Delft op zondag

24 juli 2016

Delft op zondag 24 juli 2016


Vernieuwing riolen en aanleg drainage lopen achter

Voor de verwerking van regen op straat moeten er meer aparte hemelwaterriolen en drainage-buizen komen. (foto: Koos Bommelé) Foto: Koos Bommelé

DELFT – De vernieuwing van de riolering in Delft loopt tien jaar lang achter bij de politieke planning. Ook de aanleg van speciale drainage-buizen, her en der nodig om zware regenbuien en te hoog grondwater beter weg te werken, verloopt niet naar wens.

Door: Henk de Kat

Dit komt naar voren in een analyse van het gemeentelijke rioolbeheer gedurende de periode 2006-2016. Het rioolnet is in totaal 380 kilometer lang, onderverdeeld in drie soorten. Het grootste deel bestaat uit de 'klassieke' rioolbuizen, waarmee al het wc-, keuken- en badkamerwater wordt afgevoerd naar de grote zuiveringsfabriek in Den Hoorn: 215 kilometer bij elkaar. Afgelopen tien jaar had hiervan volgens de ambities van het college 52 kilometer moeten worden vervangen of gerepareerd. Rond 2010 werd geconstateerd dat er zelfs nog een tandje bij moest. Toen bleek dat het rioolstelsel in met name Voorhof, Buitenhof en Tanthof door grondzettingen een kortere levensduur had dan de afschrijvingstermijn van vijftig jaar. In plaats van de 52 tot 60 kilometer die onder handen zouden worden genomen, is in die tien jaar 42 kilometer vernieuwd.
In die 215 kilometer aan traditionele riolering gaat ook het regenwater, opgevangen in straatputten, tegelijk met het huishoudelijk afvalwater mee naar de zuiveringsinstallatie. Dat is onnodig duur: het betrekkelijk schone straatwater behoeft niet de zeer grondige en daardoor kostbare reiniging in Den Hoorn. Daarom streeft de politiek steeds meer naar een gescheiden riolering voor verwerking van hemelwater. Het regenwater gaat dan na straatvuil-filtering naar de sloot, een tijdelijke ondergrondse opslag of verderop de bodem in. Bij nieuwbouw in Delft is zo'n aparte regenopvang tegenwoordig een verplichting. In totaal ligt er nu 148 kilometer aan gescheiden hemelwaterafvoer. Maar ook hier is een achterstand. Van de 10 kilometer die afgelopen vijf jaar zou worden aangepakt, is 6,2 kilometer gerealiseerd.
De aanleg van drainagebuizen, een derde vorm van riolering, is evenmin verlopen zoals was gepland. Vijf jaar geleden stelden B en W dat er tot en met 2016 in elk geval 8,4 kilometer aan drainagebuizen moest bijkomen. Dat programma werd mede nodig geacht vanwege de toen al voorziene geleidelijke stopzetting van de grootschalige winning van diep grondwater op het oude Gistfabriek-terrein. Bij uitschakeling van die Gist-pompen – vanaf volgend jaar – worden sommige wijken nog kwetsbaarder voor grondwaterstijging. Van de voorgenomen 8,4 kilometer aan drainage blijkt 5,5 kilometer aangelegd.

In het rood alle riolen die aan vernieuwing of reparatie toe zijn. Links onder Tanthof, midden boven het stadscentrum. (bron: Gemeente Delft)

Tarieven
Voor de bekostiging van alle noodzakelijk geachte vernieuwings- en drainageplannen zijn al wel de tarieven van de rioolbelasting aanzienlijk omhoog gegaan. Een huurder in Delft betaalde vijf jaar geleden nog 35,80 euro voor een droge straat plus de afvoer van wc-, keuken- en badwater naar de rioolwaterzuivering. Een gezin in een koophuis was daaraan toen per jaar 163,10 euro kwijt. Nu liggen die tarieven op respectievelijk 46,97 en 214,37 euro. Delft is hiermee lang niet de duurste gemeente van Nederland. Wel ligt het riooltarief boven het landelijk gemiddelde van 193 euro voor een gezin met een koophuis. In het nieuwe, tot en met 2021 lopende vijfjarenplan voor het Delftse stadsriool, stelt het college dat er nog veel moet gebeuren. Achterstallig onderhoud moet weggewerkt, er moet worden ingespeeld op klimaatverandering met zwaardere buien en ook op stijgend grondwater door de Gistfabriek-problematiek. Toch denkt het college dat alles te kunnen fiksen zonder nog weer nieuwe grote belastingverhogingen.
In 2011 redde de gemeente het nog met 6,2 miljoen euro aan inkomsten uit rioolbelasting. Voor het huidige programma is komend jaar 12 miljoen euro nodig, in de jaren daarna nog meer. Maar dat lukt, stellen B en W, met alleen een verhoging van de jaarlijkse inflatie. Daarvoor wordt een boekhoudkundige trukendoos geopend: er wordt een 'voorziening' - een soort spaarpot - in het leven geroepen met behulp van diverse ingewikkelde financieringstechnieken. Uitkomst daarvan is dat de rioolbelasting-kosten voor de burger over een langere termijn wordt glad gestreken.
De gemeenteraad spreekt zich in september uit over dit idee en over de huidige situatie van de riolering.

De Delftse Anne Frank-boom blijft gespaard. Voorlopig

De gemeente met bewoners in conclaaf over het lot van een boom; het poldermodel in het park. Foto: Jesper Neeleman

DELFT – Een monumentale boom in het Wilhelminapark zou woensdagmiddag gekapt worden, maar een groep omwonenden stak daar een stokje voor . Na protest en overleg zal een deskundige opnieuw een oordeel vellen.

Door: Jesper Neeleman

Begin deze week brak plots een tak van de boom. Buurtbewoner George Stroomberg ontdekte al gauw dat de gemeente een spoedkapvergunning had aangevraagd. Dat mocht niet gebeuren, dacht hij meteen. "Toen ik dat hoorde werd ik gek. Het is de mooiste boom van het park. Hij houdt geluid tegen, haalt fijnstof uit de lucht, is een broedplaats voor vogels, zorgt voor schaduw – en zo kan ik nog wel even doorgaan." Dus kwam hij in actie. Stroomberg ging te rade bij een boomspecialist. "Die zei dat je 'm niet moet omhakken." Hij mobiliseerde de buurt en kondigde aan woensdag om 4 uur, als de boom gekapt zou worden, de barricades op te gaan. Gemeente Delft bleek gevoelig voor het protest. De boomkapper werd afgebeld. In plaats daarvan kwamen twee mannen tekst en uitleg geven.
De boom is ziek, leggen ze uit. Iets met een zwam, krijgen we half mee. In elk geval: Dat de boom haar beste tijd gehad had, was bij de gemeente bekend. "En waar we in 2012 al bang voor waren, gebeurt nu", legt hij uit. De eerste tak is eraf, er zullen er meer volgen, verwachten ze. De buurt is het er niet mee eens. "Hij kan behouden blijven", roept een man. Een andere aanwezige wijst erop dat er geld zat is, waarbij ook het salaris van de directeur van Werkse! als argument in de strijd wordt gegooid. "De gemeente heeft een verantwoordelijkheid. Dit is een veiligheids-issue", legt de ambtenaar uit.
Dan neemt Geerten Kalter van de Boomstichting het woord. Hij trakteert de aanwezige op een lesje boomkunde. Hij pleit voor meer onderzoek. "Er wordt nu al te snel gezegd: z'n teen ligt eraf, laten we ook z'n kop eraf halen. Ik stel voor dat we er een specialist bij halen." Hierbij moet worden gezocht naar een onafhankelijke professionele specialist, want woensdag lijken vele aanwezigen verstand van bomen te hebben, maar worden totaal verschillende conclusies over het lot van de boom getrokken. "Een boom is als een mens", zegt Kalter. Een man merkt op dat 'ie nog 'goed in het blad' staat. Buurtbewoner Max van Dalen vertelt dat een tak altijd spontaan van een boom kan vallen. Dat heeft 'ie zelf al eens van dichtbij meegemaakt. Kalter legt uit dat je van niet één boom met zekerheid kan zeggen dat er geen tak uitvalt. Als de kruitdampen zijn opgetrokken, reageert buurtbewoner Dick van Oudenbosch dat de boom moet blijven staan. "Dit is de Delftse Anne Frank-boom. Ik ben geen expert, maar als het niet nodig is, zoals sommigen zeggen, zou het zonde zijn te kappen." George Stroomberg is na afloop content met de uitkomst; dat er nog een specialist wordt geraadpleegd. "Misschien wordt 'ie dan alsnog gekapt. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar dat het goede besluit wordt genomen." Ron Leenheer van de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier is het met 'm eens. "Als het onder de boom onveilig is, dan is het jammer. Maar hopelijk staat 'ie er nog lang en gelukkig."

'Geld grondwater naar het Parelfonds is een onaangename zomerverrassing'

Het CDA heeft vragen gesteld over de geheime stukken. Foto: Jesper Neeleman

DELFT – Het CDA in Delft vindt het 'een onaangename zomerverrassing' dat het College van B en W een bedrag van 2,5 miljoen euro, bestemd voor maatregelen tegen stijgend grondwater, in een 'Parelfonds' willen stoppen.

Door: Henk de Kat

Dat fonds is een nieuwe pot voor projecten die de stad 'bereikbaarder, innovatiever en duurzamer' moeten maken. Er moet zeven miljoen euro in komen. Over de wijze waarop dat gebeurt, heeft CDA-fractievoorzitter David van Dis deze week schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders.
Hij doet dat, na onthullingen in de krant Delft op Zondag. Deze redactie kreeg drie weken geleden, na een zes maanden slepende procedure, stukken van het Hoogheemraadschap van Delfland in handen die het waterschap en ook de gemeente Delft onder de pet hadden willen houden. Na een beroep van dit blad op de Wet Openbaarheid van Bestuur oordeelden drie onafhankelijke juristen dat Delft op Zondag recht had op inzage. Zondag 3 juli publiceerde de redactie over de inhoud van de documenten. Die betreft de schadevergoeding van 7,5 miljoen euro die waterschap Delfland betaalt aan de gemeente Delft, voor langzame beëindiging van de al een eeuw durende massale grondwaterwinning op het oude Gistfabriek-terrein.
CDA-fractievoorzitter Van Dis nu: "En wat blijkt? Van die 7,5 miljoen is ongeveer 2,5 miljoen euro bedoeld om als gemeente toekomstige schadeclaims voor stijgend grondwater op te vangen. Goed dat hiermee rekening is gehouden, zou je zeggen. Inderdaad, maar dan moet je dat geld wel apart zetten. En dat is precies waar het mis gaat."
Volgens Van Dis is de gemeenteraad op 30 juni, drie dagen voor de onthulling in Delft op Zondag, akkoord gegaan met het voorstel van B en W om het nieuwe fonds mede te vullen met dat Delfland-geld. Nu vraagt Van Dis vraagt zich af: "Zou dat zijn gebeurd als toen al bekend was dat 2,5 miljoen eigenlijk bestemd was voor waterschadeclaims? Nu gaat dit geld dus naar andere doelen. Mochten er claims komen voor de grondwateronttrekking – en die komen er, want er is niet voor niets 2,5 miljoen apart gezet in de afspraak met Delfland – dan is daarvoor geen apart potje meer beschikbaar", zo vreest de CDA-voorman.
In zijn schriftelijke vragen stelt Van Dis ook dat B en W voortaan niet meer zo krampachtig moeten doen over het geheim houden van stukken.
De verwachting is dat de antwoorden na de zomervakantie komen.

Daniel Panahi

Foto: Dennis van den Berg

- Wat ben je hier in de Halsteeg aan het doen?
"Ik kom net thuis van mijn stage en ga zo meteen lekker barbecueën met mijn vrienden Mitchell Meulenkamp en Zain Al Rawi."

- Waar loop je stage?
"Op het Ministerie van Financiën, voor mijn studie informatica aan de Haagse Hogeschool."

- Dat klinkt wel een beetje saai…
"Ja hè? Daarom heb ik daarnaast een paar uit de hand gelopen hobby's. Onder de naam Irapo ben ik actief als rapper. En ik ben ambassadeur van Club Ciccionina."

- Hoe kom je aan je artiestennaam Irapo?
"Dat is een afkorting van mijn afkomst. Mijn vader is Iraans en mijn moeder Pools."
- Kunnen we je kennen van bepaalde nummers?
"Jazeker, kijk maar eens op YouTube. Daar vind je mijn nummer 'Fiets', met een vette videoclip die Zain heeft gemaakt."

- Wat is je rapstijl?
"Nederlandstalig met humor, zoals de Jeugd van Tegenwoordig. Ik beheers zowel het live freestylen als het gericht schrijven voor opnames. In april is mijn eerste mixtape 'Crackenarium' verschenen."

- Heb je onlangs nog iets leuks gedaan?
"We hebben een straatfeest gehouden voor de videoclip voor mijn nieuwe rapnummer 'Halsteeg', die je binnenkort op YouTube kunt gaan zien."

- Welk actueel nieuwsfeit houdt je bezig?
"Pokemon Go natuurlijk! We doen allemaal lekker mee met die rage."

Twintigste Delft Chamber Music Festival flirt met dans en opera

Liza Ferschtman verheugt zich op het twintigste Delft Chamber Music Festival. (foto: Jonathan Zizzo) Foto: Dennis van den Berg

DELFT – Omdat het de twintigste editie is, duurt het Delft Chamber Music Festival dit jaar elf dagen in plaats van de gebruikelijke tien. Van donderdag 28 juli tot en met zondag 7 augustus weerklinkt in de binnenstad van Delft op diverse locaties klassieke muziek, uitgevoerd door musici in gezelschappen van overwegend kleine samenstelling.

Het festival biedt met meer dan twintig concerten ruimte aan uitvoeringen van zowel de populaire werken als de wat obscuurdere muziekstukken. Artistiek coördinator Ernest Loot gelooft heilig in deze afwisseling van bekend en onbekend: "De kwaliteit van de muziek is de leidraad. Dat een bepaald werk of een specifieke componist bij het grote publiek onder de radar is gebleven, zegt niets over het kaliber. Wij laten mensen graag kennismaken met muziek waar ze normaal gesproken uit zichzelf niet zo snel naar zouden luisteren. Er gaat zo soms een wereld voor hen open."
Het invullen van het programma is bij Loot en artistiek leider en violiste Liza Ferschtman in vertrouwde handen. Naast kamermuziek zijn tijdens de jubileumeditie ook de disciplines dans en opera vertegenwoordigd. Hiervoor wordt een nieuwe locatie opgezocht: Lijm & Cultuur aan de Rotterdamseweg. Op zondag 31 juli is hier de dansvoorstelling 'Im Anfang war der Rhythmus' te zien met onder meer werken van Ligeti en Prokofjev; en op zaterdag 6 augustus wordt de opera 'Die Sieben Todsünden' van Kurt Weill opgevoerd. Het libretto van Bertolt Brecht is voor deze speciale gelegenheid aangevuld met nieuwe teksten om dit bijzondere werk en zijn thema te kunnen plaatsen in de huidige tijd.
Een ander hoogtepunt dat Loot wil noemen is het door Dille & Kamille gesponsorde Concert op de Markt op vrijdagavond 29 juli, waaraan vocaal ensemble Frommermann z'n medewerking verleent. Dit concert is gratis toegankelijk. Loot: "We zetten duizend stoeltjes op het marktplein neer en hopen op goed weer." En in Museum Prinsenhof, van begin af aan de thuisbasis van het festival, vindt donderdag 4 augustus 'A Night at the Museum' plaats. Samen met museumdirecteur Patrick van Mil is een interactieve speurtocht bedacht, waarin de link tussen kamermuziek en de werken van het museum worden gelegd.
Voor het volledige programma en online kaartverkoop kan men terecht op www.delftmusicfestival.nl. Kaarten zijn in de meeste gevallen ook aan de deur verkrijgbaar.

'Miss' Soesoe heeft een bijzonder jaar achter de rug

Soesoe reisde in haar rol van Miss Indian Beauty Netherlands 2015 onder meer naar Egypte. (foto: Amr Tarek) Foto: Amr Tarek

DELFT – Haar jaar als Miss Indian Beauty Netherlands zit erop. De in het Delftse stadshart opgegroeide Soesoe Mustafa heeft er mooie ervaringen en grote plannen aan overgehouden.

In augustus 2015 werd Soesoe Mustafa verkozen tot de Nederlandse Miss Indian Beauty en mocht ze ons land vertegenwoordigen tijdens de wereldwijde Miss Indian Beauty-verkiezing in India. Het was de start van een jaar vol bijzondere ervaringen. "Ik heb erg veel gereisd", steekt Soesoe van wal. "Onder meer naar Egypte. Dat ligt misschien niet zo voor de hand met betrekking tot Miss Indian Beauty, maar mijn eigen roots liggen niet alleen in India. Er stroomt ook Egyptisch en Arabisch bloed door mijn aderen. Toen ik op een gegeven moment een foto op social media had gedeeld met de hashtag #EgyptBloom, werd ik vervolgens door hen benaderd. Deze organisatie heeft zich ten doel gesteld om Egypte te promoten als toeristische bestemming. Ik kreeg een uitnodiging om naar Egypte te komen voor een filmopname, waarin ik het land van de farao's als vakantieland aanprijs in drie talen: Nederlands, Engels en Arabisch."

Fotoshoot
Maar daar bleef het niet bij. Nadat het promotiefilmpje was uitgebracht, kreeg Soesoe een uitnodiging voor een fotoshoot van Egypt Bloom in Hotel Le Meridien Pyramids in de Egyptische hoofdstad Cairo. "Een volledig gesponsord verblijf in een prachtig hotel. Nou, je begrijpt dat ik dat niet wilde laten schieten", lacht ze. "De fotografen verwachtten dat ik daar als een ware diva zou arriveren. Maar zo ben ik helemaal niet, ik ben juist hartstikke nuchter en down-to-earth. Dat koester ik ook." Voor alle partijen werd het zodoende een leuke ervaring.
In juni van dit jaar mocht Soesoe haar kroon alweer inleveren. "Ik ben blij dat ik heb meegedaan, ik heb een geweldig internationaal netwerk kunnen opbouwen." De rechtenstudente gaat zich nu concentreren op het afronden van haar studie: "Ik moet mijn scriptie nog schrijven en dan ben ik juriste." Dit heeft prioriteit, want ze heeft inmiddels een aanbod op zak van een vliegtuigmaatschappij om in Dubai als legal advisor aan de slag te gaan. Ook het uitbouwen van haar eigen modelijn en modellenwerk staan op haar to-do-list.

Terence van Hutten

Terence van Hutten is een bekende naam in de wereld van de breakdance, al is de 37-jarige Delftenaar nóg bekender onder de naam T-Bone. Met zijn crew House of Styles won hij al meerdere prijzen.

Foto: Jesper Neeleman

1. Waarom wilde je hier, bij De VAK, worden gefotografeerd?
"De VAK is m'n thuisbasis. Ik geef er breakdance-lessen. Verder vind ik het belangrijk dat mensen weten dat hier, ook nu het een coöperatie is, nog steeds heel veel wordt georganiseerd, ook op het gebied van breakdance en hiphop."

2. Je bent B-Boy. Wat is dat?
"Het staat voor break-boy. Breakdance is één van de vier onderdelen van de hiphop-cultuur. Die bestaat verder uit rap, graffiti en dj's. Breakdance is een dansvorm die is gebaseerd op rotaties en laag bij de grond dansen. Er zijn heel veel stromingen en je kunt er veel in terug vinden, zoals vormen van vechtsport en turnen. Het is eind jaren '70, begin jaren '80 in New York ontstaan en heeft zich van daaruit over de hele wereld verspreid."

3. Waar begint jouw verhaal als B-Boy?
"Ergens in het jaar 1996. Ik kwam toen in Sranti, dat toen nog bij station Delft Zuid lag, in contact met breakdancers uit Delft en Rotterdam. Ik ben met hen gaan trainen en zij namen mij onder hun hoede."

4. Wat vind je mooi aan deze levensstijl?
"De vrijheid. Ik ben selfmade. Dankzij breakdace heb ik m'n eigen pad kunnen bewandelen. Bovendien is het iets dat me goed ligt."

5. Wat heeft het je gebracht?
"Het is de rode draad in m'n leven. Het heeft me op goede en minder goede plekken gebracht. Ik heb er goede en slechte mensen door leren kennen. Door met break bezig te zijn creëerde ik kansen en kwamen vanzelf mogelijkheden naar me toe. Ik ken mensen over de hele wereld. Ik ben één van de organisatoren van King of Kidz, een wereldkampioenschap voor kinderen. Daar doen duizenden kinderen aan mee. Het is tegenwoordig ongelofelijk hoe geweldig goed zij soms al op jonge leeftijd zijn."

6. Wat moeten we ons voorstellen bij de 'slechte plekken'?
"Je bent regelmatig actief in het nachtleven, met alle verleidingen die dat met zich mee brengt. De wereld van drank, drugs en rock 'n roll, ja. Verder kom je als danser op plekken waar anderen niet komen en waar je liever ook niet komt. Zo zijn we weleens met een groepje getinte jongens in Oekraïne geweest, waar je dan te maken krijgt met fascisten."

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan...
"Zouden de jeugd en de ouderen een hoge prioriteit hebben. De ouderen hebben voor ons de bruggen gebouwd, de jongeren moeten zorgen dat die bruggen blijven liggen. Ik zou meer investeren in beide groepen. Niet alleen op het gebied van dans, maar ook wat betreft educatie, ontwikkeling en invulling van de vrije tijd."

8. Waarom noemen ze je T-Bone?
"Het slaat eigenlijk nergens op. Het was lang geleden in de zomer, we waren ergens aan het skateboarden. Een vriend riep me, toen maakte ik een gebaar met m'n armen breed, wat op de letter T leek. Sindsdien was het T-Bone. De meesten mensen kennen met nu onder die naam. Ik vind het prima."

9. Kan iedereen dansen?
"Iedereen heeft wel een bepaalde aanleg. Maar dans is ook ritme en niet iedereen heeft ritme-gevoel. Dat kun je echter ontwikkelen. Ik heb nog nooit een leerling naar huis hoeven sturen omdat 'ie niet kon dansen. Ik zie er juist de grootste uitdaging in om kinderen die de meeste moeite hebben te leren dansen."

10. Hoelang dans je nog door?
"Totdat artsen tegen me moeten zeggen dat het ècht niet meer kan. Ik heb nog genoeg leuke en grote plannen om m'n werk voort te zetten."

n Ouderen kunnen elkaar elke maandag en donderdag tussen 13.30 uur en 17.00 uur ontmoeten tijdens een soos van Humanitas aan de Beethovenlaan 134. Hier kan dan bijvoorbeeld worden gekaart. Aanmelden is gewenst en kan bij de contactpersoon C. Jonquière via 06-14368454 of F. Wagner via 06- 51457903. n In en rond de dorpskerk aan de Dr. J. de Koninglaan 2a in Schipluiden is zaterdag 30 juli van 10.00 uur tot 14.00 uur een kringloopmarkt. Mail voor meer info naar toneijk@live.nl of bel 015-3809482. n In de Oude Kerk wordt donderdag 28 juli om 20.00 uur de traditionele Bach-herdenking gehouden. Werken van Bach worden dan door organist Bas de Vroome en violiste Svetlana Pilipenko op kabinetorgel, klavecimbel en viool gespeeld. De toegang bedraagt 10 euro. n De band Unpredictables is, zoals de naam doet vermoeden, onvoorspelbaar. Ze spelen voornamelijk eigen nummers, maar ook covers van bijvoorbeeld The Beatles, John Cale, Captain Hook en Fleetwood Mac. Zondag 24 juli doen ze dat vanaf 14.30 uur bij Vlaanderen op de Beestenmarkt. De toegang is gratis. n Achttien ondernemers rond de Oude Langendijk hebben vorige zomer hun krachten gebundeld in 'Hartje Delft'. Ondernemers die zich hierbij willen aansluiten kunnen meer informatie vinden op http://hartjedelft.com/aanmelden. n Fotograaf Mariska van Vondelen begint deze maand met de nieuwe workshops Delft Natuur & Stad, Heempark Delft en Historisch Delft, voor iedereen die creatief aan de slag wil. Beginnende en (half)gevorderde fotografen worden dan gestimuleerd om nieuwe perspectieven te zoeken. Bovendien krijgen zij informatie over planten, vogels en historische gebeurtenissen. Het hele jaar door geeft Mariska de workshop Natuur & Delft, op de maandagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur. Op de woensdagochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur gaan de cursisten van de workshop Heempark Delft met opdrachten op pad. Zie voor meer info http://mariska-van-vondelen.nl. n Voor Home-Start/Home-Start+ zoekt Humanitas in Delft of Rijswijk vrijwilligers voor gezinnen die een steuntje in de rug wensen. Het zijn gezinnen die momenteel wachten op een gezinsmaatje. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de coördinatoren van Home-Start/Home-Start+ in Delft en Rijswijk via 06-12461090, mailen naar home-start.delft-rijswijk@humanitas.nl of kijken op www.humanitasdelft.nl. n De drie broers Jan, Peter en Steef de Vreede uit Pijnacker schilderen met een eigen stijl, maar de familieband is ook in de schilderijen terug te zien: sterk realistisch met een zeer precies oog voor details. Stillevens en dorpsgezichten zijn favoriet. Komende tijd exposeren ze in de bibliotheek van Den Hoorn. n D.S.V. Full Speed heeft besloten om met ingang van komend voetbalseizoen 50 procent van haar entreegeld af te staan aan goede doelen. Voor de komende twee seizoenen is besloten om de Stichting ALS en Inloophuis Debora hiervoor aan te merken. n Tijdens het Varend Corso in Delft, op zondag 7 augustus, zal zanggroep Het Hollandse Lied tussen 12.00 uur en 14.00 uur een optreden verzorgen bij het station. n

Geen rosse, wel een bijzondere roze sprinkhaan

De roze sprinkhaan poseert op meerdere foto's, waar menig kenner een blik op wierp.

DELFT – SKD Kinderopvang kreeg vorige week donderdag wel heel bijzonder bezoek. Op de nieuwe locatie De Vlinderstruijk, aan de Lodewijk van Deysselhof, dook plots een roze gekleurde sprinkhaan op.

Een zoektocht op internet leerde al gauw dat dit een unieke vondst was. De waarneming zorgde ook binnen Delftse natuurclubs voor enige opwinding, want als het daadwerkelijk de enorm zeldzame 'rosse sprinkhaan' was, zou dit de eerste zijn die ooit in ons gebied is gesignaleerd. Ook elders in het land laat de rosse sprinkhaan zich niet tot nauwelijks zien. De afgelopen vijf jaar is er slechts 62 keer één gesignaleerd. En dat was nog in het zuiden van Limburg.
Vanwege het ontbreken van de 'knotsvormige antenneknoppen' ontstaat echter twijfel. Druk wordt heen en weer gemaild. Foto's uitgewisseld. Een sprinkhaandeskundige van de KNNV wordt erbij gehaald.
Die laat weten dat het vermoedelijk een krasser is. De kleur kan worden veroorzaakt door wat de sprinkhaan heeft gegeten, bijvoorbeeld veel zuring, denkt de deskundige. Alsnog bijzonder, zo'n roze krasser. "Ik heb er nog nooit één gezien", reageert Geert van Poelgeest, voorzitter van de KNNV afdeling Delfland.
De roze spinkhaan die geen rosse sprinkhaan blijkt springt inmiddels, na een korte gevangenschap en fotoshoot, weer vrolijk door Delft.

Wat er in het leven ook gebeurt, gelukkig is er altijd nog de Jessehof

De 'vrienden van het groene laken', met van links naar rechts Andreas, Cees Huizer, Dolf en Robèrt. (foto: Jesper Neeleman) Foto: Jesper Neeleman

DELFT – De zomer is losgebarsten, maar er gebeurt genoeg. Verhalen liggen voor het oprapen, alleen moet je er wel naar op zoek – en jezelf uitnodigen. Dus gaat Delft op Zondag deze zomer voor de rubriek 'onverwachts bezoek' onverwachts op bezoek. Deze week deel 1: De Jessehof.

Een makkelijk begin, want het is een inloopcentrum waar letterlijk iedereen welkom is. Ook wij. Dit 'interkerkelijke diaconaal centrum' is deze zomer vijf dagdelen per week open voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, een luisterend oor of een kop koffie.

'HIER KUN JE JEZELF ZIJN'

Maandagmiddag om 14.15 uur, als de deuren net open zijn, zit er al zo'n veertig man binnen. "Meerderen staan voor tweeën al voor de deur te wachten", vertelt vrijwilligster Ria Vermeulen, die vandaag sleutelhoudster is. We vergelijken de plek met een buurthuis, maar dat is het volgens de 57-jarige Delftse toch niet. "Er komen zelfs mensen voor uit Overschie. Ze komen voor de gezelligheid en saamhorigheid. Hier kun je jezelf zijn, er wordt niet gekeken naar afkomst of hoe je eruit ziet. We hebben een weggeeftafel, mensen krijgen koffie, fris of soep. Daarvoor vragen we een vrijwillige bijdrage." Dat mag ook 5 cent zijn, maar zelfs een dergelijk bedrag zit er voor sommigen niet in. En dat is ook prima. "We merken in de Jessehof wel dat de bezoekers steeds minder te besteden hebben."
De Jessehof bestaat nu vijf jaar. Ria is er al vanaf het begin bij betrokken. Niet alleen de armoede, maar ook de eenzaamheid neemt toe, merkt ze. "Veel mensen voelen zich buitengesloten. Als ik dan even met ze kan kletsen en ze kunnen hun verhaal kwijt, dan geeft dat me al veel voldoening. Het gebeurt weleens dat bezoekers een cake meenemen, om te vieren dat ze jarig zijn. Want verder hébben ze niemand meer om dat mee te vieren. Dan proberen we er hier met z'n allen toch iets feestelijks van te maken."
Terwijl ze vertelt over de toenemende toeloop, wordt ons voor de vierde keer koffie aangeboden. We bedanken. De vrijwilligster vervolgt haar weg richting de tafel verderop. "Daar zit altijd een groepje van de GGZ", legt Ria uit. "Daarnáást zitten altijd de ouderen, en de groep hier links van ons noemen we de stamtafel. Daar zitten meestal mannen."

'BILJARTERS ZIJN ARTISTIEK'

Weer verderop de biljarttafel, waar we Cees Huizer aantreffen, in afwachting van zijn beurt. "Ik kom hier bijna elke dag biljarten en gebruik maken van de pc's", vertelt hij. Vandaag speelt hij met en tegen z'n biljartmaten Andreas, Dolf en Robèrt. "We zijn de vrienden van het groene laken", zegt Huizer. Dolf vreest dat die term een verkeerde indruk gaat wekken bij de lezers. Wat hij verder kwijt wil, is dat twee van z'n drie biljartvrienden vaak vals spelen. En dat hij muzikant is, net als Robèrt, een Franse chansonnier. "Biljarters zijn artistiek aangelegd", vervolgt Huizer. Hij ook? "Nee, ik heb geen artistieke kant. Wel ben ik momenteel – op verzoek van de Erasmus universiteit en gesteund door m'n psychiater - mijn memoires op papier aan het zetten. En ik kan je een primeur geven. De titel ervan wordt: 'Cees, the gentleman en het feestbeest'. Ik heb een turbulent leven achter de rug." Dat is nog steeds aan de gang. "Dit weekend heb ik nog vastgezeten, in een cel van Parnassia. Ik stond erop dat ik werd meegenomen door de ambulance. Toen ze me niet naar het ziekenhuis wilden brengen, ben ik een beetje boos geworden."

'IK HEB HIER AANSPRAAK'

We gaan verder bij de stamtafel. Hier zit Martin Bentvelsen, eveneens een vaste bezoeker. "Ik woon hier pal boven", vertelt de 65-jarige Delftenaar. "Daar zit ik maar in m'n eentje. Ik heb wel een zoon, maar die woont in Brabant, dus die zie ik niet elke dag. Daarom kom ik hier vaak. Heb ik een beetje aanspraak, want ik heb hier veel mensen leren kennen. Ik ben blij dat ik hier wat te doen heb."
Een stukje verderop aan de stamtafel leest Emanuel Figaroa de krant. Hij komt ongeveer één keer per week, vertelt hij, terwijl hij naar de pagina blijft staren. "Ik lees hier een krantje, ik ga schaken of klaverjassen, als ze me vragen." Emanuel houdt dus wel van spelletjes, merken we op, maar dat is een misvatting, reageert hij. "Daar hou ik juist niet van. Klaverjassen en schaken is denksport. Ganzenbord, dát is een spelletje."
Hij legt even later z'n krant neer en praat dan honderduit. Over yoga, de tien geboden, Mozes, roken, fitness, zijn veganisme, de regering, hun strijd om geld en macht, een betere wereld die bij jezelf begint en frisdrank. Genoeg stof om verder over te praten, maar na dik een uur in de Jessehof melden ons weer af bij Ria Vermeulen. Zij vertrekt pas als de laatste bezoekers weg is, na vijven. Tegenwoordig zonder andermans problemen mee naar huis te nemen, anders hou je het geen vijf jaar vol...

Westerpop wil over twee jaar wederom een festival op de velden van het Stanislascollege

Westerpop kon vorig weekend op veel bezoekers rekenen. Naar schatting waren het er in totaal en verspreid over twee dagen zo'n 17.000. Nog veel meer foto's van het festival zijn sinds afgelopen week te zien op de website www.delftopzondag.nl. (foto: Koos Bommelé) Foto: Koos Bommelé

DELFT – De 'echte' evaluatie volgt nog, maar de organisatie van Westerpop weet het nu al zeker: over twee jaar wil het dolgraag wederom een festival op de sportvelden van het Stanislascollege Westplantsoen organiseren.

Een tijdlang werd getreurd om het opgeven van de vorige zo vertrouwde locatie, op de sportveld van het Grotius College, vlakbij het station. Na lang zoeken werd een prima alternatief gevonden - en nu ook goed bevonden. Van publiek tot leveranciers en van organisatie tot artiesten was iedereen het erover eens: eigenlijk is de nieuwe locatie nóg beter.
En dat is niet de enige reden waarom Westerpop-organisator René Steijger met grote tevredenheid terugkijkt op het festival. "We hebben het ideale festivalweer gehad", reageert hij. "Het werd een festival zonder wanklank, er zijn geen noemenswaardige incidenten geweest. We kregen goede reacties op het programma en veel muziekliefhebbers wisten de weg naar het nieuwe terrein goed te vinden." Volgens schattingen werd Westerpop in twee dagen tijd door 17.000 man bezocht. "Dat aantal ligt gelijk aan de al goed bezochte jubileumeditie, in 2014." Zaterdagmiddag trok Waylon veel bezoekers naar het terrein, 's avonds bleken Novastar en Vandenberg's Moonkings de grote trekkers. Maar ook de vrijdagavond werd met bands als Mala Vita en De Likt goed bezocht. "Wat ook fijn was, was dat we de gloednieuwe fietsenstalling van het CLD mochten gebruiken, die pas op de vrijdag van het festival werd opgeleverd. Nee, het is in alle opzichten een heel geslaagd evenement geweest. Ik hoorde iemand zeggen dat ook hier het echte Westerpopgevoel heerste. Dat vond ik het mooiste compliment."
Het meest besproken onderwerp was dus wel de locatie. Met nog meer bomen, en breder van opzet. "Ik klink nu misschien als een voetbaltrainer, maar op deze plek hebben we meer ruimte in de flanken. Dat geeft meer rust." Achteraan het terrein stonden tafels met zitbanken. Ook dit bleek een succes. "Want die zijn twee dagen volop bezet geweest."
Westerpop keert over twee jaar weer terug. "Want als gevolg van bezuinigingen op subsidies hebben we ervoor gekozen een biënnale te worden." Steijger wil dan weer terugkeren naar de sportvelden van het Stanislascollege. Hier moet echter nog met meerdere partijen over worden gesproken. Vanuit de buurt kreeg Westerpop slechts één klacht. "Verder lijkt iedereen tevreden, maar we gaan nog toetsen hoe andere omwonenden erover denken", besluit Steijger.
Kijk voor nog veel meer foto's van twee dagen Westerpop op www.delftopzondag.nl.

Even rechtzetten

DELFT – In het artikel over de bazaar in De Lindenhof, in de vorige editie van deze krant, stond dat dit is gevestigd aan de Aart van der Leeuwlaan. Dit is onjuist. Het juiste adres is Cort van der Lindenstraat 245.

Wisseling van de wacht bij ICC

DELFT - Na 30 jaar het gezicht te zijn geweest van het merk Vacu Vin, later onderdeel van International Innovation Company (IIC), heeft Bernd Schneider besloten dat het tijd is om het stokje over te dragen aan de volgende generatie: zijn zoon Patrick Schneider. Sinds de oprichting van IIC in 2009, staat Patrick aan het hoofd van deze innovatiefabriek. Samen met Bernd bracht hij het bedrijf naar een hoger niveau door middel van het bedenken van televisie-format Het Beste Idee van Nederland, het ontwikkelen van producten voor bedrijven wereldwijd en de introductie van nieuwe merken.

Veel vraag naar
online cursussen

DELFT - De TU Delft heeft dinsdag de miljoenste inschrijving geregistreerd voor haar gratis online cursussen. Anka Mulder, vice-voorzitter van de TU Delft, is er trots op dat de Delftse universiteit zoveel kennis kan delen met zoveel mensen uit de hele wereld. De TU Delft biedt op dit moment 36 online cursussen aan. Iedereen met toegang tot internet kan zich aanmelden.

Idenburg Car Solutions haalt meer uit het airco-systeem

Ron Lukas stelt het airco-apparaat in, voordat hij aan de klus begint. Foto: Jesper Neeleman

De zomer is goed losgebarsten en dat is ook in de auto te merken. Zeker als de airco-installatie niet of minder goed werkt. Idenburg Car Solutions kan dit probleem snel en eenvoudig verhelpen.

Een airconditioning ga je pas goed missen als die er niet meer is. Of minder goed werkt. Dat moment komt vanzelf, want een airco-systeem verliest jaarlijks gemiddeld 10 procent koudemiddel. Idenburg Car Solutions, sinds vorige zomer officieel een Airco Quality Center, zorgt ervoor dat niemand deze zomer hoeft weg te zweten in de auto. Komende tijd heeft het bedrijf aan de Schieweg 81 een speciale actieprijs voor de airco service. Dit kost komende tijd slechts 89 euro, in plaats van het reguliere tarief van 119 euro. Wie vooraf laat weten wanneer 'ie dat wil laten komen doen, kan wachten terwijl de klus wordt geklaard. Dit is ongeveer een uurtje arbeid. Daarna werkt de airco ouderwets goed.
Idenburg Car Solutions biedt bovendien de airco service extra, voor de actieprijs van 139 euro. Hierbij wordt hetzelfde gedaan als in het geval van de airco service, maar bovendien worden condensor en de luchtkanalen gereinigd.
Het onderhoud van de airco-systemen is specialistisch werk. Daarom is het goed dergelijk werk uit te laten voeren door iemand als Ron Lukas, de airconditioningspecialist van Idenburg Car Solutions. Hij is dagelijks druk met het onderhouden van de meest uiteenlopende soorten systemen en beschikt over de expertise. Daarnaast heeft Idenburg Car Solutions de juiste apparatuur om uw airco weer goed te laten werken en op verantwoorde wijze om te gaan met het koudemiddel.
Bel voor meer informatie naar 015-2571670 of kijk op de website www.idenburgcarsolutions.nl.

Van Bemmelen maakt klassieke vervuilers weer schoon

Peter van Bemmelen bij een klassieke Citroën, die nog van voormalig DDR-leider Erick Honecker is geweest. Foto: Dennis van den Berg

DELFT - Garage Van Bemmelen op de Ampèreweg in Delft heeft een oplossing voor de vervuilende uitstoot van auto's, die als het ware 'over de datum' zijn.

In veel grote steden worden oude vervuilende auto's al geweerd. In Rotterdam geldt nu al dat benzine- en LPG auto's van tussen 1992 en 1976 niet meer in de binnenstad mogen. Dit in navolging van maatregelen die zich internationaal aandienen. Dit gebeurt nu nog lokaal, maar een landelijke of Europese regeling wordt naar verwachting uiteindelijk de norm.
Van Bemmelen bouwt vervuilende auto's om naar auto's met een moderne schone uitstoot. De ideale verhouding om een zo schoon mogelijke verbranding te krijgen is 14 delen lucht op 1 deel benzine, dat is Lambda 1. Via een ingenieus regelsysteem en een katalysator kunnen zij de auto met carburateur zo aanpassen, dat die schone verbranding gehaald wordt. Zo kun je ook met een youngtimer of oldtimer bijdragen aan een schonere lucht en met een 'schoon geweten' weer rondtoeren in je classic car.
Van Bemmelen draagt op die manier graag een steentje bij aan een schonere wereld. Geïnteresseerd? Een offerte kan worden aangevraagd via info@garagevanbemmelen.nl. Garage van Bemmelen is gevestigd aan de Ampèreweg 6 in Delft. Tel. 015 – 2623862, www.garagevanbemmelen.nl.

Unieke opvang voor ieder kind bij REKI

Met de leidsters mee op pad in de bolderwagen; altijd weer een leuk uitje. Foto: Jesper Neeleman

REKI is een kinderdagverblijf dat ieder kind graag een leuke opvangtijd biedt. Ouders geven voor plaatsing hun wensen aan en ons team gaat hiermee aan de slag.

Het thuisritme van slapen, eten en andere rituelen wordt voor ieder kind gevolgd, waardoor de thuissituatie zoveel mogelijk wordt nagebootst. In kleine groepen en met vaste leidsters is persoonlijke aandacht gegarandeerd. De babyopvang van REKI bestaat uit niet meer dan vier tot vijf kinderen. In elke slaapkamer staan maar twee bedden, zodat de basisbehoefte van slapen gewaarborgd is. De leidsters werken laag bij de grond, waardoor er meer oogcontact is met het kind en hij of zij meer bewegingsvrijheid heeft.
Bij de peuters wordt steeds een vernieuwend activiteitenprogramma verzorgd, gericht op spelend leren. En ieder kind mag zichzelf zijn. Emoties delen met elkaar door samen te spelen en te delen zorgt voor verdieping in de relatie met elkaar. De kinderen van de BSO hebben een andere uitdaging nodig, die wij zeker ook stimuleren. Ieder kind kan en mag zeggen wat hij of zij wil gaan doen, want na een intensieve schooldag wil je je als kind kunnen ontspannen. "Ons motto is 'niets moet, maar alles mag'", zegt REKI-directeur Conny Immers. "Ons gebouw is overzichtelijk, ruim en gelijkvloers. Kinderen kunnen vanuit hun ruimtes makkelijk naar buiten om te spelen in een interne en 245 vierkante meter grote tuin, een overdekte speeltunnel of op een speelplaats. Ouders kunnen kiezen uit verschillende opties in opvanguren en overeenkomsten. Ook flexibele opvang behoort tot de mogelijkheden. Dus kies gewoon voor REKI!" Meer weten? Kijk dan op www.reki.nl of mail naar info@reki.nl.

Huis te koop wordt u deze week aangeboden door Van Silfhout

Foto: Martijn Linthorst

DELFT – Erick Webbe en Susan Pesman zijn zes jaar geleden gaan samenwonen in deze charmante woning in de oude binnenstad van Delft. Ze hebben dezelfde studie gedaan, Technische Natuurkunde aan de TU Delft.
|
Beiden woonden al in het centrum, aan het Rietveld en de Voorstraat. Uiteindelijk zijn ze precies daar tussen in terecht gekomen. Het is een leuk, voor autoverkeer doodlopend straatje. Als je in de woonkamer zit, heb je een schilderachtig uitzicht, met soms enkele passanten. "Deze locatie was een belangrijke reden om voor deze woning te kiezen", geeft Susan aan. "Maar ook de redelijk grote tuin, zulke forse tuinen zie je niet veel in het centrum."
De grootste klussen die Erick en Susan gedaan hebben, vormen het weg halen van een scheidingswandje tussen de woonkamer en de keuken, een tweede toilet plaatsen en daarnaast het nodige schilderwerk. "Het was nogal donker", zegt ze. "Wij hebben er juist een heel lichte woning van gemaakt. Overigens wel met behoud van oude details. Op de bovenverdieping zie je de oude houten balken bijvoorbeeld nog. De meeste van deze huizen zijn gerenoveerd en gemoderniseerd tijdens het project Blauwe Croon begin jaren negentig."
De scheidingswand stond normaal gesproken tussen de woonkamer en de keuken in. Die is nu open, dus je kunt makkelijk in contact staan met iedereen in de kamer. Vlak daar achter de openslaande deuren naar de redelijk onderhoudsvrij aangelegde tuin. "Daar kun je heel lang en op je gemak van de zon genieten", zegt Erick. "En omdat de tuin lekker groot is, kun je veel familie en vrienden uitnodigen."
De woning is verrassend breed en heeft een hoge glazen achterpui, helemaal voorzien van dubbel glas. In de achterpui zijn openslaande deuren naar de tuin. "Overigens hebben we in de tuin ook een achterom, dus je kunt makkelijk met je fiets in de tuin. Om die vervolgens in de berging te stallen."
De woonkamer is door de grote glazen achterpui opvallend licht. De afmetingen zijn 6.53/4.90 bij 5.57 meter. Makkelijk onder te verdelen in een zit- en eetgedeelte. De moderne open keuken is voorzien van een inductiekookplaat, een oven, een afzuigkap, een vaatwasser en een koelkast. "En ja, dan hebben we nog de bovenverdieping", zegt Erick. "Die gebruiken we in z'n geheel als onze slaapkamer en straks ook kraamkamer, want Susan verwacht op heel korte termijn een baby. De komst daarvan is ook de reden dat we gaan verhuizen. We verhuizen richting Harnaschpolder."
Via een open trap in de woonkamer is de bovenverdieping te bereiken. De slaapkamer is 4.55 bij 5.00 meter, met aangrenzend een badkamer. Behalve de originele houten balken, vallen ook de vele bergruimtes op. Achter allerlei deurtjes valt heel wat op te bergen. De naastgelegen badkamer is voorzien van een douchecabine, een wastafelmeubel met dubbele wastafel en de aansluiting voor de wasmachine en de droger. "Zelf hebben we hier een tweede toilet laten maken", zegt Susan. "Wel handig als je 's nachts nodig naar de wc moet."
De mogelijkheid bestaat om van deze grote slaapkamer twee kleinere kamers te maken. "Het uitzicht vinden we trouwens ook prachtig", zegt Erick. "Zowel vanuit de tuin als in de straat kun je de toren van de Oude Kerk zien."
De woning heeft Energielabel D. Het bruisende centrum en vooral de Choorstraat is binnen enkele minuten aan te lopen. Er is een losse parkeerplaats te koop.

Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst
Foto: Martijn Linthorst

Trots op... mijn houtkachel

Ben Maaskant, de trotse bezitter van een echte houtkachel naar eigen ontwerp. Foto: Martijn Linthorst

DELFT – De houtkachel in de huiskamer van Ben Maaskant en zijn vrouw levert vooral in de wintermaanden een gezellige sfeer op. De bewoner van de Landschapstraat is best trots op zijn kachel. En dat is om meer dan één reden.

Ben en zijn vrouw Nellie hebben de houtkachel in 1979 laten maken, naar eigen ontwerp. De kachel is gemaakt door Jaap Taanman, een smid in Grootschermer. Ben legt uit: "Inmiddels is de kachel twee keer meeverhuisd, omdat we toch wel een beetje verliefd zijn op ons kacheltje. De laatste keer vanuit Alkmaar. Om het dubbelwandig roestvrijstalen rookkanaal te monteren, moeten telkens gaten van rond 30 centimeter in de verdiepingsvloeren worden geboord en een nieuwe stalen aansluitpijp worden gelast."
Hoe komt de bezitter van deze kachel aan het hout om deze te laten branden? Gewoon door even aan te kloppen bij zijn voormalig werkgever. "Tijdens mijn werkzame jaren verstookte ik verpakkingshout van apparatuur, dat bij het magazijn werd afgeleverd", zegt hij. "Na mijn pensionering bestel ik ieder najaar 3 kubieke meter gehakt berkenhout. Dat is genoeg om elk weekend in de winter gezellig de haard aan te steken."
Nu het huis van Ben en Nellie in de Landschapstraat te koop staat, hebben ze besloten om de kachel te laten staan. Ze weten zeker, dat de nieuwe bewoners er nog veel plezier aan zullen beleven!.

Toekomstig bewoners van Maaslandse Dam ontmoeten hun buren

Na een geslaagde eerste kennismaking mocht ook de eerste groepsfoto niet ontbreken.

MIDDEN-DELFLAND - De toekomstige bewoners van De Maaslandse Dam maakten onlangs nader kennis met hun nieuwe buren.

Vrijwel alle kopers van de twintig landhuizen van deelproject De Meent en de elf kavels van deelproject De Erven waren op de uitnodiging van projectontwikkelaar Weboma en Gemeente Midden-Delfland afgekomen. In het sfeervolle en toepasselijk gekozen koffie- en theeschenkerij 'Bij de Buurvrouw' in Maasland leerden de buren elkaar kennen. Pim Koelemij, directeur van Weboma, heette de aanwezigen welkom. Wethouder Govert van Oord van de Gemeente Midden-Delfland sprak de toekomstige bewoners toe en haalde aan dat de Maaslandse Dam wel eens de allerlaatste kans zou kunnen zijn om in een nieuwbouwwoning in de polder van Midden-Delfland te kunnen wonen. Daarna was er volop gelegenheid om contactgegevens en ideeën over de nieuwe woning met elkaar uit te wisselen. De Maaslandse Dam bestaat uit twee deelprojecten. De Meent wordt ontwikkeld door Weboma en bevat twintig landhuizen. Daarvan zijn nog enkele woningen beschikbaar. Na de zomer start Weboma met de bouw van de huizen aan De Meent. De Erven wordt ontwikkeld door de Gemeente Midden-Delfland. Dit deelproject bestaat uit elf vrije kavels, waarvan er nog twee beschikbaar zijn. Zie voor meer informatie www.maaslandsedam.nl.

Uitagenda van zaterdag 23 tot en met zaterdag 30 juli

Uurtje orgelmuziek
Zaterdag 23 en 30 juli
Muziek van het monumentale orgel
Locatie: Oude Kerk
Tijd: 16.00 uur
Entree: 4 euro

Orgelconcert
Zaterdag 23 en 30 juli
Met op 30 juli de organist Paul Groenewegen
Locatie: Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102
Tijd: 20.15 uur
Entree: 6 euro

Antiek- en curiosamarkt
Zaterdag 23 en 30 juli
Met kraampjes vol antiek- en curiosa
Locatie: De Klis
Tijd: 09.00 uur tot 17.00 uur

Foto: Jesper Neeleman

The Unpredictables
Zondag 24 juli
Live-muziek van The Unpredictables
Locatie: Vlaanderen, Beestenmarkt
Tijd: vanaf 14.30 uur
Entree: gratis

Doelenpleinconcert
Zondag 24 juli
Met optredens van allerlei artiesten
Locatie: Doelenplein
Tijd: 15.00 uur tot 17.30 uur
Entree: gratis

Rondleiding gevangenis Het Steen
Maandag 25, dinsdag 26, woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 juli
Griezel mee tijdens rondleiding
Locatie: Het Steen, Markt
Tijd: 12.45 uur tot 13.15 uur
Entree: jeugd 2 euro 50, volwassen 3 euro 50
Kaartverkoop via TIP, Kerkstraat 3

DeJazz
Dinsdag 26 juli
Verschillende jazz-muzikanten maken muziek
Locatie: Rietveld Theater
Tijd: 20.30 uur tot 23.00 uur
Entree: gratis

Delft Chamber Music Festival
Woensdag 27 juli tot zondag 7 augustus
Met de wereldtop van de klassieke muziek
Locatie: verschillende locaties
www.delftmusicfestival.nl

Zomeravondconcerten
Donderdag 28 juli
Bach/herdenking met organist bas de Vroome en violiste Svetlana Pilipenko
Locatie: Oude Kerk
Tijd: 20.00 uur
Entree: 10 euro

Crazy Piano's keert terug – en gaat weer knallen - in Delft

Crazy Piano’s meets Delft was vorig jaar gezellig en een groot succes, dus komt het evenement zaterdag 6 augustus terug naar Delft. (foto: Koos Bommelé) Foto: Koos Bommelé

DELFT – Het evenement Crazy Piano's meets Delft bleek vorig jaar een schot in de roos. Dus is het zaterdag 6 augustus wederom raak. Op het Agathaplein kan dan weer volop worden genoten van lekker eten en drinken en sfeer verhogende muziek, gespeeld door top-pianisten.

Ed Hoogendijk van Restaurant Le Mariage en George Zevenbergen van Moodz eten & drinken kwamen vorig jaar op het idee om het concept van Crazy Piano's naar Delft te halen. Zij wilden een brede doelgroep culinair verwennen, terwijl datzelfde publiek verzoekplaatjes kon indienen die de vaste Crazy Piano's-Pianisten vervolgens feilloos zouden spelen. Daar bleek behoefte aan. Al dagen van tevoren was het evenement stijf uitverkocht. Publiek, in leeftijd variërend van 15 tot 80 jaar oud, beleefde een memorabele avond. De organisatie ook.

Op herhaling
Dus gaat Crazy Piano's meets Delft zaterdag 6 augustus op herhaling. Het Agathaplein zal wederom het decor vormen. "We gaan deze prachtige plek weer omtoveren tot het leukste en gezelligste plein van Delft en hier een mooi feestje bouwen", kan organisator Ed Hoogendijk alvast verklappen. "We hebben er enorm veel zin in." Om de omwonenden tegemoet te komen begint en eindigt het evenement eerder. Zo duurt het dit jaar van 17.00 uur tot 23.00 uur. Bovendien is het verplaatst van de maandag-, naar de zaterdagavond. Verder blijft veel hetzelfde. "We willen weer een zo breed mogelijke doelgroep laten genieten van een heerlijk culinair en muzikaal avondje uit." De organisatie zoekt daarom de samenwerking. Niet alleen met de directie van Crazy Piano's, maar ook dichter bij huis. "Zo biedt het Western Museum Hotel geweldige Crazy Piano's-Arrangementen aan. Bezoekers die er een nachtje en dagje Delft aan vastplakken, of er zelfs een weekendje Delft van maken."

Grote namen
Meerdere pianisten laten die avond horen hoe goed ze zijn. Eén van de eerste namen die bekend werd gemaakt, was die van Jan Rooymans. Een begenadigd pianist die speelde in The Golden Earring en momenteel in Barry Hay's Flying V Formation. Verder zal ook Winston Post die avond Delft en het publiek verblijden met wat plaatjes. "We zijn er trots op weer zulke grote namen te kunnen presenteren", zegt Hoogendijk. "We gaan weer knallen."
Eten wordt verzorgd door de restaurants van de twee organisatoren en de barbecue-experts van Den Burg. Wie dit niet wil missen moet snel zijn, want 95 procent van de online kaarten is inmiddels verkocht. Verder zijn nog kaarten verkrijgbaar bij Restaurant Le Mariage, Moodz en WijnbarRon. Zie voor meer informatie de Facebook-pagina Crazy Piano's meets Delft.

Win kaarten

Wie kans wil maken op twee toegangskaarten voor Crazy Piano's meets Delft, moet de volgende vraag juist beantwoorden en dit uiterlijk woensdag mailen naar Erica@delftopzondag.nl.
Wie is in 2016 de DJ van Crazy Piano's meets Delft? Winnaars krijgen vanzelf bericht.

Een 'Uitzichtloos Delft'

In Galerie de Kunstkop in Delft is momenteel een schilderij te zien dat doet denken aan het beroemde Gezicht op Delft van Vermeer. Beeldend kunstenaar René Jacobs heeft het schilderij echter aangepast aan de huidige tijd. Daarbij lijkt hij een apocalyptisch beeld van Delft te willen schetsen met alle bedreigingen, gevaren en problemen die in het verschiet liggen. Zo zien we alle winkelketens die het afgelopen jaar failliet zijn gegaan broederlijk op een rijtje naast elkaar. Huurborden, rolluiken en met koeienletters opgeschreven kortingspercentages ontsieren het stadsbeeld. Op de voorgrond zien we de eerste vluchtelingen (foto) die al selfie nemend aanspoelen op oevers van Delft. Rechts rollen lelijke hoogbouw flats als een betonnen tsunami over het centrum. Van leegstand tot vervuiling, van prostitutie tot radicalisering, van vervuiling tot parkeer problemen en van hondenpoep tot zure regen: niets blijft de arme inwoners van Delft bespaard. Het werk is te zien de galerie aan de Nieuwe Langendijk 10. Meer info: www.galeriedekunstkop.nl

Spectaculair zomers voordeel in de showrooms van Ardea Auto

De Ford-modellen Fiesta en Focus, nu met veel zomervoordeel in de showrooms van Ardea Auto. Foto: Martijn Linthorst

REGIO - Het is eindelijk zomer! De zon schijnt, een heerlijk drankje, een barbecue… De tuin en de terrassen lonken. U gaat op vakantie wellicht? Iedereen geniet van alles wat het leven zo aangenaam maakt.

Bij de zeventien vestigingen van Ardea Auto wordt de zomer gevierd met zomers voordeel op de Ford Fiesta, de Ford Focus en overige Ford-modellen.
Wie in de zomerperiode bij Ardea Auto een nieuwe Fiesta of Focus uit de voorraad koopt, kan profiteren van flink zomers voordeel! De Fiesta is in vele uitvoeringen uit voorraad leverbaar. Afhankelijk van het type en de uitvoering, kan het voorraadvoordeel voor u oplopen tot maar liefst 2.735 euro. Bovendien biedt Ardea Auto op de Fiesta tijdelijk vier jaar volledige garantie!
Ook voor de zeer populaire Ford Focus heeft Ardea Auto een aantal aantrekkelijke zomerse aanbiedingen samengesteld. U koopt bijvoorbeeld de royale Focus Wagon nu voor de prijs van een vijfdeurs uitvoering! En wat dacht u van de zeer complete en rijk uitgeruste Focus Titanium, met onder meer een 8-inch navigatie-touchscreen en de functie 'automatisch inparkeren', nu met een zomers voordeel van 4.120 euro! Wie interesse heeft in de handige B-Max, met een schuifdeur en een hoge zit, of de sportieve Ecosport, moet ook beslist even de showroom van Ardea Auto bezoeken. Ook voor diegenen die op zoek zijn naar een ruimere Ford, met mogelijk nóg meer comfort, heeft Ardea Auto zomerse deals samengesteld: de C-Max, de S-Max en de royale nieuwe Mondeo staan aantrekkelijk geprijsd in de zeventien showrooms. Tevens kan Ardea Auto u zeer scherpe renteactietarieven bieden op de Ford Options financieringen.
En wie geïnteresseerd is in privé lease, zal het een veilige gedachte vinden dat Ardea Auto het in samenwerking met de Consumentenbond ontwikkelde Keurmerk Private Lease hanteert. Ardea's tarieven voor privé lease zijn zeer aantrekkelijk: de Fiesta vanaf 259 euro per maand, de B-Max vanaf 355 euro per maand en de Focus vanaf 397 euro per maand, waarbij u alleen de benzine nog hoeft te betalen.
Wie meer wil weten over uitvoeringen, prijzen en beschikbaarheid, wordt geadviseerd om de website te raadplegen. Daar vindt u alle informatie over de Summerdeals en waar deze te verzilveren zijn.

Ardea Auto
www.ardeaauto.nl

Foto: Martijn Linthorst

Zakelijk voordeel! 0% Financial Lease op bedrijfswagens bij Autohaag Zeeuw Delft

Het pand van Autohaag Zeeuw in Delfgauw, ook het juiste adres voor bedrijfswagens. Foto: Martijn Linthorst

DELFGAUW – Geen bedrijf kan floreren zonder een goed wagenpark. De juiste bedrijfswagen vormt vaak juist één van de sleutels tot succes. Hoe groot of klein je bedrijf ook is: maak de goede keuze.

De keuze is al snel gemaakt als je de actie op bedrijfswagens beziet, die Renault-dealer Autohaag Zeeuw Delft tijdens de zomermaanden kan presenteren. Een zeer aantrekkelijke Financial Lease actie waarbij de ondernemer altijd goed zit. "Sinds 1 juli is onze tijdelijke 0% Financial Lease actie bezig", begint Ed Mouton van Autohaag Zeeuw Delft zijn uitleg. "Dit betekent dat de ondernemer over de leaseperiode echt 0% rente betaalt."
De looptijd van 12 tot 48 maanden en het maximaal te financieren bedrag is 20.000 euro. Het aanbod bedrijfswagens van Renault omvat de Kangoo, de Trafic en de Master. Modellen die ook allemaal varianten in uitvoeringen hebben. Breng een bezoek aan de showroom in Delfgauw en de bedrijfswagen-specialisten aldaar kunnen u volledig inlichten. "Vraag dan ook meteen naar alle ins en outs omtrent de tijdelijke 0% Financial Lease actie", gaat Mouton verder. "Bedrijven kunnen hier nog tot en met 31 augustus van profiteren."
Renault Autohaag Zeeuw Delft: behalve topdealer als het gaat om personenauto's, is ook een echte bedrijfswagen-specialist.

Autohaag Zeeuw Delft
Exportweg 2
2645 ED Delfgauw
(015) 256 44 00
www.autohaagzeeuw.nl

Touringcars op Zuidplantsoen DELFT - Bewoners van de appartementen maken bezwaar tegen het parkeren van toeristenbussen op het 'tijdelijke' parkeerterreintje bij het Zuidplantsoen in de TU-wijk. De gemeente, lees wethouder Harpe, wil dit plan gedurende 2 jaar uitproberen en ondertussen kijken of er andere mogelijkheden zijn. De bewoners opperden om het leegstaande terrein van De Staal als parkeerterrein te gebruiken, doch de gemeente is voor deze locatie met andere plannen bezig. Delft wil dit gebied in de toekomst liever gebruiken als visitekaartje naar de stad toe. Waarom wordt er op de Michiel de Ruyterweg tegenover het Science Centre en langs het te weinig gebruikte parkje geen parkeervoorziening voor bovengenoemde bussen gemaakt? Er wonen nauwelijks bewoners, de weg is breed zat en moet gezien de slechte toestand toch binnenkort aangepakt worden. Zo pak je twee vliegen in een klap. Je zou zelfs kunnen overwegen om de toeristen daar ook uit te laten stappen, maar gezien de slechte toestand van de Sebastiaansbrug en de wegen daar omheen is dit laatste misschien niet zo'n goed idee.

Foto: Freek Boon

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifJohn Ruiterman, Delft

Bebording Amazoneweg
DELFT - Toen de A4 Delft-Schiedam er nog niet was, reed er veel sluipverkeer tussen Tanthof en Schiedam over Abtswoude - in Delft en Midden-Delfland - en de Harreweg in Schiedam. Gelukkig is dat sluipverkeer voor de langzame weggebruikers sterk afgenomen, maar het kan beter. Uit oogpunt van verkeersveiligheid verdient het aanbeveling de weg – zoals nu - niet alleen op zondagen en christelijke feestdagen gesloten te verklaren voor niet bestemmingsverkeer, maar op alle dagen van de week, omdat er nog altijd sluipverkeer rijdt. De A4 en A13 bieden automobilisten en motorrijders nu ruim voldoende goede alternatieven om de beoogde afstand af te leggen. Overigens is op de huidige bebording het één en ander aan te merken. Er is zegge en schrijve één straatnaambord met Amazoneweg te vinden. Voor alle overige kruisende wegen en fietspaden ontbreekt die naam. Zo ook vinden we bij de overgang van de Amazoneweg en Abtswoude geen naambordjes. En op de plek waar Abtswoude begint ontbreekt een zondags inrijverbodsbord zoals er aan het begin van de Amazoneweg wel staat. Dat om te beginnen, maar eens verbeteren?

F.M. Boon, Delft

Bongers trekt zich terug

DELFT – Maurits Bongers heeft de Delftse gemeenteraad deze week laten weten zich per direct terug te trekken uit de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het SP-raadslid was tot dat moment voorzitter van de Delftse delegatie binnen deze club. Bongers is boos omdat het College van B en W weigert een motie uit te voeren waarin een meerderheid van de gemeenteraad opdroeg om bij MRDH in het verweer te gaan tegen plannen om de route van Buslijn 62 in te korten. SP, maar ook ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdA, Stadsbelangen en Fractie van Koppen probeerden het college en MRDH begin deze maand nog met een brandbrief op andere gedachten te brengen, maar zonder succes. 'Daarmee zijn 'belangen van ouderen geschaad' en is de democratie in Delft 'omgevormd tot een soort bananenrepubliek', schrijft Bongers. 'Immers, wat blijft van lokale democratie over als aangenomen moties door wethouder Harpe niet worden uitgevoerd?' Ook de commissie van MRDH heeft het besluit van de meerderheid van de Delftse raad naast zich neergelegd. 'Ik wens geen deel uit te maken van ondemocratische organisaties', verklaart Bongers z'n reden te stoppen.

Nuon Solar Team laadt telefoons op met zonne-energie in Scheveningen

Een badgast laadt haar telefoon op bij de Delftse zonne-auto Nuna.

DELFT - Strandbezoekers in Scheveningen konden woensdag hun smartphones, laptops en speakers opladen met energie van de zon. Het Nuon Solar Team stond de hele middag bij de pier om badgasten aan stroom te helpen.

Tegelijkertijd testten ze het piekvermogen van hun zonnepaneel. De belangstelling was groot. Het Nuon Solar Team kon op het strand honderdvijftig apparaten opladen aan zonneauto Nuna. De zonnewagen kon de toestroom gemakkelijk aan. Het paneel moest soms zelfs even uit worden gezet. "Dankzij de felle zon kon Nuna naar vol vermogen stroom opwekken, waardoor er zelfs teveel stroom was. Ik denk dat we daarmee vandaag wel driehonderd telefoons of tablets hadden kunnen opladen", rekent mechanicus Pim Wubben uit. Het team hoopt dat de zon straks in Zuid-Afrika net zo hard schijnt, want in september neemt de zevenvoudig wereldkampioen zonneracen het hier tijdens de SASOL Solar Challenge op tegen uitdagers van over de hele wereld.
Het testen van het piekvermogen was niet het enige doel van de actie. De Delftse studenten wilden de badgasten op een ludieke manier laten ervaren wat mogelijk is met zonne-energie. "Als studenten hebben wij een passie voor zonne-energie en innovatie op dat gebied", vertelt David Kester, één van de coureurs van de zonneauto. "Op het strand zijn geen stopcontacten, maar met de Nuna hebben wij altijd zonne-energie bij de hand. Onze passie en onze stroom deelden we graag met de strandbezoekers."

Twintig jaar geleden waren kranten zwart-wit en meningen gekleurd. Delft op Zondag blikt wekelijks terug op de editie van deze krant van twintig jaar geleden.

Deze week is dat de editie van 28 juli. Wethouders Bonthuis en Boelens blikken dan terug terug en vooruit op het jubileumjaar waarin Delft in 1996 verkeert. De viering dat Delft 750 bestaat komt misschien wat langzaam op gang, maar de kritieken zijn onterecht en er komt nog veel moois aan, benadrukken de twee wethouders.
Jongerencentrum De Eland aan de Burgwal gaat voor onbepaalde tijd dicht. De financiële risico's om verder te gaan worden te groot geacht. De waterspeeltuin aan de Korftlaan, daarentegen, mag die week juist weer open gaan. Het zwemverbod is opgeheven. De onderhoudsmensen in de waterspeeltuin zijn bovendien zo positief dat ze voorspellen dat de problemen met de waterkwaliteit voortaan tot het verleden behoren.
Een 3 gangen keuzemenu in de Altena Hoeve kostte 29 gulden 50, voor een pond kipfilet moest 6 gulden 95 worden neergelegd.

Feest en orde in studentenhuis De Engelenbak

Samen aan de grote eettafel bij studentenhuis De Engelenbak aan de Oude Delft, het grootste studentenhuis van de stad. (foto: Helga Favier) Foto: Helga Favier

DELFT - Met maar liefst 28 mannelijke bewoners is De Engelenbak het grootste studentenhuis van Delft. En dat brengt veel gezelligheid maar vraagt óók om discipline.

Door: Helga Favier

Een kleurig engelenbeeld markeert het territorium van studentenhuis De Engelenbak, dat verscholen ligt achter luxe appartementen aan de Oude Delft. Binnen in het mannenbolwerk vrolijken cartooneske afbeeldingen van engelen en een lachende fallus met vleugeltjes de gezamenlijke ruimte van de 28 huisgenoten op. Vijf oude bankstellen, zes koelkasten, 28 persoonlijke kastjes, een bar en een enorme televisie staan klaar voor deze grote groep.
Aan de brede eettafel zijn vandaag veertien bewoners aangeschoven voor een wortelstamppot.

Gezellige drukte
Het is een gezellige drukte. Als een lang getrouwd echtpaar reageren de huisgenoten op elkaars uitspraken en hebben aan een half woord voldoende. Vrouwelijke huisgenoten hebben ze liever niet. "Met mannen kun je gewoon straight zijn en zeggen wat je denkt", legt Peter uit. "En vrouwen mogen dan niet zo direct zijn als mannen, achter elkaars rug gaan ze dan juist wel over elkaar roddelen", valt Kees hem bij. "Of ze klagen dat het huis vies is, maar ruimen dan vervolgens zelf ook niet op" , roept Elwin.
De ene helft van de studenten is lid van Virgiel en de andere van het Delfts Studenten Corps. "Dat is wel leuk, want je bent zo eigenlijk met twee verenigingen verbonden", lacht Cas. Bij de selectie van nieuwe huisgenoten telt niet alleen mee bij welke vereniging je hoort en of je gezellig bent. Serieus studeren is bijvoorbeeld ook belangrijk. "We willen niet dat iemand in wie we hebben geïnvesteerd na een jaar weer overboord gaat", legt Kees uit. Eerstejaars krijgen studiehulp van de ouderejaars en om elkaar scherp te houden bedachten de studenten de zogenaamde UB-trein. Een van hen haalt iedereen uit zijn kamer en daarna is het samen ontbijten en wegwezen naar de universiteitsbibliotheek.
Saai is het echter nooit in De Engelenbak. Veel vrienden komen er graag een biertje drinken, op donderdag gaat de hele groep stappen en twee keer per jaar organiseren twee huisgenoten een verrassingsweekendje weg. Regelmatig halen de studenten geintjes met elkaar uit. Zo zag Pim zijn deur ineens scharnieren als een kattenluik en had het kastje van Elwin plotseling een zwarte dildo als handvat. "We zijn gewoon jaloers op hem", geeft Vic toe. "Elwin is een hele lieve jongen, de vrouwen lopen met hem weg."

Natafelen
Na het natafelen met koffie verandert de sfeer. Ineens staat iedereen op en gaat aan de slag. Afwassen, afdrogen, de vloer aanvegen: alles is in een mum van tijd, met bijna militaire precisie, onder controle. "Aan corvee en roosters doen we hier niet", zegt Jan trots. "Elke zondag ruimen we samen het huis op en op woensdag komt de interieurverzorgster voor het sanitair. Sociale controle werkt prima hoor, als iemand een zak met brood open laat liggen, krijgt hij die gewoon tegen zich aan geslingerd."

Afscheid van stukje Delftse geschiedenis

Talloze Delftenaren hebben hier vele herinneringen liggen.

DELFT - Eén van de eerste gebouwen in de wijk Buitenhof is het gebouw van de vroegere Christelijke Technische School aan de Juniusstraat 6. Ooit stond het tussen weilanden. Binnen afzienbare tijd wordt dit stukje Delftse onderwijsgeschiedenis verlaten voor prachtige nieuwbouw in de Spoorzone.

Duizenden leerlingen zijn hier aan de Juniusstraat opgeleid en hebben veel plezier gehad. En zijn zich vervolgens nuttig gaan maken in de maatschappij. Iedereen heeft er zijn eigen stukje geschiedenis liggen.
Het afscheid van de school zal echter niet onopgemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 16 september tussen 19.00 uur en 22.00 uur zijn alle mensen die ooit in dit gebouw onderwijs gevolgd of gegeven hebben welkom om afscheid te nemen van dit monument. Dat gebeurt in de vorm van een reünie. Iedereen kan nog eens kijken in lokalen, de geur voor de laatste maal opsnuiven, oude vrienden terugzien en misschien nog eens kletsen met oud-leraren.
Om alles in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat geïnteresseerden zich van tevoren en voor 1 september aanmelden.
Dit kan door 10 euro te storten op rekeningnummer NL19RABO 0149540442 t.n.v. Scholencombinatie Delfland onder vermelding van 'reünie Delfland' en je naam. Oud-leraren kunnen zich aanmelden door te bellen met de school.

Investering van 3 miljoen euro pakt goed uit voor woningen Ministerbuurt

Afgelopen maanden werd in opdracht van Woonbron hard gewerkt aan de renovatie. Foto: Jesper Neeleman

DELFT - Na de onderhouds- en isolerende maatregelen in de afgelopen tien maanden, zijn alle 75 woningen aan de Kuyperweg, Mijerstraat en Kappeyne van de Coppellostraat in de Ministerbuurt nu een stuk energiezuiniger. Woonbron investeerde 3 miljoen euro in deze duurzame renovatie. De getroffen maatregelen bieden bewoners meer wooncomfort en een lager energieverbruik. Het resultaat van de renovatiewerkzaamheden mag er zijn, getuige de warmtemetingen die zijn verricht. Met infraroodbeelden zijn opnames gemaakt van zowel de gerenoveerde woningen als van de woningen die nog aangepakt moesten worden, ter vergelijk. Hieruit bleek dat de ingrepen effectief zijn met name door de nieuwe kozijnen, ramen en deuren.

Verdwenen Delfts schuttersstuk terecht

DELFT - Een schuttersstuk uit het 17de-eeuwse Delft, dat ruim twee eeuwen onvindbaar was, is terecht. Enkele maanden geleden verscheen het vanuit het niets op een veiling in Parijs. Dankzij de steun van Vereniging Rembrandt en een anonieme schenker kon Museum Prinsenhof Delft het schilderij uit 1648 aankopen. Vanaf 26 augustus is het te zien in de tentoonstelling 'Gevonden! Het laatste schuttersstuk ontdekt'. Het teruggevonden werk werd geschilderd door Jacob Delff II.

Vier koppels trouwen op boot

DELFT – Vier bruidsparen gaan op 5, 6 en 7 augustus, tijdens het Varend Corso, trouwen op een boot. Nooit eerder in de geschiedenis van het Varend Corso is het voorgekomen dat stelletjes officieel in de echt worden verbonden op een corsoboot. Het is bijzonder dat de boot als trouwlocatie door de gemeentes is erkend. Zowel de Gemeente Westland als de Gemeente Delft hebben speciale toestemming gegeven. De huwelijken mogen niet varend worden voltrokken, dus de boten worden tijdens de tocht even stilgelegd.

'Van 't Kassie naar de Schuur' in Den Hoorn

In het voormalige tuindersgebied is 27 augustus het festival 'Van 't Kassie naar de Schuur'.

DEN HOORN - Cultuurstek organiseert samen met de bewoners van de Woudselaan en Lookwatering in Den Hoorn het festival 'Van 't Kassie naar de Schuur'. De schuren en de kasjes bij de tuinderswoningen in dit voormalig tuinbouwgebied vormen zaterdag 27 augustus van 15.00 uur tot 21.00 uur het decor voor 'Van 't Kassie naar de schuur'. Op ruim 25 locaties op loopafstand van elkaar is van alles te zien en te doen. Er is een grote verscheidenheid aan (muziek)optredens, voorstellingen, workshops en andere activiteiten. Kijk voor het programma en voorverkoopadressen op: www.cultuurstek.nl/van-t-kassie-naar-de-schuur.

30 / 32

Burgemeester Verkerk bezocht op 6 juli de heer en mevrouw Coorengel om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk.

Klant Contact Centrum

Pasfoto's maken

Op 4 juli was het echtpaar Van Schaften 60 jaar getrouwd. Burgemeester Verkerk kwam langs met felicitaties.
Op 18 juli waren de heer en mevrouw Makkus 60 jaar getrouwd. Zij werden daarmee gefeliciteerd door locoburgemeester Hekker.
Op 19 juli vierden de heer en mevrouw Scheer hun 70-jarig jubileum! Met de felicitaties van locoburgemeester Hekker.

Vraagt u binnenkort een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan? Zorg er dan voor dat u over een goede pasfoto beschikt voordat u het Klant Contact Centrum bezoekt.

Speciale eisen voor pasfoto's

Een pasfoto die u gebruikt voor officiële documenten, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, moet aan speciale eisen voldoen. Dit geldt zowel voor de belichting, achtergrond en het formaat.

Zo moet u een kleurenfoto hebben met een lichte, egale achtergrond, moet de foto recht van voren zijn gemaakt en mogen eventuele brillenglazen niet reflecteren op de foto. Op www.delft.nl (zoek op pasfoto) vindt u een overzicht van alle eisen waaraan een goede pasfoto moet voldoen.

Maak vooraf een pasfoto

Om u goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat u een goede pasfoto bij u heeft. Laat uw pasfoto's daarom altijd van tevoren maken bij de fotovakhandel. Geef hierbij aan dat u een pasfoto wilt voor een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De fotovakhandel is op de hoogte van alle eisen en maakt voor u de juiste pasfoto's.

Klant Contact Centrum | Phoenixstraat 16 | alleen op afspraak, via www.delft.nl/afspraak of tel. 14015 | actuele openingstijden vindt u op www.delft.nl. U kunt bij het KCC alleen per pin betalen.

Werkzaamheden

Binnenstad

Westvest: tot en met 1 september 2016 zijn er werkzaamheden aan de riolering. Tijdens het werk is er mogelijk een stremming voor het bestemmingsverkeer op de parallelweg. Voor het overige verkeer op de OV-baan blijft de doorgang wel altijd mogelijk. Er is een nieuwe fase ingegaan voor aanleg van de riolering/inrichting trambaan. Op dit moment is er geen fietsverbinding langs de Westvest tussen Zuidwal en het station. Fietsers worden omgeleid door het centrum. Naast de rioleringswerkzaamheden wordt er ook aan de trambaan op de Westvest gewerkt. Voor een periode van vijf weken is er alleen gemotoriseerd verkeer op de ventweg mogelijk (twee richtingen).

Oosteinde; tot en met 17 oktober zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen. Aansluitend vinden herbestratingswerkzaamheden plaats. Op het deel waar wordt gewerkt is geen doorgaand verkeer mogelijk. Gestart wordt op de Nieuwe Langendijk richting de Molslaan. Op het deel waar wordt gewerkt is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Wateringsevest: tot eind 2016 zijn er werkzaamheden op de Wateringsevest. Tijdens het werk rijdt het gemotoriseerd verkeer in beide richtingen over de OV-baan. Fietsers rijden aan de westkant waar een fietspad in twee richtingen wordt aangelegd. Openbaar vervoer – vanaf 13 december 2015 is OV halte Wateringsevest vervallen.

Rietveld: tot en met vrijdag 22 juli zijn er herbestratingswerkzaamheden. Op dat deel waar wordt gewerkt is geen verkeer mogelijk.

Dirk Langendwarsstraat; op zaterdag 30 juli is er een Straatspeeldag tussen 9.00 en 23.00 uur.

Verhuiswerkzaamheden:

Oosteinde 175; op donderdag 21 en vrijdag 22 juli tussen 8.00 en 17.00 uur.

Visstraat 3; op maandag 25 juli tussen 7.30 en 15.00 uur.

Spoorzone

Abtswoudsetunnel: door de aanleg van de tweede spoortunnelbuis is het niet meer mogelijk om het fietspad tussen de Mercuriusweg en de Abtswoudseweg gelijkvloers te houden. Hierdoor is de fietstunnel nu weer opengesteld. De steile trap bij de tunnel is vervangen door een minder steile trap in 2 delen. Daarnaast is er een passage over de bouwput van de tweede tunnelbuis gekomen.

Spoorsingel: tot en met 31 december 2016 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

Constructiebrug: tot en met augustus 2016 wordt de Constructiebrug gereconstrueerd. Dit is de brug tussen de Westsingel en de Zuidkolk. Vanwege de werkzaamheden is er voor het verkeer in beide richtingen 1 rijstrook beschikbaar.

Hof van Delft

Ada van Hollandstraat: tot en met 30 juli zijn er wegwerkzaamheden. Tijdens het werk is de straat dicht voor gemotoriseerd verkeer.

Spoorsingel: tot en met 31 december 2016 is de Spoorsingel tussen de De Vriesstraat en Van Heemstrastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de bouw van de parkeergarage.

Papouwselaan/Westlandseweg/Krakeelpolderweg: tot eind augustus 2016 zijn er werkzaamheden aan de trambaan op de Westlandseweg. In de periode tot en met augustus wordt er steeds op een andere plek gewerkt, waardoor de verkeerssituatie een aantal keer verandert. Het doorgaand verkeer op de Westlandseweg zelf blijft altijd mogelijk, echter de andere richtingen (van/naar Papsouwselaan en van/naar Krakeelpolderweg) zijn voor een deel van de tijd geblokkeerd waardoor het verkeer een omleidingsroute moet volgen. De omleidingsroutes worden aangegeven door middel van borden. Het fietsverkeer op de Westlandseweg is tussen de Papsouwselaan en de Fabrieksstraat gestremd. Fietsers volgen de omleiding via de Industriestraat/ Locomotiefpad.

Voorhof en Buitenhof

Griegstraat; op dinsdag 26 juli zijn er hijsactiviteiten. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via het parkeerterrein.

Victoriapad: tot 29 juli is er groot onderhoud aan de brug. Tijdens de werkzaamheden is de brug dicht voor fietsers en voetgangers.

De Nobelpad: tot 22 juli is de voetgangersbrug afgesloten in verband met werkzaamheden

Westlandseweg: tot eind 2016 zijn er werkzaamheden aan de trambaan op de Westlandseweg. Hierdoor zijn er minder rijstroken beschikbaar in de richting van de Prinses Beatrixlaan.

Wippolder en Schieoevers

Schoemakerstraat/ Zuidplantsoen: tot en met vrijdag 19 augustus is de kruising afgesloten voor het autoverkeer. De kruising krijgt verkeerslichten en wordt uitgebreid met rijstroken voor verkeer dat links- en rechtsaf slaat. Doorgaand autoverkeer in noordelijke richting kan omrijden via de Professor Telderslaan, Jan de Oudeweg en Nassaulaan naar het Poortlandplein. Doorgaand autoverkeer in zuidelijke richting rijdt vanaf het Poortlandplein via de Mijnbouwstraat, Michiel de Ruyterweg, Mekelweg en Christiaan Huygensweg. Autoverkeer kan de kruising ook mijden door op de A13 een afslag eerder of later te kiezen. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de parallelweg langs de Schoemakerstraat en van de Muyskenlaan.
Stieltjesweg: tot augustus 2017 zijn er bouwwerkzaamheden langs de Stieltjesweg. Vanwege de bouwactiviteiten is de weg versmald en is eenrichtingsverkeer ingesteld voor de hele bouwperiode.

Sint Sebastiaansbrug: de Sint Sebastiaansbrug is afgesloten voor zwaar verkeer (hoger dan 2,5 meter of zwaarder dan 5 ton). Zwaar verkeer wordt omgeleid:

- vanaf de A13 (vanuit Amsterdam/Leiden) via de Vrijenbanselaan, Broekmolenweg en Wateringsevest.

- vanaf de A13 (vanuit Rotterdam) via de Kruithuisweg/N470, Prinses Beatrixlaan, Westlandseweg en Zuidwal

Automobilisten, fietsers, voetgangers en invalidenvoertuigen kunnen wel gebruikmaken van de brug.

Kijk voor meer informatie op www.bereikbaardelft.nl


Besluiten

VERWIJDEREN VOERTUIG

Het volgende voertuig staat al geruime tijd (in elk geval langer dan 3 dagen) op de volgende locatie aan de openbare weg geparkeerd:

2624 CE | Multatuliweg, thv. nr. 37 | aanhanger zonder kenteken.

        

Toelichting

Het is verboden om een aanhangwagen, trailer of een recreatievoertuig gedurende 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Het voertuig is inmiddels voorzien van een waarschuwingssticker. Voor 29 juli 2016 moet aan deze overtreding een eind zijn gemaakt door dit voertuig te verwijderen van de openbare weg. Indien dit voertuig niet voor die tijd is verwijderd, dan is de gemeente genoodzaakt dit te doen. De door de gemeente gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar.

Informatie en bezwaar

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de KCC, telefoon 14015. Belanghebbenden kunnen voor 9 september 2016 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij het college van b&w postbus 78, 2600 ME Delft onder vermelding van bezwaarschrift.

BELEIDSREGELS RE-INTEGRATIE PARTICIPATIEWET

Het college van b&w heeft op 21 juni 2016 de Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Delft 2016 vastgesteld. Met deze beleidsregels is een nadere invulling gegeven aan de inzet van re-integratie-instrumenten, zoals die zijn opgenomen in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Delft 2015.

Inzage

De Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Delft 2016 zijn te vinden op www.delft.nl en zoek op "beleidsregels".

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

2611 HR | Sint Agathaplein 4 | bouw, reclame: dubbelzijdige etiketbak 'Hertog Jan' met onderbak plaatsen | 14-7-2016

2611 PK | Asvest tussen nummer 28 en 30 | bouw: 3 appartementen | 15-7-2016

2613 XB | De Meesterstraat 2 | bouw: tijdelijk buitenverblijf realiseren hekwerk om de school vervangen | 15-7-2016

2614 MN | Laan van Lekkerkerk 76 | bouw: overkapping in tuin plaatsen | 14-7-2016

2616 LN | Olof Palmestraat 1 | bouw: dakterras/daktuin op dak van het magazijn bouwen | 14-7-2016

2622 AP | Sadatweg 46 | strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: bestemming van de begane grond van bedrijf wijzigen naar wonen | 15-7-2016

2622 GH | Indiastraat 32 | bouw: dakkapel plaatsen op voor- en achtergevel | 11-7-2016

2627 AX | Faradayweg 10 | bouw: pand aan zijgevel uitbouwen | 15-7-2016

2627 BM | Crommelinplein 1 | bouw: aanvulling op de brandmeldinstallatie aanbrengen | 13-7-2016

2628 AA | Scheepmakerij 12 | bouw: bestemmingsplan tav. parkeren terrein en kantoor wijzigen | 12-7-2016

2628 EB | Kanaalweg 1 | kap: een linde | 13-7-2016

2628 KM | Prof. Henketstraat 2 | kap: 10 bomen wegens overlast en slechte gezondheid | 12-7-2016.

Verleend regulier

2611 CX | Huyterhof 1 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: trappenhuis aan de voorgevel uitbreiden | 14-7-2016

2611 CX | Huyterhof 2 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: trappenhuis uitbreiden | 14-7-2016

2611 CX | Huyterhof 3 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: trappenhuis aan de voorgevel uitbreiden | 14-7-2016

2611 CX | Huyterhof 4 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: trappenhuis aan de voorgevel uitbreiden om in de toekomst een lift te kunnen plaatsen | 14-7-2016

2611 NS | Doelenstraat 157 | bouw, rijksmonumenten: daktuinen met toegang realiseren op het oude archiefgebouw van de TU-bibliotheek | 11-7-2016

2612 HL | Oostsingel 209 | bouw: gevel aanpassen | 11-7-2016

2613 WL | Mackaystraat 48 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: dakopbouw maken | 14-7-2016

2628 xx | Klinkerbuurt | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO: 26 eengezinswoningen realiseren, Klinkerbuurt 1 | 11-7-2016.

Verlengde beslistermijn
2611 xx | Stationsplein (oude stationsgebouw) | bouw, rijksmonumenten: stationstrap terugplaatsen, gevel wijzigen en terrastrap bouwen, SSD552 | beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd | nieuwe beslisdatum: 14-9-2016.

Buiten behandeling gesteld

2612 GA | Sint Jorisweg 2 | brandveilig gebruik: wegens wijzigingen in het pand | datum buiten behandeling: 13-7-2016.

Meldingen

Sloopmeldingen

2612 GT | Arubastraat 27 | asbest verwijderen | 11-7-2016

2612 KJ | Hendrick de Keyserweg 98 | asbest verwijderen | 11-7-2016

2613 VS | Hugo de Grootstraat 155 | asbest verwijderen | 11-7-2016

2624 VA | Dirk Costerplein 217 | asbest verwijderen | 12-7-2016

2625 GP | Rooseveltlaan 54 | asbest verwijderen | 12-7-2016

2628 BC | Julianalaan 65 | asbesthoudende beplating in een inpandige cv-kast verwijderen | 12-7-2016

2628 CD | Mekelweg 2 | asbesthoudende toepassing verwijderen in hydrauliekruimte sleeptank | 12-7-2016

2628 CD | Mekelweg 4 | asbest verwijderen in de technische ruimten van de lage voorbouw en schachten in de werkgang fixeren | 12-7-2016

2628 CK | Stieltjesweg 2 | asbesthoudende pakkingen verwijderen | 12-7-2016

2628 CN | Stevinweg 1 | brandpuien met asbesthoudende kitten saneren | 12-7-2016

2628 KD | Prof. Oudemansstraat 6 | asbest saneren | 14-7-2016

2629 HT | Kluyverweg 2 | sparingen in de gevel door asbesthoudend materiaal maken | 15-7-2016.

Sloopmelding, níet akkoord

2628 GD | Nassaulaan 89 | asbest verwijderen | datum niet akkoord: 12-7-2016.

Milieumelding, níet akkoord

2628 xx | Klinkerbuurt | een vbww-systeem realiseren | datum niet akkoord: 13-7-2016.

Bouwmelding

2614 KJ | Noweetuinen 7 | dakkapel, 13-7-2016.

Meldingen voorgenomen bomenkap

2613 CZ | Adriaan Pauwstraat voor nummer 43 | 1 sorbus, de boom is dood

2613 XJ | Kuyperweg ter hoogte van nummer 164 | 1 els, de boom is dood

2613 ZP | Robert Koumansplein tegenover nummer 15 | 1 leilinde, de boom is dood

2614 VD | Hofzoom ter hoogte van nummer 36 | 1 peer, de boom is dood

2614 xx | Kerstanjepad | 1 es, de boom is dood.

Voor de kap van deze houtopstanden is geen omgevingsvergunning nodig; bezwaar maken is niet mogelijk. Voor alle locaties geldt dat er een boom herplant wordt.

Formele publicatie

De formele publicatie van algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en kennisgevingen gebeurt digitaal in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Op www.delft.nl/bekendmakingen vindt u directe links naar deze bekendmakingen van de gemeente Delft, en hoe u beroep en bezwaar kunt aantekenen. Melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

De ziekenhuisbedden uit, de gangen in...

Henny Kool heeft fans meegebracht. Links van hem kleindochter Myrte en echtgenoot Loes. Rechts Monique, Miranda en kleinzoon Daniël. (foto: Jesper Neeleman) Foto: Jesper Neeleman

DELFT – In vier dagen tijd 160 kilometer of meer wandelen is knap, maar in het Reinier de Graaf Gasthuis leverden sommige patiënten een misschien nog wel grotere prestatie. Zij liepen hun eigen vierdaagse. Met minder kilometers, maar meer gebreken.

Als we donderdagmorgen komen kijken, schuifelen veelal oudere patiënten door de gangen van de vijfde verdieping. Met een echte start en finish, een blarenpost, muziek, gladiolen, versieringen, stempelkaarten, verkleedspullen en publiek is het op de vijfde verdieping net de echte Vierdaagse, maar dan totaal anders. Deelnemers komen van alle afdelingen, maar hebben allemaal gemeen dat ze niet gezond zijn. Dus wordt er gewandeld met onder meer rollators, infusen, rolstoelen, beademingsapparatuur en andere hulpmiddelen.
Fysiotherapeut Marc Knigge, zonder gek hoedje maar in witte doktersjas, kijkt vanaf de zijlijn tevreden toe hoe de patiënten het parcours afleggen. Wat hier nu gebeurt, heeft hij samen met collega's Maaike en Phillipo bedacht. "Omdat we de patiënten een beetje in beweging willen krijgen", legt hij uit. "Dat is heel belangrijk. Als je in het ziekenhuis beland, krijg je een bed aangewezen. Het is aantrekkelijk daarin te blijven liggen, maar in veel gevallen is dat niet het beste. Van veel liggen krijg je doorligplekken, je huid krijgt het zwaar, je conditie en spieren gaan achteruit en je kunt trombose krijgen. Het risico op complicaties willen we zo veel mogelijk voorkomen. Daarom willen we ze in beweging krijgen."
En dat kwamen ze, afgelopen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Voor de één hield het na 20 meter op, anderen liepen vier dagen lang mee. Hoeveel ze ook liepen; ze waren er allemaal even uit. Ook Henny Kool. De 66-jarige Delftenaar werd op vakantie onlangs geveld door de E-colie-bacterie. Twee weken geleden lag hij nog op de intersive care en aan de beademing, vandaag heeft hij er al 300 meter opzitten. "Het gaat goed", vertelt Kool. "Ik ben nu even aan het uitrusten, straks ga ik weer verder. Ik vind het fantastisch dat ze dit organiseren."
Piet van Geest (65) uit Maasdijk was vorige week zaterdag tijdens zijn laatste timmerklus nog de uren tot zijn pensioen aan het aftellen, maar werd plots geveld door een herseninfarct. "Dat had ik niet verwacht, nee. Ik kon me nog net aan een kozijn vastgrijpen. Momenteel ben ik aan één kant van mijn middel tot m'n teen verlamd. En m'n hand heb ik ook geen gevoel meer in." Desondanks loopt 'ie al drie dagen mee. In een rolstoel, weliswaar. Hij showt een bijna volle stempelkaart. Z'n tweede. "Ik heb trouwens ook één rondje gelopen. Met rollator. Dat gaf veel voldoening. Leuk dat dit wordt georganiseerd." Het kan raar lopen in het leven, ervoer Piet van Geest afgelopen week. "Op 1 april hebben we m'n moeder begraven. Ze zat jarenlang in een rolstoel. Dan liep ik daar altijd achter, om haar te duwen. Nu zit ik er opeens zelf in."
Het is ondertussen half 12. Het einde van de derde dag. Vanuit de speakers klinkt Lee Towers, met 'You'll never walk alone'. Dat schijnt met de echte Vierdaagse ook te worden gezongen. Het is toepasselijk, vandaag. Ook als je in een rolstoel zit.

'Superleuk te zien dat hij zo presteerde'

Met150 camera’s werd al maanden voor de Tour de France een 3D-scan van Tom Dumoulin gemaakt.

DELFT – Tom Dumoulin reed in één week tijd twee tijdritten in een pak dat uitvoerig bij de TU Delft is getest. Wouter Terra, promovendus bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, kijkt tevreden terug.

Voor Terra begon de Tour de France al lange tijd geleden, het afgelopen jaar was hij druk met onderzoeken hoe de luchtweerstand van Tom Dumoulin kan worden verkleind. Hiervoor werd een 3D geprinte mannequin van hem getest in de windtunnel van de TU Delft. Hier werden talloze metingen verricht en significante verschillen opgemerkt.
-Hoe volg je zo'n tijdrit?
Wouter Terra: "Ik heb het gewoon voor de tv zitten kijken. Omdat je eraan hebt meegewerkt, is het super leuk om te zien dat hij zo goed presteerde. Vorige week vrijdag, toen hij de tijdrit won, was dat fantastisch. Wat we hoopten, gebeurde. Na afloop feliciteerden we elkaar. Ondanks dat hij afgelopen donderdag tweede werd, denk ik dat hij het uiteindelijk heel goed heeft gedaan."
-Bovendien was er veel aandacht voor jullie onderzoek…
"Het is denk ik voor de TU Delft in het algemeen goed dat wat hier gebeurt, bekend raakt bij het grote publiek. Met zo'n concreet onderwerp als dit wordt goed duidelijk wat de toegevoegde waarde van onderzoek is. Dat is mooi."
-In hoeverre was jullie onderzoek van toegevoegde waarde?
"We hebben onderzocht welke stoffen het beste werken om de weerstand zo laag mogelijk te houden. De grootste verschillen bedroegen 1,5 procent in weerstand. Met die langere tijdrit van 37,5 kilometer scheelt dat zo'n 10 tot 15 seconden. Hij won met een minuut verschil, dus had ook zonder ons pak gewonnen, maar soms is het verschil kleiner dan een seconde. Dan is zo'n pak van enorme grote waarde."
-Kijken andere ploegen het kunstje nu niet af?
"We houden ons onderzoek niet geheim. Iedereen kan opzoeken en zien wat is gedaan en ons kopiëren. Maar wij gaan samen met Team Giant-Alpecin verder met ontwikkelen. Als concurrentie dit pak namaakt, hopen wij voor de komende Tour alweer een pak te hebben dat nog beter is."

Barbecue en tennis bij De Delftse Hout

Het onlangs georganiseerde BBQ-toernooi bij tennisvereniging De Delftse Hout was een succes.

DELFT – Bij tennisvereniging De Delftse Hout was onlangs het eerste echte 'BBQ-toernooi'. Bijna veertig enthousiaste deelnemers, waaronder een aantal tennissers die nog geen lid zijn van de vereniging, speelden die dag verschillende dubbelpartijen.
Tennistops, de tennisschool van De Delftse Hout, was ook aanwezig. Wie wilde kon een clinic volgen waarin het netspel werd getraind. Halverwege het toernooi ging de barbecue aan en was een heerlijk buffet, met onder meer diverse salades. Je kon zelfs je eigen hamburger 'bouwen'. Na de barbecue zijn nog twee rondes gespeeld. Daarna volgde de prijsuitreiking. De Delftse Hout organiseert regelmatig gezelligheidstoernooien voor haar leden. In het weekend, maar ook overdag. Kom gerust een keer kijken op het tennispark van De Delftse Hout aan het Laantje van Levenslust. Bijvoorbeeld tijdens een toss op maandagavond of donderdagochtend, of kom kijken op het park tijdens altijd gezellige clubtoernooi, van 22 augustus tot 4 september. Zie en ervaar dan zelf hoe leuk het is om te tennissen bij de Delftse Hout.
Zie verder de website www.dedelftsehout.nl of facebook/tennisverenigingdedelftsehout voor meer informatie.

Rienk Bijlsma wordt voorzitter van DAS

DELFT - De Delftse basketbalvereniging DAS heeft Rienk Bijlsma als nieuwe voorzitter gekozen. Bijlsma is met zijn bedrijf Systems Navigator al enkele jaren de hoofdsponsor van de vereniging en speelt zelf – net als zijn twee dochters en zoon - bij de club. Bijlsma heeft de ambitie uitgesproken om de vereniging verder te ontwikkelen: met meer teams, op een zo hoog mogelijk niveau, zodat de 'oude glorietijden' van DAS kunnen herleven. Hij volgt Ronald Hofmeester op, die zijn portefeuille ter beschikking stelde vanwege het gemeentelijk beleid rondom sporthal Brasserskade. De Gemeente Delft heeft namelijk besloten om deze hal, al jaren de thuisbasis van DAS, af te gaan stoten. DAS is zaalruimte aangeboden in de sportzaal van de nieuwe Scholengemeenschap Delfland, in de Spoorzone. Ook de nieuwe voorzitter wil zich nog niet bij deze 'gedwongen verhuizing' neerleggen. DAS vreest namelijk dat de parkeerkosten op deze locatie ervoor gaan zorgen dat trainers, vrijwilligers en bezoekers afhaken naar DAS te komen. Bovendien zijn hier voor DAS twee velden beschikbaar, terwijl de vereniging nu nog drie velden en een eigen clubhuis heeft. Bijlsma gaat de verantwoordelijk wethouder uitnodigen om over de nieuwe huisvesting te praten.