Delft op zondag

9 september 2018

Delft op zondag 9 september 2018


"Mijn plan is goedkoper, sneller en beter"

Oud-wethouder schrijft alternatief verbouwingsplan voor Museum Prinsenhof Delft

Wim van Leeuwen mengt zich als Delftenaar, oud-wethouder en geschiedenisliefhebber in de discussie over de verbouwingsplannen van het Prinsenhof Foto: KOOS BOMMELE

Er wordt de laatste tijd veel geschreven over de ingrijpende verbouwingsplannen van Museum Prinsenhof Delft. Vorige week nog overhandigde Brie van Klaveren ruim 2300 handtekeningen aan wethouder Bas Vollebregt om aan te tonen dat veel Delftenaren het niet eens zijn met de plannen. Delftenaar Wim van Leeuwen is het ook niet eens met de visie die nu op tafel ligt. Maar in plaats van met een spandoek op het Agathaplein te gaan staan, reageert hij op een andere manier. Hij herschreef het ontwerpplan.

Door Esther Luijk

Wim voelde zich op verschillende manieren aangesproken om zich te bemoeien met de verbouwingsplannen. Naast dat hij inwoner van Delft is en zestien jaar actief is geweest als raadslid en wethouder in de gemeenteraad, heeft hij een grote voorliefde voor de geschiedenis van de Prinsenstad. Zo was hij de initiatiefnemer van het Vermeercentrum, voorzitter van Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, lid van Delfia Batavorum, 'Vriend' van het Prinsenhof en ook nog werkzaam als vrijwillig stadsgids. Altijd met geschiedenis bezig dus.

Upgrade
Het nieuwe plan van Wim houdt niet in dat er geen dingen veranderd zullen worden. Sterker nog, Van Leeuwen is sterk voor aanpassingen van het huidige museum en het omliggende terrein. "Het museum heeft zeker een upgrade nodig", legt hij uit. "Maar dan wel op een manier die recht doet aan de geschiedenis", zegt hij. "In het eerste visierapport dat ik ooit las, stond genoemd dat het gebouw en het huis van Willem van Oranje de twee belangrijkste kernwaardes waren voor het museum. Die twee waardes staan nergens meer in het meest recente rapport. Het staat haaks op het eerste. Toen ik dat las, dacht ik 'dit kan niet waar zijn'."

Van Leeuwen begreep de uitwerking van de inhoudelijke visie van het museumplan niet. "Je kunt de verhalen van Willem van Oranje niet vertellen in de tuin, zoals nu het plan is. Daarvoor is zijn woonhuis toch veel geschikter? Waar kun je beter vertellen hoe Willem van Oranje leefde en werkte dan op de plek waar het gebeurde? Hetzelfde geldt voor de Waalse Kerk. In de visie staat dat ze de kerk willen 'doorontwikkelen', maar dat houdt onder meer in dat de kerkbanken, de preekstoel en het orgel eruit gaat. Het is dus geen doorontwikkelen, maar gewoonweg leeghalen. Op 3 oktober 1574 kreeg de prins in diezelfde kerk het briefje met de boodschap dat Leiden ontzet was, en zo is de kerk bij nog veel meer stukjes geschiedenis betrokken. Waar kun je die mooie verhalen beter vertellen dan in de Waalse Kerk, waar het allemaal gebeurde?"

Nieuw plan
En dus ging hij zelf aan de slag, om een nieuw en in zijn ogen beter plan voor te kunnen leggen aan het Prinsenhof en de gemeente Delft. Het resulteerde in een rapport van zestien pagina's, waarbij geen enkel detail over het hoofd gezien werd. Zo komen bijvoorbeeld de horecaplannen aan bod. "De glazen uitbouw aan de kant van de Oude Delft past niet in het straatbeeld en ontneemt bovendien het zicht op de Waalse kerk. Dat is tegenstrijdig met wat in de visie staat. Ik heb daarom een alternatief horecaplan geschreven. De geplande locatie van de horeca, boven de consistoriekamer, is onlogisch en duur. Beter is om de horeca langs de Oude Delft op de begane grond te plannen. De huidige brede ingang met de grote groene poortdeuren naast de consistoriekamer kan als een feestelijke, brede ingang dienstdoen."

Poortje
Ook voor het punt in het plan waar veel Delftenaren over vallen, de sloop van het poortje naar het Agathaplein, heeft Van Leeuwen een alternatief. "In plaats van de kosterswoning en het poortje te slopen, kunnen ze die ruimte beter inrichten als werkplekken. De huidige werkruimten in het museum kunnen zo gebruikt worden als expositieruimte en de poort kan behouden worden. De huidige entree kan worden ingericht als lift- en trappenhuis, waardoor er ook direct een toegang voor de mindervaliden wordt gecreëerd."

Entree
In het plan van het Prinsenhof wordt de kloostertuin heringericht om plaats te maken voor een grootse entree, omgeven door een 'groene oase'. "Ja, ze willen er een groene oase van rust van maken, maar tegelijkertijd wel 120.000 bezoekers over een brug door die oase naar de ingang leiden. Dan is die rust ver te zoeken, lijkt me. In mijn plan komt de ingang tegenover het Winkeltje van Kouwenhoven. Daar is een poort met een pad. Als dat enigszins aangepast wordt, zoals ik beschrijf in mijn rapport, is dat prima geschikt als sfeervolle entree. Daarbij kan dan de tuin een oase blijven. Natuurlijk moet er heel wat aangepast worden voordat alles rolstoeltoegankelijk is, maar zoals in mijn rapport te lezen is, heb ik met veel facetten rekening gehouden, zonder heel drastische maatregelen te nemen zoals het slopen van de poort of het opheffen van de tuin als oase. En bovenal is mijn plan ook nog goedkoper en sneller. Het kan dus wel."

Bijdrage
De betrokken Delftenaar benadrukt in zijn rapport dat hij een bijdrage wil leveren aan de plannen om museum Prinsenhof Delft op een goede en zeer zorgvuldige manier voor de toekomst aantrekkelijker te maken en de geschiedenis van het historische gebouw van het museum meer zichtbaar te krijgen. "Ik wil voornamelijk een positief verhaal brengen, waarbij toch verandering mogelijk is. Ik wil niet alleen zeuren en klagen, maar ook alternatieven aandragen."

Wim put hoop uit een succesverhaal uit het verleden: "In 1843 was er een soortgelijke situatie, toen de gemeente vond dat renovatie van de toren van de Oude Jan te duur werd. De toren stond op de lijst om gesloopt te worden. Delft kwam toen in opstand, en met succes!"

Positieve reacties
Van Leeuwen heeft zijn plan naar alle politieke partijen, de directie van het Prinsenhof, de burgemeester, diverse bewonersverenigingen en nog veel meer betrokken partijen gestuurd. "Ik hoor uit veel hoeken positieve geluiden", vertelt hij. "Veel mensen zien het als een gedegen en realistisch alternatief. Het huidige plan is te veel op Amsterdamse schaal, dat heeft Delft niet nodig. Ik weet natuurlijk niet wat er precies met mijn plan gaat gebeuren, maar ik vertrouw er wel op dat ik op deze manier bijdraag aan de discussie die toch al op gang is gebracht tussen de gemeente en de bevolking van Delft. Ik hoop dat de raad zich dan realiseert dat als er zoveel weerstand is, er toch wel iets mis zal zijn met de huidige plannen."

Wie benieuwd is naar het plan van Wim en het rapport graag wil lezen, mag hem mailen: wagvleeuwen@ziggo.nl.

Gemeente gaat stadsgesprekken aan over de toekomst van Delft

Wethouder Martina Huijsmans nam met Delftenaar Joost als eerste de vragen door. (Foto: EvE)

Hoe wil jij dat Delft er in 2040 uitziet? Om de visie van de Delftenaren daarover te peilen gaat Gemeente Delft de straat op. In de hele maand september zijn er teams op straat om de toekomstvisie van stadsgenoten in kaart te brengen.

De droogste zomer in decennia lijkt hèt moment om als Gemeente Delft straatgesprekken aan te gaan met de bewoners. Helaas goot het woensdag 5 september tijdens de aftrap van het stadsgesprek over de toekomst van Delft van de regen. Achteraf zou blijken dat op dat moment de A20 onder water stond en moest worden afgesloten...
Toch liet wethouder Martina Huijsmans zich door de elementen niet weerhouden om op het Bastiaansplein met Delftenaar Joost, even tevoren uit de supermarkt 'geplukt', in gesprek te gaan over de toekomst van Delft. Onder een afdakje, dat wel. Joost is de eerste van hopelijk vele Delftenaren die de speciale vragenlijst van de gemeente gaat invullen.
De hele maand september zijn er overal in Delft mensen van de Veld Academie te vinden die stadsgenoten gaan aanspreken. Wat vinden zij belangrijk voor de toekomst als het gaat om wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, samen leven, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en historie? Delftenaren kunnen ook gewoon vanuit hun luie stoel de vragen beantwoorden. Ze zijn te vinden op www.delft.nl/omgevingsvisie. Het hele traject rondom de omgevingsvisie loopt tot eind 2019. In de loop van volgend jaar zal er ook nog een grote stadsbijeenkomst worden georganiseerd waarin de resultaten van al deze gesprekken worden gepresenteerd.
Omgevingswet 2021
Het 'Gesprek met de Stad' vloeit voort uit de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. "De Omgevingswet gaat over de regelgeving in het fysieke domein", legt Marlies van Arendonk, procesmanager van het project namens de Gemeente Delft uit. "Het gaat over heel veel onderwerpen en dus zijn er ook heel veel verschillende wetten en regels, zoals de bekende bestemmingsplannen en de structuurvisie. De nieuwe Omgevingswet bundelt al die wetten samen en verplicht de gemeente om een Omgevingsvisie vast te stellen." Die omgevingsvisie omvat een veelvoud van onderwerpen, gerangschikt in negen verschillende thema's: wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, duurzaamheid, gezondheid, samenleven, veiligheid en historie. De uiteindelijk omgevingsvisie wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Uit de omgevingsvisie komt vervolgens het omgevingsplan voort. Eén integraal plan voor de fysieke leefomgeving die alle bestemmingsplannen gaat vervangen. En er komt één loket waar de bewoner voor alle zaken in de fysieke leefomgeving terecht kan. Mocht er een derde partij bij de aanvraag nodig zijn, bijvoorbeeld de provincie, dan neemt de gemeente met de betreffende instantie contact op. Daarna neemt de gemeente of provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar één van beiden de beslissing. Geen geshop meer dus tussen verschillende instanties en bestuurslagen. "Het wordt voor bewoners veel eenvoudiger om een aanvraag te doen." De procedure wordt bovendien verkort tot acht weken. Zo hoopt de gemeente dat er meer ruimte komt voor de initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

Delfts Doen
Dat afstemmen met bewoners en belanghebbenden, in gemeentetaal de participatieaanpak, krijgt in de Prinsenstad gestalte met Delfts Doen: een set spelregels die bruikbaar zijn in de voorbereiding van elk nieuw initiatief, in de stad, de wijk of de buurt. Naast het Omgevingsplan voor The Green Village van TU Delft is de omgevingsvisie het eerste grote project waarbij Delfts Doen wordt toegepast. De participatieaanpak Delfts Doen vervangt bestaande regelingen en verordeningen voor beginspraak, participatie en inspraak als de Omgevingswet in 2021 in werking treedt.
"Het zijn leuke vragen", vindt Mariska Huijsmans na het gesprek met Joost. "Je kunt meerdere antwoorden geven en er is voldoende ruimte om aan te geven wat je belangrijk vindt." Een slordige twintig jaar vooruitkijken is niet eenvoudig, beseft ook de wethouder. Niemand weet immers hoe de situatie over twintig jaar is en waar dan de belangrijkste behoeftes liggen. "Toch moeten we nu overwegingen voor de toekomst maken, want anders overkomt het je straks." De omgevingsvisie bevat dan ook vooral de hoofdlijnen. "En het is dan natuurlijk ook niet in beton gegoten. Er blijft ruimte om zaken bij te sturen. "
Terwijl de wethouder nog een aantal mensen van de pers te woord staat gaan de teamleden van de Veld Academie het plein op voor de stadsgesprekken met voorbijgangers. Gelukkig is het net droog geworden.


Annet Meijneke

Zit je heerlijk op het bankje op de Hooikade aan de Zuidkolk?
Nou inderdaad. Ik kom net uit mijn werk en moet over een half uur bij de Oude Delft zijn. Ik ga lekker uit eten met achttien collega's van de kinderafdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis. De jonkies op ons werk doen dat regelmatig en vanavond gaan we met de wat oudere garde, de TENA Ladies, zoals we ons zelf wel eens gekscherend noemen.

Heb je nog iets meegemaakt de afgelopen dagen?
Ik ben van het weekend vooral heel erg geschrokken. De buurman was hout aan het hakken en die sloeg met de bijl in zijn voet. Ik heb de wond heel strak afgebonden en mijn man heeft de auto gepakt en hem naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de kloof gehecht. Gelukkig gaat het inmiddels wat beter met hem.

Ga je van de week nog wat leuks doen?
Vrijdag heb ik een trouwerij aan het strand van Noordwijk. Mijn neefje Floris gaat dan met Maaike trouwen.

Wie zou je nog eens willen ontmoeten en waarom?
Als het nog kon mijn dochter
Daphne. Zij is twintig jaar geleden op elfjarige leeftijd overleden aan een tumor in haar knie. Het is ons Elfje, want ze is op elf november geboren, op elf juli overleden en ze is elf jaar geworden.

Wat vind je de mooiste plek van Delft en waarom?
De Beestenmarkt om zijn gezelligheid. Ik kom er regelmatig om wat te drinken, voor een appeltaartje bij Kobus Kuch of om lekker uit eten te gaan. Het is daar altijd gezellig.

Hoog bezoek voor Delftse techniekbedrijven

Studenten gaven minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer een rondleiding (foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Afgelopen woensdag bezochten minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken
en Klimaat de Delftse techniekbroedplaatsen HighTechCentreDelft (HTCDelft), Betafactory en Accenda.

Tijdens een rondleiding door de naast elkaar gelegen bedrijven, kregen minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer voorbeelden te zien van innovaties die tot stand zijn gekomen door onderwijs en onderzoek te koppelen aan vragen van bedrijven. Samenwerkingen tussen technische onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven leveren unieke resultaten op. Door mbo-, hbo- en universitaire studenten van onder meer ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en de TU Delft met ervaren docenten te laten werken aan echte opdrachten van en met bedrijven, wordt het mogelijk om indrukwekkende innovatieve oplossingen te ontwikkelen. In de technische ruimte van HTCDelft werd stilgestaan bij enkele van de succesvolle projecten zoals de robot die wasgoed sorteert van Koning & Hartman, de automatische worstensnijder van Zandvliet Vleeswaren en de interface van VP Instruments.

Studenten gaven uitleg over de 3D printers die onderdelen aan het printen waren. In de Betafactory toonden studenten van De Haagse Hogeschool vol trots de elektrische racewagen en het toekomstige autonome stadsvoertuig. Ook werd er stilgestaan bij het prototype van start-up KanoePack. Afsluitend bezochten de bewindslieden Accenda. Daar maakten zij kennis met de heren Seiffers en hun passie om mobiliteit binnen de energietransitie een plek te geven met hun elektrische- en waterstofauto als 100% schone generator. "Natuurlijk met studenten, docenten en onderzoekers" vertellen zij. "Fantastisch om te zien hoe jullie de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs voor elkaar hebben gekregen", aldus de heer Rutte.

Vergoeding voor sport en cultuur

Gemeente Delft werkt alleen op afspraak. Maak een afspraak via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015

Ontvangt u een uitkering van de gemeente, zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm? En heeft u kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar? Dan kunt u voor uw kinderen een vergoeding voor sport en cultuur krijgen.

U kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor de kosten van zwemlessen, de contributie van een sportvereniging, de aankoop van sportattributen, het lidmaatschap van een toneelgroep, de aanschaf van een muziekinstrument of voor lessen bij een muziekschool. De vergoeding voor sport is maximaal € 325 per kind per jaar en de vergoeding voor cultuur is maximaal € 450 per kind per jaar.

De vergoedingen worden verstrekt door het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. U kunt de vergoeding niet zelf aanvragen. Dit gebeurt door professionals uit het onderwijs, de maatschappelijke hulpverlening en de gezondheidszorg die bekend zijn met uw gezinssituatie. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds storten het geld vervolgens rechtstreeks op de rekening van de sportclub of culturele instelling. De vergoeding voor kleding en andere attributen worden na ontvangst van de factuur binnen 3 weken overgemaakt naar de winkel of de aanbieder.

Kijk voor meer informatie op www.delft.nl – zoek op jeugdsportfonds of jeugdcultuurfonds.

Gemeente Delft | Stationsplein 1 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | openingstijden: ma t/m do van 8.30-17.00 uur, vr van 8.30-20.00 uur | u kunt bij de gemeente alleen per pin betalen | www.delft.nl.

Werkzaamheden

Binnenstad

Taptoe: op 8 september trekt de Taptoe tussen 11.30 en 14.00 uur door de binnenstad. De straten waar de parade voorbijkomt, zijn tijdelijk afgesloten.

Bagijnestraat: op 10 september zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Fietsers worden omgeleid.

Verwersdijk / Noordeinde: van 10 tot en met 16 november zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Er is geen hinder voor het verkeer, het werk vindt plaats op de stoep.

Oosteinde: tot en met 20 december zijn er werkzaamheden aan het riool. Op het deel waar wordt gewerkt, is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Oude Delft 136: stremming door verhuizen op 12 september van 7.15-14.30 uur.

Hof van Delft

C. Fockstraat: op 8 september is er van 15.00 tot 23.00 uur een straatfeest.

Stationsplein: tot en met april 2020 is het Stationsplein niet te bereiken via de zuidkant.

Westsingelgracht: tot en met 30 oktober zijn er werkzaamheden aan de Westsingelgracht. Ter hoogte van de tramhalte en tussen het Stationsplein en de Ireneboulevard komen steigers waar boten kunnen aanmeren. Het werk wordt vanaf het water uitgevoerd om overlast voor fietsers te beperken. Voor de veiligheid van fietsers komen er tijdelijke hekwerken langs de waterkant. Deze worden eind september vervangen door een definitieve leuning.

Tanthof

Latijns-Amerikalaan: op 12 september wordt er een laadpaal voor elektrische auto's geplaatst ter hoogte van de kruising met de Boliviastraat. Tijdens het werk zijn 2 parkeervakken afgesloten.

Voordijkshoorn

Westlandseweg: tot en met 14 september is de Westlandseweg afgesloten op het deel vanaf de Prinses Beatrixlaan tot de kruising met de Reinier de Graafweg. Verkeer wordt omgeleid via de Papsouwselaan, Martinus Nijhofflaan en de Buitenhofdreef.

Mienette Stormstraat: tot en met 26 oktober zijn er werkzaamheden aan de bestrating.

Henry Dunantlaan: tot en met 29 december zijn er werkzaamheden aan het riool. De straat is dan afgesloten voor verkeer.

Voorhof en Buitenhof

Westlandseweg: tot en met 14 september is de Westlandseweg afgesloten op het deel vanaf de Prinses Beatrixlaan tot de kruising met de Reinier de Graafweg. Verkeer wordt omgeleid via de Papsouwselaan, Martinus Nijhofflaan en de Buitenhofdreef.

Schijflaan: tot en met 21 september zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Tijdens het werk is de inrit naar de Schijflaan afgesloten. De parkeervakken bij de inrit zijn wel bereikbaar.

Felix Timmermanspad: tot en met 31 december zijn er werkzaamheden aan de riolering.

Griegstraat: tot en met 31 december wordt het riool vervangen. Hierdoor is de kruising met het Bartokpad afgesloten. Verkeer kan omrijden via de Reinier de Graafweg.

Vrijenban

Aan 't Verlaat: tot en met 30 september vindt er onderhoud plaats aan het fietspad. Het fietspad is versmald, maar fietsers en voetgangers kunnen passeren.

Wippolder en Schieoevers

Faradayweg: tot en met 31 december zijn er werkzaamheden aan het riool.

Voltaweg: tot en met 31 december zijn er werkzaamheden aan het riool.

Engelsestraat: tot en met april 2019 is de aansluiting richting de Zuidwal afgesloten vanwege bouwactiviteiten.

Huismansingel: tot en met 30 mei 2019 wordt de weg verbreed naar 2 x 2 rijstroken. De werkzaamheden leveren geen hinder op voor het verkeer.

Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer vanaf de A13 wordt omgeleid:vanuit Den Haag: via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevestvanuit Rotterdam: via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal.

Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel de brug gebruiken.

Besluiten

Verkeersbesluiten

2614 BB | Van Foreestweg | instellen éénrichtingsverkeer (kenmerk 3744846)

2627 AC | Crommelinlaan | tijdelijke parkeerplaatsen reserveren voor dierenkliniek (kenmerk 3762951).

Evenementenvergunningen

6-7-8 september | Taptoe Delft | Markt | verleend

9 september | Ladies Ride (toertocht voor dames) | doorgang door Delft (vanuit Berkel en Rodenrijs), Hoofdboschpad, Vockestaertpad, St. Maartensrechtpad, Zuidkade (Schipluiden) | verleend

15 september | Vrienden van 015 | Henk van Riessenlaan 2 | aangevraagd

18-23 september | Kermis | Markt | verleend

20 t/m 23 september | Delft Serveert | St. Agathaplein | aangevraagd

22 en 23 september | De Spoorzone Voorbij | Phoenixstraat, Spoorsingel, van Delftse Molen tot Hooikade | aangemeld

29 september | Verjaardag De Sjees | Terras de Sjees, Markt 5 | verleend

30 september | Delfts Blauw rit Rotary Delft | Markt | melding akkoord.

Op www.delft.nl/evenementenkalender vindt u alle evenementen die bij de gemeente zijn aangevraagd en de status van de aanvraag. Inzage: op afspraak bij de gemeente aan Stationsplein 1.


Markt verplaatst 20 september

De donderdagse warenmarkt op de Markt wordt op 20 september (ivm. Kermis) verplaatst naar de Burgwal / Brabantse Turfmarkt / Molslaan. De kramen worden de woensdag ervoor vanaf 17.00 uur opgebouwd en op donderdag vanaf 17.00 uur weer weggehaald. Woningen en bedrijven aldaar zullen in die periode minder goed bereikbaar zijn. Met vragen kunt u terecht bij de gemeente via tel. 14015.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

2611 LB | Vrouwjuttenland 23 | brandveilig gebruik: pand brandveilig gebruiken | 27-8-2018

2611 SX | Oranjestraat 5 | bouw: bovenverdieping met onderverdieping samenvoegen | 27-8-2018

2611 XX | Van Leeuwenhoekkwartier | bouw: herenhuis met carport | 27-8-2018

2612 JH | Gerardus de Haenstraat 83 | kap: bomenkap op terrein Vestia | 28-8-2018

2613 JW | Keizer Karelstraat 2 | milieu bodemenergiesysteem: reeds aangelegd GBES aanpassen | 30-8-2018

2613 VJ | Warmoezierstraat 34 | bouw: indeling wijzigen, van 1 naar 2 woningen | 30-8-2018

2628 RT | Mijnbouwplein 11 | kap: boom op rand opgang oostzijde St. Sebastiaansbrug | 28-8-2018

2628 SR | Prins Mauritsstraat 37 | brandveilig gebruik: Cornelis Musiusschool herontwikkelen | 31-8-2018

2628 TH | Simonsstraat 8 | bouw: woning splitsen dakopbouw plaatsen | 28-8-2018

2628 VK | Schoemakerstraat 97 | bouw: dakopbouw met overige bouwwerkzaamheden realiseren waardoor dubbele bovenwoningen worden gerealiseerd, zogenoemde onvrije woningen | 31-8-2018

2628 ZE | Van Embdenstraat 2 | bouw: terras toevoegen en boeideel verlengen | 28-8-2018.

Verleend regulier

2611 LP | Rietveld 120 D | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: verbouwen tot woning en nieuwe deuren en ramen plaatsen | 29-8-2018

2613 RN | Hovenierstraat 34 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: interne verbouwing en tweede bouwlaag aanbrengen | 28-8-2018.

Verleend uitgebreid

2628 BX | Jaffalaan 9 | brandveilig gebruik: kantoorruimte wijzigen naar basisschool | 27-8-2018.

Verlengde beslistermijn

2611 NE | Verwersdijk 61 | bouw, rijksmonument: monument renoveren | nieuwe beslisdatum 15-10-2018

2628 EX | Delfgauwseweg 196 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: dakkapel op voordakvlak plaatsen | nieuwe beslisdatum: 23-10-2018

2628 XL | Jan de Oudeweg 15 | kap: bomen rooien in binnentuin wegens verkeerde standplaats | nieuwe beslisdatum: 16-10-2018.

Buiten behandeling gesteld

2611 BM | Barbarasteeg 2 | bouw: hekwerk plaatsen | 29-8-2018

2611 KN | Trompetstraat 39 | bouw, gemeentelijk monument: garagedeur verbreden | 29-8-2018

2622 AL | Cubalaan 68 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: aanvraag dakkapel | 29-8-2018.

Meldingen

Meldingen bodemenergiesysteem

2613 JW | Keizer Karelstraat 2 | reeds aangelegd GBES aanpassen | 30-8-2018.

2614 NB | Laan van Lansbergen 20 | gesloten bodemenergiesysteem realiseren | 29-8-2018.

Meldingen brandveilig gebruik

2611 HD | Oude Delft 199 | 27-8-2018

2611 RJ | Molslaan 33 | 29-8-2018

2611 TJ | Oranje Plantage 12 | 2-9-2018

2612 BC | Ternatestraat 171 | 27-8-2018

2627 AB | Hooikade 9 | 27-8-2018

2628 RJ | Piet Heinstraat 41 | 27-8-2018.

Meldingen brandveilig gebruik, niet akkoord

2611 JL | Voorstraat 63 | 3-9-2018

2622 DW | Sandinoweg 149 | 29-8-2018

2627 AB | Hooikade 9 | 3-9-2018

2628 ET | Delfgauwseweg 323 | 28-8-2018.

Sloopmeldingen

2611 HS | Schoolstraat 3 | asbest verwijderen | 27-8-2018

2625 BC | Debussystraat 59 | asbest verwijderen | 31-8-2018

2628 CJ | Lorentzweg 1 | asbest verwijderen | 29-8-2018

2628 CN | Stevinweg 1 | asbest verwijderen | 29-8-2018.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Hans en Paul Berghuis

Hans en Paul Berghuis startten vlak voor de zomervakantie hun eigen onderneming: Lasergame Verhuur Delft. En dat terwijl ze pas dertien zijn!

1. Waarom willen jullie op deze plek op de foto?
Dit is voor ons dé plek om op de foto te gaan, omdat we van hieruit ons bedrijf Lasergame Verhuur Delft runnen.

2. Hebben jullie als 13-jarige tweeling al een eigen bedrijf?
Jazeker. We hebben een Delfts filiaal van Lasergame Verhuur Westland. Dat succesvolle Westlandse bedrijf is van de twaalfjarige ondernemer Rens Zuiderwijk uit Monster. We hebben hem vorig jaar op het Haags Montessori Lyceum leren kennen. We zagen hem ook op Een Vandaag en vonden zijn verhaal erg interessant. We hebben toen gevraagd of we konden samenwerken.

3. Waarom zijn jullie hieraan begonnen?
Vooral om te ondernemen, want lasergamen hadden we eigenlijk nog nooit gedaan. We zagen mogelijkheden het bereik van het bedrijf van Rens te vergroten.

4. Zijn jullie de jongste ondernemers van Delft?
We denken van wel, maar weten het niet zeker. We weten dat er vroeger een aantal jonge meiden een oppasbedrijf hebben opgericht, maar dat zijn inmiddels al studenten.

5. Moesten jullie veel regelen?
Bij het beginnen van een bedrijf komt best veel kijken. We moesten afspraken maken met Rens over de winstverdeling en de investeringen enzo. Daarnaast naar de boekhouder en de KvK. Onze ouders hebben het vooral aan ons zelf overgelaten, zodat we er ook veel van zouden leren.
6. Is het bedrijf ook duurzaam?
Ja, dat vinden we erg belangrijk. Daarom is de kwaliteit van het materiaal goed, waardoor het lang meegaat. Daarnaast gebruiken we oplaadbatterijen in plaats van normale batterijen.

7. Voor wie is jullie bedrijf bedoeld?
We richten ons vooral op kinderen die stoere kinderfeestjes willen geven. Maar ze worden ook gebruikt voor bedrijfs- en klassenfeesten.
8. Hoe loopt het met het bedrijf?
De eerste maand was top. Nu is het wat rustiger. Om reclame te maken hebben we een poster gemaakt die hier op het raam hangt. Die hebben we ook op een aantal scholen opgehangen. Daarnaast hebben we een website, een Facebookpagina en visitekaartjes.

9. Hebben jullie nog wel tijd voor andere dingen?
We zitten op school, computeren, spreken af met vrienden en doen mee aan de FIRST LEGO League. Dat is een wedstrijd die jongeren uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken.

10. Als burgemeester van Delft... zouden we Delft aantrekkelijker maken voor toeristen. Dat levert meer geld op voor de gemeente, de inwoners en ondernemers, waardoor die minder belasting aan de gemeente hoeven te betalen.
(Tekst en foto: Martin Groen)

Shine on, you beautiful diamond…

Een altijd goedlachse Julie samen met haar 'Opi'

20 april 2018 werd iedereen opgeschrikt door het verschrikkelijke nieuws over het overlijden van Julie Neeleman, het driejarige dochtertje van oud-Delft op Zondagredacteur Jesper en zijn Lonneke. Het verdriet blijft groot, het ongeloof is nog volop aanwezig. Hieronder een herinnering van de opa van Julie, die zijn brief aan zijn kleindochter graag in Delft op Zondag wilde plaatsen.

Lieve Julie,

Opi hoopt zo dat jij "ergens" bent waar je omringd bent door alleen maar lieve mensen en kleutertjes van je eigen leeftijd waar jij lekker mee kan spelen en ravotten, Als er 1 meissie is die dat verdient ben jij het lieverd.

20 april 2018 stortte Opi's wereld in toen jij plotseling en totaal onverwachts overleed in je bedje en ons verliet. Het onbegrip van Opi was en is nog steeds erg groot en onverteerbaar. Iedere dag dat Opi nu naar de Iepenhof fietst, waar jij nu rust, kan ik het nog steeds niet geloven en begrijpen. Hier horen opa's en oma's en vaders en moeders te liggen maar geen super lief en onschuldig meisje van 3 jaar en 333 dagen oud, wat jij was.

Net nadat jouw Pappie in het onderwijs was gestapt en er veel meer tijd vrij zou komen om met jou en je zusje Anouk en Mammie een hoop leuke en nieuwe avonturen te beleven. Het mocht allemaal niet zo zijn en het gemis van jou is immens geweest deze afgelopen periode, lieverd.

Je vrolijke inborst, je vrolijke lach, je slimme vragen, je humor, je goedheid, je heerlijk mooie koppie, de liefde die je gaf, je optimisme, je eerlijkheid, je anti ruzie opstelling, de liefde voor je zusje, je zorgzaamheid voor een ieder die je liefhad, je pleistertjes die je overal op plakte als er weer iemand of iets 30 kilometer koorts of meer had. Deze en nog vele mooie andere eigenschappen maakten van jou een mooi en uniek meisje.

Iedere dag begint en eindigt met de gedachte aan jou en het enorme gemis gaat gepaard met vele tranen, iets waar jij een hekel aan had, verdriet. Maar Opi vindt dat hij daar wel recht op heeft, dit keer.

Opi heeft zelfs tattoos laten zetten op zijn arm met tekeningetjes van jou en je naam die je net pas zelf had leren schrijven. Het is heel mooi geworden lieverd en Opi is er heel trots op. Overal waar ik ben laat ik trots zien dat jij die hebt gemaakt!!

Opi heeft geen idee hoe het nu verder moet gaan zonder jou. Ik speel met je zusje Anouk met veel van hetzelfde speelgoed waar ik ook met jou mee speelde. Ik heb aan je gevraagd tijdens jouw uitvaart of dat mocht en of ik ook dezelfde grapjes met Anouk mag maken, dat vond jij goed. Het is wel zwaar omdat veel aan jou doet herinneren maar je zusje vindt het net zo leuk als jij en daar haalt Opi troost uit.

Opi haalt sowieso veel troost uit je zusje want bij sommige gezichtsuitdrukkingen en handelingen zitten veel overeenkomsten met jou, en dat is goed om te zien want per slot van rekening zijn jullie ook zusjes. Opi zal ook altijd goed voor Anoukje zorgen, dat beloof ik je.

Wat Opi ook belooft aan jou is dat ik je altijd en overal een podium ga geven. Ik zal tegen een ieder mijn hele leven blijven zeggen hoe mooi en lief je was. Ik zal ze mijn tattoos laten zien, liedjes over en voor jou schrijven, gedichten en verhalen schrijven, want jouw veel te korte leventje mag niet onopgemerkt blijven. Nooit.

Opi zelf blijft iedere dag naar je toe komen om even samen bij te praten en de mooiste bloemetjes en plantjes bij je neer te zetten. En niet te vergeten, een ballon, die vond je altijd zo leuk.

Tot slot, lieve Julie, hoop ik dat er een dag komt dat als ik aan jou denk, ik niet huil maar lach.

Opi heeft een gedichtje voor je geschreven, het gaat als volgt:

Onze trots.

He Julie waarom verdween je zo plots?
Jij was onze trots
Weet dat ik van je hou
Misschien zien we elkaar gauw

Ik wil weten waar je bent
Kom meteen naar je toe gerend
Ik ga goed voor je zorgen
Gisteren, vandaag en morgen

Ik wil met je praten
En je nooit meer loslaten
Ik wil je elke dag om me heen
Dan zijn we samen, nooit meer alleen

Opi Neeleman.

Delftse buurten pakken uit met Burendag

Vorig jaar organiseerden verschillende buurten een heerlijke gezamenlijke lunch, om elkaar zo beter te leren kennen.

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Onder dat motto is lang geleden door het Oranje Fond en Douwe Egberts Burendag in het leven geroepen. Ook in Delft wordt dit jaar op zaterdag 22 september het contact en de vriendschappen met de buren gevierd.

Samen lunchen, een springkussen voor de kinderen, het buurthuis opknappen of een heuse talentenshow, de buurten in Delft halen dit jaar wederom alles uit de kast om van Burendag een succes te maken.

Mozartflat
Zo ook de bewoners van de Mozartflat. Zij doen dit jaar voor het eerst mee met Burendag en hebben een dag vol leuke èn nuttige activiteiten gepland. "Achter onze flat ligt een jeu de boules-baan", vertelt Ton Ruijs, secretaris van de huurdersvereniging. "We gaan die baan uitbreiden tot een sfeervolle ontmoetingsplaats voor de bewoners van de Mozartflat. Er komt een mooi terras en een zithoek. We zijn druk bezig met de voorbereidingen."

De basis voor de ontmoetingsplek is intussen gelegd. "De tegels voor het terras liggen er al in", zegt Ruijs. "Met Burendag gaan we de boel aankleden. Er komt een bloemenhoek, we gaan schaduwplanten en klimplanten neerzetten, en een afscheiding maken tussen de ontmoetingsplek en de parkeerplaats."

Na al het harde werk hebben de bewoners dan wel wat ontspanning verdiend. Daarom organiseert de huurdersvereniging ook nog het grote Zomerfeest. "We organiseren dat al meerdere jaren, maar besloten het dit jaar te combineren met Burendag. We schenken een borreltje en genieten van een gezamenlijke maaltijd. Met ruim honderd bewoners altijd best een groot gebeuren. Het is altijd heel gezellig. Maar het is eigenlijk sowieso gezellig bij ons in de flat. De buren hebben goed contact met elkaar. Door die positieve sfeer is het heel prettig wonen aan de Mozartlaan!"

Spoorzone
Nog een nieuwe deelnemer aan Burendag is Molen de Roos aan de Phoenixstraat. En omdat Molen de Roos in het vernieuwde spoorzonegebied staat, nodigen de vrijwilligers alle bewoners van dat gebied uit om pannenkoeken te komen eten op zondagochtend. "De bouwwerkzaamheden in de spoorzone zijn zo goed als afgerond, zeker het gebied tussen de molen en het station", vertelt Marjolein Kenselaar, vrijwilliger bij de molen. "Dat willen we met elkaar vieren. Het was altijd een droom van ons om een ontbijt te serveren aan een lange tafel, met heel de buurt, maar we bedachten ons dat dat voor zo'n groot gebied wellicht wat te hoog gegrepen was. Vandaar nu een pannenkoekenontbijt!"

Met de activiteit willen de initiatiefnemers niet alleen vieren met de buurt dat de bouwputjaren voorbij zijn, zegt Marjolein. "Het is tegelijkertijd een leuke manier om je overburen eens te leren kennen. Nu alles weer uit de steigers is, kunnen de mensen elkaar weer wat makkelijker vinden. Burendag is dan een mooie en laagdrempelige manier om iedereen kennis te laten maken met elkaar."

Het pannenkoekenontbijt is een onderdeel van een veel groter programma. Het hele weekend vindt namelijk Festival De Strip plaats voor de bewoners van het spoorzonegebied. Kijk voor meer informatie hierover op www.clubdelft.nl/destrip.

Kijk op www.burendag.nl of uw buurt ook een leuke activiteit organiseert op 22 september.

Gemeente in beweging voor Heilige Land

De bewoners zijn nog steeds vastbesloten in hun strijd om hun huizen te behouden. (Foto: EvE)

De huurders van de historische witte huizen in het Heilige Land krijgen eindelijk steun van de gemeente in hun strijd tegen sloop van hun buurt.

Onder druk van de bewoners en de gemeenteraad besloot wethouder volkshuisvesting Karin Schrederhof in een vergadering van de raad afgelopen dinsdag om met zowel de bewoners als verhuurder Woonbron om de tafel te gaan om een oplossing voor de buurt te vinden.

De bewoners worden gesteund door de SP in hun strijd voor renovatie die al meer dan anderhalf jaar duurt. Fractievoorzitter Lieke van Rossum is blij met de nieuwe stap: "Werkelijk niemand in Delft wil deze prachtige huisjes met rijke historie gesloopt zien. Niemand, behalve de verhuurder die een financieel belang heeft om duurdere woningen te bouwen. Maar tot nu toe bleef de gemeente beweren 'wij gaan daar niet over'. Een gemeente die niet over haar eigen stad gaat, dat is toch de wereld op z'n kop?"

In een emotionele vergadering stonden twee rapporten over de technische staat van de woningen op de agenda, met verschillende conclusies: sloop of renovatie. Al jaren vragen bewoners om een uitgebreider, eerlijk technisch rapport om zo een juiste afweging te kunnen maken over renovatie of sloop. Dat kwam er tot nu toe niet. Een van de huurders zegt: "Woonbron wil alleen in gesprek over een sociaal plan bij sloop en doet geen enkele moeite om bewoners te betrekken bij de plannen. We voelen ons van het kastje naar de muur gestuurd en vinden dat de gemeente het voor ons en onze huizen moet opnemen."

De wethouder liet uiteindelijk de vergadering schorsen om zich te bezinnen over een antwoord en beloofde om met beide partijen in gesprek te gaan over de toekomst van woningen.

Over de naamgeving van straten wordt meestal goed nagedacht. Vaak is er een relatie met een thema dat voor een bepaalde wijk is bedacht: vogels, schilders, staatslieden, dichters en ga zo maar door. In voorbije eeuwen ontstonden straatnamen vaak min of meer vanzelf. Soms was er een relatie met het water waarlangs de straat liep, Oude Delft, een andere keer met gebouwen die er stonden, Broerhuisstraat, Doelenstraat, Schoolstraat, Gasthuislaan, of de ambachten die er werden uitgevoerd,Smitsteeg, Verwersdijk, Voldersgracht. Ook kwam het voor dat de naam van de eigenaar van één van de huizen werd verheven tot straatnaam: Dirklangenstraat, Vrouwjuttenland, Jacob Gerritstraat. En woonde je in een straat aan het einde van de stad, dan werd de windrichting ervoor geplaatst en ontstonden op eenvoudige wijze het Noord-, Oost-, West- en Zuideinde. Het Oosteinde is wellicht ooit een kreek geweest die is gekanaliseerd om het water van de Markt af te voeren. In de geschiedenisboeken komt ook de naam Kercsloot voor. Weer zo'n naam die waarschijnlijk ontstond door het gebruik: veel mensen die vanuit Delfgauw naar Delft kwamen voor kerkbezoek namen de route langs de 'sloot' die we nu als Oosteinde kennen. Het Oosteinde kende rond de zeventiende eeuw verschillende hofjes en sloppen. Wat te denken van het Matrosen Slop, 't Slop genaemt de Klosbaen, de Hooipoort, Venlo en de Leeuwepoort. Die laatste heeft alles te maken met een van Delfts' grootste geleerden, Antoni van Leeuwenhoek, die op de hoek van deze poort werd geboren. Ook in onze tijd is er rond het Oosteinde nog een straatnaam te vinden die gerelateerd is aan de omgeving of het gebruik. In de jaren negentig werden aan de noordoostkant van het Oosteinde nieuwe woningen gebouwd. Een deel van het terrein bleef openbaar toegankelijk en werd vooral gebruikt als speelterrein door de plaatselijke jeugd. In 1996 schreef de gemeente een prijsvraag uit voor de naamgeving. Winnaars werden vier buurtkinderen (toen 9, 10, 12 en 14 jaar) die een naam instuurden die zij al lange tijd gaven aan het terrein waar ooit de Cartonnagefabriek stond: 't Carto.

(www.dubbeldelft.nl)

Bij nacht en ontij

Leo Quack genoot tijdens het Jazzfestival van het optreden van Joke Bruijs. (foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Het collegejaar is weer begonnen en weer blijkt dat studenten een feestje weten te bouwen. Eerst waren er de Lustrumfeesten, daarna de Owee-week, waarbij er vijftienhonderd man langs de Vliet aten en waarbij er ook op de campus groot feest was met goede muziek. Ik heb er geweldig van genoten en op de Markt zag je dat de verenigingen hun beste beentje voorzetten om nieuwe leden te werven. Ook hebben ze hun handen uit de mouwen gestoken om het aanzien van de stad wat te verbeteren. Prachtig natuurlijk, maar een verbeterpuntje zou kunnen zijn om dit in de binnenstad te doen en het kroos aan de eenden over te laten.
Bovendien worden er prachtige uitvindingen gedaan, zoals een hulpmiddel dat mensen met een whiplash in staat stelt min of meer normaal te functioneren. Ik vind het bijzonder dat dit allemaal in Delft wordt bedacht. Verder bleek tijdens de Pasar Malam in de Botanische Tuin maar weer eens wat een prachtige exotische gewassen we binnen onze stadsgrenzen hebben.
Dan was er natuurlijk ook het Jazzfestival, waarbij ze helaas geen mazzel hadden met het weer. De opening met Joke Bruijs was een schot in de roos. Die vrouw is van alle markten thuis. Ze kan op tv lekker slap ouwehoeren, maar ze kan ook fantastisch zingen. Verder was het hele weekend ondanks het tegenvallende weer zeker een succes.
Hopelijk zijn de protesten tegen de voorgenomen maatregelen op het Agathaplein ook succesvol. Natuurlijk moet je zorgen voor goede beveiliging om bijzondere kunst binnen te halen, maar dat moet niet ten koste gaan van de schoonheid.
Verder is de stad ook weer twee mooie 'winkels' rijker. Of je worst lust is uitgebreid in het pand van de Pijpenla en Rob Addink heeft een tweede Meubel- en Slaaphuys geopend op de Binnenwatersloot. Het is zeker de moeite waard om er eens binnen te lopen.
Zelf ben ik bij de opnames van de clip van Nico Haaks zoon Kees geweest, wat erg leuk was, maar ook vermoeiend.
Dan wil ik ook niemand meer horen over dat in Delft niets te beleven is. Vorig weekend was het feest bij Ciccionina, waar ik me oud voelde, maar het fantastisch was om te zien hoe de jongeren uit hun dak gingen. Ook waren er het Jeu de Boulestoernooi en de Biermarkt van Locus Publicus, waardoor ik er niet eens aan toe kwam om de Bieslanddagen te bezoeken. Ook komend weekend hoeven we niet stil te zitten, met de Open Monumentendagen, Taptoe en de Bruggenparade in het verschiet. Ook komt Frans Duijts bij de Tobbe, is er het 015 feest bij SEP en viert De Sjees op 29 september haar verjaardag met drie topdj's.

Omwonenden tegen plannen met voormalige portierswoning Sint Joris

Wij als omwonenden hebben geen bezwaar tegen de sloop van de portierswoning, ook niet tegen nieuwbouw. Het bezwaar geldt voor het vervijfvoudigen van de herbouw, bestaande uit drie appartementen. Wij hebben begrip voor de eigenaar dat hij zijn grond zoveel mogelijk wil benutten en laten renderen, maar daarbij houdt hij geen rekening met het bestemmingsplan.

Niet voor niets is door de gemeente in het ecologisch rapport op deze grond een groene zone gepland, een belangrijke groene verbinding voor insecten en vogels. Voorwaarden zijn dan ook dat er bij verbouwing of herbouw hooguit 10% uitgebreid mag worden, met een maximale hoogte van 10 meter. Deze herbouw voldoet absoluut niet aan deze voorwaarden. Er loopt een eeuwenoude sloot langs het perceel, langs de fruittuinen naar het groengebied van het Joris, met natuurlijke lommerrijke begroeiing langs de oevers, een prachtige waardevolle corridor voor insecten en vogels. Het appartementsgebouw wordt gepositioneerd op slechts drie meter afstand van deze sloot. De terrassen grenzen direct aan het water. Met een damwand wordt een betonnen keerwand opgericht, welke zich als plint van het gebouw gaat manifesteren. Het bestaande oevergroen wordt vernietigd, waarbij ook een prachtige hoge beuk moet verdwijnen.

Een ander bezwaar: Ongeveer zes jaar geleden bouwde deze eigenaar een villa, grenzend aan de betreffende ecologische zone. Toen is aan de orde gekomen dat het naastgelegen prachtige historische pand, 'Villa Maria', dominant moest blijven voor de directe omgeving. Als dit appartementsgebouw er mag komen zal dat de aandacht vragen en wordt Villa Maria alsnog ondergeschikt. Omwonenden hebben zich verenigd tegen deze bouwplannen in de Werkgroep Oostsingel 181!

Aanbestedingsprocedure Sint Sebastiaansbrug afgerond

Dinsdag 25 september vindt er een informatieavond plaats over de bouw van de nieuwe brug Foto: Koos Bommelé

De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden aan de Sint Sebastiaansbrug is afgerond en de opdracht is definitief gegund aan Aannemers Combinatie Sagittarius bestaande uit Van Spijker Infrabouw B.V. en Solidd Steel Structures B.V.

Delft krijgt een nieuwe Sint Sebastiaansbrug die de huidige brug vervangt. De huidige brug is in slechte staat en vertoont scheuren. De brug is daardoor ook niet geschikt voor de aanleg van de geplande trambaan voor tramlijn 19, die naar TU Delft Campus gaat rijden. De nieuwe brug zorgt voor een veilige en vlotte verbinding tussen het centrum van Delft en de TU-wijk en TU Delft Campus.

Planning
De brug wordt gebouwd door Aannemers Combinatie Sagittarius. Deze aannemerscombinatie start direct na de gunning met de voorbereiding van de werkzaamheden. Voorzien is dat werkzaamheden vanaf januari 2019 starten. Naar verwachting is de nieuwe brug begin 2020 klaar. Tramlijn 19 zou dan medio 2020 kunnen rijden.

Inloopavond
Over de bereikbaarheid en omleidingen, de bouw van de Sint Sebastiaansbrug, aanleg tramlijn 19 en andere aansluitende projecten in de omgeving wordt op dinsdag 25 september van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond in Theater de Veste georganiseerd. Kijk voor meer informatie op de website www.delft.nl/sebastiaansbrug

Open Dag bij Astarte Huidverzorging

Nicole Borghuis verwelkomt u op 15 september graag in haar salon!

Altijd al eens willen weten wat er gebeurt achter de gevel van de Jan Campertlaan 277? Op 15 september kun je het ontdekken! Dan houdt Nicole Borghuis van Astarte Huidverzorging een Open Dag. Van 11.00 uur - 16.00 uur is iedereen welkom. Ontdek je huidtype, maak kans op een VIP-behandeling en scoor en passant nog een mooie korting!

"Ik merk dat mensen toch wel nieuwsgierig zijn naar mijn salon", aldus Nicole Borghuis. En aangezien de onderneemster trots is op haar werk en daar met plezier over vertelt, organiseert zij op zaterdag 15 september van 11.00 uur -16.00 uur een Open Dag. Onder het genot van een lekker gezond sapje of, naarmate de dag vordert, een glaasje prosecco, kun je van Nicole van alles horen over schoonheidsbehandelingen, cosmetica en gezondheid. "Zo kun je een gratis huidanalyse laten maken", belooft Nicole. Met behulp van een speciaal apparaat ontdek je zo binnen een paar minuten je huidtype en kunnen we bepalen of er wellicht een behandeling nodig is, òf met welke middelen je problemen kunt voorkomen. Nicole geeft je natuurlijk graag advies!

Korting
In haar salon gebruikt Nicole de producten van Jean D'Arcel, die ook een speciale, 100% veganistische lijn heeft "Daar is dit merk redelijk uniek in. En bovendien: Jean D'Arcel is goed en heeft producten voor ieder huidtype en elk budget." En om uw budget óók een beetje te masseren geeft Nicole tijdens de Open Dag ook nog eens 20% korting op alle producten. Daarmee houdt de kortingsregen nog niet op. Wie op de Open Dag een behandeling boekt, ontvangt automatisch 10% korting. En of dat allemaal nog niet genoeg is maak je op 15 september ook nog eens kans op het winnen van een VIP-behandeling: "Onder de bezoekers die hun e-mailadres achterlaten verloot ik een uitgebreide schoonheidsbehandeling van twee uur" belooft Nicole.

Behandeling
en verzorging

Je kunt bij Astarte Huidverzorging terecht voor een veelvoud aan (gezichts)behandelingen, zoals sportremover, een fruitzuur behandeling of, heel bijzonder, een vegan behandeling. Nicole doet ook Microneedling en microdermabrasie. Beide behandeling zorgen voor verdunning van de oude huidlaag en een boost van celvernieuwing, waardoor je minder rimpeltjes ziet en een egaler en stralender huid krijgt.
Iedereen is welkom. Niet alleen dames, óók mannen. En van iedere leeftijd. "Oud, maar ook jong kan baat hebben bij een schoonheidsbehandeling", aldus Nicole. "Ouder worden doen wij later wel!"

Knippen en scheren, voor dames én heren

De naam 'barbier' is gewoon de geuzennaam van een goede herenkapper, vindt Evert Klok. Foto: Esdor van Elten

Knippen en Scheren ademt een 'mannelijke barbierssfeer'. Er liggen scheermessen, er staan 'mannelijke' verzorgingsproducten en natuurlijk is er de aloude barbierspaal. Toch is eigenaar Evert Klok een allround kapper en in zijn mooi ingerichte winkel kunnen zowel dames als heren terecht.

Ruim dertig jaar zit hij in het vak. Evert Klok leerde de fijne kneepjes bij Molier, een bekende kappersnaam in Delft. Dertien jaar geleden nam hij de zaak aan de Papsouwselaan 444 over. Eerst nog in de 'oude stijl', maar vier jaar geleden veranderde hij de look en inrichting. "Ik merkte dat de naam de lading niet meer dekte.", legt hij uit. "Knippen en Scheren doet dat wel." Scheren en baardverzorging bij de kapper is namelijk weer heel normaal geworden. "Tegenwoordig wil de man met een baard er ook gewoon verzorgd uitzien." Die verzorging kan zo uitgebreid zijn als je maar wil. "Een baard oogt van zichzelf wat onverzorgd", aldus Klok. "Vaak heeft het al enorm effect als je alleen strakke contouren aanbrengt." Een goede trimbeurt en een drupje olie maken het dan al snel àf. Zo is scheren en baardverzorging tegenwoordig een belangrijk deel van zijn werk. "Ook jongeren laten zich steeds meer scheren." De naam 'barbier' is inmiddels weer gemeengoed in kappersland en Evert draagt de titel met ere. "Maar eigenlijk is het gewoon de geuzennaam van een goede herenkapper", vindt hij.

Ook dames
Als je 'Knippen en Scheren' op je ruit hebt staan ligt het wellicht voor de hand dat mensen denken dat je een mannensalon bent. Maar er komen ook heel veel vrouwen", benadrukt Klok. "Ook ons team zelf bestaat uit vier dames. Ik ben de enige haan in het kippenhok. Wij zijn er voor iedereen. Keurige dames op leeftijd zitten hier zij aan zij met mannen met lang haar en tatoeages. En dat gaat prima. Ze vinden het allemaal leuk. Dit jaar hebben we zelfs een oorkonde gekregen als 'Gezelligste kapsalon van Delft 2018'. Los van de gezelligheid is 'Knippen en Scheren' gewoon een heel goede kapsalon. Je kunt er terecht voor van alles. "Veel dames komen hier voor de wat ingewikkelder kleuringen", aldus Evert. "Highlights en lowlights, maar we krijgen ook nog steeds mensen binnen voor een 'ouderwetse' permanent. We kunnen hier alles; nieuwe, maar ook oude technieken."
Bij Knippen en Scheren kun je zonder afspraak terecht. En zoals vaste klanten zeggen: "zelfs het wachten is gezellig!" Loop daarom gerust binnen aan de Pasouwselaan 444. Openingstijden: dinsdag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 17:30 uur, vrijdag van 08:30 uur tot 19:00 uur, zaterdag van 08:00 uur tot 16:30 uur.

Knippen en scheren, voor dames én heren

De naam 'barbier' is gewoon de geuzennaam van een goede herenkapper, vindt Evert Klok.

Knippen en Scheren ademt een 'mannelijke barbierssfeer'. Er liggen scheermessen, er staan 'mannelijke' verzorgingsproducten en natuurlijk is er de aloude barbierspaal. Toch is eigenaar Evert Klok een allround kapper en in zijn mooi ingerichte winkel kunnen zowel dames als heren terecht.

Ruim dertig jaar zit hij in het vak. Evert Klok leerde de fijne kneepjes bij Molier, een bekende kappersnaam in Delft. Dertien jaar geleden nam hij de zaak aan de Papsouwselaan 444 over. Eerst nog in de 'oude stijl', maar vier jaar geleden veranderde hij de look en inrichting. "Ik merkte dat de naam de lading niet meer dekte.", legt hij uit. "Knippen en Scheren doet dat wel." Scheren en baardverzorging bij de kapper is namelijk weer heel normaal geworden. "Tegenwoordig wil de man met een baard er ook gewoon verzorgd uitzien." Die verzorging kan zo uitgebreid zijn als je maar wil. "Een baard oogt van zichzelf wat onverzorgd", aldus Klok. "Vaak heeft het al enorm effect als je alleen strakke contouren aanbrengt." Een goede trimbeurt en een drupje olie maken het dan al snel àf. Zo is scheren en baardverzorging tegenwoordig een belangrijk deel van zijn werk. "Ook jongeren laten zich steeds meer scheren." De naam 'barbier' is inmiddels weer gemeengoed in kappersland en Evert draagt de titel met ere. "Maar eigenlijk is het gewoon de geuzennaam van een goede herenkapper", vindt hij.

Ook dames
Als je 'Knippen en Scheren' op je ruit hebt staan ligt het wellicht voor de hand dat mensen denken dat je een mannensalon bent. Maar er komen ook heel veel vrouwen", benadrukt Klok. "Ook ons team zelf bestaat uit vier dames. Ik ben de enige haan in het kippenhok. Wij zijn er voor iedereen. Keurige dames op leeftijd zitten hier zij aan zij met mannen met lang haar en tatoeages. En dat gaat prima. Ze vinden het allemaal leuk. Dit jaar hebben we zelfs een oorkonde gekregen als 'Gezelligste kapsalon van Delft 2018'. Los van de gezelligheid is 'Knippen en Scheren' gewoon een heel goede kapsalon. Je kunt er terecht voor van alles. "Veel dames komen hier voor de wat ingewikkelder kleuringen", aldus Evert. "Highlights en lowlights, maar we krijgen ook nog steeds mensen binnen voor een 'ouderwetse' permanent. We kunnen hier alles; nieuwe, maar ook oude technieken."
Bij Knippen en Scheren kun je zonder afspraak terecht. En zoals vaste klanten zeggen: "zelfs het wachten is gezellig!" Loop daarom gerust binnen aan de Pasouwselaan 444. Openingstijden: dinsdag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 17:30 uur, vrijdag van 08:30 uur tot 19:00 uur, zaterdag van 08:00 uur tot 16:30 uur.

Huis te koop wordt deze week aangeboden door Björnd Makelaardij

SONY DSC

DELFT - Gerben en Daphne Hoogwerff Kroon wilden twaalf jaar geleden naar een ééngezinswoning in een omgeving waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Die vonden zij in de Delftse wijk Hoornse Zoom, met Den Hoorn aan de overzijde van de Buitenwatersloot. Gerben en Daphne kozen dus voor de nieuwe wijk op het voormalige VDD-terrein. Een wijk die gebouwd is in een hoefijzervorm.
Een kleinschalige wijk, die wat verscholen ligt tussen het bruisende van Delft en pittoreske van Den Hoorn. "Wij wilden graag een nieuwbouwwoning", zegt Gerben. "We kwamen van een appartementje in de binnenstad. In deze nieuwe buurt kwamen we in een heel sociale omgeving. Er was meteen een leuk contact tussen al die nieuwe mensen.
Het is trouwens een leuke buurt voor kinderen, met niet minder dan twee speelweides." Bovendien zijn er drie basisscholen in de buurt en de middelbare scholen zijn op fietsafstand. En Daphne zegt: "Maar ook de hockeyvelden zijn dichtbij en zelf rijd ik graag op de fiets naar paardrijden." Hun dochter Fieke en zoon Jente zijn inmiddels wat ouder. Het hele gezin verhuist nu naar de wijk Sion in Rijswijk. Daar hebben ze een grotere tuin bij het huis. "Dus geen groter huis, maar wel meer achtertuin", zegt Gerben. "Over het uitzicht aan de voorkant hier hebben we trouwens niets te klagen. Dat is het mooiste van de wijk, met bomen en water. Je kunt hier trouwens altijd je auto kwijt, dat is wel zo makkelijk."
Gerben en Daphne hebben vanzelfsprekend de woning helemaal naar eigen smaak ingericht. Alles is heel luxe afgewerkt. "Het is heel modern, maar wel allemaal in een neutrale kleurstelling, zodat iedereen het mooi vindt", zegt Daphne. Onder de onderhoudsvrije plavuizen in de woonkamer ligt een heerlijke vloerverwarming. "En samen met alle buren hebben we zonnepanelen laten plaatsen", zegt Gerben. "Dit betekent dat we zeer lage energiekosten hebben", en Daphne vult aan: "op zolder hebben we een extra slaapkamer laten bouwen met een joekel van een kledingkast."
Het is een sfeervolle, uitgebouwde woonkamer, met een vaste kast en openslaande deuren naar de achtertuin. Aan de voorkant is de open keuken, die van de woonkamer is afgescheiden door een bar. De keuken zelf is uitgerust met diverse inbouwapparatuur, zoals een vijf-pits RVS solitaire fornuis met een oven, een magnetron, een koelkast, een vriezer en een vaatwasser. "We hadden het al over het uitzicht voor", zegt Gerben. "We hebben zelfs een lekkere stoel neergezet, om daar vandaan naar buiten te kijken."
De tuin achter ligt op het noordoosten en heeft een praktische houten berging en een achterom. "Je zou boven overigens ook nog een uitbouw kunnen maken", zegt Daphne.
Op de eerste verdieping zijn er twee slaapkamers achter. De derde slaapkamer is voor. De badkamer is voorzien van een ligbad, een afzonderlijke douche, een wastafel en een tweede toilet.
Op de tweede verdieping is er een vierde slaapkamer, met een dakkapel. Er is een praktische bergruimte.
Op de voorzolder is er de opstelplaats voor de CV-ketel (2006), de mechanische ventilatie en wasmachineaansluiting.
"Ja, we gaan half november verhuizen, dus dan komt het huis al vrij", aldus Gerben.

Het starterssegment op de woningmarkt: een competitief segment

Een deel van het team van Roepman Makelaardij, van links naar rechts Nicole Dekker, Ronald Roepman en Martijn Sinnema. Foto: Zien! - Nathan Lie

DELFT - Het academisch jaar is begonnen en in de studentenstad Delft is dat altijd goed te merken.


Niet alleen de TU Delft, maar ook diverse andere onderwijsinstellingen zijn binnen de stadsgrenzen gevestigd. Een nieuw studiejaar betekent ieder jaar weer een grote aanwas van nieuwe eerstejaars studenten. Als die van buiten Delft komen, dan is er wel voldoende woonruimte nodig. Via studentenhuisvester DUWO is niet altijd snel en makkelijk een studentenkamer te vinden. Maar gelukkig zijn er dan de vader en moeder, die wel een appartementje voor hun studerende zoon of dochter willen kopen.

Starters
Dat is allemaal heel nobel, maar levert toch een probleempje op de woningmarkt op. De markt voor starterswoningen stond namelijk al aardig onder druk. "Mensen die zijn begonnen aan hun eerste baan en graag een appartementje willen kopen, die worden op zo´n manier nog verder verdrongen", zegt makelaar Ronald Roepman. "Dus het probleem om al die studenten te huisvesten wordt minder, maar een andere groep is daar de dupe van."

Prijsopdrijvend
Het gaat om het segment met huizen en appartementen tot 250.000 euro. Deze situatie brengt een steeds maar prijsopdrijvende werking met zich mee. Starters op de woningmarkt lijken daarmee steeds vaker aangewezen te zijn op de huurmarkt. "Het is een zeer competitieve markt", zegt Roepman. "De ouders van studenten zijn vaak kapitaalkrachtig, waardoor de jonge starter die zelf de markt op gaat al snel buiten de boot valt. Er is sprake van het veelbetekende begrip schaarste, want in de grote vraag en in deze tijd van het jaar nòg grotere vraag, is niet te voorzien."

Gespannen toestand
De makelaar noemt dit een algemeen probleem, waar niet direct een oplossing voor is. Een oplossing voor de lange termijn is natuurlijk bij bouwen. Maar er gaat wel enige tijd over heen voordat nieuwbouw opgeleverd wordt. "Een oplossing als mini-woningen werkt volgens mij ook niet echt", zegt Roepman. "Die woningen zijn wel heel klein. De conclusie is, dat iedereen in dit segment in een gespannen toestand terecht komt. Een trend die twee of drie jaar geleden is ingezet en zich voortzet. De conclusie is, dat de starter op de woningmarkt, die toch al zo veel moeite heeft om een woning te verwerven, nog steeds wat meer wordt verdrongen."

Foto: Zien! - Nathan Lie

Grote instroom
Studentenhuisvester DUWO is onder andere actief in Delft. In totaal brengt de studentenhuisvester 9.200 studenten onder dak voor het nieuwe studiejaar 2018-2019. In Delft gaat het om ruim 2.400 huurovereenkomsten. Het gaat om studenten uit zowel binnen- als buitenland. In de afgelopen weken was de grote instroom van nieuwe huurders in de studentencomplexen van DUWO.

Internationaal Delft
Vooral in Amstelveen (waar het Amsterdamse DUWO-kantoor staat) en Delft was het druk met de aankomst van de internationale studenten. Omdat zij vaak rechtstreeks van het vliegveld komen, probeert DUWO ze altijd zo veel mogelijk centraal te ontvangen. Zowel in Amsterdam als Delft werden veel verschillende nationaliteiten gesignaleerd.
Het is aan de makelaar om alle borden in de lucht draaiende te houden!
Roepman Makelaardij is te bereiken via telefoonnummer
(015) 213 41 34 of kijk voor meer
informatie op internet:
www.roepman.nl.

Jubileumvoorstelling Theater Overdag

Bezoek de voorstelling nu voor een speciale jubileumprijs!

Inmiddels alweer vijf jaar geleden is het Rietveld Theater gestart met het programmeren van Theater Overdag. Donderdag 13 september om 14.30 uur vieren wij dit met een speciale jubileumvoorstelling.

Op reis met Dietrich en Piaf 'concertante', met Irene Kuiper, Frédérique Sluyterman van Loo en Ger Otte.
Ooit waren Dietrich en Piaf boezemvriendinnen, ondanks hun verschillende karakters: Piaf de mateloze, die het leven opdronk tot de laatste teug, en Dietrich de bedachtzame, die elke stap van haar carrière en privéleven zorgvuldig plande. Als Marlene al jaren niet meer het huis uitkomt, krijgt ze op een avond bezoek van een kleine gedaante uit het verleden….

Entree: 7,50 euro, met gratis koffie of thee en iets lekkers! Kaarten: www.rietveldtheater.nl/agenda

Duurzame Sion bij Lijm & Cultuur

Kom de revolutionaire elektrische auto op 11 en 12 september van dichtbij bekijken (foto: Guido Pijper) Foto: GUIDO PIJPER

Paul Berghuis en Andreas Burzel uit de wijk Sion in Delft ontdekten dat er in Duitsland een revolutionaire elektrische auto met dezelfde naam ontwikkeld wordt. De ontwerpfilosofie van "Sion, de auto" sluit nauw aan bij die van de duurzame deeleconomie van "Sion, de wijk". Beide heren trokken de stoute schoenen aan en regelden dat Sion dinsdag en woensdag te zien is bij Lijm & Cultuur.

Het liefst hadden Paul en Andreas de revolutionaire Sion van Sono Motors, die door geïntegreerde zonnepanelen wordt opgeladen, in hun wijk Sion laten rondrijden. Helaas mogen ze nog niet op de openbare weg, maar Lijm & Cultuur biedt uitkomst op 11 en 12 september van 11.00 uur – 20.00 uur. Je kunt de Sion zien rijden en van dichtbij bekijken.
Voor meer info zie: www.lijmencultuur.nl

Solotentoonstelling Marleen Sleeuwits bij 38CC

De vervreemding die door de ingrepen van Sleeuwits ontstaat, maakt dat de toeschouwer opnieuw gaat kijken.

Dagelijks komen we ze tegen. Ruimtes die zo weinig eigenheid hebben, dat ze inwisselbaar zijn of zelfs onopgemerkt blijven. Zulke non-descripte ruimtes vind je in kantoorpanden, in ziekenhuizen, in de verlaten gangen van een hotel of op een vliegveld. Marleen Sleeuwits is al zo'n tien jaar gefascineerd door dergelijke ruimtes. Ze legt ze vast op foto, deconstrueert ze als beeldhouwer en zet met bestaande fotowerken en sculpturen een nieuwe ruimte naar haar hand. Zo ook met haar solo bij expositieruimte 38CC: Not the Actual Site.

NOT the Actual Site, solotentoonstelling van Marleen Sleeuwits, is te zien t/m zo 21 oktober 2018, wo t/m zo 13 uur -17 uur, Bacinol II, Hooikade 13, Delft. 5 minuten lopen van station Delft.

Meer informatie: www.38CC.nl

Fototentoonstelling in Huis van de Stad

Binnenkort is er in het Huis van de Stad (Stadskantoor) een tentoonstelling van foto´s van en over gemeente Freiberg, de Duitse partnerstad van Delft.

De stichting Delft-Freiberg onderhoudt een vriendschappelijke stedenband tussen de gemeente Delft en de gemeente Freiberg in Duitsland. Freiberg, al meer dan 32 jaar partnerstad van Delft, heeft een tiental fotografen uit haar partnersteden de gelegenheid gegeven om in het kader van het project "Gekruiste Blikken" tijdens een driedaags bezoek Freiberg vast te leggen. Dat deden zij geheel volgens hun eigen interpretatie en creativiteit. Namens Delft was Maurits Pekelharing daar bij.

Deze foto's werden gebundeld tot een fraai boek en van de mooiste werd een reizende tentoonstelling samengesteld. De collectie komt nu op 28 september naar Delft en zal te zien zijn tot 31 oktober in het Stadskantoor. Er komt een delegatie van de Gemeente Freiberg mee om bij de opening aanwezig te zijn. Tevens komen dan drie fotografen uit Freiberg om tijdens een driedaags bezoek een reeks foto's van Delft te maken waarbij zij ook nu hun artistieke talenten zullen aanwenden.

De tentoonstelling wordt op vrijdag 28 september om 17.00 uur door wethouder mevr. Martine Huijsman geopend. Daarna is de tentoonstelling te bezichtigen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdagavond tot 20.00 uur.
Meer info op
www.stichtingdelft-freiberg.nl

Bekijk de oudste
kelder van Delft

Zaterdag 8 september
Tijd: 11.00 tot 17.00 uur
Locatie: Delfts Brouwhuis
Entree: Gratis

Keltisch Concert
Windbroke

Zondag 9 september
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Op Hodenpijl
Entree: 15 euro

Première: Dogman
Maandag 10 september
Tijd: 21.15 uur
Locatie: Filmhuis Lumen
Entree: 9 euro

Smoothieproeverij
Dinsdag 11 september
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Quetzal Delft
Entree: 15 euro

Bekijk de elektrische
auto Sion

Dinsdag 11 en woensdag 12 september
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Lijm & Cultuur
Entree: Gratis

Openluchtcinema: Chef
Woensdag 12 september
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Doelenplein Delft
Entree: 7 euro

Student Night
Donderdag 13 september
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Club Ciccionina
Entree: Gratis

Openluchtcinema:
(500) Days of Summer

Vrijdag 14 september
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Doelenplein
Entree: 7 euro

Babylonia: Isn't it Orpheus
Zaterdag 15 september
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Rietveld Theater
Entree: 14 euro

Partner Match Avond
Zaterdag 15 euro
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Dansschool Wesseling
Entree: Gratis


Muziek-Luisterlezing Venetië door Karin Jense

Kom luisteren naar opnames van een divers aantal muziekstukken.

De Delftse musicus Karin Jense geeft zondagmiddag 16 september een Muziek-Luisterlezing over 'Venetië en de Muziek' in het Meisjeshuis te Delft.

Gondeliers en Carnavalsfeesten inspireerden componisten. In de San Marco ontstond muziek voor meerdere tegenover elkaar geplaatste koren. Vivaldi componeerde voor leerlingen van een Meisjesweeshuis. We luisteren naar opnames van een divers aantal muziekstukken en horen een toelichting op de muziek, componist en meer. Ook zoals beschreven door een 18e-eeuwse muziekjournalist!

Het Meisjeshuis - Oude Delft 112 in Delft. Tijd: 14.30 uur -16.30 uur, zaal open 14.00 uur. Toegang: 15,00 euro incl. koffie/thee in de pauze. Aanmelden: karinjense@ziggo.nl of kaarten aan de zaal.

Historische lezing met auteur Fik Meijer

Fik Meijer houdt een lezing over de magische Via Appia

Op woensdag 26 september brengt bestsellerauteur en schrijver van historische boeken, Fik Meijer, een lezing over de magische Via Appia bij Op Hodenpijl.

Via Appia is een van de oudste wegen van Europa en het onderwerp van een van Meijers' boeken. Meijer vertelt boeiend over de wagens en herbergen, kaarten en mijlstenen en over beroemde schrijvers, dichters en schilders die over de Via Appia hebben gelopen en in het bijzonder dichter Horatius.

Datum: woensdag 26 september. Aanvang: 20.00 uur. Prijs: 15,- euro. Met maaltijd: 35,- euro. Locatie: Op Hodenpijl, Schipluiden (vlakbij Delft). Reserveren via de website: www.ophodenpijl.nl

Artists in the spotlight bij Kunstsuper Delft

Bekijk werk van Lennie de Boer - Dirksen en Wil Kooman bij Kunstsuper Delft

Op 16 september om 16.30 uur wordt de expositie geopend met werk van Lennie de Boer-Dirksen en Wil Kooman bij de Kunstsuper aan het Agathaplein met een drankje en een praatje door de kunstenaars.

Lennie de Boer, aan de KABK afgestudeerd , is een aquarelliste pur sang. Zij vindt het leuk om verschillende technieken en stijlen te proberen, van spontaan en spetterend tot zacht en verstild maar nooit abstract. Zij schroomt niet om met mediums en losse pigmenten te werken maar altijd op een basis van een klassiek gemaakte aquarel. www.lenniedeboer-aquarellen.nl
Wil Kooman toont haar nieuwste collectie hoeden en baretten van soepele wollen stof in 'sprekende' kleuren. Haar ontwerpen zijn eigenzinnig, modieus en soms een tikje gedurfd. www.wilkooman.nl

Open monumentendag
Zaterdag 8 september
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Delft
Entree: Gratis

Opening SHE Delft
Zaterdag 8 september
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Lange Geer 22
Entree: Gratis

Strandwalfestival
Zondag 9 september
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Van Vredenburchweg, Rijswijk
Entree: Gratis

Blue Sunday
Bruggenparade

Zondag 9 september
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Delft
Entree: Gratis

Kroos scheppen Tanthof
Maandag 10 september
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Hoek Koekamp/
Konijnensingel
Entree: Gratis

The Third Murder
Dinsdag 11 september
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Filmhuis Lumen
Entree: 9 euro

Ontdek Delft met een gids
Donderdag 13 september
Tijd: 14.00 uur
Locatie: VVV Delft
Entree: 14,50 euro

Lezingen
Opvoedopstellingen

Vrijdag 14 september
Tijd: Onbekend
Locatie: Insulindeweg 262
Entree: Gratis

Ruben Terlou
Vrijdag 14 september
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 17,50 euro

Fietstocht LETS Delft
Zaterdag 15 september
Tijd: 10.30 uur
Locatie: Tweemolentjeskade onder A13
Entree: 7,50 euro

Fotowerk van Jos Vermeij bij Fotobister

Jos is een buitenfotograaf en laat zich inspireren door het licht Foto: Jos Vermeij

Aan de fotowand van Fotobister te Delft hangen vanaf maandag 17 september tot zaterdag 17 november foto's van Jos Vermeij, lid van Fotoclub FC'59 te Delft.

Jos is een buitenfotograaf en laat zich meestal verrassen als hij er op uittrekt, geïnspireerd door het licht. Natuur, landschap en dierenfoto's hebben zijn voorkeur. Hierbij probeert hij de natuur naar binnen te halen door bijvoorbeeld bloemen te fotograferen in een niet alledaagse geënsceneerde situatie zodat deze als het ware voor hem poseren. Zeker de moeite waard om even te gaan kijken.
Openingstijden van Fotobister: maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur en van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.30 uur. Adres: Voldersgracht 16, 2611ET Delft. www.fotobister.nl

Oudste kelder van Delft open voor publiek

Kom een kijkje nemen in de oudste kelder van Delft

Tijdens een grootscheepse verbouwing van het Delfts Brouwhuis aan de Hippolytusbuurt, dat in het voorjaar van 2019 zijn deuren zal openen, kwam de oudste kelder van Delft tevoorschijn. Van alles kwam er naar boven uit deze 13e-eeuwse kelder; kloostermoppen, Delfts blauw, menselijke botten en scherven van een bierpul uit 1280. Tijdens Open Monumentendag zal de kelder op zaterdag 8 september van 11:00 uur tot 17:00 uur te bezichtigen zijn. Een unieke mogelijkheid om op deze historische plek een kijkje te nemen. Een ieder die interesse heeft kan afdalen in de kelder en zich wanen in de tijd dat Delft zijn stadsrechten verwierf. Er zullen borden met informatie over de kelder en de vondsten zijn, archeologen zullen rondlopen om uitleg te geven over wat men ziet en de ontdekkers en gravers zullen vertellen hoe de opgravingen zijn verlopen.

Het hele jaar door welkom bij China Garden

Bij China Garden is de slogan "Voel je thuis!" Foto: Esdor van Elten

Chinees Specialiteiten Restaurant "China Garden" is sinds 1977 een begrip in Delft en omgeving. Wij zijn het hele jaar geopend en u bent iedere dag van harte welkom. Voor iets kleins of een uitgebreid diner, dat maakt ons niets uit. Onze slogan is namelijk niet voor niets: 'Voel je thuis'. Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden!Voor afhalers hebben we een speciaal familiemenu samengesteld voor 16 euro, geschikt voor 3 personen. Het menu bestaat uit: babi pangang, foe yong hai, 2 stokjes saté, mini loempia's plus een gerecht naar keuze uit een lijstje van tien gerechten. Standaard krijgt u twee bakken witte rijst. Tegen een meerprijs van 0,50 euro per bakje kunt u ook nasi of bami bestellen."

Bartokpad 8 - 2625 AB Delft, (015) 256 37 35, www.chinagardendelft.nl

Taptoe Delft
Zaterdag 8 september
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Markt Delft
Entree: vanaf 13 euro

Koor New Sound
Zaterdag 8 september
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Het Kruithuis
Entree: Gratis

Band Aardvark
Zaterdag 8 september
Tijd: 20.30 uur
Locatie: SHE Delft
Entree: Gratis

Ecstatic Dance Delft
Zondag 9 september
Tijd: 10.30 uur
Locatie: Lijm & Cultuur
Entree: 15 euro

Zangdienst Oude Kerk
Zondag 9 september
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Oude Kerk
Entree: Gratis

Zomers Danscafé
Stijldansen

Zondag 9 september
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Dansschool
Wesseling
Entree: 4 euro

Wednesday Danceday
Woensdag 12 september
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Club Ciccionina
Entree: Gratis

Op reis met
Dietrich en Piaf

Donderdag 13 september
Tijd: 14.30 uur
Locatie: Rietveld Theater
Entree: 12,50 euro

Feest op het Plein
Zaterdag 15 september
Tijd: 18.00 uur
Locatie: Sportpark SEP
Entree: 15 euro

Driving Miss Daisy
Zaterdag 15 september
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Theater de Veste
Entree: 27,50 euro

Zin om lekker te lunchen?

Bij De Beren ben je altijd welkom voor een heerlijke lunch of diner. (Foto: Daan Barnhoorn) Foto: Daan Barnhoorn

Dan ben je bij restaurant De Beren Delft aan het juiste adres!

Wat er op het menu staat? Maas vertelt: "We hebben diverse rijk belegde broodjes, sappige burgers, verrassende tosti's, club sandwiches of gezonde salades. Denk bijvoorbeeld aan heerlijke toast met avocado en ei of een quinoa salade met kerrie-hummus."
De Beren is van donderdag tot en met zondag open vanaf 12.00 uur voor de lunch. Daarnaast kun je natuurlijk ook komen genieten van spareribs, saté of één van de vleesgerechten van de houtskoolgrill, zoals tournedos, lamsrack of entrecôte.

Algemene gegevens
Restaurant de Beren Delft
Beestenmarkt 26, 2611 GC Delft
015 - 212 6390

Restaurant Peking: al dertig jaar een begrip

Restaurant Peking aan de Brabantse Turfmarkt.

Het restaurant Peking Wok aan de Brabantse Turfmarkt in Delft is al dertig jaar van alle markten thuis.

Je kunt er aanschuiven voor een à la cartediner, maar het restaurant biedt ook een all-you-can-eatconcept. Liever laten bezorgen, afhalen of de catering laten verzorgen? Ook dat kan. Tevens zijn er aparte zalen die kunnen worden verhuurd voor gezelschappen tot wel 200 personen. Iedereen kan bij Peking Wok terecht voor zakenlunches en –diners, recepties, bedrijfsfeesten, bruiloften en feesten. Tevens is het restaurant gespecialiseerd in Kantonese – Peking en Shichuan keuken.
Peking Wok is op maandag geopend van 12.00 uur tot 22.00 uur, op woensdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 22.00 uur. Het wokbuffet is geopend vanaf 17.00 uur.

De Koperen Pan presenteert: het Deksels Menu!

Nico en Marianne Nieuwenbroek vierden vorig jaar het 40-jarig jubileum van de Koperen Pan

Al veertig jaar lang zwaaien Nico en Marianne de pollepel in Restaurant De Koperen Pan. Toch is dat voor Nico geen reden om stil te blijven staan.

En dus presenteren zij het nieuwe Deksels Menu: een keuzemenu voor 25 euro per persoon. Als voorgerecht kun je kiezen uit een bombe van gerookte zalm, een huisgemaakte huzarensalade of een carpaccio van het Waards Rund. Op het hoofdmenu prijkt biefstuk Stroganoff, een Gordon Bleu met sherry-roomsaus of de Vangst van de Dag. Dessert is een pannacotta met aardbeien, een fruitsoep of Grootmoeders sorbet. Reserveren is gewenst.

Maandag en dinsdag gesloten, woensdag t/m zondag geopend vanaf 15.00 uur. Papsouwselaan 1. Tel: 015-2570693. www.dekoperenpan.nl.

Zanger Kees Haak zegt tegen iedereen in Delft: Proost!

Een vol Plan B, met zanger Kees Haak achter de piano (tekst: ML/foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

DELFT - De gezellige ambiance van Plan B op de Boterbrug. Een leuke locatie in de binnenstad, met een piano. Helemaal de juiste locatie om een videoclip op de nemen van een song met de titel Proost.

Zo heet de nieuwe song van Kees Haak, die op 21 september uitgebracht wordt. Vanaf die datum is Proost te horen op diverse radiostations. Kees Haak, een song, Delft, dat zou toch niet...
Ja hoor, Kees Haak is de jongste zoon van Delfts legendarische zanger Nico Haak, bekend van nummers als 'Foxy Foxtrot', 'Als Ze Me Missen', ´HonkieTonkie Pianissie´, ´Sokkies Stoppen´ en nog veel meer. Hij is drie jaar geleden, terwijl hij een goed lopende motorzaak had in zijn woonplaats Soest, in de voetsporen van zijn vader getreden. Dat leverde nummers op als 'Het is weer zomer', 'Dat moet je niet doen joh', 'Op de fiets' en het nogal beladen 'Alle vrouwen zijn de baas'. En nu dan Proost, waarvoor een deel van de videoclip is opgenomen in Plan B, maar ook bij de Oostpoort en de Nieuwe Kerk op de Markt. "Waar het over gaat? Ik ben als lijdend voorwerp mijn leven aan het overzien, me bedenkend wat er allemaal is fout gegaan. En de moraal is, dat je niet in het negatieve moet blijven steken, maar gewoon met mensen om je heen een borreltje moet drinken", legt Kees Haak uit. "Ik verwacht er best wat van, je bent als artiest altijd op zoek naar succes. Met Proost brengen we misschien een liedje dat anders is dan je van een Haak zou verwachten, maar misschien spreken we daar wel een nieuwe doelgroep mee aan."
Volgens de zanger is elke artiest altijd op zoek naar de pot met goud, maar nu met een net iets andere inslag. "Het liedje is al vijf jaar oud, geschreven door mijn producer en lag op de plank. We zijn bijna drie jaar bezig geweest om het strak te polijsten, bij te slijpen, het was echt experimenteren." Eén optreden in Delft is al bekend. De plaats waar hij als een joch van één samen met zijn vader en moeder vertrok. "In Café De Nieuwe Prins aan het Oosteinde reik ik op 29 september de prijzen van de Biertapwedstrijd uit en doe daarna een aantal nummers. Nee, Kees Haak is niet zo'n artiest die alleen voortborduurt op bekende nummers. Hij is een artiest op zich en maakt het zich niet makkelijk door alleen maar songs van zijn vader te coveren. "Hoewel dat wel altijd garant staat voor succes, maar ik wil op mezelf staan", zegt hij. "Ik doe het wat origineler dan anderen, met m'n eigen manier van zingen. In grove lijnen blijft het altijd vrolijke, Nederlandstalige muziek, met ludieke onderwerpen."
Als klein kind is hij met zijn vader mee gegaan naar het noorden, omdat die dichterbij Hilversum moest wonen. Zelf woont hij al weer jaren in Soest, maar het liefst zou hij weer in Delft komen wonen. "Het is een prachtige stad. Leuk dat ik in Plan B een deel van de clip op kon nemen, ik ken Erik van Plan B trouwens goed. Een biertje op z'n tijd is goed, ik weet nog dat we dat tijdens het zware gesprek met NL Factor ook dronken, toen ik van een eigenaar van een motorzaak opeens in een solo-artiest zou gaan veranderen. Drie jaar geleden is dat nu..." Proost!
Het management van Kees Haak is Foxtrot Music. Kijk voor meer informatie op www.keeshaak.nl.

Foto: KOOS BOMMELE

'365 dagen Delft' van start

Een bevolkingsregister, een trouwboek, een stadsplattegrond, een oud nieuwsbericht of een persoonlijke brief, het wordt allemaal bewaard. De hele Delftse geschiedenis, van 1246 tot nu, is terug te vinden aan Gantel 21 in Den Hoorn. Het stadsarchief gaat nu, 365 dagen lang, elke dag een archiefstuk uitlichten.

In het Stadsarchief van Delft ligt zes kilometer aan archief en honderden meters aan boeken en beeldmateriaal. Helaas zijn maar weinig mensen bekend met de verborgen parels uit deze berg informatie. Historici Gerrit Verhoeven en Ingrid van der Vlis spitten daarom maandenlang in Stadsarchief Delft kilometers aan documenten, boeken, foto's, prenten en posters door. Uiteindelijk vonden Gerrit en Ingrid 365 pareltjes uit de geschiedenis van Delft voor het nieuwe project '365 dagen Delft'. Het archief zal een jaar lang iedere dag een 'schat' uit het archief uitlichten.

Het project is bedoeld om de Delftenaren te laten zien welke bijzonderheden zich schuilhouden op de planken in het archief. Met een foto en een toelichting is dit archiefstuk op de website te bekijken op www.stadsarchiefdelft.nl. Daarnaast zal Delft op Zondag ook een jaar lang iedere week een van deze stukken in de krant plaatsen onder de kop '365 dagen Delft'. Het project 365 dagen Delft is inmiddels van start gegaan. Delft op Zondag plaatst de eerste archiefschat in de krant van volgende week, zondag 16 september.

Bagijnenkoeken en relimarkt

Zaterdag 8 september is het Monumentendag en ook de schuilkerk aan het Bagijnhof is dan te bezichtigen. Door de ligging van de kerk, achter de gevel van een 19 e eews huis, is de schuilkerk - ook nog steeds bij veel Delftenaren - een goed bewaard geheim. Extra op Monumentendag is de kleine relimarkt en de bagijnenkoeken die alleen maar bij bijzondere gelegenheden te koop zijn. De schuilkerk opent haar deuren van 10:00 tot 17:00 uur. Meer informatie over de kerk vindt u op: www.schuilkerkbagijnhof.nl

Zangdienst in de Oude Kerk

Op zondag 9 september zal er wederom een zangdienst plaatsvinden in de Oude Kerk. Bij deze zangdienst staat als thema centraal: "Zingend geloven in alle talen…". Het Christelijk regiokoor "Song of Spirit" komt deze avond op bezoek onder leiding van Vincent van Dam. Vincent zal ook het prachtige orgel van de Oude Kerk bespelen. Er is ook gezorgd voor een vleugel in de Oude Kerk die bespeeld zal worden door Kees de Bruin. Rineke de Wit is zowel hoboïste als sopraan en zal die avond ook haar talenten laten horen. De dienst zal beginnen om 19.00 uur. De voorganger in deze dienst is Ds. Arnold Vroomans.

Spaar bij PLUS voor Disney Movie Moments

In totaal zijn er 192 plaatjes om te sparen!

Delft / Den Hoorn - Frozen, Cars, Toy Story, maar ook klassiekers als Aladdin en Pinokkio – wie kent ze niet? De films van Disney blijven razend populair bij jong en oud. Daarom spaar je bij PLUS Bomenwijk, Martin Panis en Tanthof in Delft en PLUS Van Leeuwen in Den Hoorn vanaf 9 september 2018 zes weken lang voor Disney Movie Moments.

Er zijn in totaal 192 kaartjes, waarvan er maar liefst 96 een special effect hebben zoals glitters, glow-in-the-dark, geur, kras of een speciale structuur. Bovendien zijn nog eens 48 kaartjes digitaal tot leven te brengen met de speciale PLUS Movie Moments app. Nog nooit had een spaarcampagne in de Nederlandse retailmarkt zo veel special-effectkaartjes of digitale kaartjes. Uniek aan deze spaaractie is de PLUS Movie Moments app, waarmee klanten bepaalde kaartjes kunnen scannen. Zo krijgen ze geluids- en filmfragmenten te zien en unlocken ze spelletjes. Dankzij de augmented reality-functie van de app laat je zelfs de ballonnen van UP! door je kamer zweven, speel je een spelletje met de raceauto's van Cars of luister je naar de sfeervolle jazzmuziek van Ratatouille.

Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangen PLUS-klanten vier Disney Movie Moments. De kaartjes bewaren klanten in het speciale Disney Doeboek, waar ook nog heel veel spelletjes en raadsels in staan. Het Disney Doeboek krijgen zij van 13 tot en met 15 september 2018 cadeau bij besteding vanaf 25 euro aan boodschappen. Vanaf 16 september 2018 is er daarnaast drie weken lang elke week een andere Gouden Limited Edition verkrijgbaar, waarmee spelletjes worden vrijgespeeld in de PLUS Movie Moments app. En bestel je je boodschappen online, dan maak je bovendien kans op een geheel verzorgd weekend Disneyland® Paris voor vier personen.

Ga voor meer informatie over de spaarcampagne naar plus.nl/disney.

Reuze snoepautomaat in De Hoven

Ruim 60.000 balletjes zitten er in het reuze snoepautomaat! (foto: Jasper Wennekes) Foto: Jasper Wennekes

Vanaf zaterdag 1 tot en met zaterdag 29 september staat er op het plein naast De Schoenmaker in winkelcentrum De Hoven, een enorm snoepautomaat van bijna vier meter hoog. Bezoekers mogen aan het snoepautomaat draaien en weten meteen of zij een prijs hebben gewonnen.

Er zitten maar liefst 60.000 balletjes in de automaat! Een snoepje krijg je altijd, maar in 10.000 balletjes zitten bonnetjes voor cadeautjes van de ondernemers. Alle klanten die in het winkelcentrum iets hebben gekocht, mogen op vertoon van hun kassabon met minimum aankoopbedrag van 10 euro (aankoop in de periode zaterdag 1 t/m 28 september), gratis aan de snoepautomaat draaien.

De ondernemers hebben enorm veel cadeautjes geregeld; van broodjes kroket en knipbeurten tot zonnebrillen. Iedere deelnemer maakt ook nog eens kans op het winnen van een auto; de Hyundai i10. Iedereen die een draai geeft aan het snoepautomaat ontvangt een voucher waarmee men kans maakt op deze auto. Men hoeft alleen enkele gegevens te noteren en de voucher in te leveren in de auto zelf, die opgesteld staat in De Hoven. De win-actie voor de auto loopt t/m 23 september. Uit alle ingeleverde bonnen worden 100 kanshebbers getrokken die kans maken om deze prachtige auto te winnen. De kanshebbers worden persoonlijk benaderd en uitgenodigd voor de prijsuitreiking van de auto op zaterdag 29 september om 10.30 uur. Deze gehele dag is het feest met leuke gratis activiteiten voor de kids, muziek, cadeautjes, hapjes en drankjes!

De host bij het Reuze Snoepautomaat staat er op de volgende dagen en tijden: Maandag tot en met donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag van 13.00 uur tot 19.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. De actie loopt nog tot en met vrijdag 28 september. Meer informatie op www.de-hovenpassage.nl.

Roots Summersale met auto´s voor ´meeneemprijzen´

De Volkswagen New Beetle uit 2013. (foto´s: ML)

PIJNACKER - Het is Summersale bij Roots Autoservice aan de Overgauwseweg 65 in Pijnacker. Dat betekent allemaal aantrekkelijk geprijsde auto's, leuk voor in de zomer.

En dan is het natuurlijk te hopen, dat de nazomer ook de nodige zonneschijn in petto heeft. "Ik heb namelijk twee leuke cabriootjes staan", zegt verkoper Stefan van Steenderen. "Maar ook een aantal SUV´s, de echte caravantrekkers. Onmisbaar als je een autovakantie gaat maken."
Qua cabrio´s kun je bijvoorbeeld denken aan de Mazda MX5 cabrio, en bij de SUV´s aan de Nissan Qashqai, maar er zijn ook de KIA Sportage en de Hyundai ix35. "De Top Occasion van deze maand is de Volkswagen New Beetle", gaat hij verder. "Het bekende model met de retrolook en toch in een modern jasje. Een auto met bouwjaar 2013 en een kilometerstand van 60.000. Deze uitvoering is luxe uitgevoerd, onder meer voorzien van een navigatiesysteem, climate control, alarm en parkeersensoren."
Volgens Van Steenderen is de auto afkomstig van de eerste eigenaar en is die dealer-onderhouden. De actieprijs komt op 13.990 euro. Maar dat is nog niet de laatste verrassing in de showroom van Roots Autoservice. Daar staat namelijk ook de Nissan Pulsar 1.2 DIG-T Black, een 2018-auto met veel voordeel ten opzichte van de nieuwprijs. Namelijk 20.990 tegenover 27.795 euro. "Er staan slechts 56 gereden kilometers op de teller van deze handgeschakelde hatchback met benzinemotor", zegt hij. Alle occasions worden geleverd met diverse aflever- en garantiepakketten in combinatie met APK. De occasions staan ook gepresenteerd op de website voor scherpe ´meeneemprijzen´. Roots Autoservice heeft klanten in heel Nederland, zelfs tot aan Groningen. Je kunt meteen reageren op één van de occasions, die uitgebreid beschreven staan inclusief foto´s. Ook terug te vinden op Marktplaats en alle bekende autosites, zoals Autoscout.nl.
Het autobedrijf is te bereiken via telefoonnummer (015) 369 32 33. En op internet te bezoeken via: www.rootsautoservice.nl.

De Top Occasions van Zeeuw & Zeeuw: zo goed als nieuw

De Top Occasion Nissan Leaf, een 2018-occasion bij Zeeuw & Zeeuw in Wateringen.

WATERINGEN - Bij Zeeuw & Zeeuw in Wateringen koop je een occasion in alle prijscategorieën, en van verschillende merken. Ook kun je de huidige auto bij Zeeuw & Zeeuw inruilen. Speciale aandacht heeft deze keer de Nissan Leaf TEKNA 40 KWh. Een elektrische auto, nog van dit jaar en dus bijna nieuw. "De kracht van ons bedrijf is, dat wij uitsluitend speciaal geselecteerde occasions aanbieden, met juiste kilometerstanden volgens de NAP en keurig onderhouden", zegt vestigingsmanager Vincent van der Ent. De auto's die je bij Zeeuw & Zeeuw vindt, zijn verkregen door inruil bij onder meer autodealer-bedrijven. "Wanneer u bij ons een occasion aanschaft, zullen wij deze voor aflevering technisch in orde maken in onze werkplaats, waar wij de beschikking hebben over de modernste apparatuur en gediplomeerde technici", gaat Van der Ent verder. "Tevens kunt u aan ons uw huidige auto verkopen zonder een andere auto aan te schaffen. U bent van harte welkom op de vestigingen waar onze verkoopadviseurs na een deskundige taxatie voor u de huidige waarde van uw auto kunnen bepalen." Terug naar de Nissan Leaf TEKNA 40 KWh, de Top Occasion van deze maand. Met een rijklaarprijs van 36.795 euro. De kenmerken van deze Nissan Leaf, zijn de dynamische vormgeving en een enorm acceleratievermogen. Mede dankzij een volledig elektrische aandrijflijn, is de auto bijzonder vriendelijk voor het milieu. Vernieuwende technologie, bijvoorbeeld de e-Pedal en de ProPILOT voor autonoom rijden. Die maken het rijden in de Leaf bijzonder aangenaam. Het accupakket van de nieuwe Nissan Leaf is groter, heeft een capaciteit van 40 KWh, en die maakt een actieradius van 270 kilometer mogelijk volgens de nieuwe WLTP-emissie- en verbruiksnorm. Alle Zeeuw & Zeeuw occasions worden geleverd met: zes maanden BOVAG-garantie, minimaal zes maanden APK, 25 euro brandstof, poetsen, aflevercontrole en één jaar mobiliteitservice, alleen Nissan. Wilt u een uitgebreider afleverpakket? Kies dan voor het Premium Pakket á 395 euro, dat aanvullend bestaat uit: een onderhoudsbeurt conform fabrieksschema, nieuwe APK, volle tank brandstof en veertien dagen omruilgarantie. Meer informatie via (0174) 638060 of www.zeeuwenzeeuw.nl.

Spektakel bij de najaarsacties van Suzuki Kees Balvert

De showroom vol nieuwe Suzuki-modellen van Suzuki Kees Balvert. (foto: ML)

YPENBURG - Dit najaar heeft Suzuki Kees Balvert diverse acties op nieuwe Suzuki-modellen.

De acties van Suzuki Kees Balvert komen er op neer, dat je korting krijgt. Grote korting. Het inruilvoordeel kan oplopen tot maximaal 1.500 euro. "We willen alle mensen nu alvast attenderen op de nieuwe Vitara", zegt verkoopadviseur Wouter de Vos. "Dat vernieuwde model staat medio oktober bij ons in de showroom."

Suzuki Vitara
De Suzuki Vitara is beschikbaar met de nieuwe 1.6 en 1.4 Boosterjet-motor. "Je herkent het design van vorige generaties, maar de moderne SUV is echt van nu", zegt De Vos. "De auto is in diverse uitvoeringen leverbaar."
De startprijs van de Suzuki Vitara ligt op 21.999 euro en De Vos zegt het nog maar even: "daarnaast is er dus dat maximale inruilvoordeel tot 1.500 euro op diverse modellen. Dus bent u toe aan een nieuwe auto, ruil de oude hier in tijdens de actieperiode."

Private lease
Het aanschaffen van een auto in één keer is misschien een te grote uitgave. Daarom kunt u ook leasen bij Suzuki Kees Balvert. Maak gebruik van de acties die momenteel gelden bij de private lease regelingen. "Daarbij kun je bijvoorbeeld de Ignis al rijden voor een maandbedrag van 209 euro", gaat De Vos verder. "En bij de Swift komt dat neer op 245 euro per maand." Mogelijkheden zijn er dus genoeg om de Suzuki van uw keuze te gaan rijden. En er is nog iets om naar uit te kijken. De verwachting is, dat aan het einde van het jaar of het begin van het nieuwe de geheel vernieuwde Jimny in de showroom in Ypenburg staat.
De Jimny is een offroader die tegelijkertijd een werkauto is èn een avontuurlijke lifestyle auto. Het volledig nieuwe, hoekige design sluit perfect aan op het robuuste karakter van de Jimny. De zwarte grille, bumpers en spatbordverbreders onderstrepen zijn stoere look. "Een terreinauto zoals een terreinauto bedoeld is", aldus De Vos.

Suzuki Kees Balvert
Prinses Alexialaan 36
2496 XA Den Haag-Ypenburg
(070) 309 89 50
www.suzuki.nl/balvert

Sportieve uitstraling Mitsubishi Eclipse Cross in Intense S uitvoering

De Mitsubishi Eclipse Cross met een aantal sportieve extra´s.

De Mitsubishi Eclipse Cross is tijdelijk leverbaar als exclusieve Intense S.

Deze versie combineert een extra sportieve uitstraling met een luxer interieur én een aanzienlijk klantvoordeel. Met zijn scherpe lijnen, coupé-achtige daklijn en krachtig frontdesign komt de Mitsubishi Eclipse Cross normaal gesproken al behoorlijk sportief voor de dag. De exclusieve Intense S-uitvoering versterkt dat beeld met een aantal sportieve extra's.

Intense S
Lichtmetalen 18-inch wielen, bumperhoekskirts en zijskirts met rode accenten geven de Eclipse Cross Intense S een extra sportieve uitstraling. Na het openen van het portier springen direct de instaplijsten, sportpedalen en speciale vloermatten in het oog. Daarnaast behoren parkeersensoren, head-up display en dual-zone climate control tot de riante standaarduitrusting.

Extra´s
Bovenop alle genoemde extra's, is de Eclipse Cross Intense S ook nog uitgevoerd met bijzonder fraaie synthetisch lederen bekleding met rode stiknaden en verwarmbare voorstoelen. Bovendien wordt deze versie standaard en zonder meerprijs geleverd met metallic lak. De klant heeft keuze uit de carrosseriekleuren Silky White, Sterling Silver, Titanium Grey, Amethyst Black en Orient Red.
De Eclipse Cross Intense S staat vanaf half september in de Mitsubishi-showroom. De prijzen beginnen bij 34.490 euro voor de versie met handgeschakelde versnellingsbak.

Motorisatie
De 120 kW (163 pk) sterke 1.5 DI-T benzinemotor is ook leverbaar in combinatie met een CVT-transmissie met acht-traps sportmodus vanaf 36.490 euro.

Systemen
De Intense S versie is verder uitgerust met een aantal belangrijke rijhulp- en veiligheidsystemen. ABS met EBD, Lane Departure Warning, Forward Collision Mitigation, achteruitrijd camera en parkeersensoren voor en achter, Hill Start Assist. Een veilig gevoel met zeven SRS-airbags!

Preuninger Haagland
www.preuninger.nl

Innovatieve Techniek maakt uw huis comfortabeler dan ooit

Met moderne techniek wordt uw huis nog comfortabeler. (Foto: PR)

Het najaar staat voor de deur. Geen goed moment om aan zonwering te denken? Daar denken de specialisten van Eradus Zonwering anders over: "Ook de laagstaande najaarszon hou je het liefst buiten de deur."

Eradus Zonwering aan de Julianalaan is al sinds jaar en dag een begrip in de stad en en wijde omgeving als het om zonwering gaat. Zowel binnen- als buitenzonwering van uitsluitend topmerken is in ruime mate in het assortiment vertegenwoordigd. Eradus Zonwering mag dan ook echt te boek staan als specialist. Sinds oktober vorig jaar heeft het bedrijf een gloednieuwe Luxaflex® Gallery 'indoor' shop. Met behulp van nieuwe verlichting en realistische visuals ervaren consumenten de laatste trends op het gebied van stijlvolle raambekleding. De specialisten van Eradus staan klaar voor een vrijblijvend persoonlijk en vakkundig advies. Meer weten? Kijk op www.eraduszonwering.nl of kom langs in de showroom aan de Julianalaan 124.

Definitief kalkaanslagvrij met de ScaleWatcher

Kalkaanslagvrij leven? Dat kan, met de ScaleWatcher van Qualified Sales.

In ons leidingwater zit veel kalk. Kalkaanslag heeft schadelijke gevolgen voor apparaten en zorgt voor onnodig hoge energiekosten.

Om de kalkaanslag te verwijderen waren we aangewezen op vele dure chemische reinigingsmiddelen die uiteindelijk in het milieu terecht komen. Steeds meer mensen realiseren zich dat er een betere en goedkoper oplossing voor is: de ScaleWatcher.
Het Delftse bedrijf Qualified Sales monteert deze vlak na de watermeter en beschermt vervolgens alle aanwezige apparatuur. Met de Scalewatcher worden niet alleen oude lagen verwijderd, maar wordt ook nieuwe kalkvorming tegengegaan. Bespaar nu zo'n 650 euro per jaar met de ScaleWatcher.
De ScaleWatcher kunt u eventueel ook zelf monteren. Zie hiervoor de montagevideo op de website kalkaanslagvrij.nl. Het apparaat heeft bovendien een 'niet goed, geld terug- garantie'. Meer info : www.kalkaanslagvrij.nl of kom langs in onze showroom in Delft.

Gratis toegang Prinsenhof

(Groot)ouders die aanstaande woensdag geen idee hebben waar ze met hun (klein)kinderen naar toe kunnen vanwege de stakingen op school, kunnen gratis naar Museum Prinsenhof Delft. De leerkrachten uit het basisonderwijs staken waardoor de kinderen woensdag 12 september vrij zijn. Iedereen tot en met 18 jaar mag deze dag onder begeleiding gratis het museum bezoeken. Het museum is van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Eerste hulp bij DigiD

De overheid wil dat u uw zaken via internet regelt. Of u nu huurtoeslag aanvraagt, belastingaangifte doet of uw verhuizing doorgeeft. U regelt deze zaken met uw DigiD. Tijdens de cursus 'Eerste hulp bij DigiD' leert u omgaan met uw DigiD. Maak op een veilige manier kennis met MijnOverheid, MijnToeslagen en MijnSVB. Ook leert u de website van de gemeente Midden-Delfland kennen. Iedereen die bekend is met internet en e-mail, kan meedoen aan deze cursus. Wie nog geen DigiD heeft, vraagt deze aan tijdens de cursus. De eerste cursusdag is op woensdag 19 september van 09.00-11.00 uur in de Bibliotheek van Den hoorn en in totaal zijn het vier ochtenden. Interesse? Meld u dan snel aan, het aantal plaatsen is namelijk beperkt. Dit kan bij de Bibliotheek Den Hoorn, Fluitekruid 62, 2635KT Den Hoorn, 015-2611838 of via jhectors@bibliotheekdenhoorn.nl

Openluchtcinema op Doelenplein

Ook deze nazomer wordt het Delftse Doelenplein weer omgebouwd tot een sfeervolle Openluchtcinema. Na een succesvolle eerste editie in 2016 staan op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 september opnieuw de stoeltjes en popcorn klaar voor drie onvergetelijke zomerfilms: op woensdag is de culinaire hit Chef op groot scherm te bewonderen, op donderdag is de Franse komedie La Famille Bélier te zien en op vrijdag straalt het romantische (500) Days of Summer van het witte doek. Alle films starten om 20:30, hebben een kleine pauze en zijn openbaar toegankelijk. Wie zeker wil zijn van een comfortabele stoel en popcorn, kan voor 7 euro een stoel reserveren via bit.ly/openluchtcinema. Oorspronkelijk was deze Openluchtcinéma gepland voor begin september, maar vanwege slecht weer is deze verplaatst naar 12 t/m 14 september.

Longpunt Delft

Dinsdag 11 september 2018 is er weer een Longpunt dat wordt verzorgd door de Dhr. T. van de Looi, longarts Reinier de Graaf . Het thema is dan: "Longziekten en slapen". U bent van 14.00-16.00 uur weer van harte welkom bij Longpunt Delft in Woonzorgcentrum "Die Buytenweye", Chopinlaan 9 te Delft. Longpunt is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor mensen met een chronische longziekte (onder andere astma of COPD), hun familie en zorgverleners. Zij zijn welkom bij Longpunt Delft om informatie te krijgen én hun ervaringen te delen. Meer informatie via
longpuntdelft@longfonds.nl

Fiets mee en maak kennis met LETS Delft

De fietstocht gaat door het agrarisch gebied tussen Pijnacker en de Ackerdijkse Plassen.

LETS Delft bestaat uit zo'n 80 leden, maar wil graag uitbreiden. Ter kennismaking organiseert LETS Delft daarom op zaterdag 15 september een fietstocht van 25 km rond Delft, waaraan niet alleen leden, maar ook geïnteresseerde niet-leden kunnen meedoen. Deelname aan de fietstocht verplicht tot niets!

LETS, een lokaal handelssysteem, houdt in dat de deelnemers elkaar voor geleverde diensten niet in geld betalen, maar in 'eentjes'; het lokale ruilmiddel. De deelnemers zetten hun talenten in voor anderen, en zelf kunnen ze gebruik maken van de diensten van mede-ruilers. Binnen de groep worden al veel verschillende diensten aangeboden.

De kennismakingsfietstocht door oostelijk Midden Delfland is op 15 september, als onderdeel van het Alternative Finance Festival (AFF), dat door heel Nederland gehouden wordt. Op 15 september 2018 is het tien jaar geleden dat de financiële crisis begon en sindsdien is de financiële sector niet wezenlijk veranderd. Het Alternative Finance Festival laat zien dat het niet alleen anders kan en moet, maar dat er al een heleboel alternatieven aan de weg timmeren!

De fietstocht in Delft start op 15 september om 10.30 uur op de Tweemolentjeskade, onder het viaduct met de A13. De tocht duurt tot uiterlijk 15.00 uur en is goed te doen voor iedereen. De kosten zijn 15 eentjes voor LETS-leden en 7,50 euro voor geïnteresseerde niet-leden. Hiervoor krijg je behalve een mooie fietstocht: koffie/thee met iets erbij, een lekkere lunch en een gezellige groep ruilers die je alles over LETS Delft wil vertellen. Neem een fietstas mee, want onderweg kun je desgewenst ook streekproducten kopen!

Opgeven uiterlijk donderdag 13 september bij Margriet of Ria, pauw11@zonnet.nl, telefoon 06-42550451

Open repetitie Kamerkoor Delft Blue

Optreden Kamerkoor Delft Blue in onderzeebootloods Rotterdam (Foto: Daniël Verkijk) Foto: Daniel Verkijk

Zingen in een koor is een van de populairste hobby's in Nederland. Wil jij ook graag samen met anderen (m/v) zingen in een ambitieus en enthousiast koor? Kom dan naar de open repetitie van Kamerkoor Delft Blue op donderdag 20 september van 20.00 uur tot 22.15 in de Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1 in Delft.

Op deze avond ontmoet je de leden en dirigent Peter van der Leeuw. Je maakt kennis met enkele muziekstukken en je krijgt zo een voorproefje van het aankomende concert. In verband met de organisatie wordt het op prijs gesteld als je uiterlijk dinsdag 18 september laat weten of je komt, via de Facebookpagina of per e-mail: kamerkoordelftblue@gmail.com. Geef daarbij eventueel je stemsoort, koorervaring en telefoonnummer aan. Meer info tref je aan op www.kamerkoordelftblue.nl en de Facebookpagina van Delft Blue.

Gevarieerde groep
Delft Blue bestaat 27 jaar en heeft een goede lokale reputatie opgebouwd met gewaardeerde uitvoeringen, met tenminste twee keer per jaar een concert. Het kamerkoor, met circa 24 zangers, heeft een gevarieerde leeftijdopbouw, van twintigers en dertigers tot zestigers. Delft Blue zingt een afwisselend repertoire met zowel oude als nieuwe klassieke muziek, meestal a capella. De leden organiseren een jaarlijks repetitieweekend en sociale activiteiten. Donderdagavond is de vaste repetitieavond.

Lid worden?
Bevalt het zingen? Dan is er de mogelijkheid om lid te worden. In alle stemgroepen (bas, tenor, alt, sopraan) is behoefte aan versterking. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je zelfstandig je partij kunt instuderen. Bij een stemtest wordt gekeken of jouw stem past binnen het koor.

Rondreizende festival Popronde in Delft

Een optreden op de rondvaartboot. (foto: Denise Amber Photography)

Popronde is het grootste rondreizende festival en doet dit jaar 41 steden aan. Op 20 september is Delft aan de beurt, met een aantal klinkende namen. Onder andere Ava Nova, Tape Toy, Karel en Nona komen optredens verzorgen. Er is dit jaar een speciaal podium in samenwerking met The Daily Indie bij Café de Joffer. De rondvaartbootsessies zijn een vast begrip en met de Delft-City-shuttle zorg je ook dit jaar dat je je voeten spaart voor de afterparty bij STECK. De geselecteerde Poprondebands en acts zijn de nieuwste generatie popmuzikanten. Singer/songwriters, rappers, rockers en producers, de Popronde is niet aan een muziekstijl gebonden en alle concerten zijn gratis toegankelijk. In Delft zijn er wel zeventien locaties waar de optredens plaatsvinden. In Delft zijn De Gist en de Kattenkop er dit jaar voor het eerst bij. Maar ook Plexus en de Rondvaartboot fungeren weer als podium. De Kurk en Ciccionina zijn ook weer van de partij. Dit jaar presenteren wederom VPRO's 3voor12 en muziekblad OOR eigen talenten op een podium. Op deze podia zijn enkele acts uit de 3voor12-selectie of OOR-talents te zien. Nieuw dit jaar is de samenwerking met The Daily Indie. Op dit podium zullen alternatieve acts gepresenteerd worden, die volgens The Daily Indie zeker het kijken waard zijn. Het OOR-podium bij STECK met Donna Blue, Moon Moon Moon en Yip Roc. Bij de Engel is het 3voor12-podium, met Ward, Van Common en Tape Toy en bij de Joffer presenteert The Daily Indie Esther Veen en Malvae. Popronde tourt tien weken door Nederland. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vindt in vier verschillende steden een Popronde plaats, met elk een unieke programmering. In iedere stad is het centrum het festivalterrein voor de nieuwe generatie popmuzikanten, die in de voetsporen treden van oud-deelnemers als Kensington, Racoon, De Staat, Chef'Special, Rondé en My Baby. Voor het specifieke programma van Delft:
www.popronde.nl/stede/delft.

Opening boerderij Ackerdijkse Plassen

Bekijk de eeuwenoude monumentale boerderij tijdens Open Monumentendag (Foto: Paul van der Blom) Foto: Paul van der Blom

De boswachters van Natuurmonumenten organiseren op zondag 9 september Open Monumentendag in de Ackerdijkse Plassen, een vogelparadijs tussen vlakbij Delft. En dat is bijzonder! Je kunt namelijk zelf een wandeling door het normaal gesloten natuurgebied maken of een kijkje nemen in de monumentale, Zuid-Hollandse boerderij uit 1666.

Om de vele vogels die in de Ackerdijkse Plassen leven de rust en ruimte te gunnen, is dit bijzondere natuurgebied normaal gesproken niet vrij toegankelijk. Maar op deze dag kunnen bezoekers het gebied in gaan en genieten van alle vogels die boven hun hoofd vliegen.

Tijdens de wandelroute staan verschillende boswachters op hun post; klaar om je van alles te vertellen over het gebied waar vroeger turf werd gestoken om de ovens van de Delftse pottenbakkers op te stoken. Ook de monumentale, eeuwenoude boerderij zelf is deze dag opengesteld waarbij zelfs bijzondere de opkamer en melkkelder te bezichtigen zijn.

Welkom
Op zondag 9 september zijn bezoekers van 11.00 tot 16.00 uur van harte welkom. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig en alle informatie staat op www.natuurmonumenten.nl. De boerderij van de Ackerdijkse Plassen is te vinden bij Rijksstraatweg 127, 2645 BS Delfgauw. Kom op de fiets; er is voldoende plek om deze te stallen. Er is beperkte parkeerplek bij de boerderij. Volg hierbij de aanwijzingen van de boswachter

Meer informatie
Het complete overzicht van locaties en activiteiten staat op: www.natuurmonumenten.nl/OpenMonumentendag.

Leren mindful te leven bij de Mindful Academy

In de natuur worden alle zintuigen aangesproken en al wandelend voel je meer lichamelijke sensaties dan wanneer je stilzit.

Mindfulness is een prachtige manier om tot jezelf te komen. In het drukke dagelijkse leven is het belangrijk om te weten hoe je rust inbouwt, stress aanpakt en piekergedachten vermindert. Mindfulness leert je om bewust te worden van je eigen automatische gewoonten en daarmee aan de slag te gaan. Zodra je uit je routine stapt verandert er al een heleboel en kan je betere keuzes maken.

De 8-weekse mindfulnesstraining kan zowel individueel als in een groep gevolgd worden en is wetenschappelijk onderzocht. Het belang voor de gezondheid wordt ook onderschreven door de Zorgverzekeraars, die in de meeste gevallen de training (gedeeltelijk) vergoeden.

Mindful coaching
Als de wens bestaat om individuele vragen te bespreken is een coachingstraject zinvol. Tot 1 november loopt er een aanbieding van drie sessies voor slechts 197,00 euro. Corine Lepoutre is een ervaren coach en trainer en weet snel via mindful vaardigheden inzicht te verschaffen in de problematiek. Je leert met een frisse blik te kijken naar wat er speelt en dat dankzij je eigen probleemoplossend vermogen.

Natuurcoaching
Nieuw is natuurcoaching. In de natuur worden alle zintuigen aangesproken en al wandelend voel je meer lichamelijke sensaties dan wanneer je stilzit. Door te bewegen word je losser en zal wat vast zit in je hoofd ook makkelijker los komen. Door naast elkaar te lopen is er minder oogcontact, er vallen natuurlijke stiltes en moeilijke of pijnlijke onderwerpen laten zich soepeler vertellen. Alles wat aan de oppervlakte komt wordt makkelijker verwerkt. Zo ontstaan nieuwe paden om te bewandelen.

Heb je interesse in een training of coaching? Je kunt vrijblijvend informatie opvragen: www.mindfulacademy.nl of 06-53929599

Tweede editie Pasar Botanica grandioos succes

De kleurrijke Becaks trokken veel bekijks

Vorig weekend bezochten ruim 2800 bezoekers de Pasar Botanica, een Indonesisch evenement in de Botanische Tuin. Het aantal bezoekers van vorig jaar, zo'n 1200, werd daarmee ruimschoots overschreden.

Bezoekers konden onder meer genieten van een Indonesische markt met snuisterijen en lekkernijen, rondleidingen, muziek en de tentoonstelling Specerijen. Ook kinderen wisten zich goed te vermaken in de schminkhoek, op het springkussen of met het bouwen met bamboe. Ook de kleurrijke Becaks, Aziatische fietsen waar de passagier voorin zit, trokken veel bekijks. Alle bezoekers gingen bovendien naar huis met een mooie goodiebag van Koningsvogel uit Rijswijk, gevuld met diverse kruiden en een leuk receptenboekje.

"Grandioos", noemt Lenny Hartung – Hoek het succes. "Het liep echt storm, zo leuk! De bezoekers waren enorm enthousiast, en zo ook de standhouders. Iedereen was enthousiast over de tropische sfeer die er hing. We hebben heel veel feedback gekregen van de bezoekers, en meerdere mensen hopen dat de Pasar Botanica volgend jaar weer wordt georganiseerd." Die enthousiastelingen hoeft Lenny gelukkig niet teleur te stellen, want de datum voor de derde editie is intussen al geprikt. "Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2019 organiseren we het evenement weer", vertelt ze. "Die belofte kunnen we nu alvast doen."

De Botanische Tuin is aankomend weekend zowel zaterdag als zondag gratis te bezoeken tijdens Open Monumentendag. Zaterdag om 13.30 uur treedt het Koninklijke Politiekapel Haaglanden op, en om 15.30 uur het Koor Happy Heart. Op zondag om 12.30 uur zal de Delftse Big Band Let's Swing hun kunsten vertonen en om 14.00 uur betreedt Oriana van der Sande het podium met haar vertellingen. Kom langs en laat je verrassen!

Bij Home & Deco slaag je altijd

Kom eens langs in de nieuwe vestiging aan de Binnenwatersloot 9

Op 1 september heeft Meubel & Slaaphuys, die al gevestigd was op de Bellweg 8a, een nieuwe zaak geopend op de Binnenwatersloot 9 te Delft. De naam van de nieuwe winkel is geworden Meubel & Slaaphuys – Home & Deco.

In deze splinternieuwe accessoirewinkel kan men onder andere terecht voor een nieuwe vloer, raamdecoratie, kleinmeubelen en vooral heel veel geweldige woonaccessoires om je inrichting helemaal af te maken. Kortom hier kan je terecht voor bijna je gehele interieur.

Voor de mensen die even geen inspiratie meer hebben geeft de zaak ook interieuradvies in een 3D-tekening. In de advieshoek achterin de zaak helpen gediplomeerde interieuradviseuses je om je hele huis van A tot Z in te richten.

Bekende merken uit het assortiment zijn Richmond Interiors, PTMD, Rivièra Maison en Riverdale. Vooral de laatste twee zijn een aanwinst voor Delft. Dit omdat Meubel & Slaaphuys – Home & Deco de enige winkel is in Delft die deze merken verkoopt. De nieuwe winkel staat vol met alles wat je maar kan bedenken; van landelijk en industrieel tot aan de Dubai-stijl die nu helemaal in is. Dit is een stijl die heel opvallend is met veel glimmend zilver. Op weg van en naar het treinstation Delft vind je altijd wel een leuk cadeau voor jezelf of voor iemand anders.

Het is nu tijd voor uitbreiding naar de binnenstad, maar de echte liefhebbers kennen Meubel & Slaaphuys natuurlijk al lang. Het bedrijf heeft sinds tien jaar een vestiging langs de Schieoevers. Hier worden vooral banken, kasten en tafels verkocht in een ruimte van wel 4000m2. Maar ook op deze locatie worden woonaccessoires verkocht, maar in kleinere mate.

Nieuwe training jeZelf herinneren

Tijdens de training jeZelf herinneren, maak je een innerlijke reis.

De vakantie is weer voorbij. Valt je ook op dat je jezelf, als je weer in de bekende werk- of schoolstructuur komt, anders gaat voelen?

Minder vrij dan op vakantie. Deze training gaat over deze opvallende en terugkerende 'wendingen'. Hoe we onszelf verliezen in de waan van alledag. En over hoe we onsZelf weer kunnen gaan herinneren. In het leven van alledag.

Potentie
In deze training gaan we onderzoeken hoe jouw persoonlijkheid is opgebouwd en hoe jij nu in je leven staat. We bieden je de mogelijkheid om je te gaan herinneren wie je werkelijk bent en wat jouw potentie is. We organiseren de volgende vier thema-avonden: nieuwsgierig naar jeZelf, vertrouwen in jeZelf, toewijding aan jeZelf en herinner jeZelf. Hierbij leer je aangeleerde patronen te herkennen en zo mogelijk te doorbreken, zodat je meer vrij en ontspannen kan leven.

Informatieavond
De training vindt plaats in CNLD3 aan de Nieuwe Langendijk 3 op vrijdag 19 oktober en vrijdag 2, 16 en 30 november van 19.30-22.00 uur. De gratis informatieavond is op vrijdag 14 september om 19.30 uur.

Meer informatie
Over alle trainingen die CentrumNLD3 aanbiedt, staat meer informatie op www.centrumnld3.nl. Daar staan ook de data van de infoavonden: je bent heel welkom om te komen kennis maken!

Beginnerscursus hardlopen bij AV'40


Atletiekvereniging AV'40 aan de Sportring in Delft begeleidt jou met het beginnen met hardlopen.

Tijdens deze cursus van tien trainingen werkt de atletiekvereniging samen met de fysiotherapeuten van Actief en Gezond. Ook word je tijdens de trainingen, én interactief via de mail, begeleid door gediplomeerde trainers.

Om optimale begeleiding te kunnen bieden wordt 50,00 euro voor tien trainingen en de gezondheidstest gerekend. Met deze methode kan AV'40 het trainingsschema en de begeleiding aanpassen aan jouw persoonlijke niveau, wensen en fitheid, maar train je wel gezellig in groepsverband.

De beginnerscursus hardlopen start op zaterdagochtend 29 september 2018 met de kennismakingsbijeenkomst en persoonlijke gezondheidstest. Tijdens de Houtloop op zondag 16 december 2018, lopen de deelnemers een 3,5 of 5 kilometerloop. Hierna is doorstroom naar andere groepen op de dinsdag/donderdagavond en zaterdagochtend mogelijk.

Meer informatie en/of aanmelden? Graag mailen naar: wegatletiek@av40.nl. Meer informatie over AV'40 is te vinden op www.av40.nl

Gratis voetbaltraining bij vv SEP

De gratis minitraining bij voetbalvereniging SEP, speciaal voor hele jonge voetballertjes van 4, 5 of net 6 jaar, is weer gestart. Tijdens deze training maken de kinderen op speelse wijze kennis met voetbal. Na de training wordt er in de kantine nog even wat gedronken en een frietje gegeten. De training is op zaterdagochtend van 10.00 uur - 11.00 uur op het Sportpark Tanthof, Henk van Riessenlaan 52 in Delft.

Zin om zaterdag mee te doen? Kom gewoon in sportieve kleding langs of kijk voor meer informatie op www.vvsep.nl. Aanstaande zaterdag verhinderd? Geen probleem, de zaterdag erna (en daarna...) ben je ook welkom!

Nieuw seizoen Kopjeslopen

Op zondag 9 september start een nieuw seizoen Kopjeslopen. Iedere tweede zondag van de maand organiseert Atletiekvereniging De Koplopers de Kopjesloop in de Delftse Hout. Zorg dat je de eerste editie van het nieuwe seizoen niet mist!

De jeugdloop van 1 kilometer start om 10.45 uur. Deelname kost 0,50 euro. De lopen van 5, 10 en 15 kilometer starten om 11.00 uur. Deelname kost 2 euro. Inschrijven is mogelijk in de kantine van korfbalvereniging DES (sportpark Biesland).

Meer informatie verkrijgbaar bij Hans Verbeek: 015-2140539, of kijk op de website van de atletiekvereniging:
www.dekoplopers.nl

Concordia zoekt versterking voor veteranenteam

Wie komt het veteranenteam van Concordia versterken?

Rond 1930 besloten veteranen van voetbalverenigingen die opgericht zijn voor het jaar 1900 om buiten de KNVB om een eigen competitie op te zetten. Deelnemende clubs zijn AFC, Black Devils, Kon. HFC, HVV, HBS, Quick, VOC, Hercules, Kampong en Victoria.

In 1960 wordt ook Concordia Delft tot deze "elite" competitie toegelaten. Later volgen nog Sparta, Ajax en ASC waardoor de competitie nu uit 14 teams bestaat. Uniek is het vriendschappelijke karakter van deze competitie.

Anders dan het begrip 'veteraan' doet vermoeden is deze competitie toegankelijk voor spelers vanaf 35 jaar. Hierdoor is het niveau van de competitie heel behoorlijk waarbij de betere teams veelal bestaan uit spelers die op hoog amateurniveau hebben gespeeld of zelfs professioneel hebben gevoetbald. Onder meer Glenn Helder, Mendel Witzenhausen, David Nascimento en Geert de Ouden laten geregeld hun gezicht zien. Hier wringt voor Concordia de voetbalschoen. De groep met spelers wordt langzamerhand kleiner, minder fit en heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Concordia is daarom dringend op zoek naar versterking voor het nieuwe seizoen.

Concordia is op zoek naar enthousiaste spelers die de toekomst van het veteranenteam kunnen waarborgen. Bij voorkeur spelers in de categorie van 35-45 jaar. Er zijn drie criteria: je hebt op een behoorlijk selectieniveau gespeeld, je houdt van gezelligheid en je bent beschikbaar op de zaterdagmiddagen. Er wordt meestal om 15.00 uur gespeeld. Daarnaast wordt op donderdag om 21.15 uur een uurtje getraind om vervolgens aan de bar de komende tegenstander te bespreken.

Meer informatie via www.concordiadelft.nl of bij Sander Knijnenburg (06-52091868).

Pokertoernooi voor iedereen in Delft