Delft op zondag

10 juni 2018

Delft op zondag 10 juni 2018


"We willen Delft ontgroenen"

Stadslab wil met tijdelijke subsidie kleur terugbrengen in historische binnenstad

Deze panden op de Binnenwatersloot waren het eerste project van Kleurenlab. Ze zijn na een kleuronderzoek en -advies in nieuwe kleuren geschilderd. Op het bankje Martine Muller en Niels van der Nat.

Grachtengroen en mergelwit, de twee kleuren die de historische binnenstad van Delft tegenwoordig overheersen. Zonde, vinden ze bij het Stadslab Kleuren van Delft, want door de eeuwen heen was Delft een zeer kleurrijke stad. Dat beeld willen ze weer terugbrengen.

Door Esther Luijk

De oude binnenstad van Delft telt meer dan 7000 panden, door de eeuwen heen gebouwd in een velerlei aan stijlen en kleuren. Echter is van die diversiteit nu weinig meer te merken. "We willen Delft ontgroenen!", lacht interieurarchitect Niels van der Nat, die als vrijwilliger betrokken is bij het Kleurenlab. "Nu zie je dat naast elkaar gelegen panden, die soms tweehonderd jaar in leeftijd verschillen, in precies dezelfde kleur zijn geschilderd, meestal dus groen en wit. Je ziet bijna geen verschil meer, terwijl de panden beide uit een heel andere tijd komen, zo jammer!"

Historisch onderzoek
Het Kleurenlab, dat naast Niels nog bestaat uit architecten Martine Muller en Joyce van Sprundel, probeert pandeigenaren daarom nu te stimuleren om hun huis of winkelpand aan een historisch kleuronderzoek te onderwerpen. Aan de hand van het onderzoek wordt vervolgens een kleuradvies gegeven. "Op die manier krijgt Delft de balans aan kleuren en de sprekendheid terug die het ooit had", vertelt Martine. "We brengen daarmee niet alleen de historie weer een beetje terug in de stad, maar maken het centrum ook aantrekkelijker voor zowel inwoners als toeristen."
Procedure
Het traject is vrij eenvoudig en niet heel tijdrovend, vervolgt Martine. "Er komt een kleurhistoricus bij je langs om in kaart te brengen welke kleuren het pand door de jaren heen allemaal gehad heeft. De professional zoekt daarvoor een plekje uit waarbij de kans het grootst is dat er veel kleurinformatie zit, bijvoorbeeld een dakrand. Die wordt namelijk vaak niet afgeschuurd voor een volgende verflaag, omdat het een lastig bereikbare plek is. Door telkens een laagje verf af te schuren, wordt er een kleurtrapje gemaakt en krijg je een goed overzicht. Het adviesrapport volgt vrij snel daarna, waardoor alles bij elkaar het traject slechts een paar weken in beslag neemt."

Advies
Het advies dat wordt gegeven is niet automatisch de eerste kleur die ooit op het gebouw zat. "We kijken natuurlijk goed naar de omgeving", zegt Niels. "Het moet wel in het geheel van de straat passen en recht doen aan het kleurenpalet dat al bestaat. Dat kan ook de derde of achtste kleur zijn die ooit op het gebouw zat, of een kleur die er nooit op heeft gezeten maar wel op de kleurhistorie geïnspireerd is." Pandeigenaren hoeven daardoor nooit bang te zijn dat ze kunnen kiezen uit alleen paars of oranje, vult Martine aan. "Je kan het zien als geraffineerde make-up. Met de juiste kleur verf kun je de kwaliteiten van een pand prachtig benadrukken, en de minder mooie kanten een beetje wegmoffelen. Bovendien, wij hebben als motto: er zijn geen lelijke kleuren, alleen lelijke kleurcombinaties!"

Subsidie
Om eigenaren extra te motiveren om een kleurhistorisch onderzoek uit te laten voeren, stelt Kleurenlab een subsidiepotje beschikbaar. "Daarvan vergoeden wij in principe het onderzoek en het advies, mits dit advies ook uitgevoerd wordt", zegt Martine. "De subsidie wordt pas uitgekeerd nadat het pand conform advies en vergunning geschilderd is. We kunnen geïnteresseerden helpen bij het zoeken naar een kleurhistoricus en ook kunnen wij adviseren in de gevallen waarbij het een monument betreft, omdat voor kleurwijziging dan een vergunning nodig is."

Wederdienst
Als wederdienst voor de subsidie verlangt het Kleurenlab niet veel. "We willen alleen graag een kopie het kleuronderzoek en het adviesrapport."

Lees verder op pagina 3

Ambitieus en duurzaam akkoord verbindt coalitie

De vijf nieuwe wethouders Hatte van der Woude, Bas Vollebregt, Karin Schrederhof, Stephan Brandligt en Martina Huijsmans poseren voor hun 'staatsieportret'.

Maandag 4 juni was het eindelijk zover! De ondertekening van het coalitieakkoord en de bekendmaking van de portefeuilles van de nieuwe wethouders. De fractievoorzitter van GroenLinks Delft, Frank van Vliet, was zeer in zijn nopjes met het bereikte ambitieuze en duurzame akkoord. "Maar, let wel: het is vooralsnog een akkoord op hoofdlijnen, dat nog verder uitgewerkt zal worden als we de gesprekken met de gemeenteraad hebben afgerond."

Door Ruud Stift

Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Een akkoord waarin inhoudelijke raakvlakken en gedeelde ambities van de vijf coalitiepartijen (GroenLinks, PvdA, VVD, STIP en D66) verenigd zijn. Dezelfde partijen, maar met nieuw elan. Een nieuw 'strijdplan' waarin vooral verduurzaming van de stad en de bijdrage die Delft kan leveren aan de energietransitie (Delft van het gas af) een grote rol spelen. Versie 2.0 draagt niet voor niets 'De Toekomst in Uitvoering' als titel.

Global Goals
Van Vliet: "Voor deze nieuwe koers hebben we ons laten inspireren door de Global Goals. Zeventien doelen die de Verenigde Naties hebben geformuleerd voor een eerlijkere en duurzamere wereld. Deze Global Goals dienen als raamwerk voor ons dagelijks werk, met een positieve blik op de toekomst. Elk speerpunt van het collegeprogramma proberen we te verbinden met een of meer Global Goals, in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven. We maken gebruik van de kracht die Delft herbergt: technologie en innovatie. Delft als zichtbare proeftuin (o.a. The Green Village) van duurzame initiatieven. We moeten voorbereid zijn op het veranderende klimaat met meer hitte in de zomer en heftige regenbuien (verbeterde wateropvang en vergroening door middel van groene daken of vervanging van straatverharding door groen)."

Bereikbaarheid
Op het gebied van mobiliteit wil het college inzetten op uitbreiding van stallingsplekken voor fietsen en een nieuw verkeer- en vervoerplan voor een optimaal fietsnetwerk. "Daarnaast stimuleren we het gebruik van ander vervoer (OV) om de grote druk van auto's op de stad te verlichten. Voor meer woonplezier en een betere luchtkwaliteit kiezen we duurzame oplossingen, zoals het delen en/of huren van een auto, het optimaal benutten van parkeergarages en uitbreiding van het autoluwe gebied."

Gebiedswethouders
In navolging van Pijnacker-Nootdorp gaat het college voor de periode 2018-2022 werken met gebiedswethouders. Iedere wethouder krijgt een eigen wijk onder zijn/haar hoede. Extra aandacht zal uitgaan naar de wijken Buitenhof, Voorhof, Tanthof en de Kuyperwijk. "We willen een gevarieerd woonaanbod en vernieuwing op het gebied van sociale woningbouw. Ook zal er meer geïnvesteerd worden in veiligheid en handhaving in de wijken. Binnen het sociale domein staat de mens centraal. Door maatwerk en preventie proberen we te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. De aansluiting op de arbeidsmarkt wordt extra onder de loep genomen.
Voor nieuw beleid en investeringen maken we ieder jaar 2 miljoen euro vrij. Daarnaast is er tien miljoen euro beschikbaar voor 'lopende zaken' binnen deze vier jaar. Dit gaat niet ten koste van de woonlasten. We moeten solide en voorzichtig omgaan met het beschikbare budget. We zien toerisme als belangrijke peiler en daarom zal worden gekeken naar het achterstallig onderhoud van Museum Prinsenhof."

Portefeuilles
Stephan Brandligt (GroenLinks) is verantwoordelijk voor de portefeuille Duurzaamheid, Werk en Inkomen en Financiën. Hij bestrijkt de gebieden Schieoevers en Station Delft Campus. Bas Vollebregt (STIP) zal zich als wethouder bezig houden met Economie, Cultuur en Grondzaken en vastgoed. Hij heeft de gebieden Binnenstad, Bomenwijk, Vrijenban en Delft Zuidoost onder zijn hoede. Martina Huijsmans zal namens D66 zorg dragen voor Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening. Zij richt zich met name op de Spoorzone/Nieuw Delft en Poptahof. Hatte van der Woude (VVD) is verantwoordelijk voor Onderwijs, Jeugd en Integratie. Zij zwaait de scepter over Buitenhof, Reinier de Graaf en de Kuyperwijk. Karin Schrederhof (PvdA) zal zich storten op de portefeuille Wonen, Wmo en Sport én de wijk Tanthof. Burgemeester Marja van Bijsterveldt (Openbare orde en Veiligheid) krijgt een extra portefeuille toebedeeld, Verbonden stad.
Van Vliet: "Om de tweedeling tegen te gaan en voor meer samenwerking op regionaal en bovengemeentelijk vlak."

Vervolg voorpaginaverhaal

"Daarmee kunnen we op onze website een digitale, openbaar toegankelijke databank opstarten. Het kleuronderzoek maakt namelijk niet alleen een grotere kleurdiversiteit van de binnenstad mogelijk, het is natuurlijk ook gewoon heel leuk om te weten hoe het er vroeger uitzag! Als we kijken naar schilderijen zoals Het Straatje van Vermeer, dan zie je hoe kleurig de gebouwen waren. Hoe leuk is het als we straks van elk huis kunnen opzoeken welke kleur het vroeger had. Misschien is jouw huis wel met ossenbloed geverfd geweest, wat in de 16e eeuw veel werd gedaan, of was het dodekop, ook een bijzondere kleur!"

Oorsprong
Stadslab Kleuren van Delft ontstond in 2011 uit een burgerinitiatief. De vrijwilligers ontwikkelden onder andere de kleurenwaaier van Delft, waarin veelvoorkomende kleuren van de binnenstad werden opgenomen. Sinds 2014 valt het Kleurenlab onder ontwerpersvereniging Delft Design, waarbinnen ze een vergaande zelfstandige status hebben.

Meer informatie
Eigenaren van panden die geïnteresseerd zijn in een kleuradvies kunnen vrijblijvend contact opnemen via kleurenvandelft@delftdesign.nl. "Natuurlijk verlangen we niet dat iedereen nu ineens op stel en sprong z'n gevel een andere kleur verft", benadrukt Niels. "Maar als je pand toch aan een nieuw likje verf toe is, denk er dan eens over na of je 't niet eens over een historische boeg zou willen gooien! Met z'n allen maken we de binnenstad nog net een stukje mooier!"

Afscheid van de wethouders

Met het ondertekenen van het coalitieakkoord wordt het ook bijna tijd voor de huidige wethouders om het stokje over te dragen. Afgelopen maandag namen ze symbolisch afscheid in bijzijn van genodigden. Tijdens de raadsvergadering van 13 juni wordt officieel afscheid genomen en worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Stephan Brandligt is de enige wethouder die zijn functie blijft bekleden.

Andries Olyslager en Line Wettstein

Wat doen jullie momenteel hier in de Muyskenlaan?
We zijn net naar de kapper geweest en lopen naar huis met de hond. De hond heet Willem.

Hebben jullie nog wat leuks gedaan van de week?
Line: Ik had een verrassingsfeestje voor mijn broer in Haarlem en ben naar de Tong Tong Fair op het Malieveld in Den Haag geweest. Andries: Ik ben gisteren hier aangekomen. Ik woon in Keulen in Duitsland. Line en ik zijn niet meer samen, maar voor de trouwdag van onze zoon dus wel.

Wat leuk, wanneer gaat jullie zoon trouwen?
Onze zoon trouwt vandaag in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. De afgelopen dagen was ik vooral zenuwachtig. Maar ik heb een mooi pakje uitgezocht met schoenen en een tasje die daarbij horen. Andries trekt speciaal voor zijn zoon zijn Hugo Boss pak aan.

En hoe ziet de huwelijksdag er verder uit?
Na de huwelijksvoltrekking gaan we lekker eten en daarna is het groot feest. Er komt meer dan 100 man.

Wat was voor jullie hét nieuws van de afgelopen week?
De wijze waarop daders door advocaten worden verdedigd en beschermd. We vinden het beledigend voor de slachtoffers. Kijk maar naar de dader van de vermoordde Anne Faber en naar dat wat Volkert van der G. allemaal voor elkaar krijgt.

Wie zouden jullie graag nog eens willen ontmoeten en waarom?
Onze dochter Rozalyn Olyslager. Zij is op 29-jarige leeftijd overleden en is hierachter begraven. Het is erg verdrietig, maar blijkbaar is het leven zo. De ene dag een begrafenis, de andere een trouwerij.

Zoë Loen

De zestienjarige Zoë Loen zit in havo vier van het CLD en is onlangs tweede geworden bij de verkiezing Miss Teen of Zuid-Holland.

1. Kun je iets vertellen over de foto?
De foto is genomen tijdens de finale van Miss Teen of Zuid-Holland, tijdens het leukste onderdeel: de openingsdans.

2. Waarom heb je je opgegeven?
Mijn vriendin doet vaak mee aan missverkiezingen en zei dat ik me echt moest opgeven. Ik hield altijd al van glitter en kroontjes, maar ik dacht dat een missverkiezing alleen om het uiterlijk ging. Ik besloot me toch op te geven om aan andere meiden te laten zien dat het absoluut niet alleen om uiterlijk gaat.

3. Wat hield de missverkiezing in?
Het ging ook om innerlijk en de brains. we moesten bijvoorbeeld een toets maken over Zuid-Holland. En bij de finale kregen we een onderwerp waar we een probleem en oplossing over moesten vertellen. We hebben veel gedaan in de voorbereiding, maar het leukste vond ik het kopen van mijn galajurk, omdat dit voor de ronde was waar ik zelf mocht kiezen wat ik aan wilde en ik veel mooie jurken mocht passen.

4. Hoe heb je stemmen ingezameld?
Ik heb mijn stemmen gekregen van familie en vrienden, maar ook van mensen die me volgen op Instagram (@zoe.loen). Ik heb ook veel gedeeld op social media.

5. Ben je blij met de uitslag?
Dit is de eerste missverkiezing, en een van de grootste, waar ik ooit aan mee heb gedaan, dus ik ben superblij met mijn titel. Ook heb ik Miss Media of Zuid-Holland gewonnen waar ik ook superblij mee ben.

6. Hoe heb je je deelname ervaren?
Ik vond het super leuk om mee te doen. Ondanks de onderlinge strijd konden we het bijna allemaal met elkaar vinden en was het erg gezellig. Daarom vind ik het erg jammer dat mijn gewonnen sjerp gestolen is op de dag van de finale. Verder heb ik geleerd hoe ik mezelf het beste kan presenteren, wat ik eerst best spannend vond.
7. Zou je deelname aan een missverkiezing aanraden?
Ik raad het zeker aan om mee te doen, want het was een superleuke tijd en ik heb veel geleerd. Maar het vraagt wel veel van je tijd.

8. Zou je zelf nog een keer mee willen doen aan een missverkiezing?
Dat weet ik niet zeker. Ik wil wel graag modellenwerk doen en dat is wel heel wat anders dan een missverkiezing. Toch sluit ik het niet uit.

9. Wat wil je na school doen?
Ik weet nog niet precies waar ik wil gaan studeren, maar naast modellenwerk wil ik sowieso een economische studie volgen.

10. Als ik burgemeester was van Delft dan... zou ik ervoor zorgen dat ieder kind een sport kan doen, net zoals ik dat gelukkig altijd heb kunnen doen!

(Foto: Fotografix.nl)

Rodi Media doet zaken via Delft Business Plaza

Edwin van der Zijden en Leo Rontberg zetten zich samen in voor lokaal ondernemerschap

Sinds 1 maart 2018 kunnen bedrijven en ZZP'ers in Delft, Delfgauw, Den Hoorn en Schipluiden zich aansluiten bij Delft Business Plaza. Dit is een initiatief van Business Plaza Nederland. Hun missie: 'zaken doen met uw buurman' en ervoor zorgen dat opdrachten binnen de lokale economie blijven.

Edwin van der Zijden en Elma Hagen hebben dit initiatief naar Delft gehaald en geloven dat Delft Business Plaza een groot succes kan worden. "De diversiteit aan bedrijven in Delft is enorm", vertelt Edwin. "In Delft zijn zo'n 10.000 ondernemers met economische verkeer, maar vaak worden bedrijven van buitenaf gehaald om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Veel ondernemers weten niet eens wie er allemaal bij hun in de straat zit, en dat is jammer. Ik kan je namelijk verzekeren, echt alles is te vinden in Delft!"
Delft Business Plaza draagt bovendien bij aan verantwoord ondernemen. "Waarom zou je ver zoeken als een product of dienst ook lokaal te vinden is? Dichtbij zakendoen wordt steeds meer van belang voor zowel de eigen onderneming als het milieu. Lokaal samenwerken werkt!" Een aantal bedrijven/zzp'ers heeft zich al aangemeld maar het is de bedoeling dat dit aantal groeit. Rodi Media heeft zich aan Delft Business Plaza verbonden als mediapartner en helpt op die manier mee aan het promoten van lokaal ondernemerschap. "Een vruchtbare samenwerking, die hopelijk lang voortgezet mag worden!"

Voor 50,00 euro per jaar bent u al Member en geniet u van verschillende voordelen zoals uw eigen profiel uitbreiden, onbeperkt gebruik maken van het prikbord om bijvoorbeeld te adverteren of evenementen te plaatsen. Delft Business Plaza helpt u bovendien bij het uitbreiden van uw netwerk en meer bekendheid krijgen in Delft. Naast het standaardpakket kan men ook kiezen voor een 'silver' of een 'gold' pakket. Voor meer informatie: www.delftbusinessplaza.nl.

De eerste trein passeerde Station Delft op 31 mei 1847. Het station, dat op 3 juni 1847 zijn deuren opende, was aanvankelijk gesitueerd aan de Houttuinen. Doordat de toestroom van passagiers en goederen binnen enkele decennia sterk gegroeid was voor het relatief kleine station, werd er enkele honderden meters zuidelijker in 1885 een nieuw station geopend. Dit gebouw is een ontwerp van Christiaan Posthumus Meyjes sr. Het plein vóór het nieuwe station werd na verloop van tijd Stationsplein genoemd, al zou deze naam pas vanaf 1992 officieel in de boeken verschijnen. Het formele adres van dit complex werd Van Leeuwenhoeksingel 41. Tot restauratie van het stationsgebouw zelf werd enige jaren later besloten. Om het verkeer van west naar oost ruim baan te geven werd in 1965 het 800 meter lange treinviaduct gebouwd. De spoorwegovergangen bij de Gist, de Schoolstraat, de Binnenwatersloot en de Engelsestraat werden daardoor overbodig. Voordat het viaduct er lag werd eerst de stadsgracht langs de Phoenixstraat gedempt. Daarop werd een tijdelijk spoor aangelegd, zodat de tot dan toe gebruikte rails kon worden verwijderd en het viaduct kon worden gebouwd. Waren het in de jaren zestig nog enkele treinen per dag, anno 2015 was dat opgelopen tot bijna 350. Even zoveel keer herrie, gepiep van remmen, gefluit, geknars, vervuiling en een verpest uitzicht. Gelukkig allemaal historie. Tiemen vd Reijken fotografeerde regelmatig zaken rond het Delftse spoor. Zoals voor de Delftsche Courant op 8 december 1964, waarin hij een foto maakte van de nieuwe overkapping op het eerste perron. Niet echt passend bij het oude gebouw: wat stalen en houten staanders en liggers, dak erop, en klaar. Rond 1998 werd besloten om het stationsplein een nieuw aanzicht te geven, dat meer zou aansluiten bij het nieuwe motto 'Delft Kennisstad'. De bushaltes kregen een logischer indeling, een fietsenkuil werd geplaatst met nieuwe fietsenrekken, en een digitale zuil met vertrektijden van de bussen werd geplaatst. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de restauratie van het oude stationsgebouw. Eigenlijk staan alleen nog de buitenmuren; binnen wordt er nieuw gebouwd, gelukkig wel in de sfeer van dit voor Delft unieke pand. (www.dubbeldelft.nl)

Bloembakken
Jaren waren wij het stiefkindje van de gemeente Delft wat betreft de vrolijke bloembakken aan de lantarenpalen. Vanuit de tram hield het op na winkelcentrum in de Hoven, heel Delft had ze, alleen Buitenhof niet. Tot mijn grote plezier zie ik nu wel de vrolijke gekleurde bakken hangen! Geweldig, ik ben blij met deze vrolijkheid!!

Ines Reiber van Es

Uitbreiding Ikea
Tot mijn verbazing lees ik in de 'Berichten van de Gemeente' dat IKEA een omgevingsvergunning aanvraagt om aan de achterzijde te mogen uitbreiden. Dat is wel heel erg raar als je gaat kijken wat er inmiddels al allemaal gebeurd is aan de achterkant. Zo stiekem weg zijn daar zo'n twee maanden geleden al de bomen gekapt en struiken weggehaald en wordt er hard gewerkt aan het bouwrijp maken van de grond. Waarom nu pas die aanvraag? Heeft de gemeente hier dan al toestemming voor gegeven of denkt IKEA dat de Gemeente Delft het wel weer best zal vinden? Ik vind het een vreemde manier van doen en duidelijk is wel dat er weer een hap uit het Delftse Hout is genomen. IKEA Bedankt!

Ruut van Hooft

Fietsenrek
Een typisch resultaat van Linkse Politiek in Delft blijkbaar. Wie verzint fietsenrekken, waar je wiel dus in moet, op een hellend vlak? Een niet fietsende bureaucraat waarschijnlijk. Ook een aannemer die dom doet wat er wordt gezegd onder het motto "Ik doe gewoon wat is opgedragen".

M.J.A. Rust

Bij nacht en ontij

Leo Quack kijkt uit naar de evenementen die dit weekend en de komende weken weer op het programma staan. (foto: Koos Bommelé)

Om te beginnen wil ik de nieuwe wethouders veel succes wensen met hun nieuwe ambt en de afzwaaiende wethouders bedanken voor hun bewezen diensten en ze veel succes wensen in hun verdere loopbaan. Zelf had ik, als het om evenementen ging, vooral te maken met Ferrie Förster. Hij heeft het vier jaar lang geweldig gedaan en ik hoop dat zijn opvolger net zo enthousiast is.
Natuurlijk hebben we ook weer genoeg meegemaakt. Zo was de Rabobank ledenavond ontzettend interessant. Het ging over robotisering en daaruit bleek weer dat in Delft zoveel mooie dingen ontstaan. Er was een lezing van mensen van een startup die met hun methode om mensen goed te laten slapen de wereld heeft wakker geschud: zoveel animo is er.
Dan ben ik ook bij een tentoonstelling over Calvé geweest. Ter gelegenheid van het feit dat de machines tien jaar geleden stil kwamen te staan, werd een expositie geopend. Ik begon er op mijn vijftiende met werken en het mooie was dat ik hier mensen van ver boven de tachtig tegenkwam die met nostalgische gevoelens terugkijken op die tijd.
Ook zijn we bij het Agathafestival geweest, waar toen de Hoffotograaf en ik langskwamen de aanloop helaas tegenviel. Datzelfde gold voor Pinkjazz, maar het toonde aan dat de locatie aan de achterkant van het station geweldig is voor zo'n evenement. Daarnaast vind ik het top dat als Bram Stoeken ergens voor gaat, het ook altijd van de grond komt.
Afgelopen weekend was het zomerfeest bij de Koperen Kat, dat ik door mijn drukke agenda helaas aan me voorbij heb moeten laten gaan. Bij de Haringparty, die er op 12 juli zal worden gehouden, zal ik er zeker zijn. Wel ben ik bij de verjaardag van de Oude Jan geweest, die we alweer acht jaar geleden van de hand deden. Het thema was jaren '30 en het was prachtig om te zien hoeveel mensen zich aan de dresscode hielden.
Verder had ik de eer de Le Compteprijs uit te reiken. Mooi om te zien hoeveel mensen het straatbeeld in Delft verfraaien en het is jammer dat er niet voor iedereen een prijs is, want het wordt gewaardeerd.
Dit weekend is er genoeg te doen. Tot zondag looptDelft Fringe, dat steeds professioneler wordt georganiseerd en zaterdag is de CampusRun bij de TU, waarvan de opbrengst naar de Dwarslaesie Organisatie Nederland gaat. Bovendien heb je Schippop en het OHM Festival. Over twee weken zijn de Mooi Weer Spelen en op 25 juni wordt de zomerbarbecue van Delft Verbindt in het Prinsenhof gehouden.
Dan zijn we op de achtergrond met een groep vrijwilligers ook weer hard bezig met de corsoboot in het thema van de Gouden Eeuw. Het belooft prachtig te worden.

Stadsgesprek over voltooid leven in Nieuwe Kerk

Het stadsgesprek begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Op woensdagavond 20 juni organiseert de Protestantse gemeente Delft in de Nieuwe Kerk een stadsgesprek over voltooid leven met als thema 'waardig leven, waardig sterven'.

Het afgelopen jaar is er in de samenleving veel gesproken over het vrijwillig levenseinde, over de vraag wanneer een mensenleven voltooid mag zijn. Het antwoord op die vraag is heel persoonlijk en roept meteen de vraag op wat we eigenlijk verstaan onder waardig leven en waardig sterven.

Daarom willen we als Delftenaren hierover op 20 juni met elkaar in gesprek gaan. Drie sprekers leveren vanuit hun ervaring input voor het gesprek. Na iedere spreker is er voor alle aanwezigen ruimschoots de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De sprekers zijn: Gerbert van Loenen (voormalig adjunct-hoofdredacteur van het dagblad Trouw) schreef over deze thematiek in zijn boek 'Hij had beter dood kunnen zijn (2009). Klaas-Jan Pos (Psychiater bij GGZ Rivierduinen in Gouda) zal vertellen hoe dit onderwerp samenhangt met zingeving in een situatie van lijden. Hij schreef het boek 'Leed heeft niet het laatste woord' (2018). Verder bespreekt hij de dilemma's van een psychiater in geval van een doodswens. Joëlle Gooijer (Delfts politicus en werkzaam in de ouderenzorg) spreekt over de rol van de samenleving ten aanzien van 'waardig leven en waardig sterven'.

Het stadsgesprek begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Laat je verrassen op Delfts straattheaterfestival Mooi Weer Spelen

Het programma van de Mooi Weer Spelen is gevarieerd en leuk voor jong en oud (Foto: Ingrid Koenen, studio IK) Foto: ingrid koenen

Van vrijdagavond 22 tot zondagmiddag 24 juni is op en rond de Delftse Markt alweer de dertigste editie van het gratis internationaal straattheaterfestival Mooi Weer Spelen. Laat je een weekend lang verrassen door straattheater, street comedy, bizarre mobielen, circus, luchtacrobatiek, magie, danstheater, steltenlopers, poppentheater en spectaculaire acts.

Hoogtepunten zijn onder meer de grote pleinvoorstelling 'Odyssee' aan het einde van de zaterdagavond en de bizarre slaceremonie 'Polynesische Vuurwerk' waarmee het festival wordt afgesloten op zondagmiddag, een voorstelling waarin publiek en kroppen sla een hoofdrol spelen. Mooi Weer Spelen wordt in festivalland en onder publiek en artiesten geroemd om de diversiteit en de kwaliteit van het programma, de intieme sfeer en het fijne, betrokken publiek. Laagdrempelige voorstellingen worden afgewisseld met spectaculaire acts en met poëtisch en absurdistisch straattheater voor de fijnproever.

Vrijdagavond
Vanaf vrijdagavond zijn er voorstellingen op en rond de Markt. Vrijdagvond is de 'kampvuuravond' van Mooi Weer Spelen. Er is dan veel muziek en dans. Dance Company The Kitchen danst 'Urban Castaway', het aanstormend jonge talent Amira Rawi danst haar nieuwe solo 'Nadia' en uit de Delftse wijk Buitenhof komen de jonge dansers van Buitenhof Dance Crew. Verder kun je onder meer genieten van prachtige liedjesprogramma's van Oh, Everything! en Stefka.

Zaterdagavond
Op zaterdagavond is het traditionele zaterdagavondspektakel terug. Theater Gajes is nog één van de weinige Nederlandse gezelschappen dat grote pleinvoorstellingen brengt. In zijn spektakel 'Odyssee' komen de avonturen van de mythologische Odysseus op zee met godinnen, heksen en reuzen tot leven met vuurwerk en met wonderlijke voertuigen en acteurs op stelten die dwars door het publiek gaan. Op zaterdagmiddag kom je onder meer voor mobiele acts in de Klis, street comedy van de Flying Dutchmen, de kinderclowns Flits en Lampie, dans van The Kitchen, de circusspeelplaats van CircusKabel en voor veel meer.
Zondagmiddag
Als elk jaar ligt het zwaartepunt van Mooi Weer Spelen op de zondagmiddag. Dan spelen op de Markt meerdere voorstellingen uit binnen- en buitenland tegelijkertijd. Hilarisch is het Franse gezelschap Super Super. In hun voorstelling 'Plouf et Replouf' gaan twee mannelijke zwemmers synchroon zwemmen in een klein opblaasbadje. Ook uit Frankrijk is de rauwpoëtische voorstelling 'Essai Neo Romantique' van 100 Issues. Beide voorstellingen beleven in Delft hun Nederlands première.
Nachtvoorstelling
Ook de nieuwste voorstelling van HipSick Unusual Theatre gaat op Mooi Weer Spelen in première. 's Nachts om 00:15 is in de VAK, Westvest 9 te Delft, van het Rotterdamse gezelschap de surrealistische club-performance 'Puppies for SALE' te beleven, een mix van performance, dans en theater. Het hele weekend kun je genieten van de Flying Dutchmen, het duo is dit jaar de huisartiest bij Mooi Weer Spelen. Dit onverwoestbare komische duo won in 1991 de publieksprijs van Mooi Weer Spelen en reist nog steeds met hun jongleer- en éénwielershow de wereld over. In het kader van dertig keer MWS, is het duo terug. Ook Ruut van Hooft treedt op in het kader van dertigste Mooi Weer Spelen. Deze Delftse clown was indertijd één van de oprichters van Mooi Weer Spelen.

Met de Hoed
Zwervend over de Delftse grachten en in de winkelstraten kom je op zaterdag- en zondagmiddag mobiele acts tegen en zie je jonge artiesten en nieuwe acts optreden 'met de hoed'. Deze artiesten leven van wat het publiek in hun hoed of in hun gitaarkoffer gooit. En verder zijn er altijd nog de heerlijke terrasjes in de prachtige historische binnenstad. Laat anderen alles bezoeken, ze vertellen je wel wat je gemist hebt. Jij geniet van de acts en de magische machines die langs je tafel komen en van de lachsalvo's en het applaus van de optredens verderop. Mocht het onverhoopt geen mooi weer worden, dan spélen we mooi weer.

Oproep
De organisatie zoekt gekke, vrolijke, poëtische en of muzikale acts die tijdens Mooi Weer Spelen willen komen optreden in winkelgebied De Klis, vlak naast de Markt. Je mag 'met de hoed rondgaan'. Muziek, stelten, living statues, acrobatiek, comedy en of dans, alles is welkom, zolang de straten niet worden geblokkeerd.

Mooi Weer Spelen wordt onder meer mogelijk gemaakt door Gemeente Delft, Fonds 1818, Prins Bernhard Cultuurfonds, Ondernemersfonds Delft, Delft.Business, winkeliersvereniging De Klis en Delft Blue Sunday.

Bezoek website www.mooiweerspelen.nl voor het programma.

Een blijmoedig drama in de buitenlucht

Er gebeuren allemaal dingen die niet in de haak zijn op Camping Parcksight...

Bedrog, corruptie, geweld en machtsmisbruik als ingrediënten, maar toch een blijmoedige familievoorstelling opdienen. Het is mogelijk, volgens regisseur Guido Jonckers. In opdracht van JorisProductie regisseert hij van 20 tot en met 24 juni de openluchtvoorstelling 'Camping Parcksight' in het park van GGZ Delfland. De muziek wordt verzorgd door componist Guus Westdorp.

Vorig jaar vond voor het eerst een openluchtvoorstelling plaats in het park, vertelt Marian Ruijgers, onderdeel van de productiegroep. "Toen werd Shakespeares Midzomernachtdroom uitgevoerd. Zowel het publiek als de cast waren toen zo enthousiast dat we eigenlijk direct besloten dit jaar weer een voorstelling op te zetten."

Camping Parcksight
De voorstelling Camping Parcksight is een moderne bewerking van het stuk 'De Revisor', dat in 1836 geschreven werd door Nicolaj Gogol. In het originele stuk brengt een Russische Revisor een bezoek aan een zeer corrupt plaatsje. Een revisor werd door de tsaar het land ingestuurd om te controleren of alle steden zich wel aan de regels hielden. De inwoners van het plaatsje dat de revisor moet bezoeken weten wel dat de controleur op bezoek komt, maar weten niet hoe hij eruit ziet. Per ongeluk zien ze daarom een doodnormale herberggast voor de revisor aan, die de inwoners overladen met cadeaus om hem maar goed gestemd terug te laten keren naar de tsaar. De herberggast vertrekt uiteindelijk met alle rijkdommen en laat de corrupte inwoners achter in de waan het dreigende onheil te hebben afgewend. Echter staat dan ineens toch de echte revisor op de stoep...
"Camping Parcksight is een zelfde gegeven", zegt Jonckers. "Het gaat over een aantal campinggasten die samen met de campingeigenaar het plan hebben opgevat om er een villapark te bouwen, wat helemaal niet mag. Er komt een hoge ambtenaar uit Den Haag op bezoek om te kijken of alles wel volgens de regels verloopt op de camping. In plaats van de hoge ambtenaar leggen ze echter een berooide oude musicalster in de watten, met alle gevolgen van dien. De muziek van Guus is geïntegreerd met de voorstelling, waardoor het een prachtig geheel wordt"

Gelaagdheid
De voorstelling is leuk voor de hele familie, volgens de regisseur. "Kinderen zien een vrolijk blijspel, met mooie muziek en leuke liedjes. Volwassenen zien hopelijk wat meer de gelaagdheid van het stuk. Dat, hoewel het verhaal al bijna 200 jaar oud is, het door de jaren heen altijd relevant is gebleven. Alle inwoners van de camping staan voor iets dat er mis is in deze wereld; omkoping, machtsmisbruik, fraude, noem maar op. De wereld draait om macht en geld, dat was in 1836 zo, en dat is nu zo."

GGZ
JorisProductie is een initiatief van twee medewerkers van de zorginstelling GGZ Delfland: Janet Buijteweg en Jasper de Haan, inmiddels aangevuld met een aantal collega's en vrijwilligers. De GGZ en haar cliënten spelen dan ook een grote rol bij de totstandkoming van de voorstelling. Zo organiseren ze vooraf aan de voorstelling voor geïnteresseerden een diner. "Cliënten hebben gewerkt aan de vormgeving en de rekwisieten", vertelt Ruijgers. "We ervaren helaas nog altijd dat er veel onbegrip bestaat over psychiatrische patiënten. We hopen dat onbegrip met deze voorstelling, doordat de mensen bijvoorbeeld alleen al op het terrein van de GGZ zijn, een beetje weg te nemen."

Meer info en kaarten via
www.jorisproductie.nl.

Wereldsnelheidsrecordpoging Solar Boat Team

De TU Delft Solar Boat 2018 tijdens de eerste race van de Solar Sport One Race competitie. (Foto: Paul Schellekens)

Op maandag 11 juni zal het TU Delft Solar Boat Team een poging doen om het wereldsnelheidsrecord voor zonneboten te verbreken op de Willem-Alexander roeibaan in Zevenhuizen.

Het team, bestaande uit 24 studenten van de TU Delft, heeft de afgelopen maanden de nieuwe TU Delft Solar Boat 2018 gebouwd en getest en hoopt het huidige record van 50,5 kilometer per uur te verbreken. Deze snelheid dient de boot uiteindelijk ook te kunnen halen tijdens de races om het doel van het team te behalen: het winnen van de Solar Sport One race competitie, het wereldkampioenschap voor Solar Boat racen.

Deze competitie bestaat uit vijf races waarvan het team de eerste race in mei in Akkrum al heeft gevaren. Tijdens deze eerste race is het TU Delft Solar Boat Team met de nieuwe boot als tweede geëindigd, wat zo vroeg in het jaar een hele prestatie is. "We zijn erg blij met deze start, al willen we natuurlijk eerste worden in de volgende races. We gaan er nu alles aan doen om dit dan ook te bereiken", aldus Team Manager Sjoerd Berning. De volgende vier races vinden plaats in vier achtereenvolgende weken vanaf eind juni. Van de vijf races vinden er vier plaats in Nederland. De laatste race vindt plaats in Monaco.

De races bestaan uit verschillende onderdelen waar het team punten op kan halen. Van deze onderdelen zijn de Endurance Race en Time Trial Race het belangrijkste. Om deze onderdelen te winnen dient de Solar Boat zo efficiënt mogelijk te zijn. Efficiëntie is dan ook één van de speerpunten van het team. Naast efficiëntie is snelheid ook erg belangrijk. Om de concurrentie te kunnen verslaan tijdens race onderdelen zoals de Sprint Race en de Top Speed Competitie dient het team zo hard mogelijk te kunnen varen gedurende een korte tijd. Het doel van het team is om snelheden tot wel 60 kilometer per uur te gaan halen.

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Van Silfhout

DELFT – Petra de Cock was elf jaar lang een tevreden bewoner van dit huis in Tanthof-West, samen met haar toenmalige partner. Hun zonen Jay en Colin zijn er goeddeels opgegroeid. Deze straat vlakbij het winkelcentrum is ooit zelfs uitgeroepen tot 'Leukste straat van Delft'.

"Vlak daarna zijn wij er komen wonen", zegt Petra. "En de laatste zeven jaar heb ik er alleen met mijn twee zoontjes gewoond, omdat mijn man en ik uit elkaar gingen. Maar daar is later weer verandering in gekomen, omdat ik Patrick leerde kennen. In totaal hebben we nu een gezin van zes, want hij heeft twee dochtertjes uit een eerdere relatie, Quinty en Viënna."
Een drukke boel dus. Uiteindelijk gaan ze met z'n zessen verder in een ander huis, een paar straten verder in de Zambiastraat. "Dan hebben we met elkaar echt helemaal een nieuwe start gemaakt", zegt Petra. "Tanthof-West is heel goed bevallen en ik had nooit gedacht dat ik dat nog eens zou zeggen. Ik heb deze wijk ervaren als heel kindvriendelijk, een omgeving met winkels om de hoek, veel sociale controle en het prachtige natuurgebied Midden-Delfland in de nabijheid. Daar is het heerlijk wandelen met de honden en het is echt maar vijf minuten lopen."
Petra en Patrick hebben in de Togostraat gewoond in een leuke hoekwoning met een zonnige tuin op het zuidwesten. "En we hebben hier natuurlijk een ruime voortuin, met een vrijstaande stenen berging. Dit hele gedeelte van de straat heeft dezelfde Delftsblauwe schuurgevels. Volgens mij ook een aandenken aan die straatverkiezing destijds", zegt ze.
Loop je daar doorheen en ga je de woning binnen, dan loop je via de hal de woonkamer in. De lichte woonkamer is 5.95 bij 4.60 meter. Aan de voorkant is er een open keuken van 2.45 bij 2.61 meter, voorzien van diverse inbouwapparatuur. Via een achterdeur kom je in de tuin. "Een belangrijk voordeel is, dat de tuin lekker warm is. Daar zitten we dan ook vaak. Er is weinig onderhoud nodig, want hij is helemaal betegeld, er staat een ruime blokhut in en er is een achterom."
De mogelijkheid bestaat om de woonkamer een stukje uit te bouwen. Dat zou ten koste gaan van een deel van de tuin, maar dan blijft er nog een grote buitenruimte over. "Ja, in onze nieuwe straat hebben we al wat bekenden wonen en we hebben al kennis gemaakt met de andere bewoners. Maar het contact met de mensen in de Togostraat zullen we zeker niet kwijtraken. Het is echt maar een paar straten verder en vlak bij het winkelcentrum. De straat is autoluw en dat heeft te maken met de nabijheid van twee basisscholen."
Op de eerste verdieping is er vóór een slaapkamer met een dakraam. Achter zijn er twee slaapkamers, de ruime ouderslaapkamer en een slaap-werkkamer. De eenvoudige badkamer is voorzien van een ligbad, een toilet en een wastafel. Op de tweede verdieping is er een grote zolderruimte met dakvensters en een vaste kast met de opstelplaats van de CV-combiketel, de wasmachine-aansluiting en bergruimte achter knieschotten. "Met het plaatsen van twee dakkapellen kan je nog een extra kamer creëren", zegt ze. "Veel andere bewoners in de straat hebben dat ook laten uitvoeren."
Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en de uitvalswegen A4 en A13 zijn snel bereikbaar.

RijswijkBuiten groeit verder!

Fase 13 is één van de laatste projecten in Sion en een prachtige aanvulling op deze duurzame en groene wijk.

REGIO - Na het succes van de voorgaande fasen van de Tuinen van Sion start ontwikkelaar Dura Vermeer met de verkoop van 58 koopwoningen in RijswijkBuiten. Zaterdag 16 juni is het zo ver.


De Tuinen van Sion fase 13 is één van de laatste projecten in Sion en een prachtige aanvulling op deze duurzame en groene wijk. Het project bestaat uit eengezinswoningen in verschillende woningtypen, met een heerlijke achtertuin. Ook hier zal de speelse verkaveling, die zo herkenbaar is voor de wijk, worden toegepast. De woningen beschikken over minimaal één eigen parkeerplaats aan de achterzijde en gaan in verkoop in een prijsklasse vanaf circa 297.000 euro Vrij Op Naam.


Brede doelgroep
"Met een oppervlakte van 111 tot en met 179 vierkante meter zullen we een heel brede doelgroep aanspreken", geeft de ontwikkelaar Willem Froeling van Dura Vermeer aan. "De vraag naar deze eengezinswoningen, zeker in RijswijkBuiten is heel groot. We zijn vooral trots dat we de 7,30 meter brede woningen vanaf circa 174 vierkante meter woonoppervlak weer kunnen aanbieden. Doordat deze woningen extra breed zijn, beschikt het huis over een bijzondere plattegrond, met in basis al een ruime woonkamer en een open keuken. Maar liefst vier slaapkamers op de eerste verdieping en een royale zolderverdieping. Optioneel kan de woonkamer nog eens met 1,20 of 2,40 meter vergroot worden en de zolderverdieping voorzien worden van een indeling.
Omdat alle kopers andere keuzes maken, zullen niet twee woningen gelijk zijn."
Energieneutrale woning
Duurzaamheid is in RijswijkBuiten de standaard, hier wordt al vijf jaar zonder gas gebouwd. De bijna duizend woningen die hier inmiddels gerealiseerd zijn beschikken allemaal over een warmtepomp die zorgt voor warm water, verwarming en koeling van het huis. Verder zijn alle woningen voorzien van zonnepanelen en optimale isolatie door onder ander triple glas. Het energieneutraal bouwen heeft zich in deze wijk al bewezen en zal natuurlijk ook hier worden toegepast. Dat is ook terug te zien in de lage energierekening, maar vooral het comfort is een prettige bijkomstigheid die vaak wordt vergeten.

Hogere leencapaciteit
Een ander groot voordeel van het wonen in een energie-neutrale woning is de duurzaamheidshypotheek. Omdat duurzaamheid zo belangrijk is, bieden verschillende hypotheekverstrekkers onder andere een hogere leencapaciteit én een verlaagde hypotheekrente. Samen met de lage energierekening zult u versteld staan van de mogelijkheden in uw situatie. Interessant om eens uit te zoeken!


Verkoopevenement
Het verkoopevenement op 16 juni zal weer plaatsvinden in het informatiecentrum van RijswijkBuiten aan de Van Rijnweg 3B van 11.00 uur tot 13.00 uur. U bent van harte welkom om uw vragen te stellen.
Meer informatie over het project is te vinden via de website www.detuinenvansion.nl, waar u de mogelijkheid heeft om zich aan te melden voor de nieuwsbrief.


Informatie
Heeft u al vragen over het project, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het verkoopteam van Dura Vermeer.
Via het telefoonnummer
(06) 34 659 889 of het e-mailadres verkoop@duravermeer.nl.

Zijn uw reisdocumenten nog geldig?

Gaat u tijdens de zomervakantie naar het buitenland? Controleer dan van tevoren of uw reisdocumenten nog geldig zijn. Als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen, krijgt u van de gemeente een brief thuisgestuurd. Een nieuw reisdocument vraagt u aan bij de gemeente, aan het Stationsplein 1. Bij de gemeente kunt u alleen op afspraak terecht op: maandag t/m donderdag van 8.30–17.00 uur en vrijdag van 8.30–20.00 uur.

Een afspraak maakt u via www.delft.nl/afspraak of u belt 14015. Maak op tijd een afspraak. In de vakantieperiode kan het bij de gemeente druk zijn en kan de wachttijd oplopen. Als u op tijd een afspraak maakt, heeft u de meeste kans dat uw gewenste dag en tijdstip nog beschikbaar zijn. Bent u verhinderd of komt de afspraak u toch niet uit? Vergeet dan niet om uw afspraak te annuleren via www.delft.nl/afspraak. Kijk voor meer informatie, tarieven en wat u bij de afspraak mee moet nemen op www.delft.nl/paspoort of www.delft.nl/identiteitskaart.

Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | openingstijden: ma t/m do van 8.00-17.00 uur, vr van 8.00-20.00 uur | u kunt bij de gemeente alleen per pin betalen | www.delft.nl.

Werkzaamheden

Binnenstad

Achterom: tot en met 15 juni zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Fietsers worden omgeleid.

Gasthuislaan: op 11 juni zijn er asfalteringswerkzaamheden. Er is tweerichtingsverkeer ingesteld en er zijn passeervakken.

Asvest: tot en met 22 juni zijn er werkzaamheden voor de aanleg van tramlijn 19. De Zuidpoortgarage blijft bereikbaar.

Oosteinde: tot en met 16 augustus zijn er werkzaamheden aan het riool. Op het deel waar wordt gewerkt is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Phoenixstraat: tot en met 10 juli wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. Tijdens de werkzaamheden is de ventweg doodlopend voor verkeer.

Trompetstraat: tot en met 27 juli is de Trompetstraat vanwege werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Verhuiswerkzaamheden: Nieuwstraat 13, op 9 september tussen 8.00 - 16.00 uur

Verhuiswerkzaamheden: Oude Delft 130, op 14 juni tussen 7.30 en 12.00 uur

Hof van Delft

Spoorsingel: tot en met 31 augustus zijn er werkzaamheden op het deel tussen de De Vriesstraat en De Heemstrastraat.
Stationsplein: tot begin 2020 is het Stationsplein niet te bereiken via de zuidkant.

Voordijkshoorn

Laan van Groenewegen: op donderdag 14 juni zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. De weg is deels afgesloten voor al het verkeer, er is een voorrangsregeling.

Voorhof en Buitenhof

Wilhelminalaan: van 11 juni tot en met 15 juni zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Doorgaand verkeer moet omrijden via Buitenhofdreef en Van der Slootsingel.

Voorhofdreef: tot en met 22 juni zijn er werkzaamheden aan het wegdek. De Jan Campertlaan, Menno ter Braaklaan, het Toussaintplein en het Arthur van Schendelplein zijn dan afgesloten voor alle verkeer. Via aangelegde paden blijven de bushaltes bereikbaar.


Diepenbrockstraat: tot en met 29 juni wordt er gewerkt aan het riool. In- en uitgaand verkeer blijft mogelijk via rijplaten.

Offenbachstraat: tot en met 29 juni is de Offenbachstraat afgesloten vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. Verkeer wordt omgeleid.

Bartokpad, Ravelstraat, Offenbachstraat: tot en met 24 augustus zijn er werkzaamheden aan de riolering. Er is geen hinder voor verkeer.

Wippolder en Schieoevers

Schieweg: tot 30 juni zijn er asfalteringswerkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is het deel waar gewerkt wordt dicht voor verkeer.
Delfgauwseweg/Pauwbrug A13: van 11 tot en met 15 juni werkt Rijkswaterstaat aan de Pauwbrug. Voetgangers en fietsers hebben doorgang, voor gemotoriseerd verkeer is er een omleiding ingesteld via de N470.
Christiaan Huijgensweg: tot en met 13 juni is vanwege het International Festival of Technology de weg dicht voor al het verkeer tijdens de opbouw, het festival en afbouw.
Amalia van Solmslaan: tot en met 22 juni zijn er werkzaamheden aan de bestrating. Tijdens het werk is het niet mogelijk om de Amalia van Solmslaan uit te rijden in de richting van de Nassaulaan. Er is tijdelijk verkeer in 2 richtingen mogelijk.
Engelsestraat: tot en met april 2019 is de aansluiting richting de Zuidwal afgesloten vanwege bouwactiviteiten.
Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid vanaf de A13 (vanuit Den Haag) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest, en vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal. Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel de brug gebruiken.

Besluiten

Vaststelling 1e wijziging mandaatbesluit omgevingsdienst Haaglanden 2012

Op 15 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Delft de 1e wijziging van het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Haaglanden vastgesteld, die met terugwerkende kracht ingaat per 1 april 2018. Deze 1e wijziging is naar aanleiding van gewijzigde regelgeving en verzoeken van de deelnemende gemeenten zelf. Verder wordt van het moment gebruik gemaakt om een aantal technische, tekstuele verbeteringen mee te nemen.U kunt het vaststellingsbesluit tot 18 juli 2018 inzien bij het stadskantoor, Stationsplein 1.

Evenementenvergunningen

6-8 juni | in de stad en op TU-campus | TU Delft International Festival of Technology | aangevraagd

8 juni | Maaslandloop | enkele straten Delft | verleend

9-10 juni | Samenloop voor Hoop | campus TU Delft | verleend.

Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd en de status van de aanvraag.


Conceptbesluit terrasvergunning (3 jaar)

2611 CS | Wijnhaven 22 | Café Restaurant de Wijnhaven.

U kunt het conceptbesluit inzien bij Stadswinkel, Stationsplein 1. U kunt uw schriftelijke zienswijze over het conceptbesluit tot 18 juli 2018 kenbaar maken. Stuur daarvoor een brief naar de burgemeester van Delft, p/a vakteam KCC, postbus 78, 2600 ME Delft.

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd

2611 ME | Vestpoort 1 | wijzigen gevelreclame | bouw, reclame | 28-05-2018

2612 GA | Sint Jorisweg 23 | kappen twee coniferen in achtertuin | kap | 29-05-2018

2612 VT | Goudenregenlaan 20 | uitbreiden van de tuin | bouw | 30-05-2018

2613 AJ | Laan van Altena – Beyerinckstraat | kappen 1 kastanje ivm. zware besmetting kastanjebloeingsziekte | kap | 28-05-2018

2613 CT | Loudonstraat 21 naar 23 | doorbreken van begane grond | bouw | 29-05-2018

2613 JH | Jacoba van Beierenlaan 52 | kappen Robinia ivm. zeer slechte conditie | kap | 28-05-2018

2614 JX | Johannes Nederveenstraat 3 | realiseren extra slaapkamer op zolder met dakramen van Velux en als ventilatie | bouw | 29-05-2018

2622 AG | Mexicohof 26 | kappen van 2 Corylussen ivm. zeer slechte conditie | kap | 28-05-2018

2622 AL | Cubalaan 56 | kappen Corylus ivm. zeer slechte conditie | kap | 28-05-2018

2623 xx | thv. Glimwormpad en Marterstraat | kappen drie bomen (essen) en een struik | kap | 28-05-2018

2625 LE | Wilhelminalaan 29 | verwijderen van een oude dennenboom | kap | 31-05-2018

2625 TN | Chopinlaan 377 | toestemming krijgen voor de vestiging van een reproservice als categorie 1 | handelingen met gevolgen voor Habitats | 28-05-2018

2625 xx | Reinier de Graafweg | kappen van een boom ivm. herinrichting | kap | 01-06-2018

2628 CJ | Lorentzweg 1 | verbouwen tbv. lab voor Microsoft | bouw | 30-05-2018.

Verleend

2611 AL | Phoenixstraat 30 | intern verbouwen van de discotheek Lorre | bouw | 30-05-2018

2611 BE, Oude Delft 105 | ontheffing bestemmingsplan ivm. nieuwe vestiging kapperszaak | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 28-05-2018

2611 CP | Brabantse Turfmarkt 40 | transformeren van winkelruimte naar woning | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 01-06-2018

2611 JG | Choorstraat 16 en 16A | inpandig verbouwen | bouw, rijksmonumenten | 30-05-2018

2611 XH | Nieuwe Plantage 14 | verbouwen van de woning | bouw | 30-05-2018

2613 MT | Saaiwerkerstraat 27 | snoeien van twee essen en verwijderen een es | kap | 28-05-2018

2613 RK | Westerstraat 100 | kappen van bomen ten bate van de renovatie van een riool | kap | 29-05-2018

2613 RR | Van Bleyswijckstraat 49 | wijzigen en vergroten van de kapverdieping met opbouw | bouw | 01-06-2018

2614 GK | Henry Dunantlaan 57 | realiseren van een dakopbouw | bouw | 28-05-2018

2624 ES | Martinus Nijhofflaan 2 | kappen van drie populieren | kap | 31-05-2018

2628 AT | Rotterdamseweg 276 | wijzigen van de drive-in entree | bouw | 01-06-2018

2628 LA | Lausbergstraat, Julianalaan, Hooikade, tussen Hambrug en de Hamtunnel | realiseren van vier posterplakplaatsen op vier verschillende locaties | bouw, reclame | 30-05-2018

2628 xx | Kruithuisweg thv. N470 | kappen van bomen langs de N470 | kap | 01-06-2018

2629 JA | Thijsseweg 11 | plaatsen van buitentrap aan achterzijde van het gebouw en plaatsen van dak en terrasafscheiding dmv. stalen hekwerk | bouw | 31-05-2018.

Vergunningvrij

2625 xx | Beethovenlaan 0 | kappen van een esdoorn | kap | 30-05-2018.

Verlengde beslistermijn

2624 PV | Poptahof Noord 1 | aanleggen en vervangen van de rioleringen in de projectgebieden | aanleg | nieuwe beslisdatum: 19-7-2018

2625 LP | Gerbrandylaan 31 | kappen van een boom in de voortuin | kap | nieuwe beslisdatum: 22-06-2018.

Ingetrokken aanvraag

2612 RR | Koepoortplaats 3 | plaatsen van een keet en een opslagcontainer | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 01-06-2018

2614 JX | Johannes Nederveenstraat 3 | plaatsen van een dakkapel (dakramen) aan de voorzijde | bouw | 31-05-2018

2628 EJ | Delfgauwseweg 71 | plaatsen van een nieuw kozijn | bouw | 31-05-2018.

Meldingen
Sloopmeldingen

2611 CC | Oude Delft 28 | verwijderen van asbest | 29-05-2018

2611 NM | 2e garage aan Verwerdijk achter nr. 164 | verwijderen van asbest | 30-05-2018

2611 SM | Zuiderstraat 318 | verwijderen van asbest van schuur | 30-05-2018

2612 RX | Van Lodensteynstraat 1 | verwijderen van asbest | 31-05-2018

2613 NX | Justus v. Schoonhovenstraat 1 | verwijderen van asbesthoudende pijp op de schoorsteen | 30-05-2018

2614 AN | Meermanstraat 186 | saneren van diverse bronnen | 01-06-2018

2624 KV | Guido Gezellelaan 19 | verwijderen van asbest | 29-05-2018

2624 SC | Poptahof Zuid 491 | verwijderen van asbest | 30-05-2018

2625 BP | Lisztstraat 145 | verwijderen van asbest | 30-05-2018

2628 CA | Leeghwaterstraat 44 | verwijderen van asbesthoudende pakking | 01-06-2018

2629 HH | Rotterdamseweg 418 | verwijderen van asbesthoudend materiaal | 31-05-2018

2629 HJ | Rotterdamseweg 474 | verwijderen van asbest | 29-05-2018.

Bouwmelding

2614 HD | Lodenvloer 39 | erf- of perceelafscheiding | 01-06-2018

2625 KV | Van der Veensingel 43 | dakkapel | 30-05-2018

2628 SV | Prins Mauritsstraat 76 | kozijnwijziging, kozijnvervanging of gevelwijziging | 04-06-2018.

Melding bodemenergiesysteem

2628 VK | Schoemakerstraat 97 | schoonpompen van WKO bronnen en toestemming om te mogen lozen op riool | 29-05-2018.

Melding brandveilig gebruik

2624 BC | Mercuriusweg 16 | brandveilig gebruiken van het pand | 29-05-2018.

Melding brandveilig gebruik, niet akkoord

2628 CD | Mekelweg 8 en 10 | brandveilig gebruiken van het pand | 29-05-2018.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Ohm Festival
Zaterdag 9 juni
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Lijm & Cultuur
Entree: 32 euro

Yoga in concert
Zaterdag 9 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Op Hodenpijl
Entree: 25 euro

Matinee Stijldansen
Zondag 10 juni
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Dansschool
Wesseling
Entree: 4 euro

Gay Sunday:
Ladies' Edition

Zondag 10 juni
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Café de Koepoort
Entree: Gratis

Dance Company
The Kitchen

Zondag 10 juni
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Royal Delft
Entree: 6 euro

Spod Music Lab
Vrijdag 15 juni
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Cultuurlab
Entree: Gratis

Preparty Waterpop
Vrijdag 15 juni
Tijd: 21.30 uur
Locatie: Steck Podium
Entree: Gratis

Koor Singalicious
Zaterdag 16 juni
Tijd: 19.45 uur
Locatie: Prinsenkwartier
Entree: 5 euro

Kamerkoor Delft Blue
Zaterdag 16 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: H.H. Maria en
Ursulakerk
Entree: 14 euro

Pop-musicalkoor New Sound
Zaterdag 16 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 17 euro 50

Win VIP-kaarten voor Parkpop 2018!

Stuur gauw het goede antwoord in en maak kans! (Deelname vanaf 18 jaar) (foto uit 2004)

Parkpop Den Haag is het grootste gratis popfestival van Nederland. Ieder jaar presenteert Parkpop op de laatste zondag van juni een bataljon aan nationale en internationale artiesten in het Haagse Zuiderpark. Dit jaar is Parkpop op zondag 24 juni, van 13.00 uur tot 21.30 uur in het Zuiderpark. Met optredens van: BLØF, De Jeugd van Tegenwoordig, Danny Vera, The Dubbeez, Roachford, The Fratellis, TheWolff, Bökkers, The GO!Team, The Analogues en nog heel veel meer! Hoewel het festival gratis is, zijn er wel VIP-kaarten te winnen! Bekijk je favoriete artiesten vanaf een mooie plek met een lekker drankje in je hand! Kans maken? Beantwoord dan de volgende vraag: Welke bekende Nederlandse band wordt door Charles van Harling geïnterviewd? Stuur je antwoord voor woensdag 13 juni naar maakkansopkaarten@delftopzondag.nl.

Malt van de maand

Glen Scotia Double Cask is bij Slijterij Bomenwijk nu verkrijgbaar voor 36,95 euro.

Glen Scotia Double Cask
Campbeltown Single Malt

Campbeltown is een gebied dat vroeger 272 legale distilleerderijen kende (en waarschijnlijk nog meer illegale), waarvan nog een handvol actief is. Campbeltown levert whiskies met een lekkere eigenwijs karakter. Glen Scotia Double Cask is opgevoed op Bourbon-vaten en op vaten waarin voorheen zoete sherry heeft gerijpt. In de neus van deze Glen Scotia vindt u levendig fruit, vanille, een hintje ziltigheid en een flinke hoeveelhuid zwoele kruiderij. In de krachtige smaak vanille en kruiderij, een tikje olieachtig. De afdronk verraad zijn opvoeding op sherryvaten.

Glen Scotia Double Cask is Malt van de Maand bij Slijterij Bomenwijk, en daarom nu verkrijgbaar voor 36,95 euro.

Optredens bij Rootz Muziekschool

Muzikale talenten op het podium bij Rootz Muziekschool (foto: Liesbeth Bergen)

Bij Rootz muziekschool hebben ruim 700 leerlingen les van 30 docenten. Een paar honderd leerlingen laten binnenkort van zich horen. Rootz organiseert 'Open Dagen' met een uitgebreid leerlingenpodium op zaterdag 16 juni (11.00 uur -16.00 uur) in het CJMV gebouw in Pijnacker en op zondag 24 juni (11.00 uur -17.00 uur) in het Rietveldtheater in Delft. Het programma met alle uitvoerenden is binnenkort te vinden op de website van Rootz.
Ben je op zoek naar een superleuke muziekschool met steengoeie docenten? Kom dan eens kennismaken met Rootz op een van de open dagen! Rootz heeft leslocaties in Delft, Pijnacker en Nootdorp en biedt lessen en cursussen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ook voor senioren. Op www.rootzmuziekschool.nl vind je info over de lesmogelijkheden. Je kan ook bellen met tel 015-3694902.

't Karrewiel zet de jarige in het zonnetje!

Kom je feestje vieren bij Gasterij 't Karrewiel! Foto: Esther Luijk

Gasterij 't Karrewiel is de ideale plek voor een waanzinnig kinderfeestje. De jarige staat bij ons constant in het zonnetje! Hij of zij wordt omgeroepen bij de bowlingbanen, er wordt gezongen en het eten wordt geopend met vuurwerk! Ook kunnen kinderen verzoeknummers indienen, zich laten schminken, en biedt de Spelerij met een spelcomputer, televisie en bergen speelgoed, ook veel vertier. Na of voor het bowlen kunnen er frietjes worden gegeten of een pizza-feestje worden gevierd, waarbij de kinderen hun eigen mini-pizza's maken. Ook zijn dieetwensen geen probleem voor ons! Kinderfeestjes kunnen 7 dagen per week worden georganiseerd, maar woensdag is de kindermiddag bij uitstek, dan draait een dj de leukste kindermuziek bij het discobowlen!
Meer weten? Kijk op www.karrewiel.nl of bel 015 - 213 68 76.

Monumentaal naar
Scheveningen

Zaterdag 9 juni
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Hooikade Delft
Entree: 25 euro

Rake Klappen
Zaterdag 9 juni
Tijd: 14.30 uur
Locatie: Rietveld theater
Entree: 6 euro

High Wine Workshop
Zondag 10 juni
Tijd: 14.30 uur
Locatie: Molen de Roos
Entree: 37 euro 50

Presentatie programma
Mooi Weer Spelen 2018

Zondag 10 juni
Tijd: 18:00 uur
Locatie: Microtheater
Entree: Gratis

Alzheimer cafe
Maandag 11 juni
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Hotel Delft Centre
Entree: Gratis

Ontdek Delft met een gids
Dinsdag 12 juni
Tijd: 11.30 uur
Locatie: VVV Delft
Entree: 14 euro 50

Interstellar
Dinsdag 12 juni
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Filmhuis Lumen
Entree: 9 euro

Stiefmoedercafé
Woensdag 13 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Koetlaan 80
Entree: 17 euro 50

Aquarel in de
Botanische tuin

Vrijdag 15 juni
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Botanische Tuin
Entree: 65 euro

Open Tuinendag
Zaterdag 16 juni
Tijd: 10.00 uur
Locatie: start: Molen de Roos
Entree: 5 euro

Zaterdag 16 juni: Delftse Open Tuinendag

Bezoek verrassende tuinen met de Open Tuinendag op 16 juni

Dit jaar organiseert Groei&Bloei weer een Open Tuinendag in Delft, op zaterdag 16 juni van 10.00 tot 17.00 uur. Tuinliefhebbers kunnen op ontdekkingstocht gaan en verrassende tuinen bezoeken.

Molen de Roos is het startpunt, Phoenixstraat 66, 2611AM Delft. Hier kunt u de plattegrond kopen waarop de Open Tuinen en de activiteiten vermeld staan. De plattegrond dient tevens als toegangsbewijs voor de tuinen en kost 5 euro en 2 euro voor leden van Groei en Bloei. Als extra worden er rondleidingen gegeven in het Agnetapark door Wim van Schie (IVN) en door Jan van der Mast (auteur van het boek Agneta). In de nieuw aangelegde Doelentuin geeft Hovenier Piet van der Eijk uitleg over de beplanting en de monumentale bomen. www.delft.groei.nl

Schrijf je snel in voor een cursus bij De VAK

Loop mee in de optocht naar het nieuwe onderkomen van De VAK!

Het nieuwe cursusaanbod van De VAK, centrum voor de kunsten Delft staat online. Komend seizoen verhuist De VAK aan de Westvest naar OPEN.

Daar kun je gewoon weer bij ons terecht voor alle vertrouwde muzikale en creatieve cursussen. Van een cursus 'creatief dagboek' of 'poëzie' tot 'keramiek' of 'peuter muziek en dans'.
Wil je alvast een voorproefje?
Dat kan, tijdens het Open Huis zaterdag 16 juni houden van 10:00 uur -12:00 uur aan de Westvest 9. Kom langs en laat je inspireren. Als je er toch bent, loop dan 's middags gezellig mee in De VAK Parade. We lopen in een optocht naar ons nieuwe onderkomen in OPEN. Onze cursisten treden en muziek maken. Bekijk het programma of schrijf je in voor een cursus: www.vak-delft.nl

Singalicious in concert!

Dameskoor Singalicious in vol ornaat.

A capella koor Singalicious verzorgt ook dit jaar weer een leuk zomerconcert.

Dit keer in de binnenstad, namelijk in Het Prinsenkwartier aan het St. Agathaplein. Dit koor voor dames tussen de 30 en 45 jaar zingt 'lichte muziek' en heeft sinds de oprichting in 2016 een leuk afwisselend repertoire opgebouwd o.a. Wings, Ain't no mountain, Royals, Jaloezie, When september ends en Don't stop me now.

Zaterdagavond 16 juni zal dit verfrissende dameskoor onder leiding staan van gastdirigent Katja Maria Slotte. Ontvangst om 19:45 uur. Liefhebbers kunnen eerst een hapje eten bij Barbaar of elders in de stad en aansluitend genieten van een mooi concert. Kaartjes kosten 8 euro (kind 5 euro) en zijn te reserveren via kaartverkoop@singalicious.nl.

Voorverkoop in de lift bij Theater de Veste

Ook cabaretier Roué Verveer zal optreden in theater de Veste (foto: Raul Neijhorst

De gretigheid waarmee Delft tickets koopt voor het nieuwe theaterseizoen is groot. De voorverkoop is pas een maand van start en nu al zijn er ruim 33.000 tickets verkocht.
Het relatief nieuwe genre 'college & debat', dat uitstekend past bij de universiteitsstad Delft, slaat zeer goed aan. Denk ook aan Science Battles, Festival Highlight, Filosofische Cafés en meer. Ook de genres muziek, toneel en de uitgebreide reeks cabaret doen het bijzonder goed in de eerste weken van de voorverkoop. Niet de minste cabaretnamen doen Delft aan, wat dacht je van Youp van 't Hek en Brigitte Kaandorp? Verder bestaat het programma ook nog uit ontzettend leuk jeugdtheater, oorstrelende klassieke concerten en mooie dansvoorstellingen.

Zie www.theaterdeveste.nl voor meer informatie en ticketverkoop.

Zelfgebouwde robots gaan de strijd aan

Het Stanislasteam ging in Detroit de strijd aan met hun zelfgebouwde robot. (v.l.n.r: Max, Julia, Wendel, Cindy Mevis, Brenda, Bas, Bram en Tomas)

Verstand van robots hadden ze eigenlijk niet, maar toch sleepten zes gemotiveerde 5 vwo'ers van het Stanislascollege Westplantsoen een plek op het WK First Tech Challenge (FTC) in Detroit in de wacht, een wedstrijd voor middelbare scholieren waar zij door middel van het bouwen van een robot hun technische kennis meten.

"Onze docent natuurkunde, mevrouw Mevis, begon over de FTC, en het leek ons wel leuk om er aan mee te doen", begint groepslid Wendel. "We hadden alleen allemaal totaal geen kennis van technologie, dus we zijn begonnen met het slopen van de oude robot, die een vorig team een paar jaar geleden had gemaakt. We hebben elk onderdeel apart bekeken en uitgevonden wat het doet en waar het voor dient. Dat was superleuk om te doen!"

Wereldkampioenschap
In eerste instantie bereidde het team zich voor op het Nederlands kampioenschap Robotica First Tech Challenge. Tussendoor kwam hen echter ter oren dat ze de kans kregen zich te plaatsen voor het WK. "Normaal gesproken gaan de beste teams van het NK automatisch door naar het WK", vertelt een ander groepslid, Bram. "Maar het NK was nu later dan het WK, dus dat kon niet. We moesten daarom een motivatiebrief schrijven, met een uitgebreide beschrijving waarom jouw robot maar ook je team het goed zou doen op het WK." Het team werd geselecteerd en mocht afreizen naar Detroit. Hun robot L.U.I.G.I nam het vervolgens op tegen die van 140 teams van over de hele wereld. L.U.I.G.I moest een aantal dingen kunnen. "Een wedstrijd duurt 2,5 minuut", legt Bram uit. "De eerste dertig seconden moet de robot autonoom kunnen rijden, dus zonder onze hulp. Hij moet balletjes van de goede kleur kunnen wegtikken, blokken kunnen stapelen en een poppetje over en muur kunnen tillen. Voor al die opdrachten hebben we technische oplossingen moeten bedenken, zoals een kleurensensor en een grijparm. We hebben er dus flink wat uren inzitten, maar het was wel heel leuk om het allemaal te bedenken en te maken."
Uiteindelijk werd het Stanislasteam 34e van de 64 teams in hun divisie. Een prestatie waar ze trots op mogen zijn, vindt docente Cindy Mevis. "Daarmee zijn ze namelijk het beste team van Nederland geworden. En als je bedenkt dat alleen de beste 4 procent van heel de wereld überhaupt wordt uitgenodigd voor het WK, hebben ze een prachtige prestatie geleverd!" Het team werd ook nog genomineerd voor een extra prijs, namelijk de motivate-award. Die wordt uitgereikt aan het team dat het meest z'n best heeft gedaan om scholieren en andere mensen enthousiast te maken over techniek en te betrekken bij de FTC. Voor die prijs eindigden ze in de top 5.

Gastschool
Als klap op de vuurpijl heeft het Stanislascollege aangeboden het NK, dat eigenlijk in Brabant zou plaatsvinden, in hun school te organiseren. "De school trok zich op het laatste moment terug en het NK dreigde in het water te vallen", zegt Wendel. "Dat zou betekenen dat alle andere Nederlandse teams die zich niet voor het WK hadden geplaatst, nooit konden strijden met hun robot. Dat zou jammer zijn! Nu komen er 24 teams uit heel Nederland op 15 en 16 juni naar onze school en gaan we in onze aula de strijd met elkaar aan."

Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om bij de wedstrijden op zaterdag 16 juni te komen kijken.

Luchtwachters Delft zetten zich in voor schonere lucht

Wilt u helpen bij het meten van de luchtkwaliteit in Delft? Geef u dan op voor het project 'Citizen Sensing'

Schonere lucht, dat is wat ze willen, de Luchtwachters. Een paar maanden geleden sloot een groep bezorgde burgers uit Delft zich aan bij dit landelijke initiatief. De Luchwachters van Delft gaan nu de strijd aan tegen vervuilend vervoer en proberen zoveel mogelijk mensen voor te lichten over de effecten van vervuilde lucht op de gezondheid.

Het eerste succes hebben ze al behaald, vindt Luchtwachter Esmeralda van Tuinen. "In het nieuwe coalitieakkoord wordt het woord 'luchtkwaliteit' in ieder geval genoemd. Er staan een aantal belangrijke punten in die de kwaliteit van de Delftse lucht moeten verbeteren. De gesprekken van de Luchtwachters met de politiek hebben dus vruchten afgeworpen!"

Eigenlijk is er nog maar heel weinig bekend over de luchtkwaliteit in Delft. Waarom maken de kersverse luchtwachters zich dan toch nu al zorgen? "Ieder lid had zo z'n eigen aanleiding waardoor hij of zij toch eens na ging denken over dit onderwerp", vertelt Esmeralda. "Bijvoorbeeld de staat van de Julianalaan, waar het roet op de ruiten van de woningen zit, en wat waarschijnlijk alleen maar erger gaat worden als straks de Sebastiaansbrug dichtgaat en al dat verkeer ook door de Julianalaan moet. Of een enorme stank die ineens over de wijk trok en van houtkachels bleek te komen. Of mensen die last kregen van hun luchtwegen. Maar veel mensen zijn er ook bij gekomen vanwege het algemene gebrek aan informatie. Meer bewustzijn kweken en meer duidelijkheid scheppen over een tamelijk abstract onderwerp: daar is het ons vooral om te doen."

Overigens zijn er wel cijfers, maar de vraag is in hoeverre die de werkelijkheid benaderen, zeggen ze bij de Luchtwachters. "Luchtkwaliteit berekenen is een complex vak. Gegevens van bijvoorbeeld verkeersintensiteit en luchtstromingen worden in een computermodel gekoppeld aan metingen van een meetstation in Ypenburg. Maar de allerkleinste deeltjes fijnstof zitten niet in de berekening. Kun je dan werkelijk weten hoe de luchtkwaliteit in een buurt is? Die vraag stellen wij graag hardop..."
Overigens voldoet de luchtkwaliteit in Delft volgens dit model aan de Europese norm, die voorschrijft dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht niet hoger mag zijn dan 20 microgram per kubieke meter als jaargemiddelde. Fijnstof is een verzamelnaam voor uiteenlopende deeltjes die door de lucht zweven: roetdeeltjes, opstuivend zand, uitlaatgassen, zeezout, plantmateriaal en bijvoorbeeld cementdeeltjes. "Maar als we naar de norm van de World Health Organisation kijken, die maar 10 microgram per kubieke meter voorschrijft, voldoen we al niet meer", zegt Esmeralda. "De normen die Europa voorschrijft zijn gebaseerd op minimale veiligheid, niet op gezondheid."

Effecten van vervuilde lucht op de volksgezondheid openbaren zich vaak pas op latere leeftijd. Om die reden is het belangrijk om nu al te handelen, meent Esmeralda. De Luchtwachters pleiten daarom onder meer voor gebruiksregels vanuit de gemeente. "Zoals een roetfilter op houtkachels. Dat is lastig te handhaven, maar wij hopen dat door bewustwording een dergelijke maatregelen dan toch gemeengoed wordt.. Daarnaast pleiten we ook voor het aan banden leggen van het meest vervuilende verkeer, zoals scooters ouder dan 2010, en hopen we dat de gemeente wil meewerken aan meer uitstootvrij vervoer, zoals fietsbezorgers of elektrisch vervoer in plaats van auto's bij restaurants. Een bescheiden reductie van de luchtvervuiling is ook al een verbetering."

Om het onderwerp minder abstract te maken, gaan de luchtwachters een projectgroep opstarten die het zelf meten van de luchtkwaliteit in Delft wil aanjagen. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers uit Delft die continu met een meetapparaat in hun buurt de luchtkwaliteit willen meten. De projectgroep, aangevuld met bedrijven met kennis van luchtkwaliteit, zal vervolgens de resultaten analyseren. "Wij maken ons natuurlijk geen illusies dat wij met onze goedkope meetapparatuur zeer betrouwbare resultaten zullen krijgen", benadrukt Esmeralda. "De waarde van de cijfers zouden dus een discussie kunnen opleveren, maar het RIVM heeft wel al aangegeven dat ze open staan voor een samenwerking met burgerinitiatieven zoals de luchtwachters. Onze cijfers zouden dus een mooie aanvulling kunnen zijn op het al bestaande model, waardoor die cijfers nauwkeuriger worden."

Geïnteresseerden die mee willen doen aan het project 'Citizen Sensing', kunnen zich opgeven voor het project en/of de workshop die deze maand zal plaatsvinden. Er wordt een meter gemaakt en uitgelegd hoe de informatie wordt verzameld. Aanmelden kan via info@luchtwachtersdelft.nl. Meer informatie via www.luchtwachtersdelft.nl.

TU Delft zoekt vrijwilligers

De TU Delft zoekt mensen die een lichte beroerte of TIA hebben gehad voor onderzoek naar het evenwicht. Om veilig te kunnen lopen en bewegen is een goed evenwicht belangrijk. Mensen die een lichte beroerte of TIA hebben gehad hebben soms moeite met het bewaren van hun evenwicht. Om meer inzicht te krijgen in de lange termijn effecten van een lichte beroerte en TIA op het evenwicht, is de TU Delft in samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen bezig met een onderzoek. Met het onderzoek willen zij beter leren begrijpen hoe de handhaving van het evenwicht precies werkt en hoe het evenwicht samenhangt met het risico om te vallen. Voor het onderzoek worden deelnemers gezocht die ten minste 6 maanden geleden een lichte beroerte of TIA hebben gehad en daarbij uitvalsverschijnselen en/of spierzwakte in het been hebben ervaren. Het maakt voor het onderzoek niet uit of deze verschijnselen nu nog merkbaar zijn. Deelnemers komen eenmalig naar zorginstelling Pieter van Foreest in Delft. Tijdens het bezoek wordt het evenwicht gemeten met verschillende testen. Daarnaast houdt iedere deelnemer 4 keer een week lang bij hoeveel hij/zij beweegt in het dagelijks leven met behulp van een soort stappenteller. Ook vragen wij deelnemers om gedurende een jaar bij te houden hoe vaak ze vallen. Reiskosten worden vergoed. Neem bij interesse vrijblijvend contact op met Femke Hulzinga via 024-3668426 of moveon.reval@radboudumc.nl.

"Ik bied Delft enthousiasme, expertise en bijzondere producten"

Arjan Bezemer heeft niet alleen alledaagse, maar ook bijzondere dranken in huis. (Foto: EvE)

Arjan Bezemer opende op 22 november vorig jaar zijn winkel 'Wine and More by Arjan' in de binnenstad. "Ik heb dranken in mijn winkel die niemand anders in Delft heeft."

"Ik werd meteen verliefd op dit pand". Ruim een half jaar geleden opende Arjan Bezemer Wine and More in de Choorstraat. Een nieuwe stap voor de geboren Rotterdammer die zijn hele leven al in de horeca en de drankenhandel werkt. Wat denkt Arjan toe te kunnen voegen aan het Delftse winkelbestand? "In ieder geval mijn enthousiasme", lacht hij. En ook mijn kennis van wijn-spijscombinaties die ik heb opgedaan in de horeca. Bovendien geef ik proeverijen, bezorg ik (vanaf zes flessen) aan huis en verzorg ik ook relatiegeschenken voor bedrijven. En natuurlijk ook het assortiment: "Ik heb niet alleen alledaagse dranken in huis, maar durf ook buiten de gebaande paden te treden." Zo heeft hij bijvoorbeeld een fles met 30 jaar oude Macallan malt whisky staan. "Voor de prijs van zo'n fles koop je een aardige auto", aldus Arjan. Gelukkig is niet àlles wat Wine and More biedt zo exclusief: je vindt er iets lekkers voor elke portemonnee.

Wijn, en meer dus
De naam Wine and More is goed gekozen: ongeveer de helft van de winkel is gevuld met bekende en minder bekende wijnen zoals de Tokaj wijn uit Hongarije. "Ook heb ik een mooi aanbod Champagne. Heel divers, van fruitig tot stevig." Arjan heeft wijn in iedere prijsklasse. Van een eenvoudige tafelwijn tot de exclusievere Bordeaux en Bourgognes die in speciale klimaatkasten bewaard worden. "Dat zijn wijnen die je rustig dertig jaar kunt laten liggen en dan alleen maar beter worden." Naast wijn heeft Arjan ook verwante dranken in huis, zoals Port, Sherry en Vermouth.
De andere helft van de winkel vertegenwoordigd de 'more': "dan praten we over gedistilleerd." Naast een ruim whisky-assortiment beschikt Arjan ook over een ruime voorraad gin: "die worden veel gebruikt in cocktails. Lekker voor in de zomer." En nu we het over cocktails hebben: een Prosecco Bellini met perziklikeur en een schijfje perzik is een echte zomerse opfrisser! Ook een typische zomerdrank is Limoncello, een frisse Italiaanse citroenlikeur. "Die drink je vanuit de vriezer", legt Arjan uit. "De drank bevriest niet en wordt heerlijk koud."
Nee, je raakt als drankenliefhebber niet snel uitgekeken bij Wine and More. Je vindt er dranken vanuit alle windstreken, maar óók lokale producten, zoals de Delfts Zwart jenever, die weliswaar in Schiedam gestookt wordt, maar wèl naar oud Delfts recept. Of probeer eens een stroopwafellikeurtje. Nieuwsgierig geworden? Arjan ontvangt je graag in zijn winkel!

Meer vitaliteit en gezondheid door acupunctuur

Anna is één van de T.C.M. doctors bij Oking Healt Center(Foto: PR) Foto: PR

In 2004 is Oking Health Center gestart in Chinatown in Den Haag. Sinds 2014 is Oking ook gevestigd in Delft, en wel op de Binnenwatersloot 21.

Oking Health Center is gespecialiseerd in Traditional Chinese Medicine (TCM). Traditionele Chinese geneeskunde dus. Het centrum heeft twee TCM doctors: mevrouw Anna en de heer Jin. Anna studeerde af aan de T.C.M. Universiteit in Meditura. Zij heeft veel ervaring met het behandelen van pijnklachten, ischias, eczeem, psoriasis.
De ervaring van Nadja, één van haar cliënten, illustreert de goede resultaten die behaald worden: "Ik had al jaren last van huiduitslag op armen en rug. Daarnaast werkten mijn lever en nieren niet goed en had ik een fibroom aan mijn baarmoeder. In de krant las ik over genezing van huidziekten door acupunctuur. Ik weet nog goed wat acupuncturist Anna bij mijn eerste bezoek zei: 'we gaan alles beter maken'. Nu, een jaar later, is mijn huid weer gezond en mooi, de werking van mijn lever en nieren optimaal. En mijn baarmoeder is ook aan het helen. Van iemand waar al 17 jaar aan gevraagd werd: 'hoeveel maanden bent u al zwanger', ben ik nu weer iemand geworden met een platte buik. Ik ben acupuncturist Anna heel dankbaar. Haar kennis en de acupunctuur hebben mij meer gebracht dan ik had gedacht. Ik kan haar iedereen aanbevelen."

Ontspannen
De heer Jin studeerde af aan de T.C.M. Universiteit in Shaanxi. Sindsdien heeft hij gewerkt als TCG-arts. Hij heeft veel praktijkervaring opgedaan op het gebied van de Chinese acupunctuur, kruidentherapie en Tuina-massage.
"Mijn vader is lang geleden met dr. Jin in contact gekomen vanwege mijn neefje die extreme eczeem had", vertelt Alija Isovic. "Na een bezoek aan veel huidspecialisten, die mijn neefje allemaal niet konden helpen, leek het mijn vader een goed idee om het bij een Chinese dokter te proberen. Dr. Jin wist mijn neefje volledig te genezen. Hierna is mijn vader altijd met hem in contact gebleven. Zelf doe ik nu voor het eerst van mijn leven acupunctuur bij dr. Jin. Ik had een drukke en stressvolle tijd tijdens mijn werk en studie. De acupunctuursessies hebben mij geholpen om te ontspannen en deze drukke tijden te overbruggen. Dr. Jin is een deskundige dokter en een betrouwbare persoon, waar ik 100 procent vertrouwen in heb."

Verzekering
Wellicht kan Oking Health Centre u ook helpen. Neem daarom gerust contact op. De meeste verzekeraars vergoeden de behandelingen. Kijk op www.31acupunctuur.com of bel naar tel. 015-7500942.

Mozaïek aan het Achterom is een eerbetoon aan Delft

Claudia Marcela Latorre en Nan Deardorff - McClain bij het prijswinnende mozaiek aan het Achterom (tekst: Esther Luijk, foto: Koos Bommelé)

Ieder jaar reikt de historische vereniging Delfia Batavorum een prijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld: De Le Comteprijs. Dit jaar vielen de heer en mevrouw Koerse, bewoners van de Oude Delft 65 in de prijzen. Maar er ging nog iemand met een prijs naar huis, namelijk Claudia Marcela Latorre. Zij won de felbegeerde publieksprijs.

Het echtpaar Koerse won de Le Comteprijs voor de renovatie van de gevel en het herstel van de dakruiter van het pand. Zij kozen voor het buitenwerk van hun huis een onderscheidend kleurenschema, waardoor het niet alleen een sprekend, herkenbaar punt in het stadsbeeld werd, maar ook een historisch correct karakter kreeg. Claudia realiseerde samen met een heleboel vrijwilligers van Stichting Delft MaMa een ruim twaalf meter lang mozaïek bij speelplaats Achtertuin. De lezers van Delft op Zondag stemden in groten getale voor de publieksprijs. Met meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen was Claudia de overtuigende winnaar.

Teamprestatie
'Supertrots' is industrieel ontwerpster Claudia Latorre. "Hoewel het zeker geen prestatie was die ik in mijn eentje heb geleverd", voegt ze er direct aan toe. "We hebben het met een heel team mensen gedaan. Ik heb het ontwerp van het mozaïek gemaakt, kunstenares Nan Deardorff - McClain heeft het vervolgens gemaakt en Ildiko Wooning organiseerde alles eromheen en daarnaast hebben alle mama's van de stichting ook geholpen."

Dankbaar
Het mozaïek werd gemaakt ter ere van het tienjarig bestaan van Stichting Delft MaMa, vertelt de oorspronkelijk uit Colombia afkomstige Claudia. "Delft Mama is een stichting voor internationale moeders, die ze helpt om zicht thuis te voelen en in contact te komen met elkaar en met inwoners van Delft. Maar we zouden nergens zijn als Delft ons niet de ruimte had gegeven om hier te komen wonen. Met het tienjarig bestaan wilden we daarom de gemeente te bedanken voor hun gastvrijheid. We zijn dankbaar dat we deel uit mogen maken van de samenleving."
Ontwerp
Na een aantal brainstormsessies kwam het idee van een mozaïek naar voren. "Ik maakte met alle ideeën in mijn achterhoofd drie ontwerpen en stuurde die naar de gemeente met de vraag of we dit mochten uitvoeren. Gelukkig waren ze erg enthousiast! En natuurlijk moest er nog een plek gevonden worden. Dit speeltuintje was ideaal omdat veel moeders van Delft MaMa hier komen met hun kinderen. Bovendien kon het wel wat kleur gebruiken! We hebben aan de restauranteigenaren in het pand gevraagd of we een stukje van hun muur mochten gebruiken voor het mozaïek. Ze waren zo enthousiast over ons idee dat ze aanboden om gewoon maar de hele muur te gebruiken!"

Uiteindelijk werd van de drie ontwerpen een groot ontwerp gemaakt. Er is veel te zien op het twaalf meter lange kunstwerk. "Het is een samenstelling van alles wat wij als internationale moeders associëren met Delft en Nederland. Er is natuur te zien, eenden, zwanen, fietsen, regen, kinderen, moeders, zon, bloemen, alles wat wij prachtig vinden aan deze stad. Het koe met haar kalf en het vogelgezin in de bomen beelden het moederschap uit en de brug representeert de brug die de culturen van de internationale moeders met Nederlandse cultuur verbindt. Het geheel moet een gevoel van vredigheid en veiligheid uitbeelden, en ik denk dat dat goed gelukt is. Het is een prachtig kunstwerk geworden waarin kinderen zichzelf kunnen herkennen en wat voor volwassenen misschien nog een diepere betekenis kan hebben."

Favoriet
Over het favoriete stuk van het ontwerp hoeft de trotse winnares niet lang na te denken. "Het middenstuk, waar de moeder met haar twee kinderen op de brug staat. Het is gebaseerd op een foto van mij, die ooit genomen is toen ik met mijn dochter de eendjes aan het voeren was in een park. Het is een vredig beeld en het is een favoriet onderdeel van mijn leven hier in Nederland. Het is een beeld dat dicht bij mij staat. Ik vind het mooi om te zien hoe kinderen zo blij kunnen worden van zoiets kleins als eendjes voeren."

Prijs
De publieksprijs kon helaas maar aan een persoon worden uitgereikt, en Stichting Delft MaMa vond dat ontwerpster Claudia dat moest zijn. Zelf is ze het er echter niet helemaal mee eens. "Het is een project van iedereen. Mama's hebben allemaal een klein stukje van het mozaïek gemaakt in het atelier van Nan. En toen we het aan het samenstellen waren op de muur, kwamen wildvreemde mensen vragen of ze konden helpen, zo leuk! De prijs is een mooie erkenning voor het harde werk van iedereen!

Pop-Up Museum in winkelcentrum De Hoven

Vroeger zag het winkelcentrum er heel wat anders uit dan nu! (Foto: Ton Kerklaan) Foto: Ton Kerklaan

In 2018 bestaat winkelcentrum De Hoven in Delft maar liefst 50 jaar, een gouden jubileum! Het feestprogramma 2018 staat in het teken van Future & Feest!

Van vooruit kijken in het voorjaar met het uitgebreide Future programma, is het nu tijd voor de mooie herinneringen uit het verleden. Winkelcentrum De Hoven heeft de afgelopen tijd volop gespeurd naar oud beeldmateriaal van het winkelcentrum en zij zijn daarbij geholpen door de klanten. De bewaarde visuele materialen brengt het 50-jarig bestaan van De Hoven in beeld in het zogenaamde Pop-Up Museum.

Opening
Op woensdag 13 juni om 14.30 uur wordt dit Pop-Up Museum officieel geopend. Van der Vorm Vastgoed was destijds de eigenaar en investeerder van het nieuwe winkelcentrum en is dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Algemeen directeur Sico van Ammers zal samen met Ben Kempers, een ondernemer van het eerste uur en samen met een aantal bijzondere klanten de openingshandeling verrichten.

Tijdlijn
Vanaf deze dag kan iedereen vrijblijvend binnenlopen en een stap terug in de tijd nemen. De foto-expositie is dagelijks gratis toegankelijk voor het publiek tijdens winkelopeningstijden. Middels foto's, belangrijke nieuwsfeiten en de ontwikkelingen rondom De Hoven, loopt u langs een tijdlijn van 1968 tot nu. Er zijn zelfs 'sleutels' uit een grote klantenactie uit 1968 te bezichtigen, welke bewaard zijn gebleven bij deze klanten. Klanten die vroeger De Hoven bezochten en dat na 50 jaar nog steeds doen.

Meer informatie
Kijk op de website voor het volledige programma www.de-hovenpassage.nl. Het Pop-Up Museum is de komende tijd gevestigd in het winkelcentrum tegenover de winkel Hunkemöller.

Appartementen stadsgezinnen in Nieuw Delft

Een eerste impressie van hoe de nieuwe gezinsappartementen eruit moeten komen te zien (Bron: ANA Architecten)

Afgelopen week tekenden gebiedsontwikkelaar BPD en Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) tijdens de vastgoedbeurs PROVADA een overeenkomst voor de ontwikkeling van gezinsappartementen in de zuidelijke punt van Nieuw Delft.

In Veld 10.2 van de Delftse Spoorzone wordt de planuitwerking gestart voor een community building voor stadsgezinnen. Het appartementencomplex, ontworpen door ANA Architecten, is een welkome aanvulling op het woningaanbod voor stadsgezinnen. De gezinsappartementen zijn een vertaling van de ambitie uit de Delftse woonvisie om meer gezinnen in de stad te kunnen huisvesten.

Steeds meer gezinnen willen in de stad blijven wonen, omdat ze kiezen voor een woonomgeving met een diversiteit aan mensen en voorzieningen. Een centraal gelegen plek, een sociaal netwerk én rustige ruimtes, zijn daarbij net zo belangrijk. Niet voor al deze gezinnen is een eengezinswoning met tuin, bijvoorbeeld elders in de Spoorzone, financieel haalbaar. Maar ook lang niet alle gezinnen willen een eengezinswoning met tuin. Zij kiezen liever voor een appartement. Het community building is voor deze stadsgezinnen een uitkomst.

Wethouder Raimond de Prez van de gemeente Delft: "Het community building voor stadsgezinnen is een aanvulling op de diversiteit aan woonconcepten in Delft. Het spreekt ons aan dat er op een eigentijdse manier wordt omgegaan met de verhouding tussen privé en collectief. De voetbalkooi op het dak van het appartementencomplex is hier goed voorbeeld van. Ook het slimme ruimtegebruik binnen de woningen en de flexibiliteit in indeling, zijn uniek voor Delft."

Meer informatie over het community building voor stadsgezinnen: www.thefamilydelft.nl

Staking streekvervoer op 12 juni

De streekbussen in Zuid-Holland gaan dinsdag 12 juni staken, als onderdeel van de estafettestakingen van de FNV. Op dinsdag 12 juni rijdt het streekvervoer van Connexxion niet in de regio Haaglanden. Vanuit de vestigingen Delft, Den Haag, Zoetermeer en Maasdijk rijden geen bussen uit.

De chauffeurs in het streekvervoer voeren al weken estafettestakingen, steeds in een andere provincie. Paula Verhoef, bestuurder FNV Streekvervoer: 'De chauffeurs vragen geen extra pauze, ze vragen eens in de 2,5 uur even vijf minuten de tijd voor rust. Even uit die bus, even plassen, dat is toch heel normaal in plaats van vier tot vijf uren achter elkaar doorjakkeren?'

Volgens de FNV laten de werkgevers door hun houding niet zien dat ze echt oog hebben voor de mensen. Verhoef: 'Deze stakingen gaan pas voorbij als de chauffeurs serieus genomen worden. Nog steeds is de actiebereidheid ongekend hoog, sterker nog, die loopt zelfs op. Het gaat om concrete toezeggingen over vijf minuten pauze eens in de 2,5 uur en een einde aan hun hoge werkdruk. Beter voor de veiligheid van chauffeur en reiziger, beter voor iedereen dat chauffeurs niet continu worden opgejaagd.'

De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

Het is echt Nu of Nooit bij Autohaag Zeeuw Delft

De extra grote voorraad auto´s voor het Now or Never Festival van Autohaag Zeeuw. (foto´s: ML)

DELFGAUW - De tijden gaan veranderen. Het NEDC-tijdperk wordt opgevolgd door het WLTP-tijdperk, en wel vanaf 1 september 2018.

De meeste mensen zal deze afkortingen niets zeggen. Toch kunnen zij de consequentie hiervan in hun portemonnee gaan voelen. Dat is het geval als zij ná 1 september tot de aanschaf van een nieuwe auto overgaan. Autohaag Zeeuw in Delfgauw nodigt iedereen dan ook uit voor het Now or Never Festival. Het festival dat een aantal weken duurt maakt het mogelijk om gebruik te maken van de huidige gunstige regeling, nu het nog kan. Letterlijk nu of nooit dus.

Van NEDC naar WLTP
Wat houdt de verandering van NEDC naar WLTP precies in. In september 2017 is begonnen met de transitie: alle nieuw geproduceerde auto´s zijn sindsdien stapsgewijs over gegaan op de Europese WLTP-test. Een jaar later, namelijk vanaf 1 september 2018, moeten alle nieuw geproduceerde auto´s getest zijn en worden volgens de WLTP-norm. Deze is een stuk strenger bij het vaststellen van het officiële brandstofverbruik en de emissies van nieuwe auto´s dan de bestaande, verouderde NEDC-testcyclus.

Verschil tot 35 procent
"Om het in begrijpelijke taal te zeggen", begint Ed Mouton van Autohaag Zeeuw Delft, "de uitstoot CO2 van nieuwe auto´s wordt in het vervolg anders berekend. En dit is van grote invloed op de in Nederland geldende BPM, een belasting op personenauto's." Op twee manieren is de WLTP veeleisender dan de NEDC. Ten eerste is dat volgens de BOVAG de testcyclus zelf. Die bestaat namelijk uit harder rijden, sneller optrekken en dergelijke. Een andere factor vormen de testomstandigheden in het laboratorium, zoals de omgevingstemperatuur, de toegestane bandenspanning, situationele aerodynamica, zoals ingeklapte buitenspiegels, afgeplakte naden en dergelijke. Het resultaat van deze factoren is, dat de WLTP CO2-waarde van een bepaald merk, model en uitvoering gemiddeld genomen fors hoger is dan de CO2-waarde van diezelfde model-uitvoeringscombinatie onder het NEDC-regime. Het verschil kan grofweg tussen 10 en 35 procent zijn!

Now or Never Festival
Dit geldt dus voor alle nieuwe auto´s in Nederland. "Niet alleen voor Renaults, maar alle nieuwe auto´s krijgen te maken met de nieuwe norm", zegt Mouton. "Alle nieuwe auto´s worden vanaf september hoger belast en hierdoor zijn ze ook vele duizenden euro´s duurder in de aanschaf. Daarom bieden we nu de gelegenheid van nu of nooit. Koop je vóór die datum een Renault, en wordt deze nog voor 1 september afgeleverd, dan profiteer je nog van het oude regime." Autohaag Zeeuw heeft hier uiteraard op geanticipeerd. Voor het Now or Never Festival zijn er extra veel auto´s ingekocht, van de Twingo tot en met de Clio, die nog kunnen worden geleverd met de huidige BPM-prijs. "De komende weken staat alles bij ons in het teken om de extra voorraad te verkopen", gaat Mouton verder. "Zo kunnen wij de consument dat voordeel van een lagere BPM blijven bieden. Want de auto´s zullen echt duizenden euro´s duurder worden vanaf september. Een nieuwe Renault moet je nu kopen en niet andersom of in het najaar." Dat voordeel heb je dan dus al. En je profiteert ook nog eens van extra verhoogde Now or Never premies of te wel EXTRA kortingen. Een nieuwe Clio koop je nu met een korting van wel 2.500 euro! En de nieuwe Captur koop je met maar liefst 3.400 euro extra Now or Never korting! "Dat is dus dubbel voordeel!" aldus Mouton. Autohaag Zeeuw is de laatste jaren uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie op het gebied van mobiliteit. En vertegenwoordigt Renault, Dacia, Kia en Ford, nieuw, occasions en bedrijfswagens.

Autohaag Zeeuw Delft
Exportweg 2
2645 ED Delfgauw
(015) 256 44 00
www.autohaagzeeuw.nl

Actievoordeel bij de Nissan All Inclusive Weken van Zeeuw & Zeeuw

Vestigingsmanager Vincent van der Ent (links) en Frans van Wijk vertellen u alles over de Nissan Qashqai.

WATERINGEN - Bij Zeeuw & Zeeuw in Wateringen vinden de komende periode de All Inclusive Weken plaats.

Dit betekent extra veel aankoopvoordeel op diverse modellen. Het eerste model dat tijdens de All Inclusive Weken in het middelpunt van de belangstelling staat is de Nissan Qashqai. Deze auto kost normaal gesproken 32.140 euro, maar gedurende de actieperiode is de prijs 28.140 euro. "Het begint dus met een korting van 4.000 euro op de aankoopprijs", begint vestigingsmanager Vincent van der Ent. "Maar daar boven op komt nog eens vijf jaar garantie ter waarde van 565 euro en een onderhoudspakket ter waarde van 1.150 euro. Dit alles in combinatie met het Nissan All Inclusive contract." De Nissan Qashqai was de eerste stedelijke crossover op de markt. Inmiddels heeft de auto al een fraaie make-over gekregen. Zowel geschikt om in de stad als offroad te rijden. De Qashqai heeft een geraffineerd design, een verhoogde zit en innovatieve technologieën. "De Qashqai heeft standaard een panoramisch glazen dak met elektrisch bedienbare zonwering, zilverkleurige dakrails en led-dagrijverlichting", aldus Van der Ent. Bij de Nissan All Inclusive Weken is er ook veel voordeel op de X-Trail, die normaal voor 38.190 euro van eigenaar wisselt. Ten eerste is er de korting van 4.000 euro. Ook hierbij weer vijf jaar garantie en onderhoud van respectievelijk 1.150 en 675 euro. Dat is een totaalvoordeel van 5.825 euro.
De Nissan X-Trail is zowel dynamisch als stijlvol en combineert het gedurfde, strakke, aerodynamische design van Nissan crossovers met de robuustheid van SUV's. Met gevormde lijnen en elegante rondingen dus, maar ook een Power Panoramic Moonroof en ´boomerang´ achterlichten. De led-koplampen, maar ook de lichtmetalen velgen, geven de Nissan X-Trail zijn toonaangevende look. "Kom langs in de showroom voor alle All Inclusive aanbiedingen", zegt Van der Ent. "Samen met mijn collega-verkopers Yannick Rietveld en Frans van Wijk leg ik u graag alles uit over de actieweken."

Zeeuw & Zeeuw
's-Gravenzandseweg 14
2291 PE Wateringen
(0174) 63 80 60
www.zeeuwenzeeuw.nl

Dacia Duster is ook onder de motorkap vernieuwd

De vernieuwde Dacia Duster.

De Dacia Duster is in de vernieuwingsronde op bijna elk vlak verder ontwikkeld. Zo ook onder de motorkap.

Op motorgebied is lang voortgeborduurd op dezelfde ´oude´ techniek. Bij de diesels keerden onder meer de oude getrouwe 1.5 dCi terug met de respectieve 90 en 110 pk. Deze blokken zijn nu vervangen door een nieuwe 1.5 Blue dCi. Deze motor is uitgerust met een SCR-katalysator met de welluidende naam Selective Catalytic Reduction. Deze regelt de uitstoot van stikstofoxiden veel beter. Een nieuwe luchtwarmtewisselaar maakt er ook onderdeel van uit. Daarnaast verhoogde de injectiedruk en veranderen de verhoudingen van de versnellingsbak. Beide versies hebben iets meer paardenkrachten, namelijk 5 pk. De twee motoren dragen respectieve de namen 1.5 Blue dCi 95 en 115. In beide gevallen is de Duster een seconde sneller van nul naar honderd kilometer per uur. De tweede generatie van de Dacia Duster staat nog maar enkele maanden bij de dealers. Maar zijn dieselmotoren worden nu, in elk geval in het leveringsprogramma, al vervangen door de nieuwe 1.5 Blue dCi's, die iets krachtiger en vooral zuiverder zijn. De nieuwe Dacia Duster heeft een moderne, robuuste uitstraling. De zeer uitgesproken grille, opvallende lichtsignatuur en het design zijn echte eyecatchers. Van de dakrails tot de stalen of lichtmetalen wielen van 16- of 17-inch: ieder element toont aan dat het ontworpen is voor robuuste autoritten. Door de zijbeschermers en skidplates vóór en achter kan de Duster alle omstandigheden en wegen aan! De Dacia Duster heeft een grotere bodemvrijheid: het robuuste chassis en het 4x4-systeem profiteert van uitstekende off-roadcapaciteiten. Veilig en vertrouwd nodigt deze SUV je uit. Je kan dus vol vertrouwen de gebaande paden verlaten. Met de 4x4 monitor kan je de positie van de auto in de gaten houden... zoals de hellingshoek en de aanrijhoek. Of je nu rijdt op bekend terrein of op een onbekende weg, de nieuwe Dacia Duster biedt altijd de passende oplossing: met Hill Start Assist overwin je zelfs de steilste helling en met Hill Descent Control beheers je perfect je snelheid tijdens het afdalen (alleen op 4x4).

Autohaag Zeeuw Delft
www.autohaagzeeuw.nl

Autobedrijf Harteveld en Carteam, de zekerheid voor onderweg

Directeur Leo Harteveld bij één van de Top Occasions voor de ingang van zijn bedrijf. (foto´s: ML)

PIJNACKER - Bij Autobedrijf Harteveld vind je uitsluitend Top Occasions. Gebruikte auto´s die niet voldoen aan de kwaliteitsstandaard die Autobedrijf Harteveld heeft gesteld, die komen niet in het aanbod. Het autobedrijf aan de Delftsestraatweg 26C in Pijnacker is van oudsher SAAB-specialist en later is daar het merk Subaru bij gekomen. Het autobedrijf is ook sterk in het merk Ford, maar in feite is het allround bedrijf thuis in alle automerken. Niet alleen voor wat betreft de verkoop, maar ook de monteurs in de werkplaats kunnen alle merken onderhouden. Ook alle denkbare reparaties aan elk merk kunnen worden uitgevoerd. "Voor wat betreft occasions hebben we altijd 25 auto´s, ongeacht welk merk, vanaf 4.000 euro in ons aanbod", zegt directeur Leo Harteveld. "De occasion wordt standaard afgeleverd met een afleverbeurt, APK en zes maanden BOVAG-garantie. Daarnaast is de koper van een occasion altijd verzekerd van 24/7 pechhulp." De Top Occasion die momenteel bij Autobedrijf Harteveld in het middelpunt van de belangstelling staat, is de Saab 9-3 Cabriolet, waar een prijskaartje aan hangt van 9.950 euro. Zie de advertentie op deze pagina voor alle details. Het volledige occasion-aanbod is te vinden op de website, maar ook op Facebook en zelfs Marktplaats. Of download de speciale Harteveld-app voor alle occasions, informatie over het bedrijf en nieuwsberichten. "Maar om nog even terug te komen op die 24-7 pechhulp", gaat Harteveld verder, "die maakt onderdeel uit van onze Carteam Mobiliteitsservice. Die bied elke autorijder alle denkbare zekerheid, want die staat voor adequate en snelle hulp. Een opvolger van Cars & Joy, een organisatie waar we eerder bij aangesloten waren." Ergens in Europa of thuis voor de deur: met één telefoontje zet je de pechhulp in gang. Een medewerker gaat na of je auto ter plaatse gerepareerd kan worden, indien noodzakelijk wordt er vervangend vervoer geregeld. De service geldt 24 uur per dag en 7 dagen per week. Na inschrijving ontvang je de Carteam Pechhulpkaart, zodat je altijd contact op kan nemen met Hartevelds afdeling van Carteam Mobiliteitsservice. Info: (015) 256 51 00 of www.autobedrijfharteveld.nl.

De Top Occasions bij Suzuki Kees Balvert doen hun naam eer aan

Verkopers Wouter de Vos (links) en Remco Dam bij de Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Exclusive Boosterjet.

DEN HAAG-YPENBURG - De absolute Top Occasion van deze maand bij Suzuki Kees Balvert is de Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Exclusive Boosterjet voor 20.950 euro. Bekijk hem alvast even op de website of kom naar de showroom om hem in het echt te bekijken. "En dan hebben we ook nog de variant met automaat, die voor 23.500 euro van eigenaar wisselt", zegt verkoopleider Wouter de Vos. "Ja, nu we het toch over Suzuki hebben, we hebben sinds kort ook de nieuwe uitvoering Suzuki Swift Sport in de showroom staan. Een Swift met sportiever looks, waar later nog meer over bekend gemaakt wordt."
Terug naar de occasions, waar de hele eerste verdieping van Suzuki Kees Balvert aan de Pr. Alexialaan 36 in Ypenburg weer mee vol staat. "Een gamma van 55 Top Occasions bij ons bedrijf`, aldus De Vos. "En dat zijn echt niet alleen auto's van het merk Suzuki. Ook staan er tweedehands-auto´s van de merken Citroën, Hyundai, SEAT en Mitsubishi. In prijs variërend van 3.950 euro tot ruim 20.000 euro."
Een Top Occasion, waar je misschien iets meer voor betaalt, maar dan wel ècht een kwalitatief zeer goede auto hebt. De voorraad is weer heel wat gegroeid, doordat het bedrijf de afgelopen tijd weer zo'n twintig jong gebruikte auto's binnen heeft gekregen. En die zijn nu dus weer beschikbaar voor mensen die een gebruikte auto willen gaan rijden. "Bijvoorbeeld nu de Baleno´s of de Baleno Company Cars", aldus De Vos. Koop je een occasion bij Suzuki Kees Balvert, dan betaal je geen afleveringskosten. De auto wordt altijd afgeleverd met APK-keuring, een onderhoudsbeurt, met zes maanden BOVAG-garantie en één jaar Mobiliteitsgarantie. "En, ook niet onbelangrijk, met 30 euro aan brandstof in de tank", zegt De Vos. "De prijzen zijn all-in, tel de gunstige financieringen bij de aantrekkelijke garantievoorwaarden op, waarmee we extra veel zekerheid kunnen brengen. Dan zie je hoe slim het is om een occasion bij ons bedrijf aan te schaffen." De verkoopleider kijkt tevreden terug op de afgelopen periode, waarin heel behoorlijk nieuwe auto's en occasions zijn verkocht. Voor meer informatie kun je bellen naar (070) 309 89 50 of even kijken op de website: www.suzuki.nl/autobedrijf-kees-balvert-den-haag.

The Shah of Holland overstijgt etnische grenzen

Win kaarten voor de voorstelling The Shah of Holland door Shah Tabibi (Foto: Fleur Beemster) Foto: Fleur Beemster

Als kleine jongen verliet hij een oorlogsgebied om op vreedzame grond man te worden. Shah Tabibi, Afghaan van geboorte, werd op zijn vierde door zijn ouders naar Nederland gebracht. Zijn eerste herinneringen zijn die uit zijn leven in het Asielzoekerscentrum.

Inmiddels zijn we ruim twintig jaar verder en Shah is niet stil blijven staan. Hij werd storyteller, docent op de hogeschool en heeft zijn master diploma in Gezondheidspsychologie. Dit is het leven van Shah in een notendop, maar er is veel meer over te vertellen. Dat doet hij in de voorstelling The Shah of Holland. Door middel van zijn verhalen neemt hij het publiek mee in de wereld van een kleine jongen die zijn hele omgeving opnieuw moet leren ontdekken. Hij schijnt zijn licht op Nederlandse tradities vanuit de ogen van een kind. Soms met verbazing, altijd met humor en vooral met compassie.

Met deze voorstelling willen Shah en zijn gitaristen (Niek & Rik) niet alleen een persoonlijk en authentiek verhaal met het publiek delen. Ze willen ook een inkijk geven in het leven van iemand die naar Nederland kwam of liever gezegd, met weinig benul is meegenomen door zijn vluchtende ouders.

Tot slot overstijgt The Shah of Holland de etnische grenzen en slaagt erin een verbinding te leggen tussen de migranten Nederlander en de traditionele Nederlander. De voorstelling vangt aan om 19.00 uur. Kaarten kosten 5 euro voor studenten en 10 euro regulier en zijn te bestellen via: https://www.tudelft.nl/evenementen/2018/sc/1506-theatre-show-the-shah-of-holland. Delft op Zondag geeft 10 x 2 gratis kaarten weg. Stuur even een mail naar avondjeuit@delftopzondag.nl. De gelukkigen ontvangen per mail bericht. Locatie: TU Sports & Culture. Mekelweg 10, 2628 CD Delft

Al 40 jaar hét huis van keukens

Vestingmanager Rob de Vries heet u van harte welkom bij Mandemakers

Wateringen – Mandemakers hét huis van keukens, bestaat dit jaar 40 jaar en dat willen wij vieren. Tot en met zondag 10 juni profiteert u van 25% jubileumkorting op al onze keukens.

In 1978 is Ben Mandemakers in een klein schuurtje achter het huis van zijn ouders een keukenzaak gestart. Ondertussen bestaat dit familiebedrijf al 40 jaar en opende in 2004 de showroom in Wateringen.

Topkwaliteit
In veel huizen is de keuken het centrale ontmoetingspunt. We komen er om te koken, maar ook om er te eten, de krant te lezen, te borrelen en de dag door te nemen. Een belangrijke plek in huis dus. Bij Mandemakers weten we als geen ander hoe belangrijk dat is. Wij doen er dan ook alles aan om u naar volle tevredenheid te helpen. Wie bij Mandemakers koopt, kiest voor topkwaliteit. Die kwaliteit zit hem bijvoorbeeld in de enorme keuzemogelijkheid.

Collectie
Naast onze Mandemakers collectie, VTwonen collectie en Mandemakers Individual collectie, zijn wij al veertig jaar officieel SieMatic dealer, en mogen wij u, als één van de weinige keukenzaken, het merk Barletti presenteren. Om u zoveel mogelijk keuzevrijheid op het gebied van werkbladen te bieden hebben we zelfs een eigen Mandemakers stenen bladen fabriek en kunt u bij ons terecht voor werkelijk alle A-merken qua apparatuur. Dit, in combinatie met het uitstekende advies en garantie, alsmede de levenslange service die wij u bieden, maakt dat wij ons met gepaste trots hét huis van keukens mogen noemen.

Kom bij ons langs op de 's-Gravenzandseweg 23 in Wateringen en laat u adviseren door een van onze adviseurs. Maak een afspraak via www.mandemakers.nl of bel naar 0174 - 220 566

Charity Contest door Virgiel

Op zaterdag 23 juni wordt de Charity Contest op studentenvereniging Virgiel georganiseerd. Dit is een dag waarbij op verschillende manieren geld voor het goede doel wordt opgehaald. Ook u bent van harte welkom om een bezoek te brengen. U kunt kraampjes met eten en drinken, verkoop en loting van zowel kleding als andere spullen, workshops, andere activiteiten en live muziek verwachten! Daarnaast kunt u een kijkje nemen in het monumentale pand, het oude Sint Barbaraklooster, tijdens één van de rondleidingen gedurende de dag.

Door middel van deze acties wordt er geld opgehaald voor verschillende goede doelen, zoals het KWF, het Diabetesfonds en de Dierenbescherming. Ook is Shirts naar vraag aanwezig, een studenteninitiatief dat oude shirts inzamelt voor ontwikkelingslanden! Dus kom langs op de oude Delft 57 op 23 juni tussen 11 en 5 uur, steun de goede doelen en maak kennis met de vereniging en haar leden. De toegang is gratis.

Thrillerauteur Karin Slaughter in Paagman Delft

Zaterdag 17 juni 2018 is de wereldberoemde Amerikaanse thrillerauteur Karin slaughter om 14:00 uur te gast bij Paagman vestiging Delft, Choorstraat 1. Naar aanleiding van haar nieuwste thriller Gespleten zal zij signeren. Toegang tot de signeersessie is gratis, graag aanmelden via 088-3383838, info@paagman.nl, of www.paagman.nl/karin-slaughter.

Karin Slaughter (1971) is een Amerikaanse thrillerschrijfster, bekend als de 'Queen of suspense'. Haar boeken zijn al in achtentwintig landen uitgegeven en hebben een vaste plek op de nationale en internationale bestsellerslijsten verworven. In totaal werden van haar boeken alleen al in Nederland meer dan twee miljoen exemplaren verkocht.

Schuilkerk open

De barokke schuilkerk uit 1743 aan het Bagijnhof in Delft wordt ook deze zomer op een aantal zaterdagen weer opengesteld voor publiek. Door de ligging van de kerk, achter de gevel van een 19e eeuws huis, is de schuilkerk - ook nog steeds bij veel Delftenaren - een goed bewaard geheim. Maar dat blijft vast niet zo: de bijna 1.000 mensen, uit Delft en daarbuiten, die de kerk in 2017 tijdens de openstelling bezochten, waren buitengewoon verrast over de schoonheid van de sfeervolle, intieme oud-katholieke kerk.

De kerk aan het Bagijnhof 21 is te bezichtigen op alle zaterdagen van 23 juni tot en met 1 september van 13.00 uur – 16.00 uur. Op Nationale Monumentendag, 8 september, is de schuilkerk open van 10.00 uur tot 17.00 uur. Er wordt dan ook een kleine relimarkt gehouden. Meer informatie over de kerk vindt u op: www.schuilkerkbagijnhof.nl

Uitdagende zomerkampen voor kinderen

Al spelend Engels leren, het kan bij dit zomerkamp! (foto: Marian Bartek) Foto: Marian Bartek

Heb je je al afgevraagd hoe je de zomer voor je kinderen gaat inrichten? Wees gerust, Inetlingua komt je te hulp met hun Engelse dagactiviteiten. Zes weken pret voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar rond Engelstalige thema's.

Vrije tijd van kinderen op een leuke en leerzame manier invullen en Engels praten zonder druk van buitenaf: Een goede manier om 'natuurlijk' op het Engels over te stappen. Per dag, van maandag tot en met vrijdag komen de kinderen in de ochtend aan, rond 08.30 uur. Hun hele dag is vol gepland, inclusief eten, rusten en activiteiten. Om 17.30 uur worden de kinderen weer door hun ouders opgehaald. De enige taal die gesproken zal worden, is Engels. De thema's die op het programma staan zijn: LEGO Robotica, vrij bouwen, handwerk, koken, toneel, elektrotechniek (basis) met Arduino of computergames programmeren (Unity). Iedere week vergt dus een andere woordenschat, gebaseerd op het thema en andere activiteiten. Bij bijvoorbeeld het koken wordt er over een bepaald gerecht gepraat, de oorsprong, de ingrediënten en natuurlijk wordt uiteindelijk het gerecht bereid. Met taken voor eenieder, bijvoorbeeld in een beperkte tijd met een klein groepje oudere kinderen de ingrediënten kopen bij een supermarkt, leer je het snelst en het stimuleert bovendien teamwork. Inetlingua gaat voor drie doelen: stimuleren van verbale communicatie, kennis vergaren over de verschillende thema's en plezier en nieuwe vrienden maken. Dat is waar de zomerkampen van Inetlingua voor staan!

Inetlingua Language School is natuurlijk ook te vinden op Facebook. Op 24 juni van 12 tot 14 uur is de Open Dag aan de Voorstraat 60. Kom langs en ontvang al de benodigde informatie over de zomerkampen en de reguliere cursussen. Meer weten? Bel: 06-87515483 of mail naar
camp@inetlingua.com.

Nieuwe bewonersvereniging Tanthof van start

Het nieuwe bestuur. Staand v.l.n.r.: John, William, Michel, Max, Victor, Dianne en Alfred (voorzitter). Zittend vooraan: Okey en Jeffrey.

DELFT – De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) wordt dé belangenbehartiger voor heel Tanthof. Het officiële startmoment staat gepland op dinsdag 19 juni in wijkcentrum De Hofstee.

Tijdens de extra algemene ledenvergadering kunnen aanwezige leden hun stem uitbrengen op de statuten en het reglement. Daarnaast worden de uitkomsten van de grote bewonersenquête gepresenteerd, alsmede nieuws over de laatste ontwikkelingen in beide wijken. Er zijn vier speerpunten: wonen, welzijn, zorg en voorzieningen.

Nieuwe start
De vereniging was al 25 jaar actief voor de huiseigenaren in Tanthof. Vanaf 2018 wordt de aandacht en belangenbehartiging verbreed naar alle inwoners van de wijk. Er staat veel te gebeuren. Zoals de nieuwbouw aan het Chilipad en de Jordaniëstraat. Wat is de projectontwikkelaar van plan? Men wil bestaande basisscholen samenvoegen op een nieuwe locatie. Wat betekent dat voor de leerlingen, de toegankelijkheid en de herinrichting van Tanthof? En het aardgasvrij maken van de wijken Oost en West. Hoe zou zo'n warmteplan van de gemeente eruit kunnen zien?

Gesprekspartner
De BHTD deed eerder dit jaar al van zich spreken met een politiek café in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens een druk bezochte avond waren de tien belangrijkste lokale politieke partijen vertegenwoordigd en vond een levendige paneldiscussie plaats. De politici vonden een serieuze gesprekspartner in de vereniging, die geheel door vrijwilligers wordt gerund, actieve en betrokken Tanthofbewoners. Zij zijn graag bereid om zich in hun vrije tijd in te zetten voor de belangen van hun medebewoners. De vergadering is (gratis) toegankelijk voor leden en niet-leden. Aanvang 19.30 uur, De Hofstee, Sandinoweg 149. Aanmelden via www.bhtd.nl. Vol is vol!

Hou zon en warmte uit je huis deze zomer

De specialisten van Eradus staan klaar voor een vrijblijvend persoonlijk en vakkundig advies. Foto: Esdor van Elten

Nu de zon elke dag nog ietsje hoger staat en aan kracht wint, is het goed om eens na te denken over de zonwering in uw huis. Gelukkig kennen Delftenaren daarvoor een vertrouwd adres: Eradus Zonwering aan de Julianalaan.

Eradus Zonwering is al sinds jaar en dag een begrip in de stad en en wijde omgeving als het om zonwering gaat. Zowel binnen- als buitenzonwering van uitsluitend topmerken is in ruime mate in het assortiment vertegenwoordigd.

Eradus Zonwering mag dan ook echt te boek staan als specialist. Sinds oktober vorig jaar heeft het bedrijf een gloednieuwe Luxaflex® Gallery 'indoor' shop. Met behulp van nieuwe verlichting en realistische visuals ervaren consumenten de laatste trends op het gebied van stijlvolle raambekleding. De specialisten van Eradus staan klaar voor een vrijblijvend persoonlijk en vakkundig advies, maar u bent natuurlijk ook vrij om zelf rond te kijken en zo inspiratie op te doen over de laatste trends.

Met 'ScaleWatcher' definitief kalkaanslagvrij!

Foto: Martijn Linthorst

Kalkaanslag ontstaat waar we water gebruiken. Er is een simpele goedkope milieuvriendelijke oplossing die dit probleem définitief oplost: ScaleWatcher. U bent welkom tijdens de open dag op zaterdag 14 maart van 10 tot 15 uur aan de Burgemeestersrand 57a in Delft. Consumenten worden kritischer over kalkafzetting op sanitair, apparaten en warmwatertoestellen. Kalkaanslag veroorzaakt ongemak en schade. Uw badkamer vertoont elke keer wéér sporen van kalkaanslag. Dure schoonmaakmiddelen zijn nodig om dit te verwijderen. Helaas komt dit in het milieu terecht. De levensduur van apparaten wordt verkort, 6 mm kalklaag op uw warmte-elementen resulteert in 40 procent méér energiekosten. Calcium of kalk is een mineraal dat nodig is voor onder andere de opbouw en het onderhoud van de botten en het gebit, voor een goede werking van spieren en zenuwen en de bloedstolling. ScaleWatcher is een unieke oplossing, de kalk in ons drinkwater blijft erin, alleen net anders, en alles wordt definitief kalkaanslagvrij. Reacties te lezen op www.kalkaanslagvrij.nl.

35 / 40