDxDelft, vrijdag 15 april.

De allereerste editie van deze lokale TEDx, nu vijf jaar geleden, werd nog door Van Kuijk gepresenteerd. "Dat was heel tof om te doen", weet hij nog. De letters TED staan voor 'technology, entertainment en design'. En daarmee past het event perfect bij wat Jasper van Kuijk allemaal doet. Dus was het een logische keuze hem ook nu weer uit te nodigen, dit keer voor een TED-talk. Wat hij precies gaat doen, wil hij nog niet verklappen. "Maar het is iets dat ik nog niet eerder heb gedaan."

Duizendpoot
Zo blijft de Delftse duizendpoot zijn repertoire maar uitbreiden. Dat leidt er, vertelt hij, niet toe dat hij alles uiteindelijk half-half doet. "Mijn manier van denken van de TU komt weer terug in m'n cabaret. Je leert op de TU wel kritischer kijken en vragen stellen. Zo versterken de verschillende dingen die ik doe elkaar vooral. Mijn vriendin zegt weleens dat ik waarschijnlijk heel ongelukkig zou zijn als ik alleen nog cabaret zou doen. Daarin heeft ze, denk ik, wel gelijk. Ik vind m'n werk op de TU zo leuk en belangrijk dat ik dat sowieso wil blijven doen." Bovendien: "Ik combineer wetenschap en cabaret al vijftien jaar met elkaar, dus ik weet bijna niet beter. En misschien is dit wel wie ik ben."

TEDxDelft
Jasper van Kuijk kan het iedereen aanraden vrijdag naar TEDxDelft in de aula van de TU Delft te komen kijken. "Bezoekers krijgen gegarandeerd nieuwe ideeën. Ze zullen naar buiten lopen en gaan het achteraf zeker nog hebben over wat ze hebben gezien gehoord. De praatjes die worden gegeven zijn geen saaie Power Point-presentaties. De sprekers bereiden zich altijd goed voor. Ze hebben hebben ècht een verhaal te vertellen en doen dit altijd op een goede en verrassende manier."
Persoonlijk kijkt hij erg uit naar de talks van oud-politicus Boris van der Ham, rapper Kevin de Randamie en de 17-jarige scholier Victor Hupe. De TED-talks zijn leuk, leerzaam en boeiend en kunnen ook nog eens ergens toe leiden. Dat bewees Boyan Slat, die enkele jaren terug tijdens TEDxDelft vertelde over zijn profielwerkstuk, dat ging over zijn plan om de oceanen te ontdoen van de enorme plastic soep die erin ronddrijft. Inmiddels is Boyan Slat die ambitieuze plannen daadwerkelijk tot uitvoering aan het brengen. "Heel tof dat we drie jaar terug tijdens TEDxDelft nog naar hem zaten te luisteren", vervolgt Van Kuijk. "TEDxDelft is een event waar ik altijd weer naar uitkijk."
Ook benieuwd? Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.tedxdelft.nl.

'Living poetry' door fabelachtig internationaal dansduo

Honji Wang en Sébastian Ramirez vormen een verrassend duo. (foto: Nika Kramer) Foto: Jesper Neeleman

Hij is een Fransman met Catalaanse en Spaanse wortels, zij is een Duitse met Koreaanse ouders. Samen wonen Sébastien Ramirez en Honji Wang in Berlijn, de metropool die de laatste jaren een ware magneet is gebleken voor mensen uit alle windstreken. Aanstaande dinsdag – 12 april – zijn zij te gast in Delft bij Theater de Veste.

In het prachtige en poëtische 'Monchichi' vormen Wang en Ramirez een verrassend duo. Samen onderzoeken ze hun relatie met 'de ander'. Ramirez is van huis uit een hiphopper, en niet de minste. In 2007 stond hij in de mondiale top twintig van beste b-boy dansers – staat voor mediterrane levendigheid. Zij – klassiek geschoold – staat voor soepelheid en Aziatische muzikaliteit. Samen in perfecte balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke.
'Monchichi' is zo een zelfportret met zowel humor en zelfspot als poëzie. De titel verwijst naar een schattig Japans speelgoedaapje waarvan sinds de lancering in 1974 wereldwijd miljoenen zijn verkocht; kennelijk gaan sommige dingen over culturele grenzen heen.

Samenwerking met
Madonna

In hun duet nemen Ramirez en Wang telkens andere gedaanten aan om verschillende aspecten van hun identiteit te etaleren. Hun ontmoetingen lopen niet zelden uit op een botsing. Niet alleen als gevolg van hun 'etnische bagage', maar ook door hun verschillende dansachtergronden. Jasper Weck van Theater de Veste kan deze voorstelling van harte aanbevelen, geeft hij aan. "De internationale pers had niets dan lovende woorden over voor dit bijzondere duet. Op prachtige wijze richten zij zich niet alleen op culturele diversiteit, maar ook weten ze twee danswerelden die ogenschijnlijk ver uit elkaar liggen, wonderwel samen te laten gaan."
Eerder maakte het duo een choreografie voor Madonna, voor haar laatste wereldtournee.
Benieuwd? Kom op dinsdag 12 april naar Theater de Veste. Zie voor informatie en tickets de website www.theaterdeveste.nl

Ot Azoj in de synagoge

In de synagoge aan de Koornmarkt is zondag 17 april om 15.00 uur een optreden van Ot Azoj. Ze speelden de afgelopen 20 jaar in wisselende samenstelling op festivals zoals Lowlands, Oerol en Sail Amsterdam en maakten tournees door België, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Canada en Argentinië. Ze brengen originele composities geserveerd op een bedje van Balkan-bop, Klezmer-rumba en Turkse grooves, overgoten met gierende solo's en knoflook likeur. Zie voor meer informatie en kaartverkoop www.synagogedelft.nl.

Koning Arthur
binnenkort in Delft

Koning Arthur, de nieuwe avontuurlijke familiemusical van Theater Terra, is vrijdag 15 april om 19.00 uur te zien in Theater de Veste in Delft. Het wereldberoemde magische sprookje met dappere ridders, tovenaars en prinsessen is geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar. Zie voor meer info en kaartverkoop www.theaterdeveste.nl.

Strijd om Peter Tetteroo Bokaal gaat beginnen

De commissie van de Peter Tetteroo Bokaal heeft dit jaar namens Westerpop 32 inzendingen moeten beoordelen. Inmiddels zijn negen bands geselecteerd voor de voorronden van deze precieuze Delftse popprijs. De voorronden zijn op 13 april, 20 april en 4 mei in muziekcafé Steck in de Kromstraat 25. De toegang is gratis. Tijdens de eerste voorronde, op 13 april, komen de bands Weissmuller, Reddsome en Room for Error in actie. Westerpop zelf is op 15 en 16 juli en het programma hiervan wordt op Tweede Pinksterdag om 18.00 uur via de website van het festival bekend gemaakt.

Benefietconcert voor waterput

De Delftse Parkschool is vorig jaar een samenwerking aangegaan met een basisschool in Ghana. Om geld in te zamelen om hier een waterput te kunnen realiseren, organiseren Delftse betrokken bands op zaterdag 23 april een benefietconcert in het Flora Theater aan de Verwersdijk. Vanaf 20.30 uur zullen dan de bands Horse, Jack in the Box en La Blusa in actie komen. De entree bedraagt 6 euro. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het project.

Tilia in actie bij Vlaanderen

De band Tilia brengt een delicate of soms explosieve mix die voortkomt uit jazz, blues, soul, country, funk tot aan klassiek. Alles komt samen in hun passie voor muziek. De band is momenteel bezig met het opnemen van hun eerste plaat, die eind 2016 uitkomt. Delft kan zondag 10 april van ze genieten als ze langskomen bij Vlaanderen aan de Beestenmarkt. Tilia speelt daar dan vanaf 14.30 uur en de toegang is gratis.

'Nederland Kiest' Lijm & Cultuur - en meer...

Lijm & Cultuur vormde dinsdag het toneel voor de live-uitzending van Nederland Kiest. Foto: Jesper Neeleman

De Chemie bij Lijm & Cultuur was afgelopen dinsdag het toneel van de live-uitzending van 'Nederland Kiest', op NPO2. Maar ook regionaal en lokaal is Lijm & Cultuur een hot spot.

Liefhebbers kunnen bijvoorbeeld een heel weekend lang genieten van het Foodtruckfestival Rrrrollend Delft. Niet lang daarna is het muzikale spektakel Kingsday Delft!

Nederland Kiest
Om meer dan een reden koos de NOS voor Lijm & Cultuur om er op de vooravond van het referendum een live-uitzending te maken van 'Nederland Kiest'. De fractievoorzitters van de zes belangrijkste partijen en verschillende kopstukken uit het voor- en tegenkamp waren aanwezig en lieten hun argumenten op televisie horen. Het was een bijzondere samenwerking die vlekkeloos verliep en de Nederlanders hielp bij de meningsvorming.

Foodtruckfestival
Er rijdt binnenkort een karavaan van circa 30 foodtrucks het terrein van Lijm & Cultuur op voor Rrrollend Delft, een Foodtruckfestival waar lekker eten en drinken wordt gecombineerd met gezelligheid, kinderactiviteiten, optredens van singer-songwriters, en meer. Het is de eerste keer dat Rrrollend Delft aandoet. Het gezellige festival voor jong en oud begint vrijdag 22 april 16.00 en eindigt zondag 24 april om 21.00 uur. Toegang is gratis.

Techno house electro en meer…
Met twee stages – Willy Stage en Max Stage - en een sterke line-up met onder anderen Benny Rodrigues en De Sluwe Vos, is Kingsday Delft een niet te missen techno house electro hiphop R&B en meer festival op Koningsdag, van 13.00 tot 22.00 uur. Koop nu je kaarten via de website www.kingsdaydelft.nl en wees er snel bij, want op = op.
Voor de actuele culturele agenda, info, links en kaarten surf naar www.lijmencultuur.nl. Nieuwsgierig naar Lijm & Cultuur of er gewoon even uit? Kom dan voor een kopje koffie, lunch of vergadering naar het Experiment links achter op het terrein. Het experiment is op werkdagen open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Eekhout leest en signeert vanuit bed

Anne Eekhout brengt zaterdag 16 april tussen 14.30 en 16.00 uur op een bijzondere manier haar roman 'Op een nacht' onder de aandacht: vanuit bed! Liggend in bed zal ze voorlezen en signeren.

De Kraaien vliegen naar Ciccionina

Ciccionina en Velvet Record Store Day pakken zaterdag 16 april uit. In Ciccionina is dan vanaf 23.00 uur een afterparty met een optreden van de Haagse rapformatie De Kraaien en Feather & The White in het voorprogramma. Kaarten kosten 5 euro in de voorverkoop.

Jongensboek van de Dreamhall en de Dreamteams staat centraal in Prinsenkwartier

De Dreamhall. (foto: Victor Reijgwart) Foto: Jesper Neeleman

Delftse studententeams gaan niet zelden overal te wereld met de eerste prijs aan de haal. Vernuftige creaties als de Nuna, de Ecorunner en de Forze worden altijd gebouwd in de Dreamhall van de TU Delft. Woensdag 13 april wordt hier in het Prinsenkwartier vanaf 20.00 uur uitgebreid bij stilgestaan door Dreamhall-beheer Frans van der Meijden en Rick Everaert van team Forze. Zij vertellen wat in de hal gebeurt en verklaren de successen van de Delftse studenten. "Dat wordt buitengewoon interessant", zegt Van der Meijden. "Want wat hier gebeurt, dat is net een spannend jongensboek." De toegang is gratis. Meer info: www.topdelft.nl.

Welk plafond had u in gedachten? Plameco plaatst het, in één dag

De medewerkers van Plameco plaatsen in slechts één dag een kwaliteitsplafond. Foto: Dennis van den Berg

NOOTDORP - Een strakke, moderne of klassieke uitstraling, onderhoudsvriendelijk en brandveilig. Het zijn maar enkele voordelen van een Plameco plafond. Geers Zonwering biedt haar klanten kwaliteitsplafonds aan, die in één dag voor een metamorfose in huis zorgen.

"De Plameco plafonds die wij verkopen en monteren bij onze klanten verfraaien een ruimte op en top. Of het nu de woonkamer, slaapkamer, studeerkamer of zolder is, de plafonds van Plameco zijn overal toe te passen. Ook in vochtige ruimtes, zoals een badkamer." Aan het woord is Jacko Langeraar, die binnen Geers Zonwering het advies en de verkoop van Plameco plafonds verzorgt. Doordat de plafonds van een hoogwaardige kunststof zijn gemaakt, zijn ze vochtbestendig en schimmelwerend. Ze werken daarnaast isolerend en zorgen voor een verbetering van de akoestiek in een ruimte.
Plameco beschikt over een assortiment van meer dan tachtig kleuren. Daarnaast kan men ook nog kiezen voor diverse motieven en afbeeldingen, zoals bedrijfslogo's. "Voor iedereen kan een passend plafond gemaakt worden, ook met een klassieke uitstraling. Regelmatig hebben we jaren-dertig-huizen voorzien van een klassiek plafond, compleet met prachtige ornamenten en traditionele sierlijsten", geeft Jacko als voorbeeld. Ruimteverlies is er nauwelijks, omdat de Plameco plafonds vrijwel direct tegen het oude plafond worden gemonteerd. Bijkomend voordeel: de meubels mogen tijdens de montage gewoon blijven staan. Het aanbrengen van verlichting in de plafonds is ook mogelijk. Dat kunnen spotjes zijn, maar ook een zware kroonluchter, LED-verlichting of een plafonnière.

Showroom
Om geïnteresseerden kennis te laten maken met Plameco plafonds zijn er in de showroom in de Laan van Ambacht 6 in Nootdorp een aantal voorbeelden van deze plafonds te zien. Jacko: "Mochten bezoekers besluiten tot het aanschaffen van een Plameco plafond, dan komen we kosteloos bij hen thuis langs om de wensen door te spreken. Ook willen we de ruimte altijd van tevoren zien. Het aanbrengen van een Plameco plafond is namelijk puur maatwerk." Geers Zonwering is dealer van Plameco plafonds in Nootdorp. Deze CBW-erkende onderneming plaatst niet alleen plafonds in Nootdorp, maar ook in Delft, Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Zoetermeer, Pijnacker en Delfgauw.

Hoe ga je goed om met de vakman die jouw klus moet klaren?

Laat het gereedschap gerust over aan de vaklui, maar maak vooraf wel goede afspraken over wat er moet gebeuren.

DELFT - Het is vaak lastig om alle klussen in en om het huis zelf op te knappen. Daarvoor schakel je natuurlijk een echte vakman in, die elders op deze pagina te vinden zijn. Maar hoe ga je het beste om met een klusjesman? Waar moet je op letten voor een goed resultaat en fijne samenwerking?

Met de onderstaande tips voorkom je, dat je zelf noodgedwongen aan de slag moet met iets waar je weinig tot geen verstand van hebt. Daarnaast helpt het je om samen met de door jou ingeschakelde vakman op één lijn te blijven, zonder storing in de communicatie.

- Neem direct contact met meerdere vaklieden. Ga meteen op zoek naar een vakman via aanbevelingen van familie/vrienden of via internet. Een goede tip is werkspot.nl, een online marktplaats voor klussers en vakmannen. Ook via Facebook leg je eenvoudig contact, bijvoorbeeld via de pagina 'Vraag en aanbod Delft e.o.'
- Geef een heldere omschrijving van je klus. Beschrijf het probleem, zoals 'lekkage douchebak, en de situatie, zoals 'water lekt door plafond. Maak foto's van de situatie en e-mail die naar de vakman.
- Vraag offertes aan minimaal drie vakmannen. Vergelijk de oplossingen en prijzen van deze vaklui. Het kan zo zijn dat een vakman zegt dat je een hele ingrijpende klus moet laten doen, terwijl dat niet nodig is.
- Blijf kritisch over de oplossingen die de vakman aandraagt. Bekijk altijd de oorzaak van het probleem, ook wanneer dit bijvoorbeeld op het dak is. Beoordeel zo met gezond verstand of de oplossing ook echt het probleem verhelpt.
- Spreek vooraf een vaste prijs af met de klusser. Maak een schriftelijke afspraak over de prijs, inclusief materiaal en dergelijke. Zo voorkom je het gevaar dat een vakman achteraf met onvoorziene kosten komt aanzetten.
- Wees alert op te-laat-komende klussenbedrijven. Vakmannen hebben soms de neiging om te laat te komen of de afspraak te vergeten. Wacht dus niet te lang en bel meteen op om de status te checken. Dit bespaart je een hoop tijd.
-Vraag de vakman om garantie op de gemaakte oplossing. Zo kun altijd nog terugvallen op dezelfde vakman, wanneer een oplossing niet voldoende blijkt.
(Bron: Klustips.nl)

Therapie op maat bij Beyond

Therapeuten Yvonne de Vries en Erik Ivo Homan

DELFT - De integratieve therapeuten van Beyond aan de Ezelsveldlaan 108 maken samen met iedere cliënt een uniek behandelplan, ondersteund door verschillende therapievormen zoals integratieve psycho- en hypnotherapie. "Therapie is maatwerk."

Rustgevende muziek, geurstokjes, bloemen en goede koffie en thee in de wachtkamer zorgen dat de cliënten zich kunnen ontspannen voor ze therapeuten Erik Ivo Homan en Yvonne de Vries ontmoeten. "Sommige mensen komen een kwartier eerder omdat ze het heerlijk vinden om zo alvast tot rust te komen", vertelt Erik met een vriendelijke stem. De naam Beyond verwoordt de visie van beide psychotherapeuten goed. "Als je een probleem hebt, loop je vaak tegen grenzen aan. Wij begeleiden onze cliënten, zodat zij zich flexibeler en sterker voelen in hun keuzemogelijkheden en grenzen kunnen verleggen."
Yvonne en Erik Ivo zijn allebei therapeuten met een integratieve visie. "Wij gaan niet uit van standaardprotocollen, maar maken samen met de cliënt een behandelplan dat volledig is toegesneden op wat die persoon nodig heeft", legt Yvonne uit. "Daarbij gaan we uit van de ondeelbaarheid tussen lichaam en geest; de gehele mens staat bij ons centraal. We denken in mogelijkheden en gaan uit van iemands eigen kracht en wijsheid."
Iedere behandeling is uniek en kan verschillende therapievormen bevatten. Psychotherapeutische gesprekken, hypnotherapie of een EMDR-behandeling, maar ook tekenen, wandelen, of meditatie- en imaginatie oefeningen. Ook de klachten waarmee mensen naar Beyond komen zijn heel divers. Van burn-out, psychosomatische klachten of relatieproblemen, tot rouw, angsten en trauma's of depressies. Het grootste deel van onze cliënten vindt onze praktijk nadat ze van een ander hoorden dat de behandeling effectief was", zegt Erik Ivo.
"Alles is erop gericht om te zorgen dat mensen ons niet meer nodig hebben", besluit Yvonne. "Gemiddeld kunnen de cliënten dan ook al na zes tot acht behandelingen verder. De veranderingen zijn echt merkbaar. Mensen lopen rechtop, lachen meer, hebben een andere mimiek, vertrouwen in wat ze zelf kunnen, staan meer in het leven of zijn minder teruggetrokken in hun schulp. Daar doen we het voor en dat is prachtig om te zien."


Beyond
Ezelsveldlaan 108
2611 DK Delft
015-2575767
www.togobeyond.nl

Bijtanken bij energetisch therapeut Kitty Schoute

Energetisch therapeut Kitty Schoute

DELFT - Een energetische behandeling van Kitty Schoute laadt bij mensen met hele diverse klachten de batterij weer op. De praktijk in Delftstede staat open voor iedereen die, naast de reguliere geneeskunde, extra ondersteuning zoekt.

"Eigenlijk was ik mijn hele leven al gevoelig voor sfeertjes", vertelt de ervaren therapeut Kitty Schoute. "Ik merkte bijvoorbeeld dat ik zomaar ineens zenuwachtig werd. Niet door mijn eigen spanningen, maar door die van iemand anders." Zestien jaar geleden begon ze met Reiki om dit intuïtieve vermogen verder te ontwikkelen. Toen ze het positieve effect van haar behandelingen bij vrienden en kennissen opmerkte, besloot ze hier haar beroep van te maken. Vanaf 2004 volgde ze de vierjarige HBO-opleiding tot energetisch therapeut bij het Johan Borgman College in Utrecht. "Ik ben daar heel breed opgeleid en heb ook het diploma Medische Basiskennis dat straks per 1 januari 2017 verplicht is." Met haar werk als secretaresse is Kitty na 43 jaar gestopt en ze richt zich nu volledig op haar praktijk als energetisch therapeut (magnetiseur).
"Bij een energetische behandeling voer ik eerst een gesprek met de cliënt en daarna laat ik universele energie via mijn handen doorstromen naar de ander. Die energie vindt haar weg via de verschillende energiepunten over het lichaam en gaat precies daar naar toe waar een onbalans is. Het effect is voor iedereen anders. Veel mensen voelen warme energie stromen en merken een diepe ontspanning."Kitty behandelt vaak mensen met burn-out, stress of pijn en geeft behandelingen ter ondersteuning van chemotherapie. "Het vermindert vaak de bijwerkingen van deze zware medicatie; patiënten voelen zich minder ziek en hebben meer energie."
Van 'zweverigheid' moet Kitty niets hebben en ze adviseert daarom iedereen om ook naar een reguliere arts te gaan. "Mijn therapie is een aanvulling op de reguliere geneeskunde." Na vier tot vijf sessies, inclusief oefeningen voor thuis, merken de meeste mensen een positief effect. De consulten kosten vijftig euro per uur. "Ze voelen zich meer ontspannen, hun oogopslag is helemaal anders en ook hun denkpatroon is vaak veranderd. Ik blijf me iedere keer weer verwonderen."

Telefoon: 06-14887828
Website: www.kittyschoute.nl

27 / 40

De Klis viert het voorjaar met een hippe en moderne braderie – en meer

Foto:

In het Delftse winkelgebied is zaterdag 16 april nog meer leven in de brouwerij. Dan is tussen 11.00 uur en 18.00 uur een braderie met volop kramen van Delftse winkeliers.

Daar blijft het niet bij. De braderie gaat gepaard met de live-muziek van Record Store Day, voor de deur bij Velvet Music. Kinderen kunnen zich vermaken op springkussens en ze kunnen worden geschminkt. Verder zijn er straatmuzikanten aanwezig. Delftse ondernemers bevolken de vele kramen, die te vinden zijn aan de Hippolytusbuurt, de Voldersgracht, de Wijnhaven, de Cameretten en het Vrouwjuttenland. In deze straten voeren handel, ambacht en cultuur al 800 jaar de boventoon. En nog steeds bruist het in dit stukje binnenstad vol monumentale winkelpandjes nog altijd van leven. Van de hipste winkels tot bijzondere horeca.
Leon Korevaar van Bakker Suikerbuik zit in de activiteitencommissie van de winkeliersvereniging De Klis. Die club zit niet bepaald stil. "De Klis is een hartstikke leuk winkelgebied, waar steeds meer jonge ondernemers hippe en trendy zaakjes beginnen", vertelt hij. Alleen om die reden is De Klis al een bezoekje waard. "Daarnaast willen we dit gebied aantrekkelijk houden door leuke activiteiten te organiseren. Zo hadden we hier vorige winter Het Sinterklaashuis, voor de Wijnhaven stond een wensboom waarin bezoekers een wens konden ophangen en we hebben een puzzeltocht met chocoladeletters in etalages georganiseerd."

Foto: Margreet van Swieten

Braderie
Het voorjaar wordt in De Klis gevierd met een braderie. En al bij het organiseren hiervan bleek dat in dit gebied steeds beter en intensiever wordt samengewerkt. "We hoopten vooraf op twintig deelnemers, maar we hadden er al gauw 55 gevonden die mee wilden doen aan de braderie. Vroeger hielden ondernemers kennis vaak voor zichzelf. Tegenwoordig wordt alles gedeeld en alle winkeliers hier gunnen elkaar wat. Dat maakt dit tot een nog leuker en aantrekkelijker winkelgebied dan het al was. De Negen Straatjes in Amsterdam werden vaak als voorbeeld gezien. Wat je daar al jaren ziet, gebeurt hier nu ook: als er een winkel vrij komt zit er al gauw weer een ander in."
De Klis is hip and happening en dat zal het zeker ook zaterdag 16 april zijn. "Hartstikke gaaf dat al die lokale ondernemers dan iets extra's doen en zich nog meer uitsloven voor nog meer winkelbeleving…"
Komt dat zien – en beleven. De braderie is van 11.00 uur tot 18.00 uur. Zie voor meer informatie de Facebook-pagina van De Klis.

Delft heeft weer een VVV-kantoor

Wethouder Ferrie Förster, Evelien van der Kruijt van Delft Marketing en Kees van Wijk van VVV Nederland. Foto: Koos Bommelé

DELFT - Het Toeristen Informatie Punt van Delft Marketing is sinds afgelopen woensdag officieel een VVV-locatie. Daarmee keert deze toeristenorganisatie terug in toeristenstad Delft.

VVV Nederland deed in het verleden vaker toenaderingspogingen om in Delft voet aan de grond te krijgen. "Toentertijd zei ik heel arrogant: 'Wat levert zo'n samenwerking ons op?' en 'wij zijn hier verder dan VVV'", zei Delft Marketing-directeur Evelien van der Kruit woensdag. "VVV heeft echter een goede inhaalslag gemaakt. Het is niet meer alleen de weg wijzen, maar het de gasten ook zo goed mogelijk naar de zin maken en gasten verleiden hier langer te blijven. Dat sluit volledig aan op de visie van Delft." Het Toeristen Informatie Punt kampt nog weleens met een zichtbaarheidsprobleem. "We hopen dat, nu hier VVV-logo's en borden hangen, die zichtbaarheid verbeterd. En VVV is natuurlijk het bekendste en best gewaardeerde toeristische merk van Nederland."
Ook VVV Nederland is blij dat Delft zich weer bij deze organisatie heeft aangesloten. "Het merk VVV zorgt aantoonbaar voor meer bestedingen in de plaatselijke vrijetijdseconomie en zal zeker ook van waarde zijn voor Delft", zei Van Wijk, die in de jaren '90 nog op het VVV-kantoor op de Markt heeft gewerkt. Wethouder Ferrie Förster noemde Delft een 'sterk merk'. "Het is de uitdaging dat merk te verkopen", voegde hij eraan toe. "Ook VVV is een sterk merk. Het is mooi dat die twee hier nu kunnen worden verbonden. Ik hoop dat beide partijen samen de schouders eronder gaan zetten om Delft nog beter op de kaart te zetten, zodat het aantal toeristen groeit en dat ze langer blijven. Dan is iedereen toch tevreden?"
Het 'nieuwe' VVV-toeristeninformatiepunt blijft - net als nu - 363 dagen per jaar open om toeristen en bezoekers te verwelkomen en de informeren. Jaarlijks maken zo'n 30.000 bezoekers hier gebruik van.

Het waren 27 prachtige Nedlux-jaren voor Conny en Ruud Bazuin

De vorige eigenaren en de nieuwe van Nedlux: vlnr Conny en Ruud Bazuin en Hans van Winden. (foto: Martijn Linthorst) Foto: Martijn Linthorst

DELFT – Al 27 jaar was Conny Bazuin het vertrouwde gezicht van Nedlux Zonwering aan de Van Foreestweg 8. Voor het beste advies op het gebied van zonwering, maar ook voor een gezellig buurtpraatje zat je goed bij Conny. Terwijl het andere personeel bij klanten thuis aan het werk was, nam zij in de winkel de ontvangst van alle klanten op zich. "Ik ga de winkel verlaten vanwege gezondheidsredenen", zegt ze. "Ruud was al gestopt. Maar nu is voor hem met de komst van de nieuwe eigenaar, Hans van Winden genaamd, een goede opvolger gevonden. Mijn positie wordt ingenomen door Manuela. De vertrouwde gezichten verdwijnen, maar het vakmanschap blijft aanwezig. Hans van Winden is namelijk ook al weer jaren eigenaar van Bezo Zonwering in Pijnacker."
Voor Conny Bazuin is het belangrijk, dat ze alle klanten bedankt voor het vertrouwen dat zij 27 jaar lang in de zaak gesteld hebben. "Aan de zaak verandert echt niets", gaat ze verder. " Ik ga vooral lekker genieten van mijn kleindochter en sowieso lekker genieten van het vrije leven."
Voor Hans van Winden wordt het daarentegen heel druk. Toen hij Nedlux Zonwering overnam, liepen er nog zo'n dertig orders. "Jaja, het wordt nu met twee agenda's door elkaar werken voor mij", geeft hij aan. "Gelukkig gaat mijn werknemer vijf dagen in plaats van twee per week voor ons werken." Ruud en Conny Bazuin blijven gewoon de bestelwagen van Nedlux zonder tekst rijden. Die zal dus niet uit het Delftse straatbeeld verdwijnen. De medewerkers van Hans van Winden, die nu dus ook de werkzaamheden van Nedlux Zonwering gaan uitvoeren, blijven in de Caddy en Transporter met het Bezo-opschrift rijden. Bij Nedlux Zonwering kunt u terecht voor raamdecoratie, buiten- en binnenzonwering, insectenhorren, rolluiken en terrasoverkappingen. In de showroom kunt u een terrasoverkapping op palen van het type Cubola bewonderen, naar ontwerp van Jan des Bouvries.
De nieuwe openingstijden zijn dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en woensdag en vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur. Telefoon: (015) 212 51 23. Internet: www.nedlux.nl.

Van Wouw Schoonmaakgroep B.V.

Marc Pas, dochter Iza (3) en Asraf Ismail van Van Wouw Schoonmaakgroep B.V., met achter hen de recent door RODI beletterde wagen. Foto: Jesper Neeleman

DELFT – Van Wouw Schoonmaakgroep begon ruim dertig jaar geleden klein en bescheiden, maar groeide sindsdien uit tot een groter en professioneel bedrijf. Daar past ook een professionele uitstraling bij. Dus liet Van Wouw Schoonmaakgroep vorige week een Opel Combo bedrijfswagen door RODI reclame & belettering voorzien van het logo. "Zo kan iedereen het zien als wij op locatie aan het werk zijn", vertelt Marc Pas van Van Wouw Schoonmaakgroep. Via zijn eigen bedrijf Passende Geschenken deed hij vorig jaar goede ervaringen op met RODI. "Het werk werd toen vlot en goed gedaan, ik had daarover goed contact met Peter Jonkers Both van RODI reclame & belettering. Ik kreeg bovendien goede reacties. Momenteel help ik binnen het bedrijf van mijn broer Michael van Wouw om dit verder te professionaliseren. Daarom leek het mij goed deze bedrijfswagen weer bij RODI te beletteren." Van Wouw Schoonmaakgroep is een kleinschalig bedrijf waar goed contact met de klant hoog in het vaandel staat. Eén van die klanten is woningcorporatie Vestia. Het bedrijf maakt bovendien luxe appartementencomplexen in de regio Haaglanden schoon. "Verder staan we voor kwaliteit", voegt Marc Pas eraan toe. "Onze leus is: Stipt en natuurlijk schoon." Zie voor meer informatie www.vanwouwgroep.nl. Meer weten over RODI Media zh? Kijk dan op www.rodimedia-zh.nl.

Ontdek het gemak van elektrisch fietsen tijdens de opstapdagen van Bike Totaal Wijtman

Arthur Wijtman (rechts) van Bike Totaal Wijtman en Andy van Leeuwen van De Schaapskooi hopen u 16 en 17 april te zien.

DELFT – De zesde editie van de elektrische fietsen opstapdagen van Bike Totaal Wijtman vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 april van 10.00 uur tot 17.00 uur in de Delftse Hout.

Hij staat bij menigeen hoog op het verlanglijstje: de elektrische fiets. In ons winderige kikkerlandje is wat extra ondersteuning tijdens het fietsen geen overbodige luxe, ervaart een steeds jonger wordende doelgroep. Maar net als bij de gewone fiets is er een ruime keuze in merken en typen. Hoe kom je er nu achter welke fiets het beste bij jou past? Om dit in de praktijk te testen, houdt Bike Totaal Wijtman in samenwerking met zijn leveranciers sinds een aantal jaar de elektrische fietsen opstapdagen in recreatiegebied de Delftse Hout. Bij partycentrum De Schaapskooi aan de Korftlaan 3 hebben vertegenwoordigers van alle grote merken elektrische fietsen klaargezet voor vrijblijvende proefritten. Na een grondige uitleg over de manier waarop de elektrische fiets precies werkt en voor welke instellingen je kunt kiezen, mag je met een exemplaar de boer op en de Delftse Hout in. Bike Totaal Wijtman zet ieder jaar een mooie route uit in het natuurgebied aan de oostzijde van de A13. Maar de deelnemers aan de proefrit hoeven die route niet per se te volgen, ze mogen ook hun eigen weg door de Delftse Hout en de naaste omgeving kiezen. Achter de Ikea ligt bijvoorbeeld een heuvel, waar je de elektrische ondersteuning bij deze fietsen prima kunt testen. En na een of meer proefritten wacht de koffie met een heerlijk stuk appelgebak op het terras van de Schaapskooi. Denk er wel aan om een legitimatiebewijs mee te nemen. Meer informatie vindt u in de advertentie elders in dit weekblad.

Rabo organiseert woonevent


DELFT - De woningmarkt is volop in beweging. Dit leidt tot een grotere vraag naar advies voor de aan- en verkoop van een woning, een verhuizing of verbouwing. Mensen willen graag snel antwoord op hun woonvragen. Juist daarom organiseert Rabobank, samen met diverse lokale experts, een woonevent op dinsdag 19 april van 18.00 uur tot 21.00 uur aan de Buitenhofdreef 2 in Delft. Het event is kosteloos toegankelijk, ook voor wie geen klant is van deze bank. Diverse experts op het gebied van wonen zijn aanwezig, zodat bezoekers op veel van hun woonvragen direct antwoord krijgen. Naast een woonplein waar experts in gesprek gaan met bezoekers, worden ook twee workshops gegeven om een compleet beeld te schetsen van de aankoop van een eerste huis, een verhuizing of verbouwing. Aanmelden kan via de website rabo.nl/zuid-hollandmidden/Woonevent.

Golf op de straat en leven in de etalages

Concordia-voorzitter Pieter Kunz gaf zaterdag het goede voorbeeld. Foto: Koos Bommelé

DELFT - Wat is de overeenkomst tussen streetgolf en de Levende Etalagedag? Niets, behalve dat het vorige week zaterdag tegelijk plaatsvond in de binnenstad. Vermeerachtige types zagen daarnaast hoe Concordia-voorzitter Pieter Kunz een hole-in-one sloeg. Benieuwd naar nog veel meer foto's van Levende Etalagedag? Kijk dan op www.delftopzondag.nl.

31 / 40

Het geluk lacht de ondernemer toe bij DAVO Delft Bedrijfsautoshow

Manager Bedrijfswagens Roland Jacobs (links) en 'een treetje hoger' Robin van der Bol, Salesmanager van Peugeot DAVO Delft. (foto: Martijn Linthorst) Foto: Martijn Linthorst

DELFT – Ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte bedrijfsauto, moeten zeker eens gaan kijken bij de Bedrijfsautoshow van DAVO Delft. Een keur aan Peugeot bedrijfsauto's staan in de showroom opgesteld, waarbij alle vier modellen beschikbaar zijn voor een proefrit.

Peugeot heeft de modellen Boxer, Expert, Partner en Bipper beschikbaar in het bedrijfsauto-programma. Stuk voor stuk bedrijfsauto's van de hoogste kwaliteit. Gepresenteerd als de 'ultieme verdienmodellen', want voor al deze modellen zijn aantrekkelijke inruil-, kortings- en financieringsvoorstellen beschikbaar. Laat u tijdens de bedrijfsautoshow van DAVO Delft van 13 tot en met 20 april informeren door manager bedrijfswagens Roland Jacobs. Uiteraard zal Robin van der Bol, Salesmanager van de Delftse vestiging, u desgewenst ook te woord kunnen staan.
Of één van de vele andere aanwezige verkoopadviseurs. "Het belangrijkste gereedschap van een ondernemer, dat is zijn bedrijfsauto", zegt Jacobs. "Die moet goed zijn, daar moet je altijd op kunnen rekenen. Een glazenwassersbedrijf stelt natuurlijk heel andere eisen aan een bedrijfsauto dan een bedrijf dat alleen licht papierwerk hoeft te vervoeren. Iedereen heeft zijn eigen wensen en daar kunnen wij de ondernemer bij adviseren." In de verkoop en in de werkplaats heerst er een absolute bedrijfswagen-cultuur. "Wij verkopen net zo graag een bedrijfswagen als een personenauto en in de werkplaats wordt er ook graag aan bedrijfswagens gesleuteld."
Roland Jacobs vindt zijn vak het leukste dat er is en heeft dan ook veel verstand van bedrijfsauto's. De klant kan van hem en zijn collega's het beste advies verwachten. "Daarbij hebben wij tijdens deze show ook nog eens commercieel interessante aanbiedingen met inruilpremies tot en met 5.000 euro. Met een drive-in service en altijd vervangend vervoer is de onderhoud- en reparatieservice hier in Delft goed ingesteld op de wensen van onze klanten."

Ondernemers hebben nog wel eens speciale verzoeken. Natuurlijk worden die bij DAVO Delft altijd zo goed mogelijk ingewilligd. "Die moeten gewoon geregeld worden. Het is zijn gereedschap en het gaat om zijn continuïteit", aldus Jacobs. "Naast onze vaste klanten, hopen we dan ook veel nieuwe klanten in onze showroom te mogen verwelkomen."
Bij de vier 'ultieme verdienmodellen' is er financiering met vijf jaar lang 0 procent rente mogelijk. Bij de Boxer geldt een inruilpremie van 5.000 euro, bij de Expert van 4.000 euro, bij de Partner van 3.000 euro en bij de Bipper van 2.250 euro. Bij alle modellen behoort een airco en radio/cd-speler bij de standaarduitrusting.

DAVO Delft
Schieweg 13
(070) 850 28 00
www.peugeotdavo.nl

www.peugeot.nl
/verdienmodellen


www.peugeotdavo.nl
/bedrijfsautoshow

Private Lease bij Autobedrijf DIGO, u hoeft alleen nog te tanken!