Delft op zondag

11 maart 2018

Delft op zondag 11 maart 2018


Hoe veilig voelt fietsend Delft zich?

ANWB-onderzoek zorgt voor verdeelde meningen bij Delftse fietsers

Fietsdrukte onderweg naar de TU wijk. Voelen fietsers zich veilig in Delft? De meningen van de fietsende Delftenaren blijken verdeeld. (Foto: EvE)

Delft - Uit een recent onderzoek van de ANWB onder haar leden is gebleken dat 37 procent van alle Delftse ondervraagden zich niet veilig voelt op de fiets. In totaal hebben 22.365 leden aan het onderzoek meegedaan, onder wie 485 uit Delft.

Door Esther Luijk

Het onveilige gevoel zou onder meer worden veroorzaakt door te smalle fietspaden en de afwezigheid ervan, veel vrachtverkeer, onvoorspelbaar gedrag van andere weggebruikers en onoverzichtelijke kruispunten. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, vertelt ANWB persvoorlichter Markus van Tol. "We hebben de resultaten naar alle betreffende gemeentes gestuurd; naar de colleges van B en W en naar de kandidaat gemeenteraadsleden. We hopen dat ze er nog iets aan hebben in hun campagne, en dat ze ook echt wat tegen de problemen gaan doen." De ANWB heeft in het onderzoek geen rekening gehouden met tijdelijke verkeershinder, zoals wegwerkzaamheden. "We snappen dat dat maar tijdelijk is, we gaan ervan uit dat die gevaarlijke situaties binnenkort weer verdwenen zijn. Dit onderzoek richt zich op de situaties waardoor er permanente hinder ontstaat."

Reacties
Op straat zijn de meningen verdeeld over de resultaten van de ANWB. David (31) kan zich er bijvoorbeeld totaal niet in vinden. "Ik vind Delft juist een extreem veilige stad voor fietsers", zegt hij. "De fietspaden zijn zo goed als overal afgescheiden van de autowegen, en overal waar dat niet zo is, bijvoorbeeld langs de grachten, is de maximumsnelheid superlaag. Natuurlijk moet je goed op blijven letten, maar dat is in iedere stad."

Lees verder op pagina 3

Wethouder Hekker opent Max Havelaar Kindcentrum

Wethouder Aletta Hekker feliciteert de kinderen met het gloednieuwe kindcentrum (Tekst en Foto: Esther Luijk)

Met een geweldige knal lanceerde professor Big Bang Bart donderdagmiddag drie raketten. Het spektakel was onderdeel van de officiële opening van het Max Havelaar Kindcentrum aan de Voorstraat.

Het kindcentrum biedt een geïntegreerd aanbod van een basisschool, voorheen de Max Havelaarschool, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, voorheen Schatkist, onder een dak. 'Een droom die uitkomt' riep Wethouder Aletta Hekker. "Ik heb nog nooit een raket afgeschoten", grapt ze. Natuurlijk doelde ze op de opening van het kindcentrum. "Een doorlopende leerlijn, waar het kind centraal staat, is heel belangrijk", vertelt ze. "Hier kunnen kinderen van 0 tot en met 12 jaar in een veilige, vertrouwde omgeving leren, spelen en opgroeien. Ik hoop dat er nog heel veel kindcentra mogen volgen."

Samenwerking
Het Max Havelaar kindcentrum is een coproductie van Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO Delft e.o.) en Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK). Judith van Veen, manager marketing en communicatie bij SRK en Monique Radder, beleidsmedewerker pr en communicatie bij SCO Delft e.o., zijn in de wolken met het resultaat. Van Veen: "We hebben hard gewerkt om een visie van de toekomst te ontwikkelen. We zien de wereld en gezinsomstandigheden in rap tempo veranderen. Steeds meer ouders combineren werk met de zorg voor hun kinderen. Het nieuwe Max Havelaar Kindcentrum werkt daarom vanuit één visie, als één team en met één plan in nauwe samenwerking met de ouders of verzorgers."
Voordelen
Het grote voordeel van de doorlopende leerlijn is dat het kind overal gezien wordt en dat daardoor de ontwikkeling optimaal gevolgd kan worden, vertelt Radder. Door de speerpunten Technologie, Cultuur en Wetenschap te hanteren, willen de partijen in het kindcentrum de kinderen voorbereiden op de kenniseconomie van morgen. "De lessen die ze op school krijgen, kunnen na schooltijd worden doorgezet, zij het spelenderwijs. Het blijft natuurlijk wel ontspanning. De verschillende partijen versterken elkaar door samenwerking. De bundeling van kennis en kunde is onze grootste kracht."

Mogelijkheden
Het kindcentrum heeft van 7.30 uur 's ochtends tot 18.30 uur een aanbod voor de kinderen. De voor- en naschoolse opvang zijn echter niet verplicht, benadrukt Radder. "Ouders kunnen er natuurlijk voor kiezen om alleen gebruik te maken van het lesprogramma op school. Maar de mogelijkheden zijn er!"
Enthousiaste kinderen
De kinderen zelf zijn enthousiast over hun nieuwe leeromgeving. Goed voorbereid leiden ze de aanwezigen rond in het kindcentrum. Ze showen de vlindertuin, de speelplaats, hun eigen klaslokaal, het techniekatelier en de buitenschoolse opvang.
Bas, Keith en Seger (alle drie 11 jaar) vinden het bovendien wel leuk, de kleintjes die ineens rondkruipen in het kinderdagverblijf. "Kijk nou hoe lief", roepen ze, wijzend op wat foto's. "Ze zijn superschattig!"

Vervolg van voorpagina

Moeder Marjolijn (35) herkent zich echter wel in de 37 procent die zich onveilig voelt. "Het ligt wat mij betreft vooral aan het gedrag van andere weggebruikers. Als ik met mijn twee kleine kinderen door de stad fiets, moet ik echt uitkijken dat ze niet van de sokken worden gereden door bijvoorbeeld een appende student. De meesten kijken niet op of om, heel hinderlijk."
Studente Simone (21) zegt zich wel eens schuldig te maken aan het gedrag dat Marjolijn noemt, maar vindt niet dat ze daarmee de verkeersveiligheid in gevaar brengt. "Ik ben wel eens aan het appen of bezig met m'n muziek tijdens het fietsen, maar ik blijf altijd wel goed opletten. Eigenlijk let ik juist beter op als ik door rood rijd, want dan moet ik goed oppassen dat ik niet aangereden word. Bij groen ga ik er zomaar vanuit dat iedereen me voorrang geeft en dat is lang niet altijd het geval in Delft."
Twee winkelende dames, Sjanie (71) en Marga (67) denken dat het onveilige gevoel van de ANWB-leden niet zozeer door de andere weggebruikers, maar door de aldoor veranderende verkeerssituaties wordt veroorzaakt. "Er wordt zoveel verbouwd in de stad", zegt Marga. "Soms weet ik niet meer waar ik moet staan met m'n fiets, of sta ik ineens midden op de weg waar voorheen een fietspad was. Dan kan ik me wel voorstellen dat mensen zich onveilig voelen." Sjanie benoemt de werkzaamheden bij het station en het Bolwerk. "De verkeerssituatie is er een stuk onoverzichtelijker geworden, vind ik. Je moet nu met je fiets bijna op de weg gaan staan voordat je kan zien of er verkeer aankomt."

Gemeente
De gemeente geeft aan er alles aan te doen om de fietser een zo veilig mogelijk gevoel te geven. "Voor de spoorzone geldt dat de verkeerssituatie hier in de afgelopen jaren aan veel veranderingen onderhevig is geweest waardoor weggebruikers vaak andere routes moesten afleggen", verklaart gemeentepersvoorlichter Jan Langstraat. "Wij denken dat nu de inrichting van de wegen zijn definitieve vorm krijgt, de fietsers de verkeerssituatie als duidelijker en ook veiliger zullen gaan ervaren. We blijven investeren in fietsinfrastructuur waarbij we fietsers een meer prominente plek en meer ruimte geven. Voorbeelden hiervan zijn de omvorming van het Zuideinde, de Abtswoudseweg, de Mercuriusweg en de Havenstraat tot fietsstraat waarbij de auto te gast is. Een ander voorbeeld waarbij de fietsveiligheid wordt verbeterd is de aanpak van de kruisingen aan de Voorhofdreef om de oversteeklocaties voor fietsers, die hier op een tweerichtingsfietspad rijden, veiliger te maken."

Toekomstplannen
Ook voor de toekomst liggen er al plannen klaar om de fietsveiligheid te waarborgen, volgens Langstraat. "Delft heeft de ambitie de komende decennia 10.000 á 15.000 extra woningen en 10.000 extra banen te creëren wat zorgt voor een forse toename in fietsgebruik. Dit vraagt om nú goed na te denken over hoe dit in de toekomst geborgd kan worden. Dit jaar wordt het Mobiliteitsplan Delft gemaakt, waarin de fiets een belangrijke plek krijgt. Speciaal voor de fiets wordt een nieuw uitvoeringsprogramma met maatregelen opgesteld, zodat wij het fietsgebruik in Delft kunnen blijven faciliteren en daarmee ook stimuleren. Ook verkeersveiligheid wordt geborgd in het nieuw te vormen beleid. Dit moet leiden tot Delft als stad waarin elke verkeersdeelnemer, dus ook de fietser, zich veilig voelt in het verkeer en waar mensen van elke leeftijd graag aan het verkeer blijven deelnemen."

De Schatkaart blijft volgend jaar open

Het bestuur van Librijn heeft besloten om de Schatkaart het volgend schooljaar open te houden en heeft de medewerkers en de ouders over dit positieve nieuws geïnformeerd.

Zoals bekend zag het bestuur zich genoodzaakt om de school te sluiten vanwege structurele financiële tekorten op de school. Na intensief overleg met onder meer de wethouder van onderwijs is duidelijk geworden dat Librijn gebruik kan maken van een aanvullende voorziening die het College van Delft heeft getroffen. De aanvraag, gebaseerd op de huidige situatie, is toegekend. Mocht het bedrag onverhoopt niet toereikend zijn, kan er een aanvullende aanvraag worden gedaan. Ook komt er onafhankelijk onderzoek naar de levensvatbaarheid van twee scholen in de Harnaschpolder. Librijn dankt de wethouder voor haar inspanningen en de gemeente voor deze tegemoetkoming. Librijn zal doen wat mogelijk is om de huidige leerlingen te behouden en nieuwe leerlingen te verwelkomen. Het besluit De Schatkaart te sluiten per 1 augustus 2018 wordt ingetrokken. De kinderen gaan volgend schooljaar gewoon naar hun school. Nieuwe kinderen zijn van harte welkom. De personeelsleden kunnen op de Schatkaart blijven werken. Na de uitslag van het onderzoek zullen we samen met de gemeente, het team, ouders en de deelmedezeggenschapsraad kijken wat dit betekent voor de verdere toekomst.

Marc en Siem Trebels (45 en 9 jaar)

Wat ben je momenteel hier aan het doen op het Bastiaansplein in Delft?
Ik heb net mijn jongste zoon opgehaald, hij had een speelafspraakje bij een vriendje. Het was op loopafstand, dus lekker dichtbij.

Ga je vanavond nog iets doen?
Nee hoor, ik ben de hele week al veel op pad geweest. Ik kom net terug uit Rotterdam. Vanavond maar lekker rustig thuis blijven en voetbal kijken. Volgens mij is AC Milan tegen Arsenal op televisie.

Wat doe je dagelijks?
Ik ben zelfstandig recruiter en help mijn klanten met het vinden van de juiste mensen. Ik ben dus dagelijks bezig mensen te werven en te selecteren waarmee openstaande vacatures vervuld kunnen worden. Het is erg leuk werk.

Heb je verder nog iets gedaan de afgelopen week?
Gisteren heb ik een interessante workshop gevolgd, over de impact van de nieuwe privacy wetgeving voor HR en recruitment.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt op 25 mei actief. Ik denk dat het goed is dat het zo geregeld gaat worden, maar heeft wel impact voor organisaties. Die zullen daar dus tijdig mee aan de slag moeten.

Wat is voor jou hét nieuws van de afgelopen week?
Dat is voor mij dan toch wel het goede nieuws dat volgens het CPB de economie op stoom is en het aantal werklozen daalt naar het laagste punt sinds 2001.
En dat zie ik dan weer terug in het aantal stijgende vacatures bij mijn klanten.

Verkeersschool Niels blijft altijd bij de tijd

Verkeersschool Niels gaat met goed materiaal de weg op. (Foto: EvE)

Sinds twee weken geeft Leo Hilgerson van Verkeersschool Niels les in een gloednieuwe Hyundai I30. "Goed materiaal is belangrijk. Bij ons leer je omgaan met de nieuwste techniek."

Leo, Henk en Xandra zijn de instructeurs van Verkeersschool Niels. En Niels zelf dan? "Die bestaat niet", lacht Leo. Het is een bijnaam voor mij. Hilgerson doet mensen denken aan Niels Holgersson. Op een gegeven moment kende iedereen me als Niels." Leo maakte van de nood een deugd en koos de naam én het logo met de gans als symbool voor de rijschool waar hij in 1993 mee startte.

Ervaring en liefde voor het vak
Al snel kwamen Henk en Xandra erbij en dat betekent dat Verkeersschool Niels nu al vele jaren kan bouwen op deze mensen met veel ervaring èn liefde voor het vak. "We horen van cursisten altijd dat er zo'n fijne sfeer is in de auto", vertelt Henk. "En dat is goed. Want hoewel rijles natuurlijk een serieuze zaak is, stoppen we er ook graag een beetje humor in. We willen graag overdragen dat autorijden ook gewoon leuk is." Dat is niet het enige waarin Verkeersschool Niels zich onderscheidt: "Wij leveren maatwerk", benadrukt Leo. "Iedere cursist is anders en de kunst is om te ontdekken: hoe leer jij het makkelijkst?" "Dat staat of valt met communicatie", vult Henk aan. "En met persoonlijke interesse in de leerling. Een kwartiertje praten is soms effectiever dan iemand een half uur de snelweg op sturen."

Topauto
Sinds twee weken rijdt Leo in een gloednieuwe Hyundai I30. Een half jaar daarvoor kocht Henk al zo'n zelfde auto. Waarom deze keuze? "Deze is gewoon heel geschikt. Voldoet aan alle eisen rond veiligheid, goed zicht, gemak en bediening. De I30 is al eens lesauto van het jaar geweest. Onze huisdealer, Kleyweg in Den Hoorn, heeft ons hier top in geadviseerd." Het is belangrijk om met de nieuwste technieken te leren omgaan", vindt Leo. "Met techniek als navigatie en achteruitrijcamera's moet je leren omgaan, anders leidt het alleen maar af."

Veilig rijden
Bijblijven is dus het devies, en dat geldt ook voor de instructeurs zelf: "Wij moeten zelf ook iedere vijf jaar opnieuw examen doen. Daarnaast doen wij zelf ook steeds nieuwe cursussen, om bijvoorbeeld beter te kunnen omgaan met mensen met faalangst of autisme. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag van de cursist. Want uiteindelijk leiden wij mensen niet op voor een roze kaartje, maar we willen dat ze als veilige chauffeur de weg op kunnen!"

Veel nieuws te melden bij Vakgarage DIGO aan de Motorenweg

Het team van DIGO staat op twee locaties voor u klaar. (Foto: PR)

"Na een grote verbouwing hebben wij in 2007 het pand aan de Motorenweg betrokken. Iedereen in Delft kende DIGO wel van het Toyota dealerschap bij het ziekenhuis, maar de tweede vestiging in Delft wist in het begin niet iedereen te vinden", aldus Ton van Langeveld van DIGO.

Dat is inmiddels goed veranderd: "Met 15 enthousiaste medewerkers bedienen we met occasions in alle prijsklassen en met universeel onderhoud aan alle merken auto's, ook die nog in de fabrieksgarantie zitten, veel klanten in Delft en omstreken." Natuurlijk heeft het label VAKGARAGE hieraan bijgedragen. De universele manier van denken om steeds tot de beste oplossing te komen in combinatie met onze gedegen dealer achtergrond zorgt voor een geweldige combinatie. Lage onderhoudsprijzen beurt € 99,- euro inclusief een jaar lang gratis wegenwacht gecombineerd met kwaliteit! Daarnaast kunt u bij DIGO natuurlijk terecht voor uw APK keuring ( € 19,50), een gratis airco check, een vakgarage aankoopkeuring, grote en kleine beurten tegen zeer scherpe tarieven. "En dat allemaal met de hoogste kwaliteit. Niet voor niets is DIGO al ruim 63 jaar voor velen een vertrouwde naam in de gehele regio. Dat blijkt ook wel, met een 8.3 als gemiddeld klantencijfer bij het onafhankelijke 'Klanten vertellen' over ruim 700 beoordelingen.
Toyota en Vakgarage. Het beste uit 2 werelden. "Dat blijkt ook uit de nieuwe afleverpakketten die we sinds enkele weken op beide vestigingen gebruiken. Ook de klanten zijn hier erg enthousiast over." Niet alleen de omruilgarantie is nieuw, maar ook de langere garanties op de occasions, zoals het Toyota afleverpakket met bijvoorbeeld twee jaar garantie op een Toyota Hybride tot 5 jaar en 170.000 km of een jaar VAKGARAGE garantie op een Ford Focus van 6 jaar met 145.000 km. "De langere garantie is voor ons een uitkomst. Wij hebben altijd heel veel gebruikte auto's en daarnaast ook een hele grote variatie. De vraag naar een automaat wordt steeds groter. Wij hebben daarom ruim 70 automaten occasions op voorraad. In de hele omgeving heeft geen bedrijf er zoveel in alle prijsklassen staan. Vanaf € 1.000 kunt u al bij ons terecht voor een occasion." Het voorjaar komt er weer aan dus de vraag naar onderhoud en een goede occasions neemt weer toe. Mensen willen op vakantie met een andere auto of hun huidige auto nog een betrouwbare beurt geven voordat ze op reis gaan. Met ons hele team zorgen wij ervoor dat u zorgeloos op weg kunt. En met onze slogan : "Kijk en vergelijk we hebben altijd het beste (aan)bod" zorgen wij er ook nog eens voor dat we dat heel voordelig doen! Graag tot ziens bij VAKGARAGE DIGO, Motorenweg 25 in Delft. www.DIGODELFT.nl

Luciënne Saraber

Luciënne Saraber is
penningmeester van de
stuurgroep die Samenloop voor Hoop Delft organiseert.

Koop een kaarsenzak waarmee de baan in de avond feëriek verlicht wordt. (Tekst & foto: EvE)

1. Waarom wilde je hier in het Mekelpark gefotografeerd worden?
Omdat hier op 9 en 10 juni de Samenloop voor Hoop plaatsvindt. Nu is het misschien nog kaal en leeg, maar op die dagen is het sfeervol en levendig.

2. Wat is dat, Samenloop voor Hoop?
Samenloop voor Hoop is 24 uur wandelen tegen kanker. Over een vast parcours van zo'n 500 meter. Het geld dat daarmee inzamelen gaat naar KWF Kankerbestrijding.

3. 24 uur wandelen? Is dat niet een beetje lang?
Daarom is het ook een estafette in teamverband. Daarom bestaan teams gemiddeld uit 15 lopers. Het team bepaalt zelf het wandelschema. Het streven is om elk uur (ook s'-nachts) tenminste één teamlid per team op het parcours te hebben. Het is tenslotte Samenloop voor Hoop.

4. Vast parcours? Klinkt saai...
In tegendeel! Zie het als zomers thema festival. Er is een podium met live entertainment, je kunt overnachten op een mini-camping, er zijn kramen... Bovenal: je bent met elkaar, want dat is de gedachte achter Samenloop voor Hoop: sámen beleven en stilstaan bij de impact van kanker. Ieder op zijn of haar eigen manier, maar juist sámen. Je kunt het leven vieren en je verdriet delen in dit evenement.

5. Hoe ben jij betrokken geraakt?
Chantal de Groot, voorzitter van de organisatie, is een vriendin van mij. Zij heeft zelf kanker gehad, zet zich nu in voor de bestrijding ervan en vroeg of ik mee wilde doen.

6. En dat wilde jij wel...
Natuurlijk. Voor Chantal, maar ook omdat het me gewoon verbaasde dat Delft dit evenement nog niet had. Dat kan toch eigenlijk niet.

7. Wat is jouw rol in de
stuurgroep?

Ik ben penningmeester. Dat past bij me. In het dagelijks leven ben ik auditmanager bij het Ministerie van Financiën. Ik vind het leuk om met cijfers bezig te zijn.

8. Wat heb je in je hand?
Een lichtje voor hoop. Op de avond van het evenement wordt het parcours verlicht met kaarsen in deze papieren zakken. Dat is een mooie, emotionele ceremonie. Teams verkopen zo veel mogelijk lichtjes. Kijk op www.samenloopvoorhoop.nl/delft.

9. Loopt het een beetje met de
inschrijving?

We hebben tot nu toe zo'n 200 aanmeldingen. We streven naar minstens 500 lopers, dus kom op Delft!

10. Wat zou je doen als je burgemeester van Delft was?
Marja van Bijsterveldt heeft ons al erg geholpen door een promotiefilmpje in te spreken.
Ze heeft ook gezegd dat ze komt. Rest dus alleen nog om mij als burgemeester vandaag nog in te schrijven met een team dat bestaat uit alle bevolkingsgroepen van de stad. Een team dat Delft representeert!

Betalen voor ontheffing zware voertuigen

Een ontheffing om met zware voertuigen de binnenstad in te rijden gaat geld kosten. (Foto: PR)

Bedrijven die met zware voertuigen de logistieke zone van de binnenstad in willen, gaan met ingang van 1 mei € 85 leges betalen per ontheffing. De ontheffing is nodig voor elke vrachtwagen die meer weegt dan 3.500 kilo.

Sinds 3 april 2017 geldt in de Delftse binnenstad al een inrijverbod voor deze zwaardere vrachtwagens. Bedrijven die met zo'n voertuig toch het gebied in willen, mogen dat alleen met een (jaar)ontheffing, die geldt tijdens venstertijden. Deze ontheffing is tot en met 30 april nog gratis, maar kost vanaf 1 mei €85, -
De regels die gelden voor zwaarder verkeer in de binnenstad kunnen elk jaar worden aangescherpt. Hiervoor heeft de gemeente eind vorig jaar een stappenplan opgesteld, samen met een brede groep belanghebbenden: bewoners, bedrijven en brancheorganisaties die samenwerken in de Commissie Bevoorrading Delft. Het stappenplan beschrijft welke maatregelen per jaar genomen kunnen worden, zodat belanghebbenden zich hierop op tijd kunnen voorbereiden. Het in rekening brengen van leges is de eerste stap. Het stappenplan is een uitwerking van het 'Protocol Logistiek' dat de gemeente in 2016 heeft vastgesteld, met het doel leefbaarheid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid te verbeteren en het karakter van de binnenstad te beschermen. Dat gebeurt door het vrachtverkeer terug te dringen en te stimuleren dat bevoorrading gebeurt met schonere voertuigen. De gemeente meet elk jaar wat de effecten zijn van de maatregelen. Afhankelijk van de resultaten kunnen de regels voor de logistieke zone verder worden aangescherpt. Het stappenplan dat hiervoor is opgesteld, geeft inzicht welke aanscherpingen tot en met 2025 kunnen worden genomen om te bereiken dat de binnenstad ook echt aantrekkelijker wordt. Kijk voor het volledige stappenplan of voor andere vragen over de logistieke zone in de binnenstad van Delft op www.delft.nl/zwaarverkeer. Ontheffinghouders ontvangen hierover binnenkort persoonlijk bericht.

Zaterdag 17 maart verzorgt Frénk van der Linden, schrijver en journalist, de Hannah Arendt Vertelling. Dit gebeurt tijdens het Lenteconcert o.l.v. Gregor Bak in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4, Delft. Aanvang 16.00 uur. n Zondag 18 maart om 15.00 uur. Zes vertellers van de Vertelkring Delft vertellen traditionele verhalen in de synagoge. Dit jaar is het thema: 'Wijze Dwazen". Verkoop aan de zaal: volwassenen € 15,-, Kinderen tot 12 jaar, CJP en studenten: € 7,50. Voorverkoop online naar kaartverkoop volwassenen € 13,00, Kinderen tot 12 jaar, CJP en studenten: € 6,50 n Op zondag 11 maart zal er weer een Kopjesloop plaatsvinden. Start 1 km jeugdloop: 10.45 uur, kosten € 0,50, Start 5 – 10 en 15 km: 11.00 uur, kosten € 2,-. Inschrijven in de kantine van korfbalvereniging DES (sportpark Biesland) Informatie bij Hans Verbeek : 015-2140539 Voor info en uitslagen www.dekoplopers.nl n Lezing met muziek over Marc Chagall door Josée Claassen, kunsthistorica. Zondagmiddag 18 maart, 15.00 uur in het Meisjeshuis, Oude Delft 112, Delft. Toegang €15,-. Reserveren: www.imagomusica.nl/nieuws n Op zondag 18 maart 2018 geven de kinderkoorklassen van de Koorschool Delft een wereldconcert! De kinderen van de leslocaties Delft en Den Hoorn zingen volksliedjes uit alle delen van de wereld. De reis begint om 15.00 uur, Art Centre Delft. Kaartverkoop via www.koorschooldelft.nl. Toegang €9, kinderen 5 t/m 14 jaar €5 en t/m 4 jaar gratis. De deur is open vanaf 14.30 uur. n Op zaterdag 17 maart voert Oratoriumkoor Cantando o.l.v. dirigent Hans van Rutten het passiewerk The Crucifixion van John Stainer uit in de Ontmoetingskerk Pijnacker aan de Klapwijkseweg, aanvang 20.15 uur. Kaarten á €12,50 zijn te verkrijgen via www.cantando-pijnacker.nl of vooraf in de kerk. n Met haar lessen kinderyoga biedt Iris Plukaard kinderen de ruimte om zelfvertrouwen en ontspanning te ervaren. Spelenderwijs worden kinderen zich bewust van hun ademhaling, ontwikkelen hun zintuigen en leren makkelijker en sneller te ontspannen. Leeftijdsgroep : 6 – 8 jaar. Bij voldoende aanmeldingen start de les op maandag 16.00 uur – 17.00 uur in Buurthuis het Voorhof. Meer informatie en/of aanmelden via www.yoga-mariposa.com of 06-40532306 n Tot 29 april is er een fototentoonstelling te zien in Bibliotheek Den Hoorn. Only Time is een serie stillevens van de Finse fotograaf Loviisa. De knoppen, bloesem en verwelkte bloemen zijn de verschillende fasen in het leven. Naarmate de lente vorderde in de natuur, kregen de beelden ook meer leven en kleur. Toegang is gratis. n Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor op dinsdag 20 maart terecht bij SportsArt, Industriestraat 8, 2604 BB Delft. Afspraak maken via 0636435976. De kosten bedragen € 35. Chauffeurs jonger dan 75 jaar met rijbewijs CDE betalen € 55. Voor de keuring zijn nodig: de ingevulde Eigen Verklaring, een kleine hoeveelheid urine, een uitdraai van de apotheek (ook als u geen medicijnen gebruikt) en het rijbewijs. Neem ook de bril voor auto of tv mee, en als u contactlenzen draagt, zorg dan dat u weet hoe sterk deze zijn. De volgende keuring zal zijn op dinsdag 17 april. n

Een van de mooiere locaties in Delft is ongetwijfeld de Nieuwe Plantage. Met fraaie, soms haast monumentale woningen, die aan de achterzijde vaak ook nog een diepe tuin hebben. Om nog maar te zwijgen van de voorzijde van de huizenrij: daar wordt groen met hoofdletters geschreven. Het is zo ongeveer het enige deel in de Delftse binnenstad dat je heuvelig zou kunnen noemen.

Ooit lag de Nieuwe Plantage in de gemeente Vrijenban, net buiten de stadsgracht en werd lange tijd nog als Oostsingel aangeduid. Met de aanleg van het Rijn-Schiekanaal werd de gracht, of singel, overbodig en gedempt. Daardoor kwam een strook grond vrij waarvoor tuinarchitect Poortman een klein park ontwierp. De toenmalige VVV, 'Delfia' genaamd, adviseerde om de nieuwe straat 'Kalverbosch' te noemen. Het was tenslotte een verlenging daarvan. Ook een gemeentearchivaris moet daar natuurlijk iets van vinden. Die had historisch verantwoord uitgezocht dat 'Nieuwe Plantage' beter was.
En aldus geschiedde.

In de loop der jaren werden allerlei huizen en straten tussen de Haagweg, de Lepelbrug en het Duyvelsgat (nabij de Tweemolentjeskade) aangehaakt bij de Nieuwe Plantage. Na de aanleg van de Reineveltbrug, die weer een verbinding had met de Wateringse Vest, werd het nog onduidelijker. Uiteindelijk werden er in 1987 knopen gehakt: men besloot dat de weg door het Kalverbos (nou ja, bos…) bij de Wateringse Vest hoorde en dat het parkje (bos) en de straat bij watertoren en het graf van Naundorff voortaan Kalverbos genoemd mocht worden. Fraaie huizen zijn het gebleven, daar aan de Nieuwe Plantage. Met veel groen aan de achterkant en 'glooiende heuvelen' aan de voorkant.

Zowel aan de huizen als aan de directe omgeving is in de loop der jaren weinig veranderd. Een enkele dakkapel, een enkel nieuw muurtje of serre, dat is het dan wel. Eén keer per jaar is het er drukker als normaal. Dan gedenken we op deze mooie plek de mensen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Meer delft? Kijk ook op www.willemdebie.nl/dubbeldelft)

Vieze grachten
De laatste tijd is het droevig gesteld getuige met bijvoorbeeld de Koornmarkt. Op meerdere plekken is het zo. Een grote vuilnisbelt zelfs in de grachten, wat een schande voor een toeristenstad als Delft. Zo moeilijk kan het toch niet zijn voor de gemeente om deze troep op te ruimen, de gemeentelijke belastingen zijn er hoog genoeg voor. Het zegt ook iets over de mentaliteit van de mensen die dit veroorzaken, kan er niet beter gehandhaafd worden op dergelijk gedrag dan alleen maar parkeerbonnen uitdelen, dit moet zeer zwaar gestraft worden, idem zwerfafval langs de wegen. Het is diep triest. Oplossingen: meer prullenbakken, vaker opruimen, meer de grachten leegscheppen enz.
A. Neuteboom

Brug te ver
Het Arsenaal, gezichtsbepalend voor oud Delft, moet ontwikkeld worden. Eeuwenlang was het goed genoeg om militaire voorraden in en uit te dragen of laatstelijk als legermuseum te dienen. Daar mocht geen spijker in welke muur dan ook geslagen worden want het was rijksmonument. Eenvoudigen van geest dachten dat dit een garantie was tot behoud van een stukje historie dat met enkele eenvoudige ingrepen weer het oorspronkelijke uiterlijk kon worden gegeven. Stumpers waren het, maar wel aardige stumpers! Want nee, het bruiste niet genoeg! Niets in Delft bruist genoeg en er zijn veel te weinig evenementen. Er moet meer geluid bij. Het moet stampen en sissen. Dag en nacht, want men mocht zich eens gaan vervelen. Dat kan en mag niet. En er zijn veel te weinig plaatsen waar je kunt eten en drinken. Dat laatste is het leukst en zou eigenlijk eens ontwikkeld moeten worden. Dan klinkt er tenminste weer eens vrolijk gebral en van die fietsen zijn we dan ook eindelijk van af, want die worden dan krom getrapt en vervolgens afgevoerd.
En dat Agathaplein, ook zoiets, met die afschuwelijke intieme rust , dat vreselijke niets, dat moet ook maar eens mee in de vaart der volken. De gelikte lantaarnpalen staan er gelukkig al en hebben hun afbladderfase bereikt. En die tuin daar met een hek eromheen . Asociaal ! Weg ermee. Dan is er tenminste ook daar plaats voor evenementen. Bouw daar toch baskasten in de muur van het Prinsenhof onder een knikarmluifel. Dan is dat gedoe met opbouwen ook verleden tijd. En die markt mag ook weleens iets aan gedaan worden. Nu spelen er voortdurend vervelende kinderen of leren er fietsen met hun vader of er lopen mensen zomaar wat te genieten van dat grote plein dat veel beter gebruikt zou kunnen worden om vol te zetten met terrassen. Maar gelukkig is dat gezicht op Delft nu weggesaneerd. Hoe is het mogelijk dat die prutser Vermeer die ouwe troep heeft kunnen schilderen. Nee, dan het monumentje van waaruit je de prachtige nieuwe wegen en brug kan zien die er nu eindelijk zijn gekomen. Die poort was gelukkig al lang geleden gesloopt. Die Oude kerk staat er eigenlijk ook voor joker bij. Geloven doen we toch niet meer, dus open dat ding en maak er een poppodium van. Dat trekt tenminste publiek.Een paar miljoen toeristen erbij plus rosse buurt en wat coffeeshops en Delft gaat een glanzende toekomst tegemoet waar Amsterdam een punt aan kan zuigen
Een ouwe zak

Project grondgebruik
O
nder deze noemer, in andere gemeenten ook wel 'Snippergroen' genoemd, is de gemeente Delft bezig stukjes grond te verkopen die weliswaar haar eigendom zijn, maar waar zij decennialang niet naar omkeek. Allen die in Delft te maken krijgen met dit 'Project grondgebruik' dienen te weten dat er door de gemeente flink wordt gesjoemeld met dit project. Veelal gaat het, zoals bij een reeks huizen gelegen aan de Kalfjeslaan en Hazenlaan, om grond die de voortuin van de woningen vormt. In 1980 werden deze huizen als nieuwbouw verkocht met erfpacht, maar in de loop van de tijd werd de erfpacht door vrijwel alle eigenaren afgekocht. De voortuinen bleven echter gemeentegrond. De groenaanplant en het onderhoud daarvan werd aanvankelijk, en vanzelfsprekend, verzorgd door de gemeente. Maar naar mate de tijd verstreek, bleef het onderhoud achterwege. Nu wil niemand graag totaal verwilderd struikgewas bij zijn voordeur, zodat huiseigenaren geleidelijk aan het initiatief namen hun voortuin te fatsoeneren, om vervolgens, gedurende tientallen jaren, het onderhoud zelf te verzorgen, of te laten verzorgen door een tuinman. Maar plotseling vinden zulke huiseigenaren een brief in de bus van de gemeente, die hen verplicht de grond te kopen, waarbij bovendien de kosten voor notaris en kadaster – minimaal zo'n 500 euro – voor rekening van de koper zijn. In eerste instantie dwingt de gemeente de huiseigenaren de grond te kopen en schroomt zelfs niet te dreigen met een schadevergoeding voor wie meent een beroep te kunnen doen op verjaring. Maar nu blijken sommige eigenaren de grond ook te kunnen huren voor een jaarlijks bedrag van 50 euro. Het kan overigens ook nog gekker: één van de huiseigenaren kreeg het voorstel de grond te kopen voor het symbolische bedrag van één euro. Maar hier schuilt wel een addertje onder het gras, want bij een toekomstige verkoop van het huis valt de voortuin buiten de verkoop. De koper van de grond wordt dus al even symbolisch eigenaar als die ene euro die hij daarvoor betaalt. Wat steekt er eigenlijk achter dat 'Project grondgebruik'? Welnu, het is te verwachten dat de grond die de gemeente wil verkopen, nutsvoorzieningen bevat, zoals de riolering, die in de nabije toekomst groot onderhoud behoeven. Zoals in het koopcontract is vermeld, komen de kosten daarvoor rekening van de grondeigenaar. Wie dus besluit de grond te kopen, koopt een dubbele kat in de zak. En dan is er ook nog de eis die de gemeente stelt aan huiseigenaren die de grond van hun voortuin niet willen kopen: zij worden geacht de grond 'schoon' op te leveren, ontdaan van alles wat daar gedurende enkele decennia op is aangebracht aan beplanting en bestrating. Dit is echter in strijd met de wet, want het is toch echt aan de eigenaar van de grond – dus de gemeente zelf – te zorgen voor zowel de ontruiming van de grond als voor het aanbrengen van nieuwe beplanting en het onderhoud daarvan.
I. Groeneweg, Delft

Bij nacht en ontij

Om te beginnen wil ik even zeggen dat ik in mijn columns niemand wil kwetsen. Ik begreep dat niet iedereen mijn opmerking over het ontbreken van alcohol bij Boerenkool & Bubbels in dank afnam, al was het al met al een geslaagde avond.
Ook het Bluesfestival was dit jaar een gigantisch succes. Mensen van heinde en verre wisten Delft te vinden en ik denk dat, zeker door het goede weer, de hele horeca en detailhandel een ontzettend goed weekend heeft gehad. Het gospelkoor in de Maria van Jessekerk was een groot succes. Dat bleek wel uit de externe enquête die we als organisatie hadden laten uitzetten. Hopelijk kunnen we dit succes volgend jaar evenaren.
Waar ik ook van heb genoten was de vijfde verjaardag van De Tobbe onder Danny. Hij had met de Wannebiezz voor een geweldige feestband in plat Rotterdams gezorgd en de avond was een groot feest.
Datzelfde gold voor het vasteklantenuitje van de Oude Jan, waarmee we naar Rutte in Dordrecht gingen voor een jeneverproeverij. Nadat we zelf onze eigen likeur hadden gemaakt, gingen we Dordrecht in om een biertje te drinken, waarna we de avond in de Oude Jan afsloten.
Ook ben ik pas met ons kapotte stoomstrijkijzer naar het Repaircafé in het Science Centre geweest. Het was fascinerend om te zien wat een engelengeduld die reparateurs hebben. Het is echt de moeite waard om daar eens te gaan kijken, zeker als je iets te repareren hebt.
Dan was het verder afgelopen weken relatief rustig met die kou. De schaatsende en ijshockeyende mensen op de grachten zorgden voor prachtige plaatjes. De hoffotograaf was erbij, maar is erna twee dagen zijn huis niet uit geweest om weer op te warmen.
Nu kan het terrassenseizoen hopelijk weer oplaaien en hebben we donderdag de Prinsengarage op gepaste wijze geopend. Hopelijk wordt hier goed gebruik van gemaakt. Waar ik wat minder enthousiast over ben, is het puntensysteem voor evenementen in de horeca. Het lijkt erop dat het enthousiasme van de ondernemers die mensen naar de stad trekken enigszins wordt afgestraft. De stad bruist de laatste tijd steeds meer, maar blijkbaar wordt er steeds meer geklaagd, waardoor het aantal evenementen moet afnemen. Overigens moet je wel oppassen als je een evenement wilt organiseren, want welk thema je ook bedenkt, er is altijd een actiegroep die er iets tegen heeft, het liefst over de ruggen van kinderen.
Dan is er verder aanstaande maandag nog het Koninklijke Horeca Nederlandfeest bij STECK voor het Delftse horecapersoneel. Daarnaast ben ik achter de schermen alweer hard aan het werk om mensen te enthousiasmeren voor de corsoboot voor het Varend Corso deze zomer.

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Van Silfhout

DELFT - Olav en Tirza Vermeire zijn twaalf jaar geleden vanuit Den Haag naar Delft gekomen. Ze zochten naar een leuke woning en het werd dit huis met uitzicht op de Oude Kerk.

"Een top huis", om in de woorden van Olav te spreken. "We hadden niet echt een reden om voor de Hof van Delft te kiezen. Het is gewoon een heel leuke wijk, waar je overal vlak bij bent en met een mooi uitzicht. Werken doen we nog wel allebei in Den Haag."
Ze kochten destijds dit jaren-dertig-huis en hebben het in feite meteen laten renoveren. "We hebben veel laten aanpassen, maar wel alles in oude stijl gelaten", zegt Tirza. "Wat er zoal veranderd is? In de woonkamer hebben we onder meer een hard houten vloer laten leggen. De kenmerkende erker is natuurlijk gebleven. Aan de buitenkant is boven op deze erker een balkonnetje, behorend bij de bovenslaapkamer. Verder kwamen er een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer. Bovendien hebben we op de eerste verdieping een balkon opgeofferd voor extra ruimte."
De woonkamer is heel ruim en licht. Er is een moderne open keuken, voorzien van een groot composiet werkblad. Bovendien zijn er een koelkast, een vaatwasser, een oven, een magnetron, een afzuigkap en een vijf-pits-gasfornuis geïntegreerd. Vanuit de woonkamer zijn er openslaande deuren naar de stadstuin. Ook vanuit de keuken kan je hier komen. Het is een tuin van 7 meter diep. Er staat een geïsoleerde houten schuur in, die bovendien is verwarmd. "Een leuke tuin met een achterom met gesloten deur", zegt Olav. "Je kan er lekker buiten zitten", en Tirza vult aan: "Vooral in de ochtend en begin van de middag. Dat de middagzon er niet zo vol op schijnt, maakt het huis zomers heerlijk koel. Als je toch in de zon wilt zitten, kan je voor gaan zitten."
Olav en Tirza hebben drie kinderen, met Daan als oudste, Tim en Robin. Omdat die steeds groter worden, is er eigenlijk behoefte aan meer ruimte. "Om die reden hebben we besloten naar de Schoemaker Plantage te verhuizen", zegt Tirza. "Delft is een leuke en gezellig stad, we hebben geen spijt van onze verhuizing destijds vanuit Den Haag."
Op de eerste verdieping is er een ruime slaapkamer met openslaande deuren naar het kleine balkonnetje. Hier zijn vaste kasten. Er is een voor-zijkamer, die nu echt te klein is geworden voor dochter Robin. "De achterslaapkamer en badkamer zijn vergroot, ten koste van een balkon", zegt Tirza.
Hierdoor is er een zeer grote slaapkamer aan de achterzijde. De moderne en dus uitgebouwde badkamer heeft een vrijstaand bad, een douchecabine, een dubbele wastafel en een tweede toilet. "En op de tweede verdieping is onze slaapkamer", zegt Olav. "Het is een imposante zolderkamer met de originele balken in het zicht."
De zolderkamer heeft twee dakkapellen en er is veel bergruimte. Hier is ook de CV-combiketel en de opstelplaats voor de wasmachine en droger. "In de buurt is van alles te doen", zegt Tirza. "Met drie scholen en het Sportfondsenbad en het Wilhelminapark niet te vergeten! Een gezellige buurt, vlak bij winkels en dichtbij station en de grote weg. Toch jammer om weg te gaan, maar nu gaan we naar een nieuwe woonbuurt, waar we straks alles kunnen zien opgebouwd worden. En er komt een mooi park."

Westvest Notarissen: 'huisnotaris' bij menig nieuwbouwproject

De notarissen Ezra Qualm en Erwin Spiekman, bestaand of nieuwbouw? (foto: ML)

DELFT - Een stap over de drempel van Westvest Notarissen is makkelijk gemaakt. Van drempelvrees hoeft geen sprake te zijn. In tien minuten of een kwartier kunnen de notarissen, kandidaat-notarissen en algemeen juristen u gratis op weg helpen. Westvest Notarissen houdt namelijk op maandag, woensdag en vrijdag tussen 12 en 13 uur een gratis inloopspreekuur. Hierin krijg je een vrijblijvend juridisch advies. Het zijn niet altijd makkelijke onderwerpen. Daarom is dit spreekuur bedoeld om al uw praktische vragen te stellen. Westvest Notarissen is gespecialiseerd in alle vakgebieden binnen het notariaat, waaronder onroerend goed en advisering op fiscaal gebied. In de praktijk van het particuliere onroerend goed gaat het om de aan- en verkoop van een woning in de bestaande bouw en de financiering daarvan. De nieuwbouwpraktijk van Westvest Notarissen houdt zich bezig met de overdracht en financiering van nieuwbouwwoningen. Bij een nieuwbouwproject wijst de ontwikkelaar een 'huisnotaris' aan, want de kosten zijn voor zijn rekening. De nieuwbouwwoning wordt V.O.N. (Vrij Op Naam) verkocht. Bij bestaande bouw geldt Kosten Koper, dus de koper bepaalt ook zelf de notaris. Westvest Notarissen is actief in de hele regio, in Delft onder meer met nieuwbouwprojecten Schoemaker Plantage, Delfts Hart in de Harnaschpolder, het Van Leeuwenhoekkwartier en de Coendersbuurt. "Maar zelfs in Noordwijk, Rotterdam, Schiedam, Amsterdam, Almere en Castricum", zegt notaris Erwin Spiekman, die wel wil uitleggen wat het verschil is tussen het kopen van nieuw en bestaand. "Bij nieuwbouw koop je van papier. Er is een streefdatum, maar onbekend is wanneer er geleverd wordt en wanneer je de sleutel krijgt. Bij nieuwbouw kan je ook te maken krijgen met vervelende verrassingen. Bijvoorbeeld als door tegenvallende verkoop het hele project niet doorgaat of bijgesteld moet worden. Met andere woorden, je tekent wel, maar je weet niet hoe alles gaat lopen. Het hele plan kan opeens heel anders ingevuld worden." Zijn collega Ezra Qualm vult aan: "Nieuwbouw is qua aankoop en financiering wat onoverzichtelijker. Voor ons zijn er dan ook nog veel vragen, maar wij willen alles zo goed mogelijk coördineren." Wat is volgens de notarissen nu voor particulieren de beste keuze in deze overspannen woningmarkt. Een markt waarbij de vraag groter is dan het aanbod. Bij een bepaalde woning zullen er dus veel biedingen zijn en is de kans kleiner dat jij de nieuwe eigenaar wordt. "Het is in dat opzicht aantrekkelijker om voor nieuwbouw te gaan, omdat je daarbij met niet anders dan voorinschrijvingen en lotingen te maken hebt", zegt Spiekman. "Bij bestaande bouw kun je bovendien ook met tegenvallers te maken krijgen. Is er onzichtbaar achterstallig groot en technisch onderhoud. Doet de CV-installatie het naar behoren. Is er sprake van houtrot of boktorren die in eerste instantie niet zijn opgemerkt?" In het geval van bestaande bouw: net zoals je ook niet je eigen doktersrecept uit kan schrijven, kan dat bij een koopovereenkomst ook niet. Qualm: "Als je heel kundig bent, dan kun je dat doen. Maar als je een ondeskundige verkoper en ondeskundige koper hebt, dan kun je het niet goed beoordelen in deze complexe vraagstukken. Doe je dit toch, dan kunnen er juridisch gezien de gekste dingen worden opgenomen. En sommige afspraken kunnen niet herzien worden. Een deskundig iemand in de arm nemen is altijd het beste. Het zelf invullen van bijvoorbeeld de modelkoopovereenkomst van Vereniging Eigen Huis is niet voor iedereen en/of elke situatie weggelegd. Wij zijn onpartijdig en in alle gevallen paraat om de belangen van alle partijen te behartigen."
Westvest Notarissen, (015) 219 19 99, www.westvest.nl.

Heel Nederland klust er op los

Foto: Oranje Fonds - Bart Homburg

Het Oranje Fonds organiseerde op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Klussen
Onder het motto 'velen handen maken licht werk', werd Nederland massaal opgeroepen een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook in Delft werd er flink geklust. Het clubhuis van de scouting werd schoongemaakt, het schoolplein van de Delftse Montessorischool werd opgeknapt en bij het Rode Kruis werd druk geverfd. Vrijwilligers konden kiezen uit bijna 10.000 klussen in heel Nederland. Tijdens NLdoet 2017 waren maar liefst 350.000 Nederlanders actief bij meer dan 9.500 klussen.

Grensoverschrijdend
Overigens werd er ook buiten Nederland deelgenomen aan de klusdag. Onder de namen ArubaDoet, BonDoet, CuraDoet, StatiaDoet en SxmDoet deed het hele Koninkrijk mee.

Handen uit de mouwen bij de Papaver

Lekker klussen voor het goede doel... Foto: Esther Luijk

In het kader van NLdoet werd er afgelopen vrijdag flink geklust in en om de Papaver. De tuinhekken smeekten om een schilderbeurt, de afvoer voor het water moest worden verbeterd en het magazijn moest nodig worden uitgemest.

Ruim dertig vrijwilligers gaven gehoor aan de smeekbede van de Papaver. Directeur Jeremy Groeneweg is blij met alle extra helpende handen. "We hebben normaal al veel hardwerkende vrijwilligers, maar er blijven toch altijd klusjes liggen. Dit is een superleuke actie, en wie weet blijven er nog wel vrijwilligers hangen!" De hardwerkende vrijwilligers werden beloond met een heerlijke biologische lunch.

Direct naast Duurzaamheidscentrum De Papaver, in het Arboretum-Heempark, werd ook druk geklust. Vooral de paden vroegen om veel onderhoud. De inzet van enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor dat het park het pareltje van de Delftse Hout blijft.

Strijkorkest de Haagse Beek
Zaterdag 10 maart
Tijd: 20.15
Locatie: Lutherse kerk
Entree: 15 euro

Hopper
Zaterdag 10 maart
Tijd: 22.00 uur
Locatie: Restaurant de V
Entree: Gratis

Metalcafé
Zaterdag 10 maart
Tijd: 22.00 uur
Locatie: De Koornbeurs
Entree: Gratis

Ecstatic Dance Delft
Zondag 11 maart
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Lijm & Cultuur
Entree: 15 euro

Literair Concert Jan Brokken
Zondag 11 maart
Tijd: 14.30
Locatie: De Vak
Entree: 19 euro 50

Workshop Argentijnse Folklore
Maandag 12 maart
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Volksdansvereniging Radost
Entree: 25 euro

Fusion Funk Night
Woensdag 14 maart
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Steck podium
Entree: Gratis

Maaike Ouboter
Donderdag 15 maart
Tijd: 20.15
Locatie: Theater de Veste
Entree: 19 euro 50

Arborist
Zaterdag 17 maart
Tijd: 20.30
Locatie: Rietveld theater
Entree: 17 euro 50

The Best of IDFA
Zaterdag 17 maart
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Filmhuis Lumen
Entree: 25 euro

Cultuur

Proeflokaal Sijgje Delft wint Leukste Restaurant van Delft Award 2018

Proeflokaal Sijgje Delft is Leukste Restaurant van Delft 2018

Afgelopen maandag ontving Harry Kaan, eigenaar en chef-kok van Proeflokaal Sijgje Delft uit handen van Katja Schuurman de award waar hij heel trots op mag zijn.

Met 226 stemmen en een gemiddelde waardering van 9.26 werd zijn restaurant niet alleen verkozen tot leukste restaurant van Delft, maar ook op provincieniveau behaalde hij de 13e plaats in een rij van 435 restaurants. Het is eigenlijk nog maar kort geleden dat Harry als franchisenemer Proeflokaal Sijgje aan de Oude Delft 111 overnam. En niet zonder succes dus!
Bij Proeflokaal Sijgje kun je van maandag tot en met zondag voor € 14,25 een heerlijk 3-gangen (keuze)menu eten. Harry begroet u graag in zijn gezellige restaurant. Reserveren is overigens aan te raden.

Café-restaurant de V

Café-restaurant de V aan de Voorstraat is 7 dagen per week geopend

Café-restaurant de V aan de Voorstraat is 7 dagen per week geopend, keuken dagelijks geopend tot 22.00

Vanaf woensdag 14 maart werken wij weer met een geheel nieuwe menukaart. De lente staat voor de deur, en dat kan je proeven!
Onze koks hebben weer een prachtige kaart voor u samengesteld die iedereen doet watertanden.
Terrasboot
Vanaf 1 april kunt u van al dit lekkers genieten op onze terrasboot, onder het genot van een lekker biertje of een goed glas wijn.

Reserveren
Reserveren kan online via www.cafe-de-v.nl of telefonisch op 015-2140916 U kunt ons ook vinden op facebook @CafeDeVDelft of op instagram @cafedevdelft. Tot snel!

Brunchen bij Gasterij 't Karrewiel, een beleving!

Voor ieder wat wils bij Gasterij 't Karrewiel

Even er uit met het gezin, de familie of collega's? Met de Brunch bij Gasterij 't Karrewiel heeft u gegarandeerd een fantastische middag.

Met onder meer huisgemaakte soep, diverse soorten luxe broodjes, diverse warme en koude gerechten en een kok die in het restaurant een lekker visje bakt, is er voor ieder wat wils! Natuurlijk is alles onbeperkt en om de Brunch helemaal compleet te maken is er ook een heerlijk uitgebreid dessertbuffet, en is de koffie, thee en jus d'orange inclusief.

Bowlen en spelen
Bij het arrangement zit uiteraard ook een uur gratis bowlen. Ook is voor de kinderen iedere dag de Spelerij beschikbaar!

Verse vis en snacks van Hoogenboom

Hoogenboom zoekt versterking Foto: Esdor van Elten

Jarenlang stond Chris Hoogenboom met zijn viskraam op het parkeerterrein bij De Hoven Passage, maar inmiddels is hij heel gelukkig in zijn vaste zaak.

"We beschikken nu over een complete viswinkel en snackbar met een veel groter assortiment. Kom dus snel een kijkje nemen bij onze winkel met ons ruime assortiment op vis en snacks gebied. Uiteraard wordt alles vers gebakken en de haring vers gesneden terwijl u wacht. Wij hopen u snel te zien op onze vestiging op de Martinus Nijhofflaan 21. Tel 015-2855439. "

Personeel gezocht
Tevens zijn wij op zoek naar een enthousiaste parttime medewerker voor de avonduren en in het weekend.

Workshop Restorative Yoga
Zaterdag 10 maart
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Kluizenaarsbocht 6
Entree: 20 euro

Fotoworkshop voor
kinderen

Zondag 11 maart
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Kinderboerderij
Tanthof
Entree: 3 euro 50

Popquiz
Zondag 11 maart
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Biercafé 't proeflokaal
Entree: 10 euro

Workshop station Zwaan breien
Zondag 11 maart
Tijd: 14.00 uur
Locatie:Voldersgracht 23
Entree: 25 euro

Interview P.F. Thomése
Zondag 11 maart
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Boekhandel Huyser
Entree: Gratis

Spreekuur stadsfilosoof
Dinsdag 13 maart
Tijd: 9.30 uur
Locatie: Stads Koffyhuis Delft
Entree: Gratis

Politiek Café Tanthof
Woensdag 14 maart
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Wijkcentrum de Hofstee
Entree: Gratis

Lezing toekomst van de
Koninklijke marine

Donderdag 15 maart
Tijd: 17.00 uur
Locatie: Mekelweg 8-10
Entree: Gratis

Zelf limoncello maken
Vrijdag 16 maart
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Bij Ons
Entree: 19 euro 50

Workshop 3D-printen
Zaterdag 17 maart
Tijd: 12.00 uur
Locatie: De Hoven passage
Entree: Gratis

Verbazing over 'gratis museum'

Galerie Delft trekt veel bekijks

Galerie Delft is inmiddels al meer dan een jaar open op de nieuwe locatie aan Vrouwjuttenland 23. De leuke collectie wenskaarten heeft al gezorgd voor een flinke kring trouwe klanten. Maar ook veel nieuwe bezoekers verbazen zich dat er eigenlijk een gratis museum bijgekomen is in Delft, waar schilderijen van soms honderden jaren oud samen met moderne waardevaste werken voor schappelijke prijzen te koop zijn. Vaak komen er dan vragen los over de kunst die thuis aan de muur hangt, of op zolder ligt. Of over die erfstukken waar eigenlijk niemand mee uit de voeten kan. U hoeft deze werken niet mee te nemen naar de galerie, maar stuur een duidelijke foto met de afmetingen naar paul@artlink.nl, en u krijgt een vrijblijvende waarde indicatie, met verkoopadvies. De winkel is open van dinsdag t/m zaterdag van 11.00 uur - 17.30 uur.

Groen en Duurzaam Lijm & Cultuur

Lijm & Cultuur werkt aan vergroening en duurzaamheid.

Al vanaf het ontwerp is er bij Lijm & Cultuur alle aandacht voor natuur en milieu. Dagelijks wordt op het terrein, in de gebouwen, in de keuken en tijdens evenementen gewerkt aan vergroening en duurzaamheid.

De fraaie stadstuin bij het restaurant, de speciaal ontworpen natte zone achter het amfitheater en de borders vol bomen en struiken zijn een paradijs voor vogels, insecten, padden, egels en andere dieren, én een lust voor het oog. Maar er zijn veel meer – ook minder zichtbare - groene zaken. Zo is vorige week een innovatieve ScaleWatcher van het Delftse bedrijf Qualified Sales geplaatst waarmee kalkafzetting in de watersystemen wordt voorkomen en er minder schoonmaakmiddelen nodig zijn. Er is een gescheiden afvoersysteem naar de Schie waarmee voorkomen wordt dat er onnodig op het riool wordt geloost en de komende jaren wordt een speciaal plan van Vogelbescherming Nederland voor een vogelvriendelijke locatie tot uitvoering gebracht. Ook tijdens evenementen staat duurzaamheid hoog in het vaandel: we werken met statiegeld glazen, scheiden het afval en zetten de verwarming alleen aan als er gasten zijn.

Duurzame keuken
Met dezelfde duurzame blik bestiert chef-kok Bas Hoog de keuken. Er wordt zo goed als niets weggegooid. Groenteresten zoals schorsenerenschillen en wortelpuntjes worden gedroogd en verwerkt in eigen kruidenpoeders. Overgebleven groente en fruit wordt ingelegd in zoet of zuur en verwerkt in de mooiste gerechten.
Je kunt het zelf ervaren. De overheerlijke gerechten in combinatie met de prijs en ambiance zijn onweerstaanbaar. Dineren kan van woe t/m zat vanaf 17.00 uur, zie www.chaosaandeschie.nl en de lunchroom Experiment Delft is alle werkdagen geopend van 10-17 uur zie www.experimentdelft.nl.Er zijn natuurlijk ook evenementen en het festivalseizoen komt eraan! Het actuele culturele programma vind je op www.lijmencultuur.nl.

Een nieuw kindertuinseizoen in Delft

De Boterbloem is één van de kindertuinen in Delft.

Eén keer in de week na school anderhalf uur tuinieren samen met andere kinderen. Je eigen eten verbouwen. Een leuke manier om samen het tuinieren te ontdekken!

Naast het tuinieren leer je over beestjes, duurzaamheid en zijn er ook andere activiteiten, zoals kruidenboter maken en een avondwandeling met lampionnen. Jaarlijks tuinieren er meer dan 200 kinderen van 7 - 12 jaar op de tuinen onder begeleiding van deskundige vrijwilligers. Er zijn 4 tuincomplexen verspreid over Delft: de Boterbloem, de Zonnebloem, de Goudsbloem en de Sleutelbloem. Op 9 april start het nieuwe kindertuinseizoen weer en duurt tot 15 oktober. Inschrijven kan tot 20 maart 2018. Dit kost €55,- per kind. Inschrijven en info: www.kindertuinendelft.nl of mail naar info@kindertuinendelft.nl

Benefietconcert Flight in Floratheater

Zanger Peter Vermeij vertolkt Mick Jagger in de tributeband Flight.

De Rolling Stones tributeband Flight geeft zaterdag 17 maart een benefietconcert in het Floratheater ten behoeve van de KWF Kankerbestrijding.

Flight bestaat uit Peter Vermeij, Hans Hollestelle, Marcel van Rheeden, Willem Augustijn en Erik Pronk. Zanger Peter Vermeij werd vooral bekend door zijn Jaggervertolking in 'Stars on 45' in de tachtiger jaren. Daarnaast heeft hij vele commercials voorzien van zijn onmiskenbare Jaggerstem. Flight, ook wel Flight to the Rolling Stones genoemd, speelt nummers uit de beginjaren van the Rolling Stones, zoals Brown Sugar, Paint it Black, Ruby Tuesday, Sympathy for the Devil, Miss You. Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door Onafhankelijk Delft. De zaal is open om 20.00 uur, het programma begint om 21.00 uur. Toegang is gratis.

Theaterthriller 'Judas' als eerste in Delft te zien

theaterthriller 'Judas' als eerste in Theater de Veste te zien. (Foto: PR)

Dat haar broer Willem haar gaat vermoorden, dat is wel duidelijk voor Astrid Holleeder. Er staat een prijs van 35.000 euro op haar hoofd omdat zij hem heeft verraden. Haar verhaal schreef ze op, en dat is nu bewerkt tot de aangrijpende voorstelling Judas.

In 2016 schrijft Astrid haar verhaal op in haar boek Judas. Over haar jeugd met een drankzuchtige en gewelddadige vader en over de relatie met haar oudste broer Willem. Het boek werd een groot succes: er werden 30 boeken per seconde verkocht, na één dag stond de teller op 80,000. Het boek is haar testament. In haar eigen woorden beschrijft ze over haar leven, haar familie, haar broer en waarom ze hem heeft verraden. Nadat ze dat laatste had gedaan regelde haar broer vanuit de gevangenis haar liquidatie.
Vanaf nu is Judas ook in het theater te zien. Deze psychologische theaterthriller wordt verteld vanuit het perspectief van vier vrouwelijke omstanders: Willems moeder, zijn twee zussen, en een nichtje. Op een indringende manier wordt duidelijk hoe zij gebukt gaan onder de agressie van deze man en wordt de beklemmende angst die Astrid haar hele leven met zich meedraagt voelbaar.

Mooie rol
Renée Fokker kruipt in de rol van Astrid Holleeder. Een mooie rol vindt ze, maar ook een uitdagende, want ze speelt een bestaand iemand. 'Haar verhaal is bijna niet voor te stellen, het is echt een familietragedie; een vader die gewelddadig is, een broer die het criminele pad kiest, en zij die als volksmeisje uit de Jordaan advocaat wordt.' De voorstelling gaat over angst, moed en verraad. Hoe is dat om je eigen familie te verraden? Renée: 'Ik kan me daar dus niks bij voorstellen, dat moet ontzettend moeilijk zijn. Je bént toch ook je familie? Dat voelt misschien ook wel als verraad naar jezelf.'
Eva van de Wijdeven speelt een nichtje van Neerlands beroemdste crimineel. Ze vindt het verhaal van Astrid er één van kracht en kwetsbaarheid, van trouw en verraad, maar misschien nog wel meer een verhaal van vrouwen. 'Omdat ze continu worden bedreigd proberen al die vrouwen op hun eigen manier hun onafhankelijkheid te veroveren.'

Goed en kwaad
Voor scriptschrijver Sophie Kassies is het ook een verhaal over goed en kwaad en hoe moeilijk het een soms van het ander te onderscheiden is. 'Astrid heeft een bijzonder band met de grote broer met wie ze zich vanaf haar prilste kindertijd het meest verbonden voelt. Maar de strijd tegen zijn dwingelandij kan ze niet winnen. Feitelijk niet, omdat ze voor haar leven moet vrezen zodra ze zich tegen hem keert en daarmee alles verliest: haar werk, haar huis, haar sociale contacten. Maar misschien nog belangrijker: emotioneel niet, want dat ze hem verraadt, maakt haar kapot.'
Zowel Sophie als Renée en Eva hebben Astrid Holleeder ontmoet. Ondanks de bedreigende situatie waarin ze zich bevindt, werkt Astrid namelijk actief mee aan de totstandkoming van deze voorstelling.
Kaarten zijn nu te koop voor de voorstelling op 31 augustus en 1 september in Theater de Veste. Zie: www.theaterdeveste.nl

Opening tentoonstelling kerkelijk erfgoed

Een medaillon van zuiver bijenwas. (Foto: PR)

Zaterdag 17 maart opent de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft een nieuwe tentoonstelling met als titel "Op weg naar Pasen". De tentoonstelling toont Delfts kerkelijke voorwerpen die een relatie hebben met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.

Er zijn enige unieke stukken. Zo is er een medaillon van zuivere bijenwas. Er op gedrukt zie je Christus in de afbeelding van het Lam Gods, met het kruis van Goede Vrijdag en het Vaandel van de overwinning van Pasen. Bijzonder? Ja, het is in 1994 opgegraven door Archeologie Delft op het Doelenplein waar tot 1572 het Maria Magdalenaklooster stond. Uit de inscriptie blijkt dat de zegel is uitgegeven in het eerste Pausjaar van Paus Innocentius VIII, dat was tussen augustus 1484 en augustus 1485. Het voor Nederland bijzondere zegel moet in 1485 door een Nederlandse non in Rome zijn gemaakt en mee naar Delft zijn genomen. Zo'n kleinood was zo bijzonder dat het als bijgift in het graf werd meegegeven.

Doek van Veronica
Twee andere bijzondere voorwerpen is een 17de eeuws schilderij van de verrijzenis van Christus uit het graf en een schilderij van het doek van Veronica die tijdens de kruisweg van Christus door Jeruzalem het gezicht van Jezus afneemt waarna de afdruk van Zijn Gezicht op het doek achterblijft.

Betekenis
Voorafgaand aan de opening is er een inleiding door Pastoor Dick Verbakel, van de Maria van Jessekerk, met als titel "De betekenis van het Kruis van Christus in de loop der traditie."
De bijeenkomst begint om 10.00 uur in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20 in Delft. Koffie/thee staat vanaf 9.30 uur klaar. Na de inleiding en de toelichting op de tentoonstelling wordt deze rond 11.30 uur geopend en is verder die dag te bezichtigen. Toegang voor de bijeenkomst en de tentoonstelling is gratis.

Taxateur Arie Molendijk komt naar Delft

Heeft u een kostbaar werk in huis? (Foto: PR)

Denkt u ook een zeldzaam boek, handschrift, (staten)bijbel, een oude (handingekleurde) atlas in uw bezit te hebben of documentatiemateriaal uit de oorlog, foto's, ansichtkaarten of prenten? Schroom niet langs te komen voor een taxatie bij de in den lande zeer bekende taxateur van oude boeken Arie Molendijk uit Rotterdam.

Meer dan 1700 taxaties heeft hij inmiddels op zijn naam staan. In 2015 heeft hij zijn jubileum van ruim 1500 taxatiedagen gevierd in de Stadsbibliotheek in Rotterdam. De taxaties die hij verricht, zijn gebaseerd op de opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op recente veilingen. Jarenlang werkt hij samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd kostbare bibliotheken te taxeren voorafgaand aan een veiling. Vorig jaar was hij te gast in het Plantijn Moretus Museum in Antwerpen (werelderfgoed) met 2 andere experts, te weten de heer Arne Steenkamp directeur van Veilinghuis Burgersdijk & Niermans in Leiden en Marc Claeys uit België (www.biblianeerlandica.be). De taxaties vinden alleen plaats op onze taxatiedagen, dus niet via foto's of aan huis, etc. Kosten voor een taxatie zijn 5 euro per 5 tot 10 boeken. Waaronder ook series als 1 item bedoelt wordt. De kosten van taxatie van grotere partijen/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot 50 euro. Dan gaat het soms om dozen vol met echt waardevolle boeken voor 1800 bijvoorbeeld. U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een individuele waarde vanaf 75 euro. De vorige taxatiedag in het hotel was een heus succes .... Boeken van duizenden euro's passeerden de revue en brachten dit ook op op speciale veilingen. MuseumHotel, Oude Delft 189 van 13.00 uur tot 16.00 uur op dinsdag 20 maart
www.molendijkboeken.nl.

Nieuws uit het verleden

Foto: Esdor van Elten

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden organiseert op 13 maart vier lezingen over de streek in Het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur. Henk Groenendaal bespreekt de boerderijen van Abtswoude vóór de komst van de Delftse woonwijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof. Rianne Graveland belicht de geschiedenis van het onderwijs in Schipluiden, Zouteveen, 't Woudt en Den Hoorn. Jacques Moerman vertelt over vijf eeuwen armenzorg in Zouteveen en Frits van Ooststroom behandelt de rijke bouwgeschiedenis van de gesloopte boerderij Arkesteijn in de dorpskern van Schipluiden.

IVN wandeling

Het voorjaar is nog pril, maar de eerste voorboden zijn al gesignaleerd. De gidsen van IVN nemen u graag mee op een ontdekkingstocht door het Wilhelminapark. Start om 14:00 uur Wilhelminapark Delft, Bankje naast de bushalte op de kruising Colijnlaan / Weteringlaan t.o. Sportfondsenbad Delft, 2613 WN Delft. Deelname is gratis en reserveren is niet nodig. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Meer informatie: www.ivn.nl/delft.

Leren masseren

Woensdagavond 28 maart start er een cursus van acht avonden, waarin je de juiste kneepjes leert om een gehele ontspanningsmassage te geven. Op woensdagavond 4 en 18 april is er een cursus hoofd-nek-schouder massage van twee avonden. Handig om te leren hoe je die nek en schouders goed los masseert. In beide cursussen leer je verschillende technieken uit de drukpuntmassage, de energetische massage en de klassieke massage. Je zult ervaren dat zowel het geven als het ontvangen zeer ontspannend is. De cursussen worden gegeven in het centrum Nieuwe Langendijk 3 te Delft. Je kunt je aanmelden of informatie opvragen via de website www.balansenreflectie.nl of bellen Marijn van der Vegt 06 22 366 377.

Malt van de Maand bij Slijterij Bomenwijk

De malt van de maand is Tomintoul 10 years old. Tomintoul is een karakteristieke Speyside Single Malt: zacht en niet te zwaar. In de geur indrukken van vanille, toffee en gerstemout, naast tonen van espresso en eikenhout. De smaak is evenwichtig, medium body met iets zoet, geroosterd graan, acaciahoning, in de afdronk opnieuw vanille en eikenhout. Deze maand voor slechts € 29,99 bij Slijterij Bomenwijk aan de Elzenlaan in Delft.

Politieke stellingname

In de aanloop naar de verkiezingen laat Delft op Zondag wekelijks de politieke partijen in Delft aan het woord. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen zij hun visie op Delft en hun plannen voor de stad geven. Vandaag geen stelling maar de slogan: stem op ons, want...

CDA,
Rob van Woudenberg:

Waarom u voor het CDA moet kiezen? Omdat het CDA voor u kiest! Delft is een stad van twee gezichten geworden. We wonen in de mooiste stad van Nederland, maar de bewoners betalen daar wel de hoofdprijs voor. De woonlasten zijn de hoogste van Nederland en de stadsschuld is torenhoog. Nu het financieel weer beter gaat door de aantrekkende economie, willen sommige partijen weer veel geld investeren in dure prestigeprojecten. Daardoor blijven de woonlasten en de schuld hoog. Het CDA kiest ervoor de komende jaren de woonlasten te verlagen naar het landelijk gemiddelde, financiële meevallers te gebruiken om de stadsschuld te verlagen en alleen met gezond verstand te investeren!

Een stad van twee gezichten. Aan de ene kant zijn er veel inwoners die maar kort in Delft wonen. Om hier te studeren of werken. Aan de andere kant zijn er Delftenaren die hier (vrijwel) hun hele leven wonen. Voor studenten worden er duizenden woningen bijgebouwd. Voor Delftse starters die niet studeren is er echter nauwelijks een betaalbare woning te vinden. Ook voor gezinnen en voor senioren, die steeds langer zelfstandig blijven wonen, is het moeilijk om aan een betaalbare woning te komen. Het CDA kiest voor gelijke kansen voor iedereen op de woningmarkt!

Een stad van twee gezichten. Delft is een volgebouwde stad maar met mooie parken. De collegepartijen willen nog 15 duizend woningen in Delft bouwen, Delft dus helemaal volbouwen. Zoveel woningen gaat ten koste van groen, van voorziening en van het leefklimaat. Het CDA kiest voor minder groei en meer leefkwaliteit!

Een stad van twee gezichten. We betalen steeds meer voor onze afvalverwerking, maar de dienstverlening is slechter geworden. Veel mensen hebben geen ruimte voor 3 afvalbakken. Anderen nemen de moeite niet om afval thuis te scheiden. In andere steden is al overgegaan naar nascheiding, waarbij het afval professioneel bij de afvalverwerkingsfabriek wordt gescheiden. Dat is beter voor het milieu, veel makkelijker voor bewoners en goedkoper! Het CDA kiest voor nascheiding!

Een stad van twee gezichten. Delft is van alle studentensteden de populairste stad onder studenten. Daar zijn we heel trots op. Maar in een onderzoek onder MKB-ers eindigde Delft bijna onderaan. Er is bijna geen stad waar ondernemers zo ontevreden zijn. Dit moet beter! Delft moet beter luisteren naar ondernemers, hun lasten verlagen en meer service bieden. Het CDA kiest voor de MKB-ers!

Kortom: Delft is verdeeld. Veel mensen wonen en werken hier met veel plezier. Anderen voelen zich tweederangsburger. Het CDA wil een Delft waarin iedereen zich gewaardeerd voelt door de gemeente. Waar mensen omzien naar elkaar en gaan voor een sterke samenleving, waar voorkomen beter is dan genezen en waar een groene toekomst is weggelegd voor de stad. Het CDA kiest voor u! Voor een Delft dat we door willen geven!

ChristenUnie Delft,
Joëlle Gooijer:

De ChristenUnie is een hoopvolle, realistische partij, die gelooft in de kracht van de samenleving en knokt voor kwetsbaren. We streven naar een stad waarin iedereen zich thuis voelt en naar elkaar omziet. Een stad waarin alle kinderen kansen krijgen, en waar ouderen de zorg en huisvesting krijgen die ze nodig hebben. Een stad waar we gezond, veilig en in vrijheid kunnen leven en ondernemen. We geven ruimte aan inwoners, ondernemers, vrijwilligers en verenigingen en pakken op wat de samenleving niet kan, en de markt niet beter kan. En we investeren in de toekomst van onze kinderen.
De ChristenUnie is een constructieve partij. Omdat we altijd zoeken naar verbinding, en ons steeds proberen goed voor te bereiden, weten we meerderheden te vinden voor onze voorstellen en resultaten te boeken (zie: http://delft.christenunie.nl). Zo kwam er dankzij onze voorstellen meer geld voor handhaving, voor het onderhoud van de stad, voor de Buitenhof en voor kinderen in armoede. Er werd een begin gemaakt met het verlagen van de OZB en Delft werd een dementievriendelijke gemeente. Ook hebben we ons hardgemaakt voor betere schuldhulpverlening en voor eerlijke eigen bijdragen in de Wmo.
De ChristenUnie is een partij met waardevolle plannen: we presenteren een Actieplan waardig ouder worden in Delft, met o.a. meer aandacht voor mantelzorgers, het tegengaan van eenzaamheid en tussenvormen tussen thuis en het verpleeghuis. We maken werk van een goede woningmix in onze stad voor onze húidige inwoners en investeren in ons sociaal kapitaal: de vele vrijwilligers(organisaties) van verenigingen. We kiezen voor duurzame oplossingen die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. We willen immers een forse daling van het energiegebruik een snelle en volledige energietransitie in één generatie – dus af van het gas en andere fossiele brandstoffen. De ChristenUnie kiest voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap, waarbij de inspraak van bewoners beter geregeld is. Intussen blijven we ons ook inzetten voor verlaging van de lokale lasten, betere dienstverlening en gezonde toekomstbestendige financiën.
Dus: of u zelf nu wel of niet gelooft, als u staat voor politiek die gevoerd wordt vanuit een heldere visie, die resultaten weet te boeken én die goede plannen heeft voor Delft, stem dan ChristenUnie! Voor een waardevol Delft!

D66 Delft:
Christine Bel:

D66 is een partij voor iedereen. Voor jong en oud, ongeacht je achtergrond of afkomst, de wijk in Delft waar je woont of je al je hele leven in Delft woont of nog maar pas. Voor verschillende mensen zoals u ze ook op onze kandidatenlijst aantreft. Met deze ambitieuze kandidaten wil D66 ook de komende periode hard werken aan een duurzame toekomst voor iedereen in Delft.
D66 wil en kan in Delft het verschil maken. We doen dat met visie en daadkracht. Door te investeren in de toekomst van Delft én Delftenaren. Dankzij solide financiën kunnen we verder bouwen aan Delft, aan een innovatieve stad, een duurzame stad en bovenal een stad met kansen voor iedereen: een stad met toekomst. Als Techniekstad kan Delft als geen ander inspelen op een veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. Delft moet nog aantrekkelijker worden voor innovatieve bedrijven en hun werknemers. Dat de Delftse economie banen oplevert op álle niveaus is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Innovaties dragen tegelijkertijd bij aan een toekomstbestendige stad en samenleving door in te zetten op duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook in de zorg. Ook bij nieuwbouw en stadsvernieuwing staat duurzaamheid, aansluiting van de woningmarkt op de arbeidsmarkt en een aantrekkelijk woonklimaat centraal. Om in Delft tweedeling te voorkomen creëren we gelijke kansen voor iedereen. Gelijke kansen beginnen met aandacht voor de jeugd, hun ontwikkeling, hun perspectief op een goede toekomst. Onze uitdaging is om hen te bereiken, te begrijpen en op weg te helpen waar nodig. Juist op lokaal niveau kunnen we de kloof dichten: tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid, tussen betrokken en afgehaakt.
D66 wil het allerbeste onderwijs op onze scholen met extra aandacht voor (technisch) VMBO, MBO en praktijkonderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. D66 wil dat alle jongeren een diploma hebben, ouderen zich kunnen laten bij- of omscholen en iedereen goed kan lezen en schrijven. D66 wil een divers woningaanbod in Delft met meer middeldure koop- en huurwoningen. Meer aandacht voor groen, cultuur en vrije tijd en een goede bereikbaarheid met extra aandacht voor de fiets maken Delft een fijne stad om te wonen, werken en bezoeken.
Klimaatverandering is en blijft een wereldwijde uitdaging die we moeten oplossen. Het raakt ons allemaal. D66 wil dat Delft hier actief aan werkt daarom zet D66 vol in op de overgang naar duurzame energiebronnen, effectieve manieren van afvalverwerking en een gezond leefklimaat.

Stem op een partij waar iedereen kansen krijgt, nu en in de toekomst. Stem op een partij die zorgt voor goed onderwijs en werk op alle niveaus, voor goed wonen voor iedereen en echt werk maakt van een goed klimaat! D66 is zo'n partij.

26 / 48

GroenLinks,
Frank van Vliet:

Verandering begint hier! GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet! Voor een stad van eerlijk delen, van verbinding, vertrouwen en een schone toekomst!
GroenLinks is voor een zorgzame gemeente: goede betaalbare en toegankelijk zorg voor alle inwoners van Delft, waarbij iedereen zo veel mogelijk zelf aan het roer blijft. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom investeert GroenLinks in sport, een groene leefomgeving en betrouwbare informatie over gezond leven. Als er toch zorg nodig is, staan we klaar om te helpen oplossen. Dat voorkomt dat de problemen mensen boven het hoofd groeien. Zo houden we Delftenaren langer gezond en blijven de zorgkosten zo laag mogelijk. Daarbij krijg je zo min mogelijk verschillende hulpverleners over de vloer. GroenLinks wil extra aandacht voor de jeugd. Als er hulp nodig is, moeten ze snel aan de beurt zijn en de zorg kunnen vinden en bereiken. De behoefte van het kind staat centraal, niet de bureaucratie. Voor ouderen is het belangrijk dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
GroenLinks wil een eerlijke kans voor iedereen: iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Welvaart verdelen we eerlijk, armoede en schuldproblemen pakken we aan. We zien een steeds grotere financiële tweedeling. Wij maken ons zorgen over de groeiende schuldenproblematiek. Financiële problemen snel aanpakken voorkomt veel andere problemen. Daarom wil GroenLinks de huidige regeling voor minima beschikbaar maken voor grotere groepen en experimenteren met het snel overnemen van schulden. Zo kunnen we de schuldproblemen aanpakken van veel meer Delftenaren die net boven het minimum uitkomen. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt blijven we zoeken naar scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, zijn welkom in Delft. Zij hebben vaak traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Met goede begeleiding kunnen ze snel meedoen.
GroenLinks gaat voor een gezonde toekomst: een groene gemeente met goed geïsoleerde, energiezuinige woningen en schone lucht. Delft wordt koploper op duurzaamheidsgebied. Delft moet wat ons betreft extra investeren om in 2030 klimaat-neutraal en van gas los te zijn. Daarmee versterken we bovendien Delft als Kennisstad! De rekening van de energietransitie in de woningbouw moet wel zo breed mogelijk gedragen worden, en niet via de woningcorporaties terecht komen op de schouders van de laagste inkomens. Voor deze enorme uitdaging moeten we bijvoorbeeld tienduizenden woningen isoleren, installaties vernieuwen en een nieuw warmtenet aanleggen. Dit levert veel banen op voor lager opgeleiden.
GroenLinks geeft voorrang aan voetgangers en fietsers: Delft wordt weer Fietsstad van Nederland! Met meer en veiliger voet- en fietsverbindingen en voldoende fietsenstallingen. GroenLinks wil de autoluwe binnenstad verder uitbreiden en autoparkeerplaatsen omvormen tot fietsparkeerplekken. Want één auto minder levert plek op voor twaalf fietsers!
Stem GL, voor een gezonde stad waar iedereen meedoet!

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga:

Onafhankelijk Delft voert uit wat we de burgers beloven en toezeggen. De meeste partijen hebben een prachtig partijprogramma en vertellen in verkiezingstijd mooie verhalen. Deze worden weer vergeten als u uw stem hebt uitgebracht. Onafhankelijk Delft doet wat zij u belooft en staat klaar om de helaas veel te grote groep minder bedeelden in onze stad te helpen, daar waar nodig.
Door de decentralisatie hebben gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden gekregen van het rijk. Heel veel burgers beseffen niet hoe belangrijk deze verkiezingen zijn. U schrikt als u leest waar het allemaal om gaat, u wil toch niet dat onbekwame mensen, die niet begaan zijn met onze stad een beslissing nemen over uw buurt, uw veiligheid? Er worden beslissingen genomen over de gemeentebelasting, het huisvuil, de jeugdzorg, hoe de woningnood opheffen, de uitkeringen, de statushouders. Allemaal heel belangrijke zaken die grote invloed hebben op uw dagelijks leven. Wij willen serieus genomen worden en inspraak hebben in de besluiten die onze burgemeester en wethouders nemen voor de stad. Uw stem hebben wij hierbij nodig. Met uw hulp geeft u ons een grotere stem.
Zo zal Onafhankelijk Delft pleiten voor een wethouder die de sport een warm hart toedraagt. De afgelopen 4 jaar is er geen aandacht geweest voor recreatie. Er is grote nood bij veel sportverenigingen. Het onderhoud is ondermaats, er dient onderzocht te worden waar er kunstgrasvelden aangelegd moeten worden. Kijk naar de Wippolder, er is daar zeker een kunstgrasveld nodig. Ook moet er een volwaardig zwembad komen, schoolzwemmen moet terug in het leerrooster. Waterpolo en wedstrijdzwemmen moeten in ere gehouden worden. Onderhoud van de sportvelden is direct nodig, met name de voetbal- en tennisvelden zijn verwaarloosd. Gymzalen hebben een renovatie nodig. Sport is belangrijk en stimulatie is onontbeerlijk. Er zijn bijna geen buurthuizen meer. Waar moeten de kinderen naar toe? Kinderen dienen een keus te hebben om een sport uit te oefenen waar ze zich prettig bij voelen, waar ze zich voor in willen zetten.
De ouderenzorg is een grote zorg voor Onafhankelijk Delft. Het is een feit dat onze verzorgingsstaat ontmanteld is. De politiek is niet met een alternatief gekomen. Ouderen dienen zelf te zorgen voor een geschikte plek om te wonen. Het is per direct nodig om woon/zorgcomplexen te realiseren waar ouderen zelfstandig kunnen wonen zonder dat er direct sprake is van een verzorging/verpleegtehuis. Er dienen nieuwe woonconcepten ontworpen te worden om de nieuwe generatie senioren te huisvesten.
Wij gaan ons inzetten voor een preventieve PSA-test. Waarmee prostaatkanker in een vroeg stadium opgespoord kan worden. Wij gaan een pilot bevolkingsonderzoek promoten bij het Rijk opdat deze test standaard voor mannen boven de 55 in het basispakket opgenomen gaat worden.
Mooie woorden, maar geen mooie praatjes: want bij Onafhankelijk Delft vullen praatjes wel gaatjes. De landelijke politiek blijft beloven en komt niks na. Dit willen wij niet, wij willen gemeentepolitiek los van de landelijke politiek. Daarom is het belangrijk lokaal te stemmen, stem voor uw stad, stem voor Delft. Stem voor Onafhankelijk Delft.

PvdA,
Willy Tiekstra:

Leven in Delft nóg mooier maken, dat is wat de PvdA voor ogen staat. Ons programma heeft dan ook de titel Mooi, Delft!: wij zijn trots op onze stad en op haar bewoners.
Delft heeft een financieel moeilijke periode achter de rug, waarvan de gevolgen voor veel Delftenaren ook nu nog dagelijks voelbaar zijn. Dankzij de economische groei gaat het gelukkig weer beter met onze stad. De PvdA wil dat álle inwoners van Delft daar van gaan profiteren. Dat betekent dat wij gaan investeren in de stad en vooral in de mensen die die stad maken. De zaken die wij daarbij als eerste aan gaan pakken zijn de volgende. Iedereen moet in Delft kunnen wonen. De komende jaren wordt er daarom flink bijgebouwd. De PvdA wil dat een derde van alle woningen bestemd is voor mensen met een modaal inkomen of lager. Maar er zijn ook woningen in het duurdere segment nodig. De wachttijd voor sociale huurwoningen moet echt omlaag. Omdat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen zijn passende woningen nodig met voorzieningen en zorg in de buurt. De PvdA investeert in schone en opgeruimde wijken. Wijken met meer groen en goede voorzieningen, waar kinderen veilig kunnen spelen. Iedere wijk moet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Er komt meer ruimte voor fietsers, bijvoorbeeld door twee nieuwe bruggen over de Schie. Wonen in Delft betekent voor de PvdA ook wonen in een duurzame stad: dus investeren wij in duurzame energie en het energieneutraal maken van bestaande en nieuwe woningen.
Iedereen wil zeker zijn van een baan. Er komen dus meer banen, op alle opleidingsniveaus. In de maakindustrie, maar ook het toerisme en de organisatie van congressen. De PvdA steunt Delftse ondernemers en wil nieuwe bedrijven naar Delft halen. Voor mensen met een uitkering gaan wij sociale banen in het leven roepen, echte banen op de plekken waar door de bezuinigingen gaten zijn gevallen, zoals scholen, buurthuizen en speeltuinen.
In Delft leven 6000 gezinnen in armoede en groeien 2700 kinderen in armoede op. Mensen met een uitkering, een kleine baan of zzp-ers. De PvdA vindt dat onaanvaardbaar. Wij vinden dat meer mensen (met een inkomen tot 130 % van het bijstandsniveau) voor de regelingen en tegemoetkomingen voor minima in aanmerking moeten komen.
Onderwijs biedt kansen aan iedereen. De PvdA wil dat kinderen met een onderwijsachterstand vanaf hun tweede van de voorschool gebruik maken en dat ouders actiever bij het onderwijs van hun kinderen betrokken raken. De PvdA wil ook dat er meer stages en werkervaringsplaatsen voor leerlingen van het (v)mbo komen. Uitbreiding van de begeleiding van statushouders naar een jaar, zorgt er voor dat zij kansrijker zijn bij het vinden van een plek in onze samenleving.
Stem dus op de PvdA wanneer u ook wilt dat leven in Delft (nog) mooier wordt voor iedereen!

27 / 48

SP Delft,
Lieke van Rossum:

Voor jezelf, voor elkaar en voor Delft. Veel mensen zullen het er over eens zijn dat we in een prachtige, historische stad wonen. Maar Delft wordt steeds minder een stad waar iedereen terecht kan. Want ondanks een schrijnend tekort aan betaalbare huurwoningen wil de gemeente een heel aantal huurwoningen verkopen of slopen en vooral dure huizen bouwen. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het Heilige Land, waar bewoners en SP al een jaar samen in actie zijn voor renovatie van hun historische huurhuizen. Zij vragen zich af: waar kan ik nog terecht als mijn huis gesloopt zou worden? Delft is geen merk en geen bedrijf, Delft is een stad om in te wonen!
Daarom wil de SP als enige partij dat er 3000 huurwoningen bij worden gebouwd de komende jaren en dat sociale huurwoningen die onderhoud nodig hebben gerenoveerd in plaats van gesloopt worden. Zodat niemand hier de stad uit wordt gejaagd omdat hij geen woonruimte meer kan vinden.
De gemeente heeft teveel een ieder-voor-zich instelling gekregen en voelt zich vaak niet verantwoordelijk voor haar inwoners. De afgelopen jaren werden buurthuizen, speelplekken, een bibliotheek en sportvoorzieningen weg bezuinigd. De SP vindt dat Delft juist een stad is waar je samenleeft, in elke buurt. Van Tanthof tot Vrijenban. Waar je je buurman gedag zegt en waar je kinderen veilig buiten kunnen spelen. De gemeente heeft in de eerste plaats een maatschappelijke functie, en moet juist zorgen dat buurtvoorzieningen op peil blijven. Vooruitgang willen we allemaal, de vraag is hoe je het bereikt.
Veel politieke partijen zijn dol op het uitbesteden van taken van de gemeente. Een alsmaar kleinere overheid en het afbrokkelen van sociale zekerheid wordt vreemd genoeg vandaag de dag gezien als vooruitgang. En het behoud, de verbetering en uitbreiding van sociale voorzieningen als stilstand. Maar niets is minder waar. Vooruitgang is juist voortbouwen op sociale voorzieningen!

Stadsbelangen,
Bram Stoop:

Waarom men op Stadsbelangen Delft moet stemmen? Stadsbelangen Delft is vanaf 1986 de stabiele lokale stadspartij in de gemeenteraad. Kritisch, constructief en op inhoud behartigt Stadsbelangen Delft in commissies en gemeenteraad de belangen van onze inwoners en onze ondernemers. Dat is het podium om dat te doen. Niet door weg te blijven en alleen maar buiten commissies en raad te roepen. Onze inwoners en ondernemers moeten in een volgend college nadrukkelijker het podium krijgen. Er is nog veel werk te doen in onze stad. Wij willen af van het kenmerk dat Delft de duurste stad van Nederland is. Wij willen meer aandacht voor het ouderenbeleid en een financieel gezond beleid. Geen geld uitgeven dat er niet is. Daarom wordt het tijd dat Stadsbelangen Delft als stadspartij deel gaat uitmaken van een nieuwe coalitie. Hierbij vinden wij dat politiek en ambtelijke organisatie dienstbaar moeten zijn aan hun inwoners en ondernemers. De gemeente dient zaken in gang te zetten, te organiseren en te faciliteren in dat proces. Dit betekent in de praktijk dat onze inwoners en ondernemers 'de stad gaan maken' en dat de gemeente hierbij helpt. Of het nu gaat om nieuwbouw van woningen, transformatie of renovatie van woningen, het verfraaien van de omgeving, het mooier en toegankelijker maken van horeca- of winkelgebieden of het ondersteunen van en een beter vestigingsklimaat creëren voor de maakindustrie (loodgieter, timmerman, robotindustrie etc.), de gemeente kent haar rol, maar ook de inwoners en ondernemers moeten hun rol hierin herkennen en erkennen. Hetzelfde geldt voor sport, ouderenbeleid, onderwijs, duurzaamheid, bereikbaarheid of het schoon en veilig houden van onze stad. 'U vraagt en wij draaien', maar dat betekent niet dat alles kan wat iedereen wil. Maar leg dan uit waarom wel en waarom niet. Tegelijkertijd mag de gemeente ook iedereen, die woon, leeft, sport en werkt in Delft, aanspreken op die grote verantwoordelijkheid. Die dragen wij met elkaar voor onze mooie stad. Iedereen, van welk ras of seksuele geaardheid dan ook, hoog opgeleid of niet, politicus of ambtenaar, inwoner of ondernemer, samen pakken we onze verantwoordelijkheid om van deze fantastische stad voor iedereen een nog betere stad te maken. Waar iedereen zich welkom voelt en ook alle ruimte krijgt om te integreren in onze samenleving, maar niet vrijblijvend. Dat willen wij voor Delft met een fantastisch team. Onder aanvoering van lijsttrekker Bram Stoop gaan wij voor u aan de slag! Uw stem daarbij is belangrijk! Daarom vragen wij uw steun op 21 maart 2019. Lijst 9. Dat is: Het beste voor Delft! Voor meer informatie: www.stadsbelangendelft.nl

STIP,
Michelle Corten:

STIP staat voor een jonge kijk op alles dat in Delft speelt. We leveren al 25 jaar nieuwe energie in de gemeenteraad. De afgelopen periode als 2e partij van Delft, met een eigen wethouder. De komende periode wil STIP dat innovatie, duurzaamheid en technologie zichtbaar zijn in Delft. Delft is namelijk de stad van technologie, en dat willen we ook terugzien in de stad. Bijvoorbeeld door de dreamteams van de TU Delft die geëxposeerd waren in de stationshal of in de Hoven. De technologie hebben we nodig om op tijd energieneutraal te zijn. De komende periode moeten we namelijk versnellen, zodat Delft een voortrekkersrol hierin kan krijgen.
Met de decentralisatie in de zorg zijn er veel nieuwe taken voor de gemeente bij gekomen. Gelukkig gaat dit erg goed en is Delft zelfs benoemd tot gouden gemeente. Maar we zijn er nog niet, we moeten namelijk hetzelfde blijven doen met minder geld. Daarom zetten we in op nieuwe technologie in de zorg. Een stofzuigrobot zorgt er bijvoorbeeld voor dat hulpverleners echt aandacht aan de patiënt kunnen besteden in plaats van met het huishouden bezig zijn.
Samen met de TU Delft en andere kennisinstellingen lossen we problemen uit de stad op, bijvoorbeeld hoe we omgaan met vergrijzing of hoe we het vervoer in Delft goed regelen. Deze samenwerking maakt Delft namelijk een aantrekkelijke stad om in te wonen, of om je bedrijf te vestigen. Dit laatste is belangrijk om ook de werkgelegenheid in Delft op peil te houden. We investeren in het naar Delft toehalen van kennisbedrijven, dit zorgt uiteindelijk voor banen op alle niveaus. In Delft wordt het namelijk bedacht én gemaakt.
STIP wil dat cultuur in Delft een podium krijgt. We investeren in gevestigde namen zoals het Prinsenhof en festival Westerpop, maar er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Belangrijk hierbij is dat cultuur overal in de stad is en voor iedereen. Daarom moeten er bijvoorbeeld nieuwe legale graffitiplaatsen komen en een poppodium. Dit komt niet alleen in het centrum, maar verspreid over de hele stad. Cultuur is namelijk een goede verbinder die mensen samenbrengt die anders niet met elkaar in contact zouden komen. Kortom, STIP wil dat Delft koploper wordt op gebied van duurzaamheid. Hiervoor moeten we de Delftse technologie meer gaan gebruiken in de stad. Uitvindingen uit Delft worden dan zichtbaar in de stad. Cultuur krijgt een podium en de fietser moet ruim baan krijgen. Stem daarom 21 maart op nieuwe energie in de gemeenteraad, stem op STIP.

VVD,
Bart Smals:

Stem op de VVD want de VVD wil Delft nog gaver, beter, schoner, goedkoper en mooier maken. Dit gaan wij doen door de lasten te verlagen, en woningen bij te bouwen zodat alle Delftenaren een huis kunnen vinden die bij hun behoefte past. Ook willen we met de bezem door alle regels zodat het makkelijker wordt om te ondernemen. Op die manier ontstaat er werkgelegenheid voor iedereen: van betonvlechter tot computerprogrammeur. We willen veel meer aandacht voor het onderhoud in alle wijken en we willen de TU campus veranderen in een levendige en gezellige stadswijk. Zo kan er balans gevonden worden tussen de levendigheid van een studentenstad en de bewoonbaarheid voor alle Delftenaren.
Het is niet uit te leggen dat Delft veel duurder moet zijn dan vergelijkbare steden in Nederland. Dat betekent dat de lasten voor woningbezit (OZB) wat de VVD betreft omlaag moeten tot minimaal onder het landelijk gemiddelde. Ook zien we dat het voor Delftenaren met een gewone baan, starters en doorstromers op de woningmarkt moeilijk is om een passend huis te vinden. Deze zijn er simpelweg niet voldoende in Delft. Daarom wil de VVD dat er veel wordt gebouwd in het middensegment zowel koop als huur (€700-€1000,- huur/ hypotheek lasten). Ook moeten er woningen worden gebouwd in het hoge segment en vrije kavels moeten beschikbaar komen. Hiermee wordt niet alleen het woningaanbod meer evenwichtig, maar we vergroten ook de doorstroom op de woningmarkt zodat de iedere Delftenaar goed kan wonen.
Het groen moet in alle wijken van de stad worden aangepakt. Het gras staat soms wel neus-hoog. Dat is echt een doorn in ons oog. Het zelfde geld voor het kroos in de grachten. De grachten moeten gewoon schoon zijn. Net zoals het zwemwater dat ook gewoon schoon en veilig moet zijn. Verder wil de VVD op gebied van huisvesting en leefbaarheid dat de TU campus wordt aangepakt. De campus kan een echte mooie stadswijk worden met horeca, supermarkt, sportvoorzieningen enz. Op die manier wordt het een levendige stadswijk waar het goed wonen, recreëren en studeren is voor alle Delftenaren.
Ook is er in Delft een tekort aan werk. Dit geld niet alleen voor hoog opgeleide banen maar zeker ook voor bijvoorbeeld winkelmedewerkers, automonteurs, fabrieksmedewerkers, etc. Terwijl er in Delft heel veel kansen zijn. "Op de TU wordt het bedacht en op Schieoevers wordt het gemaakt." Kortom, meer maakindustrie naar Delft halen, maar zeker ook hier houden.
Op gebied van infrastructuur wil de VVD flink doorpakken. We willen de Sebastiaanbrug eindelijk realiseren, 4 sporen richting Schiedam aanleggen en een tram verbinding naar de TU campus en luchthaven Rotterdam.
Omdat Delft ook een financieel gezonde stad moet zijn en blijven zullen er ook kosten worden bespaard. Doordat de economie floreert moeten we nu echt zorgen dat mensen uit de uitkering aan het werk gaan. Dit kan door mensen te activeren middels een tegenprestatie. Ook binnen het sociaal domein moeten alleen mensen die hulp echt nodig hebben dit krijgen.

Met andere woorden stem op de VVD als je Delft nog mooier en beter wil maken. Dit gaat tenslotte niet vanzelf. Kies voor Doen! Stem VVD!

"Muziek die je bij de strot grijpt"

Bachkoor Holland en Concertgebouw Kamerorkest ©Ronald Knapp

Eind maart voert het Bachkoor Holland voor het eerst in zijn lange traditie de Matthäus Passion uit in de Nieuwe Kerk in Delft. "Het stuk grijpt de toehoorder meteen bij de strot.", aldus dirigent Gijs Leenaars. Onder zijn leiding brengen Bachkoor Holland, het Concertgebouw Kamerorkest en solisten het oratorium ten gehore op Witte Donderdag 29 maart en op Goede Vrijdag 30 maart

Bachs Matthäus Passion BWV 244 behoort tot de meest ontroerende vertolkingen van het lijdensverhaal van Christus. Vanaf de eerste noten tot aan het adembenemende slotkoor heeft Bach de passiegeschiedenis uit het evangelie van Matteüs aangrijpend muzikaal vormgegeven. "De Matthäus Passion staat in een eeuwenoude, waardevolle traditie van 'passiemuziek'," aldus Gijs Leenaars. "Bach brengt alle ingrediënten van zijn voorgangers zo virtuoos samen, dat het werk een soort beknopte atlas van de westerse muziekgeschiedenis tot dan toe lijkt. Gelukkig heb je daar als luisteraar helemaal géén last van: de muziek is zo versmolten met het aangrijpende verhaal achter de noten, dat het de toehoorder meteen bij de strot grijpt." Behalve het Bachkoor Holland en de solisten Lenneke Ruiten, Franziska Gottwald, Mikael Stenbaek (Evangelist), Niklaus Kost (Christus), Andreas Karasiak en Wiard Witholt zingt ook het Haags Matrozenkoor mee. Wat is de rol van het jongenskoor in dit stuk? "De jongens leveren hun belangrijkste bijdrage in het openingskoor, waar ze het Koraal 'O Lamm Gottes unschuldig' zingen. In een paar regels vatten ze eigenlijk samen hoe het verhaal in de daaropvolgende uren zal verlopen. Zeg maar zoals een teaser bij Netflix."
"Als dirigent zoek ik jaarlijks een houding ten opzichte van dit meesterwerk," zegt Gijs Leenaars. "Het zal misschien mijn onvolkomenheid zijn, maar er is steeds wel iets waarvan me de schoonheid voor het eerst raakt. Ik ervaar dat de Matthäus voor veel mensen - jong en oud - een moment is om samen te zijn en om - hoe moet ik het zeggen - de nabijheid te zoeken van de grote vragen van ons vluchtige en eindige aardse bestaan. Bach legt je daarbij muzikaal zo in de watten, dat je er tot kerstmis wel weer tegenaan kunt!"

Data
Witte Donderdag, 29 maart 2018, aanvang 19:30 uur
Goede Vrijdag, 30 maart 2018, aanvang deel 1 - 11:30 uur & aanvang deel 2 - 14:30 uur (na lunchpauze)

Locatie
Nieuwe Kerk, Delft
Tickets
www.bachkoorholland.nl / Nationale Theaterkassa 0900-9203 (€ 0,45 pm)

The Green Key & Art Centre Delft

Stephan Brand

Op maandag 12 maart 2018 zal de heer Stephan Brandligt (wethouder duurzame ontwikkeling van de Gemeente Delft) om 10.00 uur een golden greencard van Green Key officieel onthullen bij Art Centre Delft.

Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven, die er alles aan doen om het milieu te sparen zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Deze gecertificeerde bedrijven voldoen aan de normen die gesteld zijn door Stichting KMVK [Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit] en gaan daarbij verder dan de normale wet- en regelgeving.

Bijzondere locatie
Art Centre Delft is een bijzondere locatie midden in de natuur, waar men naast zakelijke vergaderingen ook voor particuliere doeleinden terecht kan.
Er wordt naast het comfort van de gast ook bijzondere aandacht besteed aan de status van natuur en milieu. Zonnepanelen, lichtsensoren, spaarlampen, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en een biologische keuken zijn elementen die de golden greencard alleszins rechtvaardigen.
Info
Locatie: Art Centre Delft – Rotterdamseweg 205 te Delft – www.artcentredelft.com. Tijd: maandag 12 maart 2018 van 10.00 – 11.00 uur

Internationale foto's in Lumen en HuisKinesis

Internationale fotografie vanuit de gehele wereld is te zien op zaterdag 10 maart 2018 in Filmhuis Lumen.

Hier worden foto's getoond van de enige Nederlandse internationale fotowedstrijd het Holland Image Circuit. Samen met vier andere fotoclubs wordt dit prestigieuze fotocircuit eens in de twee jaar georganiseerd door Fotoclub FC'59 te Delft. Ruim 700 deelnemers uit binnen en buitenland stuurden ca. 7000 foto's in. Een deel hiervan kunt u gaan bekijken op deze zaterdag 10 maart in het Filmhuis Lumen, Doelenplein 5 2622BP Delft. Ontvangst vanaf 10.00 uur met een projectie van de winnende foto's vanaf 10.30 uur. Toegang gratis. In de middag kunt u doorlopen naar HuisKinesis, huis van de fotografie. Vanaf 13.00 uur start hier een fototentoonstelling met 60 prachtige foto's gemaakt door leden van de Fotoclub FC'59 Delft die meededen aan dit Imagecircuit. Adres HuisKinesis: Voorstraat 86 2611JT Delft. www.huiskinesis.nl

Kim Putters opent Delft On Stage

Het beroepenfeest is ook echt een feestje. (Foto: PR)

Op donderdag 15 maart gaat in Sporthal De Buitenhof de feestelijke elfde editie van Delft On Stage van start. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en ambassadeur van VMBO On Stage, zal het beroepenfeest openen.

Door Esdor van Elten

Naast Kim Putters is ook de Delftse wethouder Aletta Hekker te gast. Zij zal het beroepenfeest afsluiten. Delft On Stage heeft maar liefst 200 gastheren en -vrouwen, in de personen van de beroepsbeoefenaren die met elkaar ruim 100 bedrijven uit Delft en omstreken vertegenwoordigen. De eregasten zijn de ruim duizend leerlingen van de Delftse vmbo-opleidingen van het Christelijk Lyceum Delft, Grotius College, Stanislas College en SC-Delfland.

Match
Ook dit jaar is het weer gelukt om vele professionals te vinden die graag iets over hun beroep willen vertellen. Delft On Stage is een project dat bedoeld is om vmbo-leerlingen te helpen bij hun beroepskeuze. Op het Beroepenfeest, dat dus komende donderdag gevierd wordt, gaan de leerlingen op zoek naar mensen met een baan die hen wel wat lijkt. Daar gaan ze het gesprek mee aan. Daar is vooraf al op geoefend en de leerlingen hebben ook allemaal een eigen visitekaartje bij zich.
Verloopt het gesprek goed, dan kan er een 'match' gemaakt worden: een afspraak voor de Doe-Dag anderhalve week later, op 27 maart. De leerling gaat dan op bezoek bij het bedrijf van zijn of haar keuze, om zo een 'kijkje in de keuken' te krijgen. Zo krijgt hij of zij een eerste beeld van het vak.
"En dat is belangrijk", aldus Carmen Koloos, samen met Judith van Beek coördinator van Delft On Stage: "Meer dan vijftig procent van de scholieren in Nederland gaat naar het vmbo. Daarmee vormen vmbo'ers verreweg de grootste groep leerlingen. Zij moeten al vroeg in hun leven, op 14-15 jarige leeftijd, keuzes maken voor hun vervolgopleiding en daarmee indirect voor hun loopbaan. Dat is moeilijk op die leeftijd. En kies je 'verkeerd', dan kun je studievertraging oplopen. Delft On Stage helpt leerlingen om een bewustere keus te kunnen maken om zo vroegtijdige uitval te helpen voorkomen."

Er toe doen
"Daarnaast willen we deze kinderen ook graag een goed gevoel meegeven", vult Judith van Beek aan. "Het vmbo heeft, onterecht, een slecht imago. Wij willen de leerlingen laten zien dat je er als vmbo'er toe doet. Want vergis je niet: er is een steeds groter tekort aan vakmensen, juist in de gebieden waar deze kinderen kunnen schitteren; het zijn de doeners. De aanpakkers. De vakmensen die enorm belangrijk zijn in onze maatschappij. Daarom noemen we het ook een beroepenfeest. We mogen vieren dat ze er zijn!"

Kom erbij
Wil je het feestje meevieren? Er kunnen altijd nog beroepsbeoefenaren bij. "We kunnen nog paramedici gebruiken; tandartsassistent, orthodontist of fysiotherapeut. En professionals uit de financiële dienstverlening, banken, hypotheken en verzekeringen." U kunt laten zien wat uw werk inhoudt, maar nog mooier is het als u het de leerlingen echt laat meebeleven! Zo kunnen de leerlingen ervaren wat het beroep inhoudt en dat helpt hen bij hun beroepskeuze.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Judith van Beek, tel. 06-22856292,
e-mail judith@delftonstage.nl.
Meer info: www.delftonstage.nl

Copyright©Hans Vermeulen

De organisatie, met de zoon van Hans Vermeulen, Tim, vergadert over het komende eerbetoon voor hem. (Foto: Martin Reitsma)

Hans Vermeulen, zanger en componist, overleed op 9 november 2017 plotseling in Thailand, waar hij in de jaren negentig naartoe was geëmigreerd. Het trieste nieuws raakte velen. Diverse Delftenaren die dicht bij Hans stonden nemen nu met Erik Kuylaars het initiatief voor een respectvol eerbetoon aan hem.

Door Martin Reitsma

Zijn eerste vrouw, zangeres Hilde Marchal, de muzikanten Erik Westra, Polle Eduard, Len Bouman, Beau Wassenbergh en popjournalist Martin Reitsma komen al weken bij elkaar, onder meer in het Delftse Plan B, om dit muzikale eerbetoon aan Hans te organiseren. Alles wordt tot in de puntjes geregeld. Hans was zeer geliefd, niet alleen als muzikant maar ook als mens. Muziek was zijn passie, een leven lang. Hij heeft een indrukwekkende muzikale erfenis achtergelaten en was ook in Delft nog altijd populair waar hij met de mannen van zijn band The Rest optrad.

Muzikale herdenking
Op 8 april a.s., onder de naam Copyright©Hans Vermeulen, organiseren zijn vrienden een muzikale herdenking in de Boerderij te Zoetermeer. Een indrukwekkende lijst muzikale vrienden brengt dan een eerbetoon aan Hans. Onder meer Anita Meyer, Jody Pijper, Hilde Marchal, Jose Hoebee, Lo van Gorp, Polle Eduard, Len Bouman, Beau Wassenbergh, Jan Rietman, Bert Heerink, Ton op 't Hof, Hans Jansen, Lex Bolderdijk, Andre Sommer, Martha Pendleton, Ron Knoester, Eric Tagg, Tim Vermeulen, Edward Reekers, Shell Schellenkens, Marcel Schimscheimer, Juan Antonio Caffiero, Erik Westra, Suzanne Michels en Dennis Pajic leveren een respectvolle bijdrage met hun optredens. Ook zullen er enkele mystery guests het podium betreden die middag. De presentatie van de middag is in handen van zijn goede vriendin en radiopresentatrice Tineke de Nooij.

Indrukwekkende muzikale carrière
In oktober 1961, op 14 jarige leeftijd, begon Hans Vermeulen in een bandje dat later de Sandy Coast zou worden. Sandy Coast scoorde een aantal hits in de jaren zestig en zeventig zoals 'Subject of my thoughts', 'I see your face again' 'Capital punishment', 'True love that's a wonder. 'Just a friend' en 'Summertrain' Het nummer The eyes of Jenny' werd in 1981 een enorme hit. De gebroeders Hans en Jan Vermeulen richtten in 1975 de groep Rainbow Train. De band was populair en en trok veel aandacht door haar muzikale klasse en bundeling van talent. 'Heaven on earth' en 'Another band' werden bekende hits. Voorts was hij erg succesvol als producer en componist voor andere groepen en artiesten zoals Anita Meijer, Nadieh en Ruth Jacott en Jose Hoebee. Na zijn vertrek naar Thailand in de jaren negentig liet hij op Koh Samui een studio bouwen maar kwam ook met enige regelmaat terug naar Nederland voor optredens samen met zijn band The Rest waarmee enkele geslaagde albums werden opgenomen, onder meer in de Parkroad Studio bij Erik Kuylaars. Hij ontving talloze prijzen zoals een Gouden Harp en een Edison.

Op de website www.ticketmaster.nl kun je 24 uur per dag snel en veilig tickets kopen voor dit concert in Cultuurpodium Boerderij. Copyright©Hans Vermeulen, een muzikale herdenking, in De Boerderij - Amerikaweg 14- 2717 AV Zoetermeer
Zaal open: 14:00, aanvang 15.00 uur.
Wanneer: zondag 8 april a.s.
Voorverkoop: 17,75 (incl. servicekosten). Dagkassa: 19,-.
https://cultuurpodiumboerderij.nl/programma/copyrighthans-vermeulen/

Win kaarten voor Hans en Grietje!

Win kaarten voor hans en Grietje!

Na een reeks betoverende sprookjesmusicals presenteert Van Hoorne Entertainment dit seizoen haar tiende sprookje: Hans & Grietje De Musical. Op zondag 18 maart is de smakelijke familievoorstelling te zien in WestlandTheater De Naald in Naaldwijk.

In Hans & Grietje De Musical wordt de rol van Grietje vertolkt door Janouk Kelderman, die bekend werd als presentatrice Keet! bij RTL Telekids. Daarnaast keren de populaire Van Hoorne-karakters Titus en Fien (Michael van Hoorne en Esther van Santen) terug in deze sprookjesmusical. Zij zorgen ongetwijfeld weer voor hilarische scènes die jong en oud tranen van het lachen zullen bezorgen.

Kom verkleed!
De kinderen kunnen deelnemen aan de betoverende Sprookjesverkleedwedstrijd. Ze maken dan kans op een sprookjesachtig prijzenpakket die na de show wordt uitgereikt op het podium.

Meet & Greet en Sprookjesafterparty
Na afloop van de voorstelling kan iedereen met alle acteurs op de foto tijdens een uitgebreide meet & greet. Ook kunnen de bezoekers nog even lekker swingen tijdens de Sprookjesafterparty in de foyer van het theater. Een gezellig feestje voor het hele gezin!

Win kaarten
Het kasteeltje en Delftopzondag mogen 2 x 2 kaarten weggeven voor de voorstelling van 16:00 uur in WestlandTheater De Naald in Naaldwijk. Wat moet u doen? Beantwoord deze vraag:
Welke bekende Groene Van Hoorne-karakters worden hier geinterviewd?

U kunt uw antwoord tot uiterlijk dinsdag 13 maart mailen naar maakkansopkaarten@delftopzondag.nl

Fuego Brandpreventie voelt zich thuis bij RODI

Fuego voelt zich thuis bij RODI

DELFT – Als er íets is dat je beter kunt voorkomen dan genezen, dan is het wel een brand. Het Delftse familiebedrijf Fuego Brandpreventie weet precies hoe je zo'n brand het beste kunt voorkomen.

Het werkt daarbij nauw en in hetzelfde pand samen met DC-Beheer, dat zich richt op het onderdeel brandveiligheid en advies. Fuego Brandpreventie zorgt voor onderhoud, advies en verkoop van blusmiddelen, noodverlichting, droge blusleidingen, maar weet ook alles over EHBO, trainingen en opleiding.
"Het is onze kracht dat we met onze twee bedrijven vrijwel alles op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid kunnen verzorgen", zegt Wesley de Ruiter van Fuego Brandpreventie. "Daarin zijn we echt uniek in de regio en zelfs in Nederland. Klanten vinden bij ons aan de Cyclotronweg 67 in Delft één adres waar ze alles kunnen regelen." Fuego Brandpreventie en DC-Beheer zijn Kiwa- en Reob-gecertificieerd.
Medewerkers van Fuego Brandpreventie zijn ook regelmatig op pad. Dat doen ze in bedrijfswagens die door RODI Sign & Print zijn bestickerd. Daarnaast heeft Fuego Brandpreventie door RODI reclameboren en de raambelettering laten verzorgen. "Ideaal dat we voor al die zaken bij één Delft bedrijf terecht konden", zegt Wesley de Ruiter.
Meer info: www.dc-beheer.nl en www.fuegobrandpreventie.nl.

Veilig op vakantie na de campercheck van Idenburg Car Solutions

Het team van Idenburg Car Solutions, klaar voor de campercheck. Van links naar rechts Erik en Martin Idenburg. Zittend: Lex, Colin en Ron. (foto's: ML)

DELFT - De kou is wel zo'n beetje verdwenen en het mooie weer ligt in het verschiet. Dat betekent dat we weer aan vakantie denken en onze camper hierop voorbereiden.


"Het slechte weer is voorbij, in het voorjaar krijgen we weer camperkriebels", vertelt eigenaar Martin Idenburg. "En daar hoort natuurlijk een veilige en schone camper bij. Het onderhoud aan de camper, van binnen èn van buiten is belangrijk. En als dat onderhoud goed in orde is, dan gaat de camper minimaal 25 jaar mee. In onze werkplaats kunnen wij het onderhoud optimaal uitvoeren."


Campercheck
Een niet goed onderhouden camper heeft vaak slechte kitranden. En dat is nog maar een klein euvel. Belangrijkere onderdelen zijn de remmen, de banden en de verlichting. Laat dit controleren voordat u op vakantie gaat. "Wij kunnen voor de klant een uitgebreide campercheck uitvoeren", zegt Martin. "Daarbij kijken we onder meer naar de technische staat van de motor en de banden. Op hogere leeftijd kunnen banden namelijk wel eens droogtescheurtjes vertonen. Verder controleren we het oliepeil en andere vloeistoffen, zoals de ruitensproeiervloeistof. Maar ook de accu, de remmen en de verlichting bekijken we goed, we slaan niets over. De volledige check kost 95 euro, dit is inclusief het uitlezen van de boordcomputer." In de werkplaats van Idenburg Car Solutions is een speciale brug voor campers tot 5.000 kilogram. Campers zijn in goede handen bij de deskundige monteurs. "Als de campercheck is uitgevoerd bij Idenburg Car Solutions, weet ik dat alles in orde en gecontroleerd is. Het is trouwens ook leuk en leerzaam om er zelf bij te zijn", vertelt één van de klanten in het review-gedeelte van bestegarage.nl.


Duurzame bescherming
Iedereen wil goed en veilig op vakantie en daarvoor is de campercheck. Maar een schone camper is ook belangrijk. "Vieze campers kunnen hier meteen gewassen worden, zodat ze er weer netjes uitzien. Het wassen gebeurt handmatig in onze werkplaats", vertelt Martin. Steeds meer mensen laten hun camper coaten, bijvoorbeeld als deze wat dof oogt of om dit te voorkomen. Door de camper eerst te polijsten en vervolgens te coaten, krijgt deze meteen een duurzame bescherming en optimale glans voor tenminste vijf jaar.


Volgroeid poetsbedrijf
Idenburg Car Solutions is in 1994 begonnen als kleinschalig poetsbedrijf. Tegenwoordig is dit uitgebreid naar vrijwel alle werkzaamheden aan auto's en campers. In de werkplaats wordt gewerkt aan de in-, uit- en overbouw van alle denkbare apparatuur, zoals cruisecontrol, carkit en zonnepanelen. Alle vormen van onderhoud, reparaties en keuringen worden uitgevoerd door opgeleide monteurs, onder de vlag van Autocrew. De oorspronkelijke poetsafdeling is nog steeds binnen het bedrijf te vinden. Dagelijks worden poetsbeurten uitgevoerd, van eenvoudig schoonmaken tot uitgebreide detailling. Het terug in nieuwstaat brengen van interieurbekleding behoort ook tot de mogelijkheden. Een klein of groot ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. En uiteraard zorgt Idenburg Car Wash voor een ècht schone auto aan de buitenkant.


Idenburg op pad
Vader Martin en zoon Erik gaan meedoen aan de Noordkaap Challenge in een 4x4 Jeep van vóór 2000. Een race van circa 7.000 kilometer, die loopt van Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Lefoten naar de Noordkaap. De terugreis loopt via Finland. Volg het bedrijf op Facebook voor updates over deze trip.

Idenburg Car Solutions
Schieweg 81
2627 AT Delft
(015) 257 16 70
www.idenburgcarsolutions.nl

Delft Autoschade: combi van jong en ervaren

Stagiair Allessandro Jaikaran, het nieuwe gezicht achter de balie van Delft Autoschade.

DELFT - Het is nu vijf jaar geleden, dat Delft Autoschade op bedrijventerrein SchieOevers van start ging. Een kleine of grotere schade aan de auto? Dit bedrijf herstelt alles vakkundig. Aan het hoofd van de onderneming staat Darren Doorenbosch.

Harry Bosman, een oudgediende in de schadeherstelbranche, is een vaste kracht. En als erkend leerbedrijf stapt er binnenkort nog een leerling van DOEL het bedrijf binnen. Die gaat werkend leren en krijgt de juiste begeleiding voor werken in de autobranche. "Echt een voorbeeld van iemand die ergens de boot heeft gemist", zegt Doorenbosch. "Iemand die er in de beginjaren van zijn school veel voor voelde om in de autobranche te gaan werken. Door omstandigheden is dat niet door gegaan, bij DOEL terecht kwam en straks voor zes maanden in onze werkplaats aan het werk gaat."

DOEL Delft
Wanneer iemand de aansluiting met de maatschappij kwijtraakt, kan het moeite kosten om weer actief te worden. Met passende dagbesteding, in- en externe werkervaringsplekken en hulp bij het vinden van een opleiding of vrijwilligerswerk, helpen de medewerkers van DOEL om weer dagritme op te bouwen en vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen. De stap naar participatie wordt zo eenvoudiger. Delft Autoschade werkt graag aan deze reïntegratie mee.

Nuanceringen
"Voor de werkplaats zijn we overigens nog steeds op zoek naar een voorbewerker, een spuiter en een 1ste schadehersteller. Hoewel we de werkplaats met z'n tweeën, en straks ook nog die leerling er bij, goed kunnen runnen", zegt hij.
Als Darren Doorenbosch opsomt, wat er allemaal nodig is, dan klinkt het misschien toch een beetje alarmerend. Maar hij nuanceert het ook meteen. "Het is gewoon moeilijk om de èchte vakmensen te vinden. En autoschadehersteller worden? Er zijn veel jonge mensen die toch liever iets anders gaan doen. Overigens is dat wel te wijten aan het onderwijs. Het vmbo is namelijk uitgerekt en die èchte Technische School is er tussenuit gehaald. Daarom is er nauwelijks nog gedegen praktijkonderwijs. Het onderwijs sluit niet genoeg aan op een technisch beroep, ik vind dat dit vak te veel uitgehold wordt."
Een schadehersteller van het product auto. Het vak biedt volgens hem echt vele uitdagingen. "We kunnen uiteraard alleen gemotiveerde jongens gebruiken", zegt hij. "Maar ik weet zeker dat dit een goed jochie is, die echt interesse toont."

Trefzekere ontvangst
Bij Delft Autoschade kan men terecht met alle denkbare schades aan de auto, van klein tot heel groot. Per week worden er vijftien auto's gerepareerd. En volgens Doorenbosch hebben alle schadeherstellers op bedrijventerrein SchieOevers zo hun eigen klantenkring. En er wordt gewerkt voor bedrijven, die schade hebben gekregen aan auto's van hun wagenpark. "Iedereen die hier komt krijgt trouwens te maken met stagiair Allessandro Anieljunior Krishnan Laksimipersad Jaikaran achter de balie. Vernoemd naar de beroemde Italiaanse voetballer Allessandro DelPierro, maar wel gewoon Hindoestaans.

Delft Autoschade
Voltaweg 16
2627 BB Delft
(015) 200 01 22
www.delftautoschade.nl

De Nissan Juke is prachtig vernieuwd voor 2018

De Nissan Juke met de geraffineerde facelift voor 2018.

De 'guitige' crossover van Nissan heet Juke. Een model dat in 2010 op de markt kwam.

In 2014 kreeg die een facelift: nieuwe kop- en achterlampen. In 2018 is het weer tijd voor een aantal veranderingen. De autofabrikant spreekt zelf van een duidelijke opwaardering, en wijst er op dat er in de toekomst nog meer ontwikkelingen zullen zijn rond dit model. Wat is er zoal veranderd ten op zichte van 2014… de auto heeft onder meer een nieuwe donker verchroomde V-motion-grille gekregen, donkere koplampunits èn donkere richtingaanwijzers in de buitenspiegel. De Nissan Juke is geen gewone crossover – het is een compacte crossover met een sportieve uitstraling. Met achterlichten die zijn geïnspireerd op de krachtige 370Z van Nissan, een strak vormgegeven motorkap en gespierde lijnen is dit absoluut geen alledaagse auto. Het combineert de uitstraling van een tweedeurs sportauto met het praktische gemak van een vierdeurs SUV. De Nissan Juke biedt het beste van beide werelden. U rijdt met gemak onder alle omstandigheden en u kunt zonder problemen over drempels rijden, zodat de onderkant niet zal beschadigen. Een langs rijdende Nissan Juke is niet te missen. Opvallende boemerangvormige koplampen in de motorkap geven de Nissan crossover een kenmerkende uitstraling, terwijl ronde lampen in de grille 's nachts extra verlichting bieden. Het aantrekkelijke uiterlijk van de Nissan Juke zal iedereen opvallen, mede dankzij die indrukwekkende V-vormige grille. De Juke is als vanouds te verkrijgen in de uitvoeringen Visio, Acenta, N-Connecta, Tekna en N-Line. Voortaan zijn LED-mistlampen vanaf de Acenta standaard. Ook staan er nieuwe 16- en 18-inch wielen op de bestellijst. Eventueel te voorzien van gekleurde inzetstukken. Ook zijn er sinds de facelift nieuwe kleuren, namelijk de lakkleuren Vivid Blue en Chestnut Bronze. Ook in de voor- en achterbumper zijn nu gekleurde panelen te plaatsen. Hetzelfde geldt overigens voor de dorpels en de zijspiegelkappen. Topprestaties zijn standaard. De Nissan Juke biedt de perfecte combinatie van kracht en motorrendement. Zijn krachtigste motor is de DIG-T 190 benzinemotor.

Zeeuw en Zeeuw Wateringen
www.zeeuwenzeeuw.nl

Baaf Automotive: specialist in occasions tot vijfduizend euro

Het overgrote aanbod occasions bij Baaf Automotive. (foto's: ML)

DELFT - De occasion die momenteel in het middelpunt van de belangstelling staat bij Baaf Automotive, dat is de Audi A6 Avant S-Line stationwagon uit 2006. Een top occasion met een prijskaartje van 8.350 euro. Echt een aanrader. Manfred Bavelaar nodigt u uit om eens langs te komen aan de Vrijenbanselaan 33. Voor deze occasion of een andere uit het honderd auto's tellende aanbod. "Stuk voor stuk kwaliteitsoccasions tot 5.000 euro", zegt Bavelaar. "En binnenkort wordt onze capaciteit nog groter, want er staan uitbreidingsplannen op stapel." Baaf Automotive, het bedrijf dat in 2014 werd uitgeroepen tot Delftse Ondernemer van het Jaar, is specialist in dit prijssegment. Bavelaar: "Ik wil er echt op hameren, dat bij ons aanbod de prijs niet hoger gaat dan die prijs. In dit prijssegment wordt nu eenmaal het meest gezocht. Wij zijn het ideale bedrijf voor mensen met dit budget." De occasions van Baaf Automotive worden altijd afgeleverd met APK en zonder afleverkosten. Bovendien zijn er drie garanties mogelijk. "De eerste telt eigenlijk niet mee, want dat is géén garantie", zegt hij lachend. "Maar de garantie kan verder twee maanden zijn of zes maanden. Wij zijn echte Delftenaren: een woord is een woord." Heeft u eenmaal de beschikking over een goede occasion, aangekocht bij Baaf Automotive, dan is er natuurlijk ook goed onderhoud nodig. En soms zelfs een reparatie. "Maar we hebben dan ook een eigen werkplaats, compleet met drie bruggen, waar alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Van APK tot remmentest. We zijn zes dagen per week open, dus je kan altijd langs rijden. Ons bedrijf is flexibeler en goedkoper dan een dealer. Door onze kleinschaligheid, zijn we ook wat klantvriendelijker. We doen trouwens ook veel wagenparkonderhoud voor bedrijven." Baaf Automotive staat niet alleen bekend als Delftse Ondernemer van het Jaar 2014, maar ook als thuishaven van de rácer Manfred Bavelaar. Al dertig jaar actief in de racerij, maakt hij zich nu weer op voor de Mazda Cup, die start 1 april a.s. tijdens de Paasraces op Zandvoort. Met zijn team de Delfts Blauwe Racers hoopt hij weer hoge ogen te gooien. Informatie: (015) 215 96 96 of www.baafautomotive.nl.

Goede mix van alle merken occasions bij Roots Autoservice

Stefan (links) en John heten je welkom in de showroom van Roots Autoservice.

PIJNACKER - Bij Roots Autoservice is met volle energie aan het nieuwe jaar begonnen. Met een vernieuwd aanbod aan dealer-occasions. In de showroom aan de Overgauwseweg 65A in Pijnacker is er een leuke mix van alle merken, in uiteenlopende prijsklassen. Van 3.000 tot 40.000 euro, alles is bij Roots Autoservice vertegenwoordigd. "Bij dat laatste bedrag gaat het wel om een Porsche, maar de gangbare merken vormen natuurlijk het grootste aanbod", zegt verkoper Stefan van Steenderen. "Daarvan hebben we juist weer heel wat aantrekkelijke modellen binnen gekregen." Behalve in de showroom, heeft Roots Autoservice ook een prima presentatie op internet. Hier staan alle occasions met volledige beschrijving en prijs op gepresenteerd. Hierdoor weet Roots Autoservice klanten uit alle uithoeken van het land te interesseren. "Maar vooral hebben we klanten uit Pijnacker, Nootdorp, Delft, Delfgauw, Berkel en Rodenrijs voor de werkplaats. Want heb je hier eenmaal een auto gekocht, dan kun je hier ook altijd terecht voor onderhoud, reparaties, schades en APK." In de werkplaats van Roots Autoservice wordt gewerkt volgens Bosch Car Service. Bij reparaties worden hoofdzakelijk Bosch onderdelen gebruikt. De (uitlees)apparatuur is ook van Bosch. De monteurs onder leiding van chef-werkplaats John behoren tot de Autocrew. Hiervan is Remco 1ste monteur en Richenel leerling-monteur. Verder is in de werkplaats twee à drie dagen de ZZP'er Ernst een welkome kracht. "Zelf doe ik samen met eigenaar Joop Wortelboer de verkoop", zegt Van Steenderen. "En ons team is compleet met Jacqueline achter de receptiebalie en Linda voor de boekhouding." Bij Roots Autoservice denk je dus aan de aanschaf van een goede tweedehands auto. Aan goed onderhoud, reparaties en APK. Goede jong gebruikte occasions, afkomstig van dealerbedrijven, onder meer een drietal Mazda-dealers. "Maar ook van particulieren kopen wij auto's in", zegt Van Steenderen. "Rijd dus eens langs als je van plan bent je huidige auto weg te doen. Bij ons is er tegelijk keuze genoeg om een andere auto uit te zoeken." Nu staat bij Roots Autoservice de Hyundai i30 extra in de belangstelling (zie advertentie). Telefoon: (015) 369 32 33. Internet: www.rootsautoservice.nl.

38 / 48