Delft op zondag

8 juli 2018

Delft op zondag 8 juli 2018


Scholen in Delft krijgen huiswerk van Inspectie

Grotius College en DSV even op het strafbankje

Leerlingen van De Delftsche Schoolvereeniging spelen heerlijk buiten.

DELFT – Delft telt momenteel twee excellente scholen: de Simon Carmiggeltschool (primair onderwijs) en het Stanislascollege (tak: VWO). Beide scholen bezitten bijzondere kwaliteiten of blinken uit in een specifiek profiel. Het Grotius College en de Delftsche School Vereeniging scoren daarentegen even iets minder minder op een bepaald onderwijsgebied.

Door Ruud Stift

In 2014 ontving de Delftsche Schoolvereeniging (DSV) het predicaat 'Excellent'. De school scoort heden ten dage een onvoldoende op kwaliteit van processen. Het Grotius College (afdeling: HAVO) figureert zelfs op een lijstje van vijf 'zeer zwakke' onderwijsafdelingen, op een totaal van ruim 600 middelbare scholen in Nederland.

Erkenning
Wat wel vermeld dient te worden in dezen, de toekenning lijkt soms wat arbitrair. De scholen bepalen namelijk zelf op voorhand een specifiek profiel waar ze volgens eigen zeggen in uitblinken. Echter, een school dient de waardering 'goed' te hebben als voorwaarde om mee te kunnen dingen naar het predicaat 'Excellent'. De school die het predicaat in de wacht heeft gesleept, mag deze titel drie jaar dragen. De 'beloning' bestaat uit een gevelbordje, een vlag en (digitale) banners. Het predicaat dient als een vorm van erkenning en waardering voor geleverde prestaties. De scholen zien het als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van excellente scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen.
Het primaire onderwijs op de Simon Carmiggeltschool is door de jury als 'excellent' beoordeeld op de volgende criteria: 1. teamontwikkeling en 2. de professionele en stimulerende cultuur. Er is veel ruimte voor initiatief en intensieve samenwerking. Binnen de school vindt veel uitwisseling van kennis en ervaring plaats. De project- en specialisatiegroepen binnen de school bedienen zich van nieuwe plannen/speerpunten.
De afdeling VWO van het Stanislascollege excelleert in talentenontwikkeling. Dit is terug te zien in het onderwijsaanbod (ondernemerschap, sport, wetenschap en pre-university programma's).

Grada Huis (woordvoerder Grotius College):
"Natuurlijk waren we zwaar teleurgesteld toen we hoorden dat de HAVO-afdeling 'zeer zwak' scoorde. De verbeteringen en veranderingen waren het jaar daarvoor al in gang gezet, maar die hadden nog onvoldoende effect. De HAVO-afdeling had in 2014 en 2015 een te laag slagingspercentage (70%), dat is een feit. Het jaar daarop noteerden we qua examenuitslagen weer een stijgende lijn, namelijk 86%. De Onderwijsinspectie berekent het gemiddelde van de examens echter over een periode van drie jaar. Ook al hadden we hoger gescoord dan het landelijk gemiddelde, we werden toch als 'zeer zwak' bestempeld. De stijgende examencijfers zetten zich overigens door. Dit jaar haalden we 95%. De inspectie doet goed werk door mee te denken en ons een spiegel voor te houden. In december komen ze weer langs en hopelijk wordt het oordeel dan bijgesteld. We zijn altijd bezig met verbetering daar waar nodig, dat is een constant proces."

Warm klimaat
"Het Grotius College heeft een warm klimaat. De docenten hebben een groot hart voor iedere leerling. Maar dat heeft ook een andere kant. Mogelijk hebben we de leerlingen niet altijd op het juiste niveau geplaatst. Dat is niet altijd afhankelijk van het leervermogen, ook van de juiste capaciteiten en de inzet van de leerling. Die determinatie is nu veel beter. Onze leerlingen werden wel goed gevolgd, maar de bijbehorende administratie was onvoldoende. Ook dat is verbeterd. Wij zijn niet perse een school die ijvert voor een predicaat 'excellent' als onderdeel van de school, maar we gaan wel voor excellent onderwijs. We kijken naar het grotere geheel. Daar zetten we ons keihard voor in."

Carina de Walle (voorzitter bestuur DSV) reageert op de onrust die ontstond naar aanleiding van een AD-artikel, waarin wordt gerept over 'onderwijskwaliteit die onder de maat zou zijn':
"Van excellente school naar onder de maat. Ik moet daar wel een nuance in aan brengen. We scoren onvoldoende op proceskwaliteit, maar nog steeds excellent op onderwijsopbrengst. We blijven geloven in de professionaliteit van onze leerkrachten en de kracht van ons onderwijsmodel. Toen het nieuwe toetsingskader van de Onderwijsinspectie bekend was, hebben we een zelfanalyse gemaakt. Omdat we inzagen dat we zeer waarschijnlijk een onvoldoende zouden scoren, hebben we de ouders hierover op voorhand ingelicht.We leggen nu veel meer nadruk op andere vlakken, zijn meer gefocust op het totale proces. Dus ook: meer vastleggen en verantwoorden. Daar stonden we even in stil, maar dat hebben we inmiddels bij de horens gevat."

Verbeterplan
"Het verbeterplan lag al klaar, voordat de inspectie kwam. Daar gaan we dit jaar mee verder. Maar zo'n cultuuromslag heeft tijd nodig. Het team en de ouders moeten eraan wennen. Als we iets doen, dan doen we het goed. We plukken geen beleid van internet, het team moet er voor de volle 100% achter staan. We zijn op de goede weg. Daarenboven, we zijn niet de enigen hierin. We zijn alleen een van de eerste Delftse scholen die met de nieuwe regels te maken krijgen. DSV blijft een excellente school met goed onderwijs, er is geen aanleiding voor zorg."

Ewout van Asperdt (locatiedirecteur Simon Carmiggeltschool):
"Wat het predicaat ons oplevert? Het toont aan dat we goed bezig zijn. Verder brengt het kennisdeling met andere scholen. We hebben al meerdere scholen bij ons over de vloer gehad. Onder meer door te overleggen hoe om te gaan met hoogbegaafde leerlingen. Daarin leer je van elkaar. Het werkt als een stimulans om door te gaan op de gebieden waar je goed in bent. De drive om je te blijven verbeteren. Elke school is uniek en anders. Het is een kwestie van informatie halen en brengen en kijken in hoeverre dit toepasbaar is op de eigen situatie. Ondanks de term 'excellent' moet je als school alert blijven en open staan voor veranderingen. Het gaat tenslotte om alle kinderen in Nederland."

Honey Highway op begraafplaats Sint-Janshof

Deborah Post en wethouder Ilona Jense van de gemeente Pijnacker/Nootdorp strooien bloemzaad bij begraafplaats Sint Janshof

NOOTDORP – Uitvaartvereniging De Laatste Eer heeft de Algemene begraafplaats Sint Janshof, tussen Nootdorp en Pijnacker, een Honey Highway geschonken. Een strook grond met een oppervlakte van 1.000 m2, dat -door het zaaien van streekeigen, wilde bloemen- als voedselgebied (nectar en stuifmeel) zal gaan dienen voor inheemse wilde bijen, Nederlandse honingbijen, hommels, vlinders en andere insecten.

Door Ruud Stift

Deborah Post (iniatiefneemster Honey Highway):
"De bij wordt met uitsterven bedreigt. Daarom wilde ik iets doen om bijen, hommels en vlinders te behouden en deze terug te brengen in Nederland. Snel en op grote schaal, want ze staan aan het begin van onze voedselketen. Mensen hebben bijen nodig om de groenten en fruit te bevruchten. Deze met 44 soorten wild bloemenzaad ingezaaide strook zal uitgroeien tot een blijvend paradijs voor de bijen."

Frank Franse
(directeur De Laatste Eer):

"Wij staan als vereniging niet alleen stil bij de dood, we willen ook graag het leven in herinnering houden. Niet alleen verdriet met elkaar delen, maar ook mooie en bijzondere momenten. Wij vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij maatschappelijke en lokale initiatieven (o.a. Lichtjesavond Delft, SamenLoop voor Hoop, samenwerking met Museum Prinsenhof en andere culturele organisaties, ledenavonden en een eigen magazine: 'Delfts Leven').
De Sint Janshof is stijlvol aangelegd en goed onderhouden, maar wij wilden er iets aan toevoegen om bezoekers een nog betere ervaring te kunnen bieden.
Onze leden waren hier heel enthousiast over. Door de Honey Highway te installeren verbeteren we de biodiversiteit, we leveren een bijdrage aan het voortbestaan van de bij en we creëren een prachtig bloemenparadijs. Een win-win situatie voor alle betrokkenen. Het maaien zal worden aangepast op de bloeifasen van de bloemen. De verwachting is dat we in het najaar kunnen genieten van de eerste bloemenpracht. In Delft beheren wij de begraafplaatsen Iepenhof, Jaffa en die aan de Kanaalweg. Dit jaar nog willen we op Iepenhof de tweede Honey Highway bewerkstelligen."

Honingsnelweg
Biologisch-dynamisch imker Deborah Post wilde 'zelf iets doen' en ze besloot zich toe te leggen op het zorgen voor meer nectar en stuifmeel voor de bijen.
"In 2015 zijn we begonnen met het uitstrooien van biologisch bloemenzaad in een groot deel van de berm langs de 7 kilometer lange A4 tussen Delft en Schiedam. Deze eerste 'honingsnelweg' zorgt ervoor dat bijen weer de kans krijgen om op onbespoten schrale grond te zitten, dat kan anders bijna alleen in onze natuurgebieden. Er is een overschot aan groen eiwitrijk raaigras voor melkproductie voor de koeien in Nederland, maar er zijn veel te weinig bloemen."

Schiphol
Deborah denkt in Nederland voorlopig nog wel zo'n vijf jaar bezig te zijn.
"Nederland telt 17.000 kilometer schraal grond langs dijken en 14.000 kilometer langs het spoor, de bermen langs de snelwegen daargelaten.
We zijn al op veel plekken actief: langs spoorrails in Gelderland, langs provinciale wegen in Utrecht en Den Haag, op dijken in Midden-Delfland, bij een biologische boer in Schipluiden, in het havengebied op de Maasvlakte, de Harnaschpolder en bij een biologische groenteteler in Brielle.
Op de agenda staan al meerdere projecten. De bermen bij Schiphol worden gereed gemaakt, deze worden binnenkort ingezaaid.
Verder richten we ons op de dijken in het Zuid-Westen, de nieuwe veilingroute in het Westland en in Zeeland gaan we een berm langs een rijksweg prepareren."

Ogen open
Niet alleen Waterschappen, ProRail en Rijkswaterstaat zijn enthousiast, ook particuliere ondernemers omarmen het unieke concept.
"In Maasland wordt na de zomer een stuk grasland van een ondernemer omgeploegd. Bij steeds meer mensen gaan de ogen open. Ik geef met mijn bedrijf ook cursussen. Dan leer je hoe je het bijenvolk in leven kan houden en krijg je meer gevoel voor het verstrijken van de seizoenen.
Juist in de zomer moeten bijen een grote voorraad stuifmeel verzamelen om de winter te kunnen overleven.
Iedereen die die biologische groenten koopt, helpt de bijen eigenlijk direct.
Je kunt ook je eigen tuin beplanten met biologisch bloemzaad. Uiteindelijk hoop ik een derde van de braakliggende schrale gronden in heel Nederland in te kunnen zaaien. We begeleiden het onderhoud, we doen veldonderzoek en we leveren of zaaien de streekeigen bloemzaden."

De Delftse Boekenmarkt

Op zondag 15 juli 2018 organiseert Stichting Vrijenban voor de 6e keer de "Delftse Boekenmarkt".

Deze gezellige boekenmarkt vindt traditioneel plaats onder de bomen op het plein aan de Elzenlaan. Van 10.00 tot 17.00 uur is het publiek welkom om te genieten van een echte boekenmarkt. Ook de standhouders zijn ingenomen met de Delftse Boekenmarkt, menig deelnemer zien we al jaren achter elkaar terug komen. De vele standhouders komen niet alleen uit de regio maar uit heel Nederland en zorgen voor een zeer uitgebreid assortiment aan boeken. Het is heerlijk snuffelen tussen de honderden, zelfs duizenden boeken. De afgelopen jaren groeide de Delftse Boekenmarkt dan ook uit tot een waar begrip onder de boekenliefhebbers. Wat er te koop is bij de diverse boekenkramen, is natuurlijk altijd weer een verrassing. Maar met een grote mate aan zekerheid zullen er boeken te vinden zijn over natuur, (huis) dieren en hobby's maar ook boeken over Delft, architectuur en kunst, kookboeken, reisboeken, kinderboeken, enz. Maar laten we zeker de literatuur, (streek)romans, gedichten, fantasy en thrillers niet vergeten. Eigenlijk te veel om überhaupt aan een opsomming te beginnen. Duidelijk is wel dat het aanbod groot zal zijn en dat er volop gezocht kan worden bij het grote aantal kramen. Parkeren in de buurt is gratis, ook voor bezoekers van de "Delftse Boekenmarkt". Het plein aan de Elzenlaan is niet alleen makkelijk bereikbaar met de auto (via de Van Miereveltlaan en de Lindelaan) maar ook met het openbaar vervoer (bus 60, halte Bieslandhof).

Jan van Dijk (69)

Foto: Martin Groen

Wat ben je momenteel hier aan het doen in de Zuidkolk aan de Hooikade?
Ik heb zojuist acht mensen vanuit Maassluis naar Delft gevaren en afgezet bij het station. Omdat daar geen ligplaatsen zijn, wacht ik hier de mensen weer op. Die zijn nu nog aan het winkelen of zitten nog lekker ergens op een terras.

Vervoer je de mensen in je eigen sloep?
Ik werk als vrijwilliger bij Warbout Rondvaarten en doe vandaag een dagje Delft voor individuele passagiers. Die konden zich van te voren inschrijven.

Ga je van de week nog wat leuks doen?
Deze week ben ik bijna elke dag op het water te vinden. Alleen vrijdag heb ik min of meer een vrije dag. Sinds ik met pensioen ben vind ik het varen een aangename tijdsbesteding.

Wat was voor jou het nieuws van de afgelopen week?
In het Westland zijn de afgelopen weken verschillende sloepjes van particulieren in brand gestoken. Ze hebben de dader op heterdaad betrapt. Een knap stukje werk van de politie.

Wie zou je graag nog eens willen ontmoeten en waarom?
M'n ouders. Mijn vader is nu alweer 35 jaar geleden overleden op de leeftijd die ik bijna heb. Dat zet je toch aan het denken. Ik hoop nog jaren van het leven te genieten.

Wat vind je de mooiste plek van Delft en waarom?
Het nieuwe stationsgebied vind ik echt heel mooi geworden. Maar ik geniet ook enorm van het oude centrum. Ik vind het altijd erg knap dat die hele oude gebouwen vaak nog zoveel beter in goede staat zijn, dan de gebouwen die in de moderne tijd zijn neergezet.

American Day Delft bedankt!

American Day Delft ondersteunt Inloophuis Debora

Op zondag 1 juli heeft American Day Delft het Inloophuis Delft speerpunt gemaakt van de opbrengst van de loterij die werd gehouden n.a.v. het festijn met klassieke auto's en motoren aan de Brasserskade. De opbrengst was 210 euro!
Huub Schoemaker, voorzitter van de Commissie PR van Inloophuis Debora bedankt de organisatie van American Day Delft voor deze fantastische ondersteuning!

Arina Blom (66)

Na 29 jaar werk op de Delftse Montessorischool gaat 'juf'
Arina Blom met pensioen. "Ik zal de kinderen en mijn collega's zeker missen".

1. Waarom wilde je hier in de tuin van de Delftse Montessorischool gefotografeerd worden?
Dit is een fijne plek. Ik heb de afgelopen 29 jaar op deze mooie school mogen werken.

2. Da's een hele tijd. Dan is er zeker veel veranderd?
Er verandert voortdurend wel iets, en toch zijn kinderen nog steeds kinderen. Alleen hun mogelijkheden en de verwachtingen die aan hen gesteld worden zijn veranderd.
Als docent wordt er denk ik meer van je verwacht, met name als het gaat om administratief werk. Wat me van die 29 jaar vooral is bijgebleven is het plezier in het werk.

3. Wat is er dan zo leuk aan?
Werken met en voor kinderen blijft boeiend en verrassend. En er gebeuren steeds weer onverwachte dingen, wat je je ook voorneemt. Er is geen dag hetzelfde.

4. Heb je altijd in het onderwijs willen werken?
Nee. Ik ben eerst verpleegkundige geweest. Toen mijn oudste kind hier op school kwam ontstond er ineens een vacature als peuterleidster, en daar ben ik toen ingesprongen. Het zou voor even zijn maar het werd zeven jaar.

5. Heb jij zo'n 'inspringend' karakter?
Als het nodig is, stap ik er in. Dat is wel hoe ik ben ja. Zo ben ik ook een twee keer waarnemend directeur geweest, met een tussenpoos van een jaar. Dat heb ik heel leuk gevonden.

6. Dus je stapte in het onderwijs en bent gebleven...
Ja. Eerst bij de peuters. Toen, heel kort, de kleuters. Tussendoor de Pabo gedaan in de avonduren. Daarna een mini-aanstelling; ADV- en ziektevervanging en dergelijke. En na een jaar of vijf 'zwerfwerk' uiteindelijk een vaste aanstelling. Eerst de middenbouw (6-9 jaar) en de laatste jaren ook de bovenbouw (9-12 jaar).

7. Ga je het missen?
Zeker weten!
8. En wat ga je dan het meest missen?
De kinderen. Mijn collega's. We zijn echt een team. Maar ook het werk zelf. Dit is werk waar je onbewust altijd mee bezig bent. Bewust en onbewust. Het zal wennen zijn dat dat niet meer hoeft.

Niet bang voor het 'zwarte gat'?
Welnee. Ik heb genoeg te doen. Ik speel dwarsfluit en daarin heb ik nog genoeg te leren.
Verder liggen er ook nog wel wat handvaardigheids-experimenten op me te wachten, en ik verwacht dat er ook wel het nodige vrijwilligerswerk op mijn pad zal komen!

10. Wat zou je doen als je burgemeester van Delft was?
Wanneer ik burgemeester van Delft zou zijn, zou ik bij alle scholen een gymruimte laten bouwen, zodat kinderen die dit nodig hebben, ook buiten de vaste gymnastieklessen, flink kunnen bewegen.

De burgemeester heeft deze week besloten om de sieradenwinkel aan de Molslaan en de horecazaak aan de Beestenmarkt weer te openen. Zij heeft dit gedaan op basis van informatie van politie en justitie. Afgelopen week is met de eigenaren van beide zaken gesproken over veiligheidsmaatregelen. Daarnaast is voor beide locaties voorlopig cameratoezicht ingesteld en vindt verscherpte surveillance door de politie plaats. n Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 17 juli op de Industriestraat 8 naast Sportart 1e etage en d.d. 1 augustus en 5 september in Delfshove, Vorrinkplein 99. Tarief: vanaf € 35,00 voor de B/E keuring en € 55,00 voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost € 41,00. n Al heel wat jaren heeft het koor van muziekvereniging Prins Hendrik op donderdagavond gerepeteerd, maar sinds kort komen de zangers op maandagavond bij elkaar. En wie weet komt dit voor jou juist beter uit?! Houd je van zingen in een gezellige groep met een enthousiaste dirigent, kom dan vooral een keer langs op een oefenavond in De Drumguards (Estland 2, Delft). We repeteren nog tot en met maandag 9 juli, maar gaan vanaf 27 augustus weer vol nieuwe energie verder. Meer info: www.prinshendrikdelft.nl. n Op zaterdag 14 juli is er een Molen & Appeltaartrondleiding in de Delftse korenmolen de Roos. Om 10.00 uur ontvangst in het molenaarshuis met een drankje en appeltaart van eigen meel. Daarna begeleidt een gids je bij het verkennen van de korenmolen en kijk je halverwege de molen uit over de hele binnenstad en zie je hoe de nieuwe Phoenixstraat nu snel vorm krijgt. Om 11.30 uur ben je weer beneden. Kosten per persoon € 7,50, aanmelden verplicht via delftsemolen.nl. De Delftse molen staat aan de Phoenixstraat 112. De molen wordt gerund door vrijwilligers en de opbrengst komt ten goede aan het behoud van de molen. n Ter nagedachtenis aan Orlando Boldewijn is er zaterdagavond 7 Juli een Stille Tocht in Ypenburg. Orlando (17) werd eind februari levenloos gevonden in het water van de Blauwe Loper. Verzamelen rond 18:00 uur bij het Oorlogsmonument aan de Blauwe Loper in Ypenburg. Om 18:30 uur zullen er enkele sprekers zijn en is er gepaste muziek. n Op zaterdag 14 juli is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. De markt wordt gehouden in het Jeugdhuis, Kasteellaan, in Schipluiden van 10.00 uur - 14.00 uur. De Kasteellaan kunt u vinden achter de AH, daar is ook gelegenheid om te parkeren. Deze markt is iedere 2e en 4e zaterdag van de maand. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk. n

Vrijzinnig Delft verhuist van Waalse- naar Lutherse kerk

De gemeenschap ging te voet op weg naar de Lutherse kerk aan het Noordeinde 4a. (Foto: PR) Foto: PR

Zondag 1 juli: in een zonovergoten Waalse kerk wordt er door de geloofsgemeenschap Vrijzinnig Delft een punt in de tijd gezet.

Met een eenvoudig afscheidsritueel verlaten zij dit oude Gods huis. Vanaf 1972 ingetrokken bij de Waalse gemeente, hielden zij hun diensten afwisselend in de kapel van Abtswoude en in de Waalse kerk. Het thema van hun laatste officiële dienst 10 juni was: wat laat ik achter en wat neem ik mee? Ieder kreeg de gelegenheid eigen gedachten op te schrijven. Wat treft – bij navraag is dat het vooral de sfeer is en de lichtinval die velen van hen achterlaten. Daarnaast de herinneringen, vreugdevol maar ook van verlies en van afscheid. De kerstnachtdiensten, sfeervol en gastvrij. De muziek, de klanken van het orgel- en vooral de stilte die van de kapel uitgaat, als je de tijd neemt. Het vertrek van de Vrijzinnigen betekent dat er ook een einde is gekomen aan het kerkelijk gebruik van de Waalse kerk na meer dan 450 jaar. De eerste protestantse dienst werd in 1573 in het Frans gehouden. Op die ene zonovergoten zondagmorgen is er nog een laatste keer gezongen en gebeden. Daarna hebben zij de deur van de kapel achter zich gesloten en zijn te voet op weg gegaan naar de Lutherse kerk aan het Noordeinde 4a. Naast de voormalige studentengemeente, nu Kerk aan het Noordeinde, die al vele jaren in de Lutherse kerk hun diensten hebben, is dit de nieuwe plek voor de Vrijzinnigen in de stad. Samen onder één dak met de Lutherse gemeente, geeft nieuwe kansen en uitdagingen. Het is om te beginnen wel even aanpassen en inschikken. Maar ook hier is een creatieve oplossing gevonden. Zo is er naast de zondagmorgen elke eerste zaterdagavond van de maand om 19.00 uur een viering van Vrijzinnig Delft in de Lutherse kerk. De eerste keer is zaterdag 1 september tevens opening van het nieuwe seizoen. Meer informatie over deze eigentijds geloofsgemeenschap en hun nieuwe programma is te vinden bij: www.vrijzinnigdelft.nl

Pasfoto's maken

Het echtpaar Deurlo was 70 jaar getrouwd. Foto: PR

Vraagt u binnenkort een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan? Zorg er dan voor dat u over een goede pasfoto beschikt voordat u de gemeente bezoekt. Een pasfoto die u gebruikt voor officiële documenten, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, moet aan speciale eisen voldoen. Dit geldt voor de belichting, achtergrond en formaat. Zo moet u een kleurenfoto hebben met een lichte, egale achtergrond, moet de foto recht van voren zijn gemaakt en mogen eventuele brillenglazen niet reflecteren op de foto. Op www.delft.nl (zoek op 'pasfoto') vindt u een overzicht van alle eisen waaraan een goede pasfoto moet voldoen.
Om u goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat u een goede pasfoto bij u heeft. Laat uw pasfoto's daarom altijd van tevoren maken bij de fotovakhandel. Geef hierbij aan dat u een pasfoto wilt voor een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De fotovakhandel is op de hoogte van alle eisen en maakt voor u de juiste pasfoto's.

Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | openingstijden: ma t/m do van 8.30-17.00 uur, vr van 8.30-20.00 uur | u kunt bij de gemeente alleen per pin betalen | www.delft.nl.

Mw Van der Hulst-Groen bereikte de leeftijd van 100 jaar.

Werkzaamheden
Binnenstad

Phoenixstraat: tot en met 10 juli wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. Tijdens de werkzaamheden is de ventweg doodlopend voor verkeer.
Nieuwelaan: op 11 juli zijn er tussen 7.00 en 9.00 uur werkzaamheden met een hijskraan.
Oosteinde: tot en met 27 september zijn er werkzaamheden aan het riool. Op het deel waar wordt gewerkt is geen doorgaand verkeer mogelijk.
Wateringsevest: tot en met 20 juli zijn er werkzaamheden aan het fietspad langs de Wateringsevest. Het fietspad is hierdoor versmald.
Trompetstraat: tot en met 27 juli is de Trompetstraat vanwege werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Hof van Delft

Spoorsingel: tot en met 31 augustus zijn er werkzaamheden op het deel tussen de De Vriesstraat en De Heemstrastraat.
Stationsplein: tot begin 2020 is het Stationsplein niet te bereiken via de zuidkant.

Voorhof en Buitenhof

Griegstraat: tot en met 12 juli zijn er rioleringswerkzaamheden. De kruising Griegstraat/Bartokpad is afgesloten. Er is een omleiding ingesteld via de Reinier de Graafweg.
Wilhelminalaan: tot en met 20 juli zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Er is dan geen verkeer mogelijk vanaf de Wilhelminalaan naar de Buitenhofdreef. Verkeer richting de Wilhelminalaan blijft wel mogelijk.

Wippolder en Schieoevers

Quackelbrug: van 9 juli tot en met 4 augustus zijn er werkzaamheden aan de brug tussen het Oostplein en de Oostsingel. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de Staalweg. Voor fietsers en voetgangers is er een omleiding via de Oranje Plantage en Koepoortbrug.
Mijnbouwplein: tot en met 13 augustus wordt het Mijnbouwplein heringericht. De rijstroken zijn versmald en verkeer in zuidelijke richting wordt over de busbaan op de Michiel de Ruyterweg gestuurd. De Piet Heinstraat en Mijnbouwstraat zijn niet te benaderen vanaf de Michiel de Ruyterweg.
Engelsestraat: tot en met april 2019 is de aansluiting richting de Zuidwal afgesloten vanwege bouwactiviteiten.
Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:vanaf de A13 (vanuit Den Haag) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevestvanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal.
Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel de brug gebruiken.

Besluiten
Evenementen vergunningen

5 juli | MidZomerNachtFestival | Westterrein faculteit Bouwkunde | verleend
6-7 juli | Westerpop | sportterrein Stanislascollge | verleend
8 juli | Home Made Market | Markt | verleend
10 juli | Koornbeurs Zomerpop | Camaretten | verleend
13-28 juli | lustrum DSC | aangemeld.
Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd en de status van de aanvraag.

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd

2611 BP | Doelenplein 5 | bouw: 2 banieren plaatsen aan gevel van terras Filmhuis Lumen | 29-6-2018
2611 NE | Verwersdijk 61 | bouw, rijksmonument: monument renoveren | 25-6-2018
2613 BT | Thorbeckestraat 45 | kap: rottende boom | 7-6-2018
2613 CA | De Vriesstraat 7 | bouw: schuur vergroten | 26-6-2018
2613 PM | Pootstraat 58 | bouw: dakkapel | 27-6-2018
2622 BR | Venezuelastraat 12 | bouw: dakkapel | 28-6-2018
2623 MK | Zaagbekhof 10 | kap: een knotwilg | 28-6-2018
2623 MV | Fuutlaan 24 | kap: een es, wegens vernieuwen van brug | 28-6-2018
2623 NM | Kluutring 18 | bouw: dakopbouw | 28-6-2018
2624 NW | Antoon Coolenlaan 47 | bouw: dakopbouw gelijk aan overige dakopbouwen in de wijk | 29-6-2018
2624 WV | Albert Verweylaan 9 | bouw: bestaande bouwwerken veranderen | 29-6-2018
2625 LL | Grabijnhof 6 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: berging aan voorzijde woning aanbouwen/verlengen | 25-6-2018
2628 GS | Nassaulaan 2 | bouw: houten kozijnen vervangen door duurzaam kunststof kozijnen | 25-6-2018
2628 xx | Schoemaker Plantage, Klinkerbuurt 3 | bouw: 17 rijwoningen op parkeergarage met 64 plaatsen | 27-6-2018
2629 JA | Thijsseweg 11 | bouw: meerdere zeecontainers plaatsen | 29-6-2018.

Verleend regulier

2611 KK | Vrouwenregt 14-15 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijksmonument: in gebruik nemen als tapasbar en wijzigen gevel | 25-6-2018
2611 NS | Doelenstraat 81 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: dakopbouw | 28-6-2018
2613 VC | Hugo de Grootstraat 306 | bouw: houten hekwerk op reeds aangebrachte vlonder op platte dak bovenwoning | 29-6-2018
2622 AZ | Chilipad 1 | aanleg: wegens archeologisch onderzoek mbt. 25 aanleun- en 20 zorg-appartementen | 27-6-2018
2622 AZ | Chilipad 1 | kap: aantal bomen verplaatsen voor realiseren van 25 aanleun- en 20 zorg-appartementen | 27-6-2018
2628 CK | Stieltjesweg 2 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: dakopbouw, TU-logo en een radar/antenne plaatsen tbv. onderzoek | 29-6-2018.

Vergunningsvrij

2611 KA | Molenstraat 8 | gemeentelijk monument: achtergevel schilderen | 28-6-2018
2613 SZ | Buitenwatersloot 254, achter woning | kap: een boom | 29-6-2018
2614 XA | Oceaanpad 21 | kap: een boom ivm. verdringing en veiligheid | 29-6-2018
2622 AZ | Chilipad | aanleg: inrit over watergang verplaatsen en verbreden | 27-6-2018
2624 EG | Papsouwselaan 210 | pand brandveilig gebruiken | 25-6-2018
2624 EP | Papsouwselaan 438 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: horecafunctie 1 wijzigen naar horecafunctie 2 | 25-6-2018.

Geweigerd regulier

2625 LP | Gerbrandylaan 31 | kap: boom in voortuin | 25-6-2018.

Buitenbehandeling gesteld

2611 WG | Vesteplein 100 | bouw: verleende vergunning 2940447 wijzigen | 28-6-2018.

Ingetrokken aanvraag

2611 AK | Phoenixstraat 111 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: bestemming woning naast molen De Roos wijzigen | 27-6-2018
2622 xx | Hoogspanningspad 0 | bouw: airco-unit realiseren | 25-6-2018.

Verlengde beslistermijn

2611 PK | Asvest 22-28 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: 29 short stay studio's realiseren | nieuwe beslisdatum: 7-8-2018
2611 HA | Oude Delft 151 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijksmonument: dakkapel / nieuwe uitbouw plaatsen | nieuwe beslisdatum: 17-8-2018
2613 SZ | Buitenwatersloot 254 | kap: een boom | nieuwe beslisdatum: 10-8-2018
2623 EW | Tanthofdreef 3 en Motorenweg 5 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: locatie verbouwen en tijdelijk gebruiken voor DSC van 14 t/m 28 juli | nieuwe beslisdatum: 15-8-2018
2624 AE | Papsouwselaan 1E | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, reclame: Papa John-filiaal inbouwen en reclame aan gevel aanbrengen | nieuwe beslisdatum: 14-8-2018
2624 BZ | plantsoen Minervaweg 16 en Hendrik Tollenstraat | kap: een boom wegens rioolwerkzaamheden | nieuwe beslisdatum: 13-8-2018
2625 XP | Duke Ellingtonstraat 201 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: een gedeeltelijk gesloten overkapping aan moskee aanbrengen | nieuwe beslisdatum: 13-08-2018
2628 xx | Schoemakerstraat/Klinkerbuurt fase 3 | milieu: gesloten bodemenergiesysteem/ milieutoets realiseren | nieuwe beslisdatum: 13-8-2018
2629 HD | Rotterdamseweg, 'Delft Buiten' op kavel 6 | bouw: woning | nieuwe beslisdatum: 16-8-2018
2629 JG | Heertjeslaan, L 1439 | bouw, aanleg: nieuwbouw bedrijfspand ABB tbv. R&D-activiteiten | nieuwe beslisdatum: 8-8-2018.

Meldingen
Sloopmeldingen

2611 HA | Oude Delft 147 | asbest verwijderen | 25-6-2018
2613 JK | Jacoba van Beierenlaan 106 | asbest verwijderen | 26-6-2018
2613 MS | Saaiwerkerstraat 6 | asbest verwijderen | 25-6-2018
2614 AN | Meermanstraat 186 | asbest verwijderen | 26-6-2018
2614 CA | Van Schuijlenburchstraat 28 | asbest verwijderen | 26-6-2018
2614 KA | Lookwatering 45A | bestaande garage slopen tbv. nieuwbouw woning | 26-6-2018
2624 TV | Dirk Costerplein 135 | asbest verwijderen | 29-6-2018
2628 JB | Kloosterkade 10 | asbest verwijderen | 25-6-2018
2628 JK | Prof. Krausstraat 29 | asbest verwijderen | 26-6-2018.

Meldingen brandveilig gebruik

2612 KD | Hendrick de Keyserweg 151 | 1-7-2018
2627 AC | Crommelinlaan 18 | 27-6-2018
2628 HN | Proff. Bosschastraat 12 | 25-6-2018.

Melding voorgenomen bomenkap

Voor de kap van de volgende bomen is volgens de Delftse Bomenverordening geen omgevingsvergunning nodig; bezwaarmaken is niet mogelijk. Er volgt herplant.

2611 xx | Zuidwal | een dode Christusdoorn
2614 xx | Kristalweg | een dode eik
2616 xx | Vrederustpad | een wilg, bijna dood
2624 xx | Herman Gorterhof | een dode kastanje
2624 xx | Troelstralaan | een dode hazelaar
2626 xx | Abtswoude nabij De Border | een wilg, bijna dood
2626 xx | Abtswoude nabij De Border | een wilg, bijna dood
2626 xx | Abtswoude nabij De Border | een wilg, bijna dood.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.
Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Van de linker foto is weinig meer te herkennen. Van het water van de oude spoorhaven, gelegen tussen de Havenstraat, de Coenderstraat en de Westvest, is nog maar een klein plasje over.
Met veel trein, stadskantoor en een kalig kruispunt is de sfeer van dit deel van de stad aan het begin van de vorige eeuw verdwenen. De trein reed hier nog gelijkvloers; op de linker foto is aan de rechterkant nog een seinwachter huisje te zien.
De stadssingelgracht, gedempt voor De Trein, deed in vroeger eeuwen dienst als natuurlijke buffer tegen gespuis dat slechte bedoelingen had in de Prinsenstad.
De vesting die aan de stadszijde stond kende een aantal uitspringende, driehoekige delen van waar men een goed overzicht had over een deel van de buitenkant van de vesting. Dit werd bolwerk genoemd. Ter hoogte van de Havenstraat lag ooit zo'n bolwerk; slechts de naam is overgebleven uit die tijd.
Rond de eeuwwisseling lag er op deze locatie de spoorhaven: goederen die per trein werden aangevoerd werden hier overgeslagen op boten, die dan voor verder transport door en rond de stad zorgden.
De oude foto laat een tweetal schepen zien die tonnen vervoerden. Waar ze voor bestemd waren is niet bekend. Wellicht als opslag voor bier, kaas of andere bederfelijke waar. Opmerkelijk is de kleding van de figuranten op de foto: vrouwen in het wit en de heren strak in het pak en met hoed.
De straat die op deze kleine haven uit kwam werd, inderdaad, Havenstraat genoemd. Ook de Delftsche Groenteveiling, gelegen ter hoogte van wat we nu kennen als bioscoop Delfia, was een belangrijke bron van aan- en afvoer. In mooie zomers werd er in het water rond de groenteveiling door de Delftse jeugd gezwommen; tussen de kolen en komkommers, dat dan weer wel.
In latere jaren werd een flink deel gedempt voor auto-, tram- en treinverkeer.
Met de sloop van het treinviaduct en de herinrichting van het gebied is een deel van de oude sfeer terug: meer water, meer ruimte voor voetgangers en fietsers. En, niet onbelangrijk, er is weer een aansluiting tussen de binnenstad en het westen van de stad.
(www.dubbeldelft.nl)

Foto: Willem de Bie

Verbreding A4 Midden-Delfland roept vragen op

Het voornemen voor het toevoegen van extra rijstroken aan de A4 Midden-Delfland roept veel vragen en zorgen op, zo stelt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) in een zienswijze op het plan.

De NMZH betwijfelt of het vergroten van de capaciteit van de weg de bereikbaarheid op lange termijn echt zal vergroten. Onlangs stelde een belangrijk adviesorgaan van de overheid immers nog dat het aanleggen en verbreden van wegen niet langer dé oplossing is voor het bereikbaar houden van Nederland. Ook is de NMZH bezorgd over de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving.Toen de A4 Midden-Delfland werd aangelegd maakte deze weg onderdeel uit van een totaalprogramma waarmee de gehele kwaliteit van het gebied tussen Delft en Schiedam moest verbeteren, o.a. op het gebied van natuur, landschap en recreatie. De NMZH wijst erop dat een verbreding van de A4 niet strijdig mag zijn met de afspraken die toen gemaakt zijn. Ook heeft de NMZH zorgen over de effecten van meer autoverkeer op de luchtkwaliteit. Deze staat in de regio al erg onder druk. De NMZH vindt dat niet alleen gekeken moet worden of aan de wettelijke normen wordt voldaan, maar ook wat de effecten zijn op de gezondheid van inwoners van de regio. De NMZH erop dat nog niet onderbouwd is dat het toevoegen van rijstroken aan de A4 noodzakelijk is om de bereikbaarheid te verbeteren. Het rapport dat hierop zou wijzen is niet gepubliceerd. Ook is er nog niet gekeken of er alternatieve maatregelen zijn die de bereikbaarheid zouden kunnen verbeteren .

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Van Silfhout & Hogetoorn

DELFT - Een voormalige boerderijwoning met als bouwjaar 1880. Wie zou dat aan de Nieuwe Langendijk verwachten.

Toch is die er en Jim Verlaan heeft er samen met Miranda van der Sman bijna drie jaar gewoond. De deur op nummer 90 geeft toegang tot een lange poort, die uitmondt in een gezellig zonnig plaatsje. De toegang wordt gedeeld met één buur, die een van buiten gelijk uitziend huisje bewoont. In dit kleine, onopvallende hofje in het centrum van Delft heb je een prachtig uitzicht op de toren van de Nieuwe Kerk. Het is de plek waar Jim en Miranda heel graag vertoeven, heerlijk op een loungebank in de zon. Er is echter ook voor goede zonwering gezorgd, dus je kan ook juist de schaduw opzoeken. "Ik kwam destijds uit Almere en Miranda woonde hiervoor in de Hovenierstraat", begint Jim zijn verhaal. "We hebben allebei al volwassen zonen en dochters uit eerdere huwelijken en zelfs ook al kleinkinderen. Die komen hier regelmatig op bezoek." Hij weet verder te vertellen, dat de boerderijwoning oorspronkelijk groter was. Het pand liep vroeger helemaal door naar de Trompetstraat, dat gedeelte is nu een aparte woning. "Maar goed, we zijn hier samen opnieuw begonnen. En ik ben echt voor haar naar Delft verhuisd. We hebben ook een woonboot overwogen, maar uiteindelijk is dit het geworden." Miranda noemt de beschutte plaats een veilige en rustige omgeving, met een prachtig uitzicht. "Het besluit om nu al weer te verhuizen is dan ook best impulsief genomen", zegt ze. "Met name door Jim, toen we eens langs het water liepen en een prachtig jacht zagen." Het is altijd Jims wens geweest om op het water te wonen. En hij dacht, waarom nu eigenlijk niet? "Daarop hebben we het besluit genomen en een jacht van 14 meter lang en 4 meter breed gekocht", legt hij uit. "De overwaarde van dit huis wordt dus te gelde gemaakt en tot aan m'n pensioen gaan we lekker rond varen. Ben ik eenmaal klaar met werken, dan gaan we naar de Griekse eilanden." Het water is niet vreemd voor Jim, want hij heeft jarenlang bij de Marine gewerkt. "Ik heb heel veel gevaren, ik weet wat het is om op het water te zijn. Het is de bedoeling om straks een jaarplaats rond Delft te krijgen", legt hij uit. "Om vandaaruit door heel Nederland te varen. We kijken dan wel hoe lang we weg blijven. We hebben echt voor onze vrijheid gekozen. Zo waren we altijd al, we hebben ook wel eens gekampeerd in Amerika en voor dit jaar staat er nog een trip naar Thailand op het programma. We plannen nooit zo veel, we gaan meestal op de bonnefooi." Deze woning is Jim en Miranda heel goed bevallen. Een klein huisje waar nog veel uit vroeger tijden zichtbaar is. "Het is een knus huisje en geschikt voor twee personen", zegt Miranda. De ruime woonkamer is 5.40 bij 5.09 meter en heeft een fraai balkenplafond. Er is een moderne open keuken met een vierpits gaskookplaat, een afzuigkap, een koelkast en een oven. De trap naar de eerste verdieping leidt naar één hoge open slaapruimte van 3.73 bij 5.41 meter, met balken in het zicht en een dakvenster. De badkamer heeft een douchehoek, een wastafelmeubel met een waskom, een toilet en een handdoekenradiator. Achter een schuifwand is een inloopkast. In de berging de CV-opstelplaats, een combiketel en de wasmachineaansluiting. Een tweede trap leidt naar de entresol met vide. "Ja, we zijn echt heel enthousiast om weer een nieuw avontuur aan te gaan. Nu eerst in Waspik in De Bieschbos, want daar ligt ons jacht en daarna varend weer terug naar Delft natuurlijk."

ZO Makelaars is blij met 9,5 gemiddeld voor ver- en aankoop service

Manon Balkenende, één van de makelaars in het team.

DELFT - Het makelaarskantoor ZO Makelaars staat er om bekend open te staan voor vernieuwing in de makelaardij.

Met enige regelmaat wordt onder andere de Inman Connect in New York bezocht. De afvaardiging van ZO Makelaars reist dan af met een groepje andere makelaars uit Nederland. Tijdens de grote conferentie steekt een ieder wat van de Amerikaanse manier van werken op. De Nederlandse delegaties komen zo op juiste inzichten en ideeën. Het makelaarsteam bestaat uit Pascal de Roo, zijn zoon Lorenzo de Roo en Manon Balkenende. "Wij zijn een klein hecht team", vertelt Manon. "Met een open werkvloer is er binnen ons team een snelle communicatie." ZO Makelaars is in 2016 en 2017 beoordeeld als Beste Makelaar van Delft, vanuit de NVM afdeling Haaglanden. Deze afdeling houdt elk jaar een inventarisatie aan de hand van de reviews op Funda. "Hier in Delft zijn we tot twee keer toe als beste uit de bus gekomen", zegt Manon. "Eén van onze goede punten: de korte communicatielijnen met onze klanten. Met onze What'sApp groepen hebben we directe lijnen met onze klanten. In het hele traject houden we elkaar op de hoogte, de makelaar en de verkoper of de koper bij eventueel een aankooptraject. Werkt heel prettig." Dit maakt ook dat ZO Makelaars na vijven nog bereikbaar is en dat wordt erg op prijs gesteld. "Klanten zien ons graag dit stapje extra doen en dat wordt zeer gewaardeerd", zegt Manon. Het kantoor heeft gemiddeld een 9,5 voor de ver- en aankoop. Een cijfer waar het team erg blij mee is. "Andere sterke punten die genoemd zijn, meedenkend in oplossingen, drie duidelijke pakketten waardoor je precies weet hoe veel het kost om bij ZO Makelaars uw woning in de verkoop te plaatsen, geen verrassingen achteraf."
ZO Makelaars, (015) 212 99 88, www.zomakelaars.nl.

Met een gerust hart op vakantie

Foto: PR

De vakantietijd staat voor de deur. Maar kunt u straks onbezorgd op vakantie?

Op vakantie wil je natuurlijk even niets aan je hoofd hebben. En je wil al helemaal niet denken aan wat er allemaal kan gebeuren als je niet thuis bent... "Bereid je daarom goed voor", zegt Jeroen van Sleutelspecialist Delft. Natuurlijk sluit je alles goed af, en je zorgt dat alles er bewoond uitziet. Maar soms is meer nodig. Zo komt inbreken via de 'kerntrekmethode' weer vaker voor de laatste tijd. Gelukkig is daar iets tegen te doen. Zo kun je een inbraakbestendige cilinder kopen, of kiezen voor veiligheidsbeslag. Anti-kerntrekbeslag is bovendien vrij makkelijk zelf te installeren. Kom langs in de winkel met een foto en wij kunnen u prima adviseren!
Uiteraard loont het ook altijd de moeite om de rest van je hang- en sluitwerk te controleren. Kijk eens op www.politiekeurmerk.nl naar wat mogelijk is, of bezoek onze site www.sleutelspecialistdelft.nl waar ook veel informatie op te vinden is.

Van Witteloostuijn, sedert 1913, nu met showroom aan huis

Foto: Martijn Linthorst

REGIO - Voor tapijt, harde vloeren en binnenzonwering weet men in Van Witteloostuijn een betrouwbare winkel. De zaak voor Project- en woninginrichting aan de Koornmarkt in de binnenstad van Delft heeft echter de deuren gesloten. De onderneming, die bestaat sinds 1913, heeft de werkzaamheden voortgezet aan het Lepelaarplantsoen in Maassluis. Eigenaar Dick van Witteloostuijn: "De bereikbaarheid voor leveranciers en klanten was rampzalig geworden in de binnenstad. Daarom heb ik nu een showroom en werkplaats aan huis, het maatwerk en service blijven precies hetzelfde. We draaien nu zo'n zes maanden en hebben veel bestaande en ook nieuwe klanten." De website staat vol met het productenaanbod, zoals tapijt van Desso, Parade en Bonaparte. En harde vloeren, zoals linoleum van Forbo en laminaat van Balterio. Dan is er nog het aanbod Velux binnenzonwering en Luxaflex. "We zijn blij met de stap", zegt hij. "Je kan niet meer spontaan binnenlopen, maar we ontvangen u graag na het maken van een afspraak: Info: www.vanwitteloostuijn.nl en info@vanwitteloostuijn.nl.

'Delft denkkracht en vrijwillige inzet laten ervaren'

Foto: PR

Samen werken aan een betere versie van Delft. Dat is kort gezegd de gedachte achter de samenwerkingsovereenkomst tussen de TU Delft en de gemeente. Wat willen de TU Delft en de gemeente? Op 11 juli gaan burgemeester Marja van Bijsterveldt en TU-rector Tim van der Hagen hierover in gesprek met de stad. Ze lichten nu een tipje van de sluier op.

"De TU Delft is een universiteit van wereldniveau die hoog scoort in alle internationale ranglijsten" zegt TU-rector Tim van der Hagen. "Maar we willen ook lokaal hoog scoren. Omdat we het belangrijk vinden om sterk geworteld te zijn in de stad waar we zijn gevestigd. Zonder Delft geen TU, zeg ik weleens." En ook het omgekeerde geldt, vindt burgemeester Marja van Bijsterveldt: "De impact van de TU Delft is al vele decennia heel groot. Delft zou Delft niet zijn zonder de TU."

Dicht bij
Voor de TU Delft zorgt de hechtere samenwerking met de gemeente ook voor nieuwe mogelijkheden. Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld op zoek gaan naar antwoorden voor belangrijke Delftse vraagstukken die ook bij de gemeente leven. En thema's als duurzaamheid, gezondheid en stedenbouw liggen heel dicht bij het onderzoek en de ervaring bij de TU.

Stad als leerrijke omgeving
"Ook studenten kunnen bijdragen aan die 'betere versie van Delft'", zegt Van der Hagen. "Een initiatief als de SVD, Studenten Vrijwilligerswerk Delft dat eigenlijk een soort marktplaats voor studentvrijwilligers wordt, is een mooie recente ontwikkeling. Maar het gaat om meer dan alleen die vrijwillige inzet. Ook een project vanuit het TU Honours Programma, dat oplossingen zoekt om eenzaamheid onder ouderen en daklozen tegen te gaan, past helemaal bij een TU Delft die betrokken is bij de stad. Ander voorbeeld: het klimaatlab bovenop de spoortunnel. Dit alles past bij ons streven om als onderwijsinstelling ingenieurs zo compleet mogelijk op te leiden. Compleet in de zin dat onze studenten straks niet alleen maar heel goed kunnen rekenen en ontwerpen, maar ook een brede basis hebben om in de samenleving een verantwoordelijke rol te spelen. Door tijdens hun studie al projecten te doen die directe impact hebben. Door echt na te denken over uitdagingen in een buurt of een wijk, krijgen ze een goede leerschool. De stad als leerrijke omgeving – dat gaan we veel meer stimuleren."

Kennis en bedrijvigheid
Van Bijsterveldt juicht het toe dat de TU Delft haar innovatief vermogen gaat inzetten voor Delft zelf. "Onze samenwerking vind ik om twee redenen extra belangrijk. Eén: we kunnen kennis en bedrijvigheid samenbrengen in de stad. De TU-campus is nu op weg om een plek te worden waar je niet alleen tussen negen en vijf graag bent, maar waar het ook 's avonds, net als in de binnenstad, bruist van de activiteiten. Van belang is ook om te blijven nadenken over de campus als plek van bedrijvigheid: met startups, scale-ups enzovoort."

Van betekenis voor de stad
En twee? "Voor het draagvlak van de TU Delft is het goed om Delftenaren zélf te laten zien, laten ervaren wat de stad bezit aan denkkracht, creatief en innovatief vermogen maar ook wat studenten te bieden hebben qua betrokkenheid en vrijwillige inzet. De aanzienlijke groei van de TU heeft veel impact op bewoners. Het is nodig dat we zichtbaar maken wat studenten al voor de stad betekenen en hen waar mogelijk verder stimuleren daarin. Dat geldt op economisch gebied – kennis, innovatie, bedrijvigheid – maar ook op andere terreinen. TU-studenten zijn jonge mensen die zich op allerlei manieren actief kunnen inzetten voor de stad. We hopen dat meer en meer studenten zich vrijwillig inzetten voor de stad. Er zijn tal van mooie voorbeelden waar studenten al hun betrokkenheid en inzet tonen; van 'Abtswoude bloeit!' waar studenten samenwonen met ouderen en mensen van PerspeKtief tot de manier waarop studenten hebben meegedacht over nieuwe ontwikkelingen in Tanthof. Hun knowhow hebben we ingezet voor deze wijk – en willen we voor de hele stad inzetten."

Meer weten, of vragen? Kom op 11 juli naar het stadsgesprek met TU-rector Tim van der Hagen en burgemeester Marja van Bijsterveldt in Het Prinsenkwartier, Agathaplein 4, aanvang 20.00 uur. Meer informatie op www.topdelft.nl.

Win kaarten voor Golden Earring!

Het is dit jaar 45 jaar geleden dat Golden Earring het nummer ´Radar Love´ uitbracht. Eind augustus 1973 kwam dit nummer binnen in de Nederlandse Top 40 en bereikte op 15 september 1973 de nummer één positie. Tijd dus om dit succes na 45 jaar te vieren, tijd voor een groots strandconcert! Blok vanaf nu 6 september in je agenda, want hier moet je bij zijn! Info en tickets www.liveonthebeach.nl.

Het kasteeltje en Delftopzondag mogen 3x2 kaarten weggeven voor het strandconcert van Golden Earring op 6 September 2018. Wat moet je doen? Beantwoord de volgende vraag:

Noem 3 hits van Golden Earring.

Winnaars kunnen tot 11 juli reageren op maakkansopkaarten@delftopzondag.nl.

Foto: PR

In het kort

"Volgend jaar staan we hier weer." Dat was de afsluitende uitspraak in het stadsgesprek van TOPdelft met burgemeester Marja van Bijsterveldt en TU-voorzitter, nu ook rector, Tim van der Hagen op 5 juli 2017 bij de presentatie van de uitwerking van het convenant tussen TU Delft en gemeente. Precies een jaar later gaan zij weer in gesprek met de stad.

Daarbij ligt het accent op de verbinding tussen de TU Delft en de inwoners van de stad. Beide bestuurders vertellen over wat ze het liefst willen bereiken, wat er allemaal gebeurt en welke energie dit oplevert. Gaat het convenant leven? Kom luisteren en meepraten over hoe dit nog beter kan.

Centraal staan enkele korte pitches over voorbeelden van wat de gemeente en de TU Delft verstaan onder die verbinding. Die verbinding is georganiseerd in een programma rondom de pijlers Helpen & de Stad, Denken & de Stad en Onderzoeken & de Stad. De pijlers bieden ruimte aan vrijwilligerswerk door studenten en aan het inzetten van de denkkracht van studenten en onderzoekers in onze stad.
Afsluitend is er veel ruimte voor reacties op de pitches en interactie met de bestuurders. Zijn dit goede voorbeelden? Hoe komt de TU Delft bij de vragen en uitdagingen van de stad? Waar liggen belangrijke opgaven voor de betere versie van Delft? Wat kan er gebeuren om de inzet van de gemeente en de TU nog verder te verbeteren? Ter voorbereiding van dit gedeelte kunt u nu al vragen sturen voor de burgemeester en de rector naar info@topdelft.nl. Waar zouden de gemeente en de TU Delft samen mee aan de slag moeten? Laat het ons weten en kom langs op 11 juli!

Westerpop 2018
6 en 7 juli
Locatie: Stanislas Molenhuispad
Tijd: 18.30 uur - 23.59 uur
Entree: gratis

Baltische klanken
aan de Schie

Zaterdag 7 juli
Locatie: Lijm en Cultuur
Tijd: 20.00 uur - 22.30 uur
Entree: 12 euro 50

Saturnustoernooi
Zaterdag 7 juli
Locatie: Ring Pass Hockey & Tennisclub
Tijd: 9.00 uur - 15.30 uur
www.saturnustoernooien.nl.

Petit Monrmartre
aan de Schie

Zondag 8 juli
Locatie: Herberg Vlietzigt
Tijd: vanaf 12.00 uur
Entree: gratis

Zomerconcert Voix Jolies
Zondag 8 juli
Locatie: Op Hodenpijl
Tijd: 16.00 uur
Entree: 15 euro

Opening tentoonstelling Mark Bischof
Zondag 8 juli
Locatie: Kadmium
Tijd: 15.00 uur
Entree: gratis

Blue Sunday Sounds
Zondag 8 juli
Locatie: Hotel Delft Centre
Tijd: 15.30 uur - 17.30 uur
Entrée: gratis

High wine workshop
Zondag 8 juli
Locatie: Molen de Roos
Tijd: 14.30 uur
Entree: 37,50

Filmzomer: a quiet place
Zondag 8 juli
Locatie: Filmhuis Lumen
Tijd: 12.00 uur
Entree: 9 euro

80's and 90's party
Zaterdag 14 juli
Locatie: Area015, Burgwal 22
Tijd: 20.00 uur - 2.00 uur
Entrée: gratis

Grand Salon met
Carlos en Mirella

Zaterdag 14 juli
Locatie: Dansschool Wesseling
Tijd: 19.30 uur - 01.00 uur
Entree: 10 euro

Art Nouveau wegens succes verlengd

Art Nouveau | Nieuwe Zakelijkheid | Delft - Kunst, kennis en industrie is nog te zien tot en met 9 september in Museum Prinsenhof Delft.

Op 30 maart is de tentoonstelling Art Nouveau / Nieuwe zakelijkheid / Delft geopend voor het publiek. Vanaf dag één is de tentoonstelling goed ontvangen. De bezoeker prijst het bijzondere verhaal, de getoonde topstukken en de spectaculaire vormgeving. Daarom is besloten de tentoonstelling Art Nouveau / Nieuwe zakelijkheid / Delft in Museum Prinsenhof Delft twee weken langer open te stellen voor het publiek.

Delft groeit tussen 1880 en 1940 uit van een kleine provinciestad tot één van de belangrijkste centra van de kunstnijverheid in Nederland. Deze bloeiperiode is het resultaat van een bijzondere wisselwerking tussen de Delftse industrie, Polytechnische School en de kunstateliers. Kunstenaars trekken naar Delft, bedrijven en ateliers worden bekroond op de wereldtentoonstellingen en de grafische industrie maakt een opmars. Voor het eerst vertelt Museum Prinsenhof Delft dit inspirerende verhaal.

Voortrekkersrol
Aanjager van de kunst en kunstnijverheid in Delft rond 1900 is de Polytechnische School, de huidige TU Delft. Hier studeren de toekomstige industriëlen en kunstenaars. Zij geven een impuls aan het artistieke klimaat van de stad, hetzij als opdrachtgever of als uitvoerder. De vooruitstrevende ondernemer Jacques van Marken, oprichter van de Gist- en Spiritusfabriek en de Nederlandsche Oliefabriek, speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van de art nouveau in Delft. Hij is het die Jan Toorop vraagt een affiche voor de Nederlandsche Oliefabriek te ontwerpen. Het resultaat is het iconische slaolieaffiche, dat de Nederlandse art nouveau de bijnaam 'slaoliestijl' oplevert.

Van Marken vervult met zijn opdrachten aan kunstenaars ook een pioniersrol in de ontwikkeling van de bedrijfsreclame en grafische industrie. Dankzij dit creatieve klimaat voelen kunstenaars zoals Bart van der Leck en Piet Zwart, vertegenwoordigers van De Stijl en nieuwe zakelijkheid, zich aangetrokken tot Delft. In de voorwerpen van bedrijven zoals aardewerkfabriek De Porceleyne Fles, Atelier van Gebrand Glas 't Prinsenhof en de Firma Braat komen technische innovatie, esthetiek en vakmanschap samen. Daarmee vestigt Delft zijn reputatie als stad van innovatie.


Art Nouveau | Nieuwe Zakelijkheid | Delft - Kunst, kennis en industrie is nog te zien tot en met 9 september in Museum Prinsenhof Delft, Sint Agathaplein 1 in Delft.

Il Tartufo,: authentieke en traditionele gerechten

Il Tartufo,: authentieke en traditionele gerechten Foto: Esdor van Elten

Sinds kort kun je bij Il Tartufo, bekend als Italiaanse delicatessen & traiteur, ook 's avonds heerlijk genieten van authentieke en traditionele gerechten.

In de winkel is er nu een kleine gescheiden zaal ingericht om gasten te kunnen ontvangen. De ambiance is knus en uitnodigend waarmee je gelijk voelt alsof je in een Italiaanse woonkamer terecht bent gekomen. Iedere vrijdag en zaterdag wordt er een speciale "Serata Italiana" georganiseerd met een vast 4-gangen menu à €39,50 en met LIVE Jazz muziek. Iedere Dinsdag, Woensdag en Donderdag vanaf 16:00 uur serveren wij APERITIVI (kleine hapjes bij drank) Aansluitend bieden wij een 3-gangen diner "Degustazione Menu" voor €19,95. In deze dagen sluit Il Tartufo om 20:00 uur. Il Tartufo, Minderbroerstraat 2. T 015 214 35 77. www.iltartufo.nl

Delft op Zondag Blue Sunday sounds concert

Singer en Songwriter Jara Holdert schrijft prachtige, fantasierijke liedjes

JARA speelt warme, fantasierijke indiepop: fragiele, verhalende melodieën met een ruw randje.

Singer en Songwriter Jara Holdert schrijft prachtige, fantasierijke liedjes met hartverscheurende teksten. Opgegroeid op de muziek van folk- en pophelden uit de jaren '60 -'- en '70 -'-jaren, incorporeert ze alternatieve stemmingen, wisselende akkoordwisselingen en melodieën die doen denken aan Joni Mitchell en CSNY, in haar eigen, zeer persoonlijke liederen. Reizend op en neer naar Berlijn nam ze haar debuutalbum op

Hampshire Hotel Delft centre
Delft op Zondag Blue Sunday sounds
8 juli 15.30 uur tot 17.30 uur
Entree Gratis

Altijd feest in de Brasserij!

Kwaliteit, gastvrijheid en vriendelijkheid staan voorop bij de Brasserij. Foto: Esther Luijk

Wie iets te vieren heeft is bij de Brasserij aan het juiste adres.

Met veel aandacht bezorgt het team van de Brasserij haar gasten onvergetelijke bruiloften, smaakvolle brunches, high tea's en swingende feestavonden. 'Wat is er nou leuker dan mensen een geweldig feest te bezorgen?'
Kwaliteit, gastvrijheid en vriendelijkheid staan voorop. Op een mooie zomerse dag is het prima vertoeven met de loungebanken op het terras, het romantische prieeltje en de blauwe regen om het af te maken. De Brasserij is een officiële trouwlocatie dus een bruiloft kan prima in de tuin. "Vaak zeggen mensen dat het in het echt net zo gezellig is als op de foto's op de website, zo niet gezelliger. En dat is waar we het allemaal voor doen!" aldus gastvrouw Wendy Vaderloos.

Orgelconcert Jan J. v/d Berg
Zaterdag 7 juli
Locatie: Remonstrantse Kerk Oude Delft 102
Tijd: 20.15 uur
Entree: 6 euro

Klanken van oorsprong
Zaterdag 7 juli
Locatie: Filmhuis Lumen
Tijd: 16.00 uur
Entree: 9 euro

Ontdek Delft met een gids
7 t/m 14 juli
Tijd: diverse tijden
Locatie: binnenstad
www.delft.com

Zonnebeestje workshop
Zondag 8 juli
Locatie: Science Centre Delft
Tijd: 11.00-17.00 uur
Entree: 6 euro

Rondleiding
Willem van Oranje

Zondag 8 juli
Locatie: Museum Prinsenhof
Tijd: 14.00 uur - 15.00 uur
Entree: entree museum

Zomers Danscafé
Stijldansen

Zondag 8 juli
Locatie: Dansschool Wesseling
Tijd: 20.30 uur - 23.00 uur
Entree: 4 euro

Workshop
'in de spiegel kijken'

Woensdag 11 juli
Locatie: Op Hodenpijl
Tijd: 14.00 uur - 17.00 uur
Entree: 49 euro

Stadsgesprek met de burgemeester en de rector magnificus van de TU Delft
Woensdag 11 juli
Locatie: Prinsenkwartier
Tijd: 20.00 uur
Entree: gratis

Lezing:
Kinetische momenten

Donderdag 12 juli
Locatie: Prinsenkwartier
Tijd: 12.00 uur
Entree: gratis

Molen en appeltaart
Zaterdag 14 juli
Locatie: Delftse korenmolen de Roos
Phoenixstraat 112
Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur
Entree: € 7,50
Aanmelden verplicht:
www.delftsemolen.nl

Monumentendag in Delft

Het Stadhuis fungeert op beide dagen als informatiepunt.

Op zaterdag 8 en zondag 9 september kan men tijdens de 32e Open Monumentendag in Delft gratis rond kijken in een aantal prachtige monumenten die Delft rijk is. Het is dé kans om een bijzonder gebouw te bezoeken waar men normaal niet zo snel komt. Ruim 40 Delftse monumenten openen hun deuren voor het publiek.

Het thema dit jaar is In Europa. Het accent zal liggen op aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Een aantal monumenten is speciaal vanwege dit thema gevraagd om mee te doen: De Buccaneer (Paardenmarkt), Medisch Museum De Griffioen (Koornmarkt), De Delftse Montessorischool (Jacoba van Beierenlaan), TU Bouwkunde en de bijbehorende stoelencollectie (Julianalaan) en het voormalig Hoofdkantoor Gist-Brocades/DSM (Wateringseweg). Op veel locaties zullen Delftse musici, zangers, vertellers, sprekers en performers optreden, soms op een vertrouwde plek, soms in een verrassende ruimte. In Bacinol bijvoorbeeld spelen de jonge en talentvolle cellist Douwe Eisses en harpiste Claire Schuurmans in het trappenhuis, onder het prachtige raam van kunstenaar Vilmos Huszár. In de feeëriek verlichte eetzaal van Stadsherberg De Mol staan spannende dingen te gebeuren….
En
bijna alle deelnemende kerken laten hun orgels 'klinken'. Een monument hoeft niet per sé een heel oud gebouw te zijn, zo is bv de Delftse Montessorischool gebouwd in 1968 maar toch, door zijn architectuur, nu al een monument. Het Stadhuis fungeert op beide dagen als informatiepunt, waar programmaboekjes opgehaald kunnen worden en waarvandaan enkele gratis tours zullen vertrekken. Vanwege de Taptoe is de ingang op zaterdag aan de achterkant van het Stadhuis. Voor een bezoek aan Het Steen worden in het Stadhuis volgnummers uitgedeeld. Het complete programma wordt in augustus bekend gemaakt. Het programmaboekje is vanaf dinsdag 28 augustus af te halen bij de VVV Delft. Veel informatie is nu al te lezen op www.openmonumentendagdelft.nl en wordt de komende tijd aangevuld.

Opengestelde monumenten zijn tijdens het Open Monumentendag weekend herkenbaar aan een vlag/spandoek met daarop het logo van de Open Monumentendag.

Kroos scheppen in Tanthof

Wie komt helpen kroos scheppen?

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert een actie kroos scheppen in Tanthof.

Op maandag 9 juli van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur vindt de eerste actieavond plaats op de hoek Koekamp / Konijnensingel in Delft. Meld je aan op kroosscheppenintanthof@gmail.com. Tijdens de actie wordt het kroos met schepnetten weggehaald en ontdekken we welk waterleven aanwezig is. De volgende dag wordt het kroos naar de composthoop van de Kindertuinen (Abtswoude) gebracht. Het project Kroos scheppen in Tanthof voert de KNNV uit in opdracht van de gemeente Delft en is een vervolg van de actie in 2017. Met het kroos scheppen wil de gemeente Delft bewoners meer betrekken bij hun eigen leefomgeving.

Rondleiding door de Botanische Tuin

Leer de geheimen van de Botanische Tuin kennen!

De Botanische Tuin TU Delft is een heerlijke plek om zelf rond te dwalen. Maar nog mooier is het als kenners je kunnen vertellen wat er allemaal te zien is!

Gelukkig kan dat! Nog t/m oktober kunt u in de Botanische Tuin TU Delft iedere tweede zondag van de maand deelnemen aan een rondleiding. Deze rondleidingen starten om 13.00 en duren ongeveer een uur. Per rondleiding kunnen maximaal 15 personen mee. Behalve de gebruikelijke entreekosten hoeft u voor deze rondleidingen niet extra te betalen. Verzamelt u zich tijdig (uiterlijk 10 minuten voor aanvang) bij de vijver naast de MuseumShop.

De resterende data in 2018 zijn: 8 juli, 12 augustus, 9 september en 14 oktober.

Petit Montmartre aan de Vliet

Herberg Vlietzigt in Franse sferen Foto: PR

Alvast wat Franse sferen komen proeven voordat u op vakantie gaat? Een zomerzonnetje schijnt, une marche francaise, maar dan in Rijswijk, aan de Vliet.

Genieten van de Franse cultuur kan ook in hier! Op zondag 8 juli is weer de 'Petit Montmartre aan de Vliet'. Herberg Vlietzigt gaat op de Franse toer met deze themamarkt. Om 12.00 start deze vrolijke en gezellige 'Franse' markt. De organisatie heeft hard gewerkt aan de invulling ervan. Onze themamarkten zijn de voorgaande twee jaren ontzettend gezellig geweest.

Er zijn veel Franse producten, antiek, brocante. Meer Informatie: info@iventsenzo.nl of www.iventsenzo.nl. Herberg Vlietzicht, Jaagpad 7, Rijswijk. www.vlietzigt.nl.

Edit//A voelt zich thuis bij RODI

"We rijden nu rond in een auto die precies past bij de uitstraling van ons bedrijf."

Een ingewikkeld vraagstuk of probleem? Dan wordt het voor sommigen pas leuk.

Een project mag van de professionals van Edit//A best complex zijn. "We houden wel van een uitdaging", aldus architect en aannemer Zamorah Getrouw. Samen met uitvoerder Vincent Hessels geeft zij leiding aan een zevenkoppig team dat met name gespecialiseerd is in het ontwerpen én uitvoeren van complexe restauraties van oude panden.

In eigen hand
"Het unieke aan ons bedrijf is dat we zowel het architectonisch ontwerp als de bouwtechnische uitvoering zelf in eigen hand kunnen houden, daardoor kunnen we gedurende het hele proces de kwaliteit bewaken. In ons bedrijf staan moderne eisen ten aanzien van veiligheid en comfort én specifieke aspecten van monumenten, zoals het hoge detailniveau van oude panden, voortdurend centraal. Soms conflicteren die met elkaar, dat vraagt om gedegen kennis en ervaring, flexibiliteit en soms ook om eigenzinnige oplossingen met oog voor detail: we weten wat kan en mag en hoe we dat voor u moeten bereiken. En uiteindelijk moet het gewoon goed zijn."
Die hoge eisen stelt Zamorah ook aan de bedrijven waar zij zaken mee doet. Onlangs hebben zij bij RODI Media hun tweede aannemersbus laten bestickeren. "Het ging vooral om het logo en onze naam. Dat lijkt eenvoudig, maar ik wilde de in ieder geval dat het er allemaal niet te druk uit zou gaan zien en gezien het model van de auto was ik ook kritisch over het lijnenspel.
Gelukkig werkten en dachten de mensen van RODI heel goed met me mee. Zelfs terwijl ze het erg druk hadden namen ze de tijd. We konden samen het ontwerp bekijken en een beetje spelen met het ontwerp, net zolang tot het helemaal naar mijn zin was. We rijden nu rond in een auto die precies past bij de uitstraling van ons bedrijf."

Dinnershow Perspektief ontvangt Burgemeester

Bij de laatste dinnershow van deze serie was de burgemeester te gast. (Foto: PR)

Op 29 juni ontving Perspektief op de voorlopig(?) laatste dinnershow, niemand minder dan burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Zij verwoordde de kern van de dinnershow als volgt: "De dinnershow is een prachtig, verbindend initiatief dat mensen vanuit heel verschillende achtergronden bij elkaar aan tafel brengt"
Met 6 dinnershows heeft Perspektief de werkplaats van de voormalige Fordgarage in de wijk Voorhof omgetoverd tot een plek voor verbinding, vermaak en ontmoeting. In een wijk die kleurrijk en divers is, en één van de meest dichtbevolkte wijken van Nederland. In totaal hebben ruim 1.500 deelnemers genoten van de dinnershows. Verbinding tussen Delftenaren, organisaties en het bedrijfsleven op een culinaire manier vorm geven, waarbij maaltijden klaargemaakt worden door vrijwilligers, ondernemers en cliënten van Perspektief. Tijdens de avonden wordt er een podium geboden aan betrokken organisaties, ondernemers en delfts (opkomend) talent en entertainment. Leon (46 jaar) uit Delft leeft in een isolement en kampt met diverse problemen. Hij heeft behoefte aan ongedwongen situaties en contact en geeft aan dat hij uitkijkt naar de dinnershows een eerste stap gezet heeft om met anderen in contact te komen. Wil (74 jaar) inwoner uit de wijk Voorhof, kwam samen met een vriendin naar de dinnershows en is in contact gekomen met leeftijdsgenoten waardoor vriendschappen zijn gesloten: "Het zijn kansen die aan de gasten geboden worden en kansen moet je grijpen", zegt Wil. Wij bedanken al onze gasten, sponsoren, vrijwilligers, ondernemers, fondsen en klanten van Perspektief voor het mogelijk maken van dit bijzondere initiatief. Wij hopen op een vervolg!
Wat is uw ervaring met de dinnershows? Mail het ons op
reserveringen@perspektief.nl o.v.v. ervaringen.

Rabobank doneert verenigingen en stichtingen

Met het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank bijzondere maatschappelijke en culturele initiatieven in de regio.

Dinsdag 26 juni ontvingen twaalf verenigingen en stichtingen uit de regio een donatie uit het Rabobank Coöperatiefonds. In totaal werd er een bedrag van bijna € 25.000,- toegekend. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in het Rabobankkantoor in Delft.

Met het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank bijzondere maatschappelijke en culturele initiatieven in de regio. Fabian van der Horst, directeur Bedrijven bij Rabobank, reikte de cheques uit. 'De uitreiking leverde vele blije gezichten op. Wij weten dat verenigingen en stichtingen financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken. Een bijdrage uit het Coöperatiefonds helpt de vereniging of stichting om doelen te realiseren', vertelt Simone van Leeuwen, adviseur Marketing & Communicatie bij Rabobank. Als coöperatieve bank voelt Rabobank zich betrokken bij de lokale samenleving. De bank keert jaarlijks een deel van haar winst uit aan onder meer maatschappelijke en culturele initiatieven in de regio. Een afvaardiging van de ledenraad van Rabobank Zuid-Holland Midden bepaalt welke projecten voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds in aanmerking komen. Onderstaande verenigingen en stichtingen kregen tijdens de bijeenkomst een cheque uitgereikt.

Regio Delft e.o.:
Stichting DOK; Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver; Stichting Klassewerk Delft; Stichting Techniek Educatie Delft; KinderResto Van Harte; Stichting Schuurevents
Schipluiden; Stichting Taptoe Delft

Regio
Pijnacker-Nootdorp:

Stichting BieslandDagen; Stichting De Verbeelding; Stichting Kindertuinen; De Keizerhof

Regio Lansingerland:
Scouting Olave St. Clair; Stichting Theater Vlammen

Tieners ruimen Delft op

Er komt een hoop troep van de Delftse straten... (Foto: Jack Boogmans)

Heb je ze op woensdag 4 juli jl. in of rond de binnenstad gezien, leerlingen van het CLD gewapend met ring en grijper? Bijna 300 2e-klassers hebben onze stad die ochtend een stukje schoner gemaakt.

De opruimactie was onderdeel van het milieuproject van de 2e klas havo en vwo dat ieder jaar plaatsvindt op het Christelijk Lyceum Delft. In de dagen ervoor had ieder groepje de opdracht om een gebruiksvoorwerp te maken van afvalmateriaal. Alle ontwerpen zijn aan het einde van het project tentoongesteld. Na de ochtend op straat werd deze expositie geopend door Jack Boogmans van Duurzaamheidscentrum De Papaver. Dit jaar is de afval-expo voor het eerst gecombineerd met een enorme opruimactie in Delft. Maar liefst 70 groepjes gingen de stad in om hun deelgebiedje op te ruimen. Na afloop werden de zakken met zwerfafval gewogen. De ene zak was iets voller dan de andere, maar alle zakken bij elkaar leverde een aantal volle grote containers afval op. Afval dat die ochtend nog op straat ergens in Delft lag! Er waren ook een aantal bijzondere vondsten, waaronder een fiets, een expansievat en een compleet wiel van een auto. Eén groep haalde meer dan 6 kilo zwerfvuil op en kregen als beloning - hoe toepasselijk op die zomerse dag - ijsbonnen. De leerlingen is ook gevraagd om onderweg een foto te maken over het onderwerp zwerfafval. De drie elementen bij elkaar vormen een mooi geheel. Op de expo was goed te zien dat de leerlingen intensief met het onderwerp afval waren bezig geweest en ook het opruimen ging gepaard met veel enthousiasme en een positieve houding. Duurzaamheidscentrum De Papaver ondersteunt (grote en kleine) opruimacties in Delft, zowel met materialen (grijpers, ringen, zakken, handschoenen, schepnetten, etc.) als met tips of begeleiding bij de actie én met educatie door middel van gastlessen en lespakketten. Meer informatie op www.papaverdelft.nl.

Beleef Keramiek in Delft

De Delftse Keramiekdagen is het evenement voor iedereen, die van keramiek houdt in keramiek geïnteresseerd is, of gewoon een gezellig weekend in Delft wil beleven.

In het sfeervolle centrum van Delft vindt de veertiende editie van Delft Ceramica plaats, een gratis toegankelijke internationale keramiekmarkt. Delft Ceramica onderscheidt zich door een grote variatie aan keramische objecten. in het pittoreske centrum van Delft kunt u genieten van het werk van ruim 70 keramisten. Ze zijn afkomstig uit België Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. Zij tonen hun nieuwste werk en laten u kennismaken met de nieuwste technieken en trends. Alleen kunstenaars met hun eigen werk zijn toegelaten om deel te nemen aan de internationale keramiekmarkt Delft Ceramica. De bezoeker kan een diversiteit aan keramiek bewonderen en kopen. De liefhebber kan talloze objecten verwachten: tegeltableaus, tuinbeelden, design, sierlijke gebruikskeramiek, motieven, geïnspireerd door de natuur, dieren, vissen, vouwen, vogels, bloemen en zee-en onderwaterwereld. Maar ook zijn er design schalen, engelen, sieraden, muurobjecten, maskers, indiaanse motieven, sculpturen en vele andere kunstwerken te bewonderen. Neemt u een voorproefje en bekijk de deelnemers en hun werk op www.delftceramica.nl. Zaterdag 14 juli van 10.00 tot 17.00 uur op de Oude Delft en het Sint Agathaplein en Zondag 5 juli van 10.00 tot 17.00 uur op de Markt van Delft. Toegang gratis. www.delftceramica.nl

Andere
keramiekevents

Nouveu Blue bij Royal Delft is is een tijdelijke tentoonstelling ter gelegenheid van 365 jaar Royal Delft. In de 19e eeuw wordt door Royal Delft de fundering gelegd voor het aardewerk dat vandaag de dag door producenten over de hele wereld wordt gemaakt: het nieuwe Delfts Blauwe aardewerk is geboren. Een aantal personen uit de geschiedenis van Royal Delft spelen hierin een hoofdrol. Leer deze bijzondere mannen en hun innovaties kennen door een bezoek te brengen aan de tentoonstelling Nouveau Blue: van visie tot realisatie. Voor meer informatie www.royaldelft.nl

Rondvaart
De Keramiek rondvaart naar Royal Delft is een rondvaarttocht langs historische bezienswaardigheden, door de grachtengordels onder de eeuwen oude boogbruggen, naar Royal Delft. Hier krijgt u een met een rondleiding en brengen we u terug naar het oude centrum. Rederij Brands/ Rondvaart Delft, Koornmarkt 113 2611 ED Delft. Website: www.rondvaartdelft.nl.

Prinsenhof
In het Museum Prinsenhof Delft (www.prinsenhof-delft.nl ) vindt in deze periode de tentoonstelling plaats over Delftse Art Nouveau uit de periode 1880-1940 met o.a. keramiek.

Wandelroute
Bij het Toeristisch Informatie Punt (VVV), Kerkstraat 3 is een keramiekwandelroute verkrijgbaar.

Zomer Voordeel en mega-actie-inruilwaarde bij Auto Nassau

Patrick van den Berg bij de Suzuki Swift in de showroom van Auto Nassau. (foto's: ML)

DELFT - Bij Auto Nassau is er deze periode volop Zomer Voordeel. Suzuki Loves Inruilen.

Bij de aanschaf van een nieuwe auto krijg je in de actieperiode tot 1.500 euro meer inruilwaarde voor je huidige auto! De actie bij Suzuki Service Dealer Auto Nassau loopt tot en met 31 juli a.s. Een beter begin van de zomer is niet denkbaar. Een prachtige manier om je vakantie te beginnen.
Auto Nassau heeft het volledige modellengamma van het Japanse automerk onder dak. Dat begint in het A-segment met de Celerio, die compacte auto die toch veel ruimte biedt. In grootte oplopend volgen dan de Ignis, de opnieuw vormgegeven Swift met wat ronder vormen, de Vitara en ten slotte de stoere gezinsauto van Suzuki, de S-Cross. "Voor iedere doelgroep zit er dus een leuke auto tussen", zegt Patrick van den Berg. "Een prachtig gegeven is, dat elke verkochte Suzuki wordt geleverd met drie jaar garantie. En Mobiliteitservice door heel Europa, bij pech onderweg is er dus altijd snel hulp ter plaatse. Waar je je ook bevindt in heel Europa." Van pech onderweg zal overigens niet zo snel sprake zijn. Suzuki staat bekend als een Japanse kwaliteitsauto. Bekend is dat de Japanse autobouwer altijd gaat voor perfectie en dat ook nog eens gecombineerd met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Perfectie hoeft niet duur te zijn! "De voordelen van rijden in een Suzuki zijn eenvoudig op te sommen", zegt Patrick. "Deze modellen hebben bijvoorbeeld een heel lage CO2-uitstoot. Een groot voordeel, want dat maakt autorijden goedkoper. Met een lage CO2-uitstoot betaal je minder aan BPM-belasting en je draagt ook nog eens bij aan een schoner milieu." Bij het ontwerp en de fabricage van elk Suzuki-model wordt getracht dit een zo laag mogelijk eigen gewicht te geven. "Dat scheelt namelijk in het betalen van belasting, maar het is ook goedkoper rijden, omdat er minder brandstof wordt verbruikt", legt hij uit. De nieuwe Suzuki is gekocht bij Auto Nassau. De huidige auto is met een extra hoge inruilwaarde tot 1.500 euro ingeruild. De vakantie kan beginnen. Een autoreis naar een land binnen Europa? Geen enkele zorg met de zekerheid van de Mobiliteitsgarantie. De zomer had geen betere start kunnen hebben! Daarna is het natuurlijk heerlijk autorijden in eigen land in je nieuwe aanwinst. Voor het altijd noodzakelijke onderhoud, dat is bij iedere auto nu eenmaal nodig, ben je vervolgens bij Auto Nassau óók aan het juiste adres. Als Officieel Suzuki Service Dealer kan dit bedrijf de auto altijd in top conditie houden. "In de werkplaats wordt uitsluitend gewerkt met originele onderdelen", gaat Patrick verder. "Bij alle onderhoudswerkzaamheden blijft de fabrieksgarantie gewoon behouden. Bij reparaties ook binnen de gestelde termijn." Maar eerst maar eens die nieuwe Suzuki. Een proefrit met de Celerio, Ignis, Swift, Vitara of de S-Cross? Kom dan eens langs in de showroom van Auto Nassau, waar alle modellen vertegenwoordigd zijn. "En de meeste zijn ook direct leverbaar", gaat Patrick verder. "Waar zie je dat, nu een nieuwe auto kopen en er twee weken later mee over de weg rijden." Wat te denken van de vernieuwde Swift. Sportief en stijlvol, met een nieuw en lichter platform dat garant staat voor veel rijplezier. Met snelle reacties en een goede wegligging. Véél binnenruimte en véél bagageruimte. En ook véél handige opbergruimte. "De Swift vijfdeurs is groots in compactheid, de vernieuwing is een ware evolutie van het icoon van Suzuki", legt Patrick uit. Kiezen voor een top occasions kan natuurlijk ook bij Auto Nassau. Op de bovenverdieping van het bedrijf staan steevast 25 auto´s die eerst een andere eigenaar hebben gehad. Geleverd compleet met teller-rapport en bijbehorende garantieperiode. "Toch met de huidige auto op vakantie? Laat hem bij ons even checken, kan al vanaf 14,95 euro."

Auto Nassau
Lagosweg 9
2622 CZ Delft
(015) 256 87 79
www.suzukidelft.nl

De vrouwen achter het succes van EDA de Heus

Annet en Anita, de vertrouwde gezichten achter de balie van dit autobedrijf.

DELFT - Elk inkomend telefoontje wordt bij EDA de Heus in eerste instantie afgehandeld door Annet of Anita.

De vrouwen achter de balie, die één dagdeel in de week ècht samen zijn, namelijk op donderdagochtend. Voor de rest weten ze elkaar goed op de hoogte te houden van alles wat er zich heeft voorgedaan. Door middel van notities, terugbel-berichten en memo's. Deze vrouwen worden wel eens de stille kracht achter het succes van EDA de Heus genoemd. Hun werkzaamheden bestaan behalve uit telefoon aannemen, ook uit planning en contact met klanten aan de balie. In dat opzicht zijn ze een belangrijke schakel tussen de klanten enerzijds en de chef-werkplaats Paul van Winden anderzijds. Maar ook op het gebied van bestellingen die gedaan moeten worden voor bepaalde reparaties. Daarbij is nauw overleg wel noodzakelijk, want precies de juiste onderdelen moeten gemonteerd worden. "Ja wat valt er eigenlijk niet onder hun werkzaamheden", zegt eigenaar Aad van Winden. "Het samenstellen van facturen en offertes, rekeningen voorbereiden en op het gebied van GlasGarage een belangrijk aanspreekpunt zijn voor de klant enerzijds en de verzekeringsmaatschappij anderzijds. Annet en Anita zorgen voor de juiste koppeling." Terug naar de samenwerking met chef-werkplaats Paul van Winden. Zelf is die ook wel eens achter de balie te vinden. Maar meestal tref je er Annet òf Anita en op donderdag heb je kans ze naast elkaar te zien werken. "Ze zijn als het ware de rechterhand van de chef-werkplaats", zegt Aad. "Ze voeren immers de volledige administratie van de werkplaats. Als eerste aanspreekpunt nemen ze hem veel werk uit handen. Wat moet Paul weten, wat moet de klant weten? Zodat alles zo soepel mogelijk verloopt. En dat samen voor 45 uur binnen dit bedrijf. En die overlap van vijf uur is dan om samen dingen te overleggen en af te stemmen." De dames van de receptie hebben zelf eigenlijk ook alleen maar goede woorden over voor hun werkomgeving. En dat strekt soms ook wel eens verder dan administratie. "We doen ook wel eens een ritje", zegt Annet. "Bijvoorbeeld om de auto op te halen voor andere mensen. Maar dat is alleen als de vaste chauffeur er niet is. Maar de hoofdzaak is natuurlijk het deel administratie, debiteuren, de boekhouding bijhouden en herinneringen nalopen." En Anita vult aan: "Veel van de onderdelen worden wel door Paul besteld. Maar als we het zelf kunnen oplossen, dan doen we dat zelf." Annet werkt nu vijftien jaar bij EDA de Heus en Anita in september vier jaar. Daarvoor kenden ze elkaar niet, maar het onderlinge contact is goed en ze zijn steeds meer op elkaar ingespeeld geraakt." Het moderne Bosch Car Service autobedrijf EDA de Heus voert alle werkzaamheden in de werkplaats uit volgens de richtlijnen van de fabrikant. Hierbij wordt ook altijd apparatuur van Bosch gebruikt. En hoofdzakelijk worden Bosch onderdelen gemonteerd. Werken volgens de normen van Bosch Car Service betekent, dat er altijd volgens de fabrieksspecificaties wordt gewerkt. En dat betekent weer, dat er altijd van de beste kwaliteit sprake is. "Onze monteurs gaan ook regelmatig naar trainingen en cursusdagen", aldus Aad van Winden. EDA de Heus is verder het adres voor de aanschaf van occasions, zoekopdrachten, de bandenwissel, Aircoservice en GlasGarage.

EDA de Heus
Schieweg 63
2627 AT Delft
(015) 261 81 81
www.edaheus.nl

Opel Insignia programma met nieuwe benzineversie uitgebreid

De strakke vormgeving van de Opel Insignia.

Er is een nieuwe benzine-versie van de Opel Insignia. De komst van deze nieuwe, komt na het verdwijnen van de Insignia GSi nog niet zo heel lang geleden. Een echte één op één vervanger is het echter niet. De Insignia op benzine is er nu alleen met een 140 pk sterke 1.5 Turbo.

Het aantal paardenkrachten bedraagt met dit blok 165. Nu heeft Opel hier een 200 pk en 300 Nm sterke 1.6 Turbo bij gezet. Deze motor was al beschikbaar voor de Astra. Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De Opel Insignia 1.6 Grand Sport heeft een vanafprijs van 41.349 euro. En deze is dan helemaal in Innovation-uitvoering. Een luxueuzer uitvoering is de Exclusive, met een vanafprijs van 45.749 euro.
Er zijn ook de types Sports Tourer en Country Tourer. De eerste wel met 1.6 en in dezelfde uitvoeringen als bij het type hatchback.

Extra types
De Country Tourer blijft alleen leverbaar met de 170 pk sterke 2.0 CDTi en met de 210 pk sterke biturbo 2.0 CDTi, als 4-wheel-drive. Er is ook een nieuwe uitvoering van de GSi, de Exclusive. Ten opzichte van de reguliere versie, is de Exclusive voorzien van Exclusive-badges, verlichte Exclusive-instaplijsten, diverse glanzend zwarte exterieuraccenten, Dark Silver interieurdetails en deurpanelen in Morrocana Jet Black. De meerprijs ten opzichte van de reguliere GSi ligt bij zowel de Gran Sport als de Sports Tourer op 500 euro.
Motorisatie
Voorheen was de 210 pk sterke biturbo 2.0 CDTi de enige krachtbron die in de Insignia te krijgen was met vierwielaandrijving. Vanaf heden is ook de 170 pk sterke 2.0 CDTi met aandrijving op alle vier de wielen te krijgen. De al genoemde vierwielaangedreven biturbo 2.0 CDTi is altijd gekoppeld aan een achttrapsautomaat, de 170 pk sterke CDTi is in combinatie met voorwielaandrijving alleen met een handgeschakelde zesbak te krijgen. De 2.0 CDTi 4x4 kost bij de Insignia Grand Sport en Sports Tourer 53.749 euro (Innovation) en 58.149 euro (Exclusive). Prijzen: 55.249 en 58.899 euro, moet er respectievelijk voor worden neergeteld.

Motorhuis Delft
www.motorhuis.nl

Toyota ProAce krijgt een nieuwe dieselmotor

Er zit een nieuwe dieselmotor in de ProAce. De 1.6 D-4D wordt vervangen door een moderner en vooral zuiniger 1.5. De Toyota ProAce is gelanceerd in 2016, gebaseerd op de Citroën SpaceTourer, wellicht beter bekend als Jumpy, en de Peugeot Traveller, ook wel Expert.

Vanaf toen zat er een 1.6 d-4D-dieselmotor met 95 pk of 115 pk in. Een paar treetjes hoger op de ladder staat de 150 pk sterke 2.0 D-4D. Die blijft, maar de 1.6 wordt nu vervangen door een nieuwe 1.5.

De 95 pk en 210 Nm sterke 1.6 D-4D wordt vervangen door een 102 pk en 270 Nm sterke 1.5 D-4D, die wordt gekoppeld aan een nieuwe handgeschakelde zesbak. Het verbruik van de 1.5 ligt met 5,2 liter per 100 kilometer 0,4 liter per 100 kilometer onder dat van de 1.6. De nieuwe 1.5 D-4D is er ook met 120 pk en 300 Nm, een blok dat de 120 pk sterke 1.6 D-4D vervangt. Ook deze krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Het gemiddelde verbruik van deze variant ligt met 4,8 liter per 100 kilometer ook 0,4 liter per 100 kilometer onder het verbruik van de motor die hij vervangt.

De 2.0 D-4D wordt overigens aangepast om aan de Euro 6 Temp-emissienorm te voldoen. De 177 pk en 400 Nm sterke krachtbron is voortaan aan een achttrapsautomaat te koppelen. De vanafprijs van de 102 pk sterke versies van de ProAce Shuttle en ProAce Verso ligt op 40.490 euro, en dat is 1.560 euro minder dan voorheen. De 120 pk sterke 1.5 is 1.700 euro goedkoper ten opzichte van zijn voorganger.

Zuiniger 1.5 dieselmotor in Toyota ProAce

De ProAce in Verso-uitvoering.

Er zit een nieuwe dieselmotor in de ProAce. De 1.6 D-4D wordt vervangen door een moderner en vooral zuiniger 1.5.
De Toyota ProAce is gelanceerd in 2016, gebaseerd op de Citroën SpaceTourer, wellicht beter bekend als Jumpy, en de Peugeot Traveller, ook wel Expert.

Vanaf toen zat er een 1.6 D-4D-dieselmotor met 95 pk of 115 pk in. Een paar treetjes hoger op de ladder staat de 150 pk sterke 2.0 D-4D. Die blijft, maar de 1.6 wordt nu vervangen door een nieuwe 1.5.
De 95 pk en 210 Nm sterke 1.6 D-4D wordt vervangen door een 102 pk en 270 Nm sterke 1.5 D-4D, die wordt gekoppeld aan een nieuwe handgeschakelde zesbak. Het verbruik van de 1.5 ligt met 5,2 liter per 100 kilometer 0,4 liter per 100 kilometer onder dat van de 1.6. De nieuwe 1.5 D-4D is er ook met 120 pk en 300 Nm, een blok dat de 120 pk sterke 1.6 D-4D vervangt. Ook deze krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Het gemiddelde verbruik van deze variant ligt met 4,8 liter per 100 kilometer ook 0,4 liter per 100 kilometer onder het verbruik van de motor die hij vervangt.


Euro 6 emissienorm
De 2.0 D-4D wordt overigens aangepast om aan de Euro 6 Temp-emissienorm te voldoen. De 177 pk en 400 Nm sterke krachtbron is voortaan aan een achttrapsautomaat te koppelen. De vanafprijs van de 102 pk sterke versies van de ProAce Shuttle en ProAce Verso ligt op 40.490 euro, en dat is 1.560 euro minder dan voorheen. De 120 pk sterke 1.5 is 1.700 euro goedkoper ten opzichte van zijn voorganger.

Citroën Top Occasions bij Citonda in Delfgauw

De Citroën C5 Tourer 1.6 THP Business Hydroactief automaat uit 2012.

DELFGAUW – Citonda aan de Noordeindseweg 1 in Delfgauw is een autobedrijf voor alle merken, maar specialist in Citroën.

Het bedrijf is één van de weinige bedrijven die al zo lang bestaan. Voor alle specifieke Citroën-vragen kun je al sinds jaar en dag bij dit bedrijf terecht. Het bedrijf staat onder leiding van Robert en Wilma Hekkema en de vier monteurs zijn hard aan het werk in de werkplaats. Bij Citonda in Delfgauw kun je terecht voor de inkoop, verkoop, inruil van een auto. De specialisatie is zoals wel bekend het Franse Citroën, maar voor de rest is het team thuis in alle merken. Ook voor schadeherstel en het onderhoud, APK en bandenwissels. Ben je toe aan een nieuwe of gebruikte auto? Is Citroën helemaal jouw merk en wil je voordelig zaken doen? Kom dan naar Citonda in Delfgauw. Momenteel staat bijvoorbeeld de volgende top occasion in de schijnwerpers: de Citroën C5 Tourer 1.6 THP Business Hydroactief automaat uit 2012. Deze stationwagon heeft 92.242 kilometer op de teller. De benzinemotor heeft een vermogen van 115 kW (156 pk). "We hebben normaal gesproken zo´n 15 tot 20 occasions staan", zegt Wilma Hekkema. "Doorlopend worden er auto´s verkocht, waar dan weer een nieuw exemplaar voor in de plaats komt. Uiteraard verkopen wij ook occasions van andere merken." De auto wordt afgeleverd met onderhoudsbeurt en APK. "Kom langs bij ons in Delfgauw en we zullen je verder over deze auto informeren of welke andere auto dan ook die bij ons in de showroom staat", aldus Robert. We maken ons allemaal weer op voor de vakantieperiode. Voor een autoreis is het natuurlijk van belang, dat de auto helemaal is gecontroleerd. De wisserbladen, airco, vloeistoffen, remmen en de banden moeten vooral prima in orde zijn. "Wij kunnen een volledige vakantiecheck uitvoeren", zegt Wilma. "Kom even langs en laat u informeren." Gaat u naar een warm land op vakantie? Dan is een goed werkende airco in de auto van het grootste belang. Laat hem bij Citonda controleren en bijvullen, voor een heerlijk koele vakantiereis." Info: www.citonda.nl.

Dé ideale vakantie-auto in het occasion-aanbod van Zeeuw & Zeeuw

Nissan X-Trail uit 2016 op de bovenverdieping van Zeeuw & Zeeuw in Wateringen. (foto: ML)

WATERINGEN - De Top Occasion die deze keer bij Zeeuw & Zeeuw in Wateringen in het middelpunt van de belangstelling staat, is de Nissan X-Trail met bouwjaar 2016. Het betreft de Nissan X-Trail 1.6 DIG-T N-Connecta met benzinemotor en een handgeschakelde versnelling. "Echt de ideale vakantieauto", zegt verkoper Yannick Rietveld. "Een goede caravantrekker die wel 1.800 kilogram kan trekken. Je kan dus met gemak de spreekwoordelijke sleurhut aan de trekhaak hangen." De Nissan X-Trail is afkomstig van de eerste eigenaar, en op de teller staat pas 40.292 kilometer. De auto is full-option met navigatie, 360 graden camera, een open dak en climate control. En dat ook nog eens voor de gunstige prijs van 27.940 euro, eventueel af te leveren met Premium afleverpakket. Koop deze occasion en wees verzekerd van een volledige Fabrieksgarantie tot 21 januari 2019. De auto wordt afgeleverd met een onderhoudsbeurt, een volle brandstoftank en veertien dagen omruilgarantie. Bij Zeeuw & Zeeuw zijn altijd ongeveer honderd occasions aanwezig. Dit is het totale aanbod over drie vestigingen. Aan de 's-Gravenzandseweg 14 in Wateringen, de Platinastraat 47 in Zoetermeer en de Grote Beerstraat 35 in Den Haag. Het gaat om occasions van alle merken, dus niet alleen van het merk Nissan, in de prijsklasse van 3.000 tot 50.000 euro. "Ja, we hebben dus ook occasions van een half jaartje oud, waar nog nauwelijks in gereden is", gaat Yannick Rietveld door. "Alle auto's zijn verkregen via inruil of via inkoop van andere partijen. Uiteraard na een grondige inspectie." Als je bij Zeeuw & Zeeuw een occasion koopt, dan wordt deze helemaal rijklaar en met een nieuwe APK afgeleverd. Bij de koop is inbegrepen één onderhoudsbeurt volgens het fabriekschema. Verder is er altijd zes maanden BOVAG van toepassing en één jaar Mobiliteitsgarantie, alleen Nissan voor hulp bij pech onderweg in heel Europa. Zijn collega Frans van Wijk: "Je bent altijd verzekerd van een betrouwbare auto als je bij ons bedrijf een occasion koopt. Wij kiezen namelijk altijd voor kwaliteit. Als we de auto rijklaar maken, kijken we wat de auto aan aankomend onderhoud nodig heeft, we vervangen preventief onderdelen die binnen afzienbare tijd versleten raken."

Sporthuis Ruisch sluit binnenkort de deuren

Natasja hoopt dat de winkel wellicht toch open kan blijven. (Foto: EvE)

Zoals het er nu uitziet zal ergens in de komende tijd Sporthuis Ruisch de deuren sluiten. Daarmee verdwijnt weer een Delfts begrip uit de binnenstad.

Eigenaresse Natasja Stoelinga heeft de hoop nog niet helemaal opgegeven dat de winkel wellicht toch kan blijven bestaan: "Hij staat te koop. Misschien komt er nog iemand die deze zaak, toch een begrip in Delft, wil voortzetten." Maar als dat niet gebeurt, dan sluit Sporthuis Ruisch in de Choorstraat op afzienbare termijn echt de deuren.
Al decennia lang is Sporthuis Ruisch op de hoek van de Choorstraat een bekend adres. "Mijn ouders hebben deze winkel bijna 35 jaar gerund", herinnert Natasja zich. "Maar de naam is nog veel ouder. Sporthuis Ruisch bestaat al sinds 1909." Zelf nam Natasja de winkel vijf jaar geleden over. "Maar ik heb natuurlijk mijn hele leven hier meegewerkt." Toch besluit ze nu om te stoppen. "De belangrijkste reden om er mee op te houden is dat ik meer tijd wil voor mijn gezin. Als winkeleigenaar ben je gewoon altijd aan het werk, ook in de weekenden. Ik wil dus graag wat anders doen en daar heb ik nu nog de mogelijkheden voor" Wat ook meespeelt is dat het voor kleine winkels als Sporthuis Ruisch steeds moeilijker wordt om te concurreren met de grote ketens en de online winkels. "Als je daar in mee wilt moet je óf zelf fors investeren, óf je aansluiten bij de grote namen", legt ze uit. "En ik heb service altijd heel belangrijk gevonden, maar ik wil uiteindelijk niet alleen maar een servicepunt zijn." Inmiddels is de eerste uitverkoopactie gestart, de stapelkorting: "Bij aankoop van één item krijg je 30%, bij twee items 40% en bij drie of meer items 50% korting. De komende sluiting is "best een beetje moeilijk", geeft Natasja toe. "Je gaat je klanten toch missen. Ik ben hen, mijn collega's en mijn leveranciers heel dankbaar voor het vertrouwen en de samenwerking."

Voor iedere horecazaak wat wils bij Bakker Jaap

Een van de oudste bakkers van Delft bezorgt sinds enkele jaren zijn brood ook aan horecazaken en kantoren. (Foto: PR)

Voor iedereen wat wils – dat streven neemt Bakker Jaap wel heel serieus.

Eén van de oudste bakkers van Delft bezorgt sinds enkele jaren zijn brood ook aan horecazaken en kantoren, en daarbij houdt hij rekening met ieders wensen. Zowel zoet als hartig bakt hij voor elke denkbare gelegenheid – van een kleine vergadering tot een groots congres, Bakker Jaap draait er zijn hand niet voor om. Inmiddels hebben verschillende bedrijven hun weg naar dit brede aanbod al gevonden. En zoals Bakker Jaap betaamt, houdt hij zijn klanten tevreden met een speciaal broodaanbod voor ieder van deze afnemers. Zo kneedt hij speciaal voor grand café 't Boterhuis deeg met zongedroogde tomaat en ras el hanout, een Marokkaans kruidenmengsel dat uit meer dan twintig verschillende specerijen bestaat. Dit kunstwerkje prijkt iedere dag weer vers op hun speciale broodplank, met een verzameling van alle lekkernijen van het huis. Voor Het Konings Huys haalt hij een bijzonder briochebroodje uit de oven, perfect passend bij de overheerlijke hamburger van deze Delftse horecazaak. Aan eet- en proeflokaal De Kurk en restaurant Het Vermeertje levert hij speciale minibreekbroodjes met maar liefst drie verschillende smaken – mais, wit en Waldkorn. Grand café Willem van Oranje ontvangt van Bakker Jaap elke dag extra stevig vloerbrood. Moodz mag zeven dagen per week luxe vloerbrood in zowel een mais- als een Waldkornvariant tegemoet zien, evenals versgebakken briochebreekbroodjes. Ook café Kobus Kuch voorziet hij elke dag weer van speciale vloerbroodjes. Hoe Martin Rietvelt, de trotse eigenaar van deze bakkerij, het allemaal voor elkaar krijgt? 'Aandacht voor elke klant, groot en klein, vind ik het allerbelangrijkste,' glimlacht hij. 'O, had ik al verteld dat we al ons brood ook nog eens kunnen snijden in twee verschillende diktes? De klant is koning, of het nu buurman Rob of een belangrijke Delftse horecagelegenheid is!"

"Het mooiste aan dit vak is dat je echt mensen helpt"

Steef van der Kruit: " "Hier kunnen we alles opmeten, zodat je zitcomfort optimaal is." Foto: PR

Zorgdrager bestaat dit jaar 15 jaar. In het najaar gaat de Zitspecialist dit uitgebreid vieren. Er is ook reden tot feest: "Inmiddels weten de Delftenaren ons heel goed te vinden."

"We zijn heel tevreden met het verloop", vertelt Steef van der Kruit, eigenaar van Zorgdrager. In zijn winkel aan de Schieweg kun je terecht voor stoelen op maat: relaxfauteuils, sta-op stoelen, maar ook ergonomisch verantwoord werkmeubilair. "De mensen in Delft, maar ook daarbuiten, zoals in Rijnmond en Haagland, Oostland en Westland, weten ons inmiddels goed te vinden, en ook in de zorgwereld hebben we naam en faam opgebouwd als het gaat om het verhelpen van zitproblematiek. Want er kampen veel mensen met zitproblemen. "We komen veel mensen tegen met pijn. Als we dan een goede stoel en maatvoering kunnen laten voelen en zien dan slaken ze vaak letterlijk een zucht van verlichting." Want Zorgdrager levert vooral maatwerk: "We verlenen een hoge mate van dienstverlening. Voor onze klanten is zitten gewoon te belangrijk. En ieder mens is uniek."Om goed maatwerk te leveren beschikt Zorgdrager over een ware meetstudio. "Hier kunnen we alles opmeten, zodat je zitcomfort optimaal is. Vervolgens kunnen ook allerlei zitkussens en stoffen getest worden. We hebben kussens in verschillende densiteiten en gewichtsniveaus en van verschillend materiaal: drukverlagend traagschuim, koudschuim of zacht latex. En ook echte zorgartikelen zoals lucht- en gelkussens. Alles toegespitst op wat de klant nodig heeft." Voor die mensen die niet naar de winkel kunnen komen om een stoel aangemeten te krijgen gaan de adviseurs van Zorgdrager ook zèlf op pad: "We worden door heel Nederland op locatie gevraagd. Voor onze service aan huis belt men: 0800 0152. Zo kunnen we ook aan minder mobiele cliënten de beste service verlenen. Dat blijft toch echt één van de mooiste dingen van dit vak. Dat je echt mensen helpt."

Genieten aan de Schie

Een onontdekte parel aan de Schie... (Foto: PR) Foto: PR

Linksachter op het terrein van Lijm & Cultuur vind je een zonovergoten stadstuin aan de Schie met schaduwrijke bomen en een verrassend restaurant.

Een heerlijke plek om zo maar eens koffie te drinken of te lunchen, maar ook de thuisbasis van menig diner. Voor de een inmiddels een vaste stek, voor de ander een nog onontdekte parel.
De voormalige motorenloods is al geruime tijd omgetoverd in het restaurant Experiment waar je op werkdagen kunt komen aanwaaien voor een kop koffie, waar je rustig kunt overleggen of werken onder het genot van een overheerlijke lunch of waar je gewoon even kunt loungen met een lekker drankje tussen het groen.
Dat alles te midden van de gezellige bedrijvigheid en met uitzicht op de Schie.
Ook in de zomer is het Experiment geopend van maandag t/m vrijdag van 10 uur tot 17 uur.
Lekker eten tijdens
evenementen

De chef-kok en het team staan echter ook steeds weer paraat om bezoekers van evenementen te verwennen met hapjes, lunches en diners vol mooie eerlijke producten. Bijvoorbeeld bij de voorstelling Tell me the truth about love van het Delft Chamber Music Festival op zaterdag 29 juli om 17.30 uur en 20.00 uur. Voorafgaand aan de late voorstelling en na afloop van de vroege kan men genieten van een geweldig driegangen diner bij Lijm & Cultuur. Ook tijdens de tentencampagne van Evangeliegemeente De Deur van 9 -12 augustus is het mogelijk om een bezoek aan een dienst of seminar te combineren met heerlijk eten van een dagelijks wisselend buffet. Tickets voor maaltijden tijdens deze evenementen zijn online te koop. Alle informatie is te vinden op www.lijmencultuur.nl. Bel of e-mail ons ook gerust als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor uw eigen evenement of groep: 015 262 9400 / info@lijmencultuur.nl.

Speeddaten in een Volkswagenbus

Delft - Op donderdagochtend 12 juli organiseert de Delftse Doralice Arends, eventmanager bij DeBroekriem, speeddatesessies met experts voor werkzoekenden.

De speeddates vinden plaats in een retro Volkswagenbus op het terrein van de Delftse Stadsbrouwerij De Koperen Kat. Tijdens de speeddates kunnen de deelnemers vragen stellen aan experts over zaken waar zij tegenaan lopen tijdens hun sollicitatieproces. Tussen de sessies door hebben de deelnemers de gelegenheid om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen op het netwerkplein. Werkzoekenden in Delft zijn welkom om deel te nemen aan dit evenement. Twee experts geven in de Volkswagenbus nuttige loopbaanadviezen. Harrie Lamers is dé expert op gebied van LinkedIn en netwerken. Hij geeft advies hoe je een doeltreffend LinkedIn-profiel opstelt. Wijnand van Oene, eigenaar van Careerstories, heeft jarenlange werkervaring in recruitment. Hij beantwoordt vragen en geeft advies over het opstellen van een CV. De speeddates en het netwerkplein vinden plaats op donderdag 12 juli 2018 van 9.30 uur tot 12.30 uur op de unieke locatie van Delftse Stadsbrouwerij De Koperen Kat, Schieweg 15M te Delft. Deelname is gratis, maar aanmelden is een vereiste en kan via https://www.debroekriem.nl/event/speeddaten-met-een-expert/

Too Good To Go komt naar Delft

Met de Too Good To Go-app kun je voordelig overtollig eten ophalen bij restaurants, winkels en hotels. In de app koop je met een korting tot wel 70% een Magic Box vol nog lekker en goed eten dat anders moet worden weggegooid.

De duurzame app is 's werelds grootste app tegen voedselverspilling en sinds januari live in onder andere Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Leiden. Ook in Delft gaat Too Good To Go nu een steentje bijdragen om voedselverspilling tegen te gaan. Ieder jaar wordt namelijk een derde van het geproduceerde voedsel verspild. En dat is te veel, veel te veel! Daar kun je met Too Good To Go nu iets aan doen. De eerste locaties in Delft doen al mee. Zo kun je eten redden bij de Bierfabriek, Il Tartufo, Jent en Lokaal. "Het concept is simpel, zowel voor de ondernemer als voor de gebruikers. De gebruiker ziet op de kaart of in de lijst in de app welke locaties in zijn of haar buurt een Magic Box aanbieden. Vervolgens bestelt en betaalt de gebruiker de Magic Box in de app en haalt deze zelf op bij de betreffende locatie. Wat er in zit, is afhankelijk van wat er die dag overblijft. Iedere bestelling is daarom een verrassing", legt Joost Rietveld, Manager Too Good To Go Nederland, uit. Sinds de lancering zijn er al meer dan 20.000 maaltijden gered in Nederland. De gebruikers van Too Good To Go hebben wereldwijd samen al meer dan 5 miljoen maaltijden gered. De Too Good To Go-app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store.

"Eigenlijk maken we hier een kleine fashion-street"

Het interieur van Strellson Delft. (Foto: PR) Foto: PR

Afgelopen vrijdag opende herenmodezaak Strellson Delft de nieuwe winkel aan de Wijnhaven. Twee deuren naast Steendam Herenmode. Tussen die twee modezaken in opent binnenkort modewinkel NZA. "Het worden echt waanzinnige winkels", aldus ondernemer Arjan Steendam.

Strellson was natuurlijk al bekend in Delft. Het Zwitserse herenmodemerk is hip en trendy en was jarenlang te vinden op de Oude Langendijk. "Met de verhuizing hebben we alles meegenomen", grapt Arjan Steendam. "Zelfs de medewerkster is meeverhuisd." Gelukkig is het modemerk dus niet voor de prinsenstad verloren gegaan. De opening van Strellson Delft is de eerste stap in een grotere operatie die gaat leiden tot een waar modecentrum in de Delftse binnenstad. Eind augustus opent tussen Strellson en Steendam namelijk de winkel van NZA (New Zealand Auckland), een bekend merk van vooral casual kleding. De drie winkels zijn onderling met elkaar verbonden. Je kunt dus de verschillende collecties met elkaar combineren. Initiator achter dit alles is ondernemer Arjan Steendam, de derde generatie in het familiebedrijf dat teruggaat tot 1938, en dat dus dit jaar zijn tachtigste verjaardag viert. En hoe! Toen het pand naast zijn winkel leeg kwam te staan aarzelde hij niet: "Je kunt je buurman maar één keer kopen." Toch wil Arjan het geen uitbreiding van zijn winkel noemen: "Het zijn echt drie afzonderlijke winkels met ieder hun eigen concept", benadrukt hij. "Ze zijn ook echt verschillend. Steedam herenmode is een multibrand-shop, waar je meerdere modemerken naast elkaar vindt. De andere twee zijn one-brand stores. Alles is gefocust op één merk en daarvan is dan een enorm assortiment beschikbaar. De uitstraling van de winkel past uiteraard weer bij het merk. Daar waar Strellson bijvoorbeeld heel strak en modern is ingericht, wordt de shop van NZA weer heel anders van opzet en van sfeer. "Het worden echt waanzinnige winkels. Eigenlijk maken we hier dus een kleine fashion-street. We hadden de winkels natuurlijk ook niet met elkaar kunnen verbinden, maar we hebben er voor gekozen om dat wel te doen. Want mannen houden van efficiënt winkelen. Om het verschil in de winkels te benadrukken krijgt iedere shop zijn eigen voorgevel. Ook daar is bewust over nagedacht: "We wilden echt iets maken dat Delft waardig is", legt Arjan uit. "En dat is blijkbaar gelukt want we krijgen er heel veel positieve reacties op. Het wordt echt gezien als een aanvulling voor Delft. Dat geldt overigens op meerdere terreinen: "We hebben ons team al uitgebreid en voor de NZA winkel hebben we straks nog mensen nodig." De opening afgelopen vrijdag van Strellson Delft was een bescheiden feestje. De èchte opening komt nog: "Eind augustus willen we een officieel openingsfeest geven in combinatie met de nog te open NZA winkel en het jubileum van Steendam herenmode", belooft Arjan. "De plannen daarvoor zijn nog volop in ontwikkeling." Helemaal zonder feestje gaat deze opening echter ook niet voorbij: Naast de Sale van 30% tot 50% heeft Strellson ook een paar leuke giveaways. "En Iedereen die zich in deze periode inschrijft in ons klantenbestand ontvangt 20 euro korting op een aankoop van minimaal honderd euro."

Bewegen met computergames

Met Venga! Climbing in Mixed Reality, kan een sporter in Virual Reality ervaren hoe het is om hoog in de bergen te klimmen. (Foto: PR)

Vaak krijgen computergames de schuld van overgewicht bij kinderen en ook volwassenen. Die zijn door de games alleen nog maar voor een scherm te vinden. Onderzoeker Stephan Lukosch van de TU Delft wil mensen van de bank af krijgen en actief laten sporten, juist door het gebruik van computergames.

Door Martin Groen

Door nieuwe combinaties te maken van fysieke spellen met technologie uit computergames wil Lukosch mensen aanzetten tot meer bewegen. Diverse games waren op woensdag 4 juli te zien aan de TU Delft.

Mixed reality
Mensen van de bank af krijgen en actief laten sporten. Dat is een van de doelen van de onderzoeker van de TU Delft. Hij doet dit op een bijzondere manier: door sporten en spellen te combineren met de technologie van computergames. Hij noemt dat mixed reality. Hierdoor ontstaan nieuwe, gecombineerde sporten en spelen, zoals ook bekend van bijvoorbeeld de Nintendo Wii. Lukosch: "We mikken vooral op mensen die niet zo actief zijn, maar die wel erg van computerspellen houden. Daar liggen kansen om mensen meer te laten bewegen. We baseren ons op bestaande sporten en brengen daar variatie in aan. Veel van de spellen zijn nu bijvoorbeeld gebaseerd op trefbal, omdat de technologie daar al erg geschikt voor is."

Tokyo 2020
Van 2 tot en met 4 juli werd aan de TU Delft het eerste internationale symposium over superhuman sports gehouden. De deelnemers aan de Design Challenge moesten een superhuman sport ontwerpen die fysieke activiteit en vaardigheden vergt. De superhuman sport moest ook het element van sociale interactie in zich hebben. Een individu of team speelt dus tegen een ander individu of team. Het doel van Lukosch is om een jaarlijkse Design Challenge te houden richting de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo. Japan dat zeer actief is op dit terrein, wil daar graag uitpakken met dit onderwerp.
Bij de demonstraties van de ontwikkelde spellen waren negen nieuwe spellen te zien. Drie daarvan zijn ontwikkeld door Delftste studentengroepen. Het was uitermate vermakelijk om te zien hoe een soort trefbal met virtuele konijnen werd gespeeld. Die werden omver gekegeld maar ook gelokt met virtuele worteltjes. Maar ook hoe je moet zien te overleven op een lavaveld op Hawaii.

Venga!
De eerste plaats werd door Venga! Climbing in Mixed Reality behaald. Hier kon een sporter in Virtual Reality ervaren hoe het is om hoog in de bergen te klimmen. De jury was vooral onder de indruk van de ervaringen voor de sporter. Veel mensen die klimmuur getest hebben, hebben nooit eerder geklommen en nooit de ervaring gehad aan een wand boven een diepe afgrond te hangen. De combinatie van een kleine klimmuur van twee vierkante meter hoog en Virtual Reality zorgt ervoor dat mensen echt het gevoel hebben aan een 300 meter hoge wand te hangen en geeft hen het gevoel een 'superhuman' te zijn. Dat was mogelijk dankzij de zeer nauwkeurige positionering van de klimmer in Virtual Reality en ook door de hoge grafische kwaliteit. Stephan Lukosch: "De kwaliteit van de klimmuur is nu al zo hoog, dat er wordt overwogen er een product van te maken. Over ongeveer een jaar zou het product dan op de markt te vinden zijn."

Lekker fris de Delftse zomer in

Veel kinderen brengen de zomer in Delft door met leuke activiteiten. Daarbij is het lekker, gezond en gemakkelijk om kraanwater te drinken.

Op 30 juni start het grote Buitenhof Zomerfeest van Stichting Rode Feniks. Dit festijn is toegankelijk voor alle leeftijden. Vervolgens kunnen kinderen van 9 tot 12 jaar van 23 juni tot en met 3 augustus deelnemen aan de Zomerschool van Delft voor Elkaar. Van 16 juli tot en met 24 augustus kunnen kinderen van alle leeftijden spelen bij de Zomeractiviteiten van de Buurtsportcoaches. Het Springkussenfestijn Wippolder vindt plaats op 20 augustus en is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Tot slot is er van 3 juli tot en met 11 augustus voor kinderen van 6 tot en met 19 jaar Kamp Zomerhelden. "Samen gaan voor een gezonde leefstijl en gezonde omgeving voor de Delftse jeugd!" JOGG-Delft stimuleert samen met deze organisaties jeugdigen en hun ouders en/of opvoeders om op een gemakkelijke en aantrekkelijke manier gezonder te eten, water te drinken en lekker te bewegen.De professionals zijn ook "Goed Bezig!" door het goede voorbeeld te geven tijdens de activiteiten en door het drinken van kraanwater te stimuleren onder jeugdigen. Bij aanvang van de activiteiten worden bidons, gesponsord door Evides Waterbedrijf, uitgedeeld aan de deelnemende kinderen.
Meer info over de activiteiten?
Buitenhof Zomerfeest: https://nl-nl.facebook.com/rodefeniks/
Zomerschool: Mark van der Heijden, 06-39 41 93 57 / m.vander.heijden@participedelft.nu.
Zomeractiviteiten Buurtsportcoaches: www.delftvoorelkaar.nl.
Springkussenfestijn op www.facebook.com/events/266098070633545/ of bel of mail Buurtsportcoach Tim Heemskerk 06-53609951/ t.heemskerk@haaglandenbeweegt.nl.
Kamp zomerhelden: www.kampzomerhelden.nl (Op sportpark Kerkpolder), Pascal Calabro, 015-2411151.

Pannenkoeken
in de Hofkerk

De pannenkoekenmaaltijd op woensdag 27 juni bracht € 493,05 op voor de Mother Aïda Foundation in Uganda.

In totaal werden er 240 pannenkoeken gebakken door een viertal koks. Ruim 50 mensen waren er op afgekomen. Meta de Vries die drie jaar geleden met Lydia Amongi gestart is met de Mother Aïda foundation vertelde dat met het geld geiten gekocht kunnen worden á € 25,= per stuk . Bijna iedereen in het dorp in Uganda heeft een of meerdere geiten. Dat is hun spaarpot. Met geiten kan gefokt worden en voor zeven geiten kun je een koe kopen. De melk van koe kun je verkopen en zo zorg je voor schoolgeld voor de kinderen. De deelnemers aan de maaltijd smikkelden van de pannenkoeken, die schoon op gingen. De donatie na de maaltijd leverde dit mooie resultaat op waarvan 20 geiten gekocht kunnen worden. Leer meer over de Mother Aïda Foundation op https://leerkrachtcoaching.nl/actie/.

Thuisblijven deze zomer? Nee toch!

Inbrekers gebruiken wat voorhanden is om binnen te komen.

Met de huidige zomerse dagen slaat bij velen de twijfel toe. Gaan we wel weg van huis of wordt het dit jaar 'Balkonia' of 'Auszuhause'? Niet alleen het prachtige weer blaast die overwegingen nieuw leven in, ook de vrees voor inbraken speelt wellicht een rol. Vooral bij degenen die al eens een inbraak(poging) meemaakten.

Het hakt er flink in als je terugkomt van vakantie en ziet dat je hele huis overhoop is gehaald: Jaarlijks overkomt dit ongeveer 15.000 vakantiegangers. Ook al treft zo'n 75% van de inbraakslachtoffers snel maatregelen met betere sloten of plaatsing van een alarminstallatie, bij het naderen van de vakantie slaat de twijfel toch weer toe. Hebben ze wel voldoende gedaan? Wel of toch maar niet gaan?"

Gelegenheid
De gelegenheidsinbreker opereert vaak in zijn eigen wijk. Hij loopt daar rond en ziet al snel of iemand niet thuis is. Soms schakelt men buren of vrienden in om op het huis te passen. Zij halen dan de post van de deurmat en sorteren die keurig in het zicht op de eettafel. Een duidelijk signaal dat de bewoners weg zijn. Een inbreker heeft derhalve alle tijd om zich toegang tot je huis te verschaffen. Om straks met een gerust gevoel naar je vakantiebestemming af te reizen, heeft de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken negen slimme tips voor je:

Nieuw beslag
Plaats nieuw beslag met anti-cilindertrek­beveiliging op je voor- en achterdeur. Inbrekers zien dat op afstand en denken al snel dat de rest van het huis 'ook wel goed beveiligd' zal zijn. Zo vlak voor de vakantie ben je misschien best druk, maar het blijft lang licht. Voor dit klusje heb je vaak enkel een goede schroevendraaier nodig. Doe sowieso eerst de inbraak­preventiecheck op de website van de NIPW: www.inbraakmislukt.nl dan weet je meteen wat je moet doen in jouw situatie.
Verwijder vervolgens het huidige beslag van je deuren, ga naar een bouwmarkt, sleutel­specialist of ijzerwaren­speciaalzaak en koop voor 50 tot 60 euro per deur nieuw beslag met 3 SKG-sterren. Nu heb je echt een veel grotere kans dat inbrekers jouw huis zullen overslaan.

Post
Vraag iemand om de post, reclamedrukwerk en kranten regelmatig weg te halen. Laat ze niet in stapeltjes op tafel leggen, maar vraag de vriend of buur om ze uit het zicht, bijvoorbeeld in een kast op te bergen.

Tijdschakelaar
Zet een tijdschakelaar op alle lampen die normaliter 's avonds aan zijn en stel ze in op verschil­lende tijdstippen. Laat de lamp in de slaapkamer nog een kwartiertje aan nadat alle lampen in de woonkamer al uit zijn.
Tegenwoordig heb je lampen die via een router verbonden zijn met een appje. Hiermee kun je veel verlichting op het door jou gekozen tijdstip aan en uit laten gaan.
Helemaal automa­tisch en echt van deze tijd. Ook handig als je gewoon thuis bent. Staal: "Slechts 40% van de ondervraagden in ons onderzoek* besteedt hier aandacht aan, eigenlijk veel te weinig."
Lamellen
Doe je je lamellen of gordijnen normaal gesproken helemaal dicht bij het slapengaan, verander dat dan een paar weken voordat je op vakantie gaat. Laat ze half open zodat je overdag en 's avonds wel naar binnen kunt kijken, maar geen zicht hebt op de hele kamer. Kijkt een inbreker stiekem naar binnen, dan overziet hij niet de complete ruimte.

Opbergen
Berg juwelen en andere kostbaarheden op. "Ons onderzoek geeft aan dat ongeveer een op de drie dat doet", volgens Staal. "Liefst natuurlijk in een gecertificeerde kluis. Opvallend is dat een op de tien dat al doet. Na een inbraak stijgt het percentage daarentegen naar ruim het dubbele. Immers, het laatste wat je wil, is het nog een keer meemaken."

Vastmaken
Maak je vuilcontainer met een hangslot vast of plaats ze in de schuur of berging. Inbrekers gebruiken ze als 'opstapje' om het vaak veel minder goed beveiligde slaapkamerraam met een koevoet open te breken. En in negen van de tien gevallen liggen juist daar de juwelen en andere kostbaar­heden 'verstopt'.

Opruimen?
Ruim je woonkamer en keuken juist niét perfect op. Laat een kopje op tafel staan of wat afwas op het aanrecht. En leg een tijdschrift of open boek op tafel, alsof je zo weer verder kunt gaan lezen.

Buren
Vraag een van je buren om een oogje in het zeil te houden.

Social media
Post niet teveel op social media waaruit blijkt dat je langere tijd niet thuis bent. Of stel je privacy-instellingen van Facebook zodanig in dat alleen goede vrienden en familieleden je kunnen volgen.


Extra tips
Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl

"Plezier in je sport is het allerbelangrijkste, het moet geen obsessie worden".

" Het is een genot om met de groep te trainen en wedstrijden te lopen." (Foto: Willem de Bie) Foto: Willem de Bie

DELFT – Delft op Zondag blikt met sporters terug op hun sportieve activiteiten in heden en verleden. Deze week een gesprek met Carla Ophorst, atlete in hart en nieren.

Door: Willem de Bie

De geboren Delftse Carla Ophorst wordt al jong in contact gebracht met sport. Zoals veel ouders vinden ook de hare sport erg belangrijk en doen hun dochter op een gymnastiekvereniging en later een wandelvereniging. Twee keer in de week is Carla er mee bezig en, ze vindt het 'superleuk!'. Carla groeit op in een gezin met vijf kinderen, waarvan vier jongens. "Ik vond het toen oneerlijk dat ik geen jongen was. Mijn vader ging daar laconiek mee om en zei dat ik gewoon moest doen alsof ik een jongen was. Vrouwen en sporten op niveau was toen nog niet zo gewoon; pas in 1984 was er voor het eerst een vrouwen-marathon". Tot haar tiende is Carla aan het gymmen, waarna ze overstapt naar handbal, bij Westlandia: "Ik was vooral een speler met snelheid, waardoor ik regelmatig doelpunten maakte".

Rondje om de kerk
Tijdens haar puberjaren komt haar focus meer te liggen op uitgaan, op jongens, en zakt het handbal in haar belangstelling. Ze is ondertussen ook gaan zwemmen en hardlopen: "Ik liep in die tijd al voor de lol bijna dagelijks een 'rondje om de kerk': vijf kilometer effe lekker ontspannen. Ik werkte toen bij TNO aan de Lange Kleiweg, waar een collega op een dag tegen me zei dat ik zo hard liep dat ze daar op landelijk niveau nog wel een puntje aan konden zuigen. Dat was een eyeopener: blijkbaar had ik hier talent voor". En dat hardlopen is ze tot op de dag van vandaag blijven doen. Met succes.
Haar eerste wedstrijd, de acht kilometer cross in Honselersdijk, wint ze gelijk. En dan gaat het hard, letterlijk. De lijst aan wedstrijden waar Carla aan heeft meegedaan en hoog is geëindigd is lang. Van zilver op het Nederlands Kampioenschap Halve Marathon tot aan brons op de Europese Marathon. Wanneer is iemand een goede sporter, een goede loper? "Het begint natuurlijk met talent, het moet zeg maar in je genen zitten. Blijkbaar zit dat bij mij wel goed. Daarnaast is het belangrijk dat je doelgericht bent, en doorzettingsvermogen gecombineerd met discipline hebt. Wat voor mij goed heeft gewerkt, en nog, is dat je je niet volledig moet verliezen in je sport. Er is meer dan topsport: je werk, je gezin, je sociale contacten. Ik zie wel hoe ver ik kom, dat is mijn uitgangspunt".
Eind jaren tachtig komt het hardlopen tijdelijk op een lager pitje te staan. In 1987 is haar eerste kind op komst en ze heeft wat lichamelijke klachten: "Ik had bekken problemen en dat duurde wel even voordat dat weer in orde was. Daarna zag ik wel weer verder. Ik ben wel blijven lopen in die tijd, maar meer recreatief". In 1992 was Carla weer op haar oude niveau en ging op zoek naar een trainer en wedstrijden. Al snel deed ze weer mee om de podiumplaatsen. "Het ging weer zo goed, en ik vond 't leuk! Plezier in de sport die je beoefent, dat is het belangrijkste. Ik heb nooit last gehad van angst, stress, mentale druk, ik loop altijd voor mezelf, ik zie wel hoe het gaat".

Coachen en begeleiden
Gaandeweg haar carrière blijkt dat Carla ook goed is in het begeleiden en coachen van sporters. In 2006 behaalt ze het diploma trainer/coach en gaat aan de slag bij Haag Atletiek. "Training geven vond en vind ik heerlijk, zeker als de mensen die je traint betere prestaties gaan leveren. Ik train gewoon mee met de atleten, een prettige bijkomstigheid". Carla start in 2009 met een eigen groep, de Ophorst Runners. Ze schrijft daarover op haar blog: "Langzaam maar zeker komt er meer vorm in de groep. Het aantal atleten neemt toe. Het is een genot om met de groep te trainen en wedstrijden te lopen. Met mij ging het vanaf februari steeds beter en mooie wedstrijden gelopen. In september krijg ik mijn fiets heel hard tegen mijn bekken en kneus deze. Mijn fysio lapt mij weer op en vanaf november gaat het de goede kant op. Sluit het jaar af met een prachtige Silvestercross".
Sporten is soms ook afzien, vooral als het gaat om blessures: "Die zijn er altijd, dat is onontkoombaar. Gelukkig heb ik al 32 jaar een hele goede fysiotherapeut, die heeft me altijd weer goed opgelapt. Laatst ben ik van m'n fiets gevallen, dat kost dan wel zo'n drie maanden voordat je weer de oude bent". Carla heeft ondertussen gekozen voor het starten en uitbouwen van een eigen bedrijf: "Ik ga me toeleggen op coaching, voeding en clinics, vooral op sportgebied. Ben nu bezig een en ander op poten te zetten, vanaf 2019 is de formele start". Records lopen, sportvrouw van het jaar worden, anderen coachen, plezier hebben in de sport en het leven, een fijn gezin hebben, het is Carla Ophorst ten voeten uit. En lekker blijven doorgaan: "Dit weekend is de Kadeloop in Schipluiden, daar ben ik ooit begonnen in 1984. Ik hoop nu tweede of derde te worden. En in mijn categorie, vrouwen 50 plus, eerste". Dat dan weer wel.

Giro di KiKa haalt 501.370 euro op

Fietsen voor het goede doel: "er komt ook veel emotie bij kijken". (Foto: PR) Foto: PR

Van 24 tot en met 29 juni vond de zogenaamde Giro di KiKa plaats. Ongeveer 120 deelnemers fietsten in zes dagen 1000 kilometer door Italië en klommen daarbij ongeveer 16.500 hoogtemeters voor het goede doel. Onder hen negen fietsers en hun begeleiders van het vriendenteam De Klimmende Règâhs afkomstig uit Delft, Rijswijk, Ypenburg Den Haag, Voorburg en Pijnacker.

We spraken met Martin Groen die lid is van De Klimmende Règâhs en als freelancer artikelen schrijft voor deze krant. We vingen hem na Giro di KiKa doodvermoeid op en konden hem nog net enkele vragen stellen voordat hij in een diepe slaap viel. Groen: "Het was een bizarre week en een prachtervaring vol tegenstrijdigheden. Je gaat af en toe kapot op die steile beklimmingen, terwijl je tegelijkertijd geniet van het uitzicht. Want het landschap was prachtig. Terwijl je afziet en geniet, realiseer je ook waarvoor je het doet. Er komt dan ook veel emotie bij kijken."

Kinderkanker
KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dat te realiseren, is er nog veel kostbaar wetenschappelijk onderzoek nodig. Ieder jaar krijgen in Nederland 500 tot 550 kinderen kanker. Jaarlijks zijn er 800 kinderen onder actieve behandeling. Het overlevingspercentage op dit moment is 75%. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn specialisten ervan overtuigd dat nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen worden ontwikkeld om kinderkanker vaker te genezen en 'vriendelijker' te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker

Zes etappes
Giro di KiKa 2018 ging in zes etappes door Toscane en Umbrië. Wie zegt dat daar geen bergen zijn komt bedrogen uit. De hoogste beklimming ging tot ongeveer 1750 meter hoogte op de Passo di Pardacci. In die klim moest vier kilometer lang een stijgingspercentage van 18 procent worden weggetrapt. Martin Groen: "Dat had niets meer met fietsen te maken, dat was harken. Velen moesten dan ook lopen, al dan niet met kramp. Ik was blij dat het me fietsend lukte om boven te komen, maar eigenlijk was dit veel te zwaar. De rest van de dagen was geen kilometer vlak en was er een veelvoud aan zware stroken van 18 tot 22 procent, onder meer in de etappe met de befaamde gravelstroken van de Strade Bianche. Als fietser vond ik dat prachtig!"

Tragisch ongeval
Helaas zit er om deze editie van Giro di KiKa een dikke zwarte rand. Tijdens de derde etappe kwam Dirk Metselaar ten val en dat overleefde hij niet. Martin: "We zagen hoe hij werd gereanimeerd en het niet haalde. Dat was een drama. Het werd een inktzwarte dag. De organisatie heeft ons verzocht door te rijden naar de overnachtingscamping. Dat hebben we heel stil en met respect voor Dirk dan ook maar gedaan. Maar dat ging uiteraard niet van harte. Na een emotionele bijeenkomst die avond, reed iedereen de volgende dag als eerbetoon voor Dirk met een zwart lintje. Hij is ook geen moment meer uit onze gedachten geweest."

De Klimmende Règâhs
Met hart en ziel zetten De Klimmende Règâhs zich in voor het goede doel. Door zich sportief in te zetten en activiteiten te organiseren wordt geld opgehaald voor Alpe d'HuZes en Giro di KiKa.
Ook nu hadden ze veel getraind om mee te kunnen doen. Daarnaast hebben zij ook nog eens veel activiteiten georganiseerd, waarmee ze geld voor het goede doel hebben opgehaald. Zij overhandigden een bedrag van 26.026 euro aan KiKa. In totaal werd maar liefst 501.370 euro opgehaald. "En daar is het ons allemaal om te doen. We zetten ons sportief in voor het goede doel. Want die rotziekte moet verdwijnen, helemaal bij kinderen."

Open Zomerschaaktoernooi

Schaak, en mat... (Foto: Wikimedia/Alan Light) Foto: Esdor van Elten

In de vakantie (van maandag 9 juli tot en met 13 augustus) organiseert de Delftsche Schaakclub elke maandagavond het ' open Zomerschaaktoernooi'.

Zes achtereen­volgende avonden behandelen evenzovele gastsprekers een interessante opening. Na een korte uitleg van ongeveer twintig minuten gaan de deelnemers met een uitgangsstelling aan de slag in twee rapidpartijen. Bedenktijd is 30 minuten per persoon per partij. Er wordt eenmaal met wit, en eenmaal met zwart gespeeld, tegen een gelijkwaardige tegenstander. Tijdens en na de partijen is er tijd om na te praten, of vrij te schaken. Wil je meedoen, zorg dan om uiterlijk 20:15 uur op de betreffende avond aanwezig te zijn. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk, vooraf opgeven is niet nodig! Het Open Zomerschaaktoernooi vindt plaats in duWo Denksportcentrum, Zusterlaan 114 te Delft. Meer informatie: www.delftseschaaksite.nl.

Kadeloop Schipluiden

Zaterdag 7 juli vormt Schipluiden het decor voor de 39ste editie van de Kadeloop. Met een afwisselend parcours door het dorp, het omringende polderlandschap en natuurlijk over de kade langs de vaart! Dat maakt de Kadeloop een uniek evenement. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor vier verschillende afstanden: de 1 en 2 km kinderloop, de prestatieloop van 5 km en de hoofdafstand van 12 km. Op 7 juli is inschrijven mogelijk vanaf 11.00 uur in de kantine van V.V. Schipluiden aan de Tiendweg, Schipluiden.

Met een zomerdrankje in de tuin

"Prosecco is lekker, maar er is meer mogelijk", aldus Bart. (Foto: EvE)

Zonnetje, een zwoel windje, de barbecue begint te gloeien... Daar hoort natuurlijk een passend zomerdrankje bij!

Natuurlijk. Iedereen kent de Prosecco. En toegegeven, het is een zomerdrankje bij uitstek. "Maar er is meer", vindt Bart Kooiman van slijterij en wijnhandel De Wijnstok. "Waarom zou je je beperken?" Waar moet een typisch zomerdrankje dan aan voldoen volgens Bart? "Het moet in de eerste plaats verfrissend zijn. Daarnaast is vaak ook het alcoholpercentage wat minder hoog, want het moet op een terrasje of in de tuin gewoon lekker wegdrinken." In dat opzicht is het logisch dat prosecco's en witte wijnen het goed doen in de zomer, want die zijn van zichzelf vaak wat frisser en lichter dan bijvoorbeeld rode wijn. Rosé is de zomerdrank bij uitstek. Die verkoop ik echt alleen maar in het warme jaargetijde."
Bier is uiteraard ook een echte zomerdrank. In de zomer zijn vooral de blonde bieren en witbieren populair. "Met een lekker lichte smaak en met een citroenschilletje erbij wordt het nog frisser. Sinds kort heb ik van de Delftse Bierfabriek Bianco, een blond biertje, en Rosso, een rode ale, op fles. Allebei lekkere doordrinkers." Ook de Radlers passen natuurlijk heel goed bij warm weer, hoewel Bart aarzelt om dat onder de bieren te scharen: "Het is eigenlijk een mix van bier met citroenlimonade."

Mixen en cocktails
Ook zomers: mixen en cocktails. "Neem de combinatie witte port, bijvoorbeeld een Quinto do Infante, met tonic. Dat levert een verrassend verfrissend drankje op." Tonic is van zichzelf natuurlijk al een verfrissend drankje. Het werd ooit door de Britten bedacht om kinine binnen te krijgen in hun tropische koloniën. Het is ook prima te combineren met andere dranken. "Neem bijvoorbeeld de bekende gin-tonic. Ik heb hier hele goede gin staan, bijvoorbeeld van Hendrick's, of, als je een Nederlands merk wilt, Bobby's gin uit Schiedam. Wil je toch variëren, kies dan in plaats van gin eens voor Calvados met tonic. Dat is een appeldistillaat en dat heeft weer een heel andere smaak en aroma."

Likeuren
En dan zijn er natuurlijk nog de likeurachtige dranken zoals Limoncello. Naast deze bekende en lekker frisse Zuid-Italiaanse citroenlikeur zijn er ook varianten van andere vruchten, zoals bijvoorbeeld meloncello; een meloenlikeur. Wil je echt iets bijzonders? "Dan komt Amérie in beeld", vertelt Bart. "Dat is een likeurtje met bosaardbeitjes. Gecombineerd met een Cava of met, jawel, een prosecco, krijg je een heel feestelijk drankje." Meer weten? Bart vertelt je in zijn winkel aan de Frederik Hendrikstraat 34A graag meer!

Autohaag Zeeuw adviseert over nieuwe emissieregels

Kiezen voor Zero Emission?

Toe aan een nieuwe auto? Dan loont het misschien de moeite om daar snel werk van te maken.

Na 1 september kunnen de prijzen wel eens gaan stijgen, waarschuwt Cuneyd Hardalioglu van Autohaag Zeeuw. Nee, dat komt niet omdat de autofabrikanten hun prijzen verhogen, benadrukt Cuneyd. "Het komt door de veranderde emissieregelgeving", legt de senior verkoopadviseur van Autohaag Zeeuw uit. "Doordat de emissiewaarden nu anders, nauwkeuriger gemeten worden, stijgen de emissiewaarden en dat heeft weer invloed op de BPM (de belasting voor personenauto's en motorrijwielen) en dus op de aanschafprijs van de auto. Hoe zit het precies? Tot dusver werden auto's getest volgens de NEDC norm. NEDC staat voor New European Driving Cycle. Autofabrikanten zijn verplicht om deze norm te vermelden bij de typegoedkeuring van voertuigen. De NEDC norm wordt bepaald door middel van testritten die plaatsvinden binnen een laboratoriumomgeving, waarin onder andere de actieradius en de uitstoot van CO2 wordt gemeten. Deze test is echter verouderd en de uitslagen zijn daardoor onbetrouwbaar. Daarom is sinds september vorig jaar de WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure ) norm ingevoerd. "Deze test is realistischer. De testduur is langer en ook allerlei bijkomende effecten, variërend van bredere velgen tot het gebruik van de airco worden meegenomen in de test. "Deze test is nauwkeuriger", aldus Cuneyd. "Daardoor zal de gemeten uitstoot waarschijnlijk hoger zijn." En precies die uitstoot heeft invloed op de BPM. Daar staat tegenover dat de automobilist nu wel veel beter weet waar hij in rijdt en hoe vervuilend zijn auto is. Vanaf 1 september 2018 mag alleen nog de WLTP test worden uitgevoerd en per 1 januari 2019 mag ook alleen deze norm nog worden vermeld.

Over op elektrisch?
"Dat betekent waarschijnlijk dat de prijzen gaan stijgen", geeft Cuneyd toe. Daarom raad ik mensen die op zoek zijn naar een nieuwe auto aan om dat op korte termijn te doen. Voor auto's die voor 1 september op naam worden gesteld, gelden de nieuwe regels nog niet. Hoe het daarna gaat is afwachten."
Wellicht zijn de nieuwe regels ook een goede reden om nu elektrisch rijden te overwegen. "Zoals onze Renault Zoe. Die is volledig elektrisch en daardoor betaal je geen BPM en ook geen wegenbelasting. Mocht het milieuaspect van elektrisch rijden u nog niet overtuigen, dan doet dit fiscale voordeel dat misschien wel." Twijfelt u nog? Kom dan gerust eens langs bij Autohaag Zeeuw aan de Exportweg 2 in Delfgauw. "Wij geven u graag advies!"