Delft op zondag

18 februari 2018

Delft op zondag 18 februari 2018


Deur op een kier voor OBS De Schatkaart

Schoolbestuur gaat voorziening van College van B&W bestuderen

Kan De Schatkaart open blijven? (Foto: archief/ML) Foto: Esdor van Elten

Delft - Er gloort een sprankje hoop voor leerlingen, ouders en personeel van Openbare basisschool De Schatkaart. Er is een, kleine, kans dat de school tòch open blijft. In ieder geval komend jaar.

Door Esdor van Elten

Wethouder Aletta Hekker van onderwijs maakte afgelopen dinsdag bekend dat het College van Burgemeester en Wethouders een voorziening voor het tijdelijk in stand houden van zogenoemde 'dislocaties' heeft ingericht waar schoolbestuur Librijn gebruik van kan maken. De voorziening houdt in dat er maximaal 100.000 euro uit de onderwijsbegroting wordt vrijgemaakt voor een onderzoek door een externe naar de levensvatbaarheid van de school in de Harnaschpolder, zo liet het college weten in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente wil, net als de ouders en het personeel van de school, de school graag open houden: "De Schatkaart biedt onderwijs van hoge kwaliteit en is van grote betekenis voor bewoners van Harnaschpolder en Voordijkshoorn. Het is heel belangrijk dat openbaar onderwijs hier behouden blijft, zodat kinderen in de eigen wijk naar school kunnen. Daarom is het goed om te onderzoeken of en op welke wijze De Schatkaart in stand kan worden gehouden." Ook binnen de gemeenteraad is brede steun voor het open houden van De Schatkaart, maar het is aan Librijn om de school open te houden, en ook de beslissing om van de geboden voorziening gebruik te maken ligt bij het schoolbestuur.
Librijn maakte vorig jaar bekend dat ze de school met ingang van het volgend schooljaar sluit, omdat het leerlingenaantal onder de verwachting bleef. Daardoor liepen de kosten op en dat vindt Librijn niet meer te verantwoorden. Het feit dat de school volgens de schoolinspectie op weg was naar het predicaat 'excellent' bracht het schoolbestuur niet op andere gedachten. Het besluit van Librijn om De Schatkaart te sluiten bracht veel onrust met zich mee. In de eerste plaats bij leerlingen en ouders. Eind januari richtte de 8-jarige leerling Fabian zelfs een smeekbede aan premier Rutte om ervoor te zorgen dat de school open zou blijven en ontving burgemeester van Bijsterveldt ook vele brieven en tekeningen met dezelfde boodschap. Ook de politiek roerde zich. Verschillende partijen in de gemeenteraad ijveren voor behoud van de school. "Het contact met de wethouder is altijd constructief geweest", benadrukt ook Librijn-directeur Marije Veldhuis-Van den Broek, die eerder al aangaf open te staan voor een andere oplossing. "Onder voorwaarden is een ander besluit mogelijk", herhaalt zij. Maar zeggen dat De Schatkaart nu 'gered' is, is voorbarig, waarschuwt de directeur. Hoewel in de brief van het College al gezegd wordt dat Librijn van de voorziening gebruik wil maken, is dat volgens Veldhuis nog niet zeker: "We gaan de voorziening goed bestuderen. Als daar voldoende grond voor is, dan overwegen wij een aanvraag te doen om van de voorziening gebruik te gaan maken." Deze stap zet Librijn alleen onder eigen voorwaarden en een nulbegroting is daarbij een harde eis: "Voor ons staat voorop dat we uit de kosten moeten komen." De stichting dringt eveneens aan op snelheid van handelen: "Vooralsnog staat nog steeds dat de school op 1 augustus dicht gaat. Om een ander besluit te kunnen nemen moeten we zo snel mogelijk, eigenlijk al in april uitsluitsel hebben." Of dat mogelijk is, is nog maar de vraag.
De medezeggenschapsraad van de school reageert voorzichtig: "We zijn heel blij dat de school langer open kan blijven. Maar de onzekerheid blijft en daarmee wordt groei een bijna onmogelijke uitdaging. We blijven dus actie voeren voor een duurzame oplossing! Stichting Librijn heeft per brief aan de ouders laten weten dat ze het voorstel van de wethouder gaan bekijken. Er wordt geen zekerheid geboden. De druk op directie en personeelsleden van de school om niet mee te werken aan acties georganiseerd door ouders is toegenomen. Zorgen van ouders lijken dus terecht." Ook onder ouders heerst twijfel, volgens de medezeggenschapsraad: "Door dit gedoe heb ik grote twijfels gekregen of Stichting Librijn wel echt de intentie heeft om goed onderwijs aan onze kinderen te willen bieden."

Politieke reacties
De Delftse politiek reageerde wisselend op het nieuws van de wethouder. D66 sprak al over 'de redding' van De Schatkaart, maar andere partijen zijn sceptischer. "Het spreekt voor zich dat wij niet tevreden zijn met deze tijdelijke oplossing.", laat Stadsbelangen, voorstander van het open houden van de school, weten. "De onrust blijft nu dus nog een jaar langer voor de ouders en kinderen." De VVD sprak haar verbazing uit dat "het college zo maar 100.00 euro uitdeelt." STIP vroeg zich bij de mededeling van de wethouder af of hier nu sprake was van "een duurzame oplossing, of uitstel van de executie?"

Woonbron en bewoners Heilige Land lijnrecht tegenover elkaar

Sommige bewoners kwamen in actieshirt. De gemoederen liepen soms hoog op. (Foto: PR)

Woningbouwvereniging Woonbron is voornemens om de witte woningen in de Odulphusstraat, Cornelis Musiusstraat en Doctor Schaepmanstraat te slopen. Daar is veel discussie over. Afgelopen donderdag belegde de woningbouwvereniging een bewonersavond in het Hampshire Hotel Delft Centre. Het werd een enigszins tumultueuze avond, waarbij een aantal bewoners in actieshirt verschenen.

"Het was voor mij emotioneel", aldus bewoonster Helga Jongste. Zij is lid van de klankbordcommissie die werd ingesteld toen bleek dat de plannen van Woonbron op verzet van de bewoners stuitte. "Ik woon hier ongeveer drie jaar. Toen ik kwam heb ik nog specifiek gevraagd of deze woningen snel gesloopt zouden gaan worden, want dan ga je natuurlijk niet alles opknappen. Daar was voorlopig geen sprake van, werd mij gezegd. Maar we zijn drie jaar verder en nu dit." De bewoonster heeft het gevoel dat de klankbordgroep niet serieus wordt genomen: "We worden aan het lijntje gehouden.""Wij krijgen de indruk dat de beslissing vast staat", zegt SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum, die de bewoners bijstaat. Zij was in eerste instantie niet welkom op de bijeenkomst, maar mocht uiteindelijk toch aanwezig zijn. "De eisen zijn steeds geweest: een technisch onderzoek naar de mogelijkheden per huis en uitgaan van renovatie, waarbij iedereen terugkeert in z'n eigen huis", legt zij uit. "De SP heeft het onderwerp in de gemeenteraad geagendeerd en de partijen waren het er over eens dat er in ieder geval een onderzoek moest komen naar de technische staat van de woningen."
Rapport
Na druk vanuit de bewoners, SP en raad hebben de bewoners ondersteuning gekregen van de Woonbond (niet te verwarren met Woonbron dus). Deze heeft een (klein) aantal huizen technisch onderzocht voor een eerste beeld. Uit dat onderzoek blijkt volgens de bewoners glashelder dat renovatie een prima optie is.
"Toen Woonbron dit rapport onder ogen kreeg hebben ze bij de Woonbond aangedrongen op een gesprek omdat ze vragen hadden", aldus Van Rossum. "De bewoners hebben gezorgd dat twee van hen bij het gesprek aanwezig waren, het gaat immers om hun huizen en de Woonbond werkt voor hen. In dit gesprek ging Woonbron volledig voorbij aan de resultaten van het onderzoek en bleef voornamelijk allerlei argumenten voor sloop aandragen die ons inziens geen hout snijden: de huizen 'zijn echt op', mensen moeten twee keer verhuizen, renovatie en meer onderzoek zou te veel geld kosten... Renovatie zou onbetaalbaar zijn... Maar Woonbron kon hiervan geen berekening laten zien." Op de bewonersbijeenkomst van afgelopen donderdag kreeg de Woonbond zelf geen spreektijd. "En Woonbron herhaalde slechts dezelfde argumenten", aldus de klankbordgroep. Reden voor een bewoner om de vraag te stellen: "hebben jullie een renovatieafdeling of alleen een sloopafdeling?"

Goede intenties
De verhoudingen lijken na de bewonersavond slechts verscherpt te zijn. "Ik vind het heel spijtig dat de bewoners die wel antwoord willen op hun vragen op deze manier nog langer in onzekerheid blijven", reageert Mohamed Baba, directeur van Woonbron. "We hebben geprobeerd de bewoners uit te leggen dat de gecompliceerdheid van alle technische problemen in deze woningen een verhuizing onvermijdelijk maakt."
Dat Woonbron de klankbordgroep niet serieus zou nemen bestrijdt hij: "Onze intentie gisteren was juist met de klankbordgroep een pad in te gaan om in een sociaal plan afspraken te maken die bewoners duidelijkheid geven over urgentie, terugkeer, verhuiskosten en eventuele andere maatwerkafspraken. Helaas kregen we door toedoen van een aantal bewoners geen ruimte om onze goede intenties te delen en duidelijke antwoorden te geven op de vragen van andere aanwezige bewoners. Dat vind ik erg jammer."
Woonbron wil juist met de bewoners in gesprek blijven: "Omdat het belangrijk is dat voor alle bewoners de rechten goed zijn vastgelegd voordat het uitverhuizen begint, beraden we ons nu of we dit document zelf gaan uitwerken naar de standaard van de Woonbond. Onze voorkeur blijft om dit samen met de bewoners te doen, maar als we daar geen ruimte voor krijgen, zit er niets anders op dan onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik hoop dat dit zover niet hoeft te komen."
Volgens Van Rossum ligt de bal nu weer bij de politiek: "De plannen laten duidelijk zien dat er grotere, maar minder huizen teruggebouwd gaan worden. Een duidelijk voorbeeld van wat in Delft aan de hand is: ondanks een schrijnend tekort aan betaalbare woningen worden ze verkocht of gesloopt voor duurdere huizen. Waarbij deze en soortgelijke bewoners de dupe zijn. Het is tijd dat de gemeente ook voor de deze bewoners en hun historische huizen opkomt."

Liefde in Prinsenhof

Feeërieke sfeer...

De Vrienden van Museum Prinsenhof Delft organiseerden op Valentijnsdag een bijzondere avond die geheel in het teken stond van de Liefde! Onder het genot van een hapje en een drankje genoten de gasten van de mooiste liefdesverhalen uit de geschiedenis van het museum. De avond werd muzikaal omlijst door de warme heldere stemmen en verleidelijke klanken van het trio TreSonanz.

Geert Visman (29)

Wat bent u momenteel aan het doen aan de Achterom in Delft?
"Ik zit hier heerlijk in het zonnetje een lekker broodje te eten. Als je uit de wind zit zoals hier, voelt het als de lente."

En wat doet u hier na het eten?
"Dan ga ik weer sleutelen. Ik blaas gebruikte fietsen weer nieuw leven in.
Die fietsen zijn niet duur, wel duurzaam. Ze zijn aantrekkelijk voor met name studenten.
Ook repareer ik fietsen in de winkel.
Ik ben zelf afgestudeerd op economie, maar werken met mijn handen vind ik het leukste.
Daarom ben ik het bedrijf 'Life-Cycle' begonnen."

Wat vind je van deze locatie?
"Top, het is een fijne plek waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen. Geweldig toch!"

Wat gaat u vanavond doen?
"Dan ga ik verder met sleutelen. Maar dan aan mijn Citroën Mehari.
Deze oldtimer moet klaar zijn voor de zomer als ik er lekker mee naar het strand ga om te surfen."

Heeft u verder iets anders gedaan de afgelopen week?
"Eigenlijk niet. Ik heb het zo druk dat ik niet eens tijd heb om de Olympische Spelen te kijken."

Wat is voor u het nieuws van de afgelopen week?
"Dat is het aannemen van de Donorwet.
Ik vraag me af tot welke moeilijke beslissingen dit voor de mensen in de gezondheidszorg gaat leiden."

Startmoment energiestrategie

Wethouder Stephan Brandligt heeft op 9 februari als voorzitter van het Energienetwerk het startpamflet Regionale Energietransitie regio Rotterdam Den Haag mede ondertekend. Gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag, de waterschappen en de provincie Zuid-Holland stellen samen een energiestrategie op voor de regio. Deze strategie draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio in 2050.

Regeerakkoord
De gemeenten, provincie Zuid-Holland en de waterschappen geven hiermee gehoor aan de oproep in het regeerakkoord om tot een regionale energieaanpak te komen. Door inzicht in de regionale kansen en de onderlinge samenhang wordt duidelijk waar samenwerking meerwaarde oplevert. Op lokaal niveau hebben gemeenten al in kaart gebracht hoe de energievoorziening er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien om in 2050 bijna alleen nog maar duurzame energie op te wekken. Daarnaast is voor de regio Rotterdam Den Haag een mogelijke regionale energiemix samengesteld, omdat geen enkele gemeente de energietransitie alleen aan kan. Gezamenlijk wordt nu onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen er op regionale schaal genomen kunnen worden als aanvulling op de lokale maatregelen om dit eindbeeld te realiseren. Eind 2018 ligt er een strategie die aangeeft hoe partijen in de regio kunnen samenwerken om de energiedoelstellingen te halen.

Politieke stellingname

Foto: Martijn Linthorst

In de aanloop naar de verkiezingen laat Delft op Zondag wekelijks de politieke partijen in Delft aan het woord. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen zij hun visie op Delft en hun plannen voor de stad geven. Vandaag stelling 4 In Delft wordt goed naar de burgers geluisterd.

CDA,
Rob van Woudenberg:

De afgelopen jaren hebben we regelmatig gemerkt dat bewoners van Delft zich onvoldoende of in een te laat stadium gehoord voelden door de gemeente. De gemeente organiseert wel inspraakavonden, maar de bewoners die daar komen geven achteraf vaak aan dat er naar hun mening van inspraak geen sprake was. Wij hoorden dat men het gevoel had dat op deze avonden vooral werd meegedeeld wat de gemeentelijke plannen waren. Ook de lage tevredenheidsscore van Delft onder MKB-ers, komt voor een groot deel omdat er door de gemeente te weinig geluisterd wordt naar deze ondernemers. Het CDA vindt dat de gemeente eerder en beter met de stad in gesprek moet gaan. Om ideeën op te halen, om burgers en ondernemers in een vroeg stadium over plannen te informeren en om besluiten uit te leggen. Politiek is belangen afwegen en keuzes maken, en daarbij is het onvermijdelijk dat je soms keuzes maakt waar niet iedereen het mee eens is. Onze ervaring is dat inwoners en ondernemers dat ook heel goed begrijpen. Maar dat betekent dat politiek begint met luisteren!

ChristenUnie Delft,
Joëlle Gooijer:

Wat de ChristenUnie betreft wordt er niet altijd goed genoeg geluisterd naar de burgers. Als er een ontwikkeling is bij mensen in de buurt, dan vinden wij dat ze daar actief en op tijd over geïnformeerd moeten worden. Dus niet alleen een berichtje in de lokale krant, maar op tijd een duidelijke brief in de brievenbus. Een ander punt wat beter kan en moet is dat duidelijk moet zijn wat de mogelijkheden zijn om plannen nog bij te sturen. Als de heipalen, bij wijze van spreken, al klaarliggen dan noemen we iets een informatieavond en als er echt ruimte is voor inspraak en bijsturing, dan noemen we het een inspraakavond. Te vaak blijkt een inspraakavond eigenlijk een informatieavond te zijn. De ChristenUnie vindt dat het nu echt tijd is om inspraak beter te regelen! De ChristenUnie vindt het daarnaast van groot belang dat we altijd opkomen voor hen die geen stem hebben en dat we luisteren naar de mensen wiens belang dreigt onder te sneeuwen. Niet iedereen kan zijn of haar zin krijgen, maar elke stem moet gehoord. Pas dan kan een eerlijke belangenafweging gemaakt worden.

Delftenaren mogen naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. En ook met deze verkiezing krijgt D66 in Delft de meeste stemmen. Foto: Koos Bommelé

D66 Delft:
Christine Bel:

Wat D66 betreft kan dat nóg beter. D66 staat voor een democratisch, open en betrokken bestuur en zet zich blijvend in voor goede betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij beslissingen, voor transparante informatie, goede dienstverlening, het belonen van eigen initiatief en minder bureaucratie. D66 wil dat de gemeente actief samenwerking zoekt met o.a. ondernemers over (maatschappelijke) vraagstukken die de hele stad aangaan. D66 wil voorkomen dat de gemeente goed draaiende initiatieven van wijkbewoners overneemt. D66 koestert alle Delftse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. D66 wil initiatieven vanuit de stad mogelijk maken, bijvoorbeeld in het kader van 'Right to Challenge'. D66 vindt het belangrijk dat bij besluitvorming, bijvoorbeeld over nieuwe (bestemmings)plannen, er allereerst geluisterd wordt naar ideeën en oplossingen van inwoners zelf. D66 zet zich in voor keuzevrijheid in de zorg en wil vrijwilligers- en patiëntenorganisaties, zorgvragers en hun mantelzorgers proactief betrekken. D66 zet de mens centraal en niet de regels: wanneer mensen tegen regels aanlopen vraagt D66 naar de achterliggende oorzaken en zoekt naar oplossingen. D66 wil, bij voldoende ruimte in de begroting, die ruimte vormgeven samen met de hele raad en met de stad. D66 wil meer kinderinspraak mogelijk maken bijvoorbeeld door een kinderraad. D66 is voorstander van het, op initiatief van de bevolking, lokale referendum als uiterste noodrem.

GroenLinks,
Frank van Vliet:

De gemeente moet zeker goed luisteren, want Delftenaren kennen hun stad en hebben vaak slimme ideeën. Als je samen plannen maakt worden de plannen beter en doen mensen graag mee. Wat GroenLinks betreft gaat het dus veel verder dan luisteren – het gaat om samenwerken! Op dit moment luistert Delft zeker al naar haar burgers, zoals de Sportraad die goed meepraat over sportbeleid of de gesprekken met ouderenbonden en cliënten over het Sociaal Domein. Of denk aan de wandelinterviews over de openbare ruimte. Maar te vaak gaat het om een kleine groep hoog opgeleide mondige burgers, en dat kan en moet breder en beter. Daarom werkt GroenLinks al jaren aan Beginspraak om burgers van begin af aan mee te laten praten en inspraak te geven in nieuwe plannen. En onlangs is het ons gelukt om 'Right to Challenge' in te voeren. Dat betekent dat burgers die denken een taak van de gemeente beter te kunnen doen, het recht hebben om dat ook echt te doen. Voor de toekomst vinden we het heel belangrijk dat de hele stad meepraat over de Omgevingswet – de wet die gaat over alles wat je kunt zien en doen in jouw omgeving. Wat GroenLinks betreft is de stad dus aan het woord!

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga:

Wij horen van inwoners in onze mooie stad, dat er helemaal niet goed naar hen wordt geluisterd. Het parkeren vinden zij een ramp! Dik parkeergeld betalen door wanbeleid van het college. In andere steden zijn de eerste twee of drie uur, gratis parkeren. De gemeente Delft discrimineert ondernemers, omdat je in het ene deel van de stad wel twee uur gratis parkeren hebt en in de binnenstad niet. Dit is oneerlijke concurrentie. De verkiezingstijd is aangebroken en de beloften vliegen je weer om de oren. Ook ineens veel persberichten met niets dan loftuitingen op het college. Zo ook over de sport. Ineens krijgt de sport alle aandacht van dit college, terwijl zij de sport in Delft helemaal hebben afgebroken. Delfia weg, sportzalen Brasserskade weg, Buitenhof sportzaal weg..en nu er verkiezingen in aantocht zijn, krijgt de sport er ineens geld bij. Vier jaar de billen bij elkaar knijpen en burgers afknijpen en nu voor eigen gewin kan de kraan weer even open. Burgers zijn wakker geworden Die stinken hier niet meer in! Loze verkiezingsbeloften, daar maken wij in ieder geval korte metten mee. Kijk maar op 1, 8 en 15 maart, dan kun je zien wat wij voor Delftenaren doen, dat het college en hun collegepartijen, nalaten te doen! Wij moeten van het: Duurste stad van Nederland, imago af!

PvdA,
Willy Tiekstra:

Er wordt in Delft naar burgers geluisterd. Een goed voorbeeld is het Delft Internet Panel, een vaste groep van 2.500 mensen die regelmatig worden benaderd om hun mening over Delft te geven. Maar wat de PvdA betreft kan het zeker beter. Wij willen dat de mening en ideeën van bewoners op ieder moment kunnen worden ingezet, dat burgerinitiatieven de ruimte krijgen en er wijkbudgetten komen die bewoners zelf kunnen inzetten voor initiatieven in de buurt. Delft kent daarnaast het referendum en sinds kort ook Right to Challenge, waarbij bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Ook de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die de manier waarop ruimtelijke ontwikkelingen tot stand komen regelt, biedt bewoners meer gelegenheid om hun mening te laten horen. Delft heeft daarvoor een eigen participatieaanpak ontwikkeld: Delfts Doen. Er is dus, kortom, veel mogelijk om de gemeente nog beter naar burgers te laten luisteren. Lokale democratie is meer dan burgers die één keer in de vier jaar stemmen. De PvdA wil de bewoners van Delft betrekken bij alle fasen van het ontwikkelen van nieuw beleid: van de "tekentafel" tot en met de evaluatie.

SP Delft,
Lieke van Rossum:

Nou, niet echt. Luisteren is natuurlijk wat anders dan melden. Met vele soorten multimedia doet de gemeente Delft haar best om te communiceren met de inwoners. Maar communiceren is twee kanten op. Op Facebook en twitter worden allerlei initiatieven genomen om inwoners te betrekken bij zaken die in Delft spelen. Maar een groot gedeelte van de bewoners in Delft wordt niet bereikt via de computer. Ook blijkt dat als er inspraak is, de gemeente bijna niks doet met deze inspraak. De plannen staan vaak al vast en alleen minimale puntjes worden aangepast. Als voorbeeld de Voorhofdreef. Een aantal jaren geleden is de verkeerssituatie aangepast en kunnen auto's niet meer voorsorteren. In plaats dat dit veiliger werd is volgens buurtbewoners juist het tegendeel bereikt. Nu komt er een grote verandering aan. Maar aan niemand van de bewoners is gevraagd naar eventuele oplossingen. Gevolg: mensen hebben een hard hoofd in het resultaat. De gemeente Delft moet leren dat luisteren en communiceren meer is dan een berichtje op Facebook en in de krant. De gemeente moet de buurten in. Niet alleen tijdens kantooruren maar ook 's avonds zodat iedereen de kans heeft mee te denken!

Stadsbelangen,
Bram Stoop:

Stadsbelangen Delft vindt dat op het gebied van luisteren naar burgers het nodige moet worden verbeterd. Het gaat niet alleen om luisteren alleen, maar ook wat je met de informatie van inwoners en ondernemers wel of niet doet. En vooral het moment waarop je inwoners en ondernemers bij plannen betrekt. Een voorbeeld hiervan is, dat besloten is om de Voorhofdreef te versmallen. De gemeente kondigt dat op haar facebook account aan en als inwoners vragen wanneer er inspraak mogelijkheden zijn, antwoordt de gemeente via FB dat inwoners t.z.t. worden betrokken. Dat is dus niet de wijze waarop je met inwoners moet omgaan. Inwoners betrekken als plannen al klaar zijn en men dan voor de vorm nog even wat mag zeggen, leidt tot terechte irritatie. Betrek inwoners en ondernemers aan het begin van plannen en tijdens de uitvoering van plannen. Zorg voor een houding van hoe meningen en ideeën van inwoners en ondernemers wel gerealiseerd kunnen worden in plaats van argumenten bedenken waarom iets niet kan. De gemeente (politiek en ambtelijk bestuur) dient zich dienstig, faciliterend en organiserend op te stellen, want uiteindelijk maken de bewoners en de ondernemers de stad samen met de gemeente.

STIP,
Michelle Corten:

De traditionele manier om inwoners te betrekken bij beleid werkt niet meer, daarom moet de gemeente op nieuwe manieren haar inwoners gaan betrekken. Delft heeft grote ambities voor de invoering van de participatieaanpak Delfts Doen, waar we bij ontwikkelingen juist vooraf in gesprek gaan. STIP vindt het hierbij belangrijk dat het draagvlak verder reikt dan de achtertuin, maar dat ook goed wordt gekeken naar wat de invloed van een ontwikkeling is op de rest van de stad. Hierbij regelen we ook niet teveel dicht waardoor goede projecten stranden maar gaan we als gemeente juist flexibel om met regels en luisteren we naar bewoners en ondernemers. Naast ruimtelijke ontwikkelingen wil STIP dat de gemeente ook over andere onderwerpen vroeg inwoners en ondernemers betrekt. Dit kan bijvoorbeeld door meer online te vragen naar wat inwoners van Delft willen, maar ook door meer samen te werken met initiatieven uit de stad. De gemeente is steeds minder taken zelf gaan doen en steeds meer samen met partijen uit de stad. STIP heeft de motie 'Right to Challenge' samen met andere partijen ingediend om inwoners uit te dagen mee te denken over hun omgeving. Inwoners kunnen bijvoorbeeld zelf een stuk groen inrichten en onderhouden en krijgen hiervoor het budget dat de gemeente anders kwijt zou zijn aan onderhoud van deze grond.

VVD,
Bart Smals:

In Delft wordt niet altijd goed naar inwoners geluisterd. Dat kan zeker beter. De politiek en ambtenarij moeten zich goed realiseren dat zij hun werk doen voor de inwoners van Delft. Niemand anders. Toch wordt niet luisteren vaak verward met geen gelijk krijgen. De VVD wil goed luisteren naar de plannen van inwoners en ondernemers. Als er goede haalbare ideeën tussen zitten willen wij er voor zorgen dat deze worden uitgevoerd. Daarnaast willen we dat de gemeente beter gaat luisteren naar haar inwoners, bijvoorbeeld door u eerder te betrekken bij ontwikkelingen in uw wijk. Door met u in gesprek te gaan. Dit werkt volgens ons beter dan referenda, omdat problemen zich meestal niet laten vangen in een eenvoudige vraag die je met een ja of nee kunt beantwoorden.

Volgende week stelling 5: 5 Het onderhoudsniveau van Delft is ondermaats

Esther Lageweg

Esther Lageweg heeft een koor opgezet: Let it go.Voor gezonde vrouwen die niet te lang willen repeteren of een (on)zichtbare handicap hebben.

Onderschrift foto: Esther Lageweg trekt tweewekelijks fanatiek baantjes in Zwembad Kerkpolder. (Tekst & Foto: Silvija van Dalen)

1. Waarom wilde je in Zwembad Kerkpolder gefotografeerd worden?
Hier zwem ik twee keer per week. Tien jaar geleden heb ik een ernstig auto-ongeval gehad en toen kon ik mijn andere sporten niet meer beoefenen, zoals tennis. Ik had mijn ruggenwervels gebroken, maar ik wilde nog wel wat blijven doen. Zwemmen was het eerste wat kon. Het is een manier om het hoofd leeg te maken.

2. Doet zingen in een koor dat ook voor je?
Ja, dat deed ik eerst in Musical- en popkoor Delft, maar anderhalf jaar geleden merkte ik dat het eigenlijk te zwaar voor me werd. Mijn rug wordt slechter, maar stoppen is wel heel moeilijk. Dan moet ik weer iets loslaten. Toen dacht ik: waarom begin ik niet zelf een koor?

3. Hoe ben je begonnen?
Ik heb Sophia Revalidatie gevraagd of zij een ruimte hadden die ik kon huren met alle noodzakelijke voorzieningen. Uiteindelijk wilde de dirigent van Musical- en popkoor Delft, Félice van der Sande, het koor graag leiden. Vervolgens heb ik een bestuur opgezet.

4. Hoe vaak zingen jullie?
We repeteren elke dinsdag tussen 19.15 uur en 20.15 uur. Eén uur in plaats van twee tot tweeënhalf uur per week zoals bij andere koren. Als je niet kunt, als je moe bent, voel je dan niet verplicht om te komen. En iedereen is welkom. We vragen ook niet of iemand iets heeft, want niet alles is zichtbaar. We willen de drempel zo laag mogelijk houden.

5. Hoe groot is het koor?
Momenteel hebben we 10 leden, maar we willen groeien naar 30. Vooralsnog zijn we een vrouwenkoor. Dan zijn we geen concurrent van andere koren en we kunnen snel van start. Het is namelijk moeilijk om mannen te vinden.

6. Waarom zingen?
Zingen geeft energie. Er komt endorfine vrij, dus je krijgt er een geluksgevoel van. En het helpt mensen beter concentreren. Zingen is heel gezond.
7. Welke liedjes zingen jullie?
Dat is heel gevarieerd: Adele, Aretha Franklin, Nederlandstalig, een Iers liedje. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, dus iedereen mag wat roepen. Het lied moet dan wel mogelijk zijn met een koor.

8. Zing je ook onder de douche?
Nou, thuis vinden ze het niet zo leuk als ik zing. Ik heb namelijk snel liedjes in mijn hoofd en ben in principe sopraan, dat klinkt niet zo heel erg mooi op zichzelf.
9. Treden jullie al op?
We hebben nog geen optredens, maar dat willen we wel doen. We willen alleen even wachten tot we goed zingen met elkaar, zodat we iets goeds kunnen neerzetten.

10. Als ik burgemeester van Delft was, zou ik...
Vrijwillige initiatieven voor festivals e.d. steunen en belonen. En ik vind participatie belangrijk, zodat mensen met bijvoorbeeld GGZ-problematiek gewoon kunnen zijn in de maatschappij. Anders is juist ook heel leuk.

Op zaterdag 17 februari is er tussen 10.00 uur en 12.00 uur weer Repair Cafe in basisschool de Regenboog, Kon. Julianastr. 1 in Nootdorp. Deze keer speciale aandacht voor de reparatie van verlichting. Dit kan zijn een sta- of schemerlamp, maar ook de voor-of achterlamp van uw fiets. Meer info: www.facebook.com/RepairCafePijnackerNootdorp of mail met repaircafepn@gmail.com. n Op zaterdag 24 februari is er van 10.00 uur tot 14.00 uur kringloopmarkt in het Jeugdhuis, Kasteellaan, 2636 HW in Schipluiden Deze markt is voortaan iedere 2e en 4e zaterdag van de maand. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk. n Op de kindertuin 'de Boterbloem' aan de Abtswoude in Tanthof is het dit jaar mogelijk om te tuinieren samen met je kinderen. Er zijn zes familietuintjes ingericht van 20 m². Deze kunnen dit tuinseizoen gehuurd worden voor €100,- (van 15 maart tot 15 november). Inschrijven kan tot 1 maart 2018. Er wordt geloot als er meer dan zes inschrijvingen zijn. Info: info@kindertuinendelft.nl of www.kindertuinendelft.nl. n Mannen die zich willen bekwamen in het zingen van gregoriaanse gezangen kunnen zich aanmelden voor het Pinksterproject, dat op 9 maart van start gaat. Koorschool Delft organiseert in samenwerking met de oud-katholieke parochie aan het Bagijnhof een bijzonder project waarbij in 8 repetities gregoriaanse gezangen worden ingestudeerd die tijdens de viering op eerste Pinksterdag zullen worden uitgevoerd. Twee van de repetities worden verzorgd door een benedictijner monnik, die verbonden is aan de Abdij van Egmond. Voor alle informatie en aanmelden: http://koorschooldelft.nl/?p=volwassenen. n Vanaf 6 maart gaat Lely Oei, van Tai Chi Delft, ook bij de VAK, centrum voor de kunsten, lesgeven op dinsdagochtend. In 10 lessen leer je de basisbeginselen van Tai Chi, leer je je lichaam kennen, je hoofd leeg te maken en helemaal te ontspannen. Omdat je bij De Vak korting krijgt met de Delftpas, geldt t/m 31 maart een Delftpas korting van 50% korting op de eerste maand bij Tai Chi Delft, als je een abonnement neemt. Info: Lely Oei, 0624763160 of www.taichidelft.nl. n Zondagmiddag 25 februari is er weer een gezellige klaverjaswedstrijd in het parochiehuis van de Bartholomeuskerk, Veenweg 36, te Nootdorp. De zaal is open om 13.00 uur en we beginnen om 13.30 uur. Deelname kost € 5,00. Tussendoor wordt er een loterij gehouden, een lot kost €1,00. De netto opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van onze Bartholomeuskerk. Informatie, Piet Mooijman 015-3108379. Email; p.mooijman@ziggo.nl. n Kom op 22 februari leren hoe u spanning op de nek en de schouders via een korte massage kunt verminderen. Gewoon op uw eigen keukenstoel of op de bank met uw kleding aan en zonder olie. Wilt u graag elkaar masseren, geef u dan samen op voor de workshop. Alleen opgeven is ook geen probleem, want dan wordt u met een andere workshopdeelnemer gematched. Opgeven voor deze workshop kan via info@hartenziel-online.nl of bel op werkdagen tussen 19.00-20.00 naar 06 10521351. De kosten zijn €30 per persoon. Meer info: www.hartenziel-online.nl. n

Carnaval in Kabbelgat

Feest voor èn in het stadhuis. Foto: Esdor van Elten

Carnaval in Delft was weer een geweldig feest voor iedereen. Een geweldige optocht en overal in de stad feestjes. Naar verluidt ging zelfs de burgemeester in polonaise door het stadhuis! Inmiddels is het feest voorbij, maar nagenieten kan op www.delftopzondag. Maar liefst drie fotoalbums vol feestvierders maken je (zon)dag vrolijk!

The Bazar: Grieks en tapas aan huis

Lekker Grieks eten of tapas knabbelen, zonder zelf in de keuken te staan: bij The Bazar aan het Achterom 61 ben je dan aan het goede adres! Sinds een jaar zwaait Mirza hier de scepter. "Nee, ik ben niet Grieks", lacht hij. "Maar mijn Chefkok is dat wel." Toch een stukje home-made eten dus. Bijvoorbeeld de bekende gyros schotels met lamsvlees op kip, maar desgewenst kun je bij The Bazar ook een soutzouki schotel of een mixed grill bestellen. Liever lekker knabbelen aan kleine gerechtjes? Dan is de warme of koude tapas of mezes echt iets voor jou! Ook vegetarisch! Je kunt je eten afhalen op het Achterom, of laten bezorgen: "We bezorgen in heel Delft, maar ook in Schipluiden, Delfgauw, Den Hoorn en Ypenburg." Bestellen gaat eenvoudig en stapsgewijs op www.thebazar.nl. Eenvoudig afrekenen kan met Ideal of contant bij de bezorger. Telefonisch bestellen kan natuurlijk ook. Eet smakelijk!

Kwaliteit door vakmanschap bij metaalbewerkingsbedrijf vd Velde

Het team van metaalbewerkingsbedrijf Van der Velde Delft BV.

DELFT - Metaalbewerkingsbedrijf Van der Velde zit in de groei. Deze groei heeft ertoe geleid dat sinds juni 2017 het bedrijf het naastgelegen pand heeft betrokken. Hierdoor is een capaciteit van ruim 1.400 vierkante meter ontstaan. Metaalbewerkingsbedrijf Van der Velde aan de Voltaweg 10 staat voor metaalbewerking in de meest brede zin van het woord. Het bedrijf werkt in principe business to business, wat wil zeggen dat de opdrachtgevers (grote) bedrijven zijn. Wat te denken van Shell, TNO, TU Delft, Prysmian, Deltares, NedTrain en nog vele andere. "We werken wel voor particulieren, maar dat is niet onze core-business", legt Ronald Wiegel uit. "Er komen hier best nog aardig wat particulieren binnen wandelen en die bedienen we dan zo goed mogelijk naast onze andere werkzaamheden. Ondertussen blijven we al onze klanten zo goed mogelijk bedienen. Al willen we ons naast de metaalbewerking bijvoorbeeld ook meer gaan toeleggen op machinebouw, staalconstructies en zelfs elektrotechniek. Vorig jaar hebben we twee machines opgeleverd met componenten als pneumatiek, elektrotechniek en hydrauliek. Met de uitbreiding zijn dat soort projecten steeds meer mogelijk geworden." Metaalbewerkingsbedrijf Van der Velde onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid: we hebben alles in huis voor welke metaalbewerking ook, en alle diverse materialen: van staal tot RVS, van kunststof tot koper. Momenteel word er volop gewerkt aan een vluchttrap met kooiconstructie voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. "Een mooi voorbeeld van hoe wij graag werken. Vanaf het moment van ontwerp tot eindproduct en plaatsing op locatie wordt ons bedrijf betrokken bij de werkzaamheden. Zo kunnen we goed inspelen op de wensen van de klant en kunnen we de mogelijkheden en onmogelijkheden goed uitfilteren."
In al de werkzaamheden biedt metaalbewerkingsbedrijf Van der Velde kwaliteit en vakmanschap. Het werk wordt gedaan door dertien medewerkers met jarenlange ervaring en er loopt ook regelmatig een leerling mee. Metaalbewerkingsbedrijf Van der Velde bestaat dit jaar 100 jaar. Het bedrijf, opgericht door de gebroeders Van der Velde, begon als smederij aan de Nieuwe Langendijk. Dit was toen één van de vele smederijen in de stad. Daarna volgde een locatie aan de Ezelsveldlaan, en sinds de jaren tachtig is het bedrijf gehuisvest aan de Voltaweg. Toen als één van de eerste in de polder. "Hoe weten we nog niet precies, maar dat wordt zeker groots gevierd!"

Informatie
Benieuwd naar wat Van der Velde Metaal voor ù kan betekenen? Neem dan een kijkje op de vernieuwde website:www.vanderveldemetaal.nl
Telefoon: (015) 261 21 00.

Een opgeknapte liftcabine in het pand van Oogheelkunde te Rijswijk. (Foto: PR) Foto: Esdor van Elten

Nieuwe liften installeren, liften onderhouden, Storingsdienst... NL Liften doet het allemaal én goed. Maar het Delftse bedrijf doet meer: "Wij zijn ook gespecialiseerd in het renoveren van liften", aldus eigenaar Jack Verbeek.

Dat NL Liften ook liften renoveert klinkt haast als een open (lift)deur, maar dat ís het niet.
"Het renoveren van liften is namelijk heel specialistisch werk", legt Verbeek uit. Liften gaan lang mee.
Het is zeker niet ongewoon dat een lift pas na vijftien of twintig jaar gerenoveerd wordt. Maar de techniek is in de tussenliggende periode wel vooruit gegaan. Dat betekent dus dat je diepgaande kennis moet hebben van de oude en de nieuwe systemen, én moet weten hoe je die twee met elkaar kunt combineren. Het gaat echt verder dan het standaard werk."

Plan
Als een architect, woningbouwvereniging, VVE of andere klant bij Jack aanklopt met een renovatieverzoek begint hij met een uitgebreide inspectie om te zien wat wel en niet gerenoveerd moet worden. "Sommige onderdelen moet je preventief vervangen, andere componenten kunnen soms even wachten." Uit de inspectie komt een rapport en renovatieplan voort. "Ik kijk daarbij naar kosten en doelmatigheid in combinatie met functionaliteit en veiligheid. Met andere woorden: ik vervang niet zomaar álles, maar bezuinig ook niet op de essentiële zaken. Maatwerk dus. Een lift moet immers perfect werken en helemaal veilig zijn." Als het renovatieplan en de offerte zijn goedgekeurd maakt Jack een planning. "Een lift is vaak essentieel. De overlast moet je dus zo beperkt mogelijk houden. Daarom bestelt Jack vooraf alle benodigde componenten. Hij kiest daarbij voor onderdelen die vrij op de markt verkrijgbaar zijn. "Die zijn vaak nog beter dan die van de grote merken." Is alles eenmaal binnen, dan gaat de renovatie op de geplande tijd van start. "We willen het dan zo vlot mogelijk afwerken. Desnoods werken we langere dagen door."

Inspectie
Als de lift eenmaal is gerenoveerd, volgt nog een verplichte inspectie door een onafhankelijke instantie. Als alles eenmaal is goedgekeurd komt de lift weer in bedrijf. "Vervolgens maken we een regulier onderhoudsplan, zodat onze klant er zeker van kan zijn dat de lift goed blijft werken. Wij streven naar een lange termijnrelatie met onze klanten. En is er dan eens een storing, dan zijn we er zó bij."
NL Liften is gevestigd aan de Dynamoweg nummer 4 in Delft. Meer weten? Kijk op www. nlliften.nl.

Jaaropgave 2017 beschikbaar

Heeft u in 2017 een bijstandsuitkering ontvangen of bijstand terugbetaald? Dan kunt u op www.delft.nl uw jaaropgave 2017 inzien. Op de jaaropgave staat een overzicht van uw uitkeringsgegevens van het afgelopen jaar. De jaaropgave heeft u nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting en om toeslagen en eventueel een tegemoetkoming voor studiekosten aan te vragen. Kijk voor uw jaaropgave op www.delft.nl en zoek op 'jaaropgave'. Om uw jaaropgave in te zien, logt u in met DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Kijk voor meer informatie over uw jaaropgave en over werk en inkomen op www.delft.nl.

Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij de gemeente alleen per pin betalen.

Jubileum

Op 8 februari vierde mevrouw Van Leeuwen-Bentvelsen haar honderdste verjaardag. Burgemeester Van Bijsterveldt feliciteerde haar daarmee.

Werkzaamheden
Binnenstad

Achterom: op 21 februari zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Verkeer wordt omgeleid.
Burgwal: op 19 en 20 februari zijn er werkzaamheden aan de bestrating.
Gasthuislaan: tot en met 23 februari zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Verkeer wordt omgeleid via de Molslaan en Kruisstraat.
Vrouwenregt: tot en met 30 maart wordt het riool vervangen. Het Vrouwenregt is dan dicht voor gemotoriseerd verkeer.
Phoenixstraat: tot en met 10 juli wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. Tijdens de werkzaamheden is de ventweg doodlopend voor verkeer.
Trompetstraat: tot en met 27 juli is de Trompetstraat vanwege werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Nieuwe Langendijk 17A: verhuiswerkzaamheden op 23 februari van 7.30 - 13.00 uur

Spoorzone

Phoenixstraat: tot en met 10 juli wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. Tijdens de werkzaamheden is de ventweg doodlopend voor verkeer.

Hof van Delft

Prinses Beatrixlaan / Ruys de Beerenbrouckstraat: tot en met 30 maart wordt het kruispunt heringericht. Tijdens de werkzaamheden is de aansluiting Ruys de Beerenbrouckstraat op Prinses Beatrixlaan 6 tot 8 weken dicht voor verkeer. Verkeer op de Prinses Beatrixlaan wordt aan de westelijke kant in twee richtingen afgewikkeld. Fietsers kunnen gebruik maken van de fietstunnel en een extra oversteek ten zuiden van het werkvak.
Spoorsingel: tot en met 31 augustus zijn er werkzaamheden op het deel tussen de De Vriesstraat en De Heemstrastraat.

Tanthof

Kalfjeslaan: tot en met 22 februari zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Een deel van de Kalfjeslaan is dan afgesloten voor verkeer.

Voordijkshoorn

Prinses Beatrixlaan / Van Foreestweg: tot en met 30 maart wordt het kruispunt heringericht. Tijdens de werkzaamheden is de aansluiting Ruys de Beerenbrouckstraat op Prinses Beatrixlaan 6 tot 8 weken dicht voor verkeer. Verkeer op de Prinses Beatrixlaan wordt aan de westelijke kant in twee richtingen afgewikkeld. Fietsers kunnen gebruik maken van de fietstunnel en een extra oversteek ten zuiden van het werkvak.
Laan van Bentvelsen: tot en met 30 juli zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Het werk vindt plaats op de stoep.

Voorhof en Buitenhof

Buitenhofdreef: tot en met 2 maart zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Het werk gebeurt op de stoep.
Diepenbrockstraat: tot en met 19 februari zijn er werkzaamheden aan de riolering. Voor het verkeer is er nauwelijks overlast.
Van der Horststraat: tot en met 26 februari wordt het riool vervangen. Langs het werkvak liggen rijplaten om in- en uitgaand verkeer mogelijk te houden.

Vrijenban

Fabritiusstraat: van 19 februari tot en met 2 maart is de Fabritiusstraat afgesloten door werkzaamheden aan kabels en leidingen. Verkeer wordt omgeleid.

Wippolder en Schieoevers

Abtswoudseweg: tot en met 31 maart zijn er werkzaamheden aan het riool. De Abtswoudseweg is dicht aan de kant van de Engelsestraat. Bedrijven en woningen zijn bereikbaar vanaf het Zuideinde.
Engelsestraat: tot en met 25 februari zijn er werkzaamheden aan de riolering bij de aansluiting op de Zuidwal. Bestemmingsverkeer voor Delftzicht wordt via een tijdelijke verbinding ter hoogte van de Laan van Braat van de Nieuwe Gracht geleid. De fietsverbinding Mercuriusweg-Abtswoudseweg blijft geopend.
Engelsestraat: tot en met 30 april is de aansluiting richting de Zuidwal afgesloten vanwege bouwactiviteiten.
Mekelpark - OV-baan: tot en met 13 april zijn er werkzaamheden aan de transportwaterleiding. Tijdens de werkzaamheden is de OV-baan dicht ter hoogte van het fietspad langs de Kruithuisweg.
Sint Sebastiaansbrug: De Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid: vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest, vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal. Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Besluiten
Ontheffingsverlening autoluwplus

Op 5 februari 2018 heeft het college van b&w nieuwe beleidsregels vastgesteld voor de ontheffingverlening autoluw-plusgebied. De aanleiding is dat snor- en bromfietsen veel overlast en hinder veroorzaken in de binnenstad. In deze nieuwe beleidsregels worden na een half jaar geen nieuwe ontheffingen verleend aan brandstof aangedreven snor- en bromfietsen. Voor bestaande ontheffinghouders geldt een overgangsperiode. Ontheffingen voor brandstof aangedreven snor- en bromfietsen binnen het autoluw-plusgebied komen te vervallen na 5 jaar, buiten het autoluwplusgebied verliezen de ontheffingen hun geldigheid na 3 jaar. Vanaf woensdag 14 februari liggen de vastgestelde beleidsregels voor een periode van 6 weken ter inzage in het stadskantoor aan het Stationsplein 1.

Verwijderen voertuigen

Het volgende voertuig staat als defect voertuig gelabeld, op de volgende locatie aan de openbare weg geparkeerd: 2627 xx | hoek Schieweg/Einsteinweg | bromfiets/scooter zonder kenteken.
Het is verboden om een defecte brommer/scooter op de openbare weg geplaatst te hebben. Het voertuig is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Voor 15-2-2018 moet aan deze overtreding een eind zijn gemaakt door dit voertuig te verwijderen van de openbare weg. Indien dit voertuig niet voor die tijd is verwijderd, is de gemeente genoodzaakt dit te doen. De door de gemeente gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de KCC, telefoon 14015.
Belanghebbenden kunnen voor 28-3-2018 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van B&W postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding van bezwaarschrift.

Conceptbesluit terrasvergunning (eigen grond)

2616 LJ | Korftlaan 3A | Stichting BuytenDelft.
U kunt het conceptbesluit op afspraak inzien vanaf 14 februari 2018 bij de gemeente aan het Stationsplein 1. U kunt uw schriftelijke zienswijze over het conceptbesluit kenbaar maken aan de burgemeester van Delft, uiterlijk tot 28 maart 2018. Stuur uw brief naar de burgemeester van Delft, p/a vakteam KCC, Postbus 78, 2600 ME Delft.

Evenementen vergunningen

16-18 februari | Affligem Bluesfestival.
Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd. U ziet hier ook de status van de vergunningaanvraag.

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd

2611 CP | Brabantse Turfmarkt 62 | bouw: geldautomaatlocatie ontmantelen | 6-2-2018
2611 HV | Dirklangenstraat 47-47a | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: terugbrengen naar oorspronkelijke situatie, aanbouw vergroten twee dakkapellen realiseren | 5-2-2018
2612 SW | Stalpaert vd Wieleweg 14 | bouw: dakopbouw maken | 6-2-2018
2614 GR | Buitenwatersloot 312A | bouw: erfafscheiding in achtertuin neerzetten | 11-2-2018
2616 LJ | Korftlaan 3 | kap: 2 platanen op terras kandelaberen | 6-2-2018
2624 AD | Westlandseweg 40 | bouw: verlichte gevelsign leveren en monteren | 9-2-2018
2625 KB | Gebbenlaan 30 | kap: boom in achtertuin | 11-2-2018
2625 XP | Duke Ellingtonstraat 201 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: 3 vlaggenmasten op voorterrein plaatsen | 6-2-2018
2627 xx | Energieweg, tbv. MS- tracé | milieu: grondwater ontrekken en lozen tbv. het drooghouden van de werksleuf | 7-2-2018
2628 CD | Mekelweg 2 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijksmonumenten: technisch kunstobject met tijdelijk karakter plaatsen | 9-2-2018
2628 VK | Schoemakerstraat 97 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: kantoor omzetten naar wonen, 187 woningen creëren, diverse constructieve wijzigingen | 8-2-2018.

Verleend

2611 CP | Brabantse Turfmarkt 80 | bouw, reclame: pui wijzigen en reclame plaatsen | 6-2-2018
2611 HN | Hippolytusbuurt 8 | bouw, rijksmonumenten, monumenten gemeentelijke Verordening: intern tot restaurant en woningen verbouwen | 5-2-2018
2611 SW | Oosteinde 250 | bouw: woning verbouwen | 5-2-2018
2611 WG | Vesteplein 100 | bouw: werk aan gevels Vesteplein en Vestpoort | 7-2-2018
2614 GL | Henry Dunantlaan 65 | bouw: dakopbouw wijzigen | 6-2-2018
2614 GL | Henry Dunantlaan 67 | bouw: dakopbouw plaatsen | 6-2-2018
2614 JW | Salomon v/d Heulstraat 1 | bouw: hekwerk op erfafscheiding plaatsen | 5-2-2018
2614 KG | Laan van Groenewegen 15 A | bouw: nieuwbouwwoning realiseren | 7-2-2018
2614 KG | Laan van Groenewegen 15 B | bouw: nieuwbouwwoning realiseren | 8-2-2018
2624 EH | Papsouwselaan 230 | bouw: werkzaamheden aan gevel uitvoeren | 5-2-2018
2627 AA | Nieuwe Gracht vlakbij Engelsestraat | bouw: kadeconstructie aanbrengen tbv. ontwikkeling Nieuw-Delft-Zuid | 9-2-2018
2628 KA | Prof. Oudemansstraat 23 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: dakopbouw bouwen aan voor- en achterzijde | 7-2-2018.

Verlengde beslistermijn

2611 PZ | Gasthuislaan 239 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: opbouw op garage bouwen | nieuwe beslisdatum: 26-3-2018
2626 AB | Henk van Riessenlaan 2 | kap: bomen op sportpark | nieuwe beslisdatum: 21-3-2018.

Buiten behandeling gesteld

2613 GK | Westplantsoen 71 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: pop-evenement organiseren | 5-2-2018
2628 VK | Schoemakerstraat 97 | bouw: kantoor omzetten naar wonen, 187 woningen creëren, diverse aanpassingen en constructieve wijzigingen | 22-1-2018.

Vergunningvrij

2611 BE | Oude Delft 123 | alarminstallatie: ontruimingsalarminstallatie aanleggen | 6-2-2018.

Ontheffing geluidshinder

Ontheffing geluidshinder artikel 8.3 eerste lid bouwbesluit 2012 | ontheffing heeft betrekking op het testen van het noodstroomaggregaat dmv. een loadbank tbv. de spoortunnel | locatie: hoek Abtswoudseweg / Engelsestraat | de werkzaamheden vinden plaats op vrijdag 23 maart 2018 van 23.00-24.00 uur en zaterdag 24 maart 2018 van 00.00 tot 05.00 uur | datum verleend: 8-2-2018.

Omzettingsvergunning (verkamering)
Aangevraagd

2628 SW | Prins Mauritsstaat 88 | 9-02-2018.

Meldingen
Sloopmeldingen

2611 BV | Stationsplein 22 | asbest saneren | 9-2-2018
2613 VD | Hugo de Grootstraat 380 | asbest verwijderen | 6-2-2018
2614 CE | Van Foreestweg 119 | asbest verwijderen | 5-2-2018
2622 CW | Suezsingel 5 | asbest verwijderen | 6-2-2018
2623 AA | Kalfjeslaan 29 | asbest verwijderen | 6-2-2018
2624 AT | Vulcanusweg 95 | asbest verwijderen | 9-2-2018
2624 LX | Aart van der Leeuwlaan 924 | asbest verwijderen | 8-2-2018
2628 CN | Stevinweg 1 | asbesthoudende glaskit, afdichtingskit en plint verwijderen | 7-2-2018
2628 KG | Prof. Oudemansstraat 70 | asbest verwijderen | 5-2-2018
2628 VK | Schoemakerstraat 97-W | aanvullende plekken asbest verwijderen | 9-2-2018.

Meldingen brandveilig gebruik

2611 BE | Oude Delft 107A | 8-2-2018
2611 JG | Choorstraat 32 | 8-2-2018
2625 NA | Gershwinstraat 7 | 6-2-2018.

Melding brandveilig gebruik, niet akkoord

2624 LJ | Aart van der Leeuwlaan 332 | datum niet akkoord: 6-2-2018
2628 SN | Willem de Zwijgerstraat 13 | datum niet akkoord: 8-2-2018.

Bouwmelding

2622 BK | Boliviastraat 17 | dakkapel | 8-2-2018.

Melding voorgenomen bomenkap

2614 XX | achter Buitenwatersloot 345 | 1 populier, ihkv. dunning
2616 XX | Kinderboerderij Korftlaan | 1 populier, ihkv. dunning.

www.delft.nl/bekendmakingen

Het eerste station van Delft was gesitueerd aan het eind van de Houttuinen. Gelegen tegenover de Binnenwatersloot was het prima bereikbaar voor Delftenaren uit de binnenstad. Het gebouw straalde landelijke rust uit. Al snel bleek het station echter te klein te zijn voor de grote groepen reizigers die gebruik wilden maken van het nieuwerwetse vervoermiddel. In de loop der jaren vonden vele Delftenaren een functie bij de spoorbaan, vooral omdat nog veel werkzaamheden met de hand werden uitgevoerd. Het omzetten van de wissels, de bediening van de spoorbomen en de controle van de spoorbaan, maar ook het vervoer van bagage. Behalve perronopzichters en kaartjescontroleurs waren op de perrons ook meerdere kruiers aan het werk. Zij waren te herkennen aan hun witte kiel, wat hen de naam 'witkiel' opleverde. In 1885 werd er een nieuw, ruimer station aan de Van Leeuwenhoeksingel gebouwd. Architect C.B. Posthumus Meyjes ontwierp het nieuwe Delftse station, dat in 1885 met gepaste trots werd geopend. Alhoewel veel Delftenaren onder de indruk waren van het monumentale stationsgebouw dat hun stad vanaf 1885 rijk was, was er toch ook enige kritiek. De trap zou tot grote gevaren kunnen leiden, terwijl ook het tweede perron niet ideaal was. Het was niet overkapt, waardoor men bloot werd gesteld aan regen, kou en tocht. De spoorwegen speelden inmiddels een belangrijke en vooraanstaande rol in de samenleving, wat is te zien aan dit rijkversierde monumentale pand. Een journalist liet in de krant duidelijk zijn enthousiasme merken: 'Treden we door den hoofdingang binnen, dan is de indruk min of meer overweldigend en moeten we een ogenblik rondzien zonder te weten wat het eerst te bewonderen.' Het station was, naast mooier, ook een stuk praktischer en ruimer geworden. Het pand bood niet alleen woonruimte aan de stationschef, maar ook aan de stationsopzichter en de restaurateur. Los van wat onderhoud is het uiterlijk van het station niet meer drastisch gewijzigd na 1885. Inmiddels geldt het dan ook als rijksmonument, en is het gespaard gebleven in het bouwproces rond de Spoorzone. Op de oude foto poseren een aantal spoorwegmedewerkers voor de fotograaf. Met verschillende petten en jassen, die bepaalden welke functie je had (kijk ook op www.dubbeldelft.nl)

Uitstel spoorzonepark Op de informatiedag van de Gemeente Delft, afgelopen zaterdag 3 februari, over de invulling van de verschillende vlekken in de Spoorzone bleek dat de aanleg van het Van Leeuwenhoekpark, zuidelijk deel, op zijn vroegst zal plaatsvinden eind 2025. Alle bewoners rond de Engelsestraat en Delftzicht die al ruim 8 jaar te maken hebben met geluids-, bouw- en stofoverlast was beloofd dat na de oplevering van beide tunnels in 2018 een park zou worden aangelegd. Het ontwerp is al gekozen in 2017 en het voorlopige ontwerp is ook al uitgewerkt. De bewoners van de Engelsestraat hebben al in april een pleidooi geschreven voor het vervroegen van de aanleg van het Zuidelijk deel van het park. Het pleidooi van bewoners in ondersteund door de KNVV die als aanvulling op het pleidooi ook van mening is dat het herstellen van de ecologische verbinding tussen de flora en fauna in het centrum en die van Midden-Delfland, een eerste prioriteit moet zijn. In april 2017 was de planning nog dat het noordelijk deel van het park pas in 2020 zou worden aangelegd en het zuidelijk deel later. Maar dan denk je toch niet aan tenminste 5 jaar later! De planning voor de aanleg van het park kan overigens nog later worden als er veel bezwaarschriften worden ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan Nieuw Delft, de zuidelijke velden. In dit nieuwe deelbestemmingsplan voor de Spoorzone zijn immers alle maximale gebouwhoogtes verhoogd met 7 meter. Op de bijeenkomst van 3 februari bleek dat de ontwerper van het Van Leeuwenhoekpark ook niet bekend was met die verhoging en dus ook niet hadden berekend wat dit betekent voor o.a. de bezonning van het park. Belangrijke reden voor het uitstellen van de aanleg van het Van Leeuwenhoekpark is de bouwlogistiek. Er is ons gezegd dat gekozen is om eerst alle grond te verkopen. Natuurlijk moet er dan ook zo snel mogelijk gebouwd worden. Voor de losse en dure kavels geldt dat de mensen die dit kopen ruim de tijd moeten krijgen om hun huis te bouwen. Het is daarom noodzakelijk dat de groenstrook, bestemd voor de aanleg van het park, gedeeltelijk gebruikt wordt voor opslag van materialen en het neerzetten van bouwketen. Ook werd ons verteld dat er wel gekeken is naar het vervroegd aanleggen van het zuidelijk deel van het park maar dat dit zou betekenen dat het uitvoeren van de bouwplannen daardoor langer zou duren. Het is duidelijk: economische belangen hebben voorrang boven het welzijn van burgers en natuur en het anticiperen op klimaatverandering.

Als bewoners uit het spoorzonegebied zijn we uitermate teleurgesteld. In het kader van burgerparticipatie worden we gevraagd om mee te denken over invulling van het park. Dit meedenken leidt echter tot regentesk gedrag van bestuurders en ambtenaren van de gemeente Delft. Gedrag dat geen rekening houdt met burgers maar waarbij de eigen keuzes worden doorgedrukt. Keuzes die te kenmerken zijn als geld eerst en dan pas burgers en natuur. Wij hebben het vertrouwen verloren!

Stadskantoor
Politiek Delft laat weten dat er op bepaalde dagen in de week vele werkplekken te kort zijn, ondanks dat voor de 685 fte norm ambtenaren een krankzinnig groot kantoor ( kosten 85 miljoen euro ) is gebouwd, dit in tegenstelling tot de gemeente Zoetermeer dat haar kantoor het afgelopen jaar juist heeft laten verbouwen/verkleinen naar een 3,5 maal kleiner kantoor en ook nog eens voor 235 fte norm ambtenaren meer op loonlijst. Nu de verhuur van de overbodige ruimten onmogelijk blijkt door o.m. de inefficiëntie van het gebouw en de nul komma nul parkeerplaatsen voor gebruikers en bezoekers, komt politiek Delft voor de zoveelste maal met een broodje aap verhaal, onderbouwd met cijfers die kant nog wal raken maar elk Delfts gezin wel extra belast met een minstens 150 euro hogere OZB belasting, 150 euro meer dan bij de buurgemeenten, omdat het gebouw meer dan 4 miljoen euro per jaar extra aan beheerskosten kost. Wat moet je ook verwachten van politiek Delft dat heel Delft op de mouw speldt dat de ondergrondse Spoorsingel vele malen goedkoper is dan op het maaiveld parkeren, dat via creatief boekhouden het verlies bij de exploitatie van het Spoorzone gebied zogenaamd heeft gehalveerd, dat kans heeft gezien sinds 1998 om meer dan 750 miljoen euro te verjubelen en te vergokken door hoogmoed waanzin en mismanagment met als gevolg dat Delft heden een schuld heeft van 545 miljoen euro 170% boven een gezonde financiele huishouding en dat Delft alleen onder een bankroet kon uitkomen doordat de minister van Binnenlandse zaken politiek Delft gedwongen heeft om 800 boventallige ambtenaren te ontslaan, wat een bezuiniging van 40 miljoen euro per jaar heeft opgeleverd.

A.Th.van Wissen, Delft.

Bij nacht en ontij

De nachtburgemeester bezocht de onthulling van de laatste overblijfselen van het spoorviaduct. (foto: PR)

De afgelopen weken hebben we weer niet stil gezeten. Ten eerste was er Boerenkool met Bubbels, het traditionele begin van het jaar met ondernemend Delft. De opkomst was weer groot en de catering was voortreffelijk verzorgd door Rode Rozen & Tortilla's en de Firma Van Buiten. De bubbels bestonden dit jaar alleen uit alcoholvrije wijn en spa rood, wat ervoor zorgde dat ik het me niet kan heugen dat de zaal zo snel leegliep.
Dan was er ook het Ohm-festival bij Lijm & Cultuur, dat de hoffotograaf en ik hebben bezocht. Fascinerend om te zien dat bijna tweeduizend man zo uit hun dak gaan op muziek die aan ons niet is besteed. Erna gingen we naar de opwarmavond van de carnaval, die goed werd bezocht en ook veel jonge mensen trok. Wat wel een puntje van aandacht is, is de muzikale omlijsting. Nu was er een blaaskapel van buiten de stad, omdat onze eigen kapellen elders speelden. Ondanks dat was het een groot succes, net als het vijftigjarig jubileum van de Rooie Rijders bij DHC.
Dan was er ook de onthulling van de laatste overblijfselen van het spoorviaduct, die wat chaotisch verliep. Eerst moesten we buiten zijn, daarna naar binnen en toen we weer naar buiten werden geroepen, had de onthulling al plaatsgevonden. Ik vond het fijn dat oud-burgemeester Verkerk er was, want die verdient toch wel een pluim in plaats van al die kritiek die hij door de jaren heen over zich uitgestort heeft gekregen.
Met de jury van De Kracht van Delft hebben we mogen genieten van een avond verzorgd door onze culinaire Willie Wortel Yuri Verbeek en Allard Sieburg. Het was een fantastische avond en Allard vertelde prachtige verhalen over de wijnen, zelfs zo overtuigend dat ik bijna van het bier afstapte. Met de nadruk op bijna.
Het doet mij deugd dat mensen de adviezen uit deze column ter harte nemen, want pas was het ontzettend druk bij STECK toen Mama Franko er optrad. Net als bij carnaval afgelopen week trouwens. De hoffotograaf en ik zijn heel wat verenigingen en dweilcafés afgegaan, de optocht was een succes en ook bij AREA015 was alles goed geregeld.
Dit weekend is het Bluesfestival, waar ik enorm naar uitkijk. Nog niet eerder werd er zo groots uitgepakt met 83 acts op 40 locaties. Vooral de gospelvoorstelling in de Maria van Jessekerk op zaterdag om 14.30 belooft mooi te worden. Verder wil ik nogmaals pleiten voor een tramhalte bij Binnenwatersloot. Als je de binnenstad autoluw wilt maken, is dat gewoon nodig. Ten slotte wil ik iedereen oproepen zijn stem te gebruiken. Schreeuwen vanaf de zijkant is makkelijk, maar mag eigenlijk niet als je geen gebruik maakt van je stemrecht.

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Roepman

DELFT - Marc Schors is acht jaar geleden in dit topappartement in het Agnetapark komen wonen. De keuze maakte hij vanwege de rustige ligging in een groene omgeving.

Een leuke woonbuurt, met vlak voor de deur een gemeenschappelijk plantsoen. De geliefde wijk Hof van Delft staat garant voor het juiste woongenot. Een appartement op de bovenste laag van een kleinschalig complex. Drie trappen brengen je boven, waar een portiek wordt gedeeld met twee buren. Eenmaal binnen in het appartement, ervaar je een grote leefruimte, met vooral aan de achterzijde een prachtig wijds uitzicht. Onder meer op de Vermeertoren, die hoog boven de andere bebouwing uitsteekt. Heel comfortabel voor iemand alleen. Het is een voormalig driekamerappartement, met het terugplaatsen van een muurtje in de woonkamer is die extra tweede slaapkamer weer aanwezig. Marc (28) was vanwege zijn werk bij de Marine trouwens niet veel thuis. Zijn werk bracht hem ook helemaal naar Zuid-Afrika, waar hij zijn vriendin Kirsten van 29 jaar heeft leren kennen. "We hebben een tijd lang een long-distance relatie gehad", zegt Kirsten. "Via de videochat van What'sApp. En toen zijn drie maanden contract in mijn thuisland afliep, kregen de plannen om samen te gaan wonen in Nederland vastere vormen. Ik ben in mei naar hier gekomen en toen ben ik bij hem ingetrokken." Oorspronkelijk komt Kirsten uit Johannesburg in Zuid-Afrika en ze is dus een stad met vijf miljoen mensen gewend. Bij Delft heeft ze dus een ander gevoel, Rotterdam is er meer mee te vergelijken. "Als ik daar de trein uitstap, dan heb ik echt een meer thuisgevoel. Maar goed, Marc is helemaal verknocht aan Delft en heeft al zijn familie hier wonen. Om samen wat meer ruimte te hebben, ook vanwege onze katten Frank en Coco, gaan we verhuizen naar de Vermeertoren. Naar de zestiende verdieping, dus met een prachtig uitzicht over de stad. Daar hebben we ook meer gelegenheid om onze familie te ontvangen, in augustus komt mijn eigen familie een bezoek brengen." Want hoewel het allemaal best wennen is voor Kirsten, vindt ze Delft wel een heel mooie, authentieke stad. "Het hoort bij het oude deel van Nederland en Europa, dus geen skyscrapers. De mensen zijn er vriendelijk, maar vanwege de taalbarrière is het voor mij wel moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. Ik heb nu een tijdelijke baan als serveerster, en daarbij lukt dat wel, maar nog geen kantoorbaan." Kirsten kijkt vanuit de huidige woonkamer uit op de Vermeertoren, waar ze uiterlijk 1 april samen met Marc wil wonen. Een woonkamer met veel lichtinval, die aanvankelijk dus kleiner was. Nu kom je vanuit de woonkamer direct op het achterbalkon. Het balkon met ochtendzon, dat ook toegankelijk is vanuit de keuken. Het betreft een gesloten keuken, voorzien van diverse inbouwapparatuur, zoals een vijfpits gaskookplaat, een recirculatie afzuigkap, een oven, een vaatwasser en hier is ook de opstelplaats van de CV-ketel (2011). "Het is allemaal best wat te moderniseren, maar dat kunnen de nieuwe bewoners beter zelf doen", zegt ze. Vanuit de woonkamer kom je ook in de achterslaapkamer, die voorzien is van vaste kasten. Vanuit deze kamer en de woonkamer kom je op het balkon op het westen. Er is verder een keurige badkamer, met onder meer een douche, een wastafelmeubel en de opstelplaats voor de wasmachine.Verkoop Klinkerbuurt 3 in Schoemaker Plantage kent goede start

De architectuur van de huizen hebben een eigentijdse twist van de Delftse School.

DELFT - Eind januari is de verkoop begonnen van de nieuw te bouwen huizen in Klinkerbuurt 3 van de Schoemaker Plantage. De verkoop vindt plaats via Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars en Olsthoorn Makelaars.

Van de huizen in aanbouw is 95 procent verkocht -grijp je kans, nog één parkhuis te koop!- en de voorinschrijving voor Klinkerbuurt 3 is net gesloten. "De verkoopgesprekken lopen nu", zegt Susan Galesloot, marketingmedewerker bij dit nieuwbouwproject achter het TNO-gebouw aan de Schoemakerstraat. "Bijna alle huizen zijn onder optie, maar dat wisselt nog wel eens en er komt weer nieuw aanbod aan. Dus belangstellenden kunnen altijd contact opnemen met Van Silfhout voor de mogelijkheden. De verkoop verloopt in elk geval soepel. Alle huizen zijn energieneutraal, hebben een goede tuinligging en zijn zeer comfortabel." Als Klinkerbuurt 3 helemaal klaar is, dan zijn de bouwwerkzaamheden op dit terrein nog niet voorbij. Dan volgt er namelijk een energieneutraal appartementengebouw bij de entree van het gebied. Volgende stap in de ontwikkeling is dan de bouw van meer gezinshuizen en kleinschaliger appartementen in de Grasbuurt.
Er wonen al mensen in de Schoemaker Plantage. De huizen die het eerste zijn gerealiseerd, dat zijn de huizen van Klinkerbuurt 1. Zij zien nu nog bouwwerkzaamheden om zich heen. Maar straks is dit een prachtige woonomgeving met een parkachtig stempel. Al eerder werd gesproken van energieneutrale woningen. Alle woningen in dit project zijn de zogenaamde nul-op-de-meter huizen. Dat betekent dat de huizen voor en achter zijn voorzien van zonnepanelen. "Elk huis heeft een eigen warmtepomp, vloerverwarming- en koeling, maximale isolatie, warmteterugwinning en een regenton", legt Galesloot uit. "Het voordeel van deze huizen is, dat ze helemaal klaar zijn voor een gasloze toekomst. Je wekt je eigen energie op, bij normaal gebruik en dat past dus helemaal in de klimaatdoelstelling." De Klinkerbuurt en Grasbuurt hebben nog een aantal gebieden die in ontwikkeling zijn. Nu nog witte blokken op de maquette, die nog gedetailleerd uitgewerkt moeten worden. "Dit wordt een mix van rijhuizen, twee-onder-één kap huizen, vrijstaande huizen en kleinschalige appartementen in de Grasbuurt. Bij de entree van die buurt komt dus ook nog een groter energieneutraal appartementengebouw en een kleinschaliger appartementengebouw, met ruimte voor horeca of een winkel op de begane grond." Op de plaatsen waar nu nog de voormalige TNO-loodsen staan, komt deels het prachtig ontworpen park. De precieze locatie van dit park is tussen de Klinkerbuurt en de Grasbuurt, over de volle lengte. Een fraai stadspark met een waterpartij en een kleine wildernis. "Dit park groeit met de buurt mee. Er wordt telkens een stukje aangelegd. Op dinsdag 6 maart om 11.00 uur wordt gestart met de aanplant van duizend bomen op het - toekomstig- eilandje in het park", legt Galesloot uit. "Hulp is welkom!" Dit eilandje krijgt een zogenoemd Tiny Forest. Het park zelf heeft uitlopers naar de twee woonbuurten. In het geval van de Klinkerbuurt zijn dat gebakken klinkers en in de Grasbuurt is de uitloper van gras. De architectuur is volgens Galesloot een eigentijdse twist van de Delftse School. De stenen zijn ambachtelijk gebakken en de huizen en straten zijn voorzien van veel mooie details. Denk aan Delftse stoepen, sfeervolle buitenlampen, het Schoemakertje -paaltjes die de stoepen markeren- en prachtige details in ramen en gevels. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars via (015) 212 52 88 of Olsthoorn Makelaars via (070) 308 46 56.

Welkom bij Business 2 Business!

B2B is een internationale aanduiding voor Business-to-Business: bedrijven aan bedrijven. Vaak betreft het hier bedrijven die vrijwel uitsluitend zaken doen met andere bedrijven, zoals productiebedrijven, groothandels, zakenbanken en hostingbedrijven die niet op de particuliere markt actief zijn.

Een bedrijf als Van Nobelen is bijvoorbeeld een op en tot business to business bedrijf. Een particulier zal immers niet snel een industriële machine bestellen. En dat is precies wat Van Nobelen wel doet: op basis van de behoefte van de klant machines ontwerpen, bouwen en doorontwikkelen. Specialistisch werk van hoog niveau. Dat is waar business to business bedrijven zich vaak in onderscheiden. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die juist náást de dienstverlening aan particulieren ook zakelijk dienstverlener zijn. Dat kan soms verrassend uitpakken. Neem autobedrijven zoals Citroën en Peugeotspecialist Van Bemmelen, Autohaag Zeeuw Delft en Idenburg Car Solutions. Natuurlijk kun je daar als particulier terecht voor onderhoud aan je auto, reparaties, en voor de wasstraat maakt het ook niet uit of je nu een zakelijke leaseauto hebt of een eigen auto. Maar je kunt als bedrijf natuurlijk altijd een praatje komen maken over onderhoudscontracten voor je hele wagenpark! Een sportbedrijf als Megafitness dan, wat kan die zakelijk betekenen? Nou, je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om jou medewerkers een abonnement aan te bieden. Want sporten is gezond en met gezonde werknemers blijft ook je bedrijf gezond! Of stuurt u uw mensen liever naar Boulder Centre Delft Bleau voor een spannende klimervaring? Bouwbedrijf Koolschijn is ook zo'n bedrijf dat zowel op de particuliere als zakelijke markt opereert. Op haar locatie aan de Cyclotronweg leveren zij bouwmaterialen aan voornamelijk bedrijven en ZZP'ers, al zijn particulieren ook dáár welkom, en op de locatie aan de Rotterdamseweg kun je terecht voor keukens, tegels en sanitair.
Vergadering buiten de deur? Dat kan natuurlijk bij Art Centre Delft, het bekroonde vergadercentrum! Als bedrijf kun je eigenlijk niet om Optivolt heen als je wilt besparen op je energierekening. Iets waar je als ondernemer altijd blij van wordt natuurlijk! Is je energiehuishouding eenmaal geoptimaliseerd, dan is het misschien goed je lichthuishouding ook eens onder de loep te nemen. Ga naar LumoLumen, specialisten in (led) verlichting! Ben je eenmaal toch op de technische toer, loop dan gelijk eens even binnen bij Multiswitch, de bedrijfstelecomspecialist die databekabeling, bedrijfstelefonie en IP-telefonie (bellen via internet) kan leveren. Ook dat levert gegarandeerd winst op! Kom je er misschien niet uit met al die technische terminologie? De mensen van High Tech Center Delft hebben daar geen last van. Zij leiden 'future proof' werknemers op voor de high-tech industry. Door je werknemers hun talenten en kennis te laten ontwikkelen versterk je uiteindelijk ook weer je eigen bedrijf!
Business to Business. Dat betekent dat bedrijven elkaar helpen en ondersteunen. En RODI Media doet daar met deze special graag aan mee!

Bakker Jaap vindt weg naar bedrijven en horeca

Bakker Jaap bezorgt zijn lekkernijen door heel Delft (Foto: PR)

Bakker Jaap, de bakkerij van Martin Rietvelt, die sinds 1948 is gehuisvest in de Delftse binnenstad, is al decennia een begrip onder bewoners van Delft en omstreken.

En tegenwoordig weten niet alleen particulieren, maar ook bedrijven hun weg naar Bakker Jaap te vinden – hoewel: tegenwoordig is andersom ook een mogelijkheid. De bakkerij, die Martin vernoemde naar zijn vader, bezorgt zijn brood namelijk ook aan horecazaken en andere bedrijven. Niet alleen levert hij lunches voor vergaderingen, congressen en andere zakelijke bijeenkomsten, ook zoete en hartige lekkernijen staan op de bezorgkaart. 'Zo kunnen niet alleen degenen die werken op loopafstand van Bakker Jaap genieten van een broodje van een van de oudste bakkerijen van Delft, maar is iedereen zo'n heerlijke lunch gegund,' aldus Rietvelt. Ook van deze producten mag men de versheid verwachten die men gewend is, benadrukt hij: ook de broden, croissants, appelflappen en belegde broodjes worden op de dag van levering gebakken en klaargemaakt. Een financieel extraatje: binnen de grenzen van het Delftse worden de bestellingen, zij het bij een minimale afname, kosteloos bezorgd bij het gewenste adres. De bakkerswinkel, voluit Bakker Jaap – 't Delfsche Backershuys, onderging in de zomer van 2017 een metamorfose. Er werd gezorgd voor een ruimere indeling van de winkel, de klant kreeg, dankzij de mogelijkheid tot een continu kijkje in de bakkerij, beter zicht op het bakproces en de muren kregen een ander kleurtje. Martin voegde toen ook het nostalgische achtervoegsel toe, verwijzend naar de naam die zijn grootvader aan de bakkerij gaf. Een verandering waarmee hij de ogen van veel trouwe klanten deed twinkelen, vertelt Rietvelt trots. Met de huidige uitbreiding naar de belevering van meer horecazaken en bedrijven zet Bakker Jaap, dat inmiddels vier generaties aan bakkerskennis rijk is, deze positieve lijn voort.

Claires Floral Design maakt die éne dag onvergetelijk

Claire te midden van een zo toepasselijke bloemenpracht.

De huwelijksdag is de mooiste dag in je leven. Claires Floral Design wil helpen om die dag inderdaad de mooiste van je leven te laten zijn. Op het gebied van bloemen, want ook daarbij moet alles helemaal goed zijn. Het bruidsboeket, de boeketjes van de bruidsmeisjes, en natuurlijk ook de corsages, maar ook de rest van de florale aankleding.

Claires Floral Design is van Claire, die aan huis haar atelier heeft. Daar maakt zij 's ochtends vroeg alle boeketten in orde. "Ja, daar ben ik wel een ochtendje mee bezig", vertelt ze. "Alles moet kloppen op zo'n dag. Dus ook het bloemwerk, dat helemaal in de stijl van de dag moet zijn, dus van klassiek tot heel hip of met een bepaald thema." De bruidsboeketten worden op de dag van de bruiloft zelf bij de bruidegom afgeleverd. Want hij is het die het boeket aan de bruid moet overhandigen. En de boeketjes voor de bruidsmeisjes uiteraard ook op de juiste locatie. "Nadat ik ben ingeschakeld door een bepaald bruidspaar, koop ik altijd zo'n twee dagen van tevoren in, afhankelijk van de bloemsoort. Dan hebben de bloemen de tijd om de juiste rijpheid te krijgen. De bloemen moeten namelijk op de dag zelf op hun mooist zijn. Ik maak de bloemwerken 's ochtends vroeg." Claire krijgt altijd heel blije en dankbare reacties na afloop van de trouwerijen. Heel vaak krijgt ze foto's opgestuurd om te laten zien hoe het is geweest. Ook op perfectwedding.nl laten veel mensen, eigenlijk alleen maar positieve, recensies achter. "Natuurlijk kan je op m'n website kijken of Facebook voor voorbeeldwerk", zegt Claire. "Of in de goodiebag die De Brasserij weg geeft tijdens de Open Trouwroute. Daar zit namelijk ook altijd een folder van Claires Floral Design in." Bij alleen bruidswerk blijft het overigens niet. Claire is naast haar werk in het atelier ook freelance bezig. Dan werkt zij meest in bloemenzaken. Ook werkt ze op projectbasis, onder meer in Aalsmeer en ze is soms in het buitenland om beurzen te bezoeken. Binnenkort brengt ze bijvoorbeeld een bezoek aan Lecce in Italië. Claire is nu 31 en sinds haar 14e al aan het werk als bloemist. "Ik heb altijd al geweten dat ik dit wilde gaan doen", zegt ze. "En het bruidswerk vind ik echt het allerleukste." Telefoon: (06) 291 96 415. Internet: www.clairesfloraldesign.nl.

Hart voor vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doe je voor jezelf, voor een ander en met elkaar. (Foto: PR) Foto: pr

De Delftse Dagen hebben het hart geraakt en zijn voor herhaling vatbaar. Samen met verschillende organisaties kijken Delft voor Elkaar en de Delftse Uitdaging terug op twee geslaagde dagen. Een mooie samensmelting tussen vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en professionals.

Tijdens het Vrijwilligersfestival van 13 februari stond het doel 'ontmoeten, plezier, genieten en waardering' centraal. Dat dit (potentiële) vrijwilligers aansprak bleek wel uit het feit dat binnen twee weken het maximale aantal deelnemers was bereikt. Het projectteam kijkt dan ook tevreden terug op deze gevarieerde en geslaagde avond met ruim 100 bezoekers.
De Proeverij van kennis, inzicht en ervaringen op dag twee van de Delftse Dagen was een 'authentieke' avond, gericht op vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven. Met als start een inspirerend verhaal van Lucas Meijs over trends in het vrijwilligerswerk en het werven van vrijwilligers. De verschillende workshops en de netwerkborrel maakten de avond compleet. Kortom, de Proeverij was een succes met ruim 50 bezoekers.
Tijdens de Delftse Dagen was de samenwerking met scholencombinatie Delfland geweldig en leerlingen verzorgden en serveerden de hapjes. Een bezoeker schreef na afloop: "de catering was top, met veel liefde en aandacht" en een andere bezoeker schreef dat de catering fenomenaal was. Wat een mooie woorden voor de leerlingen! Ook het bedankje, dat mogelijk is gemaakt door Quetzal, viel bij de bezoekers in de smaak. De projectgroep blikt tevreden en trots terug op De Delftse Dagen 2018.
Vrijwilligerswerk doen geeft een goed gevoel. Je doet het voor jezelf, voor een ander, met elkaar. Wil je ook vrijwilligerswerk doen? Neem eens een kijkje op de website delftvoorelkaar.nl/vacatures of kom langs bij een van de wijkcontactpunten.

Specsavers Delft overhandigt cheque aan Zorgboerderij Buitengewoon

Mw Pouran Abdollahi, Zorgboerderij Buitengewoon Arjo Buijs en Maurice Baptiste. (Foto: PR)

Delft – Specsavers Delft spaarde in 2017 een bedrag van 1712,65 euro bij elkaar voor Zorgboerderij BuitenGewoon. De donatie zal ten goede komen aan de mensen met dementie waar deze organisatie zich voor inzet. Deze week werd de cheque aan het lokale initiatief overhandigd.

Ieder jaar verkiezen alle winkels van Specsavers één lokaal goed doel waar zij een jaar lang voor gaan sparen. Voor elke klant die een montuur of hoortoestel koopt, zet de winkel een vast bedrag opzij voor Stichting Specsavers Steunt. Zorgboerderij BuitenGewoon was het spaardoel van Specsavers Delft in 2017 en ontvangt nu een mooie financiële bijdrage. Henk van het Hof, optiekpartner bij Specsavers Delft: "Wij vinden het erg belangrijk om betrokken te zijn bij de lokale gemeenschap. Door ieder jaar weer een bedrag bij elkaar te sparen voor een mooi initiatief uit de omgeving dragen wij ons steentje bij aan de maatschappij. Zorgboerderij BuitenGewoon kan de financiële bijdrage goed gebruiken, dus dit bedrag is goed besteed!"

Voor meer informatie:
www.stichtingspecsaverssteunt.nl

Trouwen op prachtige locaties in Delft

De mooiste dag van je leven vier je in Delft! Het sfeervolle historische stadhuis is natuurlijk een prachtige plek om je ja-woord te geven. In Delft kun je op iedere dag van de week trouwen: Op maandag t/m donderdag elk half uur vanaf 9.00 t/m 16.30 uur. Op vrijdag elk half uur vanaf 9.00 t/m 19.30 uur, behalve om 12.00 en 12.30 uur. Op zaterdag is trouwen mogelijk om 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45 en 19.00 uur en z1elfs op zondag kan het: om 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45 en 19.00 uur. Op www.delft.nl/trouwen/beschikbaarheid/, kun je zien welke tijden nog vrij zijn. Maar het mooie Delft heeft nog meer prachtige trouwlocaties, zoals Art Centre Delft, Brasserij, Café Einstein, De Porceleyne Fles, Delflandhoeve, Hampshire Hotel Delft Centre, Hertenhorst, Hotel Johannes Vermeer, Kok Party Catering Service, Knus, Le Mariage, Lijm & Cultuur, Lindenhof, Meisjeshuis, Moodz eten & drinken, Onder Ons, Prinsenhof, Rieten Dak, Schaapskooi, Stadsherberg de Mol, Waag en de Waalse Kerk. Er zijn geen vaste tijden voor een huwelijk of partnerschapregistratie op locatie. Dit betekent dat u zelf uw dag en tijdstip kunt overleggen met de beheerder of eigenaar van de locatie.

Bluesfestival Delft
16-18 februari
Tijd: diverse tijden
Locatie: www.delftblues.nl
Entree: gratis

Kapelconcert Oude kerk
Zaterdag 17 februari
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Oude kerk
Entree: 20.00 uur

Geworteld in de Blues
Zaterdag 17 februari
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Rietveld theater
Entree: gratis

Robotica Market
Zaterdag 17 februari
Tijd: 12.00 uur
Locatie: De Hoven passage
Entree: gratis

Blue Sunday sound
Zondag 18 februari
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Hampshire hotel Delft Centre
Entree: gratis

High Wine workshop
Zondag 18 februari
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Molen de Roos
Entree: 37 euro 50

Gumbo & The Monk
Zondag 18 februari
Tijd: 13.00 uur
Van Maanen, Hippolytusbuurt 2
Entree: gratis

Open repetitie
Krashna Musika

Maandag 19 februari
Tijd: 19.30 uur
Locatie: TU, Mekelweg 8
Entree: gratis

Kinderconcert bij de VAK
Woensdag 21 februari
Tijd: 14.30 uur
Locatie: Binnenhof Vak
Entree: gratis

Achter het huis
Vrijdag 23 februari
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 29 euro 50

WestCord Hotel Delft voor elke gelegenheid

4 maart is er wederom de familiebrunch bij het WestCord Hotel

Elke eerste zondag van de maand vindt traditiegetrouw de familiebrunch plaats in het hotel. De eerstvolgende vindt plaats op zondag 4 maart; er zijn nog plekken beschikbaar!

Elke gelegenheid
Ook als gaat om een vergadering, zakelijk diner of borrel, WestCord Hotel Delft is de perfecte locatie voor iedere gelegenheid. Centraal gelegen en gratis parkeermogelijkheden. Wil je ook op de hoogte gehouden worden over het hotel en alle leuke evenementen die door ons worden georganiseerd? Volg en Like dan WestCord Hotel Delft op Facebook!

Reserveren
Vraag nu naar alle mogelijkheden en reserveer snel! Tel: 015 888 90 10 - E: reserveringen.delft@westcordhotels.nl

Restaurant Peking: al dertig jaar een begrip

Restaurant Peking aan de Brabantse Turfmarkt.

Het restaurant Peking Wok aan de Brabantse Turfmarkt in Delft is al dertig jaar van alle markten thuis.

Je kunt er aanschuiven voor een a la carte-diner, maar het restaurant biedt ook een all you can eat-concept. Liever laten bezorgen, afhalen of de catering laten verzorgen? Ook dat kan. Tevens zijn er aparte zalen die kunnen worden verhuurd voor gezelschappen tot wel 200 personen. Iedereen kan bij Peking Wok terecht voor zakenlunches en –diners, recepties, bedrijfsfeesten, bruiloften en feesten. Tevens is het restaurant gespecialiseerd in Kantonese – Peking en Shichuan keuken.
Peking Wok is op maandag geopend van 12.00 uur tot 22.00 uur, op woensdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 22.00 uur. Het wokbuffet is geopend vanaf 17.00 uur.

Genieten bij Grand Café Willem van Oranje

Mooie gerechten bij Grand Café Willem van Oranje

Bij Grand Café Willem van Oranje op de Markt kun je zeven dagen per week neerstrijken voor een kop koffie, een lekkere lunch of een heerlijk diner.

Recent is de menukaart aangepast. Gasten kunnen momenteel kiezen uit een twee gangen keuzemenu voor 16 euro 50 of een drie gangen keuzemenu voor 19 euro 75. Op de kaart prijken gerechtjes om van te watertanden. Voorgerechten: hierop staan onder meer voorgerechten als carpaccio met basilicummayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas, gamba's in knoflookolie, peterselie en ciabatta of een proeverijtje van vier kleine hapjes. Gasten kunnen bij hoofdgerechten onder meer kiezen uit biefstuk van Waards rund met roomsaus of pepersaus, op de huid gebakken sliptong met witte wijssaus of citroen-kappertjessaus of langzaam gegaarde beenham met honingmosterdsaus. Benieuwd? Kom langs!

Een stukje België in Delft

Belvédère is Bourgondisch genieten

Belgisch Bier Café Belvédère is gevestigd in Delft op één van de mooiste pleinen van Nederland, de Beestenmarkt.

The place to be, een stukje België in Delft, eten en drinken, maar ook voor een feestje draaien wij onze handen niet om. Bij ons kun je terecht voor je dagelijkse portie gezelligheid, zowel tijdens de lunch, borrel of diner. De Bourgondische bierliefhebber komt hier aan zijn trekken Met maar liefst 15 Belgische bieren op de tap waarvan er 6 regelmatig wisselen is er altijd iets nieuws om te proeven. Ook grote groepen kunnen ons terecht, voor een vergadering, afstudeerborrel of gewoon omdat er wat te vieren valt. Heerlijk eten drinken en genieten. Gezellig en ongedwongen, dat is waar wij voor staan.

Wij heten u van harte welkom!

Hofmakerij in Delft: de stad één groot podium

Delft als één grote locatie zonder muren

Improve is een van de vele partijen in Delft die vol overtuiging met anderen samenwerkt om van congressen en evenementen unieke belevingen te maken. Heel Delft is voor hen één grote locatie met vele en onverwachte mogelijkheden. Afgelopen week daagde "Hofmakerij" in Museum Prinsenhof Delft professionele evenementenorganisatoren uit eens te kiezen voor een innovatieve aanpak.

In de Waalse kerk werden bezoekers betoverd toen ze middenin een schilderij van Pieter de Hoogh stapten; een van de projecties die de ruimten van Museum Prinsenhof Delft wonderlijk kleurden. De historische omgeving van het museum kreeg ook door de verrassende aankleding van Van der Maarel Eventstyling, de unieke culinaire ervaringen dankzij Van der Linde Catering en inspirerend entertainment van Delftse bodem een nieuwe en verrassende uitstraling. De ruim 150 organisatoren, die tijdens hun bezoek ook geïnformeerd werden over de komende exposities en projecten in Museum Prinsenhof Delft, waren zeer onder de indruk. Ook de bezoekers van de avond voor de vrienden van het museum waren lovend over het resultaat.

"Je kunt en moet Delft zien als één grote locatie zonder muren", zeggen de samenwerkende partners: "Wij kunnen als stad echt een ander concept bieden. Wij dagen met elkaar de organisatoren uit om eens na te denken over innovatieve benaderingen van congresseren en vergaderen, om de vernieuwing op te zoeken."

Zoals op een woonboulevard de verschillende bedrijven de klant perfect bedienen door samen te werken en elkaar wat te gunnen, zo kun je Delft eigenlijk zien als een 'Congres Boulevard' waar je altijd slaagt. Of het nu gaat om een kleine vergadering, een mini symposium over de zorg of een groot internationaal wetenschappelijk congres van meerdere dagen. Soms net even anders dan anders, maar daardoor des te inspirerender.

Wil je meer weten of verder praten over je eigen droomevenement, neem dan contact op via www.prinsenhof-delft.nl

Een familie die bijna uit elkaar barst van liefde

De Familie van Nielie is een muzikale familievoorstelling bomvol liedjes, poppen en live muziek

Heb je zin in een muzikale familievoorstelling bomvol liedjes, poppen en live muziek? Dan ben je op zondag 4 maart zeer welkom bij 'De Familie van Nielie' in Theater de Veste, want deze familie zit boordevol liefde.

Verhaal
De voorstelling die geschikt is voor iedereen vanaf 6 jaar gaat over een splinternieuwe familie, met een nieuwe vader, een nieuwe moeder, een nieuw broertje, een nieuwe zus, een nieuwe oma, een oude hond, een nieuw varken. Kortom een modern samengesteld gezin dat almaar groter en groter wordt.

Alles is mogelijk
Maar woont zo'n nieuwe familie? In een droomhuis dat ze zelf bouwen, waar van alles uit de kast komt, waar je kwijt kunt raken en op kunt duiken. Maar wat als er iets misgaat? Als dochter Pam verdwijnt, de kattenmaffia opduikt en er tussen al dat nieuwe soms iets ouds en verdrietigs oppiept… Dan barst de Familie van Nielie van liefde soms bijna uit elkaar.

Leuk voor hele familie
'De Familie van Nielie barst van de liefde' is een heel grappige voorstelling in een fantasierijk decor met herkenbare personages en lekkere muziek. Het wordt gespeeld door Theater Kwatta en Het Nationaal Jeugdorkest. Een tip voor een leuk uitje met de hele familie op zondagmiddag 4 maart. Kijk voor meer informatie op www.theaterdeveste.nl.

Let's talk about water (film)
Zaterdag 17 februari
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Filmhuis Lumen
Entree: 9 euro

Cage Zinges
Zondag 18 februari
Tijd: 16.00 uur
Locatie: De Carrousel, Oude Delft 5
Entree: gratis

Italiaanse liedjes en eten
Zondag 18 februari
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Ronald Holstlaan 75
Entree: 20 euro

De Jazz
Zondag 18 februari
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Rietveld theater
Entree: gratis

Hoogtepunten Prinsenhof
Zondag 18 februari
Tijd: 14.00 uur
Locatie Museum Prinsenhof
Entree: 3 euro + museumtoegang

Technologie in
de jaren '80 en '90

Dinsdag 20 februari
Tijd: 12.30 uur
Locatie: Oranjezaal TU bibliotheek
Entree: gratis

Nieuwe plannen
Prinsenhof

Dinsdag 20 februari
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Museum Prinsenhof
Entree: 5 euro

Carole King
Woensdag 21 februari
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 21 euro 50

Holland PTC (lezing)
Donderdag 22 februari
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Prinsenkwartier. Agathaplein 4
Entree: gratis

Bharata Natyam Margam
Zaterdag 24 februari
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Rietveld theater
Entree: 12 euro 50

Bezoek de grootste koopjesmarkt van de regio!

Er staan ruim 350 kramen op de Neuzelbeurs

Op 24 & 25 februari vindt een volgeboekte editie van de Neuzelbeurs plaats in De Broodfabriek in Rijswijk. Ruim 350 kramen met leuke verkoopwaar staan opgesteld.

Handelaren en particulieren verkopen tweedehands kleding, boeken, games, muziek, meubels, antiek, kunst, curiosa en nieuwe artikelen tegen scherpe prijzen. In De Broodfabriek zijn diverse horeca terrassen, waarop je zowel binnen als buiten kunt genieten van bijvoorbeeld een kopje koffie, belegd broodje of warme snack. De entreeprijs bedraagt € 4,- per persoon. Speciaal voor lezers van Delft op Zondag geldt dat bij inlevering van dit artikel aan de kassa je € 1,- korting per entreekaartje ontvangt.

Meer info? Bezoek de website www.neuzelbeurs.nl

Royal Delft viert feest!

365 jaar Delftse trots. (Foto: PR) Foto: Esdor van Elten

Delft - Op 28 maart 2018 bestaat Royal Delft 365 jaar. 365 staat voor 365 jaar Royal Delft, één jaar met 365 dagen, een cyclus van twaalf maanden en nog veel meer!

Vanaf 28 maart is de tentoonstelling 'Nouveau Blue: van visie tot realisatie' te bezichtigen en u maakt met uw bezoek nu al kans om mee te schilderen aan een tableau bestaande uit 365 tegels!

Tweede kaartje gratis
Dit bijzondere jubileum vieren we ook graag met u, als lezer van de Delft op Zondag. Op vertoon van dit artikel krijgt u t/m 4 maart 2018 het tweede kaartje gratis!


Meer informatie over het jubileum? Kijk op www.royaldelft.com.

Therapiepraktijk Ontvouwen helpt om in balans te komen

Carien is ook holistisch masseur en geeft klassieke- en energetische massages.

DELFT - Met haar praktijk Ontvouwen helpt Carien Slegtenhorst anderen om in alle veiligheid terug te komen in hun eigen geestelijke en fysieke evenwicht. In haar therapieruimte in Delftstede, aan Phoenixstraat 66, biedt zij lichaamsgeörienteerde psychotherapie en massages aan.

De witte ruimte met felgekleurde kussens van therapiepraktijk Ontvouwen ademt rust uit. De ontvangst met thee is vriendelijk en Carien Slegtenhorst vertelt met een prettige en rustige stem over haar werk. Over de psychotherapie zegt ze: "Ik vind het heel belangrijk om de tijd te nemen en rust te creëren, waardoor ik wezenlijk contact kan maken met de mensen die hier komen. We werken alleen aan dat waar de cliënt aan toe is en wat naar boven komt. Ik geloof niet dat het goed is om mensen door weerstanden te duwen maar dat het beter is om samen te kijken naar wat zich wil ontvouwen, vandaar ook de naam van deze praktijk." Volgens Carien zetten trauma's of nare ervaringen zich vast in je lichaam en vormen je karakter. "Dit is een vorm van pantsering, een manier om jezelf te behoeden voor een volgende kwetsing. Door deze pantsering raak je verwijderd van de kern van wie je werkelijk bent." Om weer terug te keren naar die kern biedt Carien een combinatie van behandelmethodes aan. Hieronder vallen gesprekken, ademhalingsoefeningen, fysieke oefeningen en (familie)opstellingen. Ons karakter wordt volgens Carien gevormd in je jeugd. Als je in je leven weinig steun hebt gekregen van je ouders kun je bijvoorbeeld als tegenreactie de houding ontwikkelen dat je het allemaal zelf kunt en je niets laat vertellen door anderen. Deze houding kan beperkend werken.'' Carien is ook holistisch masseur en geeft klassieke- en energetische massages. "Klassieke massage is gericht op het verminderen van spierspanning en zorgt voor een betere doorbloeding. Energetische massage brengt de energie tussen verschillende lichaamsdelen in balans. Een massage kan ook veel doen en helpt mensen om te ontspannen en bewust hun snelle leeftempo te vertragen." Meer informatie: www.ontvouwen.com

Resight: Haal de kracht uit je ziekte

Rooz Steenks in haar praktijk Resight, gevestigd aan het Achterom 38 in Delft

Resight is een praktijk voor therapeutische begeleiding bij ziekte, rouw en levensprocessen. De impact van de consulten door Resight ligt niet alleen in het behandelen van uw huidige klachten, maar ook in de behandeling van de oorsprong. Het doel van de behandelingen is om weer kwaliteit van leven te ervaren door heling of acceptatie.

Naast het begeleiden van mensen in rouw- en levensproces, begeleidt Rooz Steenks van Resight, ook mensen in hun ziekteproces. Ziekten hebben een enorme impact op iemands welzijn. Niet alleen de ziekte zelf, maar ook hoe iemand het ervaart speelt daarin een belangrijke rol. 'In mijn visie, wat ook door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond, ligt de oorsprong van ziekte in veel gevallen in het ervaren van stress door psychische en emotionele gebeurtenissen. Daarom behandel ik vanuit de psycho-emotionele kant de huidige klachten en ook de oorsprong van de ziekte. Ook de kwaliteiten die de cliënten in zich hebben worden in de consulten meegenomen, omdat daar de kracht ligt om bij te dragen aan de heling of de acceptatie van de ziekte'.

Omdat geen enkele hulpvraag hetzelfde is, heeft Rooz Steenks meerdere methoden tot haar beschikking om aan de wensen en mogelijkheden van haar cliënten te voldoen. De methoden zijn energetische therapie, creatieve therapie, individuele- en ziekte opstellingen en de geneeskracht uit de natuur met Bach- en Star Remedies en Spagyriek. Alle methoden zijn naast reguliere of complementaire behandelingen in te zetten. De kracht en de moed van mensen om zelf bij te dragen aan het herstel of acceptatie van de
ziekte, maakt dat ik elke dag weer met respect en voldoening mijn werk doe.

Voor meer informatie: www.resight of bel 0623530942.

Big Sale bij Renault Autohaag Zeeuw Delft met volop voorraadvoordeel!

Een 'ingepakte' voorraad Renault Clio, met veel voordeel tijdens de Big Sale. (foto's: ML)

DELFGAUW - Bij Autohaag Zeeuw Delft vindt momenteel de Big Sale plaats. Een jaarlijkse tijdelijke actieperiode vol met voordeel. Het voordeel voor de klant kan wel oplopen tot 2.750 euro.


De actieperiode duurt tot en met zondag 25 februari. De vestiging in Delfgauw van deze Renault-dealer is dan EXTRA geopend van 11.00 tot 16.30 uur en volledig gericht op de verkoop van voorraadauto's met veel voorraadvoordeel", zegt vestigingsmanager Ed Mouton.


Jaarlijks succes
"De Big Sale is een jaarlijkse, zeer succesvolle actie. Maar let op, de actievoorwaarden gelden zo lang de voorraad strekt. Autohaag Zeeuw is één van de grootste Renault-dealers en dat betekent groot inkopen, en voor de klant betekent dat weer het voordeel van hoge kortingen die gegeven kunnen worden."


Kort maar krachtig
Big Sale bij Autohaag Zeeuw Delft is een 'kort maar krachtige' actie. Het volgende maakt wel duidelijk waarom je deze periode echt eens langs moet gaan. Bijvoorbeeld 12x een Renault Twingo Collection. Normaal 12.890 euro, nu voor 10.890 euro: dat is 2.000 euro voordeel. Liever een vast bedrag per maand betalen? Kies dan voor private lease vanaf 225 euro per maand.
En 18x is er de Renault Clio Zen. Met een prijsverschil van 2.250 euro. Normaal namelijk 17.790 euro, nu voor 15.540 euro. Met de private lease constructie betaal je 289 euro per maand..
En dan zijn er nog 15x Renaults Mégane Zen. Op het prijslabel staat 21.590 euro, terwijl dit normaal 23.590 euro is. "Ook weer een prijsverschil van 2.000 euro, máár nu ook nog eens met een EXTRA accessoires cheque van 750 euro", legt Mouton uit. "Private lease rijden komt bij dit model op 395 euro per maand."


Bedrijfswagens
De Big Sale voor personenauto's is een mooi moment om de ook succesvolle Big Sale actie nog even te verlengen. "Ook voor de ondernemer is er namelijk veel voordeel. De Big Sale voor bedrijfswagens!"
Bij dit event, dat is verlengd tot woensdag 28 februari, kan het voordeel oplopen tot wel 26 procent korting èn 750 euro aan gratis accessoires cadeau. Big Sale voor bedrijfswagens betekent maximaal voordeel: de vakman profiteert van extra veel voordeel bij aanschaf van de Renault Kangoo, Trafic of Master. "Dit is dus echt een heel goed moment om een nieuwe bedrijfswagen te kiezen. Behalve de genoemde 750 euro aan accessoires ook nog eens een gratis Weber BBQ", aldus Mouton. "Je rijdt al een bedrijfswagen vanaf 97 euro per maand. Wij bieden altijd een bedrijfswagen op maat, kom langs in de showroom."


Weber BBQ
De Kangoo, de Trafic en de Master kosten respectievelijk 118, 185 en 195 euro per maand. Dat is inclusief onderhoud en verlengde garantie. Dit komt neer op een korting van 25 procent op de Kangoo en Trafic, en 26 procent op de Master. De drie modellen hebben dan respectievelijk 400, 650 en 750 euro aan gratis accessoires èn die gratis Weber BBQ.


Pro+ centers
Autohaag Zeeuw Delft is een Renault Pro+ center. Dit Pro+ center is bij uitstek ingericht voor de zakelijke markt. Daarnaast heeft Autohaag Zeeuw Delft een eigen Rent afdeling in Delfgauw voor onder andere shortlease en lang verhuur.
Autohaag Zeeuw Delft
Exportweg 2
2645 ED Delfgauw
(015) 256 44 00
www.autohaagzeeuw.nl

Inzetje

Big Sale Event met voordeel op alle KIA-modellen

Maurice Schook en Peter Eggermont bij de nieuwe KIA Stonic.

Het is ook weer Big Sale bij KIA Autohaag Zeeuw aan de Schieweg 53. Het event is deze week begonnen en duurt tot en met zondag 25 februari. Deze laatste dag van de actieperiode is dus een extra koopzondag, met de openingstijden van 11.00 tot 16.30 uur. Wat nu is het meest aantrekkelijk van de Big Sale bij KIA Autohaag Zeeuw. Dat is het grote voordeel, wat wel kan oplopen tot 3.500 euro. De nieuwe KIA Stonic is er nu al vanaf 17.745 euro, met een Big Sale voordeel van 1.250 euro. Wil je deze auto met private lease rijden, dan betaal je 309 euro per maand. Niet minder dan 74 keer is er de KIA Niro. Nu al verkrijgbaar vanaf 26.095 euro, met een Big Sale voordeel van 3.500 euro. Volgens de private lease constructie rijden kost 399 euro per maand. En het laatste model waarvoor de Big Sale principes gelden, dat is de KIA Picanto. Vijftig voorraadmodellen met airco, navigatie en achteruitrijcamera staan op een nieuwe eigenaar te wachten. Nu met een vanafprijs van 12.995 euro. Het Big Sale voordeel komt hiermee op 1.570 euro. Private leasen? Je betaalt 189 euro per maand. "Kiezen voor een KIA zou een beste keuze zijn", zegt vestigingsmanager Maurice Schook. "En al helemaal in deze Big Sale periode. De KIA Stonic is dé compacte crossover. Een avontuurlijke auto, die met z'n aerodynamische lijnen en krachtige grille ook uiterlijk aantrekkelijk is." Andere uiterlijke kenmerken: een forse luchtinlaat voor, geprononceerde wielkasten en skidplates voor en achter. Een sportief type met een slanke lijn, een opvallende dakrailing in SUV-stijl en privacyglass. Daarbij ook nog eens dubbele koplampen, de LED-dagrijverlichting en mistlampen, plus de stoere 17-inch lichtmetalen velgen. "De Picanto is een echte KIA, dat zie je meteen", zegt Schook. "Met een typische tiger nose grille en een stoere voorbumper." Een ideale auto voor rijden in de grote stad, met sportief rijplezier, en ook daarbuiten. Het interieur is ruim en de materialen zijn van de beste kwaliteit. Vele inzittenden kunnen er comfortabel mee rijden. De KIA Rio is moderner om te zien dan ooit. Op alle KIA-modellen geldt 7 Jaar garantie, internationale wegenhulp en gratis navigatie-updates. Telefoon: (015) 256 08 79.

KIA Autohaag Zeeuw Delft
www.autohaagzeeuw.nl
/kia/big-sale

Derde generatie Berlingo is comfortabeler

De derde generatie Berlingo personenversie.

Citroën heeft de derde generatie van de Berlingo onthuld. Oorspronkelijk een simpel en functioneel model, dat zich altijd is blijven vernieuwen. De Berlingo werd synoniem voor 'praktisch denken'.

In deze laatste vormgeving zijn design en comfort aangepast aan de tijd. Volgens het Franse automerk nog altijd met het geestige karakter en de praktische aard.
Van dit model zijn inmiddels al meer dan 1,7 miljoen exemplaren verkocht. De derde generatie is een robuuste, vriendelijk ogende auto geworden. Maar wel met de nieuwe Citroën Brand Identity.


Modulariteit
De kenmerken van de Citroën Berlingo zijn modulariteit en een royale binnenruimte. Die zijn ook nog eens verder verbeterd: drie eenvoudig wegklapbare, losse achterstoelen, een vlakke vloer tot bij de neerklapbare voorste passagiersstoel. En wat is de laadlengte dan? Die is 2.70 meter en 100 liter meer bagageruimte. De Citroën Berlingo gaat met z'n tijd mee, dankzij een nieuw platform. De auto is uitgerust met niet minder dan negentien rijhulp- en vier connectiviteitsystemen. Onder de motorkap een set van de nieuwste motoren, waaronder de nieuwe BlueHDi 1.5 dieselmotor, de 1.2 PureTech benzinemotor, de EAT8 automaat en uiteraard een comfortabele vering.


M- en XL-versie
De nieuwe Berlingo komt in diverse types op de markt, namelijk in een M- en een XL-versie. Deze hebben lengtes van respectievelijk 4.40 en 4.75 meter lang, met keuze uit vijf of zeven zitplaatsen. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de Citroën Berlingo op de Nederlandse markt verschijnt, maar waarschijnlijk al vanaf de tweede helft van 2018.


Nieuw icoon-chapter
De nieuwe Berlingo is een fraaie upgrade van de iconische ludospace, die bijna 22 jaar geleden een nieuw segment creëerde. Als grote speler in dit segment is hij zich in de loop der jaren blijven vernieuwen en onderscheidend en toonaangevend gebleven op het gebied van veelzijdigheid en functionaliteit, denk aan de introductie van drie losse achterstoelen, het handige Modutop®-dak en de achterruit die apart opent. Geleidelijk aan werd hij comfortabeler en verbeterde de rijkwaliteit.
In 2017 rolde zelfs het grootste aantal ooit, namelijk meer dan 165.000 auto's, van de in 2008 op de markt gebrachte, tweede generatie Berlingo van de band (in personen- en bedrijfswagenversie).


Recordjaren
Terwijl 2016 ook al een recordjaar was. De Berlingo was in 2017 de meest verkochte Citroën in bijna zeventien landen en is na de C3 nog steeds het best verkochte model van Citroën. In Europa is dit de op één na meest verkochte ludospace en staat hij nog steeds in de Top 3 van zijn segment als lichte bedrijfswagen. In totaal zijn er sinds de introductie in 1996 al meer dan 3,3 miljoen stuks geproduceerd.
Deze derde generatie Berlingo personenversie is niet alleen belangrijk voor Citroën, maar vooral ook binnen zijn segment.
Motorhuis Delft
www.motorhuis.nl

Instore is meer dan een conceptstore

Laat je inspireren!

Instore conceptstore is meer dan een conceptstore. Gelegen in een prachtige pijpenla aan de Voldersgracht in Delft, is Instore een bepalende factor gebleken voor dit hippe straatje.

Instore conceptstore is de plek waar je heen gaat voor inspiratie. Waar je warm wordt verwelkomd en met een espressootje in je hand rustig kan neuzen naar een vernieuwende outfit.
Want origineel en vernieuwend dat zijn ze. Niet alleen in hun mode aanbod voor heren, dames en kids, maar ook door hun creatieve studio.

Media
Dit zie je terug op hun actieve instagram account en vanaf vandaag hun vernieuwde website. Hierin is ook plek voor hun eigen YouTube kanaal INSTORE tv, waar ze style classes en backstage filmpjes showen.
Naast dat ze een rijk aanbod mode en sieradenmerken hebben, kunnen hippe mama's hun lol op hier voor de kleintjes maar ook voor zichzelf, want shop ook hier dat kittige lingeriesetje of die paar toffe DR Martens.
Het lijkt net of je de kast, of eigenlijk de woon/kleedkamer, van Denies en Mel betreedt. Deze meiden hebben hebben het voorwerk alvast voor je gedaan en een originele merkenmix voor je ingekocht, zodat jij zelfverzekerd en met een lach op je gezicht weer de deur uit gaat.

Instastorie
Veel klanten van instore laten zich inspireren door de instastories en instagram outfit posts. Binnenkort is het ook mogelijk om vanaf thuis te winkelen via deze posts! Dus bestellen in de webshop en lekker makkelijk thuis laten bezorgen. Uiteraard is een bezoekje aan de winkel nog steeds veel leuker!

Je kunt elke dag terecht bij Mel en Denies want ze zijn 7 dagen per week open.
Check hun website nu zelf: www.instore-conceptstore.nl.

Maak je dromen waar bij CANIDREAM

Derrick Leeuwin en drie deelnemers tijdens het eindevenement van het vorige traject van CANIDREAM. (Foto: PR)

Een stichting waar je je talenten ontdekt, ontwikkelt en uitvoert, dat is CANIDREAM. Jongeren uit de krachtwijken van Delft worden gemotiveerd en geholpen hun leven op de rit te krijgen en te houden. Tegelijkertijd werken ze aan hun persoonlijke doelen.

"Elke dag dat je kattenkwaad uithaalt, is een gemiste dag om je doelen te bereiken", aldus jongerenbegeleider Derrick Leeuwin. "Wij proberen de kinderen te laten zien dat ze alles kunnen bereiken, als ze zich er maar toe zetten." Leeuwin was zelf geen schoolvoorbeeld van een braaf jongetje toen hij opgroeide. Hij haalde kattenkwaad uit en vergooide zijn talenten. "Ik had guiding nodig, en die was er niet toen ik een jaar of twaalf was. CANIDREAM helpt de kinderen die hun talent zelf al ontdekt hebben verder op weg, maar helpt ook de kinderen die zelf nog geen idee hebben waar hun krachten liggen om die te ontdekken."

Traject
In een zes weken durend traject worden de kinderen begeleid door onder andere Derrick om hun eigen interesses en doelen te ontwikkelen. Er worden bekende en minder bekende inspiratoren uitgenodigd om de kinderen te vertellen over hun leven, hun werk, hoe ze hun top bereikt hebben en wat ze daarvoor hebben moeten doen en laten. Onder andere rapper Matarr en Rabby Racks van muziekgroep SFB kwamen al langs als inspiratoren. "Ze komen beiden Buitenhof, waar veel van de kinderen ook vandaan komen, dus dat is super cool", vertelt Derrick. "We kunnen ze laten zien: Kijk, deze succesvolle mensen komen hier uit de wijk, dat kan jij ook zijn over een tijdje!"
Gideon (13) is een van de kinderen die in september al een traject bij CANIDREAM heeft doorlopen, maar nog steeds betrokken is bij de stichting. De jongen is erg geïnteresseerd in graffiti en ontwerpen, en wil later misschien graffitispuiter of kunstenaar worden. Derrick en zijn collega's helpen hem bij het bereiken van zijn dromen. Zo heeft hij de flyers voor CANIDREAM mogen ontwerpen, workshops gevolgd bij Graffiti artist Nanne Boere en een eigen ontwerp mogen spuiten in het skatepark. Het ontwerp beeldt een schildpad uit, die uit zijn schild tevoorschijn komt. Een metafoor voor zichzelf, zegt Gideon: Ik was heel verlegen in het begin", vertelt hij. "Ik durfde niet goed te zeggen wat ik wilde, maar door CANIDREAM heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Ik ben net als de schildpad uit mijn schild gekropen."
Het zelfvertrouwen van Gideon is een goed voorbeeld van de vele resultaten die CANIDREAM boekt, volgens Derrick. "Natuurlijk gaan we voor de concrete dingen, zoals een graffitiworkshop voor Gideon, een bezoek aan de brandweer, een muziekles of naar een bedrijf dat robots ontwikkelt, ik noem maar wat. Maar ze leren zoveel meer, ze leren ondernemen, voor zichzelf opkomen, organiseren, plannen, noem het maar. Ze ontwikkelen zich op een heleboel vlakken tijdens die zes weken. En willen ze daarna nog een keer mee doen, dan kan dat met een ander thema."

Aanmelden
Vanaf 27 februari start een nieuw traject, waar Derrick en directeur Ludmilla Skinner druk voor aan het werven zijn. Voor aankomend traject kunnen alleen jongens zich inschrijven, daarna zijn de meiden weer aan de beurt. Geïnteresseerden moeten zich zo snel mogelijk inschrijven, zegt Derrick. "Het is een gemiste kans als je niet meedoet. Waar anders krijg je de kans om je dromen waar te maken en daarnaast ook nog je idolen te ontmoeten?" Inschrijven via lskinner@canidream.nl. Deelname is gratis.

Je bent niet de enige...

Pauline en Anne begeleiden jongerne bij rouw. (Foto: PR)

'Het verlies delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt'. Daar draait het om bij de nieuwe groepsbijeenkomsten 'Jongeren en rouw', bedoeld voor jongeren van 12 t/m 16 jaar, die een ouder, broer of zus moeten missen door overlijden.

In de lotgenotengroep leren de jongeren met en van elkaar omgaan met het verlies. Samen met rouwtherapeute Anne Remijn gaat orthopedagoog en rouwtherapeut Pauline Stadhouders in acht bijeenkomsten met de jongeren aan de slag. Eerder gaf ze onder meer in Almere dezelfde groepsbijeenkomsten aan jongeren; daar bleek het enorm in een behoefte te voorzien. "Bij de bijeenkomsten merken de jongeren al gauw dat ze niet de enige zijn". In de bijeenkomsten wordt er gezorgd voor een veilige omgeving in een huiskamer-achtige setting waarin veel gedeeld kan worden, gewerkt wordt met de rouwtaken – rouwen is hard werken – maar er is ook ruimte om te lachen. "Door de herkenning en de erkenning ontstaan onderlinge verbindingen die heel krachtig zijn" vertelt Anne Remijn. "In Leiden bleven jongeren na de bijeenkomsten met elkaar afspreken. Juist omdat ze hetzelfde hebben meegemaakt." In de bijeenkomsten wordt teruggekeken naar het afscheid, naar de betekenis van de overledene, en ook vooruitgeblikt hoe de draad van het leven opgepakt kan worden. "Als wij op het eind zien dat de jongeren beter kunnen omgaan met hun verlies, en ondanks hun verdriet opgelucht zijn over wat ze konden delen dan is ons doel bereikt", aldus Pauline. Er zijn tussen 14 maart en 24 mei acht bijeenkomsten op de woensdagavond van 19.00-20.30 uur. Locatie: praktijk Stoutjesdijk, Molslaan 121, Delft. Op 19 maart is er een bijeenkomst voor de ouders/verzorgers. De kosten van de groepsbijeenkomsten bedragen €320,- inclusief ouderavond, kennismaking, afsluiten en materiaalkosten. Meer info en inschrijven: Pauline Stadhouders: 06 – 25 43 53 68; info@delevensboomdelft.nl

Is in papieren duiken jouw ding?

Vrijwilligerswerk doe je voor elkaar. (Foto: PR)

Delft voor Elkaar zoekt vrijwilligers voor de Thuisadministratie om Delftenaren die moeite hebben met het ordenen van hun administratie te ondersteunen en adviseren.

Niet alle mensen lukt het om thuis hun financiële administratie zelfstandig op orde te houden. Wie het overzicht kwijt raakt loopt grote kans om in de problemen te komen. Om dit te voorkomen helpen vrijwilligers van Delft voor Elkaar hen om zorgvuldig en stap voor stap weer overzicht en grip op de thuisadministratie te krijgen. Het aantal burgers dat rond de armoedegrens leeft neemt toe waardoor het aantal hulpvragen ook oploopt. Daarom wil Delft voor Elkaar het vrijwilligersbestand bij de Thuisadministratie uitbreiden. Is dat iets voor u?
Delft voor Elkaar zoekt vrijwilligers met kennis en ervaring op administratief en financieel gebied. Ben je goed in ordenen of budgetteren? Wil jij je verdiepen in wet- en regelgeving? Los je graag problemen op? Help je graag andere mensen? Ben je één of meer dagdelen per week beschikbaar? Meld je dan aan als vrijwilliger bij de Thuisadministratie van Delft voor Elkaar.

Delft voor Elkaar
Hulp bij thuisadministratie is een vrijwilligersproject van Delft voor Elkaar. Zij zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers. Dat betekent dat vrijwilligers ingewerkt en (bij)geschoold worden. De vrijwilliger en hulpvrager worden door een coördinator met elkaar in contact gebracht. Als het een goede match is maakt de vrijwilliger zelf de vervolgafspraken. Hierdoor is dit vrijwilligerswerk prima in te passen in de eigen agenda/vakantieplanning. Wil je meer weten? Stuur een mail naar info@delftvoorelkaar.nl of bel 015-7600200 (maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren). Je kunt ook een kijkje nemen op de site: http://www.delftvoorelkaar.nl/job/vrijwilliger-thuisadministratie/

Kledingbank De Buurvrouw is verhuisd

Kledingbank de Buurvrouw is verhuisd naar Ternatestraat 111-113. (Foto: PR)

Armoede neemt nog steeds toe in Nederland. Initiatieven als de Voedselbank en de Non-Food Bank geven hulp en steun aan deze groep mensen. Drie jaar geleden is Kledingbank de Buurvrouw voor deze groeiende groep mensen in Delft en omstreken opgericht.

Kledingbank de Buurvrouw heeft een stichtingsvorm en werkt met een tiental vrijwilligers. In het afgelopen jaar zijn alleen al 1200 kledingpakketten aan doelgroep-inwoners van de gemeente Delft uitgegeven. Een groot deel van de kledingpakketten is bestemd voor de kinderen van deze mensen. Om aan de vraag te kunnen voldoen zamelt de Stichting actief kleding in. Vrijwilligers wassen, eventueel verstellen, en sorteren de kleding alvorens deze aan de doelgroep ter beschikking te stellen. Tot voor kort stelde een woningbouwvereniging voor de Kledingbank gratis huisvesting in een bejaardentehuis beschikbaar. Helaas moest de Kledingbank deze ruimte ontruimen omdat het bejaardentehuis plaats maakt voor seniorenflats. De woningbouwvereniging heeft een vervangende ruimte in de Ternatestraat 111-113 te Delft aangeboden waarbij zij zich genoodzaakt ziet om een commerciële huur van € 2.000 per maand in rekening te brengen. Als overgangsmaatregel biedt de woningbouwvereniging gedurende een jaar een korting op deze huur. Het pand in de Ternatestraat heeft een grotere oppervlakte dan de huidige locatie. Dit, in combinatie met de toenemende doelgroep, leidt tot extra aanschaf van extra stellingen, kledingrekken en overige meubilair. Vanaf vrijdag 2 februari heten wij u welkom op: Ternatestraat 111-113, Delft. U kunt bij ons terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Op bovengenoemde dagen en tijden kunt u ook kleding bij ons komen afgeven. Uiteraard zijn begunstigers, sponsors en donateurs van harte welkom. De vrijwilligers van de Kledingbank kunnen nu voorlopig dit onmisbare werk voor de doelgroep blijven uitvoeren.debuurvrouwdelft@outlook.com

Doet u mee aan een buurtpreventieteam Voorhof?

Delft - Woont u in Voorhof en wilt u meehelpen uw wijk veiliger en prettiger leefbaar te maken? Op maandag 19 februari is er een voorlichtingsavond over de mogelijke oprichting van een buurtpreventieteam.

Een buurtpreventieteam is een groep actieve buurtbewoners die zich willen inzetten voor meer veiligheid en leefbaarheid van hun buurt. Dit doet het team bijvoorbeeld door het lopen van rondes door de wijk, mensen zo nodig aan te spreken op gedrag en verdachte omstandigheden te signaleren en te melden bij gemeente en/of politie.
Met het oog op preventie van inbraak kan het team ook folders uitdelen over het voorkomen van inbraak en bewoners adviseren die bijvoorbeeld een raam niet goed gesloten hebben.

Whatsapp-groep
Tijdens de voorlichtingsavond worden bezoekers geïnformeerd door de initiatiefnemers – de beheerders van de WhatsApp-groep in Voorhof – en de politie en gemeente. Er wordt dan gepeild of er wijkbewoners zijn die aan het buurtpreventieteam willen deelnemen. De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar.
De avond vindt plaats op maandag 19 februari, van 19.30 tot circa 21.00 uur in buurthuis Het Voorhof, Herman Gorterhof 165. U bent van harte welkom!

Groei jij met ons mee?