Delft op zondag

17 juni 2018

Delft op zondag 17 juni 2018


Samen investeren in 'merk' Delft

Coalitie gaat aan het werk volgens Agenda 2040

Nieuw Delft voor weer een deel in de maak! V.l.n.r.: Wicher Mol (BPD), voormalig wethouder Raimond de Prez (PvdA) en Isidoor Hermans (Directeur Spoorzone Delft) (Foto: Desirée Schippers)

DELFT – Delft kan financieel weer wat ruimer ademhalen, dus is het zaak om alvast vooruit te plannen. Aan de hand van zeven investeringsopgaven: Innovatie en technologie, Delft als must-see bestemming, Voorzieningen voor iedereen, Transformatie van de stad, Delft bereikbaar en Delft energieneutraal, opgetekend in de Agenda Delft 2040 moeten de nieuwe ambities verwezenlijkt gaan worden.

Door Ruud Stift

Tijdens de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada in de RAI Amsterdam, zijn de eerste piketpaaltjes geslagen om de 'stad van morgen' te helpen bouwen. Aldaar werden de eerste overeenkomsten van een handtekening voorzien. Investeerder Certitudo Capital uit 's Hertogenbosch verwierf het leegstaande kantoorpand aan de Tanthofdreef 3. De nieuwe invulling van het 3.500 m2 grote pand is bekend: 300 luxe afgewerkte huurappartementen bestemd voor hoogopgeleide en (bijna) afgestudeerde young professionals, die op zoek zijn naar een huurwoning nabij het centrum van Delft. Een deel transformatie én een deel nieuwbouw met als resultaat 70 meter hoogbouw.

Frank van Vliet (fractievoorzitter GroenLinks):
"Prachtig dat op deze plek laagbouw omgetoverd wordt in hoogbouw. De uitbreiding van het aantal woningen, 15.000 op termijn, binnen Delft zorgt natuurlijk ook voor een verveelvoudiging van het aantal auto's en daarvoor is in Delft-Zuid nog genoeg ruimte. De wijk Tanthof sluit daarnaast prima aan op andere hoofdwegen en openbaar vervoer."

Gelatinebrug
"De gemeente zet in op een solide basis voor het vormgeven van de toekomst, samen met regiopartners uit omliggende gemeenten én andere ontwikkelpartners. De komende tien, twintig jaar richten we ons op de zeven verschillende investeringsplannen. Bijvoorbeeld de Gelatinebrug. Die zal straks verbonden zijn met het nieuwe Station Delft Campus. Een heel belangrijke stap voor de ontwikkeling van de wijk Schieoevers.
Daarnaast zijn onze pijlen vooral gericht op het gebied rond Reinier de Graaf, de wijk Buitenhof en het afronden van de Spoorzone."

Nieuw Delft
Een deel van de plannen voor Nieuw Delft, de zelfbouwkavels (velden 3 en 10.2) in het Van Leeuwenhoekkwartier, werd met een handtekening bekrachtigd door betrokken partijen: het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS), Ballast Nedam Development en gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Management). Er kan nu gestart worden met de ontwikkeling van 177 fraaie appartementen en 7 royale parkwoningen.

Vertrekkend wethouder Raimond de Prez (PvdA) is verguld met Ballast-Nedam als partner van het eerste uur voor project Nieuw Delft:
"Zij realiseren een derde deel van het totale project en zien hun lange adem beloond. Met Guldenwater, woningen gelegen aan de Ireneboulevard, het Van Leeuwenhoekpark en de Nieuwe Gracht, nemen zij meteen het grootste project binnen Nieuw Delft voor hun rekening."

Kerem Günaydin (CEO Ballast-Nedam) is blij met de bouwopdracht:
"De woningen worden standaard gasloos, geheel elektrisch opgeleverd.

Vervolg op pagina 3.


Woningen van deze tijd, die passen binnen de duurzaamheidsambities van Nieuw Delft. Op een toplocatie, dichtbij de historische binnenstad en het station. In maart startten we met project Floris in de Coendersbuurt waar wij 9 royale herenhuizen aan de Graaf Floriskade realiseren."

Speerpunt
Henk Twisk (programmamanager gebiedsontwikkeling Gemeente Delft): "De stad samen maken geldt als speerpunt binnen de Agenda 2040. De Gemeente Delft neemt een derde van de totaal geraamde kosten (1,4 miljard euro) voor haar rekening.

De rest zal van de private markt moeten komen: beleggers (beheer van huurwoningen), woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijven of uit samenwerking met regiopartners. Partners die ambities omzetten in creatieve ideeën voor uitvoering, experimenten, plannen en concrete projecten. Binnen dit proces moeten zij een langjarige verbintenis aan gaan om samen tot goede (publiek-private) businesscases te komen en te investeren in de stad. Dit vraagt om een gezamenlijke integrale én regionale blik naar ruimtelijke investeringen en het op regionaal niveau bundelen van geldstromen van overheden en private partijen. De Delftse ontwikkelstrategie dient hulpmiddel te zijn om de komende 5 tot 10 jaar de stedelijke investeringsopgaven op gang te brengen."

Het 'merk' Delft
"Creëren van nieuwe ruimte en herontwikkelen van bestaand. Sterke en leefbare wijken met goede woningen en passende voorzieningen voor iedereen. Binnenstedelijk willen we 15.000 extra woningen toevoegen, als onderdeel van een regionale woonbehoefte van 170.000 woningen. Tegelijkertijd zetten we in op 10.000 extra banen, op alle niveaus in de stad. Hiervoor is 100.000 m2 aan extra bedrijfsruimte nodig, vooral voor de innovatieve maakindustrie. Delft als toonaangevende technologische kennisstad (High Tech Capital), waar het goed wonen, werken en verblijven is. Een stad die gebruik maakt van duurzame energie (zon, wind, biomassa en aardwarmte), die optimaal bereikbaar is en waar men kan genieten van de rijke historie en cultuur. Delft als 'merk': aantrekkelijk voor bezoekers, nieuwe inwoners en bedrijven. Duurzaam en vitaal met het welzijn van álle Delftenaren als leidraad."

Stichting Alzheimer DWO viert jubileum op een bescheiden manier

Bestuurders van toen en nu. v.l.n.r. Dick Brouwer, Bert v/d Lende, Ada v Bergen, Jacques v/d Berg, An v Swieten (de oprichtster), Arthur de Groot, Riet Geerling, Marjon v Holst, Henk Kloostra (oud-voorzitter). (Foto: Charles Bosboom) Foto: PR

In 1998 richtten de Delftse An en Henk van Swieten, in samenwerking met Alzheimer Nederland, de regionale afdeling Delft-Westland-Oostland (DWO) op, met het idee de hulp en steun rondom dementie dichterbij de mensen te brengen. Nu, twintig jaar later, is die missie nog onveranderd.

Door Esther Luijk

"Dementie is een ongeneeslijke hersenziekte met ingrijpende gevolgen, toch wil ik graag dat het geen negatief stuk wordt", begint secretaris van Alzheimer DWO, Riet Geerling. Ook tijdens de rest van het interview met haar en voorzitter Bert van der Lende komt duidelijk naar voren dat ze een positieve boodschap de wereld in willen helpen. "Veel mensen denken bij dementie voornamelijk aan het laatste stukje van het leven van een persoon met dementie, waarbij diegene vaak in een verpleeghuis woont," vertelt Van der Lende. "Alzheimer DWO probeert zich juist te richten op alles wat er nog wel mogelijk is en hoe we mensen met dementie zo lang mogelijk een volwaardig onderdeel van onze samenleving kunnen laten zijn."

Taboe
Er is veel veranderd in de twintig jaar die verstreken zijn, vertellen de bestuursleden. "Een grote, positieve verandering die heeft plaatsgevonden is het feit dat er scheurtjes zijn gekomen in het taboe rondom dementie", zegt Riet. "Dat is een heel goede zaak. Er wordt meer over de ziekte gepraat en meer aandacht geschonken aan de mensen met dementie zelf." "Dat komt ook omdat de samenleving meer met dementie geconfronteerd wordt", vult Bert aan. "Ouderen worden geacht langer thuis te blijven wonen, waardoor een groter beroep gedaan wordt op de mantelzorgers. Er moet dus ook meer over gesproken worden."

Alzheimer DWO
Een samenleving waarin de mens met dementie begrip ondervindt en waarin mantelzorgers volop steun en hulp ervaren, dat is het doel van Alzheimer DWO. Naast het geven van voorlichting, organiseert Alzheimer DWO Alzheimer Cafés om dit bereiken, waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan lotgenoten en hulpverleners om elkaar te ontmoeten. Een ander initiatief van Alzheimer DWO is de Bezoekdienst, waarbij vrijwilligers worden gematcht met een persoon met dementie. "Het dient eigenlijk twee doelen", vertelt Van der Lende. "De vrijwilliger onderneemt in overleg activiteiten met de 'patiënt' en de mantelzorger wordt voor even ontlast. Er wordt vaak te licht gedacht over de impact van dementie op de mantelzorgers. Het is belangrijk dat zij ook regelmatig tijd voor zichzelf kunnen hebben. En daar bovenop komt dat de mensen met dementie een heel leuke dag hebben!" "Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die gaat vissen met iemand of een museum gaat bezoeken. Wat veel mensen met dementie ook erg leuk vinden is een levensboek, waarbij oude herinneringen weer tot leven worden gewekt." Daarnaast is Alzheimer DWO een project gestart, in samenwerking met de gemeente, Delft voor Elkaar en Pieter van Foreest, genaamd "Je passie vergeet je niet." "Het project is bedoeld voor jonge mensen met dementie en is erop gericht om hun talenten in te zetten, zodat zij betrokken blijven bij de samenleving en zich gewaardeerd voelen. Een sociaal makelaar zoekt een bedrijf of organisatie, die bij de persoon met dementie past", legt Riet uit.
De komende jaren blijft Alzheimer DWO zich inzetten voor een dementievriendelijke samenleving en het doorbreken van het nog altijd heersende taboe. Vooral voorlichting speelt daarbij een grote rol, menen Riet en Bert. "Het is niet moeilijk om rekening te houden met mensen met dementie. Kleine gebaren helpen al, zoals een slager die even meeloopt met de klant, of een sportvereniging die zich inzet om z'n lid met dementie zo lang mogelijk bij zich te kunnen houden. Als we op individueel niveau zoeken naar oplossingen, kunnen ook mensen met dementie nog heel lang volwaardig deel uitmaken van de samenleving."

Evenement
Het 20-jarig bestaan van Alzheimer DWO wordt overigens niet uitbundig gevierd. "Het is een ziekte die veel stil leed met zich meedraagt, dus wij vinden het niet passend om hier een groot feest omheen te bouwen", zegt Riet. Om toch een beetje ruchtbaarheid aan het jubileum te geven, organiseert Alzheimer DWO op vrijdag 29 juni vanaf 16.00 uur een evenement in Theater de Veste. Theatergroep Ervarea zal daar op bijzondere wijze een leerzame theatervoorstelling opvoeren. Verder zal er door Burgemeester Marja van Bijsterveldt en Directeur Marco Blom van Alzheimer Nederland gesproken worden. Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen die zich op een bepaalde manier betrokken voelt bij het onderwerp dementie. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 20 juni via 20jaar@alzheimerdwo.nl of 06-30594695.

Vervolg van voorpagina

Woningen van deze tijd, die passen binnen de duurzaamheidsambities van Nieuw Delft. Op een toplocatie, dichtbij de historische binnenstad en het station. In maart startten we met project Floris in de Coendersbuurt waar wij 9 royale herenhuizen aan de Graaf Floriskade realiseren."

Speerpunt
Henk Twisk (programmamanager gebiedsontwikkeling Gemeente Delft): "De stad samen maken geldt als speerpunt binnen de Agenda 2040. De Gemeente Delft neemt een derde van de totaal geraamde kosten, 1,4 miljard euro, voor haar rekening. De rest zal van de private markt moeten komen: beleggers (beheer van huurwoningen), woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijven of uit samenwerking met regiopartners. Partners die ambities omzetten in creatieve ideeën voor uitvoering, experimenten, plannen en concrete projecten. Binnen dit proces moeten zij een langjarige verbintenis aan gaan om samen tot goede publiek-private businesscases te komen en te investeren in de stad. Dit vraagt om een gezamenlijke integrale én regionale blik naar ruimtelijke investeringen en het op regionaal niveau bundelen van geldstromen van overheden en private partijen. De Delftse ontwikkelstrategie dient hulpmiddel te zijn om de komende 5 tot 10 jaar de stedelijke investeringsopgaven op gang te brengen."

Het 'merk' Delft
"Creëren van nieuwe en herontwikkelen van bestaande ruimte. Sterke, leefbare wijken met goede woningen en passende voorzieningen. Binnenstedelijk voegen we 15.000 woningen toe, als onderdeel van de regionale woonbehoefte (170.000 woningen). Daarnaast 10.000 extra banen, op elk niveau. Hiervoor hebben we 100.000 m2 aan extra bedrijfsruimte nodig, vooral voor de innovatieve maakindustrie. Delft als High Tech Capital van Nederland, naast goed wonen, werken en verblijven. Een optimaal bereikbare stad vol duurzame energie, zon, wind, biomassa en aardwarmte, waar men geniet van de rijke historie en cultuur. Delft als 'merk': aantrekkelijk voor bezoekers, nieuwe inwoners en bedrijven. Duurzaam en vitaal met het welzijn van álle Delftenaren als leidraad."

Heilige Land
De vastgoedbeurs leverde nog meer vruchtbare samenwerkingsverbanden op. De Gemeente Delft en wooncorporatie Woonbron ondertekenden de intentie van de samenwerkingsovereenkomst voor het Heilige Land.

Woordvoerder Woonbron:
"Woonbron is voornemens om 65 sociale eengezins-huurwoningen in de Doctor Schaepmanstraat en omgeving te slopen en nieuwe eengezins-huurwoningen terug te bouwen. Daarnaast onderzoeken gemeente en Woonbron of een aanvullende nieuwbouwontwikkeling op de nabijgelegen gemeentelijke kavel aan de Bieslandsekade kan leiden tot een betere mix van woningtypen. Met de bekrachtiging van deze samenwerkingsovereenkomst spreken gemeente en Woonbron af zich gezamenlijk in te spannen om de buurt het Heilige Land een kwaliteitsimpuls te geven door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Dit alles zal binnen vijf jaar zijn beslag moeten krijgen. Deze samenwerkingsovereenkomst past bij 'De Delftse Keuze', zoals weergegeven in de Woonvisie 2016-2023. Delft wil voor iedereen een passende woning. De inspanning is erop gericht om met transformatie en toevoeging van woningen tot evenwichtige wijken te komen."

Paul Quispel (40)

Wat ben je hier op de Markt aan het doen?
Ik ben net terug van het trainen voor Giro di Kika die over anderhalve week in Italië van start gaat.

Waarom doe je mee aan de Giro di Kika?
Omdat ik vind dat kinderkanker de wereld uit moet! Zeker nu ik zelf kinderen heb en zie hoe puur en onbezorgd kinderen kunnen zijn. De zorg van deze verschrikkelijke ziekte hoort niet bij kinderen thuis. Ook spreekt de sportieve prestatie van zes dagen lange afstanden met aanzienlijke hoogtemeters mij aan.

Heb je afgelopen week nog wat leuks gedaan?
Jazeker! Ik ben net terug uit Frankrijk. Ik heb samen met mijn vrouw Daphne en dochter Fay met onze fietsclub De Klimmende Règâhs deelgenomen aan Alpe d'HuZes. Zelf deed ik voor de zevende keer mee. Mijn vrouw en dochter zijn de berg op gelopen en ik heb gefietst.

Waarom heb je meegedaan aan de Alpe d'huZes?
Negen jaar geleden is er bij mij kanker geconstateerd. Ik heb zelf ervaren wat deze ziekte met je doet. In eerste instantie associeerde ik kanker met doodgaan. Ik heb enorm veel geluk gehad, een operatie en hierna zeer regelmatige periodieke controle was genoeg om te genezen. Ik weet dat dit vaak anders is en ik wens dat in de toekomst niemand meer doodgaat aan deze ziekte.

Hoe vaak ben je de Alpe op gefietst?
Het is mij door weer en wind gelukt deze alpenreus in totaal zes keer te beklimmen. Dit is me niet eerder gelukt, dus ik ben enorm blij en trots op deze prestatie.

Groei jij met 't Kickertje mee?

Samen heb je altijd meer plezier!

Dit jaar viert 't Kickertje haar 25-jarig bestaan. 't Kickertje staat voor plezier en kwaliteit in kinderopvang mét en voor kinderen. De dag- en buitenschoolse opvang staat garant voor een uitgebreid activiteitenaanbod in elke leeftijdsgroep.

52 Weken per jaar beleven dagelijks ruim 700 kinderen veel plezier op een van de vijf Kicker-locaties in Den Hoorn en Schipluiden. 't Kickertje is voortdurend in ontwikkeling. In 2018 is de opvang uitgebreid met een Peuter-kleutergroep in samenwerking met OBS Het Galjoen en in Schipluiden is een vroeg- en voorschoolse educatiegroep gestart.

Door de continue ontwikkeling is 't Kickertje op zoek naar enthousiaste, creatieve, initiatiefrijke en sportieve collega's. Zit jij vol energie en beschik je over pedagogisch inzicht? Heb je affiniteit met sport, spel en bewegen en denk je dat de verschillende ontwikkelingsfases van kinderen geen geheimen voor je hebben? Doe je niets liever dan het organiseren van activiteiten en word je blij van je eigen improvisatietalent en kan je de kinderen daarin meenemen? Ben je pro actief en durf je initiatief te tonen? Ben je flexibel en weet je snel in te spelen op wisselende situaties? Hecht je waarde aan een goede samenwerking en collegialiteit én beschik je over goede sociale vaardigheden? Dan is 't Kickertje dé plek voor jou! Ben je nieuwsgierig naar 't Kickertje en wil je weten hoe het is om bij 't Kickertje te werken?

Kijk op kickertje.nl/welkom/vacatures voor alle openstaande vacatures.

J. Vlak, Vorrinkplein 1122, 2624 DZ Delft

Leeuwenberg

Carlos en Mirella Santos David

Carlos en Mirella Santos David bereikten de finale van het RTL-programma Time to Dance en zetten daarmee de Argentijnse tango op de kaart.

Carlos en Mirella Santos David richten zich op een internationale carrière. (Tekst en foto: Silvija van Dalen) Foto: PR

1.Waarom willen jullie hier op de foto?
Mirella: Hier geven wij tangolessen. Op de achtergrond zie je de oude vestiging van Dansschool Wesseling.

2.Hoe hebben jullie de deelname van Time to Dance ervaren?
Carlos: Het was een goede ervaring, maar ook uitdagend. Normaal gesproken hebben we bijna een jaar nodig om één choreografie te perfectioneren. Nu moesten we zes choreografieën binnen twee weken instuderen. Mirella: Dat deden we allemaal naast onze groepslessen, in Delft en in Den Haag, onze privélessen en onze eigen shows. Zo hebben we in dezelfde periode als de opnames opgetreden met Andrea Bocelli en tangowedstrijd gedaan in Londen - en gewonnen.

3.Was het niet mogelijk om dezelfde choreografie te gebruiken?
Carlos: Nee, elk evenement heeft een ander publiek en die verwachten telkens een andere tango. De tango voor Andrea Bocelli was bijvoorbeeld anders dan die voor de wedstrijd in Londen.

4.Zouden jullie weer willen meedoen aan een programma?
Carlos: Bij een tv-programma gaat alles heel snel. Het is hard werken en je kan er amper van genieten. Mirella: We hebben ons opgegeven om de tango te promoten en erkenning voor de dans te krijgen. Nu richten we ons op onze internationale carrière.

5.Wat staat er nu voor jullie op de planning?
Mirella: We bereiden ons nu voor op het wereldkampioenschap tango in Buenos Aires.
6.Wat is jullie ambitie?
Carlos: Op internationale podia en festivals de tango dansen. Dat gebeurt al regelmatig, dat we worden uitgenodigd om te dansen.

7.Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Mirella: Op vakantie. Ik was met mijn familie op een cruise. Op het cruiseschip werden danslessen gegeven door Carlos. Toen werd ik verliefd op de tango en op hem. Hiervoor danste ik andere stijlen. Carlos: Ik dans al sinds mijn dertiende Braziliaanse ballroom en later specialiseerde ik me in tango.

8.Carlos, herkende je meteen het tangotalent in Mirella?
Carlos: Ja, Mirella kan alles. Zij heeft met haar discipline en dansachtergrond de tango binnen enkele maanden eigen gemaakt, waar anderen jaren over doen.

9.Volgen jullie zelf nog tangolessen?
Carlos: Net als een dokter is het belangrijk dat we leren over nieuwe ontwikkelingen. Dat heeft niet alleen met danspassen en techniek te maken. We leren bijvoorbeeld ook over de geschiedenis van de dans, van de muziek. Het is onze verantwoordelijkheid om de cultuur rondom tango levend te houden en over te brengen.

10.Wat zouden jullie doen als burgemeester van Delft?
Carlos: Het openbaar vervoer stopt om 0.00 uur. Als dat er 24/7 zou zijn, is er veel meer een nachtcultuur zoals in andere landen. Dat mis ik wel. Mirella: We geven ook tot laat les en sommige leerlingen doen dan erg lang over hun terugreis. En ze kunnen dan ook niet lang blijven op tango-avonden.

Mogelijke schutters aangehouden

De politie heeft op 13 juni drie mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de drie recente schietpartijen in Delft. Hun woningen zijn eveneens doorzocht.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt is blij met deze ontwikkeling: " Dat is goed nieuws. Ik wacht de ontwikkelingen af en ik volg ze met zeer grote belangstelling. Tips zijn overigens nog altijd welkom." Op dit moment worden er in het belang van het onderzoek geen verdere mededelingen gedaan. De burgemeester ging tijdens de persconferentie ook in op vragen over de tijdelijke sluiting van twee zaken in de binnenstad: " "We zien dat dergelijke schietincidenten zich op dit moment in meerdere gemeenten in ons land voordoen. Het dilemma is daarbij dat sluiting van de zaken mogelijk juist het doel is van de geweldpleging. Dat vereist grote zorgvuldigheid bij de afweging door mij als burgemeester hoe om te gaan met betrokken ondernemers in dit soort situaties. "Het belang van veiligheid staat voorop, maar het is belangrijk daarbij ook oog te hebben voor de gedupeerde ondernemers. "Ik heb op basis van zorgvuldig overleg met politie en openbaar ministerie besloten om de twee zaken aan de Beestenmarkt en de Molslaan te sluiten, maar vooralsnog voor maximaal twee weken. Deze maatregel neem ik niet graag maar is op dit moment helaas nodig. Daarmee kan de rust weerkeren. De sluiting is ook noodzakelijk om de politie de tijd en gelegenheid om een goed beeld van de situatie te krijgen en kan onderzoeken wat er precies aan de hand is."

Ruim 96.000 euro voor het goede doel

Een prachtig bedrag werd er opgehaald door de ruim 800 wandelaars tijdens het evenement Samenloop voor Hoop. Met hun sportieve prestatie haalden zij 96.213 euro op voor KWF Kankerbestrijding. Fotograaf van Delft op Zondag, Koos Bommelé, was ook bij het evenement. Kijk voor al zijn foto's op onze website, www.delftopzondag.nl

Delftse journalisten lanceren plan voor 'De Bourdon'

Journalist Henk de Kat voor de Oude Jan, waarin de bijna 450 jaar oude klok van de Bourdon hangt.

Delft – Twee oud-journalisten van de vroegere Delftsche Courant hebben deze week de gemeente Delft om een kwart miljoen euro steun per jaar gevraagd voor oprichting van 'De Bourdon': een nieuwe lokale krant over de stadspolitiek, plús discussie-website. De gemeenteraad besloot woensdagavond unaniem om 'de haalbaarheid en wenselijkheid' van dit idee te gaan onderzoeken.

Het plan komt uit de koker van voormalig redactiechef Henk de Kat en fotoredacteur/uitgever Stef Breukel. Vanuit hun vak en als betrokken burgers zijn ze verontrust over het huidige gebrek aan journalistieke aandacht voor de plaatselijke politiek.

De Kat: "Overal kwijnt de lokale/regionale pers, ook in Delft. Er is hier geen enkel medium meer dat echt consequent de plaatselijke politiek volgt, analyseert en eigen onderzoek verricht. Dat betekent voor de inwoners van de stad een voortdurend gemis aan informatie, duiding en journalistieke waakzaamheid over het doen en ook over het eventuele laten van hun gemeentebestuur".

Ook de verbouwing van het Prinsenhof zal onder de loep worden genomen Foto: Esdor van Elten

Omgevingswet
De bezorgdheid van de twee nu gepensioneerde journalisten wordt nog aangewakkerd door het vooruitzicht dat in 2021 de nieuwe landelijke 'Omgevingswet' in werking treedt. "Dat wordt een wet met grote consequenties. De bedoeling ervan is dat plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening – denk aan de bouw van nieuwe wijken, wegen, bruggen en dijken – voortaan zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Zestig jaar lang discussiëren over de aanleg van een rijksweg zoals de A4 door Midden-Delfland is er dan niet meer bij. De nieuwe wet houdt namelijk in, even simpel gezegd, dat vanaf 2021 nog slechts één keer protest mag worden aangetekend tegen een eenmaal genomen overheidsbesluit. Maar als burgers door gebrek aan journalistieke berichtgeving niet eens op de hoogte zijn van het bestaan van plannen voor een torenflat of wegverbreding voor hun neus, en de vrachtwagens en bouwvakkers komen er plotseling aan terwijl er geen bezwaar meer mogelijk blijkt – ja, dan heb je echt de poppen aan het dansen. Dan groeit onder de bevolking de argwaan nog verder tegen wat 'de politiek nu weer onopgemerkt heeft bekokstoofd'. En dat zal echt fnuikend uitpakken voor het functioneren van onze in principe zo democratische bestuursvorm."

Nu al schiet informatie over en controle op overheidsplannen tekort doordat er in Delft geen journalist meer rondloopt die overal bot bovenop zit, menen De Kat en Breukel. "Openbare besturen zoals de gemeente, waterschap en provincie zullen daar toch echt wat aan moeten gaan doen. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau heeft die conclusie getrokken in het rapport 'Niet buiten de burgers rekenen'. Daarin stelt het SCP dat die nieuwe Omgevingswet overheden dwingt tot een veel betere communicatie, en tot het regelen van inspraak in een al heel vroeg plan-stadium."

De Bourdon
Het tweetal wil daaraan gaan bijdragen met een combinatie van een wekelijkse huis-aan-huis krant en een interactieve website onder de symbolische naam 'De Bourdon', zoals de vanouds waakzame luidklok in de kerktoren van de Oude Jan heet. Het project kan een unieke media-formule worden voor Nederland. Daarvoor is dan wel overheidssteun nodig, stellen de twee journalisten vast. "Het kan niet zonder. In veel gemeenten is afgelopen tien jaar geprobeerd de lokale/regionale pers op te vijzelen met kleinere gesubsidieerde experimenten, vooral in de vorm van online-journalistiek. En ook hebben we de commissie-Brinkman gekend, die in opdracht van een net als wij erg bezorgde Tweede Kamer heeft onderzocht wat mogelijk is om plaatselijke nieuwsvoorziening te verbeteren. Maar geen enkel experiment werkt tot nu toe echt, althans niet voor een breed publiek. Daarom lijkt ons de tijd aangebroken om over te stappen naar overheidsfinanciering. Met het concept van 'De Bourdon' willen wij in Delft iedere burger gaan bereiken, via een kwalitatief steengoede, continu attente lokale huis-aan-huis krant, plus een daaraan gekoppelde website als platform voor digitale informatie én voor discussies over de stadspolitiek."

Steun
De Kat en Breukel hebben bij deze opzet de steun gekregen van Rodi Media, al 26 jaar lang de uitgeverij achter de zeer goed gelezen huis-aan-huis krant 'Delft op Zondag'. Directeur Bram Rontberg is bereid ook de papieren versie van 'De Bourdon' te drukken en elk weekend als apart katern op te nemen in zijn blad. Als ondernemer verwacht hij zijn kosten eruit te halen met de opbrengst van meer advertenties, vanwege de journalistieke kwaliteitsimpuls met die nieuwe politieke insteekkrant. "Met dat lef als ondernemer van Rontberg, die ook het publieke belang van ons plan inziet, zijn we heel blij. Het betekent dat de kwart miljoen euro per jaar die we nu aan de gemeente hebben gevraagd effectief kan worden besteed, want dat geld gaat dan puur naar de jonge vakjournalisten die komen te werken voor de inhoud van de weekkrant en website van De Bourdon", stellen De Kat en Breukel.

Die website zien ze, naast de gedrukte weekkrant, als een belangrijke poot in hun plan. Zeker voor jongeren, van wie velen geen krant meer lezen, zoals diverse Delftse raadsleden in een eerste reactie opmerkten. "Op die site komen de digitale versies van de artikelen uit de papieren krant, voorzien dan van handige links naar onderliggende gemeenteraadsstukken en verhelderende grafieken en situatieschetsen. Maar we streven naar meer met die Bourdon-website. Dat moet ook een actief digitaal discussieplatform worden, waarop iedere burger en elke belangengroep een mening kan ventileren over elk politiek onderwerp in de stad. Inwoners kunnen ook zelf nieuwe inspirerende ideeën aandragen, met wellicht verrassende invalshoeken".

Leiden
"De Bourdon" kan een voor Nederland nieuw pioniersproject worden voor versterking van de plaatselijke pers, denken De Kat en Breukel. Dat daarvoor publiek geld wordt gevraagd is overigens op zich niet gloednieuw. De gemeenteraad van Leiden besloot vorig najaar al om eveneens 250.000 euro per jaar uit te trekken. Dat gebeurde op aanbeveling van de Universiteit van Leiden, na uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de toestand van de lokale pers in die stad.

De Kat en Breukel: "Maar in Leiden wordt dat geld inmiddels anders besteed. Alle lokale media daar kunnen een beroep doen op die pot, voor los van elkaar staande onderzoeksprojecten. Dat lijkt ons te hapsnap. We steken de nu ook voor Delft gevraagde kwart miljoen euro liever in een redactie die continu, elke dag, al het doen en ook al het eventuele laten van het gemeentebestuur gaat volgen. Zo'n opzet biedt veel meer waar voor je overheidsgeld, denken wij."


Onafhankelijk
Op voorstel van het CDA en de ChristenUnie nam de nieuwe gemeenteraad afgelopen woensdagavond unaniem het besluit om nu onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van dit Delftse concept. De Kat en Breukel, die opmerken dat er geen enkele neiging tot persoonlijk of financieel gewin schuilt achter hun plan, zijn ook daar blij mee. Ze beseffen niettemin dat er een zekere moeilijkheidsgraad kleeft aan hun 'gehengel' naar gemeenschapsgeld. "Ja, want journalisten van De Bourdon moeten wel onafhankelijk en indien nodig kritisch kunnen schrijven over de gemeentelijke politiek – en hoe rijm je dát met financiering door diezelfde overheid? Dat zal in het komende onderzoek van de gemeente naar ons plan zeker een punt van aandacht zijn. Die onafhankelijkheid moet echt worden gewaarborgd. We denken dat te kunnen regelen via een redactiestatuut en een Mediafonds-commissie. Die combinatie moet voorkomen dat een wethouder kan dreigen met intrekken van de subsidie als iets onwelgevalligs over hem of haar zou worden gepubliceerd. Maar dat moet lukken. Nationale radio- en tv-zenders, die toch ook onafhankelijke nieuws- en actualiteitenprogramma's maken, worden al jaren overeind gehouden met overheidsgeld."

"De gemeenschap van Delft kan alleen maar gebaat zijn bij dit totaal-concept", menen de twee journalisten. "Voor betrekkelijk weinig geld– jaarlijks nog geen 2,50 euro per inwoner – informeren we de bevolking over alle bestuurlijke plannen, en tegelijk organiseren we de broodnodige 'tegenspraak' die de gemeente in ons democratisch stelsel volgens het Sociaal Cultureel Planbureau eigenlijk ook zelf zou moeten willen. Het online discussieplatform maakt bovendien voor iedereen inzichtelijk, ook voor politieke eindbeslissers, wat de bevolking allemaal vindt van voorstellen als vernieuwing van het Prinsenhof, stoppen met van gas, tekort aan betaalbare woningen, een andere Sebastiaansbrug of gebrek aan sportvelden."

Toegankelijkheid
De inhoud van de artikelen in 'De Bourdon' moet trouwens voor iedereen bruikbaar zijn, vinden de twee initiatiefnemers, aangezien ze mogelijk zijn gemaakt met overheidsgeld. "Dit betekent dat media als de Stadsradio Delft, Omroep West, In de Buurt en het AD wat ons betreft straks probleemloos uit de publicaties van ons journalistiek onderzoekswerk mogen citeren. En met bestaande discussiegroepen zoals Top Delft willen we eveneens graag samenwerken. Zo is het alleen maar win-win aan alle kanten."

Wie wordt de buddy
van Anneloes?

Wij zijn op zoek naar hulp voor de 52-jarige Delftse Anneloes, die een aantal jaren geleden te horen heeft gekregen dat ze ernstig ziek is, ze heeft MS. Anneloes heeft puberende kinderen en is alleenstaande moeder. Gelukkig zijn er vrienden en familie die haar ondersteunen met praktische zaken zoals eten koken en de was doen. Ondanks haar positief instelling wil Anneloes het ziekzijn liever niet altijd met bekenden delen, ze wil hen daarmee niet teveel te belasten. Ze zou het fantastisch vinden om iemand te treffen die onder het genot van bijvoorbeeld een kop koffie een luisterend oor kan bieden, of er samen met haar op uitgaat om even het ziekzijn te vergeten. Heb je interesse en ben jij de aangewezen vrijwilliger die Anneloes kan helpen? Meld je dan aan als buddy! Wij bieden je een korte professionele basiscursus en persoonlijke begeleiding. En mocht je niet iets voor Anneloes zelf kunnen betekenen, dan zijn er bij Buddy Netwerk nog vele anderen naast haar die je hulp en aandacht heel hard kunnen gebruiken. Bel naar Buddy Netwerk: 070-3649500 of kijk op: www.buddynetwerk.nl voor meer informatie en het downloaden van het aanmeldingsformulier.
Alvast onze hartelijk dank!

Historisch Delft in HuisKinesis - voor fotografie

HuisKinesis met foto-exposities om blij van te worden.

DELFT - De expositie Historisch Delft in HuisKinesis is nog tot en met 4 augustus te bezichtigen. In de expositieruimte aan de Voorstraat hangen foto's van diverse fotografen.

De foto's hebben allemaal een historisch Delfts tafereel met Delftse gebouwen als onderwerp. Wat te denken van de foto Calvé sluit de poorten van fotograaf Jac. Mostert. Hij was het die het teloorgaan van de fabriek binnen de Delftse stadsgrenzen weergaloos op de gevoelige plaat heeft weten vast te leggen. Dezelfde fotograaf Jac. Mostert fotografeerde bijvoorbeeld ook Zeepfabriek Bousquet. Ook een fabriek die de deuren heeft moeten sluiten, maar welk gebouw later een andere bestemming kreeg. De lijmfabriek aan de Rotterdamseweg, een andere historische Delftse plek, wat nu Lijm&Cultuur heet. Ook deze locatie is op uiteenlopende manieren gefotografeerd en veel van de plaatjes uit het archief van Lijm zijn nu tentoongesteld in HuisKinesis. Hetzelfde geldt voor HuisKinesis zelf trouwens, waar ook de archieven van open gegaan zijn. Waarbij met name foto's van het oude autobedrijf Kinesis aan de Voorstraat 18 naar boven zijn gekomen.
De foto-tentoonstellingsruimte HuisKinesis is open op vrijdag en op zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
HuisKinesis, een foto-tentoonstellingsruimte voor 'liefhebber-fotografen', met als filosofie 'haal die mooie digitale beelden uit je PC´. En de missie 'het vele moois aan fotografie, verstopt in PC's, soms geplaatst op internet, een plek te bieden aan de muur'.
Voor liefhebber-fotografen en andere belangstellenden zijn het foto-exposities om blij van de worden, een 'kwaliteitsmomentje' in het centrum van Delft, informatief en inspirerend.
Stichting HuisKinesis stelt zich ten doel de kennis en kunde van de fotografie, met name gericht op vrij-tijd fotografen, te stimuleren. Hiertoe biedt HuisKinesis vrij-tijd- of liefhebber fotografen door middel van het organiseren van exposities de gelegenheid hun werk te tonen.
Tevens is op deze plek gevestigd Wijnhuys Kinesis, de nieuwe wijnwinkel aan de Voorstraat. Fotografie en wijn vormen een mooie combinatie. Neem alvast een voorproefje op www.huiskinesis.nl.

Gratis peuter- en kleutervoorstelling op basisschool de Schatkaart

Op vrijdagmorgen 22 juni wordt het speellokaal van basisschool de Schatkaart omgetoverd tot een echt poppentheater.

Het poppentheater 'het sprekende koffertje' verzorgt een spannende voorstelling. Ook de kleuters van de school zelf kijken mee. Er wordt gezorgd voor wat te drinken en een klein hapje fruit. Op de Schatkaart eten de kinderen namelijk alleen maar gezonde tussendoortjes. Het is voor ouders en peuters of kleuters meteen een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U heeft het gebouw misschien al vaak van buiten gezien. De locatiedirecteur van de Schatkaart kan u, indien u dat wilt, vol trots een rondleiding geven na afloop. Er wordt gewerkt vanuit het bioritme van het kind. Een mooi en uniek onderwijsconcept waarvan bewezen is dat het werkt.

Alle peuters en kleuters, zijn op vrijdag 22 juni om 9.30 uur welkom om te komen kijken naar de poppenvoorstelling. Vanzelfsprekend onder begeleiding van een volwassene.
U komt toch ook? Adres: Kristalweg 107. Delft.

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Roepman Makelaardij

YPENBURG - Elvira en haar man Reza wonen sinds 2005 in deze patiowoning in de Haagse wijk Ypenburg.

Het is een niet-alledaagse woning, waarvan de binnenzijde je echt positief zal verrassen. Elvira en Reza hebben twee kinderen, Cedric en Veerle. Ze hebben besloten te verhuizen, maar gaan niet ver weg. Ze verhuizen weer naar een patiowoning, maar met een grotere tuin. "Van buiten is deze woning erg donker, maar van binnen is het één en al licht", begint Elvira. "Het is een hoekhuis van een in leisteen uitgevoerd huizenblok. Je hebt aan de buitenkant geen idee hoe bijzonder het huis er van binnen uit ziet." Deze huizen zijn gelegen aan de Blauwe Loper, de waterplas in de Waterbuurt van Ypenburg, een ontwerp van architectenbureau MVRDV. "Dit architectenbureau heeft onder andere ook de Markthal in Rotterdam ontworpen. Door de vele raampartijen is het binnen erg licht. Het huis telt nu drie slaapkamers, en twee werkkamers die ook in te richten zijn als slaapkamer. De binnentuin is altijd groen en er is ook een ruim dakterras met uitzicht op de Blauwe Loper." Die indeling is niet altijd zo geweest. Toen hun dochter werd geboren, hebben ze een extra, onderheide kamer aan laten bouwen. "Deze slaapkamer heeft, zoals bijna alle vertrekken, openslaande deuren naar de patio. Bij mooi weer staat alles open, waardoor de binnentuin echt deel uit maakt van de woning", vindt ze en ze voegt er aan toe dat ze zelf de lichte badkamer zo fijn vindt. "Je kunt hier douchen in de ochtendzon en baden in het maanlicht. De gevel van de eerste verdieping bestaat namelijk uit openslaande deuren met een Frans balkon. De raampartij heeft overigens een zonwering." Het huis biedt bijzonder veel privacy. Wanneer je wat meer contact zou willen met de buitenwereld kun je beneden de bovenkant van de poort gemakkelijk open zetten. "In de woonkamer kun je ook genieten van het mooie uitzicht over de plas", zegt ze. "In de hal is nog een tweede entree."
Elvira en Reza hebben hier als eerste bewoners met veel plezier gewoond. De ligging is ideaal voor jonge gezinnen, de kinderopvang is aan de overkant van de straat en er zijn genoeg basisscholen én middelbaar onderwijs in de buurt. "Op het speelveld tegenover het huis spelen mijn kinderen bijna iedere dag", zegt ze. "In de zomer trekken ze er met een roeiboot op uit en zijn ze zo bij de waterspeeltuin, een paar honderd meter verderop. Er zijn trouwens legio speeltuinen in de buurt en veel speelkameraadjes. De mensen in het blok zijn ontzettend vriendelijk en betrokken bij elkaar." Het winkelcentrum is op loopafstand, er zijn voldoende medische voorzieningen, de gloednieuwe sportschool Rhythmsports, een bibliotheek, voetbal- en hockeyverenigingen, alles wat je nodig hebt is in de buurt! "En met de strandexpress ben je in de zomer in een mum van tijd op het strand! Zowel de Dobbeplas als de Delftse Hout zijn binnen tien minuten te bereiken met de fiets." De tramstations zijn op twee minuten loopafstand en met lijn 19 ben je binnen twaalf minuten op Delft CS. Op Den Haag HS ben je binnen twintig minuten met tram 15. De A13, de A4 en de A12 zijn snel te bereiken.
Verder is er altijd voldoende parkeergelegenheid en er staat zelfs een laadpaal. "Ik hoop dat de toekomstige bewoners net zo gelukkig zullen zijn met de woning als wij dat al die jaren geweest zijn."

Licht stijgend aanbod in oververhitte woningmarkt

De makelaars van Van SilfhoutHogetoorn Wereldmakelaars.

DELFT - Met genoegen ziet Jeroen Hogetoorn van Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars het aantal woningen in het aanbod weer wat stijgen.

In het tweede kwartaal is er een iets groter woningaanbod. "Dat stemt tevreden in deze oververhitte woningmarkt", zegt Jeroen Hogetoorn. "Want de situatie is nog steeds scheef, met meer vraag dan aanbod. In het eerste kwartaal is er in Delft 15 procent minder woningen verkocht ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De woningen die wij als kantoor verkopen, worden in de regel grif verkocht. 20 Procent van de woningen verkopen voor of boven de vraagprijs. En dat terwijl de prijzen sowieso al 10 procent gestegen zijn." Gelukkig speelt de markt in op de tekorten en wordt er behoorlijk gebouwd in bijvoorbeeld Nieuw Delft. "Daar kunnen wij met ons woningaanbod in het project 't Guldenwater goede appartementen aanbieden", gaat hij verder. "We zijn begonnen met de verkoop van 41 appartementen en daarvan zijn er nu nog 9 beschikbaar." Dat is nu net de categorie waar veel tekort aan is in de bestaande bouw. Een goed vierkamer-appartement in of rond het centrum is lastig te verkrijgen. Dus iedereen die daar naar op zoek is, is welkom op kantoor. "Let wel dat de bouwtijd twee jaar is, dus je moet er nog wel even op wachten. Heb je dat er voor over, dan woon je straks in een prachtig energiezuinig, helemaal op de toekomst toegerust appartement." De belangstelling is groot voor twee- of driekamer appartementen. Het segment waar nu juist de krapte zich het meest manifesteert. In het geval van de woningen aan 't Guldenwater, gaat het om appartementen in prijs variërend van 2,75 tot 5 ton. Belangstellenden kunnen kijken op de website of even langs lopen bij het kantoor, aan de Oude Delft 110a, (015) 212 52 88 of www.vansilfhout.nl.

Kinderopvang Les Enfants: altijd buiten

Buiten spelen en lekker buiten slapen in een speciaal 'buitenbedje'(inzet linksonder). (Foto: PR) Foto: Esdor van Elten

DELFT - In een rustige en veilige omgeving aan de rand van de wijk Tanthof in Delft ligt het kinderdagverblijf Les Enfants.

Het unieke aan dit kinderdagverblijf is dat het midden in het Abtswoudse Bos staat, in het natuurgebied Midden-Delfland. In de tuin en in de directe omgeving hebben de kinderen de gelegenheid om de natuur te ontdekken en te beleven! Bij Les Enfants spelen de kinderen buiten tijdens alle jaargetijden. In de lente plukken we bloemen, in de zomer lopen we door het hoge gras, in de herfst worden we extra vies van de modder wanneer we stampen door de plassen, en als het in de winter heeft gesneeuwd glijden we van de heuvels met onze slee. Naast buitenspelen kunnen de kinderen ook buiten slapen. Dit gebeurt in speciale buitenbedjes. Dit bedje is te vergelijken met een luxe kinderwagen. Een kindje kan veilig buiten liggen, zonder dat er dieren of insecten het huisje in kunnen. Slapen in de frisse lucht is heel gezond. Het is goed voor de luchtwegen en de blootstelling aan zonlicht zorgt voor aanmaak van vitamine D door het lichaam, wat nodig is voor sterke botten en tanden. Vitamine D zit veelal in zonlicht en is het eerste jaar heel belangrijk voor de baby. Kinderen die buitenslapen, slapen meestal beter en dieper. Door het geluid van de natuur kunnen ze zich beter ontspannen. Ze horen de vogeltjes fluiten, de bladeren ritselen en worden daar lekker dromerig van, waardoor ze rustig in slaap vallen en diep en lang slapen. Baby's en peuters die binnen nauwelijks slapen, zijn buiten vaak gerust twee tot drie uur vertrokken. Kinderen zijn minder verkouden omdat de luchtkwaliteit buiten beter is dan binnen en zij bouwen buiten meer weerstand op. Daarnaast is de frisse lucht goed voor de longen van elk kind. Meer informatie: www.kinderopvang-lesenfants.nl.

Begin het tuinseizoen goed met Restol

Tiemo Walda bij het ongekend grote assortiment van Restol.

DELFT - Bij Het Tanthof Houtmarkt aan de Tanthofdreef 13 vind je wat je zoekt. Zeker als je van plan bent de houten schuttingen en/of meubels in de olie of beits te zetten.

Daarvoor is er namelijk Restol Olie in het assortiment, het houtverduurzamingsproduct bij uitstek. "Sinds kort hebben we zelfs alle kleuren op voorraad, ook alle nieuwe matte kleuren en alles is direct leverbaar", zegt eigenaar Tiemo Walda. "Met Restol heb je het beste van twee werelden. Een beits toplaag, die het hout als het ware opsluit, waardoor er geen vocht kan doordringen. Het werkt als een soort waslaag, waar de regendruppels op blijven liggen."

Lijnolie
Hoe is dit mogelijk? Restol is gebaseerd op componenten van natuurlijke plantaardige lijnolie. Met deze Restol wordt buitenhout waterafstotend en weerbestendig. "Tussen de te schilderen lagen door hoef je niet te schuren, afnemen en stofvrij maken is voldoende. De oliebasis zorgt er vervolgens voor, dat het verduurzamingsproduct ook in het hout trekt, zodat dit van binnen uit bescherming biedt."

Bescherming
Het buitenseizoen is weer begonnen. Maar voordat je echt lekker in de tuin kan zitten, zullen alle houten meubelen eerst goed behandeld moeten worden. "Restol is trouwens ook te gebruiken voor schuttingen, pergola's, noem maar op", aldus Tiemo. Bij Restol heb je keuze uit meer dan achttien zijdeglans kleuren en acht matte kleuren, geschikt voor zowel onbehandeld hout, verduurzaamd hout als hardhout. Of het nu gaat om Bangkirai, Teak, Iroko, Western Red Cedar of Merbau: er is altijd een oplossing. "Het is bovendien heel makkelijk aan te brengen", zegt Tiemo. "De ondergrond moet vrij zijn van loszittende delen, droog- en stofvrij zijn. Gebruik hiervoor een staalborstel. Restol breng je aan met een platte kwast, roller of verfspuit, in de lengterichting van het hout. Twee lagen Restol is voldoende voor bescherming. Het beschermt optimaal door de lijnolie. En wat mooi is: als je het wilt bijwerken hoef je het niet eens te schuren, borstel er overheen en schilderen maar." Restol biedt verder bescherming tegen zon, vocht en vergrijzing. En die waterafstotende eigenschap is o zo belangrijk.

Het ruimte assortiment gaat bovendien gepaard met goed advies uit de praktijk. Aannemersbedrijf Het Tanthof heeft namelijk ruime ervaring in verbouw en restauratie: "We werken voor grotere bedrijven, organisaties, o.a. voor de Gemeente Delft. Als je restauratiewerk bij het Prinsenhof moet doen moet je wel weten wat je doet!" Info: www.hettanthof.nl.

Nederlandse identiteitskaart

Gaat u van de zomer naar het buitenland? Let er dan op dat uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart nog geldig is. In vergelijking met een paspoort is een identiteitskaart goedkoper, maar u kunt met een identiteitskaart alleen naar de meeste Europese landen reizen. Voor landen buiten Europa heeft u een paspoort nodig. Een identiteitskaart vraagt u aan bij de gemeente aan het Stationsplein 1. Maak voordat u de gemeente bezoekt een afspraak via www.delft.nl/afspraak of u belt 14015. Maak op tijd een afspraak. In de vakantieperiode is het vaak erg druk en kan de wachttijd oplopen. Als u op tijd een afspraak maakt, heeft u de meeste kans dat uw gewenste dag en tijdstip nog beschikbaar zijn.Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/identiteitskaart.

Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | openingstijden: ma t/m do van 8.00-17.00 uur, vr van 8.00-20.00 uur | u kunt bij de gemeente alleen per pin betalen | www.delft.nl.

Werkzaamheden

BinnenstadAsvest: tot en met 22 juni zijn er werkzaamheden voor de aanleg van tramlijn 19. De Zuidpoortgarage blijft bereikbaar.

Oosteinde: tot en met 16 augustus zijn er werkzaamheden aan het riool. Op het deel waar wordt gewerkt is geen doorgaand verkeer mogelijk.
Phoenixstraat: tot en met 10 juli wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. Tijdens de werkzaamheden is de ventweg doodlopend voor verkeer.

Trompetstraat: tot en met 27 juli is de Trompetstraat vanwege werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Molslaan: op 20 juni zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. De Molslaan is afgesloten ter hoogte van nr 101. Zuidelijke deel Molslaan is tussen Kruisstraat en Beestenmarkt afgesloten voor doorgaand verkeer.

Verhuiswerkzaamheden
• Oude Delft 43, op 19 juni tussen 7.00 - 12.00 uur
• Nieuwstraat 13, op 9 september tussen 8.00 - 16.00 uur

Hof van Delft

Spoorsingel: tot en met 31 augustus zijn er werkzaamheden op het deel tussen de De Vriesstraat en De Heemstrastraat.
Stationsplein: tot begin 2020 is het Stationsplein niet te bereiken via de zuidkant.

Voorhof en Buitenhof

Griegstraat: tot en met 29 juni zijn er rioleringswerkzaamheden. De kruising Griegstraat/Barthokpad is afgesloten. Er is een omleiding ingesteld via de Reinier de Graafweg.

Bartokpad, Ravelstraat, Offenbachstraat: tot en met 24 augustus zijn er werkzaamheden aan de riolering. Er is geen hinder voor verkeer.

Diepenbrockstraat: tot en met 29 juni wordt er gewerkt aan het riool. In- en uitgaand verkeer blijft mogelijk via rijplaten.

Offenbachstraat: tot en met 29 juni is de Offenbachstraat afgesloten vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. Verkeer wordt omgeleid.

Voorhofdreef: tot en met 22 juni zijn er werkzaamheden aan het wegdek. De Jan Campertlaan, Menno ter Braaklaan, het Toussaintplein en het Arthur van Schendelplein zijn dan afgesloten voor alle verkeer. Via aangelegde paden blijven de bushaltes bereikbaar.

Wippolder en SchieoeversSchieweg: tot 30 juni zijn er asfalteringswerkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is het deel waar gewerkt wordt dicht voor verkeer.

Amalia van Solmslaan: tot en met 22 juni zijn er werkzaamheden aan de bestrating. Tijdens het werk is het niet mogelijk om de Amalia van Solmslaan uit te rijden in de richting van de Nassaulaan. Er is tijdelijk verkeer in 2 richtingen mogelijk.

Engelsestraat: tot en met april 2019 is de aansluiting richting de Zuidwal afgesloten vanwege bouwactiviteiten.

Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid: vanaf de A13 (vanuit Den Haag) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest, en vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal. Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel de brug gebruiken.

Besluiten
Evenementen vergunningen

15 juni | Roll Out DUT | Marktplein | verleend

16 juni | Kraaienrit | div. straten | verleend

17 juni | MBT Motorrun | Schieweg - Kruithuisweg en dan naar Delfgauw | verleend

18 juni | Automotive Event | parkeerplaats 3mE Mekelweg 2 | verleend

20 juni | Ontwerpwedstrijd Werktuigbouwkunde | Marktplein | verleend

22-24 juni | Mooi Weer Spelen | Marktplein en De Klis op zaterdagmiddag | verleend

30 juni | Buitenhof Zomer Festival | grasveld langs Buitenhofdreef | verleend.

Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd en de status van de aanvraag.

Verkeersbesluit

2624 BC | Mercuriusweg | instellen geslotenverklaring voor vrachtwagens.

Als u het met een besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen. Hoe, leest u op www.delft.nl/bezwaarschrift.

Ontrekkingsbesluit

2625 AN | Griegstraat 75 | het onttrekken aan de openbaarheid van een deel van de stoep aan de achterzijde van het huidige pand van de Lidl en van de overdekte voetgangerspassage tussen de supermarkt en het pand van de Lidl aan de Griegstraat 275.
Het besluit ligt vanaf 14 juni ter inzage bij de gemeente, Stationsplein 1. U kunt binnen zes weken na bekendmaking uw zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van 'zienswijze'.

Beleidsregels parkeervisie campus TU Delft 2018

Op 5 juni 2018 heeft het college beleidsregels vastgesteld voor de Parkeervisie voor de TU Campus, ten aanzien van het parkeren en stallen van voertuigen op de TU Campus. Hiermee worden de in de Parkeervisie Campus TU Delft van 19 januari 2016 neergelegde beleidsregels vervangen. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de Beleidsregels Parkeervisie Campus TU Delft 2018 worden ontwikkelingen binnen de TU Campus alleen nog getoetst aan deze beleidsregels.

Inzage en bezwaar
Van 15 juni tot en met 27 juli 2018 kunt u de Beleidsregels Parkeervisie Campus TU Delft 2018 inzien bij de gemeente, Stationsplein 1. Ook kunt u de parkeervisie raadplegen op www.delft.nl/gemeenteraad en op www.overheid.nl.

Tegen een vastgestelde beleidsregel is geen bezwaar en beroep mogelijk. Wel kan bij bezwaar tegen een afgegeven omgevingsvergunning de inhoud en redelijkheid van de beleidsregel ter discussie worden gesteld.

Verwijderen voertuigen

Het volgende voertuig staat als voertuigwrak gelabeld op de volgende locatie aan de openbare weg geparkeerd: 2613 HA | Jacob Catsstraat 7 | bromfiets/scooter met kenteken XJR812.Het is verboden een defecte brommer/scooter op de openbare weg te plaatsen. Het voertuig is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker.

Het volgende voertuig staat al geruime tijd (in elk geval langer dan drie dagen) op de volgende locatie aan de openbare weg geparkeerd: 2627 AV | Teslaweg 5 D | aanhanger zonder kenteken, gevuld met afval. Het is verboden om een aanhangwagen, trailer of een recreatievoertuig gedurende drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Het voertuig is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker..

Vóór 20-06-2018 moeten bovengenoemde voertuigen verwijderd zijn van de openbare weg. Is dit niet het geval, dan moet de gemeente dit doen en worden gemaakte kosten verhaald op de eigenaar. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14015. Belanghebbenden kunnen voor 25-07-2018 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van b&w, postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van 'bezwaarschrift'.

Omzettingsvergunningen
(verkamering)

Aangevraagd

2624 NJ | Akropolishof 12 | 5 juni 2018.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

2611 xx | Van Leeuwenhoekkwartier Veld 3 Zuid, Nieuw Delft | uitbreiding van omgevingsaanvraag 3502545 ivm. dakterrassen voor 10 woningen op 7e en 8e verdieping van blok 1 | bouw | 08-06-2018

2612 HX | Van Renswoudestraat 6 | constructieve aanpassing van het vervangen van de originele trap | bouw | 08-06-2018

2612 SP | Clara van Sparwoudestraat 1 | kappen van een kers ivm. slechte conditie | kap | 05-06-2018

2613 PH | Pootstraat 115 | realiseren van een dakopbouw | bouw | 05-06-2018

2622 CA | Tripolipad 1 | kappen van 3 wilgen ivm. besmetting met watermerkziekte | kap | 05-06-2018

2624 MV | Apolloweg 2 | kappen van 1 plataan ivm. rioleringswerkzaamheden | kap | 05-06-2018

2625 BV | Brahmslaan thv. nr. 129 | kappen van een platanus, boom is dood | kap | 05-06-2018

2625 EB | Kerkpolderweg 3 | plaatsen van een tuinhuisje | bouw | 05-06-2018

2627 BB | Voltaweg 10 | uitbreiden van bedrijfsruimte | bouw | 04-06-2018

2628 EM | thv. Delfgauwseweg 165-179 | kappen van een linde, boom is dood | kap | 05-06-2018.

Verleend

2611 RK | Molslaan 81A | wijzigen van het gebruikersdoel | bouw | 04-06-2018

2611 VK | Nieuwe Langendijk 30 | plaatsen van een dakkapel | bouw | 07-06-2018

2614 KA | Lookwatering 45 sectie V nummer 2334 en 2552 | bouwen van een vrijstaande woning | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 08-06-2018

2614 KD | Dijkshoornseweg 134 | plaatsen van een tijdelijke unit voor bewoning tot realisering bouwplan | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 08-06-2018

2616 LA | Brasserskade 234, rondom clubgebouw | kappen van 6 bomen ivm. slechte gezondheid | kap | 04-06-2018

2623 AX | Vlinderweg 2 | plaatsen van een antenne en een dome op het dak | bouw | 08-06-2018

2624 ES | Martinus Nijhofflaan 2 | transformatie van bestaand kantoorgebouw naar 106 appartementen en verder upgraden van de gevel | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 05-06-2018

2624 xx | Industriestraat/Locomotiefpad | verlengen van tijdelijk verleende vergunning (2682849) voor antennemast | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | 04-06-2018

26xx xx | Leeuwenhoek gracht kavel 3-4 | realiseren van 11 woningen en 2 bedrijfsruimtes | bouw | 08-06-2018.

Verleend Uitgebreid

2611 CA | Korte Geer 1 | herontwikkeling van het voormalig legermuseum naar ArsenaalDelft | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijksmonumenten | 08-06-2018.

Vergunningvrij

2613 ZN | Vijver Noord 5 | slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht | sloop, beschermd stadsgezicht SDG | 05-06-2018

2614 GJ | Henry Dunantlaan 27 | kappen van een boom in de achtertuin | kap | 07-06-2018.

Verlengde beslistermijn

2611 HG | Oude Delft 154 | restaureren en indelen van een rijksmonument | bouw, rijksmonumenten | nieuwe beslisdatum: 24-07-2018

2611 LR | Rietveld 228 | plaatsen van een dakkapel aan straatzijde, uitbreiding met aanbouw aan achterzijde | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO | nieuwe beslisdatum: 18-07-2018

2611 PK | Asvest 30 | splitsen van de panden in zes zelfstandige woningen | bouw | nieuwe beslisdatum: 25-07-2018.

Ingetrokken aanvraag

2613 GE | Paxlaan 82 | bouwen van een opbouw op de bestaande woning | bouw | 05-06-2018.

Meldingen
Bouwmelding

2614 GS | Buitenwatersloot 347 | kozijnwijziging, kozijnvervanging of gevelwijziging | 06-06-2018.

Sloopmeldingen

2613 NX | Justus van Schoonhovenstraat 1 | verwijderen van asbest | 07-06-2018

2616 LA | Brasserskade 236 | verwijderen van asbest | 04-06-2018

2623 HK | Buizerdlaan 11 | verwijderen van asbest | 08-06-2018

2624 TW | Dirk Costerplein 138 | verwijderen van asbest | 04-06-2018

2625 KC | Gebbenlaan 48 | verwijderen van asbest | 04-06-2018

2628 BE | Julianalaan 113 | verwijderen van asbest cementplaten van dakje op schuur in achtertuin | 06-06-2018.

Meldingen Bodemenergiesysteem

2611 DV | Nieuwe gracht 161 t/m 177 | aanleggen van een collectieve verticale bodemwisselaar tbv. appartementen | 06-06-2018

2614 SJ | Glaskloksingel 58 | realiseren van een gesloten bodemsysteem | 05-06-2018.

Melding brandveilig gebruik,
niet akkoord

2624 BB | Industriestraat 16 | brandveilig gebruiken van het pand | 04-06-2018

2624 BB | Industriestraat 8 | brandveilig gebruik van het pand | 04-06-2018

2624 HX | Neringstraat 16 | brandveilig gebruik van het pand | 04-06-2018.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Een veilig gevoel door Sleutelspecialist Delft

De Sleutelspecialist kan meer dan u denkt! Foto: Esther Luijk

De binnenstad van Delft heeft veel oude huizen. Dat betekent dat ook de sloten op de deuren, als ze in de loop der jaren niet zijn vervangen, verouderd kunnen zijn. Sleutelspecialist Delft aan de Verwersdijk weet daar wel raad op.

Met grote vakkundigheid kan alle denkbare hang- en sluitwerk op welke deur dan ook gemonteerd worden. Dat geeft wel een veilig idee, want iedereen wil natuurlijk graag inbrekers buiten de deur houden. Het meeste hang- en sluitwerk voldoet aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. "We zijn al jaren tevreden over hoe het bij ons in de zaak gaat", zegt Jeroen van der Werf. "Begin 2019 hopen wij aan de overkant te zitten op de hoek Vrouwjuttenland/Choorstraat. Daar zitten we meer in de loop en daarbij is het een prachtig pand. Het leek ons een mooie kans om dit te kopen! Er wordt nu nog verbouwd, het hele pand moet grondig worden opgeknapt. Aan de gevel veranderd weinig, alleen de letters Lewenstein naaimachines veranderd uiteraard."

Uiteraard kun je bij Sleutelspecialist Delft terecht voor het bijmaken van sleutels. "Kom je hier om een sleutel te laten bijmaken, dan is dat klaar terwijl je wacht", zegt Van der Werf. "Voor het programmeren van bijvoorbeeld transponders van autosleutels is wat meer werk nodig en dat gebeurt dan ook achter in de werkplaats."

Maar wist je dat Sleutelspecialist Delft ook een collectie inbraakvrije en brandwerende kluizen heeft? En dat zij kunnen adviseren over inbraakwerend hang- en sluitwerk en dat ook leveren en monteren? "Neem een foto mee van uw huidige situatie, en wij kunnen advies geven over de beste manier om uw huis te beveiligen!" Sleutelspecialist Delft doet meer dan je denkt!

Loop voor meer informatie en deskundig advies gewoon eens binnen, of laat je verrassen op
www.sleutelspecialistdelft.nl.

Singalicious in Concert
Zaterdag 16 juni
Tijd: 19.45 uur
Locatie: Prinsenkwartier Delft
Entree: 8 euro

Concert Delft Blue
Zaterdag 16 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: H.H Maria en Ursulakerk
Entree: 14 euro

Dann Hill
Zondag 17 juni
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Cafe De Wijnhaven
Entree: Gratis

Shuahei Takezawa
Zondag 17 juni
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Op Hodenpijl
Entree: 15 euro

Zangworkshop
Chiaroscuro

Zondag 17 juni
Locatie: Oud-Katholieke Kerk, Bagijnhof 21
Tijd: 14.30 uur
Entree: gratis

DEJAZZ
Zondag 17 juni
Locatie: Rietveld Theater
Tijd: 20.30 uur
Entree: gratis

Unlimited Space: Alien
Dinsdag 19 juni
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Filmhuis Lumen
Entree: 9 euro

Wednesday Danceday
Woensdag 20 juni
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Club Ciccionina
Entree: Gratis

Live@PK: Bao Sissoko
Donderdag 21 juni
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Prinsenkwartier
Entree: 7 euro 50

Dansplaats show
Zaterdag 23 juni
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 15 euro

Gezellig eten voor een zacht prijsje

Peter en Marijke verwelkomen u graag! Foto: Esdor van Elten

Kegel- en Partycentrum Kalf de Gaech aan de Mozartlaan is het adres voor een lekkere (maand)maaltijd en een gezellig avondje uit.

Peter Kalf en zijn vrouw Marijke ontvangen hun gasten met gemoedelijke professionaliteit. Natuurlijk kun je hier prima à la carte eten, maar er zijn meer mogelijkheden. Op zondag is er een dagschotel voor 12 euro 50.
Eens in de maand kunt u aanschuiven bij de Maandmaaltijd: Voor 8 tot tien euro kunt u onbeperkt van het hoofdgerecht genieten.
Maar het is wel eten wat de pot schaft. "Dat kan van alles zijn", aldus Peter: Stamppot, een spaghettischotel of een warm en koud buffet.

Op www.kalfdegaech.nl of op onze facebooksite kondigen we van te voren aan wat er op tafel komt!

Genieten bij Grand Café Willem van Oranje

Bij Grand Café Willem van Oranje op de Markt kun je zeven dagen per week neerstrijken voor een kop koffie, een lekkere lunch of een heerlijk diner. Foto: Esther Luijk

Bij Grand Café Willem van Oranje op de Markt kun je zeven dagen per week neerstrijken voor een kop koffie, een lekkere lunch of een heerlijk diner. Recent is de menukaart aangepast. Gasten kunnen momenteel kiezen uit een twee gangen keuzemenu voor 16 euro 50 of een drie gangen keuzemenu voor 19 euro 75. Op de kaart prijken gerechtjes om van te watertanden. Voorgerechten: hierop staan onder meer voorgerechten als carpaccio met basilicummayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas, gamba's in knoflookolie, peterselie en ciabatta of een proeverijtje van vier kleine hapjes. Gasten kunnen bij hoofdgerechten onder meer kiezen uit biefstuk van Waards rund met roomsaus of pepersaus, op de huid gebakken sliptong met witte wijssaus of citroen-kappertjessaus of langzaam gegaarde beenham met honingmosterdsaus. Benieuwd? Kom langs!

Vier het weekend bij WestCord Hotel Delft

Elke laatste donderdag van de maand, van 17:00 tot 20:00 uur, organiseert WestCord Hotel Delft de 'WestCord ThirstDay's'. Foto: Esther Luijk

Elke eerste zondag van de maand vindt er traditiegetrouw de familiebrunch plaats in het hotel. De eerst volgende vindt plaats op zondag 1 juli; er zijn nog plekken beschikbaar!

Elke laatste donderdag van de maand, van 17.00 uur tot 20.00 uur, organiseert WestCord Hotel Delft de 'WestCord ThirstDay's'! De volgende editie gaat plaatsvinden op 28 juni! Onder het genot van een drankje en een hapje vieren wij dat het bijna weekend is. Kom gezellig met je collega's en/of zakenrelaties netwerken of gewoon even bijkletsen! Je hoeft alleen je drankjes af te rekenen, wij zorgen voor bitterballen en een DJ.
Je vindt het WestCord Hotel Delft aan de Olof Palmestraat 2, 2616 LM Delft. Parkeren is gratis! Meer informatie via (0)15-8889010 of delft@westcordhotels.nl

Il Tartufo,: authentieke en traditionele gerechten

Il Tartufo,: authentieke en traditionele gerechten Foto: Esdor van Elten

Sinds kort kun je bij Il Tartufo, bekend als Italiaanse delicatessen & traiteur, ook 's avonds heerlijk genieten van authentieke en traditionele gerechten.

In de winkel is er nu een kleine gescheiden zaal ingericht om gasten te kunnen ontvangen. De ambiance is knus en uitnodigend waarmee je gelijk voelt alsof je in een Italiaanse woonkamer terecht bent gekomen. Iedere vrijdag en zaterdag wordt er een speciale "Serata Italiana" georganiseerd met een vast 4-gangen menu à €39,50 en met LIVE Jazz muziek. Iedere Dinsdag, Woensdag en Donderdag vanaf 16:00 uur serveren wij APERITIVI (kleine hapjes bij drank) Aansluitend bieden wij een 3-gangen diner "Degustazione Menu" voor €19,95. In deze dagen sluit Il Tartufo om 20:00 uur. Il Tartufo, Minderbroerstraat 2. T 015 214 35 77. www.iltartufo.nl

Open Huis De VAK
Zaterdag 16 juni
Tijd: vanaf 10.00 uur
Locatie: Westvest 9
Entree: gratis

Inloopworkshop
Collaboration Art

Zondag 17 juni
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Museum Prinsenhof
Entree: 3 euro

Zomer Danscafé
Stijldansen

Zondag 17 juni
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Dansschool Wesseling
Entree: 4 euro

Karin Slaughter signeert
Zondag 17 juni
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Boekhandel Huyser
Entree: gratis

Ontdek Delft met een gids
Maandag 18 juni
Tijd: 11.30 uur
Locatie: VVV Delft
Entree: 14 euro 50

Filosofie en Religie
Dinsdag 19 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Prinsenkwartier
Entree: 7 euro 50

Dam-simultaan
Woensdag 20 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOS Delft
Entree: gratis

Literaire Salon
Woensdag 20 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Vermeer Centrum
Entree: 12 euro 50

Lezing Beeldtaal
Woensdag 20 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Prinsenkwartier
Entree: gratis

Aquarel Botanische Tuin
Vrijdag 22 juni
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Poortlandplein 6
Entree: 65 euro

Schrijf je snel in voor een cursus bij De VAK

Er is volop keuze in het cursusaanbod van De VAK

Het nieuwe cursusaanbod van De VAK, centrum voor de kunsten Delft staat online. Komend seizoen verhuist De VAK aan de Westvest naar OPEN.

Daar kun je gewoon weer bij ons terecht voor alle vertrouwde muzikale en creatieve cursussen. Van een cursus 'creatief dagboek' of 'poëzie' tot 'keramiek' of 'peuter muziek en dans'. En natuurlijk kun je weer bij ons musical- of muziekles komen volgen. Ook hebben we in het nieuwe seizoen een aantal nieuwe cursussen, zoals 'Qi Gong', 'Maak een boek' en 'Fijn schilderen met olieverf'.

Iedereen is welkom en voor iedereen hebben we een passende cursus. Schrijf je snel in want sommige cursussen zitten al snel vol. Laat je inspireren op onze website
www.vak-delft.nl

Ernst de Corte vertolkt liederen van zijn vader

In 'Lied van mijn vader' brengt Ernst de liedjes van Jules de Corte naar de mensen

Jules de Corte wilde een betere wereld voor iedereen. Zijn talloze liedjes gaan over thema's die ons nu, ruim 20 jaar na zijn dood, nog steeds bezighouden: milieu, geloof, oorlog en vrede, de commercialisering en verharding van de maatschappij. 'Het leven is bezig onleefbaar te worden' schreef hij in één van zijn gedichten. Toch was Jules allesbehalve een sombere man. Hij had juist veel humor en zag altijd een vonkje licht in de harten van de mensen.
In 'Lied van mijn vader' brengt Ernst de liedjes van Jules naar de mensen. Naast bekendere liedjes omvat dit programma ook onbekendere liedjes. De pianobegeleiding is in handen van Guus Westdorp. Zo laven we ons nog eens aan de wonderschone melodieën van Jules de Corte en kunnen we genieten van zijn zuivere taalkunst. Jules' stem mag niet verloren gaan!

Optredens bij Rootz Muziekschool

Muzikale talenten op het podium bij Rootz Muziekschool (foto: Liesbeth Bergen)

Ben je op zoek naar een leuke muziekschool met goeie docenten? Kom dan kennismaken met Rootz. Bij Rootz muziekschool hebben ruim 700 leerlingen les van zo'n 30 docenten. Een paar honderd leerlingen laten zich horen op zondag 24 juni (tussen 11:00 en 17:00 uur) in het Rietveldtheater. Het programma met alle uitvoerenden is te vinden op www.rootzmuziekschool.nl. Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis. Behalve kijken en luisteren naar de leerlingen en de docenten kan je ook informatie krijgen over de lesmogelijkheden en eventueel met 'open-dag-korting' inschrijven voor een kennismakingscursus. Rootz heeft leslocaties in Delft, Pijnacker en Nootdorp en biedt lessen en cursussen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ook voor senioren. Op www.rootzmuziekschool.nl vind je info over de lesmogelijkheden.

Baltische Klanken aan de Schie

Kom genieten van Baltische klanken bij Lijm en Cultuur!

Meer dan 100 muzikanten, een verdwaalde doedelzak, 5 Estse conservatoriumstudenten op niet alledaagse instrumenten en een programma om van te watertanden. Op 7 juli kun je het ervaren: "Baltische klanken aan de Schie". Een avond vol bekende Europese muziek met invloeden vanuit de Folk door de Koninklijke Harmoniekapel Delft. De solisten maken er een mooie show van en bij de afterparty kan je gerust zelf mee jammen. Klezmer, Slavisch, Estse volksmuziek, maar ook een medley van Hollandse Hits zal niet ontbreken. Zaterdag 7 juli om 20.00 uur. Toegang 12,50 euro, kinderen en 'vrienden' 5,00 euro. Meer informatie op www.lijmencultuur.nl.

Tip: kom eens lunchen, werken of borrelen bij het Experiment of informeer naar onze 'Summer Dinner Deals' voor groepen.

Buitenhof Zomerfestival wordt multicultureel spektakel

Het Buitenhof Zomerfestival is een evenement voor en door Buitenhofbewoners (Tekst: Esther Luijk, foto: PR)

Een festival voor jong en oud, door en voor bewoners van de Buitenhof. Hoewel, het Buitenhof Zomerfestival is niet alleen voor de bewoners uit die wijk. Organisator Stichting Rode Feniks: "Heel Delft is welkom. We willen aan iedereen laten zien hoeveel moois onze wijk te bieden heeft."

Het is niet de eerste keer dat het Buitenhof Zomerfestival wordt gehouden. Harmen van der Laan, voorzitter van Rode Feniks: "In 2016 was de eerste echt grote editie. We hebben toen besloten het rustig aan te doen en in 2017 geen festival te organiseren, omdat we niet te snel uit onze jas wilden groeien. Maar dit jaar gaan we er weer tegenaan samen met stichting CanIDream, die zich richt op de Youthzone, en Delft Roots, van de Reggae zone."

Zones
Het evenement is volgens Harmen geschikt voor iedereen, vanwege de verschillende zones die het festival rijk is. Zo vinden bezoekers er de Kidzzone, de Women Only Zone, de Oud-Hollandse Zone, de Youth Zone, de Reggae Zone en een multiculti foodcourt met heerlijke hapjes uit verschillende culturen. "Voor ieder wat wils dus", vertelt de voorzitter. "Met de verschillende zones willen we specifieke doelgroepen aanspreken. Zo wordt het festival een afspiegeling van de wijk, veelzijdig en multicultureel." Naast de verschillende zones is er ook een mainstage met verschillende muziek- en dansoptredens. "Ook daar hebben we een mix van stijlen", vertelt Harmen. "Er zijn professionele artiesten, zoals de afsluiter van de dag: DJ Mike Motion, maar we bieden ook opkomende artiesten een podium, zoals rapgroep Famodis. Op het Youth podium zijn ook gave optredens, zoals rapper Pinas en ook vindt de finale van Buitenhof Got Talent plaats op het hoofdpodium. Zo zie je dus, van nationaal bekend tot artiesten uit de eigen wijk, het komt allemaal langs."

Women Only Zone
De speciale Women Only Zone is een heel bijzondere toevoeging aan het festival, vindt Harmen. "We willen alle vrouwelijke bezoekers op deze manier eens flink in de watten leggen. Er wordt rekening gehouden met de verschillende culturen en gebruiken die onze buurt rijk is. Er zijn lekkere hapjes te krijgen, massages, hennatattoos en er worden inspirerende speeches gegeven door sterke vrouwen, waaronder onze eigen burgemeester."

Loterij
Om de buurtbewoners nog meer te betrekken bij het festival, wordt er ook een loterij georganiseerd samen met de ondernemersvereniging en het ondernemersfonds van Buitenhof. De hele maand juni ontvangen klanten bij een achttal deelnemende winkels loten bij aanschaf van een specifiek product of bij besteding van een bepaald bedrag. De loten kunnen op het festival worden ingeleverd. Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals een midweekje weg, een luchtballonvaart en kaartjes voor Duinrell.

Het festival wordt dit jaar op zaterdag 30 juni georganiseerd op de grasvelden aan de Buitenhofdreef. Toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.rode-feniks.nl of www.facebook.com/rodefeniks

"Blauwe rook en een takkeherrie, geweldig!"

Anton en z'n mede brommerboys vierden hun jubileum aan de Duitse Moezel

Al tien jaar delen de Brommerboys lief en leed, alhoewel van dat eerste gelukkig veel meer. Vorige week vierde het Pijnackerse brommerclubje hun jubileum met een tripje naar Duitsland.

Door Esther Luijk

13 heren en 1 dame telt de vereniging. "We heten wel de Brommerboys, maar dames zijn ook welkom", lacht Anton Schäffer, die zelf sinds een paar jaar lid is. "Duitsland was geweldig, het is daar mooi rijden langs de Moezel. Onze Zündappjes en Kreidlers konden die haarspeldbochten, bergen en steile heuvels maar net aan! Gelukkig zijn ze een beetje opgevoerd..."

Oorsprong
Het begon allemaal toen drie vrienden bedachten dat het wel leuk zou zijn om met hun oude brommertjes naar Texel te rijden. "Ze opperden dat idee op een feest aan een aantal oud bekenden en iedereen was super enthousiast. Veel hadden nog wel een oud brommertje op zolder staan. En dat is het mooie met die degelijke dingen, je hoeft ze alleen af te stoffen, een beetje schoon te maken en het is gaan met die banaan! Met z'n allen gingen ze toen de trip maken. Zo is de originele groep van tien Brommerboys ontstaan. Inmiddels zijn er een paar vertrokken en nieuwe leden bijgekomen, maar we blijven een hechte club!"

Anton zelf kocht zijn blauwe Zündappbrommer een paar jaar geleden van een glazenwasser die hij toevallig tegenkwam. "Na een paar maanden kreeg 'ie wat mankementen en kwam ik via via bij John terecht, een van de oprichters. Hij heeft toen m'n brommer gefixt en vertelde me ook over de Brommerboys. Ik ben nooit meer weggegaan!"

Hoogtepunten
In de tien jaar dat de 'Boys' samen zijn, hebben ze veel hoogte- maar ook dieptepunten meegemaakt. "Een heel gedenkwaardig moment was de rit van zo'n 150 opgetrommelde brommers naar een terminaal zieke man", vertelt Anton. "Hij had vlak voor zijn diagnose mijn brommer nog gespoten. Een echte vakman was het, ik was weg van zijn spuitwerk. Het was zijn laatste wens om mijn brommer nog een keer te zien als 'ie weer helemaal in elkaar zat en af was. Zo'n 150 brommereigenaren uit heel Nederland gaven gehoor aan onze oproep om mee te rijden naar zijn huis, een prachtig moment!"

Maar ook de jaarlijkse tocht naar Rotterdam op Koningsdag staat hoog in 't vaandel bij de Brommerboys. "We vertrekken dan vanaf 't Delftse Hout samen met de rode Kreidlerclub in een lange stoet van zo'n 200 brommers naar 't Stieltjesplein. Vlak voor Rotterdam sluiten er dan altijd nog zo'n honderd brommers aan uit die omgeving en met z'n allen rijden we als een raket de stad in. 't Plein staat vervolgens blauw van de rook en het is een grote takkeherrie, maar wat geweldig is dat altijd!"

Midlifecrisis
De leeftijden van de leden lopen flink uiteen. Zo is de jongste 'ergens midden dertig' en tikt het oudste lid de 75 al aan. "Het maakt niet uit, zo'n oude brommer is voor alle leeftijden leuk. Je voelt je echt weer zestien. Noem het een midlifecrisis of gewoon avontuur, maar we hebben er echt super veel lol in. Je beleeft alles zo anders dan in een auto, veel intenser. In een auto heb je amper tijd om om je heen te kijken en te genieten van de omgeving. En geloof mij: wij genieten volop!"

Mooi Weer Spelen zoekt figuranten

Delft - Mooi Weer Spelen pakt deze 30ste editie groots uit met de grote pleinproductie "Odyssee" van Theater Gajes en de slotceremonie "Polynesisch Vuurwerk" van Pieter Post. Het festival biedt je de kans mee te doen aan (één van) deze twee voorstellingen. Behalve een prachtige tijd, krijg je een t-shirt en het felbegeerde Mooi Weer Spelen-speldje. Uiteraard krijg je training en instructies van de artiesten op de betreffende middag. Zaterdag om 23 uur brengt Theater Gajes 'Odyssee', een meeslepende voorstelling over de thuiskomst van Odysseus, met spectaculaire decorstukken en grootse theatrale effecten. Het publiek is geen toeschouwer, maar speelt mee. Theater Gajes zoekt 10 figuranten die, in kostuum, het verhaal ondersteunen. Zondag wordt het festival om 16.30 uur spetterend afgesloten met een Polynesische ceremonie onder leiding van Pieter Post. Hij nodigt 10 enthousiastelingen uit mee te doen als 'voordanser' in stijl. Heb je zelf een theatrale of muzikale straatact? Met de Hoed biedt ruimte aan jonge nieuwe straatartiesten en oude rotten die nieuwe acts willen uitproberen. Geef je dit weekend nog op! Figuranten en artiesten kunnen mailen naar hoed@mooiweerspelen.nl of bel Dunja Gasper 06-41136558.

Run-Bike-Run 2018

Pijnacker – op zondag 18 november vindt de 29e editie van de Run-Bike-Run Pijnacker plaats, in samenwerking met de IJsvereniging Pijnacker en de Triathlon Vereniging Pijnacker. De Run-Bike-Run bestaat uit 5 km hardlopen (twee ronden van 2,5 km), 20 km mountainbiken en nog eens een ronde van 2,5 km hardlopen. Deelname staat open als je op 31 december van dit jaar 16 jaar of ouder bent. Er zijn klassementen in de categorieën leeftijd, geslacht en solo/duo. Er wordt gestart in een wedstrijd- en recreantencategorie. Start en aankomst zijn bij de IJsvereniging Pijnacker aan de Sportlaan 17. Het loopparcours, dat grotendeels onverhard is, gaat over de Sportlaan en Noordweg en door het Bieslandse Bos. Het mountainbikeparcours, dat blubberig kan zijn, ligt in de polders tussen Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Delft. De inschrijving zal zaterdag 15 september geopend worden. Informatie vindt men op www.runbikerun-pijnacker.nl.

Felicitatie

Inloophuis Debora feliciteert de SamenLoop voor Hoop Delft met de prachtige estafetteloop op 9 en 10 juni ten bate van het KWF. Het is een prachtig weekend geworden van Beleven, Meebeleven en Doorleven. De opbrengst van € 96.213,- is eenvoudigweg overweldigend! Van harte gefeliciteerd met dit mooie weekend en met dit mooie resultaat!

Midsummer-actieweekend bij Ardea Auto

Eén van de modellen Ardea Auto met Midsummer-actiekorting.

Zomer! Na een prachtig voorjaar viert Ardea Auto de komst van de zomer met een knallend Midsummer-actieweekend.


Van donderdag 21 tot en met zaterdag 23 juni a.s. staan de showrooms van Ardea Auto bol van de actie. De grootste Ford-dealer van Nederland biedt met de actie 'Deal or no deal' megakortingen op nieuwe Ford-modellen uit de eigen voorraad. Tijdens het actieweekend wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Wie dit weekend koopt, ontvangt een extra korting tot wel 800 euro! Dat is snel verdiend!

Midsummer-actiekorting
Een selectie van nieuwe Ford-modellen uit de voorraad heeft een speciaal prijskaartje gekregen. Leest u even mee? De Ka+ Ultimate, de Fiesta Trend en drie modellen in de sportieve ST-Line uitvoering, de Focus EcoBoost Wagon, de EcoSport en de Kuga, kunnen nu gekocht worden met voordeel dat oploopt tot maar liefst 4.895 euro! En door de speciale Midsummer-actiekorting kan dit voordeel nog tot 800 euro extra oplopen!
De verkoopadviseurs hebben nog meer interessants aan te bieden: de financiering bijvoorbeeld! Nu extra aantrekkelijk met Ford Options, dat een laag rentetarief biedt. En wat te denken van een private-lease aanbod, waarbij u een vast laag maandtarief betaalt, waar alle autokosten bij zijn inbegrepen. U betaalt dan verder alleen de brandstof. En… bij private-lease krijgt u 'cash back' voor uw inruilauto. Harde munten in uw hand, samen met de sleutel van uw nieuwe Ford. En dat voor een razend aantrekkelijke prijs! Dat kan alleen bij Ardea Auto!

Ook op welgeteld 761 gebruikte wagens, aangeboden met 24 maanden Stern-Garantie, geldt tijdens het actieweekend een lage rente en krijgt elke koper een gratis servicepakket ter waarde van 595 euro. Waar anders dan bij Ardea Auto! Check alle aanbiedingen, openingstijden en vestigingen op ardeaauto.nl en bezoek één van de zestien showrooms van de grootste Ford-dealer van Nederland. Deal or no deal? Deal!

Ardea Auto
www.ardeaauto.nl

Citroën Drie Dagen Deals bij Motorhuis Delft

De verkoopadviseurs Roy Schaaij en Ben van Holsteijn, mèt tankpas, bij het actiemodel Citroën C4 Cactus. (foto: ML)

DELFGAUW - De Citroën Drie Dagen Deals staan op stapel bij Motorhuis Delft. Op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 juni is er ongekend veel korting bij de aanschaf van een Citroën.


Motorhuis Delft heeft extra veel modellen van het Franse merk ingekocht, om zo veel mogelijk klanten zo veel mogelijk voordeel te laten genieten. "En wij willen in drie dagen van onze voorraad af, dus helpt u mee?" aldus Frans Meeuwisse. Het voordeel geldt op alle aanwezige Citroën-modellen, te weten de C1, C3, C3 Aircross, C4 Cactus of C4 Picasso. " U rijdt er direct in weg met ongelofelijk veel voordeel", zegt Meeuwisse. "Mis deze unieke kans niet en kom naar onze showroom voor een proefrit en taxatie. Oh ja en in alle gevallen krijg je er een gratis tankpas ter waarde van 500 euro van Motorhuis Delft bij cadeau."


Alle Citroën-modellen
Het voordeel geldt dus voor alle aanwezige Citroën-modellen, zoals allereerst de Citroën C1 VTI 68 S&S Feel. Normaal 13.300 euro en nu met de actieprijs van 10.800 euro, een Drie Dagen Deal voordeel van 2.500 euro. Wat te denken van de Citroën C3 Puretech 82 Feel met een Drie Dagen Deal voordeel van 3.000 euro? Normaal 17.450 en nu 14.450 euro! Een Drie Dagen voordeel van 3.500 euro is er op de modellen Citroën C3 Aircross Puretech 82 Feel en de Citroën C4 Cactus Puretech 110 S&S Feel. Het prijsverschil is in beide gevallen evident: de C3 Aircross is normaal 21.790 euro en nu 18.290 euro; de C4 Cactus kost in deze actieperiode 19.590 euro, terwijl de normale prijs 23.090 euro is. "En het grootste voordeel van 4.000 euro is er mogelijk op de Citroën C4 Picasso 130 pk Selection", zegt Meeuwisse. "Van 28.718 euro voor 24.718 euro. Deze is ook leverbaar als automaat en dan bedraagt het voordeel 5.500 euro. En nogmaals, let wel, in alle gevallen krijgt u er een gratis tankpas ter waarde van 500 euro bij cadeau."


Nieuwe fiscale regeling
Er is nóg een reden om nu je slag te slaan bij Motorhuis Delft. Als je nu één van de actiemodellen aanschaft, dan gelden nog de huidige fiscale regelingen. Dat gaat veranderen vanaf 1 september 2018, dan moeten alle nieuw geproduceerde auto's getest zijn of worden volgens de WLTP-norm, terwijl nu nog de NEDC-norm geldt. In september 2017 is begonnen met de transitie: alle nieuw geproduceerde auto's zijn sindsdien stapsgewijs overgegaan op de Europese WLTP-test.


BPM-belasting
De nieuwe norm is een stuk strenger bij het vaststellen van het officiële brandstofverbruik en de emissies van nieuwe auto´s dan de bestaande, verouderde NEDC-testcyclus. "Dat verdient misschien wel een beetje verduidelijking", zegt Meeuwisse. "Het gaat om de CO2-uitstoot. Die wordt in het vervolg anders berekend, strenger, waarmee de BPM-belasting hoger zal uitvallen."

De testcyclus
Waar ligt dat precies aan? De BOVAG meldt dat de WLTP op twee manieren veeleisender is dan de NEDC. Dit ligt ten eerste aan de testcyclus zelf. En Meeuwisse verduidelijkt: "In de WLTP-test wordt harder gereden, sneller opgetrokken en dergelijke." En hij wijst verder graag op de officiële uitleg van de BOVAG.

Testomstandigheden
Die luidt dat een tweede factor wordt gevormd door de testomstandigheden in het laboratorium. De CO2-waarde is met deze meting gemiddeld een stuk hoger bij dezelfde model-uitvoeringcombinatie, oplopend van 10 tot 35 procent. Dus zal ook de BPM hoger uitvallen. Sla nu dus nog je slag bij Motorhuis Delft!

Motorhuis Delft
Exportweg 3
2645 ED Delfgauw
(015) 251 72 30
www.motorhuis.nl

Nr.1 Sales Consultant Martijn van Reenen mag naar Seoul in Korea

Martijn van Reenen geflankeerd door Wouter Koppert (links) en Menno Kaandorp (rechts), beiden van Hyundai Motor Nederland.

YPENBURG - Preuninger Hyundai heeft sinds kort een Nr.1 Sales Consultant in Customer Experience in de gelederen.

Martijn van Reenen heeft het bij deze titel behorende certificaat van Hyundai Motor Nederland in ontvangst mogen nemen. Tijdens een zogenaamd Mystery Shop onderzoek worden de prestaties van de aangesloten organisaties bekeken. Samen met zijn team heeft Martijn van Reenen, naar aanleiding van het vorige Mystery Shop onderzoek, de prestaties in Den Haag flink doen verbeteren.

Goede dienstverlening
"De Mystery Guest waardeerde de dienstverlening met een hoog cijfer", zegt hij. "En zelf realiseerde ik een totaalscore van 89 procent."
De vestiging van Preuninger Hyundai is ook flink gestegen in de HGSI-ranglijst. De afgelopen negen maanden resulteerde dit in een stijging van de Top Box score van 13,7 procent. Tevens zijn op dit moment de klanttevredenheidsdoelstellingen voor 2018 op alle onderwerpen al gerealiseerd.
Met deze prestatie mag Martijn van Reenen als Nr.1 Sales Consultant zijn land Nederland gaan vertegenwoordigen tijdens de Global Customer Experience Championship in Korea. Een combinatie van het Sales Consultant Championship en het Service Advisor Championship in Korea.

Het kampioenschap
De voorgaande individuele competities zijn ge-upgrade en er is dit jaar een groepswedstrijd toegevoegd, waarbij de Service Adviseur en Sales Consultant samenwerken aan een opdracht op het gebied van Customer Experience. "Naar verwachting doen er dit jaar zo´n 61 landen mee", zegt Martijn van Reenen, die zich al opmaakt voor zijn reis naar Seoul.

Naar Seoul
Het Global Customer Experience Championship vindt plaats van 22 tot en met 25 oktober in Korea.
Binnenkort volgt in Nederland ook de selectie voor beste Service Adviseur.

Preuninger Hyundai
Laan van Waalhaven 365
2497 GM Den Haag-Ypenburg
(070) 307 39 65
www.preuninger.hyundai.nl

Vernieuwde Kia Ceed scherp in de markt

De compleet vernieuwde KIA Ceed komt in diverse uitvoeringen beschikbaar.

De compleet nieuwe KIA Ceed is scherp in de markt gezet. De krachtig gelijnde vijfdeurs hatchback biedt een meer dynamische rijervaring.

De vanaf-leverprijs is 22.595 euro. Een prima prijs, helemaal gezien de standaard al complete uitrusting met onder meer cruise control, bluetooth, airconditioning en meer actieve veiligheid. Verder zijn meerdere innovatieve veiligheids- en rijassistentiesystemen leverbaar, waaronder technologie die Level 2 autonoom rijden mogelijk maakt. De nieuwe KIA Ceed heeft een uitgebreide line-up en biedt de consument veel keus. De line-up begint bij de ComfortLine. Een uitvoering die is uitgerust met onder meer airconditioning, smartphone-integratie, cruise control, een lichtsensor, elektrische ruitbediening vóór zowel als achter en veel actieve veiligheid. Termen die hierbij veelzeggend zijn: High Beam Assist, Driver Attention Warning, Lane Keeping Assist en Forward Collision Warning met Forward Collision-Avoidance Assist (AEBcity). De vervolguitvoering is de DynamicLine waar je het bedrag van 2.000 euro extra voor betaalt. Bij deze versie behoort een infotainment- en navigatiesysteem met een 8-inch touchscreen en digitale radio (DAB+) tot de standaarduitrusting. Dit systeem is geschikt voor Apple CarPlay en Android Auto. Ook zijn bij deze versie parkeersensoren achter, 16-inch lichtmetalen velgen, automatische airconditioning en een handige achteruitrijcamera standaard. De uitvoering DynamicPlusLine heeft een kleine meerprijs van 1.500 euro en biedt standaard een aantal comfortabele extra's, zoals een smart key met start-stop knop, verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel. In combinatie met de DCT7 automaat, tegen extra betaling van 2.000 euro, krijgt de koper ook enkele systemen die autonoom rijden Level 2 mogelijk maken, zoals Adaptive Cruise Control en Lane Following Assist (LFA). Lane Following Assist is een systeem dat na inschakeling zelf kan sturen, accelereren en remmen van 0 tot 130 kilometer per uur. De topversie draagt het naampje ExecutiveLine en kost 3.500 euro en voor de Sportswagon betaal je nog eens 4.000 euro. Deze gaan met rijassistentiesystemen nog een stap verder. Comfortabele extra's in deze uitvoering!


KIA Autohaag Zeeuw Delft
www.autohaagzeeuw.nl/kia

Leerlingen SC-Delfland verwennen leden Zonnebloem

Damian Jongeneel en Mabel van Veen bedienen de dankbare leden van de Zonnebloem (tekst en foto: Martin Groen)

Donderdag 14 juni werd een groep van 100 leden van regio Gilze van De Zonnebloem, een dag lang verwend door de leerlingen van de Delftse vmbo-school "Scholencombinatie Delfland". Het bijzondere was dat leerlingen van drie verschillende richtingen van de school samenwerkten om deze dag voor elkaar te krijgen, de richtingen zorg, horeca en economie.

De ongeveer 15-jarige leerlingen die zorgden voor de koffie en de lunch volgen een opleiding op de afdeling Horeca, Banket en Recreatie en zitten in het derde leerjaar van hun vmbo-opleiding. Damian Jongeneel die als leerling dit gedeelte van het programma coördineerde: "Het is erg grappig om te doen, een nieuwe ervaring en belangrijk. We verdienen er namelijk ook een certificaat mee."

De Zonnebloem uit Gilze
De ouderen zijn lid van De Zonnebloem in de regio Gilze en hebben de uitnodiging van Delfland dankbaar in ontvangst genomen. Albert Aarts is leraar van SC Delfland en heeft in het verleden in de keuken gestaan bij een instelling in Gilze. Zodoende was het contact gauw gelegd. De enthousiaste leraar Steef Priem vertelde ronduit over de activiteit en dat sloeg duidelijk over op de leerlingen. Gedisciplineerd en met veel plezier voerden de leerlingen hun taken uit. "We zijn ook benaderd door de Delftse tak van De Zonnebloem. Mogelijk dat deze afdeling binnenkort ook de school bezoekt," aldus Priem. Ineke Klopman is al jaren lid van De Zonnebloem en genoot zichtbaar van alle lekkernijen. "We hebben een heerlijke kop koffie gekregen met wat lekkers. Straks krijgen we als lunch een heerlijk driegangendiner voorgeschoteld. Ik hoorde dat we daarbij zelfs een wijntje krijgen, heerlijk. En wat een prachtig nieuw schoolgebouw is dit zeg." Het diner was uiteraard door de leerlingen van de school zelf bereid en werd ook door hen uitgeserveerd.

Rondje binnenstad
Na de heerlijke lunch gingen de leerlingen van de afdeling Zorg met de gasten naar de binnenstad van Delft. Daar kregen ze een rondleiding langs toeristische plekken. Leerlinge van de school Mabel van Veen, vond het erg leuk om te doen: "We helpen de ouderen en doen ervaring op. Het is wel een grote groep, dus best moeilijk om iedereen ook echt aandacht te geven." De ouderen genoten zichtbaar vanuit hun rolstoel van de mooie plekjes in deze prachtige stad.

Zelfgemaakt presentje
De middag werd afgesloten met een drankje in het restaurant van de school, waarbij een door de leerlingen zelf gemaakte gebakje natuurlijk niet ontbrak. Ten slotte kregen de gasten van De Zonnebloem nog een kleinigheidje mee in de vorm van kleine Delfts Blauwe klompjes met bedankkaartje. Het zal niemand verbazen dat ook dit presentje ontworpen en gemaakt was door de leerlingen van de afdeling Economie zelf. Aan het eind van de middag namen de leden van de Zonnebloem dankbaar en met een tevreden glimlach op de gezichten afscheid van hun gastvrouwen en gastheren van Scholencombinatie Delfland.

Zelf prikken bij trombose, waarom niet?

Met de zelfzorgmethode van De Nationale Trombose Dienst kun je nu zelf de stollingswaarde van je bloed controleren Foto: Esther Luijk

Wanneer je trombose hebt gehad of het risico hierop loopt, dan krijg je te maken met antistollingsmiddelen. In de volksmond ook wel bloedverdunners. Als je deze medicijnen slikt, dan moet je regelmatig de stollingswaarde van je bloed laten controleren.

Hiervoor bezoek je de prikpost van de trombosedienst. Gelukkig is er ook de mogelijkheid om dit zelf te controleren, via de zelfzorgmethode van De Nationale Trombose Dienst.

Voordelen
Zelf prikken bij trombose is nog niet bij iedereen bekend. En dat is jammer, want deze methode heeft een groot aantal voordelen. Zo voer je de meting uit met een simpele vingerprik in plaats van een naald in je arm, en kun je meten waar en wanneer je maar wilt. Zelfs wanneer je op reis of op vakantie bent.

Wanneer je start met je behandeling volg je eerst vanuit huis een online cursus waarin je alles leert over antistolling en het zelf prikken. Na het behalen van je certificaat komt er een stollingsverpleegkundige bij je thuis om het zelf prikken nog eens met je door te nemen. Je wordt dus niet zomaar aan je lot overgelaten. Bovendien is het team van De Nationale Trombose Dienst 24/7 bereikbaar voor al jouw vragen. Gebaseerd op de gemeten stollingswaarde ontvang je het doseeradvies digitaal, via je persoonlijk dossier. Geen gedoe meer met papieren doseerbriefjes.

Volledig vergoed
En het mooie is, het zelf prikken wordt vanuit de basisverzekering door alle zorgverzekeraars volledig vergoed, wel rekening houden met het wettelijk eigen risico. Wil je meer weten over zelf prikken bij trombose via De Nationale Trombose Dienst? Neem dan eens een kijkje op de website www.trombosezelfzorg.nl.

Workshoppen tussen het groen bij Groenrijk

Met de planten van Groenrijk wordt Instore Conceptstore een heuse urban jungle Foto: Esther Luijk

Onlangs kwam er een unieke nieuwe samenwerking tot stand. Miniwarenhuis Instore Conceptstore en GroenRijk 't Haantje sloegen de handen ineen.

De samenwerking vloeide voort uit het feit dat de medewerkers van Instore graag planten wilden verkopen, maar niet echt tijd hadden om ze in te kopen. "Voor ons natuurlijk een kleine moeite", zegt Wendy van Groenrijk. "Nu is de winkel een echte urban jungle en kunnen de mensen midden in de stad een mooie plant kopen! Elke twee weken gaan we even langs om de planten te verzorgen en het aanbod te verversen, dus er is altijd wat nieuws."

En er zijn nog meer ontwikkelingen bij Groenrijk. Vlak voor de zomervakantie organiseert GroenRijk 't Haantje nog net een paar leuke workshops. Sluit het schooljaar gezellig af met de moeders van school, je collega's of een vriendin!

Donderdag 21 juni, 19.00 uur: Terrarium maken
In een grote glazen fles maak je meerdere laagjes bodembedekkers en grond. Hierin zet je plantjes en dit word afgewerkt met mos en stenen. Door de fles met de kurk te sluiten blijft de plant zichzelf voeden!

Dinsdag 26 juni, 19.00 uur: Macramé planten hanger
Marcramé is een techniek waarbij je verschillende touwen samen knoopt. Door het gebruik van verschillende knopen ontstaat er een mooi patroon. Je kan zelf bepalen hoe je de hanger knoopt.

Dinsdag 3 juli, 19.00 uur: Bloemschikken in vaas of melkbus
Het is nog een hele kunst om je bloemen helemaal 'picture perfect' in hun vaas te krijgen. Het mooie is: schikken kun je leren! Bij deze workshop delen pro's hun geheimen.

Aanmelden voor een workshop kan via de website, www.groenrijkrijswijk.nl, of in de winkel.

Buurt AED voor Tanthof-oost

Een aantal weken geleden stond in deze krant een oproep van Tanthofbewoner David Gunther Mohr om hem te steunen in zijn crowdfundingsactie voor een buurt-AED.

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. De overlevingskans bij een hartstilstand stijgt aanzienlijk als men aanvangt met de reanimatie en een AED. Bij een noodgeval krijgt een burgerhulpverlener (aangemelde EHBO-er) een SMS-melding per telefoon vanuit de 112-centrale met daarin het adres van het noodgeval en de locatie en de code om de kast te openen. Intussen is het benodigde bedrag bij elkaar. Na deze succesvolle crowdfundingsactie voor de eerste buiten-AED in de wijk Tanthof-West zijn de bewoners van Tanthof nu naar de Oostzijde van de wijk uitgeweken om ook daar een buiten-AED te realiseren. In dit geval is initiatiefneemster Linda Vollmuller een actie gestart om een buiten-AED te krijgen voor het Beverhof en alle omliggende straten welke in de zes minuten zone liggen, de AED moet namelijk binnen zes minuten na een hartstilstand aangesloten zijn op het slachtoffer.
De actie loopt al een paar dagen en de bewoners zijn al bij tientallen huizen aan de deur geweest om flyers uit te delen en te vertellen dat wat een AED is. Al meer dan 60 procent van het benodigde bedrag is gedoneerd. Wilt u ook helpen? De actie is terug te vinden op: www.buurtaed.nl/nl/projects/buurtaed-voor-beverhof-delft. U kunt nog tot 4 juli doneren.

Tec Factory presenteert zich in Prinsenkwartier

The Tec Factory gaat maakindustrie in Delft stimuleren' en ' Schiehallen worden broedplaats voor innovatie.' Twee koppen in Delft op Zondag die nieuwsgierig maken. Het stadmakerspodium van TOPdelft biedt het podium aan de initiatiefnemers van The Tec Factory om hun plan te vertellen: Frans van der Meijden, manager van de TU Dreamhall, en Peter de Vreede en Peter de Bruijn, Fieldlab Smart, Safe & Resilient Mainports. Hoe is het initiatief ontstaan? Waarom is gekozen voor de locatie van de Schiehallen? Wie hebben zich bij het initiatief aangesloten? Wat zijn de perspectieven? Is het mogelijk om wonen en werken aan de Schie te combineren? Wat is de regionale betekenis van het initiatief? Naar de inleidingen van de initiatiefnemers zullen ook anderen hun licht laten schijnen over dit initiatief: Marcel van Wijk van HighTechCentreDelft (HTCDelft) vanuit het perspectief van het MBO onderwijs en Mick Eekhout van Maakbedrijf Octatube. vanuit ondernemersperspectief. Daarnaast zal Gilbert Bal vertellen over zijn verkenning voor Bedrijvenkring Schieoevers naar de behoeften van de maakindustrie. En uiteraard is er in de discussie volop ruimte voor inbreng van anderen. Aanmelding voor de bijeenkomst is niet nodig en de toegang is gratis. op 19-06-2018 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 in Delft.

Eeuwige trouw op Landgoed Te Werve

Roel van der Weerd heeft zijn vrouw Vivienne van Luyk 10 jaar geleden ontmoet op de "betonparty" van zijn broer Daan en diens vrouw Rianne. Daan is de broer van Roel en Vivienne is weer een vriendin van Rianne en zodoende waren ze allebei op het feestje aanwezig. Van het een kwam het ander en het stel kreeg een relatie.

Na negen jaar samenwonen heeft Roel Vivienne heeft op een heel romantische manier ten huwelijk gevraagd. Hoe precies, houdt het stel geheim, maar een resoluut ja was in ieder geval Viviennes antwoord. Vrijdag 18 mei beloofden zij elkaar trouw tijdens een ontspannen ceremonie op het prachtige landgoed "Te Werve Buiten".

Voor een grote groep genodigden een fantastisch feest met een walking diner gegeven. De gasten hadden op Jengablokjes een wens gezet en hadden op verzoek van de ceremoniemeester een aanbeveling gedaan voor reisbestemmingen en activiteiten voor de bucketlist. Het was een grandioze dag, wat duidelijk af te lezen is van de gezichten van het gelukkige bruidspaar!

Golf4life op Golfbaan Delfland

Op zaterdag 23 juni organiseert Golfbaan Delfland in Schipluiden Golf4life; een groots opgezet (golf)evenement met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Geld dat broodnodig is voor onderzoek naar kanker, een ziekte die ons helaas allemaal kan treffen.

Wat gaat er gebeuren op Delfland? Voor de vroege vogels een Dauwtrap Toernooi en je kunt een flight kopen, al dan niet met (oud-) voetballers als Leo Beenhakker, Hans van Breukelen, Rick Hoogendorp, Piet Schrijvers, de gebroeders Van de Kerkhof, en met hen een rondje golfen. Uiteraard wordt catering in de baan verzorgd. Ook zakelijk een unieke kans voor dit mooie doel. 's Middags is er een veiling met unieke (golf)items en de dag wordt afgesloten met een BBQ en natuurlijk de overhandiging van de cheque.

Doe dus mee, alleen doneren mag natuurlijk ook, en zet je beste beentje voor! Meer informatie en aanmelden via www.delflandgolf.nl/golf4life. Golfbaan Delfland Bij Golfbaan Delfland in Schipluiden (36-holes) kunt je spelen zonder lidmaatschap. Toegankelijkheid, gezelligheid en gastvrijheid staan hoog in het vaandel. Makkelijk bereikbaar, met gratis parkeergelegenheid voor de deur, aan de A4 (afrit 14), tussen Den Haag en Rotterdam.

Vitesse Delft zoekt stagiair medische staf

Peter Klomp zal in de nieuwe voetbaltechnische structuur de functie voetbaltechnisch manager (VTM) invullen (foto: Roel van Dorsten) Foto: Alphons de Wit

C.S. Vitesse Delft zoekt (voor het komende voetbalseizoen 2018-2019) voor de uitbreiding van haar medische staf van de prestatie-elftallen (senioren 1 en 2 en JO19) een sportverzorger in opleiding.

Je maakt onderdeel uit van de nieuwe voetbaltechnische structuur waarin ook de medische begeleiding van de selectiespelers is ondergebracht. De medische staf bestaat momenteel uit twee fysiotherapeuten en een sportverzorger. Samen met hen ben je verantwoordelijk voor behandeling en het geven van hersteltraining op 2 van de 3 trainingsdagen en voor de verzorging van de spelers van JO-19 op wedstrijddagen. Op deze wijze ontstaat een unieke kans om binnen het medische team je opgedane kennis in de praktijk uit te voeren en waar nodig kan het worden opgevoerd als stage.

Hoofdtaken
- De sportverzorging van het J019-1 team tijdens wedstrijden
- De sportverzorging en het geven hersteltraining op 2 van de 3 trainingsavonden.
- Wekelijks medische overleg
- Meewerken aan een hecht team met een positieve instelling en beleving

Functie eisen
- Opleiding op het gebied van sportverzorging
- Communicatief vaardig
- Sociaal betrokken bij de club

Wij bieden
- Goede medische- en trainingsfaciliteiten
- Een passende vergoeding
- Een uitdagende spelersgroep
- Uitstekend begeleidingsteam

Geïnteresseerd? Reacties mogen gestuurd worden naar: Voetbalzaken Vitesse Delft, t.a.v. Pieter van Veen, e-mail: voetbalzaken@vitessedelft.nl. Voor meer informatie kan je terecht bij Peter Klomp via telefoonnummer 06 2123 4421.

Na een mooi seizoen en een zeer spannende slotwedstrijd is Concordia JO10-1 kampioen geworden van de 1e klasse. Afgelopen week zijn de jongens op passende wijze gehuldigd op het stadhuis en heeft de wethouder van sport Raimond de Prez hen de welverdiende schaal mogen overhandigen. Van harte gefeliciteerd jongens, top prestatie!

De overschrijvingsperiode zit erop en de regioclubs versterken zich

Samet Mermer is toe aan een volgende stap in zijn loopbaan. Daarom kiest hij voor Oliveo. "Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dat ook had gedaan als Full Speed was gepromoveerd." (foto: Roel van Dorsten)

DELFT - Na de degradatie via de nacompetitie van Ariston '80 vorige week zaterdag zit het seizoen van alle regioploegen erop en kan men zich op het komend seizoen richten. Sommige spelers stappen over naar een andere vereniging, maar eerst is het even tijd om uit te rusten.

Eén van de spelers die volgend seizoen zijn club verlaat, is Samet Mermer. Hij wisselt het rood-wit van Full Speed in voor het blauw-wit van Oliveo. "Het was zeker geen gemakkelijke keuze om Full Speed te verlaten, want ik hou van deze club. Eerder dit seizoen gaf ik echter al aan dat het voor mij misschien wel tijd is voor een vervolgstap. Ik speel nu vier seizoenen in de selectie van Full Speed en in die tijd ben ik drie keer topscorer geweest. Dit jaar is mijn hoogtepunt met twintig goals."
Zulke statistieken wekken natuurlijk de interesse van andere clubs. "Ik ben inderdaad door meerdere clubs uit de eerste en tweede klasse benaderd. Bij Oliveo had ik het beste gevoel. De trainer Jeroen Hoefnagel had een goed verhaal waarmee hij me over de streep trok. Ik ben een clubmens en ik heb het gevoel dat de sfeer bij Oliveo hetzelfde is als bij Full Speed: het voetbal is belangrijk, maar het is ook een vriendengroep."
Daarbij komt Mermer in Pijnacker Frank van der Zwan, zijn voormalig maatje in de Full Speed-aanval, tegen. "Frank en ik kunnen elkaar in het veld goed vinden. Daarnaast begreep ik dat er ook een aantal jongens terugkomt dat bij andere clubs heeft gespeeld. Dat gecombineerd met het feit dat er over het algemeen niet heel veel spelers komen of weggaan, geeft wel aan wat voor club Oliveo is."
Mermer kijkt uit naar de samenwerking met Jeroen Hoefnagel, zijn nieuwe trainer. "Hij heeft mooie ideeën en was afgelopen seizoen assistent bij Jong FC Dordrecht. Ik denk dat we onder hem komend seizoen bovenin mee kunnen draaien. Nu greep Oliveo ook net naast de laatste periode. Voor wat betreft Full Speed hoop ik dat ze kampioen worden. Aan de andere kant hoop ik niet tegen ze te hoeven spelen in de tweede klasse, want ik houd van die club."
Ook Mark Vermeulen wisselt komend seizoen van club. Hij verlaat Vitesse Delft om aan de slag te gaan bij Den Hoorn. Heel veel moeite met die overstap heeft hij niet. "Ik ben twee jaar geleden naar Vitesse gekomen om met een aantal jongens samen te spelen. Een aantal echte Vitesse-jongens, zoals Dion de Lijser, Maarten Boek, Robin de Boer, Raymond Gopal en Koen Lahnstein stopt er na dit seizoen mee. Dat maakt de keuze om te vertrekken makkelijker."
Daarnaast speelt ook trainer Ronald Hes een rol bij de overstap. "Hij heeft me de afgelopen jaren vaker benaderd, ook toen hij bij andere clubs zat. Ondanks het feit dat ik er een jaar uit ben geweest met een blessure heeft hij nog steeds vertrouwen in me. Ik hoop dat ik snel weer fit ben en mijn oude niveau, zoals ik dat bij Schipluiden had goed benader."
Ondanks het vertrouwen dat de trainer in hem stelt, denkt Vermeulen niet met twee vingers in zijn neus de basiself te halen. "Ik heb van horen zeggen dat dit Tim Steenks zijn laatste seizoen was en die nummer 10-positie is natuurlijk wel heel erg mooi. Ik weet echter ook dat Den Hoorn een aantal heel goede voetballers voor die positie heeft lopen en dat ik ervoor zal moeten knokken. Maar dat is alleen maar mooi. Ik denk dat Den Hoorn in deze regio de snelst groeiende club is en dat er, als je naar de jeugd kijkt, de komende jaren nog heel wat moois kan gebeuren. Ik hoop daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen."
Een andere overstap is die van Jack Bommelé, die van linksbuiten in het derde elftal gaat voor een basisplaats in het eerste van SEP. "Ik ben twee seizoenen geleden gestopt met het selectievoetbal bij Wippolder om in een vriendenelftal te gaan voetballen. In die twee jaar is gebleken dat voetballen toch wel iets anders is dan keepen en er staat een prima keeper in de goal. Daarnaast miste ik het selectievoetbal wel een beetje en dus ging ik verder kijken."
Heel lang duurde de zoektocht naar een nieuwe club niet. "Ik had het er op mijn werk over met iemand die bij SEP zit en die vroeg of SEP niks voor mij zou zijn. Toen ik zei dat ik daarvoor open stond, hing Marco Immers binnen een halfuur aan de telefoon."
Ook zijn oude club Wippolder, waarmee Bommelé van de vierde naar de tweede klasse promoveerde, benaderde hem. "Maar ik was er al uit met SEP, dus dan moet je daarvoor gaan. Bovendien kwamen de trainingstijden me veel beter uit."
Bommelé verwacht met SEP mee te kunnen doen om promotie. "Het laatste halfjaar hebben ze het hartstikke goed gedaan en er komt een aantal goede versterkingen. Promotie moet het doel zijn, want in de tweede klasse spelen hele leuke Delftse clubs. Ook zal ik het weer eens tegen Full Speed op moeten nemen. Dat worden zeker hartstikke leuke potjes." Voor een volledig overzicht van de mutaties, kijk op www.delftopzondag.nl.

Hoe gaat het met Martin Stoelinga?

Martin Stoelinga volgt de sportieve prestaties van zijn kleinzoons Loyd en Jazz op het tennis- en voetbalveld. (foto: Roel van Dorsten) Foto: Roel van Dorsten

DELFT - Als voetballer maakte Martin Stoelinga (75) geen overweldigende indruk, maar hij is ongetwijfeld één van de meest kleurrijke trainers uit de Delftse voetbalhistorie.

Stoelinga groeide op in de Wippolder. "Als kleine jongens voetbalden we op het Wippolder-veld, maar daar werden we door pastor Van der Zalm afgestuurd. Toen ik tien was, ging ik als katholieke jongen naar DHL. Daar begon ik als veldspeler, maar omdat niemand wilde keepen, kwam ik uiteindelijk onder de lat terecht."

- Hoe ging dat bij de senioren?
"In verband met een blessure van onze keeper Frans Janssen vroeg trainer Arie de Wit of ik niet kon keepen. Dat heb ik een paar jaar volgehouden, maar op mijn drieëntwintigste ging ik op Scheveningen werken en stopte ik. Ik speelde met onder anderen Nol van der Swaluw, Jan van den Akker en Jan Schilperoort. Wat een gigant was dat! Ik weet nog dat we eens tegen Kranenburg speelden en zij scoorden, maar de bal kwam via de achterlat in mijn handen terecht. Zij vierden het doelpunt, maar de scheidsrechter had niks gezien. Ik schoot uit, Jan ging erachteraan en scoorde."

- Wanneer kwam je weer terug in Delft?
"Rond mijn achtentwintigste keerde ik terug naar Delft en ging ik bij Delfia voetballen, maar ik kwam niet in het eerste. Toen ik dertig was, ben ik serieus aan mijn trainerscarrière gaan werken. Daarvoor deed ik dat bij DHL in de jeugd. Dat was fantastisch. Met jongens als Lootje van Dijk en Jos Gubbi wonnen we keer op keer de woensdagmiddagcompetitie van andere Delftse verenigingen. Na de trainingen haalden we altijd een ijsje bij Buitendijk."
- Waar begon je als trainer?
"Bij Wippolder. Ik heb er een geweldige tijd gehad. We promoveerden vijf keer, waarvan vier keer als kampioen. We hadden een geweldig elftal met mannen als Frans van Straaten, Frans van Velzen, Wim Bos, Hans Zwartjes, Koos van den Burg, Hans de Ruijter en Robbie van der Wees. Ik denk dat niemand zo'n leuke tijd heeft gehad als ik daar. Ik weet nog dat ik nog vóór de kampioenswedstrijd tegen de Flamingo's een reclamevliegtuig boven het veld liet vliegen met 'Gefeliciteerd met het kampioenschap'. Dat werd niet door iedereen gewaardeerd. Verder heb ik er samen met Kees Bos De Koplopers opgericht."

- Waarom vertrok je?
"Ik ging de uitdaging aan om Delfia naar een hoger niveau te brengen. Ook daar kwamen spelers naartoe. Chris Treling wilde bijvoorbeeld een baan en daarom kocht ik Sporthuis Ruisch. Het liep goed, tot ik bij het bedrijfsvoetbal, waar ik met GEMA een vaste deelnemer bij was, mijn been brak. Ik stelde Bohumil Smolik aan als veldtrainer, maar een aantal van de spelers was het niet met zijn methodes eens. Hij vertrok en enkele maanden later zagen we hem als trainer van Slavia Praag in de Champions League."

- Waarom ging je ook hier weg?
"Omdat het met mijn been niet meer lekker ging en ik teleurgesteld was dat Bohumil geen kans kreeg van de spelers. Ik ben erna nog één keer ingestapt bij Wippolder. De club had na vijf wedstrijden onder Cor van der Loo nog geen punt gehaald. Cor zei dat ik Ti-Ta-Tovenaar zou zijn als ik ze erin zou houden en dat ik een geruite broek zou krijgen. Vijftien wedstrijden later hadden we vijfentwintig punten en speelden we ons tegen BEC veilig. Ik was die wedstrijd geschorst, maar hing in een bakje aan een kraan boven het veld. Hoe ik daarop kwam? Ik was dat jaar Prins Carnaval en had daarmee in zo'n bakje op de Markt gehangen."

DELFT - Ook op het trainersfront verandert komend seizoen het nodige. Zo wordt Martin de Graaf trainer bij Ariston '80.

- Een mooie uitdaging...
"Ja, het is heel wat anders dan ik gewend ben. Ik ben nu drieëntwintig jaar trainer en heb bijna alles wel meegemaakt. Nu stap ik in het onbekende: een andere cultuur, andere spelers en waarschijnlijk ook een andere mentaliteit."

- Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
"Ik heb gewoon gesolliciteerd. Dat was trouwens ook bijzonder. Normaal is het gezelschap aan tafel wat ouder, nu hadden ze de leeftijd van mijn kinderen. In onze onderlinge ontmoetingen dit seizoen had Willem Lok al eens gevraagd of Ariston niks voor mij was. Naarmate de tijd vorderde raakte ik steeds meer geïnteresseerd en ben ik gaan schrijven."

- Wat verwacht je ervan?
"Ik wil het goede werk dat Willem Lok heeft gedaan voortzetten en de organisatie nog professioneler proberen te maken. Uiteindelijk is het doel om ten minste een stabiele derdeklasser te worden."

- Is het leuk om weer in Delft te zijn?
"Zeker, ik ben in de Wippolder opgegroeid en heb bij DHC en Vitesse gevoetbald. Het is leuk om terug te zijn op je geboortegrond."