Delft op zondag

4 maart 2018

Delft op zondag 4 maart 2018


IJzers onderbinden en gaan

Aanhoudende kou zorgt voor ijsplezier in de binnenstad

Er kon gehockeyd worden op de Oude Delft.

Delft - Wie heeft er een ijsbaan nodig als er grachten zijn? Door de waterpompen uit te zetten en de sluizen dicht te gooien, konden de mensen langs diverse grachten de ijzers onderbinden. Op de Oude Delft werd er zelfs fanatiek gehockeyd. De schaatsbond KNSB waarschuwt wel voor het schaatsen op open water. Om veilig het ijs op te kunnen is een ijsdikte van minimaal 8 centimeter nodig.

Nieuwe feestregels

In Delft vinden jaarlijks steeds meer grote en kleine festiviteiten en evenementen plaats en die hebben de laatste jaren ook voor meer overlast gezorgd. Inmiddels zijn er in de stad zo'n 440 grote en kleine evenementen en festiviteiten. De gemeente heeft nieuwe regels opgesteld voor het houden van incidentele evenementen en festiviteiten in de stad. De regels moeten zorgen voor minder overlast voor omwonenden. Het gaat hier om incidentele festiviteiten en niet om reguliere activiteiten. De regels gelden voor organisaties zoals buurthuizen, horeca, scholen, studentenhuizen en verenigingen die meer geluid willen maken dan op die locatie normaal is toegestaan. In de nieuwe regeling kan een instelling maximaal twaalf keer per jaar een incidentele festiviteit houden, met een maximum van één festiviteit per vier weken. Elke instelling krijgt jaarlijks een saldo van 12 punten. Afhankelijk van de duur en locatie (binnen of buiten) van het feest worden 1 of meerdere punten (met een maximum van 4) per festiviteit in mindering op het saldo gebracht. Zijn de punten op, dan kan de organisatie in dat jaar geen feest meer organiseren. Ook is er een vaste norm voor het aantal decibellen. Een ondernemer of bewoner kan dan zelf nagaan of het geluid binnen de norm blijft. De nieuwe regels gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Meer info: www.delft.nl.

"Het gaat uiteindelijk om de mensen in de stad"

Bart Smals is trots op zijn wethouderskandidaat Hatte van der Wouden. (Tekst & Foto: Esdor van Elten)

Hatte van der Woude is een aantal jaren actief geweest in de Delftse stadspolitiek. Na een dik jaar op de achtergrond stelt zij zich nu namens haar partij, de VVD, beschikbaar als kandidaat-wethouder: "Ik luister graag, zoek de verbinding, en durf knopen door te hakken."

VVD-fractievoorzitter Bart Smals is trots dat hij Hatte mag voordragen als kandidaat: "We hebben destijds in volle overtuiging de motie gesteund die stelt dat we vooraf met goede gekwalificeerde kandidaten voor de functie komen. Toen Lennart Harpe aangaf na de verkiezingen niet terug te willen komen zijn we op zoek gegaan naar een goede opvolger, en wij zijn er van overtuigd dat Hatte méér dan geschikt is. Ze heeft ervaring in het sociale domein en is heel goed in staat om samen te werken. Ze heeft de steun van de fractie, al is het natuurlijk wel zo dat de nieuwe fractie van ná de verkiezingen uiteindelijk bepalend is." Hatte zelf was verrast toen haar partij aan haar vroeg om kandidaat te worden: "Ik vind het een enorme eer."

Ideale stad
Zoals haar voornaam al een beetje verraadt: Hatte heeft Friese wortels. Ze is in haar leven al heel wat keren verhuisd en heeft zelfs zes jaar in Vietnam en Singapore gewoond en gewerkt. "Dat waren leerzame jaren, maar uiteindelijk hebben we er voor gekozen om toch weer naar Nederland te komen. Sinds 2003 woon ik met mijn gezin in Delft en het is echt mijn aangenomen thuis geworden. Ik heb nog nooit ergens zo lang gewoond. Delft is echt de ideale stad voor mij. Een perfect formaat, je hebt er alles, en zelfs met slecht weer is de stad mooi." Van 2007 tot 2017 werkte Hatte bij de Haagse Hogeschool in diverse functies, onder meer als onderzoeker op het gebied van innovatiemanagement, docent internationalisering en als beleidsmedewerker. Op dit moment is zij werkzaam als beleidsadviseur op het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verantwoordelijkheid
In 2009 werd Hatte in Delft politiek actief. "Politieke interesse is er al vanaf mijn studietijd", benadrukt zij. Toen ik in Amsterdam woonde had ik bijvoorbeeld veel interesse in alles wat met veiligheid te maken heeft, niet in het minst omdat ik zelf meerdere malen slachtoffer van criminaliteit was." Vanuit haar achtergrond was voor Hatte de keus voor de VVD logisch: "Mijn vader had als credo: neem je lot in eigen handen. Dat is altijd mijn levenshouding geweest en ik vind dat de VVD dat het beste uitdraagt: je moet niet verwachten dat de overheid alles oplost, maar zelf de verantwoordelijkheid nemen. Ook als het tegenzit. Tegelijkertijd: mensen die dat echt nodig hebben, die moet je ook helpen." In 2010 was Hatte commissielid en schreef zij mee aan het verkiezingsprogramma van de VVD. Toen Leja van der Hoek in 2012 stopte als raadslid nam Hatte haar plaats in. "Ik heb me als raadslid veel bezig gehouden met het sociale domein, maar ook met vluchtelingen/statushouders, radicalisering, onderwijs, wonen, wijken en veiligheid. In 2016 verliet zij de gemeentepolitiek om zich geheel aan haar nieuwe baan bij het ministerie te kunnen wijden.
En nu wil zij dus wethouder worden. Wat maakt haar geschikt? "Om te beginnen ben ik goed in luisteren: informatie verzamelen. Daarnaast zoek ik graag de verbinding. Ook met andere partijen. Draagvlak creëren, samenwerking initiëren, ik heb er veel ervaring mee. Ik heb de neiging om gedegen te zijn. Ik zet me 200% in. Ik kan goed tegen kritiek en durf ook knopen door te hakken." Hoewel Hatte zich multi-inzetbaar acht, zou ze als wethouder toch graag weer kiezen voor het sociaal domein in haar portefeuille: "Er is veel veranderd in het sociaal domein. En ten goede. Toch zou ik daar graag nog wat beter naar willen kijken: belandt de zorg wel op de juiste plek? Wordt zorggeld goed besteed? Daarnaast zou ik ook wel wat willen doen aan het veiligheidsgevoel in Delft. Met name in een aantal wijken is dat best laag." Wanneer is een eventueel wethouderschap geslaagd? "Als de euro's op de goede plek liggen. Maar tegelijkertijd: als mensen zich ná de komende raadsperiode slechter voelen dan nu, dan is mijn wethouderschap mislukt. Want uiteindelijk gaat het om de mensen in de stad."

CV Hatte van der Woude
* Beleidsadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
* Gemeenteraadslid in Delft, portefeuilles wonen, (jeugd)zorg, werk, onderwijs, sport, veiligheid.
* Senior beleidsadviseur masteropleidingen De Haagse Hogeschool.
* Raadscommissielid veiligheid, duurzaamheid, wonen,(jeugd)zorg, werk.
* Beleidsmedewerker en docent internationalisering De Haagse Hogeschool.
* Lectoraatslid/Onderzoeker innovatiemanagement in het MKB bij De Haagse Hogeschool.
* (Vietnam) Research consultant en journalist voor olie-en gasindustrie en diverse andere industriesectoren.

Gedachtenis

Bloemen, kaarsjes, foto's en gedichten ter nagedachtenis aan de omgekomen Orlando. (Foto: EvE)

Ypenburg - Afgelopen week ontstond nabij het Böttgerwater in Ypenburg een kleine gedenkplaats voor Orlando Boldewijn.

Bloemen, kaarsen, foto's en briefjes getuigen van het verdriet van vrienden en nabestaanden. Duikers vonden op maandagavond 26 februari in het water het lichaam van de 17-jarige jongen die sinds 18 februari vermist werd.
Op dinsdag wilden vrienden en leden van de lhbt-gemeenschap (lesbisch-homoseksueel-biseksueel-transseksueel.) een herdenkingswake houden, maar die werd afgelast om het onderzoek van de politie op de vindplaats, dat toen nog in volle gang was, niet te verstoren. In plaats daarvan kwamen zij elders in Den Haag bij elkaar.
Ook op de school van Orlando: het Wolfert van Borselen werd, ondanks de vakantie, een herdenking georganiseerd. Via de site www.rememberorlando.nl verzamelden vrienden en nabestaanden geld in voor zijn begrafenis: 'the best goodbye ever'.

Onrust
Duikers konden maandagavond gericht zoeken naar het lichaam van de jongen door een tip via Meld Misdaad Anoniem, zo meldde de politie donderdag. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is, is nog in volle gang. Het staat nog niet vast dat het om een misdaad gaat. Niettemin maakt de dood van Orlando veel los in de lhbt-gemeenschap. Veel mensen zijn er van overtuigd dat de geaardheid van Orlando te maken heeft met zijn dood. Orlando werd voor het laatst gezien in Ypenburg op zondagavond 18 februari. Daar was hij bij de bushalte afgezet door een man waarmee hij een date had, die via internet tot stand was gekomen. Volgens de politie is de man geen verdachte. Op Twitter vroegen verschillende mensen onder de hashtag #sayhisname en het motto 'Justice for Orlando' aandacht voor Orlando en de onveiligheid die veel lhbt'ers ervaren op straat en bij het maken van datingafspraken.

George Stroomberg (47)

Foto: Esther Luijk

Wat bent u aan het doen op de Markt?
Ik ben m'n terras aan het klaarzetten. Het wordt een mooie dag, dus ik verwacht wel wat gasten voor de koffie en lunch zo.

Is het niet te koud voor de mensen om op het terras te zitten?
Nee hoor, dit terras ligt heerlijk in de zon, en ik heb ook nog heaters. Bovendien, hoe koud het ook is, mensen zoeken altijd de zon op. Aan klandizie geen gebrek!

Wat vindt u zo leuk aan het werken in de horeca?
De mensen. Je krijgt iedereen over je vloer, je terras is een spiegel van de samenleving.

Wat vindt u van de locatie van uw onderneming?
Prachtig! Het is echt een voorrecht om hier te mogen werken. We zitten aan een prachtig plein, met een mooi uitzicht, mooie gevels, wat wil je nog meer.

Wat gaat u verder nog doen vandaag?
Niet zoveel, rond drie of vier uur ga ik mijn terras weer opruimen om plek te maken voor de weekmarkt. Als ik dat gedaan heb is het mooi geweest voor vandaag en ga ik mezelf thuis vermaken met 't gezin.

Wat is voor u het nieuws van de afgelopen tijd?
Ik kan me enorm kwaad maken over het nieuws dat het park in de spoorzone hier in Delft met acht jaar wordt uitgesteld. Er wordt een mooi park aan die bewoners, en eigenlijk aan de hele stad beloofd, en mensen worden gewoon in de maling genomen.

Politieke stellingname

In de aanloop naar de verkiezingen laat Delft op Zondag wekelijks de politieke partijen in Delft aan het woord. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen zij hun visie op Delft en hun plannen voor de stad geven. Vandaag stelling 6: Iedereen moet hier in de toekomst een woning kunnen vinden, niet alleen studenten en kenniswerkers.

CDA, Rob van Woudenberg:
Het CDA vindt dat iedereen tenminste een gelijke kans moet hebben op een woning in Delft. Niet zoals nu 2000 studentenwoningen bouwen en tegelijk tegen jongeren die niet studeren zeggen dat ze maar ergens anders moeten gaan wonen. Gelijke kansen voor senioren, die in Delft oud willen worden. Gelijke kansen voor alle gezinnen, niet alleen kenniswerkers bevoordelen. Delft is een compacte, volgebouwde stad. De komende jaren worden er nog ongeveer 5000 woningen bijgebouwd in de Spoorzone, Harnaschpolder en op andere plekken in de stad. De coalitiepartijen willen daarnaast nog tienduizend woningen extra bouwen in Delft. Het CDA heeft gevraagd om een grondige analyse: wat betekent het voor de leefbaarheid van de stad als er nog zoveel huizen bijgebouwd worden? Waar kunnen die woningen komen? Moeten er bedrijventerreinen verdwijnen, en wordt Delft daarmee een woonstad in plaats van een werkstad? Een soort tweede Zoetermeer? Of moeten er parken opgeofferd worden? Wat zijn de gevolgen voor het verkeer en voor onze voorzieningen als er zoveel woningen bijkomen? Kortom, het CDA is nog niet overtuigd dat er zoveel woningen bijgebouwd kunnen worden zonder dat de mensen die al in Delft wonen er in leefkwaliteit op achteruit gaan. Er is dus een goede kans dat er meer mensen in Delft willen wonen dan er woningen zijn. En dan vindt het CDA dat iedereen een gelijke kans op een woning in Delft moet hebben. Gelijke kansen voor iedereen!

ChristenUnie Delft,
Joëlle Gooijer:

Eens, Delft is een stad voor iedereen. Dus ook wat betreft woningen wil de ChristenUnie in elke wijk een gezonde mix van woningen, waarin zowel ouderen, jongeren, hoger- en lageropgeleiden een plek kunnen vinden. Er zijn meer betaalbare woningen nodig voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Om dit te bereiken moet er slim worden omgegaan met de al bebouwde ruimte en moet waardevolle stadsnatuur behouden blijven. Ook door de transformatie van kantoorruimte naar woningen kunnen meer woningen worden gerealiseerd. Intussen moet er ook weer geïnvesteerd wordt in bestaande huurwoningen. Zodat ook mensen die nu al in onze stad wonen prettig kunnen blijven wonen en hun energielasten omlaag kunnen. Als het gaat om studenten, vinden we dat er niet alleen dure zelfstandige wooneenheden bijgebouwd moeten worden - die zadelen studenten op met hoge huren en de samenleving met meer huurtoeslag. Gezamenlijke studentenwoningen zijn goedkoper en zijn beter voor verenigingsactiviteiten en ontmoeting. De ChristenUnie wil zich speciaal inzetten voor ouderen door meer betaalbare tussenvormen tussen het verpleeghuis en thuis: waar ouderen nabij andere ouderen wonen, met zorg op afroep. Zodat ouderen die hun hele leven al in Delft wonen er ook kunnen blijven wonen.

Huren, kopen, wie wil er nu niet in Delft wonen?
Hoe blijft wonen in Delft mogelijk en betaalbaar? (Foto: archief)

D66 Delft, Christine Bel:
D66 wil dat iedereen prettig kan wonen in Delft: alleen, met zijn tweeën, met een gezin of samen met anderen. We willen de balans terugbrengen in het woningaanbod door woningtypes te bouwen waar nu een tekort aan is. Vooral aan modale huurwoningen (€700 - €900 per maand) en middeldure koopwoningen is een groot tekort. Met corporaties wil D66 scheef wonen tegengaan. Er is bij de bouw van nieuwe woningen meer aandacht nodig voor levensloopbestendige woningen. De gemeente moet faciliteren dat mensen kunnen verhuizen naar zo'n woning. Ook is het belangrijk dat er voldoende aanbod 'beschermd wonen' is in Delft en begeleiding waardoor mensen de vervolgstap kunnen maken naar (weer) zelfstandig wonen. D66 wil naast voldoende studentenwoningen ook blijvende aandacht voor voldoende woningen voor afgestudeerden in hun eerste of tweede baan. De huidige starters- en blijverslening kunnen we hier zo nodig voor blijven inzetten. Om potentiële overlast te voorkomen stellen we bij verkamering kwalitatieve eisen, zoals brandveiligheid, geluidsisolatie, voldoende fietsenstalling, huismeester. D66 wil dat nieuwe woningen energieneutraal zijn en bestaande woningen worden verduurzaamd. Bij het bepalen waar woningen worden gebouwd is het belangrijk om rekening te houden met behoud van groen, voldoende ruimte in de stad voor bedrijvigheid en werkgelegenheid en het blijven bieden van voldoende voorzieningen.

GroenLinks, Frank van Vliet:
Wij zijn het hier volmondig mee eens. Delft is een stad met veel verschillende mensen. Iedereen moet in Delft een woning kunnen vinden die bij hem of haar past. Dat vraagt een grote diversiteit aan woningen. De afgelopen jaren zijn er veel studentenwoningen bijgebouwd en er komen er nog flink wat bij. Dat is heel fijn. Er komen volgens de woonvisie van de Gemeente Delft ook flink wat woningen voor kenniswerkers. Die zijn belangrijk voor de stad. GroenLinks wil daarnaast meer aandacht voor de mensen met een bescheiden inkomen. Dan hebben we het over de caissière, de schoonmaker, maar ook over de leraar, verpleegster en politieagent. Die wachten 3 tot 5 jaar op een sociale huurwoning. Want commerciële huurwoningen en koopwoningen zijn te duur, zeker voor starters. Ook vinden we het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat mensen met een beperking zo veel mogelijk in een zelfstandige woning kunnen blijven wonen, in hun eigen buurt. Maar ook dat er aantrekkelijke vormen van verzorgd zelfstandig wonen zijn om naartoe te verhuizen. GroenLinks is voor een evenredige spreiding van alle woningtypen. Hiermee worden buurten aantrekkelijker en leefbaarder en is het voor iedereen fijn om in Delft te wonen. Daarom moeten we ook in de nieuwbouw zorgen voor 30% sociale huurwoningen.

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga:

En wel per direct dienen er woningen beschikbaar gesteld te worden onze Delftse jongeren en starters. Meer betaalbare sociale koop- en huurwoningen. Afspraken dienen gemaakt te worden met de corporaties om duurzame en goedkope huurwoningen beschikbaar te stellen. Woonreuzen dienen gebouwd te worden om de woningnood in Delft op te heffen!! Onafhankelijk Delft streeft naar een evenredige mix van huur- en koopwoningen in de achterstandswijken. Huurwoningen die gerenoveerd kunnen worden dienen niet gesloopt te worden. Ook de huurwoningen Heilige land dienen gerenoveerd te worden in plaats van slopen. Maak de woningnood niet erger, renoveer in plaats van slopen. Mensen die in Delft wonen dienen voorrang te krijgen op huurwoning zoekenden van buiten Delft. Huurwoning zoekenden met een sociaal- en economische binding of opleidingsplaats in Delft krijgen moeten absoluut voorrang op huurders zonder binding. Eventueel stapt Delft uit het Haaglanden Woonnet systeem als er geen oplossing komt. Huizen bestemd voor asielzoekers worden niet eens meer gepubliceerd in dit systeem. De huizen gaan zonder publicatie direct naar asielzoekers. Dit betreft ruim 7-10% van het aanbod in Delft. Wij willen geen voorrang meer voor asielzoekers. Duwo herbestemt sociale woningbouw tot studentenwoning. Dit gebeurt al stilletjes in het Voorhof en Buitenhof. Er blijven steeds minder huizen over voor de inwoners van Delft. Het huisuitzettingsbeleid van Duwo wordt gesteund door Stip. Het moet afgelopen zijn, onze eigen bewoners, geboren en getogen in Delft moeten uitwijken naar omringende steden. Er is geen betaalbare woning meer voor Delftenaren. Er dient nieuwbouw voor studenten gerealiseerd te worden in de campus en niet in de stad.

PvdA, Willy Tiekstra:
Iedereen in Delft heeft recht op een goede en betaalbare woning. Daarom wil de PvdA het volgende.
Van alle Delftse woningen moet minimaal een derde deel geschikt zijn voor mensen met een modaal inkomen (€ 37.000, -) of lager. Ook zijn er meer koopwoningen nodig voor huishoudens met anderhalf keer modaal (€ 55.000, - per jaar). Daarnaast willen wij dat er voldoende woningen komen met een middenhuur (€ 650 - € 950). Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Levensloopbestendige woningen en appartementen waarin zorg kan worden geleverd horen daar bij. De PvdA stimuleert kleinschalige wooninitiatieven voor ouderen. En wij vinden het belangrijk dat ook in de Spoorzone ruimte wordt gemaakt voor woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen. Er moet voldoende woonruimte met ondersteuning zijn voor mensen die vanuit een kwetsbare situatie komen, zoals mensen uit beschermd wonen of de maatschappelijke of vrouwenopvang en statushouders. Voor deze groep geldt allereerst dat de woning betaalbaar is. Er moeten daarom kleine woningen en appartementen komen en woningen die geschikt zijn voor bewoning door meerdere mensen, al dan niet tijdelijk. Wij willen daarvoor leegstaande kantoren en andere bedrijfsgebouwen in woningen omzetten. De wachttijd voor sociale huurhuizen, nu al gestegen naar gemiddeld 40 maanden, moet omlaag, allereerst voor gezinnen.
Delft wil door maximaal 15.000 woningen bij te bouwen iets doen aan de grote vraag op de woningmarkt. De PvdA steunt uitbreiding, maar wil ook weten wat 15.000 woningen extra betekent voor de leefbaarheid, de voorzieningen en het verkeer in de stad. Dat moet eerst onderzocht worden.

SP Delft, Lieke van Rossum:
Helemaal mee eens! Delft dreigt steeds minder een stad te worden waar iedereen terecht kan. Iedereen die hier wel eens een huurhuis heeft gezocht weet dat er een schrijnend tekort aan betaalbare huurwoningen is. Als jongere die het huis uit wil, als oudere of alleenstaande, als je een laag inkomen hebt of net afgestudeerd bent, je kunt steeds lastiger in Delft terecht. De wachtlijsten worden langer en inmiddels moet je vaak jaren op een huis wachten. In plaats van hier iets aan te doen, wil de gemeente juist een heel aantal betaalbare huurwoningen verkopen of slopen om er dure huizen voor in de plaats te zetten en daar geld mee te verdienen. Alsof Delft een bedrijf is in plaats van een stad om in te wonen! De gevolgen zien we goed in het Heilige Land, waar bewoners samen met de SP strijden voor renovatie in plaats van sloop van tientallen historische huurwoningen. De SP wil daarom dat de komende jaren 3000 betaalbare huurwoningen (sociale huur en net daar boven) in Delft gebouwd worden. En bestaande woningen worden zoveel mogelijk gerenoveerd in plaats van gesloopt. We wonen in een prachtige, historische stad en niemand moet weg gejaagd worden omdat er geen huis meer te vinden is!

Stadsbelangen, Bram Stoop:
Het is vrijwel onmogelijk dat iedereen in de toekomst een woning kan vinden in Delft. Delft is redelijk vol gebouwd. Delft staat de komende jaren voor een opgave om, waar het kan, nog woningen bij te bouwen. Hierbij dient de leefbaarheid in onze stad niet verloren te gaan. Als bijbouwen van woningen ten koste gaat van bijvoorbeeld groen, zal hiervoor elders compensatie gevonden moeten worden. De afgelopen jaren is het accent door opeenvolgende coalitiepartijen te veel gelegd op het bouwen van studentenwoningen. Dit ging ten koste van Delftse jongeren, starters en ouderen. Stadsbelangen Delft vindt dat studentenwoningen vooral op de campus van de TU gerealiseerd moeten worden of in samenwerking met en bij aangrenzende gemeenten. Het moet ook voor studenten duidelijk zijn dat het ondoenlijk is om alleen maar te kunnen wonen in Delft. Er zijn meer mensen die graag in Delft willen en blijven wonen. Natuurlijk wil Stadsbelangen Delft ook aan kenniswerkers woonruimte bieden in onze mooie stad. Maar zoals aangegeven, is het onmogelijk om dat voor iedereen te realiseren. Wat Stadsbelangen Delft betreft worden accenten in de komende periode verschoven en worden vooral woningen gerealiseerd voor Delftse jongeren, starters en ouderen. Kern hierbij is het vinden van de juiste balans en meer samenwerking als het gaat om woningen met omliggende gemeenten.

STIP, Michelle Corten:
STIP wil dat iedereen die in Delft wil wonen hier een woning kan vinden. Daarom spreekt STIP de ambitie uit om nog 15.000 woningen te bouwen. De vraag naar woningen is namelijk groot, vooral naar middeldure huur- en koopwoningen. Mensen die nu in een sociale huurwoning wonen, maar eigenlijk te veel verdienen kunnen dan doorstromen naar een passende, middeldure woning. Zo komen de sociale huurwoningen weer beschikbaar voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Middeldure en duree woningen zijn ook belangrijk om starters en kenniswerkers een plek in de stad te bieden. Nu zijn ze vaak gedwongen om buiten Delft te wonen, waardoor veel jong talent wegtrekt uit Delft, terwijl deze groep juist belangrijk is voor de economie en voorzieningen van Delft. STIP wil ook de kwaliteit van de huidige sociale huurwoningen verbeteren en verduurzamen. Daarnaast wil STIP voldoende woningen voor studenten en jongeren. Voor deze doelgroepen is het nu namelijk erg lastig om een huis te vinden. Jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten hebben vaak nog niet genoeg inkomen voor een dure woning, maar hebben ook nog niet genoeg wachttijd opgebouwd voor een sociale huurwoning. Jongeren kunnen 5 jaar in deze woning blijven wonen, waarna ze kunnen doorstromen naar een duurdere woning of een sociale huurwoning. Zo blijven we jongeren een kans geven op zichzelf te gaan wonen.

VVD, Bart Smals:
De woningmarkt van Delft is niet eerlijk verdeeld. In Delft is er veel sociale huur, meer dan in vergelijkbare steden. Van alle woningen in Delft is 37% een koopwoning, 15% een particuliere huurwoning en 47% een sociale huurwoning. Dit zorgt voor een onevenwichtige woningmarkt. Hierdoor zijn er te weinig mogelijkheden voor huurders om door te stromen of voor jongeren om te starten. De VVD wil dat iedereen in Delft een woning kan vinden die bij hem of haar past. Omdat dat niet lukt trekken starters op de woningmarkt en mensen die een middeldure of dure woning zoeken, weg uit Delft. Dat willen wij voorkomen. Daarom pleit de VVD, om de balans terug te brengen, door het bijbouwen van woningen in het midden en duurdere segment.

Volgende week stelling 7: Stem op ons, want...

Saskia van den Ing en Lea van der Hulst

Saskia van den Ing en Lea van der Hulst spelen sinds oktober G-korfbal bij Fortuna en kunnen niet wachten om competitie te spelen.

Lea (l) en Saskia zoeken meer spelers die gezellig mee komen trainen, want de groep kan veel groter worden.

1. Waarom wilden jullie hier gefotografeerd worden?
Lea: Omdat ik hier iedere zondagochtend train en het is een hele leuke vereniging. Saskia: Omdat ik graag bij Fortuna ben en ik nog steeds geen spijt heb van mijn keuze.

2. Wanneer zijn jullie begonnen met korfbal?
Allebei tegelijk op zaterdag 21 oktober 2017 tijdens de inlooptraining bij Fortuna, dus direct vanaf het begin.

3. Waarom is toen de keuze op korfbal gevallen?
Lea: G-korfbal leek me altijd al leuk, maar het was nooit in de buurt en nu wel. Saskia: Ik heb veel sporten geprobeerd maar nooit de juiste gevonden. Er was ook geen G-Sport. Nu heb ik wel de juiste gevonden!

4. Wat is G-korfbal?
G-korfbal is korfbal voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. G-korfbal is ook een gemengde sport.

5. Wat doen jullie buiten korfbal?
Saskia: Ik werk vier dagen bij De Ruimte (een centrum voor vakgerichte dagbesteding in de Voorhof, red.) op de Repro-afdeling en verricht hierbij kantoorwerkzaamheden. Mijn hobby's zijn schilderen en knutselen. Lea: Ik werk drie dagen per week op Basisschool De Triangel in Emerald, Delfgauw. Daar help ik heel graag de juffrouw van groep 1 en 2. Ik houd verder van toneel, leuke dingen doen met vriendinnen en mijn lieve neefjes Bas en Benjamin.

6. Wat zouden jullie graag willen bereiken met korfbal?
Saskia: Ik wil graag competitie spelen en fit blijven. Lea: Ik wil zoveel mogelijk nieuwe leden bereiken om ook in de competitie te mogen mee spelen.

7. Wat vind je tot nu toe het leukste aan korfbal en aan de vereniging Fortuna?
Saskia: De vereniging is heel leuk! Ik voel dat we er al helemaal bij horen. De voortgang is bijzonder goed in een hele korte tijd. En de gasttraining van Jessica Lokhorst van Fortuna 1 vond ik heel leuk! Lea: Dat wij er al helemaal bij horen. De trainers zijn heel enthousiast. En ik vind het heel leuk wat ik al in korte tijd heb bereikt.

8. Hebben jullie altijd al gesport?
Lea: Ik heb eerder zes jaar gehockeyd en geschaatst in de Uithof. Saskia: Ja, fitness, badminton, zwemmen voor diploma's en aquarobic.

9. Als ik burgemeester van Delft was, dan..
Lea: zou ik zorgen dat niet alle wegen zomaar opengebroken zijn, vreselijk onduidelijk! Saskia: Ik zou ook graag willen dat de wegen beter bereikbaar zijn, vooral de fietspaden en parkeren bij De Ruimte moet gratis zijn, veel te duur allemaal.

10. Willen jullie nog iets kwijt aan de lezer?
Kom allemaal naar Korfbalvereniging Fortuna voor de G-korfbal op zondag van 10.00 tot 11.00 uur. Binnenkort gaan we buiten op het veld trainen. Je kunt ons volgen via www.fortuna-korfbal.nl.

Kom in actie op de Landelijke Opschoondag

Op of rond zaterdag 24 maart houden tienduizenden Supporters van Schoon hun traditionele buurtschoonmaak tijdens de Landelijke Opschoondag. Dat levert prettig schone buurten op en het is bovendien heel gezellig!

Iedereen die graag in een schone omgeving woont, werkt of vrije tijd doorbrengt, steekt tijdens deze 16e editie de handen uit de mouwen voor een zwerfafvalvrije buurt.
Uit het groeiend aantal vrijwilligers valt op te maken dat Nederlanders steeds meer het belang zien van een schone buurt en er verantwoordelijkheid voor voelen. Samen iets doen voor de buurt creëert bovendien meer verbondenheid en verhoogt daarmee een positieve en veilige sfeer. Het thema is dan ook: "Eén buurt, één missie". In 2017 kwamen 113.500 Supporters van Schoon in actie. In Delft waren dat er een paar honderd, waaronder burgemeester Marja van Bijsterveldt. Van winkelwagen tot onderbroek, van autobumper tot CD's tot pantysokjes, de gekste dingen zijn gevonden.
Alle Delftse acties worden ondersteund met tips, informatie, materialen én cadeaus door Duurzaamheidscentrum De Papaver, in samenwerking met Gemeente Delft en Nederland Schoon. Daarvoor moet je je actie natuurlijk wel even aanmelden. Wil je je wel inzetten maar geen eigen actie opzetten? Sluit je dan aan bij een andere groep. Bijvoorbeeld bij de acties van de Delftse Natuurwacht en De Papaver in de Delftse Hout en in de TU wijk. Meer info: www.papaverdelft.nl.

Beste Fabian...

De 8-jarige Fabian, die een brief naar minister-president Rutte stuurde over zijn zorgen over het sluiten van zijn school, OBS de schatkaart, kreeg tot zijn verrassing een persoonlijke brief van Mark Rutte terug. Ondanks dat de premier niet kan helpen, gaan acties van leerlingen en ouders door. Er loopt nu een zaak bij de geschillencommissie onderwijs.

Veertig jaar 'De Waagschaal': van stoppen is nog lang geen sprake

"Stoppen? We hebben er nog veel te veel plezier in."

Op 10 maart is het precies veertig jaar geleden dat Ria en Hans Cornel hun antiekwinkel in de Gasthuissteeg voor het eerst openden. Ook vier decennia later is het enthousiasme niet verflauwd.

"Een waagstuk, zo noemde de toenmalige redacteur van de krant de stap van Ria en Hans. Niet onlogisch, als je je winkel 'De Waagschaal' noemt. Veertig jaar later blijkt het waagstuk toch behoorlijk goed te hebben uitgepakt: "We hebben er geen moment spijt van gehad. Anders zouden we het ook niet zo lang hebben volgehouden. Het heeft ons een fijn leven gegeven, waarbij we heel veel verschillende mensen hebben leren kennen, en met veel afwisseling." En niet te vergeten; heel veel kennis en kunde. Want De Waagschaal kende een bescheiden begin: "Onze antiekervaring begon met een paar schilderijen van Marius Verstraaten, de opa van Ria", vertelt Hans. Van daaruit hebben we onze expertise langzamerhand opgebouwd." "Ik wist in het begin het verschil niet tussen koper en tin", vult Ria aan.
In de uren dat de winkel niet open is repareert Hans alles dat met de winkel te maken heeft, met als speerpunt klokken. "Er hangen in Delft honderden klokken die ik verkocht of gerepareerd heb", schat hij. "En vergeet de klokken in het buitenland niet", aldus Ria. "We hebben zelfs een klok naar Minsk in Rusland verstuurd." In zijn goed geoutilleerde atelier is Hans helemaal in zijn element: "Heeft u een niet goed lopende of defecte klok? Of een ander voorwerp met een mankement? U kunt altijd bij mij informeren of het nog de moeite waard is om het te laten repareren. U krijgt meteen een prijsindicatie." Naast de vele klokken is De waagschaal goed gevuld met allerlei antiek, zoals kleinmeubelen, kristal en glaswerk, zilveren voorwerpen en bestek, kandelaars, tin en koper, van alles voor de liefhebber van antiek. "U kunt het beste gewoon komen kijken", vindt Hans. "De waagschaal is een hele leuke winkel als je jezelf of een ander een keer met iets bijzonders wilt verrassen. En onze prijzen zijn heel billijk.

Surprise
Natuurlijk gaat het veertigjarig jubileum niet onopgemerkt voorbij. Op de gevel van de winkel wordt het al trots aangekondigd. En natuurlijk vieren Ria en Hans hun feest ook graag samen met hun klanten: "zolang de voorraad strekt ligt er een leuke surprise voor u klaar. In de hele maand maart heffen wij samen met u het glas." Van stoppen wil het paar zéker nog niet weten: "we hebben er nog veel te veel plezier in."
Van harte welkom dus in De waagschaal, Gasthuissteeg 13-A in Delft. Tel. 06-44386756. www.antiek-dewaagschaal.nl.

Al onze klanten, bedankt!

Het voltallige huidige team van Specsavers Delft, met centraal Henk van 't Hof. (Foto: Archief/ML) Foto: Martijn Linthorst

Op 15 maart opent Specsavers Audiciens en Opticiens Delft haar gloednieuwe winkel, gelegen tegenover haar vroegere locatie, aan de Brabantse Turfmarkt, waar de winkel al bijna 15 jaar gevestigd was.

"Sinds de start in december 2003 hebben wij in de winkel van Specsavers zoveel tevreden klanten mogen ontmoeten, dat de winkel nu te klein is om iedereen te ontvangen.
"Wij willen alle klanten van Specsavers Audiciens en Opticiens bedanken voor het vertrouwen dat u ons gegeven heeft in de bijna afgelopen 15 jaar. Dit vertrouwen in ons heeft geleid tot het openen van een tweede winkel in winkelcentrum in de Hoven en een verhuizing van de winkel op de Brabantse Turfmarkt naar de overkant van het plein in het voormalige pand van Bakker Bart.
In deze ruimere winkel kunnen wij nog meer onze professionaliteit in hoor en oogzorg mogelijk maken en u hiermee kennis laten maken."

Feestelijke opening
"De opening van de nieuwe winkel zal zijn op 15 maart om 10.30 uur en natuurlijk zijn al onze vaste en toekomstige klanten daarbij van harte welkom.
Tot en met zaterdag krijgt iedereen die een bril koopt met extra dunne glazen, het montuur voor 1 euro. Daarbij krijgt iedereen bij aankoop van een bril, een kortingskaart voor de parkeergarage.
De winkel zal de maandag, dinsdag en woensdag voor de opening gesloten zijn, maar u kunt altijd terecht in de winkel in de Hoven. wij zien u graag in een van onze twee winkels in Delft."

Henk en Pouran, Maurice, Rosie, Mathijs en het gehele team van
Specsavers-Delft
Audiciens en Opticiens.

Delftpas 2018 verkrijgbaar!

De nieuwe Delftpas, die vanaf 1 maart geldig is, kunt u nu aanschaffen. Met de Delftpas geniet u veel voordeel op allerlei culturele, sportieve en recreatieve activiteiten in de omgeving van Delft en Rotterdam.
Een Delftpas kost € 5, € 20 of € 60, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U vraagt de Delftpas online aan via www.delftpas.nl. U kunt de pas ook aanvraag bij de DOK-vestigingen (Vesteplein 100 of Duke Ellingtonstraat 203) of op afspraak bij de gemeente aan het Stationsplein 1. Een afspraak maakt u via www.delft.nl/afspraak.
Neem bij de aanvraag een geldig identiteitsbewijs mee. Voor een vijfeuro-pas heeft u mogelijk nog gegevens over uw inkomen nodig. De Delftpas heeft een geprinte pasfoto. Daardoor gaat de pas 5 jaar mee. Bij de aanvraag wordt een pasfoto gemaakt. Vraagt u de pas aan voor iemand die er niet bij is? Neem dan een pasfoto van deze persoon mee. Dit hoeft geen officiële foto te zijn, een schoolfoto of duidelijke foto op een smartphone is prima.
Kijk voor meer informatie over de Delftpas op www.delftpas.nl.

Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij de gemeente alleen per pin betalen.

Jubileum

Mevrouw en de heer Hamakers waren op 5 februari 60 jaar getrouwd. Afgelopen week kwamen ze naar het stadhuis om dit te vieren met burgemeester Van Bijsterveldt.

Werkzaamheden
BINNENSTAD

Binnenwatersloot: tot en met 11 maart wordt er gewerkt aan de bestrating. De bus rijdt tijdens de werkzaamheden niet door het centrum. Autoverkeer kan alleen de stad ín over de Binnenwatersloot.
Vrouwenregt: tot en met 30 maart wordt het riool vervangen. Het Vrouwenregt is dan dicht voor gemotoriseerd verkeer.
Nieuwe Langendijk: tot en met 30 maart wordt er gewerkt aan de middenberm. Verkeersregelaars regelen het verkeer. Verder kan de bus tijdens de werkzaamheden niet over de Nieuwe Langendijk rijden.
Kapelsbrug: tot en met 20 april zijn er werkzaamheden aan de trap van de brug. De onderdoorgang is hierdoor afgesloten voor voetgangers. De Zuidwal oversteken kan bij de Asvest.
Phoenixstraat: tot en met 10 juli wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. Tijdens de werkzaamheden is de ventweg doodlopend voor verkeer.
Trompetstraat: tot en met 27 juli is de Trompetstraat vanwege werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Dertienhuizen 7: verhuiswerkzaamheden op 6 maart van 8.00 - 12.00 uur

SPOORZONE

Phoenixstraat: tot en met 10 juli wordt de trambaan verlegd en de Phoenixstraat definitief ingericht. Tijdens de werkzaamheden is de ventweg doodlopend voor verkeer.

HOF VAN DELFT

Prinses Beatrixlaan / Ruys de Beerenbrouckstraat: tot en met 30 maart wordt het kruispunt heringericht. Tijdens de werkzaamheden is de aansluiting Ruys de Beerenbrouckstraat op Prinses Beatrixlaan 6 tot 8 weken dicht voor verkeer. Verkeer op de Prinses Beatrixlaan wordt aan de westelijke kant in twee richtingen afgewikkeld. Fietsers kunnen gebruik maken van de fietstunnel en een extra oversteek ten zuiden van het werkvak.
Spoorsingel: tot en met 31 augustus zijn er werkzaamheden op het deel tussen de De Vriesstraat en De Heemstrastraat.

VOORDIJKSHOORN

Prinses Beatrixlaan / Van Foreestweg: tot en met 30 maart wordt het kruispunt heringericht. Tijdens de werkzaamheden is de aansluiting Ruys de Beerenbrouckstraat op Prinses Beatrixlaan 6 tot 8 weken dicht voor verkeer. Verkeer op de Prinses Beatrixlaan wordt aan de westelijke kant in twee richtingen afgewikkeld. Fietsers kunnen gebruik maken van de fietstunnel en een extra oversteek ten zuiden van het werkvak.
Henry Dunantlaan: tot en met 10 juli wordt de riolering vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de straat dicht voor verkeer.

VOORHOF EN BUITENHOF

Bellinilaan: tot en met 7 maart zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Er is geen hinder voor het verkeer.
Wagenaarstraat: tot en met 16 maart wordt er gewerkt aan de riolering. In- en uitgaand verkeer blijft mogelijk.

VRIJENBAN

Groenelandselaan: op 5 maart zijn er werkzaamheden aan de bestrating.
Fabritiusstraat: tot en met 16 maart is de Fabritiusstraat afgesloten door werkzaamheden aan kabels en leidingen. Verkeer wordt omgeleid.
Oostsingel: tot en met 16 maart vindt er onderhoud plaats aan het fietspad ter hoogte van de Koepoortbrug. Verkeer dat het centrum uitrijdt wordt omgeleid.

WIPPOLDER EN SCHIEOEVERS

Abtswoudseweg: tot en met 31 maart zijn er werkzaamheden aan het riool. De Abtswoudseweg is dicht aan de kant van de Engelsestraat. Bedrijven en woningen zijn bereikbaar vanaf het Zuideinde.
Engelsestraat: tot en met 30 april is de aansluiting richting de Zuidwal afgesloten vanwege bouwactiviteiten.
Mekelpark - OV-baan: tot en met 13 april zijn er werkzaamheden aan de transportwaterleiding. Tijdens de werkzaamheden is de OV-baan dicht ter hoogte van het fietspad langs de Kruithuisweg.
Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:
vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest.
vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal.
Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Besluiten
CONCEPTBESLUIT TERRASVERGUNNING

2611 GB | Beestenmarkt 12-14 | restaurant Fratelli

Inzage en zienswijze
U kunt het conceptbesluit inzien vanaf 28 februari 2018 bij de gemeente aan het Stationsplein 1, op afspraak. U kunt uw schriftelijke zienswijze over het conceptbesluit kenbaar maken aan de burgemeester van Delft, tot uiterlijk 11 april 2018. Stuur uw brief naar de burgemeester van Delft, p/a vakteam KCC, Postbus 78, 2600 ME Delft.

VERWIJDEREN VOERTUIGEN

De volgende voertuigen staan al geruime tijd (in ieder geval langer dan 3 dagen) op de volgende locaties aan de openbare weg geparkeerd:
2622 BB | Latijns Amerikalaan, thv. portieken 95-109 en 111-125 | aanhanger zonder kenteken met open bak | te verwijderen voor 7-3-2018
2622 BB | hoek Latijns Amerikalaan, thv. nr. 96 | aanhanger zonder kenteken met gesloten opbouw | te verwijderen voor 7-3-2018
2622 BB | Latijns-Amerikalaan thv. nr. 111 | aanhanger zonder kenteken | te verwijderen voor 12-3-2018.
Het is verboden om een aanhanger gedurende 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. De voertuigen zijn inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Voor de aangegeven datum moet aan deze overtredingen een eind zijn gemaakt door de aanhangers te verwijderen van de openbare weg. Indien de aanhangers niet voor die tijd zijn verwijderd, dan is de gemeente genoodzaakt dit te doen. De door de gemeente gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaren. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de KCC, telefoon 14015. Belanghebbenden kunnen voor 11-4-2018 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van b&w postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding van bezwaarschrift.

EVENEMENTEN VERGUNNINGEN

2 maart | Steenkering Markt | Marktplein rond Hugo de Groot | aangemeld
10 maart | Ronde van Zuid-Holland | div. straten | verleend
11 maart | Omloop Tom Schouten | div. straten | verleend
25 maart | Slag om Delft | Zuidkolk, Jachthaven | aangevraagd
29-30 maart | Matthäus Passion | Nieuwe Kerk | aangevraagd.
Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd. U ziet hier ook de status van de vergunningaanvraag.

Omgevingsvergunningen
AANGEVRAAGD

2611 CM | Brabantse Turfmarkt 89B | bouw: gevel op begane grond wijzigen | 21-2-2018
2611 GJ | Burgwal 48 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: bestemmingsplan in binnenstad | 22-2-2018
2611 JD | Choorstraat 5 | bouw: geldautomaatlocatie ontmantelen | 23-2-2018
2611 LP | Rietveld 182 | bouw: verdiepingsvloer aanpassen | 19-2-2018
2611 Nx | Doelenstraat de Doelenschuur | bouw: 14 buitenbergingen vernieuwen | 22-2-2018
2611 xx | Coendersbuurt, veld 4.4 | bouw: 9 grondgebonden woningen bouwen | 23-2-2018
2611 xx | Van Leeuwenhoekkwartier | bouw, uitweg: 184 woningen, 3 commerciële units en 105 parkeerplaatsen bouwen | 23-2-2018
2613 ZG | W.H. van Leeuwenlaan 74 | bouw: trapgat naar kelder en doorgang van 2 kelderboxen maken | 22-2-2018
2614 GV | Marlotlaan 5 | bouw: bestaande handelsreclame wijzigen | 22-2-2018
2614 JX | Johannes Nederveenstraat 8 | bouw: dakopbouw op voorgevel plaatsen | 19-2-2018
2623 GD | Sijsjespad 16 | kap: een wilg | 21-2-2018
2624 ES | Martinus Nijhofflaan 2 | bouw: bestaand kantoorgebouw transformeren naar 106 appartementen en gevel verder upgraden | 19-2-2018
2625 GE | Eisenhowerlaan 5 | kap: een wilg | 21-2-2018
2625 LR | Gerbrandylaan 32 | bouw: gevel wijzigen | 21-2-2018
2625 PB | Raad van Europalaan 6 | bouw: dakopbouw aan achtergevel maken | 23-2-2018
2628 AD | Herenpad 55 | kap: drie esdoorns | 21-2-2018
2628 BW | Prins Bernhardlaan 2 | kap: twee kastanjes | 21-2-2018
2628 SN | Willem de Zwijgerstraat 25 en 31 | bouw: 2 woningen samenvoegen | 20-2-2018.

VERLEEND

2611 BJ | Binnenwatersloot 3a | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: winkelruimte wijzigen in horeca | 21-2-2018
2611 ES | Jacob Gerritstraat 10 | bouw, gemeentelijk monument: haakse lichtbak leveren en monteren | 20-2-2018
2611 PA | Paardenmarkt 1A | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijksmonument: 5 markiezen plaatsen | 19-2-2018
2611 VW Annastraat 37 | bouw: doorbraak tussen woonkamer en keuken realiseren | 19-2-2018
2611 XW | Kalverbos 8 | kap: 2 esdoorns, en iepen herplanten | 22-2-2018
2613 GS | Westplantsoen 210 | bouw: twee huizen samenvoegen | 19-2-2018
2623 EN | Edelhertlaan 21-91 | kap: zes platanen; ze worden vervangen door gleditsia's | 19-2-2018
2625 EN | Pijperring 172 | kap: acht populieren | 19-2-2018
2625 KS | Koetlaan 40 | kap: een denne-achtige boom | 20-2-2018
2625 RD | Vrijheidslaan 8 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: horeca vestigen en pand veranderen | 22-2-2018
2628 EH | Delfgauwseweg 55 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: bijeenkomstfunctie wijzigen naar woonfunctie | 22-2-2018
2629 JE | Rijksstraatweg 117 | bouw: bestaande boerderij renoveren | 21-2-2018
2629 xx | Delfts Buiten, kavel 5 | bouw, aanleg: woonhuis Rotterdamseweg 201e oprichten | 21-2-2018.

VERLENGDE BESLISTERMIJN

2611 NB | Cellebroerstraat 61 | bouw: woning vernieuwbouwen | nieuwe beslisdatum: 4-4-2018

2613 SM | Coenderstraat 12 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: twee dakopbouwen op zijdakvlakken plaatsen | nieuwe beslisdatum: 2-4-2018.

VERGUNNINGVRIJ

2625 BW | Brahmslaan 38 P | bouw: kozijn in zijgevel plaatsen | 20-2-2018.

BUITEN BEHANDELING GESTELD

2612 CC | Brasserskade 129 | bouw: aanbouw naar schuur bouwen | 21-2-2018.

INGETROKKEN AANVRAAG

2629 HE | Rotterdamseweg 217 | bouw, sloop, kap: bestaande gebouwen slopen voor nieuwbouw en 10 bomen kappen; herplant volgt later | 21-2-2018.

Meldingen
SLOOPMELDINGEN

2611 HV | Dirklangenstraat 47 | woning intern renoveren | 23-2-2018
2611 XW | Kalverbos 4 | asbest verwijderen | 20-2-2018
2613 TT | Van Slingelandtstraat 2 | eterniettegels op dakterras verwijderen | 23-2-2018
2614 CE | Van Foreestweg 89 | asbest verwijderen | 21-2-2018
2614 GR | Buitenwatersloot 328 | bestaande garage/schuur vervangen voor nieuw exemplaar | 19-2-2018
2623 GG | Vinkenlaan 23 | asbest verwijderen | 23-2-2018
2624 DB | Betje Wolfflaan 48 | duivenhok verwijderen | 23-2-2018
2624 PK | Aart van der Leeuwlaan 31 | asbest verwijderen | 21-2-2018
2625 RX | Händellaan 13 | asbest verwijderen | 19-2-2018
2628 AH | Rotterdamseweg 35 | asbest verwijderen | 22-2-2018
2628 CA | Leeghwaterstraat 42 | asbesthoudende pakkingen verwijderen | 23-2-2018
2628 CJ | Lorentzweg 1 | asbest c-vleugel verwijderen | 21-2-2018
2628 JK | Prof. Krausstraat 19 | asbesthoudende materialen in woning verwijderen en afvoeren | 23-2-2018.

MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK

2611 AL | Phoenixstraat 4C | 20-2-2018
2611 VC | Oosteinde 139 | 21-2-2018
2628 XE | Van Mourik Broekmanweg 6 | 23-2-2018.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.


MELDING VOORGENOMEN BOMENKAP

Voor de kap van deze bomen is geen omgevingsvergunning nodig; bezwaar maken is niet mogelijk.

Bomen met een stamdiameter tot 20 cm

2622 xx | Gandhilaan | zoete kersB

2622 xx | Guineelaan | meelbes

2622 xx | Helder Camarastraat | lijsterbes

2622 xx | Helder Camarastraat | lijsterbes

2622 xx | Israëllaan | zoete kers

2622 xx | Khartoemstraat | gewone haagbeuk

2622 xx | La Pazstraat | gewone lijsterbes

2622 xx | La Pazstraat | gewone lijsterbes

2622 xx | Tripolipad | Japanse sierkers

2623 xx | Tanthofdreef | esdoorn

2623 xx | Wouwstraat | meelbes

2624 xx | Poptahof Noord | sierkers

2624 xx | Poptahof Noord | sierkers

2625 xx | Bachsingel | lijsterbes

2625 xx | Mozartlaan | kerspruim.

Boom binnen 2 meter van de gevel

2623 WX | naast Hazelwormstraat 1 | ceder.

Dunning

2616 xx | nabij Nootdorpse plassen | abeel

2616 xx | nabij Nootdorpse plassen | populier

2616 xx | nabij Nootdorpse plassen | wilg

2623 PG | Kwartelstraat thv. nr. 30 | esdoorn.

Tussen 1890 en 2005 was het hoofdpostkantoor gevestigd aan de Hippolytusbuurt. De dienstingang zat aan de Papenstraat. Als je alle berichten op social media, en de online bestellingen voor een klein deel terug vertaalt naar brieven en pakjes in die jaren, dan wordt al snel duidelijk dat dit een drukke bedoening was. Het is goed te zien aan de enorme sorteerhal die zich in dat postkantoor bevond. Zakken met post werden leeggeschud in de bak voor de sorteerder, die de post razendsnel verdeelde over de sorteerbakjes boven en achter hem. Van daaruit ging de post voor buiten de stad richting het station en postauto's die achter het pand klaar stonden. Snelheid was een belangrijk onderwerp bij de postbezorging. Boven het postkantoor bevond zich tot de automatisering een zaal, waar telefonistes, gezeten op hoge krukken, onder toezicht van een chef-telefoniste en bespied door toezichthoudsters, de gevraagde verbindingen tot stand brachten. De telefonistes tekenden een presentieboek als ze binnenkwamen. Was je ook maar een minuut te laat dan was het boek weg. Nieuwelingen begonnen met de lokale gesprekken: zodra er een lampje ging branden werd er een stekker aan een snoer in het bewuste gat gestopt en vroeg de telefoniste naar welk nummer men doorverbonden wenste te worden. Weer ging er dan een stekker in het gat van het gevraagde nummer en men kon met elkaar praten. Zo rond negen uur, half tien floepten vaak veel lichtjes aan; dat kwam door ijverige huisvrouwen die even de hoorn van de haak haalden om 'm af te stoffen. Over techniek gesproken: veel gesprekken kwamen uit telefooncellen. Als een telefoniste iemand in zo'n cabine aan de lijn hadden moesten ze luisteren of de aanvrager wel een dubbeltje in de gleuf deed. Anders mochten ze niet doorverbinden. Ook toen waren er natuurlijk interlokale gesprekken, die werden eerst doorverbonden naar een tafel in het midden van de zaal. Vanaf daar werd de verbinding dan gelegd. Grote Delftse bedrijven als de Kabelfabriek, Gistfabriek en Calvé hadden een directe aansluiting op die tafel in het midden, dat ging wat sneller. Het pand is nu opgedeeld in een gezellige horecagelegenheid, toepasselijk 't Postkantoor genoemd, en een fraaie modezaak die luistert naar de naam Penninkhof. (kijk ook op www.willemdebie.nl/dubbeldelft)

Publieke fietsen
Sorry hoor maar ik heb iets met fietsen, dus even reageren op de publieke fietsen van vorige week (brief 25 februari) door Wim Wouters. Ik weet niet welke krant je bedoelt en wanneer je het las maar in het AD van 30 november 2017 stond een heel stuk over Deborah Nas, onderneemster én professor Stategic Design for Technology-based Innovation aan de TU Delft, welke naar China toog, het land van de meeste deelfietsen. Dat is daar al jaren een groot probleem hoor. Google maar eens op 'bicycles china' en dan zie je de bergen leenfietsen. Ik denk niet dat Delft daar op zit te wachten. De rest van dat artikel bestempelt feitelijk dat er maar één goede oplossing is; de betalende. De OV-fiets bewijst dat dit goed werkt. Echter de omslachtige manier zoals toegepast Sevilla in Spanje was voor mij als toerist geen oplossing. We hebben in Delft al Swap die her en der liggen. Het is een mentaliteitskwestie. We willen tegenwoordig alles lenen behalve de smartphone.
M.J.A. Rust – Delft

Transformatorhuisje
Het is moeilijk je ogen droog te houden bij het lezen van wat de politieke partijen in Delft hun burgers aan inspraak willen gunnen. Ze doen er al erg veel aan, maar het kan nog beter stelt de grootste van onze kleine partijen: D66. In de praktijk is die inspraak een veel weerbarstiger onderwerp omdat je het steeds weer van geval tot geval opnieuw vorm moet geven. De ene straat is de andere niet, laat staan zijn bewoners. Laten we een voorbeeld nemen uit de werkelijkheid van het laatste jaar. De Spoorsingel is in die periode flink voorzien van asfalt en stenen. De Singelgracht is min of meer in ere hersteld. Onder de straat is een parkeergarage aangelegd. Tegen de uitbreiding daar tot 650 plaatsen tekenden de bewoners protest aan. Dat bleek niet te kunnen want het hele project Spoorsingel was lang geleden met procedures en al de Raad al gepasseerd. Dat vond die Raad in commissievergadering bijeen toch wel een beetje sneu. Ze beloofden beterschap, vanaf nu zouden de bewoners inspraak krijgen. Dus namens de bewoners meldde zich een vertegenwoordiger om zijn zegje te doen ten aanzien van de inrichting van het laatste stuk, daar waar de ingang van parkeergarage is. Daar is zelfs een wat ruimere aanplant van gras te vinden. Tot verbazing van alle bewoners die daarop uitkijken komt daar ineens een transformatorhuisje uit de grond. Er blijkt zelfs een soort ambtenaar beschikbaar om de verbaasde omwonenden aan het lijntje te houden en er voor te zorgen dat het onding blijft staan waar het staat. Leve de Delftse inspraak.
Ton Jacobs

Tram
De foto van afgelopen zondag 25 februari in de rubriek "Dubbel Delft" met de PCC-tram aan het toenmalige eindpunt aan de Westvest betreft de openingsrit van de toen ingezette PCC's. Na een aantal jaren onzekerheid over over het voortbestaan van de tramlijn naar Den Haag die met speciaal buitenlijnmaterieel werd gereden werden miv 9 januari 1965 de PCC's ingezet. Enkele dagen later op 11 januari was de openingsrit en deze bevlagde PCC met genodigden staat hier afgebeeld aan het sinds 1959 in gebruik zijnde eindpunt aan de Westvest.
Onder de genodigden staat o.a. toenmalig Burgemeester De Loor. Ik zag deze gebeurtenis in mijn jeugd en nu vormt deze enig overgebleven oude intercommunale tramlijn al 45 jaar mijn woon-werklijn. Maar binnenkort komt hier een eind aan. De tram reed voor deze gelegenheid door naar Scheveningen. Toen sprak men al over de verlenging naar Delft-Zuid. Toen in oktober 1983 de gelede trams op deze lijn verschenen is de lijn verlengd naar Scheveningen en de verlenging naar Delft-Zuid had pas in 1994 plaats. Bij de inzet van de PCC's kreeg de tramlijn het lijnnummer 37 maar een goed jaar later werd het al lijn 1 en bestond deze lijn 100 jaar. In dat jaar kwam ook het spoorwegviaduct in gebruik maar we konden toen niet weten hoe de situatie vijftig jaar later weer zo zou veranderen.
Bert van der Hoek.

Stoop en D66
Voorman Bram Stoop (Stadsbelangen Delft) krijgt kritiek uit de hoek van D66 Delft. Hem wordt racisme verweten. Stoop heeft de mislukte integratie van Somaliërs in Delft aangekaart. Hij heeft het probleem benoemd en oplossingen gegeven (AD, 29/1/18). Hij heeft zich o.m. gebaseerd op mijn ervaringen van meer dan achttien jaar, als docent bij ROC Mondriaan Delft. Journalist Jesper Neeleman had mijn ervaringen zorgvuldig opgeschreven (Delft op zondag, 14/1/18). Het siert Stoop dat hij dit onderwerp aan de orde heeft gesteld. Te lang is het genegeerd. Hoe het op te lossen? Dat begint met het probleem onder ogen te zien en het te benoemen. Dat is in het belang van iedereen: de mensen zelf, de school waar ze de lessen volgen, de gemeente, de maatschappij. En dat is een kluif voor alle serieuze politieke partijen, niet alleen voor Stadsbelangen. Maar je lost het probleem niet op door het onder het tapijt te blijven vegen. En al helemaal niet door een politicus die wél de moed heeft het aan te kaarten, zo weg te zetten.

Henk Tetteroo

Raadslid John Thuring en de fractie van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp zijn verheugd over de uitspraak van de Raad van State dat John Thuring wel ingezetene is van de gemeente. Op woensdag 21 februari 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak van John Thuring van Gemeentebelangen over het feit of hij al dan niet in de gemeente zou wonen, hetgeen een vereiste is voor het raadslidmaatschap. De Raad van State heeft het besluit van de gemeenteraad vernietigd omdat zij tot de slotsom is gekomen dat de gemeenteraad zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat John Thuring niet voldoet aan de vereisten van het raadslidmaatschap, namelijk wonen binnen de gemeente waar je raadslid bent.

Zoë in strijd om titel Miss Teen of Zuid-Holland

Zoë Loen (16) is een van de achttien finalisten in de Miss Teen Zuid-Holland verkiezing. (Foto: PR)

Nu is ze nog lekker aan het genieten van haar vakantie, maar binnenkort moet ze hard aan de bak. De 16-jarige Zoë Loen is namelijk een van de achttien finalisten in de strijd om te titel Miss Teen Zuid-Holland.

Ze wist niet zo goed wat ze ervan moest denken, toen de moeder van een vriendin zei dat ze eens mee zou moeten doen aan een missverkiezing. "Ik wilde in eerste instantie niet meedoen, dacht 'dat is niks voor mij', maar later dacht ik 'waarom ook niet', en schreef ik me in via internet voor de wedstrijd Miss Teen of Zuid-Holland."

Castingdag
Er volgde een castingdag waarvoor ruim honderd meisjes werden uitgenodigd. Zoë moest zich voorstellen, een bikinironde lopen, en in het Engels uitleggen waar ze het meest trots op is. "Het ging heel goed. Ik vertelde dat ik trots ben op alle dingen die ik bereikt heb op school, en dat ik een vrije mening heb en durf te zeggen wat ik denk." Aan het eind van de dag bleef Zoë over met 17 andere meiden. Op 14 april gaan zij de strijd met elkaar aan in de voorronde.

Voorbereiding
De voorbereidingen worden grondig aangepakt. Bijna elke zondag heeft Zoë afspraken staan die haar en de andere misskandidaten klaarstomen op de grote finale. "Aankomende zondag hebben we een beautydag, dan worden we helemaal in de watten gelegd", vertelt de kandidate. "Ook krijgen we bijvoorbeeld les in het lopen op de catwalk, een fotoshoot, tips hoe je jezelf het beste kan presenteren, een workshop spreken voor groot publiek, noem maar op. Het is een misverstand dat er alleen naar het uiterlijk gekeken wordt, het gaat om de beauty, maar ook de brains."

Volgende ronde
Mocht Zoë uitgeroepen worden tot Miss Teen Zuid-Holland, dan stroomt ze door naar de landelijke finale en gaat ze strijden voor de titel Miss Teen the Netherlands. Stiekem droomt ze al van de volgende ronde. "Daar mag je je talenten laten zien. Ik heb twee jaar les in klassiek ballet gevolgd op het conservatorium, dus ik weet al wat ik dan wil doen!"

Stemmen
Er kan door iedereen gestemd worden op een Miss. Het aantal stemmen telt voor 20 procent mee in het eindoordeel van de jury tijdens de finale. Stemmen op Zoë kan door 'Poll Zuidholland Zoe' te sms'en naar 3010 (€1.10 per sms). Op www.missbeautynetherlands.com is meer informatie te vinden over Zoë en de wedstrijd.

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Bergklis.nl

RIJSWIJK/DELFT - Johan en Carry Smit hebben 26 jaar op deze fijne locatie langs de Vliet gewoond. Het is volgens beiden prachtig om in de zomer de plezierbootjes voorbij te zien varen.

Daarvoor hadden ze een woning in de tegenover gelegen Van Hardenbroeklaan. De woning van Johan en Carry is een drielaagse bovenwoning uit de jaren dertig, volgens de Haagse Bouw. Met de bewoners achter drie voordeuren is er een eigen VvE. Zelf hebben ze overigens de woning helemaal in oude stijl gelaten, in de woorden van Carry 'positief gemoderniseerd', inclusief hoge plafonds en ramen met glas in lood. Overal in huis zijn er inbouwkasten. "Dat heb je in oudere huizen", zegt Carry. "Dat is ook heel karakteristiek voor de jaren dertig." Het absolute pluspunt noemt Johan de ligging. "Het is een prachtige locatie", zegt hij. "We hebben zowel voor als achter balkons, waar we bij lekker weer echt wel gebruik van maken. Vroeger was het helemaal leuk, toen er nog een pontje was. Dat is nu sinds een aantal jaar weg. Maar je bent op de fiets in tien minuten in Delft en in Rijswijk ben je eigenlijk ook zo." Het is ook een erg leuke omgeving. Vlakbij is het Elsenburgerpark, waar je heerlijk kunt wandelen. Nog een stukje verder is het Wilhelminapark, er zijn hockeyvelden, wielerclub De Spartaan, een trapveldje en de kinderboerderij. Net zoals de aan de andere kant van het water gelegen Delftweg, is het Jaagpad een fietsstraat geworden, waar auto's alleen worden gedoogd. "Het zal best moeilijk zijn om na 26 jaar te verhuizen", zegt Johan en Carry vervolgt: "Het gaat met pijn in het hart, maar het is toch een afgewogen beslissing. Door onze leeftijd gaat het traplopen steeds wat minder. Daarom gaan we nu gelijkvloers wonen in een nieuwbouwwoning in RijswijkBuiten." Bij binnenkomst door de karakteristieke, originele voordeur kom je in een gang met originele wandtegels. De trapopgang brengt je naar de woonverdieping. Hier is een royale L-vormige en sfeervolle en-suite woonkamer met originele schuifdeuren met glas in lood. In het zitgedeelte van de woonkamer is een open haard. Voor is er een klein balkon met uitzicht op de Vliet. De achterkamer en voorkamer hebben fraaie parketvloeren. Achter is er toegang tot een woningbreed balkon. Deze kamer biedt ook toegang tot de gesloten keuken. Deze heeft een fornuis en een afzuigkap. "Achter heb je vanaf het balkon trouwens ook een leuk groen uitzicht. "In de zomer is het heerlijk om buiten te eten", zegt Carry. Op de tweede verdieping is er een voorkamer met een vaste kast, een voorzijkamer, een ruime achterslaapkamer met vaste kasten en toegang tot een groot balkon. Deze verdieping is deels voorzien van een laminaatvloer. Op deze verdieping is er een nette badkamer, voorzien van een ligbad en een wastafel. In een aparte ruimte is er een w.m.a. en de opstelplaats voor de CV-ketel. "En dan hebben we helemaal boven nog een ruime zolder", zegt Johan. "Hier zouden eventueel ook nog kamers in gemaakt kunnen worden." De zolder met een nokhoogte van 2.40 bij 2.55 meter is nu bereikbaar met een vlizotrap. Verbouwd tot zolderkamer, zou hier ook een vaste trap gemaakt kunnen worden. "Achter de tuinen van onze onderburen hebben we ook de beschikking over een schuur", zegt Carry. "Daar kunnen wel vijf fietsen in. Verder hebben we heel leuk contact met de buren. Met jaarlijks een nieuwjaarsborrel en BBQ."

ZO makelaars doet nieuwe inzichten op bij Inman Connect 2018

Het makelaarsgezelschap in New York, met derde van links Pascal de Roo.

DELFT - Recent heeft Pascal de Roo van ZO makelaars een bezoek aan New York afgesloten, waar hij het jaarlijks terugkerend event Inman Connect 2018 bijwoonde. Een wereldwijd congres, waar jaarlijks de top van de internationale makelaardij bijeenkomt. Pascal de Roo van het Delftse ZO makelaars had gezelschap van ten minste 68 Nederlandse collega's, maar er waren nog veel meer internationale collega's aanwezig. Met vele nieuwe inzichten is hij na dit meerdaagse bezoek aan Amerika weer naar Nederland terug gekeerd. Alhoewel, het zijn vooral inzichten die goed aansluiten bij zijn eigen visie. En die visie is net iets anders dan in de Nederlandse makelaardij gangbaar is. Inman Connect is interessant voor alle woningmakelaars die willen weten welke toekomstige ontwikkelingen er zijn in de makelaardij. En vooral wat zij er mee moeten in hun eigen onderneming. Tijdens dit meeslepende makelaardijcongres worden de grootste en belangrijkste innovaties op het gebied van vastgoed, internet en tech opgevoerd. Het is een leerzaam congres, waar je kunt leren van de ervaringen van uiterst succesvolle mensen in het vak. De inzichten die Pascal de Roo opdeed kreeg hij onder andere ook van sprekers van buiten het vastgoed. Met als centrale vraag: hoe zal de digitale wereld de nabije toekomst van vastgoed en wonen veranderen. De consument is op zoek naar een woning. De makelaar is op zoek naar een koper van een woning in zijn aanbod. De consument kan net zoals nu gewoon blijven zoeken op Funda. Maar ze kunnen in het vervolg ook kijken op social media en andere media die hier straks voor ingezet zullen worden. "Tegenwoordig wil de consument NU antwoord", legt De Roo uit. "Er moet in de toekomst steeds meer vraaggestuurd gewerkt gaan worden in plaats van productgestuurd. En daar kunnen allerlei nieuwe kanalen en technieken voor worden ingezet." De Delftse makelaar hamert op de 24-uurs bereikbaarheid, die steeds meer door deze markt zal worden omarmd. Bovendien moet het tegelijkertijd realistisch blijven. "Iedereen vindt een huis van een miljoen euro mooi. Daar kun je naar blijven kijken, maar als dat niet bij je portemonnee past, dan heb je daar niet zo veel aan. Soms is het gelikter dan gelikt, maar de consument moet vooral op zoek naar een woning waar hij zijn gezin in kan huisvesten, dat dicht bij het openbaar vervoer is en waar je heerlijk met een glas wijn in de tuin kunt zitten. Alle thema's begrijp ik wel, maar ik heb een beetje moeite met tè mooi presenteren." De toekomst moet volgens De Roo gezocht worden in 'video-first'. Niet meer in platgeslagen foto's. Denk je om elf uur 's ochtends ineens, ik wil een mogelijke woning bekijken, duik dan niet Funda in... "Maar kijk eerst even naar dit filmpje", zegt hij.

Oubliette AUGER edition
Zaterdag 3 maart
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Flora Theater Delft
Entree: 10 euro

Nee Annie, Ja Annie
Zondag 4 maart
Tijd: 14.30
Locatie: Rietveld theater
Entree: 10 euro

The Aviators
Zondag 4 maart
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Stadscafé De Waag
Entree: Gratis

Nieuwelaan Huiskamerconcert
Zondag 4 maart
Tijd: 17.30
Locatie: Nieuwelaan 46
Entree: 5 euro

Workshop Argentijnse folklore
Maandag 5 maart
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Schieweg 15
Entree: 25 euro

Froudelicious '18 Captain Phillips
Woensdag 7 maart
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Steck podium
Entree: 4 euro

QuiteQuiet #58
Donderdag 8 maart
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Rietveld theater
Entree: 10 euro

Akoestische rock 'n' roll-avond
Vrijdag 9 maart
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Café Phoenix
Entree: Gratis

Kelderjam
Vrijdag 9 maart
Tijd: 21.00 uur
Locatie: De Koornbeurs
Entree: Gratis

1e les koorklas Basisvaardigheden
Zaterdag 10 maart
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Bagijnhof 21
Entree: 225 euro

Salsa/Bachata Party
Zaterdag 10 maart
Tijd: 20.30
Locatie: Dansschool Wesseling
Entree: 7 euro 50

Stem Robin Hood voor een vrije wereld

Vrijheid ten koste van alles?

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Op zoek naar minder saaie en dichtgetimmerde partijprogramma's? Kom naar 'Robin Hood', want rebelleren kun je leren. 'Robin Hood' zet met zijn verkiezingsprogramma de campagne van zijn partijgenoten op scherp.

Het motto van deze nieuwe – uit Sherwood Forest afkomstige – partij, staat voor Vrijheid met een grote v ten koste van alles. Deze rebelse partij is de komende tijd in heel Nederland te zien met hun campagne: Stem Robin Hood waarin zij strijden voor een wereld zonder wetten, abonnementen, handleiding, etiquette, statistieken, holle frasen, maatregelen, afspraken, wetten en paspoorten. 'Robin Hood' komt op 16 maart in Delft campagne voeren. Sluit je aan, rebelleer mee en maak deel uit van de revolutie! Bezoek: www.theaterdeveste.nl/robinhood voor meer informatie en het bestellen van tickets.

Rebelleren kun je leren
Op één avond verandert de positie van de ooit zo revolutionaire man-in-maillot volledig. Robin Hood blijkt, tegen zijn zin in, deel te zijn geworden van het systeem waar hij zich al die jaren tegen heeft verzet en belandt in een existentiële crisis. Maak je op voor een theateravond waarin op humorvolle wijze de maatschappij onder de loep wordt genomen en verlaat gebrainwasht en rebellerend de zaal.
In deze voorstelling ontmoet je de echte Robin Hood. De middeleeuwse volksheld leeft al 800 jaar met Lady Marian en de merrymen in Sherwood Forest. Alleen is er steeds minder animo voor de 'Robinisten'.
Wat begon als actiegroep in het bos is nu een slinkend clubje rebellen dat schouwburgen afstruint om zieltjes te winnen voor Robins verhaal over arm en rijk, (on)rechtvaardigheid en revolutie. De verhoudingen zijn veranderd en de rek is uit de revolte. Het volk heeft geen hongersnood meer, maar wil extra comfort. Met de populistische – pardon – populaire Koning Jan en zijn nieuwe subsidieregelingen is het leven buiten Sherwood Forest zo slecht nog niet.

Nieuwe eigenaar voor restaurant De Beren Delft

Maas Talebian vindt het fantastisch om als ondernemer aan de slag te gaan in zijn geboortestad Delft

Met ingang van 1 maart heeft Maas Talebian het restaurant, gelegen aan de bruisende Beestenmarkt van Delft, overgenomen.

"Door mijn jarenlange ervaring als vestigingsmanager bij verschillende De Beren restaurants was ik echt toe aan een nieuwe uitdaging. Ik vind het fantastisch om als ondernemer aan de slag te gaan in mijn geboortestad Delft", aldus Maas Talebian.

Getransformeerd
Vorig jaar is het restaurant compleet getransformeerd naar de nieuwe stijl van de populaire horecaketen De Beren. Naast de klassiekere gerechten als spare ribs en saté kunnen gasten kiezen voor heerlijke vleesgerechten van de grill zoals tournedos of entrecôte. Ook voor een gezellige borrel ben je bij deze vestiging aan het juiste adres. Het restaurant is elke dag vanaf 16.00 uur geopend.

Il Tartufo als een echte Italiaanse Osteria!

Il Tartufo: Genieten van authentieke en traditionele gerechten.

Sinds kort kun je bij Il Tartufo, bekend als Italiaanse delicatessen & traiteur, ook 's avonds heerlijk genieten van authentieke en traditionele gerechten. In de winkel is er nu een kleine gescheiden zaal ingericht om gasten te kunnen ontvangen.

De ambiance is knus en uitnodigend waarmee je gelijk voelt alsof je in een Italiaanse woonkamer terecht bent gekomen. Iedere vrijdag en zaterdag wordt er een speciale "Serata Italiana" georganiseerd met een vast 4-gangen menu à €37,50 en met LIVE Jazz muziek. Iedere Dinsdag, Woensdag en Donderdag vanaf 16:00 uur serveren wij APERITIVI (kleine hapjes bij drank) en aansluitend bieden wij een CENA (diner) met een heerlijk pasta gerecht, groenten of salade en een dessert voor €19,50. In deze dagen sluit Il Tartufo om 20:00 uur Il Tartufo, Minderbroerstraat 2, Delft, T 015 214 35 77. www.iltartufo.nl

Welkom bij Koperen Pan

Koperen Pan: Warmte, gezelligheid, en kwaliteit!

Welkom bij "KOPEREN PAN" eten en drinken!

Ons restaurant in Delft straalt sinds 1977 uit wat wij onze gast willen bieden: Warmte, gezelligheid, en kwaliteit!
Alle gerechten worden met verse ingrediënten op een ambachtelijke wijze bereid door Nico Nieuwenbroek en zijn keukenteam.
In ons restaurant kunt u naast een heerlijk diner voor alles terecht: zo verzorgen wij diner & lunch, catering, partijen, trouwerijen, koffietafel bij passende gelegenheid, recepties, high Tea, high Wine, luxe salades voor bij u thuis en een eigen diner kadobon.

Koperen Pan is van dinsdag t/m zondag geopend. Papsouwselaan 21, 2624 AE Delft. Telefoon: 015 257 0693. http://www.dekoperenpan.nl.

Workshop haken voor beginners
Zaterdag 3 maart
Tijd: 10.15 uur
Locatie: Voldersgracht 23
Entree: 15 euro

Solderen Kinderworkshop
Zondag 4 maart
Tijd: 11.30 uur
Locatie: Science Centre Delft
Entree: 9 euro

Politiek Café
Maandag 5 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Voldersgracht 1
Entree: Gratis

S4S Movie Night: 'Tomorrow'
Dinsdag 6 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Filmhuis Lumen
Entree: 5 euro

Lezing Jan Terlouw
Dinsdag 6 maart
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 24 euro 50

1e les cursus babymassage
Woensdag 7 maart
Tijd: 10.30 uur
Locatie: Industriestraat 30
Entree: 50 euro

Workshop worst maken
Woensdag 7 maart
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Phoenixstraat 112
Entree: 55 euro

Physics in Space: Erik Verlinde
Donderdag 8 maart
Tijd: 19.30
Locatie: Auditorium TU Delft
Entree: Gratis

Lezing de Lepelaar
Donderdag 8 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Duurzaamheidscentrum De Papaver
Entree: Gratis

Chinees Nieuwjaarsgala
Vrijdag 9 maart
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 10 euro

Festival de Stem van Delft
Zaterdag 10 maart
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Rietveld theater
Entree: Gratis

Plat op je buik kunst kijken

'The Making Of" is te zien t/m 18 maart. www.38cc.nl

Door de knieën en soms zelfs plat op de buik gaan de bezoekers van de tentoonstelling 'The making Of' om de porseleinen beeldjes van Peter Jordaan beter te bekijken.

Ruim 2800 zijn het er, voornamelijk kleine huisjes en gebouwtjes en samen vormen ze de installatie 'Schoonheid van nutteloze arbeid'. Hoewel de verzameling zonder vooropgezet plan is ontstaan en de kunstenaar er vrijwel gedachteloos aan heeft gewerkt, zijn er gaandeweg allerlei actuele nieuwsfeiten in het werk geslopen. We zien 'Je suis Charlie', vliegtuigjes die gebouwen doorboren, overstromingen.

Wereldwerkplaatsen
Maar je hoeft niet met je neus op de grond, want aan de wanden hangen foto's van werkplaatsen overal ter wereld door Katrin Korfmann en Jens Pfeifer. Door de bijzondere perspectief en fotografische details lijk je in de enorme prints te kunnen verdwijnen.
Een half uurtje rustig zitten kun bij de film 'The Column' van Adrian Paci waarin een gigantisch blok marmer tijdens het transport van China naar Europa verandert in een klassieke zuil. Al met al veel kijkplezier in 38CC.

'The Making Of" is te zien t/m 18 maart. www.38cc.nl

Fotoshoot bij Paul Meulemans Fotografie

Wil jij je even een model voelen?

Paul Meulemans Fotografie is een jong bedrijf dat zich richt op modellenfotografie workshops voor fotografen.

De komende weken wil ik iedereen de kans geven om zich ook eens model te voelen. Ik heb daarvoor een fantastische aanbieding: Een studio fotoshoot met maximaal 2 personen kost deze maand slechts 75 euro! Je krijgt daarvoor in totaal 8 bewerkte digitale foto's. Kijk op www.paulmeulemans bij Fotoshoot "Normaal" voor de verdere informatie. De fotoshoot zal altijd plaatsvinden op maandag tot en met donderdag vanaf 18.00 uur in mijn studio aan de Schieweg 93 in Delft. Er zijn deze maand nog maar een paar plekken beschikbaar. Dus geef je snel op. Aanmelden en info: paulmeulemans@ziggo.nl of via 0651374374. Wil je informatie over workshops kan dat ook via deze weg.

Workshop haken voor beginners
Zaterdag 3 maart
Tijd: 10.15 uur
Locatie: Voldersgracht 23
Entree: 15 euro

No Erection plays de V
Zaterdag 3 maart
Tijd: 22.00 uur
Café de V
Entree: gratis

Kinderworkshop solderen
Zondag 4 maart
Tijd: 11.30 uur
Locatie: Science Centre Delft
Entree: 9 euro

Shamrock and the tulips
Zondag 4 maart
Tijd: 15.30 uur
Locatie: Café de Wijnhaven
Entree gratis

Politiek Café
Maandag 5 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Voldersgracht 1
Entree: Gratis

S4S Movie Night: 'Tomorrow'
Dinsdag 6 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Filmhuis Lumen
Entree: 5 euro

Lezing Jan Terlouw
Dinsdag 6 maart
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 24 euro 50

1e les cursus babymassage
Woensdag 7 maart
Tijd: 10.30 uur
Locatie: Industriestraat 30
Entree: 50 euro

Physics in Space: Erik Verlinde
Donderdag 8 maart
Tijd: 19.30
Locatie: Auditorium TU Delft
Entree: Gratis

Lezing de Lepelaar
Donderdag 8 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Duurzaamheidscentrum De Papaver
Entree: Gratis

Filosofisch Café
Donderdag 8 maart
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Theater De veste
Entree: 5 euro

Jojanneke van den Bosch:
inspiratie voor vrouwen

Donderdag 8 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Prinsenkwartier, Agathaplein 4
Entree: 10 euro

Chinees Nieuwjaarsgala
Vrijdag 9 maart
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 10 euro

Festival de Stem van Delft
Zaterdag 10 maart
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Rietveld theater
Entree: Gratis

Internationale fotografie
Zaterdag 10 maart
Tijd: 10.00 uur
Locatie Filmhuis Lumen, Doelenplein
Entree: gratis


Kiezen voor Delft

Wie wil wat voor Delft? Laat je informeren in Theater De Veste

De belangrijke gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dus nu is het moment om je nog even goed te laten informeren. Theater de Veste heeft daarom de komende weken een mooi en prikkelend programma samengesteld waarbij genoeg te kiezen valt.

Op donderdag 8 maart is hoogleraar filosofie van wetenschap en politiek Huub Dijstelbloem als spreker te gast in het Filosofisch Café. Hij schetst deze avond de contouren van een politiek met een wakende blik. En wat kunnen wij als burgers hierin doen en betekenen? Want volgens Dijstelbloem heeft democratie geen vergezichten maar verbeelding en controle nodig. Een verdiepende avond die vast de nodige discussie oproept. Voor slechts 5 euro ben je erbij.

Stel je vragen
Daarnaast staan er in het café van het theater meerdere verkiezingsdebatten gepland.
Op maandag 12 maart zenden Omroep West en Stadsradio Delft live uit vanuit het theater. West laat zes lijsttrekkers in drie rondes debatteren en Stadsradio voelt van 20.00 – 22.00 uur de lijsttrekkers van alle partijen aan de tand.
Uiteraard is er ook ruimte voor vragen van het publiek.

Slotdebat
Op vrijdag 16 maart het Grote Slotdebat dat onder leiding staat van journalist Arno Wellens.
In drie debatrondes bespreken de kandidaat-gemeenteraadsleden onderwerpen als duurzaamheid, stadsontwikkeling en huisvesting. De toegang voor alle debatten is gratis.

Theater de Veste lijkt de plek op je goed te laten informeren,
voor data en tijden zie: www.theaterdeveste.nl.

100 Jaar hits, van Beat tot Charleston'

Het Willy Caron Muziektheater viert haar 20-jarig bestaan met een grote jubileumshow

Het Willy Caron Muziektheater is opgericht op 6 februari 1998 door operazanger Willy Caron en Loes van Croonenburg.

Het muziektheater in is haar 20-jarig bestaan uitgegroeid tot een gemengd koor van 59 zangers en zangeressen met eigen opgeleide solisten. Het 20-jarig bestaan wordt gevierd met een grote jubileumshow met als thema: "100 jaar hits, van Beat tot Charleston". De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door: het WCM-combo, een klassiek ensemble én de Swingtime Big Band. Deze jubileumshow vindt plaats in de Rijswijkse Schouwburg (Generaal Spoorlaan 10, Rijswijk) op zondagmiddag 11 maart. Aanvang is 14.30 uur. Kaarten € 19,50 p.p. (incl. garderobe en drankje in de pauze). Kaartverkoop: Rijswijkse Schouwburg, telefoonnummer kassa: 070 – 3360336.

De zorgrobot rukt op, maar heeft nog flinke beperkingen

Paro is een robotzeehond. (Foto: Wikimedia Commons/Aaron Biggs)

In de toekomst zal de robot in steeds meer sectoren belangrijk worden. Ook in de zorg. Sterker nog, op steeds meer plekken in de zorg zíjn ze er al. Maar welke rol gaan deze mechanische helpers precies spelen?

De meeste mensen zullen bij het begrip 'zorgrobot' vooral denken aan een kunstmatige 'zuster' aan het bed. Maar robotisering in de zorg is veel breder en al volop aan de gang. Zo bestaan er speciale apotheekrobots, waardoor de opslag en logistiek van medicijnen helemaal automatisch geregeld wordt en de baliemedewerkers dus meer tijd hebben om de klanten te woord te staan.
In sommige ziekenhuizen wordt al gewerkt met operatierobots, zoals in de oogchirurgie; de door TU Eindhoven ontwikkelde Preceves kan netvliesoperaties uitvoeren zonder te trillen, wat de nauwkeurigheid en precisie ten goede komt. In september vorig jaar voerden plastisch chirurgen van Maastricht UMC de eerste geslaagde operatie uit met een operatierobot van Microsure, die speciaal ontwikkeld is om bloedvaten te hechten, zelfs kleine vaten van ongeveer een halve millimeter. Het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam werkt met de De Da Vinci robot: een op afstand bestuurbare operatierobot die zeer nauwkeurig werkt. Een operatie met de Da Vinci robot is in feite een kijkoperatie (laparoscopie) waarbij de Camera en 3 instrumenten door één operateur worden bediend. De robot neemt zelf geen beslissingen en voert dus geen zelfstandige handelingen uit, maar is wel een enorme hulp voor de arts, die zo met microchirurgische precisie kan opereren.

Huishoudrobots
Dit zijn hoog gespecialiseerde robots met een hele specifieke toepassing, maar binnen de zorg kun je ook robots van algemenere aard inzetten. Denk aan de huishoudrobots die je nu af en toe al tegenkomt: de automatische stofzuiger en de automatische grasmaaier. Inzet van dergelijke robots verhogen de zelfstandigheid van mensen en kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat zij langer thuis kunnen blijven wonen.
Er zijn al robots in ontwikkeling die ook andere huishoudelijke klussen kunnen overnemen: wassen en strijken bijvoorbeeld. Als het gaat om veiligheid zie je een overlap van de zogenaamde 'domotica', technologie in huis, en robotisering. Zo werken veel zorginstellingen al met sensoren in huis, die bijvoorbeeld kunnen registreren of iemand gevallen is, al dan niet in combinatie met camera's.

Zora is de eerste humanoïde robot die op grotere schaal in de zorg wordt ingezet. (Foto: PR) Foto: Esdor van Elten

Zorgtaken verrichten
De helpende robothand aan bed of in huis blijkt nog best lastig te realiseren. Fysieke taken uitvoeren is moeilijk voor een robot. Een paar jaar geleden presenteerde de TU Delft bijvoorbeeld Eva: de zorgrobot die moest kunnen helpen bij kleine ondersteunende taken in huis. Voor het realiseren van Eva's taken stond de hulphond model, waarvan bewezen is dat ze de behoefte aan algemene thuiszorg kunnen verminderen.
Er zijn ook al robots op de markt die echte zorgtaken kunnen verrichten. Zo ontwikkelde Panasonic een robot die haren kan wassen: Met 16 vingers, wast de robot het haar en spoelt de shampoo weg met de behendigheid van de menselijke vingers. Ook heeft het bedrijf een bed ontwikkeld dat letterlijk assisteert bij het overbrengen van mensen vanuit bed in een rolstoel en omgekeerd.

Interactie
De robotisering in de zorg maakt juist flinke vorderingen op het gebied waar je dat niet zou verwachten: de interactie tussen mens en machine. Een van de meest bekende zorgrobots is bijvoorbeeld Zora. De naam staat voor Zorg, Ouderen, Revalidatie en Animatie. In Nederlandse zorginstellingen lopen er al meer dan honderd Zora's rond: Ze heeft een menselijke vorm (57 cm) en 25 graden bewegingsvrijheid. Met de vele sensoren in haar hoofd, handen en voeten kan zij luisteren, kijken en ook gesprekken met je voeren.
Paro, een soort robotzeehond, is al meer dan 200 keer ingezet, met name bij demente bejaarden, en boekt goede resultaten als het gaat om stressvermindering bij patiënten en zorgverleners. Paro reageert op aanrakingen en geluiden.
Het blijkt dat mensen zich verrassend gemakkelijk aan robots kunnen hechten. Een 'robothuisdier' lijkt dus één van de gemakkelijkste en tegelijkertijd effectiefste robots die je kunt inzetten in de zorg.

Therapie
En dan zijn er nog verschillende soorten therapierobots, zoals de Balrobot Fizzy die in januari bij de TU werd gedemonstreerd: Fizzy is een robotbal die kinderen met kanker stimuleert om meer te bewegen. Beweegt het kind naar Fizzy toe, dan rolt hij weg. Pakt het kind de bal op, dan vibreert die. Aait het kind de bal, dan knort of spint hij.
Fizzy doet ook wel een beetje denken aan de aloude Tamagotchi: als Fizzy te weinig aandacht krijgt gaat hij schudden. Fizzy kan zo dus fungeren als afleiding en als speelmaatje voor zieke kinderen.

Kinderschoenen
Hoe geavanceerd ook, uiteindelijk staat veel zorgrobotisering nog in de kinderschoenen en de tijd dat er een mechanische 'zuster' aan het bed komt te staan lijkt nog ver weg.
Toch gaan robots in snel tempo belangrijk worden in de zorg. We kunnen straks niet zonder, berekende bijvoorbeeld KPMG Health in augustus 2017. Zonder zorgrobot lopen in het jaar 2040 ruim 300.000 ouderen zorg mis. Met het verminderend aantal mensen in de zorg kunnen mensen straks slechts 80 miljoen van de in totaal ruim 180 miljoen uur benodigde zorg leveren, zo is te lezen op de site www.robotzorg.nl.
Een voorbeeld voor hoe de toekomst eruit kan zien is Japan: daar worden naar verwachting al in de komende jaren op grote schaal robots in de zorg ingezet. De vraag die natuurlijk blijft staan is: kan een robot echt een vervanging zijn voor een mens. En moeten we dat eigenlijk wel willen?

Workshop IK-sterkte bij Inloophuis Debora

DELFT - Inloophuis Debora is hét ontmoetingscentrum aan de Aart van der Leeuwlaan 9 voor mensen met kanker en hun naasten. Hier wordt er aandacht, ondersteuning en ontspanning geboden. Van een luisterend oor bij een lekker kopje koffie of thee, tot de vele uiteenlopende activiteiten. De activiteiten van Inloophuis Debora lopen van voorlichting, lotgenotencontact, creatieve activiteiten, verwenactiviteiten tot bewustwordingsactiviteiten. Ook partners, gezinsleden en direct betrokkenen zijn welkom, want 'kanker heb je niet alleen'. Tijdens de behandeling of nadat die is afgerond, biedt het inloophuis ondersteuning in het acceptatie- en verwerkingsproces van deze ingrijpende periode. Inloophuis Debora is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en incidenteel op andere tijden. De eerstvolgende activiteit is een bijeenkomst voor lotgenotencontact op dinsdag 27 maart voor mannen met prostaatkanker. Deze bijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur in het inloophuis is van ProstaatKankerStichting in samenwerking met het Reinier de Graaf Gasthuis. Op woensdag 4 april begint de workshop IK-sterkte, die in totaal zes bijeenkomsten telt. De opzet is het (her)ontdekken van je persoonlijke kracht en zelfverzekerdheid en om deze eigenschappen te vergroten. Dit gaat gebeuren met behulp van onder andere muziek, verhalen, korte visualisaties en illustraties. Ongeveer één maand na de laatste bijeenkomst is er een terugkomdag, waar je kunt aangeven wat de workshop je heeft opgeleverd. Dan kun je ook aanbevelingen doen voor een volgende reeks. Alle zes bijeenkomsten volgen is een pre in verband met de opbouw, maar dit is niet noodzakelijk. Het minimum aantal deelnemers is zes, het maximum twaalf. De begeleiding is van Huub Schoemaker. Inschrijven voor beide activiteiten via inschrijven@inloophuisdebora.nl.
Bij Inloophuis Debora ben jij de gast.

Digitale PET-CT scanner in Reinier de Graaf Gasthuis

Mevrouw van der Rassel-van der Kleij was onder de indruk van de imposante PET-CT scanner. (Foto: PR)

Mevrouw van der Rassel- van der Kleij had deze week de primeur. Zij is de eerste patiënt die in het Reinier de Graaf ziekenhuis werd onderzocht met de nieuwe digitale PET-CT scanner.

Deze nieuwe scanner werkt sneller en nauwkeuriger dan de bestaande analoge PET-CT scan. Reinier de Graaf is het derde ziekenhuis in Nederland dat in het bezit is van deze volledig digitale PET-CT scan van Philips.
Doordat de beelden met deze digitale scanner sneller tot stand komen, liggen patiënten korter in de PET-CT scan. Coördinator PET-CT scan/medisch nucleair werker Robbertjan Boek vertelt: "Door de vernieuwde techniek krijgen patiënten een lagere dosis radioactiviteit toegediend. Ook al is de hoeveelheid straling waaraan patiënten tijdens een PET-CT worden blootgesteld minimaal, blijft het immers zaak de hoeveelheid radioactiviteit zo laag mogelijk te houden. Een ander voordeel is dat de nieuwe scan gedetailleerdere en scherpere beelden maakt, waardoor tumoren kleiner dan 10 mm veel beter zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen we in sommige gevallen een nauwkeurigere diagnose stellen."

Meest geavanceerde versie
Hoofd Nucleaire Geneeskunde Wim den Bleker is blij met het nieuwe apparaat: "Eigenlijk wilden we met de verhuizing naar de nieuwbouw in 2015 al overgaan op een digitale PET-CT scan. Philips, onze leverancier van medische apparatuur, kon de scan op dat moment nog niet leveren. Nu hebben we de nieuwste, meest geavanceerde versie, de Philips Vereos." Bij een PET-CT onderzoek zijn organen in 3D-beeld zichtbaar, nadat de patiënt een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend heeft gekregen. De PET-CT is een betrouwbaar onderzoeksinstrument voor het (vroeg) detecteren van bijvoorbeeld kanker. Met de digitale PET/CT worden de kleinste afwijkingen zeer gedetailleerd zichtbaar voor onder andere urologen, chirurgen, oncologen en longartsen.

Samenwerking voorkomt onnodige ziekenhuisopnamen

Jaarlijks komen in Nederland 800.000 65-plussers op de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis terecht, waarvan er 322.000 worden opgenomen zonder medisch-specialistische noodzaak.

Deze patiënten zijn vaak tijdelijk niet in staat om zelfstandig thuis te wonen, terwijl een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is. Daarom hebben zorgorganisatie Pieter van Foreest, het Reinier de Graaf ziekenhuis, en zorgverzekeraar DSW de handen ineen geslagen. Dit soort patiënten worden nu direct doorverwezen naar een locatie van zorgorganisatie Pieter van Foreest. Dankzij deze samenwerking is in de afgelopen drie maanden 75% van deze oudere patiënten doorverwezen naar een locatie van Pieter van Foreest. Zo blijven de benodigde ziekenhuisbedden beschikbaar en krijgen patiënten de juiste zorg op de juiste plek.

Beter herstel
Na binnenkomst op de SEH worden patiënten beoordeeld en behandeld door een SEH arts. Deze arts bepaalt samen met een medewerker van de zorgbemiddeling van Pieter van Foreest welke zorg de patiënt nodig heeft en op welke plek die zorg het beste geboden kan worden. Dit zorgt ervoor dat patiënten niet onnodig worden overgeplaatst, waardoor zij direct kunnen werken aan hun herstel. Na een aantal weken, soms dagen, is de cliënt voldoende hersteld om al dan niet met thuiszorg en behandeling weer veilig thuis te kunnen wonen.
Het Reinier de Graaf ziekenhuis en zorgorganisatie Pieter van Foreest zijn afgelopen november gestart met deze samenwerking. Dit zorgt voor een betere doorstroming en minder lange wachttijden op de SEH van het Reinier de Graaf ziekenhuis. DSW is enthousiast en ondersteunt deze vorm van samenwerking. Daarom wil DSW deze vorm van samenwerking de komende tijd uitbreiden naar andere partijen, opdat passende zorg in bredere zin op de juiste plaats geboden kan worden en escalaties naar onder meer een SEH voorkomen kunnen worden.

Negeren gehoorverlies schaadt man op psychisch vlak

Mannen (55+) onderschatten de impact van gehoorverlies op de kwaliteit van hun leven behoorlijk. Met alle gevolgen van dien, waaronder een vergrote kans op psychische klachten en belemmeringen op sociaal vlak.

Hoewel vier op de vijf mannen (81%) door de omgeving wordt gewezen op hun gehoorverlies, blijft actie uit. Gemiddeld wachten mannen langer dan vrouwen met het zoeken naar een oplossing. De algehele kwaliteit van leven steeg met maar liefst 17 procent bij mannen die binnen zes maanden een hoortoestel gebruikten. Dit blijkt uit onderzoek naar de impact van gehoorverlies door Kantar Public (voorheen TNS Nipo) in opdracht van Specsavers. Matthijs van der Zwan, Audicien bij Specsavers Delft vraagt daarom extra aandacht voor dit onderwerp en stelt een gratis boekje beschikbaar met tips.

Kwaliteit van leven
Mannen wachten, na bewustwording en de acceptatie van gehoorverlies, gemiddeld twee jaar met het zoeken naar een oplossing. Naar verwachting is het gehoor al jaren daarvoor gelijkmatig verslechterd en 'weggestopt'. Respondenten gaven aan dat gehoorverlies onder meer leidt tot spraakverwarring, onbegrip, frustratie en irritatie die hoog kunnen oplopen, zowel op de werkvloer als thuis.

Drs. René van der Wilk, psycholoog gespecialiseerd binnen de audiologische branche, zegt hierover: "Dit betekent dat mannen hun leven door deze ongemakken - wellicht onbewust - tenminste twee jaar lang laten beïnvloeden. Wat veel mannen zich niet realiseren bij dergelijk uitstelgedrag, is dat de consequenties van slechthorendheid veel verder gaan dan de kwaal zelf. Zo krijgen slechthorenden in het algemeen op den duur vaker gezondheidsproblemen en ervaren ze vaker gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie. Ook ervaren ze frequenter een gebrek aan emotionele steun en voelen zij zich meer buitengesloten van het familieleven."

Mannen steken kop in het zand
"Psychische problematiek zoals depressiviteit doet zich
onder slechthorende mannen vaker voor dan onder
goedhorenden."
Drs. René van der Wilk, psycholoog gespecialiseerd binnen de audiologische branche

Momenteel krijgen mannen, vergeleken met vrouwen, al op jongere leeftijd te maken met
een afname van het gehoor. Dit komt onder meer door het gebrek aan gehoorbescherming
in hun werkzame verleden. Matthijs van der Zwan, Audicien bij Specsavers Delft: "Het
onderzoek bevestigt wat ik dagelijks in de winkel ervaar; mannen constateren op jongere
leeftijd de eerste ongemakken van gehoorverlies maar laten deze lang links liggen. Het ís
ook moeilijk om te accepteren dat je gehoor achteruit gaat, men voelt zich vaak nog te jong
voor een dergelijke kwaal. Ruim 60 procent geeft ook aan dat het gehoorverlies niet
dusdanig is dat een hoortoestel nodig is. De vraag is of je die afweging zonder deskundig
advies zelf kunt maken. Door gehoorverlies tijdig aan te pakken, rem je de achteruitgang en
krijg je sneller grip op de niet te onderschatten psychologische en emotionele impact ervan."
Vanaf vandaag is een gratis boekje verkrijgbaar bij Specsavers Delft met daarin tips over
hoe om te gaan met gehoorverlies (van dierbaren).
Top 5 verbeteringen na aanpak gehoorverlies
Van mannen met erkende hoorproblemen in de leeftijdscategorie 55+ draagt 48 procent
geen hoortoestel. Mannen die hun gehoorverlies lange tijd* niet erkenden merken, sinds
gebruik van een hoortoestel, een aanzienlijke verbetering in de interactie met hun omgeving.
Na gebruik van een hoortoestel kregen/hadden mannen minder…
1. …vaak de vraag om iets te herhalen (29% verbeterd)
2. …last van spraakverwarring (28% verbeterd)
3. …last van frustratie omdat ze niet begrepen werden (28% verbeterd)
4. …moeite om vrouwen en kinderen te verstaan (27% verbeterd)
5. …irritaties in de huiselijke sfeer (27% verbeterd)
*Tussen de 18 en 24 maanden.
Top 5 ergernissen als gevolg van gehoorverlies

PERSBERICHT

3 /

Mannen die door hun omgeving worden gewezen op mogelijke symptomen van
gehoorverlies, geven aan dat de volgende irritaties impact hebben op hun relaties met
anderen:
1. Mensen vinden het vervelend om te moeten herhalen wat ze hebben gezegd (32%)
2. Mensen worden ongeduldig wanneer ik ze niet meteen versta (15%)
3. Er zijn vaker irritaties onderling (12%)
4. Mensen denken dat ik niet geïnteresseerd ben (11%)
5. We voeren minder gesprekken met elkaar (8%)
Over het onderzoek
In januari 2018 onderzocht onderzoeksbureau Kantar Public de korte- en langetermijnimpact
van gehoorverlies onder Nederlandse mannen tussen de 55 en 80 jaar oud. Hoe ervaren
mannen, die op jongere leeftijd last krijgen van gehoorverlies, hun leven vóór en na het
gebruik van een hoortoestel? In totaal zijn ruim 2.300 Nederlanders (1.811 mannen en een
controlegroep van 552 vrouwen) ondervraagd. Het complete onderzoeksrapport is hier te
downloaden.

Nieuwe ronde bevolkingsonderzoek borstkanker in Delft

het mobiel borstonderzoekscentrum is te vinden Foto: Esdor van Elten

Vanaf 28 februari kunnen vrouwen uit Delft die zijn geboren in de jaren 1943 t/m 1968 weer meedoen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker. Zij kunnen daarvoor terecht in het mobiele borstonderzoekscentrum op het terrein van de GGZ Delfland aan de Sint Jorisweg in Delft.

Vanaf de hoofdingang leiden de aanwijsborden de cliënten naar het borstonderzoekscentrum, dat in een mobiele unit is gevestigd. Tot januari 2019 worden ruim 13.600 vrouwen uit Delft per brief uitgenodigd om borstfoto's te laten maken in het onderzoekscentrum. Alle vrouwen in deze leeftijdscategorie ontvangen eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto's van beide borsten. Dit gebeurt in een verplaatsbaar onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.
Vroeg ontdekken
Het doel van het bevolkingsonderzoek borstkanker is het zo vroeg mogelijk opsporen van afwijkingen die kunnen wijzen op borstkanker. Vroege ontdekking van borstkanker vergroot de kans op genezing en maakt vaak een minder ingrijpende behandeling mogelijk. Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en geeft geen volledige garantie. Indien vrouwen klachten hebben aan hun borsten, wordt hen aangeraden niet op deelname aan het bevolkingsonderzoek te wachten, maar naar de huisarts te gaan.

Nederland telt vijf organisaties voor de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Deze organisaties zijn geografisch over het land verdeeld: Noord, Oost, Zuid, Zuid-West en Midden-West. Elke organisatie verzorgt de onderzoeken in een aantal provincies. Meer informatie is te vinden op de website www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl.

Yi He Acupunctuur Centrum voor balans in uw lichaam

Voor en na de behandeling Ultrasound met een gel op basis van Chinese kruiden bij Yi He Acupunctuur Centrum

DELFT – Yi He Acupunctuur Centrum heeft in het jaar 2008 de deuren geopend in de Choorstraat. In het pand in de Choorstraat 25 treft u Wei Wang en zijn vrouw Yan. Zelf doet Wei voornamelijk acupunctuur, kruidenbehandelingen en massage en zijn vrouw doet ook diverse behandelingen. Uiteenlopende klachten kunnen door middel van acupunctuur worden behandeld, zoals interne of neurologische klachten, zoals een burn-out, depressiviteit, hoge en lage bloeddruk, slapeloosheid en nog veel meer. Ook spier-, pees- en gewrichtsproblemen kunnen worden behandeld, ziekten aan hart en luchtwegen, huidaandoeningen en de zogenaamde vrouwenziekten. Yi He Acupunctuur heeft ook de beschikking over een apparaat dat gebruik maakt van ultrasound, waarmee probleemgebieden met behulp van een gel op basis van Chinese kruiden worden behandeld. "Het apparaat kan voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt", zegt Yan. "Voor gezichtsbehandelingen, zoals het liften van de huid. Ook kunnen er pigmentvlekken mee behandeld worden." Daarnaast wordt met ultrasound veroudering tegen gegaan. Afvallen gaat met behulp van dit apparaat eenvoudig en snel. Je verbrandt er namelijk snel vet mee. Hierdoor kun je op bepaalde plekken in het lichaam afvallen, de armen en benen verdunnen. Bijvoorbeeld om zwabberarmen te verminderen en het werkt ook goed tegen een mandarijnhuid. "Zelfs voor borstversteviging en borstvergroting is ultrasound heel goed te gebruiken. Daarnaast gaat het spataderen tegen en kunnen gewrichtsklachten in benen, knieën en schouders verholpen worden. Ja en zelfs een bierbuik kan na een behandeling met dit apparaat met ultrasound tot het verleden gaan behoren." Het lijkt wel een Chinees wondermiddel: hoofdpijn, oorsuizen en slapeloosheid verdwijnen. Kom zeker eens langs om je te laten informeren. Tel. (015) 7505170. www.acupunctuurdelft.com.

Naar de ruimte in winkelcentrum De Hoven

De sterren en planeten zijn ongrijpbaar maar in De Hoven komen deze, in de maand april, een stukje dichterbij. (Foto: PR)

Van 3 tot en met 21 april staat Kids on the Moon in winkelcentrum De Hoven.

Het is een tour voor jong en oud waarmee de ruimte en het universum ontdekt worden middels een interactieve expositie. Kinderen krijgen een ruimtepak aan en kunnen ervaren hoe het is om een echte astronaut te zijn! "Duizenden kinderen uit de hele wereld, waaronder Portugal, Brazilië, Italië, Spanje, Engeland, Servië en Litouwen hebben de tentoonstelling al gezien en nu is de beurt aan Nederland.
Vanaf 3 t/m 21 april kunnen kinderen tussen de 5 en 10 jaar deelnemen van dinsdag t/m zaterdag en dat bijna 3 weken lang! Voor basisschoolklassen zijn er speciale tijden en dagen gereserveerd.
De interactieve tour bestaat uit 3 onderdelen educatie, de aarde en de maan. Het eerste onderdeel van de rondleiding is educatief. De kinderen krijgen de kans om hun kennis over Neil Armstrong en andere ruimtereizigers te vergroten. Dit gebeurt middels een foto expositie, het bekijken van een replica ruimtepak dat tijdens maanwandelingen werd gedragen en replica's van spaceshuttles en maanraketten. In het tweede deel zijn de planeten en het zonnestelsel te bewonderen. Kinderen krijgen informatie aan de hand van foto's, die vastgelegd zijn door astronauten tijdens hun ruimtereis. Ook krijgen zij de kans om het perspectief van de aarde van bovenaf te bekijken. Er zal live-interactie zijn met het ruimtestation ISS. Van dit ruimtestation is ook een replica te bewonderen in het winkelcentrum. In het derde onderdeel gaan de kinderen naar 'de maan'. Zodra ze dit onderdeel bereiken zal de spanning voelbaar oplopen. De ruimtecadetten krijgen voordat ze de laatste 'training' van de tour in gaan ruimtevaarthelmen op. Ze stappen gezamenlijk op de maanbodem voor een onvergetelijke maanwandeling.
Kijk voor meer informatie op www.hovenpassage.nl/ruimtereis

Nieuwe Prinsenhofgarage 8 maart open

De laatste werkzaamheden aan de Prinsenhofgarage zijn de afgelopen dagen afgerond. (foto: ML)

Het heeft even geduurd, maar na jaren met bouwwerkzaamheden gaat op 5 maart de Prinsenhofgarage eindelijk open.

Vanaf dat moment kan er geparkeerd worden in de garage onder de gracht, die plaats biedt aan ruim 650 auto's verdeeld over twee parkeerlagen. Een mooie aanwinst voor Delft en dat gaat gevierd worden!

Officiële opening
Op donderdag 8 maart wordt de parkeergarage officieel geopend door wethouder Lennart Harpe samen met Annet van der Elst, de directeur van ParkerenDelft. Om 17.00 uur is er bij de ingang van de Prinsenhofgarage, Kampveldweg 3, een officiële opening met straattheater. Voor genodigden is er aansluitend een borrel waar geproost zal worden op het einde van de bouwwerkzaamheden en het ontstaan van een gemoderniseerd Delfts stadsgezicht.
Met de aankoop van de Prinsenhofgarage beschikt ParkerenDelft over vier parkeergarages met in totaal ruim 2000 parkeerplaatsen in het centrum van Delft. Deze garages vormen aantrekkelijke ingangen naar de Delftse binnenstad.
De Prinsenhofgarage is niet alleen belangrijk voor bezoekers en ondernemers, maar ook voor de inwoners van het gebied. Er zijn aantrekkelijke parkeerarrangementen voor bewoners van de binnenstad en de gebieden rond de garage.

Proefparkeren
Bewoners van de gebieden B en C die in het bezit zijn van een geldige parkeervergunning kunnen van 5 maart tot en met 30 april 2018 gratis proefparkeren in de Prinsenhofgarage. Dit is een uitgelezen kans om kennis te maken met de nieuwe garage! Proefparkeren kan onder de volgende voorwaarden:
U dient zich voor het proefparkeren aan te melden via het contactformulier Prinsenhofgarage
U beschikt over een geldige parkeervergunning (voor bewoners) voor gebied B of C
Proefparkeren kan alleen met het kenteken waarvoor de parkeervergunning is afgegeven.
Voor meer informatie www.parkerendelft.com.

"Iedereen houdt van betaalbare luxe"

Cynthia Paans: "Ik denk echt dat ik nog wel iets kan toevoegen aan Delft". (Foto: PR)

Op donderdag 1 maart kwam een droom uit voor Cynthia Paans: die dag opende ze haar eigen, gloednieuwe kapsalon aan de Van Lodensteynstraat 116: 'Hair Treatment'.

"Alle goede dingen die ik heb geleerd kan ik hier samenvatten", aldus Cynthia. De donkerharige kapster heeft de afgelopen zes jaar in verschillende salons in Rijswijk, Den Haag en Delft gewerkt. Nu is Cynthia er dus aan toe om de stap te wagen en haar eigen salon te openen waar alles samenkomt. "Ik denk echt dat ik nog wel iets kan toevoegen aan Delft". Waar is Cynthia dan anders in dan haar collega's? "Ik ben heel creatief. Bovendien denk ik dat mijn klanten erg gebaat zijn bij goed advies, en dat kan ik hen geven. En iedereen houdt wel van een beetje betaalbare luxe." Bij Cynthia zijn mannen, vrouwen en kinderen welkom.

Ladies night
"Een moderne, gezellige salon". Zo omschrijft Cynthia haar zaak. Hoe modern? "In dit vak moet je echt met je tijd mee gaan. Ik doe echt geen permanentjes meer." Eén van de vele specialiteiten die Cynthia beheerst is haren kleuren: "Daar ben ik echt heel goed in. Ik gebruik haarverf van Hipertin, een Spaans merk waar ik hele goede ervaringen mee heb. Voor de haarverzorging kies ik voor middelen van het merk Finnley's. Dat is niet alleen betaalbaar, maar ook echt goed voor het haar." Waar Cynthia ook creatief in is, is in de 'menu's' die zij aanbiedt. Daar zitten standaard menu's bij, zoals wassen, drogen en knippen of haar verven, maar ook een echte 'treatment': een massage en masker voor 15 euro. Bijzonder is ook de Ladies Night: "Kom met vier personen hier voordat je uit gaat en ik zorg dat je helemaal gestyled het uitgaansleven in kan", legt Cynthia uit. "Ladies Night kun je iedere avond boeken, maar natuurlijk kun je 's middags ook een afspraak maken." Dat is natuurlijk wel iets dat je graag met je vrienden wil delen. Doen! Want dan kom je in aanmerking voor de 'tell a friend' korting, waarbij je allebei 20 procent korting op een knipbeurt ontvangt. En zo heeft Cynthia nog meer voordelige aanbiedingen. Niet in de laatste plaats: ze neemt jouw parkeerkosten over: "Hier in de buurt is betaald parkeren. Maar als je je hier komt laten knippen, dan nemen wij de parkeerkosten voor onze rekening!" Zo heb je dus echt veel redenen om naar Cynthia te gaan. En geen smoes meer...

Beursvloer Delft & Midden-Delfland

Brenda Kooy en Annette den Ouden denken graag met je mee. (Foto: PR

Op 10 april is de beursvloer in het Huis van de stad te Delft, 17-20.30 uur. Hét netwerkevent waarop goede doelenorganisaties en ondernemers elkaar ontmoeten.

Elke deelnemer heeft hetzelfde doel: een match (afspraak) maken waar je beiden beter van wordt, zonder dat er geld aan te pas komt.

Advies of handjes
Heeft jouw organisatie advies, ruimte, vervoer of 'handen' nodig? Of weet je nog niet goed wat je op de beursvloer kunt doen? Op maandagavond 26 maart denken Brenda Kooy en Annette den Ouden graag met je mee.
Kom je bij ons langs? 19.15 uur – 20.15 uur in De Dorpshoeve te Schipluiden en 20.30 uur – 21.30 uur in Maasland, Hofsingel 18, in Singelhof. Aanmelden? Graag! Stuur een mailtje naar a.denouden@swmd.nl. Meer info over de beursvloer vind je op www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl of www.delftseuitdaging.nl.

Match
Ondernemers, scholen, instellingen, stichtingen, verenigingen, zijn van harte uitgenodigd op 26 maart en op 10 april. Wat betreft een samenwerkingsafspraak (match) kun je bijvoorbeeld denken aan het volgende: een ondernemer biedt een werkplek aan iemand met een lichte beperking. De 'dagbesteding-hout' ontvangt medewerkers van dit bedrijf: ze maken een vogelhuis en leren over de doelgroep. Of: een ondernemer ontvangt een klein toneelgezelschap dat met een korte voorstelling zijn personeelsbijeenkomst opsiert. Het toneelgezelschap krijgt profileringsadvies van de communicatiemedewerker van deze ondernemer. Op de site van DU, vind je meer inspiratie. Als je deelneemt, ontvang je voorafgaand aan de beursvloer een overzicht met vraag en aanbod van de deelnemers (100).
De beursvloer maakt 'betrokken ondernemen' concreet!

Van zaterdagbaantje toen - tot een 12,5 jarig hoveniersbedrijf nu

Marvin Buitenhuis in de huidige berging en opslag aan de Laan van Overvest.

DELFT – Het is Marvin Buitenhuis voor de wind gegaan. Zijn hoveniersbedrijf loopt sinds 2005 als een trein. Het jaar waarin hij voor zichzelf begon, na eerst een zaterdagbaantje gehad te hebben bij een tuincentrum. En nu viert hij met z'n Hoveniersbedrijf Marvin Buitenhuis al weer het 12,5 jarig bestaan.

MBO Groene Ruimte en HBO Park- Tuin- en Landschapsbeheer waren zijn opleidingen, al heeft Marvin het vak vooral in de praktijk geleerd. Z'n leven lang heeft hij namelijk werken in de buitenlucht heerlijk gevonden, met een voorliefde voor de tuin. Hij begon destijds inpandig bij het eveneens Buitenhuis genaamde bouwbedrijf in de Laan van Overvest. "Inmiddels is de hoeveelheid opdrachten zo toegenomen, dat er een vaste medewerker bij is", zegt hij. "Tjarko van Batenburg heet hij, die bij mij werkend ook meteen een opleiding doet. Om de basiskennis en –principes van het hovenierswerk onder de knie te krijgen."
Het hoveniersbedrijf van Marvin Buitenhuis groeit ook op een ander vlak. De berging en opslag waar gebruik van wordt gemaakt, wordt verruild voor een mooie ruime opslag in Delft. "Natuurlijk heb ik veel te maken met concurrenten. Maar ieder heeft zijn eigen wijze van werken en is op zijn eigen manier uniek. Dat geldt ook voor de klanten. De één zoekt naar een juiste prijs, de ander vindt vooral een klik belangrijk. Bij sommige klanten doe ik vanaf het begin hun tuin en vaak is er na een aantal jaren weer de wens voor een nieuw ontwerp. Mede dankzij hen ben ik gegroeid in het vak. Het ontwerpen van tuinen doe ik zelf en in overleg met de klant. Dit ging lange tijd met potlood en gum, maar inmiddels allemaal digitaal. Zo ben ik van A tot Z betrokken bij een nieuwe tuin."
Aanleg van bestratingen, schuttingen, pergola's, overkappingen, vlonders, vijvers, bouwkundige constructies en alle beplantingen zijn een greep uit de dagelijkse werkzaamheden. "Het vernieuwen van een verwaarloosde tuin is een leuke uitdaging hoor! Mensen gaan steeds meer buitenleven, vandaar dat overkappingen, vlonders en pergola's erg populair zijn. De onderhoudsvrije tuin is in deze tijd ook erg in trek. Daarin probeer ik hier en daar nog wel groen aan te brengen wat weinig onderhoud nodig heeft. Is de tuin eenmaal aangelegd en heeft die onderhoud nodig, dan is dat geen probleem. Ook deze werkzaamheden verrichten wij met veel plezier. Zo heeft de klant er geen omkijken naar en kan men vooral genieten van de tuin."
De afgelopen 12,5 jaar is het werkgebied van Delft en omstreken uitgebreid naar andere delen van de provincie Zuid-Holland. "De afwisseling in dit vak maakt dat ik mij geen dag verveel. Hopelijk mag ik de komende jaren nog veel tuinen ontwerpen en aanleggen."
Marvin gaat met zijn bedrijf op naar de 25 jaar. Uiteraard kon het succes nooit zo groot geweest zijn zonder alle leveranciers en, uiteindelijk het allerbelangrijkste, zijn klanten! Telefoon: (06) 511 904 71. Internet: www.buitenhuishovenier.nl.

'Juiste occasion op bestelling' bij EDA de Heus

Aad van Winden bij een recent verkochte Ford.

DELFT – Trefzeker en met een goed eindresultaat. Zo kunnen de zoekopdrachten die EDA de Heus uitvoert wel genoemd worden. Doordat dit bedrijf zo'n zoekopdracht van de klant tot in de finesse kan uitvoeren, kun je zo langzamerhand wel gaan spreken van 'de juiste occasion op bestelling'.


Een klant die voor een occasion bij EDA de Heus aanklopt, zal in de meeste gevallen een heel duidelijk beeld hebben van de auto die hij zoekt. Niet alleen het merk en het type, maar bijvoorbeeld ook de kleur, de technische staat, de onderhoudshistorie, het aantal schadevrije jaren en het aantal kilometers op de teller. EDA de Heus kan vervolgens op zoek gaan naar de occasion die helemaal aan deze eisen voldoet. "Natuurlijk moet de auto wel passen binnen het budget dat de klant heeft", zegt eigenaar Aad van Winden. "Mocht dat budget te laag zijn, dan zullen er wat concessies moeten worden gedaan. Bijvoorbeeld een occasion met iets meer kilometers op de teller of een auto die misschien een jaartje ouder is, allemaal mogelijk. Hoe meer wensen de klant op tafel legt, des te beter er iets te regelen is."


Gericht op zoek
Doordat de zoekopdrachten bij EDA de Heus tegenwoordig steeds belangrijker worden, zullen er minder occasions op voorraad zijn. Het bedrijf gaat immers heel gericht op zoek, koopt de occasion die gewenst is aan en verkoopt die vervolgens weer aan zijn opdrachtgever. "Ja, in de praktijk blijkt, dat veel mensen toch wel heel specifieke wensen hebben", gaat hij verder. "De service van zoekopdrachten is dan ook voor veel mensen een uitkomst."
De afleveringen van deze week tonen wel aan, dat EDA de Heus wat betreft zoekopdrachten heel goed scoort. Zo houdt Aad van Winden zich deze week bezig met de aflevering van een Audi Q5 Hybrid, Skoda Fabia, Peugeot Partner en vorige week een bijzonder mooie nieuwe Subaru Outback! En natuurlijk, zoals gebruikelijk met BOVAG-garantie. "De meeste na een zoekopdracht tot stand gekomen of zoals de Q5 vanuit onze prachtige voorraad occasions, want wij ruilen ook auto's in. En het kan snel geregeld zijn", zegt Van Winden. "Soms al binnen een week, al is dat natuurlijk wel sterk afhankelijk van het wensen/eisenpakket, dat goed afgestemd moet zijn op het budget. Soms moet je een beetje schipperen, maar slagen zullen we altijd."


Technische afdeling
EDA de Heus is een Bosch Car Service, Universeel Autobedrijf. Met de verkoop van nieuw en gebruikt, houdt Aad van Winden zichzelf bezig. De werkplaats, de technische afdeling, staat onder de bezielende leiding van Paul van Winden. Hier worden volgens de maatstaven van Bosch en met alle apparatuur van Bosch onderhoud, APK en reparaties uitgevoerd aan alle merken en typen auto's. "En de laatste service is GlasGarage Delft", geeft Van Winden aan. "Alles op het gebied van autoglas kunnen wij voor u regelen. Ruitschade aan uw auto wordt snel en vakkundig verholpen."
GlasGarage Delft werkt zowel voor particulieren, bedrijven, verzekerings- en leasemaatschappijen.

EDA de Heus
Schieweg 63
2627 AT Delft
(015) 261 81 81
www.edaheus.nl

Nieuwste uitvoeringen en types Honda bij Auto Ruiter Wateringen

De allernieuwste Honda Jazz 1.5 Dynamic, een CVT benzinemotor met 96 kW en 130 pk.

WATERINGEN - Bij Auto Ruiter aan het Oosteinde 21 in Wateringen kunt u terecht voor alle Honda-modellen. De nieuwste uitvoeringen en types staan in de showroom. De modellen Jazz - gefacelift met een vanafprijs van 26.270 euro - de Civic 5- en 4-deurs en Civic Type-R, de HR-V, CR-V en NS-X kunnen van dichtbij worden bekeken. Het verkoopteam kan u alles vertellen over de ins en outs. Niet alleen kunt u bij Auto Ruiter terecht voor de aankoop van een nieuwe Honda, en het onderhoud hiervan. Ook kunt u bij Auto Ruiter aankloppen voor de reparatie en de vervanging van autoruiten, schadereparaties, het onderhoud aan en de reparatie van de airco in uw auto, de wissel van zomer- naar winterbanden en andersom, en de opslag hiervan. "Het is natuurlijk mogelijk dat u wacht tot uw auto klaar is bij een wat kleinere reparatie", zegt eigenaar Wim van der Meer. "We hebben hier speciale tijdstippen voor gereserveerd, namelijk 's ochtends om kwart over acht en kwart over tien en 's middags om één uur. Onder het genot van een kopje koffie maakt u gratis gebruik van ons wifi-netwerk, zodat u gewoon door kunt werken." Ook is er een groot aanbod occasions en volgens eigenaar Wim van der Meer is dat in de afgelopen tijd alleen maar toegenomen. "Stuk voor stuk streng geselecteerde auto´s", zegt hij. "De beste keuze voor een occasion van Honda en ook van andere merken maak je dus hier. Het aantal inruilers dat steeds groter wordt, dat is waarom het aanbod occasions ook groter wordt. Nieuw verkochte auto´s leveren vaak inruilers op." De occasions van deze Honda-dealer, het merk dat uiteraard vooral in het aanbod is vertegenwoordigd, variëren in prijs van een paar duizend euro tot zo'n 30.000 euro. "Op uw nieuwe Honda krijgt u trouwens gratis één jaar Honda Assistance na een kleine of grote beurt", aldus Van der Meer. "Relatief nieuw is onze review-service. Is er een reparatie uitgevoerd? Heeft er onderhoud plaatsgevonden in de werkplaats? Laat via de ANWB even een beoordeling achter. Deze review wordt doorgelinkt naar de website van Auto Ruiter."


Auto Ruiter
Oosteinde 21
2291 AA Wateringen
(0174) 29 71 61
www.auto-ruiter.nl

Hoogseizoen voor Autotaalglas Rijswijk

Rob Struik (links) en medewerker Marco, klaar om de nieuwe voorruit te plaatsen. (foto's: ML)

RIJSWIJK - Autotaalglas Rijswijk maakt momenteel overuren. Deze keer is het niet alleen bij nachtvorst gebleven, maar vriest het overdag ook in hevige mate. Een sterretje in de autoruit kan dan al snel uitscheuren.

Het is dan ook belangrijk, om meteen actie te ondernemen als je een sterretje in de voorruit gewaarwordt. Het is dan ook zaak om meteen langs te komen bij Autotaalglas, voordat het erger wordt. "Voor iedereen is het voordeliger om zoiets snel te laten repareren", zegt Rob Struik. "De complete ruit laten vervangen, dat is een veel duurdere grap. Daarbij loopt de prijs van 400 tot 1.500 euro. Het is dus ook nog eens zaak om goed verzekerd te zijn. Meestal zul je wel een stukje aan eigen risico moeten betalen."

A13 afslag 8
Een sterretje in de voorruit laten repareren kan snel. Gewoonlijk duurt dit een half uur. Zeker omdat Autotaalglas Rijswijk zo gunstig gesitueerd is langs de A13, kun je snel even langs rijden. Neem afslag 8, makkelijk te herkennen naast Shell en tegenover Hornbach. "Een half uurtje reparatie en het is klaar. Daarna kunnen de mensen snel weer verder", legt hij uit. "Een ruitvervanging duurt al gauw anderhalf uur. En alle ruiten zijn niet altijd op voorraad. Als de mensen geen tijd hebben om te wachten, dan zijn er altijd leen-Mini's beschikbaar. Hoef je niet te ver, dan zijn er leenfietsen."

Sterreparatie
Een sterreparatie is sneller en goedkoper. Zorg dat je die schade snel waarneemt, want de kleinste schade wordt al snel een scheur. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk tijdens zo'n reparatie? Op het sterretje wordt een apparaat gezet waar hars in zit. Eerst wordt de lucht uit die ster gezogen, waarna de hars er in geperst wordt. "Zit de hars er eenmaal in, dan gaat er een UV-lamp op, waardoor de hars zal uitharden. De ruit wordt hierna gepolijst en is daarna net zo sterk als voorheen."

Ruitvervanging
De ruitvervanging is een heel ander verhaal. "Allereerst snijden we de ruit eruit", legt Rob Struik uit. "Dat is heel secuur werk, want de autolak en het dashboard mogen niet beschadigd raken. Ook moet je uiteraard goed uitkijken voor de kappen en sierlijsten. Is de ruit er eenmaal uit, dan wordt de carrosserie weer voorbewerkt, waarbij onder andere de oude lijm wordt verwijderd." Maar dan moet er nog een nieuwe ruit in. Meestal staat die samen met de levering de volgende ochtend in de sluis achter het bedrijfspand. "De fabriek/leverancier heeft daar de sleutel van", zegt Struik. "Heel vroeg in de ochtend wordt onze bestelling afgeleverd. De ruit wordt die werkdag dus netjes met nieuwe lijm weer in de carrosserie gezet." Daarbij wordt allerlei apparatuur weer heel secuur afgesteld, zoals de regensensoren, camera's en regen-licht-sensoren. De camera's moeten ook weer opnieuw gekalibreerd worden."

24-uurs pechhulp
Het bedrijf is hier gevestigd sinds 2001, op een unieke locatie die iedereen weet te vinden. Dicht tegen Delft aan en ook nog vlak bij Ypenburg. Het team bestaat naast Rob Struik uit de monteurs Javier, Marco, Victor en receptioniste Irma. Uw auto is in professionele handen, want alle medewerkers hebben veel ervaring.
Het bedrijf is alle dagen behalve zondag geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur. Heb je onderweg pech, dan kan Autotaalglas ook snel ter plaatse zijn. Al is het midden in de nacht, want er is een 24-uurs pechhulp. Het speciale nummer 0800-0828 is 24/7 te bereiken. Bij dat soort noodgevallen plaatsen we een tijdelijke ruit en dan wordt de klant de volgende dag verder geholpen", aldus Rob Struik.

Autotaalglas
Patrijsweg 72
2289 EX Rijswijk
(070) 319 28 05
(0800) 0828 (24/7)
www.autotaalglas.nl

"Bewust kunnen kiezen is het doel van loopbaanoriëntatie "

Bob Schreuder is decaan op het CLD Obrechtstraat. (Foto: EvE)

Op 15 maart is de 11e editie van het Beroepenfeest van Delft On Stage. Duizend vmbo leerlingen maken dan kennis met Delftse bedrijven en krijgen een 'kijkje in de keuken'. Maar Delft On Stage staat niet op zichzelf. Voor deelnemende scholen zoals het Christelijk Lyceum Delft (CLD), is On Stage onderdeel van een breder pakket van loopbaanoriëntatie begeleiding. (LOB)

Bob Schreuder geeft economie op het CLD Obrechtstraat. Naast docent is hij ook decaan. Aanspreekpunt dus voor alles wat met loopbaanoriëntatie te maken heeft: "Ik stuur vooral de mentoren aan", legt hij uit. "Want zij spelen een hele belangrijke rol in loopbaanoriëntatie en ontwikkeling. We hebben een uitgebreid pakket van mogelijkheden die we aan onze leerlingen aanbieden met het oog op het kiezen van een vakkenpakket en een studierichting. Maar het begint allemaal met de mentor. Die praat vanaf het eerste jaar met de leerling over waar hij of zij goed in is en biedt handvatten om tot een goede keus te komen. Aan het einde van de schoolperiode ligt er dan een portfolio, waarmee de leerling bewust kan onderbouwen waarom hij of zij voor een bepaalde vervolgopleiding of beroep kiest." Bewuste keuze is hier het toverwoord. En dat is niet eenvoudig, want vmbo leerlingen moeten de eerste keuzes al maken als ze veertien, vijftien zijn. Heel jong dus, en "Een puberbrein kan zover nog niet vooruit denken", aldus Schreuder. Naast het aanbieden van mogelijkheden gaat er dus ook heel wat werk zitten in het overtuigen van de leerlingen om serieus met het onderwerp bezig te zijn. "Veel praten, laten zien, de ouders erbij betrekken en hopen dat er thuis ook over gesproken wordt. We bieden echt iets, en als je er serieus mee omgaat heb je er ook echt wat aan."

Mentoren
Het CLD geeft geen aparte LOB lessen. Daarom zijn de mentorlessen belangrijk. Verder zijn er natuurlijk de stagedagen in het vierde jaar èn de maatschappelijke stage in jaar drie: "hoewel die formeel niet onder het LOB valt, is het voor leerlingen soms wel een echte eyeopener." Ook belangrijk zijn de zogenaamde competentievakken. "Die zijn anders van opzet dan de klassieke schoolvakken", benadrukt Schreuder. "Je leert daar vaardigheden in een bepaald veld, zoals ondernemen, technologie en toepassing of extra gym. In al die competentievakken moet een LOB component zitten."

Luxe evenement
Delft On Stage maakt ook nadrukkelijk deel uit van van een totaal LOB-programma dat het CLD aanbiedt. Schreuder kent het initiatief al jaren en is nog steeds enthousiast: "het is echt een luxe evenement", vindt hij. "Je vindt er alles onder één dak. Fantastisch dat het zo op een presenteerblaadje aangeboden wordt."
Wat niet betekent dat On Stage geen werk met zich meeneemt: "We bereiden hier de leerlingen goed voor. Dat betekent niet alleen een persoonlijk visitekaartje maken en een eigen 'paspoort' waarin je de afspraken met de beroepsbeoefenaren kunt vastleggen, maar ook lessen over hoe je hen benadert en het gesprek met ze aan gaat." Dat niet iedere leerling het altijd even leuk vindt of het nut ervan onderkent, ziet Schreuder ook: als leerlingen het alleen als een uitje zien, lekker een dag niet op school, dan missen ze het belangrijkste punt." Ook hier speelt bewustwording van de leerling dus een belangrijke rol, en voorbereiding is één van de middelen om die bewustwording te creëren en ervoor te zorgen dat leerlingen het Beroepenfeest en de Doe Dag serieus nemen. "We horen van de beroepsbeoefenaren gelukkig ook veel terug dat de meeste van onze leerlingen echt een goede indruk maken."

Enorm blij
Hoewel de mentoren dus flink wat werk hebben aan Delft On Stage, wordt het initiatief ook door hen goed gewaardeerd, al is er volgens Schreuder ook altijd wel een kritische noot: "als een Doe Dag tegenvalt voor de leerlingen, dan horen wij dat via de mentoren terug. Soms is de kritiek terecht. Maar hoe dan ook zijn we enorm blij met de bedrijven die daar toch maar voor niets staan en ons verwelkomen."
Bovendien kan ook een tegenvallende ervaring nuttig zijn, denkt Schreuder: "als een leerling tot de conclusie komt dat het vak waar hij aan dacht toch eigenlijk niets voor hem of haar is, dan is dat ook winst. Het gaat er tenslotte om dat er een bewuste keuze gemaakt kan worden."

TU onder vuur om vrijheid van meningsuiting

Volgens de briefschrijvers gaf de massale aanwezigheid van de politie een onveilig gevoel. (Foto: EvE)

De TU Delft Feminists eisen middels deze open brief een verklaring van het TU Delft College van Bestuur over "de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting op de campus."

Op 20 februari demonstreerde een groep van 25 personen tegen aanwezigheid van de wapenlobby en wapenindustrie in het academisch onderwijs van de TU Delft. De demonstratie was van tevoren aangekondigd en vreedzaam. De groep bestond uit mensen van de groep "Stop the War on Migrants" uit Amsterdam en studenten, PHD'ers, docenten en onderzoekers van de TU Delft. Zij hadden een paar spandoeken bij zich en flyers met informatie. Een even groot aantal politieagenten en ME was bij de demonstratie aanwezig, wat een dreigende en onveilige situatie creëerde. Mensen die er 'anders' uitzagen werden toegang ontzegd tot de Aula, een publieke ruimte. Politieagenten betraden de IO-faculteit om de identificatie te vorderen van mensen die voorafgaande aan de demonstratie koffie dronken, terwijl dit illegaal is: de politie mag alleen met gegronde redenen om identificatie vragen en alleen als de demonstratie plaatsvindt. Eén persoon weigerde zich daarom te identificeren, werd op het terrein van de TU Delft gearresteerd en heeft twee dagen vastgezeten. De overige demonstranten werden verplicht naar een afgezet vak te lopen dat zonder overleg was vastgesteld, een plek die ver verwijderd was van de originele locatie. De demonstranten werden bedreigd met arrestaties als ze zich niet naar dit vak zouden verplaatsen. Een dergelijke beperking van het demonstratierecht mag alleen bij een vrees voor ernstige wanordelijkheden, iets wat niet het geval is bij een vreedzame demonstratie van 25 personen met spandoeken en flyers. Deze beperking was de reden dat de aanwezige internationale mensen van de TU Delft zich genoodzaakt voelden te vertrekken uit de demonstratie voor hun eigen veiligheid. Ook heeft de demonstratie een bekeuring gekregen voor het niet aankondigen van de demonstratie terwijl deze wel was aangekondigd. Iedereen bij de demonstratie is zonder instemming gefotografeerd door de politie. Wij, die onderdeel zijn van de TU Delft en aanwezig waren bij de demonstratie, voelden ons zeer onveilig in het uiten van onze mening op de campus. Wij, die onderdeel zijn van de TU Delft en langsliepen, voelden ons zeer onveilig om dichtbij te komen of vragen te stellen over onze eigen universiteit op onze eigen campus. Wij, die onderdeel zijn van de TU Delft en hier pas naderhand achter kwamen, zijn zeer bezorgd over de repressieve reactie en hoe dit de dialoog, zelfreflectie en het democratische debat limiteerde die een universiteit juist zou moeten omarmen. De TU Delft als kennisinstituut zou de discussie over haar ethische en politieke verantwoordelijkheden moeten koesteren en beschermen, zowel als deze discussie wordt gestart door mensen van de TU Delft zelf als door de maatschappij. In de verklaring van de universiteit in Delta wordt deze verantwoordelijkheid niet geadresseerd. Het enige wat de TU Delft woordvoerder stelt, is dat zij hun samenwerking met de bedrijven Thales en Airbus niet tegen het licht willen houden. Op deze manier wordt de discussie tot zwijgen gebracht voor ze heeft kunnen plaatsvinden. Een dergelijke statement smoort het debat op hun campus over de relatie van de TU Delft met deze bedrijven en de wapenindustrie in het algemeen. Dit is een onacceptabele reactie in een legitiem meningsverschil. Wij willen een verklaring waarom deze demonstratie, waar veel mensen van de TU Delft deel van uitmaakten, zo ernstig is gehinderd door een overweldigende politieaanwezigheid en waarom de TU Delft zich niet heeft ingezet om de vrijheid van meningsuiting op de universiteitscampus te waarborgen.

Heel Delft Holt

Holt straks heel Delft? (Foto: PR)

Dijc-Bertus organiseert vanaf 6 maart een beginnerscursus hardlopen. Dijc-Bertus is een middel grote hardloopvereniging in Delft. Zij hebben ongeveer 180 leden en trainen vanuit de Kerkpolder. Voor 10 euro kunnen mensen 12 weken deelnemen aan de beginnerscursus. Het maximum aantal deelnemers is vijftig.

Loskomen van je werk en de dagelijkse beslommeringen. Je hoofd even helemaal leeg maken. Genieten van de buitenlucht en de natuur om je heen.
Hardlopen is een goed "medicijn" tegen vermoeidheidsklachten en een burn out. Je gaat er beter van slapen. Je valt er van af en het helpt om je gewicht beter in de hand te houden. Je uithoudingsvermogen verbetert. Je gaat je lekkerder in je vel voelen. Allemaal positieve effecten van een rondje hardlopen.
En DIJC Bertus, de gezelligste hardloopclub van Delft, wil je daarbij helpen.

Trainingen
Wij gaan weer een beginnerscursus starten op 6 maart. Voor het geld hoef je het niet te laten, want we vragen € 10 voor deze cursus. In een periode van 12 weken leer je 5 km hardlopen. De trainingen zijn dinsdagavond van 19.30 – 21.00 uur. Vanaf onze vaste locatie, Partycentrum Onder Ons aan de Kerkpolderweg in Delft, lopen we door het mooie Midden Delfland. Je wordt begeleid door onze zeer ervaren gediplomeerde trainers. Zij helpen je om rustig op te bouwen naar een duurloop van 5 km. Naast deze training loop je zelf nog een keer in de week.

Trimloop
Na enige weken kun je ook meedoen met de zaterdagochtendtraining. De cursus eindigt met een trimloop van 5 km op zondag 27 mei. Gun jezelf deze gezonde "boost" en geef je op via email: info@dijc-bertus.nl. Op onze website, www.dijc-bertus.nl vind je meer informatie. Maximum aantal deelnemers is 50, vol is vol.

De uitbreiding van Intratuin Pijnacker is gestart