Delft op zondag

5 augustus 2018

Delft op zondag 5 augustus 2018


Van Leeuwenhoekpark als 'proeftuin' voor Nederland

Dagelijks meten om te anticiperen op klimaatverandering

De beoogde locatie voor het hoogst innovatieve Van Leeuwenhoekpark vanuit de lucht bezien

DELFT- Na de zomerperiode zullen meetinstrumenten voor klimaatonderzoek worden geplaatst op de toekomstige locatie van het Van Leeuwenhoekpark in Nieuw Delft. Met welk doel?

Door Ruud Stift

Isidoor Hermans (projectdirecteur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft):
"In het nieuwe stadsgebied Nieuw Delft komt het Van Leeuwenhoekpark letterlijk op het dak van de spoortunnel te liggen. Het park begint bij het Centraal Station Delft en loopt door tot Leeuwenstein. Een gebied van ongeveer 2,5 hectare, gemiddeld 40 meter breed en 600 meter lang. Bij de aanleg van het park wilden we uiteraard het thema innovatie terug laten komen. Het was Marjolein Pijpers-Van Esch van de TU Delft die voorstelde om van het toekomstige park een 'laboratorium voor klimaatonderzoek' te maken."

Marjolein Pijpers-Van Esch (assistant professor TU Delft):
"Elk jaar worden hitterecords gevestigd. De warme zomerse dagen van nu zijn straks normale zomers en over vijftig tot honderd jaar koele zomers. Met alle gevolgen voor bijvoorbeeld de gezondheid van fysiek kwetsbare groepen (ouderen en baby's), het toerisme en het algemene welzijn van de stedelijke bevolking. Hitte veroorzaakt ook problemen bij spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur en het beïnvloedt de waterkwaliteit- en kwantiteit."

Anticiperen
Hermans: "De stad Delft kan, met name 's nachts, zeker tien graden warmer worden dan het buitengebied. Op deze hittestress én de mogelijke wateroverlast moeten we anticiperen. In Nieuw Delft wordt daar al rekening mee gehouden, door het groen in de openbare ruimte, het Park Spoorloos en over een aantal jaren het Van Leeuwenhoekpark zijn verkoelende werk te laten doen. Ook het water in de Nieuwe Gracht werkt straks verkoelend. Daarnaast wordt regenwater opgevangen op gebouwen. Dit water zal vertraagd worden afgevoerd."

Pijpers-Van Esch:
"Het park, liggend op nagenoeg het warmste plekje in Delft, wordt een laboratorium voor klimaatonderzoek. Om dit te realiseren hebben we al in de ontwerpfase van het park, begin februari van dit jaar, advies mogen geven en gerekend aan het ontwerp hoe het presteert als er sprake is van een hittegolf. Enkele plekken in het park zijn nog 'minder comfortabel'. Hiervoor proberen we oplossingen te vinden in het Definitief Ontwerp voor de start van de uitvoering."

Klimaataspecten
"De meetstations zullen op diverse punten in en rond het park diverse klimaataspecten (windsnelheid en luchttemperatuur) meten. Als het park eenmaal klaar is (medio 2025), worden die metingen voortgezet en zo wordt inzicht verkregen in de effecten van een groen gebied in een overwegend 'stenige stedelijke omgeving'. We weten best veel over wat sommige maatregelen doen, zoals de schaduw van bomen en gebouwen, de wind en een fontein, maar elke plek is uniek. 'Meten en erop anticiperen' maakt het interessant voor ons."

Hermans:
"Met de instrumenten meet de TU Delft gedurende de komende vijf tot tien jaar of de eerder gemaakte berekeningen kloppen. Welke plekken in het park doen het goed en welke presteren minder? Tijdens het onderhoud van het park kan de gemeente verbeteringen doorvoeren. De weerstations zijn innovatief, hufterproof, betaalbaar en ze zullen als echte eyecatchers dienst gaan doen in het park."

Pijpers-Van Esch:
"Door het 'lab' zijn we in staat in het park en de stad Delft beter in te spelen op klimaatveranderingen. Het Van Leeuwenhoekpark geldt als de 'proeftuin van Nederland'. Wat wij daar leren, kunnen we in de toekomst elders in parken en andere openbare ruimten zoals pleinen en woonstraten inzetten."

Vooruitstrevend
"Het is een bijzonder, vooruitstrevend project. Wij zitten al vanaf het begin aan tafel met het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft. Zij kiezen bewust voor een duurzaam en toekomstbestendig stukje stad met een stadspark voor iedereen. Parken zorgen voor verkoeling in de stad. Hier het maximale uithalen door de combinatie van slim ontwerp, rekenen, meten en waar mogelijk aanpassingen doen, is nieuw in Nederland en misschien zelfs wel in de wereld."

Indeling park
Lodewijk Baljon (landschapsarchitect): "Het noordelijk deel van het park, grenzend aan het stationsgebied, krijgt een stedelijk karakter mede door de aanwezigheid van het Student Hotel en gebouw Antoni. Het zuidelijke deel van het park heeft meer een buurtkarakter.
Het park nodigt uit tot veel vormen van recreatie: een half basketbalcourt, een trapveld, waterspeelplaats of vlindertuin. Op de kop van het park aan de zijde van het 'busplein' willen we een fontein of een waterspeelplaats realiseren.
Op de 'groene flanken' kun je zitten of liggen in de zon of schaduw, picknicken of aan yoga doen."

Lees verder op pagina 3

Hortus Oculus, een zintuiglijke beeldentuin in wording

De Hortus Oculus, de belevingstuin met aanraakbare kunst, in aanbouw

DELFT - Op donderdag 11 oktober staat de officiële opening gepland van een unieke tuin, de Hortus Oculus. Een zintuiglijke beeldentuin voor de Randstad, toegankelijk en speciaal ontworpen als een belevingstuin voor mensen met een visuele beperking.

Door Ruud Stift

Paula Kouwenhoven is bestuurslid van Stichting Land Art Delft (LAD). LAD heeft vanaf 2012 bezoekers van Delft, de Randstad en ver daarbuiten mogen verrassen met bijzondere sculpturen in het Hollands Landschap. Geïnteresseerden in de beeldende kunst en jongeren hebben in groten getale, 30.000 bezoekers per jaar, een bezoek gebracht aan het Land Art Delft beeldenpark of hebben deelgenomen aan een educatief project.

"Wij willen dit moois uitbreiden met een multi-zintuiglijke tuin. Mensen met een visuele beperking die de schoonheid van het landschap en kunst kunnen beleven op een bijzondere plek midden in de natuur. Niet alleen voor mensen met een visuele beperking wordt dit een speciale ervaring. Door de bewustwording van álle zintuigen van de bezoeker zonder visuele beperking geeft de tuin een hernieuwde beleving van de natuur en haar historie. Bovendien vormt het een brug en gezonde nieuwsgierigheid naar de visueel beperkte medemens. Een mooie aanwinst voor de Randstad!
Een zintuiglijke beeldentuin is bij uitstek geschikt om alle zintuigen te ervaren. De reuk, de tastzin, het gehoor worden gestimuleerd door de bloei, de geuren, het geluid van de bloemen en inheemse planten in de verschillende seizoenen. Het aanraken van de beelden, de materialen, interactieve componenten en het brailleschrift."

Kwaliteit van leven
Land Art Delft is gesitueerd tussen de TU Delft campus en het bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Dit project levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven in deze stedelijke dynamiek voor mensen met een visuele beperking. In de belevingstuin is ruimte gereserveerd voor toekomstige initiatieven t.b.v. deze doelgroep op het gebied van techniek en ethiek waarin beeldende kunst en landschap een verbindende en faciliterende rol spelen.

"Nederland heeft een tweetal tuinen voor mensen met een visuele beperking, de historisch moestuin te Doorn, Bartímeus, en tuin Visio Het Loo Erf te Apeldoorn. Land Art Delft gaat een stapje verder, door ook kunst bij de beleving te betrekken. Kunst is moeilijk te ervaren voor mensen met een visuele beperking. Door kunst, natuur en techniek met elkaar te verbinden, biedt de beeldentuin voor mensen met een visuele beperking een nieuwe ervaring in het natuurhistorisch landschap midden in de Randstad."

Schetsontwerp
"Drie tuin- en landschapsarchitecten werden verzocht een schetsontwerp te maken voor deze beeldentuin op basis van een programma van eisen. Het ontwerp van Marjolijn Adriaansche werd als 'meest inspirerende' uitverkozen. Dit ontwerp wordt verder ontwikkeld en in fases uitgevoerd door deskundige hoverniersbedrijven en vrijwilligers."
Kunst in de tuin
"Diverse kunstenaars zijn aangeschreven om een voorstel te maken voor een multi-zintuiglijk kunstwerk. Uit de voorstellen zijn de werken geselecteerd en uitgevoerd. Deze werken komen tot stand middels een Artist in Residence werkwijze, waarbij kunstenaars een periode bij LAD verblijven om zo hun werk met professionele ondersteuning te ontwikkelen. De geselecteerde kunstenaars zijn: Toshitaka Nishizawa en Kouji Ohno (Japan), Dodog Soeseno (Indonesië), Els Otten (Nederland) en Frank Eerhart (Nederland).

Een goed toegankelijke, blijvende belevingstuin realiseren voor visueel gehandicapten vormt een uitdaging. De beleving van de zintuiglijke natuur voor visueel gehandicapten proberen te optimaliseren door middel van een outdoor fieldlab. Een synthese tussen natuur, beeldende kunst en nieuwe technologische ontwikkelingen. Kunnen mensen met een visuele handicap 'mee' in de toekomstige dynamiek en technologie?

Specifieke beplanting
Het tuinontwerp als basis van een blijvend inspirerende en wisselende omgeving waarin zintuiglijke ervaringen bloeien, groeien en jaarlijks worden uitgebreid met kunstwerken. In het landschappelijk ontwerp is aandacht voor specifieke beplanting en een op visueel gehandicapten gerichte infrastructuur en technologie. Hieraan gerelateerd worden educatieve bewustwordingsprojecten voor de bezoekers ontwikkeld. Bijvoorbeeld: ziende jeugdige bezoekers een moment te laten ervaren wat het is om blind te zijn en te vertrouwen op de andere zintuigen."
Zie voor meer informatie: https://www.facebook.com/HortusOculus/

Vóór de 2000 bloemen en de 200 flesjes...

(Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Het begon allemaal zo, een lege schuit. Met veel geduld, tijd en mankracht werd er een prachtige Delftse boot van gemaakt, klaar voor het Varend Corso dat deze zondag de grachten van Delft aandoet. Ruim 2000 bloemen sieren het gevaarte, samen met zo'n 200 'porseleinen' flesjes, gemaakt van frisdrankflesjes beplakt met Delfts Blauwe servetten. Extra indrukwekkend als je bedenkt hoeveel werk er ingestoken zit!

Carolien en Noa Platschorre

Wat zijn jullie momenteel aan het doen hier aan de Nieuwe Langendijk?
We zijn ijsjes aan het verkopen want het is zulk lekker weer. We zijn gisteren begonnen en hebben een mooi bordje gemaakt met de ijsjes erop die we willen verkopen.

Hebben jullie van de week nog wat leuks gedaan?
We hebben in de Schie gezwommen, want het was wel heel erg warm. We hebben ook met papa in een rubberen bootje gevaren, maar op een gegeven moment was dat bootje lek en het feest dus voorbij. Inmiddels is het bootje gemaakt en kunnen we weer varen.

Gaan jullie van de week nog wat leuks doen?
We gaan nog op vakantie naar Noorwegen. We hebben een bamboehengel gekocht, zodat we daar lekker kunnen vissen.

Wie zouden jullie nog eens willen ontmoeten?
André Kuipers. We hebben in Museum Prinsenhof de handschoenen gezien die hij aan had in de ruimte en Noa vindt het liedje leuk van Kinderen voor Kinderen 'Ik wil naar Mars'.

Wat is voor jullie het nieuws van de afgelopen week?
Dat was de Internationale Aids conferentie in de RAI in Amsterdam waar 16.000 mensen uit 160 landen op af kwamen. Ik heb daar een presentatie verzorgd over een project waarmee we aandacht vragen voor de kwetsbare mensen in Afrika, zoals de jonge homo's en jonge prostituees.

Wat vinden jullie de mooiste plek van Delft?
Dat is het markante poortje bij Museum Prinsenhof aan het Sint Agathaplein. We zijn vorige week nog wezen demonstreren tegen de sloopplannen. Wat ons betreft geen moord op de Poort.

Vervolg van voorpagina

Unieke opgave
Sanne Allersma (landschapsarchitect):
"De samenwerking met de TU Delft was nieuw voor ons. Dit stadspark is een unieke opgave, dit krijgen we niet vaak als opdracht. Het is een heel technisch verhaal, een wisselwerking die heel nauw luistert. Niet iedereen zal hier de achtergronden van vermoeden bij oplevering. Het park is niet groot qua schaal, maar wel qua ambitie.
De fontein bijvoorbeeld zal geen klassieke vorm krijgen. We proberen 'spektakel' te creëren bij de ingang aan het busplein. Bovendien heeft de fontein gunstige invloed op het klimaat; het zorgt voor verkoeling, het kletterende water dempt het geluid van de bussen, het afvangen van fijnstof en natuurlijk een prettige verblijfs- en speelplek.
Bomenrij
Naar aanleiding van de metingen hebben we een bomenrij verplaatst ten gunste van de bezonning van de Engelse Straat. Het is fijn om hierin bevestigd te worden. Het park is een soort van loper. De lange, smalle lijn versterkt dit effect. Je loopt vanuit het groen in het stedelijke. Wind is een bepalende factor. Voor de fontein waait deze in de juiste richting. Echter, de bankjes zouden teveel wind vangen, een aantal bomen zijn verplaatst om dit effect te neutraliseren.
Ook de mate van belasting van de tunnelbak is een precieze opgave, op het gebied van waterhuishouding en gewicht in verband met instortingsgevaar. Gelukkig krijgen we hierbij hulp van Smits-Rinsma, adviseur op het gebied van constructie, techniek en materiaalgebruik."

Delftenaren verzamelt u: Tel de vlinders in de tuin

Tel je mee dit weekend? (Foto: Vlinderstichting)

De Vlinderstichting roept Delft en omgeving op om de vlinders in de tuin te tellen dit weekend. Een extra feestelijke telling dit jaar, omdat het de tiende editie is. Maar waarom zou je de moeite nemen om in kaart te brengen hoeveel koolwitjes of dagpauwogen er in je tuin huizen?

Door Esther Luijk

Projectleider Ineke Radstaat: "Het aantal vlinders in jouw tuin geeft niet alleen een goed beeld over hoe het met hen als soort gaat, maar ook hoe het met de hele natuur gaat. We houden al jaren de bosrijke gebieden en het platteland van Nederland goed in beeld qua aantallen en soorten die er voorkomen. Er is echter steeds minder ruimte voor natuur en tuinen in stedelijke gebieden worden daardoor een steeds belangrijkere biotoop voor vlinders. Wij zijn daarom heel benieuwd wat gebeurt in volle en drukke steden zoals Delft."

Indicator
Vlinders zijn een goede indicator als je wilt weten hoe het met de natuur in z'n algemeen gaat. "Als er iets mis is in de natuur, zijn de vlinders de eerste die erop reageren", vertelt Radstaat. "Ze leven heel kort, zo'n twee weken maar. In die tijd planten ze zich ook voort. Je merkt dus heel snel aan de vlinderpopulatie of ze een fijn of een slecht leefgebied hebben. In slechte omstandigheden gaan er niet alleen veel vlinders dood, maar komen er ook minder eitjes uit. Dit kan door algemene omstandigheden zijn, zoals de droogte en warmte van de afgelopen tijd, maar ook een plaatselijk probleem, zoals gif in de grond of een te lage grondwaterstand. Andersom kan het natuurlijk ook, als er ergens een heel voedselrijke bodem is, zie je dat snel aan de vlinderpopulatie, omdat er dan veel meer eitjes uitkomen. Deze regionale verschillen zijn heel belangrijk om in kaart te brengen."

Zorgen
De telling is al een paar dagen gaande. De resultaten die tot nu toe binnen zijn baren Radstaat enigszins zorgen. "Het is een jaar met heel bijzondere omstandigheden. Leek het eerder in het jaar nog dat we een topzomer tegemoet gingen wat betreft vlinders, wordt het nu toch wel een soort van desastreus. De afgelopen jaren zagen de tellers gemiddeld tien vlinders in hun tuin, in het kwartiertje dat ze telden, dit jaar zijn dat er maar drie. Er worden voornamelijk koolwitjes gezien, want die zijn het beste bestand tegen de warmte. De geijkte tuinvlinders als dagpauwogen en citroenvlinders lijken helemaal weg te zijn in de stad."

Herstel
Een vlinderpopulatie die door droogte ineens snel afneemt, hoeft over het algemeen geen heel groot probleem te zijn, volgens Radstaat. "Ze zijn in staat de populatie zelf te herstellen. Als er nu nog twee vlinders zijn en die planten zich succesvol voort, zijn het er volgend jaar tien over een paar jaar weer heel veel. Maar als er volgend jaar weer zo'n enorme droogteperiode plaatsvindt, komen ze wel in de problemen. De trend die we de afgelopen tien jaar zien is een lichte, maar gestage daling, en dat is zorgelijk. Vlinders zijn heel belangrijk voor de voedselketen. Zonder hen valt de hele boel als een kaartenhuis in elkaar. Het is daarom noodzakelijk dat we een zo optimaal mogelijke leefomgeving voor ze creëren. Simpele maatregelen zijn bijvoorbeeld nectarplantjes neerzetten en de brandnetels in je tuin laten staan, want die lusten dagpauwogen graag. Sterker nog, het is het enige wat deze vlinder eet. En, misschien overbodig, gebruik geen gif. Een klein plantje staat leuk en is ook lekker voor de rupsen. De vlindertelling is van belang om mensen bewust te maken. Bewust van hoe het staat met de vlinders, maar ook van hun eigen tuin en wat ze wellicht anders kunnen doen. Alle kleine beetjes helpen."

Resultaten
Tellers kunnen nog tot en met dit weekend hun 'score' doorgeven op www.vlinderstichting.nl/Tuinteltiendaagse. De resultaten worden vervolgens grondig bestudeerd. "Je kan er bijvoorbeeld uit opmaken hoeveel graden het ergens is waar de vlinders het goed doen, en hoeveel graden het ergens is waar ze bijna niet meer voorkomen. Hoeveel graden scheelt dat en hoeveel invloed heeft dat dan? We kunnen dit soort resultaten gebruiken om betere omstandigheden te creëren. We hopen daarom dat er zoveel mogelijk mensen meedoen en vooral ook hun resultaten invoeren als ze maar een of zelfs helemaal geen vlinders hebben gezien. Het kost maar een kwartiertje van je tijd, maar in dat kwartiertje kunnen we met z'n allen enorm veel informatie vergaren!"

Meedoen? Op de eerder genoemde website kunnen de vlinders doorgegeven worden. Ook is er op die website een overzichtskaart te vinden van de verschillende soorten en hoe je ze kunt herkennen.

Column van de week

Hierboven leest u over de vlindertelling. Kunt u zich nog herinneren wanneer u voor het laatst vlinders in uw buik had? Fladderend bewogen we ons door het leven als de 'love interest' onze steelse blikken met haar of zijn prachtige (dagpauw)ogen beantwoordde.

Jaren later, eenmaal getrouwd en opgezadeld met een te hoge hypotheek en twee bloedirritante bloedjes van kinderen, realiseren we ons des te meer dat liefde een werkwoord is. Want de man/vrouw waar je ooit 'vlinders' van kreeg, ligt elke avond als een zak aardappelen op de bank naar Shownieuws of dat eeuwige 'foebal' te kijken. Met de smartphone in de hand, want dat staat lekker slim...

Herkent u zich in dit sombere beeld? Zo ja, tijd om de liefdeskoe opnieuw bij de horens te vatten. Gooi je haar los! Doe eens gek, zoals je vroeger zo gewoon was. Maak van de liefde weer je allergrootste hobby. Verover je partner door opnieuw te gaan daten. Breng eens een bezoek aan een theater of ga desnoods - god verhoede- naar een film 'met een verhaal'. Alles om de liefdessappen weer te laten stromen, nietwaar?

Wat je ook doet, het liefst geen escape room. Want je kunt het niet ontvluchten, zeker niet binnen een uur. Ga voor andere escapades. Hoeveel bloedeloze liefdesrelaties kent Nederland wel niet? Tel je zegeningen, maar vooral.....tel je vlinders. With love..

Ruud Stift

Kom wilgen knotten of vruchtbomen snoeien

Deelnemers hebben altijd veel plezier bij het wilgen knotten

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Verenging afdeling Delfland knot al sinds vele jaren wilgen en onderhoudt zes boomgaarden.

Knotwilgen horen bij ons landschap. Wat zou het saai zijn als deze zouden verdwijnen! De huidige agrarische praktijk heeft deze bomen echter niet meer nodig. Vroeger werden de takken nog gebruikt voor brandhout, voor palen en stelen voor gereedschap. Veel boerderijen hadden een boomgaard. Door verplaatsing van veel boerderijen staan de wilgen nu vaak midden in het weiland of in een woonwijk.

Het duurt nog even, maar op 3 november wordt er weer geknot. Een ieder boven de 15 jaar kan daar aan deelnemen. Trek stevige schoenen en kleren aan die tegen een stootje kunnen. Er wordt geknot van 10.00 uur – 12.30 uur. Verzamelen op de hoek Abtswoude / Vietnampad in Delft. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie en een versnapering. Na deze start wordt er iedere 14 dagen geknot..

Geen zin om te knotten? Neem dan deel aan de workshop snoeien van vruchtbomen! Het snoeien gebeurt vroeg in de zomer, want dat zorgt ervoor dat de vruchten goed kunnen groeien. Ook de snoeiwonden herstellen 's zomers sneller. Deze workshop vindt plaats op 18 augustus van 14.00 uur – 16.00 uur in de boomgaard van het World Art Centrum aan de Rotterdamseweg in Delft. Deze cursus is bedoeld voor mensen die hun eigen boom goed willen snoeien en wellicht ook willen helpen bij het onderhoud van de boomgaarden die de KNNV in beheer heeft.

In deze workshop oefen je de eerste schreden met het snoeien van vruchtbomen. Ook wordt de vraag beantwoord welke vruchtboom het beste in ons gebied past. Prijs: leden 5 euro, niet-leden 8 euro. Aanmelden verplicht via afdelingDelfland@knnv.nl

De Botanische Tuin bruist van de activiteiten

Er is de komende tijd genoeg te beleven in de Botanische Tuin!

Er is de komende tijd veel te doen in de Botanische Tuin TU Delft! De zomertentoonstelling Specerijen is elke dag te bezoeken en in september en oktober bieden de tuin een aantal leuke specerijenworkshops aan.

Tijdens de Pasar Botanica, 1 en 2 september, is de tuin weer gehuld in Oosterse sferen. Jong en oud kunnen onder het genot van heerlijk Indisch eten en muziek genieten van de tuin, kleurrijke standjes en nog veel meer.

Tijdens Museumweekend, 8 en 9 september, zijn er 's middags optredens van Politiekapel Haaglanden, De Kleine Harmonie en Big Band Let's Swing. Bovendien zullen op bijzondere plekjes in de tuin vertellers korte verhalen vertellen.

Op zondag 30 september geeft Classic Young Master Elisa Karen Tavenier (1996) een altviool concert. Zij begon op driejarige leeftijd met vioolspelen en heeft jarenlang deel uitgemaakt van de Fancy Fiddlers. In 2017 was zij Laureaat bij Classic Young Masters. Een primeur voor de tuin!

Zaterdag 6 oktober is als vanouds weer een plantentruilbeurs en op vrijdag 26 oktober verandert de tuin weer in een gezellig en griezelig Halloweenfeestje voor de kinderen.

Zondag 28 oktober is het Wetenschapsdag en laat de tuin op een leuke manier zien wat planten en technologie met elkaar te maken hebben. De wetenschapsdag wordt georganiseerd in samenwerking met het Science Centre Delft.

Meer informatie
Zie de website www.tudelft.nl/botanische-tuin voor meer informatie en updates. De Botanische Tuin is het hele jaar door geopend van
maandag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur, en van april tot oktober op zondag 12.00 - 17.00

Michiel van Haersma Buma

Michiel van Haersma Buma heeft onlangs na ruim tien jaar afscheid genomen als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland.

1. Waarom wilde u bij de Voldersgracht op de foto?
Hoogheemraadschap Delfland is de onbekende overheid die met onzichtbare techniek het water organiseert voor de inwoners van Delfland, zoals hier. Rond de eeuwwisseling liep het water de huizen in na hevige regenval. Toen zijn er onder meer op deze plek klepstuwen gebouwd, op zo'n manier dat het geïntegreerd is in de historische binnenstad.

2. Wat is een dijkgraaf eigenlijk?
In feite een burgemeester van het water met aandacht voor droge voeten, schoon water en gezuiverd afvalwater.

3. U bent dat ruim 10 jaar geweest. Hoe was dat?
Het Hoogheemraadschap beheert het water van het hele gebied tussen Den Haag, Hoek van Holland en Vlaardingen. Dat is een volgebouwd gebied, waar altijd wel iets aan de hand is. Het was erg uitdagend om daar scherp op te zijn.

4. Wat is u het meest bijgebleven?
Toen ik begon, kregen we de opdracht om vanaf het begin mee te doen. Dat wil zeggen dat we als waterschap meteen meedenken binnen een netwerk van instanties over nieuwe projecten, zoals Nieuw Rijswijk. Een ander belangrijk aspect is cybersecurity. Veel is geautomatiseerd, zoals de gemalen. Die moeten goed zijn beveiligd, anders kan de volksgezondheid worden bedreigd.

5. Werkt het waterschap ook samen met andere organisaties?
Ja, het waterschap werkt nauw samen met TU Delft, Deltares en IHE. Zo kan het waterschap ook meelopen met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van watermanagement. Er is immers zo veel kennis in Delft, die moeten we benutten.

6. Hoe bent u bij het waterschap terechtgekomen?
Ik heb in 2007 gesolliciteerd. Na verschillende gesprekken en testen heeft de selectiecommissie mij voorgedragen. De benoeming van dijkgraaf is een Kroonbenoeming, net als de burgemeester van een stad.
7. Had water altijd al uw interesse?
Ik heb destijds gesolliciteerd omdat water een wonderlijke wereld is waar heel veel gebeurt. Toch ben ik vooral bestuurder. Die processen vind ik interessant. Voordat ik dijkgraaf werd, was ik burgemeester van Leidschendam-Voorburg.

8. Wilde u altijd al burgemeester worden?
Dat was van jongs af aan al mijn droom, ja.
9. Als ik burgemeester van Delft zou zijn... zou ik het goede voorbeeld van Marja van Bijsterveldt volgen, haar inspirerende leiderschap. Zij gaat ervoor, is er voor iedereen en ze is altijd actief.

10.Waar bent u nu mee bezig?
Ik doe nog steeds een aantal dingen op watergebied. Ik ben bijvoorbeeld betrokken bij een aantal Europese projecten via de TU Delft en ik ben voorzitter van Allied Waters en VPDelta.

Tegemoetkoming schoolkosten 2018-2019

Hebt u een laag inkomen of ontvangt u een uitkering? En hebt u schoolgaande kinderen van 4 t/m 17 jaar? Dan kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Het bedrag dat u ontvangt, is maximaal €50 voor een kind op de basisschool en maximaal €150 voor een kind (t/m 17 jaar) op de middelbare school.

De tegemoetkoming loopt via de Delftpas en is er voor (eenouder)gezinnen met een gezamenlijk netto inkomen dat lager is dan € 1.559 per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u voor €5 een Delftpas kopen. Uw inwonende kinderen tot 18 jaar krijgen dan ieder een gratis Delftpas.

Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen het tegoed op hun pas gestort. Hiermee kunt u een deel van de ouderbijdrage op school betalen en bij deelnemende winkels school- of sportspullen aanschaffen.

Voldoet u aan de voorwaarden, maar hebt u nog geen Delftpas? Vraag dan voor €5 een Delftpas aan via www.delftpas.nl. Hebt u geen uitkering van de gemeente Delft maar wel een laag inkomen? Dan kunt u de pas alleen bij de gemeente kopen. Maak hiervoor een afspraak. Kijk voor meer informatie op www.delftpas.nl.

Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | openingstijden: ma t/m do van 8.30-17.00 uur, vr van 8.30-20.00 uur | u kunt bij de gemeente alleen per pin betalen | www.delft.nl.Werkzaamheden
Binnenstad

Varend Corso: op 5 augustus vaart het Varend Corso door Delft. Enkele straten zijn dan afgesloten voor verkeer.

Oosteinde: tot en met 27 september zijn er werkzaamheden aan het riool. Op het deel waar wordt gewerkt, is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Hof van Delft

Varend Corso: op 5 augustus vaart het Varend Corso door Delft. Enkele straten zijn dan afgesloten voor verkeer.

Spoorsingel: tot en met 31 augustus zijn er werkzaamheden op het deel tussen de De Vriesstraat en De Heemstrastraat.

Stationsplein: tot en met april 2020 is het Stationsplein niet te bereiken via de zuidkant.

Voordijkshoorn

Varend Corso: op 5 augustus vaart het Varend Corso door Delft. Enkele straten zijn dan afgesloten voor verkeer.

Vrijenban

Quackelbrug: tot en met 4 augustus zijn er werkzaamheden aan de brug tussen het Oostplein en de Oostsingel. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de Staalweg. Voor fietsers en voetgangers is er een omleiding via de Oranje Plantage en Koepoortbrug.

Varend Corso: op 5 augustus vaart het Varend Corso door Delft. Enkele straten zijn dan afgesloten voor verkeer.

Wippolder en Schieoevers

Quackelbrug: tot en met 4 augustus zijn er werkzaamheden aan de brug tussen het Oostplein en de Oostsingel. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de Staalweg. Voor fietsers en voetgangers is er een omleiding via de Oranje Plantage en Koepoortbrug.

Heertjeslaan: tot en met 4 augustus is de Heertjeslaan afgesloten tussen de Molengraaffsingel en de Huismansingel vanwege een experiment van de TU Delft.

Mijnbouwplein: tot en met 13 augustus wordt het Mijnbouwplein heringericht. De rijstroken zijn versmald en verkeer in zuidelijke richting wordt over de busbaan op de Michiel de Ruyterweg gestuurd. De Piet Heinstraat en Mijnbouwstraat zijn niet te benaderen vanaf de Michiel de Ruyterweg.

Engelsestraat: tot en met april 2019 is de aansluiting richting de Zuidwal afgesloten vanwege bouwactiviteiten.

Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid, vanaf de A13 vanuit Den Haag: via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest. Vanuit Rotterdam: via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal. Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel de brug gebruiken.

Besluiten

Cameratoezicht

De burgemeester van Delft heeft besloten tot een nieuw uitvoeringsbesluit (14 a) behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Delft. Het besluit heeft betrekking op cameratoezicht in het gebied, in en rond de binnenstad van Delft waar extreme geweldsincidenten plaatsvonden, gericht op enkele panden in Delft.

Toelichting
Het gaat om het gebied begrensd door Westvest, Zuidwal, Ezelsveldlaan, Oosteinde, Nieuwe Langedijk, Vrouwenrecht, Vrouw Jutteland, Verwersdijk, Doelenplein, Cellebroerstraat, Choorstraat, Heilige Geestkerkhof, Oude Delft, Binnenwatersloot en Phoenixstraat/Bolwerk. Ook de Neringstraat valt onder dit gebied. In het belang van de handhaving van de openbare orde is het noodzakelijk dit gebied aan te wijzen waar cameratoezicht kan plaatsvinden.

Inzage en bezwaar
Het besluit treedt in werking voor een periode van maximaal 6 maanden na bekendmaking van dit besluit. De volledige tekst van dit uitvoeringsbesluit ligt kosteloos ter inzage bij de gemeente Delft, Stationsplein 1. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken na de datum van deze bekendmaking schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Delft, postbus 78, 2600 ME Delft.

Verwijderen aanhangwagen

Op de volgende locatie staat al geruime tijd (in elk geval langer dan 3 dagen) een aanhangwagen aan de openbare weg geparkeerd: 2622 BB | Latijns-Amerikalaan 149.

Het is verboden om een aanhangwagen gedurende 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. De aanhanger is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Vóór 8 augustus 2018 moet aan deze overtreding een eind zijn gemaakt, door de aanhangwagen te verwijderen van de openbare weg. Gebeurt dit niet, dan is de gemeente genoodzaakt dit te doen. De door de gemeente gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de KCC, telefoon 14015.

Belanghebbenden kunnen voor 13-8-2018 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van b&w, postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van bezwaarschrift.

Evenementenvergunningen

26 juli–5 augustus | Delft Chamber Music Festival | Prinsenhof | verleend

5 augustus | Varend Corso | diverse waterwegen | verleend

12 augustus | Fraîche Marche | Markt | verleend.

Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd en de status van de aanvraag.

Omgevingsvergunningen


Aangevraagd

2612 VT | Goudenregenlaan 20 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: tuin uitbreiden | 24-7-2018

2613 AD | J.C. van Markenweg 2 | bouw: airco-unit aan gevel beveiligingsgebouw | 23-7-2018

2616 LZ | Kleveringweg 51 | bouw: nieuwe kantoren met bedrijfshal | 27-7-2018

2622 AL | Cubalaan 68 | bouw: aanvraag dakkapel | 26-7-2018

2624 AA | Westlandseweg 13 | bouw: bestaande bedrijfsruimte splitsen en gevel wijzigen tbv. nieuwe entree | 23-7-2018

2625 VJ | Sweelinckstraat 8 | kap: Hollandse iep | 27-7-2018

2627 CA | Plein Delftzicht 1 | bouw: indeling van twee appartementen wijzigen | 26-7-2018

2628 AT | Rotterdamseweg 362-A | bouw: aanbouw aan bestaande accommodatie | 19-7-2018

2628 TL | Jan Willem Frisostraat 3 | bouw: twee dakramen aan straatzijde en woning intern verbouwen | 28-7-2018.

Verleend regulier

2611 HG | Oude Delft 154 | bouw, rijksmonument: rijksmonument restaureren en indelen | 24-7-2018

2613 AD | J.C. van Markenweg 2 | bouw: airco-unit aan gevel beveiligingsgebouw | 25-7-2018

2613 PH | Pootstraat 115 | bouw: dakopbouw | 25-7-2018

2623 XX | thv. Glimwormpad en Marterstraat | kap: drie essen en een struik | 25-7-2018

2624 AE | Papsouwselaan 1-E | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, reclame: pand verbouwen tot Papa John-filiaal | 25-7-2018

2624 MV | Apolloweg 2 | kap: 1 plataan wegens rioleringswerkzaamheden | 23-7-2018

2628 ST | Prins Mauritsstraat 18 en 20 | bouw: woningen samenvoegen | 23-7-2018.

Verleend van rechtswege (regulier)

2628 VK | Schoemakerstraat 97 | bouw: omgevingsvergunning 3461407 wijzigen | 25-6-2018.

Verlengde beslistermijn

2612 LN | Olof Palmestraat 1 | bouw: achterzijde IKEA Delft uitbreiden | nieuwe beslisdatum: 11-9-2018.

Vergunningvrij

2611 VB | Oosteinde 51 | kap: een dode kersenboom | 24-7-2018

2613 BT | Thorbeckestraat 45 | kap: een rottende boom | 24-7-2018.

Ingetrokken aanvragen

2624 BD | Röntgenweg | kap: 51 bomen | 25-7-2018

2628 GS | Nassauplein 2 | bouw: houten kozijnen vervangen door duurzaam kunststof kozijnen | 25-7-2018.

Buiten behandeling gesteld

2625 LL | Grabijnhof 6 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: berging aan voorzijde woning aanbouwen/verlengen | 25-7-2018.

Meldingen

Sloopmeldingen

2611 HV | Dirklangenstraat 47 | asbesthoudende materialen verwijderen en afvoeren | 23-7-2018

2613 JK | Jacoba van Beierenlaan 106 | asbest verwijderen | 24-7-2018

2613 NG | Landmeterpad 7 | asbest verwijderen | 27-7-2018

2614 AG | Meermanstraat 29-I | asbest verwijderen | 23-7-2018

2625 TP | Haydnlaan 4 | asbest verwijderen | 24-7-2018

2628 KK | Prof. Henketstraat en Prof. Oudemanstraat | asbest verwijderen | 24-7-2018.

Sloopmelding, niet akkoord

2628 CE | Landbergstraat 8 | bitumen verwijderen bij twee wanden | 24-7-2018.

Meldingen brandveilig gebruik

2611 RJ | Molslaan 33 | 18-7-2018

2611 SW | Oosteinde 248a | 27-7-2018

2611 TJ | Oranje Plantage 12 | 23-7-2018

2613 PL | Pootstraat 8 | 23-7-2018.


Melding brandveilig gebruik, niet akkoord

2611 SW | Oosteinde 248-A | 25-7-2018

Melding voorgenomen bomenkap

2625 XX | Bachsingel/Handellaan | 1 els | de els is bijna dood. Voor deze kap is geen omgevingsvergunning nodig; bezwaar maken is niet mogelijk. Er wordt in de nabijheid een meerstammige heester herplant.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

PostNL verwijdert 19 brievenbussen uit Delft

Sinds deze week moet Delft het doen met een heel stuk minder brievenbussen. PostNL verwijderde namelijk deze week maar liefst 19 brievenbussen, waardoor er nog 54 overblijven in heel Delft. Lastig voor sommige bewoners wellicht, maar helaas wel nodig, volgens PostNL. De brievenbussen worden namelijk een stuk minder gebruikt dan een aantal jaar geleden, omdat er minder brieven en kaarten worden verstuurd. De inkomsten van PostNL gaan hierdoor dus naar beneden, terwijl de onderhoudskosten van de brievenbussen en andere kosten hetzelfde blijven. De brievenbussen die weinig worden gebruikt, worden verwijderd of verplaatst naar plekken waar nog wel veel mensen gebruik maken van de oranje bussen. Hieronder vindt u een overzicht van de brievenbussen die sinds deze week zijn verdwenen van hun vertrouwde plek. Bekijk op www.postnl.nl/locatiewijzer waar u de voor u dichtstbijzijnde brievenbus kunt vinden.

Heilige Geestkerkhof 21
Verwersdijk 18
Oranje Plantage 40
Oosterstraat 36
Assendelftstraat 1
Rembrandtstraat 2
Adriaan Pauwstraat 1
De Meesterstraat 1
Zambezilaan 13
Omanstraat 34
Meerkoetlaan 127
Roland Holstlaan 922
Lodewijk van Deysselhof 1
Pijperring 1
Juniusstraat 111
Balthasar van der Polweg 100
Julianalaan 90
Mekelweg 3
Koningin Emmalaan 78

Wie goed kijkt naar de oude foto ziet dat er iets vreemds aan de hand is: op de hoek van de Kanaalweg met de Botaniestraat blijken er anno 2018 andere huizen te staan dan aan het begin van de vorige eeuw. En 'photoshop' was er nog niet, dus gewoon even wat digitaal slopen behoorde niet tot de mogelijkheden. Totdat, na het tellen van de dakpunten, duidelijk werd hoe het zit: bij het bouwen van de huizen aan de Botaniestraat heeft men ruimte gezien om ook aan de Kanaalweg-zijde nog een paar huizen bij te plaatsen. Drie huizen om precies te zijn, en dan begint het huizenblok dat op de oude foto te zien is.

De Kanaalweg is eind van de negentiende eeuw ontstaan na de aanleg van het kanaal dat de Rotterdamse Schie met de Haagse Vliet verbindt. Ter hoogte van de Oostpoort werd een draaibrug aangelegd om het centrum middels de Ezelsveldlaan te verbinden met het oosten van de stad. De eerste versie van deze brug werd nog bediend door middel van grote wielen die bevestigd waren aan het draaimechaniek. De bruggenwachters moesten hier met hun volle gewicht aan hangen om de brug in beweging te krijgen. Het loonde dan ook meestal wel de moeite om om te rijden via de Rotterdammerpoortbrug of de Koepoortbrug. Tegenwoordig worden bruggen uiteraard elektrisch bediend en vaak is er ook geen sprake meer van een bruggenwachter: camera's hebben dit werk gedeeltelijk overgenomen. De Oostpoort is zonder twijfel een van de mooiste bouwwerken van de stad. Deze poort staat op de kop van de Zuiderstraat, het Oosteinde en de Oranje Plantage, omgeven door fraaie bomen, een historische ophaalbrug en woonboten. De Oostpoort was ooit onderdeel van de stadswal, die als een soort riem om de stad was getrokken ter verdediging tegen gespuis van andere steden en dorpen. De Oostpoort is ook de grens van het zogenoemde Zuidpoortgebied, hoewel Oostpoortgebied misschien beter was geweest. Dit gebied behelst in grote lijnen het 'oude' TU-gebied. Rechts op beide foto's het begin - of het einde - van de Botaniestraat die de naam te danken heeft aan de nabij gelegen Botanische Tuin van de Technische Universiteit.

(www.dubbeldelft.nl)

Predikante Tina Geels in de Waalse Kerk Foto: Esther Luijk

Reactie op artikel
Met toenemende verbazing, zeg maar verbijstering, las ik het stuk van "Studenten zijn koorknaapjes..... etc." van Ruud Stift op blz. 3 in de DoZ van 29 juli j.l. Wat zit er, dacht ik, achter zo'n artikel, dat zó ver bezijden de realiteit ligt? Wie heeft de regie bij dit stuk? De gemeente, die wel wat wil dimmen nu ze toch wel overstelpt wordt met klachten en noodkreten van vele inwoners? Of wellicht het politieke belangenclubje STIP van onze tijdelijke bewoners, die door onze mooie democratische regels té veel invloed heeft? In ieder geval komt het mij over als een poging tot manipulatie van de publieke opinie. Nee, natuurlijk geven niet ALLE studenten overlast, ergernis en spanningen. Maar laat het een paar procent zijn, dat hebben we het nog over vele honderden. Toch?! Je moet toch horende doof zijn en stekeblind om dat niet op te merken. Met name de wijken Olofsbuurt, Westerkwartier en Wippolder spannen daarbij de kroon. Voorbeelden te over! Kijk naar de stapels oude fietsentroep op de zojuist gerenoveerde mooie Spoorsingel. Kom eens slapen op de Buitenwatersloot waar het vele nachten per week een "teringherrie" is van langstrekkende, veelal diepdronken, stadsgenoten met een sterk afwijkend dagritme. Etc., etc...... En interview de wijkagent eens! Als er een bewonersvergadering wordt belegd met dit als één van de agendapunten, is het buurthuis "De Wending" bomvol en komen de bewoners met veel en nogal schokkende anekdotes. Bij een bijeenkomst van de gemeente met BVOW spreekt ook ons aller Marja haar zorgen hierover uit. De voormalig wethouder de Prez, die speciaal hiervoor vorig jaar een gemeentelijk klachtenmeldpunt on-line opende en extra handhaving aanstelde.En bij recente gemeentelijke verordening mag er niet meer verkamerd worden. Dit allemaal omdat er helemaal geen overlast is natuurlijk....... Zien we binnenkort weer een dergelijk stuk bij de onzalige plannen voor het Agathaplein, waar de journalist in onze stad van 100.000 inwoners nét die 3 mensen weet te vinden die er voor zijn en gaat interviewen voor een "objectieve berichtgeving"?

Jan van der Tuin

Prinsenhof
Na de demonstratie voor het behoud van het historische Agathaplein vraag ik aandacht voor de Waalse kerk. De plannen voor het plein zijn een onderdeel van de visie voor een centrale entree voor het Prinsenhof. Deze entree loopt door naar het Waalse Kerkgebouw dat dan een functie krijgt in de opzet van een permanente expositie voor Delfts Blauw. Kerkdiensten kunnen niet meer georganiseerd worden. Het is de bedoeling een 'constructie' aan te brengen zodat de bezoekers geleid worden naar de ruimte boven de consistorie, kant Oude Delft. Op de schets staat ook een glazen uitbouw getekend voor die ruimte. Dit zou een onderdeel moeten zijn van van het daar te vestigen museumcafe. Dit zijn toch wel pittige architectonische ingrepen, monumentenzorg! Ik schrijf deze reactie als secretaris van de kerkenraad Waalse Kerk Delft. 22 april 2014 heeft de Waals Hervormde Gemeente het kerkgebouw geschonken aan de Gemeente Delft, na een gebruik vanaf 1808. Als voorwaarde is in de schenkingsakte vastgelegd dat de Waalse Kerk gedurende een periode van tien jaar het gebouw kan blijven gebruiken voor kerkelijke activiteiten. In december 2015 hebben we onze laatste dienst gehouden, de omstandigheden dwongen om te stoppen met kerkdiensten. Een van de overwegingen bij de schenking was op deze wijze het gebouw te bewaren voor het houden van kerkdiensten. Bij de voorliggende visie verdwijnt deze mogelijkheid. Ook het orgel (een monument!) raakt buiten gebruik en verliest snel aan kwaliteit. Nog een opmerking: Als het kerkgebouw een museale functie krijgt, zou men dan niet beter deze ruimte kunnen bestemmen als middelpunt voor alles wat Willen van Oranje betreft. Er is in de kerk ook nog een graf van kleinkinderen van de Prins. Dit zijn enige overwegingen. Ik heb het gevoel dat 'Delft' sterk verdeeld is, of merendeels afwijzend over de visie. We hebben een Francine Houben nodig. Ik geloof wel dat het Prinsenhof toe is aan een herstelplan. Hoe?
D. Van Santen

Reactie PAAUW 1651
In de krant van Delft op Zondag van 29 juli stond een ingezonden brief van F.M. van der Jagt met een reactie op de introductie van de nieuwe naam PAAUW 1651. Heel bijzonder is dat het huis van briefschrijver staat op de plaats waar plateelbakkerij de PAAUW haar bedrijf heeft uitgeoefend in de 17e en 18e eeuw. Een locatie met een rijke geschiedenis. Delft is trots op deze mooie traditie die begonnen is in de 17e eeuw. Het familiebedrijf Heinen Delfts Blauw draagt bij om deze traditie in stand te houden en tegelijkertijd nieuwe tradities te creëren. Dit is ook wat we gaan doen met de fabriek die voorheen de Delftse Pauw heette en waar we de nieuwe naam PAAUW 1651 voor hebben geïntroduceerd. Bij de keuze van deze naam is het zeker niet onze bedoeling om mensen op het verkeerde been te zetten. Wij willen graag refereren aan de geschiedenis en de traditie van dit mooie product en hebben daarvoor een verbinding willen maken met de 17e eeuw. Onze missie is het behouden en versterken van het Delfts aardewerk vandaar de keuze voor deze naam. De traditie komt in de nieuwe naam PAAUW 1651 beter tot uitdrukking. Een ieder is van harte welkom om ons bedrijf te bezoeken om te zien hoe dit oude ambacht nog steeds wordt uitgeoefend.
Co van Nieuwenhuijzen,
general manager PAAUW 1651

Het publiek is hoofdsponsor van het Corso

Met de giften van het publiek worden de kosten van het Corso enigszins onder controle gehouden

Acht jaar geleden opperde het VarendCorsobestuur om een middelenwerfactie, ter dekking van de kosten, te organiseren onder het publiek langs de waterkant. Niet iedereen was het daarmee eens. Sommigen vonden het bedelen en oordeelden dat het Corso, in financieel opzicht, zelf de broek maar moest ophouden. Toch kwam de actie 'Duit voor een Schuit' van de grond.

"We benaderden de scouting van Naaldwijk met de vraag of de leden met een soort collectebus bij het publiek wilde aankloppen", kijkt initiatiefnemer Hen van de Laar terug. "Richard van Holsteijn van de scouting was meteen enthousiast. Hij zag een unieke kans om het verlies aan inkomsten, ontstaan omdat de gemeente Westland de subsidie terugdraaide, te compenseren. We hebben de scouts uitgerust met een speciaal voor de actie ontworpen t-shirt en een opvallende narrenkap. Met een emmertje benaderden ze de mensen aan de waterkant."

Oplossing
Er waren veel plaatsen waar de scouts niet konden komen en ook daar vond Van de Laar, die in de loop van de tijd assistentie kreeg van André Zwinkels, een oplossing voor. "We hebben hulp gezocht en gevonden bij Sjors Jansen die langs de Zweth een botenverhuur en midgetgolfbaan exploiteert. Hij geeft ons een aantal schitterende milieuvriendelijke sloepen ter beschikking waarmee we het publiek vanaf de waterkant kunnen benaderen. Dat werkt prima en de actie is ieder jaar een groot succes."

Begrip
In de loop van de tijd zijn de scouts met narrenkap een begrip geworden tijdens het corso. "In de beginjaren moesten de jongens en meisjes steeds uitleggen wat ze kwamen doen. Tegenwoordig weet iedereen waar het om gaat en soms hebben mensen het geld al in de handen voordat we er om hebben gevraagd. De opbrengst is in de loop van de jaren sterk gestegen. Begonnen we acht jaar geleden met 20.000 euro, vorig jaar stopte de teller bij ruim 52.000 euro. Eigenlijk kun je zeggen dat het publiek de hoofdsponsor van het Varend Corso is geworden. Ik vind het mooi te zien dat mensen hun waardering voor de inspanningen van de meer dan 400 vrijwilligers met een gift tot uitdrukking willen brengen. De scouts krijgen ook heel veel waarderende opmerkingen naar zich toe. Dat zegt genoeg. Elke bezoeker houdt van het Varend Corso!"

"Haar doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig"

Ton Zelle is een nakomeling van Margaretha Zelle, beter bekend als Mata Hari (Tekst en foto: Esther Luijk)

Tijdens de zomermaanden is het rustig qua nieuws. Een mooie gelegenheid om bijzondere lezers van Delft op Zondag eens in het zonnetje te zetten. In deze zomerrubriek lichten we Delftenaren uit met een bijzondere hobby, een tattoo met een verhaal, een uniek reisverhaal, een geweldige studentenkamer of een bijzonder verhaal. Deze week in de categorie bijzondere tattoo: Ton Zelle (58).

Waar heb je een tattoo van en waarom?
"Ik heb een tattoo van Margaretha Zelle, beter bekend als de exotische danseres Mata Hari. Zij werd bekend met haar uitdagende dansen en later omdat zij dubbelspion zou zijn geweest in de Eerste Wereldoorlog voor zowel Duitsland als Frankrijk. Ze is in oktober 1917 voor haar misdaden geëxecuteerd in Parijs. Ik ben een verre afstammeling van haar. Ze was de achternicht van mijn grootvader. Mijn oudere broer is de dichtstbijstaande, nog levende nazaat van haar. Ik vind deze familieband bijzonder en wilde dat graag vastleggen."

Weet je veel over Mata Hari?
"Er werd in de familie vroeger nooit over haar gepraat. Er is nooit 100 procent bewezen dat ze inderdaad een spionne was, maar wel dat ze actief contact heeft gezocht met de geheime diensten. Dat ze een exotische danseres was, was in die tijd al ongehoord, maar dat ze wellicht een spionne zou zijn was al helemaal niets om trots op te zijn. Dus alles wat ik over haar weet, heb ik uit boeken en documentaires, maar dat is heel wat intussen."

Ik zie dat je ook een t-shirt van Mata Hari aan hebt, verzamel je nog meer van haar?
"Ik heb veel boeken over haar, en in mijn hele huis zijn wel verwijzingen naar haar te vinden in de vorm van posters of foto's. Ik kom op bijzondere plekken doordat ik een afstammeling ben. Zo werd ik laatst uitgenodigd door een Duitse televisiezender, die een programma maakte over nazaten van beroemde mensen. En er werd er in oktober vorig jaar een tentoonstelling over Mata Hari geopend in het Fries Museum, naar aanleiding van haar 100e sterfdag. Ik mocht bij die opening aanwezig zijn. Er werden boeken tentoongesteld die Mata Hari zelf had gemaakt, vol met krantenknipsels over haar en haar danscarrière. Na afloop van de expositie in april, mocht ik een van die boeken hebben. Dat is wel bijzonder!"

Waarom is ze belangrijk voor je?
"Natuurlijk speelt het feit dat ze familie is een grote rol. Maar er is meer aan haar wat ik bijzonder vind. Toen ze scheidde van haar man was ze bankroet en besloot ze in 1902 naar Parijs te verhuizen om daar haar geluk te zoeken. Ze heeft daar zelf haar fortuin vergaard en naam opgebouwd. Ik vind haar doorzettingsvermogen en levensverhaal bewonderenswaardig."

Is dit je eerste tattoo?
"Nee, in maart dit jaar heb ik mijn eerste tattoo laten zetten, samen met mijn vrouw. We hebben een soort gezamenlijke tattoo, ter ere van onze trouwdag. Zij een hangslot in de vorm van een hart, ik de sleutel. Het zetten van die tattoo deed zo weinig zeer dat ik het aandurfde om een grotere te laten zetten. Ik heb toen goed nagedacht over wat ik zou willen, want het staat wel voor altijd op je lichaam. Uiteindelijk is het het meest iconische beeld van Mata Hari geworden."

Is het je laatste tattoo?
"Ik denk het wel, ik mag er niet meer van mijn vrouw, haha! Maar het is natuurlijk ook een dure hobby, dus ik zou er heel goed over na moeten denken als ik er nog een zou nemen. Ik vind wel dat het niet zomaar een plaatje moet zijn, maar dat je tattoo bijzonder moet zijn en betekenis moet hebben."

Waarom heb je gekozen voor je bovenarm als plek?
"Ik wilde dat deze goed zichtbaar zou zijn, maar dat ik 'm zelf ook goed kon zien. Ik heb er nog over gedacht om 'm op m'n rug te laten zetten, maar dan had ik er zelf minder van kunnen genieten."

Krijg je veel reacties op dit kunstwerk?
"Niet echt. Ik heb 'm sowieso nog niet zo lang, maar voorbijgangers en vreemden spreken me er eigenlijk nooit op aan. Familie en vrienden weten van onze familieband dus die kennen het verhaal erachter."

Ben je blij met het resultaat?
"Heel erg. Ik had een poster op A3-formaat meegenomen zodat de details van onder meer haar hoofdtooi heel goed zichtbaar waren. Ik wilde zoveel mogelijk detail in mijn tattoo. Het zetten viel best wel tegen qua pijn en het duurde zes uur, maar ik ben heel blij met het resultaat. Dit weekend ga ik nog een keer terug om de details nog een keer te benadrukken, en dan is 'ie perfect."

Elegant casino langs de A13 opent deuren

Waag een gokje in het nieuwe Casino A13, gelegen bij afslag 8 Delft-Noord Foto: KOOS BOMMELE

Pal aan de snelweg A13 verrees in korte tijd een modern en multifunctioneel complex. Onlangs opende in dat complex een gloednieuwe uitgaansgelegenheid: Casino A13.

Het nieuwe casino is onderdeel van het label Palace Casino's en ligt naast de Hornbach en Karwei bij afslag 8 Delft-Noord. Casino A13 is 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis toegankelijk voor iedereen van 18 jaar of ouder die een gokje wil wagen.

Bereikbaarheid
Rogier Schmitt, marketingmanager van de Sir Winston Leisure Group, is trots op de nieuwe aanwinst van het label Palace Casino's. "We zijn nu zo'n twee weken open en het loopt super. Zowel vanuit de omliggende dorpen en steden als verder uit de regio hebben we al veel gasten mogen verwelkomen. Omdat de aanrijroute gemakkelijk is en we bovendien gratis parkeergelegenheid hebben, weten de gasten ons goed te vinden."

Aanbod
Het twee verdiepingen tellende casino telt voldoende speelplaatsen, vertelt Schmitt. "We bieden een heel divers aanbod van geautomatiseerde kansspelen. Voor iedereen is er wel wat naar zijn smaak te vinden. Sommigen geven de voorkeur aan de traditionele fruitautomaten, dus die zijn volop aanwezig, anderen spelen graag op de nieuwere, digitale machines of roulette- en pokerautomaten. Voor mensen die graag samen spelen hebben we multiplayer-automaten, waarbij het sociale aspect van spelen goed naar voren komt. Kortom, twee verdiepingen vol spelplezier."Bemanning
Dat Casino A13 volledig geautomatiseerd is qua spelen, betekent volgens de marketingmanager niet dat er geen personeel aanwezig is. "Onze kracht is juist de service en gastgerichtheid. We heten de gasten welkom, geven ze een rondleiding en speluitleg. Voor de medewerkers is het contact erg belangrijk. Op de eerste verdieping is een open keuken, waar op bepaalde momenten live voor de gasten wordt gekookt en er buffetjes worden geserveerd. Eten en drinken is een service van de zaak, daar zijn geen kosten aan verbonden."

Interieur
Schmitt is ook erg enthousiast over de uitstraling van de nieuwste casinotelg. "Ik vind het zelf, naast ons Sir Winston Casino in Rijswijk, een van de mooiste vestigingen qua interieur en sfeer. De vrouwelijke touch die deze vestiging gekregen heeft, heeft heel goed uitgepakt. Er is veel gebruik gemaakt van paars en goud, met hier en daar illustraties van pauwen."
Opening
De grootse opening van het leisurecomplex laat nog even op zich wachten. "In hetzelfde pand wordt naar verwachting eind 2018 een restaurant geopend, en medio 2019 is het hotel klaar", vertelt Schmitt. "We gaan dan met z'n allen een mooie opening organiseren. In de tussentijd kan er natuurlijk gewoon genoten worden in Casino A13!"

Meer informatie over Casino A13 is te vinden op www.palacecasinos.nl.

Politie zoekt getuigen mishandeling

Op donderdag 2 augustus 2018 omstreeks 15:35 uur werd een hardloper op het Sint Maartensrechtpad in de buurt van het Abtswoude in Delft aangereden door twee wielrenners. Mogelijk hadden ze de hardloper door het hoge gras na de flauwe bocht niet gezien. Na de aanrijding vond een schermutseling plaats tussen één wielrenner en de hardloper. De tweede wielrenner heeft een van de fitnessgewichtjes van de hardloper gepakt die op de grond gevallen was en de hardloper hiermee meerdere keren op zijn hoofd geslagen.

Meerdere getuigen hebben de politie gebeld, maar die kon door drukte niet ter plaatse komen. Volgens een getuige die de wielrenners aangesproken had op hun gedrag, hoorde hij één van de wielrenners zeggen dat deze er een gebroken pink aan heeft overgehouden. De wielrenners zijn daarna in onbekende richting gevlucht.

De getuigen worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een getuige heeft de aanvaring gefilmd, maar deze heeft zich nog niet gemeld. De hardloper heeft ernstig letsel opgelopen aan hoofd, rug, buik, arm en benen. Vijf hoofdwonden zijn gehecht en de rechterarm zit in het gips.

Heeft u meer informatie over dit voorval? Bel naar 090-8844 of mail naar info@tdip.nl

12e editie Summersale bij vakgarage DIGO

De Summersale bij DIGO mag je niet missen, volgens Mitchel Roos

DELFT - De zomer is in volle gang, dus is het tijd voor de 12e editie van de 'Summersale' bij vakgarage DIGO. De bezem gaat door de voorraad occasions op beide vestigingen.

"Vanaf nu hebben we een grote sale," vertelt Mitchel Roos van DIGO.
"Want ook bij ons in de showrooms zijn de temperaturen gestegen en dat zie je aan de prijzen. Niet op het strand of op vakantie? Speciaal voor thuisblijvers hebben we een heuse 'Summersale 2018'. Als de buitentemperatuur omhoog gaat, kelderen de prijzen. Geweldige Summerdeals: prijzen waar u gegarandeerd een zonnig humeur van krijgt. Flink afgeprijsde occasions en zelfs nog wat unieke Toyota's extra ingekocht!
Het nieuwe model Auris 1.8 Touring Sports uit 2016 en 2017: deze zeer zuinige, maar toch ruime station is nu tijdelijk leverbaar vanaf 17.999 euro. Daarnaast hebben wij ook een selectie Yarissen uit 2017 extra ingekocht. Deze Yaris 1.5 Hybride modellen zijn zo goed als nieuw en zeer rijkelijk uitgerust met o.a. hybride, groot scherm navigatie, automaat en sportvelgen. Elke Yaris wordt met het Toyota Hybride afleverpakket geleverd plus 2 jaar garantie!
De Yaris, door de ANWB steevast uitgeroepen tot één van de beste aankopen op autogebied, heeft een gemiddeld verbruik heeft van 1:29 (fabrieksopgave). In diverse kleuren leverbaar vanaf 16.500 euro (zie foto)! Natuurlijk hebben we nog veel meer occasions in onze summersale. Bij onze DIGO-vestigingen hebben we altijd een zeer ruime voorraad occasions, de grootste voorraad van Delft en omstreken. Een korte scan van de voorraad op onze twee vestigingen: Automaat (109 stuks); Occasions tot 7.000 euro (91); Stationwagons (25); Occasions tot 3 jaar jong (85); SUV-occassions (44); Occasions met dieselmotor (15); MPV-occasions (30); Occasions met hybride motor (61).
Onze werkplaatsen dragen het Vakgarage label, want we werken met hooggekwalificeerd personeel. Lage onderhoudsprijzen (beurt: 99 euro inclusief een jaar lang gratis wegenwacht), gecombineerd met kwaliteit!
Een APK-keuring (19,50 euro), een gratis airco check, een vakgarage aankoopkeuring of een grote of kleine beurt tegen een zeer scherp tarief en de hoogste kwaliteit. DIGO al ruim 63 jaar een vertrouwde naam in de gehele regio. Dat blijkt ook uit de 8.3 als gemiddeld klantencijfer bij het onafhankelijke 'Klanten vertellen' (ruim 700 beoordelingen)."

Onze slogan luidt: "Kijk en vergelijk, we hebben altijd het beste (aan)bod". Dat is voordelig zaken doen!
Graag tot ziens bij:
Vakgarage DIGO, Motorenweg 25 (Tanthofdreef) te Delft. 015-5150080 of zie www.digodelft.nl

'Bij Casa del Sol doen we alles op eigen kracht'

Wees welkom bij het zonnige restauranté Casa del Sol.

Walter en Anja Tetteroo zijn met hun zonnige restauranté Casa del Sol al jaren een bekend gezicht in het winkelcentrum aan de Dasstraat in Tanthof. "Er is echt vraag naar de Spaans-Portugese keuken."

Walter en Anja vierden in 2017 nog het tienjarig bestaan van hun Spaans-Portugese restauranté aan de Dasstraat. Maar ook daarna heeft het stel zeker niet stilgezeten. Er zijn sinds hun jubileum echter wel wat dingen veranderd.

Altijd werken
Een van de belangrijkste verandering is dat het restauranté sinds 1 januari 2018 vier dagen open is in plaats van vijf, namelijk van woensdag tot en met zaterdag. Dat heeft bepaald niet met de vraag te maken, verzekert Walter. "Als we willen kunnen we altijd wel werken. Maar we realiseerden ons dat we wekelijks tachtig uur draaiden en we vonden dat dat wel een beetje minder mag. Met één dag minder zijn we nog steeds meer dan 65 uur bezig en dat scheelt wel." Overigens is het op zondag, maandag en dinsdag nog wel steeds mogelijk om het restaurant af te huren voor een feestelijk diner. "Vanaf minimaal 25 personen."

Leuk team
Zoals gezegd: aan de aanloop ligt het bepaald niet. Integendeel: Walter en Anja merken dat naast veel Delftenaren ook steeds meer mensen uit de regio de weg naar Casa del Sol weten te vinden. "Ze komen echt speciaal voor onze keuken", legt Walter uit. "Het wordt steeds lastiger om in de Randstad gewoon een goede Paëlla, Zarzuela of Bacalkau te vinden." "Dat ze, eenmaal hier aangekomen, vrij kunnen parkeren vinden ze dan een extra pré", voegt Anja er aan toe.


Eigen kracht
Chefkok Walter heeft een uitstekende naam, binnen èn buiten Delft. "We krijgen goede reviews op onze site", vertelt Anja, die uiteraard trots is op haar man. "Dat heeft natuurlijk met de heerlijke gerechten te maken, maar ook met ons leuke team, dat er voor zorgt dat mensen zich hier helemaal thuis voelen en niets tekort komen. We doen hier alles op eigen kracht: we zijn nergens bij aangesloten, hebben onze eigen cadeaubonnen en staan gewoon voortdurend voor onze gasten klaar."

Wilt u dat eens zelf ervaren? Kom gerust langs bij Casa del Sol in de Dasstraat. "Reserveren is gewenst, en zeker in het weekend aan te raden", besluit Anja.

Meer informatie
Restaurant Casa del Sol, Dasstraat 34, 2623CC Delft. Tel: 015-2614711. Website: www.casa-delsol.nl

De Kolk bruisend middelpunt van Varend Corso

Het is al jaren groot feest tijdens het Varend Corso bij de Kolk

Delft is zondag het episch centrum van het Varend Corso. De bonte stoet van rijk versierde boten zal de Prinsenstad via de Buitenwatersloot binnenvaren en vervolgens aanleggen aan de Kolk voor een vlootschouw. Traditiegetrouw zal zowel de Buitenwatersloot als de Kolk het toneel vormen voor een groots volksfeest.

"Acht jaar geleden hebben we bij de Kolk voor de eerste keer een feest georganiseerd om het Varend Coso te ontvangen", zegt Henriette Welle Donker, één van de initiatiefnemers. "Het zag er in die tijd even naar uit dat het corso Delft zou gaan mijden vanwege de werkzaamheden aan de spoortunnel. Gelukkig kwam men op het idee om heen en terug via het Haantje Delft in- en uit te varen. We willen de mensen die een jaar bezig zijn met de organisatie van dat schitterende corso en de mensen die drie dagen op de boten keihard werken, bedanken met een hartelijke en feestelijke ontvangst. Uiteraard doen we dat ook voor die duizenden die naar Delft komen om het corso te bewonderen. We willen de mensen graag laten merken dat wij het geweldig vinden dat het corso juist aan de Kolk afmeert."

Enthousiast
De plannen van Henriette Welle Donker werden enthousiast opgepikt door de bewoners van de Hooikade en de Scheepmakerij, de straten die de Kolk omzomen. "We hebben destijds alle bewoners benaderd en die waren stuk voor stuk even enthousiast. Uit die groep kwam ook Edith Vasbinder naar voren die de organisatie meedraagt. Iedereen draagt op zijn of haar manier een steentje bij. Zo is er bijvoorbeeld iemand op de Scheepmakerij die de benodigde elektriciteit levert en uiteraard kunnen we ook rekenen op de onmisbare medewerking van de mensen van de Delftse havendienst."

Voor ieder wat wils
Het programma voor de festiviteiten klinkt ook dit jaar weer als een klok. "Er treden twee koren op", zegt Welle Donker. "Het koor de Vlaardingse Muiters staat traditiegetrouw bij Zicht op Delft. Daar is op dit moment een aannemer bezig met de bouw van een aantal appartementen. Zelfs de aannemer werkt mee door het bouwterrein netjes op te ruimen. Aan de overkant van het water, aan de Scheepmakerij treedt het viswijvenkoor Scootje Visch uit Zevenhuizen op. De koren zingen afwisselend vanaf 12.00 uur. Verder kun je aan de Hooikade een heerlijke ijsje kopen bij de Italiaanse ijscoman en aan de overkant op de Scheepmakerij staat Yannis met zijn Olijfje. Verder ligt het varend monument 'de Pakschuit' voor de wal en is er documentatie over de restauratie van het schitterende schip te zien. Kinderen kunnen op de Scheepmakerij grote bellen blazen en voor pakhuis De Liefde kunnen de kinderen een kleurplaat ophalen. Kortom er is voor ieder wat wils."

Watertaxi
Mensen die zowel aan de Hooikade als aan de Scheepmakerij de feestvreugde willen proeven kunnen gratis gebruik maken van de diensten van de watertaxi die voor aanvang van het corso op en neer vaart. Het spreekt voor zich dat deze service stopt als de corsoboten de Kolk komen opvaren. Voor een speciaal tarief kunnen mensen zich na afloop van het corso door de watertaxi naar het centrum van Delft laten varen.

Feest vieren voor je eigen veiligheid op de Sloot

Volgens Harry is de Buitenwatersloot de mooiste plek om het Corso te aanschouwen

Tijdens het Varend Corso is het niet alleen feest op het water. Overal in de stad pakken Delftenaren die langs de route wonen uit om het festijn zo leuk mogelijk te maken. Zo ook de bewoners van de de Buitenwatersloot. Al sinds jaar en dag wordt daar een het drukbezochte Slootfeest georganiseerd.

Aanleiding was het eerste jaar dat het varende spektakel door de Buitenwatersloot Delft binnenvoer, vertellen initiatiefnemers Harry van Adrichem en Betty Koene. "De bezoekers werden bijna omvergereden door de auto's en de fietsers", zegt Harry. "Kinderen renden over straat en mensen steken steeds de straat over, dus het was best wel gevaarlijk. Ik bedacht toen dat als we een buurtfeest zouden organiseren, de straat afgesloten mag worden. Dus het feest is zowel voor de gezelligheid, als de veiligheid van de bezoekers."

Het begin
Het eerste feest begon klein en simpel. "Volgens mij ging het om een clown, een springkussen en een rommelmarkt", lacht Betty. "Maar het was heel gezellig. De jaren erop zijn we steeds groter gaan denken, in hoeverre het budget dat toelaat. Het is ook wel een sport om het low budget zo groots mogelijk te maken. Je doet overal ideeën op voor je eigen feest, dat is wel heel leuk. Zo zag ik gitariste Kika Jonker tijdens de Mooi Weer spelen optreden, en die hebben we toen gevraagd naar het Slootfeest te komen. En ook clownsgroep Neuzelen hebben we via de Spelen leren kennen."

Tentoonstelling
De rommelmarkt is nog steeds een steevast onderdeel van het jaarlijkse feest. Van 10.00 uur tot 16.00 mogen buurtbewoners en kinderen (gratis), maar ook andere Delftenaren (tegen een kleine bijdrage van 5 euro), hun tweedehands spullen verkopen op een kleedje. Op de Buitenwatersloot 132b is dit jaar een tentoonstelling over de Amerikaanse Rockband The Doors ingericht. De tentoonstelling bestaat uit de spullen uit de verzameling van Delftenaar Floor Riehl. "Ik ontmoette hem toen ik een LP van de Stones ging kopen", vertelt Harry. "Hij heeft een enorme verzameling van de Doors en het leek ons heel erg leuk als meer mensen daarvan konden genieten. In het verleden hebben we al eens tentoonstellingen over Pinkfloyd en de Beatles gehad, dus dit is een mooie aanvulling."

Programma
Om 10.00 uur wordt het festijn traditiegetrouw geopend met een lied, gezongen bij de fietsbrug door de buurtbewoners. Rond 13.30 komt de kleurrijke parade door de Buitenwatersloot gevaren. In de tussentijd kan heel Delft genieten van onder meer de rommelmarkt, spelletjes, muziek, eten en drinken gemaakt door buurtbewoners, een draaimolen, een springkussen, koffie en thee bij de Oude Slagerij, en gratis rondvaarten door de grachten. "Dat maakt dit feest zo ontzettend leuk", zegt Betty. "Iedereen helpt heel actief mee. De buurvrouw gaat bij de knutseltafel zitten, de buurman stelt zijn boot beschikbaar voor rondvaarten en een buurjongen vraagt zijn muziekgroep om op te komen treden. Het is echt een feest voor en door Buitenwaterslootbewoners."

Wees welkom bij Yosshi

De tafel is gedekt bij Yosshi!

Wij verwelkomen u graag voor een gezellige avond! Laat u verassen door de grote variëteit die onze kaart te bieden heeft en geniet onbeperkt van onze versgerolde sushi, Teppan Yaki grill- gerechten, handgemaakte dim sum en met toewijding bereidde roerbak gerechten.
Wij werken uitsluitend met verse en zorgvuldig geselecteerde producten die u allemaal kunt proeven door middel van ons vernieuwde All-You-can-Eat concept inclusief drankjes.

Uw tafel is gedekt!

Verjaardag vieren
Uw verjaardag bij Yosshi? Yosshi trakteert de jarige! Komt u met 4, betalende, volwassenen personen of meer? Dan dineert de jarige vrij mee, exclusief drankjes en alleen geldig op de verjaardag zelf. Legitimatie verplicht.

Altijd feest in de Brasserij!

Kwaliteit, gastvrijheid en vriendelijkheid staan voorop bij de Brasserij.

Wie iets te vieren heeft is bij de Brasserij aan het juiste adres.

Met veel aandacht bezorgt het team van de Brasserij haar gasten onvergetelijke bruiloften, smaakvolle brunches, high tea's en swingende feestavonden. Kwaliteit, gastvrijheid en vriendelijkheid staan voorop. Op een mooie zomerse dag is het prima vertoeven met de loungebanken op het terras, het romantische prieeltje en de blauwe regen om het af te maken. De Brasserij is een officiële trouwlocatie dus een bruiloft kan prima in de tuin. "Vaak zeggen mensen dat het in het echt net zo gezellig is als op de foto's op de website, zo niet gezelliger. En dat is waar we het allemaal voor doen!" aldus gastvrouw Wendy Vaderloos.
De Brasserij is i.v.m. vakantie gesloten tot en met dinsdag 7 augustus.

Jaloezie
het groene monster

Zaterdag 4 augustus
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Van der Mandelezaal
Entree: 42 euro 50

Kinderworkshop:
Zonnebeestje bouwen

Zondag 5 augustus
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Science Centre Delft
Entree: 6 euro

Reapproaching Bach
Zondag 5 augustus
Tijd: 11.00 uur
Locatie: De Sigarenfabriek
Entree: 20 euro

Paris je t'aime
Zondag 5 augustus
Tijd: 14.15 uur
Locatie: Van der Mandelezaal
Entree: 42 euro 50

Doelenplein live:
Ragtime Rumours

Zondag 5 augustus
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Doelenplein
Entree: gratis

Ontdek Delft met een gids
Maandag 6 augustus
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Koornmarkt 113
Entree: 14 euro 50

The man who killed Don Quixote
Woensdag 8 augustus
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Filmhuis Lumen
Entree: 9 euro

Kringloopmarkt
Zaterdag 11 augustus
Tijd: 10.00 uur - 14.00 uur
Locatie: Jeugdhuis,
Kasteellaan (Schipluiden)
Entree: gratis

Seldom Sene
Zaterdag 11 augustus
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Kerk 't Woudt
Entree: 18 euro 50

Kinderworkshop:
Dijken bouwen

Zondag 12 augustus
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Science Centre Delft
Entree: Gratis

Hotel Transsylvaniëkarakters bij Monkey Town

Op de foto met Dracula en Mavis? Het kan 12 augustus bij Monkey Town Delft!

Dracula en Mavis uit Hotel Transsylvanië bezoeken Monkey Town Delft. De vrolijke griezels uit de hitfilm Hotel Transsylvanië 3 komen op zondag 12 augustus van 13.00 uur tot 15.00 uur langs voor een meet & greet met de bezoekers van Monkey Town Delft.

Hoofdrolspelers Dracula en zijn dochter Mavis zijn aanwezig om de bezoekers te ontvangen voor een ontmoeting en foto. "Wij weten dat Mavis en Dracula eigenlijk druk zijn met genieten van een welverdiende vakantie, maar toch hebben ze ergens tijd gevonden om even bij ons langs te komen," aldus woordvoerder Micha Reij. De bezoekers van Monkey Town Delft maken ook kans op leuke filmprijzen. "Bovendien hebben we op Facebook een actie om vrijkaarten te winnen voor deze ontzettend toffe meet & greet. We zijn te vinden onder @monkeytowndelft."

Augustus actie bij Wokmaster

Wokmaster verrast de thuisblijvers!

Wokmaster verrast de mensen die niet op vakantie gaan, of alweer terug zijn!

Voor alle thuisblijvers hebben zij namelijk een leuke vakantie-actie. Er kan de gehele maand augustus gegeten voor 20,- euro per persoon voor 2,5 uur (niet in combinatie met andere acties). Mocht u langer willen zitten dan wordt dit extra berekend. In dit bedrag zitten ook de drankjes inbegrepen, zoals fris, bier en wijn en koffie of thee. Van dinsdag tot en met zondag kunt u vanaf 17.00 uur hiervan gebruik maken.

Wij heten u van harte welkom bij Wokmaster.

Informatie
Wokmaster, Bachsingel 1, 2625 SZ Delft. Tel: 015 262 99 47, Mail: info@wokmaster.nl

Zeeuwse organist op bezoek in Oude Kerk

Op donderdag 9 augustus is de Zeeuwse organist Kees van Eersel uit Goes te gast in de Oude Kerk.

Van 20.00 tot 21.00 geeft hij een concert. Van Eersel was ook dirigent van het Zeeuws Vocaal Ensemble. Hij gaf improvisatielessen en behaalde diverse prijzen. Op het programma staan werken van J.S. Bach (An Wasserflüssen Babylon BWV 653b), J. Worp (Fantasie in f-moll, Fr. Liszt (Ad nos salutarem undam) en improvisatiestukken.

Kaarten zijn verkrijgbaar voor 8 euro bij de kassa van de Oude kerk.

Gokken op paarden tijdens Feestweek Nootdorp

Altijd een spectaculair onderdeel tijdens de Nootdorpse feestweek: de kortebaan drafwedstrijd!

NOOTDORP - Tijdens de Feestweek Nootdorp kan -tijdens de kortebaandrafwedstrijd op dinsdag 8 augustus- worden gewed op de paarden die in het strijdperk treden.

De kortebaan is een spectaculair onderdeel van de drafsport. De paarden met pikeurs op de sulky's razen met 60 kilometer per uur langs. Veel leuker kijken wanneer je ook nog een gokje kan wagen!
Wedden op de kortebaan kan bij de totalisatorwagen die op een opvallende plek staat. Vertel wat en hoe u wilt spelen en u kunt aan het einde van de middag het eventuele gewonnen bedrag ophalen. Het gewonnen bedrag hangt af van uw inzet, de totale inzet en het aantal mensen dat dezelfde voorspelling heeft gedaan. Hoe minder mensen dezelfde weddenschap afsluiten, hoe hoger de uitbetaling!

Varend Corso (tribune)
Zondag 5 augustus
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Gemeentehuis
Midden-Delfland (Anna van Raesfelstraat 37, Schipluiden)
Entree: gratis

Rondleiding Art Nouveau
Zondag 5 augustus
Tijd: 14.00 uur - 15.00 uur
Locatie: Museum Prinsenhof
Entree: gratis

Zomers Danscafé
Stijldansen

Zondag 5 augustus
Tijd: 20.30 uur - 23.00 uur
Locatie:
Buitenwatersloot 327
Entree: 4 euro

Filmzomer:
Les Gardiennes

Maandag 6 augustus
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Filmhuis Lumen
Entree: 9 euro

Wednesday Danceday
Woensdag 8 augustus
Tijd: 22.00 uur
Locatie: Kromstraat 24
Entree: gratis

Workshop
Delfts Blauw schilderen

Woensdag 8 augustus
Tijd: 13.00 uur - 16.00 uur
Locatie: Museum Prinsenhof
Entree: 1 euro

Zomerserie
orgelconcerten

Donderdag 9 augustus
Tijd: 20.00 uur - 21.00 uur
Locatie: Oude Kerk
Entree: 8 euro

Molen
vakantierondleiding

Donderdag 9 augustus
Tijd: 11.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Molen de Roos
Entree: 7,50 euro

Tentoonstelling:
Voorbij het venster

Vrijdag 10 en
zaterdag 11 augustus
Tijd: 13.00 uur - 17.00 uur
Locatie: Rotterdamseweg 205
Entree: gratis

Biervaart Delfshaven
Rotterdam

Zaterdag 11 augustus
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Hooikade
Entree: 30 euro

Zomeravondconcert door 'Seldom Sene'

Seldom Sene treedt 11 augustus op met een gevarieerd programma

Op zaterdag 11 augustus 2018 aanstaande, aanvang 20.00 uur, geeft het Blokfluitkwintet Seldom Sene en organist/klavecinist Matthias Havinga een 'Zomeravondconcert in de kerk van 't Woudt'.

Seldom Sene bestaat uit Ruth Dyson, Eva Gemeinhardt, Hester Groenleer, Stephanie Brandt en María Martínez Ayerza. Het programma 'Baroque en Concert!' vermeldt onder meer concerto's van Vivaldi, Boismortier, J.S. Bach (Brandenburg Concerto nr. 6) en Händel.

Prijzen
Seldom Sene behaalde prijzen op internationale concoursen zoals de eerste prijs 'Concours International d'Ensembles de Flûte á bec' en de eerste prijs, de publieksprijs en de persprijs van het Van Wassenaer Early Music Competition 2011. Matthias Havinga is hoofdvak docent orgel aan het Conservatorium van Amsterdam en organist van de Koepelkerk en Oude Kerk in Amsterdam. Hij geniet een internationale carrière als concertorganist.

Reserveren
Reserveren is mogelijk via www.concertentwoudt.nl of via info@concertentwoudt.nl of 0622183927 Gereserveerde kaarten kunnen vanaf 19.00 uur op de avond van het concert opgehaald en betaald worden in de hal van de kerk. De toegangsprijs is 18,50 euro inclusief een drankje voor of na het concert in het nabijgelegen koffiehuis 'De Hooiberg'. Het eeuwenoude kerkdorp 't Woudt, het kleinste dorpje van Nederland, ligt aan de weg van Delft naar het Westland de N223.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Comité Concerten 't Woudt, Albert Moerman: 06 22183927

IMPRESSED bij Kadmium

Een van de topstukken van IMPRESSED: Ryan Cherawaty's 'Image Deaths'

DELFT - Kadmium geeft traditiegetrouw in augustus een podium aan jonge afgestudeerden van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK) in Den Haag en de Willem de Kooning Academie (WdKA) in Rotterdam.

De keuze is dit keer gevallen op Cedric Oscar ten Bals, Mieke Gorgels, Florence Marceau-Lafleur (allen KABK) en Ryan Cherewaty (WdKA). Naast kwaliteit is ook gelet op hoe de werken elkaar kunnen versterken.

Cedric heeft een fascinatie voor de 'Grote Oorlog' (1914-1918) waaraan hij concepten, beelden en symbolen ontleent. Hij beschildert drie ramen van het gebouw waar Kadmium gevestigd is.

Mieke noemt zichzelf een reiziger, op één plaats verlangt zij naar een andere. Zij wordt geïnspireerd door borduurlappen uit vroeger tijden en probeert in teksten, tekeningen en borduurwerk herinneringen uit haar kindertijd in andere culturen te laten herleven. "Borduurwerk is een manier om de wereld te ontdekken."

Florence haalt haar inspiratie uit haar vroegere bijbaan als kunstmodel. Terwijl ze gebogen op de grond zat, bestond haar gezichtsveld volledig uit huid, maar dan vreemd en onlichamelijk. Zij kreeg de impuls een landschap te maken van de vormeloosheid die zij waarnam.

Ryan maakt composities van beeld en geluid waarin beide elkaar versterken. Zijn interessante werk heeft een sterk vervreemdend effect. Vooral het geluid zorgt voor desoriëntatie, zoals ook in sommige films gebeurt.

Van 9 augustus t/m 9 september: Prinsenkwartier, St. Agathaplein 4. Openingstijden: dinsdag-donderdag 10 - 17:30 uur, zaterdag en zondag 11 - 17.00 uur.

Doelenplein Live: Ragtime Rumours

De 'Ragtime Rumours' voor een potje onvervalste Rag'n Roll tijdens Doelenplein Live!. Foto: Picasa

DELFT - In het kader van de Doelenplein Live concerten kan er zondag 5 augustus (aanvang: 15.00 uur) worden genoten van een optreden van de Ragtime Rumours.

De band toert door Europa en heeft Nederland vertegenwoordigd bij het worldwide Blues Challenge in Memphis, Tennessee. Ook in eigen land reist de formatie graag van podium naar podium, er gaan 'geruchten' dat de Ragtime Rumours een veel gevraagde festivalband is.
De muziek valt te omschrijven als Rag'n Roll, zijnde een mix van old-skool, gypsy-jazz en roots blues doordrenkt met de sound van rock'n roll. Energieke muziek die uitnodigt tot bewegen. Het podium voor dit zomerse zondagmiddagconcertje is gesitueerd nabij de terrassen van LEF en Grk&Zo.

23 / 32

Studenten testen hightech fiets op F-16 landingsbaan

De VeloX 8 moet in september het wereldrecord van 122 km/u zien te verbreken

Het Human Power Team, een studentenproject van de TU Delft en Vrije Universiteit Amsterdam, test op zondag 5 augustus hun nieuwste aerodynamische ligfiets: de VeloX 8. Deze fiets zal in september het wereldrecord van 122 km/u aanvallen.

Waar normaal F-16's opstijgen zullen nu fietsers Jennifer Breet en Lieke de Cock de landingsbaan van Vliegbasis Woensdrecht gebruiken om de door de studenten ontworpen en gebouwde fiets op de proef te stellen.

Wereldrecordpoging
"Na een jaar ontwerpen, bouwen en trainen, is dit het belangrijkste testmoment voor onze wereldrecordpoging in de Nevadawoestijn komende september. Daar hopen onze rensters Jennifer Breet en Lieke de Cock met een snelheid van 122 km/u te fietsen en zo een nieuw wereldsnelheidsrecord fietsen voor vrouwen te vestigen", zegt Stephanie Wiechers, teammanager van het Human Power Team en student Lucht- & Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft.

Hightech fiets
Dat zo'n snelheid mogelijk is komt vooral door het gestroomlijnde ontwerp van de VeloX. "Op een gewone fiets wordt je sterk afgeremd door de wind", legt Wiechers uit. Het team heeft zich dit jaar dan ook extra ingezet om de luchtweerstand te beperken. "Er is maandenlang ontworpen om de fiets volledig op maat van de atleten zo aerodynamisch mogelijk te maken. Er is ook veel ruimte bespaard door een nieuw en compact schakelsysteem. Dit is hierdoor de kleinste fiets die we ooit hebben gebouwd". De fiets vertoont gelijkenissen met de vorm van een kogel en heeft bijvoorbeeld geen raam – want dat is aerodynamisch funest.

Human Power Team
"Je fietst niet alleen zo snel dankzij een snelle fiets", zegt Wiechers. "De fietser is minstens zo belangrijk. Het gaat echt om de combinatie van mens en techniek". De samenwerking tussen studenten bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de technische studenten van de TU Delft ziet het team als voorwaarde voor succes.

Generale repetitie
Met de test op de Vliegbasis zal voor het eerst de race-klare fiets getest worden. "122 km/u zal het nog niet worden, maar dit is voor het team vooral een goede gelegenheid om de laatste verbeterpunten te vinden. Met de verzamelde data kunnen we bovendien de luchtweerstand van de fiets vergelijken met onze modellen.", aldus Wiechers. Om goed op snelheid te komen is een lange en rechte weg nodig. Daarom is in samenwerking met Defensity College, het werkstudent programma van Defensie, gekozen om te testen op Vliegbasis Woensdrecht.

Vorig jaar
In 2017 werd het studententeam wereldkampioen, maar greep net naast het wereldrecord. Met 121,5 km/u was Aniek Rooderkerken helaas niet snel genoeg om het wereldrecord van 121,8 km/u te verbreken. Het team gaat er dit jaar vol voor om de wereldtitel weer op Nederlandse naam te krijgen.

Gratis koffie en koekjes door samenwerking

Kom genieten van een kopje koffie of van de heerlijke pastasalade in het Tuincafé van Groenrijk 't Haantje.

GroenRijk 't Haantje en Albert Heijn XL Rijswijk slaan de handen wederom ineen voor een leuke nieuwe zomeractie.

Bij besteding van vijfentwintig euro bij Albert Heijn XL ontvangt de klant een cadeaubon voor een tweede kopje koffie gratis in het Tuincafé van GroenRijk 't Haantje. Andersom ontvangen klanten bij besteding van hetzelfde bedrag bij het tuincentrum een bon voor gratis Zaanse huisjes. "Een heerlijk koekje voor bij een heerlijk kopje koffie", lacht Wendy van GroenRijk 't Haantje.

Creatief denken
Met de actie hopen de ondernemers meer klanten te trekken. "Wij zien veel nieuwe bewoners van RijswijkBuiten en mensen die hier in de buurt op vakantie zijn", vertelt Wendy. "Ieder jaar in de zomer komen ze langs, heel gezellig! Zij hebben toch ook boodschappen nodig, dus wellicht dat we ze op deze manier naar de AH kunnen 'sturen'. En op hun beurt kunnen de klanten van de Albert Heijn XL bij ons gezellig een kopje koffie komen drinken. We zijn de enige winkel in de wijk RijswijkBuiten, dus je moet soms creatief denken om klanten te trekken, vooral in de zomer! In ons Tuincafé kunnen de gasten dus terecht voor een heerlijk kopje koffie of thee, maar ook lekkere broodjes, verse pastasalade of huisgemaakte fruitlimonades zijn te verkrijgen."

Kortingsactie
Een andere actie die GroenRijk 't Haantje in het leven heeft geroepen, is de kortingsactie. "In de Delft op Zondag van vorige week, 29 juli, staan diverse kortingsstickers, die 20 of 25 procent korting geven op een artikel naar keuze", legt Wendy uit. "Dus ook op BBQ's, parasols en tuinsets! En die kan je met dit weer wel gebruiken!"

De stickers zijn nog geldig tot en met zondag 26 augustus. Kijk voor meer informatie over Groenrijk 't Haantje op www.groenrijkrijswijk.nl.

Kamermuziek Atelier Delft bestaat tien jaar

Het DOC-trio, Douwe (cello), Dominique (harp) en Claire (viool), musiceert langs de gracht in de binnenstad.

DELFT - De Stichting Kamermuziek Ateliers Nederland organiseert de 10e editie van het Kamermuziek Atelier Delft. Een muzikaal feest voor strijkers, pianisten, blazers en zangers binnen de unieke ambiance van het Delft Chamber Music Festival.

Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus valt op 15 verschillende locaties in Delft (o.a. Prinsenkwartier, Synagoge Delft, Museum Paul Tétar van Elven) te genieten van amateurmusici van alle niveaus (kinderen, jeugd en volwassenen in de leeftijd van 5 t/m 85 jaar), conservatoriumstudenten en jonge professionals. Alle activiteiten zijn toegankelijk voor het publiek: de openbare masterclasses, repetities, concerten, straatmuziek, de 'muzikale boottocht' en het slotconcert (zondag 5 augustus van 14.30 uur - 17.15 uur) in de Oud-Katholieke Kerk aan het Bagijnhof.

Sidonie Riha (docent viool):
"We zijn een zelfstandige organisatie, maar soms werken we samen met het Delft Chamber Music Festival. Aan deze jubileumeditie doen meer dan 70 musici mee, uit alle windstreken: Engeland, België en zelfs een jongen uit Bolivia. Het leuke van dit evenement is dat ook de ouders van verschillende leerlingen hun huizen ter beschikking hebben gesteld, als oefen- of lesruimte. Daarnaast fungeren deze families als gastouders voor de op bezoek komende musici.

Zaterdag kan men om 11.00 uur een presentatie 'traditionele Schotse muziek' met viooldocent Donald Grant op hoofdlocatie Prinsenkwartier (Sint Agathaplein ) komen bekijken. Verder zijn er gedurende de dag van 12.00 tot 17.00 uur lessen en repetities te bezoeken. Zondag 5 augustus zijn de lessen en repetities van 9.00 tot 14.00 uur bij te wonen. Naast het slotconcert in de Oud-Katholieke Kerk kan men naar het afsluitende concert van het Delft Music Chamber Festival wat om 20.15 uur begint in de Van der Mandelezaal (Museum Prinsenhof). Graag tot ziens."
Zie ook kamermuziekateliers.nl

Onderscheidend door goed werk en vakkennis

4 maart was een bijzondere dag voor Antoinette Waaijerink. Het was de dag dat zij de deuren opende van haar gloednieuwe salon, Art of Beauty by Antoinette. Intussen is de onderneemster bijna een half jaar verder en zaken lopen goed.

"Ik merk dat de klanten enthousiast zijn over de kleinschaligheid van mijn salon", vertelt ze. Ze komen hier echt tot rust. Ook zijn ze enthousiast over de producten, waaronder de nieuwe biologische verzorgingslijn van Artego."

Aanbod
In haar nieuwe salon biedt Antoinette niet alleen alles op het gebied van kapsels aan, zoals kleuren, opsteken en knippen, maar ook diensten als visagie, wimperextensions, kunstnagels en manicurebehandelingen. Vanaf 6 september komt daar een nieuwe behandeling bij: de Lash Lift, waarbij de wimpers zonder extensions een prachtige natuurlijke krul krijgen. Tevens biedt Antoinette de mogelijkheid voor bruiden om op locatie het haar en de make-up te doen.

Aanvulling
De salon is te vinden in het pand van SK Beauty & Lifestyle aan de Peperstraat, waar Antoinette een ruimte huurt. Een prima aanvulling op elkaar, zegt ze. "We onderscheiden ons van elkaar doordat SK zich richt op schoonheidsbehandelingen en pedicure en ik op andere gebieden. We versterken elkaar in wat we doen."

Goed werk
Op welk gebied Art of Beauty zich onderscheidt van concurrenten, kan Antoinette kort zijn. "Ik lever alleen goed werk af. Ik ga lang mee in het vak en heb alle benodigde vakkennis in huis. Het is mijn doel om mensen blij en mooi weer de deur uit te zien gaan."

C.J.M.E.J. van Doeveren, Saenredamstraat 39, Delft

Feestweek Nootdorp staat bol van activiteiten

De ponybrunch is altijd een van de publiekstrekkers tijdens de Nootdorpse Feestweek. Foto: Sander de Hollander

NOOTDORP – De Nootdorpse Feestweek, die op dinsdag 7 augustus van start gaat en op zondag 12 augustus wordt afgesloten, staat bol van de activiteiten. Er is letterlijk voor 'elck wat wils' te beleven. Natuurlijk staan ook de topevenementen zoals de kortebaandraverij, het darttoernooi, het zomerterras, de wielerronde, het buikschuiven en het beachvolleybaltoernooi weer op de agenda.

Door Ruud Stift

Henk Hoogweg, secretaris Stichting Kortebaan Nootdorp:
"Voor de 23e keer vormt de traditionele paardendag, dinsdag 7 augustus van 10.30 uur - 21.30 uur, met als hoogtepunt de Kortebaandraverij om de Zilveren Zweep, het startpunt van de Nootdorpse Kermis- en Feestweek. De kortebaanwedstrijd wordt gehouden op De Poort, een weg met aan de ene kant bedrijventerrein Oost-Ambacht en aan de andere kant sportpark 's-Gravenhof. Voor één dag wordt deze omgebouwd tot drafbaan met horeca en totalisator. Hiermee zetten wij de geschiedenis van de drafsport, die al sinds 1792 in Nootdorp bestaat, voort. Dit evenement, al jaren een grote publiekstrekker, is omlijst met activiteiten voor volwassenen en kinderen."

Ponybrunch
"De ponybrunch is een kleurrijk spektakel. Van 10.30 uur - 12.00 uur paraderen zo'n 25 tot 30 kinderen op het Paradeplein met hun zo origineel mogelijk versierde pony. Ook de kinderen zelf zijn mooi uitgedost en de jury beloont uiteindelijk de uitblinkende paartjes. Iedereen wint een prijsje en voor de pony's is het na gedane paradezaken ook bal: zij mogen zich storten op een heus ponybanket bestaande uit appels, paardenmuesli en wortelen. Altijd een koddig gezicht, want deze beestjes eten natuurlijk niet met vork en mes."

Zilveren Zweep
"De finale van de Kortebaandraverij wordt om 21.00 uur verreden. Hierna wordt de winnaar gehuldigd. Hij of zij krijgt -naast een geldbedrag van 2800 euro- de Zilveren Zweep uitgereikt. Het handvat is van zilver en de zweep zelf is omvlochten met zilverdraad. Met recht een ereprijs, want het is een kostbaar ding.

Er zullen 16 deelnemers aan de start verschijnen met mogelijk ook enkele lokale favorieten. De paarden van de Nootdorpse Stal Arctic die wellicht hoge ogen gaan gooien luisteren naar de namen 'Contador' en 'I am perfect', terwijl ook publieksfavoriet 'Emi van Jip' wordt verwacht. 'Southwind Raptor' leidt de dans in het klassement 'Kortebaanpaard 2018'. De winnares van vorig jaar in Nootdorp, 'Cattiva Byd', staat op een verdienstelijke derde stek. Deze twee toppaarden maken ook mogelijk acte de présence."

Kees van Dorp, voorzitter Oranjecomité:
"De feestweek Nootdorp kent een lange traditie. Van oudsher op de paardenbaan, inmiddels zijn de meeste evenementen verhuisd naar de Dobbeplas. Vanaf 2002 hebben we, om het behapbaar te houden, voor ieder evenement een eigen commissie in het leven geroepen. De gemeente buigt zich over de organisatie van de kermis, het Oranjecomité faciliteert de andere activiteiten, samen met het Wielercomité en de Stichting Kortebaan Nootdorp. Dit jaar bijvoorbeeld hebben we iets nieuws op het zomerterras. In plaats van een band trekt DJ Marsi, alom bekend in het Nootdorpse, met karaoke langs om het publiek nog meer bij het festijn te betrekken."

Buikschuiven
"De viswedstrijd, met een prijsje voor alle deelnemers, vindt plaats bij de Kievietsbloem. Eén van de leukste activiteiten, het hilarische buikschuiven, is gesitueerd op het veld bij de Wolverlei. Ook de Nootdorpse Kampioenschappen Kanovaren en een Verrassingswedstrijd voor jongens en meisjes staan hier geprogrammeerd, op vrijdag 10 augustus. Twee dagen eerder, woensdag 8 augustus, betreden de darters (spelvorm 501) de arena. Voor de 17e keer meten de pijltjeswerpers hun krachten in de grote tent op het feestterrein bij de Dobbeplas. Een andere 'klassieker', de Wielerronde Nootdorp, staat donderdag 9 augustus op de agenda. Om 14.00 uur starten de criteriums. Daarnaast hebben we een dikke banden race voor de jeugd en als klapper op de vuurpijl, om 19.30 uur, de solexrace."

Beachvolleybal
"Zaterdag 11 augustus, van 13.00 uur - 17.00 uur, wordt er op drie velden voor de 15e keer ge(bedrijfs)volleybald op het Dobbeplasstrandje. Ik ben voorzitter vanaf 2001. Er zitten honderden uren vrijwilligerswerk per jaar in het organiseren van dit soort evenementen. Gemiddeld zijn we met 175 man sterk. Het is leuk om te doen. Elke keer weer ben ik, als rasechte Nootdorper, supertrots als we het klaar weten te spelen. We willen alles gratis toegankelijk houden, zodat iedereen mee kan doen. Dat blijft de uitdaging."

"Een glimlach kan een dag ten goede veranderen"

Hein Laakes, Loly Tentuwa en Herbert van Schelven zijn trots op het nieuw geopende Koffiehuisje op de Brug

Het brugwachtershuisje op de Koepoortbrug heeft al vele bestemmingen gehad. De afgelopen maanden werd er bijvoorbeeld gretig gebruik gemaakt van de ruimte door kunstenaars, tijdens het project Stunten op de Brug. Vanaf deze zondag heeft het huisje echter weer een nieuwe functie. Stichting Stunt en koffiebranderij Miss Morrison slaan de handen ineen en openen een koffiehuisje, genaamd, hoe kan het ook anders, 'Koffiehuisje op de Brug'.

Door Esther Luijk

Met deze samenwerking ontstaat een nieuw minileerwerkbedrijf. De twee vaste medewerkers, vrijwilligers Herbert van Schelven en Loly Tentuwa, die het brugwachtershuisje op vrijdag en zaterdag bemensen, krijgen een complete Baristaopleiding van Cisca Colijn, eigenaresse van Miss Morrison en ambachtelijk koffiebrander. Op hun beurt leiden Herbert en Loly deelnemers in leerwerktrajecten van Stichting Stunt op tot professionele koffiemakers.

Trots
Het Koffiehuisje op de Brug is bedoeld als leer- en werkervaringsplek voor deelnemers van Stichting Stunt. Deelnemers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en die, om welke reden dan ook, voor langere tijd afhankelijk zijn van een uitkering. Hein Laakes, manager werkplaatsen bij de stichting, is trots op de nieuwe aanwinst. "We werken toe naar het doel dat de deelnemers uiteindelijk door kunnen stromen naar een betaalde baan, maar ook los daarvan kan dit project veel goeds doen voor ze, op veel verschillende manieren. Het zou natuurlijk prachtig zijn als we de deelnemers uiteindelijk kunnen gaan betalen omdat alles goed loopt, of dat er een ondernemer binnenloopt en tegen een deelnemer zegt: 'jou wil ik in dienst hebben', maar het gaat er voor nu vooral om dat het een project is dat de deelnemers zichtbaar maakt en ze iets geeft om trots op te zijn. Iedereen heeft iets nodig om voor in beweging te blijven, en wij denken dat met dit project zeker te gaan bereiken."

Glimlach
Het koffiehuisje verkoopt naast koffie ook zoete lekkernijen van de horecagelegenheid en producten van de verschillende werkplaatsen van Stichting Stunt. "Maar belangrijker dan de producten, is dat we ook een glimlach verkopen", vertelt Herbert. "3,5 jaar lang ben ik al vaste gast bij Cisca. Een warm contact en een glimlach kan heel de dag van iemand veranderen, en zij is daar een ster in. Dat wil ik ook bereiken in dit brugwachtershuisje. Het gevoel en de sociale interactie, is heel belangrijk. Cisca zag potentie in mij en vroeg of ik wilde helpen bij dit nieuwe initiatief. Ik hoefde er geen moment over na te denken."

Ook Loly heeft enorm veel zin om aan de slag te gaan met de deelnemers en heel Delft te voorzien van een professioneel gezet bakje koffie. "Mijn dochter is al heel lang barista en lachte 'nu heb jij een zaterdagbaantje, in plaats van ik'! Maar het voelt niet als werk. Het is een heel leuk project waarbij de deelnemers het gevoel terugkrijgen dat ze ertoe doen. Ik vind het belangrijk om daar aan deel te nemen."

In de put
Herbert weet als geen ander hoe belangrijk het is om vriendelijke en behulpzame mensen om je heen te hebben als het even niet goed met je gaat. "Een tijdlang zat ik zelf ook diep in de put. Het is mogelijk om daar weer uit te komen, maar de mensen om je heen zijn daarvoor erg belangrijk. Je hebt iemand nodig die potentie in je ziet. Als iemand je uit liefde helpt, kan dat heel veel verandering teweegbrengen."

Samenwerking
De kunst die tot voor kort werd tentoongesteld in het brugwachtershuisje trok veel bekijks, en Stichting Stunt is de samenwerking met de kunstenaars dan ook niet vergeten. Hein: "We verkopen nu al de producten uit onze eigen werkplaatsen, gemaakt van gerecycled restmateriaal. Met alles wat je hier koopt, steun je de stichting. In de toekomst gaan we zeker kijken of we met de kunstenaars en met andere ondernemers kunnen samenwerken om lokale producten toe te voegen aan ons assortiment."

Openingstijden
Tijdens het Varend Corso opent Koffiehuisje op de Brug voor het eerst haar deuren. Deze zondag is de koffietent open van 12.00 uur tot 17.00 uur. Normaal gesproken is het koffiehuisje echter alleen op vrijdag en zaterdag geopend, van 9.00 uur tot 14.00 uur. "De meest unieke plek om het Varend Corso te bekijken dus!", lacht Hein. "Je moet alleen wel aan de goede kant van de brug gaan staan natuurlijk..."

"Bij elk schot weer die concentratie, die spanning, da's mooi!"

Cees Sluijtman omringd door leden van Frederik Hendrik

Cees Sluijtman begint met sporten op zijn tiende, bij voetbalclub DHL, toen nog gevestigd aan het Laantje van Vollering. "Het was toen de plek waar veel sportverenigingen zaten, achter het station en de boerderij van Vollering.

Door Willem de Bie

Ook DHC, dat speelde toen in een hoge competitie, had daar z'n veld en clubhuis. De firma van der Lee had naast het veld van DHC een plek waar de platte aanhangwagens werden gestald. Ik stond daar vaak met vrienden, en gratis, te kijken naar hoe DHC het deed". Sluijtman, geboren in de Prins Mauritsstraat, heeft het goed naar z'n zin bij DHL. "Van huis uit waren wij katholiek, dus als je wilde voetballen was DHL een logische keuze. In mijn tijd schopte ik het tot het eerste elftal, met jongens als Kees Stigt, Berend Tetteroo, Pietje Linthorst en anderen. Ik was niet zo'n trainingsbeest, zodat ik uiteindelijk bij de senioren speelde in het vijfde elftal. Mooie tijd gehad bij DHL!".

Als het gaat over andere sporten komt Cees met een mooi verhaal: "Mijn vader was een enthousiast biljarter, en ook ik ben daar op m'n vijfentwintigste mee begonnen. Voor DHL heb ik, samen met anderen, elf jaar, op donderdag, geld opgehaald voor de Toto. De club kreeg daar een percentage van. Vrijdag brachten we dat dan naar de KNVB in Den Haag. Een vriend van mij ging dan wel eens mee en bijna altijd gingen we daarna biljarten in de Wagenstraat. Steevast gaven we dan meer geld uit dan we voor de Toto hadden weggebracht!". In 1960, Cees zat toen op de avondschool, nodigde een medeleerling hem uit om 's te komen kijken bij Frederik Hendrik: "De rest is historie, ik vond het zo leuk dat ik er nooit meer ben weggegaan".

Frederik Hendrik heeft, zoals veel Delftse sportverenigingen, een aantal verhuizingen meegemaakt: "We zaten eerst aan de Rotterdamseweg, op een terreintje naast het café van van Mullem. Voor van Mullem natuurlijk handig: hij verhuurde het terrein, en wij kwamen na afloop in zijn café een biertje drinken. Ook voor verhuizingen kon je bij hem terecht". Cees is enthousiast voor de handboogsport en leert snel: "Frans van Oevelen was toen de man die nieuwkomers opleidde. Hij deed dat goed en met erg veel enthousiasme; mede door hem ben ik bij de club gebleven". Frederik Hendrik had toen overigens nog maar acht leden, maar dat aantal groeide snel. Zoals vaak zijn woningen een reden waardoor andere activiteiten moeten wijken. Zo ook aan de Rotterdamse weg. Frederik Hendrik vertrok naar een locatie achter de toenmalige Stads Doelen.

"Daar hebben we met veel plezier gezeten van 1969 tot 1987, toen moesten we ook daar verkassen voor nieuwbouw op die plek. Daar waren we bepaald niet blij mee. Uiteindelijk hebben we 40.000 gulden gekregen om in de Delftse Hout, naast zwembad 'Aan 't Korft' een nieuwe accommodatie te bouwen. Met, naast die 40.000, ook geld van de Toto, oud papier, de baropbrengst en giften". In 1988 werd de nieuwbouw geopend door burgemeester van Walsum.

De handboogsport werkt met drie bogen: de 'bare', de 'recurve' en de 'compound'. Met verschil in lengte en techniek zoals vizier, stabilisatie en allerlei instelmogelijkheden. "We schieten zowel binnen als buiten; binnen vanaf 18 of 25 meter, buiten tot wel 90 meter. Handboogschieten vraagt om een goede conditie, met name van je bovenlijf: schouder, nek, armen, handen, ze spelen allemaal een rol in het schieten. En natuurlijk training en concentratie. Ik heb zelf tot in de eerste klasse geschoten, daarboven is nog de ereklasse. In 2002 is Olga Zandvliet, een lid van ons, Europees kampioen in de compound-klasse geworden". Naast het meedoen aan de competitie zijn er ook leden die het boogschieten recreatief doen. "We hebben momenteel zo'n 130 leden, waaronder ook een flink aantal vrouwen. Boogschieten is redelijk populair, ook door films en natuurlijk een hoge ranking van ons Nederlands team bij de Olympische Spelen".

Cees Sluijtman is zonder overdrijven het icoon van de vereniging. Werd er bij zijn veertig jarig lidmaatschap een boekje over en voor hem uitgegeven, bij vijftig jaar is er een speciale 'Cees Sluijtman'-prijs in het leven geroepen. Hij blijft er zelf heel bescheiden onder: "Ik vind het mooi dat ik nog steeds veel voor de vereniging kan doen. Ik ben er op meerdere avonden, heb in het bestuur gezeten, trainingen gegeven, van alles gedaan". Handboogschieten is een sport voor iedereen, nieuwelingen kunnen de eerste drie maanden gebruik maken van materiaal van de club. "Die concentratie, die spanning, dat vind ik mooi". Komen kijken kan altijd: secretariaat@frederikhendrik.nl.

Een treurig plaatje...

DELFIA ligt er verloren bij

Het complex van de eens zo roemruchtige voetbalvereniging DELFIA, waar de nodige overwinningen werden behaald, ligt er verloren bij. De naam van de club op de voorgevel van de kantine geeft een treurig beeld.
Menig oud lid, supporter of bezoeker zal bij het zien van dit plaatje terugdenken aan de ooit zo levendige club waar vele talenten de bal het werk lieten doen, maar waar nu zelfs de koeien zich niet prettig zullen voelen. Het hoofdveld, wat ooit een groen biljartlaken was, is een dorre wildernis geworden.

ADO Den Haag Voetbalkamp

ADO Den Haag komt van 22 tot en met 24 augustus naar DHC in Delft met een driedaags ADO Den Haag Voetbalkamp voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar. Verder staat er eind augustus een ADO Den Haag Voetbalkamp op het programma bij HBS Craeyenhout in Den Haag (20 t/m 22 augustus). Inschrijven kan via www.adodenhaag.nl/voetbalkampen.

Voetbalontwikkeling en voetbalbeleving staan centraal tijdens de ADO Den Haag Voetbalkampen, die onder leiding staan van gediplomeerde trainers. Na afloop ontvangen alle deelnemende kinderen hun eigen ADO Den Haag Voetbalkampen-tenue, een ADO Den Haag Goodiebag en een certificaat als herinnering aan drie dagen voetbalplezier. Eén van de onderdelen van het Voetbalkampen-programma zijn de ADO Den Haag Skill Games. Hierbij worden de leukste Skill Games uit de voetbalgame FIFA op het voetbalveld nagedaan.
Alle trainingen van de ADO Den Haag Voetbalkampen vinden dagelijks plaats van 9.00 uur -15.00 uur. Naast het uitgebreide voetbalprogramma is er tijdens de ADO Den Haag Voetbalkampen ook een animatieprogramma, zoals bijvoorbeeld een voetbalquiz, bingo en een voetbalfilm. Bovendien komen er tijdens de ADO Den Haag Voetbalkampen spelers van het eerste elftal van ADO Den Haag op bezoek om voetbaltips te geven en handtekeningen uit te delen. Verder is er ook gelegenheid om op de foto te gaan met de spelers.

Marjan is bijna een echte 'Iron Woman'

Marjan van Galen in training voor de 'Ironman' in Maastricht.

DELFT - Zondag 5 augustus is het eindelijk zover! Dan gaat de Delftse Marjan van Galen (45), na vijf jaar van intensieve training, van start bij het Nederlands Kampioenschap Triathlon in Maastricht.

Om deze 'Ironman Maastricht-Limburg', zoals de wedstrijd officieel heet, te vervolmaken moet Marjan aardig afzien, want ze gaat eerst 3.8 kilometer zwemmen, vervolgens 180 kilometer fietsen om daarna te eindigen met een heuse marathon van 42.2 kilometer. Haar eerste 'hele' triathlon. De aanloop voor deelname aan deze Ironman gaat terug tot 2011.
"Dat jaar begon ik met hardlopen en dat viel in het begin nog niet mee", lacht Marjan. "Maar ik had me opgegeven voor de Wereld Natuur Fonds Challenge, hardlopen en mountainbiken, dus ik trainde door en kocht en passant een mountainbike. In Vlaardingen deed ik een jaar later mee aan een crosstriathlon, toen was ik helemaal om.
Ik werd lid van triathlonvereniging TRIP in Pijnacker en volgde bij RTC in Den Haag een Beach Challenge cursus. Daar leerde ik van verticaal naar horizontaal te zwemmen en werd ik beter in mountainbiken. Ik had inmiddels ook een racefiets en een trisuit aangeschaft, want dat omkleden tussen de drie disciplines is natuurlijk niet handig."

Sfeer
Na eerder onder meer vier halve triathlons succesvol te hebben afgelegd, gaat Van Galen zondag voor haar 'kers op de taart'.
"De sfeer schijnt er geweldig te zijn. Ik verheug me vooral op de uiteindelijke, welverdiende beloning als ik over de finish kom. Iedere finisher wordt namelijk onthaald met de gevleugelde woorden "You are an Iron(wo)man!". Dat is onbetaalbaar."

Van Galen (trainer en sportmasseur) is er klaar voor. Fysiek en mentaal.
"Op de Markt aldaar word ik van ijzer, dat lijkt me een rare gewaarwording. Hahaha."