Delft op zondag

15 juli 2018

Delft op zondag 15 juli 2018


Jubileumfestiviteiten DSC zorgen voor onrust

Burgers voelen zich niet gehoord

Een blik op bouwplaats DSC aan de Tanthofdreef. Een doorn in het oor van omringende bewoners.

DELFT – Dit weekend gaan de festiviteiten van start die het 34e lustrum van studentenvereniging DSC omlijsten. Van zaterdag 14 tot en met vrijdag 27 juli is het feest op de in bruikleen gegeven locatie Tanthofdreef 3. De aanloop was er een vol met hobbels. Althans, volgens buurtbewoners André Vos en Ton de Ruiter. Zij zijn de overlast meer dan zat.

Door Ruud Stift

Het tweetal, wonend in de Otterlaan (100 meter van de feestlocatie), heeft de buik vol van de studenten, de gemeente en de wijkagent.
"Deze maanden van voorbereiding, vanaf begin april, hebben ons veel overlast bezorgd. Bij elke instantie waar we aankloppen krijgen we nul op rekest of worden we met een kluitje in het riet gestuurd. We worden gewoon niet gehoord!"

Consumptiebonnen
"Het begon met een informatiebijeenkomst waarbij we vakkundig het bos ingestuurd werden met smoesjes. Eind april ging de verbouw van start. Volgens afspraak zou dat tot 22.00 uur mogen, maar die afspraak werd vaak met voeten getreden. Ze begonnen elke dag om 08.00 uur moet je rekenen. Dat geeft een lawaai, dat werken aan steigers.
Vier weken geleden stuurden we twee mailtjes naar de wijkagent, omdat we vreesden voor escalatie. Wel bevestigd, maar geen respons. De gemeente reageerde ook niet op onze bezwaren. De PvdA-fractie heeft vragen gesteld, maar die zullen pas na het reces behandeld worden. Hoe toevallig. Niemand bekommert zich om ons welzijn. De studenten krijgen alles gedaan en wij worden afgescheept met een paar consumptiebonnen als doekje voor het bloeden. We hadden liever twee weken rust gehad op de Veluwe."

André Vos:
"Er werden auto's wild geparkeerd, zelfs in onze straat. Wij moesten maar elders parkeren. Ze hebben nota bene een eigen sociëteit. Waarom daar niet gewoon dit feestje gevierd? Of in een ander pand van de TU Delft? Alle toegangswegen naar station Delft-Zuid zijn geblokkeerd. Zondag is er om 11.00 uur een soundcheck van een band. Dat mochten wij met de Golden Tenloop altijd pas na twaalven. Ook de wettelijke termijn (16 weken van tevoren) voor het indienen van de vergunning lapten ze aan hun laars. Toch besloot de gemeente DSC een voorlopige vergunning te verlenen.
Buiten het gebouw mag niet met stemverheffing worden gepraat. Nou, ik kan je verzekeren, we hebben heel wat gelal en gebral gehoord."
Ton de Ruiter:
"Laatst waren ze na tienen wéér aan het werk. Ik belde hun voorzitter en hij reageerde fijntjes met: "Ja, we lopen rondes." Alsof hij de overlast zelf niet hoort! Om 00.00 uur uiteindelijk de politie maar gebeld. Het is een goed georkestreerde operatie, tot in de puntjes voorbereid. Ze zien ons als vlieg in de soep. We worden telkens een oor aangenaaid. Tijdens mijn ronde met de hond heb ik ook menig student betrapt op wild plassen. Het dakterras moet elke dag om 22.00 uur op slot. Daarna mag muziek- of stemgeluid niet meer. Nou, daar houden ze zich aan. Mooi niet! Mevrouw Van Bijsterveldt is beschermvrouwe van het DSC. Je gaat bijna iets vermoeden. Anders hebben de rijke mammies en pappies wellicht veel in de pap te brokkelen. De gewone burger moet dit allemaal maar pikken en mag aan de zijlijn toekijken."

Tijn Bartelings (voorzitter
lustrumcommissie DSC):

"Ik vind het vervelend om te horen dat bewoners overlast ervaren. We doen er alles aan om dit in te perken. We zijn qua decibelvolume binnen de door de gemeente gestelde normen gebleven. Die zijn dit komen toetsen ter controle. We hebben zelfs geluidsisolatie toegepast op basis van advies van een extern geluidsbureau, omdat het gebouw enige geluidslekken bleek te hebben. In de nabije omgeving houden we regelmatig geluidstesten, alles om de overlast tegen te gaan. Na 22.00 uur elke avond wordt er gestopt met bouwactiviteiten buiten, volgens afspraak. Iedere bewoner kan mij gewoon bellen. Zodra ik een telefoontje krijg, kan ik direct handelen."

Lees verder op pagina 3

Vervolg van voorpagina

Het pand aan de Tanthofdreef wat DSC in bruikleen heeft voor de festiviteiten. De noodtrappen zijn gemaakt van steigermateriaal.

Veiligheidsnormen
"Op het gebied van bouwveiligheid hebben we maar liefst drie verschillende adviesbureaus geraadpleegd. Alle veiligheidsnormen worden in acht genomen. We hebben 22 beveiligingsmensen rondlopen elke avond. Het veiligheidsplan telde 150 pagina's, dus we zijn niet over een nacht ijs gegaan. Qua gebouw veranderen we niets aan de constructie. We hebben alleen extra nooduitgangen gemaakt door middel van steigerconstructies. Ook binnen is alles doorberekend op capaciteit.
De melding van in het openbaar urineren? Dat levert de dader een geldboete en een schorsing op, dus het lijkt me sterk dat dit geconstateerd is. Het wild parkeren? Studenten kunnen geen auto betalen. Die komen met de trein of de fiets. Daarom zijn extra fietsenstallingen gerealiseerd bij station Delft-Zuid."

Positief
"Tijdens de viering van dit lustrum willen we de relatie tussen studenten en bewoners versterken. Het studentenaantal in Delft groeit, dus we willen positief naar buiten treden. Naast deze feesten verzorgen we ook andere activiteiten om burgers te betrekken: buurtborrels, rondleidingen op de sociëteit of een grote BBQ. In principe is iedereen elke dag welkom, op vertoon van een toegangskaart. Op zondag 15 en zondag 22 juli wordt de hele wijk uitgenodigd om te komen kijken en in gesprek te gaan met de bezoekende studenten. Er zijn 4000 consumptiebonnen verspreidt door de wijk en aan sommige activiteiten kan met korting worden deel genomen."

Woordvoerder Gemeente Delft:
"Aan DSC zijn twee omgevingsvergunningen en een evenementenvergunning verleend. Deze zijn gepubliceerd en in te zien. Sinds september 2017 zijn we in overleg over de plannen. Dat de formele vergunningverlening later plaats vond, heeft verschillende oorzaken. Het toetsen van de plannen die DSC had is maatwerk, onder meer op het gebied van constructieve veiligheid (de windmolen en de vluchtroutes via trappen van steigermateriaal). De hulpdiensten toetsen zorgvuldig op brandveiligheid en toegankelijkheid, zonder concessies aan de veiligheid. Op correcte uitvoering van de werkzaamheden zien gemeente en brandweer toe. Belangrijk is in hoeverre de belangen van de omgeving worden gewaarborgd: geluid, verkeersbewegingen en parkeren. Hiertoe zijn diverse restricties opgenomen in de vergunningen. De gemeente laat tijdens de eerste twee feestavonden geluidsmetingen verrichten door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Overlast kan worden gemeld via www.delft.nl. DSC is de verplichting aangegaan om de omwonenden goed te informeren (informatieavond, buurtborrel, langs de deur). Op 10 juli had geen enkele van de aanwezigen kritiek op de organisatie of gemeente. Men was geïnteresseerd en lovend over wat de studenten daar hadden gepresteerd. Niet alles verloopt vlekkeloos. In de directe omgeving van de lustrumlocatie hebben we, na twee dagen waarschuwen, enkele bekeuringen uitgedeeld en enkele wegversperringen verwijderd. Dit werd door alle partijen begroet als overlastbeperkend. Omwonenden konden via social media vragen stellen aan de gemeente over het evenement en de voorbereidingen. Via de buurtapp is hierop geantwoord. De burgemeester is lid van het comité van aanbeveling, maar heeft geen rol als organisator van het feest. Ze is -en blijft- verantwoordelijk voor vergunningverlening en handhaving. Er is begrip voor inwoners die klagen bij overlast. Studentenverenigingen en individuele studenten moeten rekening houden met hun stadsgenoten."

Betrokken
"De TU Delft en haar studenten maken van Delft een bijzondere stad. Elke Delftenaar levert op zijn eigen manier een bijdrage aan de samenleving. De studenten doen dat op hun manier. Soms zijn er klachten die terecht om aandacht vragen, dan verwachten we dat studenten hier op een goede wijze op reageren en hun gedrag aanpassen. Waar nodig treden we op, maar vergeet niet dat veel studenten zich ook inzetten in de stad. Velen doen vrijwilligerswerk, als huiswerkbegeleider, bij opvang van vluchtelingen of door gezellige bijeenkomsten en open maaltijden te organiseren voor eenzame ouderen. Alle Delftenaren maken samen Delft. Belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven en oog te hebben voor elkaars belangen. De aanloop naar het lustrum en de voorbereidingen hebben bij een aantal buurtbewoners geleid tot irritatie.
Ik betreur dat een aantal mensen zich onvoldoende geïnformeerd voelt. Als gemeente blijven we de komende dagen extra betrokken bij wat er plaatsvindt op en rondom het lustrumterrein. Ik hoop dat de feestelijkheden op een goede wijze zullen verlopen. Bij overtredingen zal ik streng optreden. Verschillende festiviteiten zijn toegankelijk voor alle Delftenaren. Ik ga zeker kijken en hoop daar veel andere Delftenaren en buurtbewoners te ontmoeten."

Babyzwanen in paniek

In Nootdorp en Delfgauw zijn volgens een tweetbericht van de politie Pijnacker- Nootdorp meerdere volwassen broedparen zwanen verdwenen, waarbij de jongen alleen achtergelaten worden. Het is wettelijk verboden te jagen op zwanen met jongen en ook het zwanendriften is al lang niet meer toegestaan. De PvdD is bezorgd en roept alle inwoners op om alert te zijn en te reageren op verdachte situaties.

Mattie en Ton van Eijk

Wat zijn jullie momenteel aan het doen hier in de Aleid van Malsenlaan?
Wij verblijven hier tijdelijk. We zijn namelijk voor drie weken in Delft als oppas voor de poes, huis en haard vanwege de vakantie van dochter en schoonzoon. Die komen van het weekend weer thuis. En dan gaan wij weer terug naar ons appartement in Voorburg. Het voelt echt als vakantie om hier te zijn.

Hebben jullie van de week nog leuke dingen gedaan?
Alleen maar leuke dingen eigenlijk, zeker met dit mooie weer. Tuinieren, fietsen door Delft en omgeving en terrasjes bezoeken. We hebben ook veel door Delft gewandeld waardoor je steeds weer nieuwe ontdekkingen doet. Zo hebben we de 'Mooi Weer Spelen' gezien. En woensdagmiddag werden we op de markt verrast door een jongerenbrassband.

Gaan jullie van de week nog wat leuks doen?
Jazeker. We gaan nog lekker uit eten en dan zaterdag weer naar huis. Ook dat vinden we weer fijn.

Wie zouden jullie nog eens willen ontmoeten en waarom?
Lenoard Cohen, een Canadese folksinger-songwriter en dichter met een heerlijke stem, mooie muziek en prachtige teksten.

Wat is voor jullie het nieuws van de afgelopen week?
Qua wereldnieuws de voetballertjes en hun coach die gered zijn uit die onderwatergrotten in Thailand. Qua lokaal nieuws het hele gebeuren rondom het Agathaplein. Dat moet gewoon zo blijven zoals het is.

Wat vinden jullie de mooiste plek van Delft en waarom?
Het Agathaplein met de Kunstsuper. Het is een prachtige historische plek in de binnenstad!

Open huis bij imkers in Delft

DELFT - Dit weekend houden alle imkers door heel Nederland, op meer dan 200 locaties, open huis. Dus ook bij Duurzaamheidscentrum De Papaver (Korftlaan 6) en bij het Melarium (Melariumpad 11) in het Ackerdijkse Bos bent u van harte welkom. Benieuwd naar het werk van een imker? Wil je weten hoe honing ontstaat? Of hoe bijen hun raten bouwen? Voor het negende jaar op rij organiseert de Nederlandse Bijenhoudersvereniging deze Landelijke Open Imkerijdag.

Esmeralda de Bruijn (secretaris Imkervereniging Delft):
"Het voorbestaan van bijen en andere insecten is in gevaar.. Een precaire situatie, want bijen zijn onmisbaar voor ons dagelijks voedsel. Tijdens het open huis van de bijenhoudersvereniging ontdek je van alles over bijen. Uitleg over werksters, darren en de (bijen)koningin en er worden praktische tips gegeven over het bij-vriendelijk maken van eigen tuin en balkon. Bij De Papaver zie je een demonstratie honingslingeren (het oogsten van de honing, vanaf 13.00 uur). Daarnaast kun je in de kasten kijken op zoek naar de koningin. Bezoekers van 4 t/m 12 jaar kunnen vanaf 13.30 uur een bijenhotel maken (kosten 5 euro).
Het Melarium, een kunstwerk speciaal gebouwd voor bijen, wordt op zondag 15 juli om 12.00 uur officieel geopend door wethouder Stephan Brandligt (GroenLinks). In het kunstwerk zitten acht bijenkasten en vanaf het dak heb je een prachtige uitkijk over de groene omgeving. Op beide locaties en op beide dagen kun je vanaf 12.00 uur terecht. De toegang is gratis."

Groei jij met 't Kickertje mee?

Samen heb je altijd meer plezier!

In 2018 viert 't Kickertje haar 25-jarig bestaan. 't Kickertje staat voor plezier en kwaliteit in kinderopvang mét en voor kinderen.

52 Weken per jaar beleven dagelijks ruim 700 kinderen veel plezier in de dag- en buitenschoolse opvang en onze Peuterwerkplaatsen op een van de vijf Kicker-locaties in de Den Hoorn en Schipluiden.

De kinderen van 0-12 jaar genieten dagelijks van uitdagende activiteiten, zowel buiten als binnen, soms alleen, maar natuurlijk ook met heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren en begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling. De kinderen beslissen mee over de invulling van ons uitgebreide activiteitenaanbod, skaten, circusles, proefjeslaboratorium, kinderyoga, vloggen en nog veel meer leuke dingen staan op het programma. De jongste kinderen genieten van de muziek- en bewegingslessen. We nodigen ouders en opa's en oma's uit om mooie momenten te delen en te vertellen hoe wij werken. Heb je nog altijd het idee dat kinderopvang duur is? Laat onze medewerkers voor je rekenen en wij laten je graag het tegendeel zien.

Gun jij jouw kind ook een mooie tijd op 't Kickertje? Bel voor een rondleiding op een van onze locaties. We laten je graag zien hoeveel plezier de kinderen beleven samen met andere kinderen in hun ontwikkelingstocht. Kijk op www.kickertje.nl voor uitgebreide informatie of bel (015) 257 32 12.

E. Wiggers, Commanderij 50, Maasland

Atekeh Raisi

Wat vorig jaar nog slechts een idee was, wist Atekeh Raisi een paar maanden geleden te verwezenlijken: werkzoekenden helpen bij hun zoektocht.

1. Waarom wilde je bij de rotonde op de foto?
Als mens volg je een levensweg. Soms zijn er periodes dat je rondjes lijkt te draaien en niet verder komt. Met 015NOW geven we mensen tools om naar zichzelf te kijken en de juiste weg in te slaan.

2. Wat is 015NOW?
015NOW staat voor 'Nieuw Ondernemend Werken' en biedt een platform aan werkzoekenden en ondernemende mensen in de regio Delft. We stimuleren het anders denken en doen; gewoon onbenut talent/potentieel helpen inzetten.

3. Hoe doen jullie dat?
Door werkzoekenden zonder inkomen te helpen in hun zoektocht naar de volgende stap in hun carrière. De niet-uitkeringsgerechtigden en zzp'ers zonder opdrachten zijn onze kerndoelgroep, al komen er ook andere mensen op af. Zij melden zich aan voor deelname aan het Challenge Team.

4. Wat houdt dat in?
We bieden een traject met wekelijkse sessies waarin we deelnemers tools geven om inzicht te krijgen in hun wensen en kunnen. De volgende ronde start in september. Op 27 juli en 16 augustus staan informatiebijeenkomsten gepland.

5. Is deelname gratis?
Nee, want het is een intensief traject dat vraagt om gemotiveerde mensen die een investering in zichzelf willen doen.

6. Wat is jouw rol hierin?
Ik ben één van de oprichters en samen met Wilma Broeseliske begeleid ik de sessies. We nodigen regelmatig experts uit vanuit ons netwerk.

7. Heb je zelf ook zo'n traject gevolgd?
Ja, dus ik ben een ervaringsdeskundige. Ik geloof in de kracht van delen van kennis en overvloed om een impact te maken. Door het organiseren van bijeenkomsten en bouwen van communities creëer ik kansen waarbij nieuwe verbindingen en samenwerkingen tot stand komen.
8. Hoe zijn de ervaringen tot nu toe?
We hebben net een pilot afgerond. Deelnemers gaven aan dat hun zelfkennis is vergroot, dat ze geleerd hebben zichzelf te accepteren in plaats van zich aan te passen en ze vonden het fijn ervaringen te kunnen uitwisselen. Zes van de acht deelnemers hebben inmiddels werk gevonden.

9. Wat zijn de verdere plannen?
We willen in de toekomst mensen koppelen aan de juiste partners als zij zelf een idee hebben maar niet weten hoe ze het moeten uitvoeren. Verder willen we de bekendheid van 015NOW vergroten onder werkgevers. Zij kunnen een traject sponsoren.

10. Wat zou je doen als burgemeester van Delft?
Samenwerken vanuit overvloed stimuleren. Er is zoveel sociaal kapitaal dat onbenut is. Door relevante waardevolle ontmoetingen te faciliteren kan er iets moois ontstaan.

Zaterdag 21 juli geeft de organist/dirigent van de St. Agneskerk in Den Haag, Wim Hazeu, een orgelconcert in de Remonstrantse Kerk in Delft. De organist heeft gestudeerd aan het Koninklijk conservatorium Den Haag onder leiding van Johann Lemckert. Hazeu zal onder meer een koraalbewerking van Bach en Sonata 5 van Alexandre Guilmant ten gehore brengen. Toegang 6 euro, aanvang 20.15 uur. n Nog twee zomermaanden en dan gaat OPEN van start: de informele ontmoetingsplaats waar taal, cultuur en techniek samenkomen. Om de laatste bouwwerkzaamheden mogelijk te maken sluit DOK Centrum van maandag 6 augustus tot en met zaterdag 25 augustus. In die tijd blijft DOK Voorhof geopend; de reguliere openingstijden van Voorhof zijn verruimd. Je kunt vanaf 6 augustus kosteloos je boeken online reserveren en afhalen op Voorhof. n De barokke schuilkerk uit 1743 aan het Bagijnhof in Delft is ook deze zomer op een aantal zaterdagen weer open voor publiek. Door de ligging van de kerk, achter de gevel van een 19e-eeuws huis, is de schuilkerk een goed bewaard geheim. U kunt nog terecht op alle zaterdagen tot en met 1 september van 13.00 uur –16.00 uur. Op Nationale Monumentendag, 8 september, is de schuilkerk open van 10.00 uur tot 17.00 uur. Er wordt dan tevens een kleine relimarkt gehouden. Meer informatie over de kerk vindt u op: www.schuilkerkbagijnhof.nl n Op 3 september start het nieuwe cursusseizoen van de stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn. Naast het huidige aanbod van onder meer muzieklessen, breakdance, dans en yoga is er veel nieuws. Denk aan een cursus animatie tekenen, musicalles en kinderyoga. De Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn biedt al jaren verschillende cursussen aan voor kinderen en volwassenen uit Den Hoorn en omstreken. Kijk voor het reguliere en nieuwe aanbod op de site www.kunstencultuurdenhoorn.nl n Op zondag 15 juli is er voor de 6e keer weer de Delftse Boekenmarkt. Op het gezellige plein aan de Elzenlaan komen de vele kraamhouders uit de regio en de rest van Nederland weer in Delft bijeen voor deze boekenmarkt. De in totaal ca 30 kramen maken er een boekenmarkt van die er toe doet. Het is de moeite waard om tussen 10.00 uur en 17.00 uur een bezoek te brengen. Parkeren is gratis. n Dorien Schouten (1987) bespeelt op 19 juli het orgel van de Nieuwe Kerk. Dorien kreeg op tienjarige leeftijd haar eerste orgellessen van Ko Zwanenburg. Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag behaalde ze haar bachelordiploma's voor zowel orgel als kerkmuziek. Dorien laat het publiek graag kennis maken met nieuwe muziek. Ze voert ook graag barokmuziek uit, bij voorkeur op historische instrumenten of als continuospeler. n Nog tot en met 30 augustus zijn prachtige foto's van Joyce Willems in de Jessehof te bezichtigen. Joyce was geïnspireerd door de foto-expositie van Ger Fischer. Daarom besloot ze op haar scoot-mobiel haar woonomgeving wat intensiever te gaan bekijken. Het was een verrassing voor haarzelf. De openingstijden in de zomer zijn dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 uur – 13.00 uur. Meer informatie over de Jessehof: www.jessehof.nl. n

Vaker een schonere bus in Delft vanaf 2019

DELFT - Inwoners van de regio Rotterdam-Den Haag krijgen vanaf volgend jaar zomer meer mogelijkheden om met de bus te reizen. EBS, de nieuw aangewezen vervoerder voor het streekbusvervoer in de regio Haaglanden voor de periode 2019-2030, gaat op een aantal verbindingen de bussen extra uren per dag en vaker per uur laten rijden. De huidige lijn 55: Delft via Pijnacker naar Zoetermeer Centrum West wordt een R-netlijn, een kwaliteitskeurmerk dat staat voor betrouwbaar, frequent en comfortabel openbaar vervoer in de Randstad. Overstappen gaat makkelijk en snel op knooppunten waar R-net samenkomt met andere vormen van openbaar vervoer. EBS gaat de busdiensten uitvoeren met nieuwe bussen: 23 volledig uitstootvrije, airconditioned bussen voor de stadsdienst in Delft en Zoetermeer. De hybride bussen worden in 2026 en 2027 vervangen door zero-emissie bussen. Dit draagt bij aan de ambitie om de CO2 uitstoot door het verkeer met 30% terug te dringen.

Marc Rosier, bestuurder Metropoolregio Rotterdam Den Haag:
"Dankzij EBS gaan er in 2019 méér bussen rijden die ook nog eens veel milieuvriendelijker zijn. Een win-win situatie. Er komt ook een speciale app die het openbaar vervoer integreert met andere vormen van mobiliteit (elektrische deelfietsen en deelauto's). De bussen voorzien van wifi en USB-aansluitingen."

Wim Kurver, directeur van EBS Public transportation BV:
"Wij zijn blij dat we onze plannen voor de inwoners van deze regio in praktijk mogen brengen."

Mooi bedrag voor Stichting Present

Een prachtige opbrengst van de emballagebonnenactie van de Albert Heijn voor Stichting Present Delft. Maar liefst 1836,35 euro mochten de stichting in ontvangst nemen. Stichting Present: "Geweldig, wat een super mooi bedrag! We willen de filialen van de AH in Delft, Delfgauw en iedereen die gedoneerd heeft ontzettend bedanken!"

Was de Torenhove aan het het Delflandplein niet zichtbaar geweest dan had de oude foto toch een aardig zoekplaatje opgeleverd. Het was daar een aardig zooitje eind jaren zeventig: vage terreinen met kuilen, onkruid en, ondanks het bord 'verboden vuil & puin te storten', toch de nodige links en rechts neergemieterde rotzooi. Het heeft de sfeer die het waarschijnlijk goed zou doen in de een of andere thriller. 'Het lijk in de auto', of zoiets. Anno 2018 kijken we op dezelfde locatie naar de vele winkels op bedrijventerrein 'Leeuwenstein', een naam die de Hillegomse projectontwikkelaar die het complex had aangelegd altijd gaf aan een nieuwe locatie. Het was z'n tweede project en dus heette het Leeuwenstein 2. Boordevol fantasie dus die man. Achter de winkels hier in beeld loopt de Engelsestraat. Eigenlijk was die straat gesitueerd ter hoogte van de Irenetunnel / van Leeuwenhoeksingel. Maar met de aanleg van de tunnel en de herindeling van het gebied ernaast, waar de firma Braat was gevestigd, viel de Engelsestraat buiten de boot. Met het nieuwe bedrijvencomplex Leeuwenstein kwam de straat weer terug langs het spoor en via een bocht richting Schieweg. De Schie was ooit een klein bochtig watertje, met bij Overschie twee vertakkingen: de Rotterdamse Schie (inderdaad, richting Rotterdam), en de Delfshavense Schie, ooit een haven van Delft. In de veertiende eeuw zijn uit het deel naar Delft de bochten gehaald en hebben we het over de Delftse Schie. Met natuurlijk, eveneens fantasievol, langs dit water de Schieweg. Met de uitbreiding van de bedrijventerreinen ten zuiden van de Kruithuisweg (zeg maar het Makro-gebied) hadden onze planologen een goed plan. Leg de Schieweg met een bocht om het Kruithuis en het viaduct heen en je kan aan de andere kant de weg langs het water nog steeds Schieweg noemen. Helaas trad er vertraging op zodat er twee Schiewegen (aan beide zijden van het Kruithuis) waren. Die situatie bleef 15 jaar gehandhaafd. Helemaal goed gekomen is het nooit meer: de Schieweg loopt aan de zuidkant niet meer langs de Schie maar richting Makro. Dus noemde men dat deel maar Schiekade. O ja: na de gemeentegrens gaat de Schiekade weer Schieweg heten. Duidelijke taal.
(www.dubbeldelft.nl)

Duurzame energie toegankelijk voor heel Delft

De 304 zonnepanelen op het dak van het Stadskantoor zijn goed voor 88.000 kWh per jaar.

Zonnepanelen voor iedereen, betaalbaar en laagdrempelig; dat was het idee achter de coöperatie Deelstroom Delft. Initiatiefnemers Arthur Hilgersom en Wouter Deen kijken twee jaar later trots naar het resultaat. Woensdag werd de eerste collectieve zonnepaneleninstallatie geopend door burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Door Esther Luijk

De 304 panelen liggen op het dak van het nieuwe Stadskantoor. Inwoners van Delft konden zich inschrijven en zo een deel van de installatie 'huren'. De energie die de installatie opwekt, wordt verrekend met hun eigen energierekening. Hilgersom: "Veel mensen willen wel zonnepanelen, maar hebben er zelf geen plek voor op hun dak, wonen in een monument of een huurwoning waar het niet mag, of hebben geen budget om in een keer een hele installatie aan te schaffen. Op deze manier is het alsof je zelf zonnepanelen hebt, maar ze liggen ergens anders. Zo kun je toch kiezen voor duurzame energie."

Postcoderoos
De gemeente Delft stelde naast het dak nog acht andere gebouwen beschikbaar voor het idee. "Keuze genoeg dus", vertelt Hilgersom. "Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor het stadskantoor, omdat het lekker centraal ligt, en dat is goed voor het project. We werken namelijk volgens de postcoderoosregeling, waarbij de zonnepaneleninstallatie het hart van de roos is. Alle aangrenzende postcodes komen dan in aanmerking om deel te nemen aan het project. Uiteindelijk komt het er met deze locatie op neer dat vrijwel heel Delft mee kan doen." Er hoefde bij de start van het project dan ook niet lang gezocht te worden naar gegadigden. "Binnen twee weken hadden we genoeg mensen om het project door te kunnen laten gaan. Daaruit blijkt dus dat er grote behoefte is aan dit soort initiatieven."

Duurzame bijdrage
De zonnepanelen kunnen in totaal zo'n 88.000 kWh per jaar opwekken. "Genoeg voor dertig gemiddelde huishoudens", verduidelijkt voorzitter van Deelstroom Delft, Claudia Hofemann. "Een enorme hoeveelheid dus. Mensen konden al instappen in het project vanaf 150 euro. Dan 'bezit' je een derde zonnepaneel."

Een derde zonnepaneel? Niet echt de moeite, denk je dan toch? "Het is dan inderdaad niet genoeg om je hele energierekening te dekken", bevestigt Hofemann. "Sommige mensen nemen genoeg panelen af om hun hele energierekening te kunnen betalen, anderen willen graag een bijdrage leveren aan duurzame energie. Alle beetjes helpen immers!"

Langdurig traject
Twee jaar gingen er voorbij van idee tot realisatie. "Best wel lang inderdaad", vindt Hofemann. "Dat komt omdat je alles moet uitzoeken, je krijgt met heel veel partijen en regels te maken. Kijk alleen al naar het Stadskantoor. Dat gebouw is namelijk niet alleen van de gemeente, maar bijvoorbeeld ook van ProRail, dus al die partijen moeten het ermee eens zijn. In Nederland zijn nu 330 vergelijkbare coöperatie als Deelstroom Delft, en in totaal zijn er nu 80 daken gerealiseerd. Daaruit blijkt dus ook dat het een langdurig traject is. Gelukkig hoeven we niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden dus we verwachten dat een volgend project een stuk sneller te realiseren is."

"Onze coöperatie bestaat uit een grote groep vrijwilligers met allemaal hun eigen expertise", voegt Hilgersom toe. "De een is goed in contracten opstellen, de ander weet alles van infrastructuur of architectuur. Zo vullen we elkaar goed aan en kunnen we elk project tot een goed eind brengen. We kunnen natuurlijk altijd nog mensen met expertise gebruiken!"

Toekomst
En toekomstplannen hebben ze genoeg. "We willen in ieder geval op korte termijn nog meer daken vullen met collectieve zonnepaneelinstallaties", vertelt Hilgersom. "We zoeken daarvoor nog particulieren en bedrijven die hun dak daarvoor open willen stellen. Een dak hoeft niet aan veel eisen te voldoen, als er maar genoeg ruimte is. Een school of een loods is bijvoorbeeld erg geschikt. Daarnaast willen we ons op langere termijn in gaan zetten voor andere projecten op het gebied van duurzaamheid, zoals wellicht een collectieve vorm van elektrisch autorijden, of een gedeeld warmtenet realiseren. Het maakt niet zoveel uit wat het is, een project is vaak succesvoller en goedkoper als het collectief gebeurt, dus we zetten ons overal voor in."

Meer informatie
Meedoen? Lid worden van de coöperatie kan voor 10 euro per jaar. Deel je expertise, huur een (toekomstig) zonnepaneel of stel je dak beschikbaar! Kijk voor meer informatie op www.deelstroomdelft.nl of mail naar info@deelstroomdelft.nl

Stop sluipverkeer Abtswoude
Hoogstwaarschijnlijk heeft u het ook gelezen gehoord, dat de traumahelicopter afgelopen maandag, einde van de middag, is opgeroepen voor een aanrijding van een fietser door een automobilist op Abtswoude, die vooral in Delft en Midden-Delfland te smalle sluipverkeersroute tussen Delft en Schiedam. Als regelmatige fietsforens Delft-Schiedam ergert en verbaast het mij mateloos dat de gezamenlijke gemeentebesturen het tot op de dag van vandaag nog altijd toestaan dat er tijdens de spitsuren hordes auto's en enkele motoren rijden, die volgens mij gewoon gebruik zouden moeten maken van de twee autosnelwegen, A13 en A4 die daarvoor zijn. Op Abtswoude lopen en rijden kwetsbare verkeersdeelnemers, voetgangers en fietsers en voetgangers, regelmatig rijden er ook ouders met kinderen. Maar toch zie je ze elk einde werkdag weer komen, de rijen automobilisten op de Amazoneweg op weg naar de Abtswoude om daar de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers in gevaar te gaan brengen. Mede mogelijk gemaakt door het Delftse gemeentebestuur.
Het is hoog tijd dat Delft zulk verkeer echt ontmoedigt en belemmert. Een verbod voor niet -bestemmingsverkeer zou snel moeten worden ingesteld en de handhaving zou met een moderne slimme techniek als controle trajectcontrole met kentekenherkenning kunnen worden ingezet. Om de kans op ernstige ongevallen zoals onlangs sterk te verkleinen en misschien ook om mensen te stimuleren om te daar fietsen, want ik geef u op een briefje, zoals het nu geregeld is, maakt dat de fietsforens niet blij.

F.M. Boon, Delft

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden bij voorkeur geplaatst met naamsvermelding, maar in elk geval moet de naam van de inzender bij de redactie bekend zijn.

Deskundigheid en ervaring met ooglidcorrecties

Kom vrijblijvend kennismaken tijdens de informatieavond bij Beautykliniek De Mariannehoeve

Rijswijk - Vier chirurgen van het Radboud UMC voeren wekelijks ooglid- en wenkbrauwcorrecties uit bij Beautykliniek De Mariannehoeve. Voor 890 of 1550 euro (inclusief wenkbrauwcorrectie) kan de kliniek binnen twee weken de operatie uitvoeren volgens de nieuwste technieken die geen zichtbare littekens achterlaat.

Eigenaar van de Rijswijkse Beautykliniek, Edwin van den Sigtenhorst vertelt: "De chirurg maakt een kleine incisie in de plooi van het ooglid. Deze plooi is zo diep gelegen in de kas dat een litteken niet zichtbaar is. Omdat het soms verstandig is om direct de wenkbrauwen te liften, kan de chirurg dit combineren via één en dezelfde incisie. Zo kunnen ook de wenkbrauwen zonder littekens gecorrigeerd worden."

Basispakket
Ooglidcorrectie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. "Echter veel mensen vergissen zich," legt Edwin uit. "De vergoeding geldt alleen als er een medische indicatie is van de huisarts. Of als er een aangeboren afwijking is of als het bovenste ooglid voor meer dan vijftig procent over het oog hangt. Wij behandelen in de regel alleen particulieren die de behandeling zelf betalen. We hebben geen wachtlijst en kunnen meestal binnen twee weken de ingreep uitvoeren. Het effect van een ooglidcorrectie blijft tot zes à tien jaar na de ingreep. Het is mogelijk om de ingreep na verloop van tijd te herhalen."

Informatieavond
De Mariannehoeve aan de Broekmolenweg 20 te Rijswijk houdt zo'n twee keer per maand een informatieavond over ooglidcorrectie. De chirurg legt de ingreep uit en aansluitend is het mogelijk gelijk een intakegesprek te doen met de chirurg.

Kijk voor meer informatie op
www.demariannehoeve.nl.

Zomervakantiepret bij Smallsteps Woezelhuis

Kom in de zomervakantie knutselen bij Smallsteps Woezelhuis!

Dat kinderen van 4 tot en met 12 jaar het hele schooljaar door bij BSO Smallsteps terecht kunnen, wist u waarschijnlijk al. Maar wist u dat de kinderen ook tijdens de zomervakantie van harte welkom zijn?

Bijvoorbeeld bij Smallsteps Woezelhuis in de Wippolder, een kleinschalige buitenschoolse opvang die onlangs nieuw werd geopend. Hier wordt gedurende de zes weken zomerreces, vanaf 16 juli, een compleet verzorgd activiteitenprogramma georganiseerd van 7.00 uur tot 18.00 uur, voor zowel groot als klein.

Landenthema
"We hebben dit jaar aan onze vakantieactiviteiten een landenthema gekoppeld", vertelt locatiemanager Irma Vink. "Al onze activiteiten zijn tijdens de vakantie daarop afgestemd. Zo gaan de kinderen vlaggen knutselen, tapas maken voor papa en mama, Nederlandse pannenkoeken bakken, pennenbakjes van schelpjes maken, en leuke landenspelletjes doen, zoals het Zweedse loopspel en een rivier met krokodillen oversteken! Daarnaast organiseren we ook activiteiten buiten de BSO, zoals een judoclinic. We hebben een gevarieerd programma dat is afgestemd op zowel jonge als wat oudere kinderen." Woezelhuis heeft nog plekjes over in het zomervakantieprogramma. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op via www.smallsteps.nl of 06-46610788.

Informatiemiddag
Bent u benieuwd of Smallsteps Woezelhuis ook wat voor uw kind is? Kom dan naar de informatiemiddag op dinsdag 18 september van 16.00 uur tot 17.30 uur. Hier kunt u vrijblijvend kennismaken met de begeleidsters en de bso bekijken. U vindt Smallsteps Woezelhuis op de Simonsstraat 111. Aanmelden voor de kennismakingsmiddag wordt gewaardeerd en kan via
woezelhuis@smallsteps.nl.

Winnares Van der Leeuw Optiek 'verbluft'

vlnr: Ada van der Eijk, Joep Eggink, Arthur Wijtman en Mario Pico (foto: Koos Bommelé) Foto: Esther Luijk

De hele maand juni pakte Van der Leeuw Optiek groots uit. Een 50-jarig jubileum laat je immers niet zomaar voorbij gaan.

Er werden versieringen opgehangen, gebakjes gegeten, ruim 1500 cadeautasjes uitgedeeld en als klap op de vuurpijl werd er een splinternieuwe E-bike vergeven onder de klanten van Van der Leeuw.

Winnares
Bij iedere aankoop kreeg de klant een coupon met daarop twee vragen die juist beantwoord moesten worden. Daarnaast moest de slagzin "Bij Van der Leeuw..." worden afgemaakt. Met de toevoeging "...horen en zien, slaag je altijd met een tien!" werd Ada van der Eijk de gelukkige winnares. Afgelopen dinsdag mocht zij haar prijs in ontvangst nemen. "Ik heb nog nooit iets gewonnen, dus ik was helemaal verbluft toen ik werd gebeld!", lacht de winnares. " Maar de eer komt eigenlijk mijn man toe hoor", geeft ze vervolgens toe. "Ik heb de antwoorden op de vragen opgezocht, en hij verzon de slagzin. Het is dus eigenlijk ook een beetje zijn fiets!"

Ada komt al zo lang ze zich kan herinneren bij Van der Leeuw Optiek: "Al bijna vijftig jaar denk ik wel, sinds ik een bril ben gaan dragen op m'n elfde. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit in een andere winkel ben geweest!"

Altijd feest
De feestelijkheden zijn samen met de maand juni voorbij, maar Rob van der Leeuw benadrukt dat het geen juni hoeft te zijn om te profiteren van mooie acties bij Van der Leeuw. "Ondanks dat de maand juni natuurlijk extra bijzonder voor ons was, hopen we dat het voor de klant altijd een feestje is om bij ons langs te komen. Daarom organiseren we het hele jaar door mooie acties en events. Kom dus vooral langs in de winkel en laat je verrassen."

Zwemplas Delftse Hout weer open

Vanaf de boot werd een zeer sterk verdunde waterstofperoxide aan het water toegevoegd

Het is gelukt: voor de officiële start van de zomervakantie zijn de blauwalgen in de zwemplas in het Delftse Hout voldoende bestreden. Het negatief zwemadvies is opgeheven en de plas kan weer volop worden gebruikt door zwemmers en andere recreanten.

De afgelopen periode was de hoeveelheid blauwalg in de zwemplas in het Delftse Hout zo groot dat er een negatief zwemadvies werd afgegeven, want van blauwalg kun je goed ziek worden. Door het toedienen van zeer sterk verdunde waterstofperoxide is de blauwalg nu verdreven. Hoe lang de plaaggeesten wegblijven, dat is afwachten. In voorgaande jaren leverde dezelfde behandeling vijf "blauwalgvrije" zwemweken op.

De behandeling die is uitgevoerd door Arcadis in opdracht van Delfland, is wat je noemt symptoombestrijding: de blauwalgen komen een keer terug. Zij horen namelijk bij natuurwater. Dat ze zo talrijk worden dat het problemen geeft, komt doordat er in de plas te veel voedingsstoffen zitten. En doordat er te weinig concurrentie is voor de blauwalg.

Om hierin verandering te brengen hebben de gemeente Delft en Delfland in het verleden maatregelen genomen om het aanbod van voedingsstoffen te verkleinen. Door te baggeren, bladafval te verminderen, een lokvoerverbod voor vissers in te stellen en de ganzenpopulatie terug te dringen. Om de concurrentie te vergroten zijn bovendien natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dat heeft wel geholpen maar nog niet genoeg.

Zwemmers, vissers en andere recreanten kunnen allemaal meehelpen de blauwalg zo lang mogelijk weg te houden. Laat je hond niet bij het water poepen, gooi geen brood of ander eten in het water, gebruik geen lokvoer voor vissen en gebruik zelf altijd de wc's. Alle kleine beetjes helpen.

Oproepjes voor nieuwe rubrieken

Voor een aantal luchtige, nieuw op te starten (zomer)rubrieken is de redactie van Delft op Zondag op zoek naar bijzondere verhalen. Voldoe jij zelf of iemand die je kent aan een van onderstaande oproepen? Stuur dan een mailtje naar redactie@delftopzondag.nl, met daarin je naam en woonplaats, telefoonnummer en wat meer informatie over de betreffende oproep, en wie weet spreken we elkaar snel!

Gezocht: Bijzondere
hobbyisten

Heb jij de grootste collectie modelvliegtuigen of Disneyfiguren van Nederland, spaar je handtekeningen van BN'ers of zand van over de hele wereld? Word je wild van je verzameling oldtimers of sta je voor dag en dauw op om een bijzondere vogel te bekijken aan de andere kant van het land? Of heb je een andere hobby waar je het liefst de hele dag over praat? Wij horen het graag! Ben jij of ken jij een bijzondere hobbyist of heb je hier zelfs uiteindelijk je werk van gemaakt? Reageer dan snel!

Gezocht: Bijzondere tattoo's
Leuk natuurlijk, een dolfijn of een yinyang-teken, maar bij sommige tattoo's zit er een heel bijzonder verhaal achter. Liet jij de pootafdruk van je overleden hond tatoeëren, een bijzondere herinnering samen met je beste vriendin vereeuwigen op je lichaam of heb jij je hele lichaam volstaan met de definitieve plaatjes en vind je het niet erg om hiermee op de foto te gaan en erover te vertellen? Laat het weten, wij zijn benieuwd!

Gezocht: De mooiste
studentenkamers

Delft is een stad vol studenten, die allemaal ergens wonen. Daar zitten vaak pareltjes van studentenkamers bij, die niet veel mensen te zien krijgen. Woon jij in een oud monument en heb je je kamer ook in die stijl ingericht? Of hangt bij jou het hele jaar door de kerstversiering? Is je hele kamer in een kleur ingericht of ben jij gek van de 60's en zie je die stijl duidelijk terug in jouw studentenkamer? Wij komen graag bij je langs!

Gezocht: Bijzondere
gezinnen

Zijn jullie een gezin dat anders is dan 'de standaard'? Hebben jullie bijvoorbeeld een enorm samengesteld gezin met acht kinderen, hebben jullie gezamenlijk een familie-muziekgezelschap opgericht waarin iedereen meespeelt, gaan jullie elke zondag met z'n allen koken in het bejaardentehuis of sport het hele gezin op hoog niveau? Laat van je horen!

Gezocht: Unieke
reisverhalen
Reisde jij na 5 jaar sparen eindelijk af naar je droombestemming, maar bleek daar dat er niets te beleven was? Werd jij op dag 1 al overvallen en keerde je, een illusie armer, terug naar huis? Had jij een superleuk kampeerplekje gevonden midden in het bos waar het later bleek te wemelen van de bijen of beren? Of werd jij stapelverliefd op de plaatselijke surfleraar/serveerster en besloot je Nederland voorgoed achter je te laten, maar keerde je uiteindelijk toch weer terug (om wat voor reden dan ook)? Wij zoeken bijzondere reisverhalen: met een goede of een minder goede afloop, dingen waar je (achteraf) om kan lachen, of niet. Alles mag!

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Björnd Makelaardij

SONY DSC

DELFT - In z´n eentje is Vincent de Boer helemaal op z´n plaats in deze sfeervolle dubbele bovenwoning. Hij heeft er alle ruimte en kan bovendien genieten van een prachtig uitzicht.

"Je loopt zo de binnenstad in en bent ook zo bij het station`, zegt hij. Het pand met beneden een winkelruimte staat aan de Spoorsingel, aan de rand van de populaire wijk Hof van Delft. Was de Spoorzone jarenlang een bouwput, nu is het een prachtig gebied, met een water dat zo´n beetje de stadsgracht uit vroeger tijden symboliseert. Met uitzicht op de toren van de Oude Kerk, de Molen en een restant van de oude stadsmuur. Parkeergelegenheid is er genoeg in de ondergrondse parkeergarage. "Ik ben hier in 2008 met mijn vrouw komen wonen", zegt hij. "We hebben ook een dochter, maar hebben besloten apart verder te gaan. Ik ben hier voorlopig blijven wonen, maar nu verhuis ik naar Den Bosch, waar ik een kleine eigen onderneming ga starten. Zelf doe ik aan boulderen, een soort klimsport, en ik ga in mijn nieuwe woonplaats een boulderhal openen. Overigens ben ik al eigen ondernemer. Ik heb Informatica gestudeerd aan de TU en ontwerp nu al weer zes jaar games in eigen beheer."
De woning waar Vincent met veel plezier in woonde heeft een jaren dertig sfeer, met bijbehorende originele details. De hoekligging is erg gunstig, want hierdoor is er een drietal zijramen, die voor extra veel daglicht in de woonkamer zorgen. "Inderdaad een prima locatie", zegt hij. "Van de winkel beneden merk je trouwens niets, het is een copyshop waar klanten eigenlijk alleen bestellingen komen afhalen."
Na het binnengaan van de buitendeur kom je in een hal met een trap naar de eerste woonetage. Hier kom je in een woonkamer met een zitgedeelte aan de voorzijde. Een raam met glas-in-lood biedt een schitterend uitzicht over de ´nieuwe´ gracht en het historisch centrum van Delft. "De woonkamer heeft een mooie houten parketvloer", aldus Vincent.
De open keuken, met vloerverwarming, is aan de achterzijde en moet gemoderniseerd worden. Openslaande deuren leiden naar een zonnig dakterras op het zuiden. Er is middag- en avondzon en het terras met houten vlonders biedt veel privacy. "Hier zit ik het liefst, het is leuk om plantjes te hebben, aardbeitjes, druiven, aalbessen en peultjes. Van hier zie je ook de oude details goed, zoals de dakgoten en plafondrandjes. Vorig jaar zijn trouwens alle kozijnen vervangen, nu allemaal met dubbel glas." Op de tweede verdieping is er een overloop met een grote lichtkoepel. De hoofdslaapkamer is voor en er is een tweede, eveneens ruime slaapkamer achter. De badkamer met vloerverwarming heeft een douche, een ligbad en een wastafel.
Op beide woonlagen is er een toiletruimte. "In huis is er veel opbergruimte", zegt hij. "In de grote slaapkamer zijn er bijvoorbeeld drie vaste kasten."
Eerdere bewoners hadden hier een wandje geplaatst, om twee kamers te realiseren. Die hebben Vincent en zijn vrouw destijds weg gehaald, om een grote slaapkamer te hebben.
Op de overloop is er een bergkast met de aansluiting voor de wasmachine/droger en de opstelplaats van de CV-combiketel (2014). "Een klein gezin kan hier prima wonen", aldus Vincent.

'Huidige verhouding tussen vraag en aanbod is een ongezonde situatie'

Makelaar Aram Boonstoppel op de kenmerkende Delftse locatie de Kolk. (foto: PR)

DELFT - De woningmarkt kent momenteel de situatie waarbij de vraag groter is dan het aanbod. Makelaar Aram Boonstoppel van Hof van Delft Makelaardij ziet momenteel dat de transactie-aantallen dalen. "En als er woningen worden verkocht, dan is het geen uitzondering dat het aankoopbedrag ver boven de vraagprijs ligt. De prijzen stijgen maar door en per woning zijn er veel biedingen", zegt Boonstoppel. Hij slaat hiermee de spijker op z'n kop, het baart de makelaar best wat zorgen. "Ik vind het een ongezonde situatie, omdat het niet in balans is", gaat hij verder. "Waar moet de oplossing worden gezocht? Om meer aanbod te creëren, zou je kunnen denken aan nog meer nieuwbouwwoningen, maar de bouw draait natuurlijk ook al op volle toeren. Wij zijn als kantoor overigens niet actief in nieuwbouw."
Wil je denken aan een oplossing, dan kun je volgens Boonstoppel ook naar het bankenbeleid kijken. "Het rentepercentage blijft zonder twijfel op hetzelfde niveau", zegt Boonstoppel. "Woningen zullen onder gelijkblijvende omstandigheden, en daar ziet het nog wel even naar uit, in elk geval niet goedkoper worden!" Er is dus geen pasklare oplossing en desondanks moet volgens Boonstoppel de verhouding tussen vraag en aanbod echt beter. Volgens de cijfers van NVM afdeling Haaglanden is er ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 in Delft een daling van het aantal transacties van 3,1 procent. In vergelijking met het voorgaande kwartaal zijn er wel 19,4 procent meer woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt in het tweede kwartaal 2018 257.349 euro. Dat is een prijsstijging van 10,2 procent en ten opzichte van het voorgaande kwartaal een prijsstijging van 2,1 procent. De gemiddelde verkooptijd bedraagt in het eerste kwartaal 2018 38 dagen versus 42 dagen ten opzichte van een jaar geleden. Een krappe woningmarkt, waarbij het eerst kopen en dan verkopen is.

Delftse kunstwerken naar Museum Prinsenhof

Printemp Sauvage 41/125, Corneille, 1992 (Foto: Stichting Kunstcollectie Delft) Foto: Printemp Sauvage 41/125, Corneille, 1992

DOK Delft is verheugd dat 89 Delftse kunstwerken uit de voormalige Kunstuitleen Delft (SKD) verhuizen naar Museum Prinsenhof Delft. Dankzij deze verwerving blijft een belangrijk deel van de collectie behouden voor Delft.

De collectie van Stichting Kunstcollectie Delft omvat 3.100 zeer diverse objecten waaronder schilderijen, grafiek, foto's en audio. Het betreft een collectie kunstwerken uit de periode 1960 tot 2016 met onder andere werk van Corneille, Jan Cremer, Armando, Henk Peeters, Jelis van Dolderen, Jan de Beus en enkele Delftse kunstenaars zoals Jan Schoonhoven, Bram Bogart, Jan Henderikse, Truus Nienhuis en Henk Molenaar.

Nieuwe koers voor DOK
Tien jaar lang werd de collectie door DOK Delft beheerd en aan het publiek ter beschikking gesteld. In 2016 heeft DOK haar toekomstvisie opnieuw geformuleerd en vaart een nieuwe koers. De kunstuitleen sloot niet aan bij deze visie en daarom is besloten om op 1 juli 2016 te stoppen met het uitlenen van kunstwerken. Een gedeelte van de kunstcollectie blijft bij DOK en wordt ingezet bij educatie projecten binnen het Delftse onderwijs.


De aankoop door Museum Prinsenhof Delft van 89 werken uit de collectie van de SKD betekent een belangrijke versterking van haar verzameling moderne kunst. De verworven groep bestaat voor het grootste deel uit werken op papier, waaronder meerdere werken van leden van de Delftse Informele Groep (1958-1959) en de daaropvolgende Nul groep (1960-1965). Daaronder Armando, Jan Schoonhoven, Henk Peeters en Jan Henderikse. Van Bram Bogart werden diverse litho's verworven, waaronder Zonder titel uit 1971. Dit aspect van Bogarts oeuvre was nog niet vertegenwoordigd in de collectie van het museum, dat in 2021 een tentoonstelling zal wijden aan deze in Delft geboren kunstenaar ter ere van diens 100ste geboortejaar.

Verkoop
De overige kunstwerken worden vanaf heden ter verkoop aangeboden aan kunstminnend Delft en andere kunstliefhebbers. Hiervoor heeft SKD de hulp ingeroepen van Schipper Safestore Services B.V. die de collectie op dit moment in haar depot bewaart. Via de website www.kunstcollectiedelft.nl is de collectie uitgebreid te raadplegen. Ook kunnen er persoonlijke verzamelingen worden aangemaakt en kan er direct tot aankoop worden overgegaan. Prijzen variëren van 14,00 tot 5000,00 euro. De opbrengst uit de verkoop komt ten goede aan de SKD die daarmee de kosten van het beheer van de collectie hoopt te kunnen dekken.

Teruggave BKR-werken
De BKR- werken uit de Kunstcollectie Delft zijn gereserveerd voor teruggave aan de rechtmatige eigenaren; zijnde de kunstenaars zelf of hun erven. Een totaaloverzicht van dit bestand is ook terug te vinden op www.kunstcollectiedelft.nl.
Kunt u aanspraak maken op één of meer van deze kunstwerken, dan wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen via het contactformulier op de site of door te mailen naar:contact@kunstcollectiedelft.nl

Samenwerking: cultuur- en gedragsverandering kan alcoholgebruik onder studenten beteugelen

Vertegenwoordigers van de negen deelnemende partijen. (foto: Richard Jetten) Foto: Richard Jetten

DELFT – Het alcoholgebruik onder Delftse studenten is bovengemiddeld.

Dit blijkt uit cijfers van de GGD en ook de risicoanalyse van het Rode Kruis afdeling Delft en Midden-Delfland wijst uit dat het één van de grootste zelfredzaamheidsrisico's is.

Het is belangrijk dat er een gezamenlijke aanpak komt om tot een bewust alcoholgebruik onder Delftse studenten te komen. Diverse partijen hebben daarom afgelopen week een intentieovereenkomst ondertekend, met daarin een gezamenlijke aanpak. Dit zijn vijf Delftse studentenverenigingen, te weten het Delftsch Studenten Corps, D.S.R. Proteus-Eretes, de Delftsche Studenten Bond, D.S.V. Sint Jansbrug en K.S.V. Sanctus Virgilius. Daarnaast hebben de Gemeente Delft, de Technische Universiteit Delft, het Rode Kruis afdeling Delft en Midden-Delfland en de Stichting Jeugd en Alcohol hun handtekening gezet.

Stap verder
"Studentenverenigingen zijn uiteraard al lang met alcoholbeleid bezig. Maar om een stap verder te komen is het echt belangrijk dat ze bovenmatig alcoholgebruik niet alleen op eigen houtje bestrijden. Studentenorganisaties kunnen veel leren van elkaar en van professionals. Dat is uniek aan deze samenwerking", zegt Krista den Drijver van het Rode Kruis afdeling Delft en Midden-Delfland.

Integrale aanpak
Bewustwording en verandering van alcoholgebruik bij studenten. In de gezamenlijke aanpak voortkomend uit de intentieovereenkomst spelen voorlichting en preventie een sleutelrol. Deze brede samenwerking is uniek door de integrale aanpak, waarbij studentenverenigingen het voortouw nemen. "Het is belangrijk voor de gezondheid van de studenten dat alcoholgebruik bij studentenverenigingen verantwoord gebeurt. Het besef bij studenten welk een schade alcohol kan aanrichten, speelt hierin een essentiële rol," aldus Daniël Houwing, Commissaris Extern van studentenvereniging Virgiel.

Structureel maken
De veranderstrategie wordt in eerste instantie door deze partijen ingezet. "Alcoholgebruik is een onderdeel van de studentencultuur. Gedragsverandering en het vergroten van zelfredzaamheid hebben daarom meerdere jaren nodig", benadrukt Krista den Drijver. "Daarom willen we de samenwerking die nu is ingezet over een jaar structureel maken en zo breed mogelijk doortrekken. We hopen dat straks nog veel meer studentenorganisaties zich zullen aansluiten, zoals studentenhuizen en studieverenigingen. De ondertekenende partijen hebben het belang al ingezien, we hopen dat meer organisaties volgen."

Best practices
Goede voorlichting en preventie zijn de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst. De mentoren van de Ontvangst Week (OWee) worden bijvoorbeeld voorgelicht over de risico's van bovenmatig alcoholgebruik, maar ook eerstejaarsstudenten. De samenwerking voorziet verder in een symposium met best practices op het gebied van alcoholbeleid. Maar ook het opleiden van studenten als EHBO'er bij studentenevenementen hoort bij de aanpak, waarbij ze extra getraind worden om eerste hulp te verlenen bij alcoholletsel. Kinderarts dr. Van der Lely van Reinier de Graaf en oprichter van Stichting Jeugd en Alcohol, werkt al jaren aan een alcoholbewuste generatie en juicht deze brede samenwerking toe. "Bovenmatig alcoholgebruik onder studenten verdient meer aandacht. Het is een goede zaak dat we met deze intentieovereenkomst krachten bundelen om verantwoord alcoholgebruik bij studenten te stimuleren", aldus de kinderarts.

Nog breder draagvlak
De intentieovereenkomst geldt voor een periode van één jaar. De samenwerkende partijen hopen dat meer partijen zich zullen aansluiten, zoals andere studentenorganisaties, zodat een nog breder draagvlak gecreëerd wordt.

Gratis e-books voor inwoners Delft

De VakantieBieb is weer open! In de app staan meer dan 60 e-books voor jong en oud. De VakantieBieb is een zomercadeautje van de Bibliotheek voor zowel leden als niet-leden. De app sluit op 31 augustus.

De VakantieBieb biedt meer dan 30 e-books voor volwassenen en ruim 30 e-books voor jeugd. Ook de allerkleinsten kunnen dit jaar meegenieten van de VakantieBieb. Speciaal voor de leeftijdsgroep 0 tot 6 jaar zijn drie e-books opgenomen. Bibliotheken willen met de app kinderen stimuleren om lekker door te lezen tijdens de schoolvakantie. Zo genieten ze niet alleen van leuke e-books, maar houden ze ook hun leesvaardigheid op peil.

Voor volwassenen zijn er e-books in de categorieën spanning, romans en informatief. Zo staan onder meer Kolja van Arthur Japin, Sterf twee keer van Tess Gerritsen, Ma van Hugo Borst en Het meisje uit de trein van Irma Joubert in de VakantieBieb. Daarnaast zijn er in het kader van VakantieLuisteren ook diverse VakantieBieb-titels als luisterboek te vinden in de LuisterBieb.

Meer informatie over de VakantieBieb is te vinden op www.vakantiebieb.nl. De app is te downloaden via de App Store en Google Play Store. De e-books zijn te lezen tot en met 31 augustus 2018, een lidmaatschap van de Bibliotheek is niet nodig.

Het ja-woord tijdens een romantische familiebruiloft

Vorige maand stapten Alex Eijgenraam (37) en Marian van Leeuwen (37) in het huwelijksbootje. Na 22 jaar samenzijn gaf dit stralende paar elkaar op 1 juni het ja-woord in het stadhuis van Delft.

Zij vierden dit feest natuurlijk niet alleen! De twee dochtertjes van het bruidspaar, de vijfjarige Lizzy en de tweejarige Lana, fungeerden als eregasten. Ze vonden het geweldig leuk om dit feest mee te mogen maken. Lizzy had overigens ook nog een belangrijke rol tijdens het aanzoek van Alex aan Marian. Na twee bruiloften van de zussen van de bruid te hebben meegemaakt, vond hij dat de tijd eindelijk rijp was om Marian officieel te vragen om haar hand. Tijdens een romantische strandwandeling ging hij op één knie en 'popped the question'.

Het feest bij 'De Zus van de Haas' in Wateringen was volgens de moeder van de bruid, Ria van Leeuwen, precies zoals een geweldig feest hoort te zijn. "Goede muziek, lekker dansen en heerlijk eten. Het was een fantastische bruiloft! We wensen ze alle geluk en liefde van de hele wereld, met elkaar en hun prachtige kinderen!"

Zijn uw reisdocumenten nog geldig?

Meneer Bens vierde 4 juli zijn 100e verjaardag.

Gaat u tijdens de zomervakantie naar het buitenland? Controleer dan van tevoren of uw reisdocumenten nog geldig zijn. Als uw paspoort of identiteitskaart bijna is verlopen, krijgt u van de gemeente een brief thuisgestuurd.

Een nieuw reisdocument vraagt u aan bij de gemeente aan het Stationsplein 1. Bij de gemeente kunt u alleen op afspraak terecht op: maandag t/m donderdag van 8.30 – 17.00 uurvrijdag van 8.30 – 20.00 uur. Een afspraak maakt u via www.delft.nl/afspraak of u belt 14015. Maak op tijd een afspraak. U heeft dan de meeste kans dat uw gewenste dag en tijdstip nog beschikbaar zijn.
Bent u verhinderd of komt de afspraak u toch niet uit? Vergeet dan niet om uw afspraak te annuleren via www.delft.nl/afspraak. Kijk voor meer informatie, tarieven en wat u bij de afspraak mee moet nemen op www.delft.nl/paspoort of www.delft.nl/identiteitskaart.

De heer en mevrouw Dupker waren op 11 juli 65 jaar getrouwd.
De heer en mevrouw Massar vierden op 11 juli hun 60-jarige trouwdag.
De heer en mevrouw Van de Weerd zijn op 17 juli 65 jaar getrouwd.
De heer en mevrouw Van der Klis vieren op 24 juli hun 60-jarige trouwdag. 

Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | openingstijden: ma t/m do van 8.30-17.00 uur, vr van 8.30-20.00 uur | u kunt bij de gemeente alleen per pin betalen | www.delft.nl.

Jubilea

Op 4 juli kwam burgemeester Marja van Bijsterveldt op bezoek bij de heer Bens. Hij vierde zijn 100e verjaardag.Vier echtparen kwamen op bezoek bij burgemeester Marja van Bijsterveldt in het stadhuis, om met haar hun jubileum te vieren. De heer en mevrouw Dupker waren op 11 juli 65 jaar getrouwd. De heer en mevrouw Massar vierden op 11 juli hun 60-jarige trouwdag. De heer en mevrouw Van de Weerd zijn op 17 juli 65 jaar getrouwd. De heer en mevrouw Van der Klis vieren op 24 juli hun 60-jarige trouwdag.

Werkzaamheden

Binnenstad

Oosteinde: op 16 juli is het Oosteinde tussen 7.00 en 15.00 uur afgesloten ter hoogte van nummer 233. Voor verkeer vanaf de Nieuwe Langendijk is een omleiding ingesteld.
Wateringsevest: tot en met 20 juli zijn er werkzaamheden aan het fietspad langs de Wateringsevest. Het fietspad is hierdoor versmald.
Trompetstraat: tot en met 27 juli is de Trompetstraat vanwege werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Oosteinde: tot en met 27 september zijn er werkzaamheden aan het riool. Op het deel waar wordt gewerkt is geen doorgaand verkeer mogelijk.
Verhuiswerkzaamheden: Oude Delft 207, op 18 juli van 7.30 - 13.00 uur

Hof van Delft

Spoorsingel: tot en met 31 augustus zijn er werkzaamheden op het deel tussen de De Vriesstraat en De Heemstrastraat.
Stationsplein: tot begin 2020 is het Stationsplein niet te bereiken via de zuidkant.
Verhuiswerkzaamheden: Eliza Dorusstraat 17, op 17 juli van 7.30 - 16.00 uur

Tanthof

Motorenweg: tot en met 1 augustus is het parkeerterrein aan de Motorenweg afgesloten vanwege een evenement. Parkeren kan bij de overzijde van het station bij de P&R.

Voordijkshoorn

Henry Dunantlaan: tot en met 24 november zijn er werkzaamheden aan de riolering. Tijdens het werk is de straat dicht voor verkeer.

Voorhof en Buitenhof

Wilhelminalaan: tot en met 20 juli zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Er is dan geen verkeer mogelijk vanaf de Wilhelminalaan naar de Buitenhofdreef. Verkeer richting de Wilhelminalaan blijft wel mogelijk.

Wippolder en Schieoevers

Heertjeslaan: tot en met 20 juli is de Heertjeslaan afgesloten op het deel tussen de Molengraaffsingel en de Huismansingel vanwege een experiment van de TU Delft.
Engelsestraat: tot en met april 2019 is de aansluiting richting de Zuidwal afgesloten vanwege bouwactiviteiten.
Quakelbrug: tot en met 4 augustus zijn er werkzaamheden aan de brug tussen het Oostplein en de Oostsingel. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de Staalweg. Voor fietsers en voetgangers is er een omleiding via de Oranje Plantage en Koepoortbrug.
Mijnbouwplein: tot en met 13 augustus wordt het Mijnbouwplein heringericht. De rijstroken zijn versmald en verkeer in zuidelijke richting wordt over de busbaan op de Michiel de Ruyterweg gestuurd. De Piet Heinstraat en Mijnbouwstraat zijn niet te benaderen vanaf de Michiel de Ruyterweg.
Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid vanaf de A13 (vanuit Den Haag) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest en vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal. Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel de brug gebruiken.

Besluiten
Evenementenvergunningen

13-22 juli | lustrum KSV Sanctus Vergilius | Schoemakerstraat 340 | verleend
13-28 juli | lustrum DSC | Tanthofdreef, Nieuwe Haven, Marktplein, Abtswoudsepark | verleend
14 juli | 24-uurs ergometer marathon LAGA | Bastiaansplein (na 17.00 uur bij LAGA) | verleend 14 juli | optocht door de stad lustrum DSC | route nog niet bekend | optie
14 juli | reünie lustrum DSC | St. Agathaplein | optie
14-15 juli | Delft Ceramica | 14 juli St. Agathaplein en westelijk deel Oude Delft tussen H. Geestkerkhof en Nieuwstraat; 15 juli Markt | aangevraagd
15 juli | Flink Gegist Festival | Vrouwjuttenland | verleend
15-22 juli | piekweek 24e lustrum Virgiel | aangevraagd
26 juli–5 augustus | Delft Chamber Music Festival | Prinsenhof | aangevraagd
27 juli | Klassiek concert | Markt | aangevraagd
29 juli | Home made market | Markt | verleend.

Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd en de status van de aanvraag.

Verkeersbesluit

2611 CE | Oude Delft | intrekken verkeersbesluit, kenmerk 3726987
2628 SZ | Frederik Hendrikstraat | intrekken verkeersbesluit, kenmerk 3726976.

Bent u het met een besluit niet eens, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen. Hoe, leest u op www.delft.nl/bezwaarschrift.

Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten Schieoevers-Zuid

Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om op grond van artikel 4 van de Wvg percelen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen liggen op het industrieterrein Schieoevers-Zuid. De bij de aanwijzing betrokken percelen hebben een toekomstige bestemming voor 'Bedrijventerrein' (intensief gebruik) al dan niet in combinatie met de bestemmingen groen en verkeer. Het voorkeursrecht geldt voor een periode van maximaal drie jaar, tenzij voor die periode een opvolgende planologische maatregel is vastgesteld. Het besluit is 9 juli 2018 in werking getreden.

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Delft moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen een aangetekende brief over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan. Het besluit vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening van het besluit, of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot bestendiging van het voorkeursrecht in werking treedt.

Inzage, bezwaar, voorlopige voorziening
Het raadsbesluit met bijbehorende stukken ligt gerekend vanaf 9 juli zes weken op afspraak ter inzage bij de gemeente, Stationsplein 1. Belanghebbenden kunnen gerekend vanaf 9 juli gedurende zes weken bezwaar indienen tegen het besluit de gemeenteraad. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten: naam en adres belanghebbende, datum, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en gronden van het bezwaarschrift (de motivering). U kunt het bezwaarschrift sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Delft, postbus 78, 2600 ME Delft.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als, gelet op de betrokken belangen, spoed geboden is. Het adres: Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren als een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven.

Aanstelling onbezoldigd ambtenaar

Op 3 juli 2018 hebben b&w besloten drie personen, werkzaam voor Hofstad Security, vallend onder de leiding van het afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving, aan te wijzen als toezichthouder APV en aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar.
Het besluit ligt vier weken ter inzage bij de gemeente, Stationsplein 1.

Verzoek tegemoetkoming planschade

B&W hebben het voornemen om het verzoek tot tegemoetkoming in planschade, op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening, voor het perceel Molslaan 79 af te wijzen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van 12 juli t/m 22 augustus 2018 ter inzage bij de gemeente, Stationsplein 1. In deze periode kunnen belanghebbenden een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van b&w, postbus 78, 2600 ME Delft. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de gemeente via tel. 14015 of www.delft.nl.

Verwijderen voertuigen

Het volgende voertuig, gelabeld als wrak voertuig, staat aan de openbare weg geparkeerd: 2614 AL | Meermanstraat | bromfiets/scooter zonder kenteken. Het is verboden om een defecte brommer/scooter op de openbare weg geplaatst te hebben. Het voertuig is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Voor 18-07-2018 moet het voertuig verwijderd zijn van de openbare weg. Is dit dan niet gebeurd, dan moet de gemeente dit doen en worden gemaakte kosten verhaald op de eigenaar. Met vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14015. Belanghebbenden kunnen voor 22-08-2018 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van b&w, postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van 'bezwaarschrift'.

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd

2611 CM | Brabantse Turfmarkt 89 | aanbrengen verlichte gevelreclame | bouw, reclame | 05-07-2018
2611 DV | Nieuwe Gracht 161 | realiseren gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen | 06-07-2018
2611 RH | Gasthuissteeg 25 | veranderen bestaand woonhuis | bouw | 06-07-2018
2611 VB | Oosteinde 51 | herinrichten binnenplaats | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 03-07-2018
2611 WG | Vesteplein 100 | wijzigen gevel | bouw | 06-07-2018
2613 CE | Van Heemstrastraat 2A | groot raam op 1e verdieping verplaatsen naar links en raam toevoegen op 1e verdieping in symmetrie met voordeur | bouw | 02-07-2018
2613 TW | Hugo de Grootstraat 58 | kappen 1 of meer bomen | kap | 05-07-2018
2614 xx | Het Nieuwe Water (Harnaschpolder) | bouwen 8 woningen | bouw | 06-07-2018
2622 xx | div. locaties in Tanthof en Buitenhof | vervangen 6 bruggen | bouw | 04-07-2018
2628 AE | De Nieuwe Haven 5 | 8 festiviteiten verspreid over 5 dagen ivm. lustrum DSC | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 03-07-2018
2628 AR | Rotterdamseweg 196 | kappen 2 bomen | kap | 05-07-2018
2628 KB | Prof. Oudemannstraat 37 | realiseren dakopbouw | bouw | 02-07-2018
2628 XG | Elektronicaweg 14 | verbouwen van bestaand kantoorpand | bouw | 05-07-2018

Verleend

2611 MB | Paradijspoort 22 | aanpassen voorgevel en wijzigen handelsreclame | bouw, reclame | 02-07-2018
2611 PD | Paardenmarkt 77 | uitbreiden woning met dakopbouw | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 06-07-2018
2611 RL | Molslaan 131 | realiseren aanbouw | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, monumenten gemeentelijke verordening | 04-07-2018
2613 AJ | Laan van Altena – Beyerinckstraat | kappen 1 kastanje ivm. zware besmetting kastanjebloeiingsziekte | kap | 04-07-2018
2614 GR | Buitenwatersloot 314 | dichtmaken zijdeur | bouw | 02-07-2018
2622 LD | Namibiëstraat 3 | realiseren dakopbouw | bouw | 06-07-2018
2622 LH | Zambezilaan 39 | plaatsen opbouw | bouw | 02-07-2018
2623 xx | Tanthofdreef 3 | verbouwen en tijdelijk gebruiken voor DSC lustrum | 11-07-2018
2624 BZ | plantsoen Minervaweg 16 en Hendrik Tollenstraat | kappen boom ivm. rioolwerkzaamheden | kap | 06-07-2018
2625 TN | Chopinlaan 377 | vestiging reproservice | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 04-07-2018
2625 XP | Duke Ellingtonstraat 201 | aanbrengen overkapping aan moskee | bouw | 02-07-2018
2627 BR | Rijnweg 1 | kappen 3 bomen | kap | 04-07-2018
2627 xx | Heertjeslaan, L 1439 | nieuw bouwen bedrijfspand voor ABB tbv. R&D-activiteiten | bouw, aanleg | 02-07-2018

2628 xx | De Nieuwe Haven 5 | festiviteiten verspreid over vijf dagen ivm. lustrum DSC | 11-07-2018
2611 HV | Dirklangenstraat 47A | wijzigen kozijnen aan voorgevel 1e verdieping | bouw | 06-07-2018
26xx xx | Van Leeuwenhoekkwartier blok 1-5 | aanleg gesloten bodemenergiesysteem voor 184 woningen en 3 winkels | 02-07-2018.

Ontwerpbeschikking uitgebreid

2628 BX | Jaffalaan 9 | wijzigen kantoorruimte naar basisschool | brandveilig gebruik | dossiernummer: 201808997 | voornemen: ter visie leggen conceptbeschikking | inzage en zienswijze: 12-07 t/m 22-08-2018.

Meldingen
Sloopmeldingen

2611 TL | Oranje Plantage 45-46 | verwijderen en afvoeren asbest | 06-07-2018
2611 NN | Verwersdijk, garagebox thv. nr. 168 | verwijderen asbest | 03-07-2018
2614 CG | Van Foreestweg 127 | verwijderen asbest | 04-07-2018
2623 AA | Kalfjeslaan 21 | verwijderen asbesthoudende shingles | 05-07-2018
2624 LD | Aart van der Leeuwlaan 52 | verwijderen asbest | 04-07-2018
2628 CJ | Lorentzweg 1 | verwijderen asbest | 03-07-2018
2628 CJ | Lorentzweg 1 | verwijderen asbest | 03-07-2018
2628 CJ | Lorentzweg 1 | verwijderen asbest | 03-07-2018
2628 XG | Elektronicaweg 14 | verbouwen bestaand kantoorpand | 05-07-2018
2629 HD | Rotterdamseweg 185 | verwijderen asbest | 02-07-2018.

Meldingen brandveilig gebruik

2613 JD | Jacoba van Beierenlaan 151 | brandveilig gebruiken pand | 04-07-2018
2628 CD | Mekelweg 8 en 10 | brandveilig gebruiken sporthal | 03-07-2018.

Melding brandveilig gebruik, niet akkoord

2628 HN | Prof. Bosschastraat 12 | brandveilig gebruiken pand | 04-07-2018.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

80's en 90's party
Zaterdag 14 juli
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Area015
Entree: Gratis

Flink Gegist Festival
Zondag 15 juli
Locatie: Biercafé Doerak
Tijd: 12.00 uur
Entree: 4 euro

Zomers danscafé
stijldansen

Zondag 15 juli
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Dansschool
Wesseling
Entree: 4 euro

Bristol Cathedral Choir
Maandag 16 juli
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Maria van Jessekerk
Entree: Gratis

Disobedience
Maandag 16 juli
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Filmhuis Lumen
Entree: 9 euro

Wednesday danceday
Woensdag 18 juli
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Club Ciccionina
Entree: Gratis

Orgelconcert:
Dorien Schouten

Donderdag 19 juli
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Nieuwe kerk
Entree: 8 euro

WCEA Music Department
Vrijdag 20 juli
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Markt
Entree: Gratis

Summer Edition 2018
Zaterdag 21 juli
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Lijm en Cultuur
Entree: 7 euro

Orgelconcert:
Wim Hazeu

Zaterdag 21 juli
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Remonstrantse kerk
Entree: 6 euro

Win kaarten voor Familiepark Drievliet

Welke meidengroep wordt hier geinterviewd?

Familiepark Drievliet bestaat 80 jaar! De buitenplaats Drievliet met haar landschapstuinen werd in 1938 geopend als theetuin met enkele schommels en wippen. Het ontwikkelde zich in de loop der jaren van speeltuin tot modern familiepark, dat jaarlijks veel bezoekers uit binnen- en buitenland mag verwelkomen.

Er komen zelfs BN'ers langs in Drievliet! Acht jaar geleden nam een bekende meidengroep afscheid in Drievliet. Weet jij nog welke meidengroep dat was? Op de foto worden ze geïnterviewd door Charles van Harling.

Mail het juiste antwoord naar maakkansopkaarten@delftopzondag.nl en maak kans op vier kaarten voor dit leuke familiepark in Den Haag. Meedoen kan uiterlijk tot en met woensdag 18 juli.

Gezellig eten voor een zacht prijsje

Peter en Marijke verwelkomen u graag! Foto: Esdor van Elten

Kegel- en Partycentrum Kalf de Gaech aan de Mozartlaan is het adres voor een lekkere (maand)maaltijd en een gezellig avondje uit.

Peter Kalf en zijn vrouw Marijke ontvangen hun gasten met gemoedelijke professionaliteit. Natuurlijk kun je hier prima à la carte eten, maar er zijn meer mogelijkheden. Op zondag is er een dagschotel voor 12 euro 50.
Eens in de maand kunt u aanschuiven bij de Maandmaaltijd: Voor 8 tot tien euro kunt u onbeperkt van het hoofdgerecht genieten.
Maar het is wel eten wat de pot schaft. "Dat kan van alles zijn", aldus Peter: Stamppot, een spaghettischotel of een warm en koud buffet.

Op www.kalfdegaech.nl of op onze facebooksite kondigen we van te voren aan wat er op tafel komt!

Voordelig genieten bij Willem van Oranje

Bij Willem van Oranje heb je al een driegangenmenu voor maar 19 euro 75.

Voor een heerlijk en niet te duur driegangendiner kunt u terecht bij Willem van Oranje. Driegangenkeuzemenu voor 19 euro 75, maar gerechten ook los te bestellen.
Voorgerechten 6 euro: Gamba's "Pil pil", Zalmtartaar, Carpaccio, Salade "de Bourgondiër", Tomatensoep, Bruschetta's, Proeverijtje.

Hoofdgerechten 15 euro 95: Saté (250 gram), Diamanthaas, Jack's pork belly, Zalmfilet, Zeebaars, Heilbot, Pastasalade, Zeegroenten burger, Schnitzel (300 gram) "van het moment", Kinderbox (8 euro). Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groenten en dikke friet.

Nagerechten 6 euro: Citrus Crème brûlée, Vanille hangop, Limoen cheesecake, Sorbet coupe, Tiramisu, Proeverijtje van desserts, Kaasplankje met vijgenbrood en chutney.

Internationale Keramiekmarkt Delft Ceramica

De gratis toegankelijke Keramiekmarkt is leuk voor zowel professional als beginnend liefhebber (foto: Delft Ceramica)

De Delftse Keramiekdagen is het evenement voor iedereen die in keramiek geïnteresseerd is, of gewoon een gezellig weekend in Delft wil beleven.

In hartje Delft vindt op zaterdag 14 en zondag 15 juli de veertiende editie van Delft Ceramica plaats, een gratis toegankelijke internationale keramiekmarkt. Van ervaren professional tot beginnende liefhebber: in het pittoreske centrum van Delft kunt u tijdens de Delftse Keramiekdagen genieten van het werk van ruim 70 keramisten afkomstig uit België Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. Zij tonen hun nieuwste werk en laten u kennismaken met de nieuwste technieken en trends. Zaterdag 14 juli van 10 tot 17 uur op de Oude Delft en het Sint Agathaplein en zondag 15 juli van 10 tot 17 uur op de Markt van Delft.

Strijdende robots bij ISU Robotics Competition

(Foto: Science Centre Delft)

Op zaterdag 14 juli strijden 45 scholieren met hun zelfgebouwde robots tegen de robots van de deelnemers aan het ISU (International Space University) Space Studies Program 2018. De Robotics Competition is een vast onderdeel van deze internationale zomerschool, die dit jaar voor het eerst in Nederland wordt gehouden. Meer dan 135 pas afgestudeerden en jonge professionals uit 36 landen, die zich willen voorbereiden op de volgende stap in hun ruimtevaartcarrière, doen mee aan ISU-SSP18.

De studenten bouwen hun LEGO Mindstorms-robots onder leiding van prof. Kazuya Yoshida van de Universiteit van Tohoku, Japan. De robots moeten voorwerpjes kunnen verzamelen en obstakels vermijden. Op zaterdag 14 juli vindt de finale plaats in het Science Centre Delft, dat speciaal voor deze gelegenheid de hele dag gratis toegankelijk is voor het publiek. Het testen van de robots en de eerste voorronden beginnen om 11.00 uur. De grote finale van de robotcompetitie is om 15.00 uur. Zowel Kazuya Yoshida als André Kuipers is bij de wedstrijd aanwezig.

Open jeugdtoernooi DTB
Van 14 t/m 21 juli
Locatie: Van Rossemweg 3
Tijd: 09.00 uur
Entree: gratis

Delft Ceramica
Zaterdag 14 juli
Locatie: Oude Delft
en Sint Agathaplein
Tijd: 10.00 uur - 17.00 uur
Entree: gratis

Kringloopmarkt
Zaterdag 14 juli
Locatie: Kasteellaan,
Schipluiden
Tijd: 10.00 uur - 14.00 uur
Entree: gratis

Odilon Redon: lezing
literatuur en muziek

Zondag 15 juli
Locatie: Meisjeshuis
(Oude Delft 112)
Tijd: 15.00 uur - 17.00 uur
Entree: 15 euro

Bierhistorische rondvaart
Zondag 15 juli
Locatie: Koornmarkt 113
Tijd: 17.00 uur - 18.30 uur
Entree: 14,50 euro

Delftse boekenmarkt
Zondag 15 juli
Locatie: Plein Elzenlaan
Tijd: 10.00 uur - 17.00 uur
Entree: gratis

Monumentaal naar
Scheveningen

Zondag 15 juli
Locatie: Hooikade (afvaart)
Tijd: 10.00 uur - 16.30 uur
Entree: 15 / 25 euro

Stadswandeling
met een gids

Maandag 16 juli
Locatie: VVV Delft
Tijd: 11.30 uur
Entree: 14 euro 50

Verhalenverteller
Museum Prinsenhof

Dinsdag 17 juli
Locatie: Museum Prinsenhof
Tijd: 14.00 uur - 14.45 uur
Entree: gratis

Open DTB senioren
Zaterdag 21 juli
Locatie: Van Rossemweg 3
Tijd: 09.00 uur
Entree: gratis

Engelse koren in Maria van Jessekerk

The Choir of the St. Davids Cathedral (foto: PR)

Deze maand juli komen er twee koren en een band uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Zij maken een rondreis door Nederland en verzorgen een concert in de Maria vanJessekerk te Delft.

Bristol Cathedral Choir
Op maandag 16 juli aanstaande zal het Bristol Cathedral Choir, bestaande uit 32 kinderen en 12 volwassenen uit Engeland, komen zingen. Het concert begint om 15.00 uur zij zingen o.a. `A Hymn to the Virgin` van Benjamin Britten, `O clap your hands` van David Badnall, `Faire is the Heaven` van William Harris. Dit koor staat onder leiding van dirigent Mark Lee en organist Paul Walton.

Somerset County
Youth Concert Band

Op vrijdagmiddag 27 juli aanstaande komt het Somerset County Youth Concert Band naar de Maria van Jessekerk. Het concert van deze Band begint om 14.00 uur. Op het gevarieerde programma staan o.a. `The Blues Factory, Disney at the Movies, Music from The Incredibles, The Opeining, Frolic for Trombones, Puttin´on the Ritz, Pastime With Good Company etc, etc. Deze Band staat onder leiding van dirigent Kieth Thomas.

Choir of the
St. Davids Cathedral

Op zondagmiddag 29 juli a.s. zal het Choir of the St. Davids Cathedral, bestaande uit 18 personen, uit Wales om 15.00 uur in de Maria van Jessekerk komen zingen. Dit koor staat onder leiding van Oliver Waterer en de organist is Rupert Jackson. Zij zullen o.a ten gehore brengen, ` I was Glad` van Sir Hubert Parry, `O Ddewi Sanctaidd` van Wynn Jones en `Sing Joyfully` van William Byrd.

Alle concerten zijn vrij toegankelijk. Wel wordt er een deurcollecte gehouden na afloop.

Vogels en vossen in de Oude Kerk van Delft

De expositie laat verrassende beelden zien (Foto: Erik de Jonge) Foto: Erik de Jonge

De monumentale Oude Kerk van Delft, met haar schitterende gebrandschilderde ramen en grafmonumenten van beroemdheden als Piet Hein, Maarten Tromp en Johannes Vermeer, vormt sinds kort het decor voor een bijzondere expositie.

Erik de Jonge exposeert met herkenbaar en minder herkenbaar natuurschoon onder de titel "Creation". Erik de Jonge is in het dagelijks leven boswachter bij het Brabants Landschap en is daarnaast een nogal fanatiek fotograaf met een passie voor de natuur.

Schoonheid
"Ongekende schoonheid, eindeloos ontdekken en diepe verwondering". Dat is wat de natuur ons biedt en wat Erik er in ziet en ervaart. "Nooit weet je alles. Steeds wordt je verrast."

Combinatie
De expositie laat verrassende beelden zien. Van herkenbaar werk als een slapende jonge vos, een schattig konijntje en een machtig edelhert tot meer abstract werk als de kleurexplosies in het verenkleed van een ijsvogel tot de bijna buitenaardse vormen van het bekermos. De foto's worden in de expositie gecombineerd met quotes uit het gedicht 'The Creation' van de Amerikaanse dichter James Weldon Johnson.

Meer informatie
Nieuwsgierig geworden? De expositie "Creation" is tot eind februari 2019 te bezichtigen in de Oude Kerk van Delft. De Oude Kerk is van maandag tot en met zaterdag geopend van 9.00 – 18.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.onkd.nl en www.erikdejongenatuurfotografie.nl

Zomeractiviteiten Museum Prinsenhof Delft

Genoeg te doen bij Museum Prinsenhof tijdens de zomer!

Wil je iets leuks doen tijdens de zomervakantie? Museum Prinsenhof Delft staat bol van de activiteiten: Elke week zijn er tussen 12.00 uur en 12.30 uur rondleidingen in Het Steen. Op dinsdag en donderdag kun je om 14.00 uur meelopen met een van onze verhalenvertellers. Deze activiteit is gratis.* Elke zondag kun je deelnemen aan gratis* rondleidingen met wisselend thema. Zondag 26 augustus kan iedereen vanaf 12 jaar een Art Nouveau affiche ontwerpen. Je maakt een linoleumsnede en drukt deze af. Op 18 juli en 22 augustus zijn er inloopworkshops strandtas versieren en alle andere woensdagen kun je een Delfts Blauw bord ontwerpen. De workshops kosten 1 euro* per persoon. Kijk voor meer informatie op www.prinsenhof-delft.nl

*Deze activiteiten zijn exclusief
entree.

Verrassende muziek bij Lijm & Cultuur

Laat je muzikaal verrassen bij Lijm & Cultuur

In de creatieve ruimte die Lijm & Cultuur biedt kun je alle kanten op. Er is plek voor zinderende trance en theatrale kamermuziek.

Quest4Trance - Zaterdag 21 juli: Liefhebbers (18+) op jacht naar goede trance kunnen zich helemaal uitleven bij de zomereditie van Quest4Trance. Zowel binnen als buiten kun je dansen en loungen. Er zal geen deurverkoop zijn, dus zorg dat je snel een ticket scoort!

Chamber Music – Zondag 29 juli: Om 15.00 uur de muzikale meespeelvoorstelling met kinderen. "Lief, Liefste, Allerliefste #<3Delft" en in de 2 voorstellingen "Tell me the truth about love" om 17.30 uur en 20.00 uur worden verschillende kunstvormen, filosofie en muziek gecombineerd. Alle info op: www.lijmencultuur.nl

"Onze voornaamste doelstelling is om Delft goed bereikbaar te houden"

Annette van der Elst (l) van ParkerenDelft. (foto Koen Verheijden) Foto: Koen Verheijden

Sinds 1 januari 2017 is alle dienstverlening rondom parkeren in Delft onder één dak gekomen bij ParkerenDelft. "We willen het vooral eenvoudig en toegankelijk houden", aldus Annet van der Elst, directeur van ParkerenDelft.

Annet van der Elst werkt sinds eind 2010 voor ParkerenDelft. "Oorspronkelijk voor zestien uur, maar inmiddels fulltime", vertelt zij in de ontvangstruimte van ParkerenDelft bij de Zuidpoortgarage. Dat laatste is niet vreemd, want ParkerenDelft heeft er de afgelopen jaren meer taken bijgekregen en groeide daarom afgelopen jaar al van 10 naar 30 medewerkers. "En we hebben nog steeds vacatures", kondigt Annet aan: "Zo zijn we op zoek naar een senior technisch medewerker voor gebouwen en installaties, een backoffice medewerker en een financial controller."

Privaat en gemeente
ParkerenDelft bestaat sinds 2005. Hoewel het een private organisatie is, bezit Gemeente Delft 100% van de aandelen. "Wij zijn vooral uitvoerend", legt Van der Elst uit. "Over het beleid gaan wij niet, maar we hebben wel de opdracht om met ideeën en aanbevelingen te komen." Het grote voordeel van een 'eigen' organisatie boven bijvoorbeeld een commerciële partij als Q-park is dat de gemeente grip houdt op de beschikbaarheid en de tarieven. ParkerenDelft heeft verschillende parkeergarages in eigendom: de Phoenixgarage, de Zuidpoortgarage, de Marktgarage,de Kampeveldgarage en de gloednieuwe Prinsenhofgarage ParkerenDelft beheert daarnaast verschillende parkeergarages en -terreinen zoals de Buitenhofgarage en de parkeerterreinen aan de Molengraaffsingel en de Heertjeslaan. Samen goed voor 2341 parkeerplaatsen. De inkomsten van de eigen parkeergarages gaan naar ParkerenDelft, maar het is de gemeente die de tarieven vaststelt. "Onze opdracht is om de kosten van de parkeergarages over een periode van 40 jaar terug te verdienen én te zorgen voor een gastvrije ontvangst van de autobezoeker in Delft."

Straatparkeren
Daarnaast voert ParkerenDelft nu ook in opdracht van de gemeente alle werkzaamheden voor het straatparkeren uit. "Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening, het beheer maar ook de controle." Die controle wordt uitgevoerd door BOA's en fiscaal controleurs, die in dienst zijn van ParkerenDelft. De BOA's richten zich op het foutparkeren, de fiscaal controleurs op het niet betalen van parkeergeld. Geen onomstreden taak maar gelukkig komen geweldsincidenten in Delft eigenlijk niet voor. "Parkeren roept emotie op", bevestigt Van der Elst: "Er wordt wel eens gescholden, maar daar blijft het bij. We krijgen gelukkig ook veel positieve reacties: bewoners waarderen het ook als parkeeroverlast wordt aangepakt." Tegelijkertijd zijn de controleurs ook de ogen en oren in de wijk: "Als ze zien dat een auto al een hele tijd niet verplaatst is kunnen ze eventueel contact opnemen met de wijkagent."
Een aparte taak van ParkerenDelft is ook het beheer en de controle rondom de camerabewaking van de autoluwe binnenstad. "Dat de pollers weg zijn wordt zeer gewaardeerd. Inmiddels is het systeem met kentekenherkenning zo gebruikersvriendelijk dat bewoners en ondernemers gemakkelijk een ontheffing online kunnen regelen." Wat nog wel eens verwarring oplevert is het feit dat er soms meerdere ontheffingen en producten nodig zijn: "Je hebt een aparte ontheffing voor het rijden, waar ook even laden en lossen bij hoort, maar voor het parkeren heb je weer een aparte vergunning nodig. We werken er aan om dat nog duidelijker te communiceren."

Toegankelijk
Delft bereikbaar en gastvrij houden is het hoofddoel, benadrukt Van der Elst. Fysiek, maar óók in administratieve zin: "We proberen het eenvoudig en minder ambtelijk te maken. Dat betekent dat we maximaal bereikbaar zijn: iedere dag van 7.00 uur tot 24.00 uur bij de balie bij de Zuidpoortgarage, en natuurlijk online. We proberen alle mails binnen 72 uur te behandelen en ook de aanvraag van vergunningen en ontheffingen kan digitaal. Via de webshop zijn ook allerlei andere producten voor onze parkeergarages aan te vragen, zoals de Uit-in-Delft-voordeelkaart voor 9 euro, de Avondkaart, geldig vanaf 17.00 uur, eveneens voor 9 euro. "Dat zijn producten waardoor we een uitstapje naar de Binnenstad ook makkelijker en aantrekkelijker willen maken." Ook het kentekenparkeren valt wat Van der Elst betreft onder het vereenvoudigen: "Geen bonnetjes meer, makkelijk te koppelen aan belparkeren, digitale afwikkeling." En de privacy? "Ik zie geen probleem. Kentekens waarmee niets aan de hand is worden direct weer gewist. Kentekens waar wel wat mee is gaan door naar Invoned, een aparte organisatie die het kenteken koppelt aan de NAW gegevens en voor ons de naheffingen verstuurt en int, of naar het CJIB voor boetes. Wij kunnen die koppeling dus niet maken."

Prinsenhofgarage
Met de gloednieuwe Prinsenhofgarage in de Spoorzone heeft ParkerenDelft er een paradepaardje met 639 parkeerplaatsen bij. "Het is een mooie, moderne garage", aldus Van der Elst. "Zonder zuilen en dus makkelijk parkeren. Een systeem met lampjes geeft aan waar nog vrije plekken zijn en er zijn ruim voldoende laadplaatsen. We hebben ook een speciaal abonnement voor motorenbezitters en voor de bewoners in de omgeving bieden we een aanvullend abonnement aan waardoor zij met gereduceerd tarief kunnen parkeren of voordelig een abonnement aan kunnen schaffen. Alle info over deze producten staat op onze website." Met de vier garages om de binnenstad van Delft heen denkt Van der Elst voldoende parkeercapaciteit te hebben: "We staan voorlopig nog niet vol."

Vleermuisvriendelijke Delftse brug verovert binnenkort straatbeeld

Het eisenpakket van de gemeente vertaalde zich in een open, transparant en tijdloos ontwerp. (foto: ipv Delft)

De komende jaren zijn veel houten parkbruggen in Delft toe aan vervanging. Een mooie gelegenheid dus om het helemaal anders te doen, dacht de gemeente. Geen standaard brug meer die heel Nederland heeft, maar een nieuw ontwerp dat precies bij Delft past. De zoektocht naar het geschikte ontwerpbureau begon.

Door Esther Luijk

Uit de 'race' tussen vier potentiële kandidaten uit verschillende delen van het land kwam het Delftse ontwerpbureau ipv Delft als beste naar voren. Een hele eer, volgens ingenieur Johan Büdgen. "Het was geen makkelijke opdracht", vertelt hij. "Er waren best wat eisen waar de brug aan moest voldoen. Zo moest het een eenvoudige brug zijn die vrijwel overal in Delft gebruikt kan worden, moest de nieuwe brug makkelijk in onderhoud zijn en moest het ontwerp een 'Delftse Touch' hebben, zonder gelijk te overheersen. Het is best lastig om dat allemaal te verwerken in een ontwerp dat 95 procent van de mensen in Delft mooi moet vinden. Je hebt natuurlijk niet alleen met de gemeente te maken, maar ook met alle inwoners van Delft"

Ontwerp
Het eisenpakket vertaalde zich in een open, transparant en tijdloos ontwerp met een slank brugdek en verfijnde hekwerken. "Bij het ontwerp hebben we rekening gehouden met de schaalbaarheid, wat betekent dat de brug simpel gezegd zowel in het groot als in het klein gemaakt kan worden, en nog steeds een karakteristieke uitstraling heeft", vertelt Büdgen. "Bovendien kunnen we met dit ontwerp inspelen op innovaties in de markt. De brug kan namelijk van heel veel uiteenlopende materialen geproduceerd worden. Zo kan de brug over een paar jaar wellicht van een materiaal gemaakt worden dat nu nog te duur is, zonder het hele ontwerp weer aan te hoeven passen." Bij het ontwerp is zelfs gedacht aan de populaties vleermuizen die in Delft leven. "We hebben een sleuf in de onderkant van de brug aangebracht, met daarin een voorziening waar de dieren zich kunnen nestelen. Gebruiks- en diervriendelijk dus!"

Iconen
De 'Delftse Touch' die de gemeente graag wilde terugzien uit zich op verschillende manieren, verklaart Büdgen. Zo krijgen de bruggen allemaal een wit met blauwe kleur, geïnspireerd op het wereldberoemde Delfts Blauw. "Daarnaast is het hekwerk ontworpen als een klassiek ornament, verwijzend naar het historische karakter van de stad, maar op een moderne manier vormgegeven."
Tenslotte komen er lasergesneden beeltenissen in het hekwerk. Voor die iconen werd de input van burgers gevraagd, vertelt Büdgen. "Delft is bekend vanuit heel veel verschillende invalshoeken, zoals technologie, historie, creativiteit en innovatie. Het is daarom niet makkelijk om slechts een icoon te bedenken die op alle bruggen kan komen. Bovendien wilde de gemeente graag de bewoners bij het nieuwe bruggenproject betrekken. Per wijk is het heel verschillend wat de bewoners als iconen willen hebben, want elke wijk heeft een andere achtergrond. Leuk juist, want zo krijg je een heel gevarieerd aanbod en vertelt elke brug zijn eigen verhaal."

Stemmen
Er zijn 33 onderwerpen die in aanmerking komen als icoon op de brug. Zo staan onder meer Molen de Roos, De bibliotheek van TU Delft, de Koperen Kat en Antoni van Leeuwenhoek op de nominatielijst. Er kan via www.delft.nl/wijkbruggen gestemd worden op persoonlijke favorieten. De eerste bruggen worden dit jaar nog gerealiseerd in de wijken Tanthof en Buitenhof.

Even omrijden...

Nog tot en met zondag 5 augustus wordt er een nieuw wegdek aangebracht op de Quackelbrug, de brug tussen de Oostsingel en de Julianalaan. Dat betekent voor automobilisten even omrijden. De brug blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor hulpdiensten, fietsers en voetgangers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid, via de Oostpoortweg – Staalweg – Van Lodensteynstraat en Maria Duystlaan. Bushalte Hugo van Rijkenlaan wordt in deze periode vervangen door halte Bieslandsekade.

Fotowerk van Paul Mokveld bij Fotobister

Fotograaf Paul Mokveld streeft ideale beeldmomenten (foto: Paul Mokveld)

Aan de fotowand van Fotobister te Delft hangen vanaf zaterdag 14 juli tot zaterdag 15 september foto's van Paul Mokveld, lid van FC'59 te Delft. Modelfoto's, een belangrijk aspect van zijn fotowerk. Al tientallen jaren is hij geboeid door het in beeld brengen van mensen in bijzondere situaties. Hij laat zich daarbij vaak inspireren door scènes uit de beeldende kunst en klassieke onderwerpen. Personen die zich kunnen inleven in die ideeënwereld zijn welkom voor een creatieve samenwerking. Hij streeft er immers naar dat fotograaf en model ideale beeldmomenten bereiken. Samen dragen zij het uiteindelijke resultaat. Zo'n samenwerking is soms heel hecht en levert soms interessante series op. Deze expositie moge daarvan een bescheiden weergave zijn.

Openingstijden Fotobister zijn: maandag van 13.00 tot 17.00 uur en van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur. Adres: Voldersgracht 16, 2611ET Delft. www.fotobister.nl

Vier je vakantie tijdens Zomerweken Doelenplein

Geniet van swingende muziek vanaf het terras!

Het is al weken mooi weer. Zal dit dan de zomer worden waar we het nog jaren over napraten? "Het is me toch een zomer. De terrassen zitten elke dag gezellig vol", vertelt Sakis, van Restaurant Grk&Zo op het Doelenplein in Delft. "Hier vier je je vakantie!"

Feest
"We hebben samen met onze buren van LEF een feest-agenda gevuld. Met allemaal zomerse avonden." Het is een goedgevuld programma. Met dans, muziek en zelfs een openlucht bioscoop. Het hele programma en alle informatie vindt u op facebook. Heel makkelijk: facebook Doelenplein Delft.

Zouk Dance Event
Het begint allemaal met dansen in de openlucht. Geniet van een zomeravond met dans en muziek op het plein. Op het Zouk Dance Event kan je dansen èn leren dansen. Zouk is een sierlijke en sensuele liefdesdans, die lijkt op Lambada en Samba. En deze avond draait helemaal om Zouk! Onze DJ verzorgt de muziek en onze dansleraar helpt je met de dans. Het belooft een zwoele avond te worden, want Zouk betekent "Party". Onze dans workshop staat in het teken van plezier maken. Dat er iets wordt geleerd is mooi meegenomen, maar dat is het niet het belangrijkste. Vrijdag 20 juli, vanaf 20 uur.

Salsa Workshop
Voor iedereen die gek is op swingende Latijns-Amerikaanse klanken is er deze avond een dansvloer op het Doelenplein. Met een workshop Salsa dansen èn vrij dansen. Onze DJ verzorgt een relaxte en ontspannen sfeer vol dans en beweging. Geniet van de tropische klanken, alsof je op een terrasje aan het Cubaans strand aan het dansen bent. Door te dansen op Salsamuziek ben je er even helemaal uit en waan je jezelf met dit dansavontuur voor even in een prettige en andere wereld. Heb je de virus van de Salsa eenmaal te pakken, wil je waarschijnlijk nooit meer anders. Zaterdag 21 juli, vanaf 20 uur.

Zomerplein Concerten
De zomerconcerten komen ook weer terug. Vanaf zondag 29 juli zal er 4 weken lang op zondagmiddag de beste livemuziek te horen zijn op de terrassen van het Doelenplein. De optredens passen uitstekend bij de zomerse ambiance van het plein. Met je slippertjes aan in de zon genieten, een cocktail, een wijn en wegdromen….Of je danst mee. Het plein met de terrassen onder de bomen, in het grind, is een geliefde locatie voor vele stadgenoten. Er wordt gerelaxt met een hapje en een drankje in een van de luierstoelen op dit heerlijke plein. Iedere Zondag vanaf 29 juli, vanaf 15 uur.


Openlucht Cinema
In september wordt het Doelenplein omgetoverd tot een openluchtbioscoop. "Heb je zin om met je lover of je beste vriend een avondje te chillen onder de sterrenhemel, dan is het bezoek aan de Openlucht Cinema Doelenplein een must", vertelt Jeroen, één van de organisators enthousiast'. Drie avonden lang worden er gave films vertoond. Het zijn 'feel good movies', klassiekers, die de setting helemaal compleet maken. "Film kijken in de openlucht, daar komt een soort van magie bij vrij". Tijdens de film kan je genieten van je favoriete drankje en er is natuurlijk ook popcorn. Voor een echte VIP-beleving zullen er ook nog speciale VIP-seats komen. Woensdag 5 t/m vrijdag 7 september, vanaf 2030 uur.

Jazz Festival
En alsof het allemaal nog niet genoeg is, is er ook nog het Jazzfestival. Drie dagen lang zullen de beste Jazz bands optreden, ook weer onder de sterrenhemel. Deze vakantiemaanden kunnen niet meer stuk. Vrijdag 24 t/m zondag 26 augustus.

11de editie van het Indo Rock Festival

Ester Latama treedt op tijdens het Indo Rock Festival

Zondag 22 juli 2018 wordt het jaarlijks terugkerende muziekevenement Indo Rock voor alweer de elfde keer georganiseerd.

Op het plein aan het Heilige Geestkerkhof zullen The Eastern Aces en Ester Latama hun muziek ten gehore brengen. Het evenement zal plaatsvinden tussen 15:00 uur en 19:00 uur. Entree is gratis.

The Eastern Aces
De bovengenoemde acts zullen het publiek laten swingen op covers van allerlei hits uit het verleden. Alhoewel de heren van The Eastern Aces op leeftijd zijn, is de band niet vies van een beetje swingen. Ze steken hits als 'Rosita my love' en 'Carol' in een Rock 'n Roll-jasje en zo zullen zij het aanwezige publiek laten dansen.

Boney M
Ester Latama stond al in het voorprogramma van Frank Boeijen en als zangeres zat zij in de band van Boney M. Vanaf 2013 is Ester solo gegaan en speelde zij onder meer op de Tong Tong fair. Een zondag om naar uit te kijken. Kom langs en geniet ook van de Toko Tuti die aanwezig is met heerlijk Indonesisch eten. Entree is gratis.

Project ZuiverWonen van start in RijswijkBuiten

De aftrap van het project ZuiverWonen werd druk bezocht

Deze week is het bijzonder duurzame woonproject ZuiverWonen van VolkerWessels Vastgoed van start gegaan in RijswijkBuiten. En met succes!

Diverse belangstellenden hebben de start verkoop bezocht bij het informatiecentrum RijswijkBuiten. Het project ZuiverWonen, een concept van VolkerWessels Vastgoed, bestaat uit unieke rietgedekte villa's gelegen aan de rand van RijswijkBuiten. Gelegen op een ideale locatie waardoor de uitvalswegen snel bereikbaar zijn. Het woonprogramma biedt zelfs de keuze voor een badkamer en slaapkamer op de begane grond waardoor de woningen levensloopbestendig zijn. En natuurlijk zijn ook deze woningen zeer duurzaam. Niet alleen op het gebied van energie (deze woningen zijn Nulop-de-Meter), maar de woningen worden gebouwd met grotendeels natuurlijke grondstoffen. De woningen worden aangeboden voor een verkoopprijs vanaf € 810.000,- v.o.n. Belangstellenden kunnen nog inschrijven voor dit project tot donderdag 19 juli a.s. bij een van de verkopende makelaars. Meer informatie is te vinden op www.zuiver-wonen.com. RijswijkBuiten In de komende jaren verandert de zuidkant van Rijswijk compleet. Tussen 2013 en 2023 worden er circa 3.400 woningen gerealiseerd in Sion en Parkrijk. Inmiddels zijn al tal van woningen ontwikkeld, verkocht en gerealiseerd. De eerste inwoners wonen al meer dan 4 jaar met veel plezier in hun nieuwe duurzame woning. RijswijkBuiten wordt een wijk die in het oog springt. Een wijk voor en van iedereen, maar bovenal een duurzame wijk. De woningen worden standaard met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,0 gerealiseerd. Daarnaast heeft RijswijkBuiten ook de eerste nul-op-demeter woningen. Energiezuinig dus en dat ziet men terug in de energierekening. Maar ook duurzaam door de ruime opzet, de groene omgeving en het water in het gebied. Meer informatie over de wijk en de diverse nieuwbouwprojecten zie ook op www.rijswijkbuiten.nl.

Tweede kamerlid De Lange bezoekt GGZ Delfland

VVD politicus Leendert de Lange bezocht donderdag 12 juli de Delftse zorginstelling GGZ Delfland om een indruk te krijgen van de praktijk in de geestelijke gezondheidszorg. Aandachtspunten waren onder meer ambulantisering van de zorg en de toename van verwarde personen op straat.

Hoe ga je als ggz instelling om met de afbouw van het aantal bedden? Hoe voorkom je terugval na re-integratie in de maatschappij? En hoe ga je om met verwarde mensen in de samenleving? Het zijn vragen die kamerlid Leendert de Lange stelde tijdens zijn bezoek aan GGZ Delfland. De VVD politicus bezoekt regelmatig zorginstellingen om de praktijk van de zorg van dichtbij te bestuderen.

Wishal Sewbalak, psychiater en geneesheer-directeur bij GGZ Delfland: "Met deze bijeenkomst willen wij de kennis over psychiatrie bij bestuurders vergroten zodat er een realistisch beeld ontstaat van de geestelijke gezondheidszorg. Op deze manier kunnen wij de stem van deze kwetsbare groep mensen in politiek Den Haag laten horen en relevante thema's aan de kaak stellen." Naast een ronde tafel gesprek, waarbij ook Janssen Farmaceutica aanschoof, kreeg De Lange een rondleiding door de kliniek van GGZ Delfland.

Kia-dealer Autohaag Zeeuw heeft extra veel modellen op voorraad

Naast de Niro, Sportage en Picanto is nu ook de gloednieuwe Kia Ceed te zien bij Kia Autohaag Zeeuw. (Foto: EvE)

Normaal heeft Kia-dealer Autohaag Zeeuw al een mooie collectie auto's op voorraad. Maar nu heeft het bedrijf nóg meer auto's ingekocht. De reden? "Veranderde regelgeving."

"Het zou namelijk best eens kunnen dat na 1 september de aanschafprijs voor nieuwe auto's gaat stijgen", waarschuwt Maurice Schook, vestigingsmanager van Autohaag Zeeuw aan de Schieweg. Vanaf 1 september 2018 wordt de BPM namelijk gebaseerd op de nieuwe WLTP emissietest. Tot en met 1 januari 2019 kunnen voorraad auto`s nog worden verkocht onder de oude regeling. Maar in de praktijk heb je als je naar een nieuwe auto zoekt nog maar tot 1 september om een auto aan te schaffen onder de oude regeling. En daarna? "Dat weten we niet", geeft Schook toe. "Op dit moment is er door de Nederlandse overheid nog geen nieuwe bpm-tabel beschikbaar gesteld. We kunnen er zeker van zijn dat de prijs voor een nieuwe auto gaat stijgen, maar hoeveel? Dat weet niemand. Autohaag Zeeuw heeft voor mensen die hier meer over willen weten een filmpje online gezet op https://lnkd.in/e-GGW46.

Niro, Sportage
en Picanto

Wie geen risico wil lopen kan dus maar beter vlot even langs de dealer gaan. "Speciaal om die reden hebben we een ruime voorraad ingekocht", aldus Schook. En dan gaat het met name om drie populaire Kia-modellen. "Om te beginnen de Kia Niro. De meest verkochte hybride dit jaar in Nederland. De Niro hoeft niet aan het elektriciteitsnet gekoppeld; de accu's worden opgeladen door het proces van remmen en uitrollen. "We hebben de Niro in meerdere varianten. Eén van de grote voordelen is dat deze auto een trekgewicht van 1300 kilo kan hebben (geremd) en dat is bijzonder voor een hybride. Daarnaast waarderen onze klanten de hoge instap en het rijcomfort."
Dan is er de Kia Sportage. Een auto die valt in de categorie crossover SUV. "Klanten waarderen deze auto gemiddeld met een 8,5. Het comfort, vooral dat van de achterpassagiers, wordt eveneens geroemd. En het design en de afwerking is fantastisch." Wie naar een wat kleinere stadsauto zoekt komt uit bij de Kia Picanto. Eveneens met een gemiddelde waardering van 8,5 en hoewel klein, toch verrassend ruim van binnen, zowel voor bestuurder, passagier als bagage.
Op deze, en andere modellen geeft Kia Autohaag Zeeuw bovendien nog eens aantrekkelijke kortingen. Kom dus vooral de ruime voorraad eens bekijken en sla je slag voor de belasting dat doet!

Kia Ceed
Inmiddels is ook het showmodel van de nieuwe Kia Ceed binnengekomen. Een bijzonder complete auto die duidelijk sportiever is dan zijn voorganger. Dankzij een vernieuwde wielophanging en dempers heeft de nieuwe Ceed een sportiever rijgedrag gekregen, zonder in te leveren op comfort. Zo kunt u ook met hoge snelheden vertrouwen op een veilige en stabiele auto. De nieuwe Ceed is leverbaar in zowel een handgeschakelde zestrapstransmissie of een optionele zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Kom hem gerust eens bekijken in de showroom aan de Schieweg 53!

"Omdat het goed is"
Dit jaar bereikte Kia de top vijf van autoverkopen in Nederland. Een mooie mijlpaal voor het merk dat sinds 1993 gestadig aan de weg timmert.
"Kia wil het meest betrouwbare merk ter wereld worden en blijven", aldus Schook. "We zijn aardig onderweg; het merk is in Amerika al twee jaar op rij uitgeroepen tot betrouwbaarste merk."
De zeven jaar garantie die Kia op iedere nieuwe auto biedt heeft dan ook niets met zwakte, maar juist met de sterkte van het merk te maken: "We durven dit aan te bieden omdat het gewoon goed is." Dat geldt uiteraard ook voor Autohaag Zeeuw, dat dit merk sinds 2009 voert. "We zijn een professioneel bedrijf met aandacht voor techniek, maar vooral voor onze klanten."

Sky Bandennet: voor het beste advies aan de vakantieganger

Het bedrijf aan de Faradayweg op bedrijventerrein SchieOevers. (foto: ML)

DELFT - De zomer heeft al een tijdje flink van zich doen spreken. De zon schijnt volop, maar mensen willen zoals ieder jaar naar nóg zonniger oorden.

Heb je een autoreis in het vooruitzicht, dan is het wel zaak de auto goed te laten nakijken. Bij Sky Bandennet bijvoorbeeld, waar het team van monteurs de auto op alle belangrijke punten nakijkt en waar nodig repareert. "Maak ruim van tevoren een afspraak, want wij hebben vanaf 5 augustus ook drie weekjes vakantie", zegt Sala Kaya. Hoewel Sky Bandennet, de naam zegt het al, gespecialiseerd is in montage van banden, zomer-winter-banden-wissel en bandenopslag, is het ook een uitstekend onderhoudsbedrijf. In de werkplaats worden alle soorten reparaties aan alle merken auto's uitgevoerd. Niet alleen voor particulieren, ook voor bedrijven. En alle autodealers op SchieOevers laten hun vehikels bij dit bedrijf uitlijnen. "In eerste instantie zijn we bandenspecialist, we kunnen hieromtrent het beste advies geven", zegt Sala Kaya. "We kunnen melden dat een tweetal banden heel goed uit diverse tests gekomen zijn, te weten Falken ZE310 en Bridgestone T005. Koplopers qua prestaties, geluid en brandstofverbruik." Sala Kaya kan deze banden aanraden. "Ik kan deze aanbieden voor een mooie prijs. Vanwege korting koop je voordelig een zeer goede band." Sky Bandennet houdt zich steeds bezig met nieuwe ontwikkelingen. Volgend jaar kan een andere band koploper zijn. Sky Bandennet houdt dit bij, zodat de klant nooit een miskoop zal doen. "Koop je een band, dan moet die matchen met het gebruik, de auto en de rijstijl van de automobilist", legt hij uit. "Veel mensen komen hier na 60.000 gereden kilometers met een glimlach: die banden waren zo goed, wat kun je me nu adviseren?" Sky Bandennet is zeven jaar geleden begonnen, inmiddels onderdeel van Firststop. Koopt rechtstreeks in bij de fabriek, dus heeft altijd goede prijzen. "Wegens uitbreiding zijn we op zoek naar een nieuwe chef-werkplaats", zegt hij. "Een Eerste Monteur die net onder mij komt te werken."

Sky Bandennet
Faradayweg 11
2627 AX Delft
(06) 412 195 84
www.skybanden.nl

Vierde generatie van de compacte 4x4 van Suzuki: de Jimny 2018

De offroad Suzuki als eigenzinnige lifestyle auto.

DELFT - Het is al weer de vierde generatie van de compacte 4x4 van Suzuki. De Jimny 2018 wordt omschreven als hip, robuust en retro tegelijk.

De Suzuki Jimny is op z'n Engels gezegd de 'smallest & toughest offroader'. De compacte stoere offroader komt echter ook als eigenzinnige lifestyle auto naar Nederland. Eind 2018 staan de eerste Jimny's hier in de showroom.

Motorisatie
Onder de motorkap zit een compacte, lichtgewicht en krachtige viercilinder 1.5-liter benzinemotor met 75 kW (102 pk) bij 6.000 tpm en 130 Nm trekkracht. Je kan kiezen uit een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een viertraps automaat, beide voorzien van hoge en lage gearing.
De offroad capaciteiten blijven in de lifestyle variant evident. Mogelijk door een nog stijver ladderframe, drie-link starre wielophanging met schroefveren en inschakelbare AllGrip Pro 4WD-aandrijving met lage gearing. Ja, de Jimny komt ver in het terrein, met een grondspeling van 210 millimeter en de volgende hellingshoeken: voor 37 graden, achter 49 graden en een overrijhoek van 28 graden.
Optimale controle zijn er verder door de systemen Hill Hold Control, Hill Descent Control en Brake LSD Traction Control. En veiligheid biedt het geavanceerde camera- en sensorsysteem achter de voorruit.
Eveneens nieuw is High Beam Assist: een grootlichtassistent die voorkomt dat tegenliggers worden verblind als grootlicht wordt gevoerd. Andere actieve veiligheidssystemen, zoals Weaving Alert, Lane Departure Warning en Traffic Sign Recognition zijn ook leverbaar op de nieuwe Jimny.

Trendy twotone kleuren
De Suzuki Jimny wordt leverbaar met de keuze uit onder meer trendy twotone kleuren zoals 'Kinetic Yellow', 'Brisk Blue Metallic' en 'Chiffon Ivory Metallic' met een zwart dak. Er zijn ook retro single-tone kleuren leverbaar, te weten 'Jungle Green', 'Bluish Black Pearl 3', 'Medium Gray', 'Silky Silver Metallic' en 'Superior White'.
De prijzen van de nieuwe Suzuki Jimny worden later bekend gemaakt.

Auto Nassau
www.suzukidelft.nl

'Wij moeten het hebben van specialistische projecten'

In de Schilderswijk veranderde Kunz Bouwbedrijf een oud schoolgebouw in een appartementencomplex. (Foto: PR)

Bouw- en machinaal timmerbedrijf G.G. Kunz BV bestaat dit jaar maar liefst 100 jaar. Een eeuw ervaring en inzet in (ver)bouw, restauratie en renovatie.

George Kunz geeft leiding aan het bouwbedrijf dat zijn familienaam draagt en dat dit jaar haar eeuwfeest viert. Zij beschikt over zeer ervaren vaklui met oog voor detail en gaat geen bouwtechnische uitdaging uit de weg. De projecten die Kunz en zijn medewerkers onder handen nemen, mag je rustig als bijzonder betitelen. Natuurlijk draait bouwbedrijf G.G. Kunz haar hand niet om voor een nieuwbouwproject, maar de talenten van het bedrijf komen pas ècht goed tot uiting bij specialistische projecten. "Dat zijn vaak gecompliceerde projecten waar veel disciplines bij betrokken zijn. Om dat allemaal soepel te laten verlopen en daarbij ook nog de constructieve -, architectonische – en mogelijke restauratieve aspecten te bewaken, is niet eenvoudig. Maar dat is wel waar onze mensen goed in zijn." "Bijkomend voordeel is dat wij, indien nodig, vele houten, in de bouw benodigde, onderdelen zelf kunnen produceren in onze werkplaats aan de Ampèreweg. Dat varieert van ramen en kozijnen tot hele prefab-elementen. Maar ook speciale meubel-elementen worden op verzoek gemaakt, zoals recentelijk enkele bijzondere tafels".

Transformatie
De focus van het bedrijf komt steeds vaker te liggen op transformaties van met name historische panden. Als voorbeel­den noemt Kunz de transformatie van een van oorsprong oud schoolgebouw in de Haagse Schilderswijk naar een wooncomplex met 11 appartementen en die van een ooit oude schuilkerk (Rijksmonument) aan de Brabantse Turfmarkt naar 10 appartementen. Dat alles vraagt om goede structurele kennis maar ook een flexibele blik, want bij zo'n verbouwing duiken steeds onvoorziene zaken op: "Juist omdat wij veel ervaring met dergelijke projecten hebben, zijn wij goed in het bedenken van oplossingen voor onverwachte situaties. Voor een project als dit moet je breder kijken en vooruit kunnen denken, want je moet met veel verschillende factoren rekening houden." Delft is een vruchtbare omgeving voor een bouwonderneming als Kunz, hoewel hij het bijvoorbeeld wel betreurenswaardig vind dat met name lokale overheden en grotere bedrijven zoveel werk buiten de eigen stad uitbesteden. "Wij zijn inmiddels dus al 100 jaar in de stad gevestigd en hebben er dan ook veel aan te danken." Hoe er invulling wordt gegeven aan dat eeuwfeest weet Kunz echter nog niet precies. "Het wordt waarschijnlijk een ingetogen activiteit gekoppeld aan een goed doel. Daar voelen wij ons toch het beste bij…".

Delft Autoschade zoekt naar vakmensen

Het team van Delft Autoschade neemt uw auto bekwaam onder handen. (Foto: PR) Foto: Esdor van Elten

Een deukje, een kapotte lamp, of een flinke kras in de lak; een ongeluk zit in een klein hoekje en je hebt zó schade aan je auto. Dan is het prettig als die snel en vakkundig wordt opgelost. Bij Delft Autoschade kun je dan prima terecht.

"Het is druk", vertelt eigenaar Darren Doorenbosch. Hij zit al sinds 1979 in het vak en er is weinig schade waar hij en zijn collega geen raad mee weten. Of het nu gaat om carrosserieschade; uitdeuken, spuiten, laswerk, schade aan de bekleding of een lege airco; Delft Autoschade helpt u snel en goed. En dat is bekend in de Prinsenstad: "De Delftenaren weten ons zo goed te vinden dat we het werk nauwelijks aankunnen." Vandaar dat Darren dringend op zoek is naar uitbreiding van zijn team. "Ik zoek om te beginnen een schadehersteller. Iemand die weg weet met montage en demontage, die kan uitdeuken en onderdelen kan vervangen. Kortom; iemand met twee rechterhanden. Daarnaast zoek ik ook een voorbewerker/spuiter die alles weet van schuren, plamuren en lakken. Het moeten wel ervaren mensen zijn."

Zorg uit handen
Delft Autoschade is sinds 2013 gevestigd aan de Voltaweg op het bedrijventerrein Schieoevers. "Wij beseffen dat schade nooit gelegen komt en dat veel mensen de rompslomp eromheen vaak nog vervelender vinden dan de schade zelf", legt Darren uit. "Daarom nemen wij onze klanten de zorg zoveel mogelijk uit handen. Zo kunt u op onze website www.delftautoschade.nl online een schadeformulier invullen. Desgewenst regelen wij dan de complete afwikkeling voor u. We schakelen indien nodig een schade-expert in en in verreweg de meeste gevallen kunnen wij de kosten van de reparatie direct met uw verzekeringsmaatschappij afhandelen."

Zekerheid en service
"Ook in onze branche geldt: zekerheid voor alles. Daarom zijn wij ook aangesloten bij brancheorganisaties als Focwa. Bovendien maken we het onze klanten ook graag gemakkelijk. We hebben ruime openingstijden: van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 7.30 uur tot 11.30 uur. Maar ook een ander tijdstip, buiten kantortijden, is op afspraak mogelijk en we hebben zelfs een haal- en brengservice binnen een straal van 25 kilometer. Terwijl wij ons over uw auto ontfermen krijgt u desgewenst een leenauto mee. Gratis. U betaalt alleen de brandstof die u verbruikt." Meer weten? Kijk dan eens op de website van het bedrijf. Reacties van klanten die u voorgingen vindt u op Facebook: www.facebook.com/Delft-Autoschade-BV-225355280933781.

Sprankje hoop voor bewoners Poptahof-Noord

Een klein gedeelte van de verontruste bewoners verzamelde zich voor de Wijkpost.

DELFT – De wijk Poptahof wordt ook wel 'broedplaats' genoemd. Van nieuwe ontwikkelingen, maar ook van onrust. Onrust over de te hoge stookkosten en de slechte isolatie van de oude Poptahof-Noord flats. Woonbron versus haar huurders. Deze week stond een 'wordt vervolgd' gepland. Met bemoedigend nieuws als voorlopige uitkomst.

Door Ruud Stift

Tientallen bewoners, begeleid door SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum, verzamelden zich afgelopen week aan het Akropolishof. In gespannen afwachting van de resultaten van het gesprek tussen bewoners, vertegenwoordigers van Woonbron en leden van Delft Energy Design. De kleine delegatie van de maar liefst 650 getroffen huishoudens hoopte eindelijk op goed nieuws. Ze worden vanaf 2015, na de plaatsing van nieuwe energiemeters, al van het (meter)kastje naar de muur gestuurd.

Bewoner Janneke van der Laan:
"Wij zouden graag inzage krijgen in de manier waarop de energienota's berekend worden. Ik betaalde dit jaar maar liefst 300 euro meer dan vorig jaar. Van meer mensen uit de wijk hoorde ik dat ze veel hoger aangeslagen zijn.
De isolatie in deze oudere flats laat veel te wensen over, dat is eerder geconstateerd. De hogere energiekosten zouden onder meer te wijten zijn aan een energielek, maar dat wil Woonbron niet bevestigen."

Onvrede
"Door de hele wijk proef je onvrede, men heeft nul vertrouwen in Woonbron. Geen van de betrokken partijen wenst haar verantwoordelijkheid te nemen. De nieuwe meters zijn lichtgevoelig, dus dat kan hard gaan met de zon erop. Ons werd aangeraden om ze regelmatig te checken.
Ik woon hier nog niet zo lang en ook ik verbaas me over de abominabele isolatie. Mijn dochters slapen aan de galerijkant. Je voelt de tocht gewoon langs de muur! In de winter gebruiken we extra dekens. Sommigen zitten binnen met twee extra truien aan om de kosten te dekken. En dat voor -let wel- 750 euro per maand. Gewoon een doorsnee appartement. Vierhoog zonder lift!"
Deurwaarders
"Ik kan alles redelijk betalen, maar er wonen hier veel mensen die moeten leven van een minimuminkomen. Bij sommigen van hen komen deurwaarders op bezoek, ze kunnen de rekeningen gewoon niet meer voldoen. Mijn onderburen hebben de zaak aangekaart, maar omdat ze de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, worden ze telkens afgescheept."

Lieke van Rossum:
"We hebben in de Delftse gemeenteraad een notitie ingebracht over deze onverkwikkelijke situatie. Hierin staat opgeschreven wat er allemaal (hoge rekeningen, lekkende radiators, niet werkende meters) niet deugt. Deze woningen zijn gewoon in slechte staat van onderhoud. Daar is in jaren niet naar omgekeken, omdat 'het geld op was'. Delft Energy Design is door Woonbron ingehuurd om de energiekosten in kaart te brengen. Mensen die worden geconfronteerd met te hoge rekeningen staan hier bijna letterlijk in de kou. Daar moet snel een oplossing voor komen."

Onderzoek
"Wethouder Karin Schrederhof (PvdA) belooft dat ze alles zal doen wat in haar macht ligt. Als ex-directeur van dezelfde corporatie neem ik aan dat ze de juiste contacten heeft. Er komt een onderzoek en de bezoeken van de deurwaarders worden stopgezet. Ze gaat in gesprek met Woonbron in de hoop dat de mensen tegemoet worden gekomen. We hadden gevraagd om dit gesprek om onze vier eisen (1. Inzage in de energierekeningen 2. Herziening van de energienota's 3. Een nieuw meetsysteem en 4. Verbeterde isolatie) kracht bij zetten."

Bewoner F. Salami:
"Woonbron informeert de bewoners pas na anderhalf jaar over de kosten. Intussen moeten we alles maar gewoon betalen. Ze ontkennen hun zorgplicht, dit getuigt van minachting. Zelf ontving ik ook een veel hogere rekening door een slecht functionerende radiatorkraan. Pas na veel heen en weer werd ik gehoord."

Fatima Polat (aanwezige bij het gesprek):
"We hebben goede afspraken kunnen maken. Na de zomer staat een technisch, samen met Delft Energy en een sociaal overleg gepland. Op 20 juli krijgen alle bewoners bericht over de berekening van de nota's. Er wordt ook gekeken naar groot en klein onderhoud. In samenwerking met Delft Energy Design wordt bekeken naar wat er nu al aan klein onderhoud kan worden verricht. Na de vakantie gaat Delft Energy Design op huisbezoek om alle verhalen te bundelen."

Woonbron nam dit keer wél de 400 verzamelde handtekeningen aan.
Wordt -ongetwijfeld- vervolgd….

Word vrijwilliger bij Filmhuis Lumen

Hou jij van film en wil je vrijwillig je bijdrage leveren aan de organisatie van Filmhuis Lumen? Meld je aan! Vooral de kinderfilms-club, de persgroep, de fun-club en de schrijvers van de nieuwsbrief kunnen versterking gebruiken. De kinderfilms vrijwilligers bedenken en organiseren de extra (ook wervings) activiteiten bij de kinderfilms. De persgroep schrijft en verstuurt persberichten over alle bijzondere activiteiten die Filmhuis Lumen organiseert zoals festivals, gastsprekers bij films, bijzondere reeksen enzovoort. De fun-club stelt alles in het werk om deze bijzondere activiteiten éxtra leuk te maken.De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd aan zo'n 2400 relaties. Filmhuis Lumen bestaat dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. De taken zijn verdeeld over verschillende groepen met uiteenlopende werkzaamheden. De vrijwilligers zorgen met veel enthousiasme en betrokkenheid voor alle praktische zaken en de sfeer, wat allemaal nodig is voor een tevreden filmbezoek. Veel werk, want het gaat om ongeveer 40 voorstellingen per week en zo'n 300 filmtitels per jaar, deels in bijzondere festivals en thema-programma's. De verschillende groepen zijn regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers.

Help jij mee om de passie voor cinema te verspreiden? Wil jij je netwerk vergroten of mensen leren kennen? Meld je dan aan als vrijwilliger! Ga naar Filmhuis-Lumen.nl en vul daar het aanmeldformulier in.

Humanitas zoekt vrijwilligers telefooncirkel

Als leider van de telefooncirkel start u elke ochtend om 8.30 uur de cirkel.

DELFT- Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem, niet alleen bij ouderen. En als je alleen woont, kan je je soms wat onveilig voelen. "Wat gebeurt er als je onwel wordt en niemand het in de gaten heeft?" Een telefooncirkel kan dan een oplossing zijn.

Een telefooncirkel is een groep van maximaal tien alleenwonende deelnemers en enkele vrijwilligers die bij toerbeurt als leider van de cirkel dienst doen. Iedere dag rond half negen 's morgens belt de dienstdoende leider van de groep de eerste deelnemer van de telefooncirkel. De eerste belt de tweede en dit gaat zo door totdat de laatste op de lijst de leider belt. Wanneer dit is gebeurd, is de cirkel rond. Mocht er tussendoor niet worden opgenomen en de cirkel wordt onderbroken, dan wordt er actie ondernomen.

Voor een in samenwerking met Delft voor Elkaar op te starten telefooncirkel is Humanitas op zoek naar vrijwilligers die bij toerbeurt als leider dienst doen. Als leider bent u in de periode dat u dienst hebt verantwoordelijk voor het functioneren van de cirkel. U start elke ochtend om 8:30 uur de cirkel en komt in actie wanneer de cirkel wordt onderbroken. Ook deelt u nieuwe deelnemers in en bent u aanwezig tijdens overleg van de leiders van uw cirkel.

Op 31 juli om 10.30 uur houdt Humanitas een voorlichtingsbijeenkomst over de telefooncirkel Delft die deze zomer van start zal gaan. De bijeenkomst wordt gehouden in de ruimte van Humanitas, Beethovenlaan 134 te Delft. De voorlichtingsbijeenkomst is bestemd voor alleenwonenden, ongeacht leeftijd, die belangstelling hebben om aan de telefooncirkel deel te nemen en hun naasten.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met coördinator Mieke Timmerman, telefoonnummer 06-23012529 of mail naar mieketimmerman@humanitasdelft.nl .

Delfts studententeam behaalt podiumplek

Het team is beretrots op hun prestatie (foto: Shell) Foto: shell

Het Eco-Runner Team Delft van TU Delft heeft met hun zelfontwikkelde voertuig tijdens Shell Eco-marathon in Londen de derde plek weten te bemachtigen in de categorie Prototype.

Het hyperzuinige, op waterstof rijdende voertuig legde 684 kilometer af op 1 m³ waterstof. Dit is te vergelijken met een rit van Amsterdam naar het zuidelijkste puntje van Italië op slechts 1 liter brandstof. Team Apollo Delft van Hogeschool Delft eindigde als 28e in hun categorie.

Trots
In het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen zette het Eco-Runner Team een indrukwekkend resultaat neer tijdens de Europese editie van Shell Eco-marathon. Daarnaast sleepten zij de Vehicle Design Prototype Award binnen voor het innovatieve design van hun voertuig.
Teamcaptain Joel Croese vertelt vol trots: "Wij zijn ontzettend tevreden met het behalen van de derde plek! Gezien iedereen er veel tijd en moeite in heeft gestoken is dit een fantastisch gevoel. Het jaar kende ups en downs maar heeft onze passie voor duurzaamheid, in combinatie met theoretische kennis opgedaan aan de TU Delft, samengevoegd tot een praktisch en geslaagd geheel: ons voertuig 'Ecorunner 8'. We kijken terug op een extreem leerzaam jaar en hopen dat we mensen hebben kunnen inspireren om na te denken over het gebruik van alternatieve energiebronnen."

Wedstrijd
Voor deze internationale wedstrijd ontwierpen talentvolle jongeren van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten een innovatief en energiezuinig voertuig om mee te rijden tijdens de wedstrijd die van 5 tot en met 8 juli plaatsvond in Londen. In totaal gingen 150 teams – waarvan elf Nederlandse – de strijd aan om met hun zelfontwikkelde voertuigen zo efficiënt mogelijk de finish te behalen tijdens de 33ste editie van Shell Eco-marathon Europa.

Weergaloos Westerpop perfectioneert zijn vorm

Ook de kleinste bezoekers genoten van Westerpop 2018. Zie voor meer foto's het fotoalbum Westerpop op www.delftopzondag.nl (foto: Koos Bommelé, tekst: Edgar Kruize) Foto: KOOS BOMMELE

De 27ste editie van Westerpop is er eentje voor in de geschiedenisboekjes. Deze tweede keer op de sportvelden van het Stanislas College blijkt de nieuwe jas inmiddels volledig op maat.

Was Westerpop in het verleden naast een gezellig festival ook een verkapt buurtfeest, anno 2018 kan je niet anders dan van een volwaardige festivalervaring spreken. Die volwaardige ervaring uit zich tijdens de editie die 6 en 7 juli plaatsvond onder meer in een strakkere doorstroom van het publiek en een beter geregelde drank- en voedselvoorziening. Zonder dat het gemoedelijke van het evenement af is gegaan. Bezoekers kunnen gewoon klapstoeltjes meenemen en het perfecte festivalweer is de kers op de taart. Al mag het muzikale aanbod natuurlijk ook niet worden uitgevlakt.

Het veld te lijf
De strijd om de Peter Tetteroo Bokaal barst op vrijdagavond los tussen drie volledig andere maar kwalitatief aan elkaar gewaagde bands. Met een verzengende set verzekert Rise Of The Wood zich van de bokaal. Zij zullen de komende tijd in de ontwikkeling van hun carrière door Westerpop worden ondersteund en mogen de volgende editie openen, zoals Leoparte dat dit jaar op zaterdag heeft gedaan. Absoluut hoogtepunt op vrijdagavond is de overdonderende set van Dool. Boegbeeld Ryanne van Dorst gaat het veld te lijf alsof ze voor een immens stadion staat en pakt daardoor zelfs het enthousiast meeklappende barpersoneel mee.

Nieuwsgierigheid
De gretigheid bij de optredende artiesten is er op zaterdag ook. Suus de Groot van Sue The Night gaat meerdere malen de catwalk op om het publiek bij de hand te nemen in de perfecte zonnige pop van haar band, Candy Dulfer keuvelt er vervolgens vrolijk op los, maar zet onderwijl een buitengewoon swingende en funky set neer. Wat altijd opvallend is bij Westerpop is hoe 'open minded' het publiek is. Er zijn maar weinig festivals die weg kunnen komen met een programma dat vervolgens richting Southern rock en ietwat overstuurde hardrock doorschuift, om via jazzy hiphop bij Britpop uit te komen, zonder daar bezoekers mee weg te jagen. Het publiek van Westerpop is al jaren zeer nieuwsgierig naar bands die het (nog) niet kent en als zo'n band dan overtuigt gaan massaal de handen op elkaar. Om dit jaar op het eind bij een bruut beukend Modestep nog eenmaal los te gaan.

Enthousiaste menigte
De nieuwsgierige aard van de bezoekers maakt ook dat het Stage Europe Network-podium al jaren een prima plek heeft. Hier presenteert (nog) onbekend Europees talent zich. Dit jaar maakt met name het Noorse Endlings impact. Als ze in de brandende zon hun set starten, is het voor veel bezoekers net een bier- of patathaalmomentje. Maar na een nummer of drie staat de band voor een enthousiast klappende menigte die overtuigd is door wat ze horen. Dat is kenmerkend voor Westerpop. Het mag dan verhuisd zijn, het mag professioneler geworden zijn, het hart van het festival en met name de bezoekers klopt nog altijd op het ritme van de muziek. En als het voor hen goed is, is het doorgaans ook écht goed.

Open Zomerschaaktoernooi in Delft

Schaak, en mat... (Foto: Wikimedia/Alan Light) Foto: Esdor van Elten

In de vakantie (van maandag 9 juli tot en met 13 augustus) organiseert de Delftsche Schaakclub elke maandagavond het Open Zomerschaaktoernooi, om 'de zomer door te komen'.

Zes achtereen­volgende avonden behandelen even zoveel gastsprekers een interessante opening. Een uitgelezen kans om leuke nieuwe openingsideeën op te doen dus. Aanstaande maandag 16 juli is de openingscoach IM Jan-Willem de Jong.

Spelvorm
Na een korte uitleg van ongeveer twintig minuten gaan de deelnemers met een uitgangstelling aan de slag in twee rapidpartijen. Bedenktijd is 30 minuten per persoon per partij. Er wordt eenmaal met wit, en eenmaal met zwart gespeeld, tegen een ongeveer gelijkwaardige tegenstander. Tijdens en na de partijen is er uiteraard tijd om na te praten, of vrij te schaken. Gezellig en leerzaam. Wil je meedoen, zorg dan om uiterlijk 20:15 uur op de betreffende avond aanwezig te zijn. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk, vooraf opgeven is niet nodig!

Tijdschema 16 juli
19:45-20:15 ontvangst
20:15-20:45 uitleg over de opening
20:45-21:45 ronde 1
21:45-22:45 ronde 2

ma 23 juli Ronde 3, ma 30 juli Ronde 4, ma 6 aug Ronde 5, ma 13 aug Ronde 6, ma 20 aug Simultaan clubkampioen, ma 3 sept Eerste ronde open Delfts Rapidschaakkampioenschap 2018/19, ma 10 sept DSC-teams oneven – DSC-teams even, za 15 sept KNSB-ronde, ma 17 sept Ronde 1 interne competitie, za 22 sept OGD-rapidtoernooi, ma 24 sept Ronde 2 interne competitie.

Meer informatie over onze activiteiten? Kijk op onze homepage www.delftseschaaksite.nl/. Het Open Zomerschaaktoernooi vindt plaats in de vaste locatie van de Delftsche Schaakclub, duWo Denksportcentrum, Zusterlaan 114 te Delft.

Hoge onderscheiding voor Delftse wetenschapper

Marileen Dogterom, hoogleraar bionanoscience aan de TU Delft, ontvangt de NWO-Spinozapremie; de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

Dogterom doet onderzoek naar het krachtenspel in levende cellen en leidt een consortium dat een volledig kunstmatige cel wil bouwen. Dat werk helpt wetenschappers te begrijpen hoe basale celprocessen werken- en ook wat er misgaat bij bepaalde aandoeningen. Dogterom is een van de vier onderzoekers, die ieder 2,5 miljoen euro ontvangen voor wetenschappelijk onderzoek.

Cytoskelet
Prof. dr. A.M. (Marileen) Dogterom (1967) leidt het Bionanoscience Department van het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft. Ze verwierf wereldfaam met haar experimentele onderzoek naar het krachtenspel in het cytoskelet. Het cytoskelet is een soort moleculair 'geraamte' dat de cellen van gist, planten, dieren en mensen hun vorm en stevigheid geeft. Ook speelt het een onmisbare rol bij celdeling. Als eerste wist Dogterom de krachten te meten die de microscopisch kleine buisjes van dat cytoskelet uitoefenen tijdens celdeling. Die kennis helpt te begrijpen hoe gezonde cellen functioneren en daarmee ook wat er op moleculair niveau misgaat bij aandoeningen zoals kanker. Dat biedt aanknopingspunten voor behandelingen, maar ook voor synthetische biologie: het bouwen van functionele kunstmatige cellen uit moleculaire bouwstenen. Dogterom is een van de belangrijkste gezichten van de biofysica in Nederland. Ze is de drijvende kracht achter het nationale consortium BaSyC (Building a Synthetic Cell).

Trots
Dogterom staat bekend als een warme persoonlijkheid die zich met hart en ziel inzet voor haar studenten en collega's. Ze werkt graag mee aan cursussen en zomerscholen en startte een discussienetwerk voor jonge onderzoekers in de Nederlands biofysica. Rector Magnificus en Voorzitter van het Delftse College van Bestuur Tim van der Hagen is ontzettend trots dat Marileen Dogterom de eervolle Spinozaprijs ontvangt. 'Marileen is een zeer inspirerende collega, verricht uitmuntend onderzoek in de bionanowetenschap en behoort tot de internationale top in haar vakgebied. Ook zet ze zich onuitputtelijk in voor studenten, promovendi en andere collega's. Deze hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap is een fantastische erkenning en helpt haar om dit mooie werk voort te zetten.'

NWO-Spinozapremie
Sinds 1995 reikt NWO de Spinozapremie jaarlijks uit aan maximaal vier wetenschappers die tot de internationale top van hun vakgebied behoren. De feestelijke uitreiking van de Spinozapremies vindt plaats op woensdag 12 september in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Tijdens de uitreiking vertellen de Spinozalaureaten wat hun onderzoek inhoudt en waar ze de premie voor willen inzetten.

Een veilig gevoel door Sleutelspecialist Delft

De Sleutelspecialist kan meer dan u denkt! Foto: Esther Luijk

De binnenstad van Delft heeft veel oude huizen. Dat betekent dat ook de sloten op de deuren, als ze in de loop der jaren niet zijn vervangen, verouderd kunnen zijn. Sleutelspecialist Delft aan de Verwersdijk weet daar wel raad op.

Met grote vakkundigheid kan alle denkbare hang- en sluitwerk op welke deur dan ook gemonteerd worden. Dat geeft wel een veilig idee, want iedereen wil natuurlijk graag inbrekers buiten de deur houden. Het meeste hang- en sluitwerk voldoet aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. "We zijn al jaren tevreden over hoe het bij ons in de zaak gaat", zegt Jeroen van der Werf. "Begin 2019 hopen wij aan de overkant te zitten op de hoek Vrouwjuttenland/Choorstraat. Daar zitten we meer in de loop en daarbij is het een prachtig pand. Het leek ons een mooie kans om dit te kopen! Er wordt nu nog verbouwd, het hele pand moet grondig worden opgeknapt. Aan de gevel veranderd weinig, alleen de letters Lewenstein naaimachines veranderd uiteraard."

Uiteraard kun je bij Sleutelspecialist Delft terecht voor het bijmaken van sleutels. "Kom je hier om een sleutel te laten bijmaken, dan is dat klaar terwijl je wacht", zegt Van der Werf. "Voor het programmeren van bijvoorbeeld transponders van autosleutels is wat meer werk nodig en dat gebeurt dan ook achter in de werkplaats."

Maar wist je dat Sleutelspecialist Delft ook een collectie inbraakvrije en brandwerende kluizen heeft? En dat zij kunnen adviseren over inbraakwerend hang- en sluitwerk en dat ook leveren en monteren? "Neem een foto mee van uw huidige situatie, en wij kunnen advies geven over de beste manier om uw huis te beveiligen!" Sleutelspecialist Delft doet meer dan je denkt!

Loop voor meer informatie en deskundig advies gewoon eens binnen, of laat je verrassen op
www.sleutelspecialistdelft.nl.