Delft op zondag

21 augustus 2016

Delft op zondag 21 augustus 2016


Kosten A4: 2 miljard. Effecten: nog onbekend

In het gebied rond de A4 wordt dagelijks volop gerecreëerd. De weg wordt pas zichtbaar als je via één van de viaducten overheen loopt of fietst. (foto: Jesper Neeleman) Foto: Jesper Neeleman

DELFT – De aanleg van de A4 Delft-Schiedam stuitte decennialang op verzet. Dat heeft er mede voor gezorgd dat de nieuwe weg de best ingepaste weg van Nederland moest worden. Wat zijn, acht maanden na de opening, de effecten voor de natuur en het wegennet?

De kwaliteitsimpuls die het gebied zou ondergaan, heet in bestuurlijke termen het 'IODS-programma'. Die letters staan voor Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam. Het is een samenwerking tussen het rijk, provincie, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Waarvan akte. Wie op een mooie dag in het gebied rond de weg gaat kijken, ziet veel. Fietsers, wandelaars, hardlopers, hondenbezitters, vogels, grazende koeien, slootjes vol leven, maar geen weg. Die is verlaagd aangelegd. "Een gigantische winst ten opzichte van het plan zoals het er ooit lag", weet Henk Tetteroo van stichting Batavier, die jarenlang actievoerde tegen de aanleg. De oorlog is niet gewonnen, maar z'n club kijkt tevreden terug op enkele gewonnen slagen. Mede daardoor merken vele recreërende bezoekers in het gebied nu niet heel veel van de nieuwe weg.

n Lees verder op pagina 3

Dankzij dubbellaags zoab is het geluid van auto's over het asfalt minimaal. De maximumsnelheid is 100 kilometer per uur. En voor geluidswanden is geluidsabsorberend materiaal gebruikt. Die combinatie van vier maatregelen is een verademing, vindt Tetteroo. Maar, plaatst hij wel een kritische kanttekening: "Ik pleit voor zorgvuldig onderzoek." Voor hem ligt het laatste IODS-rapport, uit november 2015, toen de weg er nog niet lag. De Tanthof-bewoner zou nu weleens cijfers willen zien over bijvoorbeeld de geluidstoename. Hoe was het voor de aanleg en hoe is het nu? "Want van bewoners van het gebied hoor ik dat ze een toename van het geluid merken. Hoe dit het precies? Dat moet in kaart gebracht worden." Over de nieuwe A4 loopt het grootste eco-aquaduct van noordwest-Europa. Het zou buitengewoon interessant zijn te weten hoeveel dieren hiervan gebruik maken, vindt Tetteroo. "Verder wordt alleen al 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in weidevogels in dit gebied. Ik ben benieuwd in hoeverre dit effect sorteert."
Donald Broekhuizen van de provincie Zuid-Holland is programmacoördinator IODS. Het plan om het gebied rond de A4 een kwaliteitsimpuls te geven, is geslaagd, geeft hij aan. "Het was in de loop der jaren wel een vinnige strijd", blikt hij terug. "Vooral rond de aanleg van de A4. Maar als je praat met de mensen die jarenlang tegen de weg waren, dan zijn ze nog steeds tegen, maar achteraf vinden ze het allemaal wel meevallen. Het is minder slecht dan verwacht." De weg en IODS-maatregelen hebben het gebied veel goed gedaan, geeft Broekhuizen aan. "Zo zijn er allerlei relaties gelegd. Bijvoorbeeld tussen het bedrijfsleven en milieuorganisaties, boeren werken beter samen met het waterschap. Kassen zijn verdwenen, er wordt meer duurzame landbouw bedreven en er is honderd hectare natuur aangelegd."
Het antwoord op Tetteroo's vragen, over de precieze effecten, zal echter nog wel even op zich laten wachten. Ja, bevestigt Broekhuizen, betrokkenen doen hun uiterste best in beeld te brengen hoe het aantal weidevogels toe- of afneemt. En in hoeverre de eco-passages worden gebruikt door kleine zoogdieren en amfibieën. Lokale natuurclubs als de KNNV worden hierbij betrokken. Verder werkt ecoloog Edgar van der Grift van de Universiteit van Wageningen mee aan de rapporten die nog zullen volgen. "Hij is een autoriteit op dit gebied." Het is echter geen sinecure om 'even' te onderzoeken hoe allerlei planten- en diersoorten zich in het gebied ontwikkelen. "Je moet in termijnen van jaren denken voordat je over zulke zaken iets zinnigs kan zeggen", zegt Broekhuizen.
De effecten van de nieuwe A4 op de rest van het wegennet, zullen eind dit jaar bekend worden. Rijkswaterstaat maakte al gauw bekend dat het op de A13 in elk geval rustiger is, met zo'n 20 procent minder verkeer. "Maar er is een gewenningsperiode van ongeveer een jaar nodig om de definitieve effecten van de openstelling van de A4 Delft-Schiedam te kunnen bepalen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat."
Het zijn cijfers waar menigeen naar uitkijkt. Want de aanleg van de A4 kan gerust een megaproject worden genoemd. De aanleg van de weg en de uitvoering van de IODS-maatregelen kosten het rijk ongeveer 1 miljard euro. Pakken we er echter ook de lange historie, de besluitvorming, de talloze manuren, rechtszaken en andere bijkomstigheden uit het verleden bij, dan kunnen we hier nog wel een miljard euro bij optellen, zegt Broekhuizen. "Maar de grap is wel dat de A4 Delft-Schiedam het land een economische impuls van 4 a 5 miljard euro geeft. De aanleg is dus een investering met rendement."

Een nieuwe NAAR DELFT

DELFT - In gemeentes rondom Delft wordt dit weekend de nieuwe NAAR DELFT-krant verspreid. De krant is bovendien af te halen bij onder meer RODI Media zh aan de Energieweg 3.

Bushalte is er klaar voor, maar het busje komt niet zo…

Deze vorig jaar nog vervangen bushalte aan de Ruys de Beerenbrouckstraat blijft voorlopig leeg, net als het wegvak dat speciaal voor de lijnbus is. Delft verwacht dat Buslijn 51 hier in de toekomst en op z'n vroegst in 2019 zal gaan rijden, maar zeker is dit niet. (foto: Jesper Neeleman) Foto: Jesper Neeleman

DELFT – Twee bushaltes aan de Ruys de Beerenbrouckstraat liggen er piekfijn bij. Vorig jaar zijn de abri's zelfs nog vernieuwd. Maar waarom? Er rijdt al jaren geen bus meer. En die zal er voorlopig ook niet rijden.

Dat is, in tijden waarin elk Delfts dubbeltje moet worden omgedraaid, best bijzonder. Het heeft echter te maken met een grote opknapbeurt van bushaltes in Delft, die Delft en de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) eind 2014 en begin 2015 lieten uitvoeren. En hoewel er al jaren geen bussen meer bij deze halte stoppen, werd besloten toch ook deze twee op te knappen.
Dat is gedaan, legt een gemeentewoordvoerder uit, omdat hier in de toekomst waarschijnlijk wél weer een bus gaat rijden. Buslijn 51. En toen de haltes in maart vorig jaar werden vervangen, was de gedachte nog dat die bus alweer bijna in aantocht was. Dat pakte iets anders uit. Dat had volgens de woordvoerder twee redenen.
Bus 51 zou met ingang van de dienstregeling van 2015 een andere route gaan rijden, via de Ruys de Beerenbrouckstraat en de Prinses Beatrixlaan richting station Rijswijk. Maar: Bus 51 is in de praktijk een hoge aardgasbus. Zo hoog, dat 'ie niet in 2015 onder het al in 1965 aangelegde spoorviaduct ter hoogte van het Kampveld kon doorrijden. Dat was blijkbaar een verrassing. Een vervelende, want zodoende kon de Ruys de Beerenbrouckstraat niet worden bereikt.
Tegen de tijd dat het spoorviaduct was gesloopt, bleek het voor de Gemeente Rijswijk niet meer mogelijk 'op korte termijn te voorzien in de benodigde halte-inrichting'. Daarna zijn in Rijswijk 'twijfels ontstaan over de voorgenomen route', liet het College van B en W eind vorig jaar in een brief weten.
Rijswijk wil nu dat Bus 51 straks ook de nieuwbouwwijk bij 't Haantje aandoet. Daar is de weginfrastructuur momenteel nog niet klaar. Dat zal, naar verwachting, in 2019 wel het geval zijn. "Het ziet er dus naar uit dat de bushalte voorlopig ongebruikt blijft", laat de woordvoerder van de Gemeente Delft. "We denken nog steeds dat deze buslijn hier zal gaan rijden, maar dat gebeurt veel later dan we eerst dachten."

Niet zeker
Een woordvoerder van MRDH laat desgevraagd weten dat niet 100 procent zeker is dat er in de toekomst weer een bus bij deze halte zal stoppen. Of het dan niet onlogisch is toch de halte te vervangen? Nee, antwoordt ze. "We hebben ons afgevraagd of het handig zou dit te doen, en het leek ons handig."

'Aanleg A4 is een investering met rendement'

Foto: Jesper Neeleman

n Vervolg van de voorpagina

Dankzij dubbellaags zoab is het geluid van auto's over het asfalt minimaal. De maximumsnelheid is 100 kilometer per uur. Voor geluidswanden is geluidsabsorberend materiaal gebruikt. Die combinatie van vier maatregelen is een verademing, vindt Tetteroo. Maar, plaatst hij wel een kritische kanttekening: "Ik pleit voor zorgvuldig onderzoek." Voor hem ligt het laatste IODS-rapport, uit november 2015, toen de weg er nog niet lag. De Tanthof-bewoner zou nu weleens cijfers willen zien over bijvoorbeeld de geluidstoename. Hoe was het voor de aanleg en hoe is het nu? "Want van bewoners van het gebied hoor ik dat ze een toename van het geluid merken. Hoe dit het precies? Dat moet in kaart gebracht worden." Over de nieuwe A4 loopt het grootste eco-aquaduct van noordwest-Europa. Het zou buitengewoon interessant zijn te weten hoeveel dieren hiervan gebruik maken, vindt hij. "Verder wordt alleen al 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in weidevogels in dit gebied. Ik ben benieuwd in hoeverre dit effect sorteert."

Geslaagd
Donald Broekhuizen van de provincie Zuid-Holland is programmacoördinator IODS. Het plan om het gebied rond de A4 een kwaliteitsimpuls te geven, is geslaagd, geeft hij aan. "Het was in de loop der jaren wel een vinnige strijd", blikt hij terug. "Vooral wat betreft de aanleg van de A4. Maar als je praat met de mensen die jarenlang tegen de weg waren, dan zijn ze nog steeds tegen, maar achteraf vinden ze het wel meevallen. Het is minder slecht dan ze hadden verwacht." De weg en het IODS-programma hebben het gebied veel goed gedaan, geeft Broekhuizen aan. "Zo zijn er allerlei relaties gelegd. Bijvoorbeeld tussen het bedrijfsleven en milieuorganisaties, en boeren werken beter samen met het waterschap. Kassen zijn verdwenen, er wordt meer duurzame landbouw bedreven en er is honderd hectare natuur aangelegd."
Het antwoord op Tetteroo's vragen over de precieze effecten, zal echter nog wel even op zich laten wachten. Betrokkenen doen volgens de programmacoördinator hun uiterste best in beeld te brengen hoe bijvoorbeeld het aantal weidevogels toe- of afneemt. En of kleine zoogdieren en amfibieën de eco-passages gebruiken. Lokale natuurclubs als de KNNV zijn hierbij betrokken. Verder werkt ecoloog Edgar van der Grift van de Universiteit van Wageningen mee aan de rapporten die nog zullen volgen. Het is echter geen sinecure om 'even' te onderzoeken hoe allerlei planten- en diersoorten zich in dit gebied ontwikkelen. "Je moet in termijnen van jaren denken voordat je over zulke zaken iets zinnigs kan zeggen", zegt Broekhuizen.
De effecten van de nieuwe A4 op de rest van het wegennet, zullen eind dit jaar bekend worden. Rijkswaterstaat maakte al gauw bekend dat het op de A13 in elk geval rustiger is, met zo'n 20 procent minder verkeer. "Maar er is een gewenningsperiode van ongeveer een jaar nodig om de definitieve effecten van de openstelling van de A4 Delft-Schiedam te kunnen bepalen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Megaproject
Het zijn cijfers waar menigeen naar uitkijkt. Want de aanleg van de A4 kan gerust een megaproject worden genoemd. De aanleg van de 7 kilometer lange snelweg en de uitvoering van het IODS-programma kosten het rijk ongeveer 1 miljard euro. Pakken we er echter ook de lange historie, de besluitvorming, de talloze manuren, rechtszaken en andere bijkomstigheden uit het verleden bij, dan kunnen we hier nog wel een miljard euro bij optellen, zegt Broekhuizen. "Maar de grap is wel dat de A4 Delft-Schiedam het land een economische impuls van 4 a 5 miljard euro geeft. De aanleg is dus een investering met rendement."

Harold de Leeuw

Foto: Dennis van den Berg

- Wat ben je hier bij de Popta Garden aan het doen?
"Ik ben met mijn jongste zoon Jelle aan het wachten op mijn andere zoon Matthijs. Die is voor het eerst alleen met de bus naar zijn nieuwe school. Om de tijd te doden zijn we even op de oefentoestellen geklommen."

- Waar gaat Matthijs naar school?
"Het Lentiz Maaslandcollege in Maasland. We laten hem daar met de bus naartoe gaan. Hij heeft net zijn busabonnement gekregen en is nu dus een 'testrit' gaan maken, om te weten hoe het werkt met het opstappen, in- en uitchecken enzovoort."

- Waarom is de keus op deze school gevallen?
"Matthijs houdt erg van dieren en de natuur, en deze school is daar qua opleidingen sterk op gericht. We hebben de afgelopen twee jaar allerlei scholen in Delft en omgeving bezocht. Bij deze school hadden we gelijk een goed gevoel."

- Weet Matthijs al wat hij wil worden later?
"Hondentrainer, net als Martin Gaus. Die heeft hij onlangs zelfs al ontmoet bij Dogpop in Den Haag."

- Welke school bezoekt Jelle?
"Die gaat naar groep vijf van de Eglantier Voorhof."

- Hebben jullie onlangs nog iets leuks gedaan?
"We zijn vanwege ons 12,5-jarig huwelijksjubileum op vakantie naar Kreta geweest met de kinderen."

- Welk nieuws heeft je beziggehouden?
"De aanhoudende dreiging van aanslagen. Je gaat zo toch een stuk minder gerust op vakantie."

Nieuw Delfgauws popkoor in oprichting: zangtalent mag zich melden

Ria van Halderen hoopt dat er veel belangstelling is vanuit Delfgauw en omgeving voor het nieuw te vormen koor. Foto: Dennis van den Berg

DELFGAUW – Op initiatief van Vocaal Regionaal wordt op 30 augustus en 13 september bekeken of er onder de inwoners van Delfgauw voldoende draagvlak is voor een nieuw op te richten pop- en musicalkoor. Delfgauwse Ria van Halderen hoopt van harte dat het er komt: "Ik wil zó graag meezingen."

Op de flyer staat het nieuw te vormen koor aangeduid als 'Turn Voices'. Of het gezelschap ook daadwerkelijk zo gaat heten, weet Ria van Halderen niet: "Daar ga ik verder niet over. Het belangrijkste is, dat dit koor er gaat komen en dat er geen leeftijdsgrens is." Ria komt uit een muzikaal nest en had al jong plezier in zingen. "Tot mijn twaalfde jaar zong ik in de oude Jozefkerk in Delft, de huidige Maria van Jessekerk. Een paar jaar geleden wilde ik graag weer bij een koor gaan zingen, maar daar werd een leeftijdsgrens gehanteerd van 50 jaar. Ik was toen de vijftig al gepasseerd en mocht dus niet meedoen", zegt Ria met hoorbare teleurstelling in haar stem.

Geen leeftijdsgrens
Nu de organisatie Vocaal Regionaal het plan heeft opgevat om in Delfgauw een koor op te starten dat geen leeftijdsgrens hanteert, is Ria er als de kippen bij. "Groot voordeel is dat het Kerkelijk Centrum vlakbij is, dan kan ik er op de fiets of te voet naartoe." Haar buurvrouw Karin, gastvrouw bij het Kerkelijk Centrum, attendeerde haar op de plannen. Ria verheugt zich niet alleen op het zingen, maar ook op het ontmoeten van nieuwe mensen: "Ik hoop dat het koor mijn nieuwe hobby kan worden. Mijn andere grote liefhebberij is het schrijven van verhalen, maar dat is toch iets wat je in je eentje doet."Ria schrijft overigens niet onverdienstelijk: menig kort verhaal van haar hand is in tijdschriften als Margriet gepubliceerd en ze heeft in april van dit jaar haar eerste boek uitgebracht via Boekscout, een thriller genaamd 'Ons Geheim'.
Op dinsdag 30 augustus is er een gratis informatieavond rond de oprichting van het Delfgauwse pop- en musicalkoor. Iedereen vanaf 16 jaar tot 65+ is welkom: er wordt niet met notenschrift gewerkt en er wordt ook geen stemtest gedaan. Het repertoire bevat pop- en musicalsongs van de jaren 1960/70 tot heden. Op dinsdag 13 september is er een probeerworkshop: kosten voor deelname bedragen 7,50 euro per persoon. De bijeenkomsten vinden plaats in het Kerkelijk Centrum aan de Zuideindseweg 7, aanvang 20.00 uur.

Stichting De Keet gaat gelijknamig wijkgebouw in Delfgauw beheren

Wijkgebouw de Keet kan nog meer huurders gebruiken. Foto: Dennis van den Berg

DELFGAUW – Wijkgebouw De Keet komt per 1 januari 2017 op eigen benen te staan. De huurders en gebruikers van het pand aan de Vrijenban 2a, dat nu nog eigendom van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is, hebben hiervoor een beheerstichting opgericht.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp kwam in september 2014 met het integraal accommodatieplan maatschappelijk vastgoed, dat de uitgangspunten voor de gewenste omvang en samenstelling van gemeentelijke accommodaties zoals scholen, sporthallen, bibliotheken, (kinder)opvanglocaties, wijkcentra en kerkelijke gebouwen bevat. Omdat De Keet niet tot het bepaalde kernvastgoed van Pijnacker-Nootdorp behoort, wil de gemeente dit gebouw afstoten.
Een van de gebruikers van deze locatie is Scouting Hedera Delft/Delfgauw. Op zaterdagen komt de Welpenspeltak van Hedera bij elkaar in De Keet. Voorzitter Peter Tak van Scouting Hedera hield dit jaar tijdens een gemeenteraadsvergadering een warm pleidooi voor het overeind houden van De Keet. "Wij beschikken als Scouting Hedera weliswaar over een eigen gebouw aan het Bieslandsepad in Delft, maar dat is simpelweg te klein om op zaterdag twee speltakken te huisvesten. En een andere dag kiezen voor deze speltak is geen haalbare kaart, omdat we dan niet genoeg leiding bij elkaar kunnen krijgen. Wij hebben De Keet op zaterdag echt nodig."
Naast Scouting Hedera maakt een aantal andere verenigingen en organisaties gebruik van het wijkgebouw, waaronder Bewonersvereniging Delfgauw en een kaartclub. Alle gebruikers van het gemeenschapsgebouw hebben zich verenigd in Stichting De Keet, die het beheer en de exploitatie van het pand op zich gaat nemen vanaf 2017. Tak heeft bij de gemeente bepleit om de officiële overgangsdatum naar 1 januari 2017 te verschuiven, zodat de stichting tijd heeft om een beheerplan op te stellen. De gemeente heeft toegezegd om voor die datum al het achterstallig onderhoud te plegen. Tak: "De cv-ketel bijvoorbeeld was echt aan vervanging toe, daar is inmiddels een nieuwe voor in de plaats gekomen." Naast de huidige gebruikers is er nog ruimte voor nieuwe huurders in De Keet: de beheerstichting hoopt dan ook de komende tijd andere partijen als huurder te mogen begroeten.

n Geïnteresseerden kunnen bij Radost aan de Schieweg 15 in Delft dansen uit alle windstreken leren. Woensdagavond 7 september start Radost met een nieuwe beginnerscursus. Deelnemers krijgen dan in tien lessen een kennismaking met dansen uit Europa, Azië, Afrika en Amerika. Deelname kost 40 euro. De Jeugdgroep Werelddans van Radost begint dinsdag 30 augustus met een nieuwe serie lessen voor jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar. Deelname kost 10 euro per maand. Zie voor meer info www.radostdelft.nl of mail radostdelft@gmail.com. n Blibliotheek Oostland opent maandag 22 augustus een nieuw jeugdpunt in basisschool de Triangel aan de Florijnstraat 7. Deze is voortaan maandag, woensdag vrijdag geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. n Zaterdag 27 augustus, tijdens Jazz Festival Delft, komt Wicked Jazz Sounds naar Bierfabriek in Delft. Van 21.00 tot 02.00 uur speelt deze formatie van dj's en live muzikanten de vrolijkste tunes. De toegang is gratis. n Bij Kinderboerderij Tanthof is zaterdag 20 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur het oogstfeest. De toegang en deelname aan de activiteiten is gratis. n Maandag 22 augustus starten de hatha yogalessen weer in Buurthuis Het Voorhof. Kijk voor meer info op www.yoga-mariposa.com of bel 06-40532306. n In de Immanuelkerk in Delft is donderdag 1 september een vrijblijvende introductieavond voor een Alphacursus. Deze cursus bespreekt de basis van het christelijk geloof en duurt elf avonden en één weekend tussendoor. Kijk voor meer info op www.gkvdelft.nl/alphacursus of bel 015-2627216. n Cultuurstek organiseert zaterdag 27 augustus van 15.00 uur tot 21.00 uur samen met de bewoners van de Woudselaan en Lookwatering in Den Hoorn het festival Van 't Kassie naar de Schuur, met muziek, theater, worskhops en foodtrucks. De entree tot het festivalterrein is gratis, voor voorstellingen en workshops kan in de voorverkoop voor 7 euro 50 of 10 euro op de dag zelf een bandje worden gekocht. Kijk voor het programma en voorverkoopadressen op www.cultuurstek.nl/van-t-kassie-naar-de-schuur. n Dansvereniging Delft gaat vanaf 1 september hip-hoppen met kids vanaf 6 jaar. De lessen vinden plaats bij Sophia Revalidatie, op donderdagen van 16.30 uur tot 17.30 uur. Kosten bedragen 39 euro per kwartaal of 5 euro per les. Aanmelden kan via voorzitter@friends4dance.nl. n Bij de Dorpskerk aan de Dr. J. de Koninglaan in Schipluiden is zaterdag 27 augustus van 10.00 uur tot 14.00 uur een kringloopmarkt. n Geïnteresseerden kunnen vanaf 24 augustus elke woensdagavond meedoen met aerobics om 19.30 uur of pilates om 20.30 uur in de gymzaal aan de Brahmslaan 44. Zie voor meer informatie en kosten www.enforme.nl. Aanmelden is niet nodig. n Walter and friends treden zondag 21 augustus vanaf 15.30 uur op tijdens de afsluiting van een serie Doelenpleinconcerten. De toegang is gratis. n De band Kaitunes speelt zondag 21 augustus vanaf 14.30 uur bij Vlaanderen op de Beestenmarkt. De toegang is gratis. n De Evangelisch-Lutherse gemeente Delft houdt zondag 21 augustus vanaf 10.00 uur samen met Kerk aan het Noordeinde haar jaarlijkse koffie-concert. Locatie: Noordeinde 4. De toegang is gratis. n

Zomerschool zit erop

Ook het Onderwijsmuseum in Dordrecht werd door Delftse ouderen met een bezoekje vereerd.

DELFT – De zomervakantie zit er alweer op, daarmee kwam afgelopen week ook een einde aan de Zomerschool voor Senioren.

In totaal deden bijna 590 Delftse ouderen dit jaar mee aan een keur aan activiteiten, waarvan de eerste al op 29 juli plaatsvond.
"De belangstelling was dit jaar groot", vertelt Chris van Wijk, namens de Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft (SSBO) één van de organisatoren. Sterker nog: "Nooit eerder hadden we zoveel deelnemers." De golfclinic bij Golfbaan Delfland was volgens Van Wijk 'een feest'. Net als het bezoek 'achter de schermen' aan Schiphol, waar deelnemers veel leerden over de beveiliging van een luchthaven. Aansluitend was er een bezoek aan de Heineken Brouwerij. "Dit trok een bus vol mensen. De trip naar Corpus in Oegstgeest met aansluitend een boottocht op de Kager Plassen, heerlijk in de stralende zon, kon niet beter. Wat indruk maakte, was het het bezoek aan Joris Historisch, waar we zagen hoe psychiatrische patiënten vroeger behandeld, of in onze ogen, mishandeld werden."
De week werd afgesloten met enkele 'klappers': Afgelopen woensdagavond was er bij partycentrum Onder Ons aan de Kerkpolderweg een barbecue voor een flinke groep ouderen. Afgelopen vrijdagmiddag werd de Zomerschool afgesloten in het gebouw van de Wipmolen aan de Prof. Krauslaan.

Bijzondere mode en lifestyle voor eenieder jong van geest

Edwin Jansen en Nicolet Suhr hopen u snel te mogen begroeten bij Forever Young. Foto: Dennis van den Berg

DELFT – In het logo van Forever Young zijn de drie steekwoorden verwerkt die de sfeerrijke onderneming aan de Hippolytusbuurt 19 perfect omschrijven: Fashion – Lifestyle – Coffee.

Terwijl bezoekers van de winkel een blik werpen op de collectie van Forever Young, bereidt Edwin Jansen een vers kopje koffie met behulp van het authentieke Italiaanse espressoapparaat in de zaak. Samen met zijn vrouw Nicolet Suhr vormt hij de drijvende kracht achter Forever Young, dat inmiddels zo'n anderhalf jaar bestaat. Hiervoor werkte Edwin als sportmarketeer en zat Nicolet weliswaar al in de kledingverkoop, maar dan in de avonden bij de mensen aan huis. De behoefte om samen een eigen onderneming te beginnen kwam steeds meer aan de oppervlakte. "Een winkel met een geheel eigen stijl, in een ongedwongen sfeer waar je altijd wel iets leuks en bijzonders aantreft in de rekken of op de planken", omschrijft Edwin het concept van Forever Young.
Forever Young richt zich vooral op 35-plussers die zich jong van hart en geest voelen. De meeste merken die men in huis heeft zijn van Nederlandse of Scandinavische makelij. Voor vrouwen is er kleding van onder meer Summum en Alix The Label. Tot de paradepaardjes van de winkel behoren de damesjeans van Pulz, die een perfecte pasvorm bezitten. En voor mannen is er bijvoorbeeld de vintage vrijetijdskleding van Dstrezzed. Qua schoeisel heeft Forever Young merken als Fabienne Chapot (laarsjes) en Meyba (sneakers) in huis. Edwin en Nicolet hebben de najaarscollectie inmiddels in de winkel geïntroduceerd: sowieso wordt de collectie regelmatig gewisseld, zodat er steeds iets nieuws te vinden is. Dat geldt ook voor de lifestyle-artikelen. Blijf via www.facebook.com/fydelft op de hoogte van de nieuwste aanwinsten in het assortiment.

Forever Fit
Forever Young organiseert ook tal van activiteiten. Bijvoorbeeld Forever Fit: op de laatste zondag van de maand een uurtje gezellig sporten in de Delftse binnenstad. Op zondag 28 augustus is de eerste Forever Fit na de zomervakantie. Voor 5 euro doe je mee, aanmelden is niet nodig. Om 12.45 uur verzamelt men bij Forever Young. Na afloop staat daar ook nog een lekkere energieboost op de sporters te wachten.

Buurthuis Onder de Schie verandert nog weleens van beheerder en eigenaar, maar blijft altijd een buurthuis

Paul Wolve gebruikt de gereedschappen in de crea-ruimte voor één van zijn klusjes voor de Lange Keizer, de nieuwe eigenaar van Buurthuis Onder de Schie. (foto: Jesper Neeleman) Foto: Jesper Neeleman

DELFT – Het is zomer, maar er gebeurt genoeg. Verhalen liggen voor het oprapen, alleen moet je er wel naar op zoek – en jezelf uitnodigen. Dus gaat Delft op Zondag deze zomer voor de rubriek 'onverwacht bezoek' onverwacht op bezoek. Deze week deel 5: Buurthuis Onder de Schie.

Deze 'huiskamer voor de buurt' aan de Rotterdamseweg maakte afgelopen jaren roerige tijden mee. Na de oprichting, bijna dertig jaar geleden, werd het gerund door de buurt. Toen kwamen de welzijnsorganisaties Breed Welzijn Delft, die namens de gemeente de regie overnam. Diezelfde gemeente besloot in 2012 buurthuizen af te stoten, want: te duur. Elke wijk mocht nog één buurthuis. Onder de Schie viel buiten de boot.
Buurtbewoners voorkwamen dat dit buurthuis moest sluiten. Ze namen het over, maar konden de hoge huur nauwelijks betalen. En toen kwam er redding uit onverwachte hoek: Kinderopvang De Lange Keizer kocht het pand en creëert hier nu haar hoofdkantoor. Het pand blijft haar huiskamerfunctie echter behouden. De klei- en eetclubjes kunnen verder waar ze gebleven waren. Alleen het biljart moest het veld ruimen.
Als we donderdagmorgen langskomen, treffen we echter geen typische buurthuis-perikelen aan. De stoelen staan op de tafels, twee mannen met Oost-Europees accent klussen onverstoord verder. Op de achtergrond, achter gesloten deuren, klinkt geluid van spelende kinderen. Dan verschijnt Irma van Dijk. Ze doet de administratie voor De Lange Keizer en bevestigt wat we al zagen. Het is rustig. Het pand wordt echter al maanden verbouwd, legt ze uit. "Er ligt een nieuwe vloer, het hele pand wordt opgefrist", vertelt ze. Als de verbouwing en de zomervakantie achter de rug zijn, wordt het ongetwijfeld weer drukker, verwacht ze.
Even later verschijnt Channa Degreef, beheerster van het buurthuis. Ze legt uit dat het hier vijf dagen per week van 07.30 uur tot 18.00 uur open is voor iedereen die maar binnen wil lopen. De boekencollectie bevindt zich vanwege de verbouwing in het invalidentoilet. "Maar als die boeken er weer zijn, komt hier wel weer meer leven in de brouwerij", verwacht ze. "De meeste activiteiten liggen nu, vanwege de zomervakantie, stil. Wel hebben we om de twee weken om donderdagavond een eetclubje: 'Buurtrestaurant schuif 's aan'. Hartstikke gezellig." De samenwerking tussen De Lange Keizer en de buurt heeft volgens Degreef vele voordelen. Zo profiteert de buurt van de verbouwing die door de kinderopvangorganisatie wordt bekostigd, blijft het buurthuis in stand en kunnen door de bijzondere combinatie bruggen worden geslagen tussen twee groepen: ouders met kinderen en de doorgaans wat oudere buurthuisbezoekers. "Afgelopen tijd hebben we veel verbouwd, maar we merken de laatste tijd wel meer aanloop en aanmeldingen. Heel leuk. Ik denk dat we hier samen een mooie toekomst tegemoet gaan."

'IK WAS 60, WIE WIL JE NOG?'

Dan stapt Paul Wolve binnen. Zijn eerste zorg is of we al koffie hebben gehad. Vervolgens checkt hij of het de twee klusjesmannen nog aan iets ontbreekt. Zelf is Wolve ook een soort klusjesman. Als er op één van de vijftien locaties van De Lange Keizer iets moet worden gemaakt of gerepareerd, komt hij in actie. "Ik heb 34 jaar bij TNO Bouw gezeten, maar drie jaar geleden was het daar plots over en sluiten voor me. Ik moest weg." Wolve vroeg zich plots af wat de toekomst nog ging brengen. "Ik was 60 jaar. Wie wil je dan nog?" Via een kennis kwam hij bij De Lange Keizer terecht. "Soms heb je een kruiwagen nodig. Uiteindelijk heb ik maar veertien dagen zonder werk gezeten." Het bevalt hem uitstekend. Wolve verricht allerlei klusjes, vervoert kinderen naar een boer in Schipluiden en gaat soms mee met uitstapjes. "Zo was ik laatst mee naar het museum. En daar word ik dan nog voor betaald ook, haha. En die kleintjes noemen we opa Paul. Geweldig. Ik vind het heerlijk om hier, in Buurthuis Onder de Schie, te komen en te werken. Waar heb je nou zo'n ruimte waar je zo lekker kan rotzooien als hier. Nergens toch?"

'HET WAT EEN GOEDE ZET'

Paul Wolve woont al jaren in Den Hoorn, waar hij nog 250 wedstrijden in de hoofdmacht van de plaatselijke SV speelde. In de jaren '80 woonde hij echter enkele jaren in Delft, vlakbij de plek waar we nu zijn. "Toen kregen de jongens uit de buurt hier timmerles", weet hij nog. Momenteel bevinden we ons op een plek waar vooral met klei wordt geknutseld. Een stukje vliering is recent verzwaard zodat het 't gewicht van twee keramiekovens kan dragen. "Ik denk dat het goed is dat de dames van De Lange Keizer hier in zijn gesprongen. Het was een goede zet om hier het hoofdkantoor te vestigen. Zo'n buurthuis en een kinderopvang is een mooie combinatie."

Robin, de schietende miss die geen model wil worden

Robin uit Pijnacker heeft besloten tóch weer aan een miss-verkiezing mee te doen. (foto: Vdhoevenfotografie)

PIJNACKER – Robin Janssen stond eerder dit jaar in de finale van de Miss Teen of Zuid-Holland-verkiezing. Binnenkort wacht de finale van de Miss Impress 2016. Desondanks heeft de 16-jarige Pijnackerse geen ambities om model te worden.

Robin vond het mooi om aan die Miss Teen of Zuid-Holland-verkiezing mee te mogen doen. Desondanks wist ze na afloop zeker dat ze nooit meer aan een miss-verkiezing mee zou doen. Ja, het was leuk, vertelt ze. "Maar of het wat voor mij is? Het kostte me veel tijd en ik vind het ook leuk om in m'n vrije tijd gewoon wat gezelligs met vrienden te gaan doen. Verder kostte het allemaal best veel geld. Omdat ik pas 16 ben hebben m'n ouders dat grotendeels moeten betalen. Dat wilde ik ze niet nog eens aandoen."
Desondanks liet ze zich overhalen om weer mee te doen aan een miss-verkiezing. Door de visagist Roberto Dresia, die meewerkte aan een ladies night in de winkel van Robins moeder. "Hij heeft me omgepraat." Wat de doorslag gaf? "Tijdens deze missverkiezing draait het meer om mezelf, in plaats van hoeveel geld je hebt om aan kleding uit te geven. De kleding die we tijdens Miss Impress 2016 dragen is namelijk allemaal gesponsord en verzorgd. Geld speelt voor deelnemers dus geen rol." Ze heeft de castingdagen inmiddels achter de rug. Binnenkort volgen nog twee trainingsdagen en een fotoshoot. Vervolgens moet ze het op 12 september opnemen tegen veertien andere meiden.
-Wat moet je volgens jou, als miss, goed kunnen?
Robin: "Er representatief uit zien en een rolmodel zijn voor andere meiden. Hoe ik dat doe? Ik vind het belangrijk om jezelf te zijn. Als mensen je vervolgens niet leuk vinden zoals je bent, betekent dat niet dat je direct moet veranderen. Dat probeer ik uit te dragen."
-Waarin verschil je van de andere deelnemers?
"Inmiddels ben ik gestopt met kickboksen, binnenkort ga ik schietlessen volgen. Dat is niet echt iets dat bij een miss past, maar ik ben eens net m'n vader mee geweest naar de schietbaan en ik vond het geweldig. Ze keken wel raar op toen ik daar opeens met m'n nepnagels en bruingekleurde huid aan het schieten was. Een man vroeg toen nog waarom ik zo oranje gekleurd was. Dat was, legde ik uit, omdat ik de dag erop de finale van de Miss Teen of Zuid-Holland had."
-Droom je van een modellencarrière?
"Ik zie het niet gebeuren dat ik ooit model word. Dan moet je wel heel goed zijn. Bovendien ben ik niet groot genoeg. Ik ben 1.69 meter, daar waar modellen wel 1.74 meter of langer moeten zijn. Verder zou ik dan heel veel moeten trainen en op voeding moeten letten, dan zou ik die chocolade en het lekkere eten moeten laten staan, terwijl ik daar juist zo van geniet. Nee, zo'n miss-verkiezing is leuk om erbij te doen, maar ik zie het meer zitten om later een eigen bedrijfje te beginnen of de kledingwinkel van m'n moeder over te nemen."

Cursus 'Leven in je lijf' gaat volgende maand tiende jaar in


DELFT - In de maanden september, oktober en november wordt in Delft, alweer voor het tiende jaar, de cursus lichaamswerk 'Leven in je lijf' gegeven.

In tien dinsdagavonden gaan deelnemers met behulp van ademhaling, lichaamsgerichte oefeningen en contact op reis door lijf en leven. De trainster, Petra van Mourik, begeleidt in het contact maken met het lichaam, gevoelens en gedachtes en de weerspiegeling hiervan hoe je in het leven staat, hoe je omgaat met je impulsen, verlangens en mogelijkheden en hoe je reageert op je omgeving. De cursus is geschikt voor iedereen die veel aan het hoofd heeft en weer wil leren ontspannen, 'niet zo lekker in zijn vel zit', of meer energie wil krijgen en weer levendigheid en plezier in zijn of haar leven wil toelaten. Of wie gewoon zin heeft om elke week op een actieve, ontspannen en plezierige manier met je lijf en gevoelens bezig te zijn. Dinsdagavond 6 september is er in het centrum aan de Nieuwe Langendijk 3 in Delft een gratis open les die een goed beeld geeft van de gehele cursus. Op dinsdag 13 september begint de eerste avond van de training. Bel voor meer informatie of aanmelden naar Petra via telefoonnummer 06-12136169 of kijk eens op de websites www.petravanmourik.nl of
www.leveninjelijf.nl.

Gemeenteberichten

Klant Contact Centrum

Woning huren? Misschien vergunning nodig

Gaat u een zelfstandige woning huren waarvan de kale huurprijs lager is dan € 710,68 per maand? Dan heeft u hiervoor een huisvestingsvergunning nodig. Voor een koopwoning hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Een huisvestingsvergunning is bedoeld om goedkope woningen beschikbaar te houden voor de juiste doelgroep. U komt in aanmerking voor de vergunning als het gezamenlijk inkomen van uw huishouden lager is dan € 52.100,- per jaar. Het is verboden om zonder huisvestingsvergunning te wonen in een woning waarvoor een vergunning nodig is. Ook is het niet toegestaan om een dergelijke woning te verhuren aan personen die geen vergunning hebben.

Huurt u een woning via een woningcorporatie? Dan regelt u de huisvestingsvergunning via de corporatie. Als u een woning huurt via een andere organisatie of via een particulier, vraagt u de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente. Of u komt op afspraak langs bij het Klant Contact Centrum van de gemeente aan de Phoenixstraat 16.

Kijk voor meer informatie over de huisvestingsvergunning op www.delft.nl.

Klant Contact Centrum | Phoenixstraat 16 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij het KCC alleen per pin betalen.

Werkzaamheden

Binnenstad

Oosteinde: tot en met 17 oktober zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Aansluitend wordt het Oosteinde opnieuw bestraat. Gestart wordt op de Nieuwe Langendijk richting de Molslaan. Op het deel waar wordt gewerkt is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Optocht OWEE: op zondag 21 augustus lopen studenten tussen 18.30 en 19.30 uur in een optocht van het Mekelpark naar het centrum. De optocht is onderdeel van de OWEE-introductieweek. Bij verschillende kruisingen zijn verkeersregelaars aanwezig. Verkeer wordt stopgezet tot de stoet is gepasseerd.

Wateringsevest: tot eind 2016 zijn er werkzaamheden op de Wateringsevest. Tijdens het werk rijdt het gemotoriseerd verkeer in beide richtingen over de OV-baan. Fietsers rijden aan de westkant waar een fietspad in twee richtingen wordt aangelegd. De OV-halte Wateringsevest is komen te vervallen.

Westvest: tot 1 september zijn er werkzaamheden op de Westvest. Tijdens het werk is er mogelijk een stremming voor bestemmingsverkeer op de ventweg. Overig doorgaand verkeer rijdt op de OV-baan.

Spoorzone

Abtswoudsetunnel: door de aanleg van de tweede spoortunnelbuis is het niet meer mogelijk om het fietspad tussen de Mercuriusweg en de Abtswoudseweg gelijkvloers te houden. Hierdoor is de fietstunnel nu weer opengesteld. De steile trap bij de tunnel is vervangen door een minder steile trap in 2 delen. Daarnaast is er een passage over de bouwput van de tweede tunnelbuis gekomen.

Spoorsingel: tot en met 31 december 2016 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

Constructiebrug: tot en met augustus 2016 wordt de Constructiebrug gereconstrueerd. Dit is de brug tussen de Westsingel en de Zuidkolk. Vanwege de werkzaamheden is er voor het verkeer in beide richtingen 1 rijstrook beschikbaar.

Hof van Delft

Spoorsingel: tot en met 31 december 2016 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

Westlandseweg: tot eind augustus 2016 zijn er werkzaamheden aan de trambaan. Er wordt steeds op een andere plek gewerkt waardoor de verkeerssituatie een aantal keer verandert. Doorgaand verkeer op de Westlandseweg blijft altijd mogelijk. De andere richtingen (van en naar de Papsouwselaan en Krakeelpolderweg) zijn voor een deel van de tijd geblokkeerd waardoor het verkeer een omleidingsroute moet volgen. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Het fietsverkeer op de Westlandseweg is tussen de Papsouwselaan en de Fabrieksstraat gestremd. Fietsers worden omgeleid via de Industriestraat en het Lokomotiefpad.

Parallelweg: van 15 augustus tot en met eind 2016 is de Parallelweg vanwege werkzaamheden dicht voor verkeer. Een deel van de verlengde Coenderstraat (vanaf Raamstraat richting Ada van Hollandstraat) is opengesteld voor verkeer.

Voorhof en Buitenhof

Westlandseweg: tot eind 2016 zijn er werkzaamheden aan de trambaan. Hierdoor zijn er minder rijstroken beschikbaar in de richting van de Prinses Beatrixlaan.

De Nobelpad: tot en met 31 augustus is de voetgangersbrug afgesloten in verband met werkzaamheden.

Prinses Beatrixlaan: op 19 augustus van 10.00 tot 13.00 uur wordt door het Human Power Team een snelle fiets van de TU gepresenteerd. Tijdens de presentatie is de Prinses Beatrixlaan tussen Kruithuisweg en Westlandseweg tijdelijk dicht voor verkeer.

Vrijenban

Oostsingel: tot en met 16 september zijn er werkzaamheden aan de kade. Het jaagpad is hierdoor tijdelijk niet beschikbaar. Als er wordt gewerkt op plekken waar parkeerplaatsen langs het water zijn, zijn deze tijdelijk ook niet beschikbaar.

Wippolder en Schieoevers

Hoflaan: tot en met 9 september wordt de Hoflaan opnieuw bestraat. Tijdens de werkzaamheden is de Hoflaan afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Delfgauwseweg 170 en de achteringang van de begraafplaats.

Mijnbouwplein: tot en met 31 oktober worden er kabels en leidingen gelegd. Tijdens het werk is er geen vertraging voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen tot week 36 passeren. Daarna is het fietspad langs het Mijnbouwplein dicht en worden fietsers vanaf de Sebastiaansbrug en Mijnbouwpad omgeleid.

Optocht OWEE: op zondag 21 augustus lopen studenten tussen 18.30 en 19.30 uur in een optocht van het Mekelpark naar het centrum. De optocht is onderdeel van de OWEE-introductieweek. Bij verschillende kruisingen zijn verkeersregelaars aanwezig. Verkeer wordt stopgezet tot de stoet is gepasseerd.

Stieltjesweg: tot augustus 2017 zijn er bouwwerkzaamheden langs de Stieltjesweg. Vanwege de bouwactiviteiten is de weg versmald en is eenrichtingsverkeer ingesteld voor de hele bouwperiode.

Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:

- vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest.

- vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal

Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Verkeersbesluiten

2613 CW | Van Zuylen Van Nijeveltstraat thv. pandnummer 2 | aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats (2834766)

2613 EX | Van de Spiegelstraat thv. pandnummer 9 | intrekken gehandicaptenparkeerplaats (2835138)

2628 BB | Julianalaan thv pandnummer 25 | intrekken gehandicaptenparkeerplaats (2834813).

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

2612 PJ | Dr. Schaepmanstraat 29 | het wijzigen van de functie van het pand van winkel- naar woonfunctie | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum ingediend: 10-08-2016

2624 ET | Troelstralaan 37 | het plaatsen van gevelreclame | bouw, reclame | datum ingediend: 09-08-2016

2629 HE | Rotterdamseweg, nabij Caravanhandel Duyndam, thv nr. 219 | het kappen van 3 essen en 2 esdoorns | kap | datum ingediend: 08-08-2016.

Verleend regulier

2611 GP | Markt 1 B | het vergroten van de muuropening in een appartement | bouw, rijksmonumenten | datum verleend: 11-08-2016

2611 LG | Rietveld 47 | het vernieuwen en vergroten van een kap | bouw | datum verleend: 15-08-2016

2611 RG | Breestraat 26 | het vestigen van een kapsalon | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum verleend: 12-08-2016

2611 xx | 2616 LJ | het kappen van 21 bomen: 15 iepen en 1 els aan het Oosteinde, 4 wilgen nabij de Papaver aan de Korftlaan en 1 linde aan de Oude Delft | kap | datum verleend: 12-08-2016

2612 XJ | Vermeerstraat 9 en Meerkoetlaan 80-128 | het kappen van 2 bomen | kap | datum verleend: 11-08-2016

2613 BX | Rochussenstraat 14 | het realiseren van een terras op een bestaande aanbouw aan de achterzijde | bouw | datum verleend: 10-08-2016

2613 EA | Van der Heimstraat 73 | het realiseren van een constructieve doorbraak alsmede het vergroten van een bestaande doorbraak | bouw | datum verleend: 10-08-2016

2613 EX | Van de Spiegelstraat 7 en 9 | het maken van een constructieve doorbraak op de 1e verdieping en de zolder en het plaatsen van een dakkapel op de 2e verdieping | bouw | datum verleend: 10-08-2016

2613 JW | Keizer Karelstraat 2 | het bouwen van een nieuwbouw woning (CB044) | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum verleend: 10-08-2016

2613 JW | Keizer Karelstraat 4 | het bouwen van een woning (kavel CB038) | bouw | datum verleend: 10-08-2016

2613 JW | Keizer Karelstraat 10 | het bouwen van een woning (CB039) | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum verleend: 09-08-2016

2616 LM | Olof Palmestraat 2 | het vervangen van de bestaande schuifdeur door een nieuwe draaideur (tourniquetdeur) | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum verleend: 11-08-2016

2616 LZ | Kleveringweg 12 | het plaatsen van een logo op de gevel | bouw | datum verleend: 15-08-2016

2623 NS | Kuifeendhof 17 | het realiseren van een dakopbouw | bouw | datum verleend: 15-08-2016

2628 AJ | Rotterdamseweg 43 | het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel en uitbreiden bovenste etage op balkon aan de achtergevel | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum verleend: 15-08-2016

2628 KM | Prof. Henketstraat 2 | het kappen van 10 bomen wegens overlast en slechte gezondheid | kap | datum verleend: 11-08-2016

2628 LG | Agatha van Leidenlaan 9 | het plaatsen van een dakopbouw | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum verleend: 10-08-2016

2629 HG | Rotterdamseweg 370 A-3 | het kappen van een boom wegens voorgenomen bouwplan | kap | datum verleend: 11-08-2016

2629 JD | Molengraaffsingel 29 | het onderheien van een wegzakkende buitentrap | bouw | datum verleend: 10-08-2016.

Geweigerd regulier

2624 EH | Papsouwselaan 240 t/m 436 (even) | groot onderhoud aan galerijflat De Kievit | bouw | datum geweigerd: 10-08-2016

Vergunningvrij

2612 PJ | Dr. Schaepmanstraat 29 | het wijzigen van de functie van het pand van winkel- naar woonfunctie | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | datum brief vergunningsvrij: 15-08-2016.

Ingetrokken aanvraag

2613 BB | Spoorsingel 80 | het vervangen van de gemetselde keldervloer voor een betonnen vloer | bouw, rijksmonumenten, sloopmelding | datum aanvraag ingetrokken: 15-08-2016.

Meldingen

Sloopmeldingen

2613 CG | Fransen van de Puttestraat 33 | het verwijderen van asbestverdacht materiaal uit de tuin | datum ingediend: 08-08-2016

2614 AG | Meermanstraat 31 I | het slopen en/of asbest verwijderen | datum ingediend: 10-08-2016

2614 GB | Van Almondestraat 124 | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 10-08-2016

2614 GS | Buitenwatersloot 335 | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 12-08-2016

2624 KE | Roland Holstlaan 905 | het slopen en/of verwijderen van asbest | datum ingediend: 11-08-2016

2624 TZ | Dirk Costerplein 208 | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 12-08-2016

2625 EX | Pijperring 60 en 312 | het slopen en/of verwijderen van asbest | datum ingediend: 11-08-2016

2629 JA | Thijsseweg 11 | het verwijderen van asbest | datum ingediend: 06-07-2016.

Bouwmelding, niet akkoord

2613 BB | Spoorsingel 80 | dakkapel | datum brief niet akkoord: 10-08-2016.

Melding brandveilig gebruik, niet akkoord

2611 AZ | Westvest 145 | het brandveilig maken wegens kamergewijze verhuur | datum brief niet akkoord: 08-08-2016

2628 CJ | Lorentzweg 1 | melding brandveilig gebruik | datum brief niet akkoord, 12-08-2016.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

'Ik was vooral apetrots dat ik met haar mocht trouwen'

Hildebrand van Kuyeren en zijn vrouw Nicoleta Andrei beleefden vorige maand een wel heel bijzondere bruiloft. Ze gingen met de trein van station Delft naar station Rotterdam, waar ze elkaar in de stationshal het ja-woord gaven.

"Als eigenaar van de website treinreiziger.nl is het natuurlijk hartstikke leuk om ook op je trouwdag met de trein te reizen", legt de 33-jarige Delftenaar uit.
Hij leerde zijn Nicoletta in 2010 kende, toen ze nog in Madrid woonde. Een jaar later verhuisde ze naar Nederland. Vorige maand trouwden de twee geliefden.
De bruiloft begon op station Delft, waar groepen toeristen en andere reizigers wel vreemd opkeken en foto's maakten. Ze hadden onderweg geen vertraging. Sterker nog: "We werden fantastisch begeleid door de NS. Speciaal voor ons reisde een conducteur mee die voor ons witte handschoenen had aangetrokken. Die worden normaal gesproken alleen gebruikt als er Koninklijk gezelschap meereist. M'n vrouw voelde zich heel bijzonder. Ik was vooral apetrots dat ik met haar mocht trouwen en dat ze naast me liep, zo'n ontzettend mooie en vrolijke bruid. Vooraf waarschuwden mensen me, dat ik er niet vanuit moest gaan dat dit de mooiste dag van m'n leven ging worden, omdat je er door de stress en drukte niet van geniet. Maar vanaf het moment dat ik haar zag op station Delft, heb ik alleen nog maar kunnen genieten. Het was fantastisch."
Volgende week gaat het feest verder. Dan trouwen ze nogmaals en voor de kerk in
Nicoleta's geboortedorp, in Roemenië.

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door V&W Makelaars

Foto: Martijn Linthorst

DELFT – Pauljan Kuijper en zijn vriend Eelco Smeele zijn acht jaar geleden hier komen wonen. Een ééngezinswoning in de Slokkerbuurt, aan de uiterste buitenrand van Tanthof-Oost. Een woning met het natuurgebied Midden-Delfland als 'voortuin'.

"Ja, want vanuit het keukenraam kijk je direct uit op het groen", zegt Pauljan. "Je kunt in de serene ochtenduren de eerste hardloper het bospaadje al op zien lopen. Zelf fietsen we ook graag het natuurgebied in."
Pauljan en Eelco komen oorspronkelijk uit andere plaatsen, zijn vanwege hun studie naar Delft gekomen. Daar zijn ze op een gegeven moment samen gaan wonen in een flatje, maar daarna kozen ze voor een woning in een prachtige groene omgeving.
Het betreft een kleinschalig buurtje zonder doorgaand verkeer, dat in 2007 is verkozen tot Leukste Buurt van Delft. "Een jaartje later zijn wij er dus komen wonen", gaat Pauljan verder. "We houden veel van wandelen, fietsen en buiten zijn. Je kunt door het natuurgebied helemaal door naar Schiedam. Je kan er ook kanoën, of schaatsen in de winter, het is een soort Central Park van Rotterdam en Den Haag."
Toen Pauljan en zijn vriend hier kwamen wonen, had het huis al een dakkapel en een aanbouw in de woonkamer. De schuine bovenramen maken dat dit een soort serre is, voorzien van een schuifpui. "Zelf hebben we een nieuwe keuken geplaatst, het toilet vernieuwd en de eikenhouten lamelvloer in de woonkamer geschuurd en geolied. Boven hebben we het één en ander aan de badkamer gedaan en de zolder verbouwd."
De halfopen keuken aan de voorzijde is voorzien van een vierpits-gaskookplaat met een afzuigkap, een combi-oven, een koelkast en een vaatwasser.
"We hebben vóór groen, maar achter vooral ook veel groen", gaat hij verder. "De tuin was helemaal bestraat, maar die is nu voor een groot deel beplant. Mijn vriend heeft tuininrichting en tuinieren als hobby en tuinarchitect Piet Oudolf is zijn voorbeeld. Hij heeft alles volgens diens stijl vormgegeven. Een prachtig volle tuin, waar vlinders, hommels, noem maar op, van alles op af komt. En toch hoeven we er niet veel tijd in te steken."
Het is een tuin op het noordwesten. Er zijn twee terrassen, waar op diverse momenten op de dag de zon opgezocht kan worden. "Op het terras bij het huis kun je wel tot half negen 's avonds in de zon zitten", zegt hij.
De tuin heeft een houten berging en een achterom. Op de eerste verdieping is aan de achterzijde een zeer grote hoofdslaapkamer. Voorheen waren dit twee kamers, nu is er een kamerbrede schuifwandkast. De slaapkamer aan de voorzijde gebruiken Pauljan en Eelco als werkkamer. De geheel betegelde badkamer is voorzien van een douchecabine, een wastafelmeubel en een tweede toilet. Op de tweede verdieping is aan de achterzijde over de gehele breedte een dakkapel geplaatst. Hierdoor is er een volwaardige slaapkamer, met tevens een dakraam aan de voorzijde. De ruime, dus wat uitgebreide overloop wordt gebruikt als was- en strijkruimte. Tevens is hier de wasmachine-aansluiting en de opstelplaats voor de heteluchtverwarmingsinstallatie. Dit is een zogenaamde Slokker-spaarwoning, bij de bouw is extra aandacht besteed aan isolatie en energiebesparing. "Het vertrek zal gaan met een lach en een traan. Maar we hebben altijd al de droom gehad om nog meer natuur om ons heen te hebben. Ik kom zelf oorspronkelijk ook uit Gelderland. We willen in de buurt van Arnhem gaan wonen, aan de rand van de Veluwe en vlak bij de Rijn. Verschillende landschappen dicht bij elkaar. We zijn na twintig jaar echt vergroeid geraakt met Delft, dus verhuizen zal wel moeilijk zijn. De Alkstraat heeft ook echt heel trouwe bewoners. Sinds we dit huis negen jaar geleden kochten, is er nog niemand verhuisd. Men is hier erg honkvast en er zijn zelfs nog mensen die hier sinds de oplevering van de huizen in 1985 wonen."

Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst

Trots op… mijn badkamer

Douchen is voor Wilco en Lillian iedere ochtend weer echt genieten. Foto: Martijn Linthorst

DELFT – De badkamer is de ruimte in hun woning waar Wilco en Lillian het meest trots op zijn. Ze hebben in de loop der jaren heel wat in hun woning veranderd. Het huis is heel fraai gerenoveerd. De badkamer is een project uit 2012. "De ruimte is allereerst vergroot", legt Wilco uit. "Het is heel fijn dat dit huis behalve de buitenmuren geen andere draagmuren heeft. We hebben de badkamer hierdoor een stukje kunnen vergroten, er een inloopdouche kunnen maken en dan was er ook nog ruimte voor een tweede toilet. Verder hebben we alle leidingen en afvoeren in de muren kunnen wegwerken. De tegels op de wanden en vloeren vielen eigenlijk boven het budget, maar we vonden ze zo mooi dat we het toch maar gedaan hebben. Er zaten een hoop moeilijke hoekjes in de badkamer, maar de tegelzetter heeft echt superstrak werk geleverd. Hij is er ook wel een week mee bezig geweest!" Net zoals bij alle andere verbouwingen in het huis, is uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen. Behalve de inloop-cabine, met een glazen schuifwand en met een mooie design douchekop, en het tweede toilet is er verder in de badkamer een wastafel met dubbele kraan. "En ook niet onbelangrijk als je 's ochtends je bed uit komt: de badkamer heeft vloerverwarming", zegt Lillian. "Je hoeft dus niet met je blote voeten op koude badkamertegels te staan, alles is al lekker voorverwarmd." Wilco en Lillian gaan richting Delfgauw verhuizen, maar zullen hun fraaie badkamer zeker gaan missen.
Het is dan ook een badkamer om trots op te zijn…

Bijna drieduizend nieuwe DUWO-contracten

DELFT – Het nieuwe studiejaar gaat weer beginnen. Dat betekent dat veel studenten weer op zoek zijn naar woonruimte.

Ook in de studentenstad Delft zullen weer vele eerstejaars studenten zich melden. Voor kamerverhuur is er de speciale studentenhuisvester DUWO. De verhuurorganisatie is niet alleen actief in Delft, maar ook in Amsterdam, Den Haag, Leiden, Deventer en Wageningen. In al deze plaatsen heeft DUWO voor het nieuwe studiejaar bijna 10.000 studenten ondergebracht. Studentenwoningen voor studenten uit binnen- en buitenland. In 85 procent van de woningen van DUWO komt een student van 18 tot 23 jaar in aanmerking voor huurtoeslag. In Delft zijn voor het nieuwe studiejaar al 2.628 nieuwe huurcontracten afgesloten. Een deel van de internationale studenten arriveert pas in september. Het aantal huurcontracten voor deze groep is relatief hoog, doordat alle internationale studenten tegelijkertijd in dezelfde periode in Nederland arriveren. "Hoewel het overgrote deel van de studenten jonger is dan 23 jaar, wordt vooral huisvesting gerealiseerd met een huurprijs waarmee die meerderheid niet in aanmerking komt voor huurtoeslag", hekelt Heleen de Vreese van DUWO.

Inzicht bij over- sluiten hypotheek

DELFT – Banken moeten inzicht geven in de berekening van de kosten voor oversluiten of vervroegd aflossen van de hypotheek. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. Het is nu niet duidelijk waaruit de vergoeding bestaat die mensen daarvoor moeten betalen. "De Autoriteit Financiële Markten moet regels opstellen", vindt Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij de vereniging. "Als er regels zijn en transparantie, worden de vergoedingen die banken vragen vergelijkbaar."

20 / 40

Delftse binnenstad volgend weekend in de ban van de jazz – en meer

Bram Stoeken van Jazzfestival Delft en Stijn van Groover bekrachtigen de samenwerking tussen beide partijen nog eens met een handdruk. Foto: Jesper Neeleman

DELFT – Delft staat volgend weekend weer helemaal in het teken van de jazz. Op vrijwel alle pleinen in de binnenstad en in andere horecagelegenheden barst dan het Jazzfestival Delft weer los.

Liefhebbers van jazz en aanverwante muzieksoorten zullen zoals vanouds weer flink aan hun trekken, kan Bram Stoeken, voorzitter van het Jazzfestival, garanderen. "Het is de moeite meer dan waard om hiervoor komend weekend naar onze mooie historische binnenstad te komen", geeft hij aan.
Het Jazzfestival begint overigens al op donderdag, als in Filmhuis Lumen een documentaire wordt vertoond over de Delftse fluitist Ronald Snijders, gevolgd door een concert van de hoofdrolspeler zelf. De dagen en avonden erop zal de jazzmuziek klinken op de mooiste pleinen in de binnenstad, zoals de Beestenmarkt, de Markt, het Agathaplein en het Doelenplein. Nieuw is dat dit jaar ook een nachtprogrammering is. Jazz-dj's zullen onder meer in de Kromstraat ook in de late uurtjes nog in actie komen.

Veranderingen
Het Jazzfestival maakt dit jaar z'n 29ste editie mee en was in die tijd aan meerdere veranderingen onderhevig. Grootste verandering vorig jaar was dat er een nieuw bestuur aantrad. Zij maakten al gauw de keuze om het horecagedeelte tijdens het festival aan de Delftse horeca zelf overliet. De horeca leverde op haar beurt een financiële bijdrage aan het festival, waarmee de organisatie de bands en artiesten deels kon bekostigen. Die vorm van samenwerking is beide partijen erg goed bevallen, vertelt Bram Stoeken. Desondanks bleef er wel een gaatje in de begroting over, maar die hoopt het bestuur met de komende editie weer te kunnen dichten.

Groover Jazz
De samenwerking met de studenten van Groover wordt dit jaar geïntensiveerd. Deze Delftse studentenjazzvereniging zorgt voor het programma op de Markt, waar twee podia komen: de Jazzperience en Grooverstage. En daar blijft het niet bij, meldt Stijn van Groover. Want, legt hij uit: "Jazz is niet alleen muziek. Het is een sfeer en gemoedelijkheid. Jazz is genieten van het leven. Dus dat betekent ook eten, muziek en cultuur." En dat willen de studenten van Groover op de Markt realiseren. Met twee podia, maar ook een jazzmarkt, foodcourt, speciaalbieren-lounge, terras en meer. De Jazzperience wordt een speciaal podium waar bijzondere combinaties worden gemaakt tussen muziek en techniek of muziek en mode.
Door Groover een blanco cheque te geven om op de Markt wat moois neer te zetten, hoopt het Jazzfestival bovendien meer studenten en de TU Delft aan het festival te binden. En dat lijkt te werken. Zo zit er voor het eerst een flyer van het jazzfestival in de OWee-tasjes die nieuwe studenten komende week krijgen. Met de komst van Groover staan de deuren richting de TU en nieuwe sponsors als studentenuitzendbureau StuD niet meer op een kier, maar open. "Het mooie hieraan is verder dat de studentenwereld komend weekend weer meer zal samensmelten met de Delftenaren. Want ten onrechte wordt nog weleens gedacht dat de studentenwereld een hele eigen wereld is", zegt Stijn.

Tenten
Nieuw zijn ook de tenten, die dit jaar boven en rond de podia komen, waarmee een heel andere sfeer wordt neergezet, verwacht Stoeken. Voor het eerst dit jaar vindt er jazz op het water plaats. Op zaterdag vaart drie keer een bootje door de grachten met acts als Sambayá en Shirley Spoor, die zullen aanmeren bij een aantal cafés voor optredens.

Hetzelfde
Wat hetzelfde blijft, verwacht hij, is de gemoedelijke en unieke sfeer die rond het Jazzfestival heerst. Waarbij bezoekers heerlijk door de historische binnenstad kunnen wandelen en vanzelf de jazzy klanken horen – en weten waar ze naartoe moeten. En is het ene optreden niet helemaal wat je had gehoopt, dan wandel je binnen twee minuten naar de volgende muzikant.
Dit alles wordt georganiseerd door een enthousiaste club van 25 vrijwilligers, die bijna het hele jaar in de weer zijn om Delft en de regio in het laatste weekend van augustus te kunnen trakteren op een prachtig festival dat staat als een huis. Vorig jaar trok dit naar schatting 45.000. Stoeken en de andere organisatoren hopen dat het evenement dit jaar nog meer bezoekers trekken, die het nog meer naar hun zin hebben.
Meer weten? Zie voor meer informatie en een uitgebreid programma de website www.jazzfestivaldelft.nl.

KADER:

Flinke namen

Op de Markt en Beestenmarkt wordt dit Jazzfestival uitgepakt met flinke namen. Zo treden hier onder andere Zitakula, Marzio Scholten's Identikit, Steffen Morrison, Roos Jonker, Marutyri, Tristan, The Funkstametics en de New Yorkse gitarist Flávio Silva op. Ook is er ruimte voor aanstormende talenten als Dominic J. Marshall Trio, IdeMo Quartet, Gideon Tazelaar Trio, NankoSoul en Lwela Kasulwe. Op het Agathaplein vindt de eerste editie van het Delfts Jazz Podium plaats. Hier zijn lokale talent, maar ook gevestigde namen te zien. "We zijn een leuk en jong festival", vertelt organisator Bram Stoeken. De variatie in bands en acts zal dit jaar weer groot zijn, vervolgt hij. "Het is echt de moeite waard om in het weekend van 25, 26, 27 en 28 augustus naar Delft te komen en in onze prachtige historische binnenstad te komen genieten van allerlei soorten jazz. Het wordt een geweldig weekend."

Uitagenda van zaterdag 20 augustus tot en met zondag 28 augustus

Uurtje orgelmuziek
Zaterdag 20 en 27 augustus
Muziek van het monumentale orgel
Locatie: Oude Kerk
Tijd: 16.00 uur
Entree: 4 euro

Oogstfeest
Zaterdag 20 augustus
Activiteiten, kraampjes, spelletjes, clowns, ponyrijden en een springkussen
Locatie: Kinderboerderij Tanthof, Abtswoude
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur
Entree: gratis

Orgelconcert
Zaterdag 20 augustus
Jan J. van den Berg en Gerard Bal spelen vierhandig
Locatie: Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102
Tijd: 20.15 uur
Entree: 6 euro

The KaiTunes
Zondag 21 augustus
Live-muziek van The KaiTunes
Locatie: Vlaanderen, Beestenmarkt
Tijd: vanaf 14.30 uur
Entree: gratis

Popta Open Podium
Zondag 21 augustus 2016
Met mix van verrassende gasten en oude bekenden
Locatie: Poptahof Noord 1
Tijd: 15.00 uur
Entree: gratis

Doelenpleinconcert
Zondag 21 augustus
Live-muziek van Walter and Friends
Locatie: Doelenplein
Tijd: vanaf 15.30 uur
Entree: gratis

Rondleiding Vermeer Centrum Delft
Zondag 21 en vrijdag 26 augustus
Gids vertelt leuke weetjes over Vermeer
Locatie: Vermeer Centrum Delft, Voldersgracht 21
Tijd: zondag om 12.00 uur, vrijdag om 11.30 uur
Entree: gratis, wel entree museum

Rondleiding Prinsenhof
Zondag 21 augustus
Rondleiding langs de hoogtepunten
Locatie: Museum Prinsenhof
Tijd: 14.00 uur tot 14.30 uur
Entree: 3 euro plus entree museum

Jazz-sessie
Dinsdag 23 augustus
Met om 20.30 uur een sessieband, vanaf 21.00 uur kan iedereen meespelen
Locatie: Grand Café Verderop, Westvest 9
Tijd: 20.30 uur tot 23.30 uur
Entree: gratis

Uitmarkt
Woensdag 24 augustus
Voor ouders van baby's, dreumesen en peuters
Locatie: DOK, Vesteplein 100
Tijd: 10.00 uur tot 13.00 uur
Entree: gratis

Les Esprits Animaux
Donderdag 25 augustus
Muziek van Haags kamermuziekensemble
Locatie: Oud-katholieke kerk, Bagijnhof 20
Tijd: voorstellingen om 15.00 uur en 22.00 uur
Entree: 10 euro

Zomeravondconcert
Donderdag 25 augustus
Met Anton Doornhein achter de klavieren
Locatie: Oude Kerk
Tijd: 20.00 uur tot 21.00 uur
Entree: 8 euro

Van der Pas & Beijersbergen
Vrijdag 26 augustus
Delftse muzikanten geven jubileumconcert
Locatie: Café De Klok, Oude Delft 99
Tijd: 22.30 uur tot 03.00 uur
Entree: gratis

Jazzfestival Delft
Vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus
Vele bands en muzikanten in actie
Locatie: binnenstad
Entree: gratis
www.jazzfestivaldelft.nl

Swim to Fight Cancer
Zondag 28 augustus
Zwemmen voor het goede doel
Locatie: start en finish bij Korte Geer
Tijd: 13.00 uur tot 15.00 uur
Entree: gratis

Experiment Delft en activiteiten op Lijm & Cultuur

Het inspirerende werk-, koffie-, lunch-, lounge- en borrelparadijs Experiment Delft is alle werkdagen geopend.

De verbouwing is in volle gang, maar Experiment Delft is gewoon alle werkdagen open en de activiteiten gaan door. Komende week strijken zo'n 100 studenten geneeskunde neer voor een Summerclass Orthopedie en 2 tot en met 4 september is een nieuwe editie van Foodtruck Festival Rrrollend.

Hoera! Het inspirerende werk-, koffie-, lunch-, lounge- en borrelparadijs Experiment Delft is weer geopend op werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. De komende tijd vind je het alleen op een iets andere plek, omdat er enkele verbouwingen plaatsvinden. Je kunt nog steeds heerlijk zitten in de weelderige stadstuin aan de Schie, maar voor je drankje en hapje moet je even het binnenplein oversteken naar de fraai ingerichte Chemie: avontuur op Lijm & Cultuur. Meer info op www.experimentdelft.nl.

Summerclass Orthopedie
Voor de vijfde keer wordt Lijm & Cultuur voor een paar dagen omgetoverd tot een campus vol fun en kennis over orthopedie. Een van de hoogtepunten is het met honderd studenten live volgen van een knieoperatie middels een online verbinding met het ziekenhuis. Van barbecue, feest, workshops tot college… Werkelijk alles kan bij Lijm & Cultuur. Zie voor meer informatie: www.summerclassdelft.nl.

Rrrollend Delft 2-4 september
Wegens groot succes doet het watertandend lekkere foodtruck festival Rrrollend voor de 2e keer Delft aan. Lijm & Cultuur verandert in het weekend van 2 september voor een paar dagen opnieuw in een culinair festivalterrein. Ontdek nieuwe smaken bij één van de keukens op rolletjes. Er is aanbod voor iedereen! Plof met de hele familie neer en deel hapjes met elkaar. Maak nieuwe vrienden aan één van de grote houten tafels. Laat je verrassen door eten en entertainment, en sluit de dag dansend af op de lekkerste muziek! Van 2 tot en met 4 september: Vrijdag 16.00 tot 23.00 uur, zaterdag van 12.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van 12.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.
Experiment Delft is alle werkdagen open van 10.00 tot 17.00 uur. Reserveren is niet nodig, maar mag wel: 015 262 80 89. Meer info op www.experimentdelft.nl. Voor de volledige Lijm & Cultuur-agenda zie: www.lijmencultuur.nl.

Delft op Zondag-miniconcerten gaan ook in vierde jaar veel vertier bieden

Charles van Harling (rechts) gaat ver om de Delft op Zondag-miniconcerten te promoten. Benieuwd of hij dit potje handje drukken heeft gewonnen? Vraag het 'm zelf, op 4 september. (foto: Foto DP) Foto: Foto DP

DELFT – In het Hampshire Hotel Delft Centre begint zondag 4 september een nieuwe reeks Delft op Zondag-miniconcerten. Tegelijkertijd gaat dit muzikale initiatief haar vierde jaar in.

Het zal lezers van Delft op Zondag niet zijn ontgaan dat afgelopen drie jaar talloze Delft op Zondag-miniconcerten de revue passeerden. Dit unieke concept omvat unieke samenwerking. Organisator Charles van Harling offert bloed, zweet, tranen, mailtjes en telefoontjes op om bands en artiesten te strikken, het Hampshire Hotel Delft Centre stelt de ruimte beschikbaar en Delft op Zondag zorgt voor de promotie. En zo kon het gebeuren dat vele honderden muziekliefhebbers gratis genoten van muziek van tientallen muzikanten. Door de grote variatie aan muziek en de bijzondere combinaties, bleven de Delft op Zondag-miniconcerten boeien.

Bijzondere combinaties
Afgelopen tijd werden regelmatig bijzondere combinaties gemaakt. "Zo trad de band Batcrab hier op met Polle Eduard. Dit jaar nog deden ze dat met Kor van Velzen", vertelt Charles van Harling. Een ander hoogtepunt uit de eerste helft van dit jaar was het optreden van de Amerikaanse singer-songwriter Kyle Woolard. "Die was toevallig in het Delftse hotel op bezoek en wilde ook wel even spelen. Mooi hoe zoiets kan lopen. Maar daarmee gingen de miniconcerten voor het eerst echt internationaal."
Het was in de nazomer van 2013 dat June Noah het spits mocht afbijten voor het allereerste Delft op Zondag-miniconcert. Zondag 4 september gaat dit initiatief dus het vierde jaar in. "We hadden toen in 2013 nooit verwacht dat het zo zou gaan lopen", vervolgt Van Harling. Het vierde jaar wordt ingeluid door Seed of Ayawaska, een experimenteel psychedelisch rock-trio uit Den Haag. "Zij wonnen dit jaar de Talent Event", weet de organisator. "Ze spelen fantastisch." Later die middag komt Wood'n Goldfish, een singer/songwriter-band die de inspiratie vooral haalt uit de blues, country en folk. Ze noemen zichzelf een 'ambitieus drietal dat met veel passie en liefde de muziek bedrijft'. "En beter kunnen we ook de Delft op Zondag-miniconcerten niet beschrijven", zegt Van Harling. "Ook wij proberen elke eerste zondag van de maand met veel passie en liefde muziek te bedrijven."
Komende tijd zullen meerdere deelnemers van de Grote Prijs van Nederland tijdens de miniconcerten komen optreden. Daarnaast blijft Van Harling talentenjacht op tv, zoals Idols, weer op de voet volgen. "Verder hou ik ook op Youtube in de gaten welke ontwikkelingen er dit moment spelen in de muziekwereld. Want ook via deze website worden soms fantastische artiesten ontdekt." Een artiest die lange tijd geleden al is ontdekt, maar die op de eerste zondag van december naar Delft komt, is Johnny Rosenberg, van de bekende muzikale zigeunerfamilie. "Ik kijk naar dit optreden enorm uit", zegt Van Harling. "De vorige keer dat hij tijdens een miniconcert optrad stroomde het hier helemaal vol."
Kom op de eerste zondagmiddag van de maand gerust eens langs in het Hampshire Hotel Delft Centre, om in een ontspannen setting op muzikale wijze het weekend uit te luiden. De toegang is altijd gratis.

Oost ontmoet West tijdens Taptoe Delft

De 194 Pontoon Bridge Regiment Military Band is over een klein maandje te zien tijdens Taptoe Delft.

DELFT - Dat Taptoe Delft bekend staat om haar attractief en afwisselend programma, is een feit. Ook tijdens de tiende editie, op vrijdag 9 en zaterdag 10 september, heeft de organisatie weer een orkest gecontracteerd met internationale naam en faam.

Oost ontmoet west is het sleutelwoord voor de 194 Pontoon Bridge Regiment Military Band om een gastoptreden te verzorgen op het mooiste muziektheater, op de Markt, midden in de historische binnenstad van Delft.
Veertig professionele musici verzorgen elk optreden een wervelde show en brengen daarbij een veelzijdig repertoire aan traditionele en hedendaagse muziek en vooral veel entertainment. Het orkest is een graag geziene gast bij veel officiële gelegenheden en vele andere evenementen. Zo waren zij onder meer te gast bij de inauguratie van rijkswegen in Oekraïne, de viering van de twintigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Oekraïne en de 135ste verjaardag van de Railway Troepen van Wit-Rusland.

Sporen verdiend
Ook internationaal heeft het orkest inmiddels haar sporen verdiend. Zo verzorgde het onder meer in 2013 maar liefst zeventien voorstellingen in twaalf verschillende steden, tijdens de International Musikparade Militär & Blasmusik in Duitsland. Verder was het vorig jaar nog te gast bij de Taptoe-collega's van de Internationale Taptoe België.
Stichting Taptoe Delft is dan ook opgetogen dat het Oekraïense Ministerie van Infrastructuur haar goedkeuring heeft verleend om in het taptoe weekend de 194 Pontoon Bridge Regiment Military Band als gast in Delft te kunnen verwelkomen.

Volledige line-up
Met de 194 Pontoon Bridge Regiment Military Band is de volledige line-up van Taptoe Delft bekend.
Kijk voor de gehele programmering en beschikbaarheid van kaarten op de website www.taptoedelft.nl.

Heropende PLUS Tanthof overladen met lof en complimenten door winkelend publiek

'Jongste bediende' Merijn van PLUS Tanthof kreeg de eer om het lintje door te knippen en zo de vernieuwde winkel te openen.

DELFT – Na bijna twee weken dicht te zijn geweest ging PLUS Tanthof op dinsdag 16 augustus weer open voor het winkelend publiek.

Ondernemer Henk van der Ster keerde begin dit jaar, na vijftien jaar elders werkzaam te zijn geweest binnen het PLUSconcern, terug op het oude vertrouwde nest aan de Bikolaan. De supermarkt die hij aantrof, voldeed in zijn ogen echter niet meer aan de eisen van de huidige tijd. En dus moest de zaak van binnen volledig op de schop.
"De vernieuwde winkel is logischer en ruimer ingedeeld", brandt Van der Ster los. "We hebben de broodafdeling uitgebreid met producten van Bakker Roodenrijs en Banketbakkerij Stoffer. De nieuwe vleesafdeling is een stuk groter en we snijden onze vleeswaren weer zelf. Echt, je kent de winkel niet meer terug." Bij de herinrichting zijn ook de personeelsruimtes en kantoren onder handen genomen, zodat die er ook weer jaren tegen kunnen.
Toen hij na dertien dagen hard werken samen met bedrijfsleider Kim Plooij en het winkelpersoneel klaar stond om de klanten de nieuwe winkel te laten zien en ervaren, stond er tot zijn stomme verbazing een rij in de Bikolaan tot aan de parkeerplaatsen bij de Derde Werelddreef. Nog altijd regent het complimenten van de klanten voor de vernieuwde supermarkt.
PLUS Tanthof beschikt over een PLUS Ophaal Punt (POP) waar mensen boodschappen op kunnen halen, die ze via www.plus.nl hebben besteld. Uiteraard kunnen uw boodschappen ook thuis en op de zaak bezorgd worden. En binnenkort start PLUS Tanthof met een expresservice, die binnen twee uur uw bestellingen bezorgt.

Ontmoet en groet de nieuwe burgemeester

DELFT - Marja van Bijsterveldt, de nieuwe burgemeester van Delft, wil graag kennismaken met de inwoners van de stad. Ze begint haar kennismaking in het stadhuis op de Markt. Op zaterdag 3 september zijn alle Delvenaren en Delftenaren uitgenodigd om de burgemeester te ontmoeten. Wie hierbij wil zijn, is tussen 09.30 uur en 12.00 uur van harte welkom voor een praatje, een kopje koffie, of om even kennis te maken. Om 10.45 uur spreekt de burgemeester de aanwezigen toe. Deze ochtend vormt de start van een intensieve kennismakingsperiode van honderd dagen. Meer informatie daarover zal na haar installatie als burgemeester te vinden zijn in de Stadskrant en op www.delft.nl. In Delft op Zondag is volgend weekend extra aandacht voor de installatie van Van Bijsterveldt, op vrijdag 2 september.

Bij Laga kijken naar Swim to Fight Cancer

DELFT - Swim to Fight Cancer is een een recreatief zwem-event, dat volgend weekend in Delft plaatsvindt. Deelnemers en teams zullen dan proberen zoveel mogelijk donaties op te halen voor Fight Cancer. Voor dit bijzondere initiatief stelt de studentenroeivereniging Laga op 28 augustus vanaf 11.00 uur haar locatie open voor een ieder die het zwemevenement hier vanaf het dakterras wil aanschouwen. De opbrengst van de verkochte consumpties zullen door Laga worden gedoneerd aan Swim to Fight Cancer.

Sterk Glas wil verder groeien vanuit Harnaschpolder

Sterk Glas in de Harnaschpolder

DEN HOORN - Van de reparatie van een winkelruit tot een glazen badkamerwand op bestelling: Sterk Glas, aan de Vrij Harnasch 114D, heeft de vakmensen in huis om maatwerk te leveren.

Sinds de oprichting in 1921 is Sterk Glas een begrip in Den Haag. Glasherstel en -renovatie maakte het bedrijf groot met klanten als aannemingsbedrijven woningbouwcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en natuurlijk particulieren. Ook klanten buiten Den Haag uit Delft en Midden Delfland weten Sterk Glas inmiddels te vinden. Het bedrijf nam in 2013 een nieuwe stap en verhuisde naar de Harnaschpolder. "We zitten nu in het hart van de metropool en kunnen vanuit deze centrale locatie onze klanten makkelijk en snel helpen", vertelt eigenaar Martijn Ramekers.
Sterk Glas is uitgegroeid tot een van de grootste glashandels in de regio en kan door de ruime voorraad snel leveren bij schades. In noodgevallen geldt volgens Martijn Ramekers dan ook: "Vandaag gebeld is vandaag hersteld." Sterk Glas wil nu haar markt verbreden met maatwerk glasprojecten zoals keukenwanden, hardglas douchewanden en hardglazen deuren. Door de lange bedrijfstraditie is daarvoor veel kennis aanwezig bij de vakmensen. Standaardwerk is er niet bij. "Wij komen altijd langs om de maten op te nemen, maken duidelijke afspraken en geven onze klanten een eerlijk advies. Wij leveren maatwerk voor een standaardprijs."

Telefoon: 070 323 30 45
Website: www.sterkglas.nl

Foto: Tiemen van der Reijken

Delft en het Koninklijk Huis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Willem van Oranje verbleef graag in Delft. Zo lunchte Oranje op 10 juli 1584 met Rombertus van Uylenburgh, burgemeester van Leeuwarden, zijn zus, zijn vrouw en zijn dochter in het Prinsenhof. Na deze maaltijd wilde Oranje de trap naar zijn slaap- annex werkkamer oplopen en werd daar van zeer korte afstand door ene Balthasar Gerards met een pistool doodgeschoten. De moordenaar werd na een wilde achtervolging gegrepen en veroordeeld tot de zwaarste lijfstraf die beschikbaar was. Veel gloeiende tangen en een in die tijd populaire straf: vierendelen. De vier uiteen getrokken delen werden op de Haagpoort, Oostpoort, Ketelpoort en de Waterslootsepoort tentoongesteld. Zijn hoofd werd op een staak gespietst en vervolgens bij het voormalige huis van de prins geplaatst. Guantanamo Bay 'avant la lettre'. Tiemen van der Reijken was de fotograaf die zich gespecialiseerd had in het Koninklijk Huis. Hij ging mee met reizen van Prins Bernard en Koningin Juliana, fotografeerde op Paleis Soestdijk en was ook in de rest van het land vaak te vinden bij koninklijke bezoeken. Hij was kind aan huis bij de Koninklijke familie. Duizenden foto's maakte hij van de koninklijke familie bij al hun activiteiten buiten de hekken van het paleis. Eind 1908 maakte minister-president Theo Heemskerk bekend dat koningin Wilhelmina in verwachting was. De Orangisten waren behoorlijk opgelucht, aangezien haar huwelijk al jaren kinderloos was. Door een levensbedreigende ziekte van Wilhelmina in 1902 bestond er grote vrees dat er geen troonopvolger zou komen. In de tweede helft van april 1909 waren er meer dan eens valse geruchten dat het kind geboren was, aangezien de baby medio april al werd verwacht. Uiteindelijk was de geboorte op 30 april in paleis Noordeinde in Den Haag. De melding aan de media werd gedaan door een jonkheer, in plechtig Frans. De volgende dag werd door de vader in paleis Noordeinde de aangifte voor de burgerlijke stand gedaan. Juliana kwam als koningin met enige regelmaat in Delft, zoals hier op 5 juni 1948 voor een bezoek aan een tentoonstelling over 'De Vrede van Munster' in het Prinsenhof. Op 30 maart 2004 kwam ze definitief naar Delft: ze werd die dag bijgezet in de grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk.

Foto: Willem de Bie
Foto: Jesper Neeleman

Twintig jaar geleden waren kranten zwart-wit en meningen gekleurd. Delft op Zondag blikt wekelijks terug op de editie van deze krant van twintig jaar geleden.

Deze week is dat de editie van 18 augustus. De krant opende toen met het nieuws dat winkels in de binnenstad vanaf komende maand voortaan één keer per maand op zondag open zullen gaan. Winkeliers willen de binnenstad op deze dag laten bruisen.
Studentenverenigingen zijn ondertussen met heel andere dingen bezig. Zij maken zich op voor de ontvangstweek voor nieuwe studenten, die bij de Hogeschool Delft 'zaadjes' worden genoemd.
Ook Delftdag staat weer voor de deur. Delft op Zondag blikt uitgebreid vooruit op deze happening die voor velen altijd het einde van de vakantieperiode betekent.
Korfballers Wendy Ek en Thorwald de Roo keren terug bij hun gezamenlijke oude liefde: Fortuna. Na een uitstapje van drie jaar naar Ons Eibernest voelt het voor 'de verloren zoon en dochter' alsof ze nooit zijn weggeweest.
Zwembad Kerkpolder gaat, na een vier maanden durende verbouwing, weer open. Delft op Zondag mag alvast een kijkje nemen – en ziet dat het goed is.
Een kilo mager rundertartaar kostte 9 gulden 50, voor een kanocursus van vijf lessen moest 50 gulden worden neergelegd.

Olympisch zilver, mede dankzij Delftse innovatie

DELFT - De Belgische hockeymannen wonnen donderdag zilver op de Olympische Spelen. Onder hen de Belgische hockeyer Sebastien Dockier. Hij speelde met de EXO-L Enkelband, een Nederlandse innovatie, ontwikkeld bij de TU Delft. Dankzij deze innovatie kon Dockier alsnog mee naar de Spelen. Vrijdagavond kwam de Duitse Julia Müller, spelend met EXO-L, in actie. Of zij succes boekte was bij het ter perse gaan van deze krant niet bekend.

Maak kans op kaarten voor strandconcert

Welke gitarist wordt door Charles van Harling geïnterviewd?

DELFT – De Golden Earring zal op 9 september een groots concert geven op het strand van Scheveningen. Het concert, dat zal plaatsvinden ter hoogte van het Noorderstrand, is inmiddels uitverkocht. Deze zomer is het 30 jaar geleden dat Golden Earring een concert op het strand van Scheveningen gaf. Dit trok toen meer dan 100.000 bezoekers. "Dit concert op het strand in 1986 is voor ons en de bezoekers de boeken in gegaan als legendarisch en dat belooft het 9 september weer te worden", zegt Barry Hay. "We hebben er enorm veel zin in." Delft op Zondag en Het Kasteeltje hebben de twee laatste kaarten kunnen bemachtigen. Wie kans wil maken, moet de volgende vraag beantwoorden en dit mailen naar maakkansopkaarten@delftopzondag.nl. Welke bekende Golden Earring-gitarist wordt hier door Van Harling geïnterviewd?

Nuna klaar voor transport, helaas nog niet voor de start

De Nuna was maandag ingepakt en klaar voor vertrek.

DELFT - De Nuna zonneauto moest dinsdag op transport naar Zuid-Afrika, maandag werd 'ie ingepakt. Het Nuon Solar Team moest alles op alles zetten om Nuna op tijd af te krijgen na de crash van vorig weekend. "Dankzij hulp van oude teams hebben wij Nuna nét op tijd klaar gekregen voor vertrek", zegt Bo Salet, racemanager van het Nuon Solar Team. "De laatste zaken zullen wij in Zuid-Afrika afronden, zodat ze helemaal race-klaar is. Ik denk dat we een goede kans maken om de wereldtitel mee terug te nemen naar Nederland."

Nieuwe app biedt overzicht van feesten in Delft

DELFT - Na succesvolle lanceringen in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen is vanaf zondag 21 augustus de app GoneOut ook in Delft beschikbaar. Deze gratis app biedt een overzicht van alle feesten in de stad, plus GPS-systeem, entreeprijs en praktische tips. Duizenden gebruikers hebben de app al op hun telefoon staan, maar vanaf zondag 21 augustus, de start van de OWee introweek, kunnen feestbeesten in Delft precies zien waar, wanneer en hoe laat de eerstvolgende fuif in hun stad is.

Lozing giftige stoffen DELFT - Sinds enige tijd volg ik de artikelen van Henk de Kat in de krant Delft op Zondag met meer dan gemiddelde interesse. Ik heb sporadisch, door de jaren heen, ervaringen gehad in contacten met de lokale overheden. Ik denk dat het voor de lezers interessant is om te vernemen, dat bijvoorbeeld de Gemeente Pijnacker niet eens meer een 'milieu ambtenaar' heeft. Een paar jaar geleden heb ik een milieu-delict geconstateerd - overigens niet gerelateerd aan kassen - en ik heb er foto's van gemaakt, zodat zelfs via e-mail een beoordeling zou kunnen plaatsvinden of er opgetreden moest worden. Mijn e-mail had ik zelfs voorzien van een Google Earth-afbeelding, met daarop aangegeven waar het probleem zich precies bevond. Het antwoord van de Gemeente was slechts: 'Zolang als de pompen van het waterschap niet vastlopen, komt er geen melding van een probleem'. En, zoals ik al schreef, een milieu-ambtenaar is er niet. Die zou dan vanuit Den Haag moeten komen. Ook de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland konden geen uitspraak doen. Zij verwezen me terug naar de Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Met deze kennis wordt het dus ook voor kassen in de regio wel heel eenvoudig om alles maar te lozen in de sloten, want er is geen ambtenaar om toezicht te houden.

Mieke Tak

De Kracht van Delft bracht Nils Eekhout van Octatube nog meer moois dan verwacht

Manfred Bavelaar (links) van Baaf Automotive, winnaar van de ondernemersverkiezing van 2014, feliciteerde tijdens de Kracht van Delft 2015 zijn opvolger: Nils Eekhout van Octatube. Wie zal het dit jaar worden? Foto: Koos Bommelé

DELFT – Het jaarlijkse terugkerende ondernemersevent de Kracht van Delft gaat altijd gepaard met een verkiezing voor de Delftse ondernemer van het jaar. Vorig jaar was dat Nils Eekhout van Octatube. Met de 37-jarige Delftenaar blikken we terug èn vooruit.

De volgende editie van de Kracht van Delft komt er stilletjes alweer aan. Op 21 november komt ondernemend Delft namelijk weer bijeen om zich te laten informeren, inspireren èn te horen wie de Delfste ondernemer van het jaar is. En daarmee de titel 'Delftse held' krijgt toebedeeld.
Nils Eekhout van Octatube heeft nog geen seconde spijt gehad van zijn aanmelding voor die verkiezing. Al haast hij zich te zeggen dat het absoluut niet om de aandacht ging. Hij is meer een man van de achtergrond. En omdat Octatube vooral internationaal opereert, ging het hem eveneens niet om de gratis reclame of promotie. Waarom dan wel?

Goede dingen
Hij stoorde zich dikwijls aan de negatieve geluiden in en over Delft, legt hij uit. "Terwijl we hier zó veel gave bedrijven hebben die goede dingen doen. Marktleiders, zonder dat iemand in de stad het weet. Delft heeft enorm veel potentie. De verkiezing rond de Kracht van Delft leek me een goede manier dit uit te dragen en een positief verhaal te kunnen vertellen." Te lang dacht Nils Eekhout als een echte Delftse ingenieur. "Want voor Delftse techneuten kan alles altijd beter. Terwijl er al zó veel goed gaat. Dat mogen we best wat vaker uitdragen."

Breder netwerk
En dat deed hij. Tijdens de Kracht van Delft, maar ook als voorzitter van Bedrijven Kring Schieoevers en bij hockeyvereniging Ring Pass. Het leverde 'm afgelopen jaren een nog groter en breder netwerk op. Deed al pratende met Delftse collega's weer goede ideeën op. En proeft in de stad het idee dat het in Delft weer de goede kant opgaat. "Van al die positieve gesprekken krijg ik echt energie." Nadat hij de ondernemersverkiezing won, gingen nog meer deuren open. Zo werd steeds vaker zijn mening gevraagd, bijvoorbeeld bij het implementeren van het rapport 'Delft, parel in de Randstad', van de Commissie Deetman.
-Wat heeft het winnen van de prijs je verder gebracht?
Eekhout: "Ik heb er meerdere leuke gesprekken door gehad. Stiekem is het voor m'n eigen ontwikkeling wel goed geweest. Ook leuk om te zien was dat de medewerkers er trots op waren. Dat ze werken bij een bedrijf dat iets goeds doet en dat ze dit thuis ook konden laten zien. Dat werkt motiverend."
-Kun je het andere ondernemers aanraden zich aan te melden?
"Absoluut. Het is prima exposure en het is goed voor je netwerk. Het geeft energie en mensen benaderen je op een positieve manier. Iedereen moet zich gewoon aanmelden. Of je uiteindelijk wint of niet; het is altijd goed te laten zien wie je bent en wat je doet."
-De Kracht van Delft staat dit jaar in het teken van 'social business'. Wat vind je van dit thema?
"Het is belangrijk als bedrijf je sociale gezicht te laten zien. Dit is de uitgelezen mogelijkheid daarvoor. Ik denk dat er in de stad al veel bedrijven zijn die iets goeds doen voor anderen. De verkiezing voor de Delftse ondernemer van het jaar speelt in op het bewustwordingsproces dat momenteel aan de gang is. Het is een ideale manier om een podium te bieden voor inspirerende initiatieven die nu al in het bedrijfsleven verweven zijn. Ik denk dat, als je op een juiste manier maatschappelijk betrokken onderneemt, zonder hier geld aan te willen verdienen, je er uiteindelijk vanzelf commercieel succes bij kan hebben."

Ervaar toegankelijkheid, gastvrijheid en gezelligheid van Golfbaan Delfland tijdens open dag

De Championship Course van Golfbaan Delfland ziet er bijna schilderachtig uit.

SCHIPLUIDEN – Golfbaan Delfland in Schipluiden organiseert zondag 28 augustus van 13.00 uur tot 16.00 uur een open dag. Iedereen is dan van harte welkom om hier een kijkje te komen nemen, al is dit eigenlijk altíjd het geval, benadrukt Monique van Asten.

Golfbaan Delfland is in meerdere opzichten bijzonder. Het is een pay & play-baan, waardoor lidmaatschap niet nodig is en je kunt golfen zonder lidmaatschap. "Zo is de golfsport voor iedereen heel toegankelijk", geeft Van Asten aan. En met iedereen, bedoelt Golfbaan Delfland ook iedereen. Zelfs lieden die niet willen of kunnen golfen. "Want we hebben hier een prachtige brasserie met sfeervol terras, waar je heerlijk kunt lunchen of dineren. Wie hier in de regio aan het fietsen is, mag altijd bij ons neerstrijken voor een kop koffie of iets lekkers. Wie dit doet en hier voor het eerst komt, zal merken dat golfen hier helemaal niet kakkineus of voor een select groepje is."
Golfbaan Delfland probeert iedereen even hartelijk en gastvrij te ontvangen en een sfeer te creëren waarin iedereen zich thuis voelt. Daarin slaagt het uitstekend. De steeds groener en mooier wordende banen worden goed gebruikt. Maar liefst zes golfprofessionals brengen golfers dagelijks de fijne kneepjes van de golfsport bij. En steeds meer mensen en bedrijven zijn op de hoogte van de mogelijkheden die Golfbaan Delfland daarnaast biedt. Zo kunnen ruimtes worden afgehuurd voor feestjes en partijen van drie tot driehonderd personen, maar kan er ook een vergaderlocatie worden gehuurd. En wat is er leuker dan een zakelijke vergadering combineren met een lekkere lunch en/of een partijtje golf?

Open dag
"Iedereen is hier welkom", vervolgt Monique van Asten. "Dat zal zeker ook tijdens de open dag zo zijn. Het is die dag voor wie hier altijd al eens heeft willen kijken, of voor wie in de buurt woont, de uitgelezen mogelijkheid te komen ervaren hoe leuk het is." Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud, gevorderd of beginnend. Er zijn leuke acties, rondleidingen en natuurlijk mogen aanwezigen zelf ook een club vasthouden en een balletje slaan. De golfprofessionals verzorgen tijdens de open dag diverse gratis kennismakingslessen.
Verder zal ook tijdens de open dag één van de belangrijkste aspecten van de golfsport centraal staan: plezier.
Zie voor meer informatie www.delflandgolf.nl/opendag of kom langs, zondag 28 augustus van 13.00 uur tot 16.00 uur of elk ander moment wanneer het uitkomt.

Primeur voor twee Delftse Jumbo's


DELFT – Jumbo Dasstraat en Jumbo Buitenhof hebben een primeur. Deze twee Delftse supermarkten zijn de eerste supers in Nederland die Ibiza Love Water verkopen. Ibiza Love Water is door lava gefilterd water uit de Sant Aniol-bron. Deze bron is 40.000 jaar oud, ontspringt op 55 meter diepte en ligt in de 600 hectare grote Liémena vallei in La Garrotxa. De flesjes van 500 milliliter kosten 1 euro 99 en op is op.

Delft volgens Milieudefensie in top 'meerooksteden'

DELFT - Ongemerkt roken inwoners van Zuid-Holland gemiddeld meer dan zes sigaretten per dag mee. Dat komt door de vervuilde lucht die ze inademen. Voor Delftenaren ligt dit aantal zelfs op 6,3, waarmee de Prinsenstad van de 393 onderzochte Nederlandse gemeentes op een negende plek staat. Milieudefensie heeft dat uitgerekend op basis van wetenschappelijke modellen. De 'Meerookhoofdstad' van Nederland ligt in Zuid-Holland. Rotterdammers roken per dag bijna zeven sigaretten mee. Voor de berekening gebruikte Milieudefensie gegevens over de luchtkwaliteit van 393 Nederlandse gemeenten. Met een wetenschappelijk rekenmodel werden de gezondheidseffecten van het inademen van ongezonde lucht vergeleken met die van meeroken.

De nieuwe Suzuki SX4 S-Cross

De nieuwe Suzuki SX4 S-Cross mag er zijn.

De nieuwe Suzuki 1.0 Boosterjet is verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. De 112 pk sterke turbomotor levert 170 Nm en daarmee trekt de auto in elf seconden van nul naar honderd kilometer per uur.

De instapversie is de Comfort-uitvoering die standaard over zaken als airco, radio met cd/mp3/usb, criuse control, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, elektrisch verstelbare buitenspiegels en 16-inch lichtmetaal beschikt. De 1.0 Boosterjet Exclusive is verkrijgbaar voor 23.499 euro. Deze beschikt over extra's als led-lampen aan zowel voor- als achterzijde, een achteruitrijcamera en een infotainmentsysteem met 7-inch scherm. Wie de 1.0 Boosterjet als High Executive wil, is 25.999 euro kwijt. Deze beschikt als extra's weer over een uitgebreider audiosysteem en adaptieve cruise-control. De 1.0 Boosterjet Exclusive en High Exclusive zijn er ook met automaat. Deze kosten respectievelijk 25.499 en 27.999 euro. De SX4 S-Cross is ook met 140 pk sterke 1.4-liter Boosterjet te krijgen vanaf uitrustingsniveau Exclusive. Deze kost 24.999 euro. Met automaat ben je 26.999 euro voor deze variant kwijt. De High Executive mag mee vanaf 27.499 euro, met automaat kost hij 29.499 euro. De 1.4 Boosterjet is er als High Executive ook met Allgrip. Met handbak kost -ie 30.499 euro. In combinatie met de automaat moet hij 32.499 euro kosten.
Auto Nassau: www.auto-nassau.nl
Suzuki Kees Balvert:
www.suzuki.nl/balvert

Nieuwe machine ID48 bij Sleutelspecialist Delft

Jeroen van der Werf bij de bedrijfswagen van Sleutelspecialist Delft, ook specialist in autosleutels. Foto: Martijn Linthorst

DELFT – Bij Sleutelspecialist Delft is sinds enige tijd de nieuwe transpondermachine ID48 aanwezig. Deze machine is geschikt voor de kenmerkende transpondersleutels van de merken Fiat, Skoda, SEAT, Volvo, Audi, Opel en Volkswagen.

Auto's die draaien op deze transpondersleutels zie je veel op de weg. Nagenoeg alle exemplaren uit elk bouwjaar van deze merken zijn hiermee uitgerust. Nu kunnen ze met de service van Sleutelspecialist Delft ook snel bijgemaakt worden. "Dat gaat heel makkelijk met deze machine", legt Jeroen van der Werf uit. "Bij het plaatsen van de transpondersleutel in de machine ID48 wordt deze afgelezen. De gegevens gaan razendsnel naar Silca in Italië en van daaruit wordt de juiste, vernieuwde code terug gestuurd. Uiteindelijk wordt deze in de transpondersleutel geherprogrammeerd."
In verband met deze gang van zaken, is het wel noodzakelijk dat de klant even met de auto langs komt. Van problemen met parkeren hoeft geen sprake te zijn. De klant kan kosteloos parkeren op het Rietveld of de Verwersdijk. "Wij als Sleutelspecialist maken het onze klanten graag makkelijk", vertelt Jeroen. "We melden de klant eenvoudig aan via de app. Geef in de winkel uw kenteken door, zoek vervolgens met de auto even een geschikt plekje in de buurt. Even aanmelden met de code en het kentekenparkeren wordt helemaal automatisch geregeld. Gratis parkeren zonder hoofdbrekens."
Naar de mogelijkheid transpondersleutels na te laten maken volgens de ID48 richtlijnen was in de winkel altijd veel vraag. Dat laten herprogrammeren gaat nu heel snel, het duurt een kwartiertje en het is klaar. Een prima toevoeging op ons bestaande programma." De ontwikkelingen op het gebied van autosleutels staan niet stil. Veel nieuwe auto's worden al lang niet meer uitgerust met een contactslot met een gewoon autosleuteltje. De nieuwere modellen hebben autosleutels met een startonderbreker en een transponder. Bij Sleutelspecialist Delft werken behalve Jeroen ook Roland, Tim en Igor, stuk voor stuk echte sleutelspecialisten, die alle vragen kunnen beantwoorden op het gebied van gewone huissleutels en autosleutels.

Sleutelspecialist Delft
Verwersdijk 2
(015) 213 32 26
www.sleutelspecialistdelft.nl

Auto Nassau: hèt adres voor de Suzuki- en Daihatsu-rijders in Delft

Patrick van den Berg van Auto Nassau bij de Suzuki Swift, een top-coccasion voor een scherpe prijs.nl (foto's: Martijn Linthorst) Foto: Martijn Linthorst

DELFT – Auto Nassau is Offical Service Dealer van het Japanse merk Suzuki voor Delft en omstreken. Het bedrijf aan de Lagosweg in Tanthof-West vormt dan ook een welkom aanspreekpunt voor alle bezitters van een Suzuki in Delft. Of Daihatsu overigens

Een bedrijf dat het dealerschap van Suzuki al jaren waarmaakt: aan de hoogste eisen van de Japanners wordt voldaan. Als officieel servicepunt worden hier alle garantiewerkzaamheden probleemloos, snel en vakkundig uitgevoerd. "Natuurlijk worden in onze werkplaats uitsluitend de originele Suzuki-onderdelen gebruikt", begint Patrick van Leeuwen zijn verhaal. "Suzuki-rijders maken allemaal aanspraak op een VOS-onderhoudsbeurt en dat is inclusief Mobiliteitsgarantie voor een jaar of 15.000 gereden kilometers."
De goede naam die Auto Nassau al vele jaren heeft in Delft en omstreken is ook en vooral vele jaren achtereen opgebouwd als Daihatsu-dealer. Ook van dit merk is het bedrijf nog steeds servicepunt. "Ook een Japans merk, dat bekend is geworden door de fabricage van compacte en zuinige auto's", legt Van den Berg uit. "Ook voor het onderhoud en de reparaties van die modellen draaien onze monteurs hun hand niet om. Maar bent u in het bezit van een auto van een ander merk: ook die kunnen onze monteurs servicen."
In de werkplaats wordt namelijk gewerkt met de modernste uitlees- en alle denkbare andere apparatuur. Alle voorkomende werkzaamheden vinden hier plaats, van het onderhoud en reparatie tot een speciale aircoservice. "Natuurlijk zijn wij ook sterk in de verkoop van auto's", vertelt Van den Berg. "Van het merk Suzuki, van het merk Daihatsu en perfecte occasions van alle andere merken. In onze showroom staan altijd zo'n 25 occasions opgesteld. Kom eens een kijkje nemen."
Een aangekochte occasion bij Auto Nassau wordt altijd geleverd met garantie, een onderhoudsbeurt, APK en bovendien professioneel gereinigd, zowel van binnen als van buiten.
"Breng eens een bezoek aan ons bedrijf aan de Lagosweg in Tanthof-West", spoort Van den Berg nog eens aan. "Een leenauto of leenfiets zijn altijd beschikbaar. Maar het openbaar vervoer is ook heel handig, want de tram stopt voor de deur."

Auto Nassau
Lagosweg 9
2622 CZ Delft
(015) 256 87 79
www.suzukidelft.nl

De Range Rover Sport: om in te lijsten zo mooi.

De Range Rover Sport heeft zijn 3.0 liter TDV6 ingeruild voor een 2.0 liter viercilinder-diesel. Het turboblok kan 240 pk opwekken en is hiermee niet eens zo veel minder krachtig dan de uitgaande krachtbron, die 259 pk leverde.

Het koppel loopt met 100 Nm wel enigszins terug naar 500 Nm. De Range Rover Sport SD4, die te herkennen is aan de dubbele uitlaat, is namelijk te koop vanaf 83.364 euro. De uitgezwaaide TDV6 heeft de prijslijsten verlaten met een vanafprijs van 92.250 euro. Voortaan heb je daar bijna de SDV6-uitvoering voor met 306 diesel-pk's en 700 Nm trekkracht. De prijs daarvan begint bij 95.165 euro. Ook bij het absolute vlaggenschip, de 'klassieke' Range, verandert het een en ander vanaf modeljaar 2017. Zo is er een nieuwe topuitvoering, genaamd SV Autobiography Dynamic. Deze versie is enkel met 'korte' wielbasis leverbaar. Onder de kap gaat de Supercharged-V8 van de machtige SVR schuil, oftewel een 550 pk sterke vijfliter. Om dit geweld in goede banen te leiden staat de SV Autobiography Dynamic op een door SVO afgesteld, acht millimeter verlaagd onderstel en zijn er remmen van Brembo gemonteerd. Deze uitvoering is verkrijgbaar vanaf 244.264 euro.

Mensen met dementie kunnen zichzelf zijn op zorgboerderijen BuitenGewoon

Janus voert de kippen op Zorgboerderij BuitenGewoon

DELFGAUW - Buitenlucht, beweging en saamhorigheid in een rustige omgeving: zorgboerderij BuitenGewoon in Delfgauw biedt actieve mensen met dementie een veilige plek om zichzelf te zijn.

Door: Helga Favier

Modderige klompen voor de deur, boerenbont servies op tafel, een moestuin, kippen, drie katten, een varken en een hond. Zorgboerderij BuitenGewoon straalt de rust en gemoedelijkheid uit van een ouderwets agrarisch bedrijf. De mensen die hier dagopvang krijgen hebben een connectie met het landleven en mogen hier doen wat ze vroeger ook deden: lekker actief zijn.

Naar buiten
De lucht van andijvie en gehaktballen hangt nog in de woonkamer. De warme lunch is net achter de rug en de twaalf bezoekers drinken rond de open haard nog een kop koffie. Zodra die op is, verdwijnt het merendeel van de mensen snel naar buiten. Twee mannen zagen boomstammen, een groepje schoffelt achter het gebouw en enkele anderen knappen in de schuur een oude schaftkeet op. De begeleiders blijven in de buurt en ondersteunen bijna onmerkbaar. Ze houden overzicht en kijken, terwijl ze een praatje maken, of er een handje extra nodig is. Overal staan bankjes en stoelen om even op bij te komen. De hekken van de boerderij staan gewoon open.
"Jarenlang werkte ik in een verpleeginstelling en zag daar hoe mensen met dementie juist onrustig kunnen raken van een gesloten deur", vertelt directeur Arjo Buijs. Samen met zijn partner Marinel opende hij in 2005 de eerste zorgboerderij en vier jaar later al BuitenGewoon 2 in Delfgauw. "We willen een aanvulling zijn op wat er al is aan zorg voor mensen met dementie. Mensen uit allerlei stadia zijn hier dagelijks en vormen een hechte en overzichtelijke gemeenschap. Dat geeft rust. De bezoekers kunnen hier actief zijn zonder dat ze daarbij boven hun macht functioneren. Daarnaast proberen we met de professionele begeleiders en vrijwilligers zoveel mogelijk aandacht en liefde te geven. We hebben zelf het idee dat hun situatie op deze manier langer stabiel blijft. Daarom onderzoekt de Universiteit van Maastricht nu onze methode." Er is veel vraag naar de opvang op de zorgboerderijen en daarom gaat begin 2017 een BuitenGewoon 3 in Delfgauw open met overnachtingsmogelijkheden.

Lekker bezig
De 65-jarige Janus wilde zelf naar de zorgboerderij toe. "Ik had het thuis wel gehad. Alles wat ik deed viel me tegen, maar nu word ik iedere dag opgehaald." Jarenlang werkte Janus op de veiling en zijn liefde voor groente kan hij nu helemaal kwijt. "Ik doe de moestuin en ben lekker bezig zo."
Ook vrijwilligster Leny van der Ent heeft het naar haar zin op de boerderij. Ze werkte zeventien jaar op een gesloten afdeling voor mensen met dementie. "Daar zag ik hoe passief en leeg hun leven was. Hier komen de mensen los en zijn in voor een grapje. Vanmorgen hebben we samen gewandeld in de Delftse Hout. De bezoekers vinden de natuur heerlijk. Gewoon genieten van het zonnetje is al zingeving."

Knotten bestaat 5 jaar - en viert feest

Francis Notten, eigenaresse van Knotten, kijkt tevreden terug. Foto: Jesper Neeleman

DELFT - Het is alweer 5 jaar geleden dat Knotten aan de Voldersgracht 23 haar deuren opende. Toen werd er een sjaal voor Hugo gebreid en omgeknoopt. Zondag 28 augustus wordt het jubileum gevierd met live-muziek, hapjes en drankjes en pakketaanbiedingen.

In de jaren die volgden na de sjaal voor Hugo, zijn er heel wat stunts uitgehaald door Knotten. Zoals de gebreide fietsen voor de Spoorzone, de wedstrijden van kerstballen tot pannenlappen en natuurlijk het gehaakte portret van Koning Willem- Alexander in 2013.

Inspireren
Knotten vindt het leuk om mensen samen te brengen, te inspireren, te enthousiasmeren en natuurlijk te breien en haken! Ook ontwerpen kunnen de meiden bij Knotten niet laten. Ter ere van het 5-jarig bestaan worden daarom de beste vijf ontwerpen van Knotten gelanceerd. De vijf meest succesvolle en originele patronen worden in een nieuw jasje gestoken en gelanceerd op zondag 28 augustus. Deze dag zijn de pakketten ook nog eens aan te schaffen met 25 procent korting.
De winkel van Francis Notten en haar team ziet er weer top uit, zo aan de vroege start van het winterseizoen. Kom dus gerust even langs op zondag 28 augustus, bij Knotten aan de Voldersgracht 23. Hier kan iedereen zich tussen 13.00 uur en 18.00 uur laten inspireren onder het genot van live-muziek van Jazzanova en een hapje en drankje.

Sprankelende ideeën
Op de website www.knottenwol.nl staan verder in de nieuwsberichten en workshops vele sprankelende ideeën vermeld, die volgens Knotten leuk zijn om eens te proberen. Kijk en laat je inspireren!

Vaarwel, B-gebouw

Het lijkt van bovenaf bezien enigszins op een oorlogsgebied, maar het is toch echt het restant van het B-gebouw. Foto: Marco van der Roest

DELFT - Het was, afgelopen donderdagmorgen, bijna helemaal gedaan met wat ooit het B-gebouw van het Reinier de Graaf Gasthuis was. Van het pand dat zoveel jaren trouw dienst deed als plek waar deskundigen probeerden hun medemensen beter te maken, was afgelopen week nog maar een kleine stukje over. Een hijskraan met grijper knabbelde de laatste stukjes muur weg. Wat rest zijn vele bergen puin en nog meer herinneringen. Volgens Reinier de Graaf is de 'machinale sloop' van dit gebouw eind volgende maand pas helemaal gereed. De sloop van het H-gebouw is inmiddels ook begonnen. Dit pand moet eind februari 2017 compleet weggevaagd zijn. En dan zal het oude ziekenhuis helemaal voltooid verleden tijd zijn.
(foto: Marco van der Roest)

Nieuwe zelfbouwkavels in het Van Leeuwenhoekkwartier

De locatie van de zelfbouwkavels in het Van Leeuwenhoekkwartier .

DELFT – In het Van Leeuwenhoekkwartier zijn binnenkort weer nieuwe zelfbouwkavels beschikbaar. Hier ontstaat een nieuw stuk binnenstad, waar zelfbouwers hun stadswoning tot leven kunnen brengen, helemaal naar eigen wens. Op woensdag 24 en 31 augustus zijn vanaf 19.30 uur in Loods 015 aan de Nijverheidsstraat 7 zelfbouwateliers, waar geïnteresseerde zelfbouwers alles te weten komen over de mogelijkheden op deze locatie in het centrum, vlak naast het station. Inschrijving voor een kavel kan van 16 tot en met 22 september. Kijk voor het volledige programma en aanmelden op www.nieuwdelft.nl/24-augustus

Delftse dressuurruiter naar het NK

DELFT - De Delftse dressuurruiter Tomas Kok heeft met zijn paard Hilton tijdens het kampioenschap van de regio Zuid-Holland een derde plaats behaald. Daar is hij erg blij mee, want hiermee heeft hij een startbewijs verdiend om in september deel te nemen aan het NK in Ermelo. Tomas Kok beoefent al jaren met heel veel plezier de dressuursport en hij rijdt momenteel met zijn nog maar 4-jarige paard Hilton in de klasse L1. Eerder dit jaar werd hij Kring Kampioen van de L1 tijdens de kringkampioenschappen Zuidwest in Maassluis.

Elly en Rikkert geven concert

SCHIPLUIDEN - Elly en Rikkert zijn zaterdag 10 september te gast Op Hodenpijl. Deze twee vrijgevochten zielen brengen hier een bijzonder repertoire; van hippiemuziek tot kinderliedje, van christelijk tot maatschappij kritisch. Het concert start om 20.00 uur.Ze komen met hun vaste begeleiders: muzikale duizendpoten Jan Borger op keyboards en accordeon en Dick Le Mair op percussie-instrumenten. Kaarten voor het concert bij Op Hodenpijl kosten 17 euro 50 en kunnen worden gereserveerd via www.ophodenpijl.nl.

Talentvol karatedrietal vaart wel onder sensei Gonzalo Villarrubia

Van links naar rechts: Emelia Ibrahim, Laureen Hu, Priya Sardjoe Missier en Gonzalo Villarrubia in een karakteristieke karatehouding. (foto: Dennis van den Berg) Foto: Dennis van den Berg

DELFT – Met een inspirerende mentor kunnen sporters tot grote hoogten komen. Drie 'karate kids' uit Delft en Den Haag zijn onder bezielende leiding van sensei Gonzalo Villarrubia van Karate & Kobudo Delft bezig aan een opmars in hun sport.

Door: Dennis van den Berg

Ze is onlangs teruggekeerd in Nederland van een rechtenstudie in Oxford, waar ze met 'distinction' – het Engelse equivalent van cum laude – voor geslaagd is. De 22-jarige Laureen Hu uit Delft heeft daar echter niet alleen met haar neus in de boeken gezeten. De zwartebandkarateka nam met het universiteitsteam van Oxford afgelopen jaar deel aan het Engelse BUCS (British Universities & Colleges Sport) en de Varsity Games, die ze op persoonlijke titel en in teamverband heeft gewonnen. "Hierdoor mocht ik meetrainen met de Engelse selectie", vertelt Laureen vol trots. Op het internationale podium mocht ze haar universiteit vertegenwoordigen op de European University Games in het Kroatische Zagreb waar 41 landen aan deelnamen. Alhoewel ze hier niet in de prijzen is gevallen, is het wel een bijzondere ervaring geweest.
Nu ze weer in Nederland verblijft – "Voorlopig, want ik wil terug naar Engeland" – heeft Laureen zich aangesloten bij haar vader, moeder, zus en broer, die allen bij Gonzalo Villarrubia trainen. "We hebben echt geluk, dat zo'n goede sensei zijn dojo in onze woonplaats heeft gevestigd."

Priya
De andere karateka's Priya Sardjoe Missier (14) en Emelia Ibrahim (20) wonen niet in Delft, maar komen uit Den Haag. Zij komen specifiek voor Gonzalo's karateonderwijs naar de Prinsenstad. Bruinebanddraagster Priya heeft na een zeer succesvol seizoen dit jaar de overstap gemaakt naar een zwaardere poule. Ze had er rekening mee gehouden, dat dit vooral een overgangsjaar zou zijn. Desondanks eindigde ze bij de meeste wedstrijden waar ze dit seizoen aan heeft meegedaan op het podium. Binnenkort onderneemt Priya de reis naar de Duitse hoofdstad Berlijn, waar ze in het weekend van 17 en 18 september gaat deelnemen aan de Banzai Cup Open. Karatebond KBN heeft Priya aan de hand van haar wedstrijdprestaties over de afgelopen periodes laten erkennen als nationaal talent. De karatebondscoach voor de discipline Kata begeleidt Priya door haar te trainen als v